SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału 3. Sprawozdanie z działalności finansowej 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 5. Sprawozdanie z działalności CUTOB-PZITB 6. Sprawozdanie Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń 7. Sprawozdanie Komisji Projektowania 8. Sprawozdanie Komisji i Komitetu Remontów 9. Sprawozdanie Komisji Pomocy Koleżeńskiej 10. Sprawozdanie z udziału w konkursie PZITB Budowa Roku 11. Sprawozdanie z udziału w Komitecie Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 12. Kronika żałobna

3 1. WSTĘP Dobiegła końca kolejna kadencja działalności władz oraz całego Oddziału Poznańskiego PZITB. Nie był to łatwy okres dla Stowarzyszenia. Te trzy lata charakteryzowały się intensywną działalnością w kierunku zapewnienia przyszłości Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Już od samego początku kadencji droga wiodła pod górkę. Działalność Oddziału koncentrowała się na realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia z 2005 roku i opracowanego programu a także zadań wynikających z programu na lata , przedstawionego na XL Krajowym Zjeździe PZITB w Gdańsku w dniach 3-4 czerwca 2005 r. Zadaniem tego Zjazdu oprócz wyboru nowych władz, było uchwalenia programu i Statutu stowarzyszenia. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszonych zmian w obowiązującym statucie, jego uchwaleniem miał się zająć Nadzwyczajny Krajowy Zjazd. Powołano Komisję Statutową, która przygotowała projekt nowego statutu i w dniu 18 października 2006r. odbył się w Warszawie XLI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZITB. Jednak podczas ostatniego głosowaniu nad całym statutem zabrakło na sali obrad quorum, co w konsekwencji spowodowało zwołanie w tym celu w dniu 18 grudnia 2007r. kolejnego XLII Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB. Nadzwyczajny XLII Zjazd PZITB uchwalił nowy Statut Stowarzyszenia i mamy nadzieję, że nie będzie dalszych przeszkód w jego rejestracji. Realizacja zadań programowych ma niezwykle ważne znaczenie dla ukształtowania nowej drogi Stowarzyszenia na przyszłość i wzmocnienie pozycji w środowisku inżynierskim, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przynależą obowiązkowo do Izby Inżynierów Budownictwa. Powstanie Izby Inżynierów Budownictwa wpłynęło w pewnym sensie na zmianę kierunku działania stowarzyszenia a nawet wymusiło pewne zmiany. Uchwała Walnego Zgromadzenia Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 15 marca 2005r oraz opracowany program zobowiązały do działalności w kierunku dalszego rozwoju, a w szczególności: o promować PZITB poprzez współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych oraz szkoleń w formie kursów i seminariów a także poprzez wydawanie Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału STRZECHA, o działać w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez delegowanie przedstawicieli na konferencje naukowo techniczne, o rozwijać współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa, stowarzyszeniami naukowo technicznymi oraz Cechem Rzemiosł Budowlanych, o pozyskiwać zlecenia dla CUTOB-PZITB o integrować członków poprzez organizowanie wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych, o podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczebności Oddziału, zachęcać do wstąpienia do stowarzyszenia nowych, młodych członków, o zwiększać możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej o otoczyć opieką Koło Seniorów, o rozwinąć grupę członków wspierających o podjąć działania zmierzające do większej skuteczności ściągania składek członkowskich, o działać w kierunku analizy struktury wydatków pod kątem ważności celów

4 Przedstawione poniżej sprawozdanie Zarządu Oddziału powinno dać odpowiedź na pytania; czy udało się zrealizować założenia programowe? czy można było dokonać więcej? czy stowarzyszenie nasze podąża we właściwym kierunku w swej działalności? Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 2008 r. oceni działalność ustępującego Zarządu oraz wybierze nowy Zarząd Oddziału i inne organy statutowe na kolejną kadencję a także opracuje nowy program. 2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU PZITB Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI Wybór władz Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB na 3-letnią kadencję nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 15 marca 2005 roku. Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, wybrano Zarząd Oddziału w ilości 15 osób, a mianowicie: przewodniczącego i 14 członków w tym 3 przedstawicieli kół terenowych z rejonu pilskiego, konińskiego i leszczyńskiego. Na pierwszym posiedzeniu w dniu roku Zarząd ukonstytuował się następująco: Kol. Wojciech Jędraszak Przewodniczący Kol. Janina Ferenc V-ce przewodnicząca Kol. Roman Napierała V-ce przewodniczący Kol. Bogdan Olejniczak Sekretarz Kol. Ryszard Kahl Skarbnik Kol. Jerzy Gawroniak Członek Prezydium Kol. Jerzy Gładysiak Członek Prezydium Kol. Janusz Kowalski Członek Zarządu Kol. Marian Krzysztofiak Członek Zarządu Kol. Krzysztof Kukurenda Członek Zarządu Kol. Edmund Przybyłowicz Członek Zarządu Kol. Grzegorz Słowek Członek Zarządu Kol. Bernard Bartosik Członek Zarządu (rejon pilski) Kol. Janusz Busz Członek Zarządu (rejon leszczyński) Kol. Tadeusz Waśkowiak Członek Zarządu (rejon koniński) Na XL Krajowy Zjazd PZITB w Gdańsku w dniach od Walne Zgromadzenie Oddziału wybrało następujących delegatów: kol. Janina Ferenc kol. Jerzy Gawroniak kol. Jerzy Gładysiak kol. Wojciech Jędraszak kol. Ryszard Kahl kol. Bogdan Olejniczak Komisję Rewizyjną Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie: kol. Aleksander Szymkowiak przewodniczący kol. Daniel Pawlicki zastępca przewodniczącego kol. Witold Łabno sekretarz kol. Przemysław G. Barczyński członek kol. Franciszek Górski członek (zmarł 18 sierpnia 2007r.)

5 Oddziałowy Sąd Koleżeński Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie: kol. Wiesław Buczkowski przewodniczący kol. Jan Wieczorkiewicz zastępca przewodniczącego kol. Urszula Bartkowska sekretarz kol. Edward Firlej członek kol. Jacek Wdowicki członek Do Rady Poznańskiej FSNT NOT wybrano następujących przedstawicieli: kol. Marian Krzysztofiak kol. kol. Wojciech Jędraszak Zarząd Oddziału dokonał wyboru Rady Wspólników CUTOB PZITB, którymi zostali: kol. Kazimierz Ratajczak kol. Ryszard Kahl oraz Rady Nadzorczej, którymi zostali: kol. Daniel Pawlicki kol. Piotr Stawicki kol. Henryk Szabelski Zarząd Oddziału działał na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału z dnia 15 marca 2005 roku, Uchwały XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w dniach 3-4 czerwca 2005r. w Gdańsku oraz planami rocznymi Zarządu Oddziału. Zgodnie z tymi uchwałami i planami działania Zarządu były skierowane przede wszystkim w kierunku zwiększania liczebności Oddziału i aktywności członków, usprawnienia pracy biura Oddziału. Działalność Zarządu koncentrowała się również na: o rozwijaniu promocji PZITB poprzez współorganizowanie Konferencji Naukowo Technicznych (na MTB BUDMA Dzień Inżyniera, w Wałczu - Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, w Poznaniu Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych ) oraz poprzez organizowanie szkoleń w formie kursów i seminariów (CUTOB-PZITB) o wydawaniu Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału STRZECHA o zwiększeniu możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej, o organizowaniu przez Koła jak również Zarząd Oddziału wyjazdów szkoleniowo rekreacyjnych w celu integracji członków i zachęcenia do wstąpienia do stowarzyszenia nowych członków, o działaniu w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez delegowanie przedstawicieli na konferencje naukowo techniczne, (np. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Szczyrk, Awarie budowlane Międzyzdroje, Renowacje Zielona Góra i inne), o rozwijaniu współpracy z Izbą Inżynierów Budownictwa (organizowanie szkoleń w formie seminariów dla członków WOIIB), Wielkopolską Izbą Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa, stowarzyszeniami naukowo technicznymi oraz Cechem Rzemiosł Budowlanych, o przygotowaniu i przekazaniu do Zarządu Głównego uwag do projektów aktów prawnych związanych z budownictwem, Posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału odbywały się zgodnie z planami rocznymi i tak: w roku 2005 odbyło się 8 posiedzeń Prezydium ZO i 6 posiedzeń Zarządu w roku 2006 odbyło się 8 posiedzeń Prezydium ZO i 6 posiedzeń Zarządu w roku 2007 odbyło się 10 posiedzeń Prezydium ZO i 5 posiedzeń Zarządu

6 Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano każdorazowo przewodniczących kół i komisji problemowych. Podstawą działalności Oddziału są Koła. Bardzo ważne dla istnienia stowarzyszenia, naboru nowych członków, szczególnie młodszego pokolenia były wszelkie działania integracyjne w kołach. Przykładem różnorakiej efektywnej działalności Kół były zorganizowane wycieczki na ciekawe place budów, imprezy szkoleniowo-turystyczne oraz szereg prelekcji i seminariów, z których wymienić należy: wycieczki na ciekawe place budów np. o budowa hotelu SHERATON przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, o budowa Wydziału Politologii UAM Morasko, o budowa budynku wysokiego ANDERSIA II w Poznaniu o budowa BROVAR II w Poznaniu o budowa domu pasywnego w Smolcu o budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Garbary Solna w Poznaniu o budowa budynku Sądu przy ul. Solnej w Poznaniu, imprezy szkoleniowo-turystyczne podczas których zwiedzane były zespoły pałacowoparkowe, muzea i obiekty sakralne Wielkopolski oraz zakłady materiałów budowlanych np. o wycieczka do Zakładów STEICO w Czarnkowie (dawniej EKOPŁYTA), producenta płyt pilśniowych porowatych, twardych, lakierowanych, mat izolacyjnych z włókien drzewnych o wycieczka do Cementowni Kujawy w Bielawach, o zwiedzanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pap zgrzewalnych LEMBIT w Potrzanowie k/skoków, o wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego, ze zwiedzaniem wodnej elektrowni na rzece Drawie budowanej w latach (druga tego typu na świecie), o wycieczka pod hasłem Poznajemy zabytki sakralnego budownictwa drewnianego ; zwiedzanie kilkusetletnich drewnianych kościółków w Łomnicy, Chlastawie i Kosieczynie, o zwiedzanie dawnej posiadłości klasztoru dla Cysterek wraz z parkiem w Owińskach oraz drewnianych kościółków w Kicinie i Wierzenicy, o wycieczka krajoznawcza n/t Budownictwo Wielkopolski tradycja i współczesność, szlakiem inwestycji drogowo-mostowych takich jak: wiszący wiadukt na węźle Gądki, nowy most nad rz.wartą w Śremie, promowa przeprawa przez Wartę w Dębnie oraz stalowy most kolejowy a także ruiny renesansowej rezydencji Opalińskich w Radlinie, barokowy kościół w Żerkowie, pałac w Śmiełowie, kościół i spichlerz w Brzostkowie, oraz perełka budownictwa drewnianego XV wieku kościółek we wsi Lgów, o wycieczka do Nowych Skalmierzyc, Dobrzycy, Koźmina Wlkp., Goliny k. Jarocina a także o wycieczka do Środy, Winnogóry, Dobrzycy, Śmiłowa i Koszut, o plenerowa sesja pt. Od bunkra, przez naukę do kościoła (podczas konferencji Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych w Wałczu) połączona ze zwiedzaniem Kościoła Garnizonowego na terenie byłych koszar, a obecnie siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie w obiekcie dawnej hali czołgowej, zamienionej w salę wykładową uczestnicy sesji wysłuchali wykładu o historii umocnień Wału Pomorskiego, wygłoszonego przez dr inż. Włodzimierza Łęckiego a następnie zwiedzili ruiny wałeckich schronów oraz miniskansen sprzętu wojskowego. Jest to przykład rewitalizacji terenów wojskowych, które stanowią turystyczną atrakcję Wałcza.

7 o oraz szereg prelekcji i seminariów dot. m. in. o metod osuszania ścian, likwidacji wilgoci, renowacji tynków - systemy firmy Dietermann, o metod wzmacniania podłoży gruntowych w oparciu o rozwiązania firmy KELLER, o renowacji starego budownictwa systemy uszczelnień oraz izolacji firmy SCHOMBURG, o metod i problematyki wzmocnień konstrukcji stalowych, o uwarunkowań technologicznych i realizacyjnych przy betonowaniu dużych masywów betonowych, o metod wykonywania izolacji w systemie BOTAMET, o planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, o kosztorysowania robót, rozliczeń, ofert, o zagadnień nadzoru budowlanego oraz przeglądów technicznych o programu do tworzenia konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych Pakiet BiK - firma BUDiKOM Poznań Mimo tak bogatej oferty frekwencja na niektórych wyżej wymienionych spotkaniach była niezadowalająca, budziła zdziwienie i niepokój. Bardzo aktywnie - jak zawsze - działało Koła Seniorów, które zorganizowało kilkadziesiąt interesujących wycieczek wraz z ciekawymi prelekcjami, np. wycieczka Szlakiem Piastowskim, zwiedzanie obiektów zabytkowych i muzeów w Wielkopolsce oraz na terenie Poznania, rejs statkiem po Warcie, spotkania przy ognisku w Stanicy Harcerskiej w Kiekrzu i inne. Tradycyjnie już każdego roku w lutym odbywają się wyjazdowe posiedzenia Zarządu w Zakopanem a w maju dla członków Oddziału wyjazd rekreacyjny do Pogorzelicy (w każdym z tych wyjazdów uczestniczy ponad 30 osób) Członkowie Oddziału uczestniczyli w wielu konferencjach naukowo-technicznych, na których wygłaszali referaty. Niektóre z tych konferencji były współorganizowane przez Komisje i Komitety działające przy Oddziale i tak: o Komitet i Komisja Remontów współorganizowali w roku 2006 sympozjum pt. Wybrane problemy rewitalizacji miasta Poznania, co roku również współorganizowali konferencję techniczną Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych połączoną z Warsztatami Nadzoru Budowlanego w Wałczu. W ramach swojej działalności delegowano swoich przedstawicieli na konferencję RENOWACJE w Zielonawej Górze, o Na zaproszenie Komisji Nauki PZITB O/Poznań oraz Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej w 2005 roku odbyło się w Poznaniu wyjazdowe posiedzenie Zarządu Komitetu Nauki PZITB, połączone z obchodami 60-lecia Wydziału BAiIŚ PP oraz 50-lecia KN. Natomiast w roku 2006 Komisja Nauki była współorganizatorem międzynarodowej konferencji Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, z której to konferencji w roku 2007 została wydana monografia. Członkowie Komisji aktywnie (co roku) uczestniczyli także w Komitecie Naukowym konferencji w Krynicy - opiniowali referaty, przewodniczyli obradom,

8 o Komisja Projektowania co roku delegowała swoich przedstawicieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji w Ustroniu/Szczyrku. o CUTOB-PZITB co roku współorganizował Dzień Inżyniera podczas MTB BUDMA i był pomysłodawcą tematów prezentowanych na w/w spotkaniach targowych. o Komisja Rzeczoznawstwa i Odznaczeń poza opiniowaniem wniosków na odznaczenia stowarzyszeniowe i państwowe oraz kandydatów na rzeczoznawców współpracowała z Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie przygotowywania regulaminów nadawania tytułu Rzeczoznawcy. Delegowała również swoich członków na konferencje: w Krynicy, Awarie budowlane w Międzyzdrojach i Kontra w Zakopanem. Sprawozdania z udziału w tych konferencjach były przedstawiane na zebraniach Komisji i Kół. Dnia 5 października 2007r. w Gołuchowie podczas uroczystych obchodów Dnia Budowlanych podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Poznańskim i Oddziałem Kaliskim. Zarząd Oddziału Poznańskiego PZITB w podpisanym Porozumieniu upatruje dużej szansy na znaczące zacieśnianie współpracy z najbliższym nam Oddziałem Kaliskim. Członkowie Oddziału aktywnie brali udział w pracach Komitetów i Zespołów powołanych przy Zarządzie Głównym PZITB. Przy Zarządzie Oddziału powołano Zespół, który przygotował i przekazał do ZG uwagi dot. m.in. projektów aktów prawnych związanych z budownictwem, a w szczególności były to: o propozycje zmian i uzupełnień w projekcie ustawy o planowaniu przestrzennym, o komentarz do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. o uwagi do projektu nowej ustawy Prawo budowlane. o propozycje i uwagi dotyczące nadawania tytułu rzeczoznawcy i stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom budowlanym o uwagi - wskazanie rozbieżności w metodach obliczania powierzchni użytkowej w budynkach. W roku 2005 Zarząd Oddziału obchodził uroczystość 80-tej rocznicy urodzin prof. H. Mikołajczaka, prof. Wł. Łańczaka oraz mgr inż. arch. E. Pawłowicza, natomiast w roku 2006 przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w uroczystych spotkaniach z okazji 80- tych urodzin prof. Andrzeja Ryżyńskiego, 70-tych urodzin prof. Andrzeja Garsteckiego oraz 85-tych urodzin prof. Bolesława Nowakowskiego. Składając gratulacje szanownym Jubilatom podziękowano im za ich wieloletnią pracę społeczną w naszym Stowarzyszeniu. Organizowany przez nasz Oddział od ponad 30 lat konkurs im. prof. R. Kozaka prac dyplomowych uczniów średnich szkół technicznych budowlanych, wyłaniał laureatów, z których trzech uzyskiwało wstęp na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej bez egzaminu wstępnego. W czerwcu 2005 roku odbyła się 34 edycja tego konkursu. W latach 2006 i 2007 nie odbyły się kolejne edycje konkursu, ponieważ zmieniły się reguły ukończenia średniej szkoły technicznej. Uczniowie technikum nie wykonują prac dyplomowych, które mogłyby być podstawą uczestnictwa w konkursie.

9 Kontynuowanie Konkursu jest sprawą godną zainteresowania, ale dość skomplikowaną. Realizując ustalenia Prezydium Zarządu Oddziału kol. Jerzy Gładysiak przeprowadził rozmowy z dyrektorami szkół średnich o profilu budowlanym z terenu m. Poznania. Z rozmów tych wynika, że ocenie mogłyby podlegać wyłącznie prace semestralne uczniów klas trzecich. Uzgodniono, że Dyrektorzy szkół podejmą ostateczne decyzje, co do procedury wykonania pracy konkursowej a Oddział Poznański PZITB opracuje nowy regulamin Konkursu. Działania zmierzające do kontynuowania Konkursu będą prowadzone w następnej kadencji. W czerwcu 2006r. Kapituła Nagrody im. prof. A. Dyżewskiego na wniosek prof. dr hab. inż. Olega Kaplińskiego Przewodniczącego Sekcji Organizacji i Zarządzania w Budownictwie KILiW PAN a zarazem członka naszego Stowarzyszenia - przyznała Panu dr inż. Leszkowi Januszowi nagrodę za wybitne osiągnięcia praktyczne w dziedzinie technologii i organizacji procesów budowlanych. Laureat jest Prezesem firmy ViaCon Polska produkującej m.in. unikatowe rury (HDPE) do budowy przepustów oraz elementy wykorzystywane do konstrukcji przejść nad autostradami Kapitała medalu im. prof. Stefana Kaufmana na wniosek Komisji Nauki przyznała w roku 2006 przedmiotowy medal kol. prof. dr hab. inż. Witoldowi Wołowickiemu z Politechniki Poznańskiej. Wręczenie medalu miało miejsce na Konferencji w Krynicy. W ramach współpracy organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej PZITB wraz z PIIB wydali w czerwcu 2007r. III tom wydawnictwa pt. Zabytki techniki krajów Grupy Wyszehradzkiej. Staraniem Zarządu Oddziału w publikacji tej zamieszczono obiekt Parowozowni w Wolsztynie (jest to ostatnia czynna parowozownia w Europie). Egzemplarze w/w książki zostały przekazane naszym członkom wspierającym oraz PKP Cargo SA w podziękowaniu za dostarczone materiały. Jesienią 2007 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Wyższe Uczelnie Techniczne z Poznania i regionu Wielkopolski, Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, WOIIB, Urząd Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty i inne instytucje, w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski. W powołanej przez PP jednostce pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej zostały utworzone zespoły robocze, w pracach których uczestniczą członkowie naszego stowarzyszenia. Strukturę ilości członków i kół w minionej kadencji ilustruje poniższa tabela: L.p. Wyszczególnienie Liczba kół Liczba członków Ilość kół w mijającej kadencji nie zmieniła się. Należy jednak zauważyć fakt, że niektóre z nich liczą mniej niż 10 osób.

10 Ilość członków Oddziału obniżała się, wielu członków odeszło; część bo uważało, że wystarczy przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa, a część bo uważało, że wiek już nie pozwala. Również Zarząd, zgodnie ze statutem, podjął uchwały o skreśleniu z listy członków osób, których zaległości składkowe wynosiły 2-3 lata. Za aktywną działalność i zasługi dla stowarzyszeniu w mijającej kadencji Zarząd Oddziału, po zaopiniowaniu przez Komisję Odznaczeń wystąpił o wyróżnienie honorowymi odznaczeniami PZITB: o Zasłużony Senior PZITB 3 osób o Złota Odznaka PZITB 10 osób o Srebrna Odznaka PZITB 6 osób oraz honorowymi odznaczeniami SNT NOT: o Złota Odznaka NOT 6 osób o Srebrna Odznaka NOT 1 osoba Z przykrością odnotowaliśmy fakt nie przyznania na Krajowym Zjeździe w Gdańsku (2005r.) tytułu Członka Honorowego naszym dwóm zasłużonym kolegom: E. Kolnemu i J. Kujawskiemu. Na tą okoliczność ZO wystosował pismo do Głównej Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu Głównego PZITB została również przedstawiona propozycja zmian do Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB. Propozycji tej nie zaakceptował Zarząd Główny. Zarząd Oddziału zdecydował również, aby na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2008r. podjąć uchwałę o nadaniu godności Honorowego Członka PZITB dla kol. doc.dr inż. M. Krzysztofiaka. W granicach materialnych możliwości Oddział otacza opieką członków Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodziny zmarłych członków. W okresie sprawozdawczym roku wszystkie zgłoszone w tym przedmiocie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Działalność statutowa naszego Oddziału wspierana jest finansowo przez CUTOB- PZITB oraz 3 członków wspierających tj: SKANSKA - Oddział Budownictwa Ogólnego, SKANSKA Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego oraz AGROBEX. Firmom tym Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za to wsparcie. Analizując mijającą 3 letnią działalność, stwierdzić należy, że na pewno nie wszystko udało się zrealizować, lecz zawsze należy stawiać poprzeczkę wysoko, zakładać maksimum, żeby uzyskać minimum. Należy kontynuować i udoskonalać działalność Stowarzyszenia na wszystkich płaszczyznach. Zawarte w niniejszym sprawozdaniu informacje o obszarach działalności, jakimi zajmuje się Oddział Poznański PZITB, są przedstawione w wielkim skrócie. Dodatkowe obszerniejsze dane znajdują się w załączonych sprawozdaniach Komisji i Komitetów działających przy Oddziale oraz w sprawozdaniach poszczególnych Kół, które są do wglądu w Sekretariacie Oddziału.

11 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ W KADENCJI I. DOCHODY: 1. składki członkowskie 2. odsetki 3. pozostałe w tym CUTOB kwoty w PLN 2005r. 2006r. 2007r ,50 608, , , , ,50 727, ,66 Razem dochody: , , ,00 II. KOSZTY: 1. działalność statutowa w tym: Koła i Komisje Zarząd Główny , , , , , , , , ,00 Razem koszty: , , ,03 III. Stan funduszu statutowego 1. na początku roku 2. na końcu roku , , , , , ,78 Skarbnik Zarządu Oddziału mgr inż. Ryszard Kahl 4. SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W KADENCJI Sąd Koleżeński w kadencji działał w składzie: 1. kol. Wiesław Buczkowski Przewodniczący 2. kol. Jan Wieczorkiewicz Z-ca Przewodniczącego 3. kol. Urszula Bartkowska Sekretarz 4. kol. Edward Firlej Członek 5. kol. Jacek Wdowicki Członek Podstawą działania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego był Statut PZITB oraz Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W mijającej kadencji do Sądu nie wpłynęła żadna sprawa. Nie było zatem potrzeby zwoływania posiedzeń Sądu. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

12 5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CUTOB-PZITB SPÓŁKA Z O.O W KADENCJI Poznański Oddział PZITB prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednoosobową spółkę, którą reprezentuje Rada Wspólników w składzie: kol. Kazimierz Ratajczak - Przewodniczący kol. Ryszard Kahl - Sekretarz Radę Nadzorczą Spółki reprezentują: kol. Daniel Pawlicki - Przewodniczący kol. Henryk Szabelski - Sekretarz kol. Piotr Stawicki - Członek Prezesem Spółki jest kol. Julian Gałęcki. Spółka zatrudnia 4 osoby, księgowość prowadzona jest przez Panią Elżbietę Zarzycką. W okresie działalności co kwartał odbywały się posiedzenia Rady Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotem posiedzeń tych organów była bieżąca ocena pracy Spółki na podstawie przedłożonych sprawozdań z działalności, również finansowej oraz przekazywanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy. W mijającej kadencji działalność CUTOB-PZITB prowadzona była w trzech grupach tematycznych: Grupa I Opracowywanie opinii, ekspertyz, nadzory, wyceny majątku, okresowe przeglądy techniczne, odbiory mieszkań od developerów; Grupa II Organizowanie kursów szkoleniowych dla członków WOIIB, kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane w siedmiu specjalnościach, kursów kosztorysowania I i II stopnia oraz innych seminariów, współorganizowanie corocznych konferencji w Wałczu pt. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, wydawanie rekomendacji przedsiębiorstwom budowlanym; Grupa III Udział CUTOB-PZITB w MTB BUDMA. Z prowadzonej działalności I i II grupy obroty CUTOB-PZITB wyniosły ca ,- zł wypracowując zysk ,- zł i uzyskując rentowność średnio na poziomie 23,4 %. Ilość opracowanych tematów z I grupy Wykonawcami tych opracowań są członkowie PZITB i innych stowarzyszeń (emeryci i czynni zawodowo inżynierowie obowiązkowa przynależność do WOIIB). Dla członków WOIIB w Poznaniu oraz w delegaturach terenowych zorganizowano 65 szkoleń, które łącznie obejmowały 122 tematy. W szkoleniach tych uczestniczyło ok osób. Natomiast w szkoleniach organizowanych dla kierowników budów, inspektorów nadzoru i służb inwestycyjnych uczestniczyło 150 osób, a w kursach kosztorysowania I i II stopnia 165 osób. Powyższe szkolenia to przekaz aktualnych nowości techniczno technologicznych, nowych uregulowań techniczno prawnych, co przy członkostwie Polski w strukturach europejskich ma bardzo istotne znaczenie. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane. Organizowane są 2 edycje w roku, czyli w kadencji 6 kursów po ok uczestników każdy kurs. Wszyscy uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują konspekt materiałów szkoleniowych i zbiór aktualnych przepisów. Dobrym elementem działalności informacyjnej jest opracowany i przekazywany przez CUTOB PZITB Informator Budowlany w ilości ok egz./rok. Zawarte w nim aktualne przepisy budowlane, nowe normy, aprobaty, wykaz przedsiębiorstw posiadających

13 rekomendacje ZO PZITB oraz inna problematyka informacyjna cieszą się dużym zainteresowaniem stałych odbiorców. W okresie sprawozdawczym CUTOB-PZITB co roku współorganizował Dzień Inżyniera podczas MTB BUDMA i był pomysłodawcą tematów prezentowanych na w/w spotkaniach targowych. Prezes mgr inż. Julian Gałęcki 6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RZECZOZNAWSTWA I ODZNACZEŃ W KADENCJI Komisja ukonstytuowała się w następującym w składzie: 1. dr inż. Daniel Pawlicki Przewodniczący 2. mgr inż. Grzegorz Barczyński Sekretarz 3. prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski Członek 4. dr inż. Janusz Kowalski Członek 5. dr inż. Edmund Przybyłowicz Członek 6. dr inż. Jerzy Zielonacki Członek W okresie kadencji odbyło się 5 posiedzeń w następujących terminach: w 2005 roku 2 posiedzenia w 2006 roku 1 posiedzenie w 2007 roku 1 posiedzenie w 2008 roku 1 posiedzenie Na spotkaniach tych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: - podnoszenia jakości opracowań ekspertyz, opinii, orzeczeń oraz metodyki ich weryfikacji, - podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców budowlanych, a także ich weryfikacji, - wdrażania przyznanych tytułów rzeczoznawców budowlanych PZITB w praktyce zawodowej, - współpracy z Zarządem Głównym PZITB w zakresie zmian nadawania tytułu rzeczoznawcy i stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom budowlanym, - współpracy z Komisją Kwalifikacji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w zakresie regulaminów nadawania tytułów Rzeczoznawcy przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zmian w Ustawie Prawo Budowlane dot. statusu Inżyniera, - opiniowania wniosków kandydatów na Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, - opiniowania wniosków na odznaczenia Stowarzyszeniowe i Państwowe. Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli aktywnie w spotkaniach zawodowych, konferencjach naukowych i seminariach jako prelegenci, wygłaszając szereg referatów związanych głównie z problematyką analizy, oceny i projektowania napraw konstrukcji uszkodzonych m.in. na konferencjach cyklicznych takich jak Krynica, Amiełówka, Międzyzdroje, Wałcz oraz Zakopane. W okresie sprawozdawczym do komisji wpłynął 1 wniosek na Rzeczoznawcę PZITB, który zaopiniowano pozytywnie. Komisja analizowała przyczyny spadku ilości kandydatów na Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Wynika z niej, że obecnie w świetle ustawy Prawo Budowlane

14 działalność samorządów zawodowych inżynierów budownictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawcy zdominowała całkowicie rzeczoznawcę stowarzyszeniowego PZITB. W mijającej kadencji Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie ogółem 28 wniosków na odznaczenia Stowarzyszeniowe i inne : - 1 wniosek na Honorowego Członka PZITB, - 3 wnioski Zasłużony Senior PZITB, - 10 wniosków na Złotą Honorową odznakę PZITB, - 6 wniosków na Srebrną Honorową odznakę PZITB, - 6 wniosków na Złotą Honorową odznakę NOT, - 1 wniosków na Srebrną Honorową odznakę NOT, - 1 odznaka Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", Odznaczenia te wręczone zostaną na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym, które odbędzie się 12 marca 2008r. z wyjątkiem ostatniego odznaczenia, które wręczone zostało kol. Marianowi Krzysztofiakowi na posiedzeniu ZO w dniu r w obecności V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana J. Rackiego. Przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń dr inż. Daniel Pawlicki 7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PROJEKTOWANIA W KADENCJI Komisja Projektowania w bieżącej kadencji działała w składzie: 1. kol. Tadeusz Jan Pawlak Przewodniczący 2. kol. Franciszek Prahl V-ce przewodniczący 3. kol. Krzysztof Gulczyński Członek 4. kol. Piotr Karmelita Członek 5. kol. Czesław Pluskota Członek 6. kol. Marian Rogoziński Członek W okresie kadencji odbyło się 17 zebrań oraz zorganizowano 9 spotkań projektantów, na których przedstawiciele firm lub zaproszeni prelegenci a także członkowie komisji omawiali zagadnienia techniczne z różnych dziedzin budownictwa. Przykładowe tematy (skrócone) spotkań: o Technologie napraw chłodni kominowych żelbetowych, o Naprawy konstrukcji metodą torkretowania, o Nowa stal zbrojeniowa klasy A III N Epsal, o Komputerowy pakiet BIK dla konstruktorów o Omówienie projektu budynku wysokiego ANDERSIA. W spotkaniach projektantów uczestniczyło łącznie 148 osób. Zgodnie z kilkuletnią tradycją Komisja Projektowania delegowała swoich członków do udziału w ogólnopolskich konferencjach Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji organizowanej początkowo w Ustroniu, następnie w Wiśle a obecnie w Szczyrku: Członkowie Komisji uczestniczą w tej konferencji rotacyjnie i tak: w roku kol. Marian Rogoziński

15 w roku kol. Krzysztof Gulczyński w roku kol. Tadeusz Jan Pawlak w roku 2008 Komisję będzie reprezentował kol. Franciszek Prahl. Omówienia Konferencji odbywały się na spotkaniach projektantów, a uczestnicy tych spotkań otrzymywali płyty CD z materiałami konferencji. Przewodniczący Komisji Projektowania inż. Tadeusz Jan Pawlak 8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU I KOMISJI REMONTÓW W KADENCJI Komitet Remontów Zarządu Głównego PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu został powołany w dniu 18 lutego 2003 roku uchwałą ZG PZITB w Warszawie nr 33/2003. We wrześniu 2005r ZG PZITB nie wyraził aprobaty na włączenie Komitetu Remontów do grupy agend ZG. Zaproponował natomiast, aby działał on jako agenda Oddziału w Poznaniu. Zarząd Oddziału Poznańskiego zapewnił dalsze funkcjonowanie Komitetu z Komisją Remontów. W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Remontów zorganizowali lub uczestniczyli w konferencjach i naradach dotyczących rewitalizacji 1. Organizacja Konferencji Technicznej-Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych w Wałczu wspólnie z CUTOB-PZITB oraz Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Szczecinie. Konferencje odbyły się w dniach: r., r., r. 2. Uczestnictwo w Konferencjach Naukowo-Technicznych Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych - organizowanych przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencje odbyły się w dniach r. i r. 3. Udział w naradzie Program Rewitalizacji Poznania w dniu r. zorganizowanym przez Wydział Rozwoju Miasta Poznania. Nawiązanie współpracy z w/w Wydziałem. 4. Zorganizowanie wspólnie z CUTOB PZITB i Wydziałem Rozwoju Miasta Poznania sympozjum pt. Wybrane problemy rewitalizacji miasta Poznania. 5. Na Targach BUDMA 2007 w dniu r. wspólnie z CUTOB PZITB i Zarządem MTP zorganizowano Konferencję pt. Rozwój miejski w aspekcie rewitalizacji. 6. W dniu r. odbyła się prelekcja dla członków PZITB Koło 40 na temat rewitalizacji na przykładzie: Poznania - Łodzi - Szczecina - Zielonej Góry. 7. Członkowie Komisji uczestniczyli w dniu r. w Konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania i Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji z Krakowa. Temat Konferencji: Ustawa o rewitalizacji jako praktyczny instrument wsparcia odnowy miast. 8. Komisja Remontów zamieściła artykuły dotyczące rewitalizacji w Biuletynie Orgbud Serwis i CUTOB PZITB. Za Komitet i Komisję Remontów mgr inż. Zbigniew Augustyniak mgr inż. Henryk Szabelski

16 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ W KADENCJI W okresie sprawozdawczym Komisja Pomocy Koleżeńskiej pracowała w składzie: kol. Hieronim Zalejski Przewodniczący kol. Kazimierz Siekierski Sekretarz kol. Czesław Nawrocki Członek i rozpatrzyła 9 wniosków o zapomogi bezzwrotne, w tym; - o zapomogi losowe 4 wnioski, - o zapomogi pośmiertne 5 wniosków. Wszystkie otrzymane wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Łączna suma zapomóg wyniosła 3.000,-zł. 10. SPRAWOZDANIE Z KONKURSU BUDOWA ROKU Przewodniczący Komisji Pomocy Koleżeńskiej mgr inż. Hieronim Zalejski Konkurs organizowany jest od roku 1989 przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Celem Konkursu Budowa Roku jest wyłonienie budów, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu pełni dr inż. Zygmunt Rawicki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZITB. Komitet Organizacyjny powołał Sąd Konkursowy. Przewodniczącym Sądu jest mgr inż. Leszek Ganowicz a sędzią referentem mgr inż. Kazimierz Kołodziejczyk. Z Oddziału Poznańskiego PZITB w Sądzie Konkursowym od roku 2002 uczestniczy mgr inż. Wojciech Jędraszak. Ocena budów obejmuje: jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody: - I stopnia budowlane Oskary - II stopnia statuetka - III stopnia - dyplomy uznania W okresie kadencji Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB w latach na terenie naszej działalności tj. region Wielkopolski w przeprowadzonym Konkursie Budowa Roku uzyskano następujące rezultaty:

17 1) Budowa Roku 2004 przyznanie nagród w II kwartale 2005; Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Budowa autostrady A: odcinek Nowy Tomyśl -Września Inwestor: Autostrada Wielkopolska S.A o Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu Wyróżnienie o Budowa mostu Św.Rocha w Poznaniu Generalny Wykonawca : Konsorcjum: Hydrobudowa 9 Sp.z o.o. i Mostostal Warszawa S.A. o Remont budynku Gimnazjum nr 2 w Wałczu Inwestor : Gmina Miejska Wałcz Dyplom uznania o Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu Inwestor zastępczy, GRI : UWI INWESTYCJE S.A. Poznań o Przebudowa, rozbudowa i remont bazy MOSiR w Wałczu Inwestor : Gmina Miejska Wałcz 2) Budowa Roku 2005 przyznanie nagród w II kwartale 2006r Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Silos na cukier o pojemności t w Cukrowni Środa Generalny Realizator Inwestycji : CHEMADEX S.A. Warszawa o Wielopoziomowy parking podziemny i rewitalizacja płyty Placu Wolności w Poznaniu, Generalny wykonawca: MITEX S.A. Regionu Zachód,Poznań o Centrum Handlowo-Rozrywkowe Poznań Plaza Generalny wykonawca: WARBUD S.A., Warszawa Nagroda III stopnia o Budynek mieszkalny wielorodzinny na Osiedlu Zygmunta Starego w Poznaniu Inwestor zastępczy: UWI INWESTYCJE S.A. o Trasa BURSZTYNOWA w Kaliszu Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu 3) Budowa Roku przyznanie nagród w II kwartale 2007r Tytuł Budowa Roku nagroda I stopnia o Centrum Szkoleniowo Marketingowe w Komornikach Inwestor: NOVOM Sp.z o.o. Komorniki o AULA NOVA Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA Oddział POZ- BUILDING, Poznań Dyplom uznania o Budynek mieszkalny wielorodzinny na Os. Wł. Jagiełły w Poznaniu Generalny Realizator Inwestycji: UWI INWESTYCJE S.A. o Zespół mieszkalny przy ul. Polanka 2 w Poznaniu Inwestor i Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane ATANER Sp. z o.o., Poznań o Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Inwestor : Powiat Poznański

18 4) Budowa Roku 2007 Aktualnie Sąd Konkursowy dokonuje oceny zgłoszonych inwestycji do kolejnej edycji Konkursu Budowa Roku ogłoszenie wyników i przyznanie nagród dla laureatów nastąpi w II kwartale 2008 roku. Wśród zgłoszonych budów znajdują się: Modernizacja ujęcia i stacji uzdatnienia wody dla miasta Opalenica i okolic. Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Opalenica. Kompleks apartamentów z pasażami handlowo- usługowymi City Park Poznań Inwestor: City Park Sp. z o. o. Poznań. Generalny Wykonawca: Budimex Dromex S.A. Oddział Zachodni w Poznaniu Rozbudowa Centrum Handlowego, Biznesu i Sztuki Stary Browar w Poznaniu Generalny Wykonawca: ARGE HOCHTIEF Polska Sp. z o. o. FORTIS Polska Spółka Jawna al. Niepodległości Poznań Budynek Dydaktyczny dla Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Morasko. Generalny Wykonawca - SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu, ANDERSIA TOWER Plac Andersa 3 Inwestor ANDERSIA TOWER Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy - Grupa Inwestycyjna Probuild Sp. z o. o. Poznań Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo Generalny Wykonawca SKANSKA SA Oddział Budownictwa Drogowo Mostowego Poznań Opracował: mgr inż. Wojciech Jędraszak 11. ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WZGÓRZU PRZEMYSŁA W POZNANIU Propozycja odbudowy nieistniejącej od 1945 roku części Zamku Przemysła (jednego z trzech Zamków Królewskich w Polsce) wzbudzała zainteresowanie wielu miłośników naszego miasta. W dniu 22 kwietnia 2002 roku odbyło się zebranie inicjatorów powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego: o Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania o Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o Towarzystwa Urbanistów Polskich o Fundacji Ochrona Zabytków Wielkopolski o Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów o oraz 14 stowarzyszeń, spośród, których zaproszono przedstawicieli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu. W dniu 6 maja 2002 roku powołano Zarząd i Radę Nadzorczą Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, przewodniczącym 8 osobowego Zarządu wybrano Włodzimierza Łęckiego, senatora RP, członka Oddziału Poznańskiego PZITB. W dniu 20 grudnia 2002 roku Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego jako Stowarzyszenie został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w skład Zarządu

19 weszło dalszych dwóch członków Oddziału Poznańskiego PZITB Jerzy Gładysiak i Wojciech Jędraszak. W styczniu 2003 roku przez CUTOB PZITB Sp. z o.o zostało wykonane nieodpłatnie zlecenie dotyczące ekspertyzy związanej z oceną stanu technicznego odkopanych przez archeologów murów nieodbudowanej części Zamku Królewskiego. Autorami powyższego opracowania byli aktywni członkowie naszego Oddziału Marian Krzysztofiak i Kajetan Marcinkowski. W pierwszym półroczu 2003 roku prace Zarządu skupiły się głównie na organizacji i szczegółowym opracowaniu zasad przeprowadzenia konkursu architektonicznego na wizualizację Zamku Królewskiego w Poznaniu. Na konkurs prace złożyły 22 zespoły architektoniczne. Konkurs wygrała praca zrealizowana przez architekta Witolda Milewskiego reprezentującego Pracownię Architektoniczną ARCUS. Zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami Pracownia Architektoniczna ARCUS opracowała Projekt Wstępny Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, który w miesiącu listopadzie 2004 roku przekazano do zaopiniowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. W dniu 22 listopada 2004 roku została uroczyście podpisana czterostronna umowa przez Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektora Muzeum Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego regulująca sposób finansowania odbudowy oraz określająca terminy realizacji zadań zmierzających do odbudowy. W miesiącu grudniu 2004 roku wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny nośności konstrukcji murów istniejącej części wieży i budynku zamkowego. Powyższe prace zrealizowali m.in. naukowcy Akademii Rolniczej i Politechniki Poznańskiej, którzy są członkami Oddziału Poznańskiego PZITB: kol. kol. Henryk Mikołajczak, Wiesław Buczkowski oraz Kajetan Marcinkowski. We wrześniu 2005r. w oparciu o wykonaną dokumentację projektową Urząd wydał pozwolenie na budowę. Budowa jednak nie została rozpoczęta. We wrześniu 2007r. pozwolenie na budowę utraciło swoją ważność. Komitet czyni dalsze starania o odbudowę Zamku w formie historycznej, m. in. zabiega o wsparcie dzieła odbudowy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe opracowanie zawiera ogólne informacje o działalności Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, w którym uczestniczą członkowie naszego Oddziału. Opracował: mgr inż. Wojciech Jędraszak 12. KRONIKA ŻAŁOBNA W okresie mijającej kadencji szeregi naszego Oddziału opuścili na zawsze zasłużeni dla stowarzyszenia członkowie. Nie ma ich wśród nas, ale pozostali w naszej pamięci. kol. prof. Wiesław Jankowiak zmarł w 2005 r. Koło nr 4 PP kol. Bronisław Kalinowski zmarł Koło Seniorów kol. Seweryn Banasiewicz zmarł Koło Seniorów kol. Henryk Patalas zmarł Koło Seniorów kol. Marian Franke zmarł Koło Seniorów kol. Piotr Karmelita zmarł w 2006 r. Koło 40 kol. Władysław Matuszak zmarł Koło Seniorów kol. Edmund Walczak zmarł Koło Seniorów

20 kol. Edward Wylegała zmarł Koło Seniorów kol. Franciszek Górski zmarł Koło w Lesznie kol. Włodzimierz Marciniak zmarł Koło Seniorów kol. Kazimierz Hoffman zmarł Koło Seniorów kol. Leon Skibiński zmarł Koło Seniorów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w nowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 8

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ Cele i zadania Rady Rodziców: 1 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Gimnazjum oraz podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Klub przyjmuje nazwę: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie STOMIDO zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP Załącznik - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP ODDZIAŁ SEP KOŁO (pełna nazwa koła).... (adres koła).. (rodzaj koła) LICZBA CZŁONKÓW: (pocz. roku) (koniec roku) (Grupa konkursowa)

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Regulamin Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/06 Zarządu Głównego PCK z dnia 09.06.06 r. Regulamin Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa organizację oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum w Zakopanem Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców Gimnazjum w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry.

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMII MEDYCZNEJ STATUT Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem oraz powołane

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT UKS ORKA LUBAŃ przy MOSiR Lubań ul. Różnana 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1. Uczniowski Klub Sportowy,,ORKA Lubań

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo