Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3"

Transkrypt

1 Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3 Kwiecień 2011 Nr 4 (99) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP Ćmińsk Bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze! Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze obradowało w marcu, w jednostce OSP w Ćmińsku. Strażacy podsumowali dorobek w 2010 roku, wybrali nowe władze jednostki oraz wytyczyli najważniejsze kierunki pracy w 2011 roku. Gośćmi zebrania byli: marszałek woj. w młodzieżowych drużynach pożarniczych, 5 członków, tzw. Ogników oraz świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicestarosta kielecki Zenon Janus, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: W ub. roku strażacy wyjeżdżali do osób... w grupie tanecznej MDP. zastępca komendanta wojewódzkiego akcji, w tym do 17 pożarów i 57 innych PSP bryg. Stanisław Woś, zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach dobyto 31 osób, w tym 1 dziecko, a także zagrożeń. Z rozbitych samochodów wy- Krzysztof Janicki oraz wójt gminy Maciej Lubecki. 4 ofiary śmiertelne. dokończenie na str. 5 Jak zwykle w Ćmińsku, sprawozdanie z działalności OSP w minionym roku przekazano w sposób medialny, a więc bardzo interesujący, z pokazem m.in. wielu zdjęć z akcji, szkolenia, prac gospodarczych oraz uczestnictwa w imprezach o charakterze społecznym. OSP w Ćmińsku, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponuje nowoczesnym sprzętem, m.in. samochodami: ciężkim Jelczem, średnim marki Star-Man oraz ratownictwa technicznego marki Mercedes. Na wyposażeniu jednostki znajdują się także najnowocześniejsze urządzenia do ratownictwa drogowego. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas otrzymuje Honorowy Kadrę jednostki stanowi: 30 strażaków, 10 kobiet, 10 dziewcząt i tyluż chłopców Tytuł Strażaka OSP z rąk Ireneusza Żaka. Przewodniczący Rady Gminy Robert Pokrzywiński Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju, zdrowia, nadziei, optymizmu i wiary, że przyszłość przyniesie nam wszystko co najlepsze składają Mieszkańcom: Wójt Gminy Maciej Lubecki Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2011 Przez Internet i rachmistrzów 1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się w całym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Spisywane będą dane według stanu na 31 marca 2011 r. o godz Spis trwać będzie do 30 czerwca 2011 r. Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. każdy spisując się samodzielnie przez Internet (adres formularza spisowego: (http://form.spis.gov.pl/), będzie mógł potwierdzić lub zaktualizować swoje dane uzyskane ze źródeł administracyjnych. dokończenie na str. 2 Reaktywowano działalność Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gospodarczych Nowe zamiary i obietnice 11 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gospodarczych gminy. Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli: Ryszard Antoni Żelazny prezes, Marek Harabin wiceprezes, Jan Szustak sekretarz, Małgorzata Popiel skarbnik, Jerzy Tecław - członek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Kasprzyk. dokończenie na str. 2

2 Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2011 Przez Internet i rachmistrzów dokończenie ze str. 1 Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. trwać będzie zbieranie danych: drogą wywiadów telefonicznych przeprowadzanych przez ankieterów statystycznych poprzez wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych, którzy będą odwiedzać osoby objęte spisem i rejestrować dane na formularzach elektronicznych zainstalowanych na przenośnych urządzeniach elektronicznych Pod numerami infolinii NSP 2011 uzyskać można informacje na temat Nowe władze Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gospodarczych, trzeci z lewej - prezes zarządu Ryszard Antoni Żelazny dokończenie ze str. 1 Stowarzyszenie istnieje od 10 lat, nie korzystając z żadnych dotacji z budżetu gminy. Utrzymuje się ze składek swoich członków w liczbie 28, z tym, że nie wszyscy byli aktywni. Stowarzyszenie zrzesza przeważnie, przedsiębiorców, osoby świadczące usługi oraz inteligencję z gminy. Forum, zgodnie ze swoim statutem, jest ciałem opiniotwórczo-doradczym wójta oraz Rady Gminy w sprawach głównie gospodarczych, rozwoju infrastruktury, polityki społecznej i kultury. Ostatnio podjęto uchwały: o wysokości składki rocznej 50 złotych oraz wyłonienia Kapituły i opracowania regulaminu nadawania wyróżnienia gminy w postaci płaskorzeźby Gwarka. Będzie to coroczne wyróżnienie dla jednej firmy przyczyniającej się do rozwoju gminy oraz dwóch firm nominowanych. Gwarek będzie nadawany z okazji Święta Gminy. Biorący udział w dyskusji: wójt Maciej Lubecki, Zdzisław Zapała spisu oraz potwierdzić tożsamość rachmistrza i ankietera statystycznego numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych numer dla połączeń z telefonów komórkowych (płatny zgodnie z cennikiem operatora). Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od W województwie świętokrzyskim pracować będzie 22 ankieterów statystycznych oraz 596 rachmistrzów spisowych. Rachmistrze spisowi rozpoczęli odwiedzanie mieszkań 8 kwietnia 2011 r. Reaktywowano działalność Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gospodarczych Nowe zamiary i obietnice kierownik ZGK, Stanisław Wałek oraz Jan Szustak sekretarz stowarzyszenia podkreślili, że nadawanie Gwarka przyczyni się do promocji firm oraz gminy. W sprawach różnych uczestnicy spotkania wnioskowali do wójta gminy m.in. o remont remizy OSP w Miedzianej Górze oraz modernizację garaży, które są za ciasne dla samochodów bojowych OSP. Członkowie zebrania obiecali większą aktywność i wspieranie stowarzyszenia. Jan Szustak P.s. Kto z mieszkańców chciałby mięć większy wpływ na program rozwoju gminy, np. w zakresie ekologii, zastosowanie energii odnawialnej i wszystkiego co przyczyniałoby się do estetyczniejszego życia mieszkańców, proszony jest o pobranie deklaracji stowarzyszenia i zapisanie się do Forum. Telefony kontaktowe: prezes lub: sekretarz. Rachmistrz powinien posiadać legitymację, która upoważnia do przeprowadzenia prac spisowych. Legitymacja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzenia spisu w określonym czasie na określonym terenie, pieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis dyrektora Urzędu Statystycznego, który wydał legitymację. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym. Pierwszy dzień wiosny w ZS w Kostomłotach 21 marca był dniem bez zajęć dydaktycznych. Tego dnia przyszła do nas wiosna, którą uczniowie i nauczyciele wesoło i radośnie przywitali w sali teatralnej. Młodzież wykazała się ogromnym talentem, zaangażowaniem i przebojowością. Zaprezentowała swoje umiejętności w konkursie Mam talent. Wśród wykonawców pojawili się piosenkarze, magik, kabareciarze i instrumentaliści. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali słodkie nagrody. Klasy młodsze, pełne ciekawości, jakie atrakcje przyniesie pierwszy dzień wiosny w murach szkoły, spotkały się w sali teatralnej. Było ciekawie i kolorowo, a przede wszystkim bardzo wesoło. Uczniowie przeprowadzili wywiad z Panią Wiosną i stwierdzili, że zbliża się ona wielkimi krokami. Dużo emocji wśród dzieci wywołały konkurencje, jakie przyszło im wykonać. Karmienie dżemem z zawiązanymi oczami, rzut piórnikiem do celu, czy pakowanie tornistra na czas okazało się nie lada problemem. Ale warto było, bo zwycięska klasa otrzymała certyfikaty, które uprawniały do taryfy ulgowej na lekcji lub cieszący się największą popularnością certyfikat uprawniający do dodatkowej lekcji wf-u. Między konkurencjami poszczególne klasy prezentowały swoje krótkie programy artystyczne. Imprezy przygotowały i przeprowadziły nauczycielki klas III i opiekunowie Samorządu Szkolnego. OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze informuje, że w związku z podwyżką cen paliwa, z dniem r. ustala nowe stawki na wywóz nieczystości płynnych: 1) 15,00 zł/m 3 (brutto) dla mieszkańców gminy nie posiadających możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej; 2) 20,00 zł/m 3 (brutto) dla mieszkańców gminy posiadających możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, która istnieje minimum l rok. 2 Głos Miedzianej Góry

3 Tysiąc kapitalnych projektów Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich dzieci, uczęszczające do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatkowych lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi Ludzkiemu mogły założyć własny biznes. Są to też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tak różnych powodów, jak choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia. Na dofinansowanie projektów z PO KL województwo świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł). Dotychczas za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przyznano autorom projektów ponad 820 milionów złotych. Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone na realizację ponad tysiąca projektów ze sfer edukacji, rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Najwięcej z nich dotyczyło organizacji dodatkowych zajęć w szkołach oraz tworzenia nowych przedszkoli. Tego typu projekty skierowane są m. in. do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dotychczas z finansowanych przez UE zajęć pozalekcyjnych skorzystało 34 tys. świętokrzyskich uczniów, a z zajęć przedszkolnych 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 młodych ludzi, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno przyrodniczych, otrzymało przyznawane przez ŚBRR stypendia naukowe. Kapitał Ludzki dał również wielu osobom możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz nauki nowych, lepszych profesji. Z projektów PO KL, w ramach których realizowane były różnego rodzaju szkolenia zawodowe, na przykład nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych maszyn budowla- nych, skorzystało blisko 80 tys. osób, zarówno pracujących, jak i odchodzących z rolnictwa, czy bezrobotnych. Elementem Kapitału Ludzkiego są także bardzo popularne dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej możliwa do uzyskania kwota wsparcia to nawet 40 tys. zł. W firmach, które powstały w naszym regionie dzięki takim właśnie dotacjom, pracę znalazło ponad 5 tys. osób. Każdy mieszkaniec naszego województwa może być uczestnikiem projektu PO KL. Jak znaleźć projekt dla siebie? To proste. Wszelkie informacje o realizowanych właśnie przedsięwzięciach z PO KL są w internetowej bazie tzw. Mapie Projektów, która znajduje się pod adresem: Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, w której, po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów, zainteresowane osoby mogą znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek, nadzorujący wdrażanie PO KL w naszym regionie: - Województwo świętokrzyskie dobrze wykorzystuje pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na tle pozostałych regionów jesteśmy na szóstym miejscu w kraju pod względem zaawansowania w jego realizacji. Ale to nie tylko liczby i statystyki. To również realny wpływ na rozwiązywanie problemów naszego regionu. Na przykład, dzięki uruchomieniu punktu przedszkolnego w Oblęgorku, dzieci z Gminy Strawczyn uczestniczą w zajęciach z logopedą, psychologiem, uczą się również języka angielskiego. Daje im to szansę na lepszy start w przyszłość i stanowi wsparcie dla ich rodziców. Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce i w województwie świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko czterdzieści procent kwoty, którą nasz region otrzymał na dofinansowanie kapitałowych projektów. Można więc jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pożarach giną ludzie! Nie wypalać trawy! Panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw powoduje bujniejszy wzrost roślinności, tymczasem jest szkodliwy, wyjaławia ziemię, powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Wypalanie traw jest wyjątkowo nieodpowiedzialne, ponieważ pożar może rozprzestrzeniać się w niekontrolowany sposób. Jeżeli wypalane są trawy na terenach sąsiadujących z lasem, może dojść do zagrożenia dla lasów i giną wówczas cenne drzewostany, które odrastają przez dziesiątki lat. Wypalanie traw przyczynia się także do zniszczenia miejsc lęgowych wielu gatunków zwierząt. Jak poinformował nas bryg. Robert Sabat - zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach, rok bieżący jest wyjątkowy pod względem liczby pożarów traw. O ile w naj- bardziej niekorzystnym pod tym względem roku 2005 miały miejsce 444 pożary traw, to do 5 kwietnia br. zanotowano już takich podpaleń. Zatrważająca jest bezmyślność ludzi inicjujących te zagrożenia. Niedawno, w Bilczy pod Kielcach, podczas gaszenia takiego pożaru, strażacy znaleźli w spalonej trawie zwęglone zwłoki mężczyzny. Takich ofiar może być więcej, jeśli właściciele łąk nie zrozumieją jak dużym zagrożeniem są te pożary. Wypalanie traw jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 5 tysięcy złotych. Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika W sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, 10 marca br., odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika. Pierwszoklasiści z uwagą słuchali p. bibliotekarki E. Pierzak, która wprowadziła ich w świat książek. Następnie, z wielkim przejęciem, obejrzeli przedstawienie bajki pt.,,kopciuszek przygotowanej przez uczniów klasy III c pod opieką M. Saługa i E. Pierzak. Na koniec złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali prawo korzystania z księgozbiorów biblioteki szkolnej. Na zakończenie uroczystości dyrektor Piotr Kwiecień wyraził swoje zadowolenie z powiększenia się grona czytelników w naszej szkole i życzył im ciekawych przeżyć w trakcie czytania książek. Kwiecień 2011 Głos Miedzianej Góry 3

4 GOPS informuje Zwiększenie aktywności zawodowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje o przystąpieniu do realizacji kolejnego projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu GOPS jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej, w tym readaptacja społeczna i zawodowa osób społecznie wykluczonych i tym zjawiskiem zagrożonych. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, podniesienie lub wykształcenie nowych kompetencji zawodowych i społecznych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy oraz doskonalenie nabytych umiejętności. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 15 osób z terenu gminy Miedziana Góra, które są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych. Odbiorcami projektu Czas na aktywność w gminie Miedziana Góra będą osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej (osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby znajdujące się w otoczeniu osób wykluczonych społecznie). W ramach realizacji programu wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologiczne w formie warsztatów psychologicznych (grupowych) i konsultacji indywidualnych oraz zostaną objęci grupowym i indywidualnym doradztwem zawodowym. Po konsultacjach z doradcą zawodowym zostaną przeprowadzone także kursy zawodowe, w których uczestnictwo będzie potwierdzone certyfikatami. Przy realizacji projektu brana będzie pod uwagę polityka równości szans czyli promocja równych szans kobiet i mężczyzn, wyrównanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w programie umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów, ułatwiając im powrót na rynek pracy a w rezultacie poprawę warunków materialno bytowych. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są bezpłatne. Groźny wypadek w Ćmińsku - Wyrowcach W poniedziałek, 4 kwietnia br., o godzinie 8.42, na drodze numer 74 w Ćmińsku-Wyrowcach, zderzyły się dostawczy volkswagen i opel vectra. Oplem jechały trzy osoby, volkswagenem dwie. Na miejsce zdarzenia natychmiast udali się strażacy z jednostki OSP w Ćmińsku, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania ofiar wypadków drogowych. Strażacy, by wydostać rannych, musieli użyć sprzętu hydraulicznego do rozcinania blach. Dwie osoby, jadące oplem, zostały śmigłowcem zabrane do szpitala w Kielcach. Jedna osoba jest poważnie ranna, druga z niegroźnymi obrażeniami. Kierowca opla wyszedł z wypadku bez szwanku. Nic nie stało się dwóm osobom jadącym volkswagenem. Obydwa pojazdy zostały mocno uszkodzone. Jak wstępnie ustalili policjanci, auta jechały od Kielc w stronę Łodzi. Pierwszy jechał volkswagen, za nim opel. Na jednym ze skrzyżowań kierowca opla prawdopodobnie zaczął skręcać w lewo i nagle zmienił swój zamiar - zaczął odbijać w prawo. W tym czasie jadący oplem już go wyprzedzał - doszło do zderzenia. Przed południem droga numer 74 została odblokowana. Dla strażaków z Ćmińska był to już kolejny wypadek, w którym udzielali pomocy ofiarom. A oto relacja uczestniczki akcji ratunkowej Magdaleny Żak z OSP w Ćmińsku: 4 kwietnia br. o godzinie 8:43 jednostka OSP Ćmińsk otrzymała zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów na drodze 74 w miejscowości Wyrowce. Na miejsce zadysponowany został samochód lekki ratownictwa technicznego wraz z obsadą. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu okazało się, że pasażer Opla Vectry C jest uwięziony wewnątrz pojazdu. Głowę poszkodowanego dociskał zmiażdżony dach pojazdu do zagłówka siedzenia, niewiele brakowało by pogięte blachy 4 Głos Miedzianej Góry wsparcia psychicznego i przystąpiliśmy do odcinania dachu pojazdu, aby uwolnić głowę poszkodowanego pasażera. Po odcięciu dachu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, wspólnie ze strażakami JRG 2, wydobyliśmy poszkodowanego z pojazdu i przekazaliśmy załodze helikoptera LPR. Druga pasażerka została przekazana zespołowi karetki. Następnie zostało zabezpieczone miejsce wypadku i podjęliśmy działania mające na celu neutralizację wyciekających płynów z samochodów uczestniczących w zdarzeniu. W wypadku brały udział dwa samochody VW T4 w którym podróżowały dwie osoby (nie odniosły żadnych większych obrażeń) oraz Opel Vectra C, w którym podróżowały trzy osoby (dwie z nich zostały ranne) Fot.: Al. Piekarski uszkodziły tętnicę szyjną. Natychmiast nawiązaliśmy kontakt z poszkodowanym udzielając mu Groźny wypadek drogowy w Ćmińsku Wyrowcach.

5 Tydzień Kultury Języka Polskiego Prezydium zebrania w OSP Ćmińsk. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP Ćmińsk Bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze! dokończenie ze str. 1 W akcjach tych szczególnie wyróżnili się druhowie: Magdalena Żak udział w 74 akcjach, Rafał Pietraszek 69 oraz Mateusz Hady 64 akcje. W pracach gospodarczych największy wysiłek dali: Piotr Górecki, Witold Ślefarski oraz Artur Fert. W ocenianym okresie kilkudziesięciu strażaków podniosło swoje kwalifikacje na różnych kursach organizowanych przez PSP. W sumie, w ub. roku, we wszystkich akcjach udział wzięło 692 druhów! W czasie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, gratulując jednostce licznych sukcesów, dziękując za trud i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz życząc druhom oraz ich rodzinom wszystkiego najlepszego. Walne wybrało nowe władze jednostki: Zarząd OSP stanowią: prezes - Ireneusz Żak, naczelnik - Rafał Pietraszek, z-ca naczelnika - Kamil Adamiec, skarbnik - Mirosław Lasota, sekretarz - Magdalena Żak, gospodarz - Witold Ślefarski, członek - Michał Koza. Wybrano Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą: przewodniczący - Maciej Grzela oraz Mateusz Hady i Marcin Sarnat członkowie. Uchwałą Zarządu nadano tytuł Honorowego Członka OSP Ćmińsk druhowi Adamowi Jarubasowi. Nadano również 4 tytuły Członków Wspierających: Maciejowi Lubeckiemu, Zdzisławowi Zapale, Janowi Szustakowi i Jarosławowi Wałkowi. (J.K.) Strażacy OSP w Ćmińsku mają swoich następców. Kwiecień 2011 Głos Miedzianej Góry W ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego w SP w Kostomłotach zorganizowano dla uczniów wiele atrakcji. Najpierw odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Ortograficznego im. Agnieszki Cedro. Następnie zorganizowany został teleturniej Kocham Cię Polsko, w którym uczestnicy świetnie bawili się językiem polskim. 30 marca odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, do którego przystąpili uczniowie ze szkół w Kostomłotach, Ćmińsku i Porzeczu. Najlepsi okazali się: I miejsce Patrycja Żak (Kostomłoty), II miejsce Ariadna Lewczuk (Ćmińsk), III miejsce Aleksandra Proboszcz (Kostomłoty). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, które wręczył wójt gminy Miedziana Góra. Niech czystością zachwyca nasza okolica Wydajmy walkę zaroślom i chwastom na wiosnę! Na właścicielu nieruchomości ciążą obowiązki wynikające m. in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W Regulaminie zostały określone obowiązki w 5 pkt. 2 jakie powinni spełniać właściciele nieruchomości, w celu dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości przez: - wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, - podłączenie nieruchomości do kanalizacji lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, - systematyczne wykaszanie chwastów i sprzątanie terenów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wód i gruntów, - utrzymywanie zabudowań, elementów małej architektury i ogrodzeń w stanie gwarantującym estetyczny wygląd. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu podlega karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 właściciele nieruchomości uprzątają błoto, śnieg, lud i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje wójt, w związku z tym, wysłano pisma do osób, u których nieruchomość była najbardziej zaniedbana. Obywatelskim obowiązkiem jest również dbanie o rowy usytuowane przed posesją. Wystarczy, abyśmy dwa razy do roku: - wykosili chwasty, a nie będą się one rozsiewać na inne nieruchomości, - udrożnili rów, aby woda mogła swobodnie płynąć, w ten sposób zadbamy o estetyczny wizerunek naszej okolicy. Czy to rzeczywiście taki duży wysiłek? Niech czystością zachwyca nasza okolica, a nie odpadami i chwastami. 5

6 Kasacja? Kiedy i dla kogo? Miałeś wypadek i usłyszałeś, że samochód nadaje się do kasacji? A może posiadasz stary lub niesprawny samochód i nie wiesz, co z nim zrobić? Użytkownicy samochodów niejednokrotnie nie wiedzą jak postąpić w przypadku, kiedy pojazd nie nadaje się już do użytku. Jak bezpiecznie i legalnie pozbyć się niechcianego auta? Powodami oddania pojazdu do stacji demontażu pojazdu jest zazwyczaj: - znaczne uszkodzenie w wyniku wypadku (auto powypadkowe), - długoletnia eksploatacja i zużycie auta, - usterki, których usunięcie jest nieopłacalne lub przewyższa wartość samochodu. Jeżeli podjęliśmy decyzję o pożegnaniu się z naszym samochodem, to musimy pamiętać o dokumentach, które będą nam potrzebne. Jest to: 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 2. dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym 3. dokument potwierdzający własność Liga Szkolna Tenisa Stołowego Sukcesy naszych pingpongistów Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł. Odbyły się 2 rundy, startują w tych zawodach uczniowie Gimnazjum i SP w Ćmińsku oraz SP w Porzeczu. Najlepsze wyniki, jak dotychczas, osiągnęli: Anita Gumuła z gimnazjum w Ćmińsku, która w swojej grupie wiekowej wygrała zawody I rundy a w II rundzie zajęła 2 miejsce. Znakomicie spisała się startując w grupie starszej, wśród juniorek. Podczas zawodów, które odbyły się 18 marca w Zespole Szkół w Ćmińsku, pokonała starsze koleżanki i zwyciężyła. Bardzo dobrze wypadły podczas tych zawodów inne dziewczęta z gimnazjum w Ćmińsku. Adrianna Preka była 4 a Anna Snochowska zajęła 5 miejsce. Dobrze też radzą sobie chłopcy. W gronie kadetów Wojciech Żołowicz był 4 na zawodach I rundy a w II rundzie takie samo 4 miejsce wywalczył Sylwester Witecki. Wśród w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym W zależności od stanu technicznego auta oraz rocznika, stacja dokonuje wypłaty pieniężnej dla dotychczasowego właściciela. Może on otrzymać od kilkuset złotych w górę, ponieważ każde auto jest indywidualnie wyceniane wyjaśnia Marta Szczecińska ze stacji demontażu pojazdów MB Recycling. Po dokonaniu formalności w stacji demontażu, właściciel obowiązany jest złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu. Dlaczego przekazanie auta do legalnego demontażu jest właściwym postępowaniem? Rozdział 3 art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (z dnia 20 stycznia 2005 r.) nakłada na właściciela pojazdu obowiązek oddania go wyłącznie do prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Jak co roku, uczniowie szkół z terenu naszej gminy startują w Lidze Szkolnej Tenisa Stołowego. Patronat nad ligą sprawuje Świętokrzyski juniorów Dawid Zarychta był 6 i 7 a Cezary Trojan zajął 8 miejsce na zawodach rundy I. W gronie zawodników ze szkół podstawowych bardzo dobrze startują tenisiści stołowi ze SP w Porzeczu. W grupie żaków (kl. IV i mł.) Maksym Ślefarski raz był drugi a raz trzeci Przemysław Mróz zajął 2 razy 7 miejsce. W kategorii młodzików Wiktor Żelazny zajął dwa razy 4 miejsce, Dominik Gumuła był 6 podczas zawodów I rundy. W grupie dziewcząt 5 i 4 miejsce wywalczyła Wiktoria Ślefarska. Klaudia Drogosz zajęła 6 miejsce w zawodach I rundy a Aleksandra Stolaczyk 8 w zawodach rundy II. W klasyfikacji drużynowej gimnazjum z Ćmińska plasuje się na 2 miejscu. Także 2 miejsce wśród szkół podstawowych zajmuje SP w Porzeczu. SP w Ćmińsku jest na 12 miejscu 6 Głos Miedzianej Góry Należy pamiętać, że poza stacją demontażu pojazdów nie można samodzielnie dokonywać: - usunięcia z samochodu substancji niebezpiecznych, - wymontowania wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia, - wymontowania elementów nadających się do odzysku lub recyklingu, Za takie działania grozi kara grzywny. Dlaczego do demontażu wyznaczone są specjalne firmy, a prawo traktuje stare, niesprawne czy uszkodzone samochody w sposób szczególny? Oddanie samochodu do legalnego demontażu to gwarancja, że pojazd nie będzie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka a także środowiska naturalnego mówi Marta Szczecińska ze stacji MB Recycling Stacje demontażu obowiązują specjalne przepisy środowiskowe, które zapewniają bezpieczne usunięcie szkodliwych substancji a także odzyskanie surowców czyli dalszy recykling. Z roku na rok społeczeństwo polskie uświadamia sobie, że własne życie i środowisko to cenne dary, dlatego Z myślą o przyszłości firma MB Recykling stoi na straży dobra jakim jest natura. Więcej informacji pod numerem telefonu: Anna Pałysz - Piecaba Brawo Przemek! W Busku - Zdroju odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku LA w Biegach Przełajowych. Bardzo dobrze podczas tych zawodów zaprezentował się uczeń SP w Porzeczu Przemysław Zmysłowski zajmując 4 miejsce. Przemek znalazł się wśród 4 zawodników, którzy zdecydowanie wyprzedzili rywali. Dobrze radził sobie w terenie błotnistym i na podbiegach. Rywale okazali się lepsi dopiero na samej końcówce biegu. Choć nie udało się zdobyć medalu, to 4 miejsce w mistrzostwach województwa jest i tak jego ogromnym sukcesem. Dobre wyniki naszych uczniów Uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej w Ćmińsku odnieśli swoją pracowitością wielki sukces: Piotr Papros laureat oraz Ariadna Lewczuk, Gabrysia Socha i Marta Pietraszek finalistki VIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego. W konkursie brało udział ponad 3 tys. uczniów z województwa świętokrzyskiego. Uczniów do konkursu przygotowywali: J. Korba i G. Szlefarski.

7 Ważne dla bezrobotnych Zaświadczenia do Urzędu Pracy Osoby, które chcą zarejestrować się w Urzędzie Pracy, muszą uzyskać z Urzędu Gminy zaświadczenie o gospodarstwie rolnym. I tak: osoby, które pozostają w związku małżeńskim, muszą pobrać zaświadczenie również na współmałżonka (jest to wymóg Urzędu Pracy!) - w przypadku braku zaświadczenia - łącznie na małżonków Urząd Pracy odmówi rejestracji. Aby uzyskać zaświadczenie łącznie na małżonków, wniosek o wydanie zaświadczenia musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez obydwoje małżonków i dostarczony do Urzędu Gminy wraz z dowodami osobistymi małżonków. Osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim a zamieszkują wspólnie z rodzicami, muszą pobrać zaświadczenie na siebie i na rodziców lub - gdy rodzice posiadają grunt rolny - to zamiast zaświadczenia na rodziców przedkładają w Urzędzie Pracy, oprócz swojego zaświadczenia, aktualny nakaz płatniczy rodziców (jest to wymóg Urzędu Pracy!) W przypadku braku powyższych dokumentów, Urząd Pracy odmówi rejestracji. Aby uzyskać zaświadczenie dla siebie i ewentualnie na rodziców, wniosek o wydanie zaświadczenia musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę rejestrującą się i poprawnie wypełniony i podpisany przez rodziców. Wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy wraz z dowodami osobistymi wszystkich w/w osób. Zaświadczenia o gospodarstwie rolnym można uzyskać codziennie w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, pokój nr 1, w godz.: od 8.00 do Wnioski o wydanie zaświadczenia oraz wzory poprawnie wypełnionych wniosków można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy: Mimo sygnałów kierowanych wielokrotnie do właścicieli posesji, niestety do chwili obecnej znaczny procent naszych mieszkańców, lecz nie tylko, wykazuje lekceważący stosunek wobec istniejących obowiązków. Apelujemy zatem do Państwa o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku wyeliminowania zaniedbań i nieprawidłowości ze skutkiem do 30 kwietnia 2011 r. w zakresie: 1. aktualizacji powierzchni użytkowej budynków i nieruchomości gruntowej wg faktycznego stanu i wykorzystania, 2. zgłoszenia do opodatkowania budynków gospodarczych trwale związanych z gruntem, Kolejny raz przypominamy Koniec pobłażania! Po raz kolejny zwracamy się do mieszkańców gminy i wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, także spoza terenu gminy, o respektowanie obowiązków wynikających z zasad określanych przepisami prawa, do którego obywatele stanowiący wspólnotę samorządową winni się stosować. Terminy zgłoszeń - do 17 maja br. Zgłoś gospodarstwo agroturystyczne Do 17 maja osoby zajmujące się agroturystyką mogą zgłaszać swój udział w VIII edycji konkursu na Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne, organizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród rolników wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie i usługach agroturystycznych. Współorganizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Ziemia Świętokrzyska. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się przez specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki w Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR do 17 maja 2011 roku. Lustracji i oceny gospodarstw zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego dokonuje Komisja konkursowa powołana przez ŚODR Modliszewice. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się 26 czerwca 2011 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w ŚODR Modliszewice. Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z ŚODR Modliszewice: Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: tel. (41) do 86, Regulamin konkursu na stronie 3. zgłaszania obowiązku meldunkowego poprzedzonego odbiorem technicznym budynku mieszkalnego, 4. oznaczania budynku aktualnym numerem porządkowym zwłaszcza w sołectwach, gdzie wprowadzono nazwy ulic (Miedziana Góra, Ciosowa, Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, Przyjmo, Ciosowa, Ćmińsk Kościelny i Ćmińsk Rządowy), 5. zawarcia umowy na : odbiór wszystkich odpadów komunalnych odbiór ścieków, w tym także ze zbiorników bezodpływowych, dostarczanie wody 6. zalegalizowania dzikich przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej. Mamy nadzieję, że apel kierowany w tej formie po raz ostatni zostanie odebrany ze zrozumieniem i poczuciem obowiązku obywatelskiego przez każdego właściciela nieruchomości który, do chwili obecnej zaniedbywał choćby jednej z wymienionych zagadnień. Jednocześnie informujemy, że po upływie wyznaczonego terminu, tj. po 30 kwietnia zostaną przeprowadzone komisyjne kontrole w poszczególnych sołectwach, w zakresie realizacji zaniedbań, z możliwością stosowania kar określonych w granicach istniejącego prawa i przepisów objętych wewnętrzną regulacją uchwałodawczą, łącznie z kierowaniem wniosków do sądu. Sekretarz Gminy Miedziana Góra Mirosława Duda Kwiecień 2011 Głos Miedzianej Góry 7

8 Najprzyjemniejszy moment, kiedy otrzymuje się puchary i nagrody. Gminne zawody w piłce siatkowej Puchary dla najlepszych VII Turniej Piłki Siatkowej Cuprum Cup Miedziana Góra 2011 odbył się 27 marca br. w Zespole Szkół w Kostomłotach - wystartowały trzy drużyny. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ONIOM Miedziana Góra, drugie - VC.WC, trzecie - Bakersi. Wśród uczestników wyłoniono najlepszą rozgrywającą, którą została Wioletta Król. Najlepszy blokujący - Marcin Kozieł, atakujący - Tomasz Materek. Turniej rozgrywany był na wysokim poziomie. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzicy - dziewczęta: Klaudia Drogosz, chłopcy: Wiktor Żelazny Pogotowie ratunkowe: 999, Straż pożarna: 998, Policja: 997, Posterunek w Miedzianej Górze: , Urząd Gminy: , , fax.: , Wójt: , w. 22, Sekretarz: w. 23, Skarbnik: w. 38, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: w. 35, Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej: w. 25, Referat Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki: w. 42, Referat Ochrony, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa: w. 30, Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy: w. 33, Samodzielne stanowisko ds. oświaty: w. 24, Samodzielne stanowisko ds. obronnych i OC. w.24 Urząd Stanu Cywilnego: w. 45, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: , Gminna Biblioteka Publiczna: , Zespół Szkół w Kostomłotach: , Open - mężczyźni: Jacek Socha, Juniorzy dziewczęta: Anita Gomuła, chłopcy: Dawid Zarychta, Seniorzy kobiety: Anna Walczak, mężczyźni: Artur Kuwiński. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Puchary i medale wręczyli, przewodniczący Rady Gminy Robert Pokrzywiński i jego zastępca Jarosław Wałek. Ważne telefony: Wręczanie nagród i pucharów najlepszym zawodnikom. Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji turnieju: Stanisławowi Cioskowi, Jarkowi Malcowi, Eugeniuszowi Tylkowskiemu, Jackowi Krzemieniowi, Michałowi Słoniowi i Rafałowi Wiórkowi. Zespół Szkól w Ćmińsku: , Szkoła Podstawowa w Porzeczu: , Publiczne Przedszkole w Kostomłotach: , Zakład Gospodarki Komunalnej: , Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze: , Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku: , Apteka Miedziana Góra: , Bank Spółdzielczy w Miedzianej Górze: , Urząd Pocztowy w Miedzianej Górze: , OSP Bobrza: , OSP Ćmińsk Rządowy: , OSP Kostomłoty: , OSP Miedziana Góra: , Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach: , Parafia w Ćmińsku: , Punkt Informacji Turystycznej: , Bezpłatny Punkt Przedszkolny Dolina Krasnoludków :

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła

Bardziej szczegółowo

Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3

Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Lipiec 2009 Nr 7 (78) Gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak otwierają Festyn Rodzinny Miedziana

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012 Dożynki, Pan Karp, Święto Runa Leśnego Relacje z imprez plenerowych w Gminie Rytwiany w 2012 r. 11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości Mamy Orlika W Sichowie Dużym oddano do użytu

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131)

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131) Wydanie świąteczne Grudzień 2013 Nr 12 (131) Pamiątkowe zdjęcie z górnikami na placu przed Urzędem Gminy. Zabawa mikołajkowa w remizie OSP w Miedzianej Górze. I Miedzianogórski Piknik Górniczy Barbórka

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 09, 12.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 26.02.2013 r STRZEGOM Młodzi zdolni! Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:.

HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 3/60 Marzec 2008 numer bezpłatny.:. BRZOZÓW.:. HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:. Konkurs Palm Wielkanocnych str. 3 III Powiatowy

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

Rośnie rola szpitala w Łęcznej, który systematycznie buduje swoją pozycję specjalistycznej placówki leczącej

Rośnie rola szpitala w Łęcznej, który systematycznie buduje swoją pozycję specjalistycznej placówki leczącej Nr 10 (163) 04.07.2011-29.07.2011 Budować biogazownie, Wizytówka powiatu byle mądrze Walka z globalnym ociepleniem przypomina mi najbardziej gonienie króliczka, niekoniecznie w celu złapania go. Nie dość

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo