Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi"

Transkrypt

1 Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Adwokat Joanna Agacka-Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. Od 2001 r. członek tej Rady i przewodnicząca Komisji Wniosków Legislacyjnych, w 2004 wicedziekan i delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, a od grudnia 2004 prezes NRA; w 2005 opiekun Komisji ds. z urzędu oraz członek Komisji Praw Człowieka przy NRA. Adwokat Szymon Byczko W 1996 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Częstochowie. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego przy OBA; w 2006 r. współautor wniosku z 19 października 2005 r., złoŝonego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji o zbadanie zgodności z Konstytucją poszczególnych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz ze zm.); pełnomocnik NRA w postępowaniu przed Trybunałem. W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Michał Frankowski W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 2001 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego, w 2004 r. prezes Sądu Dyscyplinarnego ORA w Łodzi. Adwokat Lech Gąsecki W 1982 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1986, 1989, 1992, 1995, 2001 i 2004 członek tej Rady, zastępca sekretarza (1986), sekretarz (1989), przewodniczący Komisji ds. Form Wykonywania Zawodu (1992), wicedziekan ORA w Łodzi (1995, ) i przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków; delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury (1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2003). W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Aleksander Kappes,

2 W 1996 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 2001 i 2004 r. członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji Szkolenia Aplikantów oraz sędzia Sądu Dyscyplinarnego i delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, w 2005 r. członek Komisji Socjalnej, a takŝe członek komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Adwokat Marek Kopczyński W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Częstochowie. W 2001 i 2004 r. członek i zastępca sekretarza tej Rady oraz delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Innymi Środowiskami Prawniczymi oraz członek Komisji Informacji i Integracji Środowisk Prawniczych, wicedziekan ORA w Łodzi ( ); wielokrotnie członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką oraz komisji przeprowadzających egzaminy adwokackie. Adwokat Andrzej Krakowiński W 1979 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W latach uczestniczył w rozwijaniu współpracy między adwokaturami łódzką i węgierską z Eger.; członek ORA w Łodzi (1995, 1998, 2001, 2004); w 1995 r. w Zespole Wizytatorów, w 1998 r. zastępca sekretarza, w 2001 i 2004 r. sekretarz ORA w Łodzi; w 2004 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury oraz przewodniczący Referatu Osobowego. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Stefan Lewicki W 1983 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1989 r. członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu oraz Komisji Socjalno-Bytowej, w 1992 i 1995 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego, a w 2001 i 2004 r. członek ORA w Łodzi oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Adwokat BoŜenna Nieciecka-Ostojska 1973 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1979 r. członek Komisji ds. Zespołów Adwokackich; w 1992, 1995 i 1998 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego, w 1995, 1998 i 2001 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury, w 1995 i 2001 r. członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, a w 1998 r. Komisji Kulturalno- Towarzyskiej; od 1990 r. wykładowca w ramach szkolenia dla aplikantów adwokackich z

3 zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego; wieloletni członek Komisji ds. Rekrutacji i Egzaminów na Aplikację Adwokacką; w 2004 r. członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji ds. Współpracy z Innymi Środowiskami Prawniczymi. Wielokrotnie w okresie całej kariery zawodowej obejmowała i nadal sprawuje patronat nad aplikantami adwokackimi. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Adndrzej Pelc W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W latach 1983, 1986, 1989 i 1992 członek Zespołu Wizytatorów, w 1990 r. wraz z adw. BoŜenną Banasik inicjator powołania Fundacji Societas Palestra i współzałoŝyciel zarejestrowanego w 1991 r. Stowarzyszenia Prawników Polskich i Frankońskich z siedzibą w Łodzi; we 1992 r. członek Komisji ds. Kultury i Wypoczynku, w 1998 r. członek ORA w Łodzi, od czerwca 1998 r. jej wicedziekan; w 1998 i 2001 r. przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków, w 2001 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury oraz członek ORA i ponownie jej wicedziekan, a od 2004 r. nieprzerwanie dziekan. W 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Piotrowski W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992, 1995, 1998, 2001 i 2004 delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury; powołany z Izby Łódzkiej do WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego (2001). Adwokat Barbara Pszczółkowska W 1977 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1979 r. członek Komisji Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Prac Społecznych, w 1982 r. Zespołu Wizytatorów, w 1989 r. Komisji ds. Wykonywania Zawodu oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego, w 1991 r. Komisji ds. Szkolenia Aplikantów; w latach 1992, 1995, 1998, 2001 i 2004 r. członek ORA, delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury, w 1992, 1995, 1998, 2001 i 2004 r. przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W 1980 r. otrzymała Brązowy KrzyŜ Zasługi, a w 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

4 Adwokat Maciej Rakowski W 2001 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 2004 i 2007 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Adwokat Paweł Sidowski W 1985 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1990 r. nadzór nad Biurami Doraźnej Pomocy Prawnej, w 1992 r. kierownik Zespołu Wizytatorów, w 1998 r. przewodniczący Referatu Osobowego, a w 1999 r. zastępca członka ORA w Łodzi; w 1992, 1995, 1998, 2001 i 2004 r. członek, w 1995, 2001 oraz 2004 r. przewodniczący Zespołu Wizytatorów, następnie w 1998 r. sekretarz ORA w Łodzi; w 2001 i 2004 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Krystyna Skolecka-Kona W 1954 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1973, 1976, 1991, 1998, 2001 r. członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, w 1984 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Łodzi, w 1998, 2001 i 2004 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; w 1992, 1995, 1998 i 2004 r. członek ORA w Łodzi, w 1992 r. kierownik, a w 1995 i 2004 r. przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich; w 2005 r. organizator finału Konkursu Krasomówczego w Łodzi. Za swoją działalność i pracę otrzymała srebrną i złotą odznakę Adwokatura PRL, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, odznaczenie Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokatura ZasłuŜonym i KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Z uwagi na wieloletnie poświęcenie dla pokoleń kształcących się adeptów sztuki zyskała zasłuŝone miano Matki Aplikantów. Adwokat Jacek Skrzydło, dr W 1997 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. Od 2000 r. adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; w 2002 i 2004 r. członek Komisji Prawnej, w 2004 r. Komisji Doskonalenia Zawodowego; w 2006 r. współautor wniosku z 19 października 2005 r., złoŝonego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji o zbadanie zgodności z Konstytucją poszczególnych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005

5 r. o zmianie ustawy -- Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz ze zm.); pełnomocnik NRA w postępowaniu przed Trybunałem. W 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Jerzy Szczepaniak W 1979 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1979 r. członek Komisji ds. Współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury, w 1989, 1992, 1998 i 2004 r. członek ORA w Łodzi, a w 1989 i 1992 delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; w 1989 r. członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu, w 1995 i 1999 Komisji Kulturalno-Towarzyskiej, w 1998 r. przewodniczący Komisji Informacji i Integracji Zawodowej; do 2002 r. redaktor naczelny periodyku adwokackiego Kronika ; w 2002 r. patronat nad organizacją praktyk dla studentów z Ukrainy w łódzkich kancelariach adwokackich. Adwokat Jarosław Szymański W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992 r. członek ORA, w 1995, 1998, 2001 i 2004 zastępca rzecznika dyscyplinarnego, w 2001 r. członek Komisji Prawnej, a w 2004 r. Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich; od 2007 r. członek ORA w Łodzi. Adwokat Zbigniew Wodo W 1981 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992 r. członek Komisji ds. Kultury i Wypoczynku, w 1992 i 1998 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury; w 1995 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego; w 1996 r. decyzją ORA w Łodzi powołany do Zarządu Societas Palestra ; w 1998 r. wicedziekan ORA w Łodzi oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich; w 2001 i 2004 r. członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, w 2002 r. Komisji Prawnej, a w 2007 r. członek i wicedziekan ORA w Łodzi. W 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Dariusz Wojnar W 1999 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W latach redaktor naczelny regionalnego periodyku adwokackiego Kronika ; w

6 2004 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury; w 2001 i 2004 r. członek Komisji Prawnej, a w 2005 r. Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury oraz Komisji ds. Ustawodawstwa Europejskiego i Szkolenia; w 2002 r. współautor projektu zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz ze zm.); od 2005 r. dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, a od 2007 r. członek ORA w Łodzi. Adwokat Wiesław Wolski W 1975 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1990 r. członek Komisji Rewizyjnej, w 1992, 1995, 2001 i 2004 r. członek, w 1992 r. rzecznik dyscyplinarny, w 1995 r. przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków i wicedziekan ORA w Łodzi. W 1998, 2001 i 2004 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury, w 2001 r. przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, a w 2004 r. Komisji Prawnej. W 2005 r. w Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów oraz Komisji Etyki. W 1980 r. otrzymał odznaczenie ORA w Łodzi Brązowy KrzyŜ Zasługi, zaś w 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Andrzej Wosiński W 1979 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992, 1995, 1998 i 2001 r. delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury; w 1986 r. członek ORA w Łodzi, w 1989 r. zastępca sekretarza oraz członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i przewodniczący Komisji ds. Kulturalnych i Kontaktów z Innymi Organizacjami; w 1990 r. zastępca sekretarza ORA w Łodzi, w 1998 i 2004 r. członek Komisji Doskonalenia Zawodowego. W 1998 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym. Adwokat Włodzimierz Woźniak W 1983 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992 i 2001 r. członek, w 1992 r. rzecznik dyscyplinarny, w 1998 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego, a w 2001 r. członek Komisji Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi; w 2004 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Adwokat Paweł Wyrwas

7 W 1988 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W 1992, 1998 i 2001 r. członek ORA, w 1995 i 1998 r. członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kulturalno-Towarzyskiej, a w latach Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Komisji Kulturalnej. Adwokat Jerzy Zielak W 1969 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi. W latach r. sędzia dyscyplinarny członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Prac Społecznych, a od 1982 r. Zespołu Wizytatorów; w 1981 r. wraz z adwokatami Juliuszem Leszczyńskim i Tadeuszem Stalewskim współtworzył NSZZ Solidarność Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 1983 r. wykładowca na seminariach aplikanckich i członek bądź zastępca członka komisji egzaminacyjnych; w latach członek ORA w Łodzi, zastępca sekretarza Rady i gospodarza lokalu Rady, a nadto członek Komisji ds. Art. 1 Prawa o Adwokaturze, w 1984 i 1987 r. w Zespole Doradczym ds. Przyznawania Odznaczeń; w latach członek ORA i przewodniczący Komisji ds. Działalności Kulturalnej i Łączności z Organizacjami Społecznymi oraz członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą; w (takŝe ) przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, w 1996 w Komisji ds. Etyki przy NRA; współautor projektu Kodeksu etyki zawodowej, uchwalonego przez NRA 10 października 1998 r.; w latach członek ORA i przewodniczący Komisji Informacji i Integracji Środowisk Prawniczych, a w Komisji Integracji; w 2007 r. po raz dziewiąty delegat Izby Łódzkiej na Krajowy Zjazd Adwokatury, a takŝe w Komisji Historycznej i Komisji ds. Działalności Kulturalnej. W 1994 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura ZasłuŜonym.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady (2001-2004, 2007-2010), zastępca członka (2004-2007),

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds.

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds. Władze DYŻURY DLA STRON Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński Wicedziekan ds. organizacyjnych: środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00 Wicedziekan ds. wykonywania zawodu: Michał Krok Wicedziekan ds. aplikacji:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.

Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NACZELNA RADA ADWOKACKA

NACZELNA RADA ADWOKACKA Warszawa, dnia 17 października 2005 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie Warszawa, dnia 11 września 2007 r. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 października

Bardziej szczegółowo

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r.

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie Źródło: http://www.oirp.krakow.bip-e.pl/rpk/organizacja-oirp/organy-i-osoby-sprawuja/archiwum/310,wladze-okregowej-izby-radcow -Prawnych-w-Krakowie-VII-kadencji-2007-2010-r.html

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera

adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera adw. Dariusz Wojnar O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera Inicjatywa, która przyjęła ostatecznie kształt Ośrodka Badawczego Adwokatury, ma swój początek w dyskusji nad powołaniem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r.

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Rozdział I Przepisy ogólne

OBWIESZCZENIE. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Rozdział I Przepisy ogólne NACZELNA RADA ADWOKACKA ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl OBWIESZCZENIE Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, IX kadencja

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, IX kadencja Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie Źródło: http://www.oirp.krakow.bip-e.pl/rpk/organizacja-oirp/organy-i-osoby-sprawuja/3260,wladze-okregowej-izby-radcow-prawnyc h-w-krakowie-ix-kadencja-2013-2016.html

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Na podstawie przepisu art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26.05.1982r.

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz ORGANY POMOCY PRAWNEJ Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne 1.1. Pojęcie pomocy prawnej 1.2. Nieodpłatna pomoc prawna 1.3. Pomoc sądowa 1.4. Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ WE WROCLAWIU

SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ WE WROCLAWIU SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ WE WROCLAWIU W dniu 23 czerwca 2012 r. w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się Sprawozdawcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na aplikację adwokacką uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 28 września 2002 r.

REGULAMIN konkursu na aplikację adwokacką uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 28 września 2002 r. REGULAMIN konkursu na aplikację adwokacką uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 28 września 2002 r. Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. j ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SKĄD POCHO DZI? NOMINOWA NY/A NOMINUJĄCY TYTUŁ GDZIE POMAGA? KILKA SŁÓW. 1. Adam. 2. Robert Rynku. 3. Marcin. Stradowski. prawniczym 2) Towarzystwo

SKĄD POCHO DZI? NOMINOWA NY/A NOMINUJĄCY TYTUŁ GDZIE POMAGA? KILKA SŁÓW. 1. Adam. 2. Robert Rynku. 3. Marcin. Stradowski. prawniczym 2) Towarzystwo NOMINOWA NY/A 1. Adam Stradowski SKĄD POCHO DZI? Warszawa NOMINUJĄCY TYTUŁ GDZIE POMAGA? KILKA SŁÓW 1)Elżbieta Kraska Radca Towarzystwo Przytułku św. -11 lat w zawodzie prawny Franciszka Salezego w 2)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna II Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 5-6 grudnia 2017 r.

Prezentacja informacyjna II Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 5-6 grudnia 2017 r. Prezentacja informacyjna II Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 5-6 grudnia 2017 r. Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy przedstawić prezentację informacyjną,,ii Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Stan prawny: 2007-01-10 zmiany: 2004-12-17 Korp.RadcPr.2004.12.17 1 Uchwała Nr 2 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Krakowie w dniu 19 listopada 2011 r. Prezes adw. Andrzej Zwara przekazał prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE UCHWAŁA NR 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC 1 P l a n s z k o l e n i a a p l i k a n t ó w a d w o k a c k i c h I r o k u Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich I roku (Prawo karne, Prawo o adwokaturze, Historia adwokatury, Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r.

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Ryszard Sowiński Tomasz Sęk Naveo Sowiński

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Nr kolejny Nazwa Wpisy do ewidencj i Cel/cele działania 2.Teren działania Środki działania EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Siedziba Reprezentacja Organ kontroli wewnętrznej Regulamin działalnoś ci stowarzysz

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 apl. radc. Michał Babij 2 r. pr. dr Wiktor Czabaj 3 adw. Grzegorz Górecki Kierownik Małopolskiego CAM. Ukończył następujące szkolenia z

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego

Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego Warszawa, dnia 13 czerwca 2003 r. Regulamin aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 20/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów OBWIESZCZENIE Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie uchwały nr 109/2013 Naczelnej Rady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika adwokatury. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Kronika adwokatury Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 stycznia 2014 r. w Warszawie Posiedzenie otworzył prezes NRA adw. Andrzej Zwara,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r.

Uchwała nr 12. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d)

Bardziej szczegółowo

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3573 Warszawa, 5 listopada 2010 r. Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego 1. Bogusław Banaszak urodził się 3 lutego 1955 roku we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kadencyjne z działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera za okres od listopada 2007 do 30 lipca 2010 roku

Sprawozdanie kadencyjne z działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera za okres od listopada 2007 do 30 lipca 2010 roku Sprawozdanie kadencyjne z działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera za okres od listopada 2007 do 30 lipca 2010 roku 1. Działalność organizacyjna Ośrodka Badawczego Adwokatury

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2014r. Zarządzenie Nr 311/2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i dyrektora publicznej placówki. Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Warszawa, 21 września 2012r. Stowarzyszenia założyciele : PZITB SEP PZITS SITWM SITK ZMRP Polska Izba Inżynierów PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Prawo o adwokaturze 1

Prawo o adwokaturze 1 wersja aktualna na dzień 20.06.2007 r. Prawo o adwokaturze 1 z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. nr 123, poz. 1058, ze zm.) (uwzględniający zmiany opublikowane w Dz.U. z 2007 r., nr 99,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 6-7 grudnia 2016 r.

Prezentacja informacyjna Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 6-7 grudnia 2016 r. Prezentacja informacyjna Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej 6-7 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy przedstawić prezentację informacyjną,,ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej.

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2 kwietnia 20 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 20 z dnia 28 lutego 20 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

34.5% 69% COUNT PERCENT

34.5% 69% COUNT PERCENT STRATEGIA ORA Poznan Survey Results 01 Proszę podać swój status zawodowy (Mandatory) 8,622 0 0% 0% 34.5% 69% COUNT PERCENT adwokat 5,875 68% aplikant adwokacki 2,747 32% 02 Proszę podać przynależność do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci

W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska zapowiedziała zwołanie w 2016 r. Kongresu Kultury dla Dzieci. Podczas Wieczoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.09.146.1188 j.t. 2009.10.01 zm. przen. Dz.U.2009.26.156 art. 2 2009.10.22 zm. Dz.U.2009.166.1317 art. 2 2009.12.11 zm.wyn.z Dz.U.2009.210.1628 pkt 3 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.216.1676 art. 3 USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r.

z dnia 2 lipca 2013 r. 5. Uchwała Nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich z dnia 2 lipca 2013 r. Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Władze Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego od 1959 roku

Władze Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego od 1959 roku Władze Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego od 1959 roku Od 17 lutego 1959 r. Andrzej Rafalski Jan Brodzki Andrzej Płoszajski Zbigniew de Latour Kazimierz Zawadzki Juliusz Znamierowski

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca UCHWAŁA NR 74/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 16 poz z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 U S T AWA z dnia 26 maja 1982 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, 2261, z 2017 r. poz. 1139. Prawo o adwokaturze DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT 1) POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

STATUT 1) POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH STATUT 1) POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Tekst ujednolicony, zawierający zmiany z dnia 7 września 2005 r. uchwalone przez IV Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 1895/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Na podstawie art 60 pkt 3 i 8 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

30. rocznica powstania NSZZ Solidarność - śyciorysy adwokatów uhonorowanych Medalami Pamiątkowymi Ministra Sprawiedliwości

30. rocznica powstania NSZZ Solidarność - śyciorysy adwokatów uhonorowanych Medalami Pamiątkowymi Ministra Sprawiedliwości RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. 30. rocznica powstania NSZZ Solidarność - śyciorysy adwokatów uhonorowanych Medalami

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO 1. PZT posiada sześć rodzajów wyróżnień w formie odznaczeń: - brązowa odznaka honorowa, - srebrna odznaka honorowa, - złota odznaka honorowa.

Bardziej szczegółowo

Skierować projekt Bezpieczna i przyjazna szkoła czyli dobre praktyki STO dla Mazowsza do realizacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Skierować projekt Bezpieczna i przyjazna szkoła czyli dobre praktyki STO dla Mazowsza do realizacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 1301/15 z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła czyli dobre praktyki STO dla Mazowsza Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej

Regulamin aplikacji adwokackiej Regulamin aplikacji adwokackiej Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 22/2005 Naczelnej Rady Adwokackiej z 3 września 2005 r. w sprawie Regulaminu aplikacji adwokackiej oraz: - uchwały nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

UCHWAŁA NR 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich NACZELNA RADA ADWOKACKA ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl UCHWAŁA NR 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie gwarancji najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Członków SZAN, w zakresie zarządzania i administrowania

Zapewnienie gwarancji najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Członków SZAN, w zakresie zarządzania i administrowania . Zapewnienie gwarancji najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Członków SZAN, w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. . 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku, o zmianie

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o adwokaturze

Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o adwokaturze DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 1999 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono

Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono 1 1. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zważywszy na potrzebę krzewienia szczytnej idei pracy prawników Pro Publico Bono oraz mając na uwadze dotychczas wykazywaną

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji

Członkowie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji Członkowie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji 2012-2016 dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo