SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06"

Transkrypt

1 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

2 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2007 wszystkim oławianom i gościom przebywającym w tym okresie w naszym mieście życzą w imieniu samorządu miejskiego Franciszek Październik burmistrz Oławy Roman Kaczor przewodniczący Rady Miejskiej Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława pl. Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: szopka w kościele św. Piotra i Pawła w Oławie Krzysztof Myszkowski Druk: Drukarnia DjaF ul. Kmietowicza 1/ Kraków ISSN Nowa kadencja władz samorządowych rozpoczęta. W tym numerze prezentujemy radnych oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego, a także pierwsze sesje nowej Rady Miejskiej. Na stronie 4 informacja o trwających w mieście remontach dróg wojewódzkich, a obok wykaz nazw ulic nowego osiedla domów jednorodzinnych, powstającego w Nowym Otoku. Kolejna oławska szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia na stronie 10 relacja z uroczystości jubileuszowych w Szkole Podstawowej nr 2. Przedstawiamy też krótką relację z grudniowej wizyty oławskiej delegacji w Oberasbach. W związku ze zbliżającym się Sylwestrem, na stronie 7 zamieszczamy komunikat wojewody dotyczący ograniczeń w używaniu środków pirotechnicznych. Zachęcam do przeczytania artykułu Pod skrzydłami koguta, zawierającego informacje o kolejnych kogucich miastach. W związku ze zmianą rozkładu jazdy PKP (od 10 grudnia) na stronie 12 drukujemy nową wersję rozkładu. Do tego numeru dołączamy kalendarz na rok Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Oławy i życzę w imieniu zespołu redakcyjnego WESOŁYCH ŚWIĄT Pierwsze sesje Rady Miejskiej (ES) 3 Remonty dróg wojewódzkich w Oławie (ES) 4 Nowe ulice (AŁ) 4 Spotkanie oławskich organizacji pozarządowych (ŁMW) 5 Pomóżmy kasztanowcom (Sylwia Kędzierska) 5 Zatrudnianie niepełnosprawnych (Beata Morawska) 6 Informacja MOPS 6 Ograniczenia w używaniu materiałów pirotechnicznych 7 Spis treści Prezentacja nowych władz Oławy 8-9 Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2 (AŁ) 10 Szkoła dawniej i dziś (Agnieszka Łużna, Marta Łabowska) 10 Jarmark bożonarodzeniowy w Oberasbach (ES) 11 Nowy rozkład jazdy PKP (oprac. JW) 12 Pod skrzydłami koguta (JW) 13 Z archiwum prasowego (JW) 15 Poznaj Oławę i Fotoktoto (JW) 15 Oława z lotu ptaka tylna okładka Pytajcie o nasz serwis: M. in. w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche i Eco przy ul. Kasprowicza w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta Oława, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.

3 Pierwsze sesje Rady Miejskiej Odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji Uroczystość odbyła się 27 listopada br. w Sali Rycerskiej. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady, sesję prowadziła radna seniorka Janina Stelmaszek. Pierwszym punktem obrad było ślubowanie radnych. Po odczytaniu przez prowadzącą obrady tekstu roty, najmłodszy radny Tomasz Frischmann wyczytał nazwiska radnych, którzy wypowiadając słowa ślubuję i tak mi dopomóż Bóg, przyrzekli obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta i mieszkańców. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie ze statutem miasta wyboru dokonano w głosowaniu tajnym. Funkcję tę radni powierzyli Romanowi Kaczorowi, który w minionej kadencji był zastępcą przewodniczącego Rady. Burmistrz Franciszek Październik poinformował, że zamierza na swojego zastępcę powołać po raz kolejny Jerzego Hadrysia oraz pozostawić na stanowisku sekretarza miasta Ewę Szczepanik. Ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie można łączyć tych funkcji z mandatem radnego, radni ci złożyli przewodniczącemu Rady oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego. Na tej samej sesji radni podjęli stosowne uchwały o wygaśnięciu mandatów. Uroczysty charakter miała również kolejna sesja, która odbyła się 4 grudnia. Zgodnie z porządkiem obrad, radni podjęli uchwały o powołaniu do Rady Miejskiej w miejsce radnych, których mandat wygasł Czesława Miłosza, Tomasza Niezgody i Małgorzaty Peremickiej. Radni złożyli ślubowanie. Franciszek Październik wybrany na burmistrza w wyborach bezpośrednich, również złożył ślubowanie o dochowaniu wierności prawu i sprawowaniu urzędu burmistrza dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. 3S - 21 grudnia 2006 r. Następnie radni w głosowaniu tajnym wybrali dwóch zastępców przewodniczącego Rady: Jana Gogolę i Krzysztofa Kłapko, a w głosowaniu jawnym przewodniczących stałych komisji. Na stronach 8 9 przedstawiono skład Rady Miejskiej, podając przynależność klubową i funkcje radnych. Na sesji 15 grudnia Rada Miejska podjęła uchwały okołobudżetowe, dotyczące ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok przyszły. Złożone przez burmistrza projekty uchwał radni rozpatrywali na wspólnym roboczym posiedzeniu wszystkich komisji stałych, podczas którego radni zgłaszali uwagi. Przyjęte poprawki wprowadzono do projektów uchwał. Rada Miejska podjęła następujące uchwały okołobudżetowe: korekty budżetu na rok 2006, określenia stawki podatku od nieruchomości, ustalenia stawki podatku od posiadanych środków transportowych, określenia stawki podatku od posiadania psów. Ponadto radni w formie uchwały: wyrazili zgodę na współfinansowanie przez miasto przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach realizacji programu ochrony wód zlewni Ślęzy i Oławy, negatywnie zaopiniowali lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Brzeskiej 28, negatywnie zaopiniowali wezwanie mieszkańca Oławy o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej nr XL/ 292/05 z 30 maja 2005 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podając w uzasadnieniu, że uchwała ta została podjęta zgodnie z prawem, nie ma więc podstaw do jej uchylenia. Sesje zakończyły wnioski i pytania radnych. ES 3

4 Remonty dróg wojewódzkich w Oławie Trwa remont ul. Chrobrego od mostu na Odrze do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, a wykonawcą zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu. Wcześniej pisaliśmy o partycypacji naszego miasta w kosztach, a także o zakresie zaplanowanych prac. Nowe ulice Na podstawie 3. uchwał (nr. LVII/ 426/06, LVII/427/06, LVII/428) Rady Miejskiej z dnia 19 października 2006 r. nadano nazwy nowym ulicom na osiedlu Nowy Otok w Oławie: Rozpoczęły się prace związane z tak długo oczekiwaną modernizacją ulic Strzelnej i Wiejskiej. Podobnie jak w przypadku ul. Chrobrego, inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jest to duże zadanie, jego koszt całkowity wyniesie około 8 mln zł. Modernizacja przewiduje m.in. przebudowę skrzyżowania w obrębie ulic: Strzelnej, Kilińskiego, Wiejskiej, Broniewskiego i Lipowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych. (ES) - Ul. Iglasta, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Cedrowa, ul. Cyprysowa, ul. Cisowa, ul. Daglezjowa, ul. Jałowcowa. - Ul. Południowa, ul. Wiosenna, ul. Pogodna, ul. Poranna, ul. Malownicza, ul. Wesoła, ul. Radosna, ul. Piękna, ul. Urocza, ul. Letnia, ul. Amelii, ul. Pastelowa, ul. Błękitna. - Ul. Złota, ul, Srebrna, ul. Platynowa, ul. Miedziana, ul. Cynkowa, ul. Krzemowa, ul. Magnezowa. (AŁ) 4 3S - 21 grudnia 2006 r.

5 Spotkanie oławskich organizacji pozarządowych 22 listopada w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie oławskich organizacji pozarządowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 33 organizacji pozarządowych, którzy ze swojego grona wybrali trzech reprezentantów organizacji do Zespołu Doradczo Opiniującego nowej kadencji: Michała Wąsiewicza Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (uzyskał największą liczbę głosów), Janusza Romańczukiewicza Polski Związek Wędkarski, Stanisława Malitę Polski Związek Filatelistów. Głosowanie bardzo sprawnie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Kupczak, Michał Paszkiewicz i Stanisław Gorzelak. Pozostałe zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych, konieczności przestrzegania wymogów formalnych oraz odpowiednich zapisów na rozliczanych fakturach. Omówione Pomóżmy kasztanowcom zostały również zmiany w Oławskiej karcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ostatni punkt programu dotyczył Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego. W krótkim wystąpieniu Janusz Romańczukiewicz, przedstawiciel oławskich organizacji wybrany 14 września 2004 r. poinformował, że dopiero w tym roku powołano Dolnośląską Radę Pożytku Publicznego, której zadania, podobnie jak zadania naszego Zespołu Doradczo Opiniującego określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. W ostatnim dniu listopada zaplanowano pierwsze zebranie DRPP i oławskie organizacje zostały poproszone o wypełnienie ankiety, która określi potrzeby organizacji i zadania ich reprezentanta w DRPP. /Łucja Mycek Wojciukiewicz/ Pomóżmy kasztanowcom to program zainicjowany w roku 2005 przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland. Od 2006 roku partnerem programu są również Lasy Państwowe, a od jesieni br. działania odbywają się pod opieką Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą programu jest ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem ich wrogiem numer jeden. Program obejmuje zarówno edukację ekologiczną, jak i konkretne działania ochronne. Szrotówek kasztanowcowiaczek to motyl odkryty przez naukowców w Macedonii w 1985 roku. Ma on 2,8 3,8 mm długości i prawie takiej samej długości nitkowate czułki. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 10 mm. Jego larwy zżerają miękisz liści kasztanowców, uszkadzając poważnie aparat asymilacyjny. Ubytek zdrowych liści doprowadza drzewa do osłabienia, różnych chorób a w końcu nawet do uschnięcia. Kasztanowce brązowieją już w sierpniu, w październiku są bez liści i straszą swoim wyglądem. To przedwczesne opadanie liści powoduje wymuszony spoczynek kasztanowca i jesienią na drzewie ponownie pojawiają się liście i kwiatostany. Zakłócenie rytmu rozwojowego sprawia, że nie wchodzi ono w normalny stan spoczynku zimowego i jest narażone na przemarzanie. Z uwagi na fakt, iż gradacja szrotówka wciąż trwa i z każdym rokiem jego liczebność rośnie nie ma nadziei na samoistną redukcję ich stanu, gdyż owad ten nie boi się przegęszczenia populacji a tym samym braku pokarmu. Zniszczenia czynione przez szrotówka doprowadzą do całkowitego wyginięcia kasztanowców. Możemy jednak im pomóc. Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest jesienne grabienie i utylizowanie liści. Jako utylizację liści rozumie się: kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od kasztanowców (liście należy przysypać warstwą ziemi lub innych kompostowanych odpadów). Kompost może być wykorzystany najwcześniej jesienią następnego roku, zakopanie liści pod co najmniej 30 cm warstwą ziemi. Urząd Miejski w Oławie również planuje przeprowadzić jesienią przyszłego roku akcję grabienia liści kasztanowców na miejskich terenach zielonych. Organizacje (np. ZHP, ZHR) i szkoły mogą zgłaszać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oławie chęć udziału w akcji. Pomóżmy kasztanowcom, aby do końca nie zatraciły swoich walorów ozdobnych. Sylwia Kędzierska Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 3S - 21 grudnia 2006 r. 5

6 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych W wakacyjnym numerze biuletynu samorządowego 3S opisywaliśmy problemy pracodawców pojawiające się przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich rozwiązywania przedstawione przez przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na spotkaniu 26 czerwca Kontynuujemy temat zatrudniania osób niepełnosprawnych przedstawiając uprawnienia pracujących niepełnosprawnych, które regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w rozdziale 4. Czas pracy osoby niepełnosprawnej Nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Podstawą do takiego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Powyższe relacje prawne nie mają zastosowania do osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz wyrazi na to zgodę. Dodatkowym uprawnieniem pracującej osoby niepełnosprawnej jest prawo do dodatkowej 15- -minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczanej do czasu pracy. Dodatkowy urlop wypoczynkowy Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Nabycie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego następuje po przepracowaniu jednego roku od dnia określenia stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobom uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego uzyskiwanego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu nie przekracza 10 dni, wówczas zamiast tego urlopu przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności. Zwolnienia od pracy Osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, w sytuacji gdy te czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wsparcie działalności gospodarczej lub rolniczej Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać od starosty powiatu pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, określającej warunki jej udzielenia, spłaty czy wysokości stopy oprocentowania. Starosta może na wniosek osoby zainteresowanej umorzyć pożyczkę do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia przez taką osobę działalności gospodarczej lub rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu innych określonych w umowie warunków. Istnieje również możliwość dofinansowania osobie niepełnosprawnej do wysokości 50%, oprocentowania kredytu bankowego. Sytuacja taka dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, zaciągających kredyty bankowe na kontynuowanie takich działalności. Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest niekorzystanie z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub gdy taka pożyczka zostanie spłacona albo w całości umorzona. Powrót do pracy Pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy, z podstawowym zapleczem socjalnym, dla osoby zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Zorganizowanie nowego stanowiska pracy ma nastąpić nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Osoba zatrudniona powinna zgłosić gotowość do przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Regulacje takie nie będę miały zastosowania w sytuacji, gdy pracodawca udowodni, że wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika, spowodowanej naruszeniem przez niego przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź z jego stanu nietrzeźwości na stanowisku pracy. Przypominamy adresy stron internetowych z informacjami prawnymi, o bezpłatnych szkoleniach; ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i samych niepełnosprawnych: Beata Morawska Gminne Centrum Informacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. nr 222, poz. 1630, zmienia się art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegającej na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. zerówkach zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września KOMUNIKAT MOPS 6 3S - 21 grudnia 2006 r r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek w tutejszym ośrodku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z zaznaczonym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2006 r., w związku z tym prosi się o jak najszybsze składanie wniosków. MOPS Oława

7 UWAGA! OGRANICZENIA W UŻYWANIU MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH Od 6 grudnia obowiązuje rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie: ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: 1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, 2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych - w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. 2 Osoby naruszające zakaz opisany w l podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 3 Przepis l nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt. 1-2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909). 4 Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 5 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 11 lutego 2007 r. 3S - 21 grudnia 2006 r. 7

8 Kierownictwo Urzędu Franciszek Październik - burmistrz Jerzy Hadryś - zastępca burmistrza Jacek Pilawa - zastępca burmistrza Radni miejscy kad Roman Kaczor (PO) przewodniczący RM Wykształcenie średnie ogólne, współwłaściciel firmy handl.-usł.; komisje: KFRGiP, KPiPP. Jan Gogola (BBS) z-ca przewodniczącego RM Technik elektryk, brygadzista w Boryszewie SA, o. Huta Oława; komisje: KFRGiP, KPiPP. Krzysztof Kłapko (LiD) z-ca przewodniczącego RM Filolog, specjalista w zakresie zarządzania; komisje: KFRGiP. Tomasz Frischmann (BBS) Prawnik, prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej; komisje:kr,kgkmioś, KKSRiM. Zenon Leja (PO) Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel w ZSO; komisje: przew. KOZOSiR, KR, KGKMiOŚ. Antoni Markiewicz (PiS) Historyk, dyrektor ZSP nr 2; komisje: KGKMiOŚ, KFRGiP. Andrzej Mikoda (PO) Inżynier rolnictwa, właściciel firmy handlowej; komisje: przew. KGKMiOŚ, KFRGiP, KKSRiM. Czesław Miłosz (BBS) Wykształcenie średnie ogólne, funkcjonariusz policji w KPP Oława; komisje: KGKMiOŚ, KPiPP. Małgorzata Peremicka (BBS) Nauczycielka biologii, dyrektor ZSO; komisje: KP ipp, KKSRiM Piotr Regiec (PiS) Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; komisje: KFRGiP, KKSRiM. 8 3S - 21 grudnia 2006 r. Janina Stelmaszek (BBS) Emerytowana nauczycielka akademicka; komisje: przew. KR, KFRGiP. Andrzej Szczepankowski (LiD) Technik mechanik w ZNTK Oława ; komisje: KGKMiOŚ, KPiPP.

9 Miejskiego w Oławie Danuta Rybarczyk - skarbnik miasta encji Ewa Szczepanik - sekretarz miasta Komisje Rady Miejskiej Paweł Gwiazdowicz (PiS) Technik ekonomista, przedsiębiorca; komisje: KFRGiP, KKSRiM. Zdzisława Jagodzińska (PO) Lekarz internista w NZOZ Hipokrates ; komisje: KOZOSiR, KKSRiM. Renata Kordysz (PiS) Technik budowlany, inspektor nadzoru w sp. Atena ; komisje: KR, KGKMiOŚ, KPiPP. Komisja Rewizyjna (KR) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (KFRGiP) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (KGKMiOŚ) Komisja Prawa i Porządku Publicznego (KPiPP) Witold Niemirowski (LiD) Wykształcenie wyższe administracyjne; komisje: przew. KKSRiM, KGKMiOŚ, KOZOSiR. Tomasz Niezgoda (BBS) Inżynier mechanik, z-ca dyrektora d/s produkcji w Boryszewie SA, oddział Huta Oława; komisje: przew. KPiPP, KFRGiP. Małgorzata Pasierbowicz (LiD) Pedagog w ZSP nr 2; komisje: KR, KOZOSiR. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (KOZOSiR) Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży (KKSRiM) Anna Tetlak-Pękala (PO) Politolog, pracownik MOPS; komisje: KGKMiOŚ, KOZOSiR, KKSRiM.. Jan Tkaczyk (BBS), Inżynier mechanik, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej LW Odra ; komisje: przew. KFRGiP, KGKMiOŚ, KKSRiM. 3S - 21 grudnia 2006 r. Aleksander Trembecki (PiS) Wykształcenie średnie techniczne; komisje: KPiPP, KKSRiM. 9

10 JUBILEUSZ DWÓJKI 14 grudnia 2006 r. Szkoła Podstawowa nr 2 świętowała swoje 60-lecie. Uroczystość, którą rozpoczęła dyrektor szkoły Janina Rapita, zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz Oławy Franciszek Październik, przewodniczący RM Roman Kaczor oraz kurator oświaty Beata Pawłowicz. W części oficjalnej krótko przypomniano historię szkoły i wręczono pamiątkowe medale zasłużonym nauczycielom oraz przyjaciołom i dobroczyńcom placówki. Drugą część uroczystości wypełniły występy uczniów. Na zakończenie zaproszeni goście zwiedzili okolicznościowe wystawy obrazujące historię szkoły i dorobek jej wychowanków. Dyrekcja zadbała o wydanie okolicznościowej publikacji bogato ilustrowanego kalendarza na 2007 rok. A.Ł. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęła się 1 września 1946 roku w budynku oławskiego gimnazjum. Placówką kierowała Stefania Żarowska, a grono pedagogiczne tworzyły: Janina Halecka, Eugenia Przybysz, Helena Serbeńska, Krystyna Czapelska, Stefania Żarowska. Naukę szkolną rozpoczęło 266 uczniów. Grono pedagogiczne w roku szkolnym 1946/47 7 września 1964 roku szkoła zmieniła siedzibę, do użytku została oddana pierwsza w powiecie i mieście tysiąclatka, której nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Funkcję kierownika szkoły objął mgr Bolesław Lignarski. W pierwszym roku funkcjonowania placówki pod opieką 24 nauczycieli było 765 uczniów. Rok później do szkoły uczęszczało już 876 uczniów, których uczyło 27 nauczycieli, dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Zborowski. Dzięki staraniom uczniów i ich rodziców zmieniło się otoczenie budynku powstało boisko szkolne, zasadzono wiele drzew i krzewów. Mimo bardzo dużej liczebności klas, niedoboru sprzętów i pomocy naukowych szkoła prężnie działała; powstała Spółdzielnia Uczniowska, Klub Sportowy Astra oraz zespół taneczno-wokalny. W latach funkcję dyrektora pełniła mgr Irena Suska. W tym czasie zostało przebudowane boisko szkolne, powstała bieżnia i boisko do piłki siatkowej. Działający SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ w szkole chór i zespół taneczno-wokalny zaczęły odnosić pierwsze sukcesy, aktywnie działał szczep ZHP. We wrześniu 1977 roku dyrektorem szkoły został mgr Julian Drozd. W latach tę funkcję pełniła Krystyna Miszyńska. Jednym z sukcesów szkoły było wyróżnienie uczennicy Inety Bajor w międzynarodowym konkursie plastycznym Kanagawa odbywającym się w Japonii. Kolejnym osiągnięciem był udział szkolnego chóru w konkursie piosenki żołnierskiej (1987) i zdobycie I miejsca w województwie. Szkołą kierował wówczas mgr inż. Andrzej Kupczak, który sprawował tę funkcję do 1988 roku. W 1990 roku otwarto jedną z pierwszych w Oławie pracowni komputerowych, a rok później powstała mała salka gimnastyczna. W 1993 roku biblioteka wzbogaciła się o nową salę i dużą czytelnię. Wspólnym wysiłkiem pracowników szkoły, rodziców i zakładu opiekuńczego zostały odremontowane wszystkie sale lekcyjne. Placówką w tym okresie kierowała mgr Krystyna Jarus. Szkoła za pracę dydaktyczno-wychowawczą w latach otrzymała ocenę wyróżniającą. Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie w roku 1996 szkole nadano nowe imię Jakuba Sobieskiego. Od roku 2000 dyrektorem szkoły jest mgr Janina Rapita. W ciągu ostatnich lat zostało odremontowanych wiele pomieszczeń, wymieniono wszystkie okna w budynku, powstała nowoczesna pracownia informatyczna wyposażona w 10 komputerów, w bibliotece szkolnej uruchomiono centrum multimedialne. Szkoła została włączona do sieci Szkół Promujących Zdrowie, w roku 2005 placówka otrzymała certyfikat z wyróżnieniem dla Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo Uczniów. Obecnie w szkole uczy się 597 uczniów i pracuje 42 nauczycieli. Miłość, przyjaźń, zdrowie, prawda i pracowitość to wartości kultywowane w Dwójce od 60 lat. Oprac. Agnieszka Łużna, Marta Łabowska 10 3S - 21 grudnia 2006 r.

11 Jarmark bożonarodzeniowy w Oberasbach W Niemczech tradycja jarmarków świątecznych w okresie adwentu liczy około 600 lat. Jeden z najstarszych jarmarków po niemiecku Weihnachtsmarkt odbywa się w Norymberdze, obok której położone jest Oberasbach partnerskie miasto Oławy. Już po raz trzeci burmistrz Oberasbach zaprosił przedstawicieli oławskiego samorządu do udziału w imprezie. Weih-nachtsmarkt odbywa się wokół ratusza, gdzie ustawione są stragany z przeróżnymi produkta-mi, od ozdób świątecznych po artykuły żywnościowe. Na ustawionej obok scenie występują różne grupy, reprezentujące organizacje pozarządowe. W samym ratuszu natomiast delegacje z miast partnerskich Oberasbach prezentowały charakterystyczne regionalne produkty. W tym roku poza Oławą gośćmi byli Francuzi i Włosi. Mieszkańcy Oberasbach, licznie odwiedzają-cy ratusz, mieli okazję obejrzeć przygotowane ekspozycje, popróbować świątecznych specja-łów, a także w bezpośredniej rozmowie zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi re-gionalnymi zwyczajami. Oławskie stanowisko ozdabiała przystrojona choinka oraz ręcznie haftowane kartki świąteczne i serwetki. Największe zainteresowanie Niemców budziły jednak nasze tradycyjne dania wigilijne: kutia, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami oraz pierniki. Zwiedzający jarmark z uznaniem wypowiadali się o próbowanych polskich smako-łykach, nierzadko też brali przepisy kulinarne, 3S - 21 grudnia 2006 r. które przygotowane były w języku niemiec-kim. Nasze rozmowy z innymi uczestnikami jarmarku oraz ze zwiedzającymi przybliżyły im Pol-skę i Oławę. Takie imprezy, podobnie jak nasz oławski Piknik Miast Partnerskich, mają sens, ponieważ promują nasze miasto poza granicami kraju i nadają szerszy wymiar podpisanym przez władze miasta umowom partnerskim. Ewa Szczepanik 11

12 ODJAZDY POCIĄGÓW ZE STACJI PKP OŁAWA ważne od 10. XII W KIERUNKU WROCŁAWIA 2.18 do Szczecina Gł. przez Poznań kursuje w okresie 24 XII - 3 I, 14 I 12 II, 7 11 IV, 28 IV - 7 V, 24 VI 3 IX, poza tym z niedzieli na poniedziałek do Szczecina Gł. przez Poznań, do Świnoujścia kursuje w okresie 6 VI 30 IX do Jeleniej Góry codziennie, do Szklarskiej Poręby Górnej i do Kudowy Zdr. kursuje w okresie 22 XII 11 II, 6 10 IV, 27 IV 6 V, 22 VI 2 IX do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz 24, 25, 30, 31 XII, 1 I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V do Słupska przez Poznań, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV. Do Ustki kursuje w okresie 23 VI 2 IX do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII, 1 I, 8, 9 IV do Kołobrzegu przez Poznań kursuje codziennie oprócz 26.XII, 1.I. 16,17.IV do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 25 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Szczecina Gł. przez Poznań, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D w okresie do 26 I, 12 II 22 VI i od 3 IX, oprócz XII, 5, 6, 10, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 23 26, 30, 31 XII, 1I, 8, 9, 29 IV, 1, 3, V, 7 VI, 15 VIII, 11 XI do Szczecina Gł. przez Poznań kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V do Gorzowa Wlkp. przez Poznań, kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codzi. oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Wrocławia Gł. kursuje w niedziele do 17 VI i od 2 IX oraz 1 I, 9 IV, 1 XI, oprócz 24, 31 XII, 8, 29 IV do Zielonej Góry kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz sobót oraz oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w soboty oprócz 7 IV do Świnoujścia i Kołobrzegu przez Zieloną Górę kursuje w okresie 25 VI 3 IX. W KIERUNKU OPOLA 0.04 do Warszawy Wsch. przez Częstochowę kursuje codziennie do Przemyśla przez Katowice, Kraków kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie 25 VI 3 IX do Bielska Białej przez Kędzierzyn Koźle, Rybnik kursuje w okresie 24 VI 3 IX do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie do 22 VI i od 4 IX, oprócz 30 IV, 2, 4 V do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codz. Do Zamościa codziennie, oprócz 25 XII, 8 IV do Opola Gł., kursuje codziennie do Suwałk przez Częstochowę, Warszawę Wsch., kursuje codziennie do Kędzierzyna kursuje w D oprócz 27, 28, 29 XII, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 IX do Lublina przez Częstochowę Str., kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Krakowa Płaszowa przez Katowice, kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie oprócz 24, 25,30, 31 XII, 1.I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codziennie do Zamościa przez Kraków, Przemyśl, kursuje codziennie do Opola Gł., kursuje codziennie do Krakowa Gł. przez Katowice, kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Kędzierzyna Koźla, kursuje codz. oprócz 23-26, 30, 31 XII, 1 I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V, 7 VI, 15 VIII, 11 XI do Przemyśla kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie do 26 I, 12 II 22 VI i od 3 IX, oprócz XII, 5, 6, 10, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI do Opola Gł., kursuje codziennie do Warszawy Wsch. przez Częstochowę, kursuje codziennie oprócz 25 XII i 8 IV do Kędzierzyna Koźla, kursuje w piątki do 22 VI i od 7 IX oraz 21 XII, 6 VI, 1 XI, oprócz 29 XII, 6 IV, 4 V, 8 VI, 2 XI do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Krakowa Gł. kursuje codziennie do Bielska Białej przez Kędzierzyn Koźle, Rybnik, kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 7, 8 IV do Opola Gł., kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Katowic, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Opola Gł. kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8, 9 IV. Do Kędzierzyna Koźla kursuje w D oprócz 27, 28, 29 XII, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI Pociąg wielorelacyjny: wagony za lokomotywą jadą do Lublina, środkowe do Przemyśla, a końcowe sezonowo do Zakopanego do Zakopanego przez Rybnik, Bielsko Białą, kursuje w okresie 22/23 XII 1/ 2 I, 13/14 I 10/11 II, 5/6 9/10 IV, 26/27 IV 5/6 V, 22/23 VI 1/ 2 IX. Uwaga D = kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt. 12 3S - 21 grudnia 2006 r.

13 Rozpoczynamy prezentację miast europejskich w cyklu Pod skrzydłami koguta Na początek trzy miejscowości z południa Francji. Gaillac 11-tysięczne miasto (52 km2 powierzchni) o tysiącletniej tradycji, położone w departamencie Tarn w południowo-zachodniej Francji, w odległości 22 km od Albi i 54 km od Tuluzy. Jest siedzibą kantonu o 3 razy większej powierzchni, zamieszkanego przez mieszkańców. Gaillac znane jest z dobrych win i wielu zabytków z epoki gallo-romańskiej, XVIII-wiecznego zamku i parku. Posiada 3 muzea: malarstwa francuskiego XIX i XX wieku, archeologiczne i przyrodnicze. Oprócz winorośli uprawia się tu rośliny dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, dobrze prosperują: fabryka rur i innych profili z PCV, fabryka mebli, spółka zajmująca się adaptacją pojazdów do celów handlowych. Miasto uczestniczy w międzygminnym przedsiębiorstwie szkółek drzewnych. Gaillac na dużą skalę korzysta z eu -ropejskich funduszy rozwoju regionalnego. Mazamet Miasto zamieszkiwane przez mieszkańców, o pow. 72 km2 w departamencie Tarn w południowo-zachodniej Francji. Od 2000 r. wchodzi w skład aglomeracji Castres-Mazamet skupiającej 16 miast i gmin zamieszkiwanych przez 85 tys. ludzi. Położone u stóp wzniesie- -nia Montagne Noir (1208m), które jest jedną z największych turystycznych atrakcji regionu. W okolicy znajdują się liczne ślady życia społecznego z okresu paleolitu (zwłaszcza w gro -tach) i późniejszych kultur: Celtów i Wizygotów. Początki miasta sięgają właśnie czasów aktywności tych ostatnich na terenie południowej Francji (Alto Pullo 413 rok); również czasy wojen religijnych (Katarowie, Hugenoci) pozostawiły wiele śladów w Mazamet. Podstawą atrakcyjności miasta są nie tylko przeszłość historyczna i walory geograficzne. Miasto jest prężnym ośrodkiem ekonomicznym, co zawdzięcza portowi lotniczemu i 50-hektarowej strefie ekonomicznej. Rozwinął się tu ostatnio przemysł farmaceutyczno-kosmetyczny, metalurgiczny i tekstylny. W mieście i najbliższej okolicy funkcjonuje ok podmiotów gospodarczych oraz działa ok. 200 organizacji i stowarzyszeń, z czego 70 (zrzeszonych w Forum) korzysta z pomocy materialnej władz miejskich. Około 100 to stowarzyszenia i instytucje kulturalne, w tym państwowa szkoła muzyczna i 3 inne (społeczne lub prywatne), orkiestra symfoniczna, jazzowa i 3 chóry. Działa tu około 70 klubów i stowarzyszeń sportowych (m.in. mistrz Francji w rugby). Funkcjonuje też ok. 30 organizacji edukacyjnych, 20 humanitarnych i socjalnych. Od 2000 roku miasto posiada nowoczesne centrum kultury Apollo (z 2 salami widowiskowymi i mediateką). Istnieje też kilka obiektów do uprawiania wielu tradycyjnych dyscyplin sportowych (gier zespołowych, lekkoatletyki, pływania, kajakarstwa, tenisa, gimnastyki, jeździectwa) i nowych sportów ekstremalnych: kolarstwo i kajakarstwo górskie, ściany wspinaczkowe. Działa tu 100 organizacji i stowarzyszeń, w tym 40 klubów i organizacji sportowo -rekreacyjnych, około 40 kulturalnych i popularyzujących obecną i dawną kulturę miasta (wśród nich stowarzyszenie Mazamet Rybnik ). Miasto współpracuje z hiszpańskim Caspe, które ma w herbie... kurę. 4 km na zachód od Mazamet znajduje się gmina Aiguefonde (2.750 mieszkańców) posiadająca również w herbie koguta. Cogolin Niewielkie miasto (9.200 mieszkańców) na Lazurowym Wybrzeżu, w zatoce Saint -Tropez (departament Var) u stóp masywu Maures. Oddalone 4 km od portu jachtowego, który może pomieścić 1500 jednostek. Słynna miejscowość letniskowa, spopularyzowana m.in. w popularnej piosence Yves Montanda oraz przez często bywającego tu przed wojną słynnego aktora Julesa Raimu, za co miasto odwdzięczyło mu się nazywając jego imieniem kino i muzeum. Istnieje tu jeszcze drugie muzeum rodziny Sellier (historyczne). Miasto przygotowane jest na przyjęcie kilku tysięcy letników i turystów. Posiada kilkanaście hoteli o bardzo zróżnicowanym standardzie, ok. 40 domów do wynajęcia oraz 3S 3 kampingi z caravningiem. Większość mieszkańców żyje z turystyki. Rozwinięta jest produkcja win i podtrzymywany jest wyrób tradycyjnych markowych produktów: fajek, kobierców, stroików do drewnianych instrumentów dętych, ceramiki i kowalstwa artystycznego. Organizacje i stowarzyszenia nastawione są głównie na organizację rozrywki dla przybyszów: widowiskowych parad kwiatowych, obchodów św. Maura patrona miasta, festiwali jazzowych itp grudnia 2006 r. Opracowanie: JW 13

14 Z archiwum prasowego Słowo Polskie i Gazeta Robotnicza S - 21 grudnia 2006 r.

15 1. Czy rozpoznajesz to miejsce? 2. Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Stoją od lewej: B. Niesłuchowski, S. Pławski, (?) Erdt, M. Nowacki, S. Stefański, (?), T. Jewczuk, M. Słupski Przepraszamy Pana Ryszarda Balukiewicza za omyłkowe podanie Jego nazwiska w poprzednim numerze 3S. Nieistniejący już dziś budynek restauracji Preussischer Hof przy Friedrichsplatz 29 (dzisiejszy plac J. Piłsudskiego, obok Urzędu Gminy)

16 Oława z lotu ptaka Foto: R. Sołdek

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI Protokół nr II/2014 KADENCJI 2014-2018 z II sesji Rady Miasta Gniezna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 w sali kryształowej Starego Ratusza. Obrady rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4643 UCHWAŁA NR XXIII/186/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.09.2017 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Ryki 2015r. Rozdział 1 Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIASTA MILANÓWKA

STATUT MIASTA MILANÓWKA STATUT MIASTA MILANÓWKA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr / / Rady Miasta Milanówka z dnia.. 2014 r. 1. 1. Mieszkańcy Gminy Milanówek tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, zwaną

Bardziej szczegółowo

1) przyjęcia Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r.

1) przyjęcia Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 18 marca 2015 r. godz. 12.30 13.05 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Nr XXXV/200/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 196) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Ryki 2017r. Rozdział 1 Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... pieczęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację stażu

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację stażu /pieczęć zakładu pracy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację stażu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r.

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r. URZĄD MIEJSKI w Radomiu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu 26-610 RADOM ul. J. Kilińskiego 30 Tel: 048-36 26 870; 36 20 983, Fax: 048-36 20 200 ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. 1 Pomoc w formie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni Września, dnia...... (pieczęć organizatora) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ Zgłaszam możliwość zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Rybniku

Zarząd Powiatu w Rybniku Rybnik, dnia 2 marca 2012 r. Zarząd Powiatu w Rybniku poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3144 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R.

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została powołana uchwałą Nr III/9/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie Kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Słupska.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie Kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Słupska. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie Kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie Statut Zespołu Szkół w Opatowie Tekst ujednolicony Opracowany ma podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz U z 1991r. Nr 95 poz. 426 art. 60) z póź. zm. Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/334/2006. Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006

UCHWAŁA NR XLV/334/2006. Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 UCHWAŁA NR XLV/334/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 5 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 5 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku Na podstawie art. 5 b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 2073 UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu 2. I/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących

Bardziej szczegółowo