Pieczęć nagłówkowa Data: SPRAWOZDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieczęć nagłówkowa Data: 29.01.2013 SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Pieczęć nagłówkowa Data: SPRAWOZDANIE z realizacji umowy nr WFOŚ/D/711/59/2010 z dnia r. (wraz z aneks nr 1 z dnia roku, aneks nr 2 z dnia roku, aneks nr 3 z dnia roku oraz aneksem nr 4 z dnia r.) dotyczącej Projektu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oświadczam, że projekt pn.: Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki został zrealizowany w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowił załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy i aneks nr 1 z dnia roku, aneks nr 2 z dnia roku, aneks nr 3 z dnia roku oraz aneks nr 4 z dnia r. oraz aneks nr 5 a dnia r. MONTAŻ FINANSOWY ZREALIZOWANEGO ZADANIA: koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: ,72 PLN koszt własny: ,97 PLN Miejsce realizacji zadania: Instytut Maszyn Przepływowych PAN przy ulicy Fiszera 14 (80-231) w Gdańsku 1. Opis przebiegu realizacji zadania. Założeniem Projektu pn. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki było stworzenie miejsca badań i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, demonstracji urządzeń i systemów służących do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Tematyka prowadzonych badań w Laboratorium jest ściśle powiązana ze specyfiką środowiskową i potrzebami ekoenergetycznymi Pomorza, oraz szerzej Polski Północnej, wyrażonymi m.in. w uchwale w sprawie realizacji,,regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, październik 2006 r.). Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki jest unikalną platformą spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej zostali wyposażeni w narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań. Efekty ich pracy wykorzystywane będą przez przedsiębiorców z naszego regionu, a to wszystko będzie popularyzowane wśród społeczności Pomorza. Młodzież szkolna, studenci a także osoby interesujące się problematyką ochrony środowiska i energetyki mają możliwość oglądania z bliska systemów energetycznych, urządzeń pomiarowych oraz będą mogły rozmawiać z fachowcami w tych dziedzinach. Najważniejszym celem utworzenia Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki jest stworzenie warunków do rozwoju i rozpowszechnia małej energetyki, przyjaznej środowisku naturalnemu oraz przyczynienie się do spełnienia przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, dotyczących wielkości emisji CO 2 do atmosfery. 1

2 Rozwijane w Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki technologie będą upowszechniane w środowisku pomorskich przedsiębiorców. Dostęp do urządzeń i aparatury pomiarowej, kontakt ze środowiskiem naukowym będzie katalizatorem produkcji gotowych systemów. Przedsiębiorcy i inżynierowie produkcji będą mogli konsultować się w dziedzinie rozwiązań technicznych. Tak liczni na Pomorzu producenci rolni, firmy zajmujące się handlem surowcami energetycznymi, przedsiębiorstwa przetwarzające odpady będą mogły uzyskać odpowiedzi dotyczące wartości opałowej substratu oraz najlepszej technologii produkcji wysokokalorycznego paliwa. Istnienie otwartego dla społeczności Pomorza Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki sprzyja upowszechnieniu konkretnej wiedzy dotyczącej energetyki i ochrony środowiska. Miejsce to jest świadectwem jak zaawansowana jest technika konwersji energii, że jest to technologia oparta na sprawdzalnej wiedzy i nowoczesnej aparaturze. Prezentowane i użytkowane tam urządzenia pokazują, że rozwój cywilizacyjny jest możliwy w zgodzie ze środowiskiem. Młodzież, nauczyciele, pasjonaci energetyki i ochrony środowiska mogą uzyskać wiarygodne informacje na interesujące ich tematy. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki zostało stworzone, aby służyć pracom nad nowymi urządzeniami do produkcji biopaliw oraz opracowywaniu prototypów małych siłowni kogeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 20kWc. Laboratorium umiejscowione jest w istniejącym budynku Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przy ul. Fiszera 14. Powierzchnia Laboratorium wynosi około 160 m 2. W wyniku przebudowy powstały dwa laboratoria: laboratorium biopaliw oraz laboratorium mikroenergetyki, wraz z zapleczem socjalno magazynowym. Są one dostępne bezpośrednio z zewnątrz, z niezależnym wejściem, jak również z możliwością korzystania z istniejącej klatki schodowej, obsługującej wszystkie kondygnacje głównego budynku. Przebudowa związana była z pogłębieniem istniejących pomieszczeń, umożliwiając uzyskanie wysokości w świetle pomieszczeń laboratoryjnych w dwóch poziomach. Połączenie między poziomami zapewni ażurowa klatka schodowa. Tabela 1. Zestawienie powierzchni poziomu 1. NUMER NAZWA powierzchnia (m 2 ) 1.01 wiatrołap komunikacja magazynek wc zaplecze socjalne Laboratorium nr SUMA

3 Rysunek 1. Rzut poziomu 1. Tabela 2. Zestawienie powierzchni poziomu 2. NUMER NAZWA powierzchnia (m 2 ) 1.01 magazyn Laboratorium nr SUMA Rysunek 2. Rzut poziomu 2. 3

4 Rysunek 3. Przekrój 1-1. W laboratorium mieszczą się 4 stanowiska badawcze (każde średnio o powierzchni około 26 m 2 ): - stanowisko produkcji biopaliw (SPB), - stanowisko ekologicznego spalania (SES), - stanowisko wymienników ciepła (SWC), - stanowisko mikroenergetyki (SM). Tabela 3. Harmonogram rzeczowy Projektu. Lp. Nazwa aparatury 1. Stanowisko produkcji biopaliw Zgazowarka na biomasę o niskiej wilgotności Reaktor wysokotemperaturowy na wilgotną biomasę Analizator elementarny Suszarka i wagosuszarka Piec do 1000C Chłodnica gazu syntezowego Titrator Karl-Fisher 4

5 Destylarka automatyczna Termopary wysokotemperaturowe z przewodami kompensacyjnymi Układ oczyszczania gazów Pomocnicza aparatura chemiczna i przepływowa Instalacja do kriogenicznego oczyszczania syngazu 2. Stanowisko ekologicznego spalania Laboratoryjny kocioł na biopaliwa chłodzony wodą/olejem termalnym, palniki Instalacja kominowa Chromatograf gazowy FID, TCD, MS phmetr Digestorium Przepływomierze do gazu, powietrza, spalin, pary wodnej i cieczy, przetworniki, rejestratory, ciśnieniomierze Stanowisko kalorymetryczne Pirometry, termopary, instalacja produkcji wody destylowanej Wagi laboratoryjne Odczynniki chemiczne Pomocniczy sprzęt chemiczny Systemy pomiaru temperatur, ciśnień, natężeń przepływu, prędkości obrotowej, wielkości elektrycznych, obciążeń, drgań (czujniki, wzmacniacze, przetworniki, złączki), komputer pomiarowy na potrzeby stanowiska mikroenergetyki. 3. Stanowisko wymienników ciepła Chłodnica wentylatorowa glikol/woda z oprzyrządowaniem (układ zraszania, pompy, zawory) Elektryczny podgrzewacz przepływowy Rury nierdzewne, armatura nierdzewna, regulatory, kształtki, węże teflonowe, izolacja System akwizycji danych (komputery laboratoryjne, układ kondycjonowani sygnału, przetwarzanie AC, wizualizacja i rejestracja, monitor, obudowa, kontroler, karty sygnałów szybkozmiennych, karty wejść analogowych, karty wyjść analogowych, karta binarna, karta liczników, karty portów szeregowych, karta video, akcesoria, wejścia i wyjścia cyfrowe, panel dotykowy, układ kondycjonowania sygnałów). Wykonanie programów pomiarowych na stanowiska badawcze Aparatura kontrolno-pomiarowa (przepływomierze masowe, elektroniczne czujniki ciśnienia do pomiaru par i cieczy czynnika roboczego, czujniki i sygnalizatory temperatury, przetworniki). Termometry, higrometry, barometr elektroniczny laboratoryjny 4. Stanowisko mikroenegetyki Komplet wysoko ciśnieniowych wymienników ciepła: płytowych, rurowo-płaszczowych, rura w rurze, spiralnych, na olej termalny/czynnik roboczy), glikol/woda: podgrzewacz-parownik, przegrzewacz, skraplacz, rekuperator. Układ kogeneracyjny do produkcji ciepła i prądu w oparciu o zewnętrzne źródło energii odnawialnych (silnik cieplny, generator prądu elektrycznego, układ przyłączy i zespół wymienników cieplnych). Kamera termowizyjna. Układ Particle Image Velocity (PIV) 5

6 Systemy pomiaru temperatur, ciśnień, natężeń przepływu, wielkości elektrycznych, komputer pomiarowy. Układy regulacji i zabezpieczeń, zawory redukcyjne, zawory bezpieczeństwa, zawory kulowe, rury, siłowniki pneumatyczne do zaworów odcinających, przewody elastyczne ciśnieniowe i grzewcze, armatura oraz pompy z osprzętem. Elementy konstrukcyjne stanowisk. Materiały eksploatacyjne: olej termalny, czynnik roboczy, glikol. STANOWISKO PRODUKCJI BIOPALIW (SPB) Rosnące ceny paliw płynnych, gazu i węgla zmuszają do szukania tańszych zamienników, a zmniejszające się zapasy paliw konwencjonalnych tworzą nową perspektywę dla alternatywnych źródeł energii, z których w warunkach Polski, najważniejszym jest biomasa. Wykorzystanie surowej, nie przetworzonej biomasy jest możliwe głównie w kotłach i piecach, bardziej zaawansowane układy energetyczne wymagają paliwa o większej czystości i wyższej wartości opałowej. Dlatego też powstało stanowisko produkcji biopaliw, w którym znajdują się urządzenia do produkcji biogazu w procesie termicznym. Na stanowisku tym prowadzone będą badania nad własnymi technologiami do konwersji biomasy w biogaz. W ramach proponowanego stanowiska opracowywana będzie technologia termicznego przetwarzania biomasy i odpadów oraz udoskonalenie działającego układu do przetwórstwa biomasy na paliwo ciekłe i gazowe. W procesie surowcem będzie np. drewno, odpady plastikowe, makulatura, osady ściekowe, odpady rolnicze i przemysłowe, materiały gumowe a produktem olej napędowy i gaz syntetyczny. Na potrzeby Projektu została zaprojektowana a następnie zbudowana zgazowarka pirolityczna małej mocy. Źródłem energii dla pirolizy biomasy jest proces spalania gazu odgrodzony od objętości reaktywnej stalową przeponą. Reaktor wyposażony jest w rurę umieszoną we wewnętrzu reaktora służącą do katalitycznego rozkładu smół, co pozwoli na redukcję zawartości smół pierwotnych w produkowanym gazie. Instalacja zgazowująca została wyposażona w układ oczyszczania i schładzania gazu. W celu zyskania gazu odpowiedniej czystości jest on przepuszczany przez układ filtrów adsorpcyjnych i absorpcyjnych oraz chłodnicę. Stanowisko to wyposażono również w zakupiony niskotemperaturowy (kriogeniczny) układ do oczyszczania gazów. Gaz syntezowy będzie wykorzystywany do badań w układzie kogeneracji ciepła i prądu opartym na silniku spalinowym z zapłonem iskrowym i generatorze prądu elektrycznego. Oprócz zgazowarki pirolitycznej na biomasę kolejnym składnikiem stanowiska produkcji biopaliw jest reaktor wysokotemperaturowy na biomasę o dużej wilgotności zaprojektowany przez IMP PAN. Reaktor wysokotemperaturowy grzany jest indukcyjnie z mocą do 6.4kW. Taka moc grzania pozwala osiągać dużą szybkość przyrostu temperatury, dochodzącą do 100 o C/min. Reaktor wyposażony jest w system szybkiego załadunku i rozładunku. Zgazowarki i reaktory zostały opomiarowane termoparami i przepływomierzami, a skład substratów i produktów będzie określany za pomocą analizatora elementarnego i chromatografu gazowego z detektorami FID, TCD i MS. Celem prowadzonych prac na tym stanowisku jest opracowanie, upowszechnianie i demonstracja technologii do przetwarzania biomasy w wysokokaloryczne paliwa ciekłe i gazowe. W zależności od typu urządzenia procesy przebiegają w różnych warunkach fizycznych. W celu optymalizacji składu produktów w reaktorze możliwe będzie również domieszkowanie przegrzanej pary wodnej lub innego gazu. Procesy prowadzone w zgazowarce i reaktorze oparte są na dostarczaniu energii do procesu, który ma charakter endotermiczny, a prowadzi do rozpadu wiązań spowodowanych wzrostem energii wsadu. W wysokiej temperaturze następuje spadek spoistości długich łańcuchów wiązań chemicznych i ich rozpad na prostsze 6

7 związki. W obu instalacjach piroliza biomasy i odpadów prowadzona jest w warunkach wysokiej temperatury dochodzącej do 900 C, a w reaktorze również przy podwyższonym ciśnieniu. Biomasa o dużej zawartości wilgoci stwarza kłopoty w przechowywaniu i przetwarzaniu, a wyniki prac stwarzają szansę rozwiązania tych problemów. Istotnym elementem prac eksperymentalnych będą badania nad wpływem wody na proces, ze względu na potrzebę przetwarzania mokrej biomasy i odpadów. Wykonywane będą badania eksperymentalne w dziedzinie reakcji chemicznych mieszanek fitomasy, tłuszczów, odpadów i tworzyw sztucznych w warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur, przy różnej szybkości grzania. Ponieważ procesy zachodzące na tym stanowisku, podobnie jak na stanowisku spalania, wiążą się z powstawaniem tlenku węgla, zostało ono wyposażone w system wentylacyjny. Do oceny uzyskanych produktów gazowych i ciekłych wykorzystana jest aparatura chemiczna, przepływowa i cieplna. Pozwoli to na określenie jakości produktów, ich ilości oraz parametrów termodynamicznych. Aparatura, w którą wyposażone jest stanowisko posłuży także certyfikowaniu różnych paliw. Rysunek 4. Instalacja do destylacji. 7

8 Rysunek 5. Atomowy spektrometr absorpcyjny m.in. do pomiaru zawartości metali ciężkich. Rysunek 6. Reaktor wysokotemperaturowy wraz z konsolą sterowniczą. STANOWISKO EKOLOGICZNEGO SPALANIA (SES) Ze względu na położenie Polski biomasa wydaje się być najlepszym źródłem energii odnawialnej. W odróżnieniu od innych źródeł energii odnawialnych, zaletą biomasy jest to, iż jej wykorzystanie w niewielkim stopniu zależy od warunków pogodowych. Również dzięki dostępności tego paliwa, szczególnie w średnich i dużych gospodarstwach rolnych, istnieje możliwość produkcji energii na własny użytek. Zapewnić to mogą urządzenia małej mocy, produkujące energię z różnych rodzajów biomasy, również tej traktowanej do tej pory 8

9 jako nieużyteczne odpady. Nie muszą one jednak dostarczać jedynie energii cieplnej. W tym kontekście interesującym rozwiązaniem jest kogeneracja, której dodatkowym produktem jest prąd elektryczny. Stanowisko Ekologicznego Spalania zostało zaprojektowane w taki sposób by umożliwić badania procesu spalania różnych rodzajów biomasy oraz różne rodzaje palników. Podstawowym elementem tego stanowiska jest laboratoryjny kocioł na biopaliwa. Jego konstrukcja umożliwia łatwą wymianę palników, a zaprojektowana przez IMP PAN tensometryczna waga umożliwia ciągły pomiar wydatku paliwa. Stanowisko daje możliwość testowania rozwiązań układów spalania emitujących małą ilość CO, dzięki zapewnieniu lepszego mieszania paliwa z powietrzem. W przypadku spalania biomasy i współspalania jej z węglem możliwe jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, takich jak na przykład tlenki azotu. Mniejsza, w porównaniu do spalania czystego węgla, jest również emisja pyłów, co w oczywisty sposób zmniejsza negatywne oddziaływanie urządzenia na otoczenie. Kocioł powstał jako urządzenie wielopaliwowe, zarówno na biomasę jak i na biogaz, jak również ich mieszanki. Do oceny sprawności wymiany ciepła i efektywności spalania stanowisko to zostało wyposażone w bogaty zestaw pomiarowy. Oprócz charakterystyk cieplnych ten sprzęt służy także do wyznaczania charakterystyk chemicznych i przepływowych urządzeń oraz do badania procesów chemiczno-fizycznych. W skład aparatury wchodzą różnego rodzaju termopary, przepływomierze oraz chromatograf gazowy. Pomiary termiczne są niezwykle istotne przy określaniu charakterystyk sprawnościowych poszczególnych urządzeń i całego obiegu. Te z kolei są podstawą do wyznaczania efektów finansowych pracy urządzenia. Pomiary cieplne będą wykonywane dla powietrza, spalin i oleju, co wymaga różnych typów termopar i termorezystorów. Dokładna analiza termiczna procesu spalania, zgazowania i wymiany ciepła wymusza zastosowanie dużej liczby punktów pomiarowych. Ponieważ proces spalania może przebiegać w bardzo wysokiej temperaturze, zastosowane są odpowiednie termopary wysokotemperaturowe. Skład chemicznych spalin w kotle i gazów w reaktorze zgazowującym określa chromatograf gazowy, który umożliwia oznaczenie związków chemicznych występujących w fazie gazowej. Chromatograf jest urządzeniem stosowanym powszechnie w tego typu zagadnieniach. Charakteryzuje się on dużą dokładnością i szybką analizą próbek. Do wyznaczania wartości opałowej paliw stworzono niezależne stanowisko kalorymetryczne. Spalaniu i wymianie ciepła towarzyszą procesy konwekcji, co zmusza do obserwacji i pomiarów zjawisk przepływowych. Pracownia wyposażona jest w przepływomierze, które dadzą możliwość integralnych pomiarów masowych w kanałach powietrznych, olejowych i odprowadzania spalin. Ze względu na własności płynów oraz ich parametry termodynamiczne do każdego medium stosowane muszą być odpowiednie przepływomierze. Do pomiaru wydatku powietrza zastosowane są przepływomierze termiczne. Strumień spalin jest mierzony przy pomocy elementów spiętrzających albo przepływomierzy termicznych. W celu umożliwienia analizy pracy całego urządzenia pomiary są zintegrowane; ich zbieraniem, gromadzeniem i przetwarzaniem zajmuje się wysokiej klasy system akwizycji danych. Zakupione zostały również przetworniki A/C i komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie. Stanowisko ekologicznego spalania może prowadzić certyfikowanie małych kotłów, po ich zamontowaniu. Na zlecenie można także wyznaczać wartość opałową biomasy. 9

10 Rysunek 7. Zestaw aparatury do kalibracji termopar. Rysunek 8. Stanowisko wielozadaniowego kotła laboratoryjnego: 1 - komora badawcza, 2 - zrzutowy wymiennik ciepła spaliny-woda, 3 - czopuch wraz z króćcami poboru spalin i pomiaru przepływu, 4 - podzielnik oraz kolektor strumienia wody, 5 - komora spalania. STANOWISKO WYMIENNIKÓW CIEPŁA (SWC) Pomiędzy pierwszym i ostatnim etapem konwersji energii, czyli pomiędzy produkcją paliwa oraz energii cieplnej i elektrycznej parokrotnie pojawiają się urządzenia, bez których niemożliwy byłby cały ten proces. Tymi urządzeniami są wymienniki ciepła i odgrywają one kluczową rolę w sprawności i szybkości transportu różnych form energii. Z tego powodu jedno stanowisko Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki dotyczy badania zjawisk wymiany ciepła i samych wymienników ciepła. Badania na stanowiskach eksperymentalnych wchodzących w skład stanowiska wymienników ciepła pozwalają na prześledzenie pracy wymienników ciepła, sprawdzenie ich funkcjonalności, wykrycie ewentualnych niedociągnięć konstrukcyjnych oraz zwrócenie uwagi na inne nowe zagadnienia, które zawsze kryją w sobie nieprzebadane eksperymentalnie elementy. Właściwa funkcjonalność wymienników ciepła, zgodność działania i parametrów zmierzonych z przewidywanymi na podstawie obliczeń, stanowi podstawowy 10

11 cel badań prowadzonych na stanowisku wymiany ciepła. Zdobyty materiał doświadczalny będzie stanowić podstawę informacyjną przy projektowaniu wymienników ciepła dla energetycznych systemów kogeneracyjnych. Stanowisko Wymienników Ciepła zintegrowane jest z układem chłodzenia w którego skład wchodzi chłodnica wentylatorowa. Obsługuje ona zarówno kocioł laboratoryjny jak i wymienniki ciepła.montaż układu chłodzenia otwiera możliwości badania procesów wymiany ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat stale rośnie liczba publikacji poświęconych badaniu zjawisk występujących podczas wymiany ciepła w wymiennikach przewidzianych do wykorzystania w małych instalacjach kogeneracyjnych. Odnosi się to przede wszystkim do wymienników z mikrokanałami, pozwalającymi wydatnie zmniejszyć objętość tych wymienników, a więc zwiększyć objętościową gęstość przenoszonej mocy, poprzez wzrost intensywności wymiany ciepła. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań wymienników w celu pozyskania ich charakterystyk eksploatacyjnych, przy wykorzystaniu różnych czynników roboczych. Wiąże się to ze specyficznymi dla każdego czynnika roboczego parametrami (temperatura, ciśnienie) wynikającymi z jego fizycznych własności cieplno-przepływowych. Bardzo ważna jest także wiedza dotycząca zachowania się wymiennika w zmiennych warunkach eksploatacji. Stanowisko do badań wymienników ciepła pozwala na prowadzenie szerokiego spektrum badań w odniesieniu do rodzaju badanych czynników oraz parametrów cieplno-przepływowych. Podobnie jak stanowisko kotłowe może ono wykorzystywać sprzęt pomiarowy w rodzaju termopary i przepływomierza. Stanowisko to daje możliwość prowadzenia badań w połączeniu z innymi stanowiskami w Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki a przede wszystkim ze stanowiskiem ekologicznego spalania i stanowiskiem mikroenergetyki. Na stanowisku wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych mogą być badane elementy popularnych i rozwijanych obecnie mikrosiłowni: przegrzewacz pary, układ podgrzewacz - parownik, separator, regeneracyjny podgrzewacz i skraplacz. Stanowisko wymienników ciepła może służyć do zleconych badań wymienników ciepła, które w dużych ilościach są produkowane przez lokalne pomorskie firmy. STANOWISKO MIKROENERGETYKI (SM) W niedługiej przyszłości gospodarstwa rolne, małe i średnie przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej będą produkowały ciepło i prąd elektryczny jednocześnie, a nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Kotłownie węglowe i kotły na drewno zamienią się w mikroelektrownie. Wyposażenie niniejszego stanowiska badawczego wchodzącego w skład Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki stanowi zaplecze do eksperymentalnej weryfikacji układów- kogeneracyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Powstało nowoczesne stanowisko mikroenergetyki, którego głównym celem jest prowadzenie badań nad stosowaniem gazu generatorowego wytworzonego w zgazowarce z różnych rodzajów paliw odnawialnych. Jest to układ produkujący jednocześnie ciepło i prąd elektryczny w oparciu o istniejące lokalne źródła energii. Optymalizacja konstrukcji i efektywności wymaga znajomości fizyki i chemii procesów, dlatego też zakupiono specjalistyczną aparaturę pomiarową. Kamera termowizyjna służyć będzie ocenie pola temperatur, natomiast system Particle Image Velocimetry (PIV) wykorzystywany będzie do pomiaru pola prędkości przepływu. Zakupy do układu wizualizacji przepływów obejmowały także generator cząstek stałych i kompresor. Ponadto zakupiono czujniki ciśnienia i temperatury, precyzyjne przepływomierze masowe, wzmacniacze i przetworniki sygnałów pomiarowych, zasilacze układów pomiarowych, układy do pomiaru 11

12 parametrów prądu elektrycznego, elementy układu odbioru mocy elektrycznej, przewody i ekrany torów pomiarowych, komputerowy system rejestracji i obróbki danych. Ponadto do prowadzenia prac badawczych zakupiono pomocnicze elementy montażowe. Rysunek 9. Stanowisko do badań przepływu metodą PIV: 1 - Podwójny laser Nd:Yag, 2 - jednostka sterująca, 3 - kamera CCD 1, 4 - kamera CCD 2, 5 - generator posiewu (cząstki stałe), 6 - kompresor bezolejowy do pracy ciągłej, 7 - system akwizycji. Wykorzystując dane pomiarowe można budować i analizować charakterystyki sprawnościowe, elektryczne (moc oddawana do sieci, jakość prądu, sprzęganie-wejście do sieci, dynamika prądu itp.) układu kogeneracyjnego do produkcji ciepła i prądu w funkcji zmiennych parametrów czynnika: masowego natężenia przepływu na wlocie do silnika, ciśnienia oraz temperatury czynnika. Rysunek 10. Generator prądu elektrycznego z silnikiem spalinowym na gaz LPG. 12

13 2. Sposób (forma) poinformowania uczestników zadania o dofinansowaniu przez WFOŚ w Gdańsku. Opis zadania był i jest wciąż dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (http://www.gpnt.pl/pl/projekty-zrealizowane/laboratorium-biopaliw-i-mikroenergetyki.html oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN (http://www.imp.gda.pl/osrodkinaukowe/o2/o2z4/laboratorium-biopaliw-i-mikroenergetyki/ ). Na wszystkich materiałach informacyjnych (strona internetowa, karty czasu pracy, zapytania ofertowe, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru) dotyczących projektu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki znajduje się logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z informacją o dofinansowaniu realizacji projektu. Sprzęt i aparatura zakupiona w ramach Projektu, wejście na teren Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dojście oraz wejście do Laboratorium zostało oznakowane naklejkami z logotypem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z informacją o dofinansowaniu realizacji Projektu. Ponadto Projekt (cele, założeni, planowane rezultaty) prezentowane były przy okazji wszelkich spotkań, konferencji, w których brał udział Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Była to między innymi: Prezentacja Laboratorium podczas wizyty w IMP PAN Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Prezentacja zasobów Laboratorium podczas wizyty w IMP PAN inżynierów z WSK Rzeszów produkującej silniki lotnicze, Prezentacja Laboratorium i jego zasobów podczas wizyty w IMP PAN prof. Janusza Gołaszewskiego z Centrum Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Propozycja zajęć laboratoryjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych z Gdyni, Informacje na temat możliwości badawczych Laboratorium przekazane do EDF Wybrzeże 13

14 Rysunek 11. Wejście do Instytutu maszyn Przepływowych PAN od ulicy Fiszera. Rysunek 12. Poziom II Laboratorium. 14

15 Rysunek 13. Oznakowanie Laboratorium od strony Politechniki Gdańskiej. Rysunek 14. Zewnętrzne wejście do Laboratorium. 15

16 Rysunek 15. Wejście od klatki schodowej. Osoba przygotowująca SPRAWOZDANIE: Sylwia Rogoża.. (imię i nazwisko) (nr telefonu kontaktowego) (podpis i pieczęć imienna) Osoba reprezentująca Dotowanego: Marcin Żukowski..... (imię i nazwisko) (pieczęć dotowanego) (podpis i pieczęć imienna) 16

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa trzech stanowisk badania procesów termo-chemicznych do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej I. Wardach-Święcicka, A. Cenian, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Wiktor Hibner Marian Rosiński. laboratorium techniki cieplnej

Wiktor Hibner Marian Rosiński. laboratorium techniki cieplnej Wiktor Hibner Marian Rosiński laboratorium techniki cieplnej WYDAWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 1980 Opiniodawca prof. dr hab. inź. Leon Kołodziejczyk Wydano za zgodą Rektora Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/055/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do "Zakupu i montażu czujników pomiarowych oraz stacji operatorskiej z oprogramowaniem SCADA do Laboratorium do

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr 70-2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Część I Kotły gazowe OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

Część I Kotły gazowe OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Część I Kotły gazowe OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1.1 do Rozdziału I SIWZ Kotły i czujniki tlenku węgla dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny spełniać minimalne

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Zadanie badawcze nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy,

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Cele Zadania 4 Opracowanie innowacyjnych technologii kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Krośniewice, 28.03.2011 r. RRiRG.271.3.12.2011.ZP WYKONAWCY - wszyscy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: "WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

TANIE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU OGRZEWANIE

TANIE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU OGRZEWANIE SOLIDNY KOCIOŁ NA EKOGROSZEK TANIE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU OGRZEWANIE Współczesny, świadomy konsument wie, że kupując jakikolwiek produkt nie może jedynie wierzyć sprzedawcom na słowo, ale koniecznie powinien

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets kw

Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets kw Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets 100 16 kw Cena : 9.700,00 zł Nr katalogowy : KOS_P100_16KW Producent : Kostrzewa Dostępność : Dostępny do tygodnia Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania

Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania dr inż. Rafał URBANIAK Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej BRAGER Sp. z o.o. XI Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Kocioł na pellet KOSTRZEWA Maxi Bio SPIN 50 kw

Kocioł na pellet KOSTRZEWA Maxi Bio SPIN 50 kw Kocioł na pellet KOSTRZEWA Maxi Bio SPIN 50 kw Cena : 27.000,00 zł Nr katalogowy : KOS_MXBSPIN_50KW Producent : Kostrzewa Dostępność : Dostępny do tygodnia Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła 1 Stanowisko Pomiarowe Rys.1. Stanowisko pomiarowe. rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych i cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania biogazu i aspekty ekonomiczne

Sposoby wykorzystania biogazu i aspekty ekonomiczne Sposoby wykorzystania biogazu i aspekty ekonomiczne A. Cenian, G. Rabczuk IMP PAN, Gdańsk Biogaz Miejsce produkcji określa kompozycję biogazu miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków; instalacje biogazu

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo