URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F. Instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F. Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F Instrukcja użytkowania

2 Firma Technodiag S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Technodiag S.C. Firma Technodiag S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jak również wynikające z dokonania za jego pomocą nastaw niedozwolonych przez producenta pojazdu. Zabrania się kopiowania, powielania i przesyłania za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub magnetycznych niniejszego opracowania lub jego fragmentów bez pisemnej zgody firmy Technodiag S.C. Technodiag S.C. Pazderski & Machnik Ul. J. Dąbrowskiego 116A/ Warszawa REGON: NIP: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzenia! Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z jej treścią! Wydanie drugie zmienione Copyright by Technodiag S.C. Warszawa

3 Spis treści 1 Uwagi na temat bezpieczeństwa Krótka charakterystyka modułu Uruchamianie modułu Połączenie ze sterownikiem w pojeździe Menu funkcyjne Odczyt kodów usterek Parametry bieżące Wysterowania Status systemu Adaptacje Immobilizer Numer sterownika Zakończenie pracy Błąd połączenia Błędy transmisji

4 1. Uwagi na temat bezpieczeństwa W trosce o bezpieczeństwo użytkownika jak i bezawaryjną pracę urządzenia należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad użytkowania: Przyrząd powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, które wynika z niniejszej instrukcji! Urządzenie należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych. Diagnostyka pojazdów za pomocą urządzenia może być przeprowadzana jedynie przez osoby w tym celu przeszkolone. W trakcie diagnozowania pojazdu będącego w ruchu należy korzystać z pomocy drugiej osoby. Nie należy użytkować urządzenia gdy przewody (złącza) są uszkodzone lub zużyte. Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw przyrządu! Niedopuszczalne jest dołączanie do urządzenia dodatkowych elementów nie wchodzących w skład zestawu! Niedopuszczalne jest łączenie urządzenia UD16041 z komputerem PC gdy urządzenia te są podłączone do sieci zasilającej! Niedopuszczalne jest zasilanie urządzenia z zewnętrznego zasilacza o innych parametrach niż podane przez producenta! Urządzenia, ani żadnej innej części zestawu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach oraz dotykać wilgotnymi rękami. Zabrania się użytkowania urządzenia w obszarach działania oparów toksycznych, łatwopalnych lub żrących. 4

5 Po zakończeniu czynności diagnostycznych a także podczas transportu przyrząd należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Zarówno w trakcie pracy jak i przechowywania urządzenie i jego oprzyrządowanie należy chronić przed wpływem silnych źródeł ciepła i promieniowania. Nie narażać obudowy urządzenia jak i pozostałych części składowych zestawu na udary i inne uszkodzenia mechaniczne. Nie narażać żadnej z części składowych zestawu na długotrwałe działanie silnych promieni słonecznych. Urządzenie UD16041 spełnia wymagania Unii Europejskiej według następujących wytycznych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/108/WE z dnia 15 grudnia 2004r. kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Znak CE potwierdza zgodność urządzenia z powyższą Dyrektywą. WAŻNE! Produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny i nie wolno wyrzucać go do zwykłego pojemnika na śmieci. Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego w celu recyclingu. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektrycznych i elektronicznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. 5

6 2. Krótka charakterystyka modułu Moduł FIAT IAW 16F pozwala na zastosowanie urządzenia UD16041 do diagnostyki pojazdów samochodowych wyposażonych w sterownik należący do rodziny IAW 16F (producent sterownika: Magneti Marelli, jednopunktowy wtrysk paliwa - SPI). Sterownik taki można spotkać między innymi w pojazdach: Fiat Cinquecento 899 SPI Fiat Cinquecento 1108 SPI Fiat Panda 899 SPI Fiat Panda 1000 SPI Fiat Panda 1108 SPI Fiat Punto SPI Fiat Punto SPI Lancia Y 1.1 SPI Lancia Y 1.2 SPI Fiat Tipo 1372 SPI Fiat Seicento 899 SPI Fiat Seicento 1108 SPI i innych... Moduł Fiat IAW 16F zainstalowany w urządzeniu UD16041 komunikuje się z systemem diagnostyki sterownika silnika i pozwala operatorowi na odczyt i właściwą interpretację szeregu danych diagnostycznych. Użytkownik ma możliwość odczytania listy kodów błędów wraz z ich statusem (w języku polskim) zarejestrowanych przez system. Za pomocą urządzenia można wykasować te informacje, kiedy już nie są one potrzebne. Istnieje możliwość obserwacji 12 wartości bieżących określających parametry pracy silnika i innych podzespołów pojazdu. Użytkownik może też sprawdzić status systemu samodiagnostyki oraz odczytać numer fabryczny sterownika. Moduł pozwala na wysterowanie elementów wykonawczych (pompa paliwa, wtryskiwacz itd.) w celu sprawdzenia poprawności ich działania. Możliwy jest także odczyt statusu immobilizera oraz awaryjne odblokowanie sterownika poprzez podanie kodu kluczyka. 6

7 3. Uruchamianie modułu Komunikacja ze sterownikiem silnika odbywa się poprzez gniazdo diagnostyczne (3-pinowe), które zwykle znajduje się w komorze silnika, przy wiązce elektrycznej sterownika. Do złącza należy podłączyć przewód z 3-pinową końcówką (będący na wyposażeniu urządzenia UD16041), a dodatkowy czerwony przewód zakończony krokodylkiem dołączyć do dodatniego zacisku akumulatora. Przeciwległe (16-pinowe) złącze należy dołączyć do standardowego przewodu OBDII, który należy podłączyć do urządzenia. Urządzenie uruchomi się automatycznie. Aby skorzystać z opcji diagnozowania pojazdu wyposażonego w sterownik z rodziny IAW 16F, wybrać w menu głównym pozycję Połączenie a następnie opcję FIAT (Rys. 3.1 i Rys. 3.2). Połączenie Ustawienia Uaktualnienie Aktywacja Rys. 3.1 Menu główne urządzenia UD16041 FIAT xxxxx xxxxx Rys. 3.2 Wybór modułu FIAT (xxxxx- inne moduły) Jeżeli poprzednio używany był inny moduł diagnostyczny, nastąpi automatyczne wczytanie do pamięci operacyjnej urządzenia modułu FIAT. Sytuacja taka została przedstawiona na Rys

8 Trwa ładowanie proszę czekać... Rys. 3.3 Ładowanie wybranego modułu do pamięci operacyjnej urządzenia Jeżeli moduł FIAT IAW 16F był używany podczas poprzedniego uruchomienia urządzenia to nastąpi natychmiastowe przejście do ekranu powitalnego (Rys. 3.4), na którym wyświetlona zostanie nazwa modułu oraz data jego powstania. Informacja o dacie utworzenia jest jednocześnie wersją modułu. Jeżeli na stronie producenta jest plik uaktualnień dla modułu FIAT IAW 16F z datą nowszą niż data modułu zainstalowanego w urządzeniu możliwa jest aktualizacja modułu (o ile abonament jest aktywny). FIAT IAW 16F Wersja: 03/2009 Rys.3.4 Ekran powitalny modułu FIAT IAW 16F 8

9 4. Połączenie ze sterownikiem w pojeździe Po wyborze modelu diagnozowanego pojazdu rozpocznie się automatyczna inicjalizacja połączenia. Polega ona na włączeniu zapłonu w momencie żądanym przez urządzenie, co sygnalizowane jest komunikatem widocznym na Rys INICJALIZACJA IAW 16F Włącz zapłon! Rys. 4.1 Inicjalizacja połączenia ze sterownikiem z rodziny IAW16F Urządzenie będzie oczekiwało na włączenie zapłonu około 10 s. Po tym czasie zostanie wyświetlony komunikat o nieudanej inicjalizacji. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie zapytania czy przeprowadzić kolejną próbę zestawienia połączenia. Aby to zrobić należy wyłączyć zapłon (o ile został włączony) i wybrać opcję TAK wciskając przycisk WEJDŹ. Wybranie opcji NIE (przycisk COFNIJ spowoduje powrót do menu wyboru modelu pojazdu. W momencie uzyskania połączenia wyświetlony zostaje komunikat zawierający numer sterownika. Po nawiązaniu połączenia powinna zapalić się dioda TRANSMISJA (koloru czerwonego) umieszczona na panelu czołowym urządzenia UD Połączono Marelli-Weber Nr sterownika: D Rys. 4.2 Przykładowa informacja potwierdzająca nawiązanie połączenia 9

10 5. Menu funkcyjne Naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze urządzenia spowoduje przejście do głównej listy menu diagnostycznego (menu funkcyjne): Odczyt błędów Wart. bieżące Wysterowania Status systemu Adaptacje Immobilizer Nr sterownika Rys. 5.1 Lista opcji diagnostycznych dla modułu FIAT IAW 16F Wybór konkretnej pozycji z listy pozwala na uzyskanie żądanych danych diagnostycznych, pod warunkiem że informacje te są dostępne w systemie z którym urządzenie jest połączenie. 5.1 Odczyt kodów usterek Opcja pozwalająca odczytać kody błędów zapisane w pamięci sterownika pojazdu. W przypadku systemów należących do rodziny IAW 16F, kody te zostały podzielone na dwie kategorie i w takiej konwencji są one przedstawiane użytkownikowi: 10

11 Aktualne Zapamiętane Kasowanie Rys Kategorie kodów błędów możliwych do odczytania w systemie IAW 16F Przy wyborze grupy aktualnych kodów błędów ( Aktualne ), na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona lista błędów aktualnie występujących w systemie. Błąd 1 Błąd 2 Błąd 3 Błąd 4 Rys Przykładowa lista błędów zarejestrowanych w systemie Naciśnięcie przycisku WEJDŹ w sytuacji, kiedy kursor wskazuje na określoną pozycję, powoduje wyświetlenie opisu, mówiącego co dany błąd oznacza: Błąd napięcia akumulatora Rys Przykład opisu błędu Jeśli opis jest dłuższy niż cztery linie, można go dowolnie przewijać za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ. 11

12 Naciśnięcie przycisku COFNIJ spowoduje wyjście do poprzedniej listy menu, zawierającej spis błędów. W przypadku braku kodów błędów zarejestrowanych w pamięci sterownika pojazdu, zostanie wyświetlony komunikat informujący o takiej sytuacji: Brak błędów w pamięci sterownika Rys Informacja stwierdzająca, że system diagnostyki nie zarejestrował żadnych usterek Informacja taka może oznaczać, iż wszystkie monitorowane przez sterownik elementy działają poprawnie, nie można jej jednak jednoznacznie interpretować jako oznaki całkowitej sprawności pojazdu. Przy wyborze grupy błędów zapisanych ( Zapisane - Rys ), na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona lista błędów zapamiętanych w pamięci trwałej systemu. Są to błędy, które wystąpiły w przeszłości, ale mogą także dotyczyć obecnego stanu systemu, o ile występują na liście błędów aktualnych. Ten sam błąd występujący na liście błędów zapisanych i aktualnych może być oznaczony różnym numerem na każdej z tych list. Wybranie opcji kasowania błędów ( Kasowanie - Rys ) umożliwia usunięcie informacji o usterkach zapisanych w pamięci sterownika. Po wyborze tej opcji nastąpi wyświetlenie komunikatu: Czy na pewno??? NIE TAK Rys Potwierdzenie (lub odrzucenie) przez użytkownika zamiaru wykasowania kodów błędów 12

13 Użytkownik musi potwierdzić (przycisk WEJDŹ ), że na pewno chce usunąć zarejestrowane błędów. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia urządzenie wysyła do sterownika w pojeździe żądanie usunięcia błędów i prosi o wyłączenie zapłonu. Po wykonaniu tej operacji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu transmisja jest ponownie zestawiana i wyświetlone zostaje menu funkcyjne (Rys. 5.1). Jeżeli z pewnych przyczyn błędy nie mogą zostać wykasowane użytkownik zostanie również o tym fakcie poinformowany. Wykasowanie błędów nie było możliwe Rys Informacja o niemożliwości przeprowadzenia operacji kasowania kodów usterek Operacja wykasowania zapamiętanych kodów błędów jest działaniem nieodwracalnym, dlatego też należy ją wykonywać z rozwagą, aby nie utracić ważnych danych diagnostycznych. 5.2 Parametry bieżące Wybór opcji Wart. bieżące pozwala obserwować zmianę aktualnych parametrów pracy systemu takich jak wartości sygnałów z czujników i elementów wykonawczych. Odczyt ich możliwy jest zarówno na postoju jaki i w trakcie jazdy. Po wybraniu tej opcji w menu zostanie wyświetlona lista dostępnych do obserwacji parametrów bieżących. Urządzenie UD16041 pozwala na jednoczesne wyświetlenie wartości dla maksymalnie dwóch parametrów. Wybór parametru polega na ustawieniu za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ kursora na nazwie danego parametru na następnie naciśnięciu przycisku WEJDŹ. Po prawej stronie, za nazwą parametru pojawi się wtedy znak * ( gwiazdka ) informujący, że dany parametr został zaznaczony do wyświetlenia. 13

14 Obroty silnika Czas wtrysku KWZ Czujnik MAP Rys Przykładowa lista parametrów z zaznaczonym (wybranym do wyświetlenia) parametrem obroty silnika Ponowne naciśnięcie przycisku WEJDŹ (bez zmiany pozycji kursora), powoduje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla wybranego parametru. Obroty silnika 1780 r/min Rys Sposób wyświetlania wartości dla jednego z listy parametrów Zaznaczenie drugiego parametru przebiega i jest sygnalizowane w identyczny sposób jak w przypadku pierwszego zaznaczenia. Po zaznaczeniu drugiego parametru (pojawieniu się znaku * obok jego nazwy) i ponownym naciśnięciu WEJDŹ następuje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla tych dwóch parametrów. Cofnięcie wyboru (zaznaczenia) następuje po naciśnięciu przycisku COFNIJ w momencie, kiedy kursor pokazuje na zaznaczony uprzednio parametr. Wówczas symbol zaznaczenia ( * ) powinien zniknąć. Również naciśnięcie przycisku COFNIJ w momencie, kiedy na wyświetlaczu wyświetlane są konkretne wartości dla wybranych parametrów, powoduje wyjście do listy dostępnych do wyświetlenia parametrów, przy czym wprowadzone poprzednio przez użytkownika zaznaczenie jest anulowane. 14

15 Obroty silnika Czas wtrysku KWZ Czujnik MAP Rys Przykładowa lista parametrów z zaznaczonymi (wybranym do wyświetlenia) parametrami obroty silnika i czujnik MAP Ponowne naciśnięcie przycisku WEJDŹ (bez zmiany pozycji kursora), powoduje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla wybranych parametrów. Obroty silnika 1460 r/min Czujnik MAP 699 mmhg Rys Sposób wyświetlania wartości dla dwóch parametrów bieżących W dowolnej chwili możliwe jest przerwanie obserwacji i powrót do listy parametrów bieżących poprzez naciśnięcie przycisku COFNIJ. Lista tych parametrów oraz ich znaczenie zostały przedstawione poniżej: Obroty silnika określa aktualną prędkość obrotową silnika (r/min), Czas wtrysku określa czas wysterowania (otwarcia wtryskiwacza) (ms), KWZ określa kąt wyprzedzenia zapłonu wyznaczony dla pierwszego cylindra ( ), Czujnik MAP (ang. Manifold Absolute Pressure) określa aktualne (bezwzględne) ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym (mmhg), Czujnik IAT (ang. Intake Air Temperature) określa aktualną temperaturę powietrza w układzie dolotowym (ºC), Temp. cieczy aktualna temperatura cieczy chłodzącej silnika (ºC), Czujnik TPS (ang. Throttle Position Sensor) chwilowa wartość określająca kąt otwarcia przepustnicy (º), Napięcie aktualna wartość napięcia panującego w instalacji elektrycznej pojazdu (V), 15

16 Wsp. Lambda określa chwilową wartość współczynnika nadmiaru powietrza w spalinach (bezwymiarowo; wartość > 1 mieszanka uboga, wartość < 1 mieszanka bogata), Poz. Siln. Krok. określa aktualną pozycję silnika krokowego pracującego jako regulator prędkości obrotowej biegu jałowego silnika spalinowego (kroki), Współczynnik I określa korektę wynikającą z całkowania błędu wynikającego z różnicy pomiędzy zadaną a aktualną wartością prędkości obrotowej silnika współczynnik członu I tzw. regulatora PI, zrealizowanego w module silnika w celu korekty obrotów biegu jałowego, Współczynnik P określa proporcjonalną korektę do błędu wynikającego z różnicy pomiędzy zadaną a aktualną wartością prędkości obrotowej silnika współczynnik członu P tzw. regulatora PI, zrealizowanego w module silnika w celu korekty obrotów biegu jałowego. 5.3 Wysterowania Opcja ta uruchamia tryb testowy pracy diagnozowanego sterownika. W tym trybie wysterowuje on podłączone do niego elementy wykonawcze. Test taki pozwala sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych oraz prawidłowe działanie kontrolowanych przez sterownik podzespołów. Po wybraniu w urządzeniu opcji Wysterowania następuje wyświetlenie listy elementów, których testy można wykonać: Przek. pompy Wtryskiwacz Cewka zapł. 1 Cewka zapł. 2 Zawór EVAP Obrotomierz Przekaźnik A/C Przek. sterown. 16

17 Silnik krokowy Rys Lista dostępnych testów elementów wykonawczych Naciśnięcie przycisku WEJDŹ w momencie, gdy kursor pokazuje na nazwę wybranego elementu do wysterowania powoduje rozpoczęcie testu. Czas trwania i sposób testowania zależy od wybranego elementu i jest następujący: Przek. Pompy wysterowanie przekaźnika elektrycznej pompy paliwa przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Wtryskiwacz pięciokrotne wysterowanie wtryskiwacza paliwa przez czas 4ms z odstępem 1s. (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Cewka zapł. 1 pięciokrotne wysterowanie cewki zapłonowej cyl. 1,4 przez czas 2ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Cewka zapł. 2 pięciokrotne wysterowanie cewki zapłonowej cyl. 2,3 przez czas 2ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Zawór EVAP siedmiokrotnie wysterowanie zaworu odprowadzania oparów ze zbiornika paliwa przez czas 20ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Obrotomierz wysterowanie obrotomierza na wartość 3750 obr/min przez czas 2s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Przekaźnik A/C wysterowanie przekaźnika klimatyzatora przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Przek. sterown. wysterowanie przekaźnika sterownika silnika przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje). Rolą tego przekaźnika jest zasilanie pamięci ulotnej RAM. Ma on za zadanie zasilać tą pamięć przez czas 1 minuty po wyłączeniu zapłonu, w celu dokonania wewnętrznych operacji w pamięci modułu silnika (np. zapamiętania uzyskanych w trakcie jazdy parametrów adaptacyjnych). Silnik krokowy trzykrotne wysterowanie silnika krokowego (regulatora obrotów biegu jałowego) w zakresie ±32 kroki względem położenia początkowego z prędkością 8 kroków/sek. (warunek: zapłon włączony, silnik pracuje). Po wybraniu tej opcji użytkownik jest proszony o uruchomienie silnika. 17

18 Po rozpoczęciu wysterowania przez cały czas trwania testu na ekranie urządzenia wyświetlany jest następujący komunikat: Czekaj, test trwa... Aby przerwać naciśnij COFNIJ Rys Informacja wyświetlana w trakcie wykonywania testu Naciśnięcie przycisku COFNIJ spowoduje przerwanie wykonywania testu o czym użytkownik powiadamiany jest odpowiednim komunikatem. Możliwe jest wybranie następnego elementu do wysterowania. Jeżeli test nie zostanie przerwany, to po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat mówiący o poprawności jego przebiegu, która kontrolowana jest przez sterownik. Użytkownik może sam, za pomocą słuchu lub dotyku stwierdzić czy jest on wysterowywany. W ten sposób można uzyskać informację o stanie obwodu elektrycznego badanego elementu, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić że element jest sprawny z uwagi na pracę w warunkach statycznych, które znacznie odbiegają od rzeczywistych. 5.4 Status systemu System diagnostyki IAW 16F udostępnia aktualny status dotyczący trybu pracy w jakim się obecnie znajduje. Przedstawiony jest on w postaci przewijalnego komunikatu tekstowego. Ma on charakter informacyjny i jest wynikiem wstępnej samodiagnozy sterownika. Zależnie od warunków pracy silnika, zawartości pamięci błędów oraz nastaw przeprowadzonych przez użytkownika opis ten jest dynamicznie uaktualniany przy każdej próbie jego odczytu z menu funkcyjnego. 18

19 5.5 Adaptacje Wybór tej opcji umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji autoadaptacji (autodopasowania) wykonywanej przez sterownik silnika dla dwóch parametrów: obrotów biegu jałowego oraz składu mieszanki (Rys ). Autoadaptacja jest rozumiana jako proces przyuczania się sterownika do konkretnych i zmieniających się w czasie warunków pracy silnika. Bieg jałowy Skład mieszanki Rys Menu wyboru parametrów dla których możliwa jest zmiana funkcji autoadaptacji Autoadaptacja obrotów biegu jałowego polega na znalezieniu przez system optymalnego punktu pracy silnika krokowego (regulatora biegu jałowego) z uwzględnieniem aktualnej kondycji układu dolotowego, przepustnicy i innych parametrów mających wpływ na pracę silnika na biegu jałowym. Korzystając z tej opcji użytkownik ma możliwość odczytania aktualnego statusu funkcji autoadaptacji oraz jej włączenia bądź wyłączenia (status tej funkcji dostępny jest także jako część składowa statusu systemu opisanego w punkcie 5.4). Wyłączenie funkcji autoadaptacji oznacza, że system nie będzie się przyuczał do zmieniających się w miarę upływu czasu warunków pracy silnika. Dlatego też wyłączenie tej funkcji nie jest zalecane. Włączenie (lub wyłączenie) funkcji autoadaptacji jest zapisywane na stałe w pamięci trwałej sterownika, dzięki temu informacja nie jest tracona po wyłączeniu zapłonu. Każda zmiana ustawienia (włączenie bądź wyłączenie funkcji autoadaptacji) wiąże się ze zresetowaniem wartości adaptacyjnych (przyuczonych) i zastąpienie ich wartościami bazowymi (fabrycznymi, ustalonymi przez producenta). Jest to opcja szczególnie użyteczna w przypadku gdy dokonano napraw w obrębie układu dolotowego bądź przepustnicy i bezpośrednio po nich obroty nie są stabilne (falują). Po wybraniu opcji Bieg jałowy następuje wyświetlenie statusu funkcji autoadaptacji. Naciśnięcie przycisku WEJDŹ pozwala na zmianę tego statusu na przeciwny, zgodnie z napisem na wyświetlaczu. Aby opuścić tryb autoadaptacji biegu jałowego należy nacisnąć przycisk COFNIJ. 19

20 Autoadaptacja składu mieszanki włączona Wyłącz Rys Przykładowy status funkcji autoadaptacji biegu jałowego (naciśnięcie przycisku WEJDŹ spowoduje wyłączenie funkcji autoadaptacji) Autoadaptacja składu mieszanki polega na optymalnym dobraniu czasu wtrysku tak aby utrzymać skład mieszanki na poziomie λ=1. Przyuczając się, sterownik uwzględnia warunki pracy silnika takie jak: kondycja układu wtryskowego i dolotowego, ciśnienie i jakość paliwa oraz warunki jego spalania. Korekta jest zapamiętywana w nieulotnej pamięci sterownika i może być skasowana (przywrócenie parametrów fabrycznych) poprzez wyłączenie funkcji autoadaptacji. Analogicznie jak w przypadku opisanym powyżej wyłączenie funkcji autoadaptacji czasu wtrysku powoduje, że system przestaje się przyuczać do zmieniających się warunków pracy silnika. Odczyt statusu, włączanie i wyłączanie funkcji autoadaptacji składu mieszanki przebiega w identyczny sposób jak dla biegu jałowego. 5.6 Immobilizer Wybór z menu funkcyjnego opcji Immobilizer powoduje wyświetlenie następującej listy: Status bieżący Status zapisany Licznik Odblokowanie Rys Lista opcji po wyborze w menu funkcyjnym pozycji Immobilizer Pierwsza opcja Status bieżący pozwala na odczyt aktualnego (bieżącego) statusu immobilizera. Jest to opis tekstowy (zorganizowany podobnie jak Status systemu ), 20

21 informujący o błędach immobilizera, a także o jego aktualnym trybie pracy (zezwolenie na rozruch silnika, poprawne rozpoznanie kluczyka itp.). Status zapisany pozwala na wyświetlenie statusu immobilizera zapamiętanego w nieulotnej pamięci sterownika. Dotyczy on błędów immobilizera związanych z brakiem kodu lub niewłaściwym kodem kluczyka. Bezpośrednio ze statusem zapisanym związany jest licznik błędów, którego stan zostaje wyświetlony po wybraniu opcji Licznik. Licznik ten ustawiany jest na wartość 255 zawsze, kiedy w statusie zapisanym zostanie zarejestrowany nowy błąd. Stan tego licznika jest zmniejszany o 1 za każdym kolejnym włączeniu zapłonu, jeżeli tylko immobilizer nie zgłosi żadnego błędu. Jeżeli wartość licznika będzie równa 0, informacje o błędach immobilizera zawarte w Statusie zapisanym zostaną automatycznie wykasowane. Kasując błędy w pamięci trwałej sterownika ( Odczyt błędów Kasowanie ), automatycznie zostaje wyzerowana wartość licznika immobilizera oraz błędy zapamiętane w Statusie zapisanym. Opcja Odblokowanie służy do awaryjnego doraźnego uruchomienia silnika w przypadku błędnego działania immobilizera bądź transpondera w kluczyku. Pozwala ona na wprowadzenie 5-cio cyfrowego kodu kluczyka. Kod ten otrzymuje użytkownik pojazdu wraz z oryginalnym kompletem kluczyków. Po wybraniu opcji Odblokowanie pojawi się na wyświetlaczu urządzenia menu, pozwalające na wprowadzenie kodu odblokowującego (Rys.5.6.2). Podaj kod: ^ Cofnij Rys Wprowadzanie kodu odblokowującego immobilizer Zmiana cyfry kodu wskazywanej przez kursor następuje za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ, natomiast przejście do następnej / poprzedniej cyfry kodu za pomocą przycisków COFNIJ / WEJDŹ. Kiedy kursor wskazuje na ostatnią (piątą) cyfrę kodu naciśnięcie przycisku WEJDŹ powoduje wysłanie wprowadzonego kodu do sterownika. Jeżeli kod jest poprawny, sterownik zezwoli na jednokrotne uruchomienie silnika. Jeżeli kod był niepoprawny (silnik nie dał się uruchomić) użytkownik ma zawsze możliwość wprowadzenia go ponownie. 21

22 5.7 Numer sterownika Wybór z menu funkcyjnego opcji Nr sterownika pozwala na odczyt i wyświetlenie numeru sterownika silnika z którym urządzenie nawiązało komunikację. Marelli-Weber ID sterownika: D Nr: Rys Przykładowa informacja o numerze sterownika Wyświetlane są dwa numery, pierwszy z nich nazwany ID sterownika to numer identyfikacyjny sterownika określający pośrednio typ pojazdu w którym dany sterownik został zastosowany. Drugi, to numer producenta określający numer fabryczny części. 22

23 6. Zakończenie pracy Zakończenie pracy rozłączenie z diagnozowanym sterownikiem następuje w momencie naciśnięcia przycisku COFNIJ kiedy użytkownik znajduje się w menu funkcyjnym. Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie, wymagające potwierdzenia zamiaru rozłączenia się. Rozłączyć??? NIE TAK Rys. 6.1 Potwierdzenie zakończenia pracy z danym sterownikiem Po rozłączeniu się zostanie ponownie wyświetlona lista wyboru modelu pojazdu. UWAGA! W taki sposób należy zawsze kończyć pracę urządzenia ze sterownikiem. 23

24 7. Błąd połączenia Z uwagi na sposób komunikacji ze sterownikami z rodziny IAW 16F, po uruchomieniu modułu FIAT IAW 16F urządzenie UD16041 oczekuje na rozpoczęcie transmisji przez sterownik przez czas ok 10s. Jeżeli w tym czasie nie otrzyma ono żadnych danych ze sterownika zgłasza błąd inicjalizacji, wyświetlając następujący komunikat: Inicjalizacja nieudana! Wyłącz zapłon!!! Rys. 7.1 Komunikat o błędzie inicjalizacji Należy wyłączyć zapłon, a następnie nacisnąć dowolny przycisk, co spowoduje wyświetlenie zapytania o próbę ponownego połączenia: Próba ponownego połączenia? NIE TAK Rys. 7.2 Pytanie o próbę ponownego połączenia Jeżeli użytkownik wybierze opcję NIE (przycisk COFNIJ ) to nastąpi wyjście do listy wyboru modelu pojazdu. Wybór TAK (przycisk WEJDŹ ) pozwala na ponowną próbę nawiązania komunikacji ze sterownikiem. Próba taka może odbyć się dopiero po czasie około 1 minuty od wyłączenia zapłonu. Jest to czas przez który pozostaje wysterowany przekaźnik sterownika i przed jego upływem ponowna próba inicjalizacji nie powiedzie się. Okres ten jest odmierzany przez urządzenie, co jest zobrazowane w postaci paska postępu na wyświetlaczu. Następnie użytkownik zostanie poproszony o włączenie zapłonu w celu przeprowadzenia kolejnej próby nawiązania połączenia ze sterownikiem. 24

25 Błąd połączenia może wystąpić kiedy: nastąpiła próba zestawienia połączenia ze sterownikiem, który nie jest zamontowany w diagnozowanym pojeździe lub jest on uszkodzony, zapłon nie został włączony, nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony przewód diagnostyczny, uszkodzona magistrala transmisji danych diagnostycznych należąca do sieci pojazdu. Zgodnie z powyższym należy sprawdzić możliwe przyczyny, usunąć je i ponownie spróbować zestawić połączenie. UWAGA! Należy zawsze stosować się do komunikatów urządzenia mówiących o włączeniu lub wyłączeniu zapłonu. W przeciwnym razie urządzenie może pracować nieprawidłowo, bądź nie będzie potrafiło skomunikować się ze sterownikiem. 25

26 8. Błędy transmisji Błąd transmisji może pojawić się w trakcie pracy diagnostycznej urządzenia. Urządzenie posiada mechanizm chroniący przed utratą transmisji w przypadku występowania pojedynczych zakłóceń w jej przebiegu. W przypadku poważniejszych zaburzeń lub z innych przyczyn opisanych poniżej może nastąpić całkowite zerwanie transmisji. W takiej sytuacji dioda Transmisja zgaśnie a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Błąd transmisji! Wyłącz zapłon! Naciśnij klawisz aby kontynuować Rys. 8.1 Komunikat o błędzie transmisji Potencjalne przyczyny zerwania transmisji: wyłączenie zapłonu w trakcie pracy, rozłączenie przewodu diagnostycznego w trakcie pracy, pojawienie się silnych zakłóceń w miejscu pracy urządzenia, pojawienie się warunków w których sterownik, nie może kontynuować pracy w trybie diagnostycznym. Należy sprawdzić i wyeliminować przyczynę utraty transmisji a następnie w razie potrzeby ponownie nawiązać komunikację. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wyświetlenie zapytania o próbę ponownego połączenia. Próba ponownego połączenia? NIE TAK Rys. 8.2 Zapytanie o próbę ponownego zestawienia transmisji po błędzie komunikacji 26

27 Jeżeli użytkownik wybierze TAK (przycisk WEJDŹ ) nastąpi próba połączenia ze sterownikiem. Wybór NIE (przycisk COFNIJ ) powoduje powrót do listy wyboru modelu pojazdu. Życzymy zadowolenia z użytkowania produktu. 27

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY GRUPY VW/AUDI/SEAT/SKODA. Instrukcja użytkowania

URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY GRUPY VW/AUDI/SEAT/SKODA. Instrukcja użytkowania URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY GRUPY VW/AUDI/SEAT/SKODA Instrukcja użytkowania Firma Technodiag S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników i nastawników komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATOR USTAWIENIA

WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATOR USTAWIENIA WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATOR USTAWIENIA 1. Podłączyć wariator do instalacji pojazdu według schematu. 2. Ustawić przełącznik nr 5 zgodnie z typem czujnika. 2.1. Niezałączony czujnik Halla ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Euroscan instrukcja obsługi

Euroscan instrukcja obsługi Euroscan instrukcja obsługi 1 EUROSCAN System EUROSCAN polega na możliwości odczytu informacji z układów głównych samochodu.. System ten używa się dla nawiązania połączenia pomiędzy komputerem samochodowym

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter OBD. Adapter OBD wersja 1.0B (zgodna z software Diego G )

INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter OBD. Adapter OBD wersja 1.0B (zgodna z software Diego G ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter OBD Adapter OBD wersja 1.0B (zgodna z software Diego G3-3.0.6.0) 1. Lista zmian Od wersji 1.0B: ulepszony mechanizm odczytu kodów błędów (zwłaszcza dla protokołów CAN). ulepszony

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax:

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax: Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 020, 021, 022 R Sp z oo 41-250 Czeladź ul Wojkowicka 21 Tel (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763 75-94 wwwmiksterpl mikster@miksterpl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

V-Scan OBD2 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN OBD2 CAN PL INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

V-Scan OBD2 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN OBD2 CAN PL INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN OBD2 CAN PL INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC W układzie wtrysku benzyny Multec paliwo dostarczane jest do silnika przez pojedynczy wtryskiwacz, który jest umieszczony nad zespołem przepustnicy na kolektorze dolotowym.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4 STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02 Do sterowania komorą kriogeniczną. od

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO C.MG Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

RXT20.1. Use. Zamawianie. Konstrukcja mechaniczna. DESIGO RX Terminal serwisowy

RXT20.1. Use. Zamawianie. Konstrukcja mechaniczna. DESIGO RX Terminal serwisowy 3 851 DESIGO RX Terminal serwisowy RXT20.1 Ręczny terminal serwisowy z wbudowanym przewodem Wyświetlanie stanu sterownika i zadajnika Zdalne sterowanie przyciskami serwisowymi sterownika DESIGO RX Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego (W warunkach normalnych: 80... 110 C) 3. Wartość lambda (korekta

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

MasterAlt 2. Przystawka do sterowania zaawansowanych regulatorów napięcia. instrukcja obsługi

MasterAlt 2. Przystawka do sterowania zaawansowanych regulatorów napięcia. instrukcja obsługi Przystawka do sterowania zaawansowanych regulatorów napięcia MasterAlt 2 instrukcja obsługi Charakterystyka ogólna. Przystawka ma zastosowanie przy diagnostyce obwodu ładowania w autach, w których napięcie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

G-913-P00. Wersja programu 01a

G-913-P00. Wersja programu 01a INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI CYFROWEGO REJESTRATORA TEMPERATURY G-913-P00 Wersja programu 01a Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem i uruchomieniem każdego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo