ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ"

Transkrypt

1 ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ część 1 (50 zad.) Zadanie 1 Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono A. połączenie do dysku IDE. B. połączenie do dysku SCSI. C. gniazdo zasilania do płyty ATX. D. gniazdo zasilania do płyty AT. Zadanie 2 Maksymalna długość przewodu sieciowego typu jednomodowy kabel świadłowodowy wynosi: A m. B. 100 m. C m. D. 180 m. Zadanie 3

2 Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak - moduł ZM? A B. 256 C D. 128 Zadanie 4 Do środków ochrony dodatkowej w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi należy A. wyłącznik różnicowoprądowy. B. listwa przeciwprzepięciowa. C. zasilacz awaryjny. D. metalowa obudowa jednostki centralnej komputera. Zadanie 5 Długość kabla interfejsu LPT wynosi A. do 2 m. B. do 1 m. C. do 100 m. D. do 5 m.

3 Zadanie 6 Tuner hybrydowy umożliwia odbiór A. cyfrowej telewizji satelitarnej. B. standardowego analogowego sygnału telewizyjnego (PAL lub NTSC) oraz naziemnej telewizji cyfrowej lub cyfrowej telewizji satelitarnej. C. telewizji cyfrowej z lokalnej telewizji kablowej. D. naziemnej telewizji cyfrowej, także transmisji w wysokiej rozdzielczości wraz z dźwiękiem przestrzennym. Zadanie 7 Scandisk to program, który stosuje się do A. oczyszczania dysku. B. defragmentacji dysku. C. sprawdzania dysku. D. formatowania dysku. Zadanie 8 Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtownii materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku? A. Atramentowa. B. Laserowa. C. Igłowa. D. Sublimacyjna.

4 Zadanie 9 Karta graficzna pokazana na zdjęciu posiada złącze A. AGP 1.5 B. PCI Express x16 C. AGP 3.3 D. AGP Universal Zadanie 10 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat A. zasilacza liniowego. B. zasilacza impulsowego. C. generatora przebiegu prostokątnego. D. demultipleksera.

5 Zadanie 11 Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C? A. Pętli. B. Wyboru. C. Skoku. D. Warunkową. Zadanie 12 Cechą charakterystyczną zasilaczy impulsowych jest A. wysoki koszt produkcji, małe wymiary, sprawność na poziomie 90%. B. stosowanie dużych transformatorów i radiatorów, sprawność na poziomie 50%. C. brak aktywnych elementów elektronicznych, stosowanie przetworników liniowych, sprawność na poziomie 75%. D. stosowanie konwersji napięcia bez użycia transformatorów, duża sprawność na poziomie 120%. Zadanie 13 Definiowanie struktury (rekordu) w języku C zaczyna się od słowa kluczowego A. type_nazwa_struct B. nazwa_struct C. struct D. type_struct

6 Zadanie 14 Jaki przewód należy zastosować do instalacji sieci w pomieszczeniach, w których występują silne pola zakłócające? A. Ekranowany. B. Koncentryczny z transmisją szerokopasmową. C. Typu skrętka. D. Koncentryczny z transmisją w paśmie podstawowym. Zadanie 15 Zdjęcie przedstawia fragment płyty głównej, na której cyfrą 2 oznaczono A. gniazdo PCIe x1. B. gniazda PCI. C. gniazdo PCIe x16. D. złącze stacji dyskietek FDD

7 Zadanie 16 Na zdjęciu przedstawiono kartę: A. graficzną AGP B. telewizyjną EISA C. graficzną PCI D. telewizyjną PCI Express Zadanie 17 Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy A. podłączyć komputer do zasilania awaryjnego. B. odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne. C. odłączyć komputer od zasilania elektrycznego. D. założyć gumowe rękawice ochronne.

8 Zadanie 18 Polecenie traceroute w systemach uniksowych służy do A. instalacji karty sieciowej. B. diagnozowania połączeń sieciowych. C. badania trasy analizy drogi pakietów. D. montowania napędów optycznych. Zadanie 19 Podstawowymi własnościami procesora Pentium m.in. są A. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Dynamic Execution Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 266MHz, liczba tranzystorów - 7,5 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:256kB, podstawka: Slot 1. B. 64-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 60MHz, liczba tranzystorów - 3,1 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:16kB, podstawka: Socket 7. C. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Intel NetBurst Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 2400MHz, liczba tranzystorów - 55 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:1MB, podstawka: Socket 478. D. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 233MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB, podstawka: Socket 3.

9 Zadanie 20 Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym? A. 6 razy. B. 7 razy. C. 5 razy. D. 4 razy. Zadanie 21 Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal? A. 25 B. 7 C. 1 D. 4

10 Zadanie 22 Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementówej tablicy liczb T[ ] to A. Odp. B B. Odp. C C. Odp. D D. Odp. A

11 Zadanie 23 W arkuszu MS Excel znak ^ służy do A. dzielenia komórki bez reszty. B. odliczenia wartości silnia. C. dzielenia komórki z resztą. D. potęgowania wartości komórek. Zadanie 24 Interfejs LPT pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą A. 480 Mb/s. B. 115 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu. C. 2 MB/s. D. 20 kbit/s. Zadanie 25 Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości: A. 0 B. 101 C. 10 D. 100

12 Zadanie 26 Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16 bitowa zapisana w systemie dwójkowym? A. 3DAF 16 B. 3DFF 16 C. 3CBF 16 D. 3CAF 16 Zadanie 27 Który z formatów umożliwia stosowanie kompresji bezstratnej typu LZW? A. JPG B. TIFF C. BMP D. DjYu Zadanie 28 Utworzenie formuły a arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowanie adresowania A. standardowego B. automatycznego. C. względnego D. bezwzględnego

13 Zadanie 29 W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna? A. Opuszkami palców na tętnicy szyjnej w okolicy krtani. B. Kciukiem na tętnicy szyjnej w okolicach krtani. C. Opuszkami palców na nadgarstku lewej ręki. D. Kciukiem na nadgarstku lewej ręki.

14 Zadanie 30 W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

15 Zadanie 31 W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedyńczy klaster dysku? A kB B. 9kB C. 4kB D kB Zadanie 32 W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci? A. Char B. Integer C. Real D. Byte

16 Zadanie 33 Zdjęcie przedstawia płytę główną w formacie A. WTX B. large C. ATX D. bigtower Zadanie 34 Zysk energetyczny anten mierzy się w: A. db B. VA C. W D. V

17 Zadanie 35 Układ RAMDAC karty graficznej A. umożliwia wymianę danych i sterowanie kartą graficzną. B. odpowiedzialny jest za generowanie obrazu w pamięci obrazu. C. przekształca cyfrowe dane z pamięci obrazu na sygnał sterujący dla monitora analogowego. D. przekształca analogowe dane z pamięci ROM na sygnał sterujący dla monitora cyfrowego. Zadanie 36 Na rysunku przedstawiono transmisję danych przez: A. kabel koncentryczny przy użyciu hub a. B. kabel telefoniczny przy użyciu modemu telefonicznego. C. kabel typu jednomodowy kabel światłowodowy przy użyciu transceivera. D. kabel typu skrętka UTP przy użyciu karty sieciowej.

18 Zadanie 37 Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci? A. RJ45 B. MT-RJ C. RJ11 D. BNC Zadanie 38 Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G A. można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA B. można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP. C. można zainstalować kartę graficzną za złączem PCI-Express D. nie można zainstalować karty graficznej. Zadanie 39 Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej? A. 0,5 MB. B. 4 MB. C. 1 MB. D. 2 MB.

19 Zadanie 40 Każdy Access Point posiada minimum A. trzy interfejsy sieciowe. B. dwa interfejsy: interfejs bezprzewodowy zgodny ze standardem oraz drugi przewodowy. C. jeden interfejs bezprzewodowy zgodny ze standardem D. jeden interfejs przewodowy zgodny ze standardem sieci ethernet Zadanie 41 Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej? A. Fizyczny adres karty sieciowej. B. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC. C. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny. D. Główny rekord rozruchowy SO. Zadanie 42 Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego: A. dwutlenku węgla. B. wody. C. proszku gaśniczego. D. halonu.

20 Zadanie 43 Układ RAMDAC A. stanowi stopień wyjściowy karty graficznej. B. zawiera konwerter analogowo-cyfrowy. C. jest charakterystyczny dla standardu ATA. D. jest charakterystyczny dla standardu S-ATA. Zadanie 44 Standard sieci bezprzewodowej g charakteryzuje się mkasymalną prędkością wynoszącą: A. 11 Mb/s B. 540 Mb/s C. 54 Mb/s D. 100 Mb/s Zadanie 45 Specyfikacja pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows A. Server B. 2000/XP C. NTSC D. NC

21 Zadanie 46 Magistrala to A. układ realizujący dwukierunkową, asynchroniczną transmisję szeregową. B. sposób przesyłania danych synchronizowanych przez sygnał zegarowy nadawany osobnym przewodem łącza szeregowego. C. tryb interfejsu portu równoległego o rozszerzonych możliwościach. D. połączenie kilku układów polegające na równoległym przesyłaniu danych po wielu przewodach i dostępne dla wszystkich dołączonych do szyny urządzeń. Zadanie 47 Technika przesyłania ruchu sieciowego przez router, która wiąże się ze zmianą źródłowych adresów IP, jak również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu, to A. NAT B. MAP C. BSD D. ARP Zadanie 48 W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to A. ISA B. IIU C. IIS D. OSI

22 Zadanie 49 Która z wymienionych instrukcji w języku C służy do wyprowadzania łańcucha s? A. s «cout; B. s» cout; C. cout «s; D. cout» s; Zadanie 50 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim polega na A. użyciu bariery. B. ochrony przed napięciami szczątkowymi. C. zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania. D. zastosowaniu izolowania części czynnych.

Urządzenia komputerowe 2006-2014

Urządzenia komputerowe 2006-2014 Urządzenia komputerowe 2006-2014 1. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 zapisana w systemie dwójkowym? a) 3DAF b) 3CBF c) 3CAF d) 3DFF 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk Dobry Sprawdzian Wiedzy Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk CZĘŚĆ I ZESTAWY ZADAŃ WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny. Część I

Etap pisemny. Część I Diagnoza przed egzaminem zawodowym. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk Etap pisemny. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Technologie informacyjne wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ig Id: brodnica Hasło: Brodnica Materiały

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań.

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań. TECHNIK INFORMATYK diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Materiały naprawcze Zestawy zadań. Część I Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: Y 312[01]-0Y-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X 312[01]-0X-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa Budowa i architektura komputera sterowanie Procesor Pamięć Urządzenia we/wy mag. danych mag. adresowa Koncepcja von Neumanna JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia wejścia Procesor Pamięć operacyjna Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Styczeń 2013 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej Budowa komputerów osobistych typu IBM PC Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej PC dla początkujących Pierwsze komputery Rozwój komputerów Architektura von Neumanna Architektura von Neumanna Podział

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu

Budowa i działanie komputera. Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu Budowa i działanie komputera Marek Banaszak Zespół Szkół nr 5 z Oddziałmi Sportowymi nr 5 w Poznaniu 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki Budowa i działanie komputera I Dr inż. Dariusz Skibicki 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Michał Pazdanowski

Technologia informacyjna. Michał Pazdanowski Technologia informacyjna Michał Pazdanowski 3 marca 2010 Michał Pazdanowski 3 BHP zagrożenie: promieniowanie, wymuszona pozycja, powtarzalne ruchy, zmęczenie oczu, środki zaradcze: rozmieszczenie, ustawienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Wprowadzenie do informatyki. dr inż. Adam Klimowicz

Informatyka. Wprowadzenie do informatyki. dr inż. Adam Klimowicz Informatyka Wprowadzenie do informatyki dr inż. Adam Klimowicz Strona WWW http://degra.pb.bialystok.pl/~adam/ti_pwsip.html lub GOOGLE : Adam Klimowicz Literatura 1. A. Skorupski, Podstawy budowy i działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt)

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) TEST INFORMATYKA PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne!

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne! TEST INFORMATYKA 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to jest asembler? 4. Wymień dwa języki programowania wysokiego poziomu. 5. Na czym polega kompilacja programu? 6. Co oznacza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo