UCHWAŁA NR XLI/1066/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/1066/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/1066/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie w następujący sposób: 1) plan sieci publicznych przedszkoli w m.st. Warszawie określa załącznik nr 1 do uchwały; 2) plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie określa załącznik nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Traci moc uchwała Nr XIII/226/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 67, poz. 2141). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określonych w załącznikach do niniejszej uchwały oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz oraz z 2012 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz

2 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/1066/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Plan sieci publicznych przedszkoli w m.st. Warszawie L.p. Przedszkole Adres Dzielnica Bemowo 1. Przedszkole nr 63 ul. Bolkowska 4 2. Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a 3. Przedszkole nr 98 ul. Legendy Przedszkole nr 205 ul. K. Irzykowskiego 1 5. Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. W. Czumy 6 6. Przedszkole nr 215 ul. E. Szwankowskiego 3 7. Przedszkole nr 216 ul. M. E. Andriollego 1 8. Przedszkole nr 222 ul. K. Wyki Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich Przedszkole nr 320 ul. Cokołowa Przedszkole nr 336 ul. Siemiatycka Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 ul. mjr H. Sucharskiego 1a 14. Przedszkole nr 371 ul. S. Lencewicza Przedszkole nr 381 ul. S. Szobera 1/3 16. Przedszkole nr 389 ul. W. Szadkowskiego Przedszkole nr 390 ul. Secemińska Przedszkole nr 402 ul. Rosy Bailly Przedszkole nr 406 ul. J. Kaden-Bandrowskiego Przedszkole nr 415 ul. Obrońców Tobruku 23 lok Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17 Dzielnica Białołęka 22. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka ul. Porajów Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek ul. F. Pancera Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy ul. Odkryta Przedszkole nr 192 Wesoły Pędzelek ul. Liczydło 3a 26. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 ul. Strumykowa 17,,Małego Europejczyka

4 27. Przedszkole nr 414 ul. M. Hemara 8 Dzielnica Bielany 28. Przedszkole nr 39 Pod Topolami ul. Dorycka Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś ul. Skalbmierska Przedszkole nr 97 Leśna Polanka ul. Twardowska Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka ul. J. Kochanowskiego Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. K. Pruszyńskiego Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród ul. Z. Nałkowskiej Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy ul. A. Fontany Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków ul. Marymoncka Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących ul. K. Pruszyńskiego 1 nr 245 Sowy Mądrej Głowy 37. Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk ul. Przytyk 5a 38. Przedszkole nr 271 Wróbelka Elemelka ul. W. Broniewskiego Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka ul. T. Gajcego Przedszkole nr 287 Piotrusia Pana ul. W. Broniewskiego Przedszkole nr 301 Zaczarowany Świat ul. L. Staffa 7b 42. Przedszkole nr 306 Mali Optymiści ul. Szegedyńska Przedszkole nr 307 Wesołe Ekoludki ul. Księgarzy Przedszkole nr 308 Krasnala Hałabały al. W. Reymonta 8a 45. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 ul. H. Ch. Andersena 7 Baśniowa Kraina 46. Przedszkole nr 318 Zielony Zakątek ul. J. Kochanowskiego 9a 47. Przedszkole nr 327 Kolorowa Kraina ul. J. Conrada 10a 48. Przedszkole nr 328 Akademia pod Czereśnią ul. M. Dąbrowskiej 5a 49. Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi ul. Przy Agorze Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka ul. W. Bogusławskiego 8a 51. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Wergiliusza 7 Kota Filomena 52. Przedszkole nr 346 Pod Kasztanem ul. Klaudyny Przedszkole nr 364 Pod Tęczą ul. Gwiaździsta Przedszkole nr 409 Królestwo Maciusia I ul. L. Tołstoja 2 Dzielnica Mokotów 55. Przedszkole nr 28 ul. A. Naruszewicza Przedszkole Integracyjne nr 45 ul. T. Lenartowicza Przedszkole nr 67 Służewiaczek ul. Sonaty 6a 58. Przedszkole nr 69 ul. L. Narbutta 65/ Przedszkole nr 80 ul. Łukowa Przedszkole nr 83 ul. S. Batorego Przedszkole nr 108 Tęczowy Promyk ul. Olszewska 7/9 62. Przedszkole Integracyjne nr 117 Przyjazna Kraina ul. Sielecka Przedszkole nr 138 ul. Karwińska Przedszkole nr 139 ul. J. Dąbrowskiego 71a 65. Przedszkole nr 140 ul. Kaukaska Przedszkole nr 142 ul. J. Dąbrowskiego Przedszkole nr 144 Zaczarowany Ołówek ul. Wiktorska 95/ Przedszkole nr 145 Czterolistna Koniczynka ul. S. Goszczyńskiego 17a

5 69. Przedszkole nr 146 ul. Sandomierska Przedszkole nr 147 ul. Zakrzewska Przedszkole nr 148 ul. Kazimierzowska Przedszkole nr 149 ul. Dolna Przedszkole nr 151 ul. Zaciszna Przedszkole nr 170 ul. M. Gandhiego 3a 75. Przedszkole Specjalne nr 188 ul. Kielecka Przedszkole nr 189 Na Wierzbnie ul. T. Lenartowicza Przedszkole nr 190 ul. Racławicka 30a 78. Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej ul. Zawrat Przedszkole nr 193 ul. A. E. Odyńca Przedszkole nr 196 Kraina Misiów ul. L. Nabielaka 18a 81. Przedszkole nr 199 ul. Bukietowa Przedszkole nr 228 ul. Marzanny Przedszkole nr 244 Niegocińskie Skrzaty ul. Niegocińska Przedszkole nr 270 ul. Bełdan Przedszkole nr 274 ul. Bokserska Przedszkole nr 275 ul. J. Piwarskiego Przedszkole nr 278 ul. Tatrzańska Przedszkole nr 281 Stokrotka ul. Gościniec Przedszkole nr 284 ul. Jałtańska Przedszkole nr 294 ul. Czerniakowska 50a 91. Przedszkole nr 299 Bernardyńskie Krasnale ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie Przedszkole nr 300 ul. Portofino Przedszkole nr 305 ul. S. Bryły Przedszkole nr 311 Sadybiańskie Świerszcze ul. Króla Jana III Sobieskiego 72b 95. Przedszkole nr 317 Smykolandia ul. P. Gruszczyńskiego Przedszkole nr 325 ul. Kaspijska Przedszkole nr 326 Chatka Skrzatka ul. Bernardyńska Przedszkole nr 330 Al. Niepodległości Przedszkole nr 344 ul. J. Maklakiewicza 9a 100. Przedszkole nr 349 Barcelonka ul. Barcelońska Przedszkole nr 360 Słoneczny Domek ul. Wernyhory Przedszkole nr 391 u. Czerniakowska 20a 103. Przedszkole Specjalne nr 393 ul. Puławska 97 Dzielnica Ochota 104. Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska Przedszkole nr 66 ul. Grójecka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 ul. Rokosowska Przedszkole nr 99 ul. Siewierska Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska 16/ Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 ul. Siewierska 5/ Przedszkole nr 111 ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/ Przedszkole nr 114 ul. gen. M. Langiewicza 1/ Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów Przedszkole nr 225 ul. S. Bobrowskiego 5

6 116. Przedszkole nr 239 Al. Jerozolimskie 117a 117. Przedszkole nr 241 ul. Księcia Trojdena 5b 118. Przedszkole nr 248 ul. K. Dickensa 5a 119. Przedszkole nr 255 ul. W. Korotyńskiego Przedszkole nr 293 ul. S. Baleya Przedszkole Integracyjne nr 312 ul. W. Okińskiego Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego ul. S. Grzeszczyka Przedszkole Integracyjne nr 404 ul. Białobrzeska 19 Dzielnica Praga Południe 124. Przedszkole nr 46 W Krainie Baśni ul. Jordanowska Przedszkole nr 48 Zielony Groszek ul. Szaserów Przedszkole nr 51 Misia Czarodzieja ul. W. Chrzanowskiego Przedszkole nr 54 ul. Bracławska 8a 128. Przedszkole nr 57 ul. Pustelnicka Przedszkole nr 73 Bajeczka ul. T. Sygietyńskiego 4a 130. Przedszkole nr 89 Niezapominajka ul. Kobielska 55a 131. Przedszkole nr 143 ul. L. Kickiego Przedszkole nr 153 Słoneczne Przedszkole ul. W. Chrzanowskiego Przedszkole nr 162 Saski Zakątek ul. Dąbrówki Przedszkole nr 166 ul. Grochowska 309/ Przedszkole nr 177 Bajkowe Przedszkole ul. Tarnowiecka Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina ul. Londyńska Przedszkole nr 179 ul. Jarocińska 12/ Przedszkole nr 180 ul. Niekłańska 40 Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi 139. ul. S. Bartosika 5 Bajeczne Przedszkole 140. Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka ul. Dąbrówki Przedszkole nr 218 Iskra ul.t. Rechniewskiego 5b 142. Przedszkole nr 220 ul. Walewska Przedszkole nr 227 Wesołe Nutki ul. Świętosławska Przedszkole nr 230 ul. Szaserów 118a 145. Przedszkole nr 235 Tęczowe Przedszkole ul. Chroszczewska 3/5 Przedszkole Specjalne nr 249 dla dzieci z 146. upośledzeniem umysłowym w stopniu ul. Kobielska 5 umiarkowanym i znacznym 147. Przedszkole nr 250 Akwarelka ul. Kinowa 10a Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr ul. Siennicka 19b im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej 149. Przedszkole nr 292 ul. Walecznych 4/ Przedszkole nr 295 Kraina Bajek ul. Afrykańska Przedszkole nr 296 Bajkowy Parasol ul. Międzynarodowa Przedszkole nr 331 U Słonia Szczęściarza ul. Szaserów 61a 153. Przedszkole nr 370 ul. W. Umińskiego Przedszkole nr 380 Promyk Gocławia ul. gen. T. Bora Komorowskiego 10a 155. Przedszkole nr 384 ul. J. Meissnera 8b 156. Przedszkole nr 392 Wróbelka Elemelka ul. Afrykańska 14a 157. Przedszkole nr 397 Ziarenko ul. Komorska 6

7 158. Przedszkole nr 407 ul. M. Pawlikowskiego Przedszkole nr 411 Akademia Króla Stasia ul. Stanisława Augusta 77 Dzielnica Praga Północ 160. Przedszkole nr 163 ul. Markowska 18a 161. Przedszkole nr 164 ul. Szanajcy Przedszkole nr 165 ul. Ratuszowa 8a 163. Przedszkole nr 167 ul. Strzelecka Przedszkole nr 169 ul. Namysłowska Przedszkole nr 171 ul. Równa Przedszkole nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5 a 167. Przedszkole nr 174 ul. Markowska Przedszkole nr 183 ul. Jagiellońska Przedszkole nr 184 ul. Ratuszowa Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołomińska Przedszkole nr 186 ul. Wołomińska 12/ Przedszkole nr 217 ul. K. Szymanowskiego 4A Dzielnica Rembertów 173. Przedszkole nr 158 ul. Dwóch Mieczy 30/ Przedszkole nr 160 ul. Niepołomicka Przedszkole nr 243 ul. Kordiana 7/ Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Admiralska 17 Dzielnica Śródmieście 177. Przedszkole nr 1 ul. Grzybowska 12/ Przedszkole nr 2 ul. Orla Przedszkole nr 3 ul. Grzybowska Przedszkole nr 4 ul. Elektoralna 15/ Przedszkole nr 5 ul. Okrąg 6b 182. Przedszkole Integracyjne nr 6 ul. C. Śniegockiej 4/ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul. Sowia Przedszkole Integracyjne nr 8 ul. Karmelicka 3b 185. Przedszkole nr 9 ul. Dzielna 5a 186. Przedszkole nr 10 ul. Nowolipki Przedszkole nr 11 ul. S. Dubois Przedszkole nr 12 ul. Niska Przedszkole nr 13 ul. L. Schillera 6a 190. Przedszkole nr 14 ul. Senatorska Przedszkole nr 16 Zaczarowany Zakątek ul. W. Górskiego 5a 192. Przedszkole nr 17 pl. gen. J. H. Dąbrowskiego Przedszkole nr 19 ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ul. S. Sempołowskiej 2a 195. Przedszkole nr 21 ul. Marszałkowska 27/35a 196. Przedszkole nr 23 ul. Czerniakowska Przedszkole nr 24 ul. Drewniana 10/ Przedszkole nr 25 ul. T. Boya - Żeleńskiego 4a 199. Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/ Przedszkole nr 30 ul. Rozbrat 10/ Przedszkole nr 31 ul. Krucza Przedszkole nr 32 ul. Nowogrodzka 17

8 203. Przedszkole nr 33 ul. Wilcza Przedszkole nr 34 ul. E. Plater Przedszkole nr 35 ul. W. Górskiego Przedszkole nr 36 ul. Nowy Świat 41a 207. Przedszkole Integracyjne nr 38 pl. Bankowy 3/ Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka ul. L. Kruczkowskiego 12B 209. Przedszkole nr 42 ul. Agrykola Przedszkole nr 44 ul. Ludna Przedszkole nr 72 al. Solidarności 72a 212. Przedszkole nr 82 ul. Natolińska Przedszkole nr 122 ul. Solec Przedszkole nr 129 Raj na Skarpie ul. Jazdów 10b 215. Przedszkole nr 206 ul. Franciszkańska Przedszkole Specjalne nr 208 ul. Dzielna 1a Przedszkole Specjalne nr 343 w Specjalnym 217. Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci ul. Zakroczymska 6 Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego Dzielnica Targówek 218. Przedszkole nr 18 ul. S. Bolivara Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/ Przedszkole nr 88 Pod Zielonym Listkiem ul. Poborzańska Przedszkole nr 90 ul. Turmoncka Przedszkole nr 91 Zaczarowany Ogród ul. Suwalska Przedszkole nr 94 Kraina Słonecznych Marzeń ul. Smoleńska 64 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi 224. im. Króla Maciusia I ul. T. Korzona Przedszkole nr 103 ul. Mokra Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4 Przedszkole nr 113 Przedszkole w Tęczowym 227. Kręgu ul. Krasiczyńska Przedszkole nr 115 ul. Suwalska Przedszkole nr 119 W Zielonym Ogrodzie ul. Turmoncka Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. W. Tokarza Przedszkole nr 123 ul. W. Syrokomli Przedszkole nr 125 Pod Złotym Promykiem ul. Suwalska Przedszkole nr 128 ul. Nauczycielska Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska Przedszkole nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką ul. św. Hieronima Przedszkole nr 155 Roztańczona Kraina ul. Bartnicza Przedszkole nr 156 ul. Żuromińska 2a 238. Przedszkole nr 157 Przedszkole z Serduszkiem ul. Bazyliańska 10 Dzielnica Ursus 239. Przedszkole nr 112 Leśne Skrzaty ul. B. Wapowskiego 3 Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza 240. Korczaka ul. Zagłoby Przedszkole nr 168 Misiowa Gromadka ul. Zagłoby Przedszkole nr 194 ul. W. Sławka Przedszkole nr 200 Gąski Balbinki ul. Balbinki 1

9 244. Przedszkole nr 219 Niezapominajka ul. M. Keniga Przedszkole nr 343 ul. Warszawska Przedszkole nr 413 ul. Górna Droga Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 ul. J. M. Szancera 7 Dzielnica Ursynów 248. Przedszkole nr 50 ul. L. Hirszfelda Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa Przedszkole nr 55 ul. J. Cybisa Przedszkole nr 79 ul. Kajakowa Przedszkole nr 126 ul. Wokalna Przedszkole nr 159 ul. Taneczna Przedszkole nr 201 ul. Wilczy Dół Przedszkole Specjalne nr 213 ul. L. Teligi Przedszkole nr 267 ul. W. Małcużyńskiego Przedszkole nr 282 ul. Na Uboczu Przedszkole nr 283 ul. Puszczyka Przedszkole nr 286 ul. Mandarynki Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej ul. E. Warchałowskiego Przedszkole nr 352 ul. L. Teligi Przedszkole nr 366 ul. Hawajska Przedszkole nr 385 ul. ZWM Przedszkole Integracyjne nr 394 ul. L. Teligi Przedszkole nr 395 ul. Na Uboczu Przedszkole nr 400 ul. E. Lokajskiego Przedszkole nr 401 ul. E. Dembowskiego Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pala Telekiego 8 Dzielnica Wawer 269. Przedszkole nr 84 "Promyk" ul. Dworcowa Przedszkole nr 85 Leśny Zakątek ul. Żegańska 27 Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum 271. Zdrowia Dziecka al. Dzieci Polskich 20 Przedszkole Specjalne nr 104 w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg - Zarembiny 272. al. Dzieci Polskich 20 w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka 273. Przedszkole nr 107 Bajkowe Przedszkole ul. Wilgi Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki ul. Bystrzycka Przedszkole nr 233 Zielony Domek ul. R. Pazińskiego 11a 276. Przedszkole nr 264 Pluszowego Misia ul. Korkowa 147/ Przedszkole nr 338 ul. Włókiennicza Przedszkole nr 348 ul. Kadetów 15 Dzielnica Wesoła 279. Przedszkole nr 259 Plac Wojska Polskiego Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski Przedszkole nr 261 Pod Dębami ul. Armii Krajowej Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska 3 Dzielnica Wilanów 283. Przedszkole nr 56,,Wesołe Kubusie ul. Gubinowska 28/30

10 284. Przedszkole nr 223 ul. Przyczółkowa Przedszkole nr 416 ul. Syta 123 Dzielnica Włochy 286. Przedszkole nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15b 287. Przedszkole nr 29 ul. Sycowska Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/ Przedszkole nr 71 ul. Śląska 50/ Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa ul. Potrzebna Przedszkole nr 78 ul. Radarowa 4a 292. Przedszkole nr 175 ul. Astronautów Przedszkole nr 313 ul. Sulmierzycka Przedszkole Integracyjne nr 314 ul. 1 Sierpnia 36a Dzielnica Wola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr Bajkowy Świat ul. Szlenkierów Przedszkole nr 47 Mali Artyści ul. Krochmalna Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu "Pięść" Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 Przedszkole Specjalne nr 68 w Centrum 299. Rehabilitacji im. prof. M. Weissa ul. Ożarowska 75a 300. Przedszkole nr 74 ul. Wolska Przedszkole nr 93 Baśniowy Dworek na Kole ul. J. Brożka Przedszkole nr 116 ul. Okopowa Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A 304. Przedszkole nr 124 ul. Dzielna 15b Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr ul. Nowolipki 21a im. Wandy Chotomskiej 306. Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a 307. Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26A 308. Przedszkole nr 135 ul. E. Ringelbluma Przedszkole nr 136 ul. A. Dobiszewskiego 3a 310. Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia 71 Przedszkole Integracyjne nr 209 Zaczarowane 311. Ziarenko ul. Deotymy Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. E. Tyszkiewicza Przedszkole nr 238 ul. Monte Cassino Przedszkole nr 253 Akademia Pana Kleksa ul. Antka Rozpylacza Przedszkole nr 263 ul. Miła Przedszkole nr 269 ul. Smocza Przedszkole nr 273 ul. Króla Jana I Olbrachta Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60a 320. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 ul. ks. J. Brożka Przedszkole nr 350 Jaśminowy Gaj ul. Wieluńska Przedszkole nr 403 ul. Góralska 1 Dzielnica Żoliborz 323. Przedszkole nr 87 ul. W. Broniewskiego 9D 324. Przedszkole nr 96 ul. S. Wyspiańskiego 5

11 325. Przedszkole nr 109 Ludeczkowo Plac Henkla Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej ul. P. Suzina Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9a 328. Przedszkole nr 132 ul. Śmiała Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi ul. ks. J. Popiełuszki 3a 330. Przedszkole nr 212 ul. Cz. Rybińskiego Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul. Elbląska 63a 333. Przedszkole nr 361 ul. Włościańska 6A

12 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/1066/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie L.p. Szkoła Podstawowa Adres Dzielnica Bemowo im. Jana Pawła II ul. Górczewska im. gen. Zygmunta Berlinga ul. Brygadzistów Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tkaczy Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren ul. S. Szobera 1 5. Szkoła Podstawowa nr 321 ul. W. Szadkowskiego im. Twórców Literatury Dziecięcej ul. Oławska 3 7. Szkoła Podstawowa nr 350 ul. Irzykowskiego 1a Dzielnica Białołęka 8. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana ul. Kobiałka 49 Wyszyńskiego 9. Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41 Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami 10. Integracyjnymi im. Marii Kownackiej ul. Zaułek Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5 Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami 12. Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza 13. Zaruskiego ul. Juranda ze Spychowa 10 Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana 14. Falskiego ul. Podróżnicza Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21A Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami 17. Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 Dzielnica Bielany 18. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego ul. Rudzka Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk ul. Samogłoski Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48

13 21. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego ul. A. Fontany Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza ul. L. Staffa Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny al. W. Reymonta im. Stanisława Skrypija ul. A. Fontany im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej ul. J. Kasprowicza im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Wrzeciono 9 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy ul. J. Balcerzaka Szkole podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła ul. Arkuszowa 202 Filialna w Warszawie 28. Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza ul. W. Broniewskiego 99a 29. Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego ul. J. Kochanowskiego Szkoła Podstawowa nr 352 ul. J. Conrada 6 Dzielnica Mokotów Szkoła Podstawowa nr im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ul. Cieszyńska 8 Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami 32. Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. J. Bruna Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza ul. L. Narbutta 14 Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami 34. Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery ul. A. Grottgera 22 Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława 35. Malinowskiego ul. Nowoursynowska 210/ Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej ul. Okrężna 80 Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku 37. Piechoty ul. Pułku AK Baszta Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka ul. Domaniewska Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza ul. Kazimierzowska 16/ Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego ul. Zwierzyniecka 10 Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego 41. Kraszewskiego ul. Bokserska 30 Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców 42. Budziszyńskich ul. Janka Bytnara "Rudego" 19 Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania 43. Warszawskiego ul. Spartańska Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej ul. Czarnomorska Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki ul. Zakrzewska Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11-go Listopada ul. Niegocińska 2 Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III 47. Sobieskiego ul. Barcelońska 8 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula 48. Wallenberga ul. św. Bonifacego 10 Dzielnica Ochota 49. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny ul. Trzech Budrysów 32

14 51. Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral ul. W. Skorochód-Majewskiego 17 Dzielnica Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania 52. Listopadowego ul. Zbaraska Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa ul. M. Paca 44 Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami 54. Integracyjnymi im. Pułków Piechoty Dzieci ul. Międzyborska 70 Warszawy Szkoła Podstawowa Integracyjna nr im. Marii Kownackiej ul. S. Bartosika 5 Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka 56. Sucharskiego ul. Szaserów Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Al. Stanów Zjednoczonych Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka ul. Osiecka 28/ Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego ul. Zwycięzców Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 Warszawskiej 61. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki ul. Białowieska 22 Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila 62. Norwida ul. Kamionkowska 36/44 Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK 63. ul. Cyrklowa "GUSTAW" I "HARNAŚ" Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny 65. Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF ul. W. Umińskiego 12 ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31 Dzielnica Praga Północ 66. ul. Kawęczyńska 2 30 im. Powstańców 1863 r. 67. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi ul. Jagiellońska ul. Białostocka 10/18 73 im. Króla Stefana Batorego 69. Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza ul. Kowieńska 12/20 Szkoła Podstawowa nr 258 ul. B. Brechta Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Szkoła ul. Namysłowska 1 Filialna 71. ul. Otwocka Dzielnica Rembertów 72. ul. Dwóch Mieczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami 73. Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w ul. I. Paderewskiego 45 Rembertowie" Dzielnica Śródmieście 74. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ul. Górnośląska 45

15 76. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego ul. Fabryczna 19 Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami 77. Integracyjnymi im. Małego Powstańca ul. J. Lewartowskiego Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois ul. L. Kruczkowskiego 12b 79. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Andrzeja Grubby ul. Hoża 11/ Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika ul. S. Sempołowskiej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej ul. Niecała Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka ul. Karmelicka 13 Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami 84. Integracyjnymi im. Janusza Korczaka ul. Nowy Świat 21a Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława 85. Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26a 86. Szkoła Podstawowa nr 203 ul. Ks. I. J. Skorupki 8 Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami 87. Integracyjnymi im. Stanisława Staszica ul. Drewniana 8 Dzielnica Targówek 88. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20 Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami 89. Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa ul. Balkonowa 4 Gałczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego 90. Dawidowskiego "Alka" ul. Samarytanka 11/ Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I 7 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana 92. Łukasińskiego ul. Radzymińska 227 Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami 93. Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka ul. Remiszewska im. Władysława Reymonta ul. Bartnicza 2 Szkoła Podstawowa nr 275 z Oddziałami 95. Integracyjnymi im. Artura Oppmana ul. św. Hieronima Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej ul. Suwalska Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera ul. Turmoncka Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza ul. Krakusa 2 Dzielnica Ursus ul. Orłów Piastowskich 47 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji 100. Kościuszkowskiej ul. M. Keniga im. Bohaterów Warszawy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława 102. Broniewskiego ul. W. Sławka 9 Dzielnica Ursynów 103. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22

16 106. Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk Francesco Nullo ul. Taneczna 54/ Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. J. Cybisa im. Jana Christiana Andersena ul. L. Teligi Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich 113. Olimpijczyków ul. L. Hirszfelda 11 Szkoła Podstawowa nr 330 z Oddziałami 114. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara 115. "Rudego" ul. W. Małcużyńskiego 4 Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława 116. Molskiego ul. E. Lokajskiego im. Matki Teresy z Kalkuty ul. S. Kopcińskiego 7 Dzielnica Wawer Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty 118. Strzelców Kresowych ul. Poezji Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha ul. Koryncka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza ul. Bartoszycka 45/ Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki ul. Kadetów 15 Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami 123. Integracyjnymi im. Józefa Horsta ul. M. Pożaryskiego 2 Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza 124. Jeżewskiego ul. Wilgi Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I ul. Króla Maciusia 5 Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów 126. Wołyńskich ul. Bajkowa 17/ "Klonowego Liścia" ul. Wolna 36/ Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki ul. M. Kajki 80/82 Dzielnica Wesoła 129. Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica ul. Armii Krajowej 39 Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji 130. Wojskowej ul. Krótka 1 Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami 131. Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 19 Dzielnica Wilanów 134. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja ul. Przyczółkowa Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego ul. Uprawna 9/ Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/ Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki ul. Wiertnicza 26

17 Potockiego Dzielnica Włochy 138. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Juliana Chrościckiego ul. Przepiórki 16/18 Dzielnica Wola Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji 139. Narodowej ul. Grzybowska Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/ Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami 146. Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/ Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a 148. Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. J. Brożka im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/ Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa Szkoła Podstawowa nr 351 ul. J. Olbrachta 48/56 Dzielnica Żoliborz 153. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska ul. Or-Ota 5 im. Artura Oppmana 155. Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy ul. Przasnyska 18a 156. Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego ul. Braci Załuskich 1

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1)

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1) Średnie i szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1) S-1 Bemowo Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 Pro Futuro Warszawa Kaliskiego 29a 27 33,8 Szkoła Podstawowa nr 150 im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 13 września 2012 r.

Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lp Dzielnica Typ szkoły/placówki Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Tytuł projektu 1 Bemowo G Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WOJ. MAZOWIECKIE WARSZAWA, dn. 09.12.2014 r. L.p. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin

Teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin Teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W LUBLINIE, UL. POGODNA 54, 20-337 LUBLIN a) Przedszkola: 1) Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinie, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym oraz granice ich obwodów:

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinie, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym oraz granice ich obwodów: Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinie, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym oraz granice ich obwodów: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie al.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza. Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXVII/1191/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXVII/1191/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXVII/1191/09 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REJONY WYBORCZE KADENCJA 2013-2017 - LEKARZE

REJONY WYBORCZE KADENCJA 2013-2017 - LEKARZE REJONY WYBORCZE KADENCJA 2013-2017 - LEKARZE Załącznik do uchwały nr 60/R-VI/12 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianie uchwałą nr 13/R-VI/13 Okręgowej Rady Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska UCHWAŁA NR XXVIII/588/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową. Lekarz - 1 Pielęgniarka - 1. Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową

Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową. Lekarz - 1 Pielęgniarka - 1. Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową Wykaz podmiotów, które realizują świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego w ramach umowy z Lubelskim Oddziałem NFZ Lublin, 24 kwietnia 2015 r. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2007 r. Nr 257 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 2953 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 299/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 299/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 299/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Warszawska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej WOK, jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanowioną w 1972

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie Miasto st. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa, styczeń 2009 roku SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa Prywatne Żeńskie Gimnazjum Nr 17 im. Cecylii Plater-Zyberkówny Szkoła Podstawowa Nr 52 im.

ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa Prywatne Żeńskie Gimnazjum Nr 17 im. Cecylii Plater-Zyberkówny Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Poniżej przedstawiamy listę szkół, klubów, ośrodków zdrowotnych i przedszkoli z całej Polski, które już włączyły się w pomoc naszym koniom. Zachęcamy wszystkich do współpracy. Jesteśmy pewni, że tylko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 2131 Nr 448/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 z 45 2015-03-05 10:25

1 z 45 2015-03-05 10:25 1 z 45 2015-03-05 10:25 Anna Dickson a.dickson@benefitsystems.pl tel. 508713814 Zastosowano następujące kryteria wyszukiwania: Włączony: Typ karty: Województwo: Miasto: tak KIDS mazowieckie 2 Wieże tel.

Bardziej szczegółowo

Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa w Woli. Zespół Szkół im. Ks. J.

Środki przyznane w ramach Rządowego programu Radosna szkoła - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa w Woli. Zespół Szkół im. Ks. J. Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych lp Organ prowadzący (nazwa) Łączna kwota przyznana organowi prowadzącemu szkoły Nazwa szkoły Kwota przyznana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPIS TREŚCI

R E G U L A M I N SPIS TREŚCI R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych Wrocławia, w scentralizowanej obsłudze Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących woj. dolnośląskie 2012

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących woj. dolnośląskie 2012 Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących woj. dolnośląskie 2012 1 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław 85,85 2 2 LO nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław 67,06 15 3 LO nr VII im. Krzysztofa Kamila

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansuje m.st.warszawa

Projekt współfinansuje m.st.warszawa PRZEWODNIK PO WARSZAWSKIM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Projekt współfinansuje m.st.warszawa Wa niejsze telefony zaufania oraz informacyjno-interwencyjne Warszawska Niebieska Linia 22 668

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 30% 25% 40% 5%

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 30% 25% 40% 5% 2013 Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 30% 25% 40% 5% 1 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 2 3 100,00 100,00 99,09 87,30 100,00

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. )

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. ) ( arkusz standardowy S--32, stan na dzień czerwca 203 r. ) wynik w pkt według umiejętności Województwo: DOLNOŚLĄSKIE MIASTO WROCŁAW MIASTO WROCŁAW 23 23,,3,, 2, 3, 2,2,, 2,, 2,2,0,, 2,, SZKOŁY STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo