WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA. Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA. Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce"

Transkrypt

1 Nr 9(54)/2012 wrzesień 2012 Cena 14,90 zł (w tym VAT 8%) PROJEKT USTAWY O OZE POD LUPĄ Wsparcie dla sektora zielonej energii BIOMASA PALIWO LOKALNE Ryszard Gajewski o specyfice biomasy CZY NAS STAĆ NA REWOLUCJĘ ENERGETYCZNĄ? Polska przestawia się na gospodarkę niskoemisyjną Marszałkowie w obronie dróg samorządowych Narodowy program odbudowy dróg pilnie potrzebny Marek Woszczyk o działaniach URE w zakresie promocji konkurencji w energetyce WOLNOŚĆ CORAZ MNIEJ REGULOWANA

2 PASJA ENERGIA profesjonalizm ul. Kamienna 7, Wysogotowo, Przeźmierowo, tel , fax

3 od redakcji FOT. JACEK BOJARSKI Najliczniejszą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowią gospodarstwa domowe, choć zużywają najmniejszą jej ilość i mają najmniejszą możliwość negocjacji z jej dostawcami. Póki co dla tej grupy ceny nadal są regulowane. Co się musi stać, aby rynek energii w Polsce został całkowicie uwolniony? W jaki sposób Urząd Regulacji Energetyki dba o podniesienie jego konkurencyjności? odpowiedzi na te m.in. pytania udziela prezes URE Marek Woszczyk. Przygotowany przez resort gospodarki projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Najwyższy czas, by kwestia pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych została uregulowana. Proponowany system wsparcia OZE, podobnie jak dotąd funkcjonujący, ma się opierać na dwóch podstawowych mechanizmach: obowiązkowym zakupie zielonej energii przez tzw. sprzedawcę z urzędu oraz wystawianiu tzw. zielonych certyfikatów (świadectwa pochodzenia) tłumaczą Bartłomiej Ziębiński i Jakub Gorzelnik z kancelarii CMS Cameron McKenna. Które ze źródeł OZE znajdzie największe zastosowanie, czy istnieją w Polsce możliwości rozwoju rynku biomasy? Zdaniem Ryszarda Gajewskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Biomasy, potencjał techniczny agrobiomasy oraz biomasy leśnej to blisko 20 mln ton rocznie. Uzupełnieniem zestawu źródeł energii elektrycznej w Polsce ma być energetyka jądrowa. Koszty pozyskanej w ten Anna Krawczyk, wydawca sposób energii są zdaniem prof. dr. inż. Andrzeja Strupczewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych, niższe niż np. pozyskanej z farm wiatrowych. Droga energia elektryczna oznacza nie tylko wysokie rachunki dla każdego z nas, ale także ucieczkę przemysłu z Polski do innych krajów zwraca uwagę prof. Strupczewski. Paliwem, które zyskuje coraz większe znaczenie, jest pył węgla brunatnego. Jest on wykorzystywany m.in. w przemyśle ciepłowniczym, wapniowym, a także w wytwórniach mas bitumicznych przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Doświadczenia z użyciem tego paliwa przedstawia Zbigniew Krupa, dyrektor ds. technicznych spółki Polski Asfalt. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Politechniką Śląską rozpoczął w 2009 r. realizację projektu pn.: Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania. Wdrożenie wyników projektu na skalę przemysłową pozwoli na włączenie do bilansu paliwowego kraju co najmniej 10 mln Mg pełnowartościowego paliwa informuje dr inż. Ireneusz Baic z katowickiego oddziału IMBiGS. Czy stać nas na rewolucję energetyczną? odpowiadają prof. Jerzy Buzek i dr Janusz Steinhoff, przewodniczący i wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 3

4 Spis treści Nr 9(54)/2012 (wrzesień 2012) 14 Z widokiem na Wisłę Samorząd jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem gospodarczym, który zdecyduje się stworzyć na naszym terenie nowe miejsca pracy mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. 8 Wolność coraz mniej regulowana Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 52 Współczesne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej ochrona czy zagrożenie życia? W sytuacji coraz większego obciążenia ruchem dróg wojewódzkich, powiatowych, a nawet gminnych oraz wzrastającej liczby wypadków, problemem staje się przede wszystkim brak określenia jakichkolwiek zasad stosowania drogowych barier ochronnych na tych drogach. Rozmowa miesiąca 8 Wolność coraz mniej regulowana Rozmowa z Markiem Woszczykiem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Samorządy 14 Z widokiem na Wisłę Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim, prezydentem Płocka 18 Płocka recepta na rozwój 20 Płock przyjazny kierowcom Rozmowa z Markiem Antoszkiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Gospodarka 22 Projekt ustawy o OZE pod lupą Izabela Wójtowicz 25 System wsparcia dla zielonej energii Bartłomiej Ziębiński, Jakub Gorzelnik 27 Farmy wiatrowe stymulatorem rozwoju gmin 27 Wypowiedź Krzysztofa Prasałka, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 28 Biomasa paliwo lokalne Rozmowa z Ryszardem Gajewskim, prezesem zarządu Polskiej Izby Biomasy 30 PromoBio szansa dla polskiej biomasy Izabela Wójtowicz 32 Energia z przyszłością Rozmowa z prof. dr. inż. Andrzejem Strupczewskim, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Technologie 34 Pył węgla brunatnego paliwo alternatywne Agata Siekierska 38 Palnik na pył węglowy innowacja i alternatywa w wytwórniach mas bitumicznych. Warto liczyć i oszczędzać! Peter Koltes 40 Suche odsiarczanie spalin tradycja i innowacyjność Arkadiusz Szymanek 44 Inteligentna współpraca Inwestycje infrastrukturalne 46 Dopiero się rozpędzamy Henryk Majchrzak Drogi 50 Marszałkowie w obronie dróg samorządowych Rozmowa z marszałkiem województwa podkarpackiego Mirosławem Karapytą 4 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

5 Wydawca Anna Krawczyk 60 Czy nas stać na rewolucję energetyczną? Przestawienie gospodarki na niskoemisyjną wydaje się nieuchronne. Nasuwa się jednak pytanie, czy nasz kraj stać na realizację ambitnego unijnego programu ograniczenia emisji CO Współczesne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej ochrona czy zagrożenie życia? Część 1. Bezpieczeństwo w kontekście obowiązujących aktów prawnych i normatywów Marek Bujalski Energetyka 60 Czy nas stać na rewolucję energetyczną? Agata Siekierska 61 Wypowiedź prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 62 Wypowiedź dr. Janusza Steinhoffa, wiceprzewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 67 Korzyści dla samorządów z udziału w programie Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Program ISE jest zaproszeniem do współpracy. Wnioskodawcami nie mogą być jednak pojedyncze podmioty, tylko lokalne konsorcja, które wykażą się umiejętnością dobrej organizacji i współdziałania. Samorządy są naturalnymi liderami takich konsorcjów mówi Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 64 Pożądane maszyny Anna Krawczyk 66 Samorządowi liderzy ISE 67 Wypowiedź Jana Rączki, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 68 Obrót w kierunku konkurencyjności 69 Wypowiedź Ireneusza Łazora, prezesa zarządu TGE SA Grupa Kapitałowa GPW SA 70 Depozyty mułów węglowych jako źródło paliwa energetycznego Ireneusz Baic Stałe rubryki 6 Aktualności 72 Zapowiedzi Adres redakcji ul. Balonowa 21/ Warszawa tel./fax , tel Adres internetowy: Redaktor naczelna Anna Krawczyk Redaktor prowadzący Leszek Mikołajków Asystentka redaktor naczelnej Agata Siekierska Reklama Ann Frąckiewicz Adiustacja tekstów Joanna Reszko-Wróblewska Korekta Ewa Popławska Dziennikarze współpracujący Henryk Jezierski Beata Kopeć Współpraca merytoryczna Aleksander Kabziński Radosław Kucharski Kamilla Olejniczak Piotr Sobczyński Stanisław Styk Zbigniew Szymański Marek Wierzchowski Prenumerata Kolporter SA oraz redakcja tel./fax , tel Prenumerata w internecie: Cena prenumeraty na II półrocze 2012 roku 64,80 zł DTP Inventivo Grafika na okładce inventivo.pl Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skracania przesłanych materiałów. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

6 aktualności 140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką Aż 140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym przewidziano w dwóch nowych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do 28 września uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Konkursy mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów. W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków. Wiceminister Trojanowska otworzyła Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej ŹRÓDŁO: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej jest inwestycją powstałą dla wzmocnienia zaplecza badawczego Programu polskiej energetyki jądrowej. Centrum wyposażono w nowoczesną aparaturę pomiarową: spektrometry promieniowania alfa, beta i gamma, spektrometr masowy, spektrometr rentgenowski, analizator TGA TDA, spektrometr Ramana, spektrometry UV VIS, chromatografy gazowe. Dzięki nim można dokładnie poznać skład próbki i oznaczyć minimalne ilości obecnych w niej promieniotwórczych izotopów. Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej wspierać będzie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczo-rozwojowych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Badania prowadzone w Centrum mają służyć potrzebom zarówno energetyki jądrowej, jak i medycyny nuklearnej powiedziała Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. Instytut zaangażowany jest w projekty badawcze dotyczące nowych metod przerobu paliwa jądrowego, metod biodozymetrycznych czy też badań odporności izolacji przewodów elektrycznych w elektrowni jądrowej. Podczas uroczystości wiceminister Trojanowska wręczyła 17 pracownikom ICHTJ odznaczenia państwowe. Pomożemy wstrzymać ziemię ŹRÓDŁO: MG NFOŚIGW proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym pomoc w usuwaniu skutków osuwisk. W kraju problem osuwisk ziemnych na szerszą skalę pojawił się po powodziach w 2010 roku. Wówczas podjęto prace nad zmianami w ustawie Prawo wodne, która 5 stycznia 2011 roku umożliwiła korzystanie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. Obecnie to nie jest jedyne źródło finansowania usuwania skutków takich zniszczeń. Fundusz wspiera działania ministra spraw wewnętrznych i korzysta ze sprawdzonych przez ten resort mechanizmów weryfikacji skutków katastrof. NFOŚiGW na ten cel, do 2017 roku, oferuje 50 mln zł pomocy finansowej w formie dotacji, a wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym. Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska to program oferujący maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 mln zł na jedno przedsięwzięcie. Podstawowe zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu to prace stabilizacyjne i zabezpieczające osuwiska stanowiące zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury. Dotacją mogą być objęte prace stabilizacyjne na osuwisku, przygotowanie zaplecza i terenu osuwiskowego, roboty budowlano-montażowo-instalacyjne. Ale to również wykonywanie otworów, FOT. MG 6 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

7 prac strzałowych, robót ziemnych, odwodnieniowych i inne. Dofinansowanie uwzględnia również prace projektowe, badania geologiczno-inżynierskie, sporządzanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geologicznych i inżynierskich. Dofinansowanie nie obejmuje remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska. Witold Maziarz, Agata Mularczyk, NFOŚiGW STRABAG otworzył wytwórnię mas bitumicznych w Rosji W lipcu miało miejsce uroczyste uruchomienie mobilnej wytwórni mas bitumicznych firmy STRABAG o wydajności 160 t/h w miejscowości Podbieriezie k. Wielkiego Nowgorodu. Gubernator okręgu Siergiej Mitin symbolicznie otworzył wytwórnię mas bitumicznych, przecinając wstęgę oraz uczestnicząc w ułożeniu pierwszej partii asfaltu. Uruchomienie wytwórni to bardzo ważne wydarzenie. Jeden z największych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy obwodu, to problem jakości dróg. W tym roku po raz pierwszy utworzyliśmy regionalny fundusz drogowy i zaprosiliśmy największą firmę koncern STRABAG. To będzie skok jakościowy i technologiczny dla nas w zakresie utrzymania i remontów dróg powiedział gubernator Mitin. W Polsce wdrożyliśmy nowoczesną technologię kompaktowych warstw asfaltowych. Pozwala ona na wykonywanie warstw mieszanek mineralno-asfaltowych w gorszych warunkach pogodowych i przyspieszenie tempa robót. Uważam, że naszym pierwszym zadaniem tutaj będzie wdrożenie tej technologii w Rosji powiedział Piotr Mroczkowski, dyrektor techniczny rosyjskiego oddziału STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury. Mobilna wytwórnia mas bitumicznych w Podbierieziu została wybudowana w rekordowym czasie mniej niż 3 miesiące. Jest zlokalizowana w pewnej odległości od terenów mieszkalnych. Wartość projektu, który w przyszłości ma na celu nie tylko produkcję masy asfaltowej, lecz przede wszystkim budowę nowych dróg, wynosi 16 mln EUR. Poza wytwórnią mas bitumicznych STRABAG sprowadził również sprzęt do remontu dróg. Ewa Bałdyga, rzecznik prasowy STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Rusza rozbudowa portu w Świnoujściu Oferta złożona przez konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) wygrała w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1. Zamawiającym jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. ŹRÓDŁO: BUDIMEX Mazowsze ma drugie lotnisko! Regularne loty z Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ruszyły w połowie lipca. Rocznie port będzie obsługiwać ok. 2 mln pasażerów. W 2007 r. udziałowcy spółki i inicjatorzy inwestycji: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Mienia Wojskowego, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki po raz pierwszy przedstawili biznesplan inwestycji. Prawdziwym zielonym światłem dla budowy inwestycji było wynegocjowanie przez samorząd województwa unijnego dofinansowania, mimo że pierwotnie Bruksela nie zamierzała wspierać tego typu inwestycji. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków unijnych na ten cel wyniesie do 166,2 mln zł inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych RPO WM. Kolejne blisko 201 mln zł w formie wkładów pieniężnych do spółki przekazali udziałowcy spółki: Samorząd Województwa Mazowieckiego 98,34 mln zł, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 87 mln zł, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 15,6 mln zł. Ponadto udziałowcy wnieśli do spółki w postaci aportów mienie (w tym grunty, na których posadowione jest lotnisko) o wartość: 11,4 mln zł (Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze) i 111,48 mln zł (Agencja Mienia Wojskowego). W sumie całkowita wartość projektu netto wyniesie ok. 370 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego zadbał o komfortowy i wygodny dojazd pasażerów do lotniska. Będą oni mieli do swojej dyspozycji aż 16 nowoczesnych pociągów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 385,4 mln zł. Kolejną inwestycją związaną z lotniskiem jest budowa stacji kolejowej i torów bezpośrednio na terminal. Zarząd województwa mazowieckiego zadecydował, że na terenie lotniska wybudowana zostanie podziemna stacja kolejowa. Orientacyjny koszt całej inwestycji to ok. 250 mln zł, z czego 102 mln zł będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa zakończy się w 2015 roku. ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO FOT. LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 7

8 ROZMOWA MIESIĄCA FOT. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 8 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

9 Wolność coraz mniej regulowana Istotą funkcjonowania organów takich jak URE nie jest utrzymywanie regulacji cenowej, ale promowanie wolnej konkurencji, która ma przynieść pożytek wszystkim uczestnikom rynku mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w rozmowie z Anną Krawczyk i Agatą Siekierską. Infrastruktura: Jakie działania podejmuje URE w celu podniesienia konkurencyjności polskiego rynku energii? Marek Woszczyk: Promowanie konkurencji jest istotą funkcjonowania Urzędu Regulacji Energetyki. Chodzi zwłaszcza o to, żeby w danym segmencie rynku infrastrukturalnego uruchamiać konkurencję tam, gdzie nie jest ona w stanie sama się wykreować. W energetyce, kolejnictwie, telekomunikacji mamy do czynienia z naturalnie tworzącymi się monopolami. Okazuje się jednak, że część tego rynku może podlegać zasadom konkurencji i że można oddzielić obrót towarem od jego transportu. Gospodarstwa domowe (grupa G) to jedyna grupa nabywców, dla której ceny są obowiązkowo regulowane. Co uniemożliwia całkowite uwolnienie cen w tym segmencie i kiedy w ogóle ono nastąpi? Zwracam uwagę, że gdy regulator wycofuje się z ustalania taryf dla gospodarstw domowych, jedynym de facto sposobem obrony odbiorcy przed płaceniem zawyżonych cen jest zmiana sprzedawcy. Taka zmiana powinna przebiegać szybko, łatwo i bezkosztowo Spośród wszystkich odbiorców gospodarstwa domowe zużywają najmniej energii i są podmiotami o najsłabszej sile negocjacyjnej, m.in. dlatego prowadzimy kampanie uświadamiające odbiorcom ich prawa. Zwracam uwagę, że gdy regulator wycofuje się z ustalania taryf dla gospodarstw domowych, jedynym de facto sposobem obrony odbiorcy przed płaceniem zawyżonych cen jest zmiana sprzedawcy. Taka zmiana powinna przebiegać szybko, łatwo i bezkosztowo. Dlatego żeby można było wycofać się z administracyjnego ustalania cen, musi być spełnionych kilka warunków, które ujęliśmy w Mapie drogowej liberalizacji rynku energii elektrycznej już w 2008 r. Przede wszystkim odbiorca powinien mieć zapewnioną gwarancję zawarcia umowy kompleksowej po zmianie sprzedawcy energii. Uregulowanie tej sprawy znajduje się w projektach nowych przepisów, jednak już teraz, dzięki inicjatywie i przy wsparciu URE, zawarte zostało dobrowolne porozumienie, na mocy którego dystrybutorzy będą umożliwiać realizowanie usługi sprzedaży energii elektrycznej dowolnemu sprzedawcy, który zechce działać na ich terenie, i to w taki sposób, aby mógł on zawierać z odbiorcą umowę kompleksową. Druga, trudniejsza rzecz, którą chcemy wprowadzić, to sprzedaż awaryjna. Zasadą funkcjonowania systemu elektroenergetycznego powinna być ciągłość dostaw energii. W przypadku rozwiązań dotyczących sytuacji awaryjnych zdecydowanie potrzebna jest ingerencja ustawodawcy w postaci odpowiednich przepisów. Kolejna kwestia to uregulowanie kwestii odbiorców wrażliwych, którzy ze względów ekonomicznych mogą sobie na rynku nie poradzić i którzy są szczególnie narażeni na stosowanie wobec nich nieuczciwych praktyk rynkowych. Jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej? Czy ceny energii zostały już tam uwolnione? W większości państw tak. I to jest standard, do którego dążymy. Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji. Innymi słowy o wysokości cen mają decydować efektywne mechanizmy rynkowe, a nie organy administracji. Istotą funkcjonowania organów takich jak URE nie jest utrzymywanie regulacji cenowej, ale promowanie wolnej konkurencji, która ma przynieść pożytek wszystkim uczestnikom rynku. Czy dostawcy w ogóle zabiegają o klientów? Pomimo że rynek gospodarstw domowych jest regulowany, nie jest zamknięty dla ofert alternatywnych. Faktycznie pojawiają się na nim sprzedawcy, którzy starają się przyciągnąć do siebie odbiorców. INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012 9

10 ROZMOWA MIESIĄCA Jakie jest tempo liberalizacji w pozostałych sektorach energetyki? Tempo jest różne w zależności od sektora. Na rynku gazu, w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, jesteśmy na samym początku drogi. Trudno też mówić o realnej konkurencji na rynku ciepła. Okres utrzymywania regulacji z mocy prawa musi być przejściowy. Dyrektywy mówią wyraźnie: Wspólnota ma dążyć do stworzenia jednolitego rynku działającego na zasadach wolnej konkurencji. Prawo wyboru sprzedawcy przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Ilu nabywców z niego już skorzystało? Liczba odbiorców decydujących się na zmianę sprzedawcy energii, w tym gospodarstw domowych, dynamicznie się zwiększa. Do chwili obecnej zanotowaliśmy już ponad 80 tys. przypadków zmian sprzedawcy, w tym ponad 44 tys. w gospodarstwach domowych. Jaką rolę w sprzedaży energii elektrycznej odgrywa obecnie giełda energii? Zdecydowanie najważniejszą. Giełda bezwzględnie zwiększa transparentność rynku hurtowego, co przekłada się na wzrost wiarygodności jego indeksów cenowych. Zapewne nie zdobyłaby jednak samoczynnie takiego znaczenia, gdyby w 2010 r. nie udało się przekonać parlamentu do wprowadzenia obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedawania określonego wolumenu produkcji bezpośrednio przez giełdę. W ostatnim roku ok. 3/4 energii zostało zakontraktowane przez spółki sprzedażowe poprzez pakiet giełdowy. Monitorowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i gazu jest jednym z zadań prezesa URE. Jakie działania mogą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski? Na pewno rozwój konkurencji. Mówiąc o bezpieczeństwie dostaw energii, nie mamy na myśli jedynie produktu, ale również jego cenę. Konsument oczekuje ciągłych dostaw i racjonalnych cen. Kolejnym działaniem jest rozwijanie inwestycji. Rynek energii jest rynkiem typowo infrastrukturalnym. Dzisiaj nie dysponujemy innymi technicznymi sposobami dostarczania energii elektrycznej jak tylko za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. Dotyczy to także dostaw na skalę masową gazu i ciepła. Bez nowych inwestycji trudno sobie wyobrazić, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. A jak wygląda inwestowanie na rynku wytwórców? Rynek wytwórców energii elektrycznej nie jest regulowany od 2001 r. Decyzje inwestycyjne podejmują samodzielnie grupy kapitałowe. Jeżeli plan inwestycji dotyczący mocy wytwórczych nie zostanie w pełni zrealizowany, to w latach możemy mieć problem z pokryciem szczytowego zapotrzebowania na moc. Odbiorcy indywidualni mogą spać spokojnie, natomiast generujący największe zapotrzebowanie na moc przemysł mogą ewentualnie dotknąć ograniczenia. Oczywiście ziszczenie się takiego scenariusza zależy też od tempa wzrostu konsumpcji energii elektrycznej, które dziś trudno przewidzieć. Czy można liczyć na to, że nowe technologie przyjdą z pomocą? Rozwój inteligentnych sieci, połączenie telekomunikacji z energetyką to nieunikniona przyszłość. Niewątpliwie będziemy te trendy wspierać i usuwać blokujące ich rozwój bariery. Będziemy także zachęcać operatorów systemów dystrybucyjnych do tego, żeby ekonomicznie stymulowani jak najwięcej mikroźródeł przyłączali do sieci. W jaki sposób taki proces przebiega? Pomimo że prawo obliguje operatora systemu dystrybucyjnego do przyłączenia danego podmiotu, w praktyce niestety dystrybutor często wyszukuje najrozmaitsze powody, żeby takie przyłączenie odwlec. Dzisiaj nagminnie np. usiłuje się obciążać inwestorów częścią nakładów, za którą powinien odpowiadać operator. Na rynku gazu, w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, jesteśmy na samym początku drogi. Trudno też mówić o realnej konkurencji na rynku ciepła Od 2015 r. chciałbym wprowadzić nowy model regulacji, w którym liczyć się będzie przede wszystkim jakość oferowanych przez operatorów usług. Zamierzamy brać pod uwagę takie czynniki jak: redukcja strat sieciowych, tempo przyłączania do sieci, nasycenie sieci dystrybucyjnej źródłami małoskalowymi, w tym energetyką odnawialną. Brakuje nam rozbudowanego komponentu energetyki małoskalowej, zwłaszcza tej w skali mikro, zwanej prosumencką. Jako konsumenci powinniśmy mieć możliwość stania się aktywnymi uczestnikami rynku możemy nie tylko być odbiorcami energii, ale także powinniśmy móc zarabiać na jej produkcji, ewentualnie sami się w nią zaopatrywać. Prawdziwy wolny rynek to przede wszystkim wiele możliwości. Dziękujemy za rozmowę. 10 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

11 rozmowy ze znanymi osobami zaangażowanymi w życie gospodarcze reportaże ludzie i ich pasje, inwestycje infrastrukturalne, wydarzenia branżowe organizacja debat i konferencji projektowanie reklam obsługa fotograficzna: zdjęcia studyjne i reporterskie profesjonalna redakcja stylistyczna i korekta tekstów Adres redakcji ul. Balonowa 21/3, Warszawa tel tel./fax Kolportaż w prenumeracie oraz na wszystkich ważnych imprezach branżowych Koszt rocznej prenumeraty wynosi tylko 129,60 zł nowość! prenumerata w formacie.pdf

12 S K Ł A D O W E C=45 M=100 Y=30 K=40 C=0 M=0 Y=0 K=10 Seminarium Dobre praktyki przy budowie dróg 26 września 2012 roku Aula Urzędu Miejskiego w Płocku, I piętro, Stary Rynek 1, Płock Wydawnictwo Inframedia ma zaszczyt zaprosić na seminarium Dobre praktyki przy budowie dróg. Seminarium otworzy prezydent Płocka Pan Andrzej Nowakowski. Wśród prelegentów wystapią m.in. dr inż. Krzysztof Błażejowski i Stanisław Styk autorzy podręcznika Technologia warstw asfaltowych, zajmujący się zagadnieniami budowy dróg od ponad 20 lat, dr inż. Wiesław Dąbrowski, ekspert w kwestii spękań nawierzchni. W programie znajdzie się również wizyta studyjna w Orlen Asfalt. Podczas seminarium poruszać będziemy zagadnienia związane z całym procesem inwestycyjnym. Zaczniemy od pokazania wzorcowej specyfikacji technicznej, poprzez dobór odpowiednich materiałów do podbudowy i mieszanek mineralno-asfaltowych w świetle nowych przepisów technicznych, innowacyjne technologie związane z oczyszczeniem i odwodnieniem dróg. Szczególne miejsce zajmie omówienie przyczyn powstawania spękań w nawierzchniach i metod jak się przed nimi ustrzec. Odbiorcami seminarium są zarządcy dróg, firmy wykonawcze, projektanci. Program* Rejestracja uczestników 9.30 Rozpoczęcie seminarium przywitanie gości Anna Krawczyk, wydawnictwo Inframedia Otwarcie seminarium Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka Inwestycje Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Marek Antoszek, dyrektor MZD Płock Specyfikacje dla mieszanek mineralno- -asfaltowych Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Podbudowy stabilizowane mechanicznie w świetle nowych przepisów technologicznych dla KR 1-5 (dobór materiałów i wykonawstwo) Magdalena Romanewicz, Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Tajniki mieszanek mineralno- -asfaltowych (optymalny dobór materiałów i wbudowywanie na drodze dla KR 1-5) Daniel Ziółkowski, Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Przerwa kawowa Lepiszcza asfaltowe dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt Asfalt lany z teksturą SMA Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Metody podczyszczania i odwodnienia dróg Łukasz Kowalik, Funke Polska Pęknięcia nowych nawierzchni asfaltowych sposoby zapobiegania i naprawy dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o Dyskusja Lunch Wizyta studyjna w Orlen Asfalt. W drodze powrotnej zwiedzanie inwestycji na ulicy Bielskiej. Około Powrót do Urzędu Miasta * zastrzegamy sobie możliwośc dokonywania zmian w programie. Patronat honorowy: Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski Sponsorzy: Funke Polska Sp. z o.o. Orlen Asfalt Sp. z o.o. Patronat medialny: Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert Magazyn Autostrady Organizator: Wydawnictwo Inframedia ul. Balonowa 21/3, Warszawa tel , tel./fax Dodatkowe informacje: Anna Frąckiewicz tel

13 FOT. JACEK BOJARSKI FOT. ZBIORY WŁASNE W. DĄBROWSKIEGO FOT. FUNKE POLSKA Dr inż. Krzysztof Błażejowski, inżynier budownictwa drogowego z 20-letnim doświadczeniem w branży drogowej. Od początku zajmuje się technologią nawierzchni drogowych, asfaltowych i betonowych. Specjalizuje się w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni (opracowuje analizy przyczyn zniszczenia i koncepcje naprawy). Jest współautorem powstałej w 1997 r. metody wizualnej oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM. Napisał ponad 50 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 7 książek w tym także ostatnio wydanej (2010 r.) w USA na temat mieszanki SMA. Zasiada w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. asfaltów i ds. materiałów do budowy dróg. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z technologii nawierzchni oraz występuje na seminariach i konferencjach. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prowadzi także znaną witrynę internetową Dr inż. Wiesław Dąbrowski, 34 lata doświadczeń z zakresu nauki i techniki inżynierii drogowej, z czego 15 lat na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych. Od 10 lat szef firmy OAT Sp. z o.o., wcześniej reprezentant Strabag International GmbH oraz pełnomocnik zarządu Strabag Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomant prof. Tadeusza Sandeckiego. Praca doktorska pt. Użyteczność techniczna powierzchniowych utrwaleń obroniona na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. 20-letni członek niemieckiego stowarzyszenia badawczego drogownictwa i inżynierii ruchu (FGSV), opracowującego dokumenty aplikacyjne z zakresu drogownictwa w Niemczech. Ekspert z zakresu uszczelniania oraz naprawy pęknięć nawierzchni betonowych i asfaltowych. Autor analiz rynku asfaltów drogowych i przemysłowych wykonanych na zlecenie Petrochemii Płock S.A. Autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych; wiele publikacji, wywiadów i referatów dr. inż. Wiesława Dąbrowskiego jest dostępnych na stronie oraz FOT. JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA FOT. JACEK BOJARSKI FOT. ZBIORY WŁASNE Łukasz Kowalik, 14 lat doświadczenia z zakresu produkcji, handlu oraz wdrażania nowych produktów do kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odwadniania. Po roku pracy w macierzystej firmie w Niemczech, brał aktywny udział w otwarciu zakładu produkcyjno-handlowego w Polsce. Posiada wiedzę dotyczącą produkcji metodami wtrysku bezpośredniego, współwytłaczania jak i segmentowych konstrukcji z PVC-U. Przez 7 lat pełnił funkcję kierownika regionu Polska Południowa, gdzie ściśle współpracował z inwestorami, projektantami oraz zajmował się wdrażaniem produktów firmy Funke na polskim rynku. Od 3 lat pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. techniczno-handlowych i jest odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie nowych produktów z zakresu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz podczyszczania i zagospodarowania wód opadowych z dróg i placów. Prowadzi szkolenia na terenie całej Polski. Magdalena Romaniewicz, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii. W branży drogowej od 2008 roku. Pierwszą pracę podjęła będąc na III roku studiów w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo- Mostowych w Płońsku na stanowisku laborantki. Bardzo szybko awansowała na stanowisko kierownika laboratorium. Od listopada ubiegłego roku, jako pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji oraz kierownik laboratoriów regionu wschodniego, reprezentuje Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych. Stanisław Styk, absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w uruchamianiu produkcji asfaltów modyfikowanych dla największych polskich producentów: BP-Bitumen (obecnie TOTAL), ORLEN Asfalt. Współautor wielu rozwiązań technologicznych, wśród których znajduje się bezbarwne lepiszcze nadające się do barwienia. Przez szereg lat zajmował stanowiska głównego technologa w przedsiębiorstwach wykonawczych. Od roku 2003 prowadzi Biuro Inżynierskie SBI, wykorzystując swoje doświadczenia, głównie zajmując się nadzorami inwestorskimi przy budowie dróg gminnych oraz powiatowych. Jest współwłaścicielem specjalistycznego przedsiębiorstwa PDB Recykling, członkiem Komitetu Technicznego KT-212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Razem z Krzysztofem Błażejowskim współtworzył podręcznik Technologia warstw asfaltowych cz. I i II. Daniel Ziółkowski, absolwent Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Od 2001 roku zajmuje się badaniami laboratoryjnymi w drogownictwie. Początkowo jako laborant w firmie Drogi i Mosty Henryk Boczek w Inowrocławiu, następnie jako starszy laborant i technolog drogowy w laboratorium Lafarge Kruszywa i Beton. Obecnie pełni fukcję technologa drogowego w Instytucie Badawczym Materiałów Budowlanych.

14 samorządy Z widokiem na Wisłę Płock to miasto o zróżnicowanym charakterze rozwinięte przemysłowo, ale posiadające też bogatą ofertę turystyczną. Wszystko dzięki Wiśle mówi prezydent Andrzej Nowakowski w rozmowie z Anną Krawczyk i Agatą Siekierską. FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIASTA PŁOCKA Infrastruktura: Jaki wpływ na rozwój miasta ma jego położenie geograficzne? Czy Wisła postrzegana jest bardziej jako szansa, czy jako utrudnienie? Andrzej Nowakowski: Rzeka od początku wpływała na rozwój miasta, ale do pewnego stopnia także je ograniczała, bowiem skupiała życie społeczno-gospodarcze na swoich brzegach. Współcześnie granice miasta są przesunięte po obu jej stronach. Tereny w pobliżu Wisły, nienadające się do zabudowy miejskiej, zamierzamy przeznaczyć na kompleks rekreacyjno-turystyczny i połączyć to z właściwym zagospodarowaniem prawego nabrzeża. Ponadto, jako że Wisła wciąż pozostaje dzika i nieujarzmiona, staramy się uzyskać dofinansowanie unijne na projekt przekształcenia jej w rzekę żeglowną. Jak wygląda kwestia transportu ludzi czy towarów drogą rzeczną? Wisła nie jest do tego w żaden sposób przystosowana, poza tym to są ogromne koszty, liczone w miliardach złotych. Obecnie istotniejsze od przekształcenia Wisły w rzekę żeglowną jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Razem z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, który współpracuje też z wojewodą kujawsko- -pomorskim i lubelskim, staramy się stworzyć program dotyczący Wisły środkowej, którego celem jest zabezpieczenie mieszkańców okolicznych gmin przed ewentualnym wystąpieniem powodzi. W jaki sposób samorząd stara się zwiększyć turystyczną atrakcyjność Płocka? Na pewno trzeba odwrócić miasto ku Wiśle i lepiej wykorzystać nadbrzeże. Mamy opracowany projekt rozbudowy i zagospodarowania nabrzeża wiślanego, który ma duże szanse na realizację przy wsparciu środkami unijnymi. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie m.in. port jachtowy na ponad 200 jachtów z potrzebną infrastrukturą. Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a realizacja zadania ma zająć 2 lata. Do aktywnego wypoczynku nad wodą w Płocku jest także Zalew Sobótka, gdzie znajduje się miejskie kąpielisko, można pograć w siatkówkę plażową, popływać łódką, kajakiem czy rowerem wodnym. W mieście jest wiele atrakcji wspaniałe zabytki, przepiękny ogród zoologiczny, klimatyczna Starówka, a także liczne festiwale zaspokajające różne muzyczne i nie tylko gusta. Są to imprezy z muzyką reggae, elektroniczną, teatrami ulicznymi, ambitnym kinem pod chmurką, poświęcone twórczości pochodzącego z Płocka awangardowego twórcy Stefana Themersona. Staramy się rozwijać tę ofertę, w tym roku po raz pierwszy odbędzie się na płockiej plaży festiwal adresowany do miłośników rocka i heavy metalu Summer Fall Festiwal. Co, poza rozwojem turystyki, zawierają miejskie plany na przyszłość? Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku została opracowana 4 lata temu. Jej główne założenia to: zaspokojenie potrzeb mieszkańców, inwestowanie w kapitał ludzki i jego potencjał, rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej, działania proekologiczne, odpowiednie za- 14 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

15 gospodarowanie przestrzenne, a także rozwój gospodarczy i promocja Płocka. Przede wszystkim zależy nam na tym, by miasto miało ofertę dla wszystkich grup wiekowych. Dlatego dla najmłodszych budujemy żłobki, przedszkola, orliki czy place zabaw, dla osób dorosłych staramy się stworzyć jak najwięcej nowych miejsc pracy, z myślą o seniorach planujemy zwiększyć liczbę parków miejskich. Płock ma być miejscem do mieszkania, studiowania, pracowania i odpoczynku po prostu do życia. Jakie działania są podejmowane na rzecz właściwego zagospodarowania przestrzennego? Dokumentem zawierającym główne zadania jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Określony w nim został m.in. docelowy system komunikacji transportowej, lokalnej i zewnętrznej oraz związany z nim rozwój infrastruktury technicznej, wyznaczone zostały strefy rozwojowe w granicach miasta oraz kierunki Mamy opracowany projekt rozbudowy i zagospodarowania nabrzeża wiślanego, który ma duże szanse na realizację przy wsparciu środkami unijnymi rozwoju terenów ościennych. Nadrzędnym celem jest stworzenie jednorodnych przestrzeni funkcjonalnych. Czy charakter miasta sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości? Jak sobie radzą lokalne podmioty gospodarcze? Przemysł płocki to nie tylko PKN Orlen i związane z nim firmy, ale także zakłady przemysłu chemicznego czy spożywczego. Obecność dużych firm generuje potrzebę funkcjonowania mniejszych przedsiębiorstw, które będą z nimi kooperowały. Chcę zwrócić uwagę, że aż 8 płockich przedsiębiorstw weźmie udział w tegorocznych Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych CIFIT. Wszystkim chcemy ułatwić funkcjonowanie poprzez budowę tzw. małej obwodnicy pomiędzy Orlenem a Podolszycami, dzięki któremu transport zostanie wyprowadzony z centrum miasta na jego obrzeża. Samorząd jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem gospodarczym, który zdecyduje się stworzyć na na- FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIASTA PŁOCK INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/

16 samorządy szym terenie nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy mogą liczyć np. na ulgi w podatku od nieruchomości czy pomoc w załatwieniu procedur administracyjnych w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Płocka Biura Obsługi Inwestora. Jakie kryteria musiały spełnić przedsiębiorstwa uczestniczące w CIFIT? W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowany jest projekt współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego noszący nazwę Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Wyjazd lokalnych przedsiębiorców do chińskiego Xiamen na organizowane w dniach 6 11 września br. targi odbywa się właśnie w ramach tego projektu. Zainteresowani musieli spełniać następujące warunki: posiadać siedzibę oraz działać na terenie Płocka minimum 18 miesięcy (i to w branży tematycznie związanej z targami), wykazywać gotowość do podjęcia współpracy kapitałowej, handlowej lub technologicznej z partnerem zagranicznym. Dodatkowo pod uwagę brane było doświadczenie w działalności promocyjno-informacyjnej związanej z pozyskiwaniem nowych kontrahentów oraz prowadzenie strony internetowej. Priorytetowo traktowaliśmy małe i średnie przedsiębiorstwa. W jakim stopniu Płock wykorzystuje środki pochodzące z funduszy unijnych i na jakie inwestycje są one przeznaczane? Wyższe Seminarium Duchowne W perspektywie finansowej Płock realizuje 34 projekty współfinansowane ze środków unijnych. Całkowita ich wartość to ponad 190 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 129 mln zł. Realizowane są projekty infrastrukturalne oraz społeczne. Jeżeli dodać do tego projekty spó-łek miejskich, jak Komunikacja Miejska i Wodociągi Płockie, to całkowita wartość projektów przekroczy 386 mln zł, z czego środki unijne to prawie 215 mln zł. Kilka projektów, np.: przebudowa budynku dydaktycznego zoo, budowa wielopoziomowego parkingu, budowa dróg na osiedlu Borowiczki, rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych oraz modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego, zostało pozytywnie ocenionych, niestety z powodu braku środków nie uzyskało dofinansowania. FOT. ZBIORY WSD W PŁOCKU ORLEN Arena FOT. DARIUSZ BÓGDAŁ Z czego miasto czerpie większe korzyści: z rozwoju przemysłowo-gospodarczego czy turystycznego? Nie rozgraniczałbym tego. Taki podział sugeruje, że przemysł i turystyka muszą ze sobą rywalizować, a to nie jest prawdą. Płock jest rozwiniętym gospodarczo miastem posiadającym także bogatą ofertę turystyczną. Oznakami gospodarczego rozwoju jest zwiększanie się budżetu, przybywanie miejsc pracy, prężne funkcjonowanie środowiska biznesu. Uważam jednak, że należy inwestować także w kapitał ludzki, dając mieszkańcom dogodne miejsce do życia, a gościom zapewnić przyjazne i atrakcyjne warunki do odkrywania uroków miasta. Płock trzeba po prostu odwiedzić, bo naprawdę warto tu przyjechać. Jest powiedzenie: Zobaczyć Neapol i umrzeć, o naszym mieście można powiedzieć: Zobaczyć Płock i... żyć, żeby znów tu przyjechać. Zapraszamy zatem do Płocka i dziękujemy za rozmowę. 16 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

17 PATRONAT MEDIALNY: ORGANIZATOR: SEMINARIUM Inwestycja jako tor przeszkód r. - jak go skutecznie pokonać? Wymiana doświadczeń uczestników procesu inwestycyjnego - Inwestor/Zamawiający, Wykonawca, Inżynier/Konsultant Biuro budowy jako firma ad-hoc - właściwe Administrowanie Kontraktem Wykonawcy Robót: na etapie przetargu, złożenia oferty, przygotowania oraz właściwej realizacji. WINDSOR PALACE HOTEL & CONFERENCE CENTER, Serock k/warszawy Więcej informacji: Kontakt: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY PRZEDE WSZYSTKIM: Wojewodów, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Skarbników i Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego Przedstawicieli Ambasad znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Prezesów, dyrektorów i kierowników spółek komunalnych i Skarbu Państwa Kierowników i pracowników wydziałów technicznych i inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej Kierowników i pracowników wydziałów gospodarki komunalnej, infrastruktury oraz wydziałów ochrony zabytków i środowiska Wykonawców i podwykonawców robót budowlanych Niezależnych ekspertów i praktyków z dziedziny zarządzania i prowadzenia projektów inwestycyjnych PANEL DYSKUSYJNY: Mariusz Dobrzeniecki Prezes Zarządu Pekum Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Jolanta Żuk Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, ZWiK Wałcz, Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Woźnicki Prezes Senior Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Marek Michałowski Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA, Łukasz Niedźwiecki Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o. o., Małgorzata Rogowicz-Angierman Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Ryszard Siedlecki radca prawny, ekspert Prawa Zamówień Publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC PATRONAT HONOROWY: GOSPODARZE: Miron Klomfas Prezes Zarządu B-Act Sp. z o. o. Jakub Białachowski Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Adam Białachowski Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o. Radosław Kozłowski Główny Specjalista ds. Realizacji Kontraktów w B-Act Sp. z o. o.,

18 samorządy Płocka recepta na rozwój Płock realizuje obecnie szereg inwestycji, które zwiększają dostępność i spójność komunikacyjną miasta oraz podnoszą jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez racjonalnej polityki władz miasta opartej na oszczędnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy oraz aktywnym pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych. Powiat płocki skutecznie pozyskuje fundusze na realizację swoich zadań, o czym świadczy chociażby uzyskanie przez Gminę Miasto Płock tytułu Mazowieckiego Lidera Wykorzystania Środków Unijnych. Szacuje się, że w perspektywie finansowej (n+2, tj. do 2015 r.) udział środków unijnych w finansowaniu miejskich inwestycji wyniesie prawie 10%. Jak dotąd realizacja wszystkich większych inwestycji drogowych była kredytowana, aktualnie, biorąc pod uwagę kondycję finansową samorządu oraz koszt obsługi zaciągniętych zobowiązań, zmuszeni jesteśmy od tego odstąpić. Nie rezygnujemy jednak z rozpoczętych projektów i planujemy kolejne, starając się je sfinansować, wykorzystując zarówno środki własne, jak i te pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Bez wsparcia finansowego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych nie jesteśmy w stanie budować dróg Budowa ul. Granicznej FOT. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INSPEKTORA NADZORU Inwestycje realizowane w Płocku PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE: 12 projektów; projekty drogowe (przebudowa ul. Otolińskiej i Mickiewicza, budowa ul. Granicznej oraz dróg dojazdowych do mostu), projekt dotyczący rozwoju e-usług, projekty dotyczące rewitalizacji (rozbudowa Muzeum Mazowieckiego, rewitalizacja Małachowianki), projekt dotyczący promocji gospodarczej Płocka, projekt dotyczący przygotowania terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektów ponad 170 mln zł Kwota dofinansowania ponad 112 mln zł PROJEKTY MIĘKKIE (SPOŁECZNE): 22 projekty; obszary wsparcia: pomoc społeczna, rynek pracy i zatrudnienia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolaków, rozwój przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektów ponad 20 mln zł Kwota dofinansowania ponad 17 mln zł Projekty inwestycyjne spółek: Komunikacja Miejska Sp. z o.o. całkowita wartość projektu 21 mln zł, dofinansowanie 9,9 mln zł Wodociągi Płockie Sp. z o.o. całkowita wartość projektu ponad 175 mln zł, dofinansowanie ponad 76 mln zł w standardzie autostradowym. Stąd decyzja o budowie łącznika jednojezdniowego odcinka drogi, który wyprowadzi ruch z nowej przeprawy mostowej w kierunku północnym, czy realizacji obwodnicy północno-zachodniej w ograniczonym kształcie oraz dopuszczenie etapowania inwestycji. Realizacja tych projektów w zmniejszonym zakresie z jednoczesnym zachowaniem rezerwy terenowej pod ewentualną przyszłą rozbudowę, jest z jednej strony do finansowego udźwignięcia przez miasto, z drugiej, zapewnia wystarczającą przepustowość z punktu widzenia poprawy przejezdności przez miasto mówi Jacek Terebus, pełnomocnik ds. inwestycji strategicznych w urzędzie miasta. Inwestycje drogowe Historycznie Płock rozwijał się wzdłuż biegnącej równolegle do Wisły jednej arterii. Z czasem stało się to przyczyną niemałych problemów komunikacyjnych. Dzisiaj wszelkiego rodzaju transport, w tym materiałów niebezpiecznych, odbywa się przez centrum, dlatego wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta stało się jednym z priorytetów bieżącej kadencji prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. W związku z tym realizowane są takie inwestycje, jak budowa i modernizacja ulic Graniczna Targowa Otolińska, których zakończenie pozwoli poprawić komunikację w rejonie ważnego dla Płocka ciągu drogowego łączącego nowo wybudowany most z centrum miasta i drogami wylotowymi w kierunku Płońska i Ciechanowa. Poszukujemy takich rozwiązań, które nie pogłębiając zadłużenia miasta, pomogą rozwiązać problemy komunikacyjne, udrożnią miasto i zapew- 18 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

19 nią spójne funkcjonowanie miejskiego układu drogowego. Jeżeli związany z drogą krajową ruch tranzytowy wyprowadzimy poza miasto i skierujemy go na nową przeprawę mostową, unikniemy paraliżu komunikacyjnego mówi J. Terebus. Największa w Polsce rafineria mająca swą siedzibę na terenie Płocka z jednej strony stymuluje jego rozwój społeczno-gospodarczy, z drugiej zaś wymusza działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej warunkującej ten rozwój. Jedną z ważniejszych przygotowywanych obecnie inwestycji jest ww. budowa łącznika, której rozpoczęcie zaplanowane zostało w połowie przyszłego roku. Łącznik, stanowiąc istotny element miejskiego układu drogowego, zapewni również dojazd do zakładów PKN ORLEN z pominięciem głównego szlaku komunikacyjnego biegnącego przez centrum Płocka. Rozwój przemysłu W latach Płock był stolicą Polski. Jest to miasto o bogatej historii, o czym świadczą liczne zabytki stanowiące jeden z jego turystycznych walorów. Współczesny Płock jest siedzibą wielkich zakładów przemysłowych, poza PKN ORLEN SA są to: PERN Przyjaźń, CNH, Mostostal, Naftoremont, Levi Strauss &Co, Budmat. Ponadto funkcjonuje tu Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wspólne przedsięwzięcie miasta i PKN ORLEN SA. W obrębie podzielonego na strefy inwestycyjne Parku może być prowadzona działalność gospodarcza związana m.in. z branżą chemiczną, farmaceutyczną, papierniczą, gumową, lakierniczą, farbiarską, włókienniczą, tworzyw sztucznych oraz samochodową. Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Miasta Płocka ŹRÓDŁO: ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Inwestycje realizowane przez Zespół ds. Inwestycji Strategicznych R E K L A M A

20 samorządy FOT. K. KOZŁOWSKI Płock przyjazny kierowcom Wymiana nawierzchni z użyciem nowoczesnej technologii, ujednolicony system informacji miejskiej czy przebudowa skrzyżowań to tylko niektóre z realizowanych w Płocku inwestycji, które uczestnikom ruchu drogowego mają ułatwić życie. O potrzebach miasta i sposobach ich zaspokajania mówi Marek Antoszek, nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Infrastruktura: Jak oceniłby Pan stan infrastruktury drogowej w Płocku? Marek Antoszek: Nie da się ukryć, że stan jedynie 25% dróg w naszym regionie można określić jako zadowalający. Reszta wymaga poważnych prac remontowo-modernizacyjnych. Aktualnie skupiamy się na przebudowie skrzyżowań, remoncie dróg wylotowych z miasta oraz wymianie nawierzchni z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wzmacniania za pomocą siatki. Są to najpilniejsze potrzeby, na których zaspokojenie pozwalają nam tegoroczne środki budżetowe. Na czym polega wspomniana przez Pana innowacyjna technologia? Jest to rozwiązanie stosowane także w innych miastach w Polsce, których ani finansowo, ani czasowo nie stać na remont. Skrótowo ujmując, na skrzyżowaniach pod warstwą wiążącą lub ścieralną umieszczana jest szklano-węglowa siatka, która wzmacnia trwałość wymienianej nawierzchni. Zakładamy, że dzięki zastosowaniu tej technologii żywotność modernizowanych odcinków wydłuży się przynajmniej o pięć lat. Jak wygląda organizacja robót? Czy tak jak to bywa w Warszawie, z ruchu wyłączana jest połowa jezdni? Nie, zdecydowaliśmy się na odcinkowe zamykanie skrzyżowań od czwartku do niedzieli włącznie. Wspomniana technologia wymaga, aby prace wykonywane były etapami: gdy kolejne nakładane warstwy odparują, następuje frezowanie, układanie siatki i dopiero na końcu wylewanie nawierzchni. Postanowiliśmy nie dzielić jezdni na dwie części, tylko pracować od razu na całej jej szerokości, tak by uniknąć powstania na środku szwu technologicznego oraz zapewnić większą szczelność powłoki. Poza pracami modernizacyjnymi, jakie inwestycje infrastrukturalne zostały rozpoczęte? Wprowadziliśmy system preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych, ponieważ przejazd bardzo dużej ich liczby destrukcyjnie oddziałuje na miejskie drogi. Dla porównania: samochód osobowy musiałby przejechać po danym odcinku jezdni aż razy, żeby spowodować takie straty jak przeciążony samochód ciężarowy. Dodatkowo ulepszamy system informacji miejskiej, tak by oznakowanie ulic, skrzyżowań i budynków było jednolite i łatwe do odczytania dla mieszkańców i nieznających Płocka przyjezdnych. Czy w systemie informacji miejskiej znajdą się także znaki zmiennej treści? W najbliższej przyszłości nie. Dysponujemy kwotą zł, która zostanie przeznaczona na wspomniane ujednolicenie oznakowania. Na znaki zmiennej treści Płock musi poczekać prawdopodobnie do przełomu lat 2018 i Czy przewidywane jest zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w kolejnych latach? Jak najbardziej, w tym roku wyniósł on 15 mln zł, w kolejnym będzie już ok. 40 mln zł. Budżet nie jest sztywny, wydatki będą planowane adekwatnie do sytuacji. Do 2013 r. zamierzamy doprowadzić do dobrego stanu ulice: Łukasiewicza, Zglenickiego, Dobrzykowską, Kościelną, 1 Maja, w następnej kolejności, tj. do 2014 r. aleje: Armii Krajowej, Jana Pawła, ulicę Ciechomicką, a do końca 2015 r. Bielską i Tysiąclecia. Decyzje o kolejnych inwestycjach i pracach modernizacyjno-remontowych będą podejmowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Dróg i Mostów, który wskazuje priorytety w tym zakresie. Funkcję dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Płocku pełni Pan od niedawna. Czym zajmował się Pan wcześniej? Z wykształcenia jestem konstruktorem, ukończyłem też studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych rozwiązań w budownictwie drogowym. Przez 15 lat pracowałem w wykonawstwie, uczestnicząc w budowie szkół, basenów, na obiektach przemysłowych i drogowych kończąc. Dziękujemy za rozmowę. 20 INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie 9/2012

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Rok sukcesów Wszelkiej pomyślności w Nowym, 2012 Roku!

Bardziej szczegółowo

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym Nr 10(55)/2012 październik 2012 Cena 14,90 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym ZAKTYWIZOWAĆ PÓŁNOCNE MAZOWSZE Adam Struzik samorząd wspiera

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze infrastruktury

Programy naprawcze infrastruktury Nr 10(45)/2011 październik 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Programy naprawcze infrastruktury Między jakością a ceną Dofinansowanie ITS ISSN 1896-6233 10 9 771 896 623109 OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro Nr 6 (44) Czerwiec 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Lepsze wyniki I kwartału biznes Energetycy gotowi na Euro wydarzenia Śląsk mistrzem! biznes Polska Energia 6 (44) 2012 Prezes Dariusz

Bardziej szczegółowo

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy text Nr 9(64)/2013 wrzesień 2013 Cena 19,12 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Raport drogowy Tendencje rozwoju branży drogowej Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności. regionplus.pl 1

REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności. regionplus.pl 1 REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności 1 SŁOWO REDAKTORA Rewitalizacja szansą na zmianę... 4 REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności...6 Gmina Wielka Nieszawka...8 Europejski Kongres

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113] Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland 1 2 W numerze s. 4 s. 6 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113]

Bardziej szczegółowo

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia SYNTETYCZNA OCEN WDRAŻANIA APE Element oceny Efektywność energetyczna I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III

Bardziej szczegółowo

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu www.eko-gminy.pl EkoGmina Kurs zrównowa onego rozwoju 1/2012 Wapeco: Zielone drogi postêpu Wapeco: Zielone drogi postêpu 1 Druk na papierze ekologicznym W NUMERZE LEKCJE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU... 3 Inwestorzy

Bardziej szczegółowo