TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią"

Transkrypt

1 Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z urządzenia Tuff-Cam 2 niezgodnie z przeznaczeniem lub otwarcia jego obudowy. Gwarancja nie dotyczy żadnych danych przechowywanych w urządzeniu, ani ich utracenia. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii. Wsparcie techniczne Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire, NG17 9GU, Wielka Brytania Bezpłatna infolinia: Bezpłatny numer faksu: TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią PLC Tuff-Cam 2 OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych. TTS Kod produktu: EL00145 OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

2 Tuff-Cam 2 Szkło powiększające z rejestracja obrazów, idealne do dokumentowania obserwacji. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

3 Informacja Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Baterie wielokrotnego użytku mogą ładować tylko osoby dorosłe. n Urządzenie Tuff-Cam 2 zawiera wymienną ładowaną baterię. n Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi. n Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości. n Nie wolno zwierać zacisków baterii. n Stosować można tylko zalecane baterie tego samego typu lub równoważne. Instalowanie baterii w urządzeniu Tuff-Cam 2 n Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. n Użyj odpowiedniego narzędzia do otwarcia przedziału baterii. n Załóż trzy nowe baterie, przestrzegając odpowiedniej biegunowości wskazanej na rysunkach. n Zamknij klapkę przedziału baterii i za pomocą odpowiedniego narzędzia dokręć śrubę blokującą.

4 Tuff-Cam 2

5 Włączanie i wyłączanie n Aby włączyć urządzenie, naciśnij na krótko przycisk On/Off. n Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk On/Off. Robienie zdjęć n Przesuń przełącznik trybu do pozycji PHOTO. n Włącz aparat, naciskając na krótko przełącznik On/Off. n Skieruj aparat na obiekt. Spójrz na ten obiekt na ekranie. n Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie. n Naciśnięcie przycisku OK spowoduje kolejne przełączenie trybu pracy lampy błyskowej: Auto, Wymuszone włączenie, Wymuszone wyłączenie. n Naciśnij przycisk << lub przycisk >> w celu zbliżenia lub oddalenia fotografowanego obiektu. Nagrywanie filmu. n Przesuń przełącznik trybu do pozycji VIDEO. n Włącz aparat, naciskając na krótko przełącznik On/Off. n Skieruj aparat na obiekt. n Naciśnij na krótko przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie filmu. n Naciśnij przycisk << lub przycisk >> w celu zbliżenia lub oddalenia filmowanego obiektu. n Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk migawki. n UWAGA: Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk migawki, wówczas urządzenie Tuff-Cam 2 będzie nagrywać film do momentu zwolnienia przycisku (na ile pozwoli na to dostępna pamięć). Wyświetlanie zdjęć i filmów n Przesuń przełącznik trybu do pozycji PLAY (ODTWARZANIE). n Włącz aparat, naciskając na krótko przełącznik On/Off. n Na ekranie zostanie wyświetlone najnowsze zdjęcie lub film. n Używaj przycisków << i >> do przemieszczania się pomiędzy obrazami. n Naciśnij przycisk OK, aby odtwarzać i czasowo przerywać odtwarzanie filmów.

6 Tuff-Cam 2 Karta SD n Aby uzyskać dostęp do gniazda na kartę SD, odkręć śrubę zabezpieczającą i zdejmij pokrywę przedziału baterii. Czynność tę musi wykonywać osoba dorosła. n Kartę SD (niedostarczoną w zestawie) można usunąć i włożyć do odpowiedniego czytnika w niektórych komputerach PC i laptopach. n Do urządzenia Tuff-Cam 2 można zakładać karty SD o pojemności 4 GB lub mniejszej. TV Out n Podłączając do tego gniazda przewód AV (dostarczony w zestawie) można przesyłać analogowy sygnał wideo do wejścia telewizora. n Gniazdo TV Out nie obsługuje sygnału dźwiękowego. Wejście przełącznika n Podłączając przewód AV (dostarczony w zestawie) do wyjścia przełącznika można zamiast nagrywania obrazu wykorzystać urządzenie zewnętrzne lub przełącznik. Korzystanie z menu systemowego n Istnieją różne menu dostępne dla różnych pozycji przełącznika trybu: PHOTO, VIDEO, PLAY. n Naciśnij na krótko przycisk Menu, aby przejść do odpowiednich opcji menu dla wybranego trybu. n Naciśnij ponownie przycisk Menu, aby przejść do opcji konfiguracji, które są dostępne we wszystkich trybach. n Do poruszania się w obrębie różnych menu używaj przycisków << i >>. n Aby wybrać którąś z pozycji menu, użyj przycisku OK. n Niektóre menu obejmują kilka stron. W przypadku użycia przycisków & lt; & lt; lub & gt; & gt; służących do przemieszczania się w górę lub w dół strony zostanie wyświetlona poprzednia lub następna strona. n Aby opuścić menu systemowe, naciśnij ponownie przycisk Menu.

7 Opcje menu PHOTO n Rozmiar/Rozdzielczość: VGA do 12 megapikseli n Jakość: Ekonomiczna, Standardowa, Wysoka n Tryb scenerii: Auto, Sport, Noc, Portret, Krajobraz, Zdjęcia podświetlone n Korekcja EV/ekspozycji: -2,0 do +2,0 n Balans bieli: Auto, Światło dzienne, Zachmurzenie, Lampa wolframowa, Świetlówka n ISO: Auto, 100, 200 n Kolor: Standardowy, Przejaskrawiony, Sepia, Monochromatyczny n Nasycenie: Normalne, Wysokie, Niskie n Ostrość: Normalna, Duża, Rozmyta n Podgląd: Wł. Wył. n Datownik: Wyłączony, Tylko data, Data i godzina n Tryb zdjęć seryjnych: Wł. Wył. Opcje menu SETUP (USTAWIENIA) n Format: Tak, Nie n Sygnał dźwiękowy: Wł. Wył. n Język: Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski n Automatyczne wyłączenie: Po 1 min, po 3 min, po 5 min, nigdy n Resetowanie systemu: Tak, Nie n Częstotliwość oświetlenia: 50 Hz, 60 Hz n Format TV Out: NTSC, PAL n Wprowadzanie danych: Menu ustawiania daty Opcje menu VIDEO n Rozmiar/Rozdzielczość: VGA, QVGA n Korekcja EV/ekspozycji: -2.0 do +2.0

8 Opcje menu PLAY (ODTWARZANIE) n Usuń: Pojedyncze, Wszystkie, Wybór n Kopiuj na kartę SD: Pojedyncze, Wszystkie, Wybór n Pokaz slajdów: 3 s, 5 s, 10 s n Zabezpiecz: Pojedyncze, Wszystkie, Wybór n Głośność: 1 do 8 Tuff-Cam 2 Podłączanie do komputera PC lub komputera Apple Mac n Dostępne są dwa tryby, w których urządzenie Tuff-Cam 2 można podłączyć do komputera PC: MSDC lub PC-CAM. n W trybie MSDC komputer PC lub Mac rozpozna aparat Tuff-Cam 2 jako urządzenie pamięci masowej USB i w oknie menedżera plików pojawi się ono jako dysk wymienny. n Dla komputerów MAC tryb PC-CAM nie jest dostępny. n Tryb PC-CAM obsługują tylko komputery wykorzystujące system MS Windows. Wcześniej należy zainstalować sterowniki (patrz: poniżej). n Aby wybrać tryb MSDC, przed podłączeniem urządzenia do komputera przesuń przełącznik suwakowy do pozycji PLAY (ODTWARZANIE). n Aby wybrać tryb PC-CAM, przed podłączeniem urządzenia do komputera przesuń przełącznik suwakowy do pozycji PHOTO lub VIDEO. Ładowanie baterii n Urządzenie Tuff-Cam 2 dostarczane jest z częściowo naładowaną baterią i może być używane natychmiast, bez wcześniejszego ładowania. n Bateria może być ładowana poprzez umieszczenie urządzenia na podstawce i podłączenie go do dowolnego aktywnego portu USB. Ładowanie trwać będzie od 2 do 4 godzin w zależności od stanu baterii. n Podczas ładowania baterii dioda LED stanu baterii będzie migotać w kolorze czerwonym. n Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenia Tuff-Cam 2, dioda stanu LED baterii zacznie świecić się w kolorze czerwonym w sposób ciągły. n Aby naładować Tuff-Cam 2, umieść aparat na podstawce, tak aby możliwe było podłączenie do gniazda USB. n Następnie podłącz kabel USB z podstawki do portu USB w komputerze lub do ładowarki sieciowej USB (niedostarczonej w zestawie).

9 Instalowanie oprogramowania Dostarczona płyta CD zawiera: n sterowniki dla systemu Microsoft Windows PC (Win98 Windows 7), które są wymagane w celu wykorzystywania urządzenia Tuff-Cam 2 jako kamery PC, n oprogramowanie do edycji zdjęć i filmów Ulead Photo Explorer w wersji 8.6, n sterowniki dla systemu Windows 98 (SE) umożliwiające dodanie wymiennego dysku USB. Jest to wymagane tylko w przypadku systemu Windows 98 i umożliwia pobieranie przez system plików danych bezpośrednio z urządzenia Tuff-Cam 2. W przypadku używania urządzenia Tuff-Cam 2 jako PC-CAM (kamery internetowej) lub korzystania z oprogramowania ULead Photo Explorer konieczne jest zainstalowanie tego oprogramowania z płyty CD. UWAGA: Sterowniki należy zainstalować przed podłączeniem urządzenia Tuff Cam 2 do komputera PC. Nie próbuj instalować sterowników samodzielnie. Włóż płytę CD do komputera PC, program instalacyjny powinien włączyć się automatycznie. Jeśli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, zainicjuj program AUTORUN.EXE znajdujący się w katalogu głównym dysku CD. W przypadku korzystania z komputera PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98(SE) najpierw zainstaluj sterownik MSDC dla tego systemu. Aby móc używać urządzenia Tuff-Cam 2 jako PC-CAM (kamery internetowej), wybierz opcję Install PC-Cam Driver (Zainstaluj sterownik PC-Cam). Aby zainstalować oprogramowanie do edycji zdjęć i filmów ULead Photo Explorer 8.6, wybierz Install ULead Photo Explorer (Zainstaluj ULead Photo Explorer). Po zainstalowaniu całego wymaganego oprogramowania, naciśnij Exit (Wyjdź). Po zainstalowaniu sterowników, podłączenie urządzenia Tuff-Cam 2 do komputera (w trybie PC Cam) automatycznie uruchomi mini-aplikację Image Download Utility (Program użytkowy pobierania obrazu). Aplikację tę można wykorzystać do pobierania zdjęć i filmów do komputera PC nawet w trybie PC-Cam.

10 Tuff-Cam 2 Specyfikacje n Czujnik: CMOS 5 megapikseli n Ekran: 2-calowy, TFT, 640 x 240 n Pamięć wewnętrzna: 32 MB n Pamięć dodatkowa: Gniazdo kart SD obsługuje do 2 GB pamięci. n Wbudowana bateria litowo-jonowa: 3,7 V 2200 mah n Czas pracy baterii: 9 godzin w przypadku ciągłego nagrywania filmu lub ponad 2 lata w trybie gotowości. n Rozdzielczość obrazów nieruchomych do 12 megapikseli dzięki zastosowaniu interpolacji. n Film: 640 x 480 dla 19 klatek na sekundę n Zoom cyfrowy 8 x dla zdjęć i filmów n Odtwarzanie dźwięku i filmów n Gniazdo TV-Out (PAL lub NTSC) z użyciem dostarczonego kabla AV. n Wejście przełącznika (standardowe gniazdko minijack 3,5 mm mono). n Interfejs USB 2.0. n Wyświetlanie daty i czasu (do wyboru).

11 Wykrywanie i usuwanie usterek n W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Tuff-Cam 2 powinno pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższą tabelą. Parametry techniczne Problem Rozwiązanie Problem Rozwiązanie Problem Rozwiązanie Problem Diagnoza Problem Diagnoza Problem Diagnoza Wyładowania elektrostatyczne zakłócają pracę urządzenia. Naciśnij na 5 sekund przycisk resetowania znajdujący się w pobliżu diody LED. Urządzenie zawiesza się podczas użytkowania. Naciśnij na 5 sekund przycisk resetowania znajdujący się w pobliżu diody LED. Pliki są uszkodzone lub nie działają przyciski. Sformatuj napęd dla systemu Windows (użyj formatu FAT, nie zaś formatu FAT32). Ekran ciekłokrystaliczny jest czarny. i rozwiązanie Bateria jest rozładowana. Podłącz ją do portu USB w celu naładowania. Urządzenie Tuff-Cam 2 nie zapisuje obrazów. i rozwiązanie Pamięć jest całkowicie zapełniona. Usuń niektóre pliki, aby zwolnić pamięć lub użyj nowej karty SD. Dioda LED gaśnie w stacji dokującej. i rozwiązanie Prawdopodobnie bateria jest w pełni naładowana.

12 Tuff-Cam 2

Polski. Spis treści. Rozdział 1 Uwaga. Rozdział 5 Przygotowanie kamery do pracy. Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą

Polski. Spis treści. Rozdział 1 Uwaga. Rozdział 5 Przygotowanie kamery do pracy. Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą Spis treści Rozdział 1 Uwaga 1-1 Uwaga 2 1-2 Przed użyciem aparatu 2-3 1-3 Środki ostrożności przy użytkowaniu kamery 3 1-4 Zawartość opakowania 3-4 Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą 2-1 Widok z przodu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player Instrukcja Obsługi wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA... SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy DC C30/C40. Podręcznik użytkownika

Aparat cyfrowy DC C30/C40. Podręcznik użytkownika Aparat cyfrowy DC C30/C40 Podręcznik użytkownika Copyright Copyright 2003 by BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Aparat cyfrowy Model DMC-FZ100 Przed pierwszym włączeniem aparatu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT2V24-1 Spis Treści Przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player Instrukcja Obsługi wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player SOMMAIRE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA... SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. JB. 2957 Kitvision 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia

Instrukcja obsługi. JB. 2957 Kitvision 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia Instrukcja obsługi K A M E R A S P O R T O W A JB. 2957 Kitvision 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia 1 1 Posiadając szeroką gamę kamer i akcesoriów, celem Kitivison jest umożliwienie ci zapisu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy Podręcznik użytkownika Informacje prawne i uwagi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika 1 Dziękujemy za zakup kamery sportowej GoXtreme WiFi View. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w celu zmaksymalizowania

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P500 P/N : MMBB0393914

Bardziej szczegółowo