Stacja robocza Dell Precision R7610 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja robocza Dell Precision R7610 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Stacja robocza Dell Precision R7610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: E15S Typ regulacji: E15S002

2 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób uniknięcia problemu. PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci Dell Inc. Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell, logo DELL, Dell Precision, Precision ON,ExpressCharge, Latitude, Latitude ON, OptiPlex, Vostro oraz Wi-Fi Catcher są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel, Pentium, Xeon, Core, Atom, Centrino oraz Celeron są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Sempron, AMD Athlon, ATI Radeon, oraz ATI FirePro są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows, MS-DOS, Windows Vista przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc Rev. A00

3 Spis treści Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia Serwisowanie komputera...7 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera...7 Zalecane narzędzia...8 Wyłączanie komputera...8 Po zakończeniu serwisowania komputera Przegląd systemu Wymontowywanie pokrywy przedniej Instalowanie pokrywy przedniej Wymontowywanie pokrywy Instalowanie pokrywy Wymontowywanie zasilacza Instalowanie zasilacza Wymontowywanie obudowy dysku twardego Instalowanie obudowy dysku twardego Wymontowywanie zespołu dysku twardego Instalowanie zespołu dysku twardego Wymontowywanie panelu sterowania Instalowanie panelu sterowania Wymontowywanie napędu dysków optycznych Instalowanie napędu dysków optycznych Wymontowywanie osłony radiatora...41

4 18 Instalowanie osłony radiatora Demontaż płyty SAS (Serial attached SCSI) Montaż płyty SAS (Serial attached SCSI) Wymontowywanie przedniego zespołu komponentów Instalowanie przedniego zespołu komponentów Wymontowywanie wspornika wentylatora Instalowanie wspornika wentylatora Wymontowywanie wentylatorów systemowych Instalowanie wentylatorów systemowych Wymontowywanie baterii pastylkowej Instalowanie baterii pastylkowej Wymontowywanie modułów pamięci Instalowanie modułów pamięci Wymontowanie radiatora Instalacja radiatora Wymontowywanie procesora Instalowanie procesora Wymontowywanie osłony kart rozszerzeń Instalowanie osłony kart rozszerzeń Demontaż modułu dystrybucji zasilania Montaż modułu dystrybucji zasilania Wymontowywanie karty hosta dostępu zdalnego...87

5 40 Instalowanie karty hosta dostępu zdalnego Wymontowywanie karty kontrolera SAS Instalowanie karty kontrolera SAS Wymontowywanie płyty systemowej Instalowanie płyty systemowej Elementy płyty systemowej Rozwiązywanie problemów Lampki diagnostyczne Komunikaty o błędach Błędy powodujące całkowite zawieszenie się systemu Błędy powodujące programowe zawieszenie systemu Błędy, które nie powodują zawieszenia się systemu Dane techniczne Program konfiguracji systemu Menu startowe Inicjalizacja klawiatury a naciskanie klawiszy Program Dell Diagnostics Opcje konfiguracji systemu Kontakt z firmą Dell Kontakt z firmą Dell...125

6 6

7 Serwisowanie komputera 1 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki: Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera). OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki. OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane. UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie. Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera. 1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera. 2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera). OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego. 3. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe. 4. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych. 7

8 5. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej. 6. Zdejmij pokrywę. OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów. Zalecane narzędzia Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi: Mały wkrętak z płaskim grotem Wkrętak krzyżakowy Mały rysik z tworzywa sztucznego Wyłączanie komputera OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy. 1. Zamknij system operacyjny: Windows 8: Windows 7: * Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego: a. Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia. b. Wybierz a następnie wybierz polecenie Zamknij. * Za pomocą myszy: a. Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia. b. Kliknij i wybierz polecenie Zamknij. lub 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij polecenie Zamknij. 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij.. 2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 6 sekund, aby je wyłączyć. 8

9 Po zakończeniu serwisowania komputera Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable. 1. Załóż pokrywę. OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera. 2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe. 3. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych. 4. Włącz komputer. 5. W razie potrzeby uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo. 9

10 10

11 Przegląd systemu 2 Na poniższej ilustracji przedstawiono widok wnętrza komputera po zdjęciu pokrywy przedniej oraz pokrywy obudowy. Objaśnienia zawierają nazwy i informację o rozmieszczeniu podzespołów w komputerze. 1. panel sterowania 2. pokrywa z tworzywa sztucznego 3. osłona radiatora 4. wspornik wentylatora 5. wentylatory systemowe 6. moduł dystrybucji zasilania 7. środkowa osłona kart rozszerzeń 8. zewnętrzna osłona kart rozszerzeń 9. bateria pastylkowa 10. płyta SAS 11. przedni zespół komponentów 12. dysk twardy 13. napęd dysków optycznych 11

12 12

13 Wymontowywanie pokrywy przedniej 3 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Odblokuj pokrywę przednią za pomocą dołączonego klucza. a) Podnieś zaczep zwalniający pokrywy przedniej i wyjmij pokrywę przednią z komputera. 13

14 14

15 Instalowanie pokrywy przedniej 4 1. Umieść pokrywę przednią w gnieździe ruchem w dół i dociśnij ją do obudowy komputera. 2. Zabezpiecz zaczep zwalniający. 3. Zamknij pokrywę przednią za pomocą dołączonego klucza. 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 15

16 16

17 Wymontowywanie pokrywy 5 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia 3. Obróć zamek zatrzasku pokrywy w lewo do położenia otwartego. a) Unieś zatrzask i przesuń pokrywę ku tyłowi komputera. 4. Zdejmij pokrywę tylną z komputera. 17

18 18

19 Instalowanie pokrywy 6 1. Umieść pokrywę na komputerze i dociśnij, aby ją osadzić na swoim miejscu (wywołując charakterystyczne kliknięcie). 2. Naciśnij zatrzask pokrywy. 3. Zainstaluj pokrywę przednią. 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 19

20 20

21 Wymontowywanie zasilacza 7 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Naciśnij w stronę zatrzasku i przytrzymaj pomarańczowy zaczep, a następnie wysuń zasilacz z komputera. 21

22 22

23 Instalowanie zasilacza 8 1. Umieść zasilacz w komputerze i osadź go na miejscu (charakterystyczne kliknięcie). 2. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 23

24 24

25 Wymontowywanie obudowy dysku twardego 9 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Zdejmij pokrywę przednią. 3. Naciśnij przycisk zwalniania obudowy dysku twardego. a) Pociągnij za uchwyt, aby otworzyć obudowę. b) Wysuń dysk twardy z wnęki. 25

26 26

27 Instalowanie obudowy dysku twardego Umieść dysk twardy we wnęce napędów. 2. Dociśnij obudowę dysku twardego, aby ją osadzić (charakterystyczne kliknięcie). 3. Zainstaluj pokrywę przednią. 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 27

28 28

29 Wymontowywanie zespołu dysku twardego Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia obudowa dysku twardego 3. Wykręć wkręty mocujące obudowę do dysku twardego. a) Wysuń dysk twardy z zespołu dysku twardego. 29

30 30

31 Instalowanie zespołu dysku twardego Umieść dysk twardy w obudowie. 2. Dokręć wkręty mocujące dysk twardy do obudowy. 3. Zainstaluj następujące komponenty: obudowa dysku twardego pokrywa przednia 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 31

32 32

33 Wymontowywanie panelu sterowania 13 OSTRZEŻENIE: Do wymontowania i zainstalowania panelu sterowania potrzebne są dwa wkrętaki typu torx: T10 i T8. 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa 3. Odkręć wkręt mocujący panel sterowania. a) Odłącz kable panelu sterowania. b) Wykręć wkręty mocujące płytę panelu sterowania. 33

34 34

35 Instalowanie panelu sterowania Podłącz kable panelu sterowania. 2. Wkręć wkręty mocujące płytę panelu sterowania. 3. Wkręć wkręt torx mocujący panel sterowania. 4. Zainstaluj następujące komponenty: pokrywa pokrywa przednia. 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 35

36 36

37 15 Wymontowywanie napędu dysków optycznych 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora 3. Naciśnij niebieski zaczep zwalniający we wskazanym kierunku i podnieś pokrywę z tworzywa sztucznego. a) Zwolnij pokrywę z tworzywa sztucznego z zawiasów mocujących ją z jednej strony i wyjmij pokrywę z komputera. 4. Odłącz kabel zasilania i kabel danych do napędu dysków optycznych. a) Naciśnij niebieski zaczep zwalniający w dół, a następnie przesuń go ku przodowi komputera. b) Wsuń napęd optyczny od przodu komputera. 37

38 38

39 Instalowanie napędu dysków optycznych Umieść napęd dysków optycznych we wnęce napędów. 2. Podłącz kable zasilania i danych. 3. Załóż pokrywę z tworzywa sztucznego, umieszczając znajdujące się z boku zaczepy w metalowych zawiasach i naciskając pokrywę z drugiego końca, tak aby zaskoczyła na swoim miejscu. 4. Zainstaluj następujące komponenty: osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 39

40 40

41 Wymontowywanie osłony radiatora Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa 3. Podnieś osłonę radiatora i wyjmij ją z płyty systemowej. 41

42 42

43 Instalowanie osłony radiatora Umieść osłonę radiatora na płycie systemowej, przed wentylatorami komputera. 2. Zainstaluj następujące komponenty: pokrywa pokrywa przednia 3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 43

44 44

45 Demontaż płyty SAS (Serial attached SCSI) Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora napęd dysków optycznych obudowa dysku twardego zespół dysku twardego 3. Odłącz wszystkie kable SAS, naciskając odpowiednie zaczepy zwalniające. 4. Naciśnij niebieskie zaczepy zwalniające w kierunku strzałek (w stronę zespołu dysku twardego), aby odłączyć płytę SAS od płyty systemowej. a) Unieś kartę SAS i wyjmij ją z komputera. 45

46 46

47 Montaż płyty SAS (Serial attached SCSI) Naciśnij niebieskie zaczepy zwalniające i umieść płytę w gnieździe płyty systemowej wzdłuż zespołu dysku twardego. 2. Podłącz kable do płyty SAS. 3. Zainstaluj następujące komponenty: zespół dysku twardego obudowa dysku twardego napęd dysków optycznych osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 47

48 48

49 Wymontowywanie przedniego zespołu komponentów Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora 3. Wciśnij do wewnątrz dwa zaczepy zwalniające i wysuń przedni zespół komponentów w kierunku do przodu komputera. 49

50 50

51 22 Instalowanie przedniego zespołu komponentów 1. Przesuń przedni zespół komponentów ku tyłowi komputera, aby go osadzić (charakterystyczne kliknięcie). 2. Zainstaluj następujące komponenty: osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 51

52 52

53 Wymontowywanie wspornika wentylatora Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa osłona radiatora 3. Równocześnie pociągnij oba zaczepy zwalniające do góry, aby zwolnić wspornik wentylatora. a) Unieś wspornik wentylatora i wyjmij go z komputera. 53

54 54

55 Instalowanie wspornika wentylatora Umieść wspornik wentylatora w komputerze. 2. Sprawdź, czy na górnej powierzchni złączy wentylatora nie ma kabli. 3. Naciśnij oba zaczepy zwalniające w dół, aby zamocować wspornik. 4. Zainstaluj następujące komponenty: osłona radiatora pokrywa 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 55

56 56

57 25 Wymontowywanie wentylatorów systemowych 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przedni zespół komponentów 3. Naciśnij zaczep zwalniający i wyjmij wentylator z zespołu chłodzenia. a) Powtórz powyższą procedurę, aby wyjąć pozostałe wentylatory systemowe z zespołu. 57

58 58

59 Instalowanie wentylatorów systemowych Umieść wentylator w zespole wentylatorów systemowych i osadź go na miejscu (wywołując charakterystyczne kliknięcie). 2. Powtórz powyższą procedurę, aby umieścić pozostałe wentylatory systemowe w zespole. 3. Zainstaluj następujące komponenty: przedni zespół komponentów pokrywa 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 59

60 60

61 Wymontowywanie baterii pastylkowej Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora wspornik wentylatora 3. Odciągnij zatrzask od baterii pastylkowej. Kiedy bateria pastylkowa zostanie wysunięta z gniazda, wyjmij ją z komputera. 61

62 62

63 Instalowanie baterii pastylkowej Włóż baterię pastylkową do gniazda na płycie systemowej. 2. Dociśnij baterię pastylkową, aż zatrzask zostanie zamknięty i zamocuje baterię. 3. Zainstaluj następujące komponenty: wspornik wentylatora osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 4. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera. 63

64 64

65 Wymontowywanie modułów pamięci Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora przedni zespół komponentów wspornik wentylatora 3. Naciśnij zatrzaski zabezpieczające po obu stronach modułu pamięci i wyjmij moduł pamięci z komputera. 65

66 66

67 Instalowanie modułów pamięci Umieść moduł pamięci w gnieździe. 2. Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł. 3. Zainstaluj następujące komponenty: wspornik wentylatora przedni zespół komponentów osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 67

68 68

69 Wymontowanie radiatora Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora wspornik wentylatora 3. Przesuń do przodu przedni zespół komponentów. 4. Poluzuj wkręty mocujące na radiatorze. Zaleca się, aby rozpocząć od luzowania wkrętów po przekątnej, aby uniknąć podniesienia się radiatora z jednej strony podczas demontażu. a) Unieś radiator i wyjmij go z komputera. 69

70 70

71 Instalacja radiatora Umieść radiator na procesorze na płycie systemowej. 2. Dokręć i zabezpiecz wkręty mocujące po przekątnej na radiatorze. 3. Zainstaluj następujące komponenty: wspornik wentylatora przedni zespół komponentów osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 71

72 72

73 Wymontowywanie procesora Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora przedni zespół komponentów wspornik wentylatora radiator 3. Aby wymontować procesor, wykonaj następujące czynności: UWAGA: Pokrywa procesora jest zabezpieczona dwiema dźwigniami. Ikony na dźwigniach wskazują kolejność, w jakiej należy otwierać i zamykać dźwignie. a) Naciśnij pierwszą dźwignię mocującą pokrywę procesora i przesuń ją w bok, aby ją uwolnić spod zaczepu. b) Powtórz punkt a, aby uwolnić drugą dźwignię spod zaczepu. c) Podnieś i zdejmij pokrywę procesora. d) Wyjmij procesor z gniazda i umieść w opakowaniu antystatycznym. 73

74 4. Powtórz powyższą procedurę, aby wymontować z komputera drugi procesor (jeśli jest zainstalowany). Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w dwa gniazda procesorów, zobacz Elementy płyty systemowej. 74

75 Instalowanie procesora Umieść procesor w gnieździe. 2. Zainstaluj pokrywę procesora. UWAGA: Pokrywa procesora jest zabezpieczona dwiema dźwigniami. Ikony na dźwigniach wskazują kolejność, w jakiej należy otwierać i zamykać dźwignie. 3. Przesuń pierwszą dźwignię na bok, aby zabezpieczyć ją zaczepem i umocować procesor. 4. Powtórz punkt 3, aby zabezpieczyć drugą dźwignię zaczepem. 5. Zainstaluj następujące komponenty: radiator wspornik wentylatora przedni zespół komponentów osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 6. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 75

76 76

77 Wymontowywanie osłony kart rozszerzeń Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa 3. Zwolnij kable zasilające z metalowych zacisków. 4. Podnieś zewnętrzną osłonę kart rozszerzeń i obróć ją. 77

78 5. Odłącz wszystkie kable prowadzące do osłony zewnętrznej kart rozszerzeń i wyjmij osłonę z komputera. 6. Odłącz wszystkie kable prowadzące do środkowej osłony kart rozszerzeń. 78

79 7. Podnieś środkową osłonę kart rozszerzeń i wyjmij ją z komputera. 79

80 80

81 Instalowanie osłony kart rozszerzeń Podłącz kable prowadzące do środkowej osłony kart rozszerzeń. 2. Umieść środkową osłonę kart rozszerzeń w komputerze. 3. Podłącz kable prowadzące do zewnętrznej osłony kart rozszerzeń. 4. Umieść zewnętrzną osłonę kart rozszerzeń w komputerze. 5. Umieść kable prowadzące do osłony kart rozszerzeń. 6. Zainstaluj następujące komponenty: pokrywa pokrywa przednia 7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 81

82 82

83 Demontaż modułu dystrybucji zasilania Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora zasilacz wentylatory systemowe wspornik wentylatora 3. Przesuń do przodu przedni zespół komponentów. 4. Odłącz złącze zasilania napędu optycznego i złącze płyty SAS, naciskając wycięcie na każdym poszczególnym złączu i pociągnij je w kierunku na zewnątrz. 5. Odłącz złącza zasilania CPU 1, CPU 2, złącza zasilania pamięci CPU 1 i CPU2, złącze modułu dystrybucji zasilania oraz złącze 24-stykowe od płyty systemowej. 83

84 6. Wyjmij wszystkie kable z zaczepów prowadzących. 7. Wykręć wkręty mocujące moduł dystrybucji zasilania. a) Unieś moduł dystrybucji zasilania i wyjmij go z komputera. 84

85 Montaż modułu dystrybucji zasilania Umieść moduł dystrybucji zasilania w komputerze. 2. Wkręć wkręty mocujące moduł dystrybucji zasilania. 3. Poprowadź wszystkie kable w zaczepach prowadzących. 4. Podłącz złącza zasilania procesora CPU 1 i CPU 2, płyty SAS i napędu dysków optycznych. 5. Wsuń przedni zespół komponentów na swoje miejsce. 6. Zainstaluj następujące komponenty: osłony kart rozszerzeń wspornik wentylatora wentylatory systemowe zespół dysku twardego osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 85

86 86

87 39 Wymontowywanie karty hosta dostępu zdalnego 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłony kart rozszerzeń 3. Wyjmij wszystkie karty z osłony wsporników kart. 4. Podnieś zaczep zwalniający i przesuń płytę wspornika w prawo, aby wyjąć ją z komputera. 87

88 88

89 Instalowanie karty hosta dostępu zdalnego Umieść kartę hosta dostępu zdalnego w odpowiednim gnieździe. 2. Zainstaluj następujące komponenty: osłony kart rozszerzeń pokrywa pokrywa przednia 3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 89

90 90

91 Wymontowywanie karty kontrolera SAS Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłony kart rozszerzeń karta hosta dostępu zdalnego 3. Wykręć wkręty mocujące kartę kontrolera SAS i wyjmij kartę z komputera. 91

92 92

93 Instalowanie karty kontrolera SAS Wkręć wkręty mocujące kartę kontrolera SAS. 2. Zainstaluj następujące komponenty: karta hosta dostępu zdalnego osłony kart rozszerzeń pokrywa pokrywa przednia 3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 93

94 94

95 Wymontowywanie płyty systemowej Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: pokrywa przednia pokrywa osłona radiatora radiator procesor pamięć przedni zespół komponentów zasilacz wspornik wentylatora osłony kart rozszerzeń moduł dystrybucji zasilania 3. Podnieś niebieski zaczep zwalniający, wysuń płytę systemową do przodu, we wskazanym kierunku i wyjmij ją z komputera. 95

96 96

97 Instalowanie płyty systemowej Umieść płytę systemową w komputerze. 2. Wsuń płytę systemową w kierunku tylnej części komputera. 3. Naciśnij niebieski zaczep zwalniający. 4. Zainstaluj następujące komponenty: moduł dystrybucji zasilania osłony kart rozszerzeń wspornik wentylatora pamięć procesor radiator przedni zespół komponentów osłona radiatora pokrywa pokrywa przednia 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 97

98 98

99 Elementy płyty systemowej 45 Poniższa ilustracja przedstawia elementy na płycie systemowej. 1. gniazda DIMM 2. złącza wentylatorów systemowych 3. złącze panelu przedniego 4. złącze zasilania pamięci CPU 2 5. złącze modułu dystrybucji zasilania stykowe złącze zasilania 7. przednie złącze USB 8. magistrala I/O typu riser 9. złącza SAS 10. złącze magistrali PCIe G2 S7 11. magistrala I/O typu riser 12. złącze SATA 13. gniazdo baterii pastylkowej 14. złącze zasilania pamięci CPU zworka resetowania hasła 16. zworka resetowania zegara czasu rzeczywistego 17. złącze zasilania procesora procesor złącze zasilania procesora procesor 2 99

100 100

101 Rozwiązywanie problemów 46 Lampki diagnostyczne UWAGA: Diodowe lampki diagnostyczne wskazują tylko postęp testu POST. Lampki te nie służą do diagnozowania problemu, który spowodował zatrzymanie procedury POST. Lampki diagnostyczne są umieszczone z przodu komputera, obok przycisku zasilania. Lampki te są aktywne tylko podczas wykonywania testu POST. Po uruchomieniu systemu operacyjnego lampki przestają świecić. System jest teraz wyposażony w diodowe lampki, które wskazują stan systemu przed rozpoczęciem testu POST i podczas jego wykonywania. Ułatwia to precyzyjne ustalenie źródeł ewentualnych problemów z systemem. UWAGA: Diodowe lampki diagnostyczne świecą światłem przerywanym, kiedy lampka przycisku zasilania świeci światłem pomarańczowym lub jest wyłączona; lampki te nie świecą, kiedy lampka przycisku zasilania świeci światłem niebieskim. To zachowanie nie sygnalizuje żadnego stanu. Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do źródła zasilania. Procedura rozwiązywania problemu Popraw osadzenie kabla zasilania w złączu zasilania z tyłu komputera oraz w gniazdku elektrycznym. Sprawdź, czy można włączyć komputer bez pośrednictwa listew zasilania, przedłużaczy i wszelkich urządzeń zabezpieczających. Jeśli używasz listwy zasilania, sprawdź, czy jest przyłączona do źródła zasilania i włączona. Upewnij się, że gniazdko zasilania jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego 101

102 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Możliwa awaria płyty systemowej. Możliwa jest usterka płyty systemowej, zasilacza lub urządzenia peryferyjnego. Procedura rozwiązywania problemu urządzenia, na przykład lampy. Upewnij się, że główny kabel zasilania i kabel przedniego panelu są dobrze przyłączone do płyty systemowej. Odłącz komputer od źródła zasilania. Poczekaj minutę na odpłynięcie ładunków elektrycznych. Przyłącz komputer do sprawnego gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk zasilania. Wyłącz komputer, ale nie odłączaj go od gniazdka elektrycznego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania zasilacza na tylnej części zasilacza. Jeśli diodowa lampka obok przełącznika zaświeci, może to oznaczać wystąpienie problemu z płytą systemową. Jeśli diodowa lampka obok przełącznika nie zaświeci, odłącz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia peryferyjne, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilacza. Jeśli lampka zaświeci, może to oznaczać, że wystąpił problem z jednym z urządzeń peryferyjnych. Jeśli lampka nadal nie świeci, odłącz kable zasilacza od płyty systemowej, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilacza. Jeśli lampka zaświeci, może to oznaczać 102

103 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpiła awaria zasilania pamięci. Wystąpiła usterka procesora lub płyty systemowej. Możliwe, że system BIOS jest uszkodzony lub nie istnieje. Procedura rozwiązywania problemu wystąpienie problemu z płytą systemową. Jeśli diodowa lampka nadal nie świeci, prawdopodobnie wystąpił problem z zasilaczem. Jeśli w komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden moduł pamięci, wymontuj wszystkie moduły, a następnie zainstaluj jeden z nich i ponownie uruchom komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie normalnie, instaluj kolejno pozostałe moduły pamięci (pojedynczo), aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. Jeśli w komputerze jest zainstalowany tylko jeden moduł pamięci, przenieś go do innego gniazda DIMM i uruchom ponownie komputer. O ile to możliwe, wszystkie moduły pamięci zainstalowane w komputerze powinny być tego samego typu. Wymień procesor na inny, sprawny. Jeśli nadal nie można uruchomić komputera, sprawdź, czy nie jest uszkodzone gniazdo procesora. Zainstalowany w komputerze sprzęt działa prawidłowo, ale system BIOS może być uszkodzony lub nie istnieje. 103

104 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Możliwa awaria płyty systemowej. Złącze zasilacza jest nieprawidłowo zainstalowane. Procedura rozwiązywania problemu Wyjmij wszystkie karty urządzeń peryferyjnych z gniazd PCI i PCIe, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie poprawnie, zainstaluj kolejno wszystkie karty urządzeń peryferyjnych, aż znajdziesz kartę, która powoduje problem. Sprawdź i popraw osadzenie złącza zasilacza 2x2. Możliwa usterka karty urządzenia peryferyjnego lub płyty systemowej. Możliwa awaria płyty systemowej. Możliwa jest usterka baterii pastylkowej. Wyjmij wszystkie karty urządzeń peryferyjnych z gniazd PCI i PCIe, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie poprawnie, zainstaluj kolejno wszystkie karty urządzeń peryferyjnych, aż znajdziesz kartę, która powoduje problem. Odłącz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia peryferyjne, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie poprawnie, zainstaluj kolejno wszystkie karty urządzeń peryferyjnych, aż znajdziesz kartę, która powoduje problem. Jeśli problem nie ustąpi, prawdopodobnie jest uszkodzona płyta systemowa. Wyjmij baterię pastylkową, poczekaj 1 minutę, a 104

105 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Komputer jest włączony i działa w normalnym trybie. Lampki diagnostyczne nie świecą po pomyślnym uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwa awaria procesora. Procedura rozwiązywania problemu następnie zainstaluj baterię ponownie i uruchom komputer. Sprawdź, czy monitor jest przyłączony i włączony. Sprawdź i popraw osadzenie procesora. Moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpiła usterka pamięci. Możliwa awaria karty graficznej. Jeśli w komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden moduł pamięci, wymontuj wszystkie moduły, a następnie zainstaluj jeden z nich i ponownie uruchom komputer. (Odpowiednie procedury wymontowywania i instalowania modułów pamięci zawiera Instrukcja serwisowa). Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie normalnie, instaluj kolejno pozostałe moduły pamięci (pojedynczo), aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. O ile to możliwe, zainstaluj w komputerze sprawne moduły pamięci tego samego typu. Sprawdź, czy wyświetlacz/monitor jest podłączony do autonomicznej karty graficznej. Sprawdź i popraw osadzenie kart graficznych. 105

106 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Możliwa awaria dysku twardego. Możliwa jest usterka portu USB. Nie wykryto modułów pamięci. Moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpił błąd konfiguracji pamięci lub zgodności. Procedura rozwiązywania problemu Jeśli dysponujesz sprawną kartą graficzną, zainstaluj ją w komputerze. Sprawdź i popraw osadzenie wszystkich kabli zasilania i danych. Wymontuj i zainstaluj ponownie wszystkie urządzenia USB i sprawdź połączenia wszystkich kabli. Jeśli w komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden moduł pamięci, wymontuj wszystkie moduły, a następnie zainstaluj jeden z nich i ponownie uruchom komputer. Jeśli komputer uruchomi się poprawnie, instaluj kolejno (pojedynczo) pozostałe moduły pamięci, aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. O ile to możliwe, zainstaluj w komputerze sprawne moduły pamięci tego samego typu. Sprawdź, czy istnieją jakiekolwiek szczególne wymagania dotyczące umieszczania modułów pamięci w złączach. Upewnij się, że komputer obsługuje zainstalowane moduły pamięci. 106

107 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Możliwa jest usterka karty rozszerzeń. Możliwa awaria zasobu płyty systemowej i/lub sprzętu. Wystąpiła inna awaria. Procedura rozwiązywania problemu Sprawdź, czy nie występuje konflikt kart rozszerzeń, wyjmując jedną z kart rozszerzeń (nie kartę graficzną) i ponownie uruchamiając komputer. Jeśli problem nie ustąpi, zainstaluj ponownie wyjętą kartę, a następnie wymontuj inną kartę i uruchom ponownie komputer. Powtórz tę procedurę dla wszystkich zainstalowanych kart rozszerzeń. Jeśli uruchamianie komputera przebiega prawidłowo, sprawdź, czy ostatnia usunięta z komputera karta nie powoduje konfliktu zasobów. Wyczyść pamięć CMOS. Odłącz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia peryferyjne, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie poprawnie, zainstaluj kolejno wszystkie karty urządzeń peryferyjnych, aż znajdziesz kartę, która powoduje problem. Jeśli problem nie ustąpi, prawdopodobnie jest uszkodzona płyta systemowa lub jeden z jej komponentów. Sprawdź, czy wyświetlacz/monitor jest podłączony do autonomicznej karty graficznej. 107

108 Lampki diagnostyczne Stan lampek Lampka przycisku zasilania Opis problemu Procedura rozwiązywania problemu Sprawdź, czy wszystkie kable dysków twardych i napędów dysków optycznych są prawidłowo przyłączone do płyty systemowej. Jeśli na ekranie pojawił się komunikat o błędzie wskazujący na wystąpienie problemu z urządzeniem (na przykład z napędem dyskietek lub dyskiem twardym), sprawdź, czy dane urządzenie działa poprawnie. Jeśli system operacyjny próbuje uruchomić komputer z urządzenia takiego jak napęd dyskietek lub napęd dysków optycznych, sprawdź w programie konfiguracji systemu, czy sekwencja ładowania jest poprawna dla urządzeń zainstalowanych w komputerze. Komunikaty o błędach Błędy powodujące całkowite zawieszenie się systemu. Poniżej zamieszczono listę komunikatów o błędach systemu BIOS, które powodują całkowite zawieszenie się systemu i wymagają wyłączenia i włączenia zasilania. Error! Memory configured incorrectly. Please enter Setup for Memory Info details. (Błąd!. Nieprawidłowa konfiguracja pamięci. Przejdź do pozycji Setup i sprawdź informacje o pamięci w obszarze Memory Info.) Alert! Processor Cache Size Mismatch. (Uwaga! Błąd rozmiaru pamięci podręcznej procesora). Alert! Processor type mismatch. (Uwaga! Niezgodne typy procesorów.) Alert! Processor speed mismatch. (Uwaga! Niezgodna szybkość procesorów.) Alert! Incompatible Processor detected. (Błąd! Wykryto niezgodne procesory) 108

109 Błędy powodujące programowe zawieszenie systemu Poniżej zamieszczono listę komunikatów o błędach systemu BIOS, które powodują programowe zawieszenie systemu, po którym użytkownik może nacisnąć klawisz F1, aby kontynuować pracę, lub F2, aby przejść do ustawień systemu. Alert! Air temperature sensor not detected. (Uwaga! Nie wykryto czujnika temperatury powietrza.) Alert! Card-cage fan failure. (Uwaga! Awaria wentylatora osłony kart.) Alert! CPU 0 fan failure. (Uwaga! Awaria wentylatora procesora 0) Alert! Chipset heat sink not detected. (Uwaga! Nie wykryta radiatora mikroukładu) Alert! Operating in debug mode. Please populate memory in pairs for normal operation. (Uwaga! Praca w trybie debugowania. Osadź pamięć parami, aby przywrócić normalny tryb pracy). Alert! Power supply fan failure. (Uwaga! Awaria wentylatora zasilacza.) Alert! Previous fan failure. (Uwaga! Poprzednia awaria wentylatora.) Alert! Previous processor thermal failure. (Uwaga! Poprzednia awaria termiczna procesora.) Alert! Previous reboot was due to voltage regulator failure. (Uwaga! Poprzednie uruchomienie ponowne z powodu awarii regulatora napięcia.) Alert! Previous shutdown due to thermal event. (Uwaga! Poprzednie wyłączenie z powodu zbyt wysokiej temperatury.) Alert! Previous voltage failure. (Uwaga! Poprzedni błąd napięcia.) Alert! System battery voltage is low. (Uwaga! Niski poziom napięcia baterii systemowej.) Alert! Uncorrectable memory error previously detected at XXXXXXXXh (Uwaga! Poprzednio wykryto niemożliwy do skorygowania błąd pamięci pod adresem XXXXXXXXh.) Alert! Unable to initialize fan controller. (Uwaga! Nie można zainicjalizować kontrolera wentylatorów.) Plug and play configuration error (Błąd konfiguracji Plug and play) Błędy, które nie powodują zawieszenia się systemu Poniżej zamieszczono listę komunikatów o błędach systemu BIOS, które nie powodują zawieszenia systemu, ale wyświetlenie komunikatu o błędzie, odczekaj kilka sekund i kontynuuj rozruch. Alert! Cover was previously removed. (Uwaga! Pokrywa była zdejmowana.) Alert! Error initializing PCI Express slot n (or bridge) (Uwaga! Błąd inicjalizacji gniazda n PCI Express (lub mostka).) 109

110 110

111 Dane techniczne 47 UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno Start Pomoc i obsługa techniczna i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze. Tabela 1. Procesor Cecha Typ Pamięć podręczna Pamięć podręczna instrukcji Pamięć podręczna danych Specyfikacje 4-, 6- i 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon 32 kb 32 kb 256 kb pamięci podręcznej poziomu pośredniego na rdzeń do 20 MB (4C: 10 MB, 6C: 15 MB/12 MB, 8C: 20 MB) Pamięć podręczna ostatniego poziomu współużytkowana przez wszystkie rdzenie Tabela 2. Informacje o systemie Cecha Mikroukład Mikroukład BIOS (NVRAM) Specyfikacje Intel C600 EEPROM typu serial flash, 8 MB + 4 MB Tabela 3. Pamięć Pamięć Typ Szybkość Złącza Pojemność Minimalna pojemność pamięci Maksymalna pojemność pamięci Specyfikacje 1600 DDR3 ECC RDIMM 1066 MHz, 1333 MHz lub 1600 MHz szesnaście gniazd DIMM 2 GB, 4 GB, 8 GB i 16 GB. 4 GB (2 x 2 GB DIMM) 256 GB Tabela 4. Grafika Grafika Kontroler autonomiczny Specyfikacje Maksymalnie dwie karty graficzne PCI Express x16 (pełna wysokość, pełna długość). Maksymalny pobór mocy 600 W 111

112 Tabela 5. Dźwięk Dźwięk Kontroler zintegrowany Specyfikacje Kodek audio Realtek ALC3220 Tabela 6. Sieć Sieć Specyfikacje Kontroler zintegrowany Kontrolery Ethernet Intel oraz Intel Tabela 7. Magistrala rozszerzeń Magistrala rozszerzeń Specyfikacje Typ magistrali: PCI Express 3.0 Szybkość magistrali: Tabela 8. Gniazda kart PCI Express 2.0 PCI 2.3 (opcjonalnie) SAS USB 2.0 SATA 3 PCI: 133 MB/s PCI Express: PCIe 3.0 x 16 złącze dwukierunkowe, przepustowość 16 GB/s PCIe 3.0 x 8 złącze dwukierunkowe, przepustowość 8 GB/s PCIe 3.0 x 4 złącze dwukierunkowe, przepustowość 4 GB/s PCIe 2.0 x 4 złącze dwukierunkowe, przepustowość 2 GB/s Gniazdo PCI 2.3 (32-bitowe, 33 MHz): 133 MB/s SAS: 3 Gb/s oraz 6 Gb/s SATA: 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s i 6 Gb/s USB: 480 Mb/s w trybie high speed, 12 Mb/s w trybie full speed, 1,2 Mb/s w trybie low speed Gniazda kart Wspornik zewnętrzny: Gniazdo 1 Gniazdo 2 Gniazdo 3 Specyfikacje PCI Express 3.0 x4/x16 złącze elektryczne i mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość PCI Express 3.0 x16, złącze elektryczne i mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość brak 112

113 Gniazda kart Gniazdo 4 Wspornik środkowy, opcja 1: Gniazdo 5 Gniazdo 6 Wspornik środkowy, opcja 2: Gniazdo 5 Gniazdo 6 Tylny panel we/wy: Gniazdo 7 Specyfikacje PCI Express 3.0 x16, złącze elektryczne i mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość PCI Express 3.0 x8/x16, złącze elektryczne/mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość PCI Express 3.0 x16, złącze elektryczne i mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość PCI 32b, 5V, pełna wysokość, pełna długość PCI Express 3.0 x16, złącze elektryczne i mechaniczne, pełna wysokość, pełna długość PCI Express 2.0 x4/x16 złącze elektryczne i mechaniczne, połowa normalnej wysokości, połowa normalnej długości Tabela 9. Drives Drives Dostępne z zewnątrz Wnęki na napędy dysków optycznych SATA typu slimline Wnęki na napędy 2,5" Dostępne od wewnątrz Specyfikacje jeden Sześć napędów SAS lub SATA z wbudowanym kontrolerem LSI2308 albo sześć napędów SAS lub SATA z kartą LSI9271-8i brak Tabela 10. Złącza zewnętrzne Złącza zewnętrzne Specyfikacje Dźwięk wyjście stereo, wejście liniowe/złącze mikrofonu Sieć dwa złącza RJ-45 Szeregowe jedno złącze 9-stykowe, zgodne z 16550C USB panel przedni: 2; panel tylny: 4 Grafika odpowiednio do karty graficznej Identyfikator systemu złącze wskaźnika LED ramienia do układania kabli (CMA) Tabela 11. Złącza wewnętrzne Złącza wewnętrzne SATA Wsporniki Przednie złącze USB Specyfikacje dwa 36-stykowe złącza Mini-SAS; jedno 7-stykowe złącze SATA dwa złącza 280-stykowe jedno złącze 14-stykowe 113

114 Złącza wewnętrzne Zasilanie systemu Połączenia rozdzielacza zasilania Elementy sterowania na panelu przednim Wentylatory systemowe Zdalne sterowanie zasilaniem karty hosta Złącze zasilania CPU/pamięci Pamięć Tylny panel we/wy: PCI Express Wsporniki: Wspornik zewnętrzny PCI Express Wspornik środkowy, opcja 1 PCI Express Wspornik środkowy, opcja 2: PCI PCI Express Przedni panel we/wy: Przednie złącze USB Wewnętrzne złącza USB Elementy sterowania na panelu przednim Dysk twardy, panel tylny: SATA Zasilanie Specyfikacje jedno złącze 24-stykowe jedno złącze 6-stykowe jedno złącze 28-stykowe Sześć złączy 4-stykowych jedno złącze 2-stykowe Cztery złącza 4-stykowe dwanaście złączy 240-stykowych (DDR3) jedno złącze 98-stykowe (x8) trzy złącza 164-stykowe (x16) dwa złącza 164-stykowe (x16) jedno złącze 120-stykowe (32 bitowe) jedno złącze 164-stykowe (x16) jedno złącze 14-stykowe jedno złącze 4-stykowe jedno złącze 28-stykowe dwa 36-stykowe złącza Mini-SAS; sześć 29-stykowych złączy HDD jedno złącze 14 stykowe Tabela 12. Elementy sterowania i wskaźniki Elementy sterowania i wskaźniki Lampka przycisku zasilania: Identyfikator systemu (przycisk i lampka) Specyfikacje nie świeci: system wyłączony albo odłączony od zasilania ciągłe niebieskie światło: normalne działanie komputera. przerywane niebieskie światło: tryb gotowości/wstrzymania. ciągłe pomarańczowe światło (jeśli nie można uruchomić komputera): wystąpił problem z płytą systemową lub zasilaczem przerywane pomarańczowe światło: wystąpił problem z płytą systemową światło niebieskie: przerywane (z przodu i z tyłu obudowy) po naciśnięciu przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza lampkę. 114

115 Elementy sterowania i wskaźniki Lampka aktywności napędu Lampki integralności łącza sieciowego (z przodu): Lampki integralności łącza sieciowego (z tyłu): Lampki aktywności sieci Lampki diagnostyczne Specyfikacje światło niebieskie: ciągłe niebieskie światło wskazuje, że komputer odczytuje dane lub zapisuje dane na dysku twardym. światło niebieskie: między komputerem a siecią istnieje sprawne połączenie. nie świeci: komputer nie wykrywa fizycznego połączenia z siecią. światło zielone: między komputerem i siecią istnieje sprawne połączenie 10 Mb/s światło pomarańczowe: między komputerem i siecią istnieje sprawne połączenie 100 Mb/s światło bursztynowe: między komputerem a siecią istnieje sprawne połączenie 1000 Mb/s. światło bursztynowe: miganie lampki sygnalizuje aktywność połączenia sieciowego. nie świeci: komputer jest wyłączony albo test POST został wykonany przerywane/bursztynowe światło: kody lampek diagnostycznych są opisane w instrukcji serwisowej Tabela 13. Zasilanie Zasilanie bateria pastylkowa Napięcie Moc Maksymalne rozpraszanie ciepła Specyfikacje litowa bateria pastylkowa 3 V CR V do 240 V, 12,00 A do 6,00 A, 50 Hz do 60 Hz 1023 W przy 100 V do 120 V, 1100 W przy 200 V do 240 V prądu przemiennego 1400 W: prąd przemienny 200 V do 240 V 4774 BTU/h UWAGA: Rozpraszanie ciepła jest obliczane na podstawie znamionowej mocy zasilania w watach. UWAGA: Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z komputerem, w których zamieszczono ważne informacje dotyczące ustawień napięcia. Tabela 14. Wymiary i masa Wymiary i masa Specyfikacje Wysokość 86,30 mm (3,40") Szerokość 440,60 mm (17,35") Długość z pokrywą przednią 792,70 mm (31,21") bez pokrywy przedniej 753,60 mm (29,67") Masa (minimalna) z pokrywą przednią 19,43 kg (42,74 funta) 115

116 Wymiary i masa bez pokrywy przedniej Specyfikacje 19,06 kg (41,92 funta) Tabela 15. Środowisko pracy Środowisko pracy Temperatura: Podczas pracy Podczas przechowywania Wilgotność względna (maksymalna): Podczas pracy Podczas przechowywania Maksymalne drgania: Podczas pracy Podczas przechowywania Maksymalny wstrząs: Specyfikacje 10 C do 35 C (50 F do 95 F) -40 C do 65 C (-40 F do 149 F) 10% do 90% (bez kondensacji) 5% do 95% (bez kondensacji) 5 Hz do 350 Hz przy 0,0002 G2/Hz 5 Hz do 500 Hz przy 0,001 do 0,01 G2/Hz Podczas pracy 40 G +/- 5% z czasem trwania pulsu 2 ms +/- 10% (ekwiwalent 20 cali/s [51 cm/s]) Podczas przechowywania 105 G +/- 5% z czasem trwania pulsu 2 ms +/- 10% (ekwiwalent 50 cali/s [127 cm/s]) Poziom zanieczyszczeń w powietrzu G1 lub niższy wg normy ISA-S

117 Program konfiguracji systemu 48 Menu startowe Podobnie jak we wcześniejszych platformach dla stacji roboczych, komputer jest wyposażony w menu opcji startowych. Ta funkcja umożliwia szybkie i wygodne pominięcie urządzeń startowych zdefiniowanych w programie konfiguracji systemu i uruchomienie komputera z wybranego urządzenia (np. z dyskietki, dysku CD-ROM lub dysku twardego). Ułatwiony dostęp chociaż do wyświetlenia menu startowego można nadal używać klawiszy <Ctrl><Alt><F8>, ten sam rezultat można osiągnąć, naciskając po prostu klawisz <F12> podczas uruchamiania systemu. Monitowanie oprócz opisanego wyżej ułatwienia dostępu, na ekranie winiety systemu BIOS jest wyświetlany monit o naciśnięcie odpowiedniego klawisza. Dzięki temu klawisz ten nie jest już ukryty dla użytkownika. Opcje diagnostyki menu startowe zawiera dwie opcje dotyczące diagnostyki systemu: IDE Drive Diagnostics (Diagnostyka dysków twardych IDE 90/90) oraz Boot to the Utility Partition (Uruchom z partycji narzędziowej). Dzięki temu można używać tych funkcji bez zapamiętywania klawiszy, które je uruchamiają (odpowiednio <Ctrl><Alt><D> i <Ctrl><Alt><D> i <Ctrl><Alt><F10>). UWAGA: Ponieważ opcje wybrane w menu jednorazowych opcji uruchamiania dotyczą tylko bieżącej procedury uruchamiania systemu, po zakończeniu diagnostyki i rozwiązywania problemów nie ma potrzeby korzystania z pomocy technika w celu przywrócenia pierwotnej procedury startowej. Komputer rozpoznaje naciśnięcie pewnych klawiszy podczas testu POST na ekranie logo Dell. Klawisze te umożliwiają dostęp do kilku funkcji. Klawisz Funkcja Opis <F2> <F12> Otwieranie programu konfiguracji systemu Otwieranie ekranu Boot Menu (Menu startowe) W programie konfiguracji systemu można modyfikować niektóre ustawienia. Menu urządzeń startowych i narzędzi diagnostycznych Inicjalizacja klawiatury a naciskanie klawiszy Klawiatura nie jest pierwszym urządzeniem inicjowanym podczas uruchamiania systemu. Z tego względu zbyt wczesne naciśnięcie klawisza może spowodować zablokowanie klawiatury. W takim przypadku na monitorze jest wyświetlany komunikat o błędzie, a systemu nie można uruchomić ponownie przez naciśnięcie klawiszy <Ctrl><Alt><Del>. W celu uniknięcia tej sytuacji, przed naciśnięciem jakiegokolwiek klawisza należy zaczekać, aż klawiatura zostanie zainicjowana. Istnieją dwie metody rozpoznania, że to nastąpiło: Mignięcie lampek na klawiaturze. Druga metoda jest dobra, gdy monitor jest już rozgrzany. W przeciwnym razie komunikat może zniknąć z ekranu, zanim jeszcze monitor będzie w stanie wyświetlać obraz. W takiej sytuacji należy użyć pierwszej metody, zwracając uwagę na błyśnięcie lampek na klawiaturze. 117

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell OptiPlex XE2 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Precision T1700. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Precision T1700. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Precision T1700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S

Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro 330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 990. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu

Dell OptiPlex 990. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu Dell OptiPlex 990 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro V131. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro V131. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro V131 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 230. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera

Dell Vostro 230. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera Dell Vostro 230 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Mobilna stacja robocza Dell Precision M4600/M6600

Mobilna stacja robocza Dell Precision M4600/M6600 Mobilna stacja robocza Dell Precision M4600/M6600 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3330. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Latitude 3330. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Latitude 3330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3350/3450/3550/3750

Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3350/3450/3550/3750/3555

Dell Vostro 3350/3450/3550/3750/3555 Dell Vostro 3350/3450/3550/3750/3555 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Model komputera: Inspiron 660s Model wg normy: D06S Typ wg normy: D06S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wymiany części Typy 8129, 8132, 8133 Typy 8134, 8135, 8136

Podręcznik wymiany części Typy 8129, 8132, 8133 Typy 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Podręcznik wymiany części Typy 8129, 8132, 8133 Typy 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Podręcznik wymiany części Typy 8129, 8132, 8133 Typy 8134, 8135, 8136 Wydanie pierwsze (luty 2005

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instrukcja instalacyjna

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instrukcja instalacyjna DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 pl Instrukcja instalacyjna DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Zestaw rozszerzenia Upgrade Kit DBEK061

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5430 Podręcznik właściciela

Dell Latitude E5430 Podręcznik właściciela Dell Latitude E5430 Podręcznik właściciela Model regulacji: P27G Typ regulacji: P27G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3540 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude 3540 Podręcznik użytkownika Dell Latitude 3540 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P28F Typ regulacji: P28F004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6410/E6410 ATG

Dell Latitude E6410/E6410 ATG Dell Latitude E6410/E6410 ATG Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 5470 Podręcznik użytkownika

Dell Vostro 5470 Podręcznik użytkownika Dell Vostro 5470 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P41G Typ regulacji: P41G002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Montaż komputera 1 Instalacja zasilacza Kroki instalacji zasilacza: 1. Umieścić zasilacz w obudowie. 2. Dopasować otwory w zasilaczu do otworów w obudowie. 3. Przykręcić zasilacz w obudowie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wymiany części Typy 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Typy 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Podręcznik wymiany części Typy 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Typy 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Podręcznik wymiany części Typy 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Typy 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Podręcznik wymiany części Typy 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Typy 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Wydanie drugie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision T3600 Podręcznik użytkownika

Stacja robocza Dell Precision T3600 Podręcznik użytkownika Stacja robocza Dell Precision T3600 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Model regulacji: D08D Typ regulacji: D08D001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika Model regulacji: D17M Typ regulacji: D17M001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przenośna stacja robocza Dell Precision M6800 Podręcznik użytkownika

Przenośna stacja robocza Dell Precision M6800 Podręcznik użytkownika Przenośna stacja robocza Dell Precision M6800 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P30F Typ regulacji: P30F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P37G Typ regulacji: P37G004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

40-przewodowy kabel sygnałowy IDE

40-przewodowy kabel sygnałowy IDE Przed rozpoczęciem Ta Instrukcja szybkiej instalacji ma na celu pomoc w szybkiej instalacji płyty głównej. Należy odnieść się do Karty informacyjnej załączonej do IInstrukcji obsiługi. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz grafiki Alienware Podręcznik użytkownika

Wzmacniacz grafiki Alienware Podręcznik użytkownika Wzmacniacz grafiki Alienware Podręcznik użytkownika Model regulacji: Z01G Typ regulacji: Z01G001 Notes, Cautions, and Warnings UWAGA: A NOTE indicates important information that helps you make better use

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3360 Podręcznik użytkownika

Dell Vostro 3360 Podręcznik użytkownika Dell Vostro 3360 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P32G Typ regulacji: P32G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Płyta główna GIGABYTE GA- 8I915G-MF

Instrukcja obsługi. Płyta główna GIGABYTE GA- 8I915G-MF Instrukcja obsługi Płyta główna GIGABYTE GA- 8I915G-MF 1 Dziękujemy za zakup płyty głownej GIGABYTE. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z użytkowania tego produktu. 1.Instalacja sprzętowa... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Uwaga Przed korzystaniem z niniejszych informacji oraz opisywanego produktu należy zapoznać się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji dla

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Stacja dokowania HP Podręcznik użytkownika

Stacja dokowania HP Podręcznik użytkownika Stacja dokowania HP Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Przenośna stacja robocza Dell Precision M4800 Instrukcja użytkownika

Przenośna stacja robocza Dell Precision M4800 Instrukcja użytkownika Przenośna stacja robocza Dell Precision M4800 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P20E Typ regulacji: P20E001 Copyright 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony prawem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Dell PowerEdge T20 Instrukcja uruchomienia

Dell PowerEdge T20 Instrukcja uruchomienia Dell PowerEdge T20 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: D13M Typ regulacji: D13M001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Widoki. Specyfikacje

XPS 15. Widoki. Specyfikacje XPS 15 Widoki Copyright 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony przepisami prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Dell i logo Dell są znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T006 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell PowerEdge T420 Instrukcja uruchomienia

Dell PowerEdge T420 Instrukcja uruchomienia Dell PowerEdge T420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E20S Series Typ regulacji: E20S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell PowerEdge R720 oraz R720xd Instrukcja uruchomienia

Dell PowerEdge R720 oraz R720xd Instrukcja uruchomienia Dell PowerEdge R720 oraz R720xd Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E14S Series Typ regulacji: E14S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo