Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 23 września 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 23 września 2003 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 23 września 2003 r. I. Informacja o przebiegu prac prezydium Komisji. II. Informacja o działaniach podejmowanych przez zespoły problemowe. III. Informacja o Międzynarodowej Konferencji Niemcy, Polska, Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki), nt.,,dialog Społeczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie". IV. Omówienie sytuacji w branży mieszkaniowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kontynuacja tematyki eksmisji na bruk. Uczestnicy posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji. 1. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski 2. Jerzy Szczepanik, Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych 3. Marek Zaczek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 4. Andrzej Ryński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5. Maria Skurpska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 6. Andrzej Dziejowski, członek Prezydium Rady Województwa OPZZ 7. Henryk Majewicz, członek Prezydium Rady Województwa OPZZ 8. Józef Dziki, Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność 9. Jerzy Dostatni, przedstawiciel Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność 10. Mirosław Kozłowski, Przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność 11. Ryszard Hrynkiewicz, Forum Związków Zawodowych 12. Lech Janda, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 13. Andrzej Skonieczny, dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych w Elblągu 1

2 14. Andrzej Kwaczek, Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Adam Czmuda, Konfederacja Pracodawców Polskich 16. Stefan Duk, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 17. Andrzej Starkiewicz, Business Centre Club Związek Pracodawców Osoby zaproszone. 1. Alfred Surma - Ruch Obrony Bezrobotnych 2. Andrzej Rosiński - Krajowa Rada Spółdzielcza pełnomocnik na Województwo Warmińsko Mazurskie 3. Antoni Kosiński Stronnictwo Pracy - Prezes na Województwo Warmińsko- Mazurskie 4. Ryszard Prątkowski ZZIT Indykpol S.A. 5. Zbigniew Tkaczyk NSZZ Solidarność Treść wystąpień: Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, powitał uczestników spotkania. Przedstawił prośbę wysłuchania delegacji osób, które chciały przedstawić sytuację mieszkańców tzw. samotniaka przy ulicy Kołobrzeskiej. Jednocześnie zgłosił propozycję zmiany planu posiedzenia i przeniesienia tematu Eksmisja na bruk do pierwszego punktu obrad. Została ona zaakceptowana. Małgorzata Sulczewska, mieszkanka bloku przy ulicy Kołobrzeskiej 32c, poinformowała, że budynek zamieszkuje ponad 100 rodzin. Administratorem jest ADM przy ul. Kętrzyńskiego. Przedstawicielka Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej określiła warunki mieszkaniowe jako bardzo złe. Częściowy remont proponowany przez Urząd Miasta w Olsztynie nie gwarantuje powrotu lokatorom do swoich mieszkań. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaproponował, aby dyskusja nie ograniczyła się tylko do jednego przykładu. Problemy związane z tym blokiem są znane. Andrzej Starkiewicz, Business Centre Club Związek Pracodawców, powiedział, że zadaniem Komisji powinno być szukanie rozwiązań, które sprawdzą się w 2

3 przyszłości. Zaproponował, aby sprawą mieszkańców bloku przy ulicy Kołobrzeskiej zajął się jeden z zespołów. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przychylił się do propozycji. Stefan Duk, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych zobowiązał się odwiedzić budynek i przedstawić wnioski. Andrzej Starkiewicz, Business Centre Club Związek Pracodawców, stwierdził, że zasadniczym problemem jest brak mieszkań, których obecnie budowanych jest mniej niż w latach ubiegłych. Potrzebne są mieszkania tańsze, które będą dostępne dla mniej zamożnych ludzi. Wypowiedział się przeciwko eksmisji na bruk, ponieważ jego zdaniem jest wiele lokali niewykorzystanych np. po byłych koszarach lub po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Andrzej Kwaczek, Konfederacja Pracodawców Polskich, przedstawił przykład z Mrągowa, gdzie Urząd Miasta odkupił koszary od Agencji Mienia Wojskowego. Jego zdaniem, lepiej jest sprzedać mieszkanie za tzw. złotówkę. Andrzej Skonieczny, dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych w Elblągu, powiedział, że powinno się eksmitować na bruk tylko w oparciu o sądowe wyroki i przede wszystkim te osoby, które niszczą mienie. Skala problemu jest ogromna. Gminy nie posiadają lokali. W Elblągu powstało 36 nowych mieszkań komunalnych, a zapotrzebowanie jest dla około 1500 rodzin. Jest 560 nie zrealizowanych wyroków eksmisji. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, powiedział, że nie można traktować omawianego tematu indywidualnie. Należy szukać rozwiązań systemowych. Mirosław Kozłowski, Przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność, podkreślił wagę problemu eksmisji. Zauważył, że wiele firm nie płaci za czynsz, tylko przeznacza te pieniądze na inne cele. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski podsumowując dyskusję, wskazał na potrzebę zwiększenia pomocy mieszkaniowej osobom, które jej potrzebują. Stwierdził, że zubożenie społeczeństwa rośnie podobnie jak 3

4 liczba osób potrzebujących. Następnie Wojewoda przedstawił informacje o działaniach podejmowanych przez prezydium Komisji i zespoły problemowe. Posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie odbyło się 3 września. Poświęcone było omówieniu sytuacji w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących środowiska pielęgniarsko-położniczego. W spotkaniu tym oprócz członków prezydium uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na którym jest Katedra Pielęgniarstwa oraz dyrektorzy czterech szpitali z naszego regionu. W czasie posiedzenia przedstawiona została sytuacja panująca w środowisku medycznym, w tym pielęgniarsko-położniczym. Wojewoda poinformował także o pracach zespołów. Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Od ostatniego posiedzenia Komisji gremium to obradowało dwukrotnie: - 28 sierpnia. W czasie tego spotkania omawiane były: a) problematyka realizacji projektu dla byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, b) sytuacja w likwidowanej kętrzyńskiej spółce ZBM. c) sytuacja w Piskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o września odbyło się kolejne posiedzenie. Spotkanie to poświęcone było sprawie powstania przy ulicy lubelskiej nowego centrum handlu hurtowego. Andrzej Starkiewicz, Business Centre Club Związek Pracodawców, powiedział, że na spotkanie zespołu zostały zaproszone wszystkie zainteresowane strony. W czasie posiedzenia nie zabrał głosu przedstawiciel Urzędu Miasta Olsztyn. Nie uczestniczył w nim przedstawiciele inwestora. Wszyscy obecni członkowie zespołu zgodzili się, że realizacja inwestycji przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie leży w interesie mieszkańców Warmii i Mazur, pod warunkami: 1) wykonawstwo obiektu (przewidywany przerób około 30 mln zł) powierzone zostanie firmom z Warmii i Mazur. 4

5 2) kupcom i producentom olsztyńskim zostaną zapewnione preferencyjne warunki współpracy. 3) sprzedaż towarów drobnych będzie prowadzona w zasadzie w opakowaniach zbiorczych, takich jak: zgrzewka soków owocowych, mleka, piwa - zgodnie z praktyką przyjętą przez Macro Cash and Carry w jej centrach handlowych na terenie Europy zachodniej. Powiadomił także o propozycjach ponownego spotkania w celu omówieniu szczegółów. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaproponował, aby temat ten był kontynuowany przez Komisję. Zdaniem a Wojewody, należy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Józef Dziki, Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność, odniósł się do sprawy omawianej przez zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Dziki poinformował o rozmowach w Piszu i Kętrzynie. Zauważył, że dopiero interwencja WKDS spowodowała, że władze tych miast zaczęły rozmawiać z przedstawicielami NSZZ Solidarność. Jerzy Dostatni, przedstawiciel Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność, zaproponował, aby zaprosić przedstawiciela miasta i wysłuchać stanowiska samorządu odnośnie budowy centrum handlu hurtowego. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawił także informacje o pracy zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się 18 września. Poświęcone było polityce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzonej w sferze odszkodowań należnych za wypadki przy pracy. Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o Międzynarodowej Konferencji Niemcy, Polska, Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki), nt.,,dialog Społeczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie". Maria Skurpska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiła plan i zagadnienia, jakie będą poruszane na konferencji. Zaprosiła wszystkich członków komisji do udziału w konferencji. 5

6 Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaproponował omówienie spraw różnych. Mirosław Kozłowski, Przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność, zapoznał uczestników spotkania z przebiegiem sprawy dotyczącej Przedsiębiorstwa Hetman w Elblągu. Następną sprawą, jaką poruszył Kozłowski był brak środków na zasiłki dla rodzin zastępczych. Przedstawił także problem, jaki powstał w zakładzie garbarskim w Zalewie. Józef Dziki, Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność, odniósł się do sprawy PKS w Olsztynie i Ostródzie. Koncesję na przewozy osób na trasie Ostróda-Olsztyn otrzymała firma prywatna z Dobrego Miasta. Jerzy Szczepanik, Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych, poinformował o działaniach podejmowanych w związku z przewozami pasażerskimi. Ryszard Hrynkiewicz, Forum Związów Zawodowych, przekazał Stanowisko Forum Związków Zawodowych dotyczące obecnej sytuacji w kraju. Stanisław Szatkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył posiedzenie komisji. Protokół sporządził: Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie Jarosław Kaźmierski Stanisław Leszek Szatkowski 6

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 WARSZAWA 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.00 Dnia 18 marca 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA MAZOWSZU

BEZROBOCIE NA MAZOWSZU Z prac WUP w Warszawie Poszukiwani lojalni i uczciwi fachowcy Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy Bezrobocie na Mazowszu Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Kolejny zamach na społdzielnie

Kolejny zamach na społdzielnie PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/68/2011 Pora do szkoły Wybraliśmy nową Radę Nadzorczą i rady osiedlowe Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustrojowymi

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w dniu 19 października 2010 roku.

Protokół ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w dniu 19 października 2010 roku. 1 Protokół ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w dniu 19 października 2010 roku. W spotkaniu Zespołu, udział wzięli jego członkowie oraz zaproszone osoby według załączonej listy

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r.

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII / 09 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2009r.

Protokół Nr XXXVIII / 09 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2009r. Protokół Nr XXXVIII / 09 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2009r. XXXVIII Sesja Rady Powiatu odbyła się 28 maja 2009r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Nowym

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo