EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2"

Transkrypt

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2 PHOTOCOPIABLE Strona 1

2 EGZAMIN W PIGUŁCE Czas trwania egzaminu: 90 minut Poziom trudności, wg CEFR: A2 (choć część zadań może być prostsza, na poziomie A1 a część trudniejsza B1) Zestaw egzaminacyjny obejmuje pytania zamknięte i otwarte Pytania zamknięte, które mogą pojawić się na egzaminie zadania wielokrotnego wyboru (multiple choice) zadania typu Prawda Fałsz (True / False) zadania na dobieranie (matching) Pytania otwarte to: zadania z luką (gap-filling) zadania krótkiej odpowiedzi wpisywanie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań Za każdą poprawną odpowiedź w pytaniach zamkniętych uczeń otrzymuje 1 punkt W pytaniach otwartych uczeń może uzyskać od 0 do 2 punktów za każdą odpowiedź 1 punkt za poprawność językową i 1 punkt za zgodność z treścią pytania. Łączna liczba punktów do zdobycia to 50, z zachowaniem proporcjonalnego udziału poszczególnych części: Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe 10 punktów 20 punktów 20 punktów Standardy wymagań egzaminacyjnych ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 1. Uczeń określa główną myśl tekstu. 2. Uczeń określa kontekst sytuacyjny. 3. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje. ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO 1. Uczeń określa główną myśl tekstu. 2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 3. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje. 4. Uczeń określa intencje nadawcy tekstu. 5. Uczeń określa kontekst sytuacyjny. 6. Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. REAGOWANIE JĘZYKOWE 1. Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. 2. Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji. 3. Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym. Źródło: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku 2008/2009,CKE, Warszawa 2007 PHOTOCOPIABLE Strona 2

3 ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 10 PUNKTÓW Zadanie 1 4 punkty Uczeń określa kontekst sytuacyjny Usłyszysz dwukrotnie cztery dialogi. Przyporządkuj każdej rozmowie ( ) miejsce, w którym się odbywa (A-E). Jedno miejsce podano dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu A. pharmacy B. restaurant C. railway station D. grocery store E. doctor s surgery Zadanie 2 3 punkty Uczeń stwierdza czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Usłyszysz dwukrotnie rozmowę w klubie sportowym. Na jej podstawie wypełnij poniższą kartę członkowską dla nowego członka. MAYFAIR SPORTS CENTRE NAME: John... DATE OF BIRTH:... TELEPHONE NUMBER:... Zadanie 3 3 punkty Uczeń określa główną myśl tekstu Uczeń stwierdza czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Kate. Z podanych możliwości odpowiedzi (A, B, C) wybierz jedną, zgodną z treścią nagrania Kate is describing A. her normal school day, B. one unusual day, C. her typical weekend. PHOTOCOPIABLE Strona 3

4 3.2. The journey to school takes her: A. long, B. short, C. she doesn t say In her free time, she A. walks a lot, B. watches films on TV, C. reads books. REAGOWANIE JĘZYKOWE- ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 5 PUNKTÓW Zadanie 4 5 punktów Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi ( ). Do każdej z nich wybierz właściwą reakcję. Zaznacz literę A, B lub C A. It s late. B. It s summer. C. It s five o clock A. Yes, I could. B. Yes, of course. C. Yes, I open it A. Sure, here you are. B. Yes, I can. C. Thank you so much A. You can speak to him. B. Hold on a moment, please. C. I think it is Mr Jones A. Great! Thanks! B. Thank you anyway. C. Thank you for your help. PHOTOCOPIABLE Strona 4

5 ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO 20 PUNKTÓW Zadanie 5 3 punkty Uczeń określa intencje nadawcy tekstu Przeczytaj poniższe ogłoszenia i zdecyduj, w jakim celu zostały one napisane. Wpisz odpowiednią literę (A-D) w wolne miejsce pod tekstem ( ). Jedną z przyczyn podano dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia. LOST BAG I lost a bag at school. It was green with blue stripes. If you find it, please call ROOMMATE NEEDED I M LOOKING FOR A ROOMMATE. IF YOU ARE A GIRL AGED 16 TO 18, CALL ME ON ATTENTION! A famous writer Gary Kent is giving a lecture in our school today. If you are interested, come to room number five at 11 o clock The text was written to: A. inform B. invite C. offer a job D. ask for help PHOTOCOPIABLE Strona 5

6 Zadanie 6 4punkty Uczeń określa kontekst sytuacyjny Przyporządkuj do każdej tabliczki informacyjnej ( ) odpowiednie miejsce (A-E). Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Under 18s will not be served. NO BICYCLE RIDING ON PAVEMENTS WARNING! OUT OF ORDER You are advised to keep clear of the cliffs You can see it: A. on an old house B. on a broken drinks machine C. in a pub D. near the sea E. in the street Zadanie 7 5 punktów Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Uzupełnij luki w tekście ( ) zdaniami podanymi poniżej (A-F), tak by był on spójny i logiczny. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. I like sightseeing so I often travel to new places. Last weekend I was in Cracow We stayed in a youth hostel very near the city centre. It was a bit shabby and fairly noisy but we didn t mind that. The weather was horrible! 7.2. Anyway, it didn t spoil our weekend as we had some warm clothes and umbrellas with us. We were having a really good time I liked Wawel best, but Sally and Ron were more fascinated by the Old Town Square. We avoided art galleries since none of us is fond of paintings. Although it was quite expensive we ate in restaurants and bars Ron was exhausted on Saturday evening but Sally and I went to a disco However, the music was great! We enjoyed it very much. We came back home on Sunday evening, tired but happy and full of unforgettable memories. A. We visited lots of interesting historical places. B. It rained all the time and it was quite cold. C. Everything was very old there. D. We didn t go to McDonald s because Sally hates fast food. E. I went there with my friends Sally and Ron. F. It was very hot and stuffy inside. PHOTOCOPIABLE Strona 6

7 Zadanie 8 8 punktów Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Przeczytaj poniższe listy zamieszczone w Internecie. Następnie odpowiedz na pytania podane w tabeli, wpisując odpowiednie imię w kratkę obok danego pytania. Text A My name is Gary, I am 15 and I am from Derby, England. I am looking for penpals from other countries as I enjoy travel and one of the best things I like about travelling is meeting new people from all over the world. I have recently come back from a trip to India and I am visiting China in May OK, a little more about me. I enjoy playing games and keeping myself in shape. I also like to spend time with friends and family. I would like to meet people from Europe, North America and Japan/South Korea most. Age does not matter. I always have time for making new friends. :-) Hope to hear from someone out there soon. :-) Text B I would simply like to have friends from all over the world. Any nationality is OK, gender does not matter either. It is only that I would prefer somebody around my age, i.e. over 20. I am originally from the UK myself but living abroad and have been doing so almost all of my life. I am fluent in a number of languages so I might be able to speak yours!!:)) Haven t got a picture here so I can only say that I am small, with golden-red hair, dark blue eyes, a rather typical Anglo-Celt. >>James>> Text C I m an 18-year-old girl from the USA. I am looking for people in Europe, America and Australia. I am really interested in other peoples cultures. I love receiving letters so would be pleased to hear from anyone who wants to establish a snail mail penpal that won t give up after the first couple of letters. Sorry to all the genuine people out there, but I would like to say I am not looking for a boyfriend nor will I marry anyone for a visa and I will not send people money. LISA WHO 8.1. is the oldest? 8.2. looks for adult penpals? 8.3. writes about practising sport? 8.4. promises to keep on writing? 8.5. likes visiting foreign countries? 8.6. perhaps will understand a letter in Polish? 8.7. wants to be sure that only penpals will reply? 8.8. will be happy to receive letters from all continents? PHOTOCOPIABLE Strona 7

8 Zadanie 9 REAGOWANIE JĘZYKOWE ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO 15 PUNKTÓW 3 punkty Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych Do podanych poniżej wypowiedzi ( ) dobierz zdania opisujące uczucia związane z daną sytuacją. Wpisz odpowiednią literę (A-D) w wolne miejsce. Jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi I ve got a really important exam tomorrow. I ve never been good at maths I m going to America next month. I ve always wanted to see that country My grandmother is in hospital. Doctors say it s nothing serious, they ll just do some tests. A. I m a bit worried. B. I feel tired. C. I m really excited. D. I feel nervous. Zadanie 10 5 punktów Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Przeczytaj poniższy dialog. W każdą lukę ( ) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Receptionist: Welcome to the Grand Hotel. How can I help you? Tom: I d like to make a 10.1., please. Receptionist: Certainly is it for? Tom: Next Saturday, the fifteenth. Receptionist: Do you want a or a double room? Tom: A double, please. And how does it cost? Receptionist: It s 55 a night. What name I write? Tom: Palmer, Tom Palmer. Receptionist: Thank you A. reservation B. mistake C. speech A. Who B. When C. What A. small B. simple C. single A. little B. much C. many A. should B. would C. could PHOTOCOPIABLE Strona 8

9 Zadanie 11 3 punkty Uczeń przetwarza część testu przeczytanego w języku polskim i wyraża je w języku obcym Do każdej sytuacji ( ) dobierz odpowiednią reakcję (A-D). Wpisz literę w wolne miejsce. Jedna reakcja jest podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej sytuacji Kolega chce sobie kupić coś do picia, ale zabrakło mu pieniędzy. Jak zaoferujesz mu pomoc? Współlokatorka właśnie wróciła ze sklepu i zauważyła, że zapomniała kupić zeszyt, który jest jej bardzo potrzebny na jutro. Powiedz jej, że właśnie wychodzisz i możesz kupić jej ten zeszyt Jesteś u koleżanki. Dzwoni jej telefon właśnie, gdy ma ona mokre ręce i nie może odebrać. Chcesz jej pomóc. Jak jej to powiesz? You say: A. It s OK. I will reply to it. B. I ll answer it for you. C. Don t worry. I can lend you some. D. I m going out. I can buy it for you. Zadanie 12 4 punkty Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Zapoznaj się ze zdjęciem. Odpowiedz po angielsku na pytania i Udziel odpowiedzi pełnymi zdaniami What are these people doing? How often do you meet your friends?... PHOTOCOPIABLE Strona 9

10 TRANSKRYPCJA Zadanie A: Two to Brighton, please. B: Single or return? A: Return, please. Which platform does the train leave from? B: Platform number six. A: Thank you A: Next please! B: Good morning! A: Good morning! What s the problem? B: I have a headache and a sore throat. A: Do you have a fever? B: No, I don t think so A: Excuse me. B: Yes? A: I ve ordered fish and it looks like steak to me. B: Oh, you are right. My mistake. I m so sorry. I ll bring you your fish in a moment. A: No problem A: Can I help you? B: I d like two sausages and some cheese, please. A: How much cheese would you like? B: Ten slices will be enough, I think. A: Anything else? B: Yes, a pint of milk, please. A: Here you are. B: Thank you. Zadanie 2 Receptionist: Good afternoon, how can I help you? John: Good afternoon. I d like to join the club. Receptionist: And how old are you? John: I m sixteen. Receptionist: Good, then you don t need your parents permission and we can do it right now. What s your name please? John: John Travis. Receptionist: Can you spell it please? John: T R A V I S, Travis. Receptionist: Date of birth, please. John: 16 October Receptionist: Where do you live? John: 15 Fulham Road. Receptionist: Fulham is with single l, isn t it? John: Yes, it is. Receptionist: And what s your telephone number? John: seven-oh-double four-three-eight-nine. Receptionist: Sorry, did you say eight-nine or eight-five? John: Eight nine. Receptionist: OK. That would be all. Thank you. PHOTOCOPIABLE Strona 10

11 Zadanie 3 I live in the suburbs and that s why I have to get up quite early on weekdays. I usually start lessons at a quarter past eight and finish at about three o clock. After school I often go somewhere with friends to the park, to the shops or to the cinema. Last week I saw Mission Impossible III. It s a fantastic movie! Sometimes I go to the library to collect some books. When I get back home I have dinner and I do my homework for the next day. In the evening I don t watch TV I prefer reading books. Zadanie What time is it? 4.2. Could you open the window, please? 4.3. Can I borrow your pen? 4.4. May I speak to Mr Jones, please? 4.5. I ve made some tea for you. PHOTOCOPIABLE Strona 11

12 ODPOWIEDZI Zadanie C, 1.2. E, 1.3. B, 1.4. D; A zbędne Zadanie Travis, October 1995 / , Zadanie A, 3.2. C, 3.3. C Zadanie C, 4.2. B, 4.3. A, 4.4. B, 4.5. A Zadanie D, 5.2. A, 5.3. B, C zbędne Zadanie C, 6.2. E, 6.3. B, 6.4. D, A zbędne Zadanie E, 7.2. B, 7.3. A, 7.4. D, 7.5. F, C zbędne Zadanie James, 8.2. James, 8.3. Gary, 8.4. Lisa, 8.5. Gary, 8.6. James, 8.7. Lisa, 8.8. James Zadanie D, 9.2. C, 9.3. A, B zbędne Zadanie A, B, C, B, A Zadanie C, D, 11.3 B, A zbędne Zadanie 12 Proponowane odpowiedzi They are eating and drinking. / They are having a picnic. Nie uznajemy zdań mówiących gdzie się znajdują (brak czynności) np. They are somewhere in the garden I meet my friends twice a week. / I meet my friends from time to time/ on Sundays. Nie uznajemy zdań gdzie brak określenia czasu np. I don t have many friends. / I meet my friends in a pub. Przyznajemy jeden punkt za komunikację i jeden za poprawność w każdym zdaniu. PHOTOCOPIABLE Strona 12

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy materiał diagnostyczny zawiera 10 stron (zadania 1 10).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY 4.01.2013 KOD UCZNIA ARKUSZ LICZY 10 STRON I ZAWIERA 12 ZADAŃ, EWENTUALNE BRAKI PROSZĘ ZGŁOSIĆ KOMISJI

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo