Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie"

Transkrypt

1 Informacja nr 8/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Szanowni Państwo! W imieniu Centrum przekazuję Państwu kolejny numer informacji z działalności Centrum w 2014 r. Minęły kolejne 4 miesiące od ostatniego wydania Biuletynu. Poniżej przedstawiono więc tradycyjnie foto-relację z tego okresu. Początek roku to okres podsumowań i planów. Pragnę podkreślić, że praca wykonana w 2014 r., dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, przyczyniła się do osiągnięcia kolejnych celów. Przede wszystkim służyła rozwojowi wiedzy i umiejętności posługiwania się Klasyfikacją. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące wdrożenia ICNP w Polsce, zostaną sfinalizowane w 2015 r. Będziemy mogli przygotować pielęgniarki i położne do posługiwania się terminologią referencyjną w praktyce. Umożliwi to wybór narzędzia pozwalającego oceniać potrzeby pacjentów, mierzyć obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie na opiekę. D. Kilańska 20 lutego 2014 r., na UM w Łodzi, odbyło się pierwsze seminarium nt. nauczania ICNP. Seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowego standardu ICNP w Polsce Od nauki do praktyki z Klasyfikacją ICNP, którego celem jest wypracowanie wskazówek do prowadzenia prac licencjackich na studiach pierwszego stopnia, w oparciu o studium przypadku, z wykorzystaniem standardu ICNP oraz określenie stanowiska środowiska akademickiego w sprawie współczesnego modelu opieki pielęgniarskiej W seminarium wzięły udział 85 pielęgniarki i położne, dydaktycy z 20 miast, 23 szkół wyższych i uczelni kształcących pielęgniarki i położne. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 13 warsztatów dla pielęgniarek i położnych, w tym 8 zorganizowanych we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. W warsztatach udział wzięło 277 pielęgniarek i położnych, także z Zielonej Góry, pielęgniarek naczelnych Zespołu szpitali EMC i Białegostoku.

2 Zdj.: fotorelacja z warsztatów ICNP, wrzesień - październik 2014 Wygłoszono wykłady dotyczące ICNP na 11 konferencjach, w których uczestniczyło około 1500 pielęgniarek i położnych, organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarskie, oddziały Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i stowarzyszenia pielęgniarskie. Centrum konsultowało sposób implementacji ICNP do systemów informatycznych dla partnerów biznesowych (w tym firm informatycznych). Odbyło się 8 spotkań szkoleniowokonsultacyjnych, zgodnie z rekomendacjami. Przeprowadzono także szereg konsultacji dotyczących zasad implementacji ICNP i jej zastosowania w ochronie zdrowia dla liderów pielęgniarstwa. Kontynuowano także badania, wśród pielęgniarek, dotyczące implementacji Klasyfikacji do praktyki. Wyniki wstępne badania zostały przedstawione podczas spotkania z Konsultantami Krajowymi w Departamencie Pielęgniarek i Położnych, w dniu r. str. 2

3 We współpracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych przeprowadzono także analizę wdrożenia ICNP do dydaktyki (wrzesień październik 2014 r.). Raport z wdrożenia przedstawiono do dyspozycji Departamentu. Wyniki analizy zostaną także zaprezentowane na spotkaniu Centrów ICNP podczas Kongresu ICN. Ministerstwo Zdrowia skierowało pisma do podmiotów leczniczych, informując o przygotowaniu systemów do wdrożenia Klasyfikacji ICNP do systemów informatycznych w Polsce. Przygotowywano dwa raporty dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek dotyczące postępów i problemów z wdrażaniem Klasyfikacji, w tym szczególnie pozyskania licencji. Informacje zamieszczono w biuletynach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN): ehealth Bulletin N 7 June 2014, ehealth Bulletin N 8 December Członkowie Centrum w 2014 r. wspierali merytorycznie przygotowanie 6 artykułów, wykorzystujących terminologię referencyjną. Przygotowano w nich przykładowe plany opieki, w oparciu o studium przypadku dotyczące zarządzania chorobą w nefrologii, neurologii, czy też objawem. Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie PZWL Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie. 2 publikacje dotyczące wykorzystania ICNP w dydaktyce, przygotowane przez członków Centrum, ukażą się w 4 numerze czasopisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Problemy Pielęgniarstwa. Plany opieki przygotowywali studenci wykorzystując Klasyfikację ICNP. Przygotowano je na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez studentów w podstawowej opiece zdrowotnej. W kwietniu 2014 r. ukazała się pierwsza w Polsce książka opisująca szczegółowo Klasyfikację ICNP. Celem publikacji było wsparcie pielęgniarek dydaktyków i praktyków we wdrażaniu ICNP i przygotowywaniu planów opieki. Spis treści >>> 2 kwietnia 2014 r., w Lublinie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 uczestniczono w Forum Koła Akademickiego PTP Uniwersytetu Medycznego W Lublinie nt. Wprowadzenie do dyskusji wokół klasyfikacji ICNP i NANDA. str. 3

4 We współpracy z Uniwersytetem w Islandii zorganizowano projekt TELENRSCARE (kwiecień czerwiec 2014 r.). Jedno z zadań projektu prowadzona była ewaluacja tłumaczenia ICNP 2013 (umowa pomiędzy ICN i ACBiR przy UM w Łodzi). Trwają prace nad katalogiem diagnoz i interwencji pielęgniarskich dotyczących bólu u osób starszych, opracowanego TELENRSCARE w oparciu w projekcie o Evidence Base Nursing (EBN). Przy wsparciu Centrum kontynuowane są prace mające na celu implementację terminologii referencyjnej do dydaktyki na UM w Łodzi. Kontynuowane jest także wdrażanie ICNP do specjalizacji organizowanych przez UM w Łodzi (pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo rodzinne) realizowanych przez Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. W lipcu 2014 r. wystąpiono do CKPPiP z wnioskiem dot. uzupełnienia programów kształcenia podyplomowego o Klasyfikację ICNP, zgodnie z Rekomendacją Rady e-zdrowie z 2011 r. Konsultowano z MZ i CSIOZ zasady utworzenia rejestru monitorowania jakości opieki pielęgniarskiej, przygotowywano wytyczne do przetargów w podmiotach leczniczych i uczestniczono w 7 posiedzeniach Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ. zdj.: fotorelacja z posiedzeń rady e-zdrowie str. 4

5 Rada realizowała m.in. opracowywanie planów opieki według katalogów ICNP, z wykorzystaniem arkusza przygotowanego przez CSIOZ oraz walidację tłumaczenia ICNP, wersji Z uwagi na trwające tłumaczenie weersji 2013 wstrzymano prace do ukończenia tłumaczenia. W dniu 10 grudnia 2014 r., na zaproszenie Departamentu Zdrowia MSWiA, przeprowadzono wykład dla 25 Dyrektorów jednostek podległych Ministerstwu. Szpital MSWiA w Bydgoszczy pilotuje wdrożenie ICNP do systemów informatycznych podmiotów podległych MSWiA. Obecnie trwa wymiana korespondencji w sprawie. W 2014 r. podpisano także 2 umowy z podmiotami leczniczymi na pilotaż Klasyfikacji. Klasyfikacja będzie udostępniona w wersji 2013, po walidacji przez Radę ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, w 2015 r. Jako efekt projektu TELENRSCARE opublikowano przewodnik ICNP z grupami jednorodnych diagnoz i interwencji pielęgniarskich do pielęgniarstwa środowiskowego, w którym zaadoptowano schemat procesu pielęgnowania rekomendowanego przez ICN (2005) i ACENDIO (2006), Ryc. 1. Ryc. 1 Schemat procesu pielęgnowania wg ICN (2005) Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) V etap Procesu Pielęgnowania - ewaluacja to postawienie diagnozy pozytywnej lub negatywnej i wykorzystanie dla tego celu osi ICNP diagnoza. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o II Seminarium ICNP dotyczącym dokumentacji elektronicznejej Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Pielęgniarstwie. Doświadczenia z wdrażania Klasyfikacji ICNP do nauki i str. 5

6 praktyki, seminarium towarzyszyć będą warsztaty dotyczące wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej. Wszystkim pielęgniarkom, położnym oraz przyjaciołom pielęgniarstwa zaangażowanym w upowszechnienie Klasyfikacji serdecznie dziękujemy r. to rok, w którym głównym celem powinno być ujednolicenie wymogów dla elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej z uwzględnieniem rekomendowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Minimalnego Zestawu Danych (I-NMDS). DODATKOWE INFORMACJE: 1. Strona internetowa ACBiR ICNP 2. Informacje o ICNP na stronie www Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 3. Prezentacje o ICNP w j. angielskim 4. ICNP na Kongresie ICN Melbourne więcej 5. Prezentacje z konferencji dotyczące Telepielęgniarstwa 6. Publikacja ICN (w j. angielskim) "Poradnik technicznej implementacji Klasyfikacji ICNP (R)" 7. Spotkanie Konsorcjum akredytowanych przez ICN centrów badania i rozwoju ICNP Dokumentacja medyczna 1. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego w sprawie ICNP (R) 2. Stanowisko Konsultantów Krajowych, w sprawie wdrożenia ICNP (R) do praktyki pielęgniarskiej z r. 3. Rekomendacja Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie przy CSOZ z r. w sprawie wytycznych do tworzenia dokumentacji dla pielęgniarek 4. Załącznik nr 3 do Podejścia do klasyfikacji dla dokumentacji medycznej, w kategorii Kierunki informatyzacji e-zdrowie Polska na lata Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji str. 6

7 w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526) 7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U nr 113 poz. 657) 9. Akty wykonawcze do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Zainteresowanych szkoleniem z zakresu ICNP zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem formularza Zapraszamy do współpracy instytucje zainteresowane badaniem i rozwojem Klasyfikacji (uczelnie, podmioty lecznicze). ACBiR ICNP Łódź, 11 stycznia 2015 r. str. 7

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo