MARIN INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIN INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 MARIN INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Interfejs użytkownika obsługa urządzenia MARIN MP3 Płyta czołowa inhalatora MARIN MP3 Na płycie czołowej znajdują się: wyświetlacz dotykowy LCD; przełącznik obrotowy zasilania; króciec sprężonego powietrza (WYLOT POWIETRZA); króciec pulsacji (WIBRACJE); króciec czujnika wdechu (CZUJNIK WDECHU) Symbole zastosowane na płycie czołowej Pozycja wyłączone zasilania Pozycja przygotowanie do załączenia (stand-by) Obsługa wyświetlacza dotykowego LCD Wybór zadania Po włączeniu urządzenia przez przekręcenie przełącznika obrotowego w pozycję ukazuje się ekran wyboru zadania: W celu przeprowadzaniu inhalacji należy dotknąć przycisku Inhalacja. W celu przeprowadzania napraw serwisowych należy dotknąć przycisku Serwis. 1. Serwis Po dotknięciu przycisku serwis należy wprowadzić czterocyfrowe hasło serwisowe. Domyślnie hasło ustawione jest na ****:

3 Po wprowadzeniu hasła otwiera się panel serwisowy: Opis przycisków panelu Serwis: [Zmiana hasła] umożliwia zmianę hasła serwisowego urządzenia [Dziennik] - włącza dziennik ostatnich 99 operacji wykonanych na inhalatorze [Testowanie] umożliwia testowanie sprężarki 1.1. Zmiana hasła Po dotknięciu przycisku [Zmiana hasła] na panelu serwisowym możliwa jest zmiana hasła na nowe. Wprowadza się je z klawiatury numerycznej:

4 1.2. Dziennik Po dotknięciu przycisku [Dziennik] otwiera się okno pokazujące 99 ostatnio przeprowadzonych operacji. Za pomocą strzałek [ < ], [ > ] można przechodzić pomiędzy stronami dziennika: 1.3. Testowanie Po dotknięciu przycisku [Testowanie] włącza się okno umożliwiające testowanie podzespołów sprężarki:

5 Opis przycisków panelu Testowanie: 2. Inhalacja [Sprężarka on] dotknięcie powoduje włączenie sprężarki [Sprężarka off] dotknięcie powoduje wyłączenie sprężarki [Elektrozawór on] dotknięcie powoduje włączenie elektrozaworu [Elektrozawór off] dotknięcie powoduje odłączenie elektrozaworu [vibro +] dotknięcie powoduje zwiększenie poziomu wibracji o 1 stopień [vibro ] dotknięcie powoduje zmniejszenie poziomu wibracji o 1 stopień [Elektrozawór LP] dotknięcie powoduje [Elektrozawór HP] dotknięcie powoduje Po wybraniu pola Inhalacje ukazuje się ekran wyboru programu inhalacji. Domyślnie inhalator nie posiada zapisanych żadnych programów. Opis przycisków panelu Wybierz program do inhalacji: [X] - powrót do głównego menu; przyciski sortowania o [Tryb ] / [Tryb ] sortowanie według nazwy trybu zgodne alfabetycznie z kierunkiem strzałki; o [Wiek ] / [Wiek ] sortowanie według wieku rosnąco z kierunkiem strzałki; o [Nazwa leku ] / [Nazwa leku ] sortowanie według nazwy leku zgodne alfabetycznie z kierunkiem strzałki; [? ] dodanie bądź edycja istniejącego programu; [Wstecz] powrót do poprzedniego menu; [<] [>] przemieszczanie się po stronach z pozycjami programów inhalacji Zapis i edycja programów do inhalacji Program wymusza wprowadzanie danych koniecznych do przeprowadzenia zabiegu. W celu wprowadzenia nowego programu inhalacji należy wcisnąć pole [? ]. Wynikiem tego jest pojawienie się ekranu edycji programu:

6 Opis przycisków panelu Program - edycja: [Tryb] wybór trybu inhalacji [Płeć] ustawienie płci pacjenta [Wiek] ustawienie wieku pacjenta w latach [Waga] ustawienie wagi pacjenta w kilogramach [Czas inhalacji] określenie czasu inhalacji w minutach [Dawka leku] określenie dawki leku w miligramach Wszelkie wpisywanie wartości liczbowych odbywa się przez klawiaturę numeryczną: Tryby inhalacji Po dotknięciu przycisku [Tryb] ukazuje się okno wyboru trybu inhalacji:

7 Opis przycisków panelu Wybierz typ programu: Praca GDO (inhalacja górnych dróg oddechowych) Tryb ten jest dedykowany do terapii górnych dróg oddechowych i pozwala na pracę asynchroniczną inhalatora, czyli pracę ciągłą, niesynchronizowaną z oddechem pacjenta. Tryb ten umożliwia włączenie opcji wibroaerozolu przez dotknięcie przycisku [Wibracje]: Możliwe są dwa rodzaje wibracji:

8 o wibracje ciągłe o wibracje okresowe włączanie i wyłączanie pulsacji z 15 sekundowym interwałem czasowym Następnie po wybraniu wibracji, przez dotknięcie przycisku [Natężenie] można ustawić stopień wibracji w skali (1 9) podczas gdy stopień 9 odpowiada ciśnieniu pulsacji 20 hpa: Należy określić dodatkowo stężenie leku w miligramach na mililitr [mg/ml] przez dotknięcie przycisku [Stężenie]. Po ustawieniu wagi, wieku i płci pacjenta program wylicza typową wartość częstotliwości oddechowej BF (breath frequency) w oddechach na minutę. Po określeniu wszystkich parametrów inhalacji pojawia się przycisk [Raport] umożliwiający zatwierdzenie edycji i pokazanie wszystkich parametrów inhalacji w celu ich zatwierdzenia przez dotknięcie przycisku [Dalej] lub cofnięcia edycji przez dotknięcie przycisku [Wstecz].

9 Stężenie i dawka leku nie ma wpływu na pracę sprężarki, co zostało oznaczone szarym kolorem. Dotknięcie przycisku [Dalej] spowoduje wyświetlenie okna wymagającego potwierdzenia edycji: Praca DDOA (asynchroniczna inhalacja dolnych dróg oddechowych) Tryb ten umożliwia pracę ciągłą sprężarki, niesynchronizowaną z oddechem pacjenta dedykowaną do terapii dolnych dróg oddechowych.

10 Po określeniu wszystkich parametrów inhalacji pojawia się przycisk [Raport] umożliwiający zatwierdzenie edycji i pokazanie wszystkich parametrów inhalacji w celu ich zatwierdzenia przez dotknięcie przycisku [Dalej] lub cofnięcia edycji przez dotknięcie przycisku [Wstecz]. Stężenie i dawka leku nie ma wpływu na pracę sprężarki, co zostało oznaczone szarym kolorem. Praca DDOS (synchroniczna inhalacja dolnych dróg oddechowych) Tryb ten jest dedykowany do terapii dolnych dróg oddechowych jednak podawanie aerozolu odbywa się tylko w pierwszej połowie fazy wdechu pacjenta. Tryb ten funkcjonuje gdy przewód łączący się z głowicą rozpylającą podłączony jest do króćca czujnika wdechu. Przez dotknięcie przycisku [Lek] otwiera się okno wyboru grup leków dostępnych w medycynie do terapii dolnych dróg oddechowych:

11 Po wybraniu grupy leków przez dotknięcie odpowiedniego przycisku pojawia się okno wyboru konkretnego leku wraz z jego stężeniem: Oprócz leków zadanych przez program można wprowadzić leki recepturowe składające się z 2 składników. W tym celu dotykamy przycisk [Własne], a następnie ustawiamy rodzaj leku przez przycisk [Nazwa] oraz jego dawkę przez dotknięcie przycisku [Dawka]. Zatwierdzamy wybór przez przycisk [Dalej].

12 Po ustawieniu wagi, wieku i płci pacjenta program wylicza typową wartość częstotliwości oddechowej BF (breath frequency) w oddechach na minutę. Po określeniu wszystkich parametrów inhalacji pojawia się przycisk [Raport] umożliwiający zatwierdzenie edycji i pokazanie wszystkich parametrów inhalacji w celu ich zatwierdzenia przez dotknięcie przycisku [Dalej]. Program następnie wykonuje szereg obliczeń czego wynikiem jest czas inhalacji odpowiedni dla wprowadzonej konfiguracji danych: W przypadku zastosowaniu mieszaniny leków raport pokazuje obydwa jego składniki w kolumnach:

13 2.2. Przeprowadzenie zabiegu inhalacyjnego W celu przeprowadzenia poprawnego zabiegu inhalacyjnego należy trzymać się poniższych kroków: 1. Ustawić urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni; 2. Włączyć przewód zasilający do gniazdka sieciowego prądu zmiennego o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz; 3. Przygotować głowicę rozpylającą zgodnie z załączoną do niej dokumentacją i zaleceniami lekarza; Przed wykorzystaniem głowicy rozpylającej należy zapoznać się z dołączoną do niej ulotką informacyjną. 4. Głowicę rozpylającą połączyć rurką z króćcem WYLOT POWIETRZA, znajdującym się na płycie czołowej; 5. Jeżeli planowane jest wykorzystanie wibroaerozolu głowicę rozpylającą należy dodatkowo połączyć rurką z króćcem WIBRACJE, umieszczonym na płycie czołowej. Sposób podłączenia głowicy szczegółowo opisuje dołączona do niej dokumentacja. 6. Ustawić przełącznik obrotowy zasilania w pozycji 7. Wybrać program o odpowiednich, wcześniej zapamiętanych parametrach z panelu Wybierz program do inhalacji:

14 Po wybraniu programu pojawia się szczegółowy raport na temat tego programu. W celu edycji lub usunięcia programu należy odpowiednio dotknąć przycisk [Edycja] i [Usuń]: W celu potwierdzenia wyboru należy dotknąć przycisk [Dalej]. Program przypomni wtedy o podłączeniu odpowiedniej głowicy i przygotowaniu się do inhalacji. Rozpoczynamy ją przez dotknięcie przycisku [Start]: 7.1. Wybranie inhalacji w trybie GDO lub DDOA

15 Po uruchomieniu inhalacji pojawia się okno informujące o przewidywanym czasie ukończenia inhalacji a także jej zaawansowaniu w procentach. W każdym przypadku można dokonać zatrzymania inhalacji przez dotknięcie przycisku [Zatrzymaj inhalację]: [Zakończ] powoduje zakończenie inhalacji; [Wznów inhalację] umożliwia wznowienie inhalacji od momentu jej przerwania W przypadku dotknięcia przycisku [Zakończ] pojawi się okno z raportem o przerwaniu inhalacji (rys.):

16 Można jednocześnie dotknąć przycisku [Stop] podczas inhalacji. W tym przypadku nastąpi natychmiastowe przerwanie inhalacji i pojawi się okno z raportem informującym o jej przerwaniu (rys.): Po pełnym ukończeniu inhalacji pojawia się okno z raportem o pomyślnym ukończeniu inhalacji Wybranie inhalacji w trybie DDOS Po uruchomieniu inhalacji pojawia się okno ukazujące animację umożliwiającą pacjentowi obserwowanie bieżącego oraz sugerowanego sposobu oddychania. Dzięki temu będzie mógł on skorygować oddech tak by inhalacja była skuteczniejsza. Samolot leci po torze symbolizującym sinusoidę oddechu pacjenta (wdech wzrost głębokości oddechu; wydech spadek głębokości oddechu). Samolot startuje z lewej części ekranu w momencie rozpoczęcia inhalacji i leci w prawą stronę symbolizując jej postęp. Gdy samolot doleci do wyspy oznaczać to będzie, że zaplanowana dawka została podana. Przy każdym wdechy samolot unosi się i opada przy wydechu. Szczyt ekranu oznacza maksimum statystycznego wdechu odpowiedniego dla danego pacjenta. Zależnie od stanu zdrowia pacjenta, personel na polecenie lekarza może zachęcać do oddychania głębokiego zbliżonego do wzorca (sterowanie samolotem tak by leciał na jak najwyższym pułapie).

17 Prowadzić inhalację ściśle według zaleceń lekarza. Po ukończeniu inhalacji pojawia się okno z raportem o pomyślnym ukończeniu inhalacji. 8. Zdemontować akcesoria wykorzystane do przeprowadzenia zabiegu (przewód powietrza i przewód wibracji, głowicę rozpylającą, ustnik/maskę/końcówkę nosową) i przekazać do czyszczenia/mycia/dezynfekcji lub sterylizacji, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Bezpieczeństwo higieniczne i biologiczne.

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

SPARK SLS Przewodnik użytkownika. Wersja1.4.0 012-10616E

SPARK SLS Przewodnik użytkownika. Wersja1.4.0 012-10616E SPARK SLS Przewodnik użytkownika Wersja1.4.0 012-10616E SPARK SLS Przewodnik użytkownika 012-10616E Wersja1.4.0 Ograniczona gwarancja Warunki gwarancji znajdują się w katalogu PASCO. Prawa autorskie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemy Automatyki Przemysłowej Wersja 02 2012 Katowice SPIS TREŚCI ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI STEROWNIKA 1 PANEL OPERATORSKI 3 KONFIGURACJA STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 ` Opracował: Zatwierdził: Przemysław Białogłowicz Mariusz Bernaś Spis treści: 1. Przedmiot instrukcji... 3 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru systemu i usługi monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że użytkowanie naszego rozwiązania i usługi monitorowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA Niniejsza instrukcja zawiera opis ustawień przeznaczonych dla administratora urządzenia. CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA KORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo