UCHWAŁA NR LXXIII/1894/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LXXIII/1894/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXIII/1894/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określa się granice obwodów tych szkół zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Traci moc uchwała Nr XLI/1065/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6512). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317.

2 Załącznik do uchwały nr LXXIII/1894/2013 Rady Miasta go Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie Lp. Nazwa i adres publicznej szkoły podstawowej Struktura organizacyjna Określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej Ulice lub ich części wchodzące w skład obwodu publicznej szkoły podstawowej Organ prowadzący Uwagi Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy 1. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 osią ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do granicy Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wola, Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wola na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Jana Olbrachta, ul. Babimojska, ul. Baborowska, ul. Bogatyńska, ul. Bolkowska, ul. A. Bożka, ul. Brzeżek, ul. Budy, ul. Czakowa, ul. Dębicka, ul. Dywizjonu od nr 55 do nr 91, ul. Górczewska - nr od 142 do nr 198b, ul. Grodkowska, ul. Jeździecka, ul. Kazubów, ul. Kluczborska, ul. Kołczana, ul. S. Konarskiego, ul. Łagowska, ul. Marynin - od nr 15 do nr 45, ul. os. Przyjaźń, ul. Siodlarska, ul. Strońska, ul. Szlifierska, ul. Wieśniacza, ul. Zaborowska, ul. Ziębicka, ul. Żeńcow. integracyjne

3 2. Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. gen. W. Thommeego 1 w Zespole Szkół nr 46 osią ul. Jana Olbrachta na odcinku od granicy Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wola do ul. Powstańców Śląskich (nr parzyste), osią ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Jana Olbrachta do ul. ul. Dywizjonu 303 (nr nieparzyste). Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Bielany na odcinku od styku granic Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Bielany i Gminy Stare Babice do granicy ogródków działkowych z terenami lotniska; granicą ogródków działkowych z terenami lotniska, północną stroną ul. Piastów Śląskich, ul. Dostępną w kierunku południowym do ul. Telewizyjnej, dalej północną i wschodnią granicą wydzielonego osiedla Radiowa 20, 20A-20K do ul. Radiowej, ul. Radiową do ul. ul. Akantu, ul. Archimedesa, ul. K. Arciszewskiego, ul. Arkadyjska, ul. Bawełniana, ul. Bolimowska, ul. Borzęcińska, ul. J. Brandta, ul. J. Bułhaka, ul. Cieplarniana, ul. K. Ciołkowskiego, Skwer J. Decowskiego (brak budynków mieszkalnych), ul. A. B. Dobrowolskiego, ul. H. Dobrzańskiego "Hubala" - od nr 2 do nr 38, ul. Dorohuska, ul. Dostępna, ul. Ebro, ul. A. Einsteina, ul. Fabiańska, ul. Fortowa (brak budynków mieszkalnych), ul. Galileusza, ul. W. Gąsiorowskiego, ul. Grotowska, ul. Hucisko, ul. Iskry, ul. gen. S. Kaliskiego, ul. Kartezjusza, ul. Kircholmska, ul. gen. F. Kleeberga, ul. A. Kocjana, ul. Komorowska, ul. Kozłowicka, ul. Krajeńska, ul. S. Kunickiego, ul. gen. T. Kutrzeby, ul. Laserowa, ul. G. Leibniza, ul. D. Mendelejewa, ul. Natalii, ul. I. Newtona, ul. Oblęgorska, ul. Ołtarzewska, ul. Oryszewska, ul. Osowiecka, ul. Otrębuska, ul. Pitagorasa, ul. Podkowińska,

4 gen. S. Kaliskiego (numery parzyste), ul. gen. S. Kaliskiego od ul. Radiowej do ul. A. Kocjana (numery parzyste), ul. A. Kocjana do torów kolejowych (numery parzyste i numery nieparzyste), dalej wzdłuż torów kolejowych do ul. Fortowej 1, następnie Dzielnicy Bemowo i Gminy Stare Babice wzdłuż ul. Fortowej i ul. H. Dobrzańskiego "Hubala"; Dzielnicy Bemowo i Gminy Stare Babice na odcinku od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo i Gminy Stare Babice z ul. H. Dobrzańskiego "Hubala" do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Bielany i Gminy Stare Babice. ul. Radiowa numery nieparzyste od nr 21 do końca, numery parzyste 20, 20A-20K oraz numery parzyste od nr 24 do końca, ul. Radziejowicka, ul. Rąblowska, ul. Rozalińska, ul. K. Siemienowicza, ul. Skłoby, ul. M. Sobczaka, ul. Spychowska, ul. Strawczyńska, ul. Telefoniczna, ul. Telewizyjna, ul. gen. W. Thommeego, ul. Westerplatte, ul. Wielbarska, ul. Zaboreczne. 3. Podstawowa nr 301 z Oddziałami osią ul. Człuchowskiej (nr nieparzyste) od ul. Lazurowej ul. Borowej Góry, ul. Brygadzistów - nr parzyste, ul. Człuchowska - nr nieparzyste od 9 do końca, ul. Cokołowa nr parzyste i nr

5 Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga ul. Brygadzistów 18 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 do granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Wola, Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Wola od ul. Człuchowskiej do ul. Dźwigowej, osią ul. Dźwigowej na odcinku od granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wola do ul. Połczyńskiej (nr parzyste), osią ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Połczyńskiej do ul. Szczotkarskiej (nr parzyste), osią ul. Szczotkarskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Brygadzistów (nr parzyste), osią ul. Brygadzistów na odcinku od ul. Szczotkarskiej do ul. Cokołowej (nr parzyste), osią ul. Cokołowej na odcinku od ul. Brygadzistów do ul. Drzeworytników, osią ul. Drzeworytników od ul. Cokołowej do ul. do ul. Słomianej, osią ul. Słomianej nieparzyste od nr 39 do końca, ul. Drzeworytników nr parzyste od 58 do końca i nr nieparzyste od nr 67 do nr 105, ul. Dźwigowa - od ul. Połczyńskiej do granicy Dzielnicy Wola (brak numerów), ul. A. Krzywoń, ul. Lazurowa - nr parzyste od 12 do nr 16 k, ul. Okrętowa - nr parzyste od 58 do końca i nr nieparzyste od 67 do końca, ul. Pobudki, ul. Połczyńska nr parzyste od nr 6-16 i nr nieparzyste od nr 17-31, ul. Powstańców Śląskich - nr parzyste od nr 2 do nr 24 i nieparzyste od nr 1 do nr 25, ul. Puszczy Solskiej, ul. Rozłogi nr parzyste od nr 12 do nr 16c i nr nieparzyste od nr 9 do nr 15, ul. Siemiatycka nr parzyste od nr 20 do nr 26 i nr nieparzyste, ul. Sternicza - nr parzysty 30 oraz nr nieparzyste od nr 57 do nr 77, ul. mjr. H. Sucharskiego, ul. Synów Pułku, ul. Szczotkarska - nr parzyste od nr 40 do nr 60, ul. Świetlików nr parzysty 8 i nr nieparzyste od nr 3a do nr 7a. integracyjne integracyjne sportowe

6 4. Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tkaczy 27 do ul. Siemiatyckiej, osią ul. Siemiatyckiej do ul. Lazurowej, osią ul. Lazurowej na odcinku od ul. Siemiatyckiej do ul. Człuchowskiej (nr parzyste). osią ul. Szeligowskiej (nr nieparzyste) od granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Gminy Ożarów Mazowiecki do ul. Lazurowej, osią ul. Lazurowej od ul. Szeligowskiej do ul. Siemiatyckiej (nr parzyste), osią ul. Siemiatyckiej od ul. Lazurowej do ul. Drzeworytników (nr parzyste), osią ul. Drzeworytników od ul. Siemiatyckiej do ul. Cokołowej (nr parzyste), osią ul. Cokołowej od ul. Drzeworytników do ul. Brygadzistów (nr nieparzyste), osią ul. Brygadzistów od ul. Cokołowej do ul. Szczotkarskiej (nr nieparzyste), osią ul. Szczotkarskiej od ul. ul. Brygadzistów - nr nieparzysta, ul. Cokołowa nr nieparzyste do nr 37, ul. Drzeworytników - nr parzyste od nr 8 do nr 66 i nr nieparzyste od nr 1 do 63, ul. Dźwigowa - od ul. Połczyńskiej do granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Włochy (brak numerów), ul. Fortuny, ul. Gabriela, ul. Kontuszowa, ul. Kopalniana, ul. Lazurowa - od nr 2 do nr 6, ul. Legionowa, ul. Lustrzana, ul. Łęgi, ul. Miejska, ul. Mory, ul. Moździerzy, ul. Na Wyraju, ul. Nowej Huty, ul. Okrętowa - nr parzyste od 2 do nr 52 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 61a, ul. Owczarska, ul. Podgrodzie, ul. Połczyńska - nr parzyste od 38a do końca i nr nieparzyste od 53 do końca, ul. Rozłogi - nr parzyste od nr 2 do nr 8 i nr nieparzyste od nr 3 do nr 7, ul. Reżyserska, ul. Rodzinna, ul. Rotundy, ul. Siemiatycka - nr parzyste od ul. Drzeworytników do ul. Lazurowej (brak budynków mieszkalnych), ul. Słomiana, ul. Sochaczewska nr parzyste od nr 20 do nr 26e i nr nieparzyste od nr 5 do nr 51, ul. Sternicza nr parzyste od nr 40 do nr 84 i nr nieparzyste od nr 81 do nr 131, ul. Strzelców, ul.

7 Brygadzistów do ul. Powstańców Śląskich (nr nieparzyste), osią ul. Powstańców Śląskich do ul. Szczotkarskiej do ul. Połczyńskiej (nr parzyste), ul. Dźwigową do granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Włochy, Szczotkarska - nr parzyste od nr 62 do nr 74 i nr nieparzyste, ul. Szeligowska - nr parzyste od nr 2 do nr 14 i nr nieparzyste, ul. Tkaczy, ul. J. Wybickiego. : Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Włochy oraz Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Ursus na odcinku od ul. Dźwigowej do styku granic Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Ursus i Gminy Ożarów Mazowiecki, : Dzielnicy Bemowo, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice na odcinku od styku granic Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Ursus i Gminy Ożarów Mazowiecki do styku ulic Szeligowskiej i ul. Batalionów Chłopskich. 5. Podstawowa ul. gen. W. Czumy, ul. K. Deyny, ul. W.

8 nr 316 im. Astrid Lindgren ul. S. Szobera 1/3 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 osią ul. A. Kocjana (nr nieparzyste) od toru kolejowego do ul. Lazurowej, osią ul. Lazurowej (nr nieparzyste) od ul. A. Kocjana do ul. Dywizjonu 303, osią ul. Dywizjonu 303 od ul. Lazurowej do ul. Powstańców Śląskich (nr nieparzyste), osią ul. Powstańców Śląskich (nr nieparzyste) od ul. Dywizjonu 303 do ul. Muszlowej, Doroszewskiego, ul. Dywizjonu od nr 105 do nr 173C, ul. Górczewska nr parzyste od nr 200 do nr 250 i nr nieparzyste od nr 223 do nr 249, ul. Kartezjusza - od ul. A. Kocjana do ul. Lazurowej (brak budynków mieszkalnych), ul. Z. Klemensiewicza, ul. L. Kossutha, ul. Lazurowa nr parzyste od 22 do końca i nr nieparzyste od 157 do końca, ul. Narwik, ul. S. Szobera, ul. gen. T. Pełczyńskiego, ul. Powstańców Śląskich - nr nieparzyste od nr 67 do nr 89, ul. E. Szwankowskiego, ul. A. Świętochowskiego. integracyjne integracyjne południowa granicą Parku Górczewska od ul. Lazurowej do ul. Muszlowej, osią ul. Muszlowej od ul. Kryształowej do ul. Powstańców Śląskich (nr parzyste), wzdłuż toru kolejowego od ul. A. Kocjana do ul. Fortowa i dalej Dzielnicy Bemowo i Gminy Ożarów Mazowiecki do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od granicy

9 6. Podstawowa nr 321 ul. W. Szadkowskiego 3 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 administracyjnej dzielnicy Bemowo i gminy Ożarów Mazowiecki do ul. Lazurowej (nr parzyste), osią ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do ul. Karabeli (nr parzyste). osią ul. Księcia Janusza do styku z Fortem Bema (numery nieparzyste), południową granicą Fortu Bema do ronda przy ul. Widawskiej, dalej ul. Widawską do ul. M. Wolfkego (numery nieparzyste) ulicami Wolfkego i Blatona do ul. Powstańców Śląskich, osią ul. Powstańców Śląskich do ul. Wrocławskiej, ul. Wrocławską do ul. Żołnierzy Wyklętych, dalej granicą terenów lotniska z osiedlem Bemowo "V"; dzielnicy Bemowo z dzielnicą Wola na odcinku od ul. Księcia Janusza do ul. Dywizjonu 303; osią ul. Dywizjonu 303 od granicy administracyjnej ul. Andyjska, ul. Apenińska, ul. Afrodyty, ul. Andriolliego, ul. Apollina, ul. Artemidy, ul. R. Bailly, ul. Bołtucia, ul. Czerwonych Maków, ul. Dynarska, ul. Elektry, ul. Gołuchowska, ul. Hery, ul. Himalajska, ul. Księcia Bolesława, ul. Kaden-Bandrowskiego, ul. J. Kędzierskiego, ul. S. Lencewicza, ul. ks. B. Markiewicza, ul. Orlich Gniazd, ul. Obrońców Tobruku numery nieparzyste od numeru 23 do końca, ul. Pirenejska, ul. Posejdona, ul. Powstańców Śląskich - numery parzyste od nr 102 do nr 108 i numery nieparzyste 101, 103, ul. Radiowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 9 i numery parzyste od nr 20 do 22, ul. Prometeusza, ul. Secemińska, ul. Sołtana, ul. ppłk. W. Szadkowskiego, ul. gen. B. Szareckiego, ul. Uniejowska, ul. Widawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 15, ul. Wrocławska numery parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 27, ul. Zachodzącego Słońca, ul. Zeusa. integracyjne

10 7. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej ul. Oławska 3 dzielnicy Bemowo z dzielnicą Wola do ul. Lazurowej (numery parzyste); ul. gen. S. Kaliskiego od ul. Dywizjonu 303 do ul. Radiowej (numery parzyste), osią ul. Radiowej od ul. gen. S. Kaliskiego do ul. Dostępnej, ul. Dostępną. Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Bielany na odcinku od styku granicy ogródków działkowych z terenami lotniska do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Żoliborz; Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Wola i Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Żoliborz na odcinku od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Żoliborz do ul. Księcia Janusza; ul. J. Blatona, ul. Fort Bema, ul. F. Kawy, ul. W. Korfantego, ul. S. Ligonia, ul. K. Miarki, ul. R. Millera, ul. G. Morcinka, ul. Obrońców Tobruku - z wyjątkiem numerów nieparzystych od nr 23 do końca, ul. Oławska, ul. E. J. Osmańczyka, ul. Piastów Śląskich, ul. Podmiejska, ul. R. Popiołka, ul. Rodła, ul. Powązkowska - numery 59a-e i 90, ul. Powstańców Śląskich - nr 125, ul. S. Rostworowskiego, ul. Sosnowiecka, ul. P. Stellera, ul. Widawska numery nieparzyste od nr 17 do końca, ul. M. Wolfkego, ul. Żołnierzy Wyklętych (brak budynków mieszkalnych). integracyjne

11 osią ul. Księcia Janusza do styku z Fortem Bema (strona parzysta), południową granicą Fortu Bema do ronda przy ul. Widawskiej, dalej ulicą Widawską do ul. M. Wolfkego, ulicą Wolfkego do ul. J. Blatona, ulicą Blatona do ul. Powstańców Śląskich, osią ul. Powstańców Śląskich do ul. Wrocławskiej, ulicą Wrocławską do terenów lotniska; granicą terenów lotniska z Osiedlem Bemowo V do ul. Piastów Śląskich, północną stroną ul. Piastów Śląskich do granicy ogródków działkowych z terenami lotniska, granicą ogródków działkowych z terenami lotniska do granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Bielany. 8. Podstawowa nr 350 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a w osią ul. Górczewskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Gminy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Batalionu "Miotła", ul. W. Borowego, ul. Człuchowska nr parzyste, ul. Drogomilska, ul. gen. M. C. Coopera, ul. Gimnazjalna, ul. Górczewska nr

12 Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a Ożarów Mazowiecki do ul. Lazurowej (nr nieparzyste), osią ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do ul. Karabeli (nr nieparzyste), południową granicą Parku Górczewska od ul. Lazurowej do ul. Muszlowej, osią ul. Muszlowej od ul. Kryształowej do ul. Powstańców Śląskich (nr nieparzyste), osią ul. Jana Olbrachta do granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Wola, Dzielnicy Bemowo z Dzielnicą Wola na odcinku od ul. Jana Olbrachta do ul. Człuchowskiej, osią ul. Szeligowskiej (nr parzyste) od granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Gminy Ożarów Mazowiecki do ul. Lazurowej, osią ul. Lazurowej od ul. Szeligowskiej do ul. Człuchowskiej (nr nieparzyste) osią ul. Człuchowskiej od ul. nieparzyste od nr 251 do nr 259, ul. K. Irzykowskiego, ul. Joycea, ul. Karabeli, ul. Kiermaszowa, ul. Kruszyńska, ul. Kryształowa, ul. Lazurowa nr nieparzyste od 1 do nr 149 i nr parzyste od nr 18 do nr 20, ul. Legendy, ul. Muszlowa, ul. Okoliczna, ul. Jana Olbrachta - nr parzyste i nieparzyste od nr 71 do nr 118, ul. Oświatowa, Pl. Kasztelański, ul. Powstańców Śląskich nr nieparzyste od nr 27 do nr 65 i nr parzyste od nr 26 do nr 58, ul. kpt. W. Raginisa, ul. Rzędzińska, ul. Strąkowa, ul. Szeligowska nr parzyste od nr 16 do nr 46, ul. Świetlików - nr 10, ul. K. Wyki. integracyjne

13 Lazurowej do granicy administracyjnej Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wola (numery parzyste), Dzielnicy Bemowo i Gminy Ożarów Mazowiecki na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Górczewskiej Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy 1. Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Kobiałka 49 w Zespole Szkół nr 43 ul. Kobiałka 49 granicą Dzielnicy Białołęka z Gminą Jabłonna, Gminą Nieporęt na odcinku od rowu melioracyjnego sąsiadującego z Kanałem Bródnowskim do ul. Kobiałka, granicą Dzielnicy Białołęka z Gminą Nieporęt na odcinku od ul. Kobiałka do ul. Zdziarskiej, ul. Zdziarską na odcinku od granicy Dzielnicy Białołęka z gminą Nieporęt do ul. ul. Aroniowa, ul. Białołęcka strona parzysta od nr 376 do końca oraz strona nieparzysta od nr 373 do końca, ul. Bobrowa, ul. Calineczki, ul. Cudna, ul. Cudne Manowce, ul. Długorzeczna, ul. Frachtowa, ul. Flisaków, ul. Jarzębinowa, ul. Kobiałka, ul. J. Kukuczki, ul. Leśny Potok, ul. Małego Księcia, ul. Małej Żabki, ul. Mańkowska, ul. Międzyrzecze, ul. Misia Uszatka, ul. Mochtyńska, ul. Olesin, ul. Ostoja, ul. Ostródzka strona nieparzysta od nr 227 do końca oraz strona parzysta od nr 228 do końca, ul. Pasieczna, ul. Płochocińska strona parzysta i nieparzysta od nr 100 do końca, ul. Polnego Wiatru, ul. Poręby, ul. Ruskowy Bród - od ul. Zdziarskiej, ul. Sielska, ul. Słodka, ul. Szamocin - od rowu

14 2. Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41 Płochocińskiej (na wysokości przewozu przez Kanał Żerański), ul. Płochocińską do wysokości przecięcia rowu melioracyjnego z Kanałem Bródnowskim na odcinku od przewozu przez Kanał Żerański do granicy Dzielnicy Białołęka z Gminą Jabłonna. granicą Dzielnicy Białołęka z Gminą Jabłonna na odcinku od trakcji kolejowej - Gdańsk do kanału melioracyjnego sąsiadującego z Kanałem Bródnowskim, kanałem melioracyjnym do zbiegu z Kanałem Bródnowskim i w linii prostej do ul. Płochocińskiej, ul. Płochocińską do wysokości przewozu na Kanale Żerańskim, Kanałem Żerańskim na odcinku od granicy Dzielnicy Białołęka z Gminą Jabłonna do ul. melioracyjnego, ul. Traszki, ul. Tymotki, ul. Wilkowiecka - od rowu melioracyjnego, ul. Wojdyńska, ul. Wspaniała, ul. Zabrody, ul. Złotej Rybki, ul. Złotokwiatu, ul. Zdziarska, ul. Żeglugi Wiślanej. ul. Ambaras, ul. Arkony, ul. Bohaterów, ul. Borecka,ul. Braniewska, ul. Bruszewska, ul. Brzezińska, ul. Chlubna, ul. Cieślewskich, ul. Ciupagi, ul. Cytadeli, ul. Czołowa, ul. Dwusieczna, ul. Dylewska, ul. Dynamiczna, ul. Forsycji, ul. Gaik, ul. Guńki, ul. Henrykowska, ul. Insurekcji, ul. Jabłoni, ul. Jeżowa, ul. Kazuńska, ul. Kłosowa, ul. Kosobudzka, ul. Lemiesz, ul. Lidzbarska, ul. Łazanowicka, ul. Łosia, ul. Łuczywo, ul. Majorki, ul. Marcelińska, ul. Marywilska, ul. Mazurska, ul. J. Mehoffera, ul. Miętowa, ul. Na Przełaj, ul. Ołówkowa, ul. Ornecka, ul. Parowozowa, ul. Pionierów, ul. Piskląt, ul. Piwoniowa, ul. Płochocińska nr 22-99, ul. Płytowa, ul. Pocztowa, ul. Polnych Kwiatów, ul. Pruszyńskich, ul. Przeździecka, ul. Przytulna, ul. Raciborska, ul. Sadkowska, ul. Sianokosów, ul. Smugowa, ul. Sygnałowa, ul.

15 3. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej ul. Zaułek 34 Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Filialna ul. Ostródzka 144 Pruszyńskich, ul. Płochocińską na odcinku od ul. Pruszyńskich do trakcji kolejowej -Gdańsk, trakcją kolejową - Gdańsk na odcinku od ul. Płochocińskiej do granicy Dzielnicy Białołęka. ul. Zdziarską od skrzyżowania z ul. Ostródzką do granicy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt, granicą Dzielnicy Białołęka z Gminą Nieporęt i Gminą Marki na odcinku od ul. Zdziarskiej do Trasy Toruńskiej, osią Trasy Toruńskiej na odcinku od granicy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Marki i Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy do wysokości rowu melioracyjnego, Szamocin - do kanału melioracyjnego, ul. Szamotulska, ul. Szklarniowa, ul. Ślepa, ul. Tapetowa, ul. W. Tetmajera, ul. Uzdowska, ul. Wadowicka, ul. Waligóry, ul. Wałuszewska, ul. Widna, ul. Wilkowiecka, ul. Wyganowska, ul. Wykrot, ul. Wyspiarska, ul. Zagrodecka, ul. Zegarynki, ul. Ziołowa, ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Żyrardowska. ul. L. Berensona od nr 8 i 9, ul. S. Chudoby, ul. Derby, ul. Dudka, ul. Geodezyjna, ul. Geometryczna, ul. Głębocka od nr 54 oraz 59 do końca, ul. Gościnna, ul. M. Hemara, ul. Internetowa, ul. Jasiniec, ul. Jesiennych Liści, ul. Kartograficzna, ul. Kawki, ul. Kąty Grodziskie, ul. Kniei, ul. Kroczewska, ul. Kumaka, ul. Lewandów, ul. Magiczna, ul. Małej Brzozy, ul. Oknicka, ul. Okrągła, ul. Podłużna, ul. Podwójna, ul. Przyrodnicza, ul. Pszennicza, ul. Rodowa, ul. Sieczna, ul. Skarbka z Gór, ul. Słonecznego Poranka, ul. Spichrzowa, ul. Starej Gruszy, ul. Stogi, ul. Suchocińska, ul. Szumiących Traw, Trasa Toruńska, ul. Wyszkowska, ul. Zaskrońca, ul. Zaułek. integracyjne integracyjne

16 4. Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5 rowem melioracyjnym do ul. Ostródzkiej na wysokości ul. Brzeziny, dalej ul. Ostródzką do skrzyżowania z ul. Zdziarską. osią ulic Obrazkowej, Modlińskiej, Ekspresowej, Nastawniczej, Mestwina, Płochocińskiej na odcinku od Wisły do trakcji kolejowej -Gdańsk, trakcją kolejową - Gdańsk na odcinku od ul. Płochocińskiej do Trasy Toruńskiej, osią Trasy Toruńskiej na odcinku od trakcji kolejowej -Gdańsk do Wisły, ul. Delfina, ul. Dorodna, ul. Druciana, ul. Ekspresowa, ul. Elektronowa, ul. Familijna, ul. Igrzyskowa, ul. Huczna, ul. Konwaliowa, ul. Kasztanowa, ul. A. Kowalczyka, ul. Krzyżówki, ul. Laurowa, ul. Leszczynowa, ul. Łopianowa, ul. Masztowa, ul. Modlińska do nr 139, od ul. Ekspresowej do ul. Obrazkowej - strona nieparzysta, ul. Mirocińska, ul. Morelowa, ul. Mestwina, ul. Myśliborska do nr 83 i 92, ul. Nastawnicza, ul. Obrazkowa, ul. Portowa, ul. Płużnicka, ul. Płochocińska do nr 20, ul. Piechocka, ul. Przaśna, ul. Soczewkowa, ul. Świderska do nr 38, ul. Szczupacza, Trasa Toruńska, ul. Wartka, ul. Zabłocka, ul. Zakątna, ul. Zarzecze, ul. Żubowiecka. biegiem Wisły na odcinku od osi Trasy Toruńskiej do wysokości ul. Obrazkowej. 5. Podstawowa ul. Aluzyjna, ul. Anilinowa, ul. Animuszu, ul.

17 nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Filialna ul. Sprawna 28 granicą Dzielnicy Białołęka m. Boczańska, ul. Chlebowa, ul. Chlubna od nr 8 st. Warszawy z gminą Jabłonna do nr 16 i od nr 1- do nr 49, ul. na odcinku od Wisły do linii kolejowej -Gdańsk, wzdłuż linii kolejowej -Gdańsk do osi ul. J. Mehoffera, osią ul. J. Mehoffera do ul. Modlińskiej, osią ul. Modlińskiej na północ do wysokości numeru 238 strona parzysta i 257 strona nieparzysta, następnie wzdłuż ulicy projektowanej, równoległej do ul. J. Mehoffera do krańca ul. Osuchowskiej, prostopadle od ul. Osuchowskiej do ul. Leśnej Polanki i dalej prosto do ul. Gozdawitów, następnie wzdłuż brzegu lasu do ul. Strumykowej, następnie ul. Dzierzgońską do ul. Marcina z Wrocimowic i dalej ul. Marcina z Wrocimowic do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Aluzyjnej i dalej przedłużeniem ul. Ciechanowska, ul. Czajki, ul. Czeremchowa, ul. Czterolistnej Koniczynki, ul. Deseniowa, ul. Dębinki, ul. Dębowa, ul. Dionizosa, ul. Dzikiej Kaczki, ul. N. Gąsiorowskiej, ul. Gerberowa, ul. Gladioli, ul. Główna, ul. Gozdawitów, ul. J. Husa, ul. H. Jędrzejowskiego, ul. Kaliny, ul. Kepa Tarchomińska, ul. Kibiców, ul. Kośby, ul. Kwietniowa, ul. Landwarowska, ul. Leśnej Polanki od nr 4 do końca ulicy nr parzyste i od nr 17 do końca ulicy nr nieparzyste, ul. Lubczyka, ul. Łanowa, ul. Ławnicza, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Marmurowa, ul. J. Mehoffera od nr 69 do nr 117, ul. Mielnicka, ul. Mławska, ul. Modlińska od nr 240 nr parzyste i od nr 287 nr nieparzyste do końca ulicy, ul. Obrębowa, ul. Opłotki, ul. Osiedle, ul. Parcelacyjna, Pl. Światowida, ul. Platanowa, ul. Płaska, ul. Pochyła, ul. Poetów, ul. Połoniny, ul. Prząśniczek, ul. Przylesie, ul. Przyrzecze, ul. Pstra, ul. Ruciańska, ul. Skierdowska, ul. Sortowa, ul. Sprawna od nr 10 do końca ulicy, ul. Stasinek, ul. Strzybnicka, ul. Szafirków, ul. Szawelska, ul. Świerkowa, ul. Tłuchowska, ul. M. Trąby, ul. Ugorek, ul. Wąska, ul. Wieliszewska, ul. Wilczej Łąki, ul. Winorośli, ul. Zamknięta, ul. Zawiślańska, ul. Zbytki, ul. Zielonych Traw, ul. J. Żiżki, ul. Żółta. integracyjne integracyjne

18 Aluzyjnej do Wisły, wzdłuż Wisły na odcinku od przedłużenia ul. Aluzyjnej do granicy Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z gminą Jabłonna. 6. Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego ul. Juranda ze Spychowa 10 Kanałem Żerańskim na odcinku: od trakcji kolejowej -Gdańsk do ul. Zdziarskiej, dalej ul. Zdziarską aż do skrzyżowania z ul. Ostródzką. ulicą Ostródzką od skrzyżowania z ul. Zdziarską do wysokości ul. Brzeziny, dalej rowem melioracyjnym aż do Trasy Toruńskiej, Trasą Toruńską na odcinku: od rowu melioracyjnego do trakcji kolejowej - Gdańsk. trakcją kolejową ul. Annopol, ul. Artyleryjska, ul. Babinicza ul. Bałtycka, ul. L. Berensona - do nr 6b i 7a, ul. Białołęcka - do nr 374 i 381, ul. H. Billewicza, ul. Bogoriów, ul. Bohuna, ul. Brzeziny, ul. Daniszewska, ul. Danusi, ul. Dobka z Oleśnicy, ul. Dzikiego Wina, ul. Dziwna, ul. Echa Leśne, ul. Eskimoska, ul. M. Faradaya, ul. Gryfitów, ul. Hajduczka, ul. M. Hemara, ul. Inowłodzka, ul. Jagodowa, ul. Juranda ze Spychowa, ul. Kamykowa, ul. Ketlinga, ul. Kominkowa, ul. Kopijników, ul. Kuszników, ul. Lapońska, ul. Łuczników, ul. Maćka z Bogdańca, ul. Małego Rycerza, ul. Małych Dębów, ul. św. Marii Magdaleny, ul. Marywilska - do nr 38, ul. Mikołaja z Długolasu, ul. Mirabelki, ul. Nad Rzeczką, ul. P. Nurmiego, ul. Odlewnicza, ul. Ojca Aniceta, ul. Oleńki, ul. Ostródzka - od Trasy Toruńskiej do ul. Zdziarskiej - od nr 53 oraz 50 do nr 219 oraz 226, ul. Owoców Leśnych, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Pisankowa, ul. Porannej Rosy, ul. Porzeczkowa, ul.

19 Gdańsk na odcinku: od Trasy Toruńskiej do Kanału Żerańskiego. Pośrednia, ul. Proletariatczyków, ul. Przydrożna, ul. Przyjazna, ul. Przykoszarowa, ul Reniferowa, ul. Rzędziana, ul. Staropolska, ul. Stębarska, ul. Szlachecka, ul. Śliwkowa, ul. Tkacka, ul. Toporczyków, Trasa Toruńska, ul. Truskawkowa, ul. Twórcza, ul. Warzelnicza, ul. Wenecka, ul. Wielkiego Dębu, ul. Wierzbiny, ul. Wiśniowy Sad, ul. P. Włodkowica, ul. Współczesna, ul. Zasieki, ul. Zbożowa, ul. Zbyszka z Bogdańca, ul. Zmyślona, ul. Żurawinowa. 7. Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego ul. Podróżnicza 11 osią ulicy J. Mehoffera, Osuchowską do skrzyżowania z projektowaną ulicą (równoległą do ul. J. Mehoffera), projektowaną ulicą do ul. Modlińskiej, ul. Modlińską do ul. J. Mehoffera, ul. J. Mehoffera do trakcji kolejowej na odcinku od ul. Maluchów do trakcji kolejowej -Gdańsk, trakcją kolejową - Gdańsk na odcinku od ul. J. Mehoffera do ul. Płochocińskiej, ul. Anecińska, ul. Bieszczadzka, ul. Bramka, ul. Ceglana, ul. Chęcińska, ul. Czarnocińska, ul. Czarodzieja, ul. Dołowa, ul. Drogowa, ul. Drożdżowa, ul. Duninów, ul. Dyliżansowa, ul. Dziatwy, ul. Ekspresowa (nieparzyste), ul. A. Fleminga, ul. Fletniowa, ul. Fortel, ul. Geograficzna, ul. Kabrioletu, ul. Kalendarzowa, ul. Karnicka, ul. M. Kątskiego, ul. K. Kiersnowskiego, ul. Klasyków, ul. Kobierzycka, ul. Kołacińska, ul. Kościeszów, ul. Krokwi, ul. Liczydło, ul. Lucynowska, ul. Maluchów, ul. Marcelińska, ul. Marchołta, ul. J. Mehoffera nr 66 do 122 i od nr 57 do 67, ul. Mestwina - strona parzysta, ul. Milenijna, ul. Modlińska nr 136 do 228 i 197 do 285 ul. Nastawnicza, ul. Oczeretu, ul. Okienko, ul. Orchowiecka, ul. Osuchowska, ul. Papieska, ul. Płochocińska - od trakcji kolejowej -Gdańsk do wysokości ul. Mestwina - numery

20 osią ul. Płochocińskiej na odcinku od trakcji kolejowej -Gdańsk do umownego przedłużenia ul. Mestwina, osią ulic Mestwina, Nastawniczej, Ekspresowej, Modlińskiej, zachodnią stroną ul. Milenijnej, umownym przedłużeniem ul. Ćmielowskiej do ul. Maluchów, ul. Maluchów do ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Płochocińskiej. nieparzyste, ul. Podgórna, ul. Podkładowa, ul. Podróżnicza, ul. Połączona, ul. Pomianowska, ul. Pomorska, ul. Powałów, ul. Produkcyjna, ul. Przemian, ul. K. Pułaskiego, ul. Rozewska, ul. Samowarowa, ul. Sąsiedzka, ul. Semaforowa, ul. 15 Sierpnia, ul. Skuterowa, ul. Srebrnogórska, ul. Stągiewna, ul. Szafrańców, ul. K. Szałasa, ul. Szałwiowa, ul. Szczerbca, ul. Szydłowiecka, ul. Szynowa, ul. Ścieżka, ul. Tarasowa, ul. Turoszowska, ul. Uczniowska, ul. Uniwersału, ul. Wczele, ul. Weteranów, ul. Wiklinowa, ul. Zręby, ul. Żużlowa, ul. Żywiczna. 8. Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3 od Wisły w linii prostej ulicą Ćmielowską, na odcinku od Wisły do skrzyżowania z ul. Milenijną, zachodnią stroną ulicy Milenijnej i osią ul. Modlińskiej, na odcinku od ul. Ćmielowskiej do ul. Obrazkowej, osią ul. Obrazkowej, na ul. J. Antalla, ul. Atutowa, ul. J. Beneszicia, ul. Ch. Botewa, ul. Ceramiczna, ul. Ćmielowska - strona parzysta, ul. Gębicka, ul. S. Jagmina, ul. Kaflowa, ul. K. Krejczego, ul. Leliwitów, ul. Modlińska nr od 141 do 195, ul. Myśliborska nr od 85 do 97 i nr od 94 do 100, ul. Nagodziców, ul. Obrazkowa - strona nieparzysta, ul. Pałuków, ul. P. Picassa, ul. Porajów, ul. J. Porazińskiej, ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, ul. Szczęśliwa, ul. Śreniawitów, ul. Światowida od nr i 29 do 45, ul. Świderska od nr 39 do 99, ul. W. Świętosławskiego, ul. V. van Gogha, ul. E. Wittiga. sportowe

21 odcinku od ul. Modlińskiej do Wisły, 9. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21A biegiem rzeki Wisły, na odcinku od ul. Obrazkowej do ul. Ćmielowskiej. od Wisły przedłużeniem ul. Aluzyjnej do skrzyżowania z ul. Marcina z Wrocimowic, następnie ul. Marcina z Wrocimowic do ul. Dzierzgońskiej, ul. Dzierzgońską do ul. Strumykowej, ul. Strumykową wzdłuż brzegu lasu do wysokości numeru 40, brzegiem lasu do skrzyżowania ul. Leśnej Polanki z ul. Gozdawitów, ul. Leśnej Polanki w kierunku południowym do ul. Osuchowskiej i ul. Osuchowską do ul. J. Mehoffera, ul. S. Barei, ul. Dzierzgońska, ul. Grzymalitów, ul. Książkowa nr 7, 9, 45 do 55, ul. Leśnej Polanki nr 15, ul. Marcina z Wrocimowic, ul. J. Mehoffera od skrzyżowania z ul. Książkową obecnie numery 45-55, ul. Oczary, ul. Odkryta od nr 55 do nr 67 nieparzyste i od nr 26 do nr 82 nr parzyste, ul. H. Ordonówny, ul. Pasłęcka, ul. Sprawna nr 8, ul. Strumykowa nr 1 i od nr 21 nr nieparzyste do końca ulicy i od nr 24 nr parzyste do końca ulicy, ul Światowida nr 60 A, B, C 61,63, ul. Topolowa, ul. Zagaje. integracyjne integracyjne sportowe osią ul. J. Mehoffera od skrzyżowania z ul. Osuchowską do skrzyżowania z ul.

22 Książkową, ul. Książkową od skrzyżowania z ul. J. Mehoffera do skrzyżowania z ul. Odkrytą, 10. Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 ul. Odkrytą od skrzyżowania z ul. Książkową do wysokości ul. S. Barei, a następnie umownym przedłużeniem ul. S. Barei do Wisły, a następnie wzdłuż Wisły na północ do wysokości przedłużenia ul. Aluzyjnej. od Wisły umownym przedłużeniem ul. S. Barei do skrzyżowania z ul. Odkrytą (tj. do wysokości nr 55), następnie ul. Odkrytą na południe do skrzyżowania z ul. Książkową, następnie ul. Książkową do skrzyżowania z ul. J. Mehoffera i ul. J. Mehoffera do skrzyżowania z ul. Majolikową; ul. Majolikową do skrzyżowania z ul. Pomorską, ul. Milenijną do ul. A. Ciołkosza, ul. Ćmielowska (strona nieparzysta), ul. Erazma z Zakroczymia, ul. A. Kamińskiego, ul. Książkowa nr 36, 38, 52, 54, ul. R. Maciejewskiego, ul. Majolikowa nr 23, 25, 27, ul. J. Mehoffera od nr 1 do nr 43 nr nieparzyste i od nr 2 do nr 56 nr parzyste, ul. Milenijna od nr 47 do końca ulicy, ul. Myśliborska od nr 101 nr nieparzyste i od nr 102 nr parzyste do końca ulicy, ul. Nowodworska, ul. Odkryta od nr 1 do nr 53 nr nieparzyste i od nr 2 do nr 24 nr parzyste, ul. A. Pajdaka, ul. F. Pancera, ul. Płudowska, ul. Pomorska, ul. Rybacka, ul. M. R. Stefanika, ul. Strumykowa od nr 3 do nr 17 nr nieparzyste i od nr 2 do nr 22 nr parzyste, ul. Świderska od nr 100 nr integracyjne sportowe

23 skrzyżowania z ul. parzyste i od nr 101 nr nieparzyste do końca Ćmielowską; ulicy, ul. Światowida nr 47 i 49, ul. Talarowa. osią ul. Ćmielowskiej i dalej na zachód jej przedłużeniem do Wisły; integracyjne biegiem Wisły na odcinku od ul. Ćmielowskiej do umownego przedłużenia ul. S. Barei, ul. S. Barei Dzielnica Bielany m.st. Warszawy 1. Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego ul. Rudzka 6 osią Potoku Bielańskiego, ul. Kamedulską, na odcinku od ul. Marymonckiej do rzeki Wisły, osią rzeki Wisły, na odcinku od ul. Kamedulskiej do al. Armii Krajowej, osią al. Armii Krajowej, na odcinku od rzeki Wisły do ul. J. Słowackiego, osią ul. J. Słowackiego, ul. al. Słowiańska, ul. W. Berenta, ul. A. Bohdziewicza, ul. Brochowska, ul. Chlewińska, ul. Cząstkowska, ul. Gdańska - strona parzysta od nr 12 do końca i strona nieparzysta od nr 23a do nr 59, ul. W. Gombrowicza, ul. S. Grochowiaka, ul. Gwiaździsta - strona nieparzysta od nr 17 do nr 77, ul. M. Hłaski, ul. Kaskadowa, ul. Kiwerska, ul. Klaudyny, ul. Kolektorska - strona nieparzysta od nr od 9 do końca i strona parzysta od nr 22 do końca, ul. Kościańska, ul. Lektykarska, ul. Łomiańska, ul. Marymoncka - strona parzysta od nr 2 do nr 34, ul. Opatowska, ul. Oksywska, ul. J. Parandowskiego, ul. Pelplińska, ul. Podleśna, ul. Pęcicka, ul. Raduńska, ul. Rajszewska, ul. Rudzka, ul. B. Schulza, ul. W. Smoleńskiego,

24 Marymonckiej, na odcinku od al. Armii Krajowej do Potoku Bielańskiego. ul. Sobocka, ul. E. Stachury, ul. Tczewska, ul. K. Wierzyńskiego, ul. Zabłocińska. 2. Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk ul. Samogłoski 9 3. Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48 osią granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany, na odcinku od ul. Estrady do rzeki Wisły, osią rzeki Wisły, na odcinku od ul. Dziwożony do ul. Rytmy, osią ul. Rytmy i ul. Zgrupowania AK Kampinos na odcinku od rzeki Wisły do ul. J. Kasprowicza, osią przedłużenia ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. Estrady. osią ul. Wólczyńskiej, dalej wzdłuż torów tramwajowych - na odcinku od ul. Wólczyńskiej 200 do al. W. Reymonta, osią al. W. Reymonta - na ul. Abecadło, ul. Anny Jagiellonki, ul. Arrasowa, ul. Balaton, ul. E. Backiego, ul. Biograficzna, ul. Daglezji, ul. Dankowicka, ul. Dziekanowska, ul. Dzierżoniowska, ul. Dziwożony ul. Encyklopedyczna, ul. Farysa, ul. Gnieźnieńska, ul. Marii Ludwiki Gonzagi, ul. Herbowa, ul. Heroldów, ul. Hieroglif, ul. Humanistów, ul. Improwizacji, ul. Jamki, ul. Kabaretowa, ul. Kalambur, ul. Kolumbijska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Metafory, ul. Michaliny, ul. Muzealna, ul. Nokturnu, ul. Odysei, ul. Opłotek, ul. Ostaszewska, ul. Palisadowa, ul. Papirusów, ul. Pasterska, ul. Pasymska, ul. Poległych, ul. Prozy, ul. Zgrupowania AK Kampinos - strona parzysta od nr 4 do nr 26 (dawna ul. W. Pstrowskiego), ul. Pułkowa, ul. Radecka, ul. Rytmy, ul. Samogłoski, ul. Spartakusa, ul. S. Tarnowskiego, ul. Trylogii, ul. Tułowicka, ul. Wazów, ul. Wygon, ul. Żubrowa. ul. Arkuszowa nr 4, ul. Aspekt, ul. J. Bajana, ul. W. Bogusławskiego, ul. J. Conrada numery parzyste od 20 i numery nieparzyste od 17, ul. M. Dąbrowskiej numery parzyste i numery nieparzyste od 13, ul. Esej, ul. Fortowa, ul. Gotycka, ul. Kalinowej Łąki, ul. Księżycowa numery parzyste od 46 do 76, ul. Kwitnąca numery

25 odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. J. Conrada, osią ul. J. Conrada i ul. Kwitnącej, dalej wzdłuż granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany na odcinku od ul. Kwitnącej do Fosy Wawrzyszewskiej, parzyste od 28 i numery nieparzyste, ul. Maszewska, ul. P. Nerudy, ul. Renesansowa, ul. Rodziny Połanieckich, ul. Wólczyńska - numery nieparzyste od nr 107 do nr 171, ul. Żbikowianka. osią wzdłuż Fosy Wawrzyszewskiej - na odcinku od granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany do ul. Arkuszowej. 4. Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego ul. A. Fontany 3 osią ul. J. Kasprowicza, ul. Grębałowskiej - na odcinku od ul. Kleczewskiej do ul. Marymonckiej, osią ul. Marymonckiej - na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. J. Kasprowicza, osią ul. J. Kasprowicza, al. Zjednoczenia, ul. Babicka, ul. Barcicka - strona nieparzysta od nr 1 do nr 59 i strona parzysta od nr 2 do nr 40, ul. Cegłowska - strona nieparzysta od nr 3 do nr 19 i strona parzysta od nr 2 do nr 50, ul. G. Daniłowskiego - strona nieparzysta od nr 35 do nr 53 i strona parzysta od nr 32 do nr 66, ul. A. Fontany - nr 3 i strona parzysta od nr 22 do nr 40, ul. Granowska, ul. Grębałowska strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Hajoty, ul. J. Kasprowicza - strona nieparzysta od nr 27 do nr 55 i strona parzysta od nr 2 do nr 50, ul. Kleczewska -

26 ul. B. Podczaszyńskiego, ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Kleczewskiej, osią ul. Kleczewskiej - na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. J. Kasprowicza. strona parzysta od nr 28 do nr 114, ul. Krotoszyńska, ul. B. Leśmiana, ul. Lipińska, ul. Lisowska - strona nieparzysta od nr 29 do nr 49 i strona parzysta od nr 22 do nr 72, ul. Lubomelska, ul. Marymoncka - strona nieparzysta od nr 1 do nr 87, pl. Konfederacji, ul. Płatnicza - strona nieparzysta od nr 33 do nr 115 i strona parzysta od nr 38 do nr 106, ul. B. Podczaszyńskiego - strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 12 do nr 18, ul. K. Pruszyńskiego, ul. Rytelska, ul. E. Schroegera - strona nieparzysta od nr 9 do nr 81 i strona parzysta od nr 4 do nr 70, ul. Swarzewska, ul. B. Zuga - strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 i strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. S. Żeromskiego - strona parzysta od nr 6 do nr Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza ul. L. Staffa 21 osią ul. J. Kasprowicza, ul. J. Słowackiego - na odcinku od ul. K. Pruszyńskiego do al. Armii Krajowej, osią al. Armii Krajowej - na odcinku od ul. J. Słowackiego do ul. W. Broniewskiego, ul. W. Broniewskiego - strona parzysta od nr 48 do nr 56, ul. T. Duracza - strona nieparzysta od nr 5 do nr 23 i strona parzysta od nr 4 do nr 16, ul. Gąbińska, ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej strona nieparzysta od nr 1 do nr 9 i strona parzysta od nr 2 do nr 40, ul. J. Kasprowicza - strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Kiełpińska, ul. A. Magiera - strona nieparzysta od nr 1 do nr 11 i strona parzysta od nr 4 do nr 16a, ul. K. Makuszyńskiego, ul. Z. Nałkowskiej - strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, ul. Ogólna, ul. W. Perzyńskiego - strona

27 osią ul. W. Broniewskiego na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. W. Perzyńskiego, osią ul. W. Perzyńskiego, ul. K. Pruszyńskiego - na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. J. Kasprowicza. parzysta od nr 2 do nr 18, ul. B. Podczaszyńskiego - strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. B. Sadowskiej, ul. Słodowiec, ul. L. Staffa - strona nieparzysta od nr 1 do nr 59 i strona parzysta od nr 2 do nr 30, ul. S. Żeromskiego - strona nieparzysta od nr 3 do nr 15 i strona parzysta od nr 4a do nr 4e. 6. Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny ul. W. Reymonta 25 osią ul. J. Kasprowicza - na odcinku od ul. T. Nocznickiego do ul. W. Reymonta, osią projektowanej ul. W. Reymonta, ul. H. Ch. Andersena - na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej, ul. H. Ch. Andersena - cała z wyłączeniem nr 2, ul. H. Balzaka, ul. A. Czechowa, ul. Dantego, ul. C. Goldoniego, ul. Horacego, ul. Kaliszówka, ul. S. Petofiego, ul. Popiela, ul. W. Reymonta - strona nieparzysta od nr 25 do nr 27, ul. Rokokowa, ul. Sokratesa, ul. Swarożyca, ul. W. Szekspira, ul. L. Tołstoja, ul. Tytułowa, ul. Wergiliusza, ul. Wolumen, ul. Wólczyńska - strona parzysta od nr 64 do nr 200. osią ul. Wólczyńskiej - na odcinku od ul. H. Ch. Andersena do ul. Wólczyńskiej 200, osią linii kolejowej ul. T.

28 7. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija ul. A. Fontany 1 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56 ul. A. Fontany 1 Nocznickiego na odcinku od ul. Arkuszowej do ul. J. Kasprowicza. osią ul. Wólczyńskiej, ul. S. Żeromskiego - na odcinku od ul. Wolumen do ul. W. Perzyńskiego, osią ul. W. Perzyńskiego - na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. W. Broniewskiego, osią ul. W. Broniewskiego, wzdłuż torów tramwajowych - na odcinku od ul. W. Perzyńskiego do ul. Wólczyńskiej, osią ul. W. Reymonta na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. W. Broniewskiego. ul. W. Broniewskiego - strona parzysta od nr 58 do nr 66, ul. G. Daniłowskiego - strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 30, ul. A. Fontany - nr 1 i strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. A. Jarzębskiego, ul. Kleczewska - strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 2 do nr 26, ul. Księgarzy, ul. Lisowska - nr 23, ul. A. Magiera - strona nieparzysta od nr 15 do nr 27 i strona parzysta od nr 18 do nr 30, ul. Z. Nałkowskiej - nr 11, ul. W. Perzyńskiego - strona nieparzysta od nr 3 do 13, ul. Płatnicza - strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 18 do nr 32, ul. S. Przybyszewskiego - strona nieparzysta od nr 45 do nr 47 i strona parzysta od nr 14 do nr 24, ul. W. Reymonta - strona nieparzysta od nr 17 do nr 19, ul. L. Rydla, ul. L. Staffa - strona nieparzysta od nr 61 do nr 111 i strona parzysta od nr 32 do nr 40, ul. Starej Baśni, ul. Szepietowska, ul. Wólczyńska - strona nieparzysta od nr 1 do nr 81, ul. S. Żeromskiego - strona nieparzysta od nr 17 do nr 81. integracyjne 8. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi osią ul. S. B. Lindego, ul. Marymoncką na odcinku od ul. H. Ch. Andersena - nr 2, ul. Barcicka - strona nieparzysta od nr 61 do nr 73 i strona parzysta od nr 42 do nr 56, ul. Cegłowska -

29 nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej ul. J. Kasprowicza 107 ul. J. Kasprowicza do al. Zjednoczenia, osią ul. Grębałowskiej, ul. J. Kasprowicza, ul. Kleczewskiej - na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. S. Żeromskiego, osią ul. S. Żeromskiego, ul. Wólczyńskiej - na odcinku od ul. Kleczewskiej do ul. H. Ch. Andersena, osią projektowanej ul. W. Reymonta, dalej ul. W. Reymonta - na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej. strona nieparzysta od nr 27 do nr 37 i strona parzysta od nr 52 do nr 80, ul. Fukierów, ul. K. Grodeckiego, ul. Grębałowska - strona parzysta, ul. Karska, ul. J. Kasprowicza - strona nieparzysta od nr 57 do nr 107 i strona parzysta od nr 52 do nr 66, ul. Kleczewska - strona nieparzysta od nr 29 do nr 115, ul. Kulczycka, ul. Lesznowolska, ul. S. B. Lindego - strona nieparzysta, ul. Marymoncka - strona nieparzysta od nr 89 do nr 105, ul. M. Oczapowskiego, ul. S. Przybyszewskiego - strona nieparzysta od nr 51 do nr 81 i strona parzysta od nr 28 do nr 82, ul. W. Reymonta - strona nieparzysta od nr 21 do nr 23, nr 101 i strona parzysta od nr 24 do nr 40, nr 52, ul. E. Schroegera - strona nieparzysta od nr 83 do nr 93 i strona parzysta od nr 72 do nr 96, ul. Skalbmierska, ul. Szaflarska, ul. Twardowska, ul. A. Wilkońskiego, ul. B. Zuga - strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. S. Żeromskiego - strona parzysta od nr 52 do nr 72. integracyjne integracyjne 9. Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka ul. Wrzeciono 9 klasy I VI - od strony północnej: ul. Antyczna, ul. Frygijska, ul. J. osią linii łączącej skrzyżowanie Kasprowicza - strona parzysta od nr 68 do nr ulic ul. Przy Agorze i ul. 82, ul. S. Lindego - strona parzysta od nr 20 Wrzeciono z ul. Szubińską, do nr 26, ul. Przy Agorze - strona nieparzysta dalej osią ul. Szubińskiej- na od nr 7 do nr 27 i strona parzysta od nr 6 do odcinku od ul. Przy Agorze do nr 22, ul. Przytyk, ul. Szegedyńska - nr 13a, ul. S. B. Lindego, ul. Szubińska - nr 13, ul. Wrzeciono - strona nieparzysta od nr 1 do nr 11 i strona parzysta od nr 2 do nr 20. integracyjne

30 osią ul. S. B. Lindego - na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. J. Kasprowicza, osią ul. J. Kasprowicza - na odcinku od ul. S. B. Lindego do ul. Przy Agorze, osią ul. Przy Agorze, dalej między ulicami Przy Agorze i Wrzeciono - na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. Wrzeciono. 10. Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Szegedyńska 11 w Zespole Szkół nr 52 w Warszawie osią rzeki Wisły - na odcinku od początku Lasku Bielańskiego do ul. Kamedulskiej, osią ul. Kamedulskiej, Potokiem Bielańskim, ul. S. B. Lindego - na odcinku od rzeki Wisły do ul. Szubińskiej, ul. Dewajtis, ul. Kamedulska, ul. S. B. Lindego - strona parzysta od nr 12 do nr 18, ul. Marymoncka - strona nieparzysta od nr 121 do nr 139, ul. Pergaminów, ul. Przy Agorze - strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do nr 4, ul. Szegedyńska - cała z wyłączeniem nr 13a, ul. Szubińska - strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Wrzeciono - strona nieparzysta od nr 53 do nr 65 i strona parzysta od nr 42 do nr 54. sportowe osią ul. Szubińskiej wzdłuż linii łączącej ul. Szubińską ze skrzyżowaniem ul. Przy Agorze

31 i ul. Wrzeciono - na odcinku od ul. S. B. Lindego do ul. Przy Agorze, osią ul. Przy Agorze, dalej wzdłuż linii biegnącej przy Lasku Bielańskim, ul. Przy Agorze i ul. Wrzeciono - na odcinku od ul. Wrzeciono do rzeki Wisły. 11. Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy ul. J. Balcerzaka 1 Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Filialna ul. Arkuszowa 202 osią przedłużenia ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. Estrady do ul. Zgrupowania AK Kampinos, dalej osią ul. Zgrupowania AK Kampinos na odcinku od ul. J. Kasprowicza do rzeki Wisły, dalej osią rzeki Wisły na odcinku od Mostu Północnego do ul. Wybrzeże Gdyńskie, osią wzdłuż linii biegnącej przy Lasku Bielańskim, dalej między ul. Przy Agorze i ul. Wrzeciono, dalej osią ul. Przy Agorze, osią ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. Przy Agorze do ul. T. Nocznickiego, ul. Akcent, ul. Andromedy, ul. Arkuszowa numery nieparzyste od 5 do 201 i numery parzyste od 6 do 202, ul. J. Balcerzaka, ul. Burleska, ul. Chabrowa, ul. Dorycka, ul. Dziewierza, ul. Estrady, ul. T. Gajcego, ul. Groteski, ul. Jowisza, ul. Kampinoska, ul. Kasjopei, ul. J. Kasprowicza numery parzyste od 84 do 132, ul. Księżycowa numery nieparzyste od 133 do 137 i numery parzyste od 122 do 144, ul. Linotypowa, ul. Loteryjki, ul. Marymoncka numery nieparzyste od 143 do 161, ul. T. Nocznickiego numery nieparzyste od 5 do 17, ul. Olszynowa, ul. Opalin, ul. Parnas, ul. A. Parola, ul. Perseusza, ul. Przy Agorze numery parzyste od 24 do 28, ul. Rękopis, ul. Trenów, ul. Widokowa, ul. Wyjściowa, ul. K. Wóycickiego numery nieparzyste od 27 do 31 i numery parzyste od 28 do 30, ul. Wólczyńska numery nieparzyste od 173 do

32 dalej osią ul. T. Nocznickiego, linii kolejowej, wzdłuż linii łączącej ul. Wólczyńską 200 i Fosę Wawrzyszewską - na odcinku od rzeki Wisły do ul. Księżycowej, 315 i numery parzyste od 204 do 308, ul. Zgrupowania AK Kampinos numery nieparzyste, Skwer 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, ul. Wrzeciono numery nieparzyste od 13 do 51 i numery parzyste od 22 do Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza ul.w. Broniewskiego 99a osią granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany na odcinku od Księżycowej do ul. Estrady, osią granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Dankowickiej. osią ul. W. Broniewskiego - na odcinku od ul. W. Reymonta do ul. Galla Anonima, osią ul. Galla Anonima, ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela" - na odcinku od ul. W. Broniewskiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany, osią granicy administracyjnej ul. W. Broniewskiego - strona nieparzysta od nr 89 do nr 101, ul. M. Dąbrowskiej - nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Galla Anonima - strona nieparzysta, ul. J. Kochanowskiego - strona parzysta od nr 32 do nr 52 i strona nieparzysta od nr 41 do nr 53, ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela" - strona nieparzysta, ul. W. Reymonta - strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Zgrupowania AK Żmija, ul. Zgrupowania AK Żubr, ul. Zgrupowania AK Żyrafa.

33 13. Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego ul. J. Kochanowskiego 8 Dzielnicy Bielany - na odcinku od ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela" do ul. W. Reymonta, osią ul. W. Reymonta - na odcinku od granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany do ul. W. Broniewskiego. osią ul. W. Broniewskiego - na odcinku od ul. Galla Anonima do al. Armii Krajowej, osią al. Armii Krajowej - na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej, osią ul. Powązkowskiej - na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela", osią ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela", ul. Galla Anonima - na odcinku od ul. ul. W. Broniewskiego - strona nieparzysta od nr 37 do nr 87, ul. Galla Anonima - strona parzysta, ul. J. Kochanowskiego - strona nieparzysta od nr 3 do nr 39 i strona parzysta od nr 2 do nr 30, ul. Libawska, ul. Literacka, ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela" - strona parzysta, ul. L. Rudnickiego.

34 14. Podstawowa nr 352 ul. J. Conrada 6 w Zespole Szkół nr 124 ul. J.Conrada 6 Powązkowskiej do ul. W. Broniewskiego. osią ul. J. Conrada, na odcinku od al. W. Reymonta do ul. Kwitnącej, osią ul. Powstańców Śląskich - na odcinku od ul. J. Conrada do granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany, osią granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany - na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Kwitnącej, osią ul. Kwitnącej - na odcinku od granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany do ul. J. Conrada ul. Brązownicza, ul. J. Conrada - numery parzyste od 2 do 18 i numery nieparzyste od 1 do 15, ul. B. Głowackiego, ul. Kluczowa, ul. Księżycowa - numery parzyste od nr 2 do nr 44, ul. Kwitnąca - numery parzyste od 2 do 26, ul. Melioracyjna, ul. Mistrzowska, ul. Osikowa, ul. Sieciechowska, ul. Słonecznikowa, ul. Żółwia Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy 1. Podstawowa klasy I-VI - od strony północnej i al. Godziny W, al. Polski Walczącej, ul. nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. wschodniej: północną granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów, wschodnią Ananasowa, ul. Antoniewska, ul. Augustówka - strona parzysta od nr 22 do końca, ul. Bananowa, ul. Bartycka, ul. Batalionu AK Olza, ul. Batalionu AK

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXII/1925/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVII/1733/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 18 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVII/1733/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 18 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVII/1733/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Berensona 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do uchwały nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 13 do uchwały nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 13 do uchwały nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. Nr obwodu 711 712 713 Granice obwodu ul. Bawełniana: cała, ul. Grotowska: cała, ul. Natalii: cała,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały 771 Granice ul. Gwiaździsta: 21,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Granice 771 ul. Gwiaździsta: 21, 25, 27, 29, 31, 69F, 69D, 69C, 71A, 77, 77A, ul. Marii Kazimiery: 122, 128, ul. Podleśna: 4, 4A, 6, 8, 10, ul. Tczewska: cała ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1244/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1244/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XLVI/1244/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr obwod u 771 772 773 774 775 776 777 778 Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Granice obwodu ul. Gwiaździsta: 21, 25, 27, 29, 31, 69F, 69D, 69C, 71A, 77, 77A, ul. Marii

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 lutego 2017 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 lutego 2017 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych, w referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 26 marca 2017 roku. Granice 771

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXIV/2319/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXIV/2319/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXIV/2319/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 5c pkt 1 i art.

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2011 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 LXXXVIII/2593/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody zmienionej uchwałą obwodów w szpitalach, zakładach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVI/1953/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVI/1953/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVI/1953/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m. st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH załącznik nr 2 do umowy

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH załącznik nr 2 do umowy Lp Nr węzła WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH załącznik nr 2 do umowy Nazwa drogi odcinek drogi publicznej gminnej Długość (m) 1 G 101 ABECADŁO Farysa - Abecadło Nr 26/26A 196,80 2 G 102 AKCENT Loteryjki

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych, siedzib obwodowych zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, podaje się do publicznej

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 odrębnego głosowania w domu studenckim, a także ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej w wyborach do Parlamentu 851 ul. Delfina: cała, ul. Dorodna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/627/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/627/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/627/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych w referendum gminnym w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1065/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLI/1065/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLI/1065/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/223/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/223/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/223/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Na

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 6 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych, siedzib obwodowych zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, podaje się do publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIII/2389/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIII/2389/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XCIII/2389/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Lp Nazwa drogi odcinek drogi publicznej gminnej D D L

Załącznik nr 9. Lp Nazwa drogi odcinek drogi publicznej gminnej D D L U-III-WZP.271.13.2012.MGA Załącznik nr 9 Wykaz dróg publicznych gminnych na terenie zielnicy Bielany. Stan na dzień 13.01.2012 r. p Nazwa drogi odcinek drogi publicznej gminnej ługość (m) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie. Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie. Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy Załącznik do uchwały Nr / /2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Plan sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIII/2391/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIII/2391/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XCIII/2391/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic

Bardziej szczegółowo

Liczba lokali użytkowychkomunalnych. Liczba lokali mieszkalnychkomunalnych. Budynki Wspólnotowe. l.p. 1. Al. Zjednoczenia 1 18 3 0 0

Liczba lokali użytkowychkomunalnych. Liczba lokali mieszkalnychkomunalnych. Budynki Wspólnotowe. l.p. 1. Al. Zjednoczenia 1 18 3 0 0 l.p. Budynki Wspólnotowe Liczba lokali mieszkalnychkomunalnych Liczba lokali użytkowychkomunalnych Liczba garaży kom. Liczba boksów kom. 1. Al. Zjednoczenia 1 18 3 0 0 2. Al. Zjednoczenia 3/9 62 0 0 0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1063/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLI/1063/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLI/1063/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejony OPS Białołęka

Rejony OPS Białołęka Rejony OPS Białołęka Dział Pomocy Środowiskowej Nr 1 LP. Ulica Imię i nazwisko Pracownia Socjalnego Nr pokoju Budynek 1 15 Sierpnia Elżbieta Stec-Michałowska 22 Marywilska 44C 2 Aleksandra Fleminga Elżbieta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIII/1892/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1892/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXX/1892/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Warszawie Harmonogram dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Termin dyżuru Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon 16-31 sierpnia 2016 r. Bemowo 1 Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren

Bardziej szczegółowo

Wnioskuje się do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic:

Wnioskuje się do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: UCHWAŁA Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaliczenia n/w ulic do kategorii dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Na podstawie art.11, ust.2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2014r. L.p. NR DECYZJI inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie odwołanie

POZWOLENIA NA BUDOWĘ STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2014r. L.p. NR DECYZJI inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie odwołanie POZWOLENIA NA BUDOWĘ STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2014r. L.p. NR DECYZJI inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie odwołanie 1 01/2014 2014-01-02 2 02/2014 2014-01-02 3 03/2014 2014-01-02 4 04/2014 2014-01-07

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres (lokalizacja) inwestycji

Adres (lokalizacja) inwestycji URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA Wykaz rejestru decyzji CELU PUBLICZNEGO 2011 Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja) inwestycji Nr ewid. Działki/ OBRĘB OBRĘB NR DECYZJI 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestru decyzji celu publicznego rok 2010

Wykaz rejestru decyzji celu publicznego rok 2010 URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA Wykaz rejestru decyzji celu publicznego rok 2010 Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja) inwestycji Nr ewid. działki/ obręb OBRĘB NR DECYZJI 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestru decyzji CELU PUBLICZNEGO 2011

Wykaz rejestru decyzji CELU PUBLICZNEGO 2011 URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA Wykaz rejestru decyzji CELU PUBLICZNEGO 2011 Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja) inwestycji 1 2 3 4 TRAMWAJE WARSZAWSKIE BUDOWA BEZOBSŁUGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Terminy dyżurów Turnus I 3 lipca - 14 lipca Turnus II 17 lipca - 28 lipca Turnus

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Terminy dyżurów Turnus I 3 lipca - 14 lipca Turnus II 17 lipca - 28 lipca Turnus

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Terminy dyżurów Turnus I 3 lipca - 14 lipca Turnus II 17 lipca - 28 lipca Turnus

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Terminy dyżurów Turnus I 3 lipca - 14 lipca Turnus II 17 lipca - 28 lipca Turnus

Bardziej szczegółowo

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/ Lp NR data inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi DECYZJI wniosku 1. 1/A/2016 2016-01-04 SP.ZO.O Zgrupowania AK Kampinos, dz.nr 7/12, 2/1, obręb 7-11-04 posadowienia fundamentu wraz z tablicą

Bardziej szczegółowo

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2016 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2016 2015-11-17 2016-01-07 OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r.

Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r. Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. l.p. NR DECYZJI data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie 1/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Pasterska, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy

Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy LP ID Obiekt Nazwa historyczna obiektu Nazwa współczesna obiektu Adres Nr w rejestrze 1 00001033 układ urbanistyczny Osiedle

Bardziej szczegółowo

data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi

data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ -LISTOPAD 2015 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2015 2014-11-06 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5517 UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2016 roku

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2016 roku PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD BIAŁOŁĘKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2016 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne Lp Decyzja Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

l.p. data wniosku NR DECYZJI data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie

l.p. data wniosku NR DECYZJI data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ - ROK 2013 ( w tym odmowy ) l.p. data wniosku NR DECYZJI data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie 1 2012-12-12 01/2013 2013-01-15 Sp. z o.o. Arkuszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1467/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1467/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1467/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 381 w Warszawie, i Szkoły Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie, w Zespół

Bardziej szczegółowo

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY wydane w 2014 roku * Lp Nr decyzji i data wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Streszczenie

Bardziej szczegółowo

4 Patio przy Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 300 000 300 000 15 000 rocznie

4 Patio przy Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 300 000 300 000 15 000 rocznie lp Nazwa projektu Lokalizacja terenu Koszt projektu zaproponowany przez wnioskodawcę koszt osoby werfikującej wniosek koszt utrzymania w latach następnych 1 4 5 7 8 9 1 "Komitywa "- projekt pozytywnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 1. Obszar objęty sporządzaniem zmiany Studium: teren w rejonie ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie linii kolejowej i projektowanej Trasy N-S (Dzielnica Bemowo) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpn. Termin dyżuru - turnus Dzielnica L.p.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpn. Termin dyżuru - turnus Dzielnica L.p. Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpn Termin dyżuru - turnus Dzielnica L.p. Szkoła Bielany 10-31 sierpnia 2015 r. Bielany Bielany 20 lipca - 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy

Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy 1 BEM01163 dom 2 BEM01165 dom 3 BEM01167 dom 4 BEM01168 dom 5 BEM01091 dom 6 BEM01170 dom 7 BEM01092 dom 8 BEM01171 dom 9 BEM01164 dom 10 BEM01093 dom 11 BEM01172 dom 12 BEM01166 dom 13 BEM01046 dom 14

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2017 2016-11-30 2016-01-02 WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku Termin dyżuru - turnus Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXII/2359/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 13 maja 2010r.

UCHWAŁA Nr LXXXII/2359/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 13 maja 2010r. UCHWAŁA Nr LXXXII/2359/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów. Na

Bardziej szczegółowo

Koszt projektu zaproponowany przez wnioskodawcę Niebieski - Rewitacja Skate Parku Park Z. Herberta

Koszt projektu zaproponowany przez wnioskodawcę Niebieski - Rewitacja Skate Parku Park Z. Herberta Rejestr wniosków, które wpłynęły w wymaganym terminie do Dzielnicy Bielany - budżet partycypacyjny 2015 r. Lp. Nazwa projektu Lokalizacja terenu Koszt projektu zaproponowany przez wnioskodawcę 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

> oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

> oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego /2015 Rekrutacja na rok szkolny /2015 w Dzielnicy Bemowo Obwody szkół podstawowych w Dzielnicy Bemowo Terminy spotkań w szkołach podstawowych Nowa Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Zielone Mazowsze. Pomiar ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Zielone Mazowsze. Pomiar ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Zielone Mazowsze Aleksander Buczyński, Rafał Muszczynko ul. Nowogrodzka 4 lok., -9 Warszawa http://www.zm.org.pl, biuro@zm.org.pl Pomiar ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy maj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bemowo. Białołęka. Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa. Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa

Bemowo. Białołęka. Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa. Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa Bemowo Szkoła Podstawowa nr 350 Irzykowskiego 1a, Warszawa 28 stycznia - 8 lutego godz. 7:30-17:00 Szkoła Podstawowa nr 82 Górczewska 201, Warszawa Wiek: 6-15 lat Zespół Szkół 46 Thommeego 1, Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr. w Warszawie przy ul. Zachodzącego Słońca 25 oraz zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m. st.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2016 2015-11-17 2016-01-07 OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

UTRUDNIENIA W RUCHU W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ IMPACT FESTIVAL NA BEMOWIE

UTRUDNIENIA W RUCHU W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ IMPACT FESTIVAL NA BEMOWIE KRP IV BEMOWO, WOLA Źródło: http://wola.policja.waw.pl/r4/aktualnosci/33759,utrudnienia-w-ruchu-w-zwiazku-z-impreza-impact-festival-na-bemowie.html Wygenerowano: Piątek, 10 marca 2017, 18:10 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

PLAN DLA BEMOWA: na dni, na miesi¹ce, na lata...

PLAN DLA BEMOWA: na dni, na miesi¹ce, na lata... Liczby nie k³ami¹: Prawda o Bemowie PLEBISCYT DLA BEMOWA szczegó³y na str. 4-5 Wybory samorzàdowe to czas szczególny. Raz na 4 lata, mieszkañcy idàc do urn udzielajà praktycznej odpowiedzi na pytanie jak

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Warunkach Zabudowy wydane w 2016 roku

Decyzje o Warunkach Zabudowy wydane w 2016 roku PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Warunkach Zabudowy wydane w 2016 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne 1 1/B/2016

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię

inwestor nazwisko + imię Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NR DECYZJI 1/A/2015 2015-01- 08 2/A/2015 2015-01- 21 3/A/2015 2015-01- 21 4/A/2015 2015-01- 21 5/A/2005 2015-01- 27 6/A/2015 2015-01- 30 7/A/2015 2015-02-

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na Bielanach. 3 marca 2016 r.

Doradztwo zawodowe na Bielanach. 3 marca 2016 r. Doradztwo zawodowe na Bielanach 3 marca 2016 r. Bielańska oświata 14 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 8 liceów ogólnokształcących, 3 technika, 1 poradnia psychologiczno -pedagogiczna, LO 22% Typy szkół

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY NA OBSZARY OPIS

PODZIAŁ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY NA OBSZARY OPIS PODZIAŁ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY NA OBSZARY OPIS Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przeznacza na Budżet Partycypacyjny 2018 kwotę 2 750 000,00 złotych. Zgodnie z rekomendacją Zespołu ds. Budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 133 im. Księdza

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08 Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NR DECYZJI inwestor nazwisko + imię adres inwestycji 1/A/2015 2015-01-08 Książąt Mazowickich dz. nr 45/1, 45/2, 2/A/2015 2015-01-21 Kolektorska 40a dz. nr 83/1, obręb 7-04-08

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestru decyzji O WARUNKACH ZABUDOWY 2012

Wykaz rejestru decyzji O WARUNKACH ZABUDOWY 2012 URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA Wykaz rejestru decyzji O WARUNKACH ZABUDOWY 2012 Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja) inwestycji Nr ewid. Działki/ OBRĘB OBRĘB 1 2 3 4 5 6 7 NR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne 1 2/2017

Bardziej szczegółowo

Adres (lokalizacja) inwestycji)

Adres (lokalizacja) inwestycji) URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA Wykaz rejestru decyzji O WARUNKACH ZABUDOWY 2011 Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja) inwestycji) Nr ewid. Działki/ OBRĘB OBRĘB NR DECYZJI 1 2

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych

Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestru decyzji o warunkach zabudowy rok 2010 *

Wykaz rejestru decyzji o warunkach zabudowy rok 2010 * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Wykaz rejestru decyzji o warunkach zabudowy rok 2010 * Lp. Wnioskodawca (nazwa i adres) Nazwa inwestycji Adres (lokalizacja)

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008

Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008 Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008 Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa Warszawa 2007 tel.: (022) 676 66 03, 676 76 70 adres internetowy: www.bialoleka.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943. UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943. UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2943 UCHWAŁA Nr L/1463/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8A: Wykaz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy objętych dowozem w roku szkolnym 2014/2015

Załącznik Nr 8A: Wykaz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy objętych dowozem w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 8A: Wykaz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy objętych dowozem w roku szkolnym 2014/2015 L.p Adres zamieszkania Placówka do której dowożone jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos

Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos Zarząd Transportu Miejskiego podsumował wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian tras linii komunikacyjnych na Białołęce. Postulaty mieszkańców, przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

od 1 września 2010 r. do 2 listopada 2010 r. tj. 44 dni (2010 r. 44 dni -2011 r. 0 dni)

od 1 września 2010 r. do 2 listopada 2010 r. tj. 44 dni (2010 r. 44 dni -2011 r. 0 dni) Szkoła Zawodowa w Ośrodku Szkolno- m dla Dzieci Niewidomych w Laskach 1 ul. Daniłowskiego 6 ul. Brzozowa 75 2 ul. Broniewskiego 55 ul. Marii Dąbrowskiej 5 3 01-903 Warszawa 4 ul. Przy Agorze 16A 5 ul.

Bardziej szczegółowo