POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu Przedmiot działania Instytutu U w a g i 1. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, Kraków , Uchwała nr 1/93 Prezydium PAN z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 12 marca 1993 r. Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 3 grudnia 1998 r. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi. Działalność naukowa Instytutu oparta jest na planach badawczych oraz badaniach pozaplanowych podejmowanych na zlecenie jednostek budżetowych lub gospodarczych. 1) Do zadań Instytutu należy w szczególności: - prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka; - sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze; - kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism (Ochrona Przyrody, Studia Naturalne oraz Chrońmy Przyrodę Ojczystą), a także poza nimi: - kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody i udostępnianie ich społeczeństwu; - rozwijanie kooperacji z zagranicznymi jednostkami badawczymi w celu podejmowania tematów o zasięgu międzynarodowym; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. 2) Wymienione zadania Instytut realizuje przez: - prowadzenie badań naukowych zgodnie z przyjętym planem; - publikacje wyników prac badawczych i upowszechnianie ich w środkach społecznego przekazu; - nadawanie stopni naukowych na podstawie przyznanych uprawnień; 1 Uchwała Wydziału II PAN z dnia r. podjęta zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o PAN (Dz. U. Nr 75 poz. 469 i Nr 141 poz. 943).

2 2. Skreśla się wpis w brzmieniu: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, Kraków, a wpisuje się: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Al. A. Mickiewicza 33, Kraków. Decyzja Nr 14/2000 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 listopada 2000 r. - prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności dydaktycznej i szkoleniowej; - ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowotechnicznych i metodycznych w kraju i za granicą; - współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz wymianę z nimi doświadczeń; - opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu; - organizowanie zebrań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (konferencje, zjazdy, sympozja itp.) - współdziałanie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy; - prowadzenie redakcji własnych wydawnictw i ich kolportaż oraz organizację obsługi potrzeb bibliotecznych i dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie działalności naukowej; 3) W celu realizacji tych zadań Instytut: - opracowuje i realizuje plany badań naukowych; - zawiera umowy lub porozumienia z innymi placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi lub gospodarczymi oraz osobami fizycznymi wspomagającymi badania naukowe w celu podjęcia zadań statutowych i poza statutowych; - zawiera kontrakty z instytucjami zagranicznymi, obejmujące zlecone projekty badawcze lub publikowanie wyników. Wpisu dokonano w dniu 21 listopada 2000 r. 2

3 3. Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 3 lutego 2004r. w rubryce 4 Skreśla się wpis w brzmieniu: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi. Działalność naukowa Instytutu oparta jest na planach badawczych oraz badaniach pozaplanowych podejmowanych na zlecenie jednostek budżetowych lub gospodarczych. 1) Do zadań Instytutu należy w szczególności: - prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka; - sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze; - kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu; - przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki; - prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism ( Ochrona Przyrody, Studia Naturae oraz Chrońmy Przyrod Ojczystą ), a także poza nimi; - kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody i udostępnianie ich społeczeństwu; - rozwijanie kooperacji z zagranicznymi jednostkami badawczymi w celu podejmowania tematów o zasięgu międzynarodowym; - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. 2) Wymienione zadania Instytut realizuje przez: - prowadzenie badań naukowych zgodnie z przyjętym planem; - publikacje wyników prac badawczych i upowszechnianie ich w środkach masowego przekazu; - nadawanie stopni naukowych na podstawie przyznanych uprawnień; - prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności dydaktycznej i szkoleniowej; - ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowotechnicznych i metodycznych w kraju i za granicą; - współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz wymianę z nimi doświadczeń; - opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu; - organizowanie zebrań naukowych o zasięgu krajowym lub 3 Wpisu dokonano 21 października 2004r.

4 międzynarodowym (konferencje, zjazdy, sympozja itp.); - współdziałanie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy; - prowadzenie redakcji własnych wydawnictw i ich kolportaż oraz organizację obsługi potrzeb bibliotecznych i dokumentacyjnoinformacyjnych w zakresie działalności naukowej; 3) W celu realizacji tych zadań Instytut: - opracowuje i realizuje plany badań naukowych; - zawiera umowy i porozumienia z innymi placówkami naukowobadawczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi lub gospodarczymi oraz osobami fizycznymi wspomagającymi badania naukowe w celu podjęcia zadań statutowych i poza statutowych; - zawiera kontrakty z instytucjami zagranicznymi, obejmujące zlecone projekty badawcze lub publikowanie wyników. a wpisuje się: 1.Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi oraz hydrobiologii i ekologii wód. 2.Działalność naukowa Instytutu jest oparta na planach badawczych oraz na badaniach pozaplanowych podejmowanych na zlecenie jednostek budżetowych lub gospodarczych. Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1) prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka, 2) sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze i środowisko, 3) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, hydrobiologii, ochrony przyrody i krajobrazu, 4) przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, 5) współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,hydrobiologii oraz innych prac wykonywanych w Instytucie, 6) prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism także poza nimi, 7) kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody oraz hydrobiologii i udostępnianie ich społeczeństwu, 8) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych 4

5 przez władze Akademii. Ważnym zadaniem Instytutu jest rozwijanie kooperacji z zagranicznymi jednostkami badawczymi w celu podejmowania tematów o zasięgu międzynarodowym. Zadania w.w. Instytut realizuje w szczególności przez: 1) prowadzenie badań naukowych, 2) publikację wyników prac badawczych i upowszechnianie ich w środkach społecznego przekazu, 3) nadawanie stopni naukowych na podstawie przyznanych uprawnień, 4) prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności dydaktycznej i szkoleniowej, 5) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowotechnicznych i metodycznych w kraju i za granicą, 6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz wymianę z nimi doświadczeń, 7) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu, 8) organizowanie zebrań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym ( konferencje, zjazdy, sympozja naukowe ds.) 9) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy w dziedzinach określonych wyżej, 10) prowadzenie redakcji własnych wydawnictw i ich kolportaż oraz organizację obsługi potrzeb bibliotecznych i dokumentacyjnoinformacyjnych w zakresie działalności naukowej. W celu realizacji zadań instytut: 1) opracowuje i realizuje plany badań naukowych, 2) zawiera umowy lub porozumienia z innymi placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi lub gospodarczymi oraz osobami fizycznymi wspomagającymi badania naukowe, w celu podjęcia zadań statutowych i poza statutowych, 3) zawiera kontrakty z instytucjami zagranicznymi, obejmujące zlecone projekty badawcze lub publikowanie wyników. 5

6 4. - Skreśla się wpis w brzmieniu: Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 3 grudnia 1998 r. A wpisuje się: Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 5 lipca 2011 r. Skreśla się wpis w brzmieniu: 1.Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi oraz hydrobiologii i ekologii wód. 2.Działalność naukowa Instytutu jest oparta na planach badawczych oraz na badaniach pozaplanowych podejmowanych na zlecenie jednostek budżetowych lub gospodarczych. Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1) prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka, 2) sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze i środowisko, 3) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, hydrobiologii, ochrony przyrody i krajobrazu, 4) przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, 5) współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,hydrobiologii oraz innych prac wykonywanych w Instytucie, 6) prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism także poza nimi, 7) kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody oraz hydrobiologii i udostępnianie ich społeczeństwu, 8) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii. Ważnym zadaniem Instytutu jest rozwijanie kooperacji z zagranicznymi jednostkami badawczymi w celu podejmowania tematów o zasięgu międzynarodowym. Zadania w.w. Instytut realizuje w szczególności przez: 1. prowadzenie badań naukowych, 6 Wpisano dnia 7 lutego 2012 r.

7 2. publikację wyników prac badawczych i upowszechnianie ich w środkach społecznego przekazu, 3. nadawanie stopni naukowych na podstawie przyznanych uprawnień, 4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności dydaktycznej i szkoleniowej, 5. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowotechnicznych i metodycznych w kraju i za granicą, 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz wymianę z nimi doświadczeń, 7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu, 8. organizowanie zebrań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym ( konferencje, zjazdy, sympozja naukowe ds.) 9. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy w dziedzinach określonych wyżej, 10. prowadzenie redakcji własnych wydawnictw i ich kolportaż oraz organizację obsługi potrzeb bibliotecznych i dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie działalności naukowej. W celu realizacji zadań instytut: 1. opracowuje i realizuje plany badań naukowych, 2. zawiera umowy lub porozumienia z innymi placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi lub gospodarczymi oraz osobami fizycznymi wspomagającymi badania naukowe, w celu podjęcia zadań statutowych i poza statutowych, 3. zawiera kontrakty z instytucjami zagranicznymi, obejmujące zlecone projekty badawcze lub publikowanie wyników. A wpisuje się: Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych oraz upowszechnianie wyników tych 7

8 badań. Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1. prowadzenie prac badawczych w zakresie biologii, ekologii, kształtowania środowiska, rybactwa, geologii i geografii; 2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki; 3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową; 4. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie szeroko pojmowanej ochrony przyrody; 5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; 6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; 7. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi; 8. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu; 9. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk. Zadania wymienione powyżej Instytut realizuje w szczególności przez: 1) prowadzenie badań naukowych; 2) publikowanie wyników prac badawczych, 3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, 4) prowadzenie działalności z zakresu kształcenia (studiów doktoranckich i podyplomowych); 5) prowadzenie prac wdrożeniowych służących ochronie przyrody; 6) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowotechnicznych i metodycznych w kraju i za granicą 7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi; 8) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu; 8

9 9) organizowanie zebrań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.); 10)współdziałanie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy w dziedzinach określanych w 6; 11) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej; 12) dbałość o przestrzeganie zasad etyki. 9

10 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ II ORGANIZACJA INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób mających pełnomocnictwa ogólne Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego zastępców U w a g i 1. Prof. dr hab. Zygmunt Denisiuk dyrektor Doc. Dr hab. Henryk Okarma zastępca dyrektora ds. naukowych 2. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. Dr hab. Zygmunt Denisiuk dyrektor oraz Doc. Dr hab. Henryk Okarma zastępca dyrektora ds. naukowych, a wpisuje się: Doc. Dr hab. Henryk Okarma dyrektor oraz Prof. Dr hab. Zbigniew Głowaciński zastępca dyrektora ds. naukowych 10 Prof. dr hab. Adam Łomnicki przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Janusz Dziewański zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. Andrzej Szeptycki zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Wpisu dokonano w dniu 5 czerwca 2002 r. 3. Doc. Dr hab. Grażyna Mazurkiewicz Boroń - zastępca dyrektora ds. ogólnych Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. Dr hab. Janusz Dziewański Wpisu dokonano 21 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej października 2004r. Prof. dr hab. Andrzej Szeptycki zastępca przewodniczącego Rady Naukowej a wpisuje się: Prof. Dr hab..janusz Kotlarczyk zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. Adam Zając zastępca przewodniczącego Rady Naukowej 4. Skreśla się wpis w brzmieniu: Doc. Dr hab. Henryk Okarma dyrektor a wpisuje się: Ds. Dr hab. Henryk Okarma dyrektor. _ Wpisu dokonano 17 marca 2005r. 5. Skreśla się wpis w brzmieniu: Prof. Dr hab. Adam Zając Wpisano 23 kwietnia zastępca przewodniczącego Rady Naukowej 2007r. a wpisuje się: Prof. Dr hab. Wincenty Kilarski zastępca przewodniczącego Rady Naukowej. 6. Skreśla się wpisy w brzmieniu: Prof. Dr hab. Zbigniew Głowaciński zastępca _ Wpisano 22 lipca 2010 r. _

11 dyrektora ds. naukowych, Doc. Dr hab. Grażyna Mazurkiewicz Boroń zastępca dyrektora ds. ogólnych a wpisuje się: Dr Stanisław Tworek zastępca dyrektora ds. naukowych, Doc. Dr hab. Robert Gwiazda zastępca dyrektora ds. ogólnych 7. Skreśla się wpis w brzmieniu: Dr hab. Robert Gwiazda zastępca dyrektora ds. ogólnych a wpisuje się: Dr ds. Włodzimierz Margielewski zastępca dyrektora ds. ogólnych Prof. Dr hab. Henryk Okarma dyrektor Instytutu Dr Stanisław Tworek zastępca dyrektora ds. naukowych Wpisano 18 stycznia 2012 r. 11

12 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ III MIENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych instytutu prawami rzeczowymi Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok U w a g i 1. - Sprawozdanie finansowe za 1997r. zatwierdzone w dniu r. _ 2. - Sprawozdanie finansowe za 2003r. zatwierdzone 16 czerwca 2004r. pismem Wpisu dokonano 21 BFM- I 1061/38/2004. października 2004r Sprawozdanie finansowe za 2004r. zatwierdzone Decyzją Nr 31 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz sposobu podziału zysku netto. Wpisu dokonano 21 czerwca 2006 r Sprawozdanie finansowe za 2005r. zatwierdzone Decyzją Nr 36 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sposobu podziału zysku netto Sprawozdanie finansowe za 2006r.zatwierdzone Decyzją Nr 16 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sposobu pokrycia straty netto Sprawozdanie finansowe za 2007 r. Zatwierdzenie Nr 2/2008 rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Ochrony Przyrody PAN z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2008 r. Wpisano 11 sierpnia 2006r. Wpisano 16 lipca 2007r. Wpisano 15 września 2008r. 12

13 7. - Sprawozdanie finansowe za 2008 r. Zatwierdzenie Nr 61/2009 rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Ochrony Przyrody PAN z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie finansowe za 2009 r. Zatwierdzenie Nr 42/2010 rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o nazwie Instytut Ochrony Przyrody PAN z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie finansowe za 2010 r. Zatwierdzenie Nr 6/2010 rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie Instytut Ochrony Przyrody PAN z siedzibą w Krakowie. Wpisano 24 lipca 2009r. Wpisano 22 lipca 2010 r. Wpisano 25 sierpnia 2011 r. 13

14 POLSKA AKDEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ IV LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU Nr kolejny wpisu Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej U w a g i 14

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-31/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Al. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-55/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-55/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejn y Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres Wzmianka o złożeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-IV-3/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN IITiS PAN, ul. Bałtycka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-V-34/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL PAN, ul. Bukowska 19, Poznań,

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL PAN, ul. Bukowska 19, Poznań, rejestru: RIN-V-66/09 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ISRL

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VI-56/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-6/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-6/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-6/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-50/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk IChF PAN, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, CBMiM PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-IV-5/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Budownictwa Wodnego PAN IBW PAN, Gdańsk, ul. Kościerska 7, 000325877,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-1/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do rejestru instytutu, siedziba statutu oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Fizyki PAN IF PAN, Al. Lotników 32/6, Warszawa, 000326061, 525-000-92-75. Wzmianka o złożeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała Wydziału IV im. Roberta Szewalskiego PAN IMP PAN, ul. Fiszera 14, Gdańsk,

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała Wydziału IV im. Roberta Szewalskiego PAN IMP PAN, ul. Fiszera 14, Gdańsk, DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-25/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-59/03 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, 60-79 Poznań, 00032628,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-41/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-14/98 Nr kolejny wpisu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-26/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-1/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk IO PAN, ul. Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk IChF PAN, Warszawa, ul. Kasprzaka /52, 00032609,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

Nr kolejny wpisu _. Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Nr kolejny wpisu _. Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk IBD PAN, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-50/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-30/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, IS PAN, 00-337 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk IMG PAN, Kraków, ul. Reymonta 27, 000326368,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-43/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-43/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-43/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba instytutu i rejestru

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-21/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-21/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk IBD PAN, Instytut

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-25/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk IPIŚ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, IPPT PAN, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-61/0 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-22/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych +-Nr rejestru: RIN-II-49/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych +-Nr rejestru: RIN-II-49/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. POLSKA AKADEMIA NAUK +- rejestru: RIN-II-49/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98 rejestru: RIN-I-0/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-40/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-40/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RINI40/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-48/98

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-48/98 POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-48/98 Nr kolejny wpisu DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa 3. Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową; w Instytucie;

Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa 3. Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową; w Instytucie; DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Ul. Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VI-27/98 Nr kolejny wpisu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-20/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-20/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-20/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk IP PAN, ul. Twarda 51/55,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-52/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka /52,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-8/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-28/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-28/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu instytutu i adres dokumentów o utworzeniu REGON, NIP

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAIK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAIK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAIK rejestru: RIN-IV-9/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-12/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-12/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-12/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-8/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-8/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba instytutu rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu i adres dokumentów o utworzeniu REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-29/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-V-2/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-44/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, IS PAN ul. Długa 26/28, Warszawa, 000325794,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Nr rejestru: RIN VI-64/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-V-36/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-42/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-53/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-53/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-53/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka instytutu, siedziba instytutu o złożeniu do rejestru

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-47/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-47/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-67/10 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, IKŚiO

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych rejestru: RIN-I-51/98 kolejn y DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu dokumentów

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu dokumentów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Bartycka 18,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VI-27/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-2/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-2/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU Rejestr instytutów naukowych DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, 13 listopada 2007r. w sprawie

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, 13 listopada 2007r. w sprawie rejestru: RIN-VI-6/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, IBM PAN, ul. Lodowa 106,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-62/0 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk IWC PAN, 01-12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Badań Systemowych PAN IBS PAN, ul. Newelska 6, Warszawa, 000686, 525-000-86-08. Wzmianka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VI-37/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, Kraków,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-16/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do rejestru instytutu, siedziba instytutu statutu oraz dokumentów Przedmiot działania Instytutu adres o utworzeniu instytutu REGON,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP 1. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia Janusza 64,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk IGSMiE PAN 31-261

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-39/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, Kórnik,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-18/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk IGF PAN, Warszawa, ul. Księcia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-24/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-VII-2/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ING PAN, Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-19/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk - IM PAN, Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK z dnia 22 kwietnia 2011 r.

STATUT INSTYTUTU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK z dnia 22 kwietnia 2011 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK z dnia 22 kwietnia 2011 r. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 14 marca 2012 r., 13 lutego 2015 r., 8 czerwca 2015 r., 2 lutego 2018 r., 10 maja

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Ochrony Przyrody, zwany dalej Instytutem, jest placówką Polskiej Akademii Nauk. 2. Instytut kontynuuje chlubne tradycje

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Prezes Polskiej Akademii Nauk (-) Leszek Kuźniacki Warszawa, dnia 5 listopada 1998 r S T A T U T INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza. Trzebiatowskiego POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie

STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK STATUT INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Rozwoju W si i Rolnictwa zwany dalej "Instytutem" jest interdyscyplinarnym instytutem naukowym Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Tekst jednolity, 23 listopada 2012 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. z dnia r. w sprawie Regulaminu Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk

Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. z dnia r. w sprawie Regulaminu Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk Zatwierdzam Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk czł. koresp. PAN Stanisław J. Czuczwar Warszawa, dnia 2017 r. Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN z dnia.. 2017 r. w sprawie Regulaminu Komitetu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Statut Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Uchwalony przez Radę Naukową Instytutu 17 lutego 2011 ze zmianami uchwalonymi 18 października 2012 oraz 27

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Prof. Michał Kleiber Warszawa, 5 kwietnia 2011r STATUT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytut Nauk Ekonomicznych. Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytut Nauk Ekonomicznych. Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES POISk~/ze ii N~ ~ha ~Ieiber//-'-"~~l Warszawa, dnia..~~. ~~h-«.c3-..~1:lj( Statut Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk I.Postanowienia ogólne Instytut Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo