Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizował zadania statutowe Towarzystwa zgodnie z przyjętym palem pracy na rok i podjętymi uchwałami. W roku Zarząd Główny PTP brał udział w następujących spotkaniach/ wydarzeniach: Lp. Data Miejsce Organizator Nazwa wydarzenia Warszawa Spotkanie opłatkowe przedstawicieli Służby Zdrowia Łódź WSHE Developing an English, German, Italian and Spanish Language Course for Nurses, Konferencja podsumowująca projekt pod patronatem PTP Warszawa ZG PCK Posiedzenie w sprawie kwalifikacji kandydatek do odznaczenia Florencji Nightingale Łódź Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytet Medyczny Posiedzenie w sprawie kwalifikacji kandydatek do odznaczenia Florencji Nightingale Warszawa ZG PCK Narada dotycząca programu pracy i udziału PTP w szkoleniach Warszawa CKPPiP Spotkanie robocze poświęcone współpracy w nauczaniu historii zawodu Warszawa Federacja Polskich Towarzystw Medycznych Narada Zarządu Kraków PTP ZG Konkurs Pielęgniarka Roku Warszawa CKPPiP Zebranie poświęcone tworzeniu projektów unijnych Łomża Instytut Medyczny PWSPiP VI Konferencja Rola pielęgniarki naczelnej i oddziałowej w profilaktyce zakażeń szpitalnych Łomża Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Uroczystość czepkowania nowych pielęgniarek oraz nadania imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Instytutowi Pielęgniarstwa i Położnictwa PWSIiP w Łomży Szczecin PTP, AM w Szczecinie Warszawa Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Innowacje w edukacji i praktyce pielęgniarskiej - dzielimy się doświadczeniami Konf. Z okazji Dnia Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa ZG PCK PCK projekty programów nauczania Warszawa Federacja Polskich Towarzystw Medycznych 2 Cykliczna Konferencja Naukowa - Wyzwania XXI wieku - Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne, Zakres Wiedzy Medycznej Absolwenta Wydziału Lekarskiego; referat Rola i miejsce pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. Zakres wiedzy i umiejętności absolwenta. autorzy: M. Cisek, M Kózka Warszawa ZG PCK PCK Okrągły Stół Ostrołęka Okręgowa Izba Pielęgniarek 18 Urodziny Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, MDP Warszawa Szpital Grochowski, Uroczyste otwarcie kaplicy szpitalnej ul. Grenadierów Warszawa Ministerstwo Zdrowia Wizyta w Polsce Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. prawa do zdrowia; Warszawa - MZ Duszniki PTP Koło w Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek; prezentacja Zdrój Rzeszowie Łódź Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Wyzwania współczesnej pediatrii Białystok Oddział PTP MDP w Białymstoku Białystok Warszawa MZ Spotkanie ze specjalnym sprawozdawcą ONZ Anandem Groverem, niezależnym ekspertem powołanym do monitorowania, badania i sporządzania raportów na temat przestrzegania praw człowieka. 1

2 Warszawa NRPiP i CKPPiP Międzynarodowa Konferencja Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim. Warszawa NRPiP i CKPPiP jw. prezentacja Tradycje i etos zawodu pielęgniarki Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny Wręczenie dyplomów i nagród pielęgniarkom wyróżnionym w 2008 roku Warszawa WIM, ul. Szaserów Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek Kraków Polskie Towarzystwo IX Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantologii Transplantacyjne Bydgoszcz Koło Liderów ZG PTP/ZG PTP MDP 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, Finał Konkursu Pielęgniarka Roku Poznań Pogrzeb św. Pamięci Barbary Janus Wrocław Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych MDP, jubileusz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych; referat: Etos i tradycja Kraków Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego II Konferencja PTPR Stany zagrożenia życia w pediatrii Działdowo MDP, Prezentacja: Historia PTP, organizacja Koła PTP Olsztyn Oddział PTP w MDP, Prezentacja: Etos i tradycja Olsztynie Łódź Akademia Humanistyczno - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Ekonomiczna Opole Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Wyzwania współczesnej pediatrii V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania pediatrii XXI wieku. Choroby przewlekłe u dzieci Warszawa MZ Spotkanie inf.-szkoleniowe Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Warszawa FRPP Konferencja, Patronat Honorowy, Referat: Przyjazne środowisko pracy: jakość warunków pracy = jakość opieki Katowice Oddział PTP MDP, z XVI Zjazdem Delegatów Katowice Warszawa Instytut Historii Obrona pracy doktorskiej mgr M. Marcysiak Nauki PAN Durban ICN, Denosa 24 Kongres ICN, posiedzenie Rady Narodowych Reprezentantów, Durban RPA Warszawa PCK ZG Otwarcie wystawy Polski Czerwony Krzyż - Okruchy Historii Warszawa KOWEZ Rozmowy w sprawie Archiwum i dokumentacji wydawniczej Historii pielęgniarstwa polskiego do 1950 roku autorstwa mgr Jadwigi Kaniewskiej - Iżyckiej Warszawa NRPiP Komisja kształcenia NRPiP ws standardów kształcenia pielęgniarek i położnych Warszawa ZG PTP Posiedzenie ZG PTP Warszawa MZ Konferencja uzgodnieniowa w sprawie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, Warszawa PTP Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konferencji ICNP Warszawa MZ Konferencja uzgodnieniowa w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej -MZ, Warszawa MNiSzW Problemy Pielęgniarstwa otrzymują 4 pkt. MNiSzW Warszawa KOWEZ Rozmowy w sprawie Archiwum i dokumentacji wydawniczej Historii pielęgniarstwa polskiego do 1950 roku autorstwa mgr Jadwigi Kaniewskiej - Iżyckiej Warszawa Oddział PTP Mazowsze Łódź Akademie - Humanistyczno - Ekonomiczna Wybory XV Kadencja PTP Inauguracja Roku Akademickiego /2010, wręczenie dyplomów Absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo Warszawa PTP ZG Spotkanie z Mr Andy Gibbem w sprawie współpracy międzyuczelnianej z Edinburgh Napier University - 2

3 Warszawa ZG PTP Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) jako narzędzie profesjonalnej opieki Warszawa ZG PTP Posiedzenie ZG PTP Lipsk Targi Lipskie Spotkanie Towarzystw Pielęgniarskich w Niemczech Sztokholm EFN 91 posiedzenie Zarządu EFN Sztokholm EFN Spotkanie Naczelnych Pielęgniarek Kraju Lublin Oddział PTP w Wybory XV Kadencja PTP Lublinie Międzyzdr oje Centrum Edukacji Kościelisk o Lublin Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zjazd Pielęgniarek Naczelnych; Patronat Honorowy; Referat: Innowacje w pielęgniarstwie. Zarządzanie przyjaznym środowiskiem pracy. VI Zjazd PTPAiIO Wyzwania i dylematy pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece ; Referat: Przyjazne środowisko pracy Posiedzenie Dziekanów, 40 lat kształcenia pielęgniarek na UM w Lublinie Warszawa Pożegnanie śp. Pani Prof.. Jadwigi Kopczyńskiej - Sikorskiej Warszawa CZD Spotkanie z pielęgniarkami - zorganizowano Koło PTP Warszawa MZ Konferencja Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Warszawa Ministerstwo Zdrowia, WHO, CMJwOZ Okołooperacyjna Karta Kontrolna Pilotaż i wdrożenie Warszawa Zielona Góra Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej Uniwersytet Zielonogórski, Wydz. Pedagogiki, socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego, Centrum Zdrowia SANITAS Komitet Naukowy Konferencji Naukowej pt. Leczenie Homeopatyczne we Współczesnej Medycynie Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Starzejąca się Kobieta ; Referat: Problemy opieki pielęgniarskiej w Polsce i na świecie wobec starzejącej się populacji. Warszawa Ministerstwo Spraw Konkurs Promocja wiedzy o Polsce - spotkanie Zagranicznych informacyjne Łódź OIPiP Spotkanie opłatkowe Białystok Warszawa Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu MZ Departament Funduszy Europejskich V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler - Ross Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia - efekty, możliwości, perspektywy Struktura PTP Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie posiadało w roku 17 oddziałów. Liczba członków w grudniu roku wynosiła Struktura Oddziałów: Oddział Białystok: 9 kół terenowych Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku Koło PTP w Sokółce Koło PTP w Hajnówce Koło PTP przy SP ZOZ w Choroszczy 3

4 Koło PTP Uniwersyteckiego PSK w Białymstoku Koło PTP Uniwersyteckiego DSK w Białymstoku Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Suwałkach Koło PTP przy Okręgowej Izbie PiP w Suwałkach Oddział w Gdańsku: 2 koła terenowe Koło PTP przy Akademii Pomorskiej WNOZ Koło PTP przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej WNOZ Oddział w Katowicach: 23 koła terenowe Koło Terenowe PTP Będzin Terenowe Koło PTP przy Akademii Humanistyczno-Technicznej Wydział Nauk o Zdrowiu w Bielsku - Białej Koło Terenowe PTP Bytom Koło Terenowe PTP Chorzów PTP Koło przy PZ ZOZ w Czeladzi PTP Koło w Częstochowie PTP Koło Terenowe przy WSS Częstochowa PTP Koło przy WSS Nr 2, Jastrzębie Zdrój PTP Koło w Jaworznie PTP Koło w Katowicach Koło PTP przy SUM, Katowice Terenowe Koło PTP przy SPSK-M, Katowice PTP Koło przy ZOZ w Kłobucku PTP Koło przy ZOZ w Mikołowie Koło PTP przy Szpitalu Wojewódzkim Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich PTP Koło w Pszczynie PTP Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu PTP Koło w Rudzie Śląskiej PTP Koło przy Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich PTP Koło Terenowe przy WSS nr3 w Rybniku PTP Koło przy ZOZ Wawel 15, Sosnowiec PTP Koło Terenowe przy Szpitalu Miejskim w Tychach PTP Koło Terenowe w Zabrze Oddział w Krakowie 9 kół terenowych: PTP Koło Terenowe przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie PTP Koło Terenowe przy Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ w Krakowie Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Zarządzie Małopolskiego Oddziału PTP PTP Koło Terenowe przy Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie PTP Koło Terenowe przy Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie PTP Koło Terenowe przy NZOZ oraz szpitalu w Brzesku PTP Koło Terenowe przy Szpitalu Powiatowym w Olkuszu PTP Koło Terenowe przy Podhalańskiej WSZ w Nowym Targu Koło Emerytek i Rencistek Śródmieście Oddział w Legnicy: 2 Koła terenowe: Koło przy ZOZ w Złotoryi Koło przy MCZ w Lubinie Oddział w Lublinie: 7 Kół terenowych: PTP Koło Terenowe przy SP Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie PTP Koło Terenowe przy SP Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej PTP Koło Terenowe przy SP Specjalistycznym im. J.Pawła II w Zamościu PTP Koło Terenowe przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UM im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego PTP Koło Terenowe przy Zespole Szkół Medycznych w Chełmie Lubelskim PTP Koło Terenowe przy ZO Lecznictwo Otwarte w Lublinie PTP Koło Terenowe przy Niepublicznym ZOZ Sp. z o.o. w Zamościu Oddział w Łodzi: PTP Koło przy Zarządzie Oddziału w Łodzi PTP Koło Terenowe przy Umed w Łodzi 4

5 Oddział w Szczecinie: Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM Oddział w Warszawie 9 kół terenowych: Koło przy Centrum Zdrowia Dziecka Koło przy NZOZ " Dormed" Koło przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Płock Koło Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Koło przy Zarządzie Oddziału Mazowieckiego Koło przy SWPZPOZ Radom Koło przy SPZOZ Kozienice Koło przy Wyższej Szkole Zawodowej Ciechanów Koło "Liderek" Oddział w Rzeszowie 7 kół terenowych: Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie Koło PTP przy ZOZ NR1 w Rzeszowie Koło PTP przy ZOZ MSWiA w Rzeszowie Koło PTP przy Szpitalu Wojewódzkim Nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie Koło PTP przy SP ZOZ w Kolbuszowej Koło PTP przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Koło PTP przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle Oddział we Wrocławiu 7 kół terenowych: Koło przy IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Koło przy Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu Koło przy Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Koło przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc Koło przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Koło przy Dolnośląskim Centrum Pediatrii Koło przy Zespole Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu Oddział w Poznaniu W Oddziałach PTP realizowano działania wymienione w dalszej części sprawozdania, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w Statucie PTP I. Opracowywanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków i postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa data Nazwa projektu/opinii/postulatu Istota projektu/opinii/postualu Stanowiska XV Krajowego Zjazdu PTP 1. w sprawie zapobiegania ekspozycji na czynniki biologiczne wśród personelu pielęgniarskiego Wezwanie skierowane do instytucji i organizacji pielęgniarskich w Polsce do podjęcia wspólnych działań zapewniających bezpieczeństwo pracownikom ochrony zdrowia oraz wdrożenia Dyrektywy 2000/54/UE w sprawie Projektu e-zdrowie (e-health) 3. w sprawie Promocji Zawodu Pielęgniarki 4. w sprawie umieszczenia na liście kierunków Usługi elektroniczne w zdrowiu obejmują wszystkie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w relacjach pracowników i instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich klientów (pacjentów). Zagadnienie e - Zdrowia stało się jednym z czołowych zagadnień polityki zdrowia w UE. Wniosek o powołanie w Ministerstwie Zdrowia grupy ekspertów profesji związanych z ochroną zdrowia oraz pacjentów, których zadaniem będzie dopasowania oferty edukacyjnej kierunków pielęgniarskich do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług 5

6 studiów objętych Programem Kierunki Zamawiane Kierunku - Pielęgniarstwo 5. w sprawie zasadności zatrudniania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej 6. w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia 7. w sprawie munduru galowego pielęgniarskich w jej kształtowaniu, poprzez swój bezpośredni wpływ na zdrowie społeczeństwa kierunek studiów pielęgniarstwo powinien zostać zakwalifikowany do grupy kierunków zamawianych. Około 60% podopiecznych domów opieki społecznej to osoby przewlekle chore, niezdolne do samoopieki, co oznacza, że ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej całodobowej, opieki pielęgniarskiej i stałych działań pielęgniarskich. P TP apeluje o podjęcie przez Rząd RP kroków zmierzających do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 13 % PKB, podniesienie wymiaru składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne,decentralizację NFZ i demonopolizację rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Odwołując się do tradycji i oczekiwań środowiska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uznaje, że zaistniała potrzeba ujednolicenia ceremoniału jak i symboli zawodowych, podkreślających rangę uroczystości oraz tożsamość pielęgniarek i położnych. Zarząd Główny Materiały publikowane przez ICN Tłumaczenia materiałów: 1. Mentoring i Coaching w Pielęgniarstwie Wprowadzenie, 2. Mentoring i Coaching w Pielęgniarstwie Przewodnik 3. Poradnik Pielęgniarka Rodzinna. The Family Nurse 4. Poradnik HIV/ AIDS dla pielęgniarek i położnych 5. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych 6. Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie poprawy jakości opieki i wynagrodzenia pracowników 7. Projekt ICNP Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) wersja 1. Program Edukacyjny dla pacjentów ICN Patient Talk! PolskieTowarzystwo Pielęgniarskie Rozmawiaj z pacjentem! Propagowanie, rozpowszechnianie tłumaczeń materiałów edukacyjnych II. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i samorządami zawodowymi. Data Nazwa organizacji Rodzaj działania Zarząd Główny Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Konferencja Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki" Patronat nad Konferencją objęła Minister Zdrowia oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, W Konferencji udział wzięło 349 uczestników pielęgniarek i położnych z Wielkiej Brytanii, Gazy, Polski, Portugalii, Włoch, Tanzanii oraz zaproszonych gości. Celem Konferencji było Zapoznanie z ideą Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) 6

7 Polskie Towarzystwo Położnych Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie warsztaty z zakresu ICNP podczas Konferencji Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki" MZ, Opiniowanie projektów prawnych: ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, rozporządzenia o czynnościach wykonywanych samodzielnie, MZ, Uwagi do zielonej księgi Pracowników Ochrony Zdrowia UE CKPPiP NRPiP Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia EFN UE ICN Udział w posiedzeniach dotyczących kształcenia podyplomowego Współudział w działaniach na rzecz kształcenia podyplomowego Prace nad stworzeniem ujednoliconej terminologii w pielęgniarstwie, powołaniem zespołu ekspertów Udział w posiedzeniach: przekazywanie informacji o sytuacji w Polsce, ustalanie wspólnych stanowisk,, działalność na rzecz środowiska pracy przyjaznego pacjentom i pielęgniarkom, lobbowanie w sprawie zmiany Dyr 54/2000/EC Działania na rzecz zmniejszenia czasu trwania studiów uzupełniających, tzw. Pomostowych, opiniowanie dokumentów i ekspertyz Przygotowanie ankiet dot. Środowiska pracy pielęgniarek, tłumaczenie publikacji, stanowisk ICN, programów edukacyjnych Tłumaczenia materiałów: Mentoring i Coaching w Pielęgniarstwie Wprowadzenie, Mentoring i Coaching w Pielęgniarstwie Przewodnik Poradnik Pielęgniarka Rodzinna. The Family Nurse Poradnik HIV/AIDS Poradnik HIV/ AIDS dla pielęgniarek i położnych Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. ICN Przekazywanie materiałów na temat MDP :Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej. Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Care Innovations Kraków Marzec kwiecień, maj październik Poznań Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Szpital Uniwersytecki, UJ CM Wydział Nauk o Zdrowiu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Czynny udział w Zjeździe sprawozdawczym, przygotowywanie konkursu pielęgniarka roku 2008, współ organizacja Dnia Pielęgniarki, r Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego promocja PTP dbanie o prestiż zawodu majgrudzień 09r. maj 09 r maj 09 r. luty kwiecień maj Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ZOZ Poznań - Stare Miasto Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, ZOZ Poznań Nowe Miast 7 informowanie o konkursie pielęgniarka roku Przekazywanie informacji do biuletynu informacyjnego Izby o przyjętych stanowiskach na Zjeździe Krajowym PTP o wyborach nowego zarządu Oddziału, o wynikach konkursu Pielęgniarka Roku Udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (MDP) Udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (MDP) Udział przedstawiciela Oddziału PTP w konkursie na stanowisko pielęgniarki naczelnej / przełożonej

8 Kraków 08 grudzień Spotkanie opłatkowe, Zwyczaje Bożonarodzeniowe w Oficerski Klub Sportowy Zbrojownia Małopolsce Białystok data Nazwa organizacji Rodzaj działania 1. Współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. - pozyskanie refundacji kosztów udziału w szkoleniach, dofinansowywanie organizowanych konferencji - możliwość publikowania informacji PTP w Biuletynie OIPiP - możliwość korzystania z sali wykładowej - pozytywna odpowiedź na apel Przewodniczącej ZG PTP o dotację na rzecz PTP ( 1500zł). 2. Merytoryczna współpraca z Konsultantem Wojewódzkim ds. Pielęgniarstwa oraz w poszczególnych dyscyplinach szczegółowych. 3. Współpraca z uczelniami kształcącymi pielęgniarki: Uniwersytet Medyczny Białystok, Wyższa Szkoła Kosmetologii Białystok, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Łomża, Wyższa Szkoła Zawodowa Suwałki. Uczestniczenie w uroczystościach inauguracji roku akademickiego, czepkowania oraz rozdania dyplomów. Rzeszów data Nazwa organizacji Rodzaj działania Szpital Woj. Nr 2 w Rzeszowie Udział w obchodach XX- lecia Klinicznego Oddziału Rehabilitacji.- D.Podolec Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Udział w konkursach na stanowiska pielęgniarskie Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Udział w organizacji II Rzeszowskich Dni Pielęgniarstwa.- T. Gwizdak, E. Sułyk, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Rzeszowie Wykłady na kursach i specjalizacjach D. Podolec, A. Lipiec Gdańsk data Nazwa organizacji Rodzaj działania Luty Puls-Medic Sp.z o.o w Gdańsku Reprezentowanie PTP podczas wręczania certyfikatu ISO firmie zarządzanej przez pielęgniarki Konkurs na stanowisko Piel. Akademickie Centrum Kliniczne w Gdańsku Naczelnej Marzec Kwiecień Maj Lipiec Wrzesień Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie OIPiP oraz Katedra Pielęgniarstwa AMG OIPiP w Gdańsku -OIPiP w Gdańsku -Szpital Specjalistyczny w Chojnicach Zarząd Główny PTP GUM- immatrykulacja Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie dyplomatorium Wystąpienie na dyplomatorium pielęgniarek Reprezentowanie PTP na konferencji Pielęgniarka i Położna Partnerką lekarza.. połączone j z Jubileuszem X lecia Oddziału Pielęgniarstwa w Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Festyn-współudział -Woj. obchody MDP - obchody MDP Warsztaty dla pielęgniarek Wystąpienie 8

9 Legnica maj r Polskie Bractwo Kopaczy Złota Urząd Miasta Złotoryja Promocja PTP poprzez uczestnictwo w imprezach masowych związanych z płukaniem złota maj r OPZZPiP Organizacja obchodów Dni Pielęgniarki i czerwiec r Grudzień r Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych Starostwo Powiatowe Złotoryja OPZZPiP Położnej Promocja PTP poprzez uczestnictwo w imprezach masowych związanych z promocją miasta Organizacja opłatka wigilijnego III. Udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. data Nazwa programu Dla Kogo Zarząd Główny Spotkanie robocze poświęcone współpracy w nauczaniu historii zawodu Warszawa, CKPPiP Zebranie poświęcone tworzeniu projektów unijnych, Warszawa, CKPPiP PCK projekty programów nauczania Warszawa, ZG PCK Komisja kształcenia NRPiP w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych, 6.08 Konferencja uzgodnieniowa w sprawie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych Konferencja uzgodnieniowa w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Konferencja Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia - efekty, możliwości, perspektywy Białystok Legnica lipiec r wrzesień r 1. Współpraca z organizatorami prowadzącymi szkolenie podyplomowe CKPPiP w Warszawie oraz na terenie województwa podlaskiego. Współpraca z Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy Warszawa, NRPiP Warszawa, MZ Warszawa, MZ Warszawa, MZ Warszawa, MZ Departament Funduszy Europejskich komisje kwalifikujące do odbywania specjalizacji w zakresie pielęgniarstw: zachowawczego, psychiatrycznego, ratunkowego, pediatrycznego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgicznego, operacyjnego, epidemiologicznego, opieki długoterminowej, nefrologicznego z dializoterapią. udział przedstawicielki PTP w pracach komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, - udział przedstawicielki PTP w pracach komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwo zachowawcze. Szczecin Opracowanie programu dla kursu specjalistycznego Szczepienie ochronne dla pielęgniarek Opracowanie programu dla kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodka dla położnych Opracowanie programu dla kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo epidemiologiczne Opracowanie programu dla kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo chirurgiczne 9 Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

10 Opracowanie programu dla kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo pediatryczne Opracowanie programu dla kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo operacyjne Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Studium Kształcenia podyplomowego PAM IV. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie. data Nazwa/temat Rodzaj działania Zarząd Główny PTP Program Edukacyjny dla pacjentów ICN Patient Talk! PolskieTowarzystwo Pielęgniarskie Rozmawiaj z pacjentem! Propagowanie, rozpowszechnianie tłumaczeń materiałów edukacyjnych Spis broszur: Informacja zdrowotna dla pacjentów i konsumentów (Health information for patients and consumers) Bezpieczne stosowanie leków (Medication Safety) Ból głowy i radzenie sobie z migreną (Headache and Migraine Management) Depresja: stan, który można wyleczyć (Depression: A Highly Treatable Medical Walka z osteoporozą(acting on Osteoporosis) Walka z otyłością (The Obesity Epidemic) Bezpieczne przyjmowanie leków przez osoby starsze (Safe Medication Use and Older Adults) Zdrowe starzenie się (Healthy Ageing) Żywienie osób w starszym wieku (Nutrition for Older Adults) Żyjąc z demencją (Dealing with Dementia) Odżywianie w okresie dzieciństwa (Childhood Nutrition) Odżywianie kobiet w ciąży i niemowląt (Maternal and Infant Nutrition) Infekcje przenoszone drogą płciową (Sexually Transmitted Infections) Przemoc wobec dzieci: co to jest i jak zapobiegać (Child Abuse: What it is and how you can help prevent it) Wirus brodawczaka ludzkiego (The Human Papillomavirus) Udar mózgu wśród kobiet (Women and Stroke) Cel: zdrowie psychiczne (Targeting Mental Health) HIV/AIDS Samoopieka powszechnym priorytetem (Growing Trend in Self Care) Odczyny poszczepienne (OP) Adverse Events Following Immunisation (AEFI) Legnica maj r czerwiec r Profilaktyka choroby nadciśnieniowej i cukrzycy pomiar ciśnienia tętniczego, oraz poziomu cukru we krwi 10

11 V. Organizowanie kongresów naukowych, konferencji, warsztatów edukacyjnych, kursów, wykładów, odczytów. Data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) Konferencja Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki" Warszawa ZG PTP Letnie Warsztaty PTP 1. "Badanie Fizykalne" 2. "Badania Naukowe w Pielęgniarstwie 3. "Bezpieczna Pielęgniarka. Bezpieczny Pacjent") diagnozowanie ran metodą TIME - Firma Hartmann 4."Bezpieczna Pielęgniarka. Bezpieczny Pacjent" Podnoszenie i przemieszczanie pacjentów - Firma ArjoHuntleigh Gdańsk. ZG PTP Poznań Data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) Eksperymenty na bliźniętach w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau mgr Katarzyna Głodowska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Oddział w Poznaniu Wykład na posiedzeniu Oddziału - Ubóstwo - działania i rola zdrowia publicznego mgr A.Kopińska Symbole pielęgniarskie i ich znaczenie w pracy pielęgniarskiej mgr Sylwia Miętkiewicz Walka z chorobami społecznymi w środowisku wiejskim w okresie międzywojennym dr n. hum. Małgorzata Posłuszna. Kraków 16 kwiecień czerwiec Ryzyko w praktyce pielęgniarskiej zapobieganie i eliminacja zagrożeń Ból opanowanie dolegliwości w praktyce pielęgniarskiej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Krakowie Dom Wypoczynkowy w Mszanie Dolnej Oddział w Poznaniu Oddział w Poznaniu Oddział w Poznaniu Zarząd Oddziału PTP w Krakowie, Firma B. Braun Zarząd Oddziału PTP w Krakowie, szkolenie pod patronatem: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Badania Bólu Białystok data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) 8.05.r 1..Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Białystok Zarząd Oddziału PTP i Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej Współczesne metody leczenia chorób reumatycznych rola zespołu terapeutycznego. Białystok Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 8.06.r 3.Konferencja naukowo szkoleniowa Etyka zawodowa w pracy pielęgniarki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Suwałki 11 Koło PTP w Suwałkach

12 data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) r r 4.Warsztaty na temat żywienia dojelitowego 5. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP jako narzędzie profesjonalnej opieki Białystok Warszawa Zarząd Oddziału PTP i Koło PTP przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dr Jolanta Lewko Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji Rzeszów Choroby jelit Szp.Woj. Nr 2 Koło przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie Zespoły Chorobowe w gastroenterologii Zaczernie/ Rzeszowa Koło przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie Historia pielęgniarstwa polskiego. Duszniki Zdrój Koło przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie Świadom personelu medycznego w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów. Łańcut Zarząd Oddziału PTP w Rzeszowie Spółki prawa handlowego Pstrągowa ZO i Koło przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie Swiadoma zgoda na pobranie narządów do przeszczepu Choroby cywilizacyjne i nadciśnienie II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Gdańsk Szkolenie wyjazdowe Nowe spojrzenie na pielęgniarstwo chirurgiczne Notes - chirurgia. nowej generacji. Zastosowanie nowoczesnych środków dezynfekcyjnych w zakładach służby zdrowia COM Jarosław COM Jarosław Uniwersytet Rzeszowski, Wejherowo Szpital Specjalistyczny Katedra Pielęgniarstwa GUM Koło przy COM w Jarosławiu Koło przy COM w Jarosławiu Uniwersytet Rzeszowski Instytut Pielęgniarstwa, Zarząd Oddziału PTP w Rzeszowie. - E. Sułyk Zarząd Oddziału PTP Zarząd Oddziału Zasady i organizacja pracy pielęgniarek w ZOZ-ie dla osób pozbawionych wolności Areszt Śledczy w Gdańsku Zarząd Oddziału Legnica marzec r Profilaktyka zakażeń w oddziałach szpitalnych zakażenia odcewnikowe Złotoryja, Lubin Koła PTP i pielęgniarki epidemiologiczne wrzesień r Rola pielęgniarki we współczesnym świecie Złotoryja PTP Złotoryja listopad Nowości w leczeniu cukrzycy i otyłości Lubin PTP Lubin Szczecin I Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Innowacje w edukacji i Szczecin Koło PTP przy wydziale Nauk o Zdrowiu PAM 12

13 praktyce pielęgniarskiej Seminarium naukowoszkoleniowe Diagnozowanie w pielęgniarstwie Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej grudzień Szczecin Koło PTP przy wydziale Nauk o Zdrowiu PAM VI. Organizowanie olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów, sondaży. Data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) IV Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2008 Bydgoszcz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa przy ZG PTP Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2008 IV Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2008 Odbył się w Bydgoszczy w dniu 14 maja r. Patronat Honorowy Konkursu przyjęli: Minister Zdrowa Ewa kopacz, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych Elżbieta Buczkowska. Patronatem medialnym Konkursu objęły czasopisma: Problemy Pielęgniarstwa, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, oraz Portal Pielęgniarek i Położnych. II etap miał miejsce w dniu 7 marca r. Temat III etapu brzmiał: Symbole pielęgniarskie i ich znaczenie w mojej praktyce zawodowej. Laureaci zostali uhonorowani podczas odchodów MDP w 10 wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5. Głównym Sponsorem konkursu była Firma SKAMEX Company Ltd., która ufundowała laureatce przenośny komputer. Pielęgniarką Roku 2008 została ANNA IWANEK z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr4 w Lublinie. II miejsce przypadło Jadwidze Lasota z Woj. Szp. Bródnowskiego w Warszawie; miejsce III zajęła Małgorzata Halejcio ze Specj. Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. W konkursie wzięło udział 214 uczestników. Poznań Data Nazwa/tytuł Miejsce Organizator (oddział/koło) Konkurs Pielęgniarka Roku 2008 ZG PTP / Koło Liderów/ Oddział Białystok IV Ogólnopolski konkurs Pielęgniarka Roku 2008 Gdańsk Pielęgniarka Roku 2008 Eliminacje wojewódzkie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Białystok Katedra Piel. AMG 13 Zarzad Główny PTP, Zarzad Oddziału- etap wojewódzki ZG PTP/ ZO PTP VII. Redagowanie biuletynu informacyjnego, zeszytów naukowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Publikacje: Zarząd Główny 1. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) - aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do wdrożenia w Polsce. W: Problemy Pielęgniarstwa,, t.17,3: , 2. Kilańska D.: Zasoby ludzkie w ochronie zdrowia. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,3: 4zdj. 3. Kilańska D.: Organizacje międzynarodowe na rzecz profesjonalistów. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,4:6 4. Kilańska D.: Pielęgniarki i innowacje. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,5: Kilańska D.: Badania pielęgniarskie wymagają wsparcia. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,6: 4-5, zdj. 6. Kilańska D.: Pielęgniarki - liderki innowacji na świecie. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 7-8:14 7. Kilańska D.: Opis pracy pielęgniarskiej z wykorzystaniem taksonomii. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,9: Kilańska D.: Pielęgniarstwo rodzinne w centrum zainteresowania. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej,12: Kilańska D.: Sprawozdanie z 24 Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek Przewodzimy zmianom; Budując zdrowsze społeczeństwo ang. Leading Change; Building Healthier Nations, który odbył się roku w Durbanie (RPA). W: Problemy Pielęgniarstwa,t.17,3: ; MNiSZW Kilańska D.: Budujemy zdrowsze społeczeństwo. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 10: Kilańska D.: Budujemy zdrowsze społeczeństwo. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 11:6-7.

14 12. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, Red. Nauk.: Jolanta Górajek - Jóźwik, Aleksandra Gaworska - Krzemieńska, Jolanta Glińska, Michał Grzegorczyk, Hanna Grabowska, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska, Beata Dobrowolska, Małgorzata Kisilowska, Dorota Kilańska, Lublin: Makmed : 218, 13. Opieka nad chorym terminalnie. Towarzyszenie w godnym umieraniu. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. Katalog ICNP. Kol. Red. Maria Cisek, Jolanta Lewko, Aleksandra Gaworska - Krzemieńska, Hanna Grabowska, Michał Grzegorczyk, Jolanta Górajek - Jóźwik, Beata Dobrowolska, Beata Brosowska, Jolanta Glińska, Dorota Kilańska, Małgorzata Lewandowska. Genewa: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ; Warszawa: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie : wersja elektroniczna Szczecin AUTORZY (NAZWISKO, IMIĘ) Gorzkowicz Bożena, Maciej Kołban, Zbigniew Szych TYTUŁ PUBLIKACJI MIASTO ROK STRON (ISBN) Znaczenie oceny jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną w: Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 3. Red. nauk. Konrad Janowski, Katarzyna Grzesiuk. Lublin : Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej s Kunecka Danuta Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy, a etyka zarządzania zasobami ludzkimi w: Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod red. Romana Lewandowskiego, Ryszarda Walkowiaka, Marcina Kautscha. Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego s Danuta Kunecka Nadmierne obciążenie pracą w zespołach pielęgniarskich w: Zarządzanie w ochronie zdrowia. Aktualne problemy. Red. nauk. Maria Danuta Głowacka, Jan Nowomiejski. Białystok Kwartalne przekazywanie informacji do Biuletynu OIPiP w Białymstoku Poznań AUTORZY (NAZWISK O, IMIĘ) Posłuszna Małgorzata Poznań : Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu s TYTUŁ PUBLIKACJI W: (nazwa czasopisma) ROK NR STRONA (od-do) Metody i techniki stosowane przez pielęgniarkę internistyczną podczas edukacji pacjentów Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studentów medycznych, D. Talarska, D. Zozulińska-Ziółkiewicz (red. naukowa), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Posłuszna Małgorzata Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, D. Talarska, K. Wieczorowska-Tobis, E. Szwałkiewicz (red. naukowa), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, P. Rąglewska, J. Knotowicz (red. naukowa), Wyd. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Posłuszna Znaczenie aktywności Opieka i wychowanie tradycja

15 Małgorzata Posłuszna Małgorzata Posłuszna Małgorzata Posłuszna Małgorzata fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych współczesnego społeczeństwa Opieka lekarskopielęgniarska nad ludnością wiejską w okresie międzywojennym Opieka nad dzieckiem w środowisku wiejskim w Polsce międzywojennej, W: Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne, red. J. Skrzypczak, D. Żołądź-Strzelczyk, M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań Promowanie zdrowia i kultury fizycznej w wiejskich organizacjach młodzieżowych w Polsce międzywojennej i problemy współczesne, pod red. naukową D. Apanel, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne, red. J. Skrzypczak, D. Żołądź-Strzelczyk, M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Poznań 1(18) Katowice AUTORZY (NAZWISK O, IMIĘ) Łukasz- Paluch K. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E. Willaume- Pielka E Willaume- Pielka E. Grzegorczyk K. TYTUŁ PUBLIKACJI W: (nazwa czasopisma) ROK NR STRONA (od-do) Edukacja pielęgniarek i Nasze Sprawy. Biuletyn styczeń położnych na Śląsku w Informacyjny Okręgowej Izby pierwszych latach Pielęgniarek i Położnych w powojennych Katowicach. Spotkania świąteczne j. w styczeń Nestorek śląskiego pielęgniarstwa. Adela Giergielewicz j. w luty położna, założycielka Izb Porodowych. Irena Fabiańska j. w luty nestorka zawodu pielęgniarskiego, porucznik, nauczyciel Elżbieta Lohman j. w marzec Magdalena Pudłowska- j. w marzec Owczarek Irena Czyżyka j. w kwiecień Filomena Mucha. j. w kwiecień Bronisława Sibiga j. w kwiecień Konkurs Pielęgniarka Roku 2008 II etap w województwie śląskim. Alina Rumun nestorka pielęgniarek krakowskich. j. w kwiecień Łukasz- j. w maj Paluch K Willaume- Marta Maria Sziberl j. w listopad 15

16 Pielka E. Szczecin AUTORZY (NAZWISK O, IMIĘ) Gawłowska- Lichota Katarzyna, Wróbel Agnieszka, Brodowski Jacek, Karakiewicz Beata Gorzkowicz Bożena, Maciej Kołban, Zbigniew Szych Mroczek Bożena Cudowna Osobowość, niespotykany Urok Ludzkiego Serca, doskonała Pielęgniarka. TYTUŁ PUBLIKACJI W: (nazwa czasopisma) ROK NR STRONA (od-do) Analysis of the organization of nursing care provided for disabled children in special education institutions in North-West Poland. Ocena jakości życia leczonych operacyjnie pacjentów za skoliozą idiopatyczną. Sprawozdanie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Central European Journal of Public Health Ortop. Traumatol. Rehab. Wiadomości w czepku Vol. 17, nr 2 vol. 11 nr 6 Nr s Bożena Mroczek Kunecka Danuta Kunecka Danuta Ocena występowania bezsenności wśród ludzi w wieku produkcyjnym Satysfakcja pracownika, a jakość usług medycznych. Procedury konkursowe na stanowiska kierownicze w ZOZ-ach. Co dalej? Fam. Med. Primary Care Rev. vol. 11 nr 3 Probl. Hig. Epid. Studia Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą Vol.11 t. 90 supl.1 t. 25 s s s Ukazujące się od 1993 roku "Problemy Pielęgniarstwa" to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,57 pkt), Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 2007 (4 pkt). Za prenumeratę czasopisma "Problemy Pielęgniarstwa przysługuje 5 pkt edukacyjnych. W roku ukazały się 4 zeszyty. tom 17 nr 1 Spis treści: PRACE ORYGINALNE Wyniki programu edukacyjno-zdrowotnego wczesnego wykrywania cukrzycy i innych hiperglikemii jako prewencja chorób sercowo-naczyniowych pod hasłem Wyprzedź cukrzycę. Bożena Krymska Sylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów. Katarzyna Grabska, Wanda Stefańska 8 16 Strona 1

17 Analiza programu SCORE realizowanego w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie podlaskim Wiesława Mojsa Problemy funkcjonowania dzieci z astmą oskrzelową w środowisku szkolnym Renata Łukasik, Halina Woś Porównanie skuteczności analgezji dożylnej i zewnątrzoponowej po zabiegach torakochirurgicznych u dzieci. Lucyna Tomaszek Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Urszula Cisoń-Apanasewicz, Genowefa Gaweł, Dorota Ogonowska, Halina Potok Postrzeganie mężczyzny wykonującego zawód położnego przez pacjentki warszawskich szpitali Małgorzata Durka, Piotr Goworek, Beata Cieśla, Paulina Cieśla, Joanna Gotlib, Halina Cieślak Jakość życia osób chorych na schizofrenię w ocenie mieszkańców domu pomocy społecznej Beata Kudłacik, Teresa Kucharczyk, Bogusława Ryś Pacjent i jego rodzina na oddziale intensywnej opieki medycznej. Iwona Łopacińska 50 Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa - relikt przeszłości czy wartość zawodowa? Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska Zespół popunkcyjny: przyczyny, profilaktyka i leczenie. Katarzyna Snarska 63 PRACE POGLĄDOWE Pielęgniarstwo w Turcji. Historia, edukacja, perspektywy Małgorzata Nagórska, Monika Binkowska-Bury Maria Babicka-Zachertowa, twórczyni Ustawy o pielęgniarstwie Agnieszka Bukowska SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY Informacja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dotycząca obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w r. tom 17 nr 2 - Spis treści: PRACE ORYGINALNE Wiedza i postawy rodziców dzieci z rozpoznaną wadą serca Maria Kózka, Mieczysława Perek, Katarzyna Łudzik Analiza porównawcza wpływu cukrzycy i przebytego zawału serca na jakość życia pacjentów Ewa Borowiak, Katarzyna Rosiak, Tomasz Kostka Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego na temat śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego Jolanta Lewko, Dorota Mielech, Wojciech Nyklewicz, Cecylia Łukaszuk, Matylda Sierakowska, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak Postawy personelu medycznego wobec pobytu rodziców w szpitalu wraz z chorym dzieckiem Renata Łukasik, Halina Woś Wpływ samokontroli w cukrzycy na czas powstawania nefropatii cukrzycowej Ewelina Bąk, Monika Kadłubowska, Małgorzata Fraś Czas dojazdu pogotowia ratunkowego na miejsce zdarzenia na przykładzie powiatu i miasta Słupsk Krystyna Ziółkowska, Przemysław Paciorek Jakość życia chorych na hemofilię typu A Halina Jończyk, Agata Reczek, Tomasz Brzostek, Joanna Zdziarska PRACE POGLĄDOWE Ocena jakości życia zależnej od stanu zdrowia Małgorzata Chrobak Moralność i etyka a kodeks pielęgniarki na przykładzie przemocy w rodzinie Wioletta Waksmańska, Teresa Grzywna, Ewa Grzywna-Rożenek Charakterystyka zespołu zaniedbywania połowiczego; specyfika opieki pielęgniarskiej Aniela Wojtan, Stanisław Wojtan Rola komunikacji w przygotowaniu pacjentki do zabiegu ginekologicznego Strona

18 Grażyna Bączek, Marzena Sobolewska, Ewa Dmoch-Gajzlerska Charakterystyka aspektów jakości życia pacjentów z rakiem odbytnicy Iwona Jabłońska, Urszula Drabik Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu Elżbieta Miller SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek na studiach pierwszego i drugiego stopnia Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie wyłączenia historii pielęgniarstwa jako odrębnego przedmiotu kształcenia z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo tom 17 nr 3 - Spis treści: PRACE ORYGINALNE Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Lilla Walas, Robert Ślusarz, Zofia Sienkiewicz, Agnieszka Sadurska, Hanna Kachaniuk Subiektywna ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie Grażyna Bączyk, Marzena Ochmańska, Sabina Stępień Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną. Doniesienie wstępne Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Wiesław Drozdowski, Agata Gołębiewska, Dorota Kondzior Specyfika i odrębności sprawowania przed- i pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym Violetta Cebulska, Violetta Koźlak Problemy fizyczne chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej a wsparcie społeczne ze strony personelu pielęgniarskiego Jolanta Glińska, Ewa Adamska, Beata Brosowska, Małgorzata Lewandowska Wpływ kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego na znajomość zasad pomiaru ciśnienia tętniczego Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik, Krzysztof Narkiewicz Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z rakiem odbytnicy. Część II - badania własne Iwona Jabłońska Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniów klas sportowych i ogólnych w Ustrzykach Dolnych Małgorzata Marcysiak, Anna Ciosek, Małgorzata Żywica, Emilia Prządak, Daniel Banasiewicz, Miłosz Marcysiak, Małgorzata Zagroba, Bożena Ostrowska, Grażyna Skotnicka-Klonowicz Ocena wiedzy pacjentów na temat łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Renata Sierżantowicz, Marta Dreger, Katarzyna Łagoda, Grażyna Jurkowska Ocena stopnia nasilenia bólu u dzieci po zabiegach torakochirurgicznych Lucyna Tomaszek PRACE POGLĄDOWE Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) - aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do wdrożenia w Polsce Dorota Kilańska Problem nietrzymania moczu i stolca a zakażenia u chorych hospitalizowanych oraz pensjonariuszy domów opieki długoterminowej Jadwiga Wójkowska-Mach, Piotr B. Heczko Żywienie parenteralne - rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem Małgorzata Rutkowska Miażdżyca - choroba wieloczynnikowa Strona

19 Kinga Berek, Rafał Bobiński SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY Sprawozdanie z 24. Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek Przewodzimy zmianom; Budując zdrowsze społeczeństwo ( Leading Change; Building Healthier Nations ), który odbył się roku w Durbanie (RPA) Dorota Kilańska Akredytowane Centra Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) Stanowisko PTP w sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP ) do praktyki tom 17 nr 4 Spis treści: PRACE ORYGINALNE Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wśród kobiet w podeszłym wieku Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska Zasoby osobiste pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Anna Majda, Henryka Józefowska Efektywność wykorzystania zasobów pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi Halina Piecewicz-Szczęsna, Tatiana Matwiejczyk, Edward Walczuk Współpraca położnych podstawowej opieki zdrowotnej z podmiotami świadczącymi opiekę nad kobietami, noworodkami i niemowlętami do drugiego miesiąca życia Maria Biskupska, Tomasz Jarosław Niewiadomski Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny a stopień zaspokajania wybranych potrzeb zdrowotnych chorych po udarze mózgu Kazimiera Hebel, Leszek Bieniaszewski Wpływ obciążenia psychicznego pracowników zintegrowanego zespołu medycznego na zadowolenie z wykonywanej pracy Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Adriana Brzezicka Występowanie zespołu zaniedbywania połowiczego u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu Aniela Wojtan, Stanisław Wojtan PRACE POGLĄDOWE Pielęgnacja chorych po zabiegu enukleacji gałki ocznej Katarzyna Galbarczyk, Beata Jędryczek, Andrzej Galbarczyk Rola pielęgniarki w ograniczaniu czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego na podstawie doświadczeń Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego w Gdańsku Wiesława Kucharska, Lucyna Wilczewska, Marcelina Skrzypek-Czerko Rola pielęgniarki w edukacji chorego na cukrzycę typu 1 i/lub jego rodziny Anna Stefanowicz, Dorota Birkholz, Bogumiła Wójcicka, Małgorzata Wierzbicka, Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska Strona W r. ukazała się publikacja Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) wersja 1.0 wprowadzające ujednolicony język pielęgniarstwa. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i stanowi integralną część globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a jej nadrzędnym celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie. Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do pielęgniarek praktyków. Ideą zarówno autorów, redaktorów jak i wydawcy jest, aby publikacja pomagała pielęgniarkom i położnym w opisie praktyki zawodu, który wykonują, tzn. świadczeń realizowanych w codziennej praktyce, jak również w wycenie podejmowanych działań i ocenie ich wykonania dla poprawy wyników leczenia tych, dla których te zawody pełnią rolę służebną. Publikacja adresowana jest również do osób zajmujących się w pielęgniarstwie zarządzaniem (konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne i oddziałowe) i dydaktyką (nauczyciele akademiccy, wykładowcy na kursach i specjalizacjach, autorzy publikacji zawodowych). 19

20 WYSTĄPIENIA Szczecin AUTORZY (NAZWISKO, IMIĘ) Bożena Gorzkowicz Bożena Gorzkowicz Bożena Gorzkowicz Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Małgorzata Szkup, Magdalena Kuczyńska TEMAT Nazwa Konferencji/Kongresu/Sympozjum/Zjazdu/Szkolenia miejsce data Ocena jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych operacyjnie Znaczenie oceny jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. The prognostic value of the quality of life parameters in patients with idiopathic scoliosis treated operatively. Obraz pielęgniarki w oczach pacjentów hospitalizowanych Skoliozy - współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia. IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Temples of inspiration. Passion and commitment towards professional and holistic practice. 2nd International Conference and Exhibition Europejski wymiar kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warszawa Lublin St. Julian; Malta Lublin listopada września października października 20

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 maj-czerwiec 3/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie OFERTA SZKOLENIOWA!!! Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ w LEGNICY ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS ZESZYTY NAUKOWE Nr 1 (8)/2009 LEGNICA 2009 Zespół redakcyjny serii zeszytów: doc. dr Ryszard Pękała dr Jolanta Pietras

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie CZERWIEC 2008r Pielęgniarki i Położne w teatrze W NUMERZE: MIĘDZYNARODOWYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584 W CIENIU CZEPKA N I E Z A L E Ż N Y M I E S I Ę C Z N I K P I E L Ę G N I A R E K I P O Ł O Ż N YC H O K R Ę G U W R O C Ł A W S K I E G O I L E G N I C K I E G O ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP Spis treści Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wesołych świąt listopad-grudzień 6/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w KONIECZNIE Lublinie PRZECZYTAJ!!!

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r. W numerze: Kalendarium Wybrane zagadnienia z działalności Rady Opolski Hipokrates 2012 Konferencja - Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, Realizacja Praw Pacjenta Szpital bez bólu Kierownicza

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10

Biuletyn Informacyjny Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10 Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49 Listopad 2010 r. str. 2 str. 12 str. 10 Szanowni Państwo, 24 października obchodziliśmy w naszym Instytucie Światowy Dzień Transplantacji.

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze!

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze! W numerze: Wybrane zadania zrealizowane przez ORPiP w Opolu Konferencja i szkolenie Kalendarium Hanna Chrzanowska - wybitna pielęgniarka Rozmowa z Judytą Sklanny Przezcewkowa implantacja zastawki aortalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Część I Warszawa 2008 SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE 1 Sytuacja

Bardziej szczegółowo