Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie"

Transkrypt

1 [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , ), zastępca członka ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ORA ( ), Komisji Prasowej ds Biuletynu ORA ( ), zastępca przewodniczącego Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca, członek OBA ( ), redaktor Palestry (od 1989), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ORA ( ) i jej przewodniczący ( ). Adwokat Włodzimierz Barański W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), skarbnik ( , ), wicedziekan ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, przewodniczący Komisji Finansowej NRA ( , , ) i jej członek ( ), członek Komisji ds. Odpowiedzialności Cywilnej Adwokatów NRA ( ), Komisji ds. ubezpieczeń wzajemnych i Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego NRA (od 2002). W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Bąkowski W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ) i Zespołu Wizytatorów ( ), a takŝe Komisji Pracy

2 Społecznej ORA ( ); członek NRA ( ), sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny oraz członek Zespołu Wizytatorów NRA ( , , ), członek Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), Komisji ds. Działalności Publiczno-Prawnej ( ), Komisji ds. Etyki Zawodowej ( , , , , , , ), Zespołu problemowego ds. opracowania projektu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Komisji ds. Badań Białych Plam w Adwokaturze ( ), Komisji Praw Człowieka ( , ); członek Trybunału Stanu ( , ). W 1974 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, w 1975 r. KrzyŜ Armii Krajowej, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Bednarkiewicz W 1969 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1976); prezes NRA ( ), jej członek ( , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji Zawodu Adwokata ( ), przewodniczący Komisji Radców Prawnych i Współpracy z Samorządem Radcowskim, członek Komisji ds. Wykonywania tzw. Ustawy Lustracyjnej NRA (od 1998); poseł na Sejm ( ), członek Trybunału Stanu ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Bilewska, dr W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sekretarz Sądu Polubownego OBA ( ), złonek Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej (od 2006 do chwili obecnej). Adwokat Krzysztof Boszko W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

3 Członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1992), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich; członek NRA ( ), zastępca sekretarza ( ), opiekun Komisji Socjalnej ( ). Adwokat Jacek Brydak W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego ( ), wizytator ( ), wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej ( ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , ), Komisji Socjalnej ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( , ). W 2007 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Paweł Ciećwierz W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA ( , , , ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą ( ). Adwokat Rafał Dębowski W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), członek Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA ( ), Komisji ds. Prac Parlamentarnych (od 2006 r.). Adwokat Mariusz Dzidowski W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

4 Adwokat Leszek Frączak W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), wicedziekan ( , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), przewodniczący Komisji Rewizyjnej ( , , , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , , , ) i Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , ), członek Komisji Funduszu Wzajemnej Pomocy KoleŜeńskiej ( , , ) oraz jej przewodniczący ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ( , , ), Komisji Pracy Kulturalnej ( , ), Komisji Klubowej i Kulturalnej ( , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). W 1984 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Gajowniczek W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Paulina Gasińska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ziemisław Gintowt W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , , , , ), sekretarz ( ), wicedziekan ( , ), dziekan ( ), członek Komisji Kultury ( , , ), Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Sportowej ( , ,

5 , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Adwokat Anisa Gnacikowska W 2001 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji Klubowej ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ) i sekretarz OBA ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , ). Adwokat Bartosz Grohman W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ) i jej przewodniczący ( ), członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Waldemar Gujski W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), sekretarz ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , , , , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Parlamentarnych NRA ( ). Adwokat Szymon Guniewicz W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dorota Hellmann

6 W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jakub Jacyna W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , ), rzecznik prasowy ( , ), członek Komisji Klubowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów adwokackich, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBA im. W. Bayera ( , , ), prezes Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej NRA ( ), członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Stefan Jacyno W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , , ), członek Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych i udział w/w adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( , , ). Adwokat Czesław Jaworski W 1960 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sekretarz ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , , , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury (od 1998), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej i zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 23 w Warszawie ( ); prezes ( , ) i wiceprezes NRA ( ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ), opiekun Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( ), członek Komisji Prawa Karnego NRA (1981), Komisji ds.

7 Prac Parlamentarnych (od 2006 r. do chwili obecnej), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów (1983), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych ( ), członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Prawo o adwokaturze przy NRA (ad hoc w okresie ); redaktor naczelny Palestry ( ), wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Otrzymał brązowy medal Za zasługi dla obronności kraju (1977), Srebrny KrzyŜ Zasługi (1981), Złoty KrzyŜ Zasługi (1987), srebrny medal Dla Obronności Kraju (1988), KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Kacprzycki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), członek ( , , , ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Gospodarczej ( , ), Komisji ds. Kancelarii Indywidualnych ( ), arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Tomasz Kapliński W 2002 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Zespołu Wizytatorów ( ), współzałoŝyciel i wiceprzewodniczący Koła Młodych przy ORA w Warszawie, członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), Komisji Etyki ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Krzysztof Komorowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), skarbnik ( ), członek Komisji Gospodarczej ( ), przewodniczący Komisji ds.

8 Współpracy z Samorządem Radców Prawnych ( , ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 12 w Warszawie ( ), współpracownik Referatu Skarg i Wniosków ( ), opiekun DPTA w Grzegorzewicach przy NRA ( ), członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Samorządem Radcowskim ( ), Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Magdalena Kruk W maju 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Adwokat Piotr Kruszyński, prof. dr hab. W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie ( ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji k.k., k.p.k. i k.k.w. ( ), członek Komisji Opiniowania Projektów Prawnych ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Dyrektor Instytutu Katedry Postępowania Karnego oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Aleksander Krysztofowicz W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. W 1997 r. współtwórca i redaktor dodatku Młode śycie w dzienniku śycie Warszawy. Adwokat Leon Krysztofowicz

9 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), jego wiceprezes ( , , , ) i prezes ( , ), przewodniczący Komisji Praw Człowieka ( , ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ), Komisji Socjalnej ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2000 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Michał Krysztofowicz W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jerzy Krzywicki W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Zespołu Wizytatorów ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , 2004) i WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Józef Kuczyński W 1970 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( , ) i kierownik ( , ) Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie; członek ( , ), sekretarz ( ), wicedziekan ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ( ), Komisji Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód w Spółkach przy ORA w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Spółek ( ) i Zespołu Wizytatorów ( , , ), wiceprezes Sądu Polubownego ( ); członek NRA ( , , ), jej skarbnik ( ), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Spółek z udziałem zagranicznym przy NRA (1992-

10 1995), Komisji Sanatoryjnej ( ), członek Komisji ds. Bytowych Adwokatury ( ), Komisji Mieszkaniowej ( ), Komisji Społecznej Adwokatury ( ), przewodniczący Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), członek Zespołu ds. Opiniowania Projektów Prawnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1983 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Kuczyński W 1975 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem przy tej Radzie ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Lagut W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( ) i kierownik ( ) Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie, członek ( , , ), sekretarz ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Sportu ( , , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) i Komisji Klubowej ( , ), wizytator ORA ( , , ), zastępca przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 28 w Warszawie ( ); członek Komisji Praw Człowieka przy NRA ( ); wieloletni patron oraz wykładowca (od 1999) w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2007); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

11 Adwokat Maciej Łaszczuk W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), zastępca członka ORA ( ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Jacek Łempicki W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy tej Radzie ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie i jednocześnie opiekun jednej z grup aplikanckich ( ). Adwokat Antoni Łepkowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Wojciech Machała, dr W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca sędziego ( ) i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Od 2000 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat Grzegorz Majewski W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ),

12 członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, opiekun jednej z grup aplikanckich ( ), wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Koła Młodych ( ) i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( )oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Marek Malecha W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Marek Mazurkiewicz W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ) i sędzia tego Sądu ( ), sekretarz Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ); członek NRA ( , , , ) i jej Prezydium ( ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), zastępca przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , , ) i opiekun tej komisji ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Michałowski W 1992 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek (jako aplikant adwokacki) Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ); wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek NRA i jej Prezydium ( ), przewodniczący Komisji

13 Doskonalenia Zawodowego NRA ( ), Komisji ds. Zmian w Regulaminach NRA (2002), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ) przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu nowego Prawa o adwokaturze (2003), dyrektor OBA im. Witolda Bayera ( ), prezes Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; członek powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu ds. zmian w przepisach dotyczących adwokatury, radców prawnych i notariatu (2004). W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Mikke W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego Palestry ( ) i jej redaktor naczelny ( ), rzecznik prasowy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki przy NRA ( ), członek ORA w Warszawie (od 1992), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), zastępca przewodniczącego Komisji Prasowej ds. Biuletynu ORA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie ( , ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , 2000), sędzia Trybunału Stanu ( ). W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jerzy Nauman W1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ) i rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( ) i Komisji ds. Prac Parlamentarnych NRA (od 2006). Adwokat Jolanta Nowakowska-Zimoch W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego tej Rady ( ).

14 Adwokat Zygmunt Olchowicz W 1968 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ); przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą NRA ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1992). Adwokat BoŜena Olszewska W 1972 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Parlamentem ( ), Komisji FWPK ( ). Adwokat Andrzej Orliński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i zastępca członka ( , ) oraz członek ORA w Warszawie, zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), przewodniczący Komisji ds. Zespołów Adwokackich ( ), zastępca kierownika (od 2007 kierownik) Zespołu Adwokackiego nr 15 (od 1998). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi. Adwokat Agnieszka Metelska W 1998 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Rzecznik prasowy ORA ( ) i NRA ( ), członek Komisji Kultury ( ) i jej przewodnicząca ORA ( ), przewodnicząca Komisji ds. Integracji Środowiska ( ). W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznał jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef

15 W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( , ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich; wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Praw Człowieka (od 2002) i Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA (od 2005). Adwokat Henryk Romańczuk W 1983 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , zastępca sekretarza ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Kultury i Klubowej ( ), wizytator Wojewódzkiego Zespołu Wizytatorów ( ), przewodniczący Komisji ds. Spółek ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , ), członek Komisji ds. Etyki przy NRA ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Rymar W 1971 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes ( ), sekretarz ( ), wiceprezes ( ) i członek NRA ( ), Komisji Pracy Polityczno-Społecznej ORA ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji Sportowej ( ), członek Komisji Sportu i Turystyki ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ), członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ) i Socjalnej NRA ( ), redaktor Palestry ( ), przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Adwokatów NRA ( ), dyrektor OBA ( ), przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA ( ), członek jej Komisji ds. Etyki ( ) i Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera (od 2000). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Sandomierski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

16 Członek NRA, jej sekretarz ( ) i sekretarz prawniczy ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) oraz Komisji ds. Nowelizacji Karnych NRA (od 2002), sędzia Trybunału Stanu ( ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. W 1987 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Marta Seredyńska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ryszard Siciński W 1957 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( , ), sekretarz ( ), skarbnik ORA ( ), członek i skarbnik NRA ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek Komitetu Redakcyjnego Palestry i Gazety Prawniczej ( ), przewodniczący Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji Pracy Społecznej ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Pracy Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali przy ORA ( ), Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji Etyki ( , ), przewodniczący Zarządu Koła Seniorów (od 1999) od 2006 r.. wiceprzewodniczący, Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej oraz Komisji Sanatoryjnej NRA ( ); członek Komisji Pracy Społecznej ( ), członek Komisji ds. Etyki Zawodowej ( ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1995). W 1977 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, a w 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Siedlecki W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ).

17 Adwokat Piotr Sikorski W 1990 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Klubowej ( , ) i Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA (od 2005). Adwokat Dariusz Skotak W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Smolarek W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Anna Sobocińska-Lorenc W 1957 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , członek Komisji Pracy Społecznej ( ), przewodnicząca Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), członek Zarządu Koła Seniorów Adwokatów (od 1992). W 1981 r. otrzymała Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Beata Sokołowska W 1990 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Adam Solecki W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jacek Stefański

18 W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dominika Stępińska-Duch W 2004 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( ), zastępca sekretarza ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska oraz Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie ( ); opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Izby Warszawskiej (jako aplikant adwokacki, ). Adwokat Krzysztof Stępiński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka ( , , ) i członek ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny ORA w Warszawie ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 1 w Wołominie ( ), członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( , ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Halina Strupczewska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Robert Sudziński W 1972 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Wiesław Szczepiński

19 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , ), wicedziekan ( ), zastępca sekretarza ORA ( ); członek Komisji ds. DPTA w Grzegorzewicach ( ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ) takŝe jej przewodniczący ( ); członek NRA ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego przy NRA ( ), członek Komisji ds. opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego (ad hoc), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Aplikacji Adwokackiej przy NRA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1979 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Ślusarek W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), współzałoŝyciel i przewodniczący Koła Młodych ( ), członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury, Komisji Etyki oraz Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Andrzej Tomaszek W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ) i jej członek ( , , , ), wicedziekan ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 10 w Warszawie ( ), członek Komisji Kultury ( jako aplikant adwokacki, ), przewodniczący Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

20 ( ) i jej przewodniczący ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , , ) i Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowca ( , ), opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Andrzej Tomaszewski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), wicedziekan ( ) i dziekan ( , ), skarbnik Zarządu Koła SD przy ORA w Warszawie ( ); przewodniczący Komisji Sportu ( , ) i jej członek ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( , ), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji Praw Człowieka ( ), Komisji dopracowania projektu regulaminu zasad odbywania aplikacji i składania egzaminów adwokackich NRA ( ), Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Mistrzostw Tenisowych Adwokatów (1987), Społecznej Komisji Pojednawczej ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1987 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jacek Trela W 1986 r. wpisany na listę adwokatów w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , ), dziekan ( , ), prezes Sądu Polubownego ( ); członek Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód Adwokata w Spółkach ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), Komisji ds.

21 Współpracy z Zagranicą ( ); członek NRA ( , ), Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( , , ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Tomasz Wardyński W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady i Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , , ), Komisji ds. Ośrodków Wypoczynkowych przy NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Warfołomiejew W 1973 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , ), wiceprzewodniczący tej Komisji ( , ), członek ( ), skarbnik ORA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( ), zastępca sekretarza (2004), członek Komisji ds. Opracowania Projektu Regulaminu Rachunkowości Zespołów Adwokackich ( ), Zespołu ds. Opiniowania Projektów Aktów Prawnych i udziału adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( ), przewodniczący Komisji Finansowej ( , ), Komisji ds. Ubezpieczeń Wzajemnych ( ), Komisji ds. Krajowego Zjazdu Adwokatury ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

22 Adwokat Piotr Warfołomiejew W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ) i Koła Młodych ( ), a takŝe Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Tadeusz Wiatrzyk W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kultury ( ), Komisji Pracy Kulturalnej ( ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, jednocześnie wykładowca ( , ); członek Komisji ds. domu Chata Adwokata w Zakopanem ( ), sekretarz Komisji ds. Organizacji Biblioteki przy ORA w Warszawie ( ); członek Zespołu Wizytatorów ( ), zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie ( ) i kierownik tego zespołu ( ); członek Prezydium NRA ( , , ), sekretarz prawniczy NRA ( , , , , ), członek Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1993 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Wierzbowski W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ) i jej wiceprzewodniczący ( ), członek Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Mariusz Woliński W 1999 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

23 Członek Prezydium i sekretarz prawniczy NRA ( ). Adwokat Aleksander Woźnicki W 2006 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Zaborski W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca prezesa Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , ). Adwokat Anna Załęska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Tomasz Zasacki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ).

styczeń luty 1 2/2014

styczeń luty 1 2/2014 styczeń luty 1 2/2014 Stefan Kisielewski: Najtrudniej zbić argumenty kogoś kto mówi nie na temat. Oscar Wilde: Sprawa nie musi być koniecznie słuszna tylko dlatego, że ktoś oddał za nią życie. Maurice

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Szanowni Państwo!

Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Szanowni Państwo! PAGE 1 Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Spis treści: s 2: II Forum Aplikantów s 3: Spotkanie KFS z Rzecznikami Seniora i przewodniczącymi Klubów Seniora s 4: Finał Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów

Bardziej szczegółowo

Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo!

Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo! Strona1 PAGE 1 Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie przesyłanego wyłącznie drogą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Biura Krajowej Rady Radców

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r. Nr 13 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 128 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK WPŁYWY Wpływy Projekt I. Wpływy z tytułu składek członkowskich 8 718 120,00 1. 2. 3. Składki członkowskie od adw. świadczących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi:

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi: TYLNA 14 Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109 W numerze miêdzy innymi: - Wybory 2013 wyniki i sk³ad nowych w³adz - Wywiad z Dziekanem Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Numer 5 / 2015 10 marca 2015 r. Szanowni Państwo!

Numer 5 / 2015 10 marca 2015 r. Szanowni Państwo! PAGE 1 Numer 5 / 2015 10 marca 2015 r. Spis treści: 2. Rozpoczyna się egzamin radcowski Szkolenie metodyczne Pytania na kolokwia ustne 3. Spotkanie w CSU Spotkanie kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Grudzień 2012 Obchody jubileuszu XXX -lecia powstania Samorządu Radców Prawnych w OIRP we Wrocławiu 2 Okręgowa Izba Radców Prawnych we

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi: Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) 532-06-95 fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a 2 0 1 3 r. T o r u ń H o t e l F i l m a r ( u l. G r u d z i ą d z k a 4 5 )

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka listopad grudzieñ 11 12/2003 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok XLVIII nr 551 552 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa Kolegium: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ chirurg Dr umiński

Bardziej szczegółowo