KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY"

Transkrypt

1 KATALOG KOLEKCJI: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy (MSZ) swoją historią sięga do 1939 roku, kiedy to przekształcono półroczne państwowe kursy pielęgniarskie w dwuletnią Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze, której dyrektorką była szarytka, siostra Wanda Żurawska. W roku 1945 szkoła przyjęła oficjalną nazwę: Miejska Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego, a w 1949 roku zmieniono jej nazwę na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa Nr 1. Dyrektorką tej szkoły została Irena Nieliwódzka. W 1964 roku szkołę przeniesiono ze Szpitala Przemienienia Pańskiego do nowej siedziby przy ul. Parkowej 23 do budynku, który w latach dwudziestych był siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. W 1971 roku nastąpiła zmiana nazwy na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Warszawie. 16 stycznia 1979 roku szkołę odznaczono Medalem Edukacji Narodowej i nadano imię Pielęgniarek Warszawy. Idea nazwy szkoły Imienia Pielęgniarek Warszawy powstała z chęci uczczenia pamięci i ocalenia od zapomnienia sylwetek warszawskich pielęgniarek, które swoją pracą i życiem dały przykład rzetelnego i ofiarnego wypełniania obowiązków zawodowych oraz prawdziwie patriotycznych postaw. Do Złotej Księgi Patronek Szkoły wpisano 37 zasłużonych pielęgniarek. A-II/2.2 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI MSZ. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE POSZCZEGÓLNYCH WARSZAWSKICH PIELĘGNIAREK A-II/2.2.2 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Haliny Antonowicz. Biografia, dyplomy, zaświadczenia, zwolnienie z Pawiaka, wezwanie na Gestapo, fotografie. Halina Antonowicz urodziła się 4 marca 1899 roku w Rosji. Nauki pobierała w Wilnie i Petersburgu. Maturę uzyskała w 1917 roku. Przez rok pracowała w Wydziale Prasowym Komisji Legislacyjnej do spraw Królestwa Polskiego w Petersburgu. W 1918 roku powróciła do Polski. Ukończyła kurs pogotowia sanitarnego PCK w Wilnie i rozpoczęła pracę w zawodzie pielęgniarki. W październiku 1921 roku wstąpiła do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa i po odbyciu nauki uzyskała tytuł dyplomowanej pielęgniarki. Przełożona pociągu sanitarnego na wschodnim froncie w latach Pionierka pracy w Wilnie w okresie międzywojennym, inspektorka pielęgniarstwa Wydziału Szkolnictwa w Zarządzie

2 Miejskim m.st. Warszawy. Członek Armii Krajowej, więzień Pawiaka. brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz. Brak miejsca i daty wytworzenia Czapska Iwona Krótka notka biograficzna o Halinie Antonowicz. Warszawa , [1s.] Czapska Iwona Życiorys Haliny Antonowicz. Warszawa [9s.] brak autora. Lata 20. Fotografia - Ochotnicza Legia Kobiet. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20 brak autora Fotografia - Pociąg sanitarny. Nowo Święciany brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, sala opatrunkowa. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, wóz oficerski. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora Świadectwo ukończenia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa [1s.] Szlenkier Zofia Telegram z życzeniami od Zofii Szlenkierówny do Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu prawa do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Halinie Brzozowskiej [Antonowicz]. Wilno [1s.] Gerlee Eugeniusz Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wilno, Antolak [1s.] brak autora. Lata 30. Fotografia - Personel Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Szpital Wojskowy na Antolaku. Wilno, Antolak. lata 30 brak autora Fotografia - Halina Antonowicz przy sypaniu Kopca Marszałka Piłsudskiego. Kraków, Sowiniec brak autora Fotografia - Egzamin Pielęgniarski w Domu Macierzystym Sióstr PCK. Warszawa brak autora Dyplom nadania Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę Halinie Antonowicz. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki [1s.] brak autora Karta zwolnienia z Pawiaka Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] brak autora Wezwanie na Gestapo Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] Pawłowicz H Decyzja o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Opieki i

3 Zdrowia. Warszawa [1s.] Gajewska Odpis z Decyzji o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Kontroli Lekarskiej i Farmaceutycznej. Warszawa [1s.] Antonowicz Halina Rękopis życiorysu Haliny Antonowicz. Warszawa [2s.] Rutkiewicz Jan Wniosek o przyznanie wyższego wynagrodzenia Halinie Antonowicz. Warszawa [2s.] brak autora Decyzja w sprawie przeniesienia Haliny Antonowicz na stanowisko laborantki. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie o zgłoszeniu Haliny Antonowicz na dawcę krwi. Warszawa [1s.] Jaroszewska J Zaświadczenie o przebiegu pracy Haliny Antonowicz w okresie Warszawa [1s.] brak autora Umowa o pracę Haliny Antonowicz. Warszawa [1s.] Psikuta Wiktor Zaświadczenie o przyznaniu gratyfikacji jubileuszowej Halinie Antonowicz za 40 lat pracy. Warszawa [1s.] Antonowicz Krystyna Rękopis wspomnienia o Matce Halinie Antonowicz. Warszawa [2s.] brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz w pracy. Brak miejsca i daty wytworzenia Czapska Iwona Rękopis listy gości Krystyny Antonowicz Skoniecznej. Warszawa [1s] 32 strony A-II/2.2.3 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Zofii Bagińskiej. Biografia, zaświadczenia, dyplomy, indeks, wspomnienia, nekrologi. Zofia Bagińska ( ) - Warszawianka, pielęgniarka; aktywna uczestniczka II wojny światowej, aresztowana przez Niemców w 1944 roku. Więzień polityczny Nr w Ravensbrück. Po wojnie zasłużona nauczycielka zawodu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie, starszy radca w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty. brak autora. Fotografia legitymacyjna - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty. Czapska Iwona Krótka notka biograficzna o Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.]

4 Czapska Iwona Życiorys Zofii Bagińskiej. Warszawa [9s.] brak autora Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o złożeniu egzaminu przed Zakładową Komisją Kwalifikacyjną w zawodzie korektorki. Warszawa [1s.] Przybytko Jadwiga, Filipowa Wiktoria, Kocent Maria Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o zatrudnieniu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa [1s.] brak autora Kwestionariusz osobowy Bagińskiej Zofii. Warszawa [1s.] Matysiak M Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o stażu pracy. Warszawa [1s.] brak autora Odpis z Dyplomu Zofii Bagińskiej, ukończenia 2-letniej Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa dla absolwentek Szkoły Ogólnokształcącej w Warszawie. Warszawa [1s.] brak autora Indeks Zofii Bagińskiej. Warszawa [40s.] brak autora Zaświadczenie wystawione dla Zofii Bagińskiej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa. Wrzesień [1s.] Sztomberkowa A Zawiadomienie nadesłane do Zofii Bagińskiej z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża potwierdzające pobyt Zofii Koneckiej [Bagińskiej] w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Arolsen [1s.] Suwała Z Petycja z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o członkostwie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa [1s.] brak autora Fotografia - Zofia Bagińska w Danii. Dania brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa

5 brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty brak autora Fotografia - Urna z prochami Zofii Bagińskiej. Warszawa brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] brak autora Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa [1s.] Wróblewska Maria Podanie do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy. Warszawa [1s.] Werthamer Zofia Wspomnienie Zofii Werhamer o koleżance Zofii Bagińskiej. Warszawa [3s.] Przybytko-Dobrzańska Jadwiga Wspomnienie Jadwigi Przybytko- Dobrzańskiej o Zofii Bagińskiej. Warszawa [2s.] Wolska-Lipiec Krystyna Wspomnienie Krystyny Wolskiej-Lipiec o Zofii Bagińskiej. Warszawa [2s.] Olszewska Zofia Podanie do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] Olszewska Zofia List do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] Wróblewska Maria Podziękowanie Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy dla Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Warszawa [1s.] brak autora Zaproszenie Marii Wróblewskiej na uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru z okazji X-lecia Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Parczew [1s.] 75 stron

6 A-II/2.2.5 Dokumenty biograficzne i fotografie Marii Berka. Życiorys, fotografie. Maria Berka - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, członkini Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, długoletnia referentka ds. pielęgniarstwa w Departamencie Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka konspiracyjna. Zginęła w Powstaniu Warszawskim. brak autora. Lata 20. Fotografia - Berka Maria w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20. brak autora Krótka notka biograficzna o Marii Berka. Warszawa [1s.] brak autora Życiorys Marii Berka. Warszawa [3s.] Mieczysław Berka. Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [2s.] brak autora. Uzupełnienia i wyjaśnienia do życiorysu Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.] brak autora Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.] brak autora Fotografia - Zwiedzanie Sanatorium w Rudce. Rudka brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa Kamińska Hanna Skrót życiorysu Marii Berka. Warszawa [2s.] 10 stron A-II/2.2.9 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Biografia, zaświadczenia, legitymacje, listy i opaska więzienna z Oświęcimia, indeks, korespondencja, umowy o pracę, dyplomy, podziękowania, zaproszenia. Jadwiga Dąbrowska-Belońska - harcerka, zasłużona pielęgniarka, więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przełożona pielęgniarek, referent w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej, Naczelnik Wydziału Organizacji Średnich Szkół Medycznych, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka społeczna. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Jadwidze Dąbrowskiej -Belońskiej Warszawa [1s.] brak autora. Fotografia do legitymacji Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Brak miejsca

7 i daty wytworzenia Palułowska Janina Zaświadczenie o aresztowaniu Jadwigi Belońskiej [Dąbrowskiej] przez Niemców. Warszawa [1s.] brak autora Opaska więzienna Jadwigi Belońskiej. Oświęcim Belońska Jadwiga Życiorys Jadwigi Belońskiej. Warszawa [2s.] Kamińska Hanna Życiorys Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń [7s.] Kamińska Hanna Wykaz dyplomów, medali i innych dokumentów Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń [3s.] brak autora Fotografia - Jadwiga Dąbrowska wśród absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa brak autora. lata 30, lata 40. Jadwiga Dąbrowska w Hołosku pod Lwowem. Hołosk. Lata 30, lata 40 brak autora Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pracy w Polskim Komitecie Pomocy. Lwów [Lemberg ] [1s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] Dąbrowska Jadwiga Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [2s.] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s.] brak autora Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pobycie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. K.L.Auschwitz [Oświęcim] [1s] brak autora Legitymacja członkowska Związków Zawodowych należąca do Jadwigi

8 Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora. Wójt Gminy w Irenie Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o miejscu zamieszkania. Irena, powiat garwoliński [1s] brak autora Legitymacja odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi Dąbrowskiej Jadwigi. Warszawa [1s] brak autora Zaproszenie dla Jadwigi Dąbrowskiej na I-szy Ogólnopolski i Międzynarodowy Kongres byłych Więźniów Politycznych. Warszawa [1s] brak autora Laurka imieninowa Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom przyznania Złotej Odznaki Jadwidze Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie dla Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej o pracy w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania Jadwigi Dąbrowskiej. Warszawa [1s] brak autora Umowa Jadwigi Belońskiej w sprawie pracy zawodowej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja przyznania odznaki Jadwidze Bolońskiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom honorowy dla Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Listopad brak autora Indeks Jadwigi Bolońskiej. Warszawa [76s.] brak autora Dyplom honorowy Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Grudzień 1954 [1s] brak autora Legitymacja przyznania odznaki PCK Jadwigi Bolońskiej. Warszawa [1s] Hatkes Aniela, Ukleja Wanda Oświadczenie o pracy Jadwigi Bolońskiej w Hołosku koło Lwowa. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa brak autora Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa Maryna Karta pożegnalna Osty dla Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, Saska Kępa [1s] brak autora Zaświadczenie ze Stacji Krwiodawstwa dla Jadwigi Belońskiej.

9 Warszawa, Saska Kępa [1s] brak autora. Lata 60. Portret Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. Lata 60 Jaszczukowa Zofia Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] Tetmajer Alina Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Legitymacja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - ławnika Sądu Powiatowego. Warszawa, [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Warszawa [1s] brak autora. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Brak miejsca wytworzenia i daty. [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi - Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] Rutkiewicz J Podziękowanie dla Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] brak autora Informacja prasowa o śmierci Jadwigi Belońskiej. Warszawa [1s] Marcyniuk Władysława Notatka z życia siostry mojej Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [3s.] Leśniak Zofia Notatka z życia śp. Jadwigi Dąbrowskiej Belońskiej. Warszawa [3s.] Marcyniuk Władysława Odpis listu Władysławy Marcyniuk do Stanisława Kłodzińskiego. Warszawa [1s] Perzanowska Stefania List od dr Stefanii Perzanowskiej do Zofii Leśniak. Radom [4s.] Kłodziński Stanisław Artykuł biograficzny o Jadwidze Dąbrowskiej Belońskiej.

10 Kraków [16s.] Anna Sawczyńska Spurny Rękopis listu Anny Sawczyńskiej Spurny. Szczecin [4s.] Rudecka Aleksandra Rękopis listu od Aleksandry Rudeckiej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków [4s.] Mulakowa Anna Rękopis listu od Anny Mulakowej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków [2s.] Iżycka Jadwiga Rękopis listu od Jadwigi Iżyckiej. Warszawa [2s.] Wróblewska Maria Podziękowanie dla Władysławy Marcyniuk. Warszawa [1s] 172 strony A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Janiny Dutkiewicz. Biografia, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, opinie, legitymacje, podziękowania, karta ewakuacyjna, fotografie. Janina Dutkiewicz ( ) - wybitna i zasłużona pielęgniarka polska, uczestniczka I i II wojny światowej. Organizowała i wykładała kursy sanitarne. Cechowała ją wyjątkowa pracowitość, zdolności organizatorskie, wielkie zamiłowanie do pracy i wrażliwość na ludzkie cierpienie. Koch E. I poł. 20 w. Janina Dutkiewicz w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. I poł. 20. Czapska Iwona Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa [6s] Siecińska Katarzyna Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] Siecińska Katarzyna Spis przekazanych dokumentów Janiny Dutkiewicz. Do archiwum. Warszawa [1s] brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości. Okres I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości, w mundurze sanitariuszki. Lata I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Serafina Winiarska. Warszawa Raczyński Fotografia - Stefania Rola Różycka. Warszawa

11 brak autora Fotografia - Janina Dutkiewicz w sali operacyjnej. Warszawa brak autora Fotografia - Punkt sanitarny przy Dworcu Petersburskim. Warszawa brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w mundurze sanitariuszki. Warszawa. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Rosyjski oficer. Brak miejsca wytworzenia brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Urząd Pocztowy w Rosji. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w. brak autora Fotografia - Janina Dutkiewicz w Permskim Lazarecie. Kraje, Polesie brak autora Fotografia - Permski Lazaret Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Kraje, Polesie brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz odznaczenia Złotym Medalem na Wstędze Św. Anny. Warszawa Praga [1s] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu Janinie Dutkiewicz Srebrnej Wstążki Medalu Włodzimierza za troskę. Mińsk [1s] Woroniecka Franciszka Mianowanie Janiny Dutkiewicz na starszą siostrę. Mińsk [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim. Mińsk [1s] brak autora Odpis zaświadczenia Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim Nr 540. Brak miejsca wytworzenia [1s] Goldsztejner, Ceceniowski Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Szpitalu Wojska Polskiego w Łunińcu i w Szpitalu Ewakuacyjnym Nr 5. Mołodeczno [1s] brak autora Podziękowanie Zarządu Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża dla Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] Dobrodzicki Zaświadczenie o nadaniu medalu pamiątkowego Janinie Dutkiewicz za wojnę Grodno [1s] Michejda Kornel Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Wilnie. Wilno

12 [1s] brak autora Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu kursu z ratownictwa ogólnego i przeciwgazowego. Wilno [1s] Dobaczewski Eugeniusz, Antoni Kiakszto Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz w latach Wilno [2s] Dawbor-Markiewicz Opinia i ocena pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Zaświadczenie rejestracyjne Janiny Dutkiewicz do wykonywania praktyki pielęgniarskiej. Wilno [1s] Kiełbiński A., Kiakszto Antoni Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz za rok Wilno [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę. Grodno [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Krzyża Zasługi. Warszawa [1s] Pędzich J Lista Kwalifikacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] Kiakszto Antoni Świadectwo pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Karta ewakuacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o ewakuacji do Polski. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy na etapie w Psim Polu. Psie Pole [1s] brak autora Poświadczenie Janiny Dutkiewicz o rejestracji do pracowników służby zdrowia. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Przodownika Pracy w Służbie Zdrowia Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Poświadczenie obywatelstwa Janiny Antoniny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Szpitalu Dziecięcym Nr 1 w Warszawie. Warszawa [1s] Winer J., Kozieł S., Świaetlik Z Specjalna Pochwała dla Janiny Dutkiewicz za szczególnie sumienną i wydajną pracę. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o prawie wykonywania zawodu

13 pielęgniarki. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Janiny Dutkiewicz odznaczenia Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja odznaki Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia nadana Janinie Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Janiny Dutkiewicz za wzorową pracę. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo Janiny Dutkiewicz o pracy w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania Janiny Dutkiewicz. Warszawa [1s] brak autora. Lata 60. Fotografia - Janina Dutkiewicz w pracy. Warszawa. Lata 60. Wiechno Wojciech Opinia prof. dr med. Wojciecha Wiechno o Janinie Dutkiewicz. Warszawa [1s] Czapska Iwona, Kamińska Hanna W Hołdzie tym, które odeszły - artykuł o Janinie Dutkiewicz. Warszawa [2s] brak autora. Fotografia - Janina Dutkiewicz [ ]. Brak miejsca i daty wytworzenia. 48 stron A-II/ Dokumenty biograficzne, działalności zawodowej i społecznej Petroneli Dziemian. Biografia, zaświadczenia, świadectwa, podziękowania, umowy o pracę, nekrologi, akt zgonu. Petronela Dziemian - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, wybitna i zasłużona pielęgniarka, oddany nauczyciel zawodu, pedagog, aktywny działacz społeczny, uczestniczka ruchu oporu w czasie II wojny światowej. brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia. Wiszniewska Anna Krótka notka biograficzna o Lusi Dziemian. Warszawa [1s] Wiszniewska Anna Życiorys Lusi Dziemian. Warszawa [10s] Dziemian Petronela Apel Poległych autorstwa Petroneli Dziemian. Warszawa [6s]

14 Romanowska Jadwiga Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Gdańsk [2s] Lankajtes Wanda Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa [1s] Niżegorodcew Maria Odpis zaświadczenia Petroneli Dziemian o pracy w Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży w Jaworzu. Jaworze [1s] Białobrzeski Mieczysław Zaświadczenie Petroneli Dziemian o wyborach do Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] Miliszewski Antoni Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia w Piasecznie. Piaseczno [1s] Czopek Kazimierz Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia P.R.N. w Piasecznie. Piaseczno [1s] Białobrzeski Mieczysław Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] brak autora Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] brak autora Zawiadomienie kierowane do Petroneli Dziemian w sprawie składu osobowych Komisji Wyborczych. Skolimów [1s] brak autora Zaświadczenie Petroneli Dziemian o powołaniu na radnego Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów [1s] Grudziak B Upoważnienie dla Petroneli Dziemian. Skolimów [1s] Romanowska Jadwiga Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu i pracy w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Gdańsk [1s] Polak Eugeniusz Zaświadczenie Petroneli Dziemian wydane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie. Warszawa [1s]

15 Łapińska Józefina Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pracy w Radzie Głównej Opiekuńczej. Warszawa [1s] Janicki Stanisław, Prokopek Mieczysław Podziękowanie Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu dla Petroneli Dziemian. Skolimów [1s] Chmielak S Świadectwo pracy Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Zieliński Stefan Podziękowanie Prezydium Rady Narodowej w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Materski Wiktor Świadectwo pracy dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Janias Janina Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Gąssowski Paweł Odpis świadectwa o pracy Petroneli Dziemian w Sanatorium Rehabilitacyjnym Chirurgii Dziecięcej w Konstancinie. Warszawa [1s] brak autora Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Janias Janina Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Mianowanie Petroneli Dziemian na stanowisko nauczyciela. Warszawa [1s] brak autora Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa. Czerwiec [1s] brak autora Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora. Lata 30. Fotografia - Lusia Dziemian po maturze. Brak miejsca wytworzenia. Lata 30. brak autora Fotografia - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza. Wręczanie dyplomów pielęgniarskich. Warszawa

16 20. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian na wakacjach. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian podczas pobytu na Węgrzech. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Wilnie. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Bułgarii. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia. brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia. brak autora Fotografia - Uroczystość wręczania dyplomów pielęgniarskich. Warszawa brak autora Informacja prasowa o śmierci Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] Wiszniewska Anna Nekrolog śp. Lusi Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog ś.p. Lusi Dziemian. Warszawa [1s] brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia.

17 brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Petroneli Dziemian. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Grób rodzinny Petroneli Dziemian. Suwałki. Brak daty wytworzenia. Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Broszura o Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Logo Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] 51 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Barbary Glińskiej. Biografia, list, opracowanie, artykuł. Barbara Glińska - zasłużona pielęgniarka, przełożona Szpitala Maltańskiego, członek Sanitariatu Kedywu, aktywny uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej. brak autora. Lata 40. Fotografia - Glińska Barbara. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40. Chmielewska Mirosława Krótka notka o Barbarze Glińskiej. Warszawa [1s] Chmielewska Mirosława Życiorys Barbary Glińskiej. Warszawa [2s] Chmielewska Mirosława. Rękopis życiorysu Barbary Glińskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [3s] Dreyza Jerzy List od Naczelnego Lekarza Szpitala Maltańskiego. Częstochowa [2s] Kwaskowska Stanisława Opracowanie nt. organizacji i działalności Sanitariatu Kedywu w okresie VI VIII Warszawa. Lipiec [15s] Kwaskowska Stanisława Wykaz Oddziałów Kedywu. Warszawa. Lipiec [3s]

18 brak autora Artykuł pt. Z otwartych szkatuł. Warszawa [1s] 27 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Heleny Jarzębowskiej. Biografia, korespondencja, wspomnienia, podziękowania. Helena Jarzębowska ( ) - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, działaczka Ruchu Oporu, aktywna uczestniczka Powstania Warszawskiego. Więźniarka Pawiaka. Wpisana do Złotej Księgi Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy w 1982 roku. brak autora. Fotografia Helena Jarzębowska. Brak miejsca i daty wytworzenia. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Życiorys Heleny Jarzębowskiej. Warszawa [9s] Bogusz Józef List od prof. dr Józefa Bogusza do mgr Hanny Kamińskiej w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków [1s] Kulczyńska Teresa List od Teresy Kulczyńskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków [1s] Kaniewska-Iżycka Jadwiga Wspomnienie o Helenie Jarzębowskiej Misiu, autorstwa Jadwigi Kaniewskiej - Iżyckiej. Warszawa [3s] Kaniewska-Iżycka Jadwiga Korespondencja od Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej do Hanny Kamińskiej w spawie przekazania wspomnienia o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Wróblewska Maria Podziękowanie dla prof. dr Józefa Bogusza od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy za nadesłane informacje o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa [1s] Malewska Irena List od Ireny Malewskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Sopot [2s] Sroczyńska Stanisława List od Stanisławy Sroczyńskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Łódź [4s]

19 Aszoff Maria List od Marii Aszoff do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Łódź [4s] Kamińska Hanna Życiorys Heleny Jarzębowskiej opracowany do Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Warszawa [2s] 29 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Aleksandry Kobylińskiej. Biografia, artykuł, fotografie. Aleksandra Kobylińska - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, zasłużona pielęgniarka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wpisana do księgi w poczet patronek Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Warszawie przy ul. Parkowej 23 w 1984r. brak autora. Fotografia - Aleksandra Kobylińska. Brak miejsca i daty wytworzenia. Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Biografia Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [5s] brak autora Fotografia - Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa brak autora Fotografia - Aleksandra Kobylińska w gronie absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa Kamińska Hanna Życiorys Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa [2s] Kamińska Hanna, Czapska Iwona W hołdzie najlepszym - artykuł o Aleksandrze Kobylińskiej. Warszawa [1s] 9 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Urszuli Kulczyckiej. Biografia, zaświadczenia, upoważnienie, dyplomy, świadectwa, legitymacje, podziękowania, fotografie i nekrologi. Urszula Kuczycka zasłużona pielęgniarka, absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej przy ul. Wilczej Nr 9 w Warszawie. Przełożona pielęgniarek w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ul. Lindleya. Aktywistka społeczna.

20 Kamińska Hanna Krótka notka biograficzna o Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] Kamińska Hanna Życiorys Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [5s] brak autora Dyplom Urszuli Michalik [Kulczyckiej] o ukończeniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa [1s] brak autora Odpis dyplomu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo dojrzałości Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa [1s] Kulczycka Urszula Rękopis życiorysu Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora. Lata 50. Fotografia - Urszula Kulczycka z mężem Mieczysławem. Brak miejsca i daty wytworzenia. brak autora Legitymacja odznaki Za wzorową pracę w służbie zdrowia Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej z kursu języka angielskiego. Warszawa [1s] brak autora Dyplom z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Urszula Kulczycka. Brak miejsca i daty wytworzenia.

21 Kosobudzka Irena Podziękowanie Redakcji Pielęgniarki i Położnej dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Odpis zaświadczenia tymczasowego o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo kursu Podstawowe założenia znowelizowanych przepisów o wynalazczości w zastosowaniu do TMMT Urszuli Kulczyckiej. Borki [1s] Glapa Zbigniew List gratulacyjny do Dyrektora Naczelnego Urszuli Kulczyckiej od Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Warszawa [1s] brak autora Upoważnienie wystawione dla Urszuli Kulczyńskiej przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej o szkoleniu na kursie dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarek. Warszawa [1s] brak autora Dyplom uznania dla Urszuli Kuczyckiej. Warszawa [1s] Marcinek Irena, Wetmańska Marianna Zawiadomienie kierowane do Dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 ul. Lindleya 4, o przyznaniu Odznaki Honorowej PCK Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie ukończenia kursu BHP Urszuli Kulczyńskiej. Warszawa [1s] brak autora Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Podziękowanie dla Urszuli Kulczyńskiej od Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Kielce [1s] brak autora Odpis z zaświadczenia Urszuli Kulczyckiej o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Bydgoszcz [1s] brak autora Dyplom Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przyznany Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s]

22 brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa [1s] 34 strony A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Genowefy Kułakowskiej. Biografia, zaświadczenia, rozkazy, wspomnienia, opinie, legitymacje i dyplomy, pokwitowania, oświadczenia, odcinki renty, polisy ubezpieczeniowe, akt zgonu, nekrolog, fotografie. Genowefa Kułakowska - zasłużona pielęgniarka wojskowa, niosła pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Z oddaniem i poświęceniem pełniła służbę pielęgniarską podczas Powstania Warszawskiego, narażając własne życie (była ranna). Pracowała przy transportach Dzieci Zamojszczyzny. brak autora. Fotografia - Genowefa Kułakowska w mundurze wojskowym. Brak miejsca i daty wytworzenia. Siecińska Katarzyna Życiorys Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [4s] brak autora Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Wojskowym Szpitalu Okręgowym. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie PCK o członkostwie Genowefy Kułakowskiej. Włocławek [1s] brak autora Wyciąg z zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno- Odżywczym. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno- Odżywczym (wersja oryginalna). Warszawa [1s] brak autora Rozkaz wyjazdu Kułakowskiej Genowefy. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej z wkroczenia Armii Radzieckiej do Warszawy. Warszawa [1s] Tyczka Witold Opinia dr Witolda Tyczka o pracy Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s]

23 Kapuściński Stanisław Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pracy w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kraków [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia się członków Armii Krajowej. Warszawa [1s] brak autora Rozkaz wyjazdu Genowefy Kułakowskiej do Poznania. Kraków Miasto [1s] brak autora Legitymacja Polskiego Czerwonego Krzyża Genowefy Kułakowskiej. Kraków [1s] Toruń Witold Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pełnieniu czynnej służby wojskowej w Szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa [1s] Rómmel Juliusz. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o odznaczeniu Krzyżem Walecznych. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora. Spis rannych żołnierzy przebywających na ewakuacji Szpitala Wojskowego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] brak autora Książeczka uposażenia Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Poliklinice Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia się członków Armii Krajowej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Złotej Odznaki Honorowej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Warszawa [1s] brak autora Dyplom Genowefy Kułakowskiej z nadania Medalu Zwycięstwa i Wolności. Warszawa [1s] brak autora Odpis zaświadczenia o pracy Genowefy Kułakowskiej w Ambulatorium Przyzakładowym w Tartaku w Nowej Wsi. Barczewo [1s] brak autora Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Garnizonowym w Koszalinie. Koszalin [1s] Fiszko Antoni Opinia Antoniego Fiszko o Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Rozwiązanie umowy o pracę Genowefy Kułakowskiej z Centralną Przychodnią

24 Lekarską P.K.P. w Olsztynie. Olsztyn [1s] Mielniczuk Anatol Odpis oświadczenia Anatola Mielniczuka o pracy Genowefy Kułakowskiej w Polskim Czerwonym Krzyżu. Warszawa [1s] brak autora Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską, z przeprowadzonej akcji rozprowadzania chorągiewek, z okazji 16 rocznicy Powstania Warszawskiego. Warszawa [1s] brak autora Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską, z przeprowadzonej akcji rozprowadzania broszury, z okazji 15 rocznicy Powstania Getcie. Warszawa [1s] Rómmel Juliusz Odpis zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej odznaczenia Krzyżem Walecznych. Warszawa [1s] Buraczewski Olgierd. Oświadczenie doc. dr Olgierda Buraczewskiego o działalności Genowefy Kułakowskiej w czasie II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s] Strehl Leon Odpis wniosku o mianowanie Genowefy Kułakowskiej na stopień podporucznika. Warszawa [1s] Lenczewski Tadeusz Odpis zaświadczenia Tadeusza Lenczewskiego o udziale Genowefy Kułakowskiej w Powstaniu Warszawskim. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie o przyznaniu renty inwalidzkiej Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie uprawniające Genowefę Kułakowską do leczenia w wojskowych zakładach leczniczych. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa. Lata 60. Prośba Genowefy Kułakowskiej o przyznanie odznaczenia z okazji 25-lecia Wojska Polskiego. Warszawa. Lata 60. [1s] Kułakowska Genowefa Petycja Genowefy Kułakowskiej do Wicepremiera Piotra Jaroszewicza w sprawie podwyższenia renty specjalnej. Warszawa [1s] Stawiarska Gabriela. Lata 40. List polecający dr Gabrieli Stawiarskiej. Kraków. Lata 40. [1s] Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Wojskowa Genowefy Kułakowskiej - Oficera Rezerwy. Warszawa.

25 [1s] Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa [1s] Kafliński Wacław Uzasadnienie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia Genowefie Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja pracownicza Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Odznaki Dwudziestopięciolecia LOK. Warszawa [1s] brak autora Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Decyzja w sprawie zakwalifikowania Genowefy Kułakowskiej do korzystania z usług opieki nad chorym przez punkt PCK. Warszawa [1s] brak autora Zaświadczenie o członkostwie Genowefy Kułakowskiej w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa [1s] brak autora Polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Wniosek o ubezpieczenie mieszkania oraz polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria [1s] brak autora Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria [1s] brak autora Nekrolog o śmierci Genowefy Kułakowskiej. Brak miejsca wytworzenia [1s] brak autora Umowa zlecenie za usługi pogrzebowe Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Dowód wpłaty pieniędzy na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s]

26 brak autora Rachunek za wykonanie pogrzebu Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] brak autora Rachunek za przejazd taksówką na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa [1s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [23s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [60s] Kułakowska Genowefa. Pamiętnik podporucznik w stanie spoczynku Siostry Medycznej Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [12s] Kułakowska Genowefa. Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [13s] 165 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Stanisławy Kwaskowskiej. Biografia, karta legitymacyjna, zaświadczenia, pamiętniki, korespondencja, raport, artykuł. Stanisława Kwasowska - ochotniczka sanitariuszka pracowała w Szpitalu Zapasowym I Litewsko-Białoruskiej Dywizji Strzelców w Baranowiczach, a następnie w Szpitalu Epidemicznym w Mińsku Litewskim. W dzień i nocy pełniła służbę przy ciężko chorych żołnierzach na tyfus brzuszny i plamisty, wzorowo wypełniając swoje obowiązki w trudnych warunkach. Odznaczona Medalem Pamiątkowym za Wojnę brak autora. Lata 50. Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia. Lata 50. Wójcik Czesława Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [1s] Wójcik Czesława Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [1s] Wójcik Czesława Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa [3s] brak autora. Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Brak miejsca i daty wytworzenia. [3s] brak autora Karta legitymacyjna Stanisławy Szlimówy [Kwaskowskiej]. Warszawa.

27 [1s] Jacyniak Zaświadczenie Stanisławy Kwaskowskiej o nadaniu Medalu Pamiątkowego. Warszawa [1s] Kwaskowska Stanisława Pamiętniki żołnierzy Baonu Zośka. Warszawa [4s] Wiszniewska Maria List do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od Wiszniewskiej Marii. Warszawa [1s] brak autora Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia Jaśniewicz Zbigniew Raport z rozprawy na stopień doktora nauk medycznych Zbigniewa Jaśniewicza pt. Działalność Kierownictwa Sanitariatu "Kedywu" (kryp. "Rola 81 - Rola 82") przy Komendzie Głównej Armii Krajowej na terenie Warszawy w latach 1943/45. Warszawa [5s] Wachowicz Barbara Artykuł pt. Żołnierze Boga i Ojczyzny - Powstańcy Warszawscy. Warszawa [2s] Wiszniewska Maria List Marii Wiszniewskiej do [ ]. Warszawa [1s] 25 stron A-II/ Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Wandy Lankajtes. Biografia, legitymacje, fotografie. Wanda Lankajtes - pionierka i instruktorka pielęgniarstwa społecznego, wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Aktywna działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W placówkach służby zdrowia pracowała 45 lat. brak autora. Lata 40. Fotografia - Wanda Lankajtes w czepku. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40. brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s] brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s] brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK. Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK. Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK Agnieszka Prószyńska Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Quae regio in terris nostri non plena laboris" Owidiusz Jakaż

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum

Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum Dyrektorzy Liliany w latach 1912 2012 1. Czesław Odrowąż-Pieniążek, radca szkolny 12 września 1912 30 czerwca 1914 Urodził się 15 stycznia 1844 r. w Kowalowych k. Tarnowa.

Bardziej szczegółowo

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 2/4 87-100 Toruń Spis Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego z lat 1853-2012 Nr zespołu 80 WSTĘP DO INWENTARZA Tadeusz Hipolit

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY 2010, 73, 30 45 KAZIMIERZ JANICKI Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym Poznań Military Doctors in the Interwar Poradnia Alergologiczna, ul.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM

BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM SPIS TREŚCI DRZEWO GENEALOGICZNE MARKA CIECIURY...4 BOGDAN BUCHALCZYK...5 KPT. FELIKS WOJCIECH BUCHALCZYK...6 Okres przedwojenny...6 Okres

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 2/112 Warszawa, czerwiec 2012 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII 1924 27 VIII 1939)

Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII 1924 27 VIII 1939) [ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] ŹRÓDLAK Wojciech kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. n med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej prof. nadzw. WUM 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki.

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki. 35 DANUTA PASZKOWSKA, ROBERT BEDNARZ Kto jest kim czyli absolwenci o sobie Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej

Bardziej szczegółowo

1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii

1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii 1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii 1912 Staraniem doktora Stanisława Zaborowskiego został oddany do użytku ufundowany przez Leona Goldstanda i zarząd miasta: Miejski Zakład Położniczy im. św. Zofii

Bardziej szczegółowo

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat dzierżoniowski powiat ząbkowicki powiat kłodzki Biuletyn informacyjny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 5/2014 wałbrzych [182] issn 1643-4951 5/2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Wołanie z Wołynia Волання з Волині

Wołanie z Wołynia Волання з Волині Nr 2 (93) B Rok 16 Marzec-Kwiecień 2010 KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI NA UKRAINIE Wołanie z Wołynia Волання з Волині Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia

Bardziej szczegółowo

Nr 10/99/2013 ISSN 1428-9830 Nakład 1100 szt.

Nr 10/99/2013 ISSN 1428-9830 Nakład 1100 szt. Nr 10/99/2013 ISSN 1428-9830 Nakład 1100 szt. W numerze: Nowa hala sportowa w Dysie Uroczystości pamięci Ireny Kosmowskiej w Krasieninie połączone z poświęceniem zmodernizowanego budynku Ośrodka Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim T Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856 2006 Niniejsza publikacja przygotowana z okazji 150

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Copyright by Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, 2011 Grafika: Jerzy Blancard Redaktor: Irena Horban Zespół redakcyjny: Hanna

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM od 2001 do 2005 roku Opracowała Felicja Jałosińska WYDAWCA STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA i REGIONU JASIELSKIEGO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MIASTA JASŁA JASŁO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939

ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939 ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939 REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Warszawa Wrzesień 1939 REGULAMIN 1. W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008 FOTO TOMASZ ŻYŁKO 2 Zapraszamy! aktualności w numerze Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Adres redakcji: Biuro Małopolskiej Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

TOM XXII 4(84)2014 R.

TOM XXII 4(84)2014 R. TOM XXII 4(84)2014 R. Na okładce: Magister farmacji ANTONINA LEŚNIEWSKA /1866-1937/ Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał

Bardziej szczegółowo