PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 3. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 100 punktów. 4. Należy pisać czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym. 5. Oceniany jest tylko czystopis pracy pisemnej. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Nie wolno używać korektora ani ołówka. Życzymy powodzenia! nr zad. ARKUSZ I ROK 2004 Uzyskane punkty maksymalna liczba punktów liczba uzyskanych punktów Rozumienie tekstu czytanego Reagowanie językowe w codziennych sytuacjach Rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalnogramatycznych Przetwarzanie i pisanie tekstu 11. Treść Treść 10 Forma 3 Bog. jęz. 4 Popr. jęz. 3 Suma 100 (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) PESEL ZDAJĄCEGO

2 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Przeczytaj tekst. Zrób zadania 1, 2 i 3 do tego tekstu. Robert, a Shop Assistant Robert is a shop assistant in a bookshop in Manchester. He is twenty-one. He is single. He lives with his parents and two younger sisters in a flat. He does not have a car. He goes to work by bus. Every day in the morning he waits at the bus-stop for the bus. Robert has many friends. He meets his friends every evening. They usually meet at the bus-stop and then go to the pub together or to the cinema. In his free time Robert relaxes riding a bike or reading books. He also helps his parents with the housework. Robert works from am to 5.00 pm from Monday to Friday. In the bookshop he helps people to choose interesting books and sells books. Every day he gets up late, at 9.00 o clock, but he goes to sleep after midnight. After getting up he has a shower, gets dressed and has breakfast. He usually leaves home at am. Yesterday morning Robert got up earlier, at 8 o clock. He went to the shop to buy a nice present for his friend Mary. He chose a nice gift, a blue T-shirt. After work he went to Mary s birthday party. He wished Mary all the best and gave her the present. Mary liked the T-shirt very much. Robert danced, talked to his friends, had something to eat and drink. He came back home after midnight. Zadanie 1. (5 pkt) Podkreśl TRUE, jeżeli zdanie jest prawdziwe. Podkreśl FALSE, jeżeli zdanie jest nieprawdziwe Robert is married. TRUE/FALSE 1.2. Robert doesn t work. TRUE/FALSE 1.3. Robert has a car. TRUE/FALSE 1.4. Yesterday Robert met his friends. TRUE/FALSE 1.5. It was Robert s birthday yesterday. TRUE/FALSE Zadanie 2. (10 pkt) Odpowiedz po angielsku na pytania : 2.1. Where does Robert live? 2.2. How old is he? 2.3. What does Robert do in his free time? 2.4. Why did Robert get up earlier yesterday? 2.5. When did he come back home yesterday? Strona 2 z 12

3 Zadanie 3. (5 pkt) Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Zaznacz literę A. lub B Robert lives A. with his friends. B. with his family Robert can A. ride a bike. B. drive a car Robert A. doesn t work at weekends. B. works at weekends Everyday Robert gets up at A. nine o clock. B. ten o clock Yesterday evening Robert was A. in the pub. B. at the party. REAGOWANIE JĘZYKOWE W CODZIENNYCH SYTUACJACH Zadanie 4. (5 pkt) Pomyśl, o co poprosisz w tej sytuacji? Połącz problem z prośbą o pomoc. Wpisz do kratki odpowiednią literę. Np. I have a headache. A Turn off the radio, please. (Boli mnie głowa. Proszę wyłącz radio.) PROBLEM 4.1. I don t know her name I want something to eat I d like to bake some cakes It s raining It s hot in here. PROŚBA A. Buy some eggs, milk and flour, please. B. Open the window, please. C. Give me my umbrella, please. D. Make me a sandwich, please. E. Tell me, please. Strona 3 z 12

4 Zadanie 5. (5 pkt) Dobierz właściwe odpowiedzi do listów nadesłanych do angielskiej gazety dla młodzieży. Wpisz odpowiednią literę do ramki. LISTY: I d like to have a pet, preferably a dog. Unfortunately my parents don t want any animals at home. What should I do? My best friend is angry with me. I don t know why. She doesn t want to go with me to the disco. What should I do? Mark invited me to his birthday party. It s nice, but I don t know him well and I don t know what kind of a present to buy. Can you give me some advice? My neighbour has a small restaurant.i can work there as a waitress at weekends, but my parents don t like this idea. What shall I tell my parents? My parents say I watch too much TV. I spend a lot of time sitting in the living-room, but I only watch my favourite programmes. I need your advice... ODPOWIEDZI: A. You can tell your neighbour and your parents that you want only to have a try. Work as a waitress for one weekend and see if you like it or not. And if your parents like it. B. You should talk about it with your friend. Ask her why she s angry with you. Ask her to explain everything to you. C. Maybe it is true that you watch too much TV and you don t have any friends at all. Think about it and discuss it with your parents. D. Ask Mark s friends about his interests. What does he like doing? Then go to the shop and buy something nice for him. E. Show your parents that you re responsible. Help your neighbours with their dogs. Maybe you will convince your parents and you ll have a dog. LISTY ODPOWIEDZI Strona 4 z 12

5 Zadanie 6. (14 pkt) Popatrz na zdjęcie i odpowiedz po angielsku na pytania do tego zdjęcia. Wymyśl sam odpowiedzi na pytania nr 6.5., 6.6. i 6.7.! Źródło: 6.1.How many people can you see in the picture? 6.2. What is the boy doing? 6.3. What is the woman doing? 6.4. What is the boy wearing? 6.5. What are your favourite sports? 6.6. Why do Poles like Adam Małysz? 6.7. What is your hobby? Why? Strona 5 z 12

6 ROZPOZNAWANIE I STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 7. (5 pkt) Wybierz dobre zakończenie zdania. Wpisz do kratki odpowiednią literę He is going She often They can Now you Last year we... A.... watches TV. B.... ride a bike. C.... to sell his car. D.... were at the seaside. Zadanie 8. (10 pkt) Do nazwy miejsca dopisz po dwa rzeczowniki wybrane z ramki. Do nazwy miejsca dopisz po dwie rzeczy z ramki. Np.. I m in the hall I can see a coat rack I can see a mirror. a shower, a car, a tree, a bike, a fridge, an armchair, a sofa, a cooker, some flower beds, a towel MIEJSCE RZECZY A. I m in the living-room I can see I can see. B. I m in the bathroom I can see I can see. Strona 6 z 12

7 C. I m in the kitchen I can see I can see. D. I m in the garage I can see I can see. E. I m in the garden I can see I can see. Zadanie 9. (6 pkt) Z podanych słów ułóż prawidłowe zdania i napisz je: 9.1. he/nice/very/is He she/beautiful/has/eyes She now/dinner/cooking/mother/is/ my My yesterday/went/we/the cinema/to Yesterday there/a book/is/the table/on There I/basketball/am/play/to/going/tomorrow I. Strona 7 z 12

8 Zadanie 10. (5 pkt) Co robi pies? Dopasuj prawidłowe zdanie do obrazka. Do kratek wpisz odpowiednie litery: The dog is painting The dog is eating a bone The dog is answering the phone The dog is writing a letter The dog is sitting on the grass. A. B. C. D. E. Źródło: Strona 8 z 12

9 PRZETWARZANIE TEKSTU Zadanie 11. (10 pkt) Przeczytaj tekst o Rainerze Braunie, a potem wypełnij ankietę o Rainerze. Reiner Braun is twenty-three years old. He was born on 25 th June in London, but he isn t English. He is German. He studies and lives in England, in Bristol. In the future he would like to have a family and children. But now he is single. He has a girlfriend Natalie. She is French. Reiner knows German and English, he can also speak French a little. Reiner and Natalie like travelling together all over the world. They visit famous sights. They also like watching movies in their free time. QUESTIONNAIRE First name: REINER Surname: Age: Place of Birth 11.4.: Place of residence Nationality: Marital Status: Children: Job: Languages: Hobbies: Strona 9 z 12

10 TWORZENIE TEKSTU WŁASNEGO Zadanie 12. (20 pkt) Napisz po angielsku kartkę do ucznia o imieniu Jimmy ze Szkoły dla Niesłyszących w Nowym Jorku. Napisz: gdzie przebywasz na wycieczce i z kim, kto ją zorganizował i jak długo będzie trwała, jaka jest pogoda i jak spędzacie czas, kiedy i czym wracacie do Polski. Pamiętaj o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu listu! Nie pisz swojego imienia i nazwiska! Strona 10 z 12

11 Strona 11 z 12

12 Strona 12 z 12

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ I ROK 2004 Instrukcja dla zdającego Arkusz I Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy materiał diagnostyczny zawiera 10 stron (zadania 1 10).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo