Najlepsi w regionach i w całej Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsi w regionach i w całej Polsce"

Transkrypt

1 organizator: Partner strategiczny: Główny PARTner merytoryczny: e v e n t y Partnerzy merytoryczni: Czwartek 3 grudnia 202, nr 242 (3380) Przedsiębiorcy robią swoje Marcin Piasecki wydawca DGP To już finał tegorocznej edycji Skrzydeł Biznesu. I dlatego w tym miejscu wypada podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie: partnerom, prelegentom i kolegom z Dziennika Gazety Prawnej, którzy je przygotowali. Przede wszystkim podziękowania należą jednak się Państwu, właścicielom i przedstawicielom małych i średnich firm, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach. Podczas warszawskiej gali padło mnóstwo ciepłych słów i nie była to kurtuazja: małe i średnie przedsiębiorstwa są niezwykle istotne dla Dziennika Gazety Prawnej, mamy też nadzieję, że Skrzydła Biznesu są wyróżnieniem ważnym dla środowiska biznesu. Wniosek, jaki można wysnuć z tych spotkań, nie jest może szczególnie odkrywczy, lecz niezmiennie prawdziwy. Bez aktywności małego i średniego biznesu, bez codziennych zmagań przedsiębiorców nasza gospodarka się nie wybroni. To Wy jesteście jej siłą napędową, i to siłą, która doskonale sobie radzi niezależnie od warunków. Statystyki diagnozują spowolnienie gospodarcze czy wręcz kryzys, my, dziennikarze go opisujemy, a przedsiębiorcy po prostu robią swoje. Jasne, że jest ciężej, ale bardzo daleko od jakiegokolwiek poczucia kapitulacji. To pocieszające. Najlepsi w regionach i w całej Polsce Fot. wojciech górski Metodologia: jak przyznawane są Skrzydła Biznesu Laureaci naszego rankingu to firmy jednocześnie dynamiczne i wiarygodne Laureaci zestawienia Skrzydła Biznesu 202 Dziennika Gazety Prawnej zostali wytypowani przez HBI Polska Bisnode Group, wiodącego dostawcę biznesowych baz danych B2B. Proces wyłonienia zwycięzców przebiegał dwustopniowo. W pierwszej fazie z bazy danych HBI Polska Bisnode Group zostały wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorców, których obrót nie przekroczył 200 mln zł, a zatrudnienie 250 pracowników. W drugiej fazie na bazie know-how D&B Poland spośród tej grupy zostały wyłonione firmy, które w latach 200 i 20 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, są firmami w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, nie są w stanie upadłości i likwidacji oraz terminowo złożyły do KRS sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata obrachunkowe lub przesłały swoje wyniki bezpośrednio do HBI Polska Bisnode Group. Firmy zostały podzielone na cztery grupy: przedsiębiorstwa mikro, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 8 mln zł, przedsiębiorstwa małe, z obrotem nieprzekraczającym 40 mln zł, i przedsiębiorstwa średnie, których sprzedaż w 200 była nie większa niż 200 mln zł. Dodatkowo w specjalnie stworzonej na potrzeby rankingu kategorii mikrobiznes zestawione zostały firmy, których obrót nie przekroczył mln zł. W przypadku porównywalnej oceny wiarygodności firm wyższe miejsce w rankingu przypadło firmie charakteryzującej się większą dynamiką wzrostu sprzedaży. Ocena wiarygodności określana jest na podstawie wskaźnika Failure Score D&B Poland definiowanego jako wskaźnik ryzyka upadłości firmy, stworzony przez D&B na podstawie modelu statystycznego, który wyznacza prawdopodobieństwo upadku firmy w ciągu następnych 2 miesięcy. Prawdopodobieństwo wyznaczono na podstawie obserwacji zachowań blisko 400 tys. firm prowadzących pełną księgowość. Grupę Bisnode Polska tworzą wywiadownie gospodarcze D&B Poland, Soliditet Polska, wiodący dostawca biznesowych baz danych HBI Polska oraz portal doradztwa biznesowego Verdict.pl. HBI Polska z Bisnode Group Dzięki najmniejszym firmom Polska utrzymuje się na fali wzrostu Przedsiębiorstwa z sektora MSP mają w Polsce ogromną przewagę liczebną, podobnie jak w innych krajach gospodarki rynkowej. W naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 3,4 mln firm. 98 proc. z nich to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tj. zatrudniających mniej niż 250 pracowników i z obrotem nieprzekraczającym 43 mln euro rocznie. Pod tym względem Polska nie odbiega od gospodarek Unii Europejskiej. O sile sektora świadczy to, że zatrudnionych w nim jest niemal 9 mln Polaków, czyli prawie 70 proc. wszystkich zatrudnionych w naszym kraju. W Polsce 94 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, 4,7 proc. to firmy małe, a niewiele ponad proc. to przedsiębiorstwa zaliczane do kategorii firm średnich i dużych. Warto podkreślić, że 2,8 mln to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (to 83 proc. ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów działających na polskim rynku). W tegorocznym zestawieniu ogólnopolskim dominują firmy z województwa mazowieckiego. Mazowsze jest regionem z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, z dwoma świetnie prosperującymi ośrodkami przemysłowymi, miastem stołecznym Warszawą i Płockiem. Głównymi sektorami gospodarki regionu są handel, telekomunikacja, usługi finansowe, IT i petrochemiczny z największą w kraju rafinerią ropy naftowej w Płocku. Warto nadmienić, że w Warszawie, okolicznych miastach zatrudnionych jest blisko 4 proc. wszystkich pracowników w kraju. W województwie łódzkim przemysł skupia blisko 7,5 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 6 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje region na szóstym miejscu w Polsce. Głównymi gałęziami przemysłu jest od wielu lat lekki przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł elektrotechniczny, elektromechaniczny. Przemysł skoncentrowany jest głównie w aglomeracji łódzkiej: Łodzi, Zgierzu i Pabianicach. W regionie produkuje się 70 proc. krajowej produkcji wyrobów tekstylnych i ponad 60 proc. sprzętu AGD co klasyfikuje region na pierwszym miejscu w kraju. Gratulujemy wszystkim firmom, które znalazły się na wysokich miejscach trzeciej edycji naszego rankingu w województwach łódzkim i mazowieckim, a szczególnie gorąco najlepszym w zestawieniu ogólnopolskim. Szczegółowe zestawienia najlepszych firm znajdą Państwo na str. 2, 4 i 6. mww Wybór opodatkowania z korzyścią dla firmy Wielu przedsiębiorców prowadzących nieduże firmy właśnie się zastanawia, jaka forma podatku dochodowego może się okazać dla nich najkorzystniejsza w przyszłym. Decyzję muszą podjąć do 2 stycznia 203 r. Krzysztof Tomaszewski Obowiązujące przepisy dają możliwość właścicielom niewielkich przedsiębiorstw możliwość wyboru sposobu rozliczeń na kolejny rok podatkowy. Problem w tym, że nie jest to wcale takie proste. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę wiele czynników, takich chociażby jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, spodziewane dochody, ponoszone koszty, możliwości korzystania z ulg i preferencji podatkowych itp. W każdym razie decyzję o ewentualnej zmianie sposobu opodatkowania w przyszłym przedsiębiorcy powinni podjąć do 2 stycznia 203 r. To nieco dłuższy termin niż zazwyczaj. Z przepisów generalnie wynika, że wniosek o wyborze opodatkowania za dany rok podatkowy składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia tego, jednak w przyszłym ten właśnie dzień wypada w niedzielę. W związku z tym podatnicy zyskają dodatkowy dzień. Jaki zatem sposób opodatkowania może być w praktyce najbardziej przydatny przy prowadzeniu niedużej firmy? Otóż za podstawową formę rozliczeń uważa się zasady ogólne przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca w takim przypadku podlega skali podatkowej. Jeśli osiągnie w ciągu podatkowego dochód do wysokości około 85,5 tys. zł, to skorzysta ze stawki wynoszącej 8 proc. Gdy przekroczy ten limit, to od nadwyżki będzie już musiał zapłacić podatek według 32-proc. stawki. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że podatek jest liczony od uzyskanego dochodu. Oznacza to, że od przychodu firmy odejmuje się koszty, które przyczyniły się do jego uzyskania. Jeżeli więc przedsiębiorca przewiduje, że będzie ponosił relatywnie wysokie wydatki związane z funkcjonowaniem jego biznesu, a przy tym spodziewa się niezbyt wysokich dochodów, to powinien rozważyć zastosowanie zasad ogólnych PIT. Ich zaletą jest również np. możliwość wspólnych rozliczeń z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto zasady ogólne umożliwiają korzystanie również z innych preferencji i ulg. To oczywiście pozwala zoptymalizować obciążenia podatkowe. dokończenie na str. 5

2 D2 Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 202 nr 242 (3380) Najlepsze firmy województwa łódzkiego LP Nazwa rejestrowa Miasto Branża Łódzkie może się chwalić nie tylko branżą włókienniczą W województwie łódzkim powstaje 6,2 proc. PKB Polski Wśród najmniejszych zestawionych firm z województwa łódzkiego zwycięzcą został Zakład Badawczo-Produkcyjny Diaborex sp. z o.o. z Łodzi. Specjalizuje się w produkcji narzędzi diamentowych dla przemysłu maszynowego. Tylko w ostatnich dwóch latach spółka zwiększyła swój przychód o ponad 23 proc. i zysk o 06 proc. Miejsce drugie zajęła spółka Analytical R&D. Rozpoczęła działalność w 2009 r. na terenie łódzkiego Technoparku. Specjalizuje się w świadczeniu usług laboratoryjnych z zakresu badań fizykochemicznych materiałów i produktów, przeprowadzaniu szkoleń i ekspertyz jakościowych. Działa na rynku spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Miejsce trzecie z ponad 200-proc. dynamiką wzrostu wartości przychodu r./r. zajęła spółka Edan-Trans. Na trudnym rynku spedycyjnym działa zaledwie od dwóch lat. Rzetelnie reguluje zobowiązania finansowe wobec kontrahentów, co dowodzi jej stabilności i wiarygodności biznesowej. W kategorii firm mikro pierwszą pozycję zajęła Polska Grupa Vendingowa z Kutna. Jej główną działalnością jest zarządzanie automatami sprzedającymi napoje i produkty spożywcze. Kondycję finansową firmy potwierdza Certyfikat Wiarygodności Biznesowej D&B Poland. Przez ostatnie pięć lat spółka blisko pięciokrotnie zwiększyła swój przychód ze sprzedaży. Miejsce drugie zajęła łódzka firma Rotex Oil S.C. Firma specjalizuje się w imporcie i sprzedaży koncentratu do spryskiwania szyb samochodowych. Pierwszą trójkę zamyka spółka MMplus z Łodzi. Głównym profilem działalności firmy jest sprzedaż, dystrybucja i serwis urządzeń fiskalnych i nawigacyjnych jak również i drukarek. Wśród firm małych laureatem została firma LSI Software S.A. Uznawana jest za wiodącego na polskim rynku producenta oprogramowania finansowego IT stosowanego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ostatni rok obrachunkowy był niezwykle udany dla spółki. Ponad 8 mln zł przychodu ze sprzedaży stanowi blisko 0 proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego. Miejsce drugie zajęła mająca swoją siedzibę w Łodzi spółka Bobst Polska. Firma jest wiodącym na świecie dostawcą urządzeń i usług dla producentów opakowań z tektury i wszelkiego typu materiałów elastycznych. W ostatnich dwóch latach firma zwiększyła zysk z 225 tys. do blisko 5 mln w 20. Miejsce trzecie zajęła spółka Api.pl z Aleksandrowa Łódzkiego (branża poligraficzna). Failure Score Dynamika sprzedaży (200/20) Obrót Zysk brutto Zysk netto Mikrobiznes sprzedaż do mln zł Z.B.P. Diaborex Sp. z o.o. Łódź Produkcja narzędzi 00 23,62% , ,2 3 67,2 2 Analytical R&D Sp. z o.o. Łódź Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 00 22,59% , , ,02 3 Edan - Trans Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski Transport drogowy towarów ,02% , , ,85 4 Nervous Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 99,54% ,77 0 9,47 0 9,47 5 Polbudex Sp. z o.o. Skierniewice Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 98 23,75% , ,65 783,65 6 4DF Sp. z o.o. Łódź Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 98,4% 32 80,7 79,65 79,65 7 SPARQ - Systems Sp. z o.o. Sp.k. Łódź Działalność związana z oprogramowaniem 97 4,29% , , ,5 8 EXMET Sp. z o.o. Łódź Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 96 37,03% , , ,23 9 Budtech Sp. z o.o. Sieradz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 94 6,4% , , ,80 0 Marktom Sp. z o.o. Łódź Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 94 3,32% , , ,70 Agmadoro Sp. z o.o. Łódź Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 93,4% , , ,40 2 ERG Sp. z o.o. Łódź Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 92 2,96% , , ,39 3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Fazena Radomsko Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 84 0,07% , ,00 0,00 4 Poswojsku PL Sp. z o.o. Zduńska Wola Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 77 5,4% 62 09, , ,5 5 Biocom Sp. z o.o. Łódź Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 77 3,40% 5 648, , ,90 Firmy mikro sprzedaż do 8 mln zł Polska Grupa Vendingowa Sp. z o.o. Kutno Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 00 86,69% , , ,46 2 Rotex Oil s.c. Łódź Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 00 8,46% , , ,56 3 MMplus Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 73,08% , , ,39 4 Ab Logistics Sp. z o.o. Skierniewice Transport drogowy towarów 00 66,5% , , ,95 5 SISA Polska Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 56,45% , , ,85 6 Stoltronic Polska Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 34,70% , , ,7 7 Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. Łódź Naprawa i konserwacja maszyn 00 33,4% , , ,26 8 Tubex Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 00 3,47% , , ,00 9 Janisz Sp. z o.o. Gieczno Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 00 30,3% , ,83 665,83 0 Torus K. R. Zawistowscy Sp.J. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 25,07% , , ,47 Chemproha Poland Sp. z o.o. Zgierz Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 00 23,54% , , ,09 2 BERTRANS S A Rawa Mazowiecka Transport drogowy towarów 00 9,95% , , ,49 3 BARRY CALLEBAUT POLSKA Sp. z o.o. Łódź Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 00 9,9% , , ,66 4 AD AKTA Sp. z o.o. Łódź Działalność archiwów 00 2,23% , , ,56 5 AGAT IT S A Łódź Działalność związana z oprogramowaniem 00 8,69% , , ,87 Firmy małe sprzedaż do 40 mln zł LSI Software SA Łódź Działalność związana z oprogramowaniem 00 08,4% , , ,00 2 Bobst Polska Sp. z o.o. Łódź Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 00 65,08% , , ,3 3 Api.PL Sp. z o.o. Rąbień Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 00 48,0% , , ,00 4 Provit Sp. z o.o. Kutno Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 00 40,20% , , ,78 5 JBD S.A. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 38,65% , , ,24 6 Polfruta Agnieszka Moczyńska Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 34,53% , , ,27 7 Merrid Controls Sp. z o.o. Łódź Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 00 33,53% , , ,09 8 CP Trade Łódź Sp. z o.o. Łódź Wykonywanie instalacji elektrycznych 00 3,5% , , ,83 9 POLGEN Sp. z o.o. Sp. k. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 30,87% , , ,30 0 Kondor Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 00 29,58% , , ,00 Nowakowski Transport Sp. z o.o. Biała Transport drogowy towarów 00 28,2% , , ,55 2 Reynders Etiketten Polska Sp. z o.o. Kruszów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 00 23,87% , , ,2 3 Buzet Sp. z o.o. Wieluń Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 00 22,73% , , ,93 4 Geplastyk Polska Sp. z o.o. Rąbień Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 00 8,3% , , ,08 5 Kris Line Sp. z o.o. Łódź Produkcja bielizny 00 7,95% , , ,80 Firmy średnie sprzedaż do 200 mln zł Joka Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 00 00,66% 2 64, , ,23 2 Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A. Łódź Roboty związane z budową dróg i autostrad 00 88,90% , , ,38 3 P.P.U.H. Konstalex Sp. z o.o. Radomsko Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 00 87,25% , , ,47 4 Rena Łódź Sp. z o.o. Łódź Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 00 76,44% , , ,77 5 Martis S.A. Aleksandrów Łódzki Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 00 52,37% , , ,45 6 Tinby Sp. z o.o. Zduńska Wola Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 00 46,96% , , ,00 7 Magellan S.A. Łódź Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 00 32,52% , , ,00 8 Solar Polska Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 00 28,35% , , ,27 9 INKOM Sp. z o.o. Bełchatów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 00 2,77% , , ,39 0 ELKOMTECH S.A. Łódź Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 00 20,65% , , ,95 PRIMULATOR Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 9,79% , , ,26 2 GRUDZEŃLAS Sp. z o.o. Sławno Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 00 9,28% , , ,26 3 ENKEV POLSKA S A Łódź Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 00 9,05% , , ,65 4 HAZBI SP Z O O Łowicz Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 00 8,7% , , ,22 5 Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o. Smardzewice Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 00 8,65% , , ,70 W kategorii średnich firm pierwsze miejsce zajęła spółka Joka z Tomaszowa Mazowieckiego. Zajmuje się zaopatrzeniem firm i indywidualnych odbiorców w materiały budowlane i wykończeniowe. Ponad 2 mln zł przychodu ze sprzedaży przyniosło 2 mln zł zysku. W porównaniu do uprzedniego firma zwiększyła o 00 proc. swój przychód i 56 proc. swój zysk. Na liście tegorocznych laureatów miejsce drugie zajęło przedsiębiorstwo Unidro specjalizujące się w realizacji obiektów budownictwa drogowego wraz z infrastrukturą. Podstawowym zakresem działalności spółki jest budowa oraz modernizacja dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, parkingów, torowisk tramwajowych, wraz z infrastrukturą inżynieryjną. Warto podkreślić, że spółka w 200 została wyróżniona w rankingu Skrzydła Biznesu. Pierwszą trójkę zamyka P.P.U.H. Konstalex. Działa w szeroko pojętej branży konstrukcji stalowych mających swoje zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Rozpoczęło swoją działalność w 993. Firma działając na rynku od kilkunastu lat, objęła zasięgiem teren całego kraju, a także zdobyła zaufanie na rynkach państw europejskich i światowych. HBI Polska z Grupy Bisnode

3 Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 202 nr 242 (3380) D3 Pytamy o przyszłość sektora MSP Na spotkaniu Skrzydeł Biznesu w Warszawie zapytaliśmy o rolę państwa w biznesie i zmiany, jakie przyniosą najbliższe lata w finansowaniu i priorytetach polskiej gospodarki Przedsiębiorcy narzekają na nieracjonalne, niestabilne i czasami nazbyt surowe prawo. Z drugiej strony liczą na wsparcie ze strony państwa, m.in. pomoc w finansowaniu swoich przedsięwzięć. Jakie przedsięwzięcia będą mogły liczyć na większe wsparcie w nowej perspektywie finansowej? Jerzy Majchrzak dyrektor departamentu innowacji i przemysłu Ministerstwa Gospodarki Jesteśmy w momencie, w którym kończą się pieniądze wydawane w ramach perspektywy Te pieniądze są teraz w gospodarce, ale jeszcze nie potrafimy stwierdzić, czy przełożą się na oczekiwany wzrost. Można jednak powiedzieć, że niemal połowa tych środków została wydana na zakup technologii i urządzeń. Drugi istotny element to fakt, że wprawdzie do konkursów zgłaszały się firmy bardzo innowacyjne, ale pieniądze dostawały raczej te mniej innowacyjne. Wynikało to z faktu, że ich projekty dawały większą pewność, były obarczone mniejszym ryzykiem. W nowej perspektywie finansowej, prawdopodobnie ostatniej o takiej skali, znacząco wzrosną nakłady na innowacje. Po pierwsze będzie finansowany cykl innowacyjny, czyli proces od badań do wdrożenia. Po drugie przewidujemy ograniczenie dotacji na zakup maszyn i urządzeń. Skoncentrujemy się na elemencie rozwoju. Zmiany zajdą także w dofinansowaniu szkoleń: z dotacji dla firm szkoleniowych chcemy przejść na wsparcie dla przedsiębiorstw, które będą zamawiały szkolenia odpowiednie do swoich potrzeb. Czy polskie prawo i polscy przedsiębiorcy są przygotowani na poprawianie innowacyjności w gospodarce? Paulina Zadura-Lichota dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP będzie brać udział w poprawianiu prawa, mamy prowadzić tzw. test MSP, czyli będziemy testować projekty zmian, sprawdzać, jaki one będą miały wpływ na stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przyglądamy się teraz metodom, jakie są stosowane w innych krajach. Pozostałe obszary to finansowanie działalności MSP oraz edukacja i doradztwo. Żyjemy w świecie, w którym nikt, także przedsiębiorcy, nie są w stanie ogarniać wszystkich innowacji, jakie dokonują się w ich sektorach czy branżach. Jeśli chcemy żyć w nowoczesnym państwie, musimy im w tym pomagać. Czy państwo powinno pomagać firmom? Maciej Grelowski przewodniczący Rady Głównej Business Centre Club Nauczony doświadczeniem, zawsze obawiam się hasła państwo pomaga firmom. Państwo powinno robić to, co do niego należy, bez względu na turbulencje, które można nazwać kryzysem czy spowolnieniem. Przedsiębiorcy bez przerwy działają w okresie jakichś turbulencji, zazwyczaj wywoływanych przez państwo lub jego urzędników. Państwo nie może chować się za słowem kryzys, uzasadniając nim swoje zaniechania czy nadzwyczajne działania. Jeśli natomiast będzie spełniało swoje obowiązki, to może doczekamy się chwili, w której nasz anachroniczny system podatkowy zostanie zweryfikowany i codzienne utarczki z urzędami skarbowymi przejdą do przeszłości, być może administracja przestanie się rozrastać i usztywniać, uzasadniać swoje działania wyższą koniecznością. Mieczysław Bąk zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Zasadnicza rola państwa nie zmienia się w zależności od tego, w jakim momencie cyklu gospodarczego się Fot. wojciech górski znajdujemy. W okresie spowolnienia jednak powinno reagować na to, co się dzieje w gospodarce. Przykłady można znaleźć choćby w czasach pierwszej fali spowolnienia, kiedy specjalną ustawą wprowadzono nowe uregulowania na rynku pracy, które nadały mu na ściśle określony czas większą elastyczność. Postulowaliśmy przedłużenie tych rozwiązań. Państwo nie powinno więc przejmować funkcji gospodarczych, tylko obserwować rynek i dostosowywać swoją politykę do tego, co się dzieje w gospodarce. Powinno też zwrócić uwagę na dobre wykonywanie funkcji, które ma, przede wszystkim w obszarze tworzenia prawa. Wciąż nie możemy się doczekać stabilnego prawa, które brałoby pod uwagę doświadczenia przedsiębiorców. Wiele już zrobiono, zwłaszcza w zakresie konsultacji, choćby poprzez platformę internetową, ale prawo ciągle pozostawia wiele do życzenia, jak ustawa o ograniczaniu barier w gospodarce. Ważna, potrzebna, ale nie bez błędów, których można było uniknąć, jak zbyt mechaniczne potraktowanie dłużników w restrykcjach przez VAT. not. mww Co zrobić, gdy partnerzy w biznesie nie chcą nam zapłacić Andrzej Kulik pełnomocnik zarządu Krajowego Rejestru Długów Zachwianie płynności finansowej może stać się przyczyną bankructwa firmy. Czy są sposoby, by radzić sobie z nieuczciwymi kontrahentami? Z problemem nieuregulowanych zaległości w swojej działalności może spotkać się prawie każda firma. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w największym stopniu odczuwają brak płynności finansowej, nawet kilka niezapłaconych faktur może doprowadzić do bankructwa. Według ostatniego Portfela Należności Polskich Przedsiębiorstw przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów skala zadłużenia w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc. Coraz większe zatory płatnicze powodują utratę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Aż dla 68 proc. polskich firm, niespłacone należności stanowią barierę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy coraz częściej muszą kredytować swoich kontrahentów, przez co narażają się na utratę płynności finansowej. Straszenie kryzysem sprawiło, że wielu przedsiębiorców przyjęło postawę asekuracyjną płacą swoim dostawcom dopiero wówczas, gdy otrzymają należność od swoich klientów, obawiając się, że jeśli uregulują rachunki wobec tych pierwszych, a nie dostaną zapłaty od drugich, zostaną bez środków na prowadzenie działalności. I jest to zasadniczy powód narastania zatorów płatniczych. W przypadku niektórych branż, jak na przykład budownictwo czy hotelarstwo, taki przestój powoduje ograniczenie, a nawet wstrzymanie inwestycji. Najważniejsze jest sprawdzenie, czy przyszły kontrahent nie zalega z płatnościami wobec wierzycieli. Dzięki raportom dostępnym w systemie Krajowego Rejestru Długów możliwe jest zminimalizowanie ryzyka transakcji handlowych. Raport na temat danego przedsiębiorcy lub konsumenta może zawierać zarówno negatywne, jak i pozytywne informacje o nim. Aby dostarczyć jeszcze dokładniejszy obraz kontrahenta, KRD rozpoczął współpracę z wywiadownią gospodarczą Verdict. Raporty Verdich zawierają m.in. ocenę kondycji finansowej, sugerowaną kwotę kredytu kupieckiego, a także informacje o opóźnieniach w płatnościach. Otrzymane dane zdecydowanie ułatwiają podjęcie właściwej decyzji biznesowej i powinny poprzedzać rozpoczęcie każdej współpracy. Ufać, ale sprawdzać Warto jest też na bieżąco śledzić sytuację finansową kontrahenta. Pozwoli to zorientować się, gdy w jego firmie zaczną pojawiać się problemy z płatnościami. Nawet jeśli dotyczą innych spraw, to ważny sygnał, aby zareagować. Kolejną zasadą jest podpisanie odpowiednio sporządzonej umowy. Wszelkich zmian i dodatkowych uzgodnień również należy dokonywać w formie pisemnej. Trzeba także pamiętać, by wcześniej sprawdzić, czy osoba reprezentująca firmę posiada do tego odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą, należy reagować natychmiast i ustalić przyczynę powstania zaległości. Z doświadczeń Krajowego Rejestru Długów wynika, że dłużników można podzielić na trzy grupy - bankrutów, oszustów i ryzykantów. Warto zorientować się, z jakim typem dłużnika mamy do czynienia i w zależności od tego dobrać odpowiednią metodę postępowania. Pierwszy typ to ci, którzy utracili płynność finansową w wyniku zdarzeń losowych lub niewłaściwego zarządzania firmą. Nie są oni w stanie spłacić swoich należności, choć rzetelnie podchodzą do swoich zobowiązań. W tym przypadku warto rozwiązać Jak sprawdzić otoczenie biznesowe? W ramach akcji Krajowego Rejestru Długów Sprawdź otoczenie biznesowe każdy za darmo może sprawdzić od 0 do 500 numerów NIP swoich klientów, kontrahentów lub konkurencji. Dzięki temu uzyska informacje, ilu z nich jest dłużnikami. Tylko raz można wziąć udział w akcji Sprawdź otoczenie biznesowe, dlatego warto wpisać jak największą liczbę NIP-ów, ponieważ zwiększa się szansa na wyłapanie nieuczciwego klienta, kontrahenta lub kogoś z konkurencji. Z dotychczasowej praktyki wynika, że tylko co czwarta firma, która sprawdziła jeden NIP, znalazła dłużnika, zaś wśród firm, które zweryfikowały 7 numerów NIP, aż 7,3 proc. trafiło na nierzetelnego płatnika w swoim otoczeniu biznesowym. sprawę polubownie i podpisać ugodę. Dłużnika bankruta powinno się umieścić w bazie dłużników KRD, ale ujawnienie tego wpisu można zawiesić, dopóki spłaty nie będą regulowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo odzyskania zaległości. W ostateczności sprawę powinno się wnieść do sądu. Druga grupa to oszuści, którzy od początku nie mają zamiaru regulować swoich zobowiązań. Cechują się dużą przebiegłością i doskonałym przygotowaniem. Najczęściej nie posiadają własnego majątku, a odnalezienie ich jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Lekarstwem na odzyskanie pieniędzy od tej grupy jest zlecenie sprawy firmie windykacyjnej lub detektywistycznej oraz umieszczenie dłużnika w rejestrze dłużników KRD. Warto też odszukać innych wierzycieli i wnieść sprawę do sądu. Ostatnia i najliczniejsza grupa to ryzykanci. Posiadają oni pieniądze potrzebne do spłaty należności, ale z różnych powodów tego nie robią. Ich metodą jest ciągłe odwlekanie zapłaty bez ponoszenia konsekwencji, które często prowadzi do zaniechania dochodzenia swoich praw przez wierzyciela. Jeśli wierzyciel nie będzie upominał się o spłatę, to ryzykant będzie liczył np. na przedawnienie długu. W tym przypadku polubowne rozwiązanie sprawy często okazuje się skuteczne, jednak dłużnik ten musi wiedzieć, jakie konsekwencje grożą mu w przypadku braku wpłaty. Zaleca się ustalenie harmonogramu wpłat oraz poinformowanie o zamiarze umieszczenia na liście dłużników KRD. By odzyskać należności Gdy kontrahent spóźnia się ze spłatą rachunków wobec nas, pierwszym krokiem, który powinno się wykonać, jest wysłanie monitu. Jeśli dalsze kroki, a więc negocjacje i próba polubownego załatwienia sprawy, nie przyniosą rezultatu, powinno się wysłać zwykłe wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie, że w przypadku braku uregulowania płatności dłużnik zostanie dopisany do Krajowego Rejestru Długów. Umieszczenie dłużnika w biurze informacji gospodarczej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo oddania niezapłaconych należności. Dopisanie dłużnika do KRD pozwoliło wierzycielom odzyskać już ponad 20 mld zł. Nikt bowiem nie chce figurować na liście, z której informacje czerpią m.in. banki, firmy leasingowe czy też inni kontrahenci. Sprawa może zostać również skierowana na drogę sądową. Nieuczciwych kontrahentów nie da się całkowicie wyeliminować z rynku, ale poznanie przyczyn zadłużeń i sposobów postępowania z nierzetelnymi firmami pozwoli na uniknięcie zatorów finansowych. Dodatkowo warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, by odzyskać pieniądze. Stosowanie się do tych zasad pozwoli zachować płynność finansową i uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

4 D4 Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 202 nr 242 (3380) Najlepsze firmy województwa mazowieckiego LP Nazwa rejestrowa Miasto Branża Failure Score Dynamika sprzedaży (200/20) Obrót Mikrobiznes sprzedaż do mln zł Microstar Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 00 33,67% , , ,03 2 Western Trading Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 2,62% , , ,85 3 Edbudex Sp. z o.o. Legionowo Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 99 43,48% , , ,3 4 Bral Sp. z o.o. Warszawa Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 99 28,48% 25 47,54 25, ,54 5 BPD Sp. z o. o. Warszawa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 99 9,39% , ,7 2,7 6 P.P.H.U. INTER - BUD Sp. z o.o. Warszawa Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 98 97,02% ,0 9 74, 8 05, 7 Figaro Software Sp. z o.o. Warszawa Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 98 67,2% 67 07, , ,56 8 Nitronet Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 97 7,86% ,99 269,94 269,94 9 Omnibus Sp. z o.o. Siedlce Transport drogowy towarów 96 3,27% , , ,76 0 Septima Med Sp. z o.o. Warszawa Praktyka lekarska specjalistyczna 96 2,27% , , ,26 Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Budownictwa Komunikacyjnego Inwest Tor Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie architektury 96 4,2% , , ,77 2 Suncon Sp. z o.o. Warszawa Działalność związana z oprogramowaniem 95 29,07% , , ,84 3 Phoenix Sp. z o.o. Płock Praktyka lekarska ogólna 95 0,26% , , ,96 4 Logmaster Sp. z o.o. Radzymin Działalność pozostałych agencji transportowych 94 43,37% , , ,3 5 Uni Finans Sp. z o.o. Warszawa Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 94 2,84% , , ,74 Firmy mikro sprzedaż do 8 mln zł Essence Sp. z o.o. Konstancin- -Jeziorna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 00 90,57% , , ,48 2 Bpco Sp. z o.o. Warszawa Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 00 66,55% , , ,02 3 Apt - Agora Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 00 5,82% , , ,80 4 Pyrylandia Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 00 47,80% , , ,90 5 Kalfoil Import Export Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 44,34% , , ,28 6 NextTel Sp. z o.o. Warszawa Wykonywanie instalacji elektrycznych 00 43,49% , 57 28, ,09 7 Medicalgorithmics S.A. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 00 4,33% , , ,57 8 SVL Sp. z o.o. Iłża Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 38,08% , , ,04 9 Elproma Elektronika Sp. z o.o. Łomianki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 00 38,05% , , ,75 0 Pekao Cargo Sp. z o.o. Warszawa Działalność pozostałych agencji transportowych 00 32,67% , , ,04 Solid Bud Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. Warszawa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 00 28,23% , , ,9 2 Hurtownia Materiałów Budowlanych I Sanitarnych Alfa Sp. z o.o. Siedlce Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 00 26,35% , , ,92 3 Sunnen Polska Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa obrabiarek 00 22,55% , , ,03 4 Plagiat Pl Sp. z o.o. Warszawa Działalność związana z tłumaczeniami 00 2,62% , , ,07 5 Borealis Polska Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 00 20,80% , , ,97 Firmy małe sprzedaż do 40 mln zł Tatra Spring Polska Sp. z o.o. Garwolin Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 00 03,28% , , ,82 2 ESOLL Sp. z o.o. Baniocha Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 00 96,65% , , ,47 3 DYNATECH Sp. z o.o. Pruszków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 00 82,76% , , ,22 4 RS - SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa Wykonywanie instalacji elektrycznych 00 8,59% , , ,85 5 Quest Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 75,94% , , ,65 6 MALCHEM Sp. z o.o. Chynów Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 00 74,67% , , ,3 7 POLIXEL S.A. Warszawa Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 00 73,9% , , ,37 8 GGG Sp. z o.o. Radom Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 00 70,2% , , ,87 9 Damovo Polska Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 00 70,7% , , ,78 0 JACK-SERVICE Sp. z o.o. Warszawa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 00 70,3% , , ,54 Vigo System S A Ożarów Mazowiecki Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 00 64,93% , , ,48 2 EURO 202 POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Pozostała działalność związana ze sportem 00 6,95% , , ,00 3 KINZO Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 60,50% , , ,37 4 ORLEN EKO Sp. z o.o. Płock Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 00 59,46% , , ,56 5 CATERTEAM Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 00 52,48% , , ,44 Firmy średnie sprzedaż do 200 mln zł DOW Polska Sp. z o.o. Warszawa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 00 3,30% , , ,56 2 Lucchini Poland Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Obróbka mechaniczna elementów metalowych 00 29,96% , , ,00 3 First Recycling Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 00 00,57% , , ,42 4 Zueblin Sp.z o.o. Pruszków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 00 83,57% , , ,9 5 Wandalex S.A. Warszawa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 00 80,79% , , ,00 6 RO.SA. - HALE Sp. z o. o. Radom Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 00 79,3% , , ,95 7 MEDCOM Sp. z o.o. Warszawa Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 00 74,85% , , ,7 8 The Boston Consulting Group Sp. z o.o. Warszawa Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 00 72,9% , , ,89 9 Telewizja Kino Polska S.A. Warszawa Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 00 70,0% , , ,86 0 Chromavis Service Sp. z o.o. Ciechanów Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 00 62,93% , , ,67 Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. Jelonki Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 00 6,40% , , ,4 2 TT - Thermo King Sp. z o. o. Grzędy Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 00 57,4% , , ,73 3 Spectra Lighting Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 00 56,42% , , ,38 4 Canon Polska Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 00 55,46% , , ,53 5 Cyfrowe Centrum Serwisowe S A Piaseczno Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 00 54,25% , , ,36 Zysk brutto w 20 Zysk netto w 20 Mazowsze stoi nie tylko Warszawą Województwo mazowieckie wytwarza ponad 20 proc. PKB Wśród najmniejszych firm zwycięzcą została warszawska spółka Microstar. Spółka znajduje się w doskonałej kondycji finansowej. Ponad 933 tys. zł przychodu za 20 rok, stanowi blisko 34-proc. wzrost rok do. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat spółka systematycznie zwiększała swój zysk. Miejsce drugie zajęła Western Trading. Głównym profilem jej działalności jest import artykułów z Hiszpanii, w tym przede wszystkim specjalistycznego obuwia dla lekarzy i personelu medycznego. Spółka systematycznie zwiększa przychód ze sprzedaży i zysk. Pierwszą trójkę zamyka spółka Edbudex z Legionowa. Specjalizuje się w pracach związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych. Ostatni rok pod względem finansowym okazał się najlepszy w całej historii spółki. W kategorii mikro firm niekwestionowaną pierwszą pozycję zajęła spółka Essence. Działa w sektorze dystrybucji naturalnych dodatków do żywności. Blisko 7 mln zł przychodu stanowi w porównaniu z rokiem 200 wzrost o ponad 90 proc. Spółka wykazała się blisko 50-proc. wzrostem zysku. Miejsce drugie zajęła spółka RED8 EVENTS. Powstała w 2006 w Warszawie. Odnosi sukcesy w branży organizacji eventów. W 20 firma wygenerowała blisko 8 mln zł przychodu (68 proc. wzrostu r./r.). Miejsce trzecie zajęła spółka BPCO z branży IT. Należy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów. W ostatnim obrachunkowym spółka wykazała się 2,5 mln zł sprzedaży (66-proc. wzrost). Bieżące dane pokazują, że firma nie zwalnia tempa. Tylko w I kwartale 202 r. wykazała ponad mln zł przychodu ze sprzedaży. Wśród małych firm czołowe lokaty zajmują firmy działające w branży kosmetycznej i chemicznej. Pierwsze miejsce zajęła spółka TAatra Spring Polska z Garwolina. Na polskim rynku działa od trzech lat. Doskonałą kondycję finansową potwierdzają przyznane certyfikaty w tym także: Certyfikat Wiarygodności Finansowej przyznany przez D&B Poland oraz Dynamiczna Firma. Blisko 9 mln zł przychodu ze sprzedaży w 20 stanowi ponad 00- proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Miejsce drugie zajęła spółka ESOLL. Zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją wysokiej jakości mieszanek alkoholowych oraz jest dostawcą innych rozpuszczalników do różnych gałęzi przemysłu. W ostatnich dwóch latach spółka zwiększyła sprzedaż z ponad 4 mln zł do ponad 28 mln zł. Pierwszą trójkę zamyka spółka Dynatech z Pruszkowa z branży produkcji i montażu urządzeń i elementów mechanicznych. Kapitałowo jest powiązana z francuską spółką Electroclass, którego jest również wyłącznym przedstawicielem handlowym w Polsce. W grupie firm średnich z ponad 3-proc. dynamiką wzrostu sprzedaży pierwsze miejsce zajęła warszawska chemiczna spółka Dow Polska. Wartym podkreślenia jest to, że terminowo realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Miejsce drugie zajęła specjalizująca się w produkcji kół żelaznych i stalowych spółka Lucchini Poland z Mińska Mazowieckiego. Ostatni rok obrachunkowy okazał się być najlepszy w całej historii spółki. Ponad 94 mln zł przychodu stanowi 30 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego. Miejsce trzecie zajęła First Recykling z Warszawy. Należy do międzynarodowej grupy IL Recycling, działającej głownie w Szwecji. HBI Polska z Grupy Bisnode

5 Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 202 nr 242 (3380) D5 Jest lepiej, niż się mówi Jaka jest sytuacja małego biznesu? Zastanawiali się nad tym uczestnicy warszawskiej gali naszego rankingu Większość obecnych na gali przedsiębiorców w zaimprowizowanym głosowaniu opowiedziała się za diagnozą, że sytuacja zbytnio się nie zmieniła: warunki prowadzenia biznesu pozostają dość trudne, ale nie pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Według Andrzeja Kulika z Krajowego Rejestru Długów małe i średnie firmy adaptują się do trudnych warunków lepiej niż mikroprzedsiębiorstwa i duże firmy. Sytuacja MSP nie jest zła. Wzrastają zatory płatnicze, ale nie zwiększa się liczba dłużników, co oznacza, że te firmy, które miały kłopoty albo nie miały zwyczaju terminowo regulować należności, nadal tego nie robią mówi Andrzej Kulik. To wygląda jednak różnie w poszczególnych branżach. Ciężka jest sytuacja w budownictwie i przetwórstwie rolnym. Te dwie branże się zadłużają. W sektorze finansowym i przemyśle jest natomiast całkiem nieźle jak na warunki. O sytuacji w firmach świadczy nie tylko płynność, lecz także skłonność do zakupów. Dotychczas firmy kredytowały zakup sprzętu lub kupowały za gotówkę. Teraz poszukują innych możliwości mówi Edyta Bielińska z Orange. Jej firma proponuje w związku z tym korzystanie z IT w formie abonamentowej. Firmy nie mogą się już zastanawiać, po co i czy inwestować w nowoczesne technologie, tylko kiedy i jak mówi Jolanta Uździcka (Streamsoft). Według niej IT jest warunkiem sukcesu, a rozsądne podejście do koniecznych inwestycji pozwala uzyskać ogromną liczbę danych na temat kondycji i możliwości przedsiębiorstwa. Zwiększa się świadomość właścicieli i kadry zarządzającej firm, co widać w podejściu do koniecznych zakupów. Tak jest np. w przypadku energii, na co zwraca uwagę Sławomir Dorożko z firmy Enea. Ceny energii ostatnio spadły, co nas jako firmę cieszy, bo nie chodzi o to, by zarabiać na jednostkowych kosztach energii mówi. Również indeksy giełdowe nie potwierdzają alarmu dla polskich przedsiębiorstw. Stopa zwrotu z głównych indeksów warszawskiej giełdy jest zdecydowanie lepsza niż np. z lokat bankowych tłumaczy Andrzej Szerszeń, dyrektor Działu Wsparcia Rozwoju Biznesu GPW. Przedsiębiorcy obawiają się skokowego rozwoju firm u progu zapowiedzianego kryzysu, bo politycy i ekonomiści powtarzają, że przyszły rok będzie najtrudniejszy. Mamy paradoksalną sytuację, bo oszczędności Polaków są rekordowe i przekraczają bln zł, oszczędności przedsiębiorstw też są wysokie, a obie strony firmy i potencjalni inwestorzy obawiają się, że to nie jest właściwy moment na emitowanie akcji i na inwestowanie mówi. Przedsiębiorcom nie pomaga biurokratyczne podejście państwa do biznesu. Skarżą się oni przede wszystkim na kontakty z fiskusem. Najwięcej skarg słyszę na długotrwałość postępowań, nieprzewidywalność decyzji i niskie kompetencje urzędników skarbowych mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny z Peter Nielsen & Partners Law Office. Mamy do czynienia z rozbieżnym orzecznictwem. Co prawda ten trend maleje i interpretacje dyrektorów izb skarbowych są ujednolicane przez Ministerstwo Finansów, ale wciąż można spotkać różne stanowiska w podobnych sytuacjach. Oczywiście podatnicy skarżą się na wysokie podatki, ale warto powiedzieć, że w Polsce są i tak niższe niż w wielu innych krajach dodaje. Ciekawy głos ze strony obecnych na sali przedsiębiorców może być podsumowaniem tej krótkiej dyskusji. Zwrócono uwagę na to, że mimo powtarzanych (także w mediach) tez o kryzysie dynamika rozwoju jest mniejsza, ale nadal dodatnia. Po drugie, skoro przedsiębiorcy inwestują, to znaczy, że mądrze podchodzą do biznesu. Jest lepiej, niż się mówi padł głos z sali. Najwyraźniej polska mała i średnia przedsiębiorczość ma się nieźle. Z dyskusji widać, że właściciele mniejszych firm nie myślą tylko o przetrwaniu, ale zastanawiają się, jak mimo wszystko rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Wbrew nastrojom. mww Fot. wojciech górski Nowe oprogramowanie: zarządzanie się opłaca Jola Uździcka dyrektor rozwoju produktu Co składa się na koszt inwestycji w nowe oprogramowanie W firmach na co dzień korzysta się z różnych programów wspomagających wykonywanie obowiązków. Dla każdego zarządzającego przedsiębiorstwem najtrudniejszy jest zazwyczaj wybór oprogramowania do zarządzania system ERP. W dużej mierze trudność polega na tym, żeby dokładnie ustalić, jakie mamy oczekiwania wobec takiego oprogramowania, przygotować się organizacyjnie do wdrożenia systemu, przekonać współpracowników do nowego sposobu zarządzania i zmian jakie zwykle następują w firmie oraz wiele innych czynników. Kadra zarządzająca świadoma konieczności zastosowania systemów ERP do wspomagania zarządzania nie kwestionuje już dzisiaj potrzeby posiadania takich narzędzi, nie traktuje ich jak zbędny koszt, ale jak inwestycję w rozwój, ponieważ dobrze dobrany system dostarcza informacji o kondycji przedsiębiorstwa, o opłacalności realizowanych działań, o zmieniających się trendach, o zakłóceniach w realizacji procesów, o marnotrawstwie zasobów (muda), o ciągłej zmianie harmonogramów i nieregularności w działaniu (mura), o przeciążeniach maszyn i ludzi (muri) itp. Znając przyczyny nieefektywnych działań, można je eliminować i redukować wszystkie zbędne koszty będące konsekwencją tych działań. Inwestycja w oprogramowanie, jak każda inna inwestycja wiąże się z określonymi kosztami, które ponosi się w określonym celu i dla określonych przyszłych korzyści. Cele są różne: usprawnienie pracy i komunikacji, ujednolicenie narzędzi wspomagających zarządzanie, standaryzacja, szybka reakcja na potrzeby klienta dzięki informacji dostępnej na bieżąco, walka z informacyjną czarną dziurą. Korzyści także są różne: zmniejszenie stanów magazynowych, redukcja kosztów, zmniejszenie nadprodukcji, zmniejszenie ilości odpadów i braków, oszczędność czasu związana z rejestrowaniem i przetwarzaniem danych, dostęp do spójnych informacji, wyeliminowanie błędów ludzkich związanych z wprowadzaniem danych dzięki możliwościom automatyzacji itp. Co składa się na koszt inwestycji w nowe oprogramowanie? Na pewno koszt licencji, który jest inwestycją w oprogramowanie zapewniające dostęp do spójnych danych dostarczanych w odpowiednio szybkim czasie, koszt zakupu sprzętu, który jest inwestycją w zasoby niezbędne do sprawnego działania nowego oprogramowania, koszt wdrożenia, który stanowi inwestycję w usprawnienie zarządzania i standaryzację pracy, koszt szkoleń, który jest inwestycją w szybkie przygotowanie pracowników do użytkowania nowego systemu, oraz koszt aktualizacji, który stanowi inwestycję w rozwój posiadanego systemu i nowe możliwości zarządzania bo przecież nie kupuje się takich narzędzi na półkę, tylko po to, aby efektywnie je wykorzystywać w codziennej pracy i rozbudowywać wraz z rozwojem firmy pod okiem kadry zarządzającej, która monitoruje kluczowe procesy i decyduje o zmianach mających na celu ciągłe doskonalenie. Wybór opodatkowania z korzyścią dla firmy Przedsiębiorcy mogą również wybrać podatek liniowy. Ma on jedną stawkę, która wynosi 9 proc. Także w tym przypadku podatek trzeba płacić od dochodu, istnieje zatem możliwość uwzględniania kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Nie trzeba informować, że wszystko bez zmian Przedsiębiorca prowadzący niewielką firmę oczywiście może dojść do wniosku, że dotychczasowa forma opodatkowania będzie dla niego najkorzystniejsza również w przyszłym. W takiej sytuacji nie musi on informować urzędu skarbowego, że w dalszym ciągu będzie korzystał z dotychczasowego sposobu rozliczeń. Jeżeli do 20 stycznia (a w przyszłym wyjątkowo do 2 stycznia) podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, to uważa się, że poprowadzi nadal swoją firmę opodatkowaną w dotychczasowy sposób. Zalety podatku liniowego Podatek liniowy może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy przewidują, że będą osiągać wysokie dochody. Niezależnie bowiem od ich wysokości będą one objęte 9-proc. stawką. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy decydujący się na podatek liniowy nie mogą korzystać z określonych ulg i preferencji, do których mają prawo rozliczający się według skali PIT. Warto też zaznaczyć, że z podatku liniowego nie mogą skorzystać te osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia dla byłego lub obecnego pracodawcy usług pokrywających się z wykonywanymi na podstawie stosunku pracy. Wszyscy, którzy zdecydują się na wybór zasad ogólnych lub podatku liniowego, muszą pamiętać, że będą musieli prowadzić albo podatkową księgą przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe. Dodajmy, że księgi są obowiązkowe, jeżeli firma osiągnie limit przychodów stanowiący równowartość,2 mln euro. Dokładnie zł wynosi po przeliczeniu wspomniany limit przychodów, którego osiągnięcie w 202 zobowiązuje do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 203. Tak czy inaczej tego rodzaju wymagania ewidencyjne oznaczają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Ryczałt ewidencjonowany Właściciele firm mogą jednak również wybrać na przyszły rok uproszczone formy opodatkowania. Taką formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku jak sama nazwa wskazuje opodatkowany jest przychód. Nie można już zatem uwzględniać kosztów uzyskania przychodu, jednak stawki zryczałtowanego podatku są dość niskie. Zależą od rodzaju działalności gospodarczej. I tak przykładowo dla handlu stawka wynosi 3 proc., dla robót budowlanych 5,5 proc., dla przychodów z działalności usługowej 8,5 proc., dla świadczenia usług związanych z wydawaniem m.in. pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego 7 proc., dla wolnych zawodów 20 proc. Jeżeli zatem przedsiębiorca nie będzie ponosił dużych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, to może być dla niego opłacalny wybór podatku zryczałtowanego. Nie bez znaczenia jest również to, że ryczałtowcy muszą prowadzić znacznie bardziej uproszczoną ewidencję. Warto jednak pamiętać, że nie każda działalność może być rozliczana ryczałtem. Szczegóły określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto z jej przepisów wynika m.in., że z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim uzyskali przychody z danej działalności nieprzekraczające równowartości 50 tys. euro (za 202 rok to zł). Najprostsza karta podatkowa Istnieje również możliwość wyboru rozliczeń w formie karty podatkowej. Jest to najprostszy sposób. Żeby jednak skorzystać z karty, trzeba spełniać określone warunki. Generalnie karta jest dostępna dla przedsiębiorców świadczących różne usługi, np. dla murarzy, ślusarzy, zegarmistrzów, szewców, dekarzy, fryzjerów czy krawców. Podatek dochodowy w formie karty mogą też płacić m.in. osoby zajmujące się handlem detalicznym żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej,5 proc. Osoby zamierzające rozliczać się w formie karty powinny złożyć wniosek w tej sprawie naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu PIT-6. Oczywiście powinny to zrobić do 2 stycznia 203 r. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego odrębnie na każdy rok. Prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty generalnie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

6 D6 Dziennik Gazeta Prawna, 3 grudnia 202 nr 242 (3380) Wyniki ogólnopolskie LP Nazwa rejestrowa Miasto Branża Failure Score Dynamika sprzedaży (200/20) Obrót Mikrobiznes sprzedaż do mln zł Certus Capital S.A. Wrocław Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania , , ,83 2 Logintrade S.A. Wrocław Działalność związana z oprogramowaniem , , ,67 3 Microstar Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń , , ,03 4 Nenufar Club Sp. z. o. o. Kościan Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki , , ,52 5 Group Two Sp. z o.o. Rybnik Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , , ,99 6 Z.B.P. Diaborex Sp. z o.o. Łódź Produkcja narzędzi , ,2 3 67,2 7 Analytical R&D Sp. z o.o. Łódź Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych , , ,02 8 Agencja Celna Konin Sp. z o.o. Modła Królewska Działalność pozostałych agencji transportowych , , ,57 9 P.P.U. Unia Sp. z o.o. Gdańsk Działalność pozostałych agencji transportowych , , ,00 0 Western Trading Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana , , ,85 Erbet B Sp. z o.o. Nowy Sącz Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych , , ,76 2 Komrach Sp. z o.o. Olkusz Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe , , ,49 3 Osiedle Malownicze Sp. z o.o. Wrocław Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe , , ,4 4 ICS COMPLEX Sp. z o.o. Kamieniec Ząbkowicki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych , , ,83 5 MMB DRIVES Sp. z o.o. Gdańsk Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych , , ,02 Firmy mikro sprzedaż do 8 mln zł Cansped Sp. z o.o. Lublin Transport drogowy towarów , , ,92 2 Akme Sp. z o.o. Katowice Badanie rynku i opinii publicznej , , ,04 3 ELTRONIK Sp. z o.o. Poznań Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych , , ,3 4 Essence Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych , , ,48 5 Pol - Swed Projekt Sp. z o.o. Sopot Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne , , ,36 6 Powiernik Sp. z o. o. Kłodzko Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych , , ,00 7 Polska Grupa Vendingowa Sp. z o.o. Kutno Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami , , ,46 8 Kabelschlepp Sp. z o.o. Bydgoszcz Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń , , ,8 9 MSK - Żywice Sp. z o.o. Katowice Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych , , ,59 0 ROTEX - OIL s.c. Łódź Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych , , ,56 ANCO Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana , , ,60 2 ALIMA TECH Sp. z o.o. Środa Wielkopolska Przetwórstwo mleka i wyrób serów , , ,4 3 MMPLUS Sp. z o.o. Łódź Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana , , ,39 4 Crocom Computer Systems W Bojarski Z Czerniak Spółka Jawna Gdańsk Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów , , ,5 5 RED8 EVENTS Sp. z o.o. Warszawa Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna , , ,97 Firmy małe sprzedaż do 40 mln zł Gdańsk Fishing Comapny Sp. z o.o. Gdynia Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników , , ,87 2 LSI Software S.A. Łódź Działalność związana z oprogramowaniem , , ,00 3 IMEL Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów , , ,08 4 Cab Instal Sp. z o.o. Gliwice Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia , , ,06 5 Tatra Spring Polska Sp. z o.o. Garwolin Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych , , ,82 6 Prefa Sp. z o.o. Krzeszowice Produkcja wyrobów budowlanych z betonu , , ,78 7 Esoll Sp. z o.o. Baniocha Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych , , ,47 8 Sescom S.A. Gdańsk Naprawa i konserwacja maszyn , , ,0 9 Falubaz Polska S.A. S.K.A Zielona Góra Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków , , ,47 0 Konwerga Sp. z o.o. Poznań Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego , , ,87 Biuro Projektów I Zastosowań Systemów Informatycznych Microsystem Sp. z o.o. Sopot Wykonywanie instalacji elektrycznych , , ,83 2 Clavey Maintenance Service Sp. z o.o. Poznań Naprawa i konserwacja maszyn , , ,2 3 Scanmed Multimedis S A Kraków Praktyka lekarska ogólna , , ,00 4 Unibaltic Agro Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych , , ,49 5 Dynatech Sp. z o.o. Pruszków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia , , ,22 Firmy średnie sprzedaż do 200 mln zł Alfa Laval Kraków Sp. z o.o. Kraków Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana , , ,00 2 Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. Poznań Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych , , ,64 3 KB Pomorze Sp. z o.o. Gdańsk Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane , , , 4 MTL ASCO Sp. z o.o. Pyskowice Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli , , ,58 5 Novmar Sp. z o.o. Kraków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane , , ,60 6 DOW Polska Sp. z o.o. Warszawa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju , , ,56 7 PROTEA Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana , , ,47 8 Lucchini Poland Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Obróbka mechaniczna elementów metalowych , , ,00 9 Frapol Sp. z o.o. Kraków Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych , , ,59 0 AUTOMATYKA Sp. z o.o. Tarnów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych , , ,00 TRANS POLONIA S A Tczew Działalność pozostałych agencji transportowych , , ,00 2 ELFEKO S A Gdynia Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych , , ,44 3 POLBUD S A Bielsk Podlaski Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych , , ,32 4 JOKA SP Z O O Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych , , ,23 5 FIRST RECYCLING SP Z O O Warszawa Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu , , ,42 Zysk brutto w 20 Zysk netto w 20 Od szukania kapitału po produkcję maszyn W tegorocznym zestawieniu ogólnopolskim dominują przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego Wśród najmniejszych zwycięzcą została wrocławska spółka Certus Capital. Głównym profilem działalności firmy są wszelkie prace związane z pozyskiwaniem kapitału dla przedsiębiorstw. Certus Capital znajduje się w doskonałej kondycji finansowej. Odzwierciedleniem są wyniki finansowe spółki, która w 20 zanotowała 93-proc. wzrost sprzedaży i 255 proc. wzrost zysku względem 200. Miejsce drugie w zestawieniu ogólnopolskim zajęła spółka Logintrade. Powstała w 2008 i od samego początku skoncentrowana była na rynku e-procurement. Obecnie podstawowym profilem działalności spółki jest wspieranie komunikacji pomiędzy kupcami i dostawcami, a także obsługiwanie wewnętrznych procesów zakupowych. Miejsce trzecie zajęła warszawska spółka Microstar, która koncentruje się na zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych zapewniających bezpieczeństwo danych oraz ciągłość dostępu do informacji. Wśród firm mikro laureatem pierwszego miejsca została lubelska spółka Cansped. O doskonałej kondycji finansowej świadczy to, że w ostatnich czterech latach zwiększyła swój przychód ponad siedmiokrotnie, z ponad 780 tys. w 2008 do ponad 7 mln zł. Pozycję drugą zajęła katowicka spółka Amke. Głównym profilem działalności firmy jest przetwórstwo rud metali i hurtowa sprzedaż trwałych artykułów metalowych. Tylko w latach 20/200 spółka zwiększyła swój przychód ze sprzedaży o blisko 00 proc. i zysk o ponad 400 proc. Pierwszą trójkę w kategorii firm mikro zamyka P. P. P. i H. Eltronik. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat spółka zwiększyła swój przychód o 95 proc. W kategorii firm małych liderem jest spółka Gdańsk Fishing Company. Istnieje na rynku od 2004 jako przedsiębiorstwo z udziałem kapitału norweskiego. Główną specjalizacją firmy są import oraz przetwórstwo szerokiego asortymentu ryb. Miejsce drugie zajęła firma LSI Software S.A. z Łodzi. Uznawana jest za wiodącego na polskim rynku producenta oprogramowania finansowego IT stosowanego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ostatni rok obrachunkowy był niezwykle udany dla spółki. Ponad 8 mln zł przychodu ze sprzedaży to blisko 0-proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego. Laureatem trzeciego miejsca została spółka IMEL Poland z Suchej Beskidzkiej, która projektuje, produkuje i sprzedaje transformatory. Wśród średnich firm zwyciężyła spółka ALFA LAVAL Kraków. Firma należy do międzynarodowej grupy obecnej w 50 krajach. Głównym profilem działalności spółki jest produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. W ostatnich dwóch latach wygenerowała ponad 70-proc. wzrost przychodów i 300-proc. wzrost zysku. Miejsce drugie zajęła poznańska spółka Aquanet Krzesiński. Przedmiotem działania spółki jest kompleksowa usługa w zakresie projektowania i wykonania sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i nawadniania terenów. 43 mln zł przychodu ze sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 4,2 mln zł zysku. Miejsce trzecie zajęła KB Pomorze z Gdańska. Jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem i wykonawstwem prac na rynku paliwowym, rafineryjno-petrochemicznym oraz budownictwa przemysłowego w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów instalacji przemysłowych, produkcji, przerobu, magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów. HBI Polska z Grupy Bisnode

Wiarygodni z północy Polski

Wiarygodni z północy Polski organizator: Partner strategiczny: Główny partner merytoryczny: e v e n t y Partnerzy merytoryczni: Czwartek 8 października 202, nr 203 (334) Spotkanie w Sopocie: lekcja odwagi biznesu Marcin Piasecki

Bardziej szczegółowo

W Krakowie rozdaliśmy nagrody w naszym rankingu. Tym razem uhonorowaliśmy firmy z Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.

W Krakowie rozdaliśmy nagrody w naszym rankingu. Tym razem uhonorowaliśmy firmy z Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. eventy S 20 krzydła Biznesu Podatkowa choroba dwubiegunowa Marek Kutarba zastępca redaktora naczelnego DGP Już stycznia 202 r. każda firma zyska prawo wnioskowania do ministra finansów o ujednolicenie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 6/2013 październik 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Komercjalizacja badań w instytucie PAN Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NewConnect PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r.

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r. Piekary Śląskie 23 maja 2013r. 2 Piekary Śląskie, dnia 23-05-2013r. Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze W imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mam zaszczyt zaprezentować raport z działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2012 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm Leasing filarem rozwoju firm Mateusz Skubiszewski dyrektor handlowy, członek zarządu ING Lease Krystian Karnia specjalista ds. analiz biznesowych, ING Lease Umowy pisane ręcznie lub namaszynie dopisania,

Bardziej szczegółowo

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 4 / wiosna 2011 Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Henryk Niedośpiał RMF FM Sukces na falach eteru fot. okładka:

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Koło Naukowe Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo