WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU 2008"

Transkrypt

1 ALMANACH BCC Wa r s z a w a s t yc z e ń WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU

2

3 NAGRODĘ SPECJALNĄ BCC otrzymał prezydent Lech Wałęsa za wieloletnie konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego. 1

4 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU LIDER POLSKIEGO BIZNESU2008 Od 1991 r. Business Centre Club przyznaje Z³ote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. Tym, którzy w swojej dzia³alnoœci kieruj¹ siê nie tylko zyskiem, ale i etyk¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz trosk¹ o sprawy pañstwowe. ATA-INT. LTD sp. z o.o. i prezes Zarządu Tomasz Nazaruk 24 paÿdziernika 2008 r. odby³o siê posiedzenie jury konkursu Lider Polskiego Biznesu Uczestniczyli w nim: dr Krzysztof Paw³owski, przewodnicz¹cy, Grażyna Majcher-Magdziak, cz³onek, prof. Tomasz Wielicki, cz³onek, Dorota Furtak, sekretarz. Cz³onkowie Business Centre Club nades³ali 118 ankiet konkursowych obrazuj¹cych dzia³alnoœæ swoich firm w okresie trzech lat: oraz pierwszego pó³rocza 2008 r. Jury konkursu, po szczegó³owym zapoznaniu siê z wynikami analizy, zasadniczymi ustaleniami oraz po dyskusji, postanowi³o wy³oniæ grupê 34 firm do grona nominowanych. 15 z nich uhonorowano Statuetkami Lidera Polskiego Biznesu. Wrêczali je: prezes BCC Marek Goliszewski; przewodnicz¹cy Rady G³ównej Maciej Grelowski; prezes Zarz¹du PKO BP SA Jerzy Pruski; minister finansów Jan Vincent-Rostowski; wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. ATA-INT. LTD to firma obecna na rynku od 1992 r. Od 8 lat prowadzi usługi doradcze i realizacje projektów z zakresu technologii dokumentowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła kontrakty flotowe na urządzenia biurowe oraz pełną integrację sprzętu z systemami archiwizacji i przetwarzania dokumentów. Spółka posiada własne rozwiązania w zakresie zastosowań kart zbliżeniowych, obsługi kodów kreskowych oraz metodyk optymalizacji kosztów. W 2008 r. 3-letni okres intensywnych prac badawczo-rozwojowych podsumowano wprowadzeniem na rynek innowacyjnej linii oprogramowania WorkingDoc Family. q Nagrodzeni za systematyczny rozwój, wysoką jakość i nowoczesność produktów potwierdzoną licznymi nagrodami oraz hojność okazywaną potrzebującym. 2 LIDER BIZNESU 2008

5 2008 BELATEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i właściciel Włodzimierz Perek; nagrodę odebrała Halina Perek CONTROL PROCESS SA i prezes Zarządu Marian Wiatr; nagrodę odebrał wiceprezes Wojciech Wiatr Produkcja wstążek i taśm ozdobnych do kwiatów, pakowania prezentów; produkcja i sprzedaż artykułów do dekoracji bukietów, dekoracji świątecznych, wyposażenia kwiaciarń. q Nagrodzeni za doskonałe wyniki ekonomiczne, konsekwentną i skuteczną politykę inwestycyjną i eksportową, a także dbałość o środowisko naturalne. Firma oferuje usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji przemysłowych, projektowania, produkcji, budowy i montażu, serwisu i eksploatacji obiektów technicznych wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, automatyki, sterowania i telemetrii, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, produkcji szaf sterowniczych, rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz budowy systemów informatycznych. Realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w systemie generalnego wykonawcy. Posiada certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000, certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz certyfikat Systemu Jakości AQAP 2110:2003. q Nagrodzeni za skuteczne konkurowanie na rynku, wyjątkową dbałość o najwyższą jakość prowadzonych inwestycji oraz godną naśladowania działalność charytatywną. 3 LIDER BIZNESU 2008

6 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU FERROX sp. z o.o. i prezes Zarządu Andrzej Niezgoda Górnicza Fabryka Narzędzi sp. z o.o. i prezes Zarządu Jan Brożek Jedna z największych firm serwisowych w branży energetyki cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Wykonuje remonty kotłów przemysłowych, turbin energetycznych, montuje i produkuje konstrukcje stalowe i rurociągi. Firma posiada specjalistyczny warsztat obróbki skrawaniem wyposażony w nowoczesne urządzenia CNC. W ostatnich latach firma wzbogaciła swoją ofertę o montaż ekologicznych instalacji grzewczych pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Produkcja elementów złącznych do nawierzchni kolejowej dla górnictwa i kolei, części do maszyn rolniczych, narzędzi ślusarskich, odkuwek o masie do 15 kg; usługi z zakresu obróbki wiórowej, elektroiskrowej, spawalniczej. q Nagrodzeni za konsekwentny i stały wzrost zatrudnienia, a także aktywność w życiu społeczności lokalnej. q Nagrodzeni za efektywny rozwój, propagowanie nowatorskich, proekologicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki cieplnej oraz zaangażowanie w działalność społeczną. 4 LIDER BIZNESU 2008

7 2008 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA i prezes Zarządu Artur Tomasik MALOW i prezes Zarządu, właściciel Henryk Owsiejew Przedmiotem działania spółki jest podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i wykonywania transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego, usług lotniczych i towarzyszących. Prowadzona jest także działalność w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji portu. q Nagrodzeni za efektywny rozwój, wysoką jakość świadczonych usług, stałe zwiększanie miejsc pracy oraz za aktywny udział w działalności charytatywnej. Producent mebli metalowych m.in.: biurowych, socjalnych, szkolnych, warsztatowych, medycznych, regałów przesuwnych, sejfów i szaf wzmocnionych. Nowoczesne technologie i metody produkcji, ścisła wspólpraca z partnerami handlowymi, a także promocja w drodze działań marketingowych są dla firmy priorytetem w działalności i warunkiem uzyskiwania najlepszych wyników. Swoje cele firma realizuje, dostarczając klientom wysokiej jakości wyroby, a zróżnicowane oczekiwania odbiorców są zaspokajane dzięki innowacyjności i otwartości pracowników. 60% produkcji to eksport do wszystkich krajów UE (szczególnie do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii), do krajów skandynawskich (szczególnie do Norwegii), a także do Europy Wschodniej. q Nagrodzeni za doskonałe wyniki finansowe, skuteczne działania proeksportowe oraz szczególną dbałość o wysoką jakość wyrobów potwierdzoną licznymi nagrodami. 5 LIDER BIZNESU 2008

8 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU Nordea Bank Polska SA i prezes Zarządu Włodzimierz Kiciński PILKINGTON Polska sp. z o.o. i country manager Pilkington w Polsce Ireneusz Skwarek Bank uniwersalny. Usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa klientów indywidualnych i gmin. Pełna obsługa klientów korporacyjnych. q Nagrodzeni za wysoką rentowność, nowoczesną ofertę produktową, uwzględniającą różnorodne potrzeby klientów oraz inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. Firma działa na polskim rynku od 1995 r., dwa lata temu stała się częścią międzynarodowego koncernu szklarskiego NSG Group. Jest producentem szkła float oraz szkła laminowanego na potrzeby przemysłu budowlanego i samochodowego. Jako pierwszy w Polsce producent szkła płaskiego otrzymała certyfikaty ISO 9002 oraz Najwyższej jakości produkty firmy trafiają zarówno na rynek polski, jak i rynki krajów ościennych. Spółka zatrudnia obecnie 260 osób. q Nagrodzeni za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, wysoką jakość i nowoczesność produktów, a także za wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym. 6 LIDER BIZNESU 2008

9 2008 Podkarpacki Bank Spółdzielczy i prezes Zarządu Lesław Wojtas Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. i prezes Zarządu Włodzimierz Machczyński Usługi pomocnicze dla transportu lotniczego. Świadczenie usług finansowych: rachunki, kredyty, depozyty, bankowość elektroniczna, obsługa walutowa. 76 przedstawicielstw na terenie województwa podkarpackiego. q Nagrodzeni za znakomite wyniki ekonomiczne, w szczególności rentowność przedsiębiorstwa oraz dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług. q Nagrodzeni za systematyczne umacnianie pozycji na rynku, doskonałe wyniki ekonomiczne, dostarczanie nowoczesnych produktów oraz za działalność prospołeczną. 7 LIDER BIZNESU 2008

10 LAUREACI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU PPH RADMOT Jan Stańczyk i prezes Jan Stańczyk Przedsiębiorstwo Techniczno- -Budowlane NICKEL sp. z o.o. i prezes Zarządu Marian Nickel Firma specjalizująca się w nowoczesnych technologiach obróbki metali. Działa na rynku od 1984 r., współpracując z międzynarodowymi przedsiębiorstwami w przemyśle precyzyjnym, maszynowym, motoryzacyjnym, optycznym, elektrotechnicznym. Specjalizuje się w obróbce skrawaniem CNC (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie): stopów aluminium, stali nierdzewnych, stali stopowych, stali węglowych, żeliw szarych i sferoidalnych, mosiądzu, tworzyw sztucznych i innych materiałów. q Nagrodzeni za skuteczną politykę inwestycyjną, świetne wyniki ekonomiczne, przede wszystkim rentowność przedsiębiorstwa oraz szczególną hojność wobec potrzebujących. Nowoczesna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji na terenie całego kraju. Spółka specjalizuje się w indywidualnych, dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach, oferuje pełną obsługę w zakresie prac projektowych, wykonawczych oraz doradztwa technicznego. Kierując się zawsze zasadą fair play PTB Nickel daje swoim klientom poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu, realizując ich inwestycje na najwyższym poziomie. PTB Nickel jest organizacją macierzystą dla innych spółek Grupy Nickel pierwszego w Polsce, prywatnego Parku Naukowo-Technologicznego Nickel Technology Park Poznań oraz firmy deweloperskiej Nickel Development. q Nagrodzeni za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, kreowanie innowacyjnych rozwiązań w branży oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej. 8 LIDER BIZNESU 2008

11 2008 SINDBAD Prywatne Biuro Podróży Ryszard Wójcik i właściciel Ryszard Wójcik SOFTEX DATA SA i prezes Zarządu Wojciech Warski Biuro podróży, własne międzynarodowe linie autokarowe. Organizacja wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych, wynajem autokarów turystycznych, działalność hotelarska na bazie własnego hotelu Festival w Opolu. q Nagrodzeni za wysoki poziom inwestycji, wysoką jakość świadczonych usług oraz szczególną dbałość o środowisko naturalne. Firma powstała w 1990 r. należy do najdłużej działających na rynku teleinformatycznym. Kompetencje firmy leżą w obszarach zarządzania dokumentami (obieg i archiwizacja), bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych, systemów wydrukowych (kontrola kosztów druku, personalizowany druk masowy i kopertowanie), identyfikacji RFID oraz systemów bezpieczeństwa i dozoru wizyjnego (monitoring IP). q Nagrodzeni za efektywne budowanie pozycji firmy na rynku, prężną działalność inwestycyjną oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług. 9 LIDER BIZNESU 2008

12 WSPÓ ORGANIZATORZY GALI WIELKA GALA LIDEROW MECENAS G ÓWNY GALI POLSKIEGO BIZNESU MECENAS GŁÓWNY WSPÓ ORGANIZATORZYGALI GALI WSPÓ ORGANIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY GALIGALI WSPÓ ORGANIZATORZY WYŁĄCZNY PARTNER TELEWIZYJNY PARTNER PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY KATERINGOWY GALI NIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY WSPÓ ORGANIZATORZY GALI GALI NER INGOWY WSPÓ ORGANIZATORZY GALI GALI WIELKA GALA LIDEROW WIELKA GALA MECENAS G ÓWNY GALI WY ÑCZNY PARTNER TELEWIZYJNY PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY POLSKIEGO WSPÓŁORGANIZATORZY GALI WSPÓ ORGANIZATORZY LIDEROW BIZNESU POLSKIEGO WY ÑCZNY PARTNER MECENAS TELEWIZYJNY G ÓWNY MECENAS GALI G ÓWNY GALI MECENAS BIZNESU PARTNER PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY PARTNER KATERINGOWY PRTNER KATERINGOWY KATERINGOWY PATRONIG ÓWNY MEDIALNI GALI GAL OCHRANIA OPIEKA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI WY ÑCZNY PARTNER WY ÑCZNY TELEWIZYJNY PARTNER TELEWIZYJNY WY ÑCZNY PARTNER PARTNER KATERINGOWY KATERINGOWY OCHRONA Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. GAL GAL OCHRANIA OCHRANIA GAL GAL GAL OCHRANIA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI PARTNER TELEWIZYJNY OPIEKA MEDYCZNA OPIEKA OPIEKA OPIEKA GAL MEDYCZNA MEDYCZNA GAL MEDYCZNA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: OPIEKAGAL OPIEKA PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. GAL GAL OCHRANIA MEDYCZNA OCHRANIA OCHRANIA OPIEKA OPIEKA MEDYCZNA MEDYCZNA MEDYCZNA PATRONI MEDIALNI PATRONI MEDIALNI PATRONI MEDIALNI Wydawca: Business Centre sp. z o.o. Organizacja Wielkiej Gali Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego Warszawa, plac elaznej Bramy 10, tel. (0-22) ; Liderów Polskiego Biznesu: (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: Dyrektor wydawnictwa, naczelna Danuta Redaktor prowadząca Hanna Jaworowska; pod kierownictwem Organizacja Liderów Polskiego Biznesu: pod redaktor kierownictwem Jaros awa OleksiakaBierzańska; (koordynatora) i Aleksandra PWBWielkiej MEDIAGali Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o.polaƒskiego Sekretarz redakcji Marzena Denkiewicz; Projekt Karol graficzny Rutski; idział reklamy Izabela Jakubowska, Jarosława Oleksiaka (koordynatora) (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznejkorekta Bramy 10. realizacja wydawnicza: Małgorzata Matulka, Halina Zdjęcia Druk: Ryszard i Aleksandra Polańskiego (szefapwb projektu) MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Meller-Faber; Miller Baranowski, Druk Sp. z o.o. Paweł Jabłoński, Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu: pod kierownictwem Jaros awa Oleksiaka (koordynatora) i Aleksandra Polaƒskiego Cezary Piwowarski, Jacek Woźniak Epoka; Projekt graficzny asp GRAFIK Ewa Pauzewicz; Druk Taurus zespół BCC (szefa projektu) zespó BCC. Wydawca: BC Sp. z o.o., Warszawa, Plac elaznej Bramy 10. Projekt graficzny i realizacja wydawnicza: PWB MEDIA Zdzieb owski Sp.J., , ul. Rolna 155, Druk: Miller Druk Sp. z o.o. 10

13 WIELKI WIECZÓR 11

14 WITAMY NA GALI 12

15 18. Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu odbyła się 10 stycznia 2009 roku tradycyjnie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej W sobotni wieczór do Teatru Wielkiego w Warszawie przybyło wielu znakomitych gości: członkowie rządu, posłowie i senatorowie, ludzie kultury, przedsiębiorcy, nominowani w konkursie Lider Polskiego Biznesu i laureaci Złotej Statuetki, a także Medalu Solidarności Społecznej. Oraz laureat Nagrody Specjalnej BCC Lech Wałęsa. Wielki wieczór rozpoczął się o godzinie

16 MUZYKA OD SERCA Na początku odbył się koncert polskiej muzyki filmowej. Goście słuchali pięknych, znanych melodii z filmów: Czarne chmury, Na kłopoty Bednarski, Vabank i Vabank II, Ogniem i mieczem. Katarzyna Jamróz zaśpiewała Miłość ci wszystko wybaczy z filmu Szpieg w masce, kołysankę z Rosemary s Baby, Wojciech Stolorz zaśpiewał Jeszcze raz Vabank, a razem wykonali Powróćmy jak za dawnych lat z Manewrów miłosnych. Do filmowych melodii zatańczyła mistrzowska para taneczna Żaneta Lachman i Michał Piątkowski. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej dyrygował Janusz Powolny. 14

17 15

18 MAREK GOLISZEWSKI Spotykamy się dzisiaj na przełomie prosperity i recesji. Sukcesy przedsiębiorców nominowanych do tytułu Lider Polskiego Biznesu są najlepszym przykładem dobrego wykorzystania koniunktury. Już dwa lata temu BCC ostrzegał rząd Jarosława Kaczyńskiego przed recesją. Ale rząd innych sądził, a sam błądził. Lata , najlepszy czas na przebudowę struktur gospodarczych i państwowych, w tym na wejście Polski do strefy euro, zostały zmarnowane. Lecz jak zwykle odpowiedzialnych za zaniechania nie ma. Nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. Dziś ci sami politycy krzyczą, że światowy kryzys finansowy zanegował niewidzialną rękę rynku. Gdybyśmy mieli silne podstawy, poziom życia Polaków nie spychałby nas w UE na trzecie miejsce od końca. Eksport małej Holandii jest trzy razy większy od polskiego; niemiecki 10 razy. To nie ręka rynku zawiodła, ale państwowy nadzór bankowy, który dopuścił do złamania zasad. Dlatego dziś rządy muszą ratować rynek. Pierwsi z kryzysu finansowego wyjdą Amerykanie, bo są wolni, przedsiębiorczy i innowacyjni. My nie jesteśmy wolni. Choćby od nonsensownej biurokracji. Pętamy też sobie nogi 540-miliardowym długiem publicznym i niewydolnym wymiarem sprawiedliwości. Blokujemy rozwój dziurawym prawem, powolną prywatyzacją, realnie 34-procentowym obciążeniem pracodawców. Wielu twierdzi, że polski rząd nic nie robi. To nieprawda. Polityka ministra Sikorskiego, pakiet Szejnfelda, komisja Palikota, emerytury pomostowe, deklaracje dotyczące euro czy 90 mld ministra finansów na działania antykryzysowe są tego zaprzeczeniem. Ale prawdą jest, że biegniemy za wolno. Aparat państwowy nie pracuje na miarę wyzwań nadchodzącego spowolnienia. Zamiast inwestować i zwiększać niskie płace i emerytury, wolimy dopłacać do ułomnego systemu emerytalnego 70 mld zł rocznie. Jesteśmy opóźnieni półtora roku w wykorzystaniu pieniędzy europejskich. Mogą przepaść, zamiast nakręcać koniunkturę np. zwiększeniem żenującej ilości autostrad w Polsce. Konieczne jest więc przyspieszenie! Premier musi zapomnieć o wyborczych notowaniach i złamać egoizmy grupowe blokujące postęp. Do tego potrzebne są determinacja i odwaga. Takie jakie pokazał Lech Wałęsa, przeskakując płot i budując nową Polskę. Szanowni Państwo, Napoleon mawiał, że armia baranów dowodzona przez lwa jest silniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana. Życzmy premierowi, by był lwem na czele lwów. Inaczej zmian i rozwoju nie będzie. Musi zostać powołany wicepremier ds. środków europejskich, utworzony sztab antyrecesyjny, zreformować trzeba wydatki publiczne, przekonać banki do większych kredytów, przygotować Polskę do przyjęcia euro w styczniu 2012 roku. Spełnienie kryteriów z Maastricht to najważniejsze zadanie. Przeciwnicy krzyczą, że 16

19 Wystąpienie prezesa Business Centre Club rozpoczęło część oficjalną Gali. niewłaściwy czas, że kryzys, że konieczne referendum. Czas nigdy nie będzie dobry. Zbliżają się trzy lata wyborów. A 80% transakcji w Polsce przeprowadza się już w euro. Na różnicy kursów polskie firmy tracą miliardy. Referendum w sprawie euro to totolotek. Czy przypadek ma decydować o naszej przyszłości, czy rozum i wyliczenia ekspertów? Z pewnością trzeba zmienić konstytucję nie tylko ze względu na euro. Jeżeli zmiany blokuje układ parlamentarny, trzeba rozpisać nowe wybory. Platforma nie będzie mieć większego poparcia niż teraz. Trzeba zaryzykować. Inaczej nie będziemy mieć pieniędzy. A na świecie liczą się te państwa, które mają pieniądze. Nie rakiety pieniądze! Musimy się bogacić, bo w światowych rankingach zajmujemy ostatnie pozycje. We współczesnych gospodarkach bogacenie nie następuje cudzym kosztem. To polski stereotyp. Nadmierne rozpiętości płacowe z pewnością rwą więzy społeczne. Nie wolno wprowadzać ustaw kominowych ale systemowo zwiększać płace niskie. Jan Paweł II podkreślał, że Kościół docenia rolę zysku byle umieć dzielić się z innymi. Dlatego dziś ksiądz biskup Piotr Jarecki wręczy Medale Solidarności Społecznej tym, którzy są najlepszym tego przykładem. Szanowni Państwo, Aby się dzielić, trzeba mieć. Aby mieć, trzeba przyspieszyć. Aby przyspieszyć, potrzebna jest śmiałość w działaniu i Pakt Antykryzysowy. Komisja Trójstronna powinna skończyć z fikcją dialogu i powrócić do prawdziwych ustaleń antyrecesyjnych między związkowcami a pracodawcami. Prezydent państwa musi powrócić do koncepcji Umowy Społecznej, od której odstąpił mimo wcześniejszych obietnic. Przysłowie Od poczęcia, od kołyski, my Polacy knujem spiski nie może mieć dalej racji bytu. Szanowni Państwo, Strach ma wielkie oczy. Kryzys ma wielkie oczy. Ale damy sobie radę, o ile zdobędziemy się na radykalne działania; o ile ułatwimy drogę takim przedsiębiorczym Polakom jak dzisiejsi Nominowani. I o ile w pobliżu będzie Lech Wałęsa. 17

20 ADAM SZEJNFELD Prowadzący Galę Serafina Ogończyk- -Mąkowska i Grzegorz Miśtal proszą o zabranie głosu wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Co roku spotykamy się, by uhonorować Liderów Polskiego Biznesu, tych, którzy budują siłę polskiej gospodarki. To też dobra okazja do podsumowań i wyznaczania celów na przyszłość, co precyzyjnie uczynił dziś prezes Marek Goliszewski. (...) Nasz rząd podejmuje działania, których trudno było się doczekać w przeszłości, mam na myśli choćby największą w ciągu 20 lat reformę prawa gospodarczego. Wiemy, że konieczna jest prywatyzacja planujemy tu wielki program, od 20 lat nie było tak szeroko zakrojonej działalności. Musimy zmierzyć się z kryzysem rynków finansowych, budowaniem bezpieczeństwa energetycznego. Mamy dobry plan w tym zakresie, chcemy przyjąć wieloletnią strategię w najważniejszych sprawach i ją realizować. W tym roku mija 20. rocznica wolności. Kiedy przywołuję w pamięci największych Polaków w historii, myślę o Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Józefie Piłsudskim. Ale musimy pamiętać, że mamy szczęście być dziś na jednej sali z największym człowiekiem Polski, Europy i świata ostatnich lat Lechem Wałęsą. Panie Prezydencie, dziękuję, że Pan jest, że 20 lat temu porwał Pan 10 milionów Polaków do idei, dzięki której żyjemy w wolnym kraju i możemy działać w wolnej gospodarce. 18

21 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU DROZAPOL-PROFIL SA i prezes Zarządu Wojciech Rybka Nominacje wręczali: Grażyna Majcher-Magdziak, członek jury; Jerzy Pruski, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA i wiceminister Adam Szejnfeld. Krajowy i międzynarodowy handel wyrobami hutniczymi. Usługi Stalowego Centrum w zakresie prostowania i cięcia na wymiar blach z kręgów. Produkcja i montaż zbrojeń budowlanych. Produkcja profili i rur czarnych oraz ocynkowanych profili okiennych. Usługi transportowe i spedycja. q Nominowani za utrzymanie wysokich wyników ekonomicznych, stałe zwiększanie liczby miejsc pracy oraz prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. 19

22 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU Gazomontaż SA i prezes Zarządu Jacek Kopeć Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. i prezes Zarządu Przemysław Trawa Firma działa na rynku budowlano-montażowym, specjalizując się głównie w kompleksowym wykonawstwie (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, realizacja, usługi pomocnicze) gazociągów, ropociągów, wodociągów i kanalizacji, ciepłociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zagospodarowaniu kopalń oraz innych obiektów budownictwa przemysłowego. Firma prowadzi również działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. q Nominowani za skuteczną politykę rozwojową, wyjątkową dbałość o najwyższą jakość prowadzonych inwestycji, a także zaangażowanie w działalność charytatywną. Firma jest liderem polskiego rynku targowego i czołowym organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku w ponad 60 wydarzeniach targowych bierze udział ok. 11,5 tys. wystawców z Polski i 60 krajów świata. Rocznie targowe imprezy, kongresy i konferencje odwiedza ponad pół miliona zwiedzających z kraju i zagranicy, co czyni z MTP czołowy ośrodek turystyki biznesowej w kraju. Firma organizuje także targi w innych miastach Polski i na Ukrainie oraz polskie ekspozycje na targach za granicą. Na terenach MTP odbyła się prestiżowa XIV Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP14). q Nominowani za systematyczną działalność inwestycyjną, utrzymywanie pozycji lidera w branży wystawienniczej oraz godną naśladowania postawę prospołeczną. 20

23 2008 ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. i prezes Zarządu Piotr Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK SA i prezes Zarządu Stanisław Han Kompleksowa obsługa serwisowa stacji paliw i baz paliwowych. Wykonawstwo robót instalacyjnych i remontowych, remonty urządzeń i podzespołów, legalizacja odmierzaczy paliw i wzornicowanie sond pomiarowych; sprzedaż urządzeń, szkolenia; doradztwo techniczne i handlowe. Produkcja preparatów farmaceutycznych. q Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, stałe wzbogacanie oferty o wysokiej jakości produkty, a także szczególną dbałość o środowisko naturalne. q Nominowani za utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku, wysoką jakość świadczonych usług, a także wrażliwość na potrzeby społeczne. 21

24 NOMINOWANI W KONKURSIE LIDER POLSKIEGO BIZNESU REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. i prezes Zarządu Janusz Szymura Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. i prezes Zarządu Marek Maruszak Nagrodę odebrał prokurent Sławomir Szejna Firma jest dostawcą nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań informatycznych. Kompleksowa oferta zawiera autorskie oprogramowanie: REKORD.ERP zintegrowany pakiet programów przeznaczonych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, RATUSZ zintegrowany pakiet programów przeznaczonych dla jednostek administracji publicznej. Usługi świadczone przez firmę obejmują także przygotowanie infrastruktury techniczno-informatycznej, m.in.: okablowania strukturalnego, dostaw sprzętu i usług internetowych. Czołowa sieć supermarketów drogeryjnych w Polsce. Ponad 330 sklepów w 170 miastach Polski, asortyment ponad 9500 artykułów, w tym 800 pod marką własną (program Privat Label dla całej grupy). Centrala firmy i centrum logistyczne mieszczą się w Łodzi. q Nominowani za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, umiejętne konkurowanie na rynku, imponujący wzrost zatrudnienia oraz godną naśladowania działalność charytatywną. q Nominowani za systematyczne umacnianie pozycji na rynku, wysoką jakość i nowoczesność oferowanych usług oraz działalność wspierającą lokalne inicjatywy. 22

25 2008 TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND sp. z o.o. i prezes Zarządu Mariusz Stanek Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki i dyrektor naczelny Stanisław Przesmycki Firma działa na polskim rynku od 1994 r. Reprezentuje, na zasadach wyłączności, najważniejsze na światowych rynkach firmy, zajmujące się produkcją wysokogatunkowych wyrobów tytoniowych i markowych zapalniczek. Ścisła współpraca z producentami z wieloletnim doświadczeniem umożliwia wykorzystanie metod i standardów pracy międzynarodowych koncernów. Dzięki terminowości, solidności i kompleksowej obsłudze firma zyskała renomę dobrego partnera handlowego. Oferta obejmuje tabakę, tytonie papierosowe, tytonie fajkowe, cygara i cygaretki, akcesoria papierosowe i fajkowe, zapalniczki Tokai, a od 2005 r. luksusowe cygara long filler marki Davidoff. Nowoczesny zakład odpowiadający potrzebom rynku. W 2005 r. firma otrzymała akredytację PARP w zakresie kompleksowych usług dla klientów. W zakładzie wdrożony został system ISO 9001:2000 obejmujący projektowanie, realizację i serwisowanie przedsięwzięć budowlanych. Zakład oferuje projekty i usługi: wykonywanie projektów instalacji elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych; montaż, obsługę, konserwację, naprawy urządzeń elektroenergetycznych; ocenę stanu technicznego urządzeń; nadzór inwestorski; transport i obsługę z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; komputerową obsługę kalkulacji kosztorysów. Firma bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. q Nominowani za konsekwentny i efektywny rozwój, stałe umacnianie marki wyrobów wysokiej jakości przy jednoczesnej wyjątkowej dbałości o środowisko naturalne. q Nominowani za konsekwentny rozwój, działania inwestycyjne, a także wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym. 23

26 2008 Zakłady Automatyki KOMBUD SA i prezes Zarządu Ryszard Szczygielski Produkcja urządzeń przemysłowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i osprzętu towarzyszącego, remonty i modernizacja urządzeń srk i łączności, świadczenie usług w zakresie osprzętu technicznego i legalizacji urządzeń, usługi ochrony mienia, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie srk, rzeczoznawstwo, w tym ekspertyzy, doradztwo techniczne i nadzory, prowadzenie kursów i szkoleń, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa. NOMINOWANI ZOSTALI RÓWNIE : Agencja Ochrony SKORPION SECURITY sp. z o.o. i prezes Zarządu Lidia Zielińska FARBY KABE POLSKA sp. z o.o. i prezes Zarządu Ryszard Szajter Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z o.o. i prezes Zarządu, dyrektor naczelny Eugeniusz Jaremko INCO-VERITAS SA i prezes Zarządu, dyrektor generalny Mirosław Wilczyński Stolzle Częstochowa sp. z o.o. i członek Zarządu Stanisław Górski UNISERV Budownictwo Przemysłowe SA i prezes Zarządu Artur Nizioł Volkswagen Poznań sp. z o.o. i członek Zarządu ds. finansowych Szymon Trzebiatowski Zakłady Azotowe PUŁAWY SA i członek Zarządu Mieczysław Wiejak Zakłady Chemiczne Police SA i prezes Zarządu Ryszard Siwiec q Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, działania inwestycyjne mające na celu doskonalenie technologii produkcji oraz dbałość o ochronę zasobów naturalnych. 24

27 JAN VINCENT- -ROSTOWSKI Przemówienie ministra finansów: Otoczenie rynkowe co pewien czas wystawia nas na próbę. Dobrą stroną kryzysów jest to, że w trudnych sytuacjach wyłaniają się prawdziwi liderzy, którzy wyznaczają trendy i drogi wyjścia. Polscy przedsiębiorcy nieraz udowodnili, że potrafią poradzić sobie w najgorszych warunkach. Rząd jest w pełni świadomy, że liczba rozwijających się przedsiębiorstw określa rozwój gospodarki, trzeba tworzyć dla niej dobre warunki. Tak stało się 20 lat temu, kiedy to Lech Wałęsa stworzył dla niej parasol ochronny. W ubiegłym roku rząd zrealizował Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W tym roku będziemy dalej działać, np. dokapitalizujemy sektor bankowy, podejmiemy także inne działania, które osłabią skutki kryzysu gospodarczego. Mam tu na myśli np. przyspieszenie inwestycji, programy współfinansowane przez UE. Bez zdrowego biznesu nie można marzyć o dobrym budżecie państwa. Szanowni Państwo, Polska jeszcze bardziej liczy na Waszą kreatywność i innowacyjność, które ochronią naszą gospodarkę przed skutkami kryzysu. 25

28 NAGRODA SPECJALNA Od 1993 r. Business Centre Club przyznaje Nagrody Specjalne. Ich laureatami s¹ wybitne osobistoœci spoza œrodowiska biznesu, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci i gospodarki rynkowej w Polsce. Nagrodê Specjaln¹ otrzymali: Margaret Thatcher, George Bush, Leszek Balcerowicz, Dariusz Fikus, Helmuth Kohl, Jacek Kuroñ, Jacques Chirac, Wies³aw Kaczmarek, Janusz Lewandowski, Jacques Santer, Elżbieta Penderecka, Krzysztof Penderecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, William Jefferson Clinton, Tadeusz Mazowiecki, Korbel Albright, Bronis³aw Geremek, Andrzej Wajda, Jan Nowak Jeziorañski, José María Aznar, Bertie Ahern, Mikuláš Dzurinda, José Manuel Barroso, W³adys³aw Bartoszewski. Prezydent Lech Wałęsa, otrzymuje Nagrodę Specjalną BCC: za wieloletnie, konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego. BCC postanowił uhonorować Nagrodą Specjalną również sekretarza generalnego NATO. Jaap de Hoop Scheffer odbierze nagrodę osobiście podczas wizyty w BCC.

29 KRZYSZTOF PAWŁOWSKI Laudację na cześć laureata wygłosił dr Krzysztof Pawłowski, przewodniczący Rady Organizatorów BCC: Bardzo często, gdy mówi się o wielkich sprawach, zapomina się, że trzeba je wywalczyć w małych bitwach. Upór Lecha Wałęsy był fundamentem i wzorem do naśladowania, zaprzeczeniem polskiego słomianego zapału. Ma on także wspaniałą umiejętność potrafi lapidarnie ująć to, co myślimy wszyscy. 20 lat temu w słynnej telewizyjnej debacie z Alfredem Miodowiczem powiedział Zachód jeździ samochodem, a my na rowerze. Tym jednym zdaniem zadał kłam całej socjalistycznej gospodarce. To zresztą chyba jedyny przypadek w historii, by związkowiec zasłużył się kapitalistom. Drużyna Wałęsy działa od 20 lat. Przynależność do niej to atut i zobowiązanie na przyszłość. Teraz szczególnie musimy zwrócić się ku początkom, ku ludziom, którzy byli twardzi, ale zdolni do kompromisów. W ciągu lat zmniejszyliśmy dystans cywilizacyjny do najlepszych. Zapoczątkowała to Solidarność i osobiste zwycięstwa Lecha Wałęsy zwyciężał sam w imieniu milionów i dla milionów. Młode pokolenie Polaków nie rozumie już porównania z samochodem i rowerem. To Pana zasługa, Panie Prezydencie. 27

30 LECH WAŁĘSA Przemówienie laureata Nagrody Specjalnej prezydenta Lecha Wałęsy: Gdyby ktoś kilkadziesiąt lat temu powiedział mi, że dożyję Polski, która zmieni system, wejdzie do Europy, NATO, do globalnej gospodarki nie uwierzyłbym. Gdybym mojemu nieżyjącemu już ojcu powiedział, że nie ma już granicy polsko-niemieckiej, padłby na zawał. Marzyłem o tym, aby żyć w takim kraju, choć nie zamierzałem stać na czele zmian i im przewodzić. Ale nasze zwycięstwo jest tak duże, że czasami sobie z nim nie radzimy. Planowałem tylko, żeby wprowadzić Polskę do Europy, a tu za nami ruszyły inne kraje. I efektami przemian musieliśmy się z nimi podzielić. Ciągle jeszcze nie mamy wypracowanych potrzebnych systemów i struktur koniecznych w nowych warunkach społecznych i gospodarczych. Gdy dziś mówi się o kryzysie, odpowiadam, że jest on m.in. skutkiem właśnie braku wspólnych europejskich struktur. Trzeba przyspieszyć ich budowę. Zgadzam się z prezesem Markiem Goliszewskim w kwestii oceny rządu. Popieram rząd, ale będę szczery mieliście rok na rozpoznanie sytuacji, jeśli nie przyspieszycie, zapomnijcie o zwycięstwie w następnych wyborach. BCC dziękuję, że znalazłem się w zacnym gronie laureatów Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Dziękuję za docenienie. A w przyszłości postarajmy się o to, aby nikt nie rozbił tego, co z takim mozołem budowaliśmy i tworzyliśmy. 28

31 MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ Od początku swojego istnienia BCC pomaga ubogim i chorym, wspiera instytucje charytatywne, patronuje przedsięwzięciom edukacyjnym. Osoby zaangażowane w pomoc potrzebującym i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu nagradzane są Medalem Solidarności Społecznej. W tym roku kapituła wyróżniła nim Dariusza Michalczewskiego, założyciela fundacji Równe szanse zajmującej się promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, angażującego się w ramach wielu akcji charytatywnych w pomoc potrzebującym i Jędrzeja Wittchena za opiekę i długoletnią pomoc internatowi dla dziewcząt i liceum przy Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Medale wręczył ks. bp Piotr Jarecki, przewodniczący kapituły Medalu Solidarności Społecznej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. UE i przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski w Komisji Episkopatów UE. KS. BP PIOTR JARECKI: Kiedy myślałem o tym wyróżnieniu, przyszła mi do głowy pewna refleksja na temat własności prywatnej. Obserwuje się tu dwie skrajne postawy. Jedni uznają, że jest ona kradzieżą, inni że świętością. Kościół uważa, że własność prywatna ma status prawa naturalnego i zobowiązuje do hipoteki społecznej. Każdy ma prawo używać własności prywatnej w takim zakresie, aby rozwijała człowieka. Tak używają jej dzisiejsi nagrodzeni i życzę wszystkim, żeby taką koncepcję prawa naturalnego realizowali. Mija 30 lat od słów Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie, od których wszystko się zaczęło. Zrobiłem wszystko, aby zorganizować międzynarodową konferencję, dla przypomnienia, że nie byłoby zmian w Polsce i na świecie bez Lecha Wałęsy i Solidarności. Dlatego zabiegałem o to, aby Europejski Tydzień Społeczny odbył się w tym roku w październiku właśnie w Gdańsku. DARIUSZ MICHALCZEWSKI: Medal to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, bo wiem, co znaczy pomoc. Sam, jako młody chłopak, takiej pomocy doświadczyłem. Znaleźli się ludzie, którzy pokazali mi drogę, dzięki którym odniosłem sukcesy sportowe. Nasza fundacja stara się wspierać młodych sportowców, ale też pokazuje im, jak żyć. JĘDRZEJ WITTCHEN: Pierwszy raz w życiu wyróżniono mnie za rzecz naturalną pomaganie innym. Słowa solidarność i pomoc znają ludzie na całym świecie, nie możemy o nich zapominać, bo będą bardzo ważne szczególnie w nadchodzących czasach. 29

32 BOHATEROWIE WIECZORU NA SCENIE TEATRU WIELKIEGO 30

33

34 KOKTAJL CZAS ZACZĄĆ

35 Punktualnie o godzinie teatralne foyer wypełniło się gośćmi Gali. Szum rozmów, flesze, kamery, wywiady... I błysk Złotych Statuetek w rękach Liderów. Uroczysta chwila wytchnienia od codzienności. 33

36 GOŚĆMI GALI BYLI m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, laureat Nagrody Specjalnej BCC Grażyna Bernatowicz, wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Broniarz, prezes Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego Jerzy Buzek, eurodeputowany Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC Katarzyna Grochola, pisarka prof. Jerzy Jaskiernia, wyk³adowca akademicki ks.bp Piotr Jarecki, przewodnicz cy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. UE i przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski w Komisji Episkopatów UE Aldona Kamela-Sowińska, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości Emilian Kamiński, aktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich Jerzy Kwieciński, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w rz dzie PiS Janusz Lewandowski, eurodeputowany, laureat Nagrody Specjalnej BCC Franciszek Maœluszczak, malarz Roman Młodkowski, dyrektor programowy TVN CNBC Maciej Nowicki, minister œrodowiska Józef Oleksy, b. premier Mirosław Pietrewicz, b. wicepremier, członek RPP Dariusz Rosati, eurodeputowany Sławomir Skrzypek, prezes NBP Justyna Sieńczyłło, aktorka Andrzej Supron, zapaśnik b. mistrz świata i Europy Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki Marcin Święcicki, b. prezydent Warszawy prezydent Lech Wałęsa Tomasz Wróblewski, redaktor Jan Vincent-Rostowski, minister finansów

37 35

38 Business Centre Club angażuje się w pomoc charytatywną, pomaga potrzebującym. W Gali po raz kolejny wzięła udział Fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt. Goście mogli nie tylko zapoznać się z licznymi kampaniami fundacji, obejrzeć wyświetlane spoty i filmy z akcji prowadzonych na rzecz zwierząt, ale także podziwiać wystawę zdjęć psów ze schroniska w Ostrowi Mazowieckiej oraz koni znajdujących się pod opieką fundacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zabawa fantowa. Dzięki sprzedanym losom udało się zebrać pieniądze na pomoc zwierzętom. 36

39 Gości aukcji dzieł sztuki organizowanej przez fundację SYNAPSIS powitała jej przewodnicząca Bożena Ulatowska. Aukcjoner Jan Juchniewicz miał sporo pracy w aukcji uczestniczyło bardzo wiele osób. Licytowano kilkadziesiąt obrazów wykonanych różnymi technikami i o różnej tematyce, których ofiarodawcami byli m.in. Zenon Aniszewski, Wiga Badowska, Wojciech Górecki, Franciszek Maśluszczak, Dariusz Miliński, Jan Misiak, Tomasz Steifer, Maria Surawska, Czesław Tumielewicz. A także ofiarowane przez Diamonds International Corporation dwa brylanty i zawieszkę. 37

40 W miłej atmosferze rozmowy nie tylko o biznesie Doskonałe potrawy dla gości Gali przygotował jej partner cateringowy firma Mazurkas Conference Centre. Na początek były tartinki, np. tatar z łososia z kremem cytrynowym na ciemnym pieczywie, mus z krewetek z dodatkiem białego wina na słonym cieście. Wśród ciepłych przekąsek furorę w tym roku zrobiły miniqische z leśnymi grzybami, pieczone przewrotki z kurczaka marynowane w miodzie i słodkiej soi oraz oliwki w cieście, smażone na szpadkach. Wielbiciele słodkości delektowali się m.in. tartoletkami z winogronami i musem waniliowym oraz minitorcikami bezowymi z kremem kawowym i czekoladą. Nie zabrakło również lodów od Nestlé i słodyczy firmy ODRA. Coś dla siebie znaleźli też miłośnicy kuchni polskiej: na stołach hoteli Best Western Cristal i Żubrówka. Bols sp. z o.o. częstowała koniakiem Remy Martin i whisky Grant s, Grupa Żywiec piwem, było wino z Toruńskich Piwnic Win Vinpol, kawa Caferita i herbaty Richmont od firmy Coffea. Urody koktajlowi dodawały hostessy z agencji modelek Vivamodels. 38

41 Obowiązkowe muchy, galowe kreacje. Było wytwornie i stylowo. Koktajl zakończył się późnym wieczorem. 39

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu TEATR WIELKI OPERA NARODOWA W WARSZAWIE 21 STYCZNIA 2012

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu TEATR WIELKI OPERA NARODOWA W WARSZAWIE 21 STYCZNIA 2012 WIELKIE GALE BUSINESS CENTRE CLUB MAJĄ JUŻ DWUDZIESTOLETNIĄ TRADYCJĘ. NAJBLIŻSZA GALA ODBĘDZIE SIĘ ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE I STANOWIĆ BĘDZIE UWIEŃCZENIE 21 EDYCJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

1 6 STYCZNIA 2010 Teatr Wielki Opera Narodowa

1 6 STYCZNIA 2010 Teatr Wielki Opera Narodowa Business Centre Club wielka gala liderow polskiego biznesu 1 6 STYCZNIA 2010 Teatr Wielki Opera Narodowa Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE..,WWW.KOMPASINWESTYCJI.PL (04.11.2011 00:00:00) www.kompasinwestycji.pl/z_branzy_5235_orly_polskiego_budownictwa_rozdane.htm Family House zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU DANE OGÓLNE 1 CEL Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs Lider Polskiego Biznesu, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends Warszawa, 10 lutego 2017 roku Informacja prasowa ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE,

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie targów Instalacje 2014

Podsumowanie targów Instalacje 2014 Podsumowanie targów Instalacje 2014 W dniach 8-11 kwietnia 2014 r. odbyły się Międzynarodowe Targi instalacyjne INSTALACJE 2014. Na te cztery dni Poznań stał się stolicą instalatorów i projektantów instalacji

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej.

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Szanowni Państwo, Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Aby zimowe, pochmurne dni zyskały odrobinę koloru, postanowiliśmy urozmaicić nasz kwartalnik dużą ilością zdjęć i nadać

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta TRZECIA EDYCJA NAGRODY POLSKIEJ RADY BIZNESU im. JANA WEJCHERTA Warszawa, listopad 2013 1 Agenda prezentacji Organizator i

Bardziej szczegółowo

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS Generujemy wysoki poziom satysfakcji Prezentacja firmy BTL FORMS DOSSIER BTL Forms jest formułą, która została powołana do obsługi klientów docelowych. Jest odpowiedzią na zmianę polityki sprzedaży przez

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury 1 Cel przyznawania nagród Celem nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury jest promowanie osób i firm związanych z branżą infrastruktury, które

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Regulamin konkursu organizowanego przez Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

P o l y m e r P r o s p e r i t y

P o l y m e r P r o s p e r i t y Piękne Statuetki oczekują na Laureatów Nagrody POLYMER PROSPERITY 2013. OSKARY Przemysłu Tworzyw Sztucznych rozdane! Podczas Kongresu Przemysłu Tworzyw Sztucznych nastąpiło oficjalne ogłoszenie Laureatów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Darboven Idee Grant 2012

Darboven Idee Grant 2012 Darboven Idee Grant 2012 Ponieważ innowacja jest kobietą. Konkurs dla przedsiębiorczych Polek na innowacyjny pomysł na biznes. O konkursie Pomysłodawcom oraz fundatorem nagrody głównej w konkursie jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

O firmie. Profil działalności

O firmie. Profil działalności Profil działalności Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. prowadzi działalność gospodarczą w segmencie usług budowlano-montażowych, specjalizując się w wykonawstwie (GENERALNY WYKONAWCA)

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 5 -

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 5 - 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Prezydent o odpowiedzialności pracodawców SPZOZ w Brzesku otrzymał certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wyróżnienie odebrała w środę (30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Fundacja Studenckie Forum BCC 2.0 Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków.

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne,

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. (dalej: Nagrody Gospodarcze ) jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

IV GALA AKADEMII DOBREGO STYLU

IV GALA AKADEMII DOBREGO STYLU IV GALA AKADEMII DOBREGO STYLU Organizatorzy: 20.09.2015 R. GODZ. 19.00 HOTEL AIRPORT OKĘCIE, WARSZAWA CEL WYDARZENIA Celem organizatorów wydarzenia jest wyróżnienie znanych postaci życia publicznego za

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

Technika Narzędziowa

Technika Narzędziowa 1 NASZ ZESPÓŁ WŁAŚCICIEL KSIĘGOWOŚĆ Arkadiusz Porębski 608-388-378 a.porebski@narzedzia.cc.pl Katarzyna Porębska 515-134-731 katarzyna.porebska@narzedzia.cc.pll DZIAŁ HANDLOWY SALON SPRZEDAŻY LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych S.A. SPECJALIZACJA Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Zakres usług

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo