WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA. Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA. Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce"

Transkrypt

1 Nr 9(54)/2012 wrzesień 2012 Cena 14,90 zł (w tym VAT 8%) PROJEKT USTAWY O OZE POD LUPĄ Wsparcie dla sektora zielonej energii BIOMASA PALIWO LOKALNE Ryszard Gajewski o specyfice biomasy CZY NAS STAĆ NA REWOLUCJĘ ENERGETYCZNĄ? Polska przestawia się na gospodarkę niskoemisyjną Marszałkowie w obronie dróg samorządowych Narodowy program odbudowy dróg pilnie potrzebny Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA

2 PASJA ENERGIA profesjonalizm ul. Kamienna 7, Wysogotowo, Przeźmierowo, tel , fax

3 od redakcji FOT. JACEK BOJARSKI Najliczniejszą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowią gospodarstwa domowe, choć zużywają najmniejszą jej ilość i mają najmniejszą możliwość negocjacji z jej dostawcami. Póki co dla tej grupy ceny nadal są regulowane. Co się musi stać, aby rynek energii w Polsce został całkowicie uwolniony? W jaki sposób Urząd Regulacji Energetyki dba o podniesienie jego konkurencyjności? odpowiedzi na te m.in. pytania udziela prezes URE Marek Woszczyk. Przygotowany przez resort gospodarki projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Najwyższy czas, by kwestia pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych została uregulowana. Proponowany system wsparcia OZE, podobnie jak dotąd funkcjonujący, ma się opierać na dwóch podstawowych mechanizmach: obowiązkowym zakupie zielonej energii przez tzw. sprzedawcę z urzędu oraz wystawianiu tzw. zielonych certyfikatów (świadectwa pochodzenia) tłumaczą Bartłomiej Ziębiński i Jakub Gorzelnik z kancelarii CMS Cameron McKenna. Które ze źródeł OZE znajdzie największe zastosowanie, czy istnieją w Polsce możliwości rozwoju rynku biomasy? Zdaniem Ryszarda Gajewskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Biomasy, potencjał techniczny agrobiomasy oraz biomasy leśnej to blisko 20 mln ton rocznie. Uzupełnieniem zestawu źródeł energii elektrycznej w Polsce ma być energetyka jądrowa. Koszty pozyskanej w ten Anna Krawczyk, wydawca sposób energii są zdaniem prof. dr. inż. Andrzeja Strupczewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych, niższe niż np. pozyskanej z farm wiatrowych. Droga energia elektryczna oznacza nie tylko wysokie rachunki dla każdego z nas, ale także ucieczkę przemysłu z Polski do innych krajów zwraca uwagę prof. Strupczewski. Paliwem, które zyskuje coraz większe znaczenie, jest pył węgla brunatnego. Jest on wykorzystywany m.in. w przemyśle ciepłowniczym, wapniowym, a także w wytwórniach mas bitumicznych przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Doświadczenia z użyciem tego paliwa przedstawia Zbigniew Krupa, dyrektor ds. technicznych spółki Polski Asfalt. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Politechniką Śląską rozpoczął w 2009 r. realizację projektu pn.: Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania. Wdrożenie wyników projektu na skalę przemysłową pozwoli na włączenie do bilansu paliwowego kraju co najmniej 10 mln Mg pełnowartościowego paliwa informuje dr inż. Ireneusz Baic z katowickiego oddziału IMBiGS. Czy stać nas na rewolucję energetyczną? odpowiadają prof. Jerzy Buzek i dr Janusz Steinhoff, przewodniczący i wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 3

4 Spis treści Nr 9(54)/2012 (wrzesień 2012) 14 Z widokiem na Wisłę Samorząd jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem gospodarczym, który zdecyduje się stworzyć na naszym terenie nowe miejsca pracy mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. 8 Wolność coraz mniej regulowana Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 52 Współczesne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej ochrona czy zagrożenie życia? W sytuacji coraz większego obciążenia ruchem dróg wojewódzkich, powiatowych, a nawet gminnych oraz wzrastającej liczby wypadków, problemem staje się przede wszystkim brak określenia jakichkolwiek zasad stosowania drogowych barier ochronnych na tych drogach. Rozmowa miesiąca 8 Wolność coraz mniej regulowana Rozmowa z Markiem Woszczykiem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Samorządy 14 Z widokiem na Wisłę Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim, prezydentem Płocka 18 Płocka recepta na rozwój 20 Płock przyjazny kierowcom Rozmowa z Markiem Antoszkiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Gospodarka 22 Projekt ustawy o OZE pod lupą Izabela Wójtowicz 25 System wsparcia dla zielonej energii Bartłomiej Ziębiński, Jakub Gorzelnik 27 Farmy wiatrowe stymulatorem rozwoju gmin 27 Wypowiedź Krzysztofa Prasałka, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 28 Biomasa paliwo lokalne Rozmowa z Ryszardem Gajewskim, prezesem zarządu Polskiej Izby Biomasy 30 PromoBio szansa dla polskiej biomasy Izabela Wójtowicz 32 Energia z przyszłością Rozmowa z prof. dr. inż. Andrzejem Strupczewskim, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Technologie 34 Pył węgla brunatnego paliwo alternatywne Agata Siekierska 38 Palnik na pył węglowy innowacja i alternatywa w wytwórniach mas bitumicznych. Warto liczyć i oszczędzać! Peter Koltes 40 Suche odsiarczanie spalin tradycja i innowacyjność Arkadiusz Szymanek 44 Inteligentna współpraca Inwestycje infrastrukturalne 46 Dopiero się rozpędzamy Henryk Majchrzak Drogi 50 Marszałkowie w obronie dróg samorządowych Rozmowa z marszałkiem województwa podkarpackiego Mirosławem Karapytą 4 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

5 Wydawca Anna Krawczyk 60 Czy nas stać na rewolucję energetyczną? Przestawienie gospodarki na niskoemisyjną wydaje się nieuchronne. Nasuwa się jednak pytanie, czy nasz kraj stać na realizację ambitnego unijnego programu ograniczenia emisji CO Współczesne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej ochrona czy zagrożenie życia? Część 1. Bezpieczeństwo w kontekście obowiązujących aktów prawnych i normatywów Marek Bujalski Energetyka 60 Czy nas stać na rewolucję energetyczną? Agata Siekierska 61 Wypowiedź prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 62 Wypowiedź dr. Janusza Steinhoffa, wiceprzewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 67 Korzyści dla samorządów z udziału w programie Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Program ISE jest zaproszeniem do współpracy. Wnioskodawcami nie mogą być jednak pojedyncze podmioty, tylko lokalne konsorcja, które wykażą się umiejętnością dobrej organizacji i współdziałania. Samorządy są naturalnymi liderami takich konsorcjów mówi Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 64 Pożądane maszyny Anna Krawczyk 66 Samorządowi liderzy ISE 67 Wypowiedź Jana Rączki, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 68 Obrót w kierunku konkurencyjności 69 Wypowiedź Ireneusza Łazora, prezesa zarządu TGE SA Grupa Kapitałowa GPW SA 70 Depozyty mułów węglowych jako źródło paliwa energetycznego Ireneusz Baic Stałe rubryki 6 Aktualności 72 Zapowiedzi Adres redakcji ul. Balonowa 21/ Warszawa tel./fax , tel Adres internetowy: Redaktor naczelna Anna Krawczyk Redaktor prowadzący Leszek Mikołajków Asystentka redaktor naczelnej Agata Siekierska Reklama Ann Frąckiewicz Adiustacja tekstów Joanna Reszko-Wróblewska Korekta Ewa Popławska Dziennikarze współpracujący Henryk Jezierski Beata Kopeć Współpraca merytoryczna Aleksander Kabziński Radosław Kucharski Kamilla Olejniczak Piotr Sobczyński Stanisław Styk Zbigniew Szymański Marek Wierzchowski Prenumerata Kolporter SA oraz redakcja tel./fax , tel Prenumerata w internecie: Cena prenumeraty na II półrocze 2012 roku 64,80 zł DTP Inventivo Grafika na okładce inventivo.pl Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skracania przesłanych materiałów. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

6 aktualności 140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką Aż 140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym przewidziano w dwóch nowych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do 28 września uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Konkursy mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów. W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków. Wiceminister Trojanowska otworzyła Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej ŹRÓDŁO: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej jest inwestycją powstałą dla wzmocnienia zaplecza badawczego Programu polskiej energetyki jądrowej. Centrum wyposażono w nowoczesną aparaturę pomiarową: spektrometry promieniowania alfa, beta i gamma, spektrometr masowy, spektrometr rentgenowski, analizator TGA TDA, spektrometr Ramana, spektrometry UV VIS, chromatografy gazowe. Dzięki nim można dokładnie poznać skład próbki i oznaczyć minimalne ilości obecnych w niej promieniotwórczych izotopów. Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej wspierać będzie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczo-rozwojowych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Badania prowadzone w Centrum mają służyć potrzebom zarówno energetyki jądrowej, jak i medycyny nuklearnej powiedziała Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. Instytut zaangażowany jest w projekty badawcze dotyczące nowych metod przerobu paliwa jądrowego, metod biodozymetrycznych czy też badań odporności izolacji przewodów elektrycznych w elektrowni jądrowej. Podczas uroczystości wiceminister Trojanowska wręczyła 17 pracownikom ICHTJ odznaczenia państwowe. Pomożemy wstrzymać ziemię ŹRÓDŁO: MG NFOŚIGW proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym pomoc w usuwaniu skutków osuwisk. W kraju problem osuwisk ziemnych na szerszą skalę pojawił się po powodziach w 2010 roku. Wówczas podjęto prace nad zmianami w ustawie Prawo wodne, która 5 stycznia 2011 roku umożliwiła korzystanie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. Obecnie to nie jest jedyne źródło finansowania usuwania skutków takich zniszczeń. Fundusz wspiera działania ministra spraw wewnętrznych i korzysta ze sprawdzonych przez ten resort mechanizmów weryfikacji skutków katastrof. NFOŚiGW na ten cel, do 2017 roku, oferuje 50 mln zł pomocy finansowej w formie dotacji, a wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym. Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska to program oferujący maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 mln zł na jedno przedsięwzięcie. Podstawowe zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu to prace stabilizacyjne i zabezpieczające osuwiska stanowiące zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury. Dotacją mogą być objęte prace stabilizacyjne na osuwisku, przygotowanie zaplecza i terenu osuwiskowego, roboty budowlano-montażowo-instalacyjne. Ale to również wykonywanie otworów, FOT. MG 6 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

7 prac strzałowych, robót ziemnych, odwodnieniowych i inne. Dofinansowanie uwzględnia również prace projektowe, badania geologiczno-inżynierskie, sporządzanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geologicznych i inżynierskich. Dofinansowanie nie obejmuje remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska. Witold Maziarz, Agata Mularczyk, NFOŚiGW STRABAG otworzył wytwórnię mas bitumicznych w Rosji W lipcu miało miejsce uroczyste uruchomienie mobilnej wytwórni mas bitumicznych firmy STRABAG o wydajności 160 t/h w miejscowości Podbieriezie k. Wielkiego Nowgorodu. Gubernator okręgu Siergiej Mitin symbolicznie otworzył wytwórnię mas bitumicznych, przecinając wstęgę oraz uczestnicząc w ułożeniu pierwszej partii asfaltu. Uruchomienie wytwórni to bardzo ważne wydarzenie. Jeden z największych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy obwodu, to problem jakości dróg. W tym roku po raz pierwszy utworzyliśmy regionalny fundusz drogowy i zaprosiliśmy największą firmę koncern STRABAG. To będzie skok jakościowy i technologiczny dla nas w zakresie utrzymania i remontów dróg powiedział gubernator Mitin. W Polsce wdrożyliśmy nowoczesną technologię kompaktowych warstw asfaltowych. Pozwala ona na wykonywanie warstw mieszanek mineralno-asfaltowych w gorszych warunkach pogodowych i przyspieszenie tempa robót. Uważam, że naszym pierwszym zadaniem tutaj będzie wdrożenie tej technologii w Rosji powiedział Piotr Mroczkowski, dyrektor techniczny rosyjskiego oddziału STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury. Mobilna wytwórnia mas bitumicznych w Podbierieziu została wybudowana w rekordowym czasie mniej niż 3 miesiące. Jest zlokalizowana w pewnej odległości od terenów mieszkalnych. Wartość projektu, który w przyszłości ma na celu nie tylko produkcję masy asfaltowej, lecz przede wszystkim budowę nowych dróg, wynosi 16 mln EUR. Poza wytwórnią mas bitumicznych STRABAG sprowadził również sprzęt do remontu dróg. Ewa Bałdyga, rzecznik prasowy STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Rusza rozbudowa portu w Świnoujściu Oferta złożona przez konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) wygrała w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1. Zamawiającym jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. ŹRÓDŁO: BUDIMEX Mazowsze ma drugie lotnisko! Regularne loty z Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ruszyły w połowie lipca. Rocznie port będzie obsługiwać ok. 2 mln pasażerów. W 2007 r. udziałowcy spółki i inicjatorzy inwestycji: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Mienia Wojskowego, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki po raz pierwszy przedstawili biznesplan inwestycji. Prawdziwym zielonym światłem dla budowy inwestycji było wynegocjowanie przez samorząd województwa unijnego dofinansowania, mimo że pierwotnie Bruksela nie zamierzała wspierać tego typu inwestycji. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków unijnych na ten cel wyniesie do 166,2 mln zł inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych RPO WM. Kolejne blisko 201 mln zł w formie wkładów pieniężnych do spółki przekazali udziałowcy spółki: Samorząd Województwa Mazowieckiego 98,34 mln zł, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 87 mln zł, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 15,6 mln zł. Ponadto udziałowcy wnieśli do spółki w postaci aportów mienie (w tym grunty, na których posadowione jest lotnisko) o wartość: 11,4 mln zł (Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze) i 111,48 mln zł (Agencja Mienia Wojskowego). W sumie całkowita wartość projektu netto wyniesie ok. 370 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego zadbał o komfortowy i wygodny dojazd pasażerów do lotniska. Będą oni mieli do swojej dyspozycji aż 16 nowoczesnych pociągów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 385,4 mln zł. Kolejną inwestycją związaną z lotniskiem jest budowa stacji kolejowej i torów bezpośrednio na terminal. Zarząd województwa mazowieckiego zadecydował, że na terenie lotniska wybudowana zostanie podziemna stacja kolejowa. Orientacyjny koszt całej inwestycji to ok. 250 mln zł, z czego 102 mln zł będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa zakończy się w 2015 roku. ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO FOT. LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 7

8 ROZMOWA MIESIĄCA FOT. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 8 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

9 Wolność coraz mniej regulowana Istotą funkcjonowania organów takich jak URE nie jest utrzymywanie regulacji cenowej, ale promowanie wolnej konkurencji, która ma przynieść pożytek wszystkim uczestnikom rynku mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w rozmowie z Anną Krawczyk i Agatą Siekierską. Infrastruktura: Jakie działania podejmuje URE w celu podniesienia konkurencyjności polskiego rynku energii? Marek Woszczyk: Promowanie konkurencji jest istotą funkcjonowania Urzędu Regulacji Energetyki. Chodzi zwłaszcza o to, żeby w danym segmencie rynku infrastrukturalnego uruchamiać konkurencję tam, gdzie nie jest ona w stanie sama się wykreować. W energetyce, kolejnictwie, telekomunikacji mamy do czynienia z naturalnie tworzącymi się monopolami. Okazuje się jednak, że część tego rynku może podlegać zasadom konkurencji i że można oddzielić obrót towarem od jego transportu. Gospodarstwa domowe (grupa G) to jedyna grupa nabywców, dla której ceny są obowiązkowo regulowane. Co uniemożliwia całkowite uwolnienie cen w tym segmencie i kiedy w ogóle ono nastąpi? Zwracam uwagę, że gdy regulator wycofuje się z ustalania taryf dla gospodarstw domowych, jedynym de facto sposobem obrony odbiorcy przed płaceniem zawyżonych cen jest zmiana sprzedawcy. Taka zmiana powinna przebiegać szybko, łatwo i bezkosztowo Spośród wszystkich odbiorców gospodarstwa domowe zużywają najmniej energii i są podmiotami o najsłabszej sile negocjacyjnej, m.in. dlatego prowadzimy kampanie uświadamiające odbiorcom ich prawa. Zwracam uwagę, że gdy regulator wycofuje się z ustalania taryf dla gospodarstw domowych, jedynym de facto sposobem obrony odbiorcy przed płaceniem zawyżonych cen jest zmiana sprzedawcy. Taka zmiana powinna przebiegać szybko, łatwo i bezkosztowo. Dlatego żeby można było wycofać się z administracyjnego ustalania cen, musi być spełnionych kilka warunków, które ujęliśmy w Mapie drogowej liberalizacji rynku energii elektrycznej już w 2008 r. Przede wszystkim odbiorca powinien mieć zapewnioną gwarancję zawarcia umowy kompleksowej po zmianie sprzedawcy energii. Uregulowanie tej sprawy znajduje się w projektach nowych przepisów, jednak już teraz, dzięki inicjatywie i przy wsparciu URE, zawarte zostało dobrowolne porozumienie, na mocy którego dystrybutorzy będą umożliwiać realizowanie usługi sprzedaży energii elektrycznej dowolnemu sprzedawcy, który zechce działać na ich terenie, i to w taki sposób, aby mógł on zawierać z odbiorcą umowę kompleksową. Druga, trudniejsza rzecz, którą chcemy wprowadzić, to sprzedaż awaryjna. Zasadą funkcjonowania systemu elektroenergetycznego powinna być ciągłość dostaw energii. W przypadku rozwiązań dotyczących sytuacji awaryjnych zdecydowanie potrzebna jest ingerencja ustawodawcy w postaci odpowiednich przepisów. Kolejna kwestia to uregulowanie kwestii odbiorców wrażliwych, którzy ze względów ekonomicznych mogą sobie na rynku nie poradzić i którzy są szczególnie narażeni na stosowanie wobec nich nieuczciwych praktyk rynkowych. Jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej? Czy ceny energii zostały już tam uwolnione? W większości państw tak. I to jest standard, do którego dążymy. Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji. Innymi słowy o wysokości cen mają decydować efektywne mechanizmy rynkowe, a nie organy administracji. Istotą funkcjonowania organów takich jak URE nie jest utrzymywanie regulacji cenowej, ale promowanie wolnej konkurencji, która ma przynieść pożytek wszystkim uczestnikom rynku. Czy dostawcy w ogóle zabiegają o klientów? Pomimo że rynek gospodarstw domowych jest regulowany, nie jest zamknięty dla ofert alternatywnych. Faktycznie pojawiają się na nim sprzedawcy, którzy starają się przyciągnąć do siebie odbiorców. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 9

10 ROZMOWA MIESIĄCA Jakie jest tempo liberalizacji w pozostałych sektorach energetyki? Tempo jest różne w zależności od sektora. Na rynku gazu, w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, jesteśmy na samym początku drogi. Trudno też mówić o realnej konkurencji na rynku ciepła. Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji. Prawo wyboru sprzedawcy przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Ilu nabywców z niego już skorzystało? Liczba odbiorców decydujących się na zmianę sprzedawcy energii, w tym gospodarstw domowych, dynamicznie się zwiększa. Do chwili obecnej zanotowaliśmy już ponad 80 tys. przypadków zmian sprzedawcy, w tym ponad 44 tys. w gospodarstwach domowych. Jaką rolę w sprzedaży energii elektrycznej odgrywa obecnie giełda energii? Zdecydowanie najważniejszą. Giełda bezwzględnie zwiększa transparentność rynku hurtowego, co przekłada się na wzrost wiarygodności jego indeksów cenowych. Zapewne nie zdobyłaby jednak samoczynnie takiego znaczenia, gdyby w 2010 r. nie udało się przekonać parlamentu do wprowadzenia obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedawania określonego wolumenu produkcji bezpośrednio przez giełdę. W ostatnim roku ok. 3/4 energii zostało zakontraktowane przez spółki sprzedażowe poprzez pakiet giełdowy. Monitorowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i gazu jest jednym z zadań prezesa URE. Jakie działania mogą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski? Na pewno rozwój konkurencji. Mówiąc o bezpieczeństwie dostaw energii, nie mamy na myśli jedynie produktu, ale również jego cenę. Konsument oczekuje ciągłych dostaw i racjonalnych cen. Kolejnym działaniem jest rozwijanie inwestycji. Rynek energii jest rynkiem typowo infrastrukturalnym. Dzisiaj nie dysponujemy innymi technicznymi sposobami dostarczania energii elektrycznej jak tylko za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. Dotyczy to także dostaw na skalę masową gazu i ciepła. Bez nowych inwestycji trudno sobie wyobrazić, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. A jak wygląda inwestowanie na rynku wytwórców? Rynek wytwórców energii elektrycznej nie jest regulowany od 2001 r. Decyzje inwestycyjne podejmują samodzielnie grupy kapitałowe. Jeżeli plan inwestycji dotyczący mocy wytwórczych nie zostanie w pełni zrealizowany, to w latach możemy mieć problem z pokryciem szczytowego zapotrzebowania na moc. Odbiorcy indywidualni mogą spać spokojnie, natomiast generujący największe zapotrzebowanie na moc przemysł mogą ewentualnie dotknąć ograniczenia. Oczywiście ziszczenie się takiego scenariusza zależy też od tempa wzrostu konsumpcji energii elektrycznej, które dziś trudno przewidzieć. Czy można liczyć na to, że nowe technologie przyjdą z pomocą? Rozwój inteligentnych sieci, połączenie telekomunikacji z energetyką to nieunikniona przyszłość. Niewątpliwie będziemy te trendy wspierać i usuwać blokujące ich rozwój bariery. Będziemy także zachęcać operatorów systemów dystrybucyjnych do tego, żeby ekonomicznie stymulowani jak najwięcej mikroźródeł przyłączali do sieci. W jaki sposób taki proces przebiega? Pomimo że prawo obliguje operatora systemu dystrybucyjnego do przyłączenia danego podmiotu, w praktyce niestety dystrybutor często wyszukuje najrozmaitsze powody, żeby takie przyłączenie odwlec. Dzisiaj nagminnie np. usiłuje się obciążać inwestorów częścią nakładów, za którą powinien odpowiadać operator. Na rynku gazu, w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, jesteśmy na samym początku drogi. Trudno też mówić o realnej konkurencji na rynku ciepła Od 2015 r. chciałbym wprowadzić nowy model regulacji, w którym liczyć się będzie przede wszystkim jakość oferowanych przez operatorów usług. Zamierzamy brać pod uwagę takie czynniki jak: redukcja strat sieciowych, tempo przyłączania do sieci, nasycenie sieci dystrybucyjnej źródłami małoskalowymi, w tym energetyką odnawialną. Brakuje nam rozbudowanego komponentu energetyki małoskalowej, zwłaszcza tej w skali mikro, zwanej prosumencką. Jako konsumenci powinniśmy mieć możliwość stania się aktywnymi uczestnikami rynku możemy nie tylko być odbiorcami energii, ale także powinniśmy móc zarabiać na jej produkcji, ewentualnie sami się w nią zaopatrywać. Prawdziwy wolny rynek to przede wszystkim wiele możliwości. Dziękujemy za rozmowę. 10 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

11 rozmowy ze znanymi osobami zaangażowanymi w życie gospodarcze reportaże ludzie i ich pasje, inwestycje infrastrukturalne, wydarzenia branżowe organizacja debat i konferencji projektowanie reklam obsługa fotograficzna: zdjęcia studyjne i reporterskie profesjonalna redakcja stylistyczna i korekta tekstów Adres redakcji ul. Balonowa 21/3, Warszawa tel tel./fax Kolportaż w prenumeracie oraz na wszystkich ważnych imprezach branżowych Koszt rocznej prenumeraty wynosi tylko 129,60 zł nowość! prenumerata w formacie.pdf

12 S K Ł A D O W E C=45 M=100 Y=30 K=40 C=0 M=0 Y=0 K=10 Seminarium Dobre praktyki przy budowie dróg 26 września 2012 roku Aula Urzędu Miejskiego w Płocku, I piętro, Stary Rynek 1, Płock Wydawnictwo Inframedia ma zaszczyt zaprosić na seminarium Dobre praktyki przy budowie dróg. Seminarium otworzy prezydent Płocka Pan Andrzej Nowakowski. Wśród prelegentów wystapią m.in. dr inż. Krzysztof Błażejowski i Stanisław Styk autorzy podręcznika Technologia warstw asfaltowych, zajmujący się zagadnieniami budowy dróg od ponad 20 lat, dr inż. Wiesław Dąbrowski, ekspert w kwestii spękań nawierzchni. W programie znajdzie się również wizyta studyjna w Orlen Asfalt. Podczas seminarium poruszać będziemy zagadnienia związane z całym procesem inwestycyjnym. Zaczniemy od pokazania wzorcowej specyfikacji technicznej, poprzez dobór odpowiednich materiałów do podbudowy i mieszanek mineralno-asfaltowych w świetle nowych przepisów technicznych, innowacyjne technologie związane z oczyszczeniem i odwodnieniem dróg. Szczególne miejsce zajmie omówienie przyczyn powstawania spękań w nawierzchniach i metod jak się przed nimi ustrzec. Odbiorcami seminarium są zarządcy dróg, firmy wykonawcze, projektanci. Program* Rejestracja uczestników 9.30 Rozpoczęcie seminarium przywitanie gości Anna Krawczyk, wydawnictwo Inframedia Otwarcie seminarium Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka Inwestycje Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Marek Antoszek, dyrektor MZD Płock Specyfikacje dla mieszanek mineralno- -asfaltowych Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Podbudowy stabilizowane mechanicznie w świetle nowych przepisów technologicznych dla KR 1-5 (dobór materiałów i wykonawstwo) Magdalena Romanewicz, Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Tajniki mieszanek mineralno- -asfaltowych (optymalny dobór materiałów i wbudowywanie na drodze dla KR 1-5) Daniel Ziółkowski, Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Przerwa kawowa Lepiszcza asfaltowe dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt Asfalt lany z teksturą SMA Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Metody podczyszczania i odwodnienia dróg Łukasz Kowalik, Funke Polska Pęknięcia nowych nawierzchni asfaltowych sposoby zapobiegania i naprawy dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o Dyskusja Lunch Wizyta studyjna w Orlen Asfalt. W drodze powrotnej zwiedzanie inwestycji na ulicy Bielskiej. Około Powrót do Urzędu Miasta * zastrzegamy sobie możliwośc dokonywania zmian w programie. Patronat honorowy: Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski Sponsorzy: Funke Polska Sp. z o.o. Orlen Asfalt Sp. z o.o. Patronat medialny: Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert Magazyn Autostrady Organizator: Wydawnictwo Inframedia ul. Balonowa 21/3, Warszawa tel , tel./fax Dodatkowe informacje: Anna Frąckiewicz tel

13 FOT. JACEK BOJARSKI FOT. ZBIORY WŁASNE W. DĄBROWSKIEGO FOT. FUNKE POLSKA Dr inż. Krzysztof Błażejowski, inżynier budownictwa drogowego z 20-letnim doświadczeniem w branży drogowej. Od początku zajmuje się technologią nawierzchni drogowych, asfaltowych i betonowych. Specjalizuje się w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni (opracowuje analizy przyczyn zniszczenia i koncepcje naprawy). Jest współautorem powstałej w 1997 r. metody wizualnej oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM. Napisał ponad 50 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 7 książek w tym także ostatnio wydanej (2010 r.) w USA na temat mieszanki SMA. Zasiada w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. asfaltów i ds. materiałów do budowy dróg. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z technologii nawierzchni oraz występuje na seminariach i konferencjach. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prowadzi także znaną witrynę internetową Dr inż. Wiesław Dąbrowski, 34 lata doświadczeń z zakresu nauki i techniki inżynierii drogowej, z czego 15 lat na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych. Od 10 lat szef firmy OAT Sp. z o.o., wcześniej reprezentant Strabag International GmbH oraz pełnomocnik zarządu Strabag Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomant prof. Tadeusza Sandeckiego. Praca doktorska pt. Użyteczność techniczna powierzchniowych utrwaleń obroniona na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. 20-letni członek niemieckiego stowarzyszenia badawczego drogownictwa i inżynierii ruchu (FGSV), opracowującego dokumenty aplikacyjne z zakresu drogownictwa w Niemczech. Ekspert z zakresu uszczelniania oraz naprawy pęknięć nawierzchni betonowych i asfaltowych. Autor analiz rynku asfaltów drogowych i przemysłowych wykonanych na zlecenie Petrochemii Płock S.A. Autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych; wiele publikacji, wywiadów i referatów dr. inż. Wiesława Dąbrowskiego jest dostępnych na stronie oraz FOT. JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA FOT. JACEK BOJARSKI FOT. ZBIORY WŁASNE Łukasz Kowalik, 14 lat doświadczenia z zakresu produkcji, handlu oraz wdrażania nowych produktów do kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odwadniania. Po roku pracy w macierzystej firmie w Niemczech, brał aktywny udział w otwarciu zakładu produkcyjno-handlowego w Polsce. Posiada wiedzę dotyczącą produkcji metodami wtrysku bezpośredniego, współwytłaczania jak i segmentowych konstrukcji z PVC-U. Przez 7 lat pełnił funkcję kierownika regionu Polska Południowa, gdzie ściśle współpracował z inwestorami, projektantami oraz zajmował się wdrażaniem produktów firmy Funke na polskim rynku. Od 3 lat pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. techniczno-handlowych i jest odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie nowych produktów z zakresu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz podczyszczania i zagospodarowania wód opadowych z dróg i placów. Prowadzi szkolenia na terenie całej Polski. Magdalena Romaniewicz, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii. W branży drogowej od 2008 roku. Pierwszą pracę podjęła będąc na III roku studiów w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo- Mostowych w Płońsku na stanowisku laborantki. Bardzo szybko awansowała na stanowisko kierownika laboratorium. Od listopada ubiegłego roku, jako pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji oraz kierownik laboratoriów regionu wschodniego, reprezentuje Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych. Stanisław Styk, absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w uruchamianiu produkcji asfaltów modyfikowanych dla największych polskich producentów: BP-Bitumen (obecnie TOTAL), ORLEN Asfalt. Współautor wielu rozwiązań technologicznych, wśród których znajduje się bezbarwne lepiszcze nadające się do barwienia. Przez szereg lat zajmował stanowiska głównego technologa w przedsiębiorstwach wykonawczych. Od roku 2003 prowadzi Biuro Inżynierskie SBI, wykorzystując swoje doświadczenia, głównie zajmując się nadzorami inwestorskimi przy budowie dróg gminnych oraz powiatowych. Jest współwłaścicielem specjalistycznego przedsiębiorstwa PDB Recykling, członkiem Komitetu Technicznego KT-212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Razem z Krzysztofem Błażejowskim współtworzył podręcznik Technologia warstw asfaltowych cz. I i II. Daniel Ziółkowski, absolwent Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Od 2001 roku zajmuje się badaniami laboratoryjnymi w drogownictwie. Początkowo jako laborant w firmie Drogi i Mosty Henryk Boczek w Inowrocławiu, następnie jako starszy laborant i technolog drogowy w laboratorium Lafarge Kruszywa i Beton. Obecnie pełni fukcję technologa drogowego w Instytucie Badawczym Materiałów Budowlanych.

14 samorządy Z widokiem na Wisłę Płock to miasto o zróżnicowanym charakterze rozwinięte przemysłowo, ale posiadające też bogatą ofertę turystyczną. Wszystko dzięki Wiśle mówi prezydent Andrzej Nowakowski w rozmowie z Anną Krawczyk i Agatą Siekierską. FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIASTA PŁOCKA Infrastruktura: Jaki wpływ na rozwój miasta ma jego położenie geograficzne? Czy Wisła postrzegana jest bardziej jako szansa, czy jako utrudnienie? Andrzej Nowakowski: Rzeka od początku wpływała na rozwój miasta, ale do pewnego stopnia także je ograniczała, bowiem skupiała życie społeczno-gospodarcze na swoich brzegach. Współcześnie granice miasta są przesunięte po obu jej stronach. Tereny w pobliżu Wisły, nienadające się do zabudowy miejskiej, zamierzamy przeznaczyć na kompleks rekreacyjno-turystyczny i połączyć to z właściwym zagospodarowaniem prawego nabrzeża. Ponadto, jako że Wisła wciąż pozostaje dzika i nieujarzmiona, staramy się uzyskać dofinansowanie unijne na projekt przekształcenia jej w rzekę żeglowną. Jak wygląda kwestia transportu ludzi czy towarów drogą rzeczną? Wisła nie jest do tego w żaden sposób przystosowana, poza tym to są ogromne koszty, liczone w miliardach złotych. Obecnie istotniejsze od przekształcenia Wisły w rzekę żeglowną jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Razem z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, który współpracuje też z wojewodą kujawsko- -pomorskim i lubelskim, staramy się stworzyć program dotyczący Wisły środkowej, którego celem jest zabezpieczenie mieszkańców okolicznych gmin przed ewentualnym wystąpieniem powodzi. W jaki sposób samorząd stara się zwiększyć turystyczną atrakcyjność Płocka? Na pewno trzeba odwrócić miasto ku Wiśle i lepiej wykorzystać nadbrzeże. Mamy opracowany projekt rozbudowy i zagospodarowania nabrzeża wiślanego, który ma duże szanse na realizację przy wsparciu środkami unijnymi. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie m.in. port jachtowy na ponad 200 jachtów z potrzebną infrastrukturą. Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a realizacja zadania ma zająć 2 lata. Do aktywnego wypoczynku nad wodą w Płocku jest także Zalew Sobótka, gdzie znajduje się miejskie kąpielisko, można pograć w siatkówkę plażową, popływać łódką, kajakiem czy rowerem wodnym. W mieście jest wiele atrakcji wspaniałe zabytki, przepiękny ogród zoologiczny, klimatyczna Starówka, a także liczne festiwale zaspokajające różne muzyczne i nie tylko gusta. Są to imprezy z muzyką reggae, elektroniczną, teatrami ulicznymi, ambitnym kinem pod chmurką, poświęcone twórczości pochodzącego z Płocka awangardowego twórcy Stefana Themersona. Staramy się rozwijać tę ofertę, w tym roku po raz pierwszy odbędzie się na płockiej plaży festiwal adresowany do miłośników rocka i heavy metalu Summer Fall Festiwal. Co, poza rozwojem turystyki, zawierają miejskie plany na przyszłość? Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku została opracowana 4 lata temu. Jej główne założenia to: zaspokojenie potrzeb mieszkańców, inwestowanie w kapitał ludzki i jego potencjał, rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej, działania proekologiczne, odpowiednie za- 14 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

15 gospodarowanie przestrzenne, a także rozwój gospodarczy i promocja Płocka. Przede wszystkim zależy nam na tym, by miasto miało ofertę dla wszystkich grup wiekowych. Dlatego dla najmłodszych budujemy żłobki, przedszkola, orliki czy place zabaw, dla osób dorosłych staramy się stworzyć jak najwięcej nowych miejsc pracy, z myślą o seniorach planujemy zwiększyć liczbę parków miejskich. Płock ma być miejscem do mieszkania, studiowania, pracowania i odpoczynku po prostu do życia. Jakie działania są podejmowane na rzecz właściwego zagospodarowania przestrzennego? Dokumentem zawierającym główne zadania jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Określony w nim został m.in. docelowy system komunikacji transportowej, lokalnej i zewnętrznej oraz związany z nim rozwój infrastruktury technicznej, wyznaczone zostały strefy rozwojowe w granicach miasta oraz kierunki Mamy opracowany projekt rozbudowy i zagospodarowania nabrzeża wiślanego, który ma duże szanse na realizację przy wsparciu środkami unijnymi rozwoju terenów ościennych. Nadrzędnym celem jest stworzenie jednorodnych przestrzeni funkcjonalnych. Czy charakter miasta sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości? Jak sobie radzą lokalne podmioty gospodarcze? Przemysł płocki to nie tylko PKN Orlen i związane z nim firmy, ale także zakłady przemysłu chemicznego czy spożywczego. Obecność dużych firm generuje potrzebę funkcjonowania mniejszych przedsiębiorstw, które będą z nimi kooperowały. Chcę zwrócić uwagę, że aż 8 płockich przedsiębiorstw weźmie udział w tegorocznych Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych CIFIT. Wszystkim chcemy ułatwić funkcjonowanie poprzez budowę tzw. małej obwodnicy pomiędzy Orlenem a Podolszycami, dzięki któremu transport zostanie wyprowadzony z centrum miasta na jego obrzeża. Samorząd jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem gospodarczym, który zdecyduje się stworzyć na na- FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIASTA PŁOCK INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/

16 samorządy szym terenie nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy mogą liczyć np. na ulgi w podatku od nieruchomości czy pomoc w załatwieniu procedur administracyjnych w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Płocka Biura Obsługi Inwestora. Jakie kryteria musiały spełnić przedsiębiorstwa uczestniczące w CIFIT? W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowany jest projekt współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego noszący nazwę Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Wyjazd lokalnych przedsiębiorców do chińskiego Xiamen na organizowane w dniach 6 11 września br. targi odbywa się właśnie w ramach tego projektu. Zainteresowani musieli spełniać następujące warunki: posiadać siedzibę oraz działać na terenie Płocka minimum 18 miesięcy (i to w branży tematycznie związanej z targami), wykazywać gotowość do podjęcia współpracy kapitałowej, handlowej lub technologicznej z partnerem zagranicznym. Dodatkowo pod uwagę brane było doświadczenie w działalności promocyjno-informacyjnej związanej z pozyskiwaniem nowych kontrahentów oraz prowadzenie strony internetowej. Priorytetowo traktowaliśmy małe i średnie przedsiębiorstwa. W jakim stopniu Płock wykorzystuje środki pochodzące z funduszy unijnych i na jakie inwestycje są one przeznaczane? Wyższe Seminarium Duchowne W perspektywie finansowej Płock realizuje 34 projekty współfinansowane ze środków unijnych. Całkowita ich wartość to ponad 190 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 129 mln zł. Realizowane są projekty infrastrukturalne oraz społeczne. Jeżeli dodać do tego projekty spó-łek miejskich, jak Komunikacja Miejska i Wodociągi Płockie, to całkowita wartość projektów przekroczy 386 mln zł, z czego środki unijne to prawie 215 mln zł. Kilka projektów, np.: przebudowa budynku dydaktycznego zoo, budowa wielopoziomowego parkingu, budowa dróg na osiedlu Borowiczki, rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych oraz modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego, zostało pozytywnie ocenionych, niestety z powodu braku środków nie uzyskało dofinansowania. FOT. ZBIORY WSD W PŁOCKU ORLEN Arena FOT. DARIUSZ BÓGDAŁ Z czego miasto czerpie większe korzyści: z rozwoju przemysłowo-gospodarczego czy turystycznego? Nie rozgraniczałbym tego. Taki podział sugeruje, że przemysł i turystyka muszą ze sobą rywalizować, a to nie jest prawdą. Płock jest rozwiniętym gospodarczo miastem posiadającym także bogatą ofertę turystyczną. Oznakami gospodarczego rozwoju jest zwiększanie się budżetu, przybywanie miejsc pracy, prężne funkcjonowanie środowiska biznesu. Uważam jednak, że należy inwestować także w kapitał ludzki, dając mieszkańcom dogodne miejsce do życia, a gościom zapewnić przyjazne i atrakcyjne warunki do odkrywania uroków miasta. Płock trzeba po prostu odwiedzić, bo naprawdę warto tu przyjechać. Jest powiedzenie: Zobaczyć Neapol i umrzeć, o naszym mieście można powiedzieć: Zobaczyć Płock i... żyć, żeby znów tu przyjechać. Zapraszamy zatem do Płocka i dziękujemy za rozmowę. 16 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

17 PATRONAT MEDIALNY: ORGANIZATOR: SEMINARIUM Inwestycja jako tor przeszkód r. - jak go skutecznie pokonać? Wymiana doświadczeń uczestników procesu inwestycyjnego - Inwestor/Zamawiający, Wykonawca, Inżynier/Konsultant Biuro budowy jako firma ad-hoc - właściwe Administrowanie Kontraktem Wykonawcy Robót: na etapie przetargu, złożenia oferty, przygotowania oraz właściwej realizacji. WINDSOR PALACE HOTEL & CONFERENCE CENTER, Serock k/warszawy Więcej informacji: Kontakt: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY PRZEDE WSZYSTKIM: Wojewodów, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Skarbników i Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego Przedstawicieli Ambasad znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Prezesów, dyrektorów i kierowników spółek komunalnych i Skarbu Państwa Kierowników i pracowników wydziałów technicznych i inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej Kierowników i pracowników wydziałów gospodarki komunalnej, infrastruktury oraz wydziałów ochrony zabytków i środowiska Wykonawców i podwykonawców robót budowlanych Niezależnych ekspertów i praktyków z dziedziny zarządzania i prowadzenia projektów inwestycyjnych PANEL DYSKUSYJNY: Mariusz Dobrzeniecki Prezes Zarządu Pekum Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Jolanta Żuk Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, ZWiK Wałcz, Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Woźnicki Prezes Senior Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Marek Michałowski Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA, Łukasz Niedźwiecki Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o. o., Małgorzata Rogowicz-Angierman Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Ryszard Siedlecki radca prawny, ekspert Prawa Zamówień Publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC PATRONAT HONOROWY: GOSPODARZE: Miron Klomfas Prezes Zarządu B-Act Sp. z o. o. Jakub Białachowski Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Adam Białachowski Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o. Radosław Kozłowski Główny Specjalista ds. Realizacji Kontraktów w B-Act Sp. z o. o.,

18 samorządy Płocka recepta na rozwój Płock realizuje obecnie szereg inwestycji, które zwiększają dostępność i spójność komunikacyjną miasta oraz podnoszą jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez racjonalnej polityki władz miasta opartej na oszczędnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy oraz aktywnym pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych. Powiat płocki skutecznie pozyskuje fundusze na realizację swoich zadań, o czym świadczy chociażby uzyskanie przez Gminę Miasto Płock tytułu Mazowieckiego Lidera Wykorzystania Środków Unijnych. Szacuje się, że w perspektywie finansowej (n+2, tj. do 2015 r.) udział środków unijnych w finansowaniu miejskich inwestycji wyniesie prawie 10%. Jak dotąd realizacja wszystkich większych inwestycji drogowych była kredytowana, aktualnie, biorąc pod uwagę kondycję finansową samorządu oraz koszt obsługi zaciągniętych zobowiązań, zmuszeni jesteśmy od tego odstąpić. Nie rezygnujemy jednak z rozpoczętych projektów i planujemy kolejne, starając się je sfinansować, wykorzystując zarówno środki własne, jak i te pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Bez wsparcia finansowego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych nie jesteśmy w stanie budować dróg Budowa ul. Granicznej FOT. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INSPEKTORA NADZORU Inwestycje realizowane w Płocku PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE: 12 projektów; projekty drogowe (przebudowa ul. Otolińskiej i Mickiewicza, budowa ul. Granicznej oraz dróg dojazdowych do mostu), projekt dotyczący rozwoju e-usług, projekty dotyczące rewitalizacji (rozbudowa Muzeum Mazowieckiego, rewitalizacja Małachowianki), projekt dotyczący promocji gospodarczej Płocka, projekt dotyczący przygotowania terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektów ponad 170 mln zł Kwota dofinansowania ponad 112 mln zł PROJEKTY MIĘKKIE (SPOŁECZNE): 22 projekty; obszary wsparcia: pomoc społeczna, rynek pracy i zatrudnienia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolaków, rozwój przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektów ponad 20 mln zł Kwota dofinansowania ponad 17 mln zł Projekty inwestycyjne spółek: Komunikacja Miejska Sp. z o.o. całkowita wartość projektu 21 mln zł, dofinansowanie 9,9 mln zł Wodociągi Płockie Sp. z o.o. całkowita wartość projektu ponad 175 mln zł, dofinansowanie ponad 76 mln zł w standardzie autostradowym. Stąd decyzja o budowie łącznika jednojezdniowego odcinka drogi, który wyprowadzi ruch z nowej przeprawy mostowej w kierunku północnym, czy realizacji obwodnicy północno-zachodniej w ograniczonym kształcie oraz dopuszczenie etapowania inwestycji. Realizacja tych projektów w zmniejszonym zakresie z jednoczesnym zachowaniem rezerwy terenowej pod ewentualną przyszłą rozbudowę, jest z jednej strony do finansowego udźwignięcia przez miasto, z drugiej, zapewnia wystarczającą przepustowość z punktu widzenia poprawy przejezdności przez miasto mówi Jacek Terebus, pełnomocnik ds. inwestycji strategicznych w urzędzie miasta. Inwestycje drogowe Historycznie Płock rozwijał się wzdłuż biegnącej równolegle do Wisły jednej arterii. Z czasem stało się to przyczyną niemałych problemów komunikacyjnych. Dzisiaj wszelkiego rodzaju transport, w tym materiałów niebezpiecznych, odbywa się przez centrum, dlatego wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta stało się jednym z priorytetów bieżącej kadencji prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. W związku z tym realizowane są takie inwestycje, jak budowa i modernizacja ulic Graniczna Targowa Otolińska, których zakończenie pozwoli poprawić komunikację w rejonie ważnego dla Płocka ciągu drogowego łączącego nowo wybudowany most z centrum miasta i drogami wylotowymi w kierunku Płońska i Ciechanowa. Poszukujemy takich rozwiązań, które nie pogłębiając zadłużenia miasta, pomogą rozwiązać problemy komunikacyjne, udrożnią miasto i zapew- 18 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

19 nią spójne funkcjonowanie miejskiego układu drogowego. Jeżeli związany z drogą krajową ruch tranzytowy wyprowadzimy poza miasto i skierujemy go na nową przeprawę mostową, unikniemy paraliżu komunikacyjnego mówi J. Terebus. Największa w Polsce rafineria mająca swą siedzibę na terenie Płocka z jednej strony stymuluje jego rozwój społeczno-gospodarczy, z drugiej zaś wymusza działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej warunkującej ten rozwój. Jedną z ważniejszych przygotowywanych obecnie inwestycji jest ww. budowa łącznika, której rozpoczęcie zaplanowane zostało w połowie przyszłego roku. Łącznik, stanowiąc istotny element miejskiego układu drogowego, zapewni również dojazd do zakładów PKN ORLEN z pominięciem głównego szlaku komunikacyjnego biegnącego przez centrum Płocka. Rozwój przemysłu W latach Płock był stolicą Polski. Jest to miasto o bogatej historii, o czym świadczą liczne zabytki stanowiące jeden z jego turystycznych walorów. Współczesny Płock jest siedzibą wielkich zakładów przemysłowych, poza PKN ORLEN SA są to: PERN Przyjaźń, CNH, Mostostal, Naftoremont, Levi Strauss &Co, Budmat. Ponadto funkcjonuje tu Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wspólne przedsięwzięcie miasta i PKN ORLEN SA. W obrębie podzielonego na strefy inwestycyjne Parku może być prowadzona działalność gospodarcza związana m.in. z branżą chemiczną, farmaceutyczną, papierniczą, gumową, lakierniczą, farbiarską, włókienniczą, tworzyw sztucznych oraz samochodową. Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Miasta Płocka ŹRÓDŁO: ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Inwestycje realizowane przez Zespół ds. Inwestycji Strategicznych R E K L A M A

20 samorządy FOT. K. KOZŁOWSKI Płock przyjazny kierowcom Wymiana nawierzchni z użyciem nowoczesnej technologii, ujednolicony system informacji miejskiej czy przebudowa skrzyżowań to tylko niektóre z realizowanych w Płocku inwestycji, które uczestnikom ruchu drogowego mają ułatwić życie. O potrzebach miasta i sposobach ich zaspokajania mówi Marek Antoszek, nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Infrastruktura: Jak oceniłby Pan stan infrastruktury drogowej w Płocku? Marek Antoszek: Nie da się ukryć, że stan jedynie 25% dróg w naszym regionie można określić jako zadowalający. Reszta wymaga poważnych prac remontowo-modernizacyjnych. Aktualnie skupiamy się na przebudowie skrzyżowań, remoncie dróg wylotowych z miasta oraz wymianie nawierzchni z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wzmacniania za pomocą siatki. Są to najpilniejsze potrzeby, na których zaspokojenie pozwalają nam tegoroczne środki budżetowe. Na czym polega wspomniana przez Pana innowacyjna technologia? Jest to rozwiązanie stosowane także w innych miastach w Polsce, których ani finansowo, ani czasowo nie stać na remont. Skrótowo ujmując, na skrzyżowaniach pod warstwą wiążącą lub ścieralną umieszczana jest szklano-węglowa siatka, która wzmacnia trwałość wymienianej nawierzchni. Zakładamy, że dzięki zastosowaniu tej technologii żywotność modernizowanych odcinków wydłuży się przynajmniej o pięć lat. Jak wygląda organizacja robót? Czy tak jak to bywa w Warszawie, z ruchu wyłączana jest połowa jezdni? Nie, zdecydowaliśmy się na odcinkowe zamykanie skrzyżowań od czwartku do niedzieli włącznie. Wspomniana technologia wymaga, aby prace wykonywane były etapami: gdy kolejne nakładane warstwy odparują, następuje frezowanie, układanie siatki i dopiero na końcu wylewanie nawierzchni. Postanowiliśmy nie dzielić jezdni na dwie części, tylko pracować od razu na całej jej szerokości, tak by uniknąć powstania na środku szwu technologicznego oraz zapewnić większą szczelność powłoki. Poza pracami modernizacyjnymi, jakie inwestycje infrastrukturalne zostały rozpoczęte? Wprowadziliśmy system preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych, ponieważ przejazd bardzo dużej ich liczby destrukcyjnie oddziałuje na miejskie drogi. Dla porównania: samochód osobowy musiałby przejechać po danym odcinku jezdni aż razy, żeby spowodować takie straty jak przeciążony samochód ciężarowy. Dodatkowo ulepszamy system informacji miejskiej, tak by oznakowanie ulic, skrzyżowań i budynków było jednolite i łatwe do odczytania dla mieszkańców i nieznających Płocka przyjezdnych. Czy w systemie informacji miejskiej znajdą się także znaki zmiennej treści? W najbliższej przyszłości nie. Dysponujemy kwotą zł, która zostanie przeznaczona na wspomniane ujednolicenie oznakowania. Na znaki zmiennej treści Płock musi poczekać prawdopodobnie do przełomu lat 2018 i Czy przewidywane jest zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w kolejnych latach? Jak najbardziej, w tym roku wyniósł on 15 mln zł, w kolejnym będzie już ok. 40 mln zł. Budżet nie jest sztywny, wydatki będą planowane adekwatnie do sytuacji. Do 2013 r. zamierzamy doprowadzić do dobrego stanu ulice: Łukasiewicza, Zglenickiego, Dobrzykowską, Kościelną, 1 Maja, w następnej kolejności, tj. do 2014 r. aleje: Armii Krajowej, Jana Pawła, ulicę Ciechomicką, a do końca 2015 r. Bielską i Tysiąclecia. Decyzje o kolejnych inwestycjach i pracach modernizacyjno-remontowych będą podejmowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Dróg i Mostów, który wskazuje priorytety w tym zakresie. Funkcję dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Płocku pełni Pan od niedawna. Czym zajmował się Pan wcześniej? Z wykształcenia jestem konstruktorem, ukończyłem też studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych rozwiązań w budownictwie drogowym. Przez 15 lat pracowałem w wykonawstwie, uczestnicząc w budowie szkół, basenów, na obiektach przemysłowych i drogowych kończąc. Dziękujemy za rozmowę. 20 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII. Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy r.

Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII. Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy r. Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 16.10.2017r. OLSZTYN KLASTRY ENERGII Podstawa prawna ustawa z dnia 20 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. 09-03-18 (1/5) Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej wg wytycznych URE aspekty ekonomiczne i rynkowe Poznań, 21 kwietnia 2009 Sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo