Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie"

Transkrypt

1 [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , ), zastępca członka ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ORA ( ), Komisji Prasowej ds Biuletynu ORA ( ), zastępca przewodniczącego Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca, członek OBA ( ), redaktor Palestry (od 1989), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ORA ( ) i jej przewodniczący ( ). Adwokat Włodzimierz Barański W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), skarbnik ( , ), wicedziekan ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, przewodniczący Komisji Finansowej NRA ( , , ) i jej członek ( ), członek Komisji ds. Odpowiedzialności Cywilnej Adwokatów NRA ( ), Komisji ds. ubezpieczeń wzajemnych i Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego NRA (od 2002). W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Bąkowski W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ) i Zespołu Wizytatorów ( ), a takŝe Komisji Pracy

2 Społecznej ORA ( ); członek NRA ( ), sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny oraz członek Zespołu Wizytatorów NRA ( , , ), członek Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), Komisji ds. Działalności Publiczno-Prawnej ( ), Komisji ds. Etyki Zawodowej ( , , , , , , ), Zespołu problemowego ds. opracowania projektu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Komisji ds. Badań Białych Plam w Adwokaturze ( ), Komisji Praw Człowieka ( , ); członek Trybunału Stanu ( , ). W 1974 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, w 1975 r. KrzyŜ Armii Krajowej, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Bednarkiewicz W 1969 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1976); prezes NRA ( ), jej członek ( , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji Zawodu Adwokata ( ), przewodniczący Komisji Radców Prawnych i Współpracy z Samorządem Radcowskim, członek Komisji ds. Wykonywania tzw. Ustawy Lustracyjnej NRA (od 1998); poseł na Sejm ( ), członek Trybunału Stanu ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Bilewska, dr W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sekretarz Sądu Polubownego OBA ( ), złonek Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej (od 2006 do chwili obecnej). Adwokat Krzysztof Boszko W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

3 Członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1992), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich; członek NRA ( ), zastępca sekretarza ( ), opiekun Komisji Socjalnej ( ). Adwokat Jacek Brydak W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego ( ), wizytator ( ), wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej ( ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , ), Komisji Socjalnej ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( , ). W 2007 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Paweł Ciećwierz W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA ( , , , ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą ( ). Adwokat Rafał Dębowski W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), członek Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA ( ), Komisji ds. Prac Parlamentarnych (od 2006 r.). Adwokat Mariusz Dzidowski W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

4 Adwokat Leszek Frączak W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), wicedziekan ( , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), przewodniczący Komisji Rewizyjnej ( , , , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , , , ) i Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , ), członek Komisji Funduszu Wzajemnej Pomocy KoleŜeńskiej ( , , ) oraz jej przewodniczący ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ( , , ), Komisji Pracy Kulturalnej ( , ), Komisji Klubowej i Kulturalnej ( , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). W 1984 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Gajowniczek W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Paulina Gasińska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ziemisław Gintowt W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , , , , ), sekretarz ( ), wicedziekan ( , ), dziekan ( ), członek Komisji Kultury ( , , ), Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Sportowej ( , ,

5 , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Adwokat Anisa Gnacikowska W 2001 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji Klubowej ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ) i sekretarz OBA ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , ). Adwokat Bartosz Grohman W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ) i jej przewodniczący ( ), członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Waldemar Gujski W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), sekretarz ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , , , , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Parlamentarnych NRA ( ). Adwokat Szymon Guniewicz W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dorota Hellmann

6 W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jakub Jacyna W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , ), rzecznik prasowy ( , ), członek Komisji Klubowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów adwokackich, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBA im. W. Bayera ( , , ), prezes Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej NRA ( ), członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Stefan Jacyno W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , , ), członek Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych i udział w/w adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( , , ). Adwokat Czesław Jaworski W 1960 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sekretarz ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , , , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury (od 1998), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej i zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 23 w Warszawie ( ); prezes ( , ) i wiceprezes NRA ( ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ), opiekun Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( ), członek Komisji Prawa Karnego NRA (1981), Komisji ds.

7 Prac Parlamentarnych (od 2006 r. do chwili obecnej), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów (1983), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych ( ), członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Prawo o adwokaturze przy NRA (ad hoc w okresie ); redaktor naczelny Palestry ( ), wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Otrzymał brązowy medal Za zasługi dla obronności kraju (1977), Srebrny KrzyŜ Zasługi (1981), Złoty KrzyŜ Zasługi (1987), srebrny medal Dla Obronności Kraju (1988), KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Kacprzycki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), członek ( , , , ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Gospodarczej ( , ), Komisji ds. Kancelarii Indywidualnych ( ), arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Tomasz Kapliński W 2002 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Zespołu Wizytatorów ( ), współzałoŝyciel i wiceprzewodniczący Koła Młodych przy ORA w Warszawie, członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), Komisji Etyki ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Krzysztof Komorowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), skarbnik ( ), członek Komisji Gospodarczej ( ), przewodniczący Komisji ds.

8 Współpracy z Samorządem Radców Prawnych ( , ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 12 w Warszawie ( ), współpracownik Referatu Skarg i Wniosków ( ), opiekun DPTA w Grzegorzewicach przy NRA ( ), członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Samorządem Radcowskim ( ), Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Magdalena Kruk W maju 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Adwokat Piotr Kruszyński, prof. dr hab. W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie ( ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji k.k., k.p.k. i k.k.w. ( ), członek Komisji Opiniowania Projektów Prawnych ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Dyrektor Instytutu Katedry Postępowania Karnego oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Aleksander Krysztofowicz W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. W 1997 r. współtwórca i redaktor dodatku Młode śycie w dzienniku śycie Warszawy. Adwokat Leon Krysztofowicz

9 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), jego wiceprezes ( , , , ) i prezes ( , ), przewodniczący Komisji Praw Człowieka ( , ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ), Komisji Socjalnej ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2000 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Michał Krysztofowicz W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jerzy Krzywicki W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Zespołu Wizytatorów ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , 2004) i WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Józef Kuczyński W 1970 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( , ) i kierownik ( , ) Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie; członek ( , ), sekretarz ( ), wicedziekan ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ( ), Komisji Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód w Spółkach przy ORA w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Spółek ( ) i Zespołu Wizytatorów ( , , ), wiceprezes Sądu Polubownego ( ); członek NRA ( , , ), jej skarbnik ( ), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Spółek z udziałem zagranicznym przy NRA (1992-

10 1995), Komisji Sanatoryjnej ( ), członek Komisji ds. Bytowych Adwokatury ( ), Komisji Mieszkaniowej ( ), Komisji Społecznej Adwokatury ( ), przewodniczący Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), członek Zespołu ds. Opiniowania Projektów Prawnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1983 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Kuczyński W 1975 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem przy tej Radzie ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Lagut W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( ) i kierownik ( ) Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie, członek ( , , ), sekretarz ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Sportu ( , , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) i Komisji Klubowej ( , ), wizytator ORA ( , , ), zastępca przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 28 w Warszawie ( ); członek Komisji Praw Człowieka przy NRA ( ); wieloletni patron oraz wykładowca (od 1999) w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2007); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

11 Adwokat Maciej Łaszczuk W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), zastępca członka ORA ( ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Jacek Łempicki W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy tej Radzie ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie i jednocześnie opiekun jednej z grup aplikanckich ( ). Adwokat Antoni Łepkowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Wojciech Machała, dr W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca sędziego ( ) i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Od 2000 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat Grzegorz Majewski W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ),

12 członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, opiekun jednej z grup aplikanckich ( ), wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Koła Młodych ( ) i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( )oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Marek Malecha W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Marek Mazurkiewicz W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ) i sędzia tego Sądu ( ), sekretarz Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ); członek NRA ( , , , ) i jej Prezydium ( ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), zastępca przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , , ) i opiekun tej komisji ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Michałowski W 1992 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek (jako aplikant adwokacki) Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ); wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek NRA i jej Prezydium ( ), przewodniczący Komisji

13 Doskonalenia Zawodowego NRA ( ), Komisji ds. Zmian w Regulaminach NRA (2002), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ) przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu nowego Prawa o adwokaturze (2003), dyrektor OBA im. Witolda Bayera ( ), prezes Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; członek powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu ds. zmian w przepisach dotyczących adwokatury, radców prawnych i notariatu (2004). W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Mikke W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego Palestry ( ) i jej redaktor naczelny ( ), rzecznik prasowy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki przy NRA ( ), członek ORA w Warszawie (od 1992), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), zastępca przewodniczącego Komisji Prasowej ds. Biuletynu ORA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie ( , ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , 2000), sędzia Trybunału Stanu ( ). W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jerzy Nauman W1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ) i rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( ) i Komisji ds. Prac Parlamentarnych NRA (od 2006). Adwokat Jolanta Nowakowska-Zimoch W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego tej Rady ( ).

14 Adwokat Zygmunt Olchowicz W 1968 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ); przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą NRA ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1992). Adwokat BoŜena Olszewska W 1972 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Parlamentem ( ), Komisji FWPK ( ). Adwokat Andrzej Orliński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i zastępca członka ( , ) oraz członek ORA w Warszawie, zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), przewodniczący Komisji ds. Zespołów Adwokackich ( ), zastępca kierownika (od 2007 kierownik) Zespołu Adwokackiego nr 15 (od 1998). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi. Adwokat Agnieszka Metelska W 1998 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Rzecznik prasowy ORA ( ) i NRA ( ), członek Komisji Kultury ( ) i jej przewodnicząca ORA ( ), przewodnicząca Komisji ds. Integracji Środowiska ( ). W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznał jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef

15 W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( , ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich; wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Praw Człowieka (od 2002) i Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA (od 2005). Adwokat Henryk Romańczuk W 1983 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , zastępca sekretarza ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Kultury i Klubowej ( ), wizytator Wojewódzkiego Zespołu Wizytatorów ( ), przewodniczący Komisji ds. Spółek ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , ), członek Komisji ds. Etyki przy NRA ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Rymar W 1971 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes ( ), sekretarz ( ), wiceprezes ( ) i członek NRA ( ), Komisji Pracy Polityczno-Społecznej ORA ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji Sportowej ( ), członek Komisji Sportu i Turystyki ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ), członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ) i Socjalnej NRA ( ), redaktor Palestry ( ), przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Adwokatów NRA ( ), dyrektor OBA ( ), przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA ( ), członek jej Komisji ds. Etyki ( ) i Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera (od 2000). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Sandomierski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

16 Członek NRA, jej sekretarz ( ) i sekretarz prawniczy ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) oraz Komisji ds. Nowelizacji Karnych NRA (od 2002), sędzia Trybunału Stanu ( ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. W 1987 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Marta Seredyńska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ryszard Siciński W 1957 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( , ), sekretarz ( ), skarbnik ORA ( ), członek i skarbnik NRA ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek Komitetu Redakcyjnego Palestry i Gazety Prawniczej ( ), przewodniczący Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji Pracy Społecznej ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Pracy Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali przy ORA ( ), Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji Etyki ( , ), przewodniczący Zarządu Koła Seniorów (od 1999) od 2006 r.. wiceprzewodniczący, Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej oraz Komisji Sanatoryjnej NRA ( ); członek Komisji Pracy Społecznej ( ), członek Komisji ds. Etyki Zawodowej ( ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1995). W 1977 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, a w 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Siedlecki W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ).

17 Adwokat Piotr Sikorski W 1990 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Klubowej ( , ) i Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA (od 2005). Adwokat Dariusz Skotak W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Smolarek W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Anna Sobocińska-Lorenc W 1957 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , członek Komisji Pracy Społecznej ( ), przewodnicząca Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), członek Zarządu Koła Seniorów Adwokatów (od 1992). W 1981 r. otrzymała Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Beata Sokołowska W 1990 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Adam Solecki W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jacek Stefański

18 W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dominika Stępińska-Duch W 2004 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( ), zastępca sekretarza ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska oraz Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie ( ); opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Izby Warszawskiej (jako aplikant adwokacki, ). Adwokat Krzysztof Stępiński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka ( , , ) i członek ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny ORA w Warszawie ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 1 w Wołominie ( ), członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( , ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Halina Strupczewska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Robert Sudziński W 1972 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Wiesław Szczepiński

19 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , ), wicedziekan ( ), zastępca sekretarza ORA ( ); członek Komisji ds. DPTA w Grzegorzewicach ( ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ) takŝe jej przewodniczący ( ); członek NRA ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego przy NRA ( ), członek Komisji ds. opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego (ad hoc), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Aplikacji Adwokackiej przy NRA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1979 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Ślusarek W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), współzałoŝyciel i przewodniczący Koła Młodych ( ), członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury, Komisji Etyki oraz Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Andrzej Tomaszek W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ) i jej członek ( , , , ), wicedziekan ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 10 w Warszawie ( ), członek Komisji Kultury ( jako aplikant adwokacki, ), przewodniczący Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

20 ( ) i jej przewodniczący ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , , ) i Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowca ( , ), opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Andrzej Tomaszewski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), wicedziekan ( ) i dziekan ( , ), skarbnik Zarządu Koła SD przy ORA w Warszawie ( ); przewodniczący Komisji Sportu ( , ) i jej członek ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( , ), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji Praw Człowieka ( ), Komisji dopracowania projektu regulaminu zasad odbywania aplikacji i składania egzaminów adwokackich NRA ( ), Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Mistrzostw Tenisowych Adwokatów (1987), Społecznej Komisji Pojednawczej ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1987 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jacek Trela W 1986 r. wpisany na listę adwokatów w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , ), dziekan ( , ), prezes Sądu Polubownego ( ); członek Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód Adwokata w Spółkach ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), Komisji ds.

21 Współpracy z Zagranicą ( ); członek NRA ( , ), Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( , , ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Tomasz Wardyński W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady i Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , , ), Komisji ds. Ośrodków Wypoczynkowych przy NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Warfołomiejew W 1973 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , ), wiceprzewodniczący tej Komisji ( , ), członek ( ), skarbnik ORA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( ), zastępca sekretarza (2004), członek Komisji ds. Opracowania Projektu Regulaminu Rachunkowości Zespołów Adwokackich ( ), Zespołu ds. Opiniowania Projektów Aktów Prawnych i udziału adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( ), przewodniczący Komisji Finansowej ( , ), Komisji ds. Ubezpieczeń Wzajemnych ( ), Komisji ds. Krajowego Zjazdu Adwokatury ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

22 Adwokat Piotr Warfołomiejew W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ) i Koła Młodych ( ), a takŝe Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Tadeusz Wiatrzyk W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kultury ( ), Komisji Pracy Kulturalnej ( ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, jednocześnie wykładowca ( , ); członek Komisji ds. domu Chata Adwokata w Zakopanem ( ), sekretarz Komisji ds. Organizacji Biblioteki przy ORA w Warszawie ( ); członek Zespołu Wizytatorów ( ), zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie ( ) i kierownik tego zespołu ( ); członek Prezydium NRA ( , , ), sekretarz prawniczy NRA ( , , , , ), członek Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1993 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Wierzbowski W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ) i jej wiceprzewodniczący ( ), członek Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Mariusz Woliński W 1999 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

23 Członek Prezydium i sekretarz prawniczy NRA ( ). Adwokat Aleksander Woźnicki W 2006 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Zaborski W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca prezesa Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , ). Adwokat Anna Załęska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Tomasz Zasacki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ).

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds.

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds. Władze DYŻURY DLA STRON Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński Wicedziekan ds. organizacyjnych: środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00 Wicedziekan ds. wykonywania zawodu: Michał Krok Wicedziekan ds. aplikacji:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r.

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie Źródło: http://www.oirp.krakow.bip-e.pl/rpk/organizacja-oirp/organy-i-osoby-sprawuja/archiwum/310,wladze-okregowej-izby-radcow -Prawnych-w-Krakowie-VII-kadencji-2007-2010-r.html

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

P A Ź D Z I E R N I K

P A Ź D Z I E R N I K P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 dla grup -J Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Blok tematyczny Temat zajęć 04.10.2016 11.10.2016 16.30-18.00 18.15-19.45 16.30-18.00 18.15-19.45 Adw. Krzysztof Stępiński Adw.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r.

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Krakowie w dniu 19 listopada 2011 r. Prezes adw. Andrzej Zwara przekazał prowadzenie

Bardziej szczegółowo

NACZELNA RADA ADWOKACKA

NACZELNA RADA ADWOKACKA Warszawa, dnia 17 października 2005 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie Warszawa, dnia 11 września 2007 r. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 października

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.)

Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.) Historia Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w Wydziale Rehabilitacji od 1984 r. Pracownicy Funkcje i stanowiska Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.) od 1990 r. profesor - 1987-93 Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu

Załącznik nr 1. Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu Załącznik nr 1 Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu 1. Kaczor Lech Piotr - Przewodniczący Komisji Zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska 2. Korgul Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Administracyjnego

Zespół Prawa Administracyjnego Zespół Prawa Administracyjnego Miejsce obrad zespołu Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań. SWSA Maciej Jaśniewicz Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA W dniu 12 maja 2010r. odbyły się w Sokołowie Podlaskim powiatowe obchody Dnia StraŜaka. Uroczystość w postaci uroczystej zbiórki rozpoczęła się o godzinie 14.00 w świetlicy

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego sporządzony dnia 21 listopada 2014r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Wejherowskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Wejherowie I. Dla wyboru Rady Powiatu Wejherowskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r.

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Kwiaty i życzenia od mgr farm. Aliny Fornal. Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem. Delegaci XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 1 WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Mazowieckiego sporządzony dnia 22 listopada 2014 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Warszawie I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

III TURNIEJ ZIMOWY W STRZELECTWIE SPORTOWYM

III TURNIEJ ZIMOWY W STRZELECTWIE SPORTOWYM OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH Komunikat klasyfikacyjny III TURNIEJ ZIMOWY W STRZELECTWIE SPORTOWYM Siemianowice 22 kwietnia 2006 r. Konkurencja : Pistolet sportowy 20 strzałów. 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych.

Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych. Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych. Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. I. Informacja wstępna W dniu 24.07.2013 r. sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian

Bardziej szczegółowo

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC 1 P l a n s z k o l e n i a a p l i k a n t ó w a d w o k a c k i c h I r o k u Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich I roku (Prawo karne, Prawo o adwokaturze, Historia adwokatury, Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2 kwietnia 20 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 20 z dnia 28 lutego 20 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI GROT. ZAWODY W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBINY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny

KLUB STRZELECKI GROT. ZAWODY W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBINY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny STRZELECK GROT ZAWODY W STRZELANACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBNY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny OBSADA SĘDZOWSKA ZAWODÓW Stanowisko Nazwisko i imię kl. Nr lic. Delegat Techniczny KALETA Adam P 179/P/07 Sędzia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Na podstawie przepisu art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26.05.1982r.

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SKŁAD RADY DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

SKŁAD RADY DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU SKŁAD RADY DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 2005-2006 Grupa inicjatywna - Komitet organizacyjny do spraw samorządu doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Kadencja 2006-2007 Milena

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ Okręg wyborczy nr 1 ROZENBLICKI Włodzimierz Bogdan 151 SIWAK Józef Leon OLSZEWSKI Marek Mikołaj SALWA Agnieszka 112 137 176 SALWA Agnieszka OTWOCKIEGO 176 Okręg wyborczy nr 2 TRZASKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/964,xiv-final-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-motoryzacyjnego.html Wygenerowano: Piątek, 17 czerwca 2016, 15:27 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Tychy sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Tychach I. Dla wyboru Rady Rady Miasta Tychy utworzono

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera Inicjatywa, która przyjęła ostatecznie kształt Ośrodka Badawczego Adwokatury, ma swój początek w dyskusji nad powołaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:25:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:25:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2017 godz. 15:25:38 Numer KRS: 0000429006 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE Siemianowice Śląskie, 19.10.2014r. 1 Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów Miejsce Nazwisko i Imię Klub I seria II seria Wynik 1. BŁAUT

Bardziej szczegółowo

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz ORGANY POMOCY PRAWNEJ Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne 1.1. Pojęcie pomocy prawnej 1.2. Nieodpłatna pomoc prawna 1.3. Pomoc sądowa 1.4. Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo