WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU 2008"

Transkrypt

1 ALMANACH BCC Wa r s z a w a s t yc z e ń WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU

2

3 NAGRODĘ SPECJALNĄ BCC otrzymał prezydent Lech Wałęsa za wieloletnie konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego. 1

4 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU LIDER POLSKIEGO BIZNESU2008 Od 1991 r. Business Centre Club przyznaje Z³ote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. Tym, którzy w swojej dzia³alnoœci kieruj¹ siê nie tylko zyskiem, ale i etyk¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz trosk¹ o sprawy pañstwowe. ATA-INT. LTD sp. z o.o. i prezes Zarządu Tomasz Nazaruk 24 paÿdziernika 2008 r. odby³o siê posiedzenie jury konkursu Lider Polskiego Biznesu Uczestniczyli w nim: dr Krzysztof Paw³owski, przewodnicz¹cy, Grażyna Majcher-Magdziak, cz³onek, prof. Tomasz Wielicki, cz³onek, Dorota Furtak, sekretarz. Cz³onkowie Business Centre Club nades³ali 118 ankiet konkursowych obrazuj¹cych dzia³alnoœæ swoich firm w okresie trzech lat: oraz pierwszego pó³rocza 2008 r. Jury konkursu, po szczegó³owym zapoznaniu siê z wynikami analizy, zasadniczymi ustaleniami oraz po dyskusji, postanowi³o wy³oniæ grupê 34 firm do grona nominowanych. 15 z nich uhonorowano Statuetkami Lidera Polskiego Biznesu. Wrêczali je: prezes BCC Marek Goliszewski; przewodnicz¹cy Rady G³ównej Maciej Grelowski; prezes Zarz¹du PKO BP SA Jerzy Pruski; minister finansów Jan Vincent-Rostowski; wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. ATA-INT. LTD to firma obecna na rynku od 1992 r. Od 8 lat prowadzi usługi doradcze i realizacje projektów z zakresu technologii dokumentowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła kontrakty flotowe na urządzenia biurowe oraz pełną integrację sprzętu z systemami archiwizacji i przetwarzania dokumentów. Spółka posiada własne rozwiązania w zakresie zastosowań kart zbliżeniowych, obsługi kodów kreskowych oraz metodyk optymalizacji kosztów. W 2008 r. 3-letni okres intensywnych prac badawczo-rozwojowych podsumowano wprowadzeniem na rynek innowacyjnej linii oprogramowania WorkingDoc Family. q Nagrodzeni za systematyczny rozwój, wysoką jakość i nowoczesność produktów potwierdzoną licznymi nagrodami oraz hojność okazywaną potrzebującym. 2 LIDER BIZNESU 2008

5 2008 BELATEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i właściciel Włodzimierz Perek; nagrodę odebrała Halina Perek CONTROL PROCESS SA i prezes Zarządu Marian Wiatr; nagrodę odebrał wiceprezes Wojciech Wiatr Produkcja wstążek i taśm ozdobnych do kwiatów, pakowania prezentów; produkcja i sprzedaż artykułów do dekoracji bukietów, dekoracji świątecznych, wyposażenia kwiaciarń. q Nagrodzeni za doskonałe wyniki ekonomiczne, konsekwentną i skuteczną politykę inwestycyjną i eksportową, a także dbałość o środowisko naturalne. Firma oferuje usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji przemysłowych, projektowania, produkcji, budowy i montażu, serwisu i eksploatacji obiektów technicznych wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, automatyki, sterowania i telemetrii, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, produkcji szaf sterowniczych, rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz budowy systemów informatycznych. Realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w systemie generalnego wykonawcy. Posiada certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000, certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz certyfikat Systemu Jakości AQAP 2110:2003. q Nagrodzeni za skuteczne konkurowanie na rynku, wyjątkową dbałość o najwyższą jakość prowadzonych inwestycji oraz godną naśladowania działalność charytatywną. 3 LIDER BIZNESU 2008

6 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU FERROX sp. z o.o. i prezes Zarządu Andrzej Niezgoda Górnicza Fabryka Narzędzi sp. z o.o. i prezes Zarządu Jan Brożek Jedna z największych firm serwisowych w branży energetyki cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Wykonuje remonty kotłów przemysłowych, turbin energetycznych, montuje i produkuje konstrukcje stalowe i rurociągi. Firma posiada specjalistyczny warsztat obróbki skrawaniem wyposażony w nowoczesne urządzenia CNC. W ostatnich latach firma wzbogaciła swoją ofertę o montaż ekologicznych instalacji grzewczych pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Produkcja elementów złącznych do nawierzchni kolejowej dla górnictwa i kolei, części do maszyn rolniczych, narzędzi ślusarskich, odkuwek o masie do 15 kg; usługi z zakresu obróbki wiórowej, elektroiskrowej, spawalniczej. q Nagrodzeni za konsekwentny i stały wzrost zatrudnienia, a także aktywność w życiu społeczności lokalnej. q Nagrodzeni za efektywny rozwój, propagowanie nowatorskich, proekologicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki cieplnej oraz zaangażowanie w działalność społeczną. 4 LIDER BIZNESU 2008

7 2008 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA i prezes Zarządu Artur Tomasik MALOW i prezes Zarządu, właściciel Henryk Owsiejew Przedmiotem działania spółki jest podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i wykonywania transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego, usług lotniczych i towarzyszących. Prowadzona jest także działalność w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji portu. q Nagrodzeni za efektywny rozwój, wysoką jakość świadczonych usług, stałe zwiększanie miejsc pracy oraz za aktywny udział w działalności charytatywnej. Producent mebli metalowych m.in.: biurowych, socjalnych, szkolnych, warsztatowych, medycznych, regałów przesuwnych, sejfów i szaf wzmocnionych. Nowoczesne technologie i metody produkcji, ścisła wspólpraca z partnerami handlowymi, a także promocja w drodze działań marketingowych są dla firmy priorytetem w działalności i warunkiem uzyskiwania najlepszych wyników. Swoje cele firma realizuje, dostarczając klientom wysokiej jakości wyroby, a zróżnicowane oczekiwania odbiorców są zaspokajane dzięki innowacyjności i otwartości pracowników. 60% produkcji to eksport do wszystkich krajów UE (szczególnie do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii), do krajów skandynawskich (szczególnie do Norwegii), a także do Europy Wschodniej. q Nagrodzeni za doskonałe wyniki finansowe, skuteczne działania proeksportowe oraz szczególną dbałość o wysoką jakość wyrobów potwierdzoną licznymi nagrodami. 5 LIDER BIZNESU 2008

8 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU Nordea Bank Polska SA i prezes Zarządu Włodzimierz Kiciński PILKINGTON Polska sp. z o.o. i country manager Pilkington w Polsce Ireneusz Skwarek Bank uniwersalny. Usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa klientów indywidualnych i gmin. Pełna obsługa klientów korporacyjnych. q Nagrodzeni za wysoką rentowność, nowoczesną ofertę produktową, uwzględniającą różnorodne potrzeby klientów oraz inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. Firma działa na polskim rynku od 1995 r., dwa lata temu stała się częścią międzynarodowego koncernu szklarskiego NSG Group. Jest producentem szkła float oraz szkła laminowanego na potrzeby przemysłu budowlanego i samochodowego. Jako pierwszy w Polsce producent szkła płaskiego otrzymała certyfikaty ISO 9002 oraz Najwyższej jakości produkty firmy trafiają zarówno na rynek polski, jak i rynki krajów ościennych. Spółka zatrudnia obecnie 260 osób. q Nagrodzeni za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, wysoką jakość i nowoczesność produktów, a także za wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym. 6 LIDER BIZNESU 2008

9 2008 Podkarpacki Bank Spółdzielczy i prezes Zarządu Lesław Wojtas Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. i prezes Zarządu Włodzimierz Machczyński Usługi pomocnicze dla transportu lotniczego. Świadczenie usług finansowych: rachunki, kredyty, depozyty, bankowość elektroniczna, obsługa walutowa. 76 przedstawicielstw na terenie województwa podkarpackiego. q Nagrodzeni za znakomite wyniki ekonomiczne, w szczególności rentowność przedsiębiorstwa oraz dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług. q Nagrodzeni za systematyczne umacnianie pozycji na rynku, doskonałe wyniki ekonomiczne, dostarczanie nowoczesnych produktów oraz za działalność prospołeczną. 7 LIDER BIZNESU 2008

10 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU PPH RADMOT Jan Stańczyk i prezes Jan Stańczyk Przedsiębiorstwo Techniczno- -Budowlane NICKEL sp. z o.o. i prezes Zarządu Marian Nickel Firma specjalizująca się w nowoczesnych technologiach obróbki metali. Działa na rynku od 1984 r., współpracując z międzynarodowymi przedsiębiorstwami w przemyśle precyzyjnym, maszynowym, motoryzacyjnym, optycznym, elektrotechnicznym. Specjalizuje się w obróbce skrawaniem CNC (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie): stopów aluminium, stali nierdzewnych, stali stopowych, stali węglowych, żeliw szarych i sferoidalnych, mosiądzu, tworzyw sztucznych i innych materiałów. q Nagrodzeni za skuteczną politykę inwestycyjną, świetne wyniki ekonomiczne, przede wszystkim rentowność przedsiębiorstwa oraz szczególną hojność wobec potrzebujących. Nowoczesna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji na terenie całego kraju. Spółka specjalizuje się w indywidualnych, dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach, oferuje pełną obsługę w zakresie prac projektowych, wykonawczych oraz doradztwa technicznego. Kierując się zawsze zasadą fair play PTB Nickel daje swoim klientom poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu, realizując ich inwestycje na najwyższym poziomie. PTB Nickel jest organizacją macierzystą dla innych spółek Grupy Nickel pierwszego w Polsce, prywatnego Parku Naukowo-Technologicznego Nickel Technology Park Poznań oraz firmy deweloperskiej Nickel Development. q Nagrodzeni za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, kreowanie innowacyjnych rozwiązań w branży oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej. 8 LIDER BIZNESU 2008

11 2008 SINDBAD Prywatne Biuro Podróży Ryszard Wójcik i właściciel Ryszard Wójcik SOFTEX DATA SA i prezes Zarządu Wojciech Warski Biuro podróży, własne międzynarodowe linie autokarowe. Organizacja wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych, wynajem autokarów turystycznych, działalność hotelarska na bazie własnego hotelu Festival w Opolu. q Nagrodzeni za wysoki poziom inwestycji, wysoką jakość świadczonych usług oraz szczególną dbałość o środowisko naturalne. Firma powstała w 1990 r. należy do najdłużej działających na rynku teleinformatycznym. Kompetencje firmy leżą w obszarach zarządzania dokumentami (obieg i archiwizacja), bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych, systemów wydrukowych (kontrola kosztów druku, personalizowany druk masowy i kopertowanie), identyfikacji RFID oraz systemów bezpieczeństwa i dozoru wizyjnego (monitoring IP). q Nagrodzeni za efektywne budowanie pozycji firmy na rynku, prężną działalność inwestycyjną oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług. 9 LIDER BIZNESU 2008

12 WSPÓ ORGANIZATORZY GALI WIELKA GALA LIDEROW MECENAS G ÓWNY GALI POLSKIEGO BIZNESU MECENAS GŁÓWNY WSPÓ ORGANIZATORZYGALI GALI WSPÓ ORGANIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY GALIGALI WSPÓ ORGANIZATORZY WYŁĄCZNY PARTNER TELEWIZYJNY PARTNER PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY KATERINGOWY GALI NIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY GALI GALI NER INGOWY WSPÓ ORGANIZATORZY GALI GALI WIELKA GALA LIDEROW WIELKA GALA MECENAS G ÓWNY GALI WY ÑCZNY PARTNER TELEWIZYJNY PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY POLSKIEGO WSPÓŁORGANIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY LIDEROW BIZNESU POLSKIEGO WY ÑCZNY PARTNER MECENAS TELEWIZYJNY G ÓWNY MECENAS GALI G ÓWNY GALI MECENAS BIZNESU PARTNER PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY PARTNER KATERINGOWY PRTNER KATERINGOWY KATERINGOWY PATRONIG ÓWNY MEDIALNI GALI GAL OCHRANIA OPIEKA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI WY ÑCZNY PARTNER WY ÑCZNY TELEWIZYJNY PARTNER TELEWIZYJNY WY ÑCZNY PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY OCHRONA Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. GAL GAL OCHRANIA OCHRANIA GAL GAL GAL OCHRANIA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI PARTNER TELEWIZYJNY OPIEKA MEDYCZNA OPIEKA OPIEKA OPIEKA GAL MEDYCZNA MEDYCZNA GAL MEDYCZNA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: OPIEKAGAL OPIEKA PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. GAL GAL OCHRANIA MEDYCZNA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI PATRONI MEDIALNI PATRONI MEDIALNI Wydawca: Business Centre sp. z o.o. Organizacja Wielkiej Gali Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego Warszawa, plac elaznej Bramy 10, tel. (0-22) ; Liderów Polskiego Biznesu: (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: Dyrektor wydawnictwa, naczelna Danuta Redaktor prowadząca Hanna Jaworowska; pod kierownictwem Organizacja Liderów Polskiego Biznesu: pod redaktor kierownictwem Jaros awa OleksiakaBierzańska; (koordynatora) i Aleksandra PWBWielkiej MEDIAGali Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o.polaƒskiego Sekretarz redakcji Marzena Denkiewicz; Projekt Karol graficzny Rutski; idział reklamy Izabela Jakubowska, Jarosława Oleksiaka (koordynatora) (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznejkorekta Bramy 10. realizacja wydawnicza: Małgorzata Matulka, Halina Zdjęcia Druk: Ryszard i Aleksandra Polańskiego (szefapwb projektu) MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Meller-Faber; Miller Baranowski, Druk Sp. z o.o. Paweł Jabłoński, Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego Cezary Piwowarski, Jacek Woźniak Epoka; Projekt graficzny asp GRAFIK Ewa Pauzewicz; Druk Taurus zespół BCC (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. 10

13 WIELKI WIECZÓR 11

14 WITAMY NA GALI 12

15 18. Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu odbyła się 10 stycznia 2009 roku tradycyjnie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej W sobotni wieczór do Teatru Wielkiego w Warszawie przybyło wielu znakomitych gości: członkowie rządu, posłowie i senatorowie, ludzie kultury, przedsiębiorcy, nominowani w konkursie Lider Polskiego Biznesu i laureaci Złotej Statuetki, a także Medalu Solidarności Społecznej. Oraz laureat Nagrody Specjalnej BCC Lech Wałęsa. Wielki wieczór rozpoczął się o godzinie

16 MUZYKA OD SERCA Na początku odbył się koncert polskiej muzyki filmowej. Goście słuchali pięknych, znanych melodii z filmów: Czarne chmury, Na kłopoty Bednarski, Vabank i Vabank II, Ogniem i mieczem. Katarzyna Jamróz zaśpiewała Miłość ci wszystko wybaczy z filmu Szpieg w masce, kołysankę z Rosemary s Baby, Wojciech Stolorz zaśpiewał Jeszcze raz Vabank, a razem wykonali Powróćmy jak za dawnych lat z Manewrów miłosnych. Do filmowych melodii zatańczyła mistrzowska para taneczna Żaneta Lachman i Michał Piątkowski. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej dyrygował Janusz Powolny. 14

17 15

18 MAREK GOLISZEWSKI Spotykamy się dzisiaj na przełomie prosperity i recesji. Sukcesy przedsiębiorców nominowanych do tytułu Lider Polskiego Biznesu są najlepszym przykładem dobrego wykorzystania koniunktury. Już dwa lata temu BCC ostrzegał rząd Jarosława Kaczyńskiego przed recesją. Ale rząd innych sądził, a sam błądził. Lata , najlepszy czas na przebudowę struktur gospodarczych i państwowych, w tym na wejście Polski do strefy euro, zostały zmarnowane. Lecz jak zwykle odpowiedzialnych za zaniechania nie ma. Nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. Dziś ci sami politycy krzyczą, że światowy kryzys finansowy zanegował niewidzialną rękę rynku. Gdybyśmy mieli silne podstawy, poziom życia Polaków nie spychałby nas w UE na trzecie miejsce od końca. Eksport małej Holandii jest trzy razy większy od polskiego; niemiecki 10 razy. To nie ręka rynku zawiodła, ale państwowy nadzór bankowy, który dopuścił do złamania zasad. Dlatego dziś rządy muszą ratować rynek. Pierwsi z kryzysu finansowego wyjdą Amerykanie, bo są wolni, przedsiębiorczy i innowacyjni. My nie jesteśmy wolni. Choćby od nonsensownej biurokracji. Pętamy też sobie nogi 540-miliardowym długiem publicznym i niewydolnym wymiarem sprawiedliwości. Blokujemy rozwój dziurawym prawem, powolną prywatyzacją, realnie 34-procentowym obciążeniem pracodawców. Wielu twierdzi, że polski rząd nic nie robi. To nieprawda. Polityka ministra Sikorskiego, pakiet Szejnfelda, komisja Palikota, emerytury pomostowe, deklaracje dotyczące euro czy 90 mld ministra finansów na działania antykryzysowe są tego zaprzeczeniem. Ale prawdą jest, że biegniemy za wolno. Aparat państwowy nie pracuje na miarę wyzwań nadchodzącego spowolnienia. Zamiast inwestować i zwiększać niskie płace i emerytury, wolimy dopłacać do ułomnego systemu emerytalnego 70 mld zł rocznie. Jesteśmy opóźnieni półtora roku w wykorzystaniu pieniędzy europejskich. Mogą przepaść, zamiast nakręcać koniunkturę np. zwiększeniem żenującej ilości autostrad w Polsce. Konieczne jest więc przyspieszenie! Premier musi zapomnieć o wyborczych notowaniach i złamać egoizmy grupowe blokujące postęp. Do tego potrzebne są determinacja i odwaga. Takie jakie pokazał Lech Wałęsa, przeskakując płot i budując nową Polskę. Szanowni Państwo, Napoleon mawiał, że armia baranów dowodzona przez lwa jest silniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana. Życzmy premierowi, by był lwem na czele lwów. Inaczej zmian i rozwoju nie będzie. Musi zostać powołany wicepremier ds. środków europejskich, utworzony sztab antyrecesyjny, zreformować trzeba wydatki publiczne, przekonać banki do większych kredytów, przygotować Polskę do przyjęcia euro w styczniu 2012 roku. Spełnienie kryteriów z Maastricht to najważniejsze zadanie. Przeciwnicy krzyczą, że 16

19 Wystąpienie prezesa Business Centre Club rozpoczęło część oficjalną Gali. niewłaściwy czas, że kryzys, że konieczne referendum. Czas nigdy nie będzie dobry. Zbliżają się trzy lata wyborów. A 80% transakcji w Polsce przeprowadza się już w euro. Na różnicy kursów polskie firmy tracą miliardy. Referendum w sprawie euro to totolotek. Czy przypadek ma decydować o naszej przyszłości, czy rozum i wyliczenia ekspertów? Z pewnością trzeba zmienić konstytucję nie tylko ze względu na euro. Jeżeli zmiany blokuje układ parlamentarny, trzeba rozpisać nowe wybory. Platforma nie będzie mieć większego poparcia niż teraz. Trzeba zaryzykować. Inaczej nie będziemy mieć pieniędzy. A na świecie liczą się te państwa, które mają pieniądze. Nie rakiety pieniądze! Musimy się bogacić, bo w światowych rankingach zajmujemy ostatnie pozycje. We współczesnych gospodarkach bogacenie nie następuje cudzym kosztem. To polski stereotyp. Nadmierne rozpiętości płacowe z pewnością rwą więzy społeczne. Nie wolno wprowadzać ustaw kominowych ale systemowo zwiększać płace niskie. Jan Paweł II podkreślał, że Kościół docenia rolę zysku byle umieć dzielić się z innymi. Dlatego dziś ksiądz biskup Piotr Jarecki wręczy Medale Solidarności Społecznej tym, którzy są najlepszym tego przykładem. Szanowni Państwo, Aby się dzielić, trzeba mieć. Aby mieć, trzeba przyspieszyć. Aby przyspieszyć, potrzebna jest śmiałość w działaniu i Pakt Antykryzysowy. Komisja Trójstronna powinna skończyć z fikcją dialogu i powrócić do prawdziwych ustaleń antyrecesyjnych między związkowcami a pracodawcami. Prezydent państwa musi powrócić do koncepcji Umowy Społecznej, od której odstąpił mimo wcześniejszych obietnic. Przysłowie Od poczęcia, od kołyski, my Polacy knujem spiski nie może mieć dalej racji bytu. Szanowni Państwo, Strach ma wielkie oczy. Kryzys ma wielkie oczy. Ale damy sobie radę, o ile zdobędziemy się na radykalne działania; o ile ułatwimy drogę takim przedsiębiorczym Polakom jak dzisiejsi Nominowani. I o ile w pobliżu będzie Lech Wałęsa. 17

20 ADAM SZEJNFELD Prowadzący Galę Serafina Ogończyk- -Mąkowska i Grzegorz Miśtal proszą o zabranie głosu wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Co roku spotykamy się, by uhonorować Liderów Polskiego Biznesu, tych, którzy budują siłę polskiej gospodarki. To też dobra okazja do podsumowań i wyznaczania celów na przyszłość, co precyzyjnie uczynił dziś prezes Marek Goliszewski. (...) Nasz rząd podejmuje działania, których trudno było się doczekać w przeszłości, mam na myśli choćby największą w ciągu 20 lat reformę prawa gospodarczego. Wiemy, że konieczna jest prywatyzacja planujemy tu wielki program, od 20 lat nie było tak szeroko zakrojonej działalności. Musimy zmierzyć się z kryzysem rynków finansowych, budowaniem bezpieczeństwa energetycznego. Mamy dobry plan w tym zakresie, chcemy przyjąć wieloletnią strategię w najważniejszych sprawach i ją realizować. W tym roku mija 20. rocznica wolności. Kiedy przywołuję w pamięci największych Polaków w historii, myślę o Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Józefie Piłsudskim. Ale musimy pamiętać, że mamy szczęście być dziś na jednej sali z największym człowiekiem Polski, Europy i świata ostatnich lat Lechem Wałęsą. Panie Prezydencie, dziękuję, że Pan jest, że 20 lat temu porwał Pan 10 milionów Polaków do idei, dzięki której żyjemy w wolnym kraju i możemy działać w wolnej gospodarce. 18

21 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU DROZAPOL-PROFIL SA i prezes Zarządu Wojciech Rybka Nominacje wręczali: Grażyna Majcher-Magdziak, członek jury; Jerzy Pruski, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA i wiceminister Adam Szejnfeld. Krajowy i międzynarodowy handel wyrobami hutniczymi. Usługi Stalowego Centrum w zakresie prostowania i cięcia na wymiar blach z kręgów. Produkcja i montaż zbrojeń budowlanych. Produkcja profili i rur czarnych oraz ocynkowanych profili okiennych. Usługi transportowe i spedycja. q Nominowani za utrzymanie wysokich wyników ekonomicznych, stałe zwiększanie liczby miejsc pracy oraz prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. 19

22 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU Gazomontaż SA i prezes Zarządu Jacek Kopeć Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. i prezes Zarządu Przemysław Trawa Firma działa na rynku budowlano-montażowym, specjalizując się głównie w kompleksowym wykonawstwie (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, realizacja, usługi pomocnicze) gazociągów, ropociągów, wodociągów i kanalizacji, ciepłociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zagospodarowaniu kopalń oraz innych obiektów budownictwa przemysłowego. Firma prowadzi również działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. q Nominowani za skuteczną politykę rozwojową, wyjątkową dbałość o najwyższą jakość prowadzonych inwestycji, a także zaangażowanie w działalność charytatywną. Firma jest liderem polskiego rynku targowego i czołowym organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku w ponad 60 wydarzeniach targowych bierze udział ok. 11,5 tys. wystawców z Polski i 60 krajów świata. Rocznie targowe imprezy, kongresy i konferencje odwiedza ponad pół miliona zwiedzających z kraju i zagranicy, co czyni z MTP czołowy ośrodek turystyki biznesowej w kraju. Firma organizuje także targi w innych miastach Polski i na Ukrainie oraz polskie ekspozycje na targach za granicą. Na terenach MTP odbyła się prestiżowa XIV Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP14). q Nominowani za systematyczną działalność inwestycyjną, utrzymywanie pozycji lidera w branży wystawienniczej oraz godną naśladowania postawę prospołeczną. 20

23 2008 ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. i prezes Zarządu Piotr Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK SA i prezes Zarządu Stanisław Han Kompleksowa obsługa serwisowa stacji paliw i baz paliwowych. Wykonawstwo robót instalacyjnych i remontowych, remonty urządzeń i podzespołów, legalizacja odmierzaczy paliw i wzornicowanie sond pomiarowych; sprzedaż urządzeń, szkolenia; doradztwo techniczne i handlowe. Produkcja preparatów farmaceutycznych. q Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, stałe wzbogacanie oferty o wysokiej jakości produkty, a także szczególną dbałość o środowisko naturalne. q Nominowani za utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku, wysoką jakość świadczonych usług, a także wrażliwość na potrzeby społeczne. 21

24 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. i prezes Zarządu Janusz Szymura Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. i prezes Zarządu Marek Maruszak Nagrodę odebrał prokurent Sławomir Szejna Firma jest dostawcą nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań informatycznych. Kompleksowa oferta zawiera autorskie oprogramowanie: REKORD.ERP zintegrowany pakiet programów przeznaczonych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, RATUSZ zintegrowany pakiet programów przeznaczonych dla jednostek administracji publicznej. Usługi świadczone przez firmę obejmują także przygotowanie infrastruktury techniczno-informatycznej, m.in.: okablowania strukturalnego, dostaw sprzętu i usług internetowych. Czołowa sieć supermarketów drogeryjnych w Polsce. Ponad 330 sklepów w 170 miastach Polski, asortyment ponad 9500 artykułów, w tym 800 pod marką własną (program Privat Label dla całej grupy). Centrala firmy i centrum logistyczne mieszczą się w Łodzi. q Nominowani za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, umiejętne konkurowanie na rynku, imponujący wzrost zatrudnienia oraz godną naśladowania działalność charytatywną. q Nominowani za systematyczne umacnianie pozycji na rynku, wysoką jakość i nowoczesność oferowanych usług oraz działalność wspierającą lokalne inicjatywy. 22

25 2008 TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND sp. z o.o. i prezes Zarządu Mariusz Stanek Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki i dyrektor naczelny Stanisław Przesmycki Firma działa na polskim rynku od 1994 r. Reprezentuje, na zasadach wyłączności, najważniejsze na światowych rynkach firmy, zajmujące się produkcją wysokogatunkowych wyrobów tytoniowych i markowych zapalniczek. Ścisła współpraca z producentami z wieloletnim doświadczeniem umożliwia wykorzystanie metod i standardów pracy międzynarodowych koncernów. Dzięki terminowości, solidności i kompleksowej obsłudze firma zyskała renomę dobrego partnera handlowego. Oferta obejmuje tabakę, tytonie papierosowe, tytonie fajkowe, cygara i cygaretki, akcesoria papierosowe i fajkowe, zapalniczki Tokai, a od 2005 r. luksusowe cygara long filler marki Davidoff. Nowoczesny zakład odpowiadający potrzebom rynku. W 2005 r. firma otrzymała akredytację PARP w zakresie kompleksowych usług dla klientów. W zakładzie wdrożony został system ISO 9001:2000 obejmujący projektowanie, realizację i serwisowanie przedsięwzięć budowlanych. Zakład oferuje projekty i usługi: wykonywanie projektów instalacji elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych; montaż, obsługę, konserwację, naprawy urządzeń elektroenergetycznych; ocenę stanu technicznego urządzeń; nadzór inwestorski; transport i obsługę z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; komputerową obsługę kalkulacji kosztorysów. Firma bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. q Nominowani za konsekwentny i efektywny rozwój, stałe umacnianie marki wyrobów wysokiej jakości przy jednoczesnej wyjątkowej dbałości o środowisko naturalne. q Nominowani za konsekwentny rozwój, działania inwestycyjne, a także wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym. 23

26 2008 Zakłady Automatyki KOMBUD SA i prezes Zarządu Ryszard Szczygielski Produkcja urządzeń przemysłowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i osprzętu towarzyszącego, remonty i modernizacja urządzeń srk i łączności, świadczenie usług w zakresie osprzętu technicznego i legalizacji urządzeń, usługi ochrony mienia, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie srk, rzeczoznawstwo, w tym ekspertyzy, doradztwo techniczne i nadzory, prowadzenie kursów i szkoleń, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa. NOMINOWANI ZOSTALI RÓWNIE : Agencja Ochrony SKORPION SECURITY sp. z o.o. i prezes Zarządu Lidia Zielińska FARBY KABE POLSKA sp. z o.o. i prezes Zarządu Ryszard Szajter Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z o.o. i prezes Zarządu, dyrektor naczelny Eugeniusz Jaremko INCO-VERITAS SA i prezes Zarządu, dyrektor generalny Mirosław Wilczyński Stolzle Częstochowa sp. z o.o. i członek Zarządu Stanisław Górski UNISERV Budownictwo Przemysłowe SA i prezes Zarządu Artur Nizioł Volkswagen Poznań sp. z o.o. i członek Zarządu ds. finansowych Szymon Trzebiatowski Zakłady Azotowe PUŁAWY SA i członek Zarządu Mieczysław Wiejak Zakłady Chemiczne Police SA i prezes Zarządu Ryszard Siwiec q Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, działania inwestycyjne mające na celu doskonalenie technologii produkcji oraz dbałość o ochronę zasobów naturalnych. 24

27 JAN VINCENT- -ROSTOWSKI Przemówienie ministra finansów: Otoczenie rynkowe co pewien czas wystawia nas na próbę. Dobrą stroną kryzysów jest to, że w trudnych sytuacjach wyłaniają się prawdziwi liderzy, którzy wyznaczają trendy i drogi wyjścia. Polscy przedsiębiorcy nieraz udowodnili, że potrafią poradzić sobie w najgorszych warunkach. Rząd jest w pełni świadomy, że liczba rozwijających się przedsiębiorstw określa rozwój gospodarki, trzeba tworzyć dla niej dobre warunki. Tak stało się 20 lat temu, kiedy to Lech Wałęsa stworzył dla niej parasol ochronny. W ubiegłym roku rząd zrealizował Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W tym roku będziemy dalej działać, np. dokapitalizujemy sektor bankowy, podejmiemy także inne działania, które osłabią skutki kryzysu gospodarczego. Mam tu na myśli np. przyspieszenie inwestycji, programy współfinansowane przez UE. Bez zdrowego biznesu nie można marzyć o dobrym budżecie państwa. Szanowni Państwo, Polska jeszcze bardziej liczy na Waszą kreatywność i innowacyjność, które ochronią naszą gospodarkę przed skutkami kryzysu. 25

28 NAGRODA SPECJALNA Od 1993 r. Business Centre Club przyznaje Nagrody Specjalne. Ich laureatami s¹ wybitne osobistoœci spoza œrodowiska biznesu, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci i gospodarki rynkowej w Polsce. Nagrodê Specjaln¹ otrzymali: Margaret Thatcher, George Bush, Leszek Balcerowicz, Dariusz Fikus, Helmuth Kohl, Jacek Kuroñ, Jacques Chirac, Wies³aw Kaczmarek, Janusz Lewandowski, Jacques Santer, Elżbieta Penderecka, Krzysztof Penderecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, William Jefferson Clinton, Tadeusz Mazowiecki, Korbel Albright, Bronis³aw Geremek, Andrzej Wajda, Jan Nowak Jeziorañski, José María Aznar, Bertie Ahern, Mikuláš Dzurinda, José Manuel Barroso, W³adys³aw Bartoszewski. Prezydent Lech Wałęsa, otrzymuje Nagrodę Specjalną BCC: za wieloletnie, konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego. BCC postanowił uhonorować Nagrodą Specjalną również sekretarza generalnego NATO. Jaap de Hoop Scheffer odbierze nagrodę osobiście podczas wizyty w BCC.

29 KRZYSZTOF PAWŁOWSKI Laudację na cześć laureata wygłosił dr Krzysztof Pawłowski, przewodniczący Rady Organizatorów BCC: Bardzo często, gdy mówi się o wielkich sprawach, zapomina się, że trzeba je wywalczyć w małych bitwach. Upór Lecha Wałęsy był fundamentem i wzorem do naśladowania, zaprzeczeniem polskiego słomianego zapału. Ma on także wspaniałą umiejętność potrafi lapidarnie ująć to, co myślimy wszyscy. 20 lat temu w słynnej telewizyjnej debacie z Alfredem Miodowiczem powiedział Zachód jeździ samochodem, a my na rowerze. Tym jednym zdaniem zadał kłam całej socjalistycznej gospodarce. To zresztą chyba jedyny przypadek w historii, by związkowiec zasłużył się kapitalistom. Drużyna Wałęsy działa od 20 lat. Przynależność do niej to atut i zobowiązanie na przyszłość. Teraz szczególnie musimy zwrócić się ku początkom, ku ludziom, którzy byli twardzi, ale zdolni do kompromisów. W ciągu lat zmniejszyliśmy dystans cywilizacyjny do najlepszych. Zapoczątkowała to Solidarność i osobiste zwycięstwa Lecha Wałęsy zwyciężał sam w imieniu milionów i dla milionów. Młode pokolenie Polaków nie rozumie już porównania z samochodem i rowerem. To Pana zasługa, Panie Prezydencie. 27

30 LECH WAŁĘSA Przemówienie laureata Nagrody Specjalnej prezydenta Lecha Wałęsy: Gdyby ktoś kilkadziesiąt lat temu powiedział mi, że dożyję Polski, która zmieni system, wejdzie do Europy, NATO, do globalnej gospodarki nie uwierzyłbym. Gdybym mojemu nieżyjącemu już ojcu powiedział, że nie ma już granicy polsko-niemieckiej, padłby na zawał. Marzyłem o tym, aby żyć w takim kraju, choć nie zamierzałem stać na czele zmian i im przewodzić. Ale nasze zwycięstwo jest tak duże, że czasami sobie z nim nie radzimy. Planowałem tylko, żeby wprowadzić Polskę do Europy, a tu za nami ruszyły inne kraje. I efektami przemian musieliśmy się z nimi podzielić. Ciągle jeszcze nie mamy wypracowanych potrzebnych systemów i struktur koniecznych w nowych warunkach społecznych i gospodarczych. Gdy dziś mówi się o kryzysie, odpowiadam, że jest on m.in. skutkiem właśnie braku wspólnych europejskich struktur. Trzeba przyspieszyć ich budowę. Zgadzam się z prezesem Markiem Goliszewskim w kwestii oceny rządu. Popieram rząd, ale będę szczery mieliście rok na rozpoznanie sytuacji, jeśli nie przyspieszycie, zapomnijcie o zwycięstwie w następnych wyborach. BCC dziękuję, że znalazłem się w zacnym gronie laureatów Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Dziękuję za docenienie. A w przyszłości postarajmy się o to, aby nikt nie rozbił tego, co z takim mozołem budowaliśmy i tworzyliśmy. 28

31 MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ Od początku swojego istnienia BCC pomaga ubogim i chorym, wspiera instytucje charytatywne, patronuje przedsięwzięciom edukacyjnym. Osoby zaangażowane w pomoc potrzebującym i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu nagradzane są Medalem Solidarności Społecznej. W tym roku kapituła wyróżniła nim Dariusza Michalczewskiego, założyciela fundacji Równe szanse zajmującej się promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, angażującego się w ramach wielu akcji charytatywnych w pomoc potrzebującym i Jędrzeja Wittchena za opiekę i długoletnią pomoc internatowi dla dziewcząt i liceum przy Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Medale wręczył ks. bp Piotr Jarecki, przewodniczący kapituły Medalu Solidarności Społecznej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. UE i przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski w Komisji Episkopatów UE. KS. BP PIOTR JARECKI: Kiedy myślałem o tym wyróżnieniu, przyszła mi do głowy pewna refleksja na temat własności prywatnej. Obserwuje się tu dwie skrajne postawy. Jedni uznają, że jest ona kradzieżą, inni że świętością. Kościół uważa, że własność prywatna ma status prawa naturalnego i zobowiązuje do hipoteki społecznej. Każdy ma prawo używać własności prywatnej w takim zakresie, aby rozwijała człowieka. Tak używają jej dzisiejsi nagrodzeni i życzę wszystkim, żeby taką koncepcję prawa naturalnego realizowali. Mija 30 lat od słów Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie, od których wszystko się zaczęło. Zrobiłem wszystko, aby zorganizować międzynarodową konferencję, dla przypomnienia, że nie byłoby zmian w Polsce i na świecie bez Lecha Wałęsy i Solidarności. Dlatego zabiegałem o to, aby Europejski Tydzień Społeczny odbył się w tym roku w październiku właśnie w Gdańsku. DARIUSZ MICHALCZEWSKI: Medal to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, bo wiem, co znaczy pomoc. Sam, jako młody chłopak, takiej pomocy doświadczyłem. Znaleźli się ludzie, którzy pokazali mi drogę, dzięki którym odniosłem sukcesy sportowe. Nasza fundacja stara się wspierać młodych sportowców, ale też pokazuje im, jak żyć. JĘDRZEJ WITTCHEN: Pierwszy raz w życiu wyróżniono mnie za rzecz naturalną pomaganie innym. Słowa solidarność i pomoc znają ludzie na całym świecie, nie możemy o nich zapominać, bo będą bardzo ważne szczególnie w nadchodzących czasach. 29

32 BOHATEROWIE WIECZORU NA SCENIE TEATRU WIELKIEGO 30

33

34 KOKTAJL CZAS ZACZĄĆ

35 Punktualnie o godzinie teatralne foyer wypełniło się gośćmi Gali. Szum rozmów, flesze, kamery, wywiady... I błysk Złotych Statuetek w rękach Liderów. Uroczysta chwila wytchnienia od codzienności. 33

36 GOŚĆMI GALI BYLI m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, laureat Nagrody Specjalnej BCC Grażyna Bernatowicz, wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Broniarz, prezes Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego Jerzy Buzek, eurodeputowany Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC Katarzyna Grochola, pisarka prof. Jerzy Jaskiernia, wyk³adowca akademicki ks.bp Piotr Jarecki, przewodnicz cy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. UE i przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski w Komisji Episkopatów UE Aldona Kamela-Sowińska, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości Emilian Kamiński, aktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich Jerzy Kwieciński, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w rz dzie PiS Janusz Lewandowski, eurodeputowany, laureat Nagrody Specjalnej BCC Franciszek Maœluszczak, malarz Roman Młodkowski, dyrektor programowy TVN CNBC Maciej Nowicki, minister œrodowiska Józef Oleksy, b. premier Mirosław Pietrewicz, b. wicepremier, członek RPP Dariusz Rosati, eurodeputowany Sławomir Skrzypek, prezes NBP Justyna Sieńczyłło, aktorka Andrzej Supron, zapaśnik b. mistrz świata i Europy Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki Marcin Święcicki, b. prezydent Warszawy prezydent Lech Wałęsa Tomasz Wróblewski, redaktor Jan Vincent-Rostowski, minister finansów

37 35

38 Business Centre Club angażuje się w pomoc charytatywną, pomaga potrzebującym. W Gali po raz kolejny wzięła udział Fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt. Goście mogli nie tylko zapoznać się z licznymi kampaniami fundacji, obejrzeć wyświetlane spoty i filmy z akcji prowadzonych na rzecz zwierząt, ale także podziwiać wystawę zdjęć psów ze schroniska w Ostrowi Mazowieckiej oraz koni znajdujących się pod opieką fundacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zabawa fantowa. Dzięki sprzedanym losom udało się zebrać pieniądze na pomoc zwierzętom. 36

39 Gości aukcji dzieł sztuki organizowanej przez fundację SYNAPSIS powitała jej przewodnicząca Bożena Ulatowska. Aukcjoner Jan Juchniewicz miał sporo pracy w aukcji uczestniczyło bardzo wiele osób. Licytowano kilkadziesiąt obrazów wykonanych różnymi technikami i o różnej tematyce, których ofiarodawcami byli m.in. Zenon Aniszewski, Wiga Badowska, Wojciech Górecki, Franciszek Maśluszczak, Dariusz Miliński, Jan Misiak, Tomasz Steifer, Maria Surawska, Czesław Tumielewicz. A także ofiarowane przez Diamonds International Corporation dwa brylanty i zawieszkę. 37

40 W miłej atmosferze rozmowy nie tylko o biznesie Doskonałe potrawy dla gości Gali przygotował jej partner cateringowy firma Mazurkas Conference Centre. Na początek były tartinki, np. tatar z łososia z kremem cytrynowym na ciemnym pieczywie, mus z krewetek z dodatkiem białego wina na słonym cieście. Wśród ciepłych przekąsek furorę w tym roku zrobiły miniqische z leśnymi grzybami, pieczone przewrotki z kurczaka marynowane w miodzie i słodkiej soi oraz oliwki w cieście, smażone na szpadkach. Wielbiciele słodkości delektowali się m.in. tartoletkami z winogronami i musem waniliowym oraz minitorcikami bezowymi z kremem kawowym i czekoladą. Nie zabrakło również lodów od Nestlé i słodyczy firmy ODRA. Coś dla siebie znaleźli też miłośnicy kuchni polskiej: na stołach hoteli Best Western Cristal i Żubrówka. Bols sp. z o.o. częstowała koniakiem Remy Martin i whisky Grant s, Grupa Żywiec piwem, było wino z Toruńskich Piwnic Win Vinpol, kawa Caferita i herbaty Richmont od firmy Coffea. Urody koktajlowi dodawały hostessy z agencji modelek Vivamodels. 38

41 Obowiązkowe muchy, galowe kreacje. Było wytwornie i stylowo. Koktajl zakończył się późnym wieczorem. 39

wielka gala Liderów Polskiego Biznesu2011

wielka gala Liderów Polskiego Biznesu2011 wielka gala Liderów Polskiego Biznesu2011 Almanach BCC Warszawa W ielka Gala Liderów Polskiego Biznesu Sobotni wieczór 22 stycznia 2011 r. należał do polskich przedsiębiorców. W Teatrze Wielkim Operze

Bardziej szczegółowo

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Szczegółowych informacji udziela Biuro Kontaktów Społecznych BCC: Piotr Onikki-Górski

Bardziej szczegółowo

Almanach BCC warszawa czerwiec 2010. letnia wielka gala BCC

Almanach BCC warszawa czerwiec 2010. letnia wielka gala BCC Almanach BCC warszawa czerwiec 2010 letnia wielka gala BCC 2010 I L etnia wielka gala Business centre club 2010 Almanach BCC warszawa czerwiec 2010 Witamy na Służewcu Letnia Wielka Gala Business Centre

Bardziej szczegółowo

wielka gala Liderów Polskiego Biznesu 2014

wielka gala Liderów Polskiego Biznesu 2014 a l m a n a c h b c c wielka gala Liderów Polskiego Biznesu 2014 a l m a n a c h b c c wielka gala Liderów Polskiego Biznesu 2014 Warszawa, styczeń 2014 Wieczór 25.01.2014 Teatr Wielki Opera Narodowa

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (67) Styczeń/Luty 2014 NR INDEKSU 344583 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM str. 47 Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA str.

Bardziej szczegółowo

Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach,

Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach, Gala Magazynu 2013 Mariusz Gryżewski redaktor naczelny Magazynu VIP Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach, które ze względu na swoją wagę warto upamiętniać. Takim wydarzeniem było dla mnie, moich

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna MAŁOPOLSKA Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna Z MARKIEM NAWARĄ, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Małopolska

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1 EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU To już kolejne spotkanie przy lekturze Expressu Biznesu. Tym razem oddajemy w Państwa ręce wydanie, które częściowo jest poświęcone otwarciu nowej siedziby Pracodawców

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013 październik 2013 1 2 październik 2013 Szanowni Państwo Za nami V gala finałowa konkursu Lubuski Lider Biznesu.

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE UZDROWISKA PRZEMYSŁ OBRONNY. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 5 (77) Wrzesień/Październik 2015 NR INDEKSU 344583

POLSKIE UZDROWISKA PRZEMYSŁ OBRONNY. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 5 (77) Wrzesień/Październik 2015 NR INDEKSU 344583 POLSKIE UZDROWISKA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 5 (77) Wrzesień/Październik 2015 PRZEMYSŁ OBRONNY NR INDEKSU 344583 Spis treści FAKTY, LUDZIE, OPINIE 4 GRANITOWE TULIPANY 8 BUSINESS EXCELLENCE 10 ZNAKI

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (69) Maj/Czerwiec 2014 ILX-27 ŚMIGŁOWIEC DO ZADAŃ SPECJALNYCH PRZEMYSŁ LOTNICZY TĘTNI ŻYCIEM str. 54 POLSKIE

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo