KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY"

Transkrypt

1 KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy (MSZ) swoją historią sięga do 1939 roku, kiedy to przekształcono półroczne państwowe kursy pielęgniarskie w dwuletnią Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze, której dyrektorką była szarytka, siostra Wanda Żurawska. W roku 1945 szkoła przyjęła oficjalną nazwę: Miejska Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego, a w 1949 roku zmieniono jej nazwę na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa Nr 1. Dyrektorką tej szkoły została Irena Nieliwódzka. W 1964 roku szkołę przeniesiono ze Szpitala Przemienienia Pańskiego do nowej siedziby przy ul. Parkowej 23 do budynku, który w latach dwudziestych był siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. W 1971 roku nastąpiła zmiana nazwy na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Warszawie. 16 stycznia 1979 roku szkołę odznaczono Medalem Edukacji Narodowej i nadano imię Pielęgniarek Warszawy. Idea nazwy szkoły Imienia Pielęgniarek Warszawy powstała z chęci uczczenia pamięci i ocalenia od zapomnienia sylwetek warszawskich pielęgniarek, które swoją pracą i życiem dały przykład rzetelnego i ofiarnego wypełniania obowiązków zawodowych oraz prawdziwie patriotycznych postaw. Do Złotej Księgi Patronek Szkoły wpisano 37 zasłużonych pielęgniarek. A-II/2.2 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI MSZ. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE POSZCZEGÓLNYCH WARSZAWSKICH PIELĘGNIAREK A-II/2.2.2 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Haliny Antonowicz. Biografia, dyplomy, zaświadczenia, zwolnienie z Pawiaka, wezwanie na Gestapo, fotografie. Halina Antonowicz urodziła się 4 marca 1899 roku w Rosji. Nauki pobierała w Wilnie i Petersburgu. Maturę uzyskała w 1917 roku. Przez rok pracowała w Wydziale Prasowym Komisji Legislacyjnej do spraw Królestwa Polskiego w Petersburgu. W 1918 roku powróciła do Polski. Ukończyła kurs pogotowia sanitarnego PCK w Wilnie i rozpoczęła pracę w zawodzie pielęgniarki. W październiku 1921 roku wstąpiła do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa i po odbyciu nauki uzyskała tytuł dyplomowanej pielęgniarki. Przełożona pociągu sanitarnego na wschodnim froncie w latach Pionierka pracy w Wilnie w okresie międzywojennym, inspektorka pielęgniarstwa Wydziału Szkolnictwa w Zarządzie

2 Miejskim m.st. Warszawy. Członek Armii Krajowej, więzień Pawiaka. brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz. Brak miejsca i daty wytworzenia Czapska Iwona Krótka notka biograficzna o Halinie Antonowicz. Warszawa , [1s.] Czapska Iwona Życiorys Haliny Antonowicz. Warszawa [9s.] brak autora. Lata 20. Fotografia - Ochotnicza Legia Kobiet. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20 brak autora Fotografia - Pociąg sanitarny. Nowo Święciany brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, sala opatrunkowa. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, wóz oficerski. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora Świadectwo ukończenia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa [1s.] Szlenkier Zofia Telegram z życzeniami od Zofii Szlenkierówny do Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu prawa do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Halinie Brzozowskiej [Antonowicz]. Wilno [1s.] Gerlee Eugeniusz Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wilno, Antolak [1s.] brak autora. Lata 30. Fotografia - Personel Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Szpital Wojskowy na Antolaku. Wilno, Antolak. lata 30 brak autora Fotografia - Halina Antonowicz przy sypaniu Kopca Marszałka Piłsudskiego. Kraków, Sowiniec brak autora Fotografia - Egzamin Pielęgniarski w Domu Macierzystym Sióstr PCK. Warszawa brak autora Dyplom nadania Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę Halinie Antonowicz. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki [1s.] brak autora Karta zwolnienia z Pawiaka Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] brak autora Wezwanie na Gestapo Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] Pawłowicz H Decyzja o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Opieki i

3 Zdrowia. Warszawa [1s.] Gajewska Odpis z Decyzji o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Kontroli Lekarskiej i Farmaceutycznej. Warszawa [1s.] Antonowicz Halina Rękopis życiorysu Haliny Antonowicz. Warszawa [2s.] Rutkiewicz Jan Wniosek o przyznanie wyższego wynagrodzenia Halinie Antonowicz. Warszawa [2s.] brak autora Decyzja w sprawie przeniesienia Haliny Antonowicz na stanowisko laborantki. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o zgłoszeniu Haliny Antonowicz na dawcę krwi. Warszawa [1s.] Jaroszewska J Zaświadczenie o przebiegu pracy Haliny Antonowicz w okresie Warszawa [1s.] brak autora Umowa o pracę Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] Psikuta Wiktor Zaświadczenie o przyznaniu gratyfikacji jubileuszowej Halinie Antonowicz za 40 lat pracy. Warszawa [1s.] Antonowicz Krystyna Rękopis wspomnienia o Matce Halinie Antonowicz. Warszawa [2s.] brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz w pracy. Brak miejsca i daty wytworzenia Czapska Iwona Rękopis listy gości Krystyny Antonowicz Skoniecznej. Warszawa [1s] 32 strony A-II/2.2.3 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Zofii Bagińskiej. Biografia, zaświadczenia, dyplomy, indeks, wspomnienia, nekrologi. Zofia Bagińska ( ) - Warszawianka, pielęgniarka; aktywna uczestniczka II wojny światowej, aresztowana przez Niemców w 1944 roku. Więzień polityczny Nr w Ravensbrück. Po wojnie zasłużona nauczycielka zawodu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie, starszy radca w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty. brak autora. Fotografia legitymacyjna - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty. Czapska Iwona Krótka notka biograficzna o Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.]

4 Czapska Iwona Życiorys Zofii Bagińskiej. Warszawa [9s.] brak autora Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o złożeniu egzaminu przed Zakładową Komisją Kwalifikacyjną w zawodzie korektorki. Warszawa [1s.] Przybytko Jadwiga, Filipowa Wiktoria, Kocent Maria Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o zatrudnieniu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa [1s.] brak autora Kwestionariusz osobowy Bagińskiej Zofii. Warszawa [1s.] Matysiak M Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o stażu pracy. Warszawa [1s.] brak autora Odpis z Dyplomu Zofii Bagińskiej, ukończenia 2-letniej Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa dla absolwentek Szkoły Ogólnokształcącej w Warszawie. Warszawa [1s.] brak autora Indeks Zofii Bagińskiej. Warszawa [40s.] brak autora Zaświadczenie wystawione dla Zofii Bagińskiej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa. Wrzesień [1s.] Sztomberkowa A Zawiadomienie nadesłane do Zofii Bagińskiej z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża potwierdzające pobyt Zofii Koneckiej [Bagińskiej] w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Arolsen [1s.] Suwała Z Petycja z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o członkostwie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa [1s.] brak autora Fotografia - Zofia Bagińska w Danii. Dania brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa

5 brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora Fotografia - Urna z prochami Zofii Bagińskiej. Warszawa brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] Wróblewska Maria Podanie do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy. Warszawa [1s.] Werthamer Zofia Wspomnienie Zofii Werhamer o koleżance Zofii Bagińskiej. Warszawa [3s.] Przybytko-Dobrzańska Jadwiga Wspomnienie Jadwigi Przybytko- Dobrzańskiej o Zofii Bagińskiej. Warszawa [2s.] Wolska-Lipiec Krystyna Wspomnienie Krystyny Wolskiej-Lipiec o Zofii Bagińskiej. Warszawa [2s.] Olszewska Zofia Podanie do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] Olszewska Zofia List do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] Wróblewska Maria Podziękowanie Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy dla Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Warszawa [1s.] brak autora Zaproszenie Marii Wróblewskiej na uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru z okazji X-lecia Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] 75 stron

6 A-II/2.2.5 Dokumenty biograficzne i fotografie Marii Berka. Życiorys, fotografie. Maria Berka - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, członkini Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, długoletnia referentka ds. pielęgniarstwa w Departamencie Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka konspiracyjna. Zginęła w Powstaniu Warszawskim. brak autora. Lata 20. Fotografia - Berka Maria w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora Krótka notka biograficzna o Marii Berka. Warszawa [1s.] brak autora Życiorys Marii Berka. Warszawa [3s.] Mieczysław Berka. Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [2s.] brak autora. Uzupełnienia i wyjaśnienia do życiorysu Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.] brak autora Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.] brak autora Fotografia - Zwiedzanie Sanatorium w Rudce. Rudka brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa Kamińska Hanna Skrót życiorysu Marii Berka. Warszawa [2s.] 10 stron A-II/2.2.9 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Biografia, zaświadczenia, legitymacje, listy i opaska więzienna z Oświęcimia, indeks, korespondencja, umowy o pracę, dyplomy, podziękowania, zaproszenia. Jadwiga Dąbrowska-Belońska - harcerka, zasłużona pielęgniarka, więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przełożona pielęgniarek, referent w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej, Naczelnik Wydziału Organizacji Średnich Szkół Medycznych, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka społeczna. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Jadwidze Dąbrowskiej -Belońskiej Warszawa [1s.] brak autora. Fotografia do legitymacji Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Brak miejsca

7 i daty wytworzenia Palułowska Janina Zaświadczenie o aresztowaniu Jadwigi Belońskiej [Dąbrowskiej] przez Niemców. Warszawa [1s.] brak autora Opaska więzienna Jadwigi Belońskiej. Oświęcim Belońska Jadwiga Życiorys Jadwigi Belońskiej. Warszawa [2s.] Kamińska Hanna Życiorys Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń [7s.] Kamińska Hanna Wykaz dyplomów, medali i innych dokumentów Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń [3s.] brak autora Fotografia - Jadwiga Dąbrowska wśród absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora. lata 30, lata 40. Jadwiga Dąbrowska w Hołosku pod Lwowem. Hołosk. Lata 30, lata 40 brak autora Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pracy w Polskim Komitecie Pomocy. Lwów [Lemberg ] [1s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pobycie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [1s] brak autora Legitymacja członkowska Związków Zawodowych należąca do Jadwigi

8 Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora. Wójt Gminy w Irenie Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o miejscu zamieszkania. Irena, powiat garwoliński [1s] brak autora Legitymacja odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi Dąbrowskiej Jadwigi. Warszawa [1s] brak autora Zaproszenie dla Jadwigi Dąbrowskiej na I-szy Ogólnopolski i Międzynarodowy Kongres byłych Więźniów Politycznych. Warszawa [1s] brak autora Laurka imieninowa Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom przyznania Złotej Odznaki Jadwidze Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie dla Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej o pracy w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania Jadwigi Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora Umowa Jadwigi Belońskiej w sprawie pracy zawodowej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja przyznania odznaki Jadwidze Bolońskiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom honorowy dla Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Listopad brak autora Indeks Jadwigi Bolońskiej. Warszawa [76s.] brak autora Dyplom honorowy Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Grudzień 1954 [1s] brak autora Legitymacja przyznania odznaki PCK Jadwigi Bolońskiej. Warszawa [1s] Hatkes Aniela, Ukleja Wanda Oświadczenie o pracy Jadwigi Bolońskiej w Hołosku koło Lwowa. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa brak autora Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa Maryna Karta pożegnalna Osty dla Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, Saska Kępa [1s] brak autora Zaświadczenie ze Stacji Krwiodawstwa dla Jadwigi Belońskiej.

9 Warszawa, Saska Kępa [1s] brak autora. Lata 60. Portret Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. Lata 60 Jaszczukowa Zofia Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] Tetmajer Alina Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Legitymacja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - ławnika Sądu Powiatowego. Warszawa, [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Warszawa [1s] brak autora. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Brak miejsca wytworzenia i daty. [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi - Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] Rutkiewicz J Podziękowanie dla Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] brak autora Informacja prasowa o śmierci Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] Marcyniuk Władysława Notatka z życia siostry mojej Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [3s.] Leśniak Zofia Notatka z życia śp. Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [3s.] Marcyniuk Władysława Odpis listu Władysławy Marcyniuk do Stanisława Kłodzińskiego. Warszawa [1s] Perzanowska Stefania List od dr Stefanii Perzanowskiej do Zofii Leśniak. Radom [4s.] Kłodziński Stanisław Artykuł biograficzny o Jadwidze Dąbrowskiej Belońskiej.

10 Kraków [16s.] Anna Sawczyńska Spurny Rękopis listu Anny Sawczyńskiej Spurny. Szczecin [4s.] Rudecka Aleksandra Rękopis listu od Aleksandry Rudeckiej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków [4s.] Mulakowa Anna Rękopis listu od Anny Mulakowej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków [2s.] Iżycka Jadwiga Rękopis listu od Jadwigi Iżyckiej. Warszawa [2s.] Wróblewska Maria Podziękowanie dla Władysławy Marcyniuk. Warszawa [1s] 172 strony A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Janiny Dutkiewicz. Biografia, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, opinie, legitymacje, podziękowania, karta ewakuacyjna, fotografie. Janina Dutkiewicz ( ) - wybitna i zasłużona pielęgniarka polska, uczestniczka I i II wojny światowej. Organizowała i wykładała kursy sanitarne. Cechowała ją wyjątkowa pracowitość, zdolności organizatorskie, wielkie zamiłowanie do pracy i wrażliwość na ludzkie cierpienie. Koch E. I poł. 20 w. Janina Dutkiewicz w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. I poł. 20. Czapska Iwona Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa [6s] Siecińska Katarzyna Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] Siecińska Katarzyna Spis przekazanych dokumentów Janiny Dutkiewicz. Do archiwum. Warszawa [1s] brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości. Okres I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości, w mundurze sanitariuszki. Lata I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Serafina Winiarska. Warszawa Raczyński Fotografia - Stefania Rola Różycka. Warszawa

11 brak autora Fotografia - Janina Dutkiewicz w sali operacyjnej. Warszawa brak autora Fotografia - Punkt sanitarny przy Dworcu Petersburskim. Warszawa brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w mundurze sanitariuszki. Warszawa. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Rosyjski oficer. Brak miejsca wytworzenia brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Urząd Pocztowy w Rosji. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Janina Dutkiewicz w Permskim Lazarecie. Kraje, Polesie brak autora Fotografia - Permski Lazaret Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Kraje, Polesie brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz odznaczenia Złotym Medalem na Wstędze Św. Anny. Warszawa Praga [1s] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu Janinie Dutkiewicz Srebrnej Wstążki Medalu Włodzimierza za troskę. Mińsk [1s] Woroniecka Franciszka Mianowanie Janiny Dutkiewicz na starszą siostrę. Mińsk [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim. Mińsk [1s] brak autora Odpis zaświadczenia Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim Nr 540. Brak miejsca wytworzenia [1s] Goldsztejner, Ceceniowski Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Szpitalu Wojska Polskiego w Łunińcu i w Szpitalu Ewakuacyjnym Nr 5. Mołodeczno [1s] brak autora Podziękowanie Zarządu Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża dla Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] Dobrodzicki Zaświadczenie o nadaniu medalu pamiątkowego Janinie Dutkiewicz za wojnę Grodno [1s] Michejda Kornel Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Wilnie. Wilno

12 [1s] brak autora Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu kursu z ratownictwa ogólnego i przeciwgazowego. Wilno [1s] Dobaczewski Eugeniusz, Antoni Kiakszto Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz w latach Wilno [2s] Dawbor-Markiewicz Opinia i ocena pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Zaświadczenie rejestracyjne Janiny Dutkiewicz do wykonywania praktyki pielęgniarskiej. Wilno [1s] Kiełbiński A., Kiakszto Antoni Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz za rok Wilno [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę. Grodno [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Krzyża Zasługi. Warszawa [1s] Pędzich J Lista Kwalifikacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] Kiakszto Antoni Świadectwo pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Karta ewakuacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o ewakuacji do Polski. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy na etapie w Psim Polu. Psie Pole [1s] brak autora Poświadczenie Janiny Dutkiewicz o rejestracji do pracowników służby zdrowia. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Przodownika Pracy w Służbie Zdrowia Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Poświadczenie obywatelstwa Janiny Antoniny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Szpitalu Dziecięcym Nr 1 w Warszawie. Warszawa [1s] Winer J., Kozieł S., Świaetlik Z Specjalna Pochwała dla Janiny Dutkiewicz za szczególnie sumienną i wydajną pracę. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o prawie wykonywania zawodu

13 pielęgniarki. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Janiny Dutkiewicz odznaczenia Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja odznaki Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia nadana Janinie Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz za wzorową pracę. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o pracy w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora. Lata 60. Fotografia - Janina Dutkiewicz w pracy. Warszawa. Lata 60. Wiechno Wojciech Opinia prof. dr med. Wojciecha Wiechno o Janinie Dutkiewicz. Warszawa [1s] Czapska Iwona, Kamińska Hanna W Hołdzie tym, które odeszły - artykuł o Janinie Dutkiewicz. Warszawa [2s] brak autora. Fotografia - Janina Dutkiewicz [ ]. Brak miejsca i daty wytworzenia. 48 stron A-II/ Dokumenty biograficzne, działalności zawodowej i społecznej Petroneli Dziemian. Biografia, zaświadczenia, świadectwa, podziękowania, umowy o pracę, nekrologi, akt zgonu. Petronela Dziemian - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, wybitna i zasłużona pielęgniarka, oddany nauczyciel zawodu, pedagog, aktywny działacz społeczny, uczestniczka ruchu oporu w czasie II wojny światowej. brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia. Wiszniewska Anna Krótka notka biograficzna o Lusi Dziemian. Warszawa [1s] Wiszniewska Anna Życiorys Lusi Dziemian. Warszawa [10s] Dziemian Petronela Apel Poległych autorstwa Petroneli Dziemian. Warszawa [6s]

14 Romanowska Jadwiga Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Gdańsk [2s] Lankajtes Wanda Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa [1s] Niżegorodcew Maria Odpis zaświadczenia Petroneli Dziemian o pracy w Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży w Jaworzu. Jaworze [1s] Białobrzeski Mieczysław Zaświadczenie Petroneli Dziemian o wyborach do Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] Miliszewski Antoni Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia w Piasecznie. Piaseczno [1s] Czopek Kazimierz Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia P.R.N. w Piasecznie. Piaseczno [1s] Białobrzeski Mieczysław Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] brak autora Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] brak autora Zawiadomienie kierowane do Petroneli Dziemian w sprawie składu osobowych Komisji Wyborczych. Skolimów [1s] brak autora Zaświadczenie Petroneli Dziemian o powołaniu na radnego Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] Grudziak B Upoważnienie dla Petroneli Dziemian. Skolimów [1s] Romanowska Jadwiga Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu i pracy w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Gdańsk [1s] Polak Eugeniusz Zaświadczenie Petroneli Dziemian wydane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie. Warszawa [1s]

15 Łapińska Józefina Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pracy w Radzie Głównej Opiekuńczej. Warszawa [1s] Janicki Stanisław, Prokopek Mieczysław Podziękowanie Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu dla Petroneli Dziemian. Skolimów [1s] Chmielak S Świadectwo pracy Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Zieliński Stefan Podziękowanie Prezydium Rady Narodowej w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Materski Wiktor Świadectwo pracy dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Janias Janina Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Gąssowski Paweł Odpis świadectwa o pracy Petroneli Dziemian w Sanatorium Rehabilitacyjnym Chirurgii Dziecięcej w Konstancinie. Warszawa [1s] brak autora Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Janias Janina Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Mianowanie Petroneli Dziemian na stanowisko nauczyciela. Warszawa [1s] brak autora Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa. Czerwiec [1s] brak autora Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora. Lata 30. Fotografia - Lusia Dziemian po maturze. Brak miejsca wytworzenia. Lata 30. brak autora Fotografia - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza. Wręczanie dyplomów pielęgniarskich. Warszawa

16 20. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian na wakacjach. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian podczas pobytu na Węgrzech. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Wilnie. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Bułgarii. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia. brak autora Fotografia - Uroczystość wręczania dyplomów pielęgniarskich. Warszawa brak autora Informacja prasowa o śmierci Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Wiszniewska Anna Nekrolog śp. Lusi Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog ś.p. Lusi Dziemian. Warszawa [1s] brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia.

17 brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Grób rodzinny Petroneli Dziemian. Suwałki. Brak daty wytworzenia. Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Broszura o Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Logo Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] 51 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Barbary Glińskiej. Biografia, list, opracowanie, artykuł. Barbara Glińska - zasłużona pielęgniarka, przełożona Szpitala Maltańskiego, członek Sanitariatu Kedywu, aktywny uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej. brak autora. Lata 40. Fotografia - Glińska Barbara. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40. Chmielewska Mirosława Krótka notka o Barbarze Glińskiej. Warszawa [1s] Chmielewska Mirosława Życiorys Barbary Glińskiej. Warszawa [2s] Chmielewska Mirosława. Rękopis życiorysu Barbary Glińskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [3s] Dreyza Jerzy List od Naczelnego Lekarza Szpitala Maltańskiego. Częstochowa [2s] Kwaskowska Stanisława Opracowanie nt. organizacji i działalności Sanitariatu Kedywu w okresie VI VIII Warszawa. Lipiec [15s] Kwaskowska Stanisława Wykaz Oddziałów Kedywu. Warszawa. Lipiec [3s]

18 brak autora Artykuł pt. Z otwartych szkatuł. Warszawa [1s] 27 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Heleny Jarzębowskiej. Biografia, korespondencja, wspomnienia, podziękowania. Helena Jarzębowska ( ) - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, działaczka Ruchu Oporu, aktywna uczestniczka Powstania Warszawskiego. Więźniarka Pawiaka. Wpisana do Złotej Księgi Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy w 1982 roku. brak autora. Fotografia Helena Jarzębowska. Brak miejsca i daty wytworzenia. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Życiorys Heleny Jarzębowskiej. Warszawa [9s] Bogusz Józef List od prof. dr Józefa Bogusza do mgr Hanny Kamińskiej w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków [1s] Kulczyńska Teresa List od Teresy Kulczyńskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków [1s] Kaniewska-Iżycka Jadwiga Wspomnienie o Helenie Jarzębowskiej Misiu, autorstwa Jadwigi Kaniewskiej - Iżyckiej. Warszawa [3s] Kaniewska-Iżycka Jadwiga Korespondencja od Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej do Hanny Kamińskiej w spawie przekazania wspomnienia o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Wróblewska Maria Podziękowanie dla prof. dr Józefa Bogusza od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy za nadesłane informacje o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Malewska Irena List od Ireny Malewskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Sopot [2s] Sroczyńska Stanisława List od Stanisławy Sroczyńskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Łódź [4s]

19 Aszoff Maria List od Marii Aszoff do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Łódź [4s] Kamińska Hanna Życiorys Heleny Jarzębowskiej opracowany do Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Warszawa [2s] 29 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Aleksandry Kobylińskiej. Biografia, artykuł, fotografie. Aleksandra Kobylińska - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, zasłużona pielęgniarka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wpisana do księgi w poczet patronek Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Warszawie przy ul. Parkowej 23 w 1984r. brak autora. Fotografia - Aleksandra Kobylińska. Brak miejsca i daty wytworzenia. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Biografia Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [5s] brak autora Fotografia - Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa brak autora Fotografia - Aleksandra Kobylińska w gronie absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa Kamińska Hanna Życiorys Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [2s] Kamińska Hanna, Czapska Iwona W hołdzie najlepszym - artykuł o Aleksandrze Kobylińskiej. Warszawa [1s] 9 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Urszuli Kulczyckiej. Biografia, zaświadczenia, upoważnienie, dyplomy, świadectwa, legitymacje, podziękowania, fotografie i nekrologi. Urszula Kuczycka zasłużona pielęgniarka, absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej przy ul. Wilczej Nr 9 w Warszawie. Przełożona pielęgniarek w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ul. Lindleya. Aktywistka społeczna.

20 Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Życiorys Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [5s] brak autora Dyplom Urszuli Michalik [Kulczyckiej] o ukończeniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa [1s] brak autora Odpis dyplomu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo dojrzałości Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa [1s] Kulczycka Urszula Rękopis życiorysu Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora. Lata 50. Fotografia - Urszula Kulczycka z mężem Mieczysławem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora Legitymacja odznaki Za wzorową pracę w służbie zdrowia Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej z kursu języka angielskiego. Warszawa [1s] brak autora Dyplom z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Urszula Kulczycka. Brak miejsca i daty wytworzenia.

21 Kosobudzka Irena Podziękowanie Redakcji Pielęgniarki i Położnej dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Odpis zaświadczenia tymczasowego o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo kursu Podstawowe założenia znowelizowanych przepisów o wynalazczości w zastosowaniu do TMMT Urszuli Kulczyckiej. Borki [1s] Glapa Zbigniew List gratulacyjny do Dyrektora Naczelnego Urszuli Kulczyckiej od Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Warszawa [1s] brak autora Upoważnienie wystawione dla Urszuli Kulczyńskiej przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej o szkoleniu na kursie dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarek. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania dla Urszuli Kuczyckiej. Warszawa [1s] Marcinek Irena, Wetmańska Marianna Zawiadomienie kierowane do Dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 ul. Lindleya 4, o przyznaniu Odznaki Honorowej PCK Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie ukończenia kursu BHP Urszuli Kulczyńskiej. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie dla Urszuli Kulczyńskiej od Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Kielce [1s] brak autora Odpis z zaświadczenia Urszuli Kulczyckiej o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Bydgoszcz [1s] brak autora Dyplom Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przyznany Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s]

22 brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] 34 strony A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Genowefy Kułakowskiej. Biografia, zaświadczenia, rozkazy, wspomnienia, opinie, legitymacje i dyplomy, pokwitowania, oświadczenia, odcinki renty, polisy ubezpieczeniowe, akt zgonu, nekrolog, fotografie. Genowefa Kułakowska - zasłużona pielęgniarka wojskowa, niosła pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Z oddaniem i poświęceniem pełniła służbę pielęgniarską podczas Powstania Warszawskiego, narażając własne życie (była ranna). Pracowała przy transportach Dzieci Zamojszczyzny. brak autora. Fotografia - Genowefa Kułakowska w mundurze wojskowym. Brak miejsca i daty wytworzenia. Siecińska Katarzyna Życiorys Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [4s] brak autora Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Wojskowym Szpitalu Okręgowym. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie PCK o członkostwie Genowefy Kułakowskiej. Włocławek [1s] brak autora Wyciąg z zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno- Odżywczym. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno- Odżywczym (wersja oryginalna). Warszawa [1s] brak autora Rozkaz wyjazdu Kułakowskiej Genowefy. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej z wkroczenia Armii Radzieckiej do Warszawy. Warszawa [1s] Tyczka Witold Opinia dr Witolda Tyczka o pracy Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s]

23 Kapuściński Stanisław Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pracy w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kraków [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia się członków Armii Krajowej. Warszawa [1s] brak autora Rozkaz wyjazdu Genowefy Kułakowskiej do Poznania. Kraków Miasto [1s] brak autora Legitymacja Polskiego Czerwonego Krzyża Genowefy Kułakowskiej. Kraków [1s] Toruń Witold Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pełnieniu czynnej służby wojskowej w Szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa [1s] Rómmel Juliusz. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o odznaczeniu Krzyżem Walecznych. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Spis rannych żołnierzy przebywających na ewakuacji Szpitala Wojskowego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora Książeczka uposażenia Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Poliklinice Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia się członków Armii Krajowej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Złotej Odznaki Honorowej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Genowefy Kułakowskiej z nadania Medalu Zwycięstwa i Wolności. Warszawa [1s] brak autora Odpis zaświadczenia o pracy Genowefy Kułakowskiej w Ambulatorium Przyzakładowym w Tartaku w Nowej Wsi. Barczewo [1s] brak autora Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Garnizonowym w Koszalinie. Koszalin [1s] Fiszko Antoni Opinia Antoniego Fiszko o Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Rozwiązanie umowy o pracę Genowefy Kułakowskiej z Centralną Przychodnią

24 Lekarską P.K.P. w Olsztynie. Olsztyn [1s] Mielniczuk Anatol Odpis oświadczenia Anatola Mielniczuka o pracy Genowefy Kułakowskiej w Polskim Czerwonym Krzyżu. Warszawa [1s] brak autora Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską, z przeprowadzonej akcji rozprowadzania chorągiewek, z okazji 16 rocznicy Powstania Warszawskiego. Warszawa [1s] brak autora Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską, z przeprowadzonej akcji rozprowadzania broszury, z okazji 15 rocznicy Powstania Getcie. Warszawa [1s] Rómmel Juliusz Odpis zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej odznaczenia Krzyżem Walecznych. Warszawa [1s] Buraczewski Olgierd. Oświadczenie doc. dr Olgierda Buraczewskiego o działalności Genowefy Kułakowskiej w czasie II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] Strehl Leon Odpis wniosku o mianowanie Genowefy Kułakowskiej na stopień podporucznika. Warszawa [1s] Lenczewski Tadeusz Odpis zaświadczenia Tadeusza Lenczewskiego o udziale Genowefy Kułakowskiej w Powstaniu Warszawskim. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu renty inwalidzkiej Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie uprawniające Genowefę Kułakowską do leczenia w wojskowych zakładach leczniczych. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa. Lata 60. Prośba Genowefy Kułakowskiej o przyznanie odznaczenia z okazji 25-lecia Wojska Polskiego. Warszawa. Lata 60. [1s] Kułakowska Genowefa Petycja Genowefy Kułakowskiej do Wicepremiera Piotra Jaroszewicza w sprawie podwyższenia renty specjalnej. Warszawa [1s] Stawiarska Gabriela. Lata 40. List polecający dr Gabrieli Stawiarskiej. Kraków. Lata 40. [1s] Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Wojskowa Genowefy Kułakowskiej - Oficera Rezerwy. Warszawa.

25 [1s] Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa [1s] Kafliński Wacław Uzasadnienie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja pracownicza Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Odznaki Dwudziestopięciolecia LOK. Warszawa [1s] brak autora Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Decyzja w sprawie zakwalifikowania Genowefy Kułakowskiej do korzystania z usług opieki nad chorym przez punkt PCK. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie o członkostwie Genowefy Kułakowskiej w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa [1s] brak autora Polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Wniosek o ubezpieczenie mieszkania oraz polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria [1s] brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Genowefy Kułakowskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Umowa zlecenie za usługi pogrzebowe Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Dowód wpłaty pieniędzy na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s]

26 brak autora Rachunek za wykonanie pogrzebu Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Rachunek za przejazd taksówką na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [23s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [60s] Kułakowska Genowefa. Pamiętnik podporucznik w stanie spoczynku Siostry Medycznej Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [12s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [13s] 165 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Stanisławy Kwaskowskiej. Biografia, karta legitymacyjna, zaświadczenia, pamiętniki, korespondencja, raport, artykuł. Stanisława Kwasowska - ochotniczka sanitariuszka pracowała w Szpitalu Zapasowym I Litewsko-Białoruskiej Dywizji Strzelców w Baranowiczach, a następnie w Szpitalu Epidemicznym w Mińsku Litewskim. W dzień i nocy pełniła służbę przy ciężko chorych żołnierzach na tyfus brzuszny i plamisty, wzorowo wypełniając swoje obowiązki w trudnych warunkach. Odznaczona Medalem Pamiątkowym za Wojnę brak autora. Lata 50. Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia. Lata 50. Wójcik Czesława Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [1s] Wójcik Czesława Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [1s] Wójcik Czesława Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [3s] brak autora. Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Brak miejsca i daty wytworzenia. [3s] brak autora Karta legitymacyjna Stanisławy Szlimówy [Kwaskowskiej]. Warszawa.

27 [1s] Jacyniak Zaświadczenie Stanisławy Kwaskowskiej o nadaniu Medalu Pamiątkowego. Warszawa [1s] Kwaskowska Stanisława Pamiętniki żołnierzy Baonu Zośka. Warszawa [4s] Wiszniewska Maria List do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od Wiszniewskiej Marii. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia Jaśniewicz Zbigniew Raport z rozprawy na stopień doktora nauk medycznych Zbigniewa Jaśniewicza pt. Działalność Kierownictwa Sanitariatu "Kedywu" (kryp. "Rola 81 - Rola 82") przy Komendzie Głównej Armii Krajowej na terenie Warszawy w latach 1943/45. Warszawa [5s] Wachowicz Barbara Artykuł pt. Żołnierze Boga i Ojczyzny - Powstańcy Warszawscy. Warszawa [2s] Wiszniewska Maria List Marii Wiszniewskiej do [ ]. Warszawa [1s] 25 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Wandy Lankajtes. Biografia, legitymacje, fotografie. Wanda Lankajtes - pionierka i instruktorka pielęgniarstwa społecznego, wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Aktywna działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W placówkach służby zdrowia pracowała 45 lat. brak autora. Lata 40. Fotografia - Wanda Lankajtes w czepku. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40. brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s] brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s] brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Bardziej szczegółowo

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Odznaki pamiątkowe mają w Wojsku Polskim bogatą historię. Ich zadaniem była integracja żołnierzy; poleczności jednostki wojskowej, dbanie o jej dobre

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego Uroczyste nadanie imienia Barbary Purtak 16 września 2008r. DZIEDZICTWO PAMIĘĆ WDZIĘCZNOŚĆ WYZWANIE Barbara Purtak 12.I.1929-15.VI.2007 Koral Budujący Skałę

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy:

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA / POŁOŻNEJ, POŁOŻNEGO * I WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LESZNIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:...

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Nazwisko i imię:... Nr PESEL Numer prawa wykonywania zawodu:...

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Nazwisko i imię:... Nr PESEL Numer prawa wykonywania zawodu:... Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu Nazwisko i imię:... Nr PESEL... Numer prawa wykonywania zawodu:... Adres: Wniosek motywuję tym, że zaświadczenie o prawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W... CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE Imiona

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE Nazwisko i imię:... Nr PESEL:... Numer prawa wykonywania zawodu:..., data... Podpis... W celu dokonania odpowiedniego wpisu

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. Kraj wydania dokumentu. urodzenia. Imię matki. NIP (jeżeli został nadany)

DANE OSOBOWE. Kraj wydania dokumentu. urodzenia. Imię matki. NIP (jeżeli został nadany) ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE CZEŚĆ 1 3 Nazwisko PESEL DANE OSOBOWE Imiona Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 4 wydania dokumentu Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Spis materiałów załączonych do publikacji Wyzwolenie Magdy Łazduńskiej Jadwigi Leszczyńskiej:

Spis materiałów załączonych do publikacji Wyzwolenie Magdy Łazduńskiej Jadwigi Leszczyńskiej: Spis materiałów załączonych do publikacji Wyzwolenie Magdy Łazduńskiej Jadwigi Leszczyńskiej: 1. Zgłoszenie pracy do konkursu ogłoszonego przez czasopismo Polityka i Wydawnictwo Czytelnik na pamiętnik

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10807,gala-honorowych-dawcow-krwi.html Wygenerowano: Poniedziałek, 10 października 2016, 12:55 Gala Honorowych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY. z dnia r. Projekt Druk Nr 207 UCHWAŁA NR... RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY z dnia...2006r. w sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Postanowieniem z dnia 1 i 8 października 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczył Medalem Złotym za Długoletnią

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem) S I Ł Y Z B R O J N E Rzeczypospolitej Polskiej Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o... Nazwisko... Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

JANINA FETLIŃSKA Z D. GALICKA

JANINA FETLIŃSKA Z D. GALICKA JANINA FETLIŃSKA Z D. GALICKA (1952-2010) dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk Najlepsi z nas zawsze odchodzą pierwsi. Będą tam na nas czekać" Urodziła się 14 czerwca 1952 roku

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...5

Spis treści. Wstęp...5 Spis treści Wstęp...5 Z Kośmina do Górek...7 Wpis do księgi metrykalnej...7 Magdalena Samozwaniec...9 Teresa Kossak...10 Carla Tonini...11 List Wojciecha Kossaka do żony...12 List Wojciecha Kossaka do

Bardziej szczegółowo

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 Wadlew: 29.08.2012r Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 l.p DATA TEMATYKA APELI I UROCZYSTOŚCI II Zjazd Absolwentów 1 01.09.2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych...

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych... Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 212/VI/2014 z dnia 17 września 2014 r. WNIOSEK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w... o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna NA MARGINESIE Koniecznie przeczytaj Kursy, szkolenia, konferencje Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna 1 2 3 6 12 19 29 50 55 Szanowni - - - - - - - - - 1 NA MARGINESIE - - Nadziei Aktualności 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE KWP w Krakowie Źródło: http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/kk/kierownictwo/21900,kierownictwo-komendy-wojewodzkiej-policji-w-kr AKOWIE.html Wygenerowano: Piątek, 8 lipca 2016, 00:40 KIEROWNICTWO KOMENDY

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7 Załącznik do Zarządzenia nr 37/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O nas Jesteśmy Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża NAFTA" zrzeszającym krwiodawców pracowników PGNiG O/ w Zielonej Górze i PN Diament sp. z o. o. Podstawowym celem działalności naszego

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47 Wójta Gminy Borki z dnia 11 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Borki ogłasza konkursy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji:

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji: DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, tel/fax /071/373-20-56; 364-04-44 NIP 896-10-03-222, www.doipip.wroc.pl; e-mail: info@doipip.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI > 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >. Q ^ :. U 0 ^ ę ^,... I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora 1./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora *'»» "II. Materiały uzupełniające relację III./l.

Bardziej szczegółowo

Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia

Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia W piątek 18 października 2013 r, z okazji Święta Ochrony Zdrowia, gdyńscy pracownicy medyczni zostali uhonorowani przez Prezydenta Miasta. Trzydzieści

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ Prezydent Miasta Lublin ogłasza

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE NASZE SPRAWY 15 czerwca 2013 roku na Walnym Zebraniu został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Prezesem został Mieczysław Wójcik. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Cel Debaty: Budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w Polsce w świetle zmian systemowych. Debata z udziałem

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 20:00 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 25 lipca 2015 Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Z narażeniem życia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r. OCZP.IV.ECz.8012-23/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2 48-200

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1. Rekrutacja: maj 2016 sierpień 2017 listopad 2016 grudzień 2017 (w okresie

Bardziej szczegółowo

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych Zbiory Pracowni A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe spis ról teatralnych dokumenty tyczące dyrekcji teatru w Toruniu dokumenty pracy w PWST korespondencja czynna i

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 93 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim - rys historyczny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim - rys historyczny Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim - rys historyczny Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Powiatowa Stacja w Radzyniu Podlaskim, było na początku lat 50-tych prywatną własnością.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Jacek Fortuna Honorowy Dawca Krwi - oddał ponad 18 litrów krwi pełnej, z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od 1987r., należy do Klubu Honorowych

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE Służba przygotowawcza to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania 87800 Włocławek, ul.dziewińska 17 ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWKU nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http:///recruitments/content/1467 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Szczegóły stanowisko Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo