Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy"

Transkrypt

1 Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy Informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji Przetłumaczono z oryginału w języku angielskim Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TA STRONA JEST CELOWO PUSTA ii

3 Spis treści Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1 Lista wprowadzonych poprawek 1 Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności 1 Ograniczenia gwarancyjne 2 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Słowa ostrzegawcze 1 Bezpieczeństwo ogólne 1 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych 2 Bezpieczeństwo chemiczne 2 Bezpieczeństwo obsługi 3 Bezpieczeństwo instalacji 4 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 4 Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 5 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) 1 Instrukcja wymiany środków chemicznych 2 Niebezpieczeństwo porażenia prądem 2 Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym 3 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 4 Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej 4 Niebezpieczeństwo zakleszczenia 4 Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia 5 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą 5 Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 6 Przyciski zatrzymania awaryjnego 7 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 8 Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 8 Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 9 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 9 Wyłącz zespół centralny 9 Zresetuj zespół robota 9 Kalibruj ramię robota 10 Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego 11 Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 11 Włącz zespół robota 11 Wyłącz zespół robota 13 iii

4 Włącz zespół centralny 14 Wyłącz zespół centralny 14 Przerwanie wizyty krowy 15 Przerwanie przygotowania 16 Anulowanie płukania za pomocą E-Link 16 Potwierdzanie alarmów 16 Wyświetlanie aktywnych alarmów 16 Wyświetlanie historii alarmów 16 Wyczyść aktywne alarmy 17 Wstrzymywanie aktywnych alarmów 17 Wyświetlanie historii zdarzeń 17 iv

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I PRAW AUTORSKICH Lista wprowadzonych poprawek Nr: Data wydania (rr/mm) Rozdział(y) Uwagi 10/11 Wydanie pierwsze Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway oraz Welger są zastrzeżonymi znakami towarowymi Lely Group. Prawo wyłącznego używania należy do firm wchodzących w skład LELY Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w poszczególnych krajach, a ponadto dostarczane produkty mogą różnić się od tych przedstawionych na rysunkach. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i/lub publikowana za pomocą wydruku, kopiowania, mikrofilmu ani w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Mimo że niniejsza publikacja została opracowana z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia mogące wynikać z błędów lub pominięć w treści. Oryginalnym językiem instrukcji jest język angielski. Tłumaczenia instrukcji na inne języki opierają się na wersji angielskiej jako wersji źródłowej. Lely nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy instrukcją w wersji oryginalnej a instrukcjami w innych językach. Jeśli istnieją różnice w treści i wierności tłumaczonych instrukcji, dokumentem obowiązującym jest instrukcja w języku angielskim. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Faks: +31 (0) Strona internetowa: Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1

6 Ograniczenia gwarancyjne Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów lub wydatków spowodowanych następującym działaniem: Nieprawidłowe korzystanie z wyposażenia, tj. niezgodne z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora lub przekazanymi podczas programu serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji. Rezultat wszelkiej interwencji ze strony techników innych niż serwisanci firmy Lely lub technicy, którzy mają zgodę Lely na wykonywanie określonych obowiązków. Wypadki, takie jak zamarznięcie, oblodzenie, pożar, powódź, zalanie lub wszelkie inne formy wystąpienia nadmiaru wody, uderzenie pioruna. Awaria sieci elektrycznej lub uziemienia. Przemywanie, odkażane i mycie robota przy użyciu chlorowanych środków chemicznych może spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzenia części robota na skutek użycia chlorowanych środków chemicznych nie są objęte gwarancją, a ich koszty nie zostaną pokryte w ramach umowy o całkowitej odpowiedzialności. Użycie sprężonego powietrza, które nie spełnia norm jakości określonych przez Lely Industries. Hacking, wirusy itp. Awaria sieci elektrycznej będąca skutkiem działania szkodników itp. Dla UŻYTKOWNIKÓW postępujących zgodnie z programem serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji: Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z wyposażenia, tj. niezgodnego z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora, a także nie są objęte programem gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich, które nie dotyczą samego urządzenia. Wszystkie układy są testowane. Jednak w przypadku wadliwego działania Lely nie może ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie. 2 Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich

7 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Słowa ostrzegawcze Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w komunikatach bezpieczeństwa słów ostrzegawczych NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Słowo ostrzegawcze w każdym komunikacie ma następujące znaczenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ostrzeżenie Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, i obejmuje zagrożenia istniejące, gdy osłony są zdjęte. Przestroga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu lub mienia. Uwaga Oznacza dodatkowe informacje, które mogą pomóc czytelnikowi. Bezpieczeństwo ogólne Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Robot udojowy może być wykorzystywany wyłącznie do dojenia krów. Robot udojowy nie może być wykorzystywany do innych celów, takich jak leczenie. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się apteczka. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się gaśnica pianowa lub gaśnica z dwutlenkiem węgla. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie osłony ochronne. Należy nosić odpowiedni ubiór oraz sprzęt ochronny. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych robota udojowego należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Niedostępne w tej lokalizacji 3

8 Należy znać numer pogotowia ratunkowego obowiązujący na danym obszarze. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Przemysłowy sprzęt elektroniczny może wchodzić w interferencję z domowym sprzętem elektronicznym. W takim wypadku powodujący zakłócenia sprzęt powinien zostać usunięty. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych Instalacja źródła zasilania robota udojowego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części robota udojowego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Przed włączeniem zasilania elektrycznego należy upewnić się, że wszystkie przełączniki elektryczne znajdują się w położeniu WYŁ. Należy niezwłocznie wymieniać wszelkie uszkodzone przewody, kanały kablowe, przełączniki i inne części elektryczne. Przed otwarciem panelu elektrycznego w celu przeprowadzenia czynności w systemie elektrycznym należy zaizolować zasilanie elektryczne w panelu głównym. Bezpieczeństwo chemiczne W urządzeniu ASTRONAUT A4 stosowane są środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji. Środki chemiczne Astri-Cid, Astri-Lin i Astri- L są przechowywane w puszkach w zespole centralnym. Środek chemiczny Astri-UC przechowywany jest w beczce w odległości 5 m od zespołów robota lub zespołu centralnego. Zapasy poszczególnych środków chemicznych należy przechowywać poza robotem udojowym zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego dostawcy usług firmy Lely. Aby zapobiec omyłkowej zamianie produktów Astri, należy sprawdzić, czy odpowiednia rurka jest podłączona do odpowiedniego pojemnika z produktem Astri. Omyłkowa zamiana produktów Astri może spowodować poważne obrażenia u krów. Każdy produkt Astri jest oznaczony kodem kolorystycznym. Kolor każdej z rur ssących odpowiada określonemu produktowi Astri. Każda rura ssąca posiada dysk z nazwą produktu Astri. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na puszkach. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące Astri, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. 4 Niedostępne w tej lokalizacji

9 Bezpieczeństwo obsługi Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy przeczytać i zrozumieć odpowiednią instrukcję obsługi oraz wszystkie oznaczenia związane z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie pokrywy i osłony. Należy trzymać ręce, stopy, włosy i ubrania z dala od wszystkich ruchomych części. Osoby nieupoważnione, w szczególności małe dzieci, nie powinny znajdować się nigdy w pobliżu robota udojowego. Przed uruchomieniem dopływu ciśnienia pneumatycznego do robota udojowego należy upewnić się, że wszystkie części są szczelne, a przewody oraz łączniki znajdują się w dobrym stanie. Należy sprawdzić, czy na kamerze z czujnikiem ruchu nie ma zanieczyszczeń. Nie wolno wchodzić w obszar roboczy ramienia robota. Nie blokować ramienia robota. Może się ono poruszać z siłą wystarczającą, by spowodować obrażenia osób i/lub krowy. Nie pomagać robotowi udojowemu z obszaru kontrolnego, gdy podłącza on kubki udojowe do krowy. Należy zawsze zwracać uwagę na nieprzewidziane ruchy bydła. Bydło może wywierać znaczną siłę na części maszyny. Nie patrzeć bezpośrednio na światło laserowe stds. Obszar roboczy należy utrzymywać w stanie możliwie czystym i suchym. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Bezpieczeństwo instalacji Przed ustawieniem zespołu robota w prawidłowym położeniu nie należy instalować ogrodzenia rurowego po stronie krowy. Robot udojowy waży ok. 650 kg, a zespół centralny ok. 320 kg. Do przenoszenia zespołu robota lub zespołu centralnego należy zawsze używać odpowiedniego podnośnika. Należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji instalacji oraz Instrukcji z danymi technicznymi budynku. Do transportu robota zawsze należy używać specjalnej ramy transportowej i wózka widłowego. W przypadku zmiany lokalizacji zespołu robota w pomieszczeniach o płaskich podłogach (w tym drenażowych) można wykorzystać specjalny zestaw kółek. Niedostępne w tej lokalizacji 5

10 Robot nie będzie stabilny, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowany. Należy upewnić się, że podczas przenoszenia i instalacji robot jest zawsze dobrze zabezpieczony. Należy sprawdzić, czy zespół robota i zespół centralny jest prawidłowo zainstalowany w oborze. Zespół robota musi być instalowany w położeniu poziomym. W razie potrzeby należy zainstalować elementy wypełniające, aby zapewnić, że podłoże robota jest poziome. Przed podłączeniem zespołu robota i zespołu centralnego do źródła zasilania należy sprawdzić, czy jest ono prawidłowe. Instalacja źródła zasilania zespołu robota i zespołu centralnego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części zespołu robota i zespołu centralnego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych w urządzeniu ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być konserwowany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Technicy uprawnieni do wykonywania napraw robota udojowego muszą posiadać certyfikat firmy Lely Industries N.V. na poziomie nie niższym niż Service Level 1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować zasilanie elektryczne, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu lub przy wysokociśnieniowych systemach pneumatycznych. Jeżeli jest to możliwe, przed przystąpieniem do pracy rozhermetyzować system. Podczas pracy przy systemach pneumatycznych należy nosić odzież ochronną oraz okulary ochronne. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. Po ukończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zainstalowane są wszystkie pokrywy i osłony. Niektóre elementy (pompa próżniowa, części wypełnione płynem czyszczącym) mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że są chłodne. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych urządzenia ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Prac konserwacyjnych w zespole robota po stronie krów nie należy wykonywać w obecności zwierząt. 6 Niedostępne w tej lokalizacji

11 innovators in agriculture UMIEJSCOWIENIE ETYKIET BEZPIECZEŃSTWA Zespół centralny Rysunek 1. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 2. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) 3. Brak cieczy w pompie próżniowej (rys. 12, strona 4) 4. Niebezpieczeństwo chemiczne (rys. 3, strona 1) 5. Instrukcja wymiany środków chemicznych (rys. 5, strona 2) Zespół robota Rysunek 2. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo zakleszczenia (rys. 13, strona 4) 2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 3. Części obrotowe, niebezpieczeństwo wciągnięcia (rys. 15, strona 5) 4. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym (rys. 8, strona 3) 5. Niebezpieczeństwo chemiczne 6. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 7

12 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) Rysunek 3. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 4. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (Kanada i USA) Ostrzeżenie Może spowodować poważne oparzenia palców i dłoni. Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów BHP. Unikać kontaktu środka czyszczącego ze skórą lub oczami. Nosić rękawice, okulary ochronne oraz odzież ochronną. W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami: natychmiast przepłukać oczy wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Instrukcja wymiany środków chemicznych Rysunek 5. Naklejka z instrukcją wymiany środków chemicznych 8 Niedostępne w tej lokalizacji

13 Niebezpieczeństwo porażenia prądem Rysunek 6. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 7. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (Kanada i USA) Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, dostosowawczych lub naprawczych zatrzymać robota udojowego, wyłączyć zasilanie elektryczne na panelu głównym i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Odłączyć i wyłączyć główny przełącznik zasilania elektrycznego. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym Rysunek 8. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 9. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Niedostępne w tej lokalizacji 9

14 Rysunek 10. Symbol niebezpieczeństwa związanego ze światłem laserowym (Kanada i USA) Przestroga Produkt laserowy klasy 2. Promieniowanie laserowe. Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę laserową. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Rysunek 11. Symbol ostrzeżenia Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Ostrzeżenie Wstęp dozwolony wyłącznie dla osób, które zapoznały się z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej Rysunek 12. Symbol zakazu wlewania cieczy do pompy próżniowej Ostrzeżenie Stosować wyłącznie zalecany olej do pompy próżniowej. 10 Niedostępne w tej lokalizacji

15 Niebezpieczeństwo zakleszczenia Rysunek 13. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 14. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (Kanada i USA) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez ruchome części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich ruchomych części. Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia Rysunek 15. Części obrotowe symbol oznaczający niebezpieczeństwo wciągnięcia Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez obrotowe części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich obrotowych części. Niedostępne w tej lokalizacji 11

16 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą Rysunek 16. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 17. Symbol niebezpieczeństwa drugiego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 18. Symbol niebezpieczeństwa wiązanego z temperaturą (Kanada i USA) Przestroga Nie wolno dotykać części systemu czyszczącego, dopóki nie ostygną. Wysoka temperatura może spowodować obrażenia ciała. Należy nosić rękawice ochronne. 12 Niedostępne w tej lokalizacji

17 KONSERWACJA NAKLEJEK INFORMACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM Na naklejkach informacyjnych związanych z bezpieczeństwem umieszczonych na robocie udojowym Astronaut widoczne są ważne i przydatne informacje, które pomagają w bezpiecznej obsłudze i konserwacji robota udojowego. Aby mieć pewność, że wszystkie naklejki informacyjne są we właściwych miejscach i stanie, należy zastosować się do poniższych instrukcji. Naklejki informacyjne należy zawsze utrzymywać w czystości i dbać o ich czytelność. Naklejki informacyjne należy czyścić wodą z mydłem. Nie wolno używać rozpuszczalników, żrących środków czyszczących ani innych podobnych substancji, które mogą uszkodzić naklejki informacyjne. Należy wymieniać brakujące lub nieczytelne naklejki informacyjne. Naklejki informacyjne można nabyć u lokalnego dostawcy usług firmy Lely. PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Zespół centralny W razie nagłego wypadku wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Zespół robota Zespół robota jest wyposażony w trzy przyciski zatrzymania awaryjnego: W tylnej części ramienia robota W bocznej części osłony sterowni. Naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje natychmiastowe zatrzymanie działania zespołu robota oraz ruchu ramienia. Zasilanie zespołu robota jest wyłączone. Ostrzeżenie Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymania awaryjnego nie powoduje całkowitego odcięcia zasilania pneumatycznego i elektrycznego od robota udojowego. Po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne zespołu centralnego. Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 13

18 Aby zresetować przycisk zatrzymania awaryjnego, należy przekręcić przycisk w prawo i wyciągnąć aż zostanie zablokowany. Przed ponownym uruchomieniem zespołu robota należy go zresetować, a jego ramię ponownie skalibrować. Rysunek Przyciski zatrzymania awaryjnego

19 PODSTAWOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI Uwaga W tej części zawarte są instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji ASTRONAUT A4. Pełny zestaw instrukcji dotyczących obsługi robota znajduje się w instrukcji obsługi. Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk 2. Podczas uruchamiania wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest w użyciu, wyświetlany jest przycisk (stop). Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E- Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk. 2. Urządzenie ASTRONAUT A4 zostanie zatrzymane po zakończeniu doju lub procesu czyszczenia. W międzyczasie wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest wyłączony, wyświetlany jest przycisk (stop). Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 15

20 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 1. W systemie CRS+ naciśnij przycisk [ENTER]. 2. Wybierz Cleaning system > Robots out of operation > Tak. 3. Naciśnij przycisk [ENTER]. Wyłącz zespół centralny 4. Wyłącz roboty podłączone do zespołu centralnego za pomocą interfejsu E-Link. Zresetuj zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko]. 5. Poczekaj, aż: Stan AGS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan ECS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan innych usług to Początkowy. 6. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 7. Zostanie wyświetlone okno procedury kalibracji. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 9. Po zakończeniu kalibracji ramienia robota należy upewnić się, że cylindry i silnik Y-drive zasilany pasem zębatym znajdują się w położeniach maksymalnych. 10. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive NIE znajdują się na skrajach, należy ponownie wykonać kalibrację. W tym celu: 1. Wybierz przycisk [Zatrzymaj]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive znajdują się w położeniach maksymalnych, wybierz [Zaakceptuj]. 12. W stosownym przypadku Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 16 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

21 Kalibruj ramię robota 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Zadania] Przycisk [Kalibracja ramienia robota]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 3. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 4. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 5. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 6. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. Ostrzeżenie Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. Ostrzeżenie 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] [Dom] [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 2. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. 3. W odpowiednim przypadku uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 1. W razie potrzeby wyłącz działanie robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 17

22 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] 3. Wybierz odpowiednie położenie serwisowe przyciskiem [Serwis-1], [Serwis-2], [Serwis-3] lub [Serwis-4]. 4. Wybierz przycisk [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 5. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Włącz zespół robota W zespole centralnym 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. W zespole robota 1. Otwórz drzwi zespołu robota. 2. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. 3. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WŁ. 4. Ustaw automatyczne wyłączniki awaryjne (rys. 20, strona 14) w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (1) do prawej (2) strony (dotyczy tylko urządzenia Pura). 5. Poczekaj, aż interfejs E-Link wyświetli kartę [System]. Trwa to około 30 sekund. 6. Wybierz przycisk [Zmień widok] i upewnij się, że: stan AGS = Praca urządzenia. stan ECS jest pusty stan innych usług to Początkowy. 7. Jeżeli stany te nie są identyczne z powyższymi: 1. Wybierz przycisk [Zamknięcie] 2. Poczekaj około 5 sekund. 3. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko] 18 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

23 4. Poczekaj, aż stan usług zmieni się na Początkowy. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 9. Poczekaj, aż wyświetlone zostanie okno kalibracji ramienia robota. 10. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 12. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 13. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 14. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. 15. Zamknij skrzynkę sterowniczą. 16. Zamknij drzwi zespołu robota. 17. Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 18. Jeżeli do zespołu centralnego podłączony jest drugi robot udojowy, powyższe czynności należy powtórzyć. Wyłącz zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w robocie dopóki nie zostanie ono uwolnione. 5. Ustaw wyłączniki automatyczne (rys. 20, strona 14) w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (2) do lewej (1) strony. 6. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WYŁ. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 19

24 Rysunek 20. LEGENDA: 1. Wyłącznik awaryjny robota udojowego 2. Wyłącznik awaryjny Pura Włącz zespół centralny 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. 20 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

25 Wyłącz zespół centralny 1. Wyłącz wszystkie zespoły robota podłączone do zespołu centralnego (strona 13). 2. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w zespole centralnym i robotach, dopóki nie zostanie ono uwolnione. 3. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (6) do lewej (3) strony. 4. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WYŁ. 5. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WYŁ. Rysunek 21. Przerwanie wizyty krowy 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu Trwa wybierz [Przerwij wizytę]. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit: 1. Jeżeli podejście powiodło się, wybierz [Powiodło się]. 2. Jeżeli podejście nie powiodło się, wybierz [Nie powiodło się]. 3. W polu Wizyta będzie:, wybierz [Zatrzymaj]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 21

26 Przerwanie przygotowania 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu System nakładania wybierz [Przerwij przed leczeniem]. 3. Gdy wyświetlone zostanie wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit, wybierz [Zatrzymaj]. Anulowanie płukania za pomocą E-Link 1. Wybierz kartę [Praca]. 2. W polu Czyszczenie wybierz przycisk [Anuluj płukanie]. Potwierdzanie alarmów W E-Link: 1. Potwierdź alarm w wyskakującym oknie. 2. Usuń przyczynę alarmu. 3. Jeżeli przycisk [ ] jest wyświetlony. 1. Naciśnij [ ]. 2. Powtórz kroki od 1 do 3. Wyświetlanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Lista aktywnych alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [1] Wyświetlanie historii alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Historia alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [2] 22 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

27 Wyczyść aktywne alarmy W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Wyczyść listę alarmową Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Uwaga Jeżeli przyczyna alarmu zostanie usunięta, reset robota udojowego wyczyści także alarmy w CRS+. Jeżeli alarm nie zostanie potwierdzony w robocie udojowym, pojawi się on ponownie w CRS+. Naciśnij klawisze skrótów [1], [3] Wstrzymywanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Czy ignorować alarmy przez następne 60 min Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [4] Wyświetlanie historii zdarzeń W CRS+: 1. Wybierz: > Historia zdarzenia 2. Naciśnij [ENTER]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 23

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1 Instrukcja montażu Zestaw manometru cyfrowego BHGP6A BHGP6A Zestaw manometru cyfrowego Instrukcja montażu Spis treści Strona Montaż Akcesoria... Montaż... Procedura robocza... Kontrola działania... 3 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Rozładowującego Rhino VE CE Karta operatora P/N _01 - Polish -

Urządzenia Rozładowującego Rhino VE CE Karta operatora P/N _01 - Polish - Lokalizator komponentów Zapoznać się z rysunkiem 1 i tabelą 1. Urządzenia Rozładowującego Rhino VE CE Karta operatora P/N 717939_01 - Polish - POKAZANO W POZYCJI OTWARTEJ 1 3 8 4 7 6 5 Rys. 1 Lokalizator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J

Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, czynności serwisowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AP 100, 200, 300 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy........ 1 1.1 Symbole ostrzegawcze..............................

Bardziej szczegółowo

Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa

Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa www.lely.com innovators in agriculture LELY AUTOMATYZACJA PRACY W OBORZE Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa Razem rozwijamy horyzonty Jako wynalazca robota udojowego, na świecie zainstalowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015.

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015. Galaxy VM Zestaw IP32 Instalacja 06/2015 www.schneider-electric.com Informacje prawne Marka Schneider Electric oraz wszelkie zastrzeżone znaki towarowe firmy Schneider Electric Industries SAS wymienione

Bardziej szczegółowo

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI.  Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki zewnętrzne Polarlite Net Light Ciepłe białe LED 200 PNL-01-001 Zimne białe LED 200 PNL-01-002 Ciepłe białe LED 96 PNL-01-003 Zimne białe LED 96 PNL-01-004 Strona 1 z 6 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy ZHQ1821SH-MI Należy rozapakować ogrzewacz halogenowy i upewnić się, że posiada on wszystkie części i że żadna część nie pozostała w pudełku a z reflektora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

LELY JUNO. Automatyczne podgarnianie paszy na stole paszowym. 24/7 dostęp do paszy objętościowej przy minimalnym nakładzie pracy.

LELY JUNO. Automatyczne podgarnianie paszy na stole paszowym. 24/7 dostęp do paszy objętościowej przy minimalnym nakładzie pracy. LELY JUNO Automatyczne podgarnianie paszy na stole paszowym 24/7 dostęp do paszy objętościowej przy minimalnym nakładzie pracy www.lely.com innovators in agriculture 2 Lely Juno robot do pogarniania paszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK MMD-233 #03944 wersja 1.0 Wstęp Detektor wielofunkcyjny MMD-233 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania metali, przewodów pod napięciem oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066 Wstęp Tester WT-4066 umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! Ryzyko porażenia prądem! Podwodna lampa basenowa musi być zainstalowany przez licencjonowanego/certyfikowanego elektryka lub wykwalifikowanego serwisanta,

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Megafon. Instrukcja obsługi. Przeznaczenie. XB- 7S (nr produktu: ) XB- 7S z funkcją nagrywania (nr produktu: ) Wersja 03/11

Megafon. Instrukcja obsługi. Przeznaczenie.  XB- 7S (nr produktu: ) XB- 7S z funkcją nagrywania (nr produktu: ) Wersja 03/11 Megafon Instrukcja obsługi XB- 7S (nr produktu: 304237) XB- 7S z funkcją nagrywania (nr produktu: 304238) Wersja 03/11 Przeznaczenie Megafon służy wzmacnianiu i nagrywaniu (tylko model XB- 7S z funkcją

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół prasowalniczy Rotondi 388 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŝy przechowywać w bezpiecznym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY W INSTRUKCJA OBSŁUGI

EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY W INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY - 2000W INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF1 A B przełącznik trybu termostat NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Instrukcja obsługi. Wesja 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Instrukcja obsługi. Wesja 1.0 4 PORT USB HUB Instrukcja obsługi Wesja 1.0 Podziękowania Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Trust. Życzymy Państwu wielu godzin wspaniałej zabawy. Przed korzystaniem z urządzenia proszę dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

ON!Track smart tag AI T380 Polski

ON!Track smart tag AI T380 Polski ON!Track smart tag AI T380 Polski 1 Dane dotyczące dokumentacji 1.1 O niniejszej dokumentacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo