SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06"

Transkrypt

1 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

2 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2007 wszystkim oławianom i gościom przebywającym w tym okresie w naszym mieście życzą w imieniu samorządu miejskiego Franciszek Październik burmistrz Oławy Roman Kaczor przewodniczący Rady Miejskiej Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława pl. Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: szopka w kościele św. Piotra i Pawła w Oławie Krzysztof Myszkowski Druk: Drukarnia DjaF ul. Kmietowicza 1/ Kraków ISSN Nowa kadencja władz samorządowych rozpoczęta. W tym numerze prezentujemy radnych oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego, a także pierwsze sesje nowej Rady Miejskiej. Na stronie 4 informacja o trwających w mieście remontach dróg wojewódzkich, a obok wykaz nazw ulic nowego osiedla domów jednorodzinnych, powstającego w Nowym Otoku. Kolejna oławska szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia na stronie 10 relacja z uroczystości jubileuszowych w Szkole Podstawowej nr 2. Przedstawiamy też krótką relację z grudniowej wizyty oławskiej delegacji w Oberasbach. W związku ze zbliżającym się Sylwestrem, na stronie 7 zamieszczamy komunikat wojewody dotyczący ograniczeń w używaniu środków pirotechnicznych. Zachęcam do przeczytania artykułu Pod skrzydłami koguta, zawierającego informacje o kolejnych kogucich miastach. W związku ze zmianą rozkładu jazdy PKP (od 10 grudnia) na stronie 12 drukujemy nową wersję rozkładu. Do tego numeru dołączamy kalendarz na rok Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Oławy i życzę w imieniu zespołu redakcyjnego WESOŁYCH ŚWIĄT Pierwsze sesje Rady Miejskiej (ES) 3 Remonty dróg wojewódzkich w Oławie (ES) 4 Nowe ulice (AŁ) 4 Spotkanie oławskich organizacji pozarządowych (ŁMW) 5 Pomóżmy kasztanowcom (Sylwia Kędzierska) 5 Zatrudnianie niepełnosprawnych (Beata Morawska) 6 Informacja MOPS 6 Ograniczenia w używaniu materiałów pirotechnicznych 7 Spis treści Prezentacja nowych władz Oławy 8-9 Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2 (AŁ) 10 Szkoła dawniej i dziś (Agnieszka Łużna, Marta Łabowska) 10 Jarmark bożonarodzeniowy w Oberasbach (ES) 11 Nowy rozkład jazdy PKP (oprac. JW) 12 Pod skrzydłami koguta (JW) 13 Z archiwum prasowego (JW) 15 Poznaj Oławę i Fotoktoto (JW) 15 Oława z lotu ptaka tylna okładka Pytajcie o nasz serwis: M. in. w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche i Eco przy ul. Kasprowicza w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta Oława, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.

3 Pierwsze sesje Rady Miejskiej Odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji Uroczystość odbyła się 27 listopada br. w Sali Rycerskiej. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady, sesję prowadziła radna seniorka Janina Stelmaszek. Pierwszym punktem obrad było ślubowanie radnych. Po odczytaniu przez prowadzącą obrady tekstu roty, najmłodszy radny Tomasz Frischmann wyczytał nazwiska radnych, którzy wypowiadając słowa ślubuję i tak mi dopomóż Bóg, przyrzekli obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta i mieszkańców. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie ze statutem miasta wyboru dokonano w głosowaniu tajnym. Funkcję tę radni powierzyli Romanowi Kaczorowi, który w minionej kadencji był zastępcą przewodniczącego Rady. Burmistrz Franciszek Październik poinformował, że zamierza na swojego zastępcę powołać po raz kolejny Jerzego Hadrysia oraz pozostawić na stanowisku sekretarza miasta Ewę Szczepanik. Ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie można łączyć tych funkcji z mandatem radnego, radni ci złożyli przewodniczącemu Rady oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego. Na tej samej sesji radni podjęli stosowne uchwały o wygaśnięciu mandatów. Uroczysty charakter miała również kolejna sesja, która odbyła się 4 grudnia. Zgodnie z porządkiem obrad, radni podjęli uchwały o powołaniu do Rady Miejskiej w miejsce radnych, których mandat wygasł Czesława Miłosza, Tomasza Niezgody i Małgorzaty Peremickiej. Radni złożyli ślubowanie. Franciszek Październik wybrany na burmistrza w wyborach bezpośrednich, również złożył ślubowanie o dochowaniu wierności prawu i sprawowaniu urzędu burmistrza dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. 3S - 21 grudnia 2006 r. Następnie radni w głosowaniu tajnym wybrali dwóch zastępców przewodniczącego Rady: Jana Gogolę i Krzysztofa Kłapko, a w głosowaniu jawnym przewodniczących stałych komisji. Na stronach 8 9 przedstawiono skład Rady Miejskiej, podając przynależność klubową i funkcje radnych. Na sesji 15 grudnia Rada Miejska podjęła uchwały okołobudżetowe, dotyczące ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok przyszły. Złożone przez burmistrza projekty uchwał radni rozpatrywali na wspólnym roboczym posiedzeniu wszystkich komisji stałych, podczas którego radni zgłaszali uwagi. Przyjęte poprawki wprowadzono do projektów uchwał. Rada Miejska podjęła następujące uchwały okołobudżetowe: korekty budżetu na rok 2006, określenia stawki podatku od nieruchomości, ustalenia stawki podatku od posiadanych środków transportowych, określenia stawki podatku od posiadania psów. Ponadto radni w formie uchwały: wyrazili zgodę na współfinansowanie przez miasto przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach realizacji programu ochrony wód zlewni Ślęzy i Oławy, negatywnie zaopiniowali lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Brzeskiej 28, negatywnie zaopiniowali wezwanie mieszkańca Oławy o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej nr XL/ 292/05 z 30 maja 2005 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podając w uzasadnieniu, że uchwała ta została podjęta zgodnie z prawem, nie ma więc podstaw do jej uchylenia. Sesje zakończyły wnioski i pytania radnych. ES 3

4 Remonty dróg wojewódzkich w Oławie Trwa remont ul. Chrobrego od mostu na Odrze do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, a wykonawcą zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu. Wcześniej pisaliśmy o partycypacji naszego miasta w kosztach, a także o zakresie zaplanowanych prac. Nowe ulice Na podstawie 3. uchwał (nr. LVII/ 426/06, LVII/427/06, LVII/428) Rady Miejskiej z dnia 19 października 2006 r. nadano nazwy nowym ulicom na osiedlu Nowy Otok w Oławie: Rozpoczęły się prace związane z tak długo oczekiwaną modernizacją ulic Strzelnej i Wiejskiej. Podobnie jak w przypadku ul. Chrobrego, inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jest to duże zadanie, jego koszt całkowity wyniesie około 8 mln zł. Modernizacja przewiduje m.in. przebudowę skrzyżowania w obrębie ulic: Strzelnej, Kilińskiego, Wiejskiej, Broniewskiego i Lipowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych. (ES) - Ul. Iglasta, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Cedrowa, ul. Cyprysowa, ul. Cisowa, ul. Daglezjowa, ul. Jałowcowa. - Ul. Południowa, ul. Wiosenna, ul. Pogodna, ul. Poranna, ul. Malownicza, ul. Wesoła, ul. Radosna, ul. Piękna, ul. Urocza, ul. Letnia, ul. Amelii, ul. Pastelowa, ul. Błękitna. - Ul. Złota, ul, Srebrna, ul. Platynowa, ul. Miedziana, ul. Cynkowa, ul. Krzemowa, ul. Magnezowa. (AŁ) 4 3S - 21 grudnia 2006 r.

5 Spotkanie oławskich organizacji pozarządowych 22 listopada w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie oławskich organizacji pozarządowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 33 organizacji pozarządowych, którzy ze swojego grona wybrali trzech reprezentantów organizacji do Zespołu Doradczo Opiniującego nowej kadencji: Michała Wąsiewicza Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (uzyskał największą liczbę głosów), Janusza Romańczukiewicza Polski Związek Wędkarski, Stanisława Malitę Polski Związek Filatelistów. Głosowanie bardzo sprawnie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Kupczak, Michał Paszkiewicz i Stanisław Gorzelak. Pozostałe zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych, konieczności przestrzegania wymogów formalnych oraz odpowiednich zapisów na rozliczanych fakturach. Omówione Pomóżmy kasztanowcom zostały również zmiany w Oławskiej karcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ostatni punkt programu dotyczył Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego. W krótkim wystąpieniu Janusz Romańczukiewicz, przedstawiciel oławskich organizacji wybrany 14 września 2004 r. poinformował, że dopiero w tym roku powołano Dolnośląską Radę Pożytku Publicznego, której zadania, podobnie jak zadania naszego Zespołu Doradczo Opiniującego określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. W ostatnim dniu listopada zaplanowano pierwsze zebranie DRPP i oławskie organizacje zostały poproszone o wypełnienie ankiety, która określi potrzeby organizacji i zadania ich reprezentanta w DRPP. /Łucja Mycek Wojciukiewicz/ Pomóżmy kasztanowcom to program zainicjowany w roku 2005 przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland. Od 2006 roku partnerem programu są również Lasy Państwowe, a od jesieni br. działania odbywają się pod opieką Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą programu jest ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem ich wrogiem numer jeden. Program obejmuje zarówno edukację ekologiczną, jak i konkretne działania ochronne. Szrotówek kasztanowcowiaczek to motyl odkryty przez naukowców w Macedonii w 1985 roku. Ma on 2,8 3,8 mm długości i prawie takiej samej długości nitkowate czułki. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 10 mm. Jego larwy zżerają miękisz liści kasztanowców, uszkadzając poważnie aparat asymilacyjny. Ubytek zdrowych liści doprowadza drzewa do osłabienia, różnych chorób a w końcu nawet do uschnięcia. Kasztanowce brązowieją już w sierpniu, w październiku są bez liści i straszą swoim wyglądem. To przedwczesne opadanie liści powoduje wymuszony spoczynek kasztanowca i jesienią na drzewie ponownie pojawiają się liście i kwiatostany. Zakłócenie rytmu rozwojowego sprawia, że nie wchodzi ono w normalny stan spoczynku zimowego i jest narażone na przemarzanie. Z uwagi na fakt, iż gradacja szrotówka wciąż trwa i z każdym rokiem jego liczebność rośnie nie ma nadziei na samoistną redukcję ich stanu, gdyż owad ten nie boi się przegęszczenia populacji a tym samym braku pokarmu. Zniszczenia czynione przez szrotówka doprowadzą do całkowitego wyginięcia kasztanowców. Możemy jednak im pomóc. Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest jesienne grabienie i utylizowanie liści. Jako utylizację liści rozumie się: kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od kasztanowców (liście należy przysypać warstwą ziemi lub innych kompostowanych odpadów). Kompost może być wykorzystany najwcześniej jesienią następnego roku, zakopanie liści pod co najmniej 30 cm warstwą ziemi. Urząd Miejski w Oławie również planuje przeprowadzić jesienią przyszłego roku akcję grabienia liści kasztanowców na miejskich terenach zielonych. Organizacje (np. ZHP, ZHR) i szkoły mogą zgłaszać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oławie chęć udziału w akcji. Pomóżmy kasztanowcom, aby do końca nie zatraciły swoich walorów ozdobnych. Sylwia Kędzierska Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 3S - 21 grudnia 2006 r. 5

6 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych W wakacyjnym numerze biuletynu samorządowego 3S opisywaliśmy problemy pracodawców pojawiające się przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich rozwiązywania przedstawione przez przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na spotkaniu 26 czerwca Kontynuujemy temat zatrudniania osób niepełnosprawnych przedstawiając uprawnienia pracujących niepełnosprawnych, które regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w rozdziale 4. Czas pracy osoby niepełnosprawnej Nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Podstawą do takiego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Powyższe relacje prawne nie mają zastosowania do osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz wyrazi na to zgodę. Dodatkowym uprawnieniem pracującej osoby niepełnosprawnej jest prawo do dodatkowej 15- -minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczanej do czasu pracy. Dodatkowy urlop wypoczynkowy Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Nabycie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego następuje po przepracowaniu jednego roku od dnia określenia stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobom uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego uzyskiwanego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu nie przekracza 10 dni, wówczas zamiast tego urlopu przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności. Zwolnienia od pracy Osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, w sytuacji gdy te czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wsparcie działalności gospodarczej lub rolniczej Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać od starosty powiatu pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, określającej warunki jej udzielenia, spłaty czy wysokości stopy oprocentowania. Starosta może na wniosek osoby zainteresowanej umorzyć pożyczkę do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia przez taką osobę działalności gospodarczej lub rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu innych określonych w umowie warunków. Istnieje również możliwość dofinansowania osobie niepełnosprawnej do wysokości 50%, oprocentowania kredytu bankowego. Sytuacja taka dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, zaciągających kredyty bankowe na kontynuowanie takich działalności. Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest niekorzystanie z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub gdy taka pożyczka zostanie spłacona albo w całości umorzona. Powrót do pracy Pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy, z podstawowym zapleczem socjalnym, dla osoby zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Zorganizowanie nowego stanowiska pracy ma nastąpić nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Osoba zatrudniona powinna zgłosić gotowość do przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Regulacje takie nie będę miały zastosowania w sytuacji, gdy pracodawca udowodni, że wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika, spowodowanej naruszeniem przez niego przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź z jego stanu nietrzeźwości na stanowisku pracy. Przypominamy adresy stron internetowych z informacjami prawnymi, o bezpłatnych szkoleniach; ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i samych niepełnosprawnych: Beata Morawska Gminne Centrum Informacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. nr 222, poz. 1630, zmienia się art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegającej na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. zerówkach zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września KOMUNIKAT MOPS 6 3S - 21 grudnia 2006 r r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek w tutejszym ośrodku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z zaznaczonym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2006 r., w związku z tym prosi się o jak najszybsze składanie wniosków. MOPS Oława

7 UWAGA! OGRANICZENIA W UŻYWANIU MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH Od 6 grudnia obowiązuje rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie: ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: 1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, 2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych - w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. 2 Osoby naruszające zakaz opisany w l podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 3 Przepis l nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt. 1-2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909). 4 Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 5 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 11 lutego 2007 r. 3S - 21 grudnia 2006 r. 7

8 Kierownictwo Urzędu Franciszek Październik - burmistrz Jerzy Hadryś - zastępca burmistrza Jacek Pilawa - zastępca burmistrza Radni miejscy kad Roman Kaczor (PO) przewodniczący RM Wykształcenie średnie ogólne, współwłaściciel firmy handl.-usł.; komisje: KFRGiP, KPiPP. Jan Gogola (BBS) z-ca przewodniczącego RM Technik elektryk, brygadzista w Boryszewie SA, o. Huta Oława; komisje: KFRGiP, KPiPP. Krzysztof Kłapko (LiD) z-ca przewodniczącego RM Filolog, specjalista w zakresie zarządzania; komisje: KFRGiP. Tomasz Frischmann (BBS) Prawnik, prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej; komisje:kr,kgkmioś, KKSRiM. Zenon Leja (PO) Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel w ZSO; komisje: przew. KOZOSiR, KR, KGKMiOŚ. Antoni Markiewicz (PiS) Historyk, dyrektor ZSP nr 2; komisje: KGKMiOŚ, KFRGiP. Andrzej Mikoda (PO) Inżynier rolnictwa, właściciel firmy handlowej; komisje: przew. KGKMiOŚ, KFRGiP, KKSRiM. Czesław Miłosz (BBS) Wykształcenie średnie ogólne, funkcjonariusz policji w KPP Oława; komisje: KGKMiOŚ, KPiPP. Małgorzata Peremicka (BBS) Nauczycielka biologii, dyrektor ZSO; komisje: KP ipp, KKSRiM Piotr Regiec (PiS) Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; komisje: KFRGiP, KKSRiM. 8 3S - 21 grudnia 2006 r. Janina Stelmaszek (BBS) Emerytowana nauczycielka akademicka; komisje: przew. KR, KFRGiP. Andrzej Szczepankowski (LiD) Technik mechanik w ZNTK Oława ; komisje: KGKMiOŚ, KPiPP.

9 Miejskiego w Oławie Danuta Rybarczyk - skarbnik miasta encji Ewa Szczepanik - sekretarz miasta Komisje Rady Miejskiej Paweł Gwiazdowicz (PiS) Technik ekonomista, przedsiębiorca; komisje: KFRGiP, KKSRiM. Zdzisława Jagodzińska (PO) Lekarz internista w NZOZ Hipokrates ; komisje: KOZOSiR, KKSRiM. Renata Kordysz (PiS) Technik budowlany, inspektor nadzoru w sp. Atena ; komisje: KR, KGKMiOŚ, KPiPP. Komisja Rewizyjna (KR) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (KFRGiP) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (KGKMiOŚ) Komisja Prawa i Porządku Publicznego (KPiPP) Witold Niemirowski (LiD) Wykształcenie wyższe administracyjne; komisje: przew. KKSRiM, KGKMiOŚ, KOZOSiR. Tomasz Niezgoda (BBS) Inżynier mechanik, z-ca dyrektora d/s produkcji w Boryszewie SA, oddział Huta Oława; komisje: przew. KPiPP, KFRGiP. Małgorzata Pasierbowicz (LiD) Pedagog w ZSP nr 2; komisje: KR, KOZOSiR. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (KOZOSiR) Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży (KKSRiM) Anna Tetlak-Pękala (PO) Politolog, pracownik MOPS; komisje: KGKMiOŚ, KOZOSiR, KKSRiM.. Jan Tkaczyk (BBS), Inżynier mechanik, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej LW Odra ; komisje: przew. KFRGiP, KGKMiOŚ, KKSRiM. 3S - 21 grudnia 2006 r. Aleksander Trembecki (PiS) Wykształcenie średnie techniczne; komisje: KPiPP, KKSRiM. 9

10 JUBILEUSZ DWÓJKI 14 grudnia 2006 r. Szkoła Podstawowa nr 2 świętowała swoje 60-lecie. Uroczystość, którą rozpoczęła dyrektor szkoły Janina Rapita, zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz Oławy Franciszek Październik, przewodniczący RM Roman Kaczor oraz kurator oświaty Beata Pawłowicz. W części oficjalnej krótko przypomniano historię szkoły i wręczono pamiątkowe medale zasłużonym nauczycielom oraz przyjaciołom i dobroczyńcom placówki. Drugą część uroczystości wypełniły występy uczniów. Na zakończenie zaproszeni goście zwiedzili okolicznościowe wystawy obrazujące historię szkoły i dorobek jej wychowanków. Dyrekcja zadbała o wydanie okolicznościowej publikacji bogato ilustrowanego kalendarza na 2007 rok. A.Ł. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęła się 1 września 1946 roku w budynku oławskiego gimnazjum. Placówką kierowała Stefania Żarowska, a grono pedagogiczne tworzyły: Janina Halecka, Eugenia Przybysz, Helena Serbeńska, Krystyna Czapelska, Stefania Żarowska. Naukę szkolną rozpoczęło 266 uczniów. Grono pedagogiczne w roku szkolnym 1946/47 7 września 1964 roku szkoła zmieniła siedzibę, do użytku została oddana pierwsza w powiecie i mieście tysiąclatka, której nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Funkcję kierownika szkoły objął mgr Bolesław Lignarski. W pierwszym roku funkcjonowania placówki pod opieką 24 nauczycieli było 765 uczniów. Rok później do szkoły uczęszczało już 876 uczniów, których uczyło 27 nauczycieli, dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Zborowski. Dzięki staraniom uczniów i ich rodziców zmieniło się otoczenie budynku powstało boisko szkolne, zasadzono wiele drzew i krzewów. Mimo bardzo dużej liczebności klas, niedoboru sprzętów i pomocy naukowych szkoła prężnie działała; powstała Spółdzielnia Uczniowska, Klub Sportowy Astra oraz zespół taneczno-wokalny. W latach funkcję dyrektora pełniła mgr Irena Suska. W tym czasie zostało przebudowane boisko szkolne, powstała bieżnia i boisko do piłki siatkowej. Działający SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ w szkole chór i zespół taneczno-wokalny zaczęły odnosić pierwsze sukcesy, aktywnie działał szczep ZHP. We wrześniu 1977 roku dyrektorem szkoły został mgr Julian Drozd. W latach tę funkcję pełniła Krystyna Miszyńska. Jednym z sukcesów szkoły było wyróżnienie uczennicy Inety Bajor w międzynarodowym konkursie plastycznym Kanagawa odbywającym się w Japonii. Kolejnym osiągnięciem był udział szkolnego chóru w konkursie piosenki żołnierskiej (1987) i zdobycie I miejsca w województwie. Szkołą kierował wówczas mgr inż. Andrzej Kupczak, który sprawował tę funkcję do 1988 roku. W 1990 roku otwarto jedną z pierwszych w Oławie pracowni komputerowych, a rok później powstała mała salka gimnastyczna. W 1993 roku biblioteka wzbogaciła się o nową salę i dużą czytelnię. Wspólnym wysiłkiem pracowników szkoły, rodziców i zakładu opiekuńczego zostały odremontowane wszystkie sale lekcyjne. Placówką w tym okresie kierowała mgr Krystyna Jarus. Szkoła za pracę dydaktyczno-wychowawczą w latach otrzymała ocenę wyróżniającą. Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie w roku 1996 szkole nadano nowe imię Jakuba Sobieskiego. Od roku 2000 dyrektorem szkoły jest mgr Janina Rapita. W ciągu ostatnich lat zostało odremontowanych wiele pomieszczeń, wymieniono wszystkie okna w budynku, powstała nowoczesna pracownia informatyczna wyposażona w 10 komputerów, w bibliotece szkolnej uruchomiono centrum multimedialne. Szkoła została włączona do sieci Szkół Promujących Zdrowie, w roku 2005 placówka otrzymała certyfikat z wyróżnieniem dla Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo Uczniów. Obecnie w szkole uczy się 597 uczniów i pracuje 42 nauczycieli. Miłość, przyjaźń, zdrowie, prawda i pracowitość to wartości kultywowane w Dwójce od 60 lat. Oprac. Agnieszka Łużna, Marta Łabowska 10 3S - 21 grudnia 2006 r.

11 Jarmark bożonarodzeniowy w Oberasbach W Niemczech tradycja jarmarków świątecznych w okresie adwentu liczy około 600 lat. Jeden z najstarszych jarmarków po niemiecku Weihnachtsmarkt odbywa się w Norymberdze, obok której położone jest Oberasbach partnerskie miasto Oławy. Już po raz trzeci burmistrz Oberasbach zaprosił przedstawicieli oławskiego samorządu do udziału w imprezie. Weih-nachtsmarkt odbywa się wokół ratusza, gdzie ustawione są stragany z przeróżnymi produkta-mi, od ozdób świątecznych po artykuły żywnościowe. Na ustawionej obok scenie występują różne grupy, reprezentujące organizacje pozarządowe. W samym ratuszu natomiast delegacje z miast partnerskich Oberasbach prezentowały charakterystyczne regionalne produkty. W tym roku poza Oławą gośćmi byli Francuzi i Włosi. Mieszkańcy Oberasbach, licznie odwiedzają-cy ratusz, mieli okazję obejrzeć przygotowane ekspozycje, popróbować świątecznych specja-łów, a także w bezpośredniej rozmowie zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi re-gionalnymi zwyczajami. Oławskie stanowisko ozdabiała przystrojona choinka oraz ręcznie haftowane kartki świąteczne i serwetki. Największe zainteresowanie Niemców budziły jednak nasze tradycyjne dania wigilijne: kutia, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami oraz pierniki. Zwiedzający jarmark z uznaniem wypowiadali się o próbowanych polskich smako-łykach, nierzadko też brali przepisy kulinarne, 3S - 21 grudnia 2006 r. które przygotowane były w języku niemiec-kim. Nasze rozmowy z innymi uczestnikami jarmarku oraz ze zwiedzającymi przybliżyły im Pol-skę i Oławę. Takie imprezy, podobnie jak nasz oławski Piknik Miast Partnerskich, mają sens, ponieważ promują nasze miasto poza granicami kraju i nadają szerszy wymiar podpisanym przez władze miasta umowom partnerskim. Ewa Szczepanik 11

12 ODJAZDY POCIĄGÓW ZE STACJI PKP OŁAWA ważne od 10. XII W KIERUNKU WROCŁAWIA 2.18 do Szczecina Gł. przez Poznań kursuje w okresie 24 XII - 3 I, 14 I 12 II, 7 11 IV, 28 IV - 7 V, 24 VI 3 IX, poza tym z niedzieli na poniedziałek do Szczecina Gł. przez Poznań, do Świnoujścia kursuje w okresie 6 VI 30 IX do Jeleniej Góry codziennie, do Szklarskiej Poręby Górnej i do Kudowy Zdr. kursuje w okresie 22 XII 11 II, 6 10 IV, 27 IV 6 V, 22 VI 2 IX do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz 24, 25, 30, 31 XII, 1 I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V do Słupska przez Poznań, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV. Do Ustki kursuje w okresie 23 VI 2 IX do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII, 1 I, 8, 9 IV do Kołobrzegu przez Poznań kursuje codziennie oprócz 26.XII, 1.I. 16,17.IV do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 25 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Szczecina Gł. przez Poznań, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D w okresie do 26 I, 12 II 22 VI i od 3 IX, oprócz XII, 5, 6, 10, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje codz. oprócz 23 26, 30, 31 XII, 1I, 8, 9, 29 IV, 1, 3, V, 7 VI, 15 VIII, 11 XI do Szczecina Gł. przez Poznań kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V do Gorzowa Wlkp. przez Poznań, kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codzi. oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w D po ogłoszeniu do Wrocławia Gł. kursuje w niedziele do 17 VI i od 2 IX oraz 1 I, 9 IV, 1 XI, oprócz 24, 31 XII, 8, 29 IV do Zielonej Góry kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie do Wrocławia Gł. kursuje codziennie oprócz sobót oraz oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Wrocławia Gł. kursuje w soboty oprócz 7 IV do Świnoujścia i Kołobrzegu przez Zieloną Górę kursuje w okresie 25 VI 3 IX. W KIERUNKU OPOLA 0.04 do Warszawy Wsch. przez Częstochowę kursuje codziennie do Przemyśla przez Katowice, Kraków kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie 25 VI 3 IX do Bielska Białej przez Kędzierzyn Koźle, Rybnik kursuje w okresie 24 VI 3 IX do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie do 22 VI i od 4 IX, oprócz 30 IV, 2, 4 V do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codz. Do Zamościa codziennie, oprócz 25 XII, 8 IV do Opola Gł., kursuje codziennie do Suwałk przez Częstochowę, Warszawę Wsch., kursuje codziennie do Kędzierzyna kursuje w D oprócz 27, 28, 29 XII, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 IX do Lublina przez Częstochowę Str., kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Krakowa Płaszowa przez Katowice, kursuje codziennie do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie oprócz 24, 25,30, 31 XII, 1.I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V do Przemyśla przez Katowice, Kraków, kursuje codziennie do Zamościa przez Kraków, Przemyśl, kursuje codziennie do Opola Gł., kursuje codziennie do Krakowa Gł. przez Katowice, kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV do Kędzierzyna Koźla, kursuje codz. oprócz 23-26, 30, 31 XII, 1 I, 8, 9, 29 IV, 1, 3 V, 7 VI, 15 VIII, 11 XI do Przemyśla kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Kędzierzyna Koźla kursuje w D w okresie do 26 I, 12 II 22 VI i od 3 IX, oprócz XII, 5, 6, 10, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI do Opola Gł., kursuje codziennie do Warszawy Wsch. przez Częstochowę, kursuje codziennie oprócz 25 XII i 8 IV do Kędzierzyna Koźla, kursuje w piątki do 22 VI i od 7 IX oraz 21 XII, 6 VI, 1 XI, oprócz 29 XII, 6 IV, 4 V, 8 VI, 2 XI do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Krakowa Gł. kursuje codziennie do Bielska Białej przez Kędzierzyn Koźle, Rybnik, kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 7, 8 IV do Opola Gł., kursuje w D oprócz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI do Kędzierzyna Koźla, kursuje codziennie do Katowic, kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV do Opola Gł. kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8, 9 IV. Do Kędzierzyna Koźla kursuje w D oprócz 27, 28, 29 XII, 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI Pociąg wielorelacyjny: wagony za lokomotywą jadą do Lublina, środkowe do Przemyśla, a końcowe sezonowo do Zakopanego do Zakopanego przez Rybnik, Bielsko Białą, kursuje w okresie 22/23 XII 1/ 2 I, 13/14 I 10/11 II, 5/6 9/10 IV, 26/27 IV 5/6 V, 22/23 VI 1/ 2 IX. Uwaga D = kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt. 12 3S - 21 grudnia 2006 r.

13 Rozpoczynamy prezentację miast europejskich w cyklu Pod skrzydłami koguta Na początek trzy miejscowości z południa Francji. Gaillac 11-tysięczne miasto (52 km2 powierzchni) o tysiącletniej tradycji, położone w departamencie Tarn w południowo-zachodniej Francji, w odległości 22 km od Albi i 54 km od Tuluzy. Jest siedzibą kantonu o 3 razy większej powierzchni, zamieszkanego przez mieszkańców. Gaillac znane jest z dobrych win i wielu zabytków z epoki gallo-romańskiej, XVIII-wiecznego zamku i parku. Posiada 3 muzea: malarstwa francuskiego XIX i XX wieku, archeologiczne i przyrodnicze. Oprócz winorośli uprawia się tu rośliny dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, dobrze prosperują: fabryka rur i innych profili z PCV, fabryka mebli, spółka zajmująca się adaptacją pojazdów do celów handlowych. Miasto uczestniczy w międzygminnym przedsiębiorstwie szkółek drzewnych. Gaillac na dużą skalę korzysta z eu -ropejskich funduszy rozwoju regionalnego. Mazamet Miasto zamieszkiwane przez mieszkańców, o pow. 72 km2 w departamencie Tarn w południowo-zachodniej Francji. Od 2000 r. wchodzi w skład aglomeracji Castres-Mazamet skupiającej 16 miast i gmin zamieszkiwanych przez 85 tys. ludzi. Położone u stóp wzniesie- -nia Montagne Noir (1208m), które jest jedną z największych turystycznych atrakcji regionu. W okolicy znajdują się liczne ślady życia społecznego z okresu paleolitu (zwłaszcza w gro -tach) i późniejszych kultur: Celtów i Wizygotów. Początki miasta sięgają właśnie czasów aktywności tych ostatnich na terenie południowej Francji (Alto Pullo 413 rok); również czasy wojen religijnych (Katarowie, Hugenoci) pozostawiły wiele śladów w Mazamet. Podstawą atrakcyjności miasta są nie tylko przeszłość historyczna i walory geograficzne. Miasto jest prężnym ośrodkiem ekonomicznym, co zawdzięcza portowi lotniczemu i 50-hektarowej strefie ekonomicznej. Rozwinął się tu ostatnio przemysł farmaceutyczno-kosmetyczny, metalurgiczny i tekstylny. W mieście i najbliższej okolicy funkcjonuje ok podmiotów gospodarczych oraz działa ok. 200 organizacji i stowarzyszeń, z czego 70 (zrzeszonych w Forum) korzysta z pomocy materialnej władz miejskich. Około 100 to stowarzyszenia i instytucje kulturalne, w tym państwowa szkoła muzyczna i 3 inne (społeczne lub prywatne), orkiestra symfoniczna, jazzowa i 3 chóry. Działa tu około 70 klubów i stowarzyszeń sportowych (m.in. mistrz Francji w rugby). Funkcjonuje też ok. 30 organizacji edukacyjnych, 20 humanitarnych i socjalnych. Od 2000 roku miasto posiada nowoczesne centrum kultury Apollo (z 2 salami widowiskowymi i mediateką). Istnieje też kilka obiektów do uprawiania wielu tradycyjnych dyscyplin sportowych (gier zespołowych, lekkoatletyki, pływania, kajakarstwa, tenisa, gimnastyki, jeździectwa) i nowych sportów ekstremalnych: kolarstwo i kajakarstwo górskie, ściany wspinaczkowe. Działa tu 100 organizacji i stowarzyszeń, w tym 40 klubów i organizacji sportowo -rekreacyjnych, około 40 kulturalnych i popularyzujących obecną i dawną kulturę miasta (wśród nich stowarzyszenie Mazamet Rybnik ). Miasto współpracuje z hiszpańskim Caspe, które ma w herbie... kurę. 4 km na zachód od Mazamet znajduje się gmina Aiguefonde (2.750 mieszkańców) posiadająca również w herbie koguta. Cogolin Niewielkie miasto (9.200 mieszkańców) na Lazurowym Wybrzeżu, w zatoce Saint -Tropez (departament Var) u stóp masywu Maures. Oddalone 4 km od portu jachtowego, który może pomieścić 1500 jednostek. Słynna miejscowość letniskowa, spopularyzowana m.in. w popularnej piosence Yves Montanda oraz przez często bywającego tu przed wojną słynnego aktora Julesa Raimu, za co miasto odwdzięczyło mu się nazywając jego imieniem kino i muzeum. Istnieje tu jeszcze drugie muzeum rodziny Sellier (historyczne). Miasto przygotowane jest na przyjęcie kilku tysięcy letników i turystów. Posiada kilkanaście hoteli o bardzo zróżnicowanym standardzie, ok. 40 domów do wynajęcia oraz 3S 3 kampingi z caravningiem. Większość mieszkańców żyje z turystyki. Rozwinięta jest produkcja win i podtrzymywany jest wyrób tradycyjnych markowych produktów: fajek, kobierców, stroików do drewnianych instrumentów dętych, ceramiki i kowalstwa artystycznego. Organizacje i stowarzyszenia nastawione są głównie na organizację rozrywki dla przybyszów: widowiskowych parad kwiatowych, obchodów św. Maura patrona miasta, festiwali jazzowych itp grudnia 2006 r. Opracowanie: JW 13

14 Z archiwum prasowego Słowo Polskie i Gazeta Robotnicza S - 21 grudnia 2006 r.

15 1. Czy rozpoznajesz to miejsce? 2. Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Stoją od lewej: B. Niesłuchowski, S. Pławski, (?) Erdt, M. Nowacki, S. Stefański, (?), T. Jewczuk, M. Słupski Przepraszamy Pana Ryszarda Balukiewicza za omyłkowe podanie Jego nazwiska w poprzednim numerze 3S. Nieistniejący już dziś budynek restauracji Preussischer Hof przy Friedrichsplatz 29 (dzisiejszy plac J. Piłsudskiego, obok Urzędu Gminy)

16 Oława z lotu ptaka Foto: R. Sołdek

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY foto: osi-olawa.info Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Serwis Społeczno Samorządowy Nr 10

Bardziej szczegółowo

Remont stacji i odcinka PKP

Remont stacji i odcinka PKP SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 7-8 (49-50) Oława lipiec - sierpień 08 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Remont stacji i odcinka PKP Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie 55-200 Oława Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Plany pracy komisji Rady Miejskiej

Plany pracy komisji Rady Miejskiej Plany pracy komisji Rady Miejskiej Rada Miejska na sesji 27 czerwca uchwaliła plany pracy stałych komisji w drugim półroczu br. Z treścią uchwały można zapoznać się w Biurze Rady i w Biuletynie Informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 6/2011 (211) ISSN 14250829

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 6/2011 (211) ISSN 14250829 MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 6/2011 (211) ISSN 14250829 PIKNIKIEM RODZINNYM POWITANO LATO 26 czerwca br. na Jarmarku Pogórzańskim odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez GCK. Na scenie reprezentowały

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 1515 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę NUMER 3/135 MARZEC 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz zerówki przepędzały 21 marca

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 bogaty w inwestycje

Rok 2014 bogaty w inwestycje Nr 1 (67)/2014 Magazyn samorządowy STYCZEŃ-LUTY Rok 2014 bogaty w inwestycje Planowane inwestycje: - adaptacja biurowca przy ul. Łączańskiej 11 na mieszkania socjalne, - budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Barbórka w Złotym Stoku

Barbórka w Złotym Stoku bezpłatny Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Złoty Stok. Na łamach tego wydawnictwa będziemy chcieli informować Państwa o pracy burmistrza,

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo