Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie"

Transkrypt

1 [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , ), zastępca członka ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ORA ( ), Komisji Prasowej ds Biuletynu ORA ( ), zastępca przewodniczącego Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca, członek OBA ( ), redaktor Palestry (od 1989), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ORA ( ) i jej przewodniczący ( ). Adwokat Włodzimierz Barański W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), skarbnik ( , ), wicedziekan ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, przewodniczący Komisji Finansowej NRA ( , , ) i jej członek ( ), członek Komisji ds. Odpowiedzialności Cywilnej Adwokatów NRA ( ), Komisji ds. ubezpieczeń wzajemnych i Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego NRA (od 2002). W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Bąkowski W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ) i Zespołu Wizytatorów ( ), a takŝe Komisji Pracy

2 Społecznej ORA ( ); członek NRA ( ), sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny oraz członek Zespołu Wizytatorów NRA ( , , ), członek Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), Komisji ds. Działalności Publiczno-Prawnej ( ), Komisji ds. Etyki Zawodowej ( , , , , , , ), Zespołu problemowego ds. opracowania projektu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Komisji ds. Badań Białych Plam w Adwokaturze ( ), Komisji Praw Człowieka ( , ); członek Trybunału Stanu ( , ). W 1974 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, w 1975 r. KrzyŜ Armii Krajowej, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Bednarkiewicz W 1969 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1976); prezes NRA ( ), jej członek ( , ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji Zawodu Adwokata ( ), przewodniczący Komisji Radców Prawnych i Współpracy z Samorządem Radcowskim, członek Komisji ds. Wykonywania tzw. Ustawy Lustracyjnej NRA (od 1998); poseł na Sejm ( ), członek Trybunału Stanu ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Bilewska, dr W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sekretarz Sądu Polubownego OBA ( ), złonek Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej (od 2006 do chwili obecnej). Adwokat Krzysztof Boszko W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

3 Członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 1992), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich; członek NRA ( ), zastępca sekretarza ( ), opiekun Komisji Socjalnej ( ). Adwokat Jacek Brydak W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , ), wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego ( ), wizytator ( ), wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej ( ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , ), Komisji Socjalnej ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( , ). W 2007 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Paweł Ciećwierz W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA ( , , , ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą ( ). Adwokat Rafał Dębowski W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), członek Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA ( ), Komisji ds. Prac Parlamentarnych (od 2006 r.). Adwokat Mariusz Dzidowski W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

4 Adwokat Leszek Frączak W 1955 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), wicedziekan ( , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), przewodniczący Komisji Rewizyjnej ( , , , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , , , ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , , , ) i Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , ), członek Komisji Funduszu Wzajemnej Pomocy KoleŜeńskiej ( , , ) oraz jej przewodniczący ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ( , , ), Komisji Pracy Kulturalnej ( , ), Komisji Klubowej i Kulturalnej ( , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). W 1984 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Katarzyna Gajowniczek W 2006 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Paulina Gasińska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ziemisław Gintowt W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , , , , ), sekretarz ( ), wicedziekan ( , ), dziekan ( ), członek Komisji Kultury ( , , ), Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Sportowej ( , ,

5 , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Adwokat Anisa Gnacikowska W 2001 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji Klubowej ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ) i sekretarz OBA ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , ). Adwokat Bartosz Grohman W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ) i jej przewodniczący ( ), członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Waldemar Gujski W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), sekretarz ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , , , , ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów Adwokackich, członek Komisji ds. Parlamentarnych NRA ( ). Adwokat Szymon Guniewicz W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dorota Hellmann

6 W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jakub Jacyna W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , ), rzecznik prasowy ( , ), członek Komisji Klubowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w ramach Szkolenia Aplikantów adwokackich, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBA im. W. Bayera ( , , ), prezes Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej NRA ( ), członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Stefan Jacyno W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , , , , ), członek Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych i udział w/w adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( , , ). Adwokat Czesław Jaworski W 1960 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), sekretarz ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , , , , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury (od 1998), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej i zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 23 w Warszawie ( ); prezes ( , ) i wiceprezes NRA ( ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ), opiekun Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( ), członek Komisji Prawa Karnego NRA (1981), Komisji ds.

7 Prac Parlamentarnych (od 2006 r. do chwili obecnej), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów (1983), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych ( ), członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Prawo o adwokaturze przy NRA (ad hoc w okresie ); redaktor naczelny Palestry ( ), wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Otrzymał brązowy medal Za zasługi dla obronności kraju (1977), Srebrny KrzyŜ Zasługi (1981), Złoty KrzyŜ Zasługi (1987), srebrny medal Dla Obronności Kraju (1988), KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Kacprzycki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), członek ( , , , ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Gospodarczej ( , ), Komisji ds. Kancelarii Indywidualnych ( ), arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Tomasz Kapliński W 2002 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Zespołu Wizytatorów ( ), współzałoŝyciel i wiceprzewodniczący Koła Młodych przy ORA w Warszawie, członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), Komisji Etyki ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ). Adwokat Krzysztof Komorowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , , ), rzecznik dyscyplinarny ( ), skarbnik ( ), członek Komisji Gospodarczej ( ), przewodniczący Komisji ds.

8 Współpracy z Samorządem Radców Prawnych ( , ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 12 w Warszawie ( ), współpracownik Referatu Skarg i Wniosków ( ), opiekun DPTA w Grzegorzewicach przy NRA ( ), członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Samorządem Radcowskim ( ), Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Magdalena Kruk W maju 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Adwokat Piotr Kruszyński, prof. dr hab. W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ), jej członek ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie ( ), członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji k.k., k.p.k. i k.k.w. ( ), członek Komisji Opiniowania Projektów Prawnych ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Dyrektor Instytutu Katedry Postępowania Karnego oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Aleksander Krysztofowicz W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. W 1997 r. współtwórca i redaktor dodatku Młode śycie w dzienniku śycie Warszawy. Adwokat Leon Krysztofowicz

9 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), jego wiceprezes ( , , , ) i prezes ( , ), przewodniczący Komisji Praw Człowieka ( , ), członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ), Komisji Socjalnej ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2000 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Michał Krysztofowicz W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jerzy Krzywicki W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego tej Rady ( ), członek Zespołu Wizytatorów ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( , 2004) i WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Józef Kuczyński W 1970 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( , ) i kierownik ( , ) Zespołu Adwokackiego nr 14 w Warszawie; członek ( , ), sekretarz ( ), wicedziekan ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Socjalnej ( ), Komisji Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód w Spółkach przy ORA w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Spółek ( ) i Zespołu Wizytatorów ( , , ), wiceprezes Sądu Polubownego ( ); członek NRA ( , , ), jej skarbnik ( ), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Spółek z udziałem zagranicznym przy NRA (1992-

10 1995), Komisji Sanatoryjnej ( ), członek Komisji ds. Bytowych Adwokatury ( ), Komisji Mieszkaniowej ( ), Komisji Społecznej Adwokatury ( ), przewodniczący Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej ( ), członek Zespołu ds. Opiniowania Projektów Prawnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1983 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Kuczyński W 1975 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem przy tej Radzie ( , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Lagut W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca ( ) i kierownik ( ) Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie, członek ( , , ), sekretarz ORA w Warszawie ( ), członek Komisji Sportu ( , , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) i Komisji Klubowej ( , ), wizytator ORA ( , , ), zastępca przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 28 w Warszawie ( ); członek Komisji Praw Człowieka przy NRA ( ); wieloletni patron oraz wykładowca (od 1999) w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2007); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

11 Adwokat Maciej Łaszczuk W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA ( ), zastępca członka ORA ( ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Adwokat Jacek Łempicki W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy tej Radzie ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie i jednocześnie opiekun jednej z grup aplikanckich ( ). Adwokat Antoni Łepkowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Wojciech Machała, dr W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca sędziego ( ) i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury ( ). Od 2000 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat Grzegorz Majewski W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ),

12 członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, opiekun jednej z grup aplikanckich ( ), wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Koła Młodych ( ) i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( )oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze ORA w Warszawie (od 2006); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Marek Malecha W maju 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Marek Mazurkiewicz W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ) i sędzia tego Sądu ( ), sekretarz Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich ( , , , ); członek NRA ( , , , ) i jej Prezydium ( ), zastępca sekretarza ( ), rzecznik dyscyplinarny ( ), zastępca przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ), członek Komisji Praw Człowieka NRA ( , , ) i opiekun tej komisji ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Michałowski W 1992 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek (jako aplikant adwokacki) Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( ); wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek NRA i jej Prezydium ( ), przewodniczący Komisji

13 Doskonalenia Zawodowego NRA ( ), Komisji ds. Zmian w Regulaminach NRA (2002), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ) przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu nowego Prawa o adwokaturze (2003), dyrektor OBA im. Witolda Bayera ( ), prezes Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; członek powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu ds. zmian w przepisach dotyczących adwokatury, radców prawnych i notariatu (2004). W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Mikke W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego Palestry ( ) i jej redaktor naczelny ( ), rzecznik prasowy NRA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki przy NRA ( ), członek ORA w Warszawie (od 1992), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), zastępca przewodniczącego Komisji Prasowej ds. Biuletynu ORA ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie ( , ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , 2000), sędzia Trybunału Stanu ( ). W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jerzy Nauman W1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Wizytator tej Rady ( ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA ( ) i rzecznik dyscyplinarny ( ), członek Komisji Praw Człowieka ( ) i Komisji ds. Prac Parlamentarnych NRA (od 2006). Adwokat Jolanta Nowakowska-Zimoch W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego tej Rady ( ).

14 Adwokat Zygmunt Olchowicz W 1968 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( , ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ); przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą NRA ( ), sędzia Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1992). Adwokat BoŜena Olszewska W 1972 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), Komisji ds. Współpracy z Parlamentem ( ), Komisji FWPK ( ). Adwokat Andrzej Orliński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i zastępca członka ( , ) oraz członek ORA w Warszawie, zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), przewodniczący Komisji ds. Zespołów Adwokackich ( ), zastępca kierownika (od 2007 kierownik) Zespołu Adwokackiego nr 15 (od 1998). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi. Adwokat Agnieszka Metelska W 1998 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Rzecznik prasowy ORA ( ) i NRA ( ), członek Komisji Kultury ( ) i jej przewodnicząca ORA ( ), przewodnicząca Komisji ds. Integracji Środowiska ( ). W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznał jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef

15 W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( , ), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich; wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek Komisji Praw Człowieka (od 2002) i Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA (od 2005). Adwokat Henryk Romańczuk W 1983 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , zastępca sekretarza ( ), wicedziekan ( ), członek Komisji Kultury i Klubowej ( ), wizytator Wojewódzkiego Zespołu Wizytatorów ( ), przewodniczący Komisji ds. Spółek ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), przewodniczący Zespołu Wizytatorów ( , ), członek Komisji ds. Etyki przy NRA ( ). W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stanisław Rymar W 1971 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Prezes ( ), sekretarz ( ), wiceprezes ( ) i członek NRA ( ), Komisji Pracy Polityczno-Społecznej ORA ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( ), przewodniczący Komisji Sportowej ( ), członek Komisji Sportu i Turystyki ( ), sekretarz prawniczy NRA ( ), członek Komisji Socjalno-Bytowej ( ) i Socjalnej NRA ( ), redaktor Palestry ( ), przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Adwokatów NRA ( ), dyrektor OBA ( ), przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA ( ), członek jej Komisji ds. Etyki ( ) i Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera (od 2000). W 1976 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Sandomierski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

16 Członek NRA, jej sekretarz ( ) i sekretarz prawniczy ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ) oraz Komisji ds. Nowelizacji Karnych NRA (od 2002), sędzia Trybunału Stanu ( ); wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. W 1987 r. otrzymał Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Marta Seredyńska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Ryszard Siciński W 1957 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( , ), sekretarz ( ), skarbnik ORA ( ), członek i skarbnik NRA ( ), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA ( ), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek Komitetu Redakcyjnego Palestry i Gazety Prawniczej ( ), przewodniczący Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Socjalno-Bytowej ( ), Komisji Pracy Społecznej ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Pracy Społecznej ( ), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali przy ORA ( ), Komisji Rewizyjnej ( ), Komisji Etyki ( , ), przewodniczący Zarządu Koła Seniorów (od 1999) od 2006 r.. wiceprzewodniczący, Komisji Samopomocy KoleŜeńskiej oraz Komisji Sanatoryjnej NRA ( ); członek Komisji Pracy Społecznej ( ), członek Komisji ds. Etyki Zawodowej ( ), wiceprezes WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1995). W 1977 r. otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi, a w 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Siedlecki W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ).

17 Adwokat Piotr Sikorski W 1990 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego ( ), członek Komisji Klubowej ( , ) i Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA (od 2005). Adwokat Dariusz Skotak W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Smolarek W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Anna Sobocińska-Lorenc W 1957 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach , członek Komisji Pracy Społecznej ( ), przewodnicząca Komisji Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej ( ), członek Zarządu Koła Seniorów Adwokatów (od 1992). W 1981 r. otrzymała Srebrny KrzyŜ Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Beata Sokołowska W 1990 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ). Adwokat Adam Solecki W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Jacek Stefański

18 W 2007 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Dominika Stępińska-Duch W 2004 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek ( ), zastępca sekretarza ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska oraz Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie ( ); opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Izby Warszawskiej (jako aplikant adwokacki, ). Adwokat Krzysztof Stępiński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka ( , , ) i członek ( , ), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ( ) i rzecznik dyscyplinarny ORA w Warszawie ( ); opiekun Zespołu Adwokackiego nr 1 w Wołominie ( ), członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( , ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Halina Strupczewska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Robert Sudziński W 1972 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Wiesław Szczepiński

19 W 1976 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , , ), wicedziekan ( ), zastępca sekretarza ORA ( ); członek Komisji ds. DPTA w Grzegorzewicach ( ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ) takŝe jej przewodniczący ( ); członek NRA ( , , ), przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego przy NRA ( ), członek Komisji ds. opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego (ad hoc), przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Aplikacji Adwokackiej przy NRA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ); mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1979 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Maciej Ślusarek W 2000 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( , ), współzałoŝyciel i przewodniczący Koła Młodych ( ), członek Komisji Klubowej ( , ), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury, Komisji Etyki oraz Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Andrzej Tomaszek W 1989 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca członka tej Rady ( ) i jej członek ( , , , ), wicedziekan ( ), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 10 w Warszawie ( ), członek Komisji Kultury ( jako aplikant adwokacki, ), przewodniczący Komisji ds. Spółek Adwokackich ( ), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

20 ( ) i jej przewodniczący ( ), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska ( ), członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( , , ) i Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowca ( , ), opiekun jednej z grup szkolenia aplikantów adwokackich ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Andrzej Tomaszewski W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( , , ), zastępca sekretarza ( ) i sekretarz ( ), wicedziekan ( ) i dziekan ( , ), skarbnik Zarządu Koła SD przy ORA w Warszawie ( ); przewodniczący Komisji Sportu ( , ) i jej członek ( ), członek Komisji Informacyjno-Prasowej ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), przewodniczący Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( , ), Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej ( ), Komisji Praw Człowieka ( ), Komisji dopracowania projektu regulaminu zasad odbywania aplikacji i składania egzaminów adwokackich NRA ( ), Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Mistrzostw Tenisowych Adwokatów (1987), Społecznej Komisji Pojednawczej ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1987 r. otrzymał Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jacek Trela W 1986 r. wpisany na listę adwokatów w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek ( , ), dziekan ( , ), prezes Sądu Polubownego ( ); członek Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód Adwokata w Spółkach ( ), przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ( ), Komisji ds.

21 Współpracy z Zagranicą ( ); członek NRA ( , ), Komisji ds. Etyki Adwokackiej ( , , ), Komisji ds. Nowelizacji Karnych przy NRA ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; mediator Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Tomasz Wardyński W 1978 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady i Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , , ), Komisji ds. Ośrodków Wypoczynkowych przy NRA ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą ( , ); arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1999 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Warfołomiejew W 1973 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( , , ), wiceprzewodniczący tej Komisji ( , ), członek ( ), skarbnik ORA ( ), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ( , ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji ds. Chaty Adwokata w Zakopanem ( , ), Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji ds. Opracowania Wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury przy ORA w Warszawie ( ); członek NRA ( ), zastępca sekretarza (2004), członek Komisji ds. Opracowania Projektu Regulaminu Rachunkowości Zespołów Adwokackich ( ), Zespołu ds. Opiniowania Projektów Aktów Prawnych i udziału adwokatów w pracach Komisji i Zespołów NRA ( ), przewodniczący Komisji Finansowej ( , ), Komisji ds. Ubezpieczeń Wzajemnych ( ), Komisji ds. Krajowego Zjazdu Adwokatury ( ); członek Kolegium Redakcyjnego Palestry ( , , ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; arbiter Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 1995 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

22 Adwokat Piotr Warfołomiejew W 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady ( ) i Koła Młodych ( ), a takŝe Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA ( ). Adwokat Tadeusz Wiatrzyk W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Kultury ( ), Komisji Pracy Kulturalnej ( ), Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, jednocześnie wykładowca ( , ); członek Komisji ds. domu Chata Adwokata w Zakopanem ( ), sekretarz Komisji ds. Organizacji Biblioteki przy ORA w Warszawie ( ); członek Zespołu Wizytatorów ( ), zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 4 w Warszawie ( ) i kierownik tego zespołu ( ); członek Prezydium NRA ( , , ), sekretarz prawniczy NRA ( , , , , ), członek Centralnego Zespołu Wizytatorów ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1993 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krzysztof Wierzbowski W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa ( ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ), Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA ( ) i jej wiceprzewodniczący ( ), członek Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury ( ); wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Mariusz Woliński W 1999 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie.

23 Członek Prezydium i sekretarz prawniczy NRA ( ). Adwokat Aleksander Woźnicki W 2006 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Marcin Zaborski W 1998 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Zastępca prezesa Rady Naukowej OBA im. Witolda Bayera ( , ). Adwokat Anna Załęska W 2007 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Adwokat Tomasz Zasacki W 1987 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie ( ), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ( , ), Komisji Doskonalenia Zawodowego ( ).

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Krakowie w dniu 19 listopada 2011 r. Prezes adw. Andrzej Zwara przekazał prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

NACZELNA RADA ADWOKACKA

NACZELNA RADA ADWOKACKA Warszawa, dnia 17 października 2005 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie Warszawa, dnia 11 września 2007 r. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC 1 P l a n s z k o l e n i a a p l i k a n t ó w a d w o k a c k i c h I r o k u Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich I roku (Prawo karne, Prawo o adwokaturze, Historia adwokatury, Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Na podstawie przepisu art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26.05.1982r.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera Inicjatywa, która przyjęła ostatecznie kształt Ośrodka Badawczego Adwokatury, ma swój początek w dyskusji nad powołaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI GROT. ZAWODY W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBINY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny

KLUB STRZELECKI GROT. ZAWODY W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBINY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny STRZELECK GROT ZAWODY W STRZELANACH PNEUMATYCZNYCH ZAŚLUBNY Z MORZEM Komunikat klasyfikacyjny OBSADA SĘDZOWSKA ZAWODÓW Stanowisko Nazwisko i imię kl. Nr lic. Delegat Techniczny KALETA Adam P 179/P/07 Sędzia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY VII RUNDA GRAND PRIX ALFA SIEMIANOWICE Siemianowice Śląskie, 19.10.2014r. 1 Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów Miejsce Nazwisko i Imię Klub I seria II seria Wynik 1. BŁAUT

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/964,xiv-final-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-motoryzacyjnego.html Wygenerowano: Piątek, 17 czerwca 2016, 15:27 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2 kwietnia 20 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 20 z dnia 28 lutego 20 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

34.5% 69% COUNT PERCENT

34.5% 69% COUNT PERCENT STRATEGIA ORA Poznan Survey Results 01 Proszę podać swój status zawodowy (Mandatory) 8,622 0 0% 0% 34.5% 69% COUNT PERCENT adwokat 5,875 68% aplikant adwokacki 2,747 32% 02 Proszę podać przynależność do

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.)

Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.) Historia Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w Wydziale Rehabilitacji od 1984 r. Pracownicy Funkcje i stanowiska Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.) od 1990 r. profesor - 1987-93 Prodziekan

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. ZAWODY STRZELECKIE Puchar Burmistrza Miasta i Gminy GRYFINO 2015

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. ZAWODY STRZELECKIE Puchar Burmistrza Miasta i Gminy GRYFINO 2015 Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego ZAWODY STRZELECKIE GRYFINO 2015 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Organizator KSS LOK Regalica Gryfino Gryfino 5.09.2015r Powszechne Zawody Strzeleckie Gryfino 2015

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 maja 20 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 7 z dnia 3 marca 20 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XV Zawody Strzeleckie Rezerwistów Wojska Polskiego

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XV Zawody Strzeleckie Rezerwistów Wojska Polskiego ZARZĄD REJONOWY LIGI OBRONY KRAJU W KALISZU KALISKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XV Zawody Strzeleckie Rezerwistów Wojska Polskiego Kalisz 15 sierpnia 2015 r. 1 Obsada sędziowska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Strzelnica Sportowo-Myśliwska Czapla Lublewo Gdańskie KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY PUCHAR POMORZA 2014 Dwubój i wielobój strzelecki Lipiec 2014 ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR Strzelecki Klub Sportowy Ardea FHU

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r.

Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 635 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 635 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 635 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE UCHWAŁA NR 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr * 5 Liczba mandatów * 3 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Powiatu w Szczytnie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 1. Nazwa Klubu Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 2. Data założenia Klubu 27.07.2007 3. Miejscowość Rakszawa 4. Władze Klubu (w latach 2006 2015) Prezes: Janusz Figiela w latach 2007-2012

Bardziej szczegółowo

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3573 Warszawa, 5 listopada 2010 r. Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego 1. Bogusław Banaszak urodził się 3 lutego 1955 roku we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju "SNAJPER" Poznań

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju SNAJPER Poznań Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju "SNAJPER" Poznań KOMUNIKAT z KLUBOWEGO TRENINGU STRZELECKIEGO KŻR LOK SNAJPER Poznań Biedrusko, 21 lutego 2015 r. Funkcyjni treningu: Kierownik: Leszek Kędra Sędzia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej I. POSIEDZENIE PREZYDIUM NRA Z 9 KWIETNIA 2013 R. Prezydium NRA podjęło uchwały o przyznaniu odznaczenia Adwokatura Zasłużonym pośmiertnie

Bardziej szczegółowo

1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku. 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku. 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku SĘDZIOWIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU 1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 68/14 w sprawie przekazywania corocznie 5 szt. karpia dla p.p. Andrzeja Nadolnego i Zbigniewa Pelca. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia corocznie przekazywać po 5 sztuk

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Ogólna klasyfikacja drużynowa. XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010-

Ogólna klasyfikacja drużynowa. XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010- Ogólna klasyfikacja drużynowa Izb Adwokackich XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010- Zajęte miejsce Izba Adwokacka 1 Kraków 2 Warszawa miejsca 7-9 miejsca 10-12 miejsca 1-15 miejsca

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Jadwisinie w dniu 17 września 2011 r. Prezes NRA adw. Andrzej Zwara powitał zaproszonych

Bardziej szczegółowo

O Puchar Prezydenta RP

O Puchar Prezydenta RP Klub Strzelecki "Gryf Słupski" Słupsk ZAWODY STRZELECKIE O Puchar Prezydenta RP Organizator bezpośredni zawodów: KS "GRYF SŁUPSKI" Słupsk ZABEZPIECZENIE ZAWODÓW SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW JAŚKOWSKI Henryk I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

LISTA ODZNACZONYCH podczas Centralnych Obchodów DNIA BUDOWLANYCH 2011

LISTA ODZNACZONYCH podczas Centralnych Obchodów DNIA BUDOWLANYCH 2011 LISTA ODZNACZONYCH podczas Centralnych Obchodów DNIA BUDOWLANYCH 2011 KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Janowski Zbigniew Tadeusz Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Budowlani

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany Fundacji "Dorotkowo" w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany Fundacji Dorotkowo w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany Fundacji "" w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota przekazana na rzecz organizacji Urząd Skarbowy Mariola

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS dyscypliny sportów indywidualnych i w zespołowych grach sportowych zespołowe gry sportowe w kat. młodzik 1 Jerzy Bakowski MKS MOS Katowice koszykówka 235

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne NRA w Jachrance w dniu 18 czerwca 2011 r. Posiedzenie plenarne otworzył Prezes NRA adw. A. Zwara. Po wstępnych zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego

Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego Warszawa, dnia 13 czerwca 2003 r. Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 20/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO WKS ŚLĄSK WE WROCŁAWIU 3. RUNDA PUCHARU PREZESA DZSS DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Wrocław, 09-05-2015 FUNKCYJNI ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sporządzony dnia 19 listopada 2014r. przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Dzielnicy Śródmieście.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Skład Prezydium Zarządu PZZ i przydzielone funkcje Krzysztof Kłosek Prezes Zarządu Grzegorz Pieronkiewicz Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo