Tylko u Nas. Nowość. bezpłatne certyfikowane kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tylko u Nas. Nowość. bezpłatne certyfikowane kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych!"

Transkrypt

1 20 lecie działalności szkoły echnik dentystyczny echnik farmaceutyczny echnik masażysta Asystentka Higienistka Roczne Studium Masażu Nowość Studium dla Doul Akademia Wizażu i Stylizacji wsm.poznan.pl ylko u Nas bezpłatne certyfikowane kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych!

2 wój sposób na sukces rok 2 lata ASYSENKA SOMAOLOGICZNA ASYSENKA SOMAOLOGICZNA WSPÓŁPRACUJE Z LEKARZEM DENYSĄ W CZASIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW SOMAOLOGICZNYCH. HIGIENISKA SOMAOLOGICZNA CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ W GABINECIE DENYSYCZNYM I SAMODZIELNIE WYKONYWAĆ CZĘŚĆ ZABIEGÓW PROFILAKYCZNO- LECZNICZYCH? PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWEN PORAFI: przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty przygotować pacjentów do zabiegów stomatologicznych rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym obsługiwać sprzęt diagnostyczny w gabinecie stomatologicznym wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych Absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej zajęcia praktyczne realizują w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym w centrum Poznania. podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii anatomia, fizjologia i patofizjologia propedeutyka zdrowia farmakologia zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej podejmowanie działalności gospodarczej czynna asysta w gabinecie stomatologicznym PO ZDANIU PAŃSWOWEGO EGZAMINU POWIERDZA- JĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE HIGIENISKA SOMAOLOGICZNA UZYSKUJE UPRAWNIENIA DO: wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych udzielania instruktażu higieny jamy ustnej anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia farmakologia mikrobiologia propedeutyka organizacja ochrony zdrowia edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym w centrum Poznania podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki język angielski zawodowy praktyka zawodowa (4 tygodnie) BEZPŁANE CERYFIKOWANE KURSY W RAKCIE NAUKI: Profesjonalna asystentka ortodontyczna Asystowanie przy zabiegach implantologicznych BEZPŁANE CERYFIKOWANE KURSY W RAKCIE NAUK!: Profesjonalna asystentka ortodontyczna Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

3 wój sposób na sukces lata 2 lata ECHNIK MASAŻYSA echnik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych. ECHNIK MASAŻYSA PO UKOŃCZENIU NAUKI W WSM PORAFI: wykonać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny stosować różne technik i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych ocenić reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu anatomia i fizjologia wybrane zagadnienia kliniczne zarys fizjoterapii teoria masażu pracownia masażu zajęcia praktyczne w placówkach oraz praktyka zawodowa (4 tygodnie) ABSOLWENCI PO UZYSKANIU PAŃSWOWEGO YUŁU ECHNIKA MASAŻYSY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO PRACY W: zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z zawodem BEZPŁANE CERYFIKOWANE KURSY W RAKCIE NAUK!: Podstawy aplikacji elastycznego plastra medycznego (kinesiotaping) Kurs masaży orientalnych ECHNIK FARMACEUYCZNY YUŁ ECHNIKA FARMACEUYCZNEGO SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSWOWEGO EGZAMINU. Program zajęć został tak skonstruowany, aby uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Ważnym aspektem nauki jest przygotowanie do wykonywania wszystkich postaci leków recepturowych. analiza leków technologia postaci leków farmakologia anatomia, fizjologia i patofizjologia farmakognozja pracownia technologii postaci leków i technologia informatyczna w aptece język angielski i język migowy 4-tygodniowe praktyki zawodowe WSM JAKO JEDYNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU POSIADA WŁASNE DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU ECHNIK FARMACEUYCZNY: pracownia techniki przyrządzania leków pracownia analizy chemicznej pracownia analizy leków pracownia zielarska pracownia anatomiczna WSM wraz z firmami farmaceutycznymi oraz producentami leków organizuje dla słuchaczy szkolenia, wykłady oraz wycieczki związane z nauką zawodu. BEZPŁANE CERYFIKOWANE KURSY W RAKCIE NAUKI: Dermokonsultacje Konsultant żywieniowy

4 wój sposób na sukces ,5 roku ECHNIK DENYSYCZNY JEŚLI POSIADASZ ZDOLNOŚCI MANUALNE I LUBISZ PRECYZYJNE ZAJĘCIA, A DO EGO MASZ WYOBRAŹNIĘ PRZESRZENNĄ - KSZAŁĆ SIĘ W ZAWODZIE ECHNIKA DENYSYCZNEGO. Zadaniem technika dentystycznego jest wspomaganie lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. echnik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. echnik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia. Specyfika leczenia protetycznego i ortodontycznego polega na tym, że lekarz stomatolog danej specjalności ustala diagnozę i projektuje leczenie oraz wykonuje wszystkie czynności kliniczne. Nieodzowne do tego leczenia jest jednak laboratoryjne wykonawstwo konstrukcji, tak protetycznych, jak i ortodontycznych. I tu osiągnięcie dobrych wyników jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy specjalisty lekarza stomatologa z dobrze wyszkolonym technikiem dentystycznym. anatomia z elementami fizjologii modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej teoria ortodoncji i pracownia techniki ortodontycznej teoria techniki dentystycznej pracownia techniki dentystycznej materiały i technologie w technice dentystycznej praktyka zawodowa (4 tygodnie) WIELKOPOLSKA SZKOŁA MEDYCZNA POSIADA WŁASNE NOWOCZESNE LABORAORIA PROEYCZNE WYPOSAŻONE W WYSOKIEJ KLASY SPECJALISYCZNY SPRZĘ. SŁUCHACZE MAJĄ DO DYSPOZYCJI 5 PRACOWNI. Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uzyskają pełne uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz do prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej. 1 rok ROCZNE SUDIUM MASAŻU I NAURALNYCH MEOD LECZNICZYCH Program jest przygotowany tak, by słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu masażu oraz naturalnych metod leczenia. Po ukończeniu studium będą mogli pomagać sobie i innym. anatomia palpacyjna technika harmonizowania systemu energetycznego człowieka ziołolecznictwo i apiterapia systemy medyczne metod naturalnych: ayurweda masaż klasyczny alternatywne metody masażu i terapii manualnej: akupresura, shiatsu, refleksoterapia masaż kosmetyczny na bazie składników naturalnych: stemplami ziołowymi, baobab, bambusem, Lomi-Lomi, aromaterapia techniki relaksacyjne elementy arteterapii: praca z mandalą i kolorem, muzykoterapia wybrane formy aktywności ruchowej z zakresu medycyny Dalekiego Wschodu: joga z elementami kinezjologii edukacyjnej, ai-chi ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ JEDEN RAZ W MIESIĄCU OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA W RYBIE WEEKENDOWYM (SOBOA I NIEDZIELA). PO UKOŃCZENIU NAUKI SŁUCHACZE ORZYMUJĄ CERYFIKA ORAZ ŚWIADECWO UKOŃCZENIA KURSU. BEZPŁANE CERYFIKOWANE KURSY W RAKCIE NAUK!: Nowoczesne technologie wykonania ceramicznej korony zęba VIA Nowoczesne technologie wykonania protezy szkieletowej z żywicy acetalowej i stopu metalu

5 wój sposób na sukces 2015 nowość! w trybie zaocznym 1 rok 1 rok i wieczorowym AKADEMIA WIZAŻU I SYLIZACJI W RAMACH KSZAŁCENIA UCZEŃ ZDOBYWA WIEDZĘ ORAZ UMIEJĘNOŚCI NIEZBĘDNE DO PROFESJONALNEGO KREOWANIA WIZERUNKU KOBIE I MĘŻCZYZN. w trybie zaocznym SUDIUM DLA DOUL DOULA O OSOBA ZAPEWNIAJĄCA FIZYCZNE, EMOCJONALNE I INFORMACYJNE WSPARCIE KOBIEY I RODZINY NA CZAS CIĄŻY, PORODU I PO PORODZIE. ZAWÓD DOULI (ASYSENKI KOBIEY W CZASIE CIĄŻY I PORODU) OD 2015 R. ZOSAŁ OFICJALNIE WPISANY NA LISĘ MINISERIALNĄ. Absolwent Akademii Wizażu i Stylizacji jest gruntownie przygotowany do przeprowadzania między innymi analizy kolorystycznej, geometrii twarzy, czy też sylwetki. Potrafi fachowo doradzić, jaki styl pasuje do danej osobowości oraz jak za pomocą wizerunku kształtować swoje życie zawodowe i osobiste. Wizażysta stylista podchodzi holistycznie do każdego klienta, potrafi opracować całościowy wizerunek Państwa Młodych, klientów biznesowych i osób prywatnych. Posiada umiejętności niezbędne w pracy kreatora i doradcy wizerunku. podstawy kosmetologii stylizacja dobór garderoby, trendy wizaż profesjonalny makijaż stylizacja fryzur estetyka na przełomie wieków psychologia kolorów fotografia i tworzenie portfolio elementy coachingu w pracy wizażysty-stylisty typologia klientów ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONEJ PRACOWNI WIZAŻU I SYLIZACJI. Kreator wizerunku (wizażysta, stylista) jest przygotowany do pracy w agencjach mody, salonach urody, firmach kosmetycznych, a także przy sesjach zdjęciowych oraz w teatrze i przy produkcjach filmowych. Może również prowadzić własne studio wizażu i stylizacji. Program zajęć został tak skonstruowany, by przyszła Doula mogła w sposób holistyczny towarzyszyć kobiecie w okresie okołoporodowym, wspierając ją emocjonalnie, pomagając w poszukiwaniu informacji, zapewniając fizyczną obecność w czasie porodu, dbając o jej dobre samopoczucie i pomagając odnaleźć się w nowe roli, jaką jest macierzyństwo. PROGRAM ZAJĘĆ (PONAD 200 GODZIN) OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOY: fizjologia ciąży i porodu niefarmakologiczne techniki łagodzenia bólu porodowego problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym seksualność w cyklu życia kobiety opieka i pielęgnacja noworodka psychologia rozwoju dziecka masaż Shantali podstawy wiedzy o laktacji budowanie własnej ścieżki rozwoju komunikacja interpersonalna Zajęcia prowadzone są przez starannie dobraną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie, m.in. przez położne, lekarzy, psychologów, seksuologów, fizjoterapeutów, doule. PO UKOŃCZENIU SUDIUM ABSOLWENCI ORZYMUJĄ CERYFIKA ORAZ ŚWIADECWO UKOŃCZENIA SUDIUM DLA DOUL.

6 PROMOCJA! Brak opłaty rekrutacyjnej przy zapisach do wój sposób na sukces 2015 HEMAŃSKA Przyjmowani są absolwenci szkół średnich bez względu na wiek 28 CZERWCA 1956 r. WSM ROLNA DOLNA WILDA matura nie jest wymagana WSPÓLN A AUY WIELKOPOLSKIEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ 20 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych doskonała kadra dydaktyczna z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy) dodatkowe bezpłatne certyfikowane kursy bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i erapii w Poznaniu ZAPRASZAMY DO BIURA REKRUACJI Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 tel KOSZ NAUKI Czesne płatne w równych ratach przez 10 miesięcy w roku. Przy płatności za cały rok z góry 5% rabatu Zniżki w płatnościach za bardzo dobre wyniki w nauce po I roku i za frekwencję. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA PRACY Z NAUKĄ tryb stacjonarny A zajęcia od poniedziałku do piątku tryb stacjonarny B zajęcia od czwartku do poniedziałku (po godz.15), weekend tryb stacjonarny C w trybie dla dorosłych zajęcia odbywają się w weekend KIERUNKI KSZAŁCENIA OPŁAA WPISOWA CZESNE (dotyczy trybów A i B) RAA MIESIĘCZNA CZESNE (dotyczy trybu C) RAA MIESIĘCZNA echnik dentystyczny 1000 zł 0 zł 595 zł 550 zł* - echnik farmaceutyczny 0 zł 450 zł 300 zł* - echnik masażysta 0 zł 350 zł 210 zł* Asystentka Higienistka Akademia Wizażu i Stylizacji 0 zł 300 zł 210 zł* 260 zł 0 zł 300 zł 210 zł* 260 zł Studium dla Doul 0 zł zł 210 zł* 0 zł 350 zł 350 zł 250 zł Roczne Studium - Masażu 0 zł 250 zł *) Kierunki sponsorowane facebook.com/wsmpoznan 210 zł* 210 zł*

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Centrum nauki i biznesu Żak Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Szkoły policealne 2-letnie: - Technik administracji nauka za darmo - Technik BHP nauka za darmo - Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

1 Słowo od Rektora. 2 O uczelni. 6 Życie studenckie. 8 Kierunek Kosmetologia. 12 Kierunek Dietetyka

1 Słowo od Rektora. 2 O uczelni. 6 Życie studenckie. 8 Kierunek Kosmetologia. 12 Kierunek Dietetyka 1 Słowo od Rektora 2 O uczelni 6 Życie studenckie 8 Kierunek Kosmetologia 12 Kierunek Dietetyka 14 Specjalność: Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej 15 Specjalność: Poradnictwo żywieniowe 16 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Imię i nazwisko słuchacza... I rok nauki CZAS TRWANIA: 4 tygodnie 160 godzin Imię i nazwisko zakładowego opiekuna... SKALA I KRYTERIA OCEN Stopnie

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Tu warto studiować! licencjackie. inżynierskie. magisterskie. podyplomowe. studia. studia. studia. studia

Tu warto studiować! licencjackie. inżynierskie. magisterskie. podyplomowe. studia. studia. studia. studia www.pwsz.com.pl facebook.com/pwsz.walbrzych licencjackie QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl inżynierskie Tu warto studiować! magisterskie podyplomowe PŃSTWOW WYŻSZ SZKOŁ ZWODOW im. ngelusa Silesiusa

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Kosmetolog

Informacja o zawodzie. Kosmetolog Informacja o zawodzie Kosmetolog Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 4 3. Wymagania psychologiczne 5 4. Wymagania zdrowotne 5 5. Warunki podjęcia pracy w zawodzie 6

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY; symbol 321301 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.wsa.edu.pl. Szanowni Maturzyści,

Wstęp. www.wsa.edu.pl. Szanowni Maturzyści, Wstęp Szanowni Maturzyści, W nadchodzącym roku akademickim minie 20 lat naszej działalności w kształceniu na poziomie wyższym. Wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami zaowocowało nowym podejściem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK FARMAEUTYZNY 321301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo