POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu."

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 Nr kolejny wpisu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu instytutu i adres dokumentów o utworzeniu REGON, NIP instytutu 1. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5, Warszawa , Uchwała nr 7/83 Prezydium PAN z dnia r. w sprawie utworzenia Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zatwierdzona przez Prezesa RM dnia r. Statut zatwierdzony dnia r. przez Prezesa PAN. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i biologicznych, w tym przede wszystkim badań podstawowych i klinicznych nad układem nerwowym i innymi mechanizmami regulującymi podstawowe czynności organizmu w warunkach normy i patologii, a także badania z zakresu chirurgii i farmakologii doświadczalnej. Do zadań Instytut należy w szczególności: - prowadzenie badań naukowych zgodnie z zatwierdzonym planem; - publikowanie wyników prac badawczych; - kształcenie i doskonalenie kadr naukowych; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - współdziałanie z innymi instytutami naukowo-badawczymi w upowszechnianiu wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. W celu realizacji tych zadań Instytut: - opracowuje plany badań naukowych; - może zawierać umowy lub porozumienia z innymi placówkami naukowobadawczymi i ośrodkami leczniczymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami; - oferuje osiągnięcia naukowe w celu wykorzystania ich w praktyce właściwym jednostkom gospodarki narodowej; - opracowuje, redaguje i wydaje publikacje naukowe; - współpracuje oraz wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowymi; - prowadzi studia doktoranckie oraz nadaje stopnie naukowe na podstawie posiadanych uprawnień; - organizuje zebrania naukowe (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.); - współdziała z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych wyżej; - gromadzi zbiory biblioteczne i dokumentację naukową w zakresie swojej działalności i organizuje obsługę biblioteczną oraz dokumentacyjno-informacyjną; - podejmuje inne działania zmierzające do realizacji zadań Instytutu. 1 U w a g i Uchwała Wydziału VI PAN z dnia r. uchwalona na podstawie art. 109 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75 poz. 469 i Nr 141 poz. 943).

2 2. Skreśla się wpis w brzmieniu: Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5, Warszawa, a wpisuje się: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5, Warszawa. Uchwała Nr 7/02 Prezydium PAN z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. 3. _ Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 grudnia 2002r. 2 _ Skreśla się wpis w brzmieniu: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i biologicznych, w tym przede wszystkim badań podstawowych i klinicznych nad układem nerwowym i innymi mechanizmami regulującymi podstawowe czynności organizmu w warunkach normy i patologii, a także badania z zakresu chirurgii i farmakologii doświadczalnej. Do zadań Instytut należy w szczególności: - prowadzenie badań naukowych zgodnie z zatwierdzonym planem; - publikowanie wyników prac badawczych; - kształcenie i doskonalenie kadr naukowych; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - współdziałanie z innymi instytutami naukowo-badawczymi w upowszechnianiu wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. W celu realizacji tych zadań Instytut: - opracowuje plany badań naukowych; - może zawierać umowy lub porozumienia z innymi placówkami naukowobadawczymi i ośrodkami leczniczymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami; - oferuje osiągnięcia naukowe w celu wykorzystania ich w praktyce właściwym jednostkom gospodarki narodowej; - opracowuje, redaguje i wydaje publikacje naukowe; - współpracuje oraz wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowymi; - prowadzi studia doktoranckie oraz nadaje stopnie naukowe na podstawie posiadanych uprawnień; - organizuje zebrania naukowe (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.); - współdziała z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych wyżej; - gromadzi zbiory biblioteczne i dokumentację naukową w zakresie swojej działalności i organizuje obsługę biblioteczną oraz dokumentacyjno-informacyjną; podejmuje inne działania zmierzające do realizacji zadań Instytutu. _ Wpisu dokonano 22 czerwca 2004r.

3 a wpisuje się: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i biomedycznych. Do zadań Instytutu należy w szczególności: - prowadzenie badań naukowych, podstawowych i klinicznych nad czynnościami organizmu w warunkach normy i patologii, w tym nad mechanizmami regulacji nerwowej, hormonalnej i odpornościowej; - publikowanie wyników prac badawczych; - kształcenie i doskonalenie kadr naukowych w zakresie klinicznych nauk medycznych i biologii medycznej; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie problematyki będącej przedmiotem działalności Instytutu; - prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. W celu realizacji tych zadań Instytut: - współpracuje oraz wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i placówkami naukowymi; - oferuje osiągnięcia naukowe dla wykorzystania ich w praktyce, właściwym placówkom medycznym i zainteresowanym jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą; - prowadzi studia doktoranckie; - organizuje zebrania naukowe (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.); - gromadzi zbiory biblioteczne i dokumentację naukową w zakresie swojej działalności i organizuje obsługę biblioteczną oraz dokumentacyjno-informacyjną; - podejmuje inne działania zmierzające do realizacji zadań Instytutu." 3

4 4. _ Skreśla się wpis w brzmieniu: Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 grudnia 2002 r. a wpisuje się: Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 16 września 2011 r. Skreśla się wpis w brzmieniu: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i biomedycznych. Do zadań Instytutu należy w szczególności: - prowadzenie badań naukowych, podstawowych i klinicznych nad czynnościami organizmu warunkach normy i patologii, w tym nad mechanizmami regulacji nerwowej, hormonalnej i odpornościowej; - publikowanie wyników prac badawczych; - kształcenie i doskonalenie kadr naukowych w zakresie klinicznych nauk medycznych i biologii medycznej; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie problematyki będącej przedmiotem działalności Instytutu; - prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. W celu realizacji tych zadań Instytut: - współpracuje oraz wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i placówkami naukowymi; - oferuje osiągnięcia naukowe dla wykorzystania ich w praktyce, właściwym placówkom medycznym i zainteresowanym jednostkom prowadzących działalność gospodarczą; - prowadzi studia doktoranckie; - organizuje zebrania naukowe (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.); - gromadzi zbiory biblioteczne i dokumentację naukową w zakresie swojej działalności i organizuje obsługę biblioteczną oraz dokumentacyjno-informacyjną; - podejmuje inne działania zmierzające do realizacji zadań Instytutu. a wpisuje się: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie wyników tych badań. Przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz uczestników powiązań kooperacyjnych oraz na rzecz Wpisano 5 października 2011 r. 4

5 współpracy uczestników powiązań z jednostkami otoczenia przedsiębiorstw i jednostkami naukowymi. Do zadań Instytutu należy: 1. prowadzenie prac badawczych, podstawowych i klinicznych, w zakresie medycyny, biologii medycznej i farmacji; 2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do praktyki; 3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukowej 4. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach; 5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; 6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; 7. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu; 8. prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych; 9. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii; 10. działanie poprzez rozwój, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac badawczych na rzecz: - wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia nauki i biznesu; - tworzenia i wspierania korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; 11. wytyczanie kierunków badań wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój zasobów ludzkich. Zadania Instytut realizuje w szczególności przez: 1. prowadzenie badań naukowych; 2. publikowanie wyników prac badawczych; 3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami; 4. prowadzenie studiów doktoranckich; 5. prowadzenie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lekarzy i innych grup specjalistów; 6. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo- technicznych w kraju i za granicą 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi; 8. udział w strukturach centrów naukowych Akademii; 9. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu; 10. organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne); 11. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w 6 statutu; 12. oferowanie osiągnięć naukowych, dla wykorzystania ich w praktyce, właściwym placówkom medycznym i zainteresowanym jednostkom prowadzącym działalność 5

6 gospodarczą; 13. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej; 14. tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem kapitału Instytutu; 15. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań Instytutu. 6

7 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ II ORGANIZACJA INSTYTUTU Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób mających Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej pełnomocnictwa ogólne instytutu i jego zastępców Nr kolejny wpisu 1. Prof. Mirosław Mossakowski dyrektor Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz zastępca dyrektora ds. naukowych Prof. dr hab. Jan Albrecht zastępca dyrektora ds. naukowych Inż. Eugeniusz Kaczmarczyk zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Prof. dr hab. Adam Nowosławski przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Janusz Nauman zastępca przewodniczącego Rady Naukowej U w a g i _ 2. Prof. dr hab. Bohdan Lewartowski przewodniczący Rady Naukowej 3. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. Mirosław Mossakowski dyrektor, a wpisuje się: Prof. dr hab. n. med. Jan Albrecht pełniący obowiązki dyrektora. Wpisu dokonano w dniu 25 czerwca 1999 r. Wpisu dokonano w dniu 31 stycznia 2002 r. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. Jan Albrecht zastępca dyrektora ds. naukowych, a wpisuje się: Prof. dr hab. Krystyna Cedro-Ceremużyńska zastępca dyrektora ds. naukowych. 4. Skreśla się wpisy w brzmieniu: Prof. dr hab. n. med. Jan Albrecht pełniący obowiązki dyrektora, Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz zastepca dyrektora ds. naukowych, Prof. dr hab. Krystyna Cedro-Ceremużyńska zastępca dyrektora ds. naukowych, Inż. Eugeniusz Kaczmarczyk zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, a wpisuje się: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki dyrektor, Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb zastępca dyrektora ds. naukowych, Skreśla się wpisy w brzmieniu: Prof. dr hab. Bohdan Lewartowski przewodniczący Rady Naukowej, Prof. dr hab. Janusz Nauman zastępca przewodniczącego Rady Naukowej, a wpisuje się: Prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman przewodniczący Rady Naukowej, Doc. dr hab. n. med. Ewa Koźniewska-Kołodziejska zastępca dyrektora ds. ogólnych Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz zastępca 5. Skreśla się wpis w brzmieniu: Doc.dr hab.n.med. Ewa Koźniewska-Kołodziejska zastępca dyrektora ds. ogólnych przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. n. med. Witold Karczewski zastępca przewodniczącego Rady Naukowej. Skreśla się wpisy w brzmieniu: Prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman- przewodniczący Rady Naukowej,Prof. dr hab. n. med. 7 Wpisu dokonano w dniu 8 kwietnia 2003 r. Wpisano 5 kwietnia 2007r.

8 a wpisuje się: Dr hab. Andrzej Ziemba-zastępca dyrektora ds. ogólnych. Włodzimierz Januszewicz- zastępca przewodniczącego Rady Naukowej,Prof. dr hab. n. med. Witold Karczewski zastępca przewodniczącego Rady Naukowej a wpisuje się: Prof. dr hab. Jerzy Nazarewicz przewodniczący Rady Naukowej, Prof.dr hab. Jan Albrecht zastępca przewodniczącego Rady Naukowej, Prof. dr hab. Edmund Przegaliński zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. Jerzy Nazarewicz- Wpisano 27 sierpnia 2007r. przewodniczący Rady Naukowej a wpisuje się: Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz przewodniczący Rady Naukowej 7. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki- dyrektor a wpisuje się: Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki p.o. dyrektora _ Wpisano 13 września 2010r. 8. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki p.o. dyrektora a wpisuje się: Prof. dr hab. Paweł Grieb - p.o. dyrektora _ Wpisano 8 października 2010 r. 9. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. Paweł Grieb p.o. dyrektora _ Wpisano 17 grudnia 2010r. a wpisuje się : Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski dyrektor 10. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. dr hab. n.med. Paweł Grieb zastępca dyrektora ds. naukowych a wpisuje się: Dr hab. Barbara Zabłocka zastępca dyrektora ds. naukowych _ Wpisano 31 stycznia 2011r. 8

9 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ III MIENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych instytutu prawami rzeczowymi Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok U w a g i 1. _ Sprawozdanie finansowe za rok 1997 zatwierdzone w dniu r Według stanu na 31 grudnia 2003r. pozycje bilansowe wg wartości netto: - wartości niematerialne i prawne ,13 zł - rzeczowe aktywa trwałe ,28 w tym środki trwałe ,21 2. Nieruchomości w użyczeniu na podstawie decyzji Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 września 2000r.- ich wykaz stanowi załącznik do w. w decyzji. Sprawozdanie finansowe za rok 1998, zatwierdzone w dniu 20 września 1999r. pismem nr BF-I-2233/18/99, Sprawozdanie finansowe za rok 1999,zatwierdzone w dniu 27 września 2000r, pismem nr BF-I-2233/21/2000, Sprawozdanie finansowe za rok 2000,zatwierdzone w dniu 24 września 2001r. pismem nr BF-I-2233/ , Sprawozdanie finansowe za rok 2001, zatwierdzone w dniu 25 września 2002r. pismem nr BF- I- 2233/25/2002, Sprawozdanie finansowe za rok 2002, zatwierdzone w dniu 29 września 2003r.pismem nr BFM-I-2233/23/2003, Sprawozdanie finansowe za rok 2003, zatwierdzone w dniu 21 czerwca 2004r. pismem nr BFM-I- 1061/38/ Sprawozdanie finansowe za 2004r. zatwierdzone Decyzją Nr 31 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz sposobu podziału zysku netto. 4. _ Sprawozdanie finansowe za 2005r. zatwierdzone Decyzją Nr 36 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sposobu pokrycia straty netto. 5. Nieruchomości określone w aneksie nr 4 z dnia 26 czerwca 2007r. do umowy użyczenia z dnia 13 września 2000r., zawartym między Polską Akademią Nauk a Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie finansowe za 2006r. zatwierdzone Decyzją Nr 26 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sposobu podziału zysku netto. 9 Oświadczenie dyrektora Instytutu z dnia r., iż Instytut jest wyposażony w środki niezbędne do prowadzenia działalności. Wpisu dokonano 7 września 2004r. Wpisu dokonano 1 września 2005r. Wpisano 26 września2006r. Wpisano 25 lipca 2007r. 6. Umowa użyczenia nieruchomości zabudowanych położonych Sprawozdanie finansowe za 2007r.- Zatwierdzenie Nr 71/2008 rocznego Wpisano 29 lipca 2008r.

10 w Warszawie: 1) przy ul. Pawińskiego 5 opisanej w KW Nr WA1M/ /8, 2) przy ul. Dworkowej 3 opisanej w KW Nr WA2M/ /8 sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008r. 7. _ Sprawozdanie finansowe za 2008 r. Zatwierdzenie Nr 70/2009 rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie. 8. _ Sprawozdanie finansowe za 2009 r. Zatwierdzenie Nr 31/2010 rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie. 9. _ Sprawozdanie finansowe za 2010 r. Zatwierdzenie Nr 30/2010 rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie. Wpisano 15 lipca 2009r. Wpisano 6 sierpnia 2010 r. Wpisano 28 lipca 2011 r. 10

11 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ IV LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej U w a g i 11

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-1/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do rejestru instytutu, siedziba statutu oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-55/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejn y Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres Wzmianka o złożeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-55/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VI-37/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, Kraków,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-14/98 Nr kolejny wpisu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-V-34/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-50/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk IChF PAN, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk IChF PAN, Warszawa, ul. Kasprzaka /52, 00032609,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-52/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka /52,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-44/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, IS PAN ul. Długa 26/28, Warszawa, 000325794,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Al. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAIK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAIK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAIK rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-61/0 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL PAN, ul. Bukowska 19, Poznań,

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL PAN, ul. Bukowska 19, Poznań, rejestru: RIN-V-66/09 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-IV-5/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Budownictwa Wodnego PAN IBW PAN, Gdańsk, ul. Kościerska 7, 000325877,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98 rejestru: RIN-I-0/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-29/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu dokumentów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-30/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, IS PAN, 00-337 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-22/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, 13 listopada 2007r. w sprawie

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, 13 listopada 2007r. w sprawie rejestru: RIN-VI-6/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, IBM PAN, ul. Lodowa 106,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP 1. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia Janusza 64,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do rejestru instytutu, siedziba instytutu statutu oraz dokumentów Przedmiot działania Instytutu adres o utworzeniu instytutu REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-V-2/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-62/0 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk IWC PAN, 01-12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Badań Systemowych PAN IBS PAN, ul. Newelska 6, Warszawa, 000686, 525-000-86-08. Wzmianka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk IMG PAN, Kraków, ul. Reymonta 27, 000326368,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-67/10 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, IKŚiO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-39/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, Kórnik,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk IGSMiE PAN 31-261

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk - IM PAN, Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-2/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ING PAN, Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Statut Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Uchwalony przez Radę Naukową Instytutu 17 lutego 2011 ze zmianami uchwalonymi 18 października 2012 oraz 27

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Tekst jednolity, 23 listopada 2012 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:12:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:12:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 01:12:37 Numer KRS: 0000092381 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Prezes Polskiej Akademii Nauk (-) Leszek Kuźniacki Warszawa, dnia 5 listopada 1998 r S T A T U T INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza. Trzebiatowskiego POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytut Nauk Ekonomicznych. Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytut Nauk Ekonomicznych. Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES POISk~/ze ii N~ ~ha ~Ieiber//-'-"~~l Warszawa, dnia..~~. ~~h-«.c3-..~1:lj( Statut Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk I.Postanowienia ogólne Instytut Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Miasto Skierniewice KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Miasto Skierniewice KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W SKIERNIEWICACH Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty Pełna i skrócona

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych

Bardziej szczegółowo

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber Warszawa, da,. Xîl (WtO/fCżk olûa/l U } &U cl C k, ^ W cawajcu ow K STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:56:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:56:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2017 godz. 19:56:45 Numer KRS: 0000047884 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:13:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:13:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2016 godz. 20:13:23 Numer KRS: 0000001939 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Aktywnie przeciwko depresji". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru: 2 Dział I - Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - JANOWSKI OŚRODEK KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - JANOWSKI OŚRODEK KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - JANOWSKI OŚRODEK KULTURY Nr do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr kolejny Przedmiot działalności Uwagi Data, daty kolejn ych zmian Pełna i skrócona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 10:40:04 Numer KRS: 0000050974 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:27:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:27:58 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2017 godz. 01:27:58 Numer KRS: 0000087965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Matematyczny zwany dalej Instytutem" jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. 2 Instytut działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1 Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data wpisu, Pełna Przedmiot Siedziba Oznaczenie Uwagi daty i skrócona działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1648 UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2017 godz. 11:32:28 Numer KRS: 0000022554 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Filozofii i Socjologii, zwany dalej Instytutem, jest jednostką Polskiej Akademii Nauk. 2 Instytut działa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ŚWIDNICA I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD GMINY ŚWIDNICA I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: II Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data Pełna Przedmiot Siedziba Oznaczenie, i skrócona działalności i adres organizatora daty nazwa instytucji i aktu kolejnych instytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK Data, daty ch wpisów Pełna nazwa REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK Nazwa skrócona Siedziba i adres Oznaczenie Oznaczenie podmiotu prowadzącego z organizatorem instytucję Akt o utworzeniu 1 3 4

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Razem pokonamy depresję". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:23:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:23:02 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 06:23:02 Numer KRS: 0000144803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:28:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:28:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 18:28:49 Numer KRS: 0000113728 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:40:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:40:38 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2016 godz. 04:40:38 Numer KRS: 0000002866 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:59:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:59:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 09:59:17 Numer KRS: 0000406362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Lipnie Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury Dział drugi - Organizacja instytucji kultury Dział trzeci - Mienie instytucji kultury Dział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.08.2017 godz. 04:09:34 Numer KRS: 0000003553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności Siedziba i adres instytucji Oznaczenie organizatora

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty ch Pełna i skrócona nazwa 1 18.05.2012 r. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:47:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:47:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 18:47:47 Numer KRS: 0000073790 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, zwane dalej Muzeum, jest miejską instytucją kultury podporządkowaną Miastu Zduńska Wola, działającą

Bardziej szczegółowo