SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału 3. Sprawozdanie z działalności finansowej 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 5. Sprawozdanie z działalności CUTOB-PZITB 6. Sprawozdanie Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń 7. Sprawozdanie Komisji Projektowania 8. Sprawozdanie Komisji i Komitetu Remontów 9. Sprawozdanie Komisji Pomocy Koleżeńskiej 10. Sprawozdanie z udziału w konkursie PZITB Budowa Roku 11. Sprawozdanie z udziału w Komitecie Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 12. Kronika żałobna

3 1. WSTĘP Dobiegła końca kolejna kadencja działalności władz oraz całego Oddziału Poznańskiego PZITB. Nie był to łatwy okres dla Stowarzyszenia. Te trzy lata charakteryzowały się intensywną działalnością w kierunku zapewnienia przyszłości Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Już od samego początku kadencji droga wiodła pod górkę. Działalność Oddziału koncentrowała się na realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia z 2005 roku i opracowanego programu a także zadań wynikających z programu na lata , przedstawionego na XL Krajowym Zjeździe PZITB w Gdańsku w dniach 3-4 czerwca 2005 r. Zadaniem tego Zjazdu oprócz wyboru nowych władz, było uchwalenia programu i Statutu stowarzyszenia. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszonych zmian w obowiązującym statucie, jego uchwaleniem miał się zająć Nadzwyczajny Krajowy Zjazd. Powołano Komisję Statutową, która przygotowała projekt nowego statutu i w dniu 18 października 2006r. odbył się w Warszawie XLI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZITB. Jednak podczas ostatniego głosowaniu nad całym statutem zabrakło na sali obrad quorum, co w konsekwencji spowodowało zwołanie w tym celu w dniu 18 grudnia 2007r. kolejnego XLII Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB. Nadzwyczajny XLII Zjazd PZITB uchwalił nowy Statut Stowarzyszenia i mamy nadzieję, że nie będzie dalszych przeszkód w jego rejestracji. Realizacja zadań programowych ma niezwykle ważne znaczenie dla ukształtowania nowej drogi Stowarzyszenia na przyszłość i wzmocnienie pozycji w środowisku inżynierskim, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przynależą obowiązkowo do Izby Inżynierów Budownictwa. Powstanie Izby Inżynierów Budownictwa wpłynęło w pewnym sensie na zmianę kierunku działania stowarzyszenia a nawet wymusiło pewne zmiany. Uchwała Walnego Zgromadzenia Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 15 marca 2005r oraz opracowany program zobowiązały do działalności w kierunku dalszego rozwoju, a w szczególności: o promować PZITB poprzez współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych oraz szkoleń w formie kursów i seminariów a także poprzez wydawanie Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału STRZECHA, o działać w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez delegowanie przedstawicieli na konferencje naukowo techniczne, o rozwijać współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa, stowarzyszeniami naukowo technicznymi oraz Cechem Rzemiosł Budowlanych, o pozyskiwać zlecenia dla CUTOB-PZITB o integrować członków poprzez organizowanie wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych, o podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczebności Oddziału, zachęcać do wstąpienia do stowarzyszenia nowych, młodych członków, o zwiększać możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej o otoczyć opieką Koło Seniorów, o rozwinąć grupę członków wspierających o podjąć działania zmierzające do większej skuteczności ściągania składek członkowskich, o działać w kierunku analizy struktury wydatków pod kątem ważności celów

4 Przedstawione poniżej sprawozdanie Zarządu Oddziału powinno dać odpowiedź na pytania; czy udało się zrealizować założenia programowe? czy można było dokonać więcej? czy stowarzyszenie nasze podąża we właściwym kierunku w swej działalności? Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 2008 r. oceni działalność ustępującego Zarządu oraz wybierze nowy Zarząd Oddziału i inne organy statutowe na kolejną kadencję a także opracuje nowy program. 2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU PZITB Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI Wybór władz Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB na 3-letnią kadencję nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 15 marca 2005 roku. Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, wybrano Zarząd Oddziału w ilości 15 osób, a mianowicie: przewodniczącego i 14 członków w tym 3 przedstawicieli kół terenowych z rejonu pilskiego, konińskiego i leszczyńskiego. Na pierwszym posiedzeniu w dniu roku Zarząd ukonstytuował się następująco: Kol. Wojciech Jędraszak Przewodniczący Kol. Janina Ferenc V-ce przewodnicząca Kol. Roman Napierała V-ce przewodniczący Kol. Bogdan Olejniczak Sekretarz Kol. Ryszard Kahl Skarbnik Kol. Jerzy Gawroniak Członek Prezydium Kol. Jerzy Gładysiak Członek Prezydium Kol. Janusz Kowalski Członek Zarządu Kol. Marian Krzysztofiak Członek Zarządu Kol. Krzysztof Kukurenda Członek Zarządu Kol. Edmund Przybyłowicz Członek Zarządu Kol. Grzegorz Słowek Członek Zarządu Kol. Bernard Bartosik Członek Zarządu (rejon pilski) Kol. Janusz Busz Członek Zarządu (rejon leszczyński) Kol. Tadeusz Waśkowiak Członek Zarządu (rejon koniński) Na XL Krajowy Zjazd PZITB w Gdańsku w dniach od Walne Zgromadzenie Oddziału wybrało następujących delegatów: kol. Janina Ferenc kol. Jerzy Gawroniak kol. Jerzy Gładysiak kol. Wojciech Jędraszak kol. Ryszard Kahl kol. Bogdan Olejniczak Komisję Rewizyjną Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie: kol. Aleksander Szymkowiak przewodniczący kol. Daniel Pawlicki zastępca przewodniczącego kol. Witold Łabno sekretarz kol. Przemysław G. Barczyński członek kol. Franciszek Górski członek (zmarł 18 sierpnia 2007r.)

5 Oddziałowy Sąd Koleżeński Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie: kol. Wiesław Buczkowski przewodniczący kol. Jan Wieczorkiewicz zastępca przewodniczącego kol. Urszula Bartkowska sekretarz kol. Edward Firlej członek kol. Jacek Wdowicki członek Do Rady Poznańskiej FSNT NOT wybrano następujących przedstawicieli: kol. Marian Krzysztofiak kol. kol. Wojciech Jędraszak Zarząd Oddziału dokonał wyboru Rady Wspólników CUTOB PZITB, którymi zostali: kol. Kazimierz Ratajczak kol. Ryszard Kahl oraz Rady Nadzorczej, którymi zostali: kol. Daniel Pawlicki kol. Piotr Stawicki kol. Henryk Szabelski Zarząd Oddziału działał na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału z dnia 15 marca 2005 roku, Uchwały XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w dniach 3-4 czerwca 2005r. w Gdańsku oraz planami rocznymi Zarządu Oddziału. Zgodnie z tymi uchwałami i planami działania Zarządu były skierowane przede wszystkim w kierunku zwiększania liczebności Oddziału i aktywności członków, usprawnienia pracy biura Oddziału. Działalność Zarządu koncentrowała się również na: o rozwijaniu promocji PZITB poprzez współorganizowanie Konferencji Naukowo Technicznych (na MTB BUDMA Dzień Inżyniera, w Wałczu - Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, w Poznaniu Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych ) oraz poprzez organizowanie szkoleń w formie kursów i seminariów (CUTOB-PZITB) o wydawaniu Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału STRZECHA o zwiększeniu możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej, o organizowaniu przez Koła jak również Zarząd Oddziału wyjazdów szkoleniowo rekreacyjnych w celu integracji członków i zachęcenia do wstąpienia do stowarzyszenia nowych członków, o działaniu w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez delegowanie przedstawicieli na konferencje naukowo techniczne, (np. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Szczyrk, Awarie budowlane Międzyzdroje, Renowacje Zielona Góra i inne), o rozwijaniu współpracy z Izbą Inżynierów Budownictwa (organizowanie szkoleń w formie seminariów dla członków WOIIB), Wielkopolską Izbą Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa, stowarzyszeniami naukowo technicznymi oraz Cechem Rzemiosł Budowlanych, o przygotowaniu i przekazaniu do Zarządu Głównego uwag do projektów aktów prawnych związanych z budownictwem, Posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału odbywały się zgodnie z planami rocznymi i tak: w roku 2005 odbyło się 8 posiedzeń Prezydium ZO i 6 posiedzeń Zarządu w roku 2006 odbyło się 8 posiedzeń Prezydium ZO i 6 posiedzeń Zarządu w roku 2007 odbyło się 10 posiedzeń Prezydium ZO i 5 posiedzeń Zarządu

6 Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano każdorazowo przewodniczących kół i komisji problemowych. Podstawą działalności Oddziału są Koła. Bardzo ważne dla istnienia stowarzyszenia, naboru nowych członków, szczególnie młodszego pokolenia były wszelkie działania integracyjne w kołach. Przykładem różnorakiej efektywnej działalności Kół były zorganizowane wycieczki na ciekawe place budów, imprezy szkoleniowo-turystyczne oraz szereg prelekcji i seminariów, z których wymienić należy: wycieczki na ciekawe place budów np. o budowa hotelu SHERATON przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, o budowa Wydziału Politologii UAM Morasko, o budowa budynku wysokiego ANDERSIA II w Poznaniu o budowa BROVAR II w Poznaniu o budowa domu pasywnego w Smolcu o budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Garbary Solna w Poznaniu o budowa budynku Sądu przy ul. Solnej w Poznaniu, imprezy szkoleniowo-turystyczne podczas których zwiedzane były zespoły pałacowoparkowe, muzea i obiekty sakralne Wielkopolski oraz zakłady materiałów budowlanych np. o wycieczka do Zakładów STEICO w Czarnkowie (dawniej EKOPŁYTA), producenta płyt pilśniowych porowatych, twardych, lakierowanych, mat izolacyjnych z włókien drzewnych o wycieczka do Cementowni Kujawy w Bielawach, o zwiedzanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pap zgrzewalnych LEMBIT w Potrzanowie k/skoków, o wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego, ze zwiedzaniem wodnej elektrowni na rzece Drawie budowanej w latach (druga tego typu na świecie), o wycieczka pod hasłem Poznajemy zabytki sakralnego budownictwa drewnianego ; zwiedzanie kilkusetletnich drewnianych kościółków w Łomnicy, Chlastawie i Kosieczynie, o zwiedzanie dawnej posiadłości klasztoru dla Cysterek wraz z parkiem w Owińskach oraz drewnianych kościółków w Kicinie i Wierzenicy, o wycieczka krajoznawcza n/t Budownictwo Wielkopolski tradycja i współczesność, szlakiem inwestycji drogowo-mostowych takich jak: wiszący wiadukt na węźle Gądki, nowy most nad rz.wartą w Śremie, promowa przeprawa przez Wartę w Dębnie oraz stalowy most kolejowy a także ruiny renesansowej rezydencji Opalińskich w Radlinie, barokowy kościół w Żerkowie, pałac w Śmiełowie, kościół i spichlerz w Brzostkowie, oraz perełka budownictwa drewnianego XV wieku kościółek we wsi Lgów, o wycieczka do Nowych Skalmierzyc, Dobrzycy, Koźmina Wlkp., Goliny k. Jarocina a także o wycieczka do Środy, Winnogóry, Dobrzycy, Śmiłowa i Koszut, o plenerowa sesja pt. Od bunkra, przez naukę do kościoła (podczas konferencji Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych w Wałczu) połączona ze zwiedzaniem Kościoła Garnizonowego na terenie byłych koszar, a obecnie siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie w obiekcie dawnej hali czołgowej, zamienionej w salę wykładową uczestnicy sesji wysłuchali wykładu o historii umocnień Wału Pomorskiego, wygłoszonego przez dr inż. Włodzimierza Łęckiego a następnie zwiedzili ruiny wałeckich schronów oraz miniskansen sprzętu wojskowego. Jest to przykład rewitalizacji terenów wojskowych, które stanowią turystyczną atrakcję Wałcza.

7 o oraz szereg prelekcji i seminariów dot. m. in. o metod osuszania ścian, likwidacji wilgoci, renowacji tynków - systemy firmy Dietermann, o metod wzmacniania podłoży gruntowych w oparciu o rozwiązania firmy KELLER, o renowacji starego budownictwa systemy uszczelnień oraz izolacji firmy SCHOMBURG, o metod i problematyki wzmocnień konstrukcji stalowych, o uwarunkowań technologicznych i realizacyjnych przy betonowaniu dużych masywów betonowych, o metod wykonywania izolacji w systemie BOTAMET, o planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, o kosztorysowania robót, rozliczeń, ofert, o zagadnień nadzoru budowlanego oraz przeglądów technicznych o programu do tworzenia konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych Pakiet BiK - firma BUDiKOM Poznań Mimo tak bogatej oferty frekwencja na niektórych wyżej wymienionych spotkaniach była niezadowalająca, budziła zdziwienie i niepokój. Bardzo aktywnie - jak zawsze - działało Koła Seniorów, które zorganizowało kilkadziesiąt interesujących wycieczek wraz z ciekawymi prelekcjami, np. wycieczka Szlakiem Piastowskim, zwiedzanie obiektów zabytkowych i muzeów w Wielkopolsce oraz na terenie Poznania, rejs statkiem po Warcie, spotkania przy ognisku w Stanicy Harcerskiej w Kiekrzu i inne. Tradycyjnie już każdego roku w lutym odbywają się wyjazdowe posiedzenia Zarządu w Zakopanem a w maju dla członków Oddziału wyjazd rekreacyjny do Pogorzelicy (w każdym z tych wyjazdów uczestniczy ponad 30 osób) Członkowie Oddziału uczestniczyli w wielu konferencjach naukowo-technicznych, na których wygłaszali referaty. Niektóre z tych konferencji były współorganizowane przez Komisje i Komitety działające przy Oddziale i tak: o Komitet i Komisja Remontów współorganizowali w roku 2006 sympozjum pt. Wybrane problemy rewitalizacji miasta Poznania, co roku również współorganizowali konferencję techniczną Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych połączoną z Warsztatami Nadzoru Budowlanego w Wałczu. W ramach swojej działalności delegowano swoich przedstawicieli na konferencję RENOWACJE w Zielonawej Górze, o Na zaproszenie Komisji Nauki PZITB O/Poznań oraz Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej w 2005 roku odbyło się w Poznaniu wyjazdowe posiedzenie Zarządu Komitetu Nauki PZITB, połączone z obchodami 60-lecia Wydziału BAiIŚ PP oraz 50-lecia KN. Natomiast w roku 2006 Komisja Nauki była współorganizatorem międzynarodowej konferencji Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, z której to konferencji w roku 2007 została wydana monografia. Członkowie Komisji aktywnie (co roku) uczestniczyli także w Komitecie Naukowym konferencji w Krynicy - opiniowali referaty, przewodniczyli obradom,

8 o Komisja Projektowania co roku delegowała swoich przedstawicieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji w Ustroniu/Szczyrku. o CUTOB-PZITB co roku współorganizował Dzień Inżyniera podczas MTB BUDMA i był pomysłodawcą tematów prezentowanych na w/w spotkaniach targowych. o Komisja Rzeczoznawstwa i Odznaczeń poza opiniowaniem wniosków na odznaczenia stowarzyszeniowe i państwowe oraz kandydatów na rzeczoznawców współpracowała z Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie przygotowywania regulaminów nadawania tytułu Rzeczoznawcy. Delegowała również swoich członków na konferencje: w Krynicy, Awarie budowlane w Międzyzdrojach i Kontra w Zakopanem. Sprawozdania z udziału w tych konferencjach były przedstawiane na zebraniach Komisji i Kół. Dnia 5 października 2007r. w Gołuchowie podczas uroczystych obchodów Dnia Budowlanych podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Poznańskim i Oddziałem Kaliskim. Zarząd Oddziału Poznańskiego PZITB w podpisanym Porozumieniu upatruje dużej szansy na znaczące zacieśnianie współpracy z najbliższym nam Oddziałem Kaliskim. Członkowie Oddziału aktywnie brali udział w pracach Komitetów i Zespołów powołanych przy Zarządzie Głównym PZITB. Przy Zarządzie Oddziału powołano Zespół, który przygotował i przekazał do ZG uwagi dot. m.in. projektów aktów prawnych związanych z budownictwem, a w szczególności były to: o propozycje zmian i uzupełnień w projekcie ustawy o planowaniu przestrzennym, o komentarz do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. o uwagi do projektu nowej ustawy Prawo budowlane. o propozycje i uwagi dotyczące nadawania tytułu rzeczoznawcy i stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom budowlanym o uwagi - wskazanie rozbieżności w metodach obliczania powierzchni użytkowej w budynkach. W roku 2005 Zarząd Oddziału obchodził uroczystość 80-tej rocznicy urodzin prof. H. Mikołajczaka, prof. Wł. Łańczaka oraz mgr inż. arch. E. Pawłowicza, natomiast w roku 2006 przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w uroczystych spotkaniach z okazji 80- tych urodzin prof. Andrzeja Ryżyńskiego, 70-tych urodzin prof. Andrzeja Garsteckiego oraz 85-tych urodzin prof. Bolesława Nowakowskiego. Składając gratulacje szanownym Jubilatom podziękowano im za ich wieloletnią pracę społeczną w naszym Stowarzyszeniu. Organizowany przez nasz Oddział od ponad 30 lat konkurs im. prof. R. Kozaka prac dyplomowych uczniów średnich szkół technicznych budowlanych, wyłaniał laureatów, z których trzech uzyskiwało wstęp na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej bez egzaminu wstępnego. W czerwcu 2005 roku odbyła się 34 edycja tego konkursu. W latach 2006 i 2007 nie odbyły się kolejne edycje konkursu, ponieważ zmieniły się reguły ukończenia średniej szkoły technicznej. Uczniowie technikum nie wykonują prac dyplomowych, które mogłyby być podstawą uczestnictwa w konkursie.

9 Kontynuowanie Konkursu jest sprawą godną zainteresowania, ale dość skomplikowaną. Realizując ustalenia Prezydium Zarządu Oddziału kol. Jerzy Gładysiak przeprowadził rozmowy z dyrektorami szkół średnich o profilu budowlanym z terenu m. Poznania. Z rozmów tych wynika, że ocenie mogłyby podlegać wyłącznie prace semestralne uczniów klas trzecich. Uzgodniono, że Dyrektorzy szkół podejmą ostateczne decyzje, co do procedury wykonania pracy konkursowej a Oddział Poznański PZITB opracuje nowy regulamin Konkursu. Działania zmierzające do kontynuowania Konkursu będą prowadzone w następnej kadencji. W czerwcu 2006r. Kapituła Nagrody im. prof. A. Dyżewskiego na wniosek prof. dr hab. inż. Olega Kaplińskiego Przewodniczącego Sekcji Organizacji i Zarządzania w Budownictwie KILiW PAN a zarazem członka naszego Stowarzyszenia - przyznała Panu dr inż. Leszkowi Januszowi nagrodę za wybitne osiągnięcia praktyczne w dziedzinie technologii i organizacji procesów budowlanych. Laureat jest Prezesem firmy ViaCon Polska produkującej m.in. unikatowe rury (HDPE) do budowy przepustów oraz elementy wykorzystywane do konstrukcji przejść nad autostradami Kapitała medalu im. prof. Stefana Kaufmana na wniosek Komisji Nauki przyznała w roku 2006 przedmiotowy medal kol. prof. dr hab. inż. Witoldowi Wołowickiemu z Politechniki Poznańskiej. Wręczenie medalu miało miejsce na Konferencji w Krynicy. W ramach współpracy organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej PZITB wraz z PIIB wydali w czerwcu 2007r. III tom wydawnictwa pt. Zabytki techniki krajów Grupy Wyszehradzkiej. Staraniem Zarządu Oddziału w publikacji tej zamieszczono obiekt Parowozowni w Wolsztynie (jest to ostatnia czynna parowozownia w Europie). Egzemplarze w/w książki zostały przekazane naszym członkom wspierającym oraz PKP Cargo SA w podziękowaniu za dostarczone materiały. Jesienią 2007 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Wyższe Uczelnie Techniczne z Poznania i regionu Wielkopolski, Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, WOIIB, Urząd Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty i inne instytucje, w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski. W powołanej przez PP jednostce pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej zostały utworzone zespoły robocze, w pracach których uczestniczą członkowie naszego stowarzyszenia. Strukturę ilości członków i kół w minionej kadencji ilustruje poniższa tabela: L.p. Wyszczególnienie Liczba kół Liczba członków Ilość kół w mijającej kadencji nie zmieniła się. Należy jednak zauważyć fakt, że niektóre z nich liczą mniej niż 10 osób.

10 Ilość członków Oddziału obniżała się, wielu członków odeszło; część bo uważało, że wystarczy przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa, a część bo uważało, że wiek już nie pozwala. Również Zarząd, zgodnie ze statutem, podjął uchwały o skreśleniu z listy członków osób, których zaległości składkowe wynosiły 2-3 lata. Za aktywną działalność i zasługi dla stowarzyszeniu w mijającej kadencji Zarząd Oddziału, po zaopiniowaniu przez Komisję Odznaczeń wystąpił o wyróżnienie honorowymi odznaczeniami PZITB: o Zasłużony Senior PZITB 3 osób o Złota Odznaka PZITB 10 osób o Srebrna Odznaka PZITB 6 osób oraz honorowymi odznaczeniami SNT NOT: o Złota Odznaka NOT 6 osób o Srebrna Odznaka NOT 1 osoba Z przykrością odnotowaliśmy fakt nie przyznania na Krajowym Zjeździe w Gdańsku (2005r.) tytułu Członka Honorowego naszym dwóm zasłużonym kolegom: E. Kolnemu i J. Kujawskiemu. Na tą okoliczność ZO wystosował pismo do Głównej Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu Głównego PZITB została również przedstawiona propozycja zmian do Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB. Propozycji tej nie zaakceptował Zarząd Główny. Zarząd Oddziału zdecydował również, aby na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2008r. podjąć uchwałę o nadaniu godności Honorowego Członka PZITB dla kol. doc.dr inż. M. Krzysztofiaka. W granicach materialnych możliwości Oddział otacza opieką członków Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodziny zmarłych członków. W okresie sprawozdawczym roku wszystkie zgłoszone w tym przedmiocie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Działalność statutowa naszego Oddziału wspierana jest finansowo przez CUTOB- PZITB oraz 3 członków wspierających tj: SKANSKA - Oddział Budownictwa Ogólnego, SKANSKA Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego oraz AGROBEX. Firmom tym Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za to wsparcie. Analizując mijającą 3 letnią działalność, stwierdzić należy, że na pewno nie wszystko udało się zrealizować, lecz zawsze należy stawiać poprzeczkę wysoko, zakładać maksimum, żeby uzyskać minimum. Należy kontynuować i udoskonalać działalność Stowarzyszenia na wszystkich płaszczyznach. Zawarte w niniejszym sprawozdaniu informacje o obszarach działalności, jakimi zajmuje się Oddział Poznański PZITB, są przedstawione w wielkim skrócie. Dodatkowe obszerniejsze dane znajdują się w załączonych sprawozdaniach Komisji i Komitetów działających przy Oddziale oraz w sprawozdaniach poszczególnych Kół, które są do wglądu w Sekretariacie Oddziału.

11 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ W KADENCJI I. DOCHODY: 1. składki członkowskie 2. odsetki 3. pozostałe w tym CUTOB kwoty w PLN 2005r. 2006r. 2007r ,50 608, , , , ,50 727, ,66 Razem dochody: , , ,00 II. KOSZTY: 1. działalność statutowa w tym: Koła i Komisje Zarząd Główny , , , , , , , , ,00 Razem koszty: , , ,03 III. Stan funduszu statutowego 1. na początku roku 2. na końcu roku , , , , , ,78 Skarbnik Zarządu Oddziału mgr inż. Ryszard Kahl 4. SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W KADENCJI Sąd Koleżeński w kadencji działał w składzie: 1. kol. Wiesław Buczkowski Przewodniczący 2. kol. Jan Wieczorkiewicz Z-ca Przewodniczącego 3. kol. Urszula Bartkowska Sekretarz 4. kol. Edward Firlej Członek 5. kol. Jacek Wdowicki Członek Podstawą działania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego był Statut PZITB oraz Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W mijającej kadencji do Sądu nie wpłynęła żadna sprawa. Nie było zatem potrzeby zwoływania posiedzeń Sądu. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

12 5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CUTOB-PZITB SPÓŁKA Z O.O W KADENCJI Poznański Oddział PZITB prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednoosobową spółkę, którą reprezentuje Rada Wspólników w składzie: kol. Kazimierz Ratajczak - Przewodniczący kol. Ryszard Kahl - Sekretarz Radę Nadzorczą Spółki reprezentują: kol. Daniel Pawlicki - Przewodniczący kol. Henryk Szabelski - Sekretarz kol. Piotr Stawicki - Członek Prezesem Spółki jest kol. Julian Gałęcki. Spółka zatrudnia 4 osoby, księgowość prowadzona jest przez Panią Elżbietę Zarzycką. W okresie działalności co kwartał odbywały się posiedzenia Rady Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotem posiedzeń tych organów była bieżąca ocena pracy Spółki na podstawie przedłożonych sprawozdań z działalności, również finansowej oraz przekazywanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy. W mijającej kadencji działalność CUTOB-PZITB prowadzona była w trzech grupach tematycznych: Grupa I Opracowywanie opinii, ekspertyz, nadzory, wyceny majątku, okresowe przeglądy techniczne, odbiory mieszkań od developerów; Grupa II Organizowanie kursów szkoleniowych dla członków WOIIB, kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane w siedmiu specjalnościach, kursów kosztorysowania I i II stopnia oraz innych seminariów, współorganizowanie corocznych konferencji w Wałczu pt. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, wydawanie rekomendacji przedsiębiorstwom budowlanym; Grupa III Udział CUTOB-PZITB w MTB BUDMA. Z prowadzonej działalności I i II grupy obroty CUTOB-PZITB wyniosły ca ,- zł wypracowując zysk ,- zł i uzyskując rentowność średnio na poziomie 23,4 %. Ilość opracowanych tematów z I grupy Wykonawcami tych opracowań są członkowie PZITB i innych stowarzyszeń (emeryci i czynni zawodowo inżynierowie obowiązkowa przynależność do WOIIB). Dla członków WOIIB w Poznaniu oraz w delegaturach terenowych zorganizowano 65 szkoleń, które łącznie obejmowały 122 tematy. W szkoleniach tych uczestniczyło ok osób. Natomiast w szkoleniach organizowanych dla kierowników budów, inspektorów nadzoru i służb inwestycyjnych uczestniczyło 150 osób, a w kursach kosztorysowania I i II stopnia 165 osób. Powyższe szkolenia to przekaz aktualnych nowości techniczno technologicznych, nowych uregulowań techniczno prawnych, co przy członkostwie Polski w strukturach europejskich ma bardzo istotne znaczenie. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane. Organizowane są 2 edycje w roku, czyli w kadencji 6 kursów po ok uczestników każdy kurs. Wszyscy uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują konspekt materiałów szkoleniowych i zbiór aktualnych przepisów. Dobrym elementem działalności informacyjnej jest opracowany i przekazywany przez CUTOB PZITB Informator Budowlany w ilości ok egz./rok. Zawarte w nim aktualne przepisy budowlane, nowe normy, aprobaty, wykaz przedsiębiorstw posiadających

13 rekomendacje ZO PZITB oraz inna problematyka informacyjna cieszą się dużym zainteresowaniem stałych odbiorców. W okresie sprawozdawczym CUTOB-PZITB co roku współorganizował Dzień Inżyniera podczas MTB BUDMA i był pomysłodawcą tematów prezentowanych na w/w spotkaniach targowych. Prezes mgr inż. Julian Gałęcki 6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RZECZOZNAWSTWA I ODZNACZEŃ W KADENCJI Komisja ukonstytuowała się w następującym w składzie: 1. dr inż. Daniel Pawlicki Przewodniczący 2. mgr inż. Grzegorz Barczyński Sekretarz 3. prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski Członek 4. dr inż. Janusz Kowalski Członek 5. dr inż. Edmund Przybyłowicz Członek 6. dr inż. Jerzy Zielonacki Członek W okresie kadencji odbyło się 5 posiedzeń w następujących terminach: w 2005 roku 2 posiedzenia w 2006 roku 1 posiedzenie w 2007 roku 1 posiedzenie w 2008 roku 1 posiedzenie Na spotkaniach tych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: - podnoszenia jakości opracowań ekspertyz, opinii, orzeczeń oraz metodyki ich weryfikacji, - podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców budowlanych, a także ich weryfikacji, - wdrażania przyznanych tytułów rzeczoznawców budowlanych PZITB w praktyce zawodowej, - współpracy z Zarządem Głównym PZITB w zakresie zmian nadawania tytułu rzeczoznawcy i stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom budowlanym, - współpracy z Komisją Kwalifikacji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w zakresie regulaminów nadawania tytułów Rzeczoznawcy przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zmian w Ustawie Prawo Budowlane dot. statusu Inżyniera, - opiniowania wniosków kandydatów na Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, - opiniowania wniosków na odznaczenia Stowarzyszeniowe i Państwowe. Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli aktywnie w spotkaniach zawodowych, konferencjach naukowych i seminariach jako prelegenci, wygłaszając szereg referatów związanych głównie z problematyką analizy, oceny i projektowania napraw konstrukcji uszkodzonych m.in. na konferencjach cyklicznych takich jak Krynica, Amiełówka, Międzyzdroje, Wałcz oraz Zakopane. W okresie sprawozdawczym do komisji wpłynął 1 wniosek na Rzeczoznawcę PZITB, który zaopiniowano pozytywnie. Komisja analizowała przyczyny spadku ilości kandydatów na Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Wynika z niej, że obecnie w świetle ustawy Prawo Budowlane

14 działalność samorządów zawodowych inżynierów budownictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawcy zdominowała całkowicie rzeczoznawcę stowarzyszeniowego PZITB. W mijającej kadencji Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie ogółem 28 wniosków na odznaczenia Stowarzyszeniowe i inne : - 1 wniosek na Honorowego Członka PZITB, - 3 wnioski Zasłużony Senior PZITB, - 10 wniosków na Złotą Honorową odznakę PZITB, - 6 wniosków na Srebrną Honorową odznakę PZITB, - 6 wniosków na Złotą Honorową odznakę NOT, - 1 wniosków na Srebrną Honorową odznakę NOT, - 1 odznaka Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", Odznaczenia te wręczone zostaną na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym, które odbędzie się 12 marca 2008r. z wyjątkiem ostatniego odznaczenia, które wręczone zostało kol. Marianowi Krzysztofiakowi na posiedzeniu ZO w dniu r w obecności V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana J. Rackiego. Przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń dr inż. Daniel Pawlicki 7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PROJEKTOWANIA W KADENCJI Komisja Projektowania w bieżącej kadencji działała w składzie: 1. kol. Tadeusz Jan Pawlak Przewodniczący 2. kol. Franciszek Prahl V-ce przewodniczący 3. kol. Krzysztof Gulczyński Członek 4. kol. Piotr Karmelita Członek 5. kol. Czesław Pluskota Członek 6. kol. Marian Rogoziński Członek W okresie kadencji odbyło się 17 zebrań oraz zorganizowano 9 spotkań projektantów, na których przedstawiciele firm lub zaproszeni prelegenci a także członkowie komisji omawiali zagadnienia techniczne z różnych dziedzin budownictwa. Przykładowe tematy (skrócone) spotkań: o Technologie napraw chłodni kominowych żelbetowych, o Naprawy konstrukcji metodą torkretowania, o Nowa stal zbrojeniowa klasy A III N Epsal, o Komputerowy pakiet BIK dla konstruktorów o Omówienie projektu budynku wysokiego ANDERSIA. W spotkaniach projektantów uczestniczyło łącznie 148 osób. Zgodnie z kilkuletnią tradycją Komisja Projektowania delegowała swoich członków do udziału w ogólnopolskich konferencjach Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji organizowanej początkowo w Ustroniu, następnie w Wiśle a obecnie w Szczyrku: Członkowie Komisji uczestniczą w tej konferencji rotacyjnie i tak: w roku kol. Marian Rogoziński

15 w roku kol. Krzysztof Gulczyński w roku kol. Tadeusz Jan Pawlak w roku 2008 Komisję będzie reprezentował kol. Franciszek Prahl. Omówienia Konferencji odbywały się na spotkaniach projektantów, a uczestnicy tych spotkań otrzymywali płyty CD z materiałami konferencji. Przewodniczący Komisji Projektowania inż. Tadeusz Jan Pawlak 8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU I KOMISJI REMONTÓW W KADENCJI Komitet Remontów Zarządu Głównego PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu został powołany w dniu 18 lutego 2003 roku uchwałą ZG PZITB w Warszawie nr 33/2003. We wrześniu 2005r ZG PZITB nie wyraził aprobaty na włączenie Komitetu Remontów do grupy agend ZG. Zaproponował natomiast, aby działał on jako agenda Oddziału w Poznaniu. Zarząd Oddziału Poznańskiego zapewnił dalsze funkcjonowanie Komitetu z Komisją Remontów. W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Remontów zorganizowali lub uczestniczyli w konferencjach i naradach dotyczących rewitalizacji 1. Organizacja Konferencji Technicznej-Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych w Wałczu wspólnie z CUTOB-PZITB oraz Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Szczecinie. Konferencje odbyły się w dniach: r., r., r. 2. Uczestnictwo w Konferencjach Naukowo-Technicznych Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych - organizowanych przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencje odbyły się w dniach r. i r. 3. Udział w naradzie Program Rewitalizacji Poznania w dniu r. zorganizowanym przez Wydział Rozwoju Miasta Poznania. Nawiązanie współpracy z w/w Wydziałem. 4. Zorganizowanie wspólnie z CUTOB PZITB i Wydziałem Rozwoju Miasta Poznania sympozjum pt. Wybrane problemy rewitalizacji miasta Poznania. 5. Na Targach BUDMA 2007 w dniu r. wspólnie z CUTOB PZITB i Zarządem MTP zorganizowano Konferencję pt. Rozwój miejski w aspekcie rewitalizacji. 6. W dniu r. odbyła się prelekcja dla członków PZITB Koło 40 na temat rewitalizacji na przykładzie: Poznania - Łodzi - Szczecina - Zielonej Góry. 7. Członkowie Komisji uczestniczyli w dniu r. w Konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania i Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji z Krakowa. Temat Konferencji: Ustawa o rewitalizacji jako praktyczny instrument wsparcia odnowy miast. 8. Komisja Remontów zamieściła artykuły dotyczące rewitalizacji w Biuletynie Orgbud Serwis i CUTOB PZITB. Za Komitet i Komisję Remontów mgr inż. Zbigniew Augustyniak mgr inż. Henryk Szabelski

16 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ W KADENCJI W okresie sprawozdawczym Komisja Pomocy Koleżeńskiej pracowała w składzie: kol. Hieronim Zalejski Przewodniczący kol. Kazimierz Siekierski Sekretarz kol. Czesław Nawrocki Członek i rozpatrzyła 9 wniosków o zapomogi bezzwrotne, w tym; - o zapomogi losowe 4 wnioski, - o zapomogi pośmiertne 5 wniosków. Wszystkie otrzymane wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Łączna suma zapomóg wyniosła 3.000,-zł. 10. SPRAWOZDANIE Z KONKURSU BUDOWA ROKU Przewodniczący Komisji Pomocy Koleżeńskiej mgr inż. Hieronim Zalejski Konkurs organizowany jest od roku 1989 przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Celem Konkursu Budowa Roku jest wyłonienie budów, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu pełni dr inż. Zygmunt Rawicki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZITB. Komitet Organizacyjny powołał Sąd Konkursowy. Przewodniczącym Sądu jest mgr inż. Leszek Ganowicz a sędzią referentem mgr inż. Kazimierz Kołodziejczyk. Z Oddziału Poznańskiego PZITB w Sądzie Konkursowym od roku 2002 uczestniczy mgr inż. Wojciech Jędraszak. Ocena budów obejmuje: jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody: - I stopnia budowlane Oskary - II stopnia statuetka - III stopnia - dyplomy uznania W okresie kadencji Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB w latach na terenie naszej działalności tj. region Wielkopolski w przeprowadzonym Konkursie Budowa Roku uzyskano następujące rezultaty:

17 1) Budowa Roku 2004 przyznanie nagród w II kwartale 2005; Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Budowa autostrady A: odcinek Nowy Tomyśl -Września Inwestor: Autostrada Wielkopolska S.A o Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu Wyróżnienie o Budowa mostu Św.Rocha w Poznaniu Generalny Wykonawca : Konsorcjum: Hydrobudowa 9 Sp.z o.o. i Mostostal Warszawa S.A. o Remont budynku Gimnazjum nr 2 w Wałczu Inwestor : Gmina Miejska Wałcz Dyplom uznania o Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu Inwestor zastępczy, GRI : UWI INWESTYCJE S.A. Poznań o Przebudowa, rozbudowa i remont bazy MOSiR w Wałczu Inwestor : Gmina Miejska Wałcz 2) Budowa Roku 2005 przyznanie nagród w II kwartale 2006r Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Silos na cukier o pojemności t w Cukrowni Środa Generalny Realizator Inwestycji : CHEMADEX S.A. Warszawa o Wielopoziomowy parking podziemny i rewitalizacja płyty Placu Wolności w Poznaniu, Generalny wykonawca: MITEX S.A. Regionu Zachód,Poznań o Centrum Handlowo-Rozrywkowe Poznań Plaza Generalny wykonawca: WARBUD S.A., Warszawa Nagroda III stopnia o Budynek mieszkalny wielorodzinny na Osiedlu Zygmunta Starego w Poznaniu Inwestor zastępczy: UWI INWESTYCJE S.A. o Trasa BURSZTYNOWA w Kaliszu Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu 3) Budowa Roku przyznanie nagród w II kwartale 2007r Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Centrum Szkoleniowo Marketingowe w Komornikach Inwestor: NOVOM Sp.z o.o. Komorniki o AULA NOVA Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA Oddział POZ- BUILDING, Poznań Dyplom uznania o Budynek mieszkalny wielorodzinny na Os. Wł. Jagiełły w Poznaniu Generalny Realizator Inwestycji: UWI INWESTYCJE S.A. o Zespół mieszkalny przy ul. Polanka 2 w Poznaniu Inwestor i Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane ATANER Sp. z o.o., Poznań o Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Inwestor : Powiat Poznański

18 4) Budowa Roku 2007 Aktualnie Sąd Konkursowy dokonuje oceny zgłoszonych inwestycji do kolejnej edycji Konkursu Budowa Roku ogłoszenie wyników i przyznanie nagród dla laureatów nastąpi w II kwartale 2008 roku. Wśród zgłoszonych budów znajdują się: Modernizacja ujęcia i stacji uzdatnienia wody dla miasta Opalenica i okolic. Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Opalenica. Kompleks apartamentów z pasażami handlowo- usługowymi City Park Poznań Inwestor: City Park Sp. z o. o. Poznań. Generalny Wykonawca: Budimex Dromex S.A. Oddział Zachodni w Poznaniu Rozbudowa Centrum Handlowego, Biznesu i Sztuki Stary Browar w Poznaniu Generalny Wykonawca: ARGE HOCHTIEF Polska Sp. z o. o. FORTIS Polska Spółka Jawna al. Niepodległości Poznań Budynek Dydaktyczny dla Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Morasko. Generalny Wykonawca - SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu, ANDERSIA TOWER Plac Andersa 3 Inwestor ANDERSIA TOWER Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy - Grupa Inwestycyjna Probuild Sp. z o. o. Poznań Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo Generalny Wykonawca SKANSKA SA Oddział Budownictwa Drogowo Mostowego Poznań Opracował: mgr inż. Wojciech Jędraszak 11. ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WZGÓRZU PRZEMYSŁA W POZNANIU Propozycja odbudowy nieistniejącej od 1945 roku części Zamku Przemysła (jednego z trzech Zamków Królewskich w Polsce) wzbudzała zainteresowanie wielu miłośników naszego miasta. W dniu 22 kwietnia 2002 roku odbyło się zebranie inicjatorów powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego: o Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania o Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o Towarzystwa Urbanistów Polskich o Fundacji Ochrona Zabytków Wielkopolski o Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów o oraz 14 stowarzyszeń, spośród, których zaproszono przedstawicieli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu. W dniu 6 maja 2002 roku powołano Zarząd i Radę Nadzorczą Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, przewodniczącym 8 osobowego Zarządu wybrano Włodzimierza Łęckiego, senatora RP, członka Oddziału Poznańskiego PZITB. W dniu 20 grudnia 2002 roku Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego jako Stowarzyszenie został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w skład Zarządu

19 weszło dalszych dwóch członków Oddziału Poznańskiego PZITB Jerzy Gładysiak i Wojciech Jędraszak. W styczniu 2003 roku przez CUTOB PZITB Sp. z o.o zostało wykonane nieodpłatnie zlecenie dotyczące ekspertyzy związanej z oceną stanu technicznego odkopanych przez archeologów murów nieodbudowanej części Zamku Królewskiego. Autorami powyższego opracowania byli aktywni członkowie naszego Oddziału Marian Krzysztofiak i Kajetan Marcinkowski. W pierwszym półroczu 2003 roku prace Zarządu skupiły się głównie na organizacji i szczegółowym opracowaniu zasad przeprowadzenia konkursu architektonicznego na wizualizację Zamku Królewskiego w Poznaniu. Na konkurs prace złożyły 22 zespoły architektoniczne. Konkurs wygrała praca zrealizowana przez architekta Witolda Milewskiego reprezentującego Pracownię Architektoniczną ARCUS. Zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami Pracownia Architektoniczna ARCUS opracowała Projekt Wstępny Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, który w miesiącu listopadzie 2004 roku przekazano do zaopiniowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. W dniu 22 listopada 2004 roku została uroczyście podpisana czterostronna umowa przez Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektora Muzeum Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego regulująca sposób finansowania odbudowy oraz określająca terminy realizacji zadań zmierzających do odbudowy. W miesiącu grudniu 2004 roku wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny nośności konstrukcji murów istniejącej części wieży i budynku zamkowego. Powyższe prace zrealizowali m.in. naukowcy Akademii Rolniczej i Politechniki Poznańskiej, którzy są członkami Oddziału Poznańskiego PZITB: kol. kol. Henryk Mikołajczak, Wiesław Buczkowski oraz Kajetan Marcinkowski. We wrześniu 2005r. w oparciu o wykonaną dokumentację projektową Urząd wydał pozwolenie na budowę. Budowa jednak nie została rozpoczęta. We wrześniu 2007r. pozwolenie na budowę utraciło swoją ważność. Komitet czyni dalsze starania o odbudowę Zamku w formie historycznej, m. in. zabiega o wsparcie dzieła odbudowy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe opracowanie zawiera ogólne informacje o działalności Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, w którym uczestniczą członkowie naszego Oddziału. Opracował: mgr inż. Wojciech Jędraszak 12. KRONIKA ŻAŁOBNA W okresie mijającej kadencji szeregi naszego Oddziału opuścili na zawsze zasłużeni dla stowarzyszenia członkowie. Nie ma ich wśród nas, ale pozostali w naszej pamięci. kol. prof. Wiesław Jankowiak zmarł w 2005 r. Koło nr 4 PP kol. Bronisław Kalinowski zmarł Koło Seniorów kol. Seweryn Banasiewicz zmarł Koło Seniorów kol. Henryk Patalas zmarł Koło Seniorów kol. Marian Franke zmarł Koło Seniorów kol. Piotr Karmelita zmarł w 2006 r. Koło 40 kol. Władysław Matuszak zmarł Koło Seniorów kol. Edmund Walczak zmarł Koło Seniorów

20 kol. Edward Wylegała zmarł Koło Seniorów kol. Franciszek Górski zmarł Koło w Lesznie kol. Włodzimierz Marciniak zmarł Koło Seniorów kol. Kazimierz Hoffman zmarł Koło Seniorów kol. Leon Skibiński zmarł Koło Seniorów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 9/2007, ISSN 1234-9178 Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koleżanki i Koledzy Wznawiamy wydawanie Informatora PZITB. Dzięki temu, nie tylko wracamy do dobrej tradycji przekazywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budowlani NR 8 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani NR 8 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA GRUDZIEŃ 2004 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: > Odleciały samolotem, odpłynęły statkiem > Jak pracować jako inżynier w Europie? NR

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną ISSN 1732-6990 Nr 1(36)/2012 1 2 X lat w służbie budownictwa marzec 2012 2 Białystok Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski przewodniczący Rady POIIB mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Seminarium Miasto przyszłości i dziedzictwo kulturowe...2 Kalendarium...2 Terminy szkoleń...2 Czeka pracowita końcówka kadencji... 3-5 W kręgu prawa...5 Gdańska Wiosna Budowlana...6 Przed krajowym

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

Białystok. marzec 2011. Najlepsze budowy Nagrodzono wykonawców najlepiej zbudowanych w zeszłym roku obiektów str. 8

Białystok. marzec 2011. Najlepsze budowy Nagrodzono wykonawców najlepiej zbudowanych w zeszłym roku obiektów str. 8 ISSN 1732-6990 Nr 1(32)/2011 Wiatr nie wystawia rachunków Kształtowanie i analiza konstrukcji parków wiatrowych str. 17 Fot. Monika Urban Fot. DELTA Białystok Fot. Krzysztof Wereszczyński marzec 2011 Białystok

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo