PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA;"

Transkrypt

1 1. B ADMINISTRACYJNE postępowanie dowodowe / Paweł Daniel. - Wrocław : Presscom, s. ; 21 cm. - ( Administracja Publiczna. Biblioteka) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA; 2. B AKTUALNE problemy postępowań w administracji publicznej / red. nauk. Grzegorz Krawiec. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., s. ; 24 cm. PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PODEJMOWANIE DECYZJI - POLSKA ; POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - POLSKA; 3. B /2 AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T.2 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; UKŁADY ZBIOROWE PRACY - POLSKA; POLITYKA SPOŁECZNA - ZAGADNIENIA - POLSKA ; 4. B ALGEBRA liniowa dla ekonomistów / Janusz Łyko. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. ; 24 cm. ALGEBRA LINIOWA; MATEMATYKA - PODRĘCZNIK; 5. B ALGEBRA liniowa dla ekonomistów. Ćwiczenia z programem MATLAB / Janusz Łyko, Arkadiusz Maciuk. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ALGEBRA LINIOWA; MATEMATYKA - PODRĘCZNIK; MATLAB (OPROGRAMOWANIE);

2 6. B AMERISCLEROSIS? : the puzzle of rising U.S. unemployment persistence / Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Dmitri Koustas. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 81 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19600) BEZROBOCIE - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE - MODELE; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; 7. C W W THE ANALYSIS of the impact of regulatory environment on the pace of economic growth of the world countries according to the Bayesian model averaging / Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 165) WZROST GOSPODARCZY - MODELE; STATYSTYKA - MODELE; WZROST GOSPODARCZY - PROGNOZOWANIE - MODELE; 8. B ARE capital controls prudential? : an empirical investigation / Andrés Fernández, Alessandro Rebucci, Martín Uribe. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 32 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19671) KAPITAŁ - PRZEPŁYW - MODELE; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - KONTROLA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - MODELE; 9. B ARE commodity futures prices barometers of the global economy? / Conghui Hu, Wei Xiong. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [50] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19706) TOWARY - CENY - PROGNOZOWANIE; FUTURES TOWAROWE - MODELE; ZAPASY TOWARÓW;

3 10. C ASIA'S decoupling : fact, forecast or fiction? / by Lillie Lam and James Yetman. - [Basel] : Bank for International Settlements, [2], 29, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 438) DECOUPLING; CYKL KONIUNKTURALNY - BADANIE; CYKL KONIUNKTURALNY - AZJA; AZJA - GOSPODARKA - BADANIA; 11. B ASSESSING DSGE model nonlinearities / S. Borağan Aruoba, Luigi Bocola, Frank Schorfheide. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19693) RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - MODELE; DSGE; SZEREGI CZASOWE - MODELE; TEORIE NIELINIOWE; TEORIE NIELINIOWE - MODELE; TEORIA ESTYMACJI - MODELE; 12. B AZJA Centralna w polityce energetycznej Chin / Łukasz Gacek. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop , [1] s. : il. ; 24 cm. ENERGETYKA - POLITYKA - CHINY; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - AZJA CENTRALNA; CHINY - GOSPODARKA - POLITYKA; CHINY A AZJA CENTRALNA; CHINY - POLITYKA ZAGRANICZNA; AZJA CENTRALNA - GOSPODARKA; AZJA CENTRALNA - POLITYKA ZAGRANICZNA; 13. C W W THE BALASSA-SAMUELSON effect and the channels of its absorption in the Central and Eastern European countries / Karolina Konopczak ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 163) EFEKT BALASSY-SAMUELSONA; EFEKT BALASSY-SAMUELSONA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; KONWERGENCJA (EKONOMIA);

4 14. B BANK performance, risk and securitization / ed. by Joseph Falzon. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XV, [1], 342 s. : il. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO A BANKOWOŚĆ; SEKURYTYZACJA; RYZYKO; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE; ROPA NAFTOWA - CENY - ZMIANY A RYNEK FINANSOWY; 15. C BANK reactions after capital shortfalls / by Christopher Kok and Glenn Schepens. - Brussels : National Bank of Belgium, [6], 34, [2] s. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 250) BANKI - KAPITAŁ - EUROPA; BANKOWOŚĆ - BADANIA; 16. B W W BANKOWOŚĆ wczoraj i dziś / Małgorzata Białas, Zbigniew Mazur. - Warszawa : DIFIN, s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - PODRĘCZNIK; BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKOWOŚĆ - HISTORIA - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; KREDYT BANKOWY - POLSKA ; RYZYKO BANKOWE; BANKI - WYPŁACALNOŚĆ; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; SEKURYTYZACJA; 17. B BETTING on secession : quantifying political events surrounding slavery and the Civil War / Charles W. Calomiris, Jonathan Pritchett. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 47 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19625) NIEWOLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - STANY ZJEDNOCZONE - 19 W.; SECESJA - STANY ZJEDNOCZONE POŁUDNIOWE; STANY ZJEDNOCZONE (WOJNA SECESYJNA) - PRZYCZYNY; 18. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne Polski w latach : wybrane aspekty / Michał Piekarski. - Warszawa : MEDIUM, s. ; 23 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ; TERRORYZM - 21 W.; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; SIŁY ZBROJNE - POLSKA;

5 19. B BHP 2014 : podręczny zbiór przepisów / pod red. Michała Abramowskiego. - Warszawa : C. H. Beck, X, 774 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Beck Info Biznes) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - PRAWO - POLSKA; 20. C THE BIS and the Latin American debt crisis of the 1980s / by Piet Clement and Ivo Maes. - Brussels : National Bank of Belgium, [6], 30, [2] s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 247) BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - AMERYKA ŁACIŃSKA; 21. B BUFFET'S alpha / Andrea Frazzini, David Kabiller, Lasse H. Pedersen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 45 s. : il. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19681) BUFFETT, WARREN (1930- ; AMER. INWESTOR I BIZNESMEN); INWESTYCJE - ANALIZA - MODELE; INWESTYCJE PORTFELOWE - MODELE; 22. C CAN non-interest rate policies stabilise housing markets? : evidence from a panel of 57 economies / by Kenneth N. Kuttner and Ilhyock Shim. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 41 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 433) MIESZKANIA - CENY; KREDYT MIESZKANIOWY; KREDYT BEZPROCENTOWY; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; INWESTYCJE A STOPA PROCENTOWA - MODELE; 23. B CAN non-interest rate policies stabilize housing markets? : evidence from a panel of 57 economies / Kenneth N. Kuttner, Ilhyock Shim. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19723) MIESZKANIA - CENY; KREDYT MIESZKANIOWY; KREDYT BEZPROCENTOWY; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; INWESTYCJE A STOPA PROCENTOWA - MODELE;

6 24. B CENY transferowe w prawie podatkowym i celnym : wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym / Krzysztof Lasiński-Sulecki. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) CENY TRANSFEROWE; PODATEK - PRAWO; CŁO - PRAWO; 25. B CITES a międzynarodowy obrót towarowy / Małgorzata Chackiewicz ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., , [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ( Biblioteka Celnej Książki) KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM (1973); PRZEMYT; ROŚLINY ZAGROŻONE - HANDEL; ROŚLINY ZAGROŻONE - OCHRONA - PRAWO; ROŚLINY ZAGROŻONE; ZWIERZĘTA ZAGROŻONE - HANDEL; ZWIERZĘTA ZAGROŻONE - OCHRONA - PRAWO; ZWIERZĘTA ZAGROŻONE; 26. B COLLATERAL valuation and borrower financial constraints : evidence form the residential real estate market / Sumit Agarwal, Itzhak Ben-David, Vincent Yao. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 49 s. : il. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19606) COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATIONS; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE) - MODELE; 27. C W W COMBINING monetary and fiscal policy in an SVAR for a small open economy / Alfred A. Haug, Tomasz Jędrzejowicz, Anna Sznajderska ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 168) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; POLITYKA FISKALNA - MODELE; MODELE EKONOMETRYCZNE - STOSOWANIE; ANALIZA TYPU FORESIGHT;

7 28. B CONVENTIONAL and unconventional monetary policy with endogenous collateral constraints / Aloísio Araújo, Susan Schommer, Michael Woodford. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 60 s. : wykr. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19711) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; QUANTITATIVE EASING; 29. B CORPORATE governance in the banking sector / ed. by Piotr Urbanek. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, [2], 172, [2] s. ; 25 cm. BANKI - NADZÓR KORPORACYJNY; STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKOWOŚĆ - POLSKA; 30. B.77657/5 CURRENT developments in monetary and financial law. Vol. 5 / [International Monetary Fund. Legal Department]. - Washington : International Monetary Fund. Publication Services, cop X, 657 s. : il. ; 23 cm. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; STABILNOŚĆ FINANSOWA - KONFERENCJE; INSTRUMENTY POCHODNE; FUNDUSZ HEDGINGOWY; PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY; ROZLICZENIA - SYSTEM; 31. C CYCLICAL macroeconomic policy, financial regulation and economic growth / by Phlippe Aghion and Enisse Kharroubi. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 40 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 434) WZROST GOSPODARCZY - POLITYKA; MAKROEKONOMIA - BADANIA; CYKL KONIUNKTURALNY; 32. B CZAS pracy 2014 / [aut. : Joanna Kaleta et al.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop s. : il. ; 24 cm. - ( Praktyczne Komentarze - Wiedza i Praktyka) CZAS PRACY - POLSKA; CZAS PRACY - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - PORADNIK; PRACA - PRAWO - POLSKA;

8 33. B CZŁOWIEK to inwestycja : podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach / pod red. Patrycji Woszczyk, Małgorzaty Czerneckiej ; [aut. Julita Czernecka et al.]. - Łódź : HRP Group, , [1] s. : il. ; 21 x 21 cm. KADRY - POLITYKA; OSOBY W WIEKU ŚREDNIM - PRACA; WIEK I PRACA; ZARZĄDZANIE WIEKIEM; 34. B CZŁOWIEK w społeczeństwie i w prawie / pod red. Marty Czakowskiej, Janusza Kutty. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Wydaw., , [1] s. ; 24 cm. OSOBY (PRAWO); PRAWA CZŁOWIEKA; SOCJOLOGIA PRAWA; 35. B DECYZJE w warunkach współzawodnictwa / Adam Wożniak. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. PODEJMOWANIE DECYZJI - MODELE; TEORIA GIER; MODELE MATEMATYCZNE - STOSOWANIE; 36. B DEMOKRACJA nieufnych : eseje polityczne / Iwan Krastew ; przeł. Michał Sutowski ; wstęp Sławomir Sierakowski. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, s. ; 21 cm. ( Seria Krytyki Politycznej ; 40) DEMOKRACJA - ESEJE; ZAUFANIE - ASPEKT POLITYCZNY; DEMOKRACJA - KRYTYKA; 37. C THE DISTRIBUTION of debt across euro area countries : the role of individual characteristics, institutions and credit conditions / by Oympia Bover [et al.]. - Brussels : National Bank of Belgium, [6], 77 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 252) GOSPODARSTWO DOMOWE - STREFA EURO; GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - BADANIE; NIERUCHOMOŚCI - OPŁATY I PODATKI;

9 38. B DISTRIBUTIONAL effects of macroeconomic policy choices in emerging market economies / Eswar S. Prasad. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19668) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; PODZIAŁ DOCHODU - MODELE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; 39. B W DOJRZAŁOŚĆ rynku akcji : istota, determinanty, pomiar / Marcin Kalinowski. - Gdańsk : Uniw. Gdański. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. AKCJE - RYNEK; AKCJE - RYNEK - BADANIE; AKCJE - RYNEK - ROZWÓJ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - BADANIA; RYNEK KAPITAŁOWY - ANALIZA; 40. B DOKUMENTACJA czasu pracy : wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory / Łukasz Prasołek. - Warszawa : C. H. Beck, XV, [1], 458 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) CZAS PRACY - POLSKA; 41. C DOKUMENTACJA pracownicza 2014 : ponad 270 wzorów z komentarzem / Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń. - Gdańsk : ODDK, , [1] s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; 42. B W DOSKONALENIE systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej : koncepcje, metody, techniki, narządzia, instrumenty / Małgorzata Borowik. - Kraków ; Legionowo : edu-libri, s. : wykr. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE; CONTROLLING;

10 43. B DOSTĘP do informacji publicznej w polskim systemie prawnym / Joanna Taczkowska- Olszewska. - Warszawa : C. H. Beck, XLV, [1], 275 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; WOLNOŚĆ INFORMACJI; 44. B DYNAMIKA kapitalizmu / Fernand Braudel ; przeł. Bogdan Baran. - Warszawa : Wydaw. Aletheia, , [4] s. ; 20 cm. KAPITALIZM; 45. B DYNAMIKA współczesnych stosunków międzynarodowych / [red. nauk. Wojciech Kostecki] ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ; 46. B DZIAŁANIA operacyjne Europolu / Tomasz Safjański. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, s. : wykr. ; 25 cm. EUROPOL; POLICJA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; DOCHODZENIA KRYMINALNE; POLICJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 47. B DZIECKO w rozstaniu rodziców / Paulina Gluza, Zofia Kołakowska-Halbersztadt, Maciej Tański. - Warszawa : LexisNexis Polska, s. ; 21 cm. - ( Rozstanie Rodziców) OPIEKA NAD DZIEĆMI (PRAWO); PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - POLSKA; RODZICE I DZIECI (PRAWO); ROZWÓD - PRAWO - POLSKA; DZIECKO - PRAWO - POLSKA; UPROWADZENIE NIELETNICH PRZEZ RODZICÓW; MEDIACJA (PRAWO);

11 48. C THE ECONOMIC impact of IMF-supported programs in low-income countries / Yasemin Bal Gündüz [et al.]. - Washington : International Monetary Fund, cop VII, [1], 51 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Occasional Paper - International Monetary Fund ; 277) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - POMOC; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; POMOC GOSPODARCZA - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; UBÓSTWO - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; UBÓSTWO - PRZECIWDZIAŁANIE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - 21 W; 49. C W W EFEKT Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy Środkowo- Wschodniej / Karolina Konopczak ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : il. ; 30 cm. - ( Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; nr 294) EFEKT BALASSY-SAMUELSONA; EFEKT BALASSY-SAMUELSONA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; KONWERGENCJA (EKONOMIA); 50. B THE EFFECTS of the saving and banking glut on the U.S. economy / Alejandro Justiniano, Giorgio Primiceri, Andrea Tambalotti. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 40 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19635) GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - STANY ZJEDNOCZONE; MIESZKANIA - CENY - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W. - WPŁYW; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - BADANIE; 51. B EGZAMIN na doradcę podatkowego : testy : zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z r. / Mariusz Jabłoński, Patryk P. Smęda. - Warszawa : C. H. Beck, XII, 560 s. ; 24 cm. DORADZTWO PODATKOWE - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA;

12 52. B EGZAMIN na doradcę podatkowego : kazusy : zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z r. / Mariusz Jabłoński, Patryk P. Smęda. - Warszawa : C. H. Beck, XVI, 742 s. ; 24 cm. DORADZTWO PODATKOWE - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PODATEK - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; PODATEK - PRAWO - ORZECZNICTWO - POLSKA; 53. B W W ELEKTRONICZNE instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego / Damian Cyman. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) INSTRUMENTY PŁATNICZE ELEKTRONICZNE; INSTRUMENTY PŁATNICZE ELEKTRONICZNE - BEZPIECZEŃSTWO; PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY - PRAWO; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PRAWO; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - ZABEZPIECZENIA; KARTY PŁATNICZE - PRAWO; INSTRUMENTY PŁATNICZE ELEKTRONICZNE - PRAWO; ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE - SYSTEM; 54. B EMERYTURA nie jest Ci potrzebna czyli Jak kilka Twoich decyzji może spowodować, że zgromadzisz majątek i szybciej osiągniesz wolność finansową / Jacek Borowiak. - [S. l.] : Selfpublica, s. : il. ; 21 cm. FINANSE - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 55. B EURO bonds : markets, infrastructure and trends / Marida Bertocchi [et al.]. - Singapore [et al.] : World Scientific Publishing, cop XXVIII, 259 s. : wykr., il. ; 24 cm. - ( World Scientific Series in Finance ; Vol. 7) EUROOBLIGACJE; EUROOBLIGACJE - RYNEK; 56. B EUROLOGISTYKA : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, s. : wykr. ; 23 cm. EUROLOGISTYKA; LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; LOGISTYKA - ZARZĄDZANIE;

13 57. B EUROPA : stan Unii / Anand Menon ; [tł. Michał Nawrot]. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Myśli Europejskiej) UNIA EUROPEJSKA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY - KRYTYKA; JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY; 58. B EUROPEAN Union development : challenges and strategies / ed. by Joanna Dyduch, Małgorzata Michalewska-Pawlak, Ryan Murphy. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., cop s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - PROGNOZOWANIE; UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - POLITYKA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; INTEGRACJA EUROPEJSKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 59. B EUROPEJSKIE dziedzictwo konstytucyjne / Alessandro Pizzorusso ; przeł. z włoskiego Andrzej Kaznowski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, , [1] s. ; 21 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; KONSTYTUCJA EUROPEJSKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONSTYTUCJE; 60. B EWOLUCJA systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie / Irena Popiuk-Rysińska. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. ; 24 cm. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH A BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE; ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - POLITYKA; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ; 61. B EXCHANGE rate dynamics revisited / Jorge Braga de Macedo, Urho Lempinen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 47 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19718) KURSY WALUTOWE - MODELE; WYMIENIALNOŚĆ WALUT - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE;

14 62. B FILOZOFIA prawa w pytaniach i odpowiedziach / pod red. Jerzego Zajadło i Kamila Zeidlera ; aut. Magdalena Glanc [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. ( Prawo w Pytaniach i Odpowiedziach) FILOZOFIA PRAWA - PODRĘCZNIK; 63. B FINANCIAL whirlpools : a systems story of the great global recession / Karen L. Higgins. - Amsterdam [et al.] : Elsevier/Academic Press, cop XXXVIII, 360 s. : il. ; 23 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; TEORIA SYSTEMÓW; 64. B FINANCING as a supply chain : the capital structure of banks and borrowers / William Gornall, Ilya A. Strebulaev. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 54 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19633) BANKI - POLITYKA PAŃSTWA; DŹWIGNIA FINANSOWA - MODELE; BANKOWOŚĆ - MODELE; 65. B FINANSE i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 280) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - FINANSOWANIE - POLSKA; FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; POMOC PUBLICZNA - POLSKA; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - NIEMCY, REP. FEDERALNA; NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; 66. B W W FINANSE publiczne z elementami prawa podatkowego / red. nauk. Władysław Grześkiewicz. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. FINANSE PUBLICZNE - PODRĘCZNIK; FINANSE PUBLICZNE; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PODATEK - PRAWO - POLSKA; PODATEK - PRAWO; FINANSE LOKALNE; PODATEK LOKALNY; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; SEKTOR PUBLICZNY - PODATEK - POLSKA;

15 67. B FISCAL policy after the financial crisis / ed. by Alberto Alesina and Francesco Giavazzi. - Chicago ; London : University of Chicago Press, cop IX, 585 s. : wykr. ; 24 cm. ( National Bureau of Economic Research Conference Report) POLITYKA FISKALNA - KONFERENCJE; POLITYKA FISKALNA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; POLITYKA FISKALNA - STANY ZJEDNOCZONE - KONFERENCJE; FINANSE PUBLICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; SEKTOR PUBLICZNY - RYZYKO - ZARZĄDZANIE; FINANSE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE; 68. B FLUCTUATIONS in uncertainty / Nicholas Bloom. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 22, [6] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19714) NIEPEWNOŚĆ (EKONOMIA); CYKL KONIUNKTURALNY; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; OCZEKIWANIA (EKONOMIA); 69. B W FUNDUSZE strukturalne i fundusz spójności jako instrumenty realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej / Aldona Harasimowicz. - Białystok : Politechnika Białostocka. Oficyna Wydaw., s. : wykr. kolor. ; 23 cm. - ( Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka. Biblioteka Ekonomii) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO; EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY; FUNDUSZ SPÓJNOŚCI; REGIONALIZACJA GOSPODARCZA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; FUNDUSZE STRUKTURALNE; 70. B FUNDUSZE Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; [aut. Marta Bordun et al.]. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. TURYSTYKA - POLITYKA - POLSKA; TURYSTYKA - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; REGIONY - ROZWÓJ A TURYSTYKA; TURYSTYKA - ROZWÓJ - POLSKA; TURYSTYKA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; TURYSTYKA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; TURYSTYKA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - WYKORZYSTANIE - POLSKA;

16 71. C GLOBAL spillovers and domestic monetary policy / by Menzie D. Chinn. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 40 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 436) BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; QUANTITATIVE EASING; GOSPODARKA A POLITYKA PIENIĘŻNA; 72. B GLOBALIZATION of financial institutions : a competitive approach to finance and banking / Hasan Dincer, Ümit Hacioglu (eds.). - Heidelberg [et al.] : Springer, cop XV, [1], 274 s. : il. ; 24 cm. FINANSE A GLOBALIZACJA; BANKOWOŚĆ A GLOBALIZACJA; GLOBALIZACJA - WPŁYW; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; FINANSE - INNOWACJE; BANKOWOŚĆ - TURCJA; HANDEL - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE BEHAWIORALNE; AFRYKA SUB-SAHARYJSKA A GLOBALIZACJA; 73. B W GLOBALNY kryzys finansowy a kraje BRIC / Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. - ( Platinium) KRAJE BRIC - GOSPODARKA - 21 W; KRAJE BRIC A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE - 21 W.; BRAZYLIA - GOSPODARKA; BRAZYLIA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; ROSJA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; INDIE - GOSPODARKA - 21 W; INDIE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; CHINY - GOSPODARKA ; CHINY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 74. B W GOSPODARKA finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska [et al.]. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; FINANSE LOKALNE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZADŁUŻENIE - POLSKA;

17 75. B GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 284) GOSPODARKA LOKALNA - ZAGADNIENIA; ROZWÓJ LOKALNY - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA LOKALNA - POLSKA; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; USŁUGI PUBLICZNE - EFEKTYWNOŚĆ; RYNEK PRACY REGIONALNY; MARKETING TERYTORIALNY - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE; 76. B GOSPODAROWANIE nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych / pod red. Dariusza Pęchorzewskiego. - Warszawa : C. H. Beck, XV, [1], 308 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; 77. C GRAMMAR for CAE and Profficiency with answers : self-study grammar reference and practice / Martin Hewings. - Cambridge : Cambridge University Press, VIII, 296 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ANGIELSKI JĘZYK - GRAMATYKA; ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 78. C GRAMMAR for First Certificate with answers : self-study grammar reference and practice / Louise Hashemi and Barbara Thomas. - Cambridge : Cambridge University Press, XII, 260 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ANGIELSKI JĘZYK - GRAMATYKA; ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 79. B GREECE in the euro : economic delinquency or system failure? / Eleni Panagiotarea. - Colchester, Essex, UK : ECPR Press, [10], 192 s. : wykr. ; 24 cm. - ( ECPR Monographs) UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - ASPEKT EKONOMICZNY; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO - GRECJA; KRYZYS FINANSOWY - GRECJA - 21 W.; EURO- STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; PIENIĄDZ - POLITYKA - GRECJA; GRECJA A UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; BANKOWOŚĆ - GRECJA; FINANSE - GRECJA;

18 80. B GRZYWNA akcesoryjna w polskim prawie karnym / Konrad A. Politowicz. - Warszawa : C. H. Beck, XXXVII, [1], 283 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) KARY PIENIĘŻNE - POLSKA ; PRAWO KARNE - POLSKA; 81. B /1 HANDBOOK of the economics of finance set. Vol. 2A, Corporate finance / G. M. Constantinides, M. Harris, R. M. Stulz. - Amsterdam ; Boston : Elsevier, cop XXXII, 798, XXVII s. : wykr. ; 25 cm. - ( Handbooks in Economics) FINANSE; EKONOMIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; SPÓŁKA - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK FINANSOWY; MUTUAL FUNDS; RYZYKO FINANSOWE; 82. B HAVE financial markets become more informative? / Jennie Bai, Thomas Philippon, Alexi Savov. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 67 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19728) RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; RYNEK KAPITAŁOWY - PROGNOZOWANIE; OBLIGACJE - MODELE; 83. B HIPOTEKA po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. HIPOTEKA - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 84. C W W HOW to define the Consumer Perceived Price Index? : the case of Poland / Aleksandra Hałka, Tomasz Łyziak ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : il. ; 30 cm. ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 160) INFLACJA - MODELE; INFLACJA - BADANIE; CENY - WSKAŹNIKI;

19 85. B THE IMF and global financial crises : phoenix rising? / Joseph P. Joyce. - Cambridge, Massachusetts : Cambridge University Press, cop XX, 241 s. : wykr. ; 24 cm. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; 86. B INNOWACYJNOŚĆ w gospodarce Polski : modele, bariery, instrumenty wsparcia / Andrzej H. Jasiński. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. ; 24 cm. INNOWACYJNOŚĆ (EKONOMIA) - OCENA; INNOWACJE - BADANIE; INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - RYZYKO; 87. B INNOWACYJNOŚĆ w przedsiębiorstwie / Tadeusz Szymanek. - Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, s. ; 21 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; INNOWACJE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - PRAWO - POLSKA; WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - OCHRONA - POLSKA ; WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 88. B INNOWACYJNOŚĆ w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 285) REGIONY - INNOWACYJNOŚĆ; REGIONY - ROZWÓJ - ZAGADNIENIA; ROZWÓJ LOKALNY - ZAGADNIENIA; ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ; KONWERGENCJA (EKONOMIA) - POLSKA; KAPITAŁ INTELEKTUALNY - POLSKA ; REGIONY - ZRÓŻNICOWANIE - POLSKA;

20 89. B W INSTYTUCJE i porządek prawny Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek ; aut. : Monika Adamczak-Retecka [et al.]. - Warszawa : Instytut Wydaw. EuroPrawo, XVIII, [2], 320 s. ; 24 cm. - ( Vademecum - Instytut Wydawniczy EuroPrawo) UNIA EUROPEJSKA - ZAGADNIENIA; UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY; EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI - ORZECZNICTWO; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; INSTYTUCJE EUROPEJSKIE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - PODRĘCZNIK; 90. B INSTYTUCJE polskiego prawa konstytucyjnego / Antoni Rost ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. ; 24 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA ; INSTYTUCJE POLITYCZNE - POLSKA ; 91. C INTERNATIONAL monetary policy coordination : past, present and future / by John B. Taylor. - [Basel] : Bank for International Settlements, [2], 32 s. : il. kolor. ; 30 cm. ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 437) PIENIĄDZ - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - MODELE; 92. B INVESTING in the modern age / Rachel E. S. Ziemba, William T. Ziemba. - Singapore [et al.] : World Scientific Publishing, cop XXI, 563 s. : il. kolor., wykr. (w tym kolor.), fot. kolor. ; 25 cm. - ( World Scientific Series in Finance ; Vol. 6) INWESTYCJE A KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY; INWESTYCJE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; INWESTYCJE - ANALIZA; FUNDUSZ HEDGINGOWY; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE; KRYZYS GIEŁDOWY; RYNEK FINANSOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 93. C IS monetary policy overburdened? / by Athanasios Orphanides. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 37 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 435) PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKI CENTRALNE - NIEZALEŻNOŚĆ; PIENIĄDZ - POLITYKA;

21 94. B IS the Phillips Curve alive and well after all? : inflation expectations and the missing disinflation / Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 43 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19598) KRZYWA PHILLIPSA; INFLACJA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; DEFLACJA (EKONOMIA); GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - STANY ZJEDNOCZONE; PRODUKTY NAFTOWE - CENY - MODELE; 95. B ISTOTA wolności gospodarczej w ujęciu filozoficznoprawnym / Joanna Ablewicz. - Warszawa : C. H. Beck, XXXVII, [1], 236 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) WOLNOŚĆ GOSPODARCZA; 96. B JAK skutecznie omijać "NIE" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harlan Goerger, Vincent Harris ; przekład Liliana Grzegrzółka. - Warszawa : Studio Emka, , [1] s. ; 22 cm. SPRZEDAŻ - PORADNIK; 97. B /2 JAWNOŚĆ i jej ograniczenia / red. nauk. Grażyna Szpor. T.2, Podstawy aksjologiczne / pod red. Zbigniewa Cieślaka. - Warszawa : C. H. Beck, XX, 146 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) JAWNOŚĆ (PRAWO); WARTOŚĆ (FILOZOFIA); INFORMACJA ADMINISTRACYJNA; 98. B /3 JAWNOŚĆ i jej ograniczenia / red. nauk. Grażyna Szpor. T.3, Skuteczność regulacji / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 152 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) JAWNOŚĆ (PRAWO); INFORMACJA ADMINISTRACYJNA; INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; JAWNOŚĆ INFORMACJI;

22 99. B JOBLESS recoveries during financial crises : is inflation the way out? / Guillermo Calvo, Fabrizio Coricelli, Pablo Ottonello. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 44 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19683) BEZROBOCIE - SKUTKI INFLACJI; DEWALUACJA - MODELE; KRYZYS FINANSOWY A BEZROBOCIE; KREDYT - POLITYKA; 100. B KATEGORIE, zagrożenia : system bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Zabłocki ; [Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie]. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, s. : wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA ; 101. B KAZUSY z prawa pracy / Herbert Szurgacz, Artur Tomanek. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydaw., , [1] s. ; 21 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3500) PRACA - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; 102. B KOBIETY w pracy socjalnej / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 72) PRACOWNICY SOCJALNI (KOBIETY) - POSTAWY; PRACOWNICY SOCJALNI (KOBIETY) - PRACA - POLSKA ; PRACOWNICY SOCJALNI (KOBIETY) - SOCJOLOGIA; 103. B /4 KODEKS postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły / Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 25 cm. - ( Komentarz LEX) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA;

23 104. B KODEKS postępowania cywilnego : komentarz / Andrzej Zieliński, Kinga Flaga- Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. - Warszawa : C. H. Beck, XXVIII, 1879 s. ; 25 cm. ( Komentarze Kodeksowe) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA; 105. B KODEKS rodzinny i opiekuńczy : pokrewieństwo i powinowactwo : komentarz do art. 61⁷- 144¹ / Grzegorz Jędrejek. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Praktyczne Komentarze Lex) PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - INTERPRETACJA - POLSKA; 106. B /2 KODEKS spółek handlowych. T. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do artykułów / Stanisław Sołtysiński [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXVII, [1], 998 s. ; 23 cm. - ( Duże Komentarze Becka) SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRAWO - POLSKA; 107. B KOMENTARZ : ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawa o organizacjach pracodawców, ustawa o związkach zawodowych / Maria Bosak. - Warszawa : LexisNexis, , [3] s. ; 21 cm. - ( Komentarze Praktyczne) PRACODAWCY - ORGANIZACJE - PRAWO - POLSKA ; ZWIĄZKI ZAWODOWE - PRAWO - POLSKA ; PRACA - PRAWO - POLSKA; 108. B KOMENTARZ do spraw o separację / Jerzy Bedełek, Grażyna Niemiałtowska; pod red. Jacka Ignaczewskiego. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 22 cm. - ( Komentarze z Wokandy) SEPARACJA (PRAWO) - POLSKA;

24 109. B KOMPAKT-LEXIKON Finanzwissenschaft : 750 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden / Springer Fachmedien Wiesbaden (hrsg.). - Wiesbaden : Springer Gabler, cop X, 240 s. ; 19 cm. FINANSE - SŁOWNIK NIEMIECKI; SŁOWNIK NIEMIECKI; 110. B KOMUNIKACJA a rozwój społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA - ROZWÓJ; SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA - KOMUNIKACJA; KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; 111. B KONCEPCJA bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu / Michał Wiatr. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., s. : il. ; 25 cm. OSBAHR, WILHELM ( -1920) - TEORIA BILANSOWA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - TEORIA; RACHUNKOWOŚĆ - TEORIA; 112. B KONSTYTUCYJNA zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim / Paweł Sobczyk. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. ; 24 cm. KOŚCIÓŁ A PAŃSTWO - POLSKA; KOŚCIÓŁ KATOLICKI - POLSKA ; PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA ; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - INTERPRETACJA; 113. B W KONSTYTUCYJNY system organów państwowych / red. nauk. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK; INSTYTUCJE POLITYCZNE - POLSKA PODRĘCZNIK;

25 114. B KONSUMENT na rynku energii elektrycznej / red. Marzena Czarnecka ; aut. Borys Budka [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXV, [1], 283 s. : il. ; 24 cm. ENERGIA ELEKTRYCZNA - RYNEK - POLSKA; KONSUMENT - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; 115. B KONTRADYKTORYJNOŚĆ w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) PRAWO - POLSKA - KONFERENCJE; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KONFERENCJE; 116. B KONTROLA wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębiorstwie / Krzysztof Nitkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s. ; 21 cm. KONTROLA WEWNĘTRZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONTROLA - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA - POLSKA ; 117. B W KRAJE rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej : przyczynek do ekonomii rozwoju / Katarzyna Anna Nawrot. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, , [3] s. : il. ; 24 cm. POLITYKA ROZWOJU - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; EKONOMIA ROZWOJU; INTEGRACJA GOSPODARCZA - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; FAIR TRADE; MILENIJNE CELE ROZWOJU; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ A GOSPODARKA ŚWIATOWA; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA; 118. B W KRYZYSY systemowe / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 plus". - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium PAN, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. GOSPODARKA ŚWIATOWA A GLOBALIZACJA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - PROGNOZOWANIE; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; GOSPODARKA - STRUKTURA;

26 119. B /1 KSIĘGI wieczyste : komentarz do art. 1-58² u.k.w.h. oraz art. 626¹-626¹³ k.p.c. T. 1, Komentarz do art ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Jarosław Kuropatwiński. - Bydgoszcz : POL SP, , [1] s. ; 25 cm. KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 120. B KSIĘGOWANIA w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych / pod red. Mieczysławy Cellary i Moniki Kaczurak-Kozak. - Warszawa : C. H. Beck, XIII, [1], 540 s. : il. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; 121. B LEGAL English : handbook and workbook / Małgorzata Jakubaszek. - Warszawa : C. H. Beck, IX, 377 s. ; 25 cm. ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - PRAWO; 122. B /1 LEKSYKON VAT T.1 / Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 123. B /2 LEKSYKON VAT T.2 / Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 124. C W W LINKS between the trust in the ECB and its interest rate policy / Maciej Albinowski, Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny, s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 158) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - POLITYKA; ZAUFANIE; BANKI CENTRALNE; BANKI - INSTYTUCJE ZAUFANIA PUBLICZNEGO; STOPA PROCENTOWA - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W. - WPŁYW;

27 125. B LOBBING w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej : studium przypadków : czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, acta / Agnieszka Vetulani- Cęgiel. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) LOBBING - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO AUTORSKIE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 126. B LOCAL economy in theory and practice : planning and evaluation aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 282) GOSPODARKA LOKALNA - ZAGADNIENIA; ROZWÓJ LOKALNY - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA LOKALNA - POLSKA; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; 127. B LOCAL economy in theory and practice : local development governance aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 283) GOSPODARKA LOKALNA - ZAGADNIENIA; ROZWÓJ LOKALNY - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA LOKALNA - POLSKA; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY A OCHRONA ZDROWIA; 128. B LOGISTYKA i marketing w proekologicznym modelu zarządzania przedsiębiorstwem / Tomasz Kochański, Sylwester T. Kurek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. Redakcja Wydawnictw, s. : wykr. ; 24 cm. ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA A PRZEDSIĘBIORSTWO; LOGISTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; MARKETING EKOLOGICZNY; 129. B /1 LOGISTYKA produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 1, Planowanie i sterowanie produkcją / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [4] s. : il. ; 24 cm. LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - PODRĘCZNIK;

28 130. B /2 LOGISTYKA produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 2, Narzędzia, metody, systemy / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [4] s. : il. ; 24 cm. LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - PODRĘCZNIK; 131. B /3 LOGISTYKA produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 3, Studia przypadków / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [2] s. : il. ; 24 cm. LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK; PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE - STUDIA PRZYPADKÓW; PRODUKCJA - PODRĘCZNIK; 132. B MACROECONOMIC determinants of retirement timing / Yuriy Gorodnichenko, Jae Song, Dmitriy Stolyarov. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 45 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19638) EMERYTURA - PLANOWANIE; EMERYTURA - STANY ZJEDNOCZONE; WIEK EMERYTALNY - STANY ZJEDNOCZONE - MODELE; RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE - MODELE; 133. B W MAŁE i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych / Nelly Daszkiewicz, Krzysztof Wach. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A RYNEK MIĘDZYNARODOWY; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - ZAGADNIENIA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KONKURENCYJNOŚĆ; BIZNES MIĘDZYNARODOWY; 134. B MAŁŻEŃSKA współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym / Jakub M. Łukasiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, XXXIV, 226 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA;

29 135. B MANAGING and measuring risk : emerging global standards and regulation after the financial crisis / ed. Oliviero Roggi, Edward Altman. - Singapore [et al.] : World Scientific Publishing, cop XIV, 499 s. : wykr. ; 24 cm. - ( World Scientific Series in Finance ; Vol. 5) RYZYKO - ZARZĄDZANIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE - MODELE; 136. B THE MAP and the territory : risk, human nature, and the future of forecasting / Alan Greenspan. - New York : Penguin Press, [12], 388 s. : il. ; 25 cm. PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA; 137. B MARKETING produktów regionalnych na europejskim rynku żywności / Tomasz Domański, Paweł Bryła. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. PRODUKTY REGIONALNE - MARKETING; ŻYWNOŚĆ - MARKETING; 138. B MARKETING za przyzwoleniem : jak zmienić obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów / Seth Godin ; [tł. Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop s. ; 21 cm. ( Onepress Power) MARKETING - PORADNIK; MARKETING - PSYCHOLOGIA; SPRZEDAŻ - PSYCHOLOGIA; SPRZEDAŻ - PORADNIK; KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - STRATEGIE; 139. B MARKS : nowe perspektywy / Libera Università Metropolitana (red.) ; przeł. Sławomir Królak ; posł. do polskiego wyd. Krystian Szadkowski ; [aut. Alisa Del Re et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s. ; 21 cm. MARKSIZM; EKONOMIA MARKSISTOWSKA; FILOZOFIA MARKSISTOWSKA;

30 140. B MAXIMUM likelihood estimation of the equity premium / Efstathios Avdis, Jessica A. Wachter. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19684) PREMIA ZA RYZYKO; ALOKACJA KAPITAŁU - MODELE; 141. B METODY i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu / red. nauk. Anna Kosieradzka ; aut. : Iwona Głażewska [et al.]. - Kraków ; Warszawa : edu-libri, s. : wykr. ; 24 cm. KREATYWNOŚĆ; KREATYWNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; PRACA ZESPOŁOWA; KREATYWNOŚĆ (BIZNES); 142. B MIĘDZYNARODOWY biznes turystyczny / Barbara Jolanta Dąbrowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop , [1] s. ; 24 cm. TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA; TURYSTYKA A GLOBALIZACJA; TURYSTYKA - ASPEKT EKONOMICZNY; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ; 143. B W W MIKROEKONOMIA / David Begg [et al.] ; red. nauk. przekładu Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. MIKROEKONOMIA; EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 144. B MISTRZ sprzedaży / Arkadiusz Bednarski. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Onepress Exclusive) SPRZEDAŻ - PORADNIK;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 1. A.71770 III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, 2012. - 201 s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B.101954 1989

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 1. C.64622 38TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010. - 180,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA; 1. A.71620 ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej / Janusz Gdański. - Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, 2011. - 274 s. ; 21 cm. NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo