12 sierpnia Konferencja X HISTORIA PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 sierpnia Konferencja X HISTORIA PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ (1)"

Transkrypt

1 12 sierpnia Konferencja X HISTORIA PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ (1) Mówiąc o historii pielgrzymowania w naszej Diecezji, warto na początku uświadomić sobie, że Diecezja Siedlecka powstała w 1818 roku. Została erygowana jako Diecezja Janowska, czyli Podlaska, bullą papieża Piusa VII Ex imposita Nobis, z dnia 30 czerwca 1818 roku. Terytorium Diecezji zostało dostosowane do granic ówczesnego województwa podlaskiego. Nazwa Diecezji była zmieniana jeszcze dwukrotnie. Papież Pius XI, bullą Pro recto et utili, z dnia 25 stycznia 1924 roku, przeniósł stolicę biskupią z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Natomiast w konstytucji apostolskiej Vixdum Poloniae unitas, z 28 października 1925 roku, która określała granice polskich diecezji, Diecezja Janowska, czyli Podlaska, otrzymała nazwę Siedlecka, czyli Podlaska. W najnowszej organizacji struktur diecezjalnych w Polsce, zaistniałej po wprowadzeniu postanowień papieża Jana Pawła II, zawartych w bulii Totus Tuus Poloniae Populus, z 25 mara 1992 roku, dotychczasowa Diecezja Siedlecka, czyli Podlaska, otrzymała nazwę Diecezja Siedlecka i została włączona do nowopowstałej metropolii lubelskiej. W obecnym terytorium Diecezja położona jest na terenie województw: mazowieckiego i lubelskiego. W zdecydowanej większości są to małe miejscowości, gdzie głównym zajęciem ich mieszkańców jest rolnictwo, z nielicznymi ośrodkami miejskimi, w których rozwinął się drobny przemysł. Podczas swych studziewięćdziesięcioletnich dziejów, Diecezja przechodząc różne koleje losu, była środowiskiem życia i uświęcania się ludności zamieszkującej jej teren. Bardzo znaczącym przejawem życia religijnego chrześcijan tu mieszkających było i jest pielgrzymowanie do sanktuariów Maryjnych i innych miejsc szczególnego spotkania Boga z ludźmi, które dla człowieka wierzącego jest jedną z form przeżywania swojej wiary. 1. Pielgrzymki w dziejach duszpasterstwa w Polsce Kroniki wielu parafii Diecezji Siedleckiej wspominają, że pielgrzymowanie od zawsze było obecne w życiu podlaskiego ludu. Pielgrzymowano najczęściej pieszo, w tak zwanych kompaniach, czyli małych grupach, do pobliskich sanktuariów na terenie diecezji. W świątyniach kilkunastu parafii Diecezji Siedleckiej znajdują się łaskami słynące wizerunki Matki Bożej, które są celem pielgrzymek pobliskiego ludu. Najbardziej znane i licznie odwiedzane przez pielgrzymów sanktuaria Diecezji Siedleckiej to: Kodeń, Leśna Podlaska, Wola Gułowska, Orchówek, których wizerunki Matki Bożej są ukoronowane koronami papieskimi. Oprócz sanktuariów Maryjnych, na terenie Diecezji Siedleckiej celem pielgrzymek w ostatnich latach są miejsca męczeństwa Unitów Podlaskich, z czasów prześladowania Unii Brzeskiej przez carat po Powstaniu Styczniowym. Najbardziej znanym i czczonym miejscem męczeństwa jest Parafia Pratulin koło Janowa Podlaskiego. W tamtejszej świątyni parafialnej znajduje się krzyż procesyjny i urna z prochami Unitów Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i dwunastu Towarzyszy, Męczenników, którzy 24 stycznia 1874 roku oddali życie w obronie wiary. Każdego roku w pielgrzymkach pieszych, rowerowych, autokarowych i samochodami osobowymi, przybywa do tego miejsca kilkadziesiąt tysięcy pątników z Diecezji i z wielu innych rejonów Polski. Współczesne środki komunikacji stwarzają wiele możliwości pielgrzymowania do sanktuariów na terenie Diecezji, w Polsce, w Europie i świecie. Jednak Pielgrzymką najbardziej popularną i o największym zasięgu pastoralno duszpasterskim w Diecezji Siedleckiej, od 1981 roku jest Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Pielgrzymka ta zaczerpnęła teologiczne podstawy, sens pastoralny i charakter organizacyjny z Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, która w latach po Soborze Watykańskim II stała się pielgrzymką ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę po raz pierwszy wyruszyła z kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w 1711 roku. Zorganizowana została przez Bractwo Pana Jezusa Pięciorańskiego, istniejące przy tymże kościele, a pozostające pod opieką Ojców Paulinów. Głównym organizatorem pierwszej Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę był ówczesny przeor klasztoru, o. Innocenty Pokorski, spod pióra którego wyszło świadectwo o tejże pierwszej Pielgrzymce. Zachowało się złożone przy tej okazji wielkie wotum miasta Warszawy z datą 2 lipca 1711 roku, wpisanej do księgi rejestrującej wota na Jasnej Górze pod datą 14 lipca 1711 roku. Wotum w postaci dużych rozmiarów plakiety srebrnej, można oglądać w Muzeum Jubileuszowym na Jasnej Górze. Pielgrzymka Warszawska była wypełnieniem ślubu złożonego Bogu w roku 1709, w którym to Warszawa, nawiedzona epidemią, z powodu której codziennie chowano setki zmarłych, zobowiązała się pieszo pielgrzymować corocznie w duchu ekspiacji, szukając jednocześnie

2 na tej drodze najlepszej formy uczczenia Matki Bożej Królowej Polski, której przypisywano ocalenie Warszawy od całkowitej zagłady przez wspomnianą epidemię miasto straciło wówczas około trzydziestu tysięcy ludzi. Po upadku Powstania Styczniowego i kasacie klasztoru Ojców Paulinów w Warszawie, co miało miejsce w roku 1864, ciężar organizacji Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej spoczął wyłącznie na członkach Bractwa Pięciorańskiego. W roku 1945 Piesza Pielgrzymka Warszawska wyruszyła z kościoła Świętego Jakuba, gdyż kościół Ducha Świętego był zburzony. Przewodnikiem Pielgrzymki był orionista, Ks. Stefan Batory. W latach Piesze Pielgrzymki Warszawskie, organizowane przez Bractwo Pięciorańskie, prowadził Ks. Stanisław Dymek ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, z kościoła Świętego Krzyża. Od momentu sprowadzenia do Warszawy Ojców Paulinów, a więc od roku 1950, Piesza Pielgrzymka Warszawska powróciła do kościoła Ducha Świętego. Przeorem klasztoru był wówczas O. January Stawiarski, a kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej był O. Ludwik Nowak. Od roku 1951 organizację Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej w całości przejęli Ojcowie Paulini. Przez wiele lat w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej istniała odrębna grupa podlaska, którą tworzyli kapłani, klerycy, siostry zakonne i wierni świeccy z Diecezji Podlaskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Piesza Pielgrzymka Warszawska osiągnęła liczbę ponad uczestników, co stwarzało wielkie trudności organizacyjne, porządkowe, gospodarcze i duszpasterskie w czasie jej trwania. W związku z tym, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, wiele diecezji zorganizowało wyjścia pielgrzymek z własnego terenu. Również z Diecezji Siedleckiej po raz pierwszy wyruszyła w 1981 roku Podlaska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. 2. Powołanie Pieszej Pielgrzymki Podlaskie na Jasną Górę i jej rozwój Powołanie pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę i jej rozwój należy rozważać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to płaszczyzna kościelna, do której należy zaangażowanie Biskupa diecezjalnego, referentów Kurii diecezjalnej, konferencji dziekanów, Kierownictwa Pielgrzymki, Księży Przewodników i innych osób, bezpośrednio uczestniczących w Pielgrzymce. Płaszczyznę drugą stanowi współpraca z władzami państwowymi i ich relacje do Kościoła, w związku z organizacją i przeprowadzeniem Pielgrzymki. Po kolejnej, 269. Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę w roku 1980, w której uczestniczyło około Pątników z Diecezji Siedleckiej, zrodziła się myśl zorganizowania samodzielnej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę z Podlasia. Zwłaszcza, że już w 1980 roku niektóre diecezje, np. Łódź, Kalisz, Przemyśl, Lublin, Radom, Toruń, Kraków, Opole, Wrocław zorganizowały swoje diecezjalne pielgrzymki piesze. Powołanie oddzielnej pielgrzymki z Podlasia sugerowali również Ojcowie Paulini, odpowiedzialni za Pielgrzymkę Warszawską. W czasie spotkania duszpasterskiego po Pielgrzymce Warszawskiej, podlascy Księża Pielgrzymi postanowili zorganizować na wzór innych diecezji samodzielną pielgrzymkę pieszą z Siedlec na Jasną Górę. Wstępna koncepcja Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, zrodziła się w toku odpowiedzialnej i przewidującej dyskusji, w czasie drugiego spotkania duszpasterskiego, jesienią 1980 roku, w którym uczestniczyło 42. księży. Ponieważ zasadnicze i ostateczne decyzje formalne, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia pielgrzymki, leżały w kompetencjach Biskupa diecezjalnego, w dniu 20 grudnia 1980 roku do Kurii wpłynęło pismo, które było przedłożeniem z narad księży w sprawie Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Pismo zawierało konkretną propozycję trasy pielgrzymki, podział na grupy z poszczególnych rejonów Diecezji, propozycje obsady personalnej służb ogólnopielgrzymkowych, zasady uczestnictwa, wstępne postanowienia porządkowe oraz propozycję pracy duszpasterskiej w parafiach w ciągu roku, w zakresie przygotowania do I Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Księża w powyższym piśmie prosili Biskupa diecezjalnego i Kurię o ocenę poszczególnych propozycji i wydanie stosownych decyzji. Ponieważ decyzja Księdza Biskupa była pozytywna, w dniu 31 stycznia 1981 roku, do Kurii Diecezjalnej w Siedlcach wpłynęło kolejne pismo, podpisane przez Księdza Zbigniewa Chabra, referenta duszpasterstwa pielgrzymkowego, zawierające prośbę o mianowanie kilku księży do podjęcia prac przygotowujących Pieszą Pielgrzymkę Podlaską. Ksiądz Biskup pozytywnie odpowiedział na tę prośbę. Jednocześnie Pasterz Diecezji wystosował formalny komunikat do wszystkich wiernych, w którym zawarta została informacja o rodzącej się inicjatywie. I tak już miało być co roku Biskup Jan Mazur kierował do Diecezji listy, w których oprócz zachęty do pielgrzymowania, określał także intencję i cel kolejnych rekolekcji w drodze. Nie zabrakło także odpowiednich pism do lokalnych władz. W dniu 13 kwietnia 1981 roku, Biskup Jan Mazur skierował do Wojewody Siedleckiego, Mariana Woźniaka, formalne zgłoszenie Pielgrzymki wraz z prośbą o zezwolenie na jej przemarsz wskazaną trasą. Jednocześnie, w piśmie tym zawarte zostało zapew-

3 nienie, że księża, wraz ze świeckimi współpracownikami, zapewnią zdyscyplinowanie i sprawność jej przebiegu. Odpowiedź Wojewody datowana była na dzień 23 czerwca 1981 roku. Była to odpowiedź pozytywna. Oprócz jednak niezbędnych formalności, które należało załatwić na terenie Diecezji, ważną kwestią były uzgodnienia dotyczące przemarszu, wyżywienia, bezpieczeństwa i noclegów na trasie Pielgrzymki. Dlatego diecezjalny referent duszpasterstwa pielgrzymkowego, Ks. Zbigniew Chaber, poprosił Kurię o oddelegowanie kilku księży do dokonania kolejnego objazdu trasy pielgrzymkowej. W dni 25 kwietnia 1981 roku takie polecenie otrzymali z Kurii następujący Księża: Andrzej Dzięga (obecny Arcybiskup Szczecińsko Kamieński), Edmund Szarek, Kazimierz Żelisko. W tym czasie Ks. Zbigniew Chaber, jako diecezjalny referent duszpasterstwa pielgrzymkowego, ale też wielokrotny uczestnik pielgrzymek warszawskich, uczestniczył w konferencjach księży dziekanów, na których na bieżąco informował o stanie przygotowań do Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej. Sprawny przebieg organizującej się Pielgrzymki wymagał zaangażowania osób świeckich, szczególnie do pracy w służbach pielgrzymkowych. 27 kwietnia 1981 roku, Kuria wystosowała, przez księży dziekanów, komunikat do wszystkich proboszczów, w którym zawarte zostało zaproszenie do katedry siedleckiej na dzień skupienia dla wszystkich uczestników Pielgrzymki Podlaskiej. Na zakończenie tegoż skupienia miało się odbyć spotkanie tworzących się służb: muzycznej, porządkowej, sanitarnej, oraz kierowców wozów bagażowych. Już po otrzymaniu pozytywnego stanowiska Wojewody Siedleckiego, Kuria skierowała do wszystkich diecezjan informacje dotyczące trasy i zasad uczestnictwa w I Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę. W pierwszym biuletynie informacyjnym, zatytułowanym: Wybierz się razem z nami, znalazły się takie oto informacje, że uroczyste rozpoczęcie Pielgrzymki odbędzie się 5 sierpnia w Dęblinie, a do Dęblina jej uczestnicy dojadą pociągami i autobusami, a także przyjdą z Siedlec i Garwolina. Podano też tam szczegółowy przebieg trasy pielgrzymkowej, z zaznaczeniem ilości kilometrów, jakie należy przejść w poszczególne dni. Natomiast Zasady uczestnictwa, zamieszczone w dalszej części biuletynu, to pierwszy regulamin pielgrzymkowy. Zaznaczono tam bardzo wyraźnie, że Pielgrzymka ma charakter religijny i rekolekcyjny. Oprócz niezbędnych pozwoleń, jakie uzyskiwano od właściwych organów władz państwowych, należało także zatroszczyć się o właściwe przyjęcie Podlaskich Pielgrzymów przez księży i wiernych na trasie aż do Częstochowy. Chodziło o szczegóły dotyczące przemarszu, wyżywienia i noclegów w poszczególnych rejonach, zwłaszcza na terenie innych diecezji. W związku z powyższym, Biskup Siedlecki skierował list do Biskupów Diecezji Sandomierskiej, Kieleckiej i Częstochowskiej, w którym prosi o okazanie Pielgrzymom Podlaskim życzliwości i pomocy, o udostępnienie kościołów na nawiedzenie i odprawianie Mszy Świętej, o udostępnienie miejsc na pola namiotowe i przygarnięcie starszych Pątników pod dach, o udostępnienie wody i odpłatnie drzewa lub węgla do kuchni polowych. Zostało także w piśmie tym zawarte przeproszenie niejako z góry na wypadek, gdyby ktoś z Pątników wyrządził w trakcie Pielgrzymki komukolwiek jakąkolwiek przykrość. Powyższą prośbę Biskupa Siedleckiego wspomniani Biskupi przekazali swoim Diecezjanom, którzy odpowiedzieli na nie szczerą gościnnością, okazaną Podlaskiej Pielgrzymce. Po zakończeniu pierwszego pielgrzymowania na Jasną Górę, Biskup Jan Mazur przesłał na ręce Biskupów wszystkich trzech Diecezji pisemne serdeczne podziękowanie. W I Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę uczestniczyło 5571 Pątników, wędrujących w 12. grupach, którym posługiwało 36 księży, 19 kleryków, 1 siostra zakonna. Grono Przewodników stanowili Księża: Henryk Tomasik (obecny Biskup Radomski), Stanisław Zajko, Stanisław Bieńko, Janusz Grodek, Adam Turemka, Jan Jaworski, Marian Pyrka, Franciszek Juchimiuk, Józef Skorodiuk, Ryszard Andryszczak, Jan Grochowski, Marian Daniluk. Następne lata przyniosły bardzo znaczący wzrost liczby uczestników Pielgrzymki. Liczbę największą osiągnęła ona w roku Wtedy na Jasną Górę wędrowało Pątników w 26 grupach, którym posługiwało 64 Księży i 53 Kleryków oraz 30 sióstr Zakonnych. Od 1982 roku Piesza Pielgrzymka Podlaska wędrowała w dwóch kolumnach marszowych. Od 1984 roku odrębne grupy pielgrzymkowe wyruszyły z Włodawy, Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Komarówki Podlaskiej, Parczewa i Radzynia Podlaskiego. Zwyczajem stało się przewodniczenie przez Biskupa Jana Mazura Mszy Świętej inaugurującej każdego roku Pielgrzymkę zarówno w Siedlcach, jak i w Białej Podlaskiej. Ks. Adam Przywuski Redakcja: Ks. Jacek Jaśkowski

4 13 sierpnia Konferencja XI HISTORIA PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ (2) Rokiem szczególnym w historii podlaskiego pielgrzymowania był rok termin Pielgrzymki zbiegł się bowiem wówczas z terminem VI Światowego Dnia Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce w Częstochowie w dniach 14 i 15 sierpnia. Z tego to powodu należało w ramach przygotowań spowodować przesunięcie terminu rozpoczęcia Pielgrzymki i jej przemarszu na wszystkich odcinkach o jeden dzień wcześniej, niż zwykle. Jednym bowiem z celów ówczesnego pielgrzymowania było uczestnictwo w VI Światowym Dniu Młodzieży. Dlatego też harmonogram Pielgrzymki, zwłaszcza pobyt w samej Częstochowie, został zaplanowany według programu, przygotowanego przez organizatorów Dnia Młodzieży. A ponieważ w tymże spotkaniu z Ojcem Świętym uczestniczyła duża grupa młodzieży z krajów byłego Związku Radzieckiego, spośród których wielu pragnęło uczestniczyć w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę wraz z polską młodzieżą, toteż organizatorzy pielgrzymek musieli zadbać o to, by od granicy państwa przewieźć gości ze Wschodu do konkretnej pielgrzymki, a ponadto zorganizować im noclegi i wyżywienie. Polscy Pielgrzymi zdali egzamin z przykazania miłości bliźniego. Pobyt katolików ze Wschodu w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej w roku 1991 zapoczątkował ich przyjazdy również w latach następnych. Inicjatorami i organizatorami tychże przyjazdów byli Księża Pielgrzymi z naszej Diecezji, którzy wyjechali do pracy duszpasterskiej w krajach byłego Związku Radzieckiego, głównie do Rosji, na Ukrainę i na Białoruś. Rokiem znaczącym i pamiętnym w historii podlaskiego pielgrzymowania stał się także rok Wtedy to bowiem, w dniu 8 sierpnia, w trakcie wychodzenia grup z miejscowości Wąchock doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zjeżdżający z góry przeładowany samochód ciężarowy potrącił grupę Pielgrzymów z Grupy Ryckiej, wynikiem czego śmierć poniosły dwie Pątniczki: Agnieszka Mazurek, lat 15 i Małgorzata Olszówka, lat 21. Kierowca był trzeźwy, grupy wychodziły w szyku poprawnym, służby przemarszu należycie wypełniały swoje zadania, co potwierdziła także obecna na miejscu Policja. Był to po prostu bardzo nieszczęśliwy wypadek. Wydarzenie to wywarło znaczący wpływ na całe podlaskie pielgrzymowanie, do tego wydarzenia do dziś się wraca, a dzień 8 sierpnia jest dniem modlitwy za wszystkich zmarłych Pątników Pielgrzymki Podlaskiej. Na miejscu wypadku został ustawiony i poświęcony pamiątkowy krzyż z napisem: W tym miejscu w piątek, 8 sierpnia 1997 roku, zakończyły swoje pielgrzymowanie przez ziemię Agnieszka Mazurek i Małgorzata Olszówka, pątniczki Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Ubogaceni ich ofiarą, Boga prosimy o ich wieczne zbawienie. Pielgrzymi z Podlasia W tym miejscu warto zauważyć, że od samego początku, Pielgrzymka Podlaska stała się wydarzeniem, które przez cały rok w różnym stopniu angażuje kilkutysięczną grupę wiernych zwłaszcza młodych i kilkudziesięciu kapłanów. Znajdowało to konkretny wyraz w comiesięcznych spotkaniach o charakterze formacyjno modlitewnym w grupach pielgrzymkowych, przez korespondencję z mieszkańcami i duszpasterzami parafii, przez które Pielgrzymka przechodzi oraz przez spotkania szkoleniowo rekolekcyjne dla poszczególnych służb pielgrzymkowych. Kierownik Pielgrzymki przesyłał corocznie podziękowania i życzenia świąteczne duszpasterzom i wiernym parafii, które okazywały gościnność Pątnikom z Podlasia. Niekiedy wyrazem tej wdzięczności było przybywanie do wspomnianych parafii Księży Pielgrzymów z posługą duszpasterską w niedzielę przed przybyciem Pielgrzymki lub po jej wyjściu. W niektórych parafiach Księża Pielgrzymi prowadzili w dowód wdzięczności rekolekcje wielkopostne. Wielką pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Pielgrzymki każdego roku wykonywali klerycy głównie z siedleckiego Seminarium. Zazwyczaj uczestniczyło ich w Pielgrzymce więcej, niż księży. Zaangażowani byli w pracę niektórych służb pielgrzymkowych, ale przede wszystkim pomagali Księżom Przewodnikom poszczególnych grup. Ich obecność i praca w Pielgrzymce była rodzajem praktyki duszpasterskiej, przez którą nabywali prawdziwych umiejętności posługiwania kapłańskiego. 3. Relacje pomiędzy Kościołem a władzami państwowymi w związku z pielgrzymkami Relacje pomiędzy Kościołem, reprezentowanym przez Biskupa Diecezjalnego, Kurię i Księży odpowiedzialnych za Pielgrzymkę, a władzami państwowymi były w każdym roku inspirowane w dużym zakresie przez sytuację gospodarczą i społeczno polityczną, panującą w kraju. Oprócz wstępnych przygotowań dusz-

5 pasterskich i uzyskania pozwolenia władz państwowych, należało przygotować w szczegółach stronę organizacyjną i techniczną Pielgrzymki. A organizacja Pielgrzymki to również troska o zapewnienie Pątnikom niezbędnych artykułów spożywczych w koniecznych ilościach, także zapewnienie bezpieczeństwa i opieki medycznej. Początek lat osiemdziesiątych w Polsce to czas kryzysu gospodarczego i reglamentacji wielu artykułów spożywczych oraz artykułów codziennego użytku. Dlatego referent duszpasterstwa pielgrzymkowego, w porozumieniu z Kurią Diecezjalną, zwrócił się do Wydziału Handlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, z prośbą o przydzielenie 10 ton mąki na chleb dla Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Po otrzymaniu wymaganego zezwolenia na zakup mąki, Kierownik Pielgrzymki zwrócił się, za pośrednictwem Kurii, do Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Siedlcach z prośbą o wypiek chleba dla uczestników Pielgrzymki. W oparciu o to zezwolenie Wojewody Siedleckiego, podobne starania podjęto w innych województwach na trasie Pielgrzymki. W tych działaniach od samego początku uczestniczył także bardzo aktywnie Biskup Jan Mazur, który zwrócił się z prośbą do Wojewody Lubelskiego, Radomskiego, Kieleckiego i Częstochowskiego o umożliwienie organizatorom Pielgrzymki zakupu chleba w ilościach koniecznych do wyżywienia wszystkich uczestników. Nowe trudności organizatorzy Pielgrzymki napotykali od roku 1982, a to z powodu obowiązującego w Polsce stanu wojennego. W najdrobniejszych nawet sprawach, związanych z organizacją pielgrzymowania, wymagano rozlicznych zezwoleń. W ramach działań organizacyjnych, w roku 1982 i 1983 Kuria Diecezjalna wraz z Kierownictwem Pielgrzymki wystosowała pismo do Spółdzielni Pracy Introdruk w Siedlcach, w którym to prosiła o wydrukowanie kart z rozkładem trasy Pielgrzymki zaznaczając, że wymieniony druk jest wolny od cenzury, na mocy ustawy z dnia 31 lipca 1981 roku. Sprawny przebieg Pielgrzymki wymagał zaangażowania wielu samochodów służbowych. Reglamentacja paliwa do samochodów skłoniła Biskupa i Kurię do wystosowania kolejnej prośby do Wojewody Siedleckiego i Bialskopodlaskiego o przydział paliwa dla samochodów towarzyszących Pielgrzymce. Odpowiedź władz była najczęściej pozytywna, chociaż ilość przydzielonego paliwa dla samochodów stanowiła tylko połowę zgłaszanych potrzeb. Ponadto, stan wojenny i umocnienie się dzięki niemu twz. władzy ludowej w Polsce, dały możliwość otwartego ataku ówczesnych władz na pielgrzymki piesze. Temat pielgrzymek podjęto na obradach Komisji Wspólnej Rządu PRL i Episkopatu. Swoje uwagi i odpowiedź na zarzuty władz, jako podstawę do dyskusji, przesłał również ówczesny Kierownik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. 6 lipca 1984 roku, Kierownictwo otrzymało Tymczasowy ramowy regulamin pielgrzymek, opracowany na spotkaniach wspomnianej Komisji Wspólnej. Ponadto, w myśl podjętych tam uzgodnień, Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach zorganizował, w dniu 17 lipca 1984 roku, konferencję z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych i kościelnych. Jej tematem były sprawy organizacyjne związane z IV Pieszą Pielgrzymką Podlaską na Jasną Górę oraz podpisanie Protokołu uzgodnień. Podpisany wówczas Protokół uzgodnień, zawierający 13 punktów, wraz z załącznikami, sporządzonymi przez Kierownika Pielgrzymki, zawierającymi informacje o sposobie zabezpieczenia tras i plan ochrony porządku publicznego, został przesłany do Ministerstwa Komunikacji, celem uzyskania odnośnej decyzji. Ostateczna zgoda na przeprowadzenie IV Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę została wydana przez Departament Komunikacji Drogowej Ministerstwa Komunikacji dopiero 25 lipca 1984 roku, a potwierdzona została przez Urzędy Wojewódzkie w Siedlcach i Białej Podlaskiej w dniu 30 lipca 1984 roku. Jednak, pomimo wspomnianych uzgodnień, konieczną okazała się obrona Pielgrzymki przed szykanami i oskarżeniami ze strony ówczesnych władz administracyjnych i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Oto bowiem w dniu 9 sierpnia 1984 roku, a więc w trakcie IV Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, Biskup Jan Mazur otrzymał od Wojewody Siedleckiego pismo pełne zarzutów i pogróżek. Zarzucano w nim, że przy przechodzeniu Pielgrzymów przez większe miejscowości eksponowane są transparenty i hasła o aluzyjnych treściach politycznych, jak i manifestowane symbole V, mające jednoznaczną wymowę. Pismo kończyło się prośbą Wojewody do Księdza Biskupa, aby ten wydał stosowne zalecenia, mające ograniczyć tego typu praktyki. W odpowiedzi na te zarzuty, Biskup Jan Mazur stwierdził, że po zbadaniu sprawy i po rozmowie z Kierownictwem Pielgrzymki stwierdza, iż w Pielgrzymce niesione były dwa transparenty, zawierające treść religijną i narodową. Nie było na transparentach żadnych treści przeciw ustrojowi czy przeciw porządkowi. Ponadto, stwierdzenia Wojewody są tak ogólnikowe, iż trudno wywnioskować, o jakie aluzje polityczne chodzi. Nie można bowiem zgodzić się z zarzutem, jaki postawił w trakcie Pielgrzymki jeden z funkcjonariuszy SB, że cytat z poezji Adama Mickiewicza: Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem jest hasłem typu politycznego. Co zaś dotyczy pokazywania na palcach znaku V, to w żadnym wypadku nie było to ani powszechne, ani częste. W grupie liczącej ponad osób trudno zauważyć pojedyn-

6 cze osoby, które rzeczywiście mogły to czynić. Poza tym, kilkakrotnie gesty te zostały sprowokowane przez funkcjonariuszy SB, którzy z samochodu, lub stojąc na poboczu, pokazywali takie znaki, na co Pielgrzymi odpowiadali. Ksiądz Biskup odrzucił przy tym stwierdzenia Wojewody, że Pielgrzymka Podlaska może przyczynić się do negatywnej oceny ruchu pielgrzymkowego w Polsce. W roku 1985 podobna korespondencja dotyczyła postoju Pielgrzymów w miejscowości Włoszczowa, słynącej z obrony Krzyża. Wojewoda w piśmie do Księdza Biskupa zarzucał Pielgrzymom tendencyjnie wydłużony odpoczynek, w trakcie którego miała się odbyć manifestacja o charakterze politycznym. Wszystkie te zastrzeżenia i zarzuty sukcesywnie były odrzucane przez Biskupa Jana Mazura. Podobne komplikacje towarzyszyły tak zwanemu uzgadnianiu trasy Pielgrzymki. Najpierw trzeba było uzyskać dowód uzgodnienia trasy, wydawany każdorazowo przez Komendę Główną MO i dopiero ten dowód był podstawą do dalszych starań o wydanie pozwolenia na korzystanie z dróg przez Wojewódzkie Wydziały Komunikacji i Naczelników Gmin, przez teren których Pielgrzymka miała przechodzić. I w ogóle przez następne lata zorganizowanie i przeprowadzenie Pielgrzymki możliwe było dopiero po otrzymaniu wielu szczegółowych zezwoleń i dokonaniu uzgodnień w różnych urzędach. Prośby o wydanie wymaganych zezwoleń, składane przez Kurię Diecezjalną, zawierać musiały bardzo wiele drobiazgowych informacji, dotyczących liczby uczestników, godzin przejścia, wykaz samochodów towarzyszących Pielgrzymce. A przecież to wszystko było bardzo trudne do przewidzenia na miesiąc przed wyjściem Pielgrzymki. Udostępniane w poprzednich latach przez Wojewódzki Wydział Zdrowia w Siedlcach i w Białej Podlaskiej karetki pogotowia, dla zabezpieczenia opieki zdrowotnej uczestnikom Pielgrzymki, od 1985 roku wymagały dodatkowych starań ze strony Kurii Diecezjalnej i Kierownictwa. Podobnie o paliwo do samochodów wówczas reglamentowane należało ubiegać się aż w Głównym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Warszawie. Druk jakichkolwiek materiałów związanych z Pielgrzymką, takich jak karty uczestnictwa i informatory, wymagał szczególnych pism i próśb ze strony Kurii. Takie i inne rozliczne trudności napotykane w urzędach państwowych, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę, ustąpiły niemal natychmiast w 1989 roku. Weszła bowiem w życie Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z dnia 17 maja 1989 roku. Odtąd wszystkie sprawy w urzędach państwowych załatwiano w oparciu o tę ustawę. Pisma składane przez Kurię Diecezjalną, na przykład w sprawie uzgodnienia trasy Pielgrzymki, miała bardziej charakter informacji, niż prośby. Wystarczyło skierować je do Wojewody Siedleckiego, a nie do Ministerstwa Komunikacji. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, na prośbę Kurii, bez robienia zbędnych problemów, przydzielał karetki pogotowia do obsługi Pielgrzymów. Od tego czasu relacje wzajemne Kierownictwa Pielgrzymki i odpowiednich agend władzy, szczególnie zaś Policji stały się bardzo życzliwe i przyjazne, i takie pozostały w kolejnych latach. Wszystkie te działania, zarówno organizacyjne, jak i duszpasterskie, zaowocowały tym, że Piesza Pielgrzymka Podlaska, pomimo pojawiania się nowych form pielgrzymowania, bardziej może nowoczesnych, zachowała rekolekcyjny, pokutny, czyli tradycyjny charakter pielgrzymowania. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu i jednej linii działania, realizowanej zgodnie przez kolejnych Kierowników Pielgrzymki, rzetelnie i owocnie współpracujących z Przewodnikami Grup i Służbami Pielgrzymkowymi. Niebagatelną rolę odgrywało tu i odgrywa nadal nastawienie samych Pątników, którzy odpowiednio pojmowali Pielgrzymkę i także tworzyli właściwą jej atmosferę. Dzisiaj w należytym przygotowaniu do kolejnych Pielgrzymek wydatną pomocą służy Katolickie Radio Podlasie, Echo Katolickie, na falach i łamach których już na kilka miesięcy przed Pielgrzymką pojawia się wiele informacji jej dotyczących, a w trakcie jej trwania relacje z trasy. W chwili obecnej Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę sukcesywnie się rozwija. Według danych z zakończenia Pielgrzymki w roku 2009, liczyła ona ok Pątników, idących w 25. grupach, zespolonych w dwóch kolumnach marszowych. W Pielgrzymce posługiwało 70 kapłanów, 40 alumnów, 5 sióstr i braci zakonnych. O zdrowie Pątników dbało 6 lekarzy, 102 pielęgniarki, nad bezpieczeństwem Pielgrzymów czuwało 212 osób ze Służby Porządkowej, zaś oprawę muzyczną organizowało 328 osób. Ks. Adam Przywuski Redakcja: Ks. Jacek Jaśkowski

Szkolenie dla kierujących ruchem

Szkolenie dla kierujących ruchem Przygotowania do tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wchodzi w ostatni etap. W minionym tygodniu odbyła się odprawa księży przewodników poszczególnych grup i kolumn oraz szkolenie dla kierujących

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Żywiecka

Pielgrzymka Żywiecka 28.08.2014 Pielgrzymka Żywiecka Piesza Pielgrzymka Żywiecka, to jedna z najstarszych grup pątniczych, jakie przybywają na Jasną Górę - kroniki jasnogórskie odnotowały ją w 1611 r. Żywieccy pielgrzymi dotarli

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE ZELATOR grudzień2016 www.zr.diecezja.pl 9 JERYCHO RÓŻAŃCOWE Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA ROWEROWA BYTÓW SIANOWO 2017 Życie jest Pielgrzymowaniem

PIELGRZYMKA ROWEROWA BYTÓW SIANOWO 2017 Życie jest Pielgrzymowaniem PIELGRZYMKA ROWEROWA BYTÓW SIANOWO 2017 Życie jest Pielgrzymowaniem 1. WSTĘP : - Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno pokutnym. - Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ZABEZPIECZALI SPOTKANIA MŁODZIEŻY

POLICJANCI ZABEZPIECZALI SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129724,policjanci-zabezpieczali-spotkania-mlodziezy.html Wygenerowano: Środa, 8 lutego 2017, 08:59 Strona znajduje się w archiwum. POLICJANCI ZABEZPIECZALI

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary oddali swoje życie. W naszych zatrzymaniu nad tajemnicą

Bardziej szczegółowo

Diecezja Drohiczyńska

Diecezja Drohiczyńska BIBLIOTEKA GŁÓWNA Uniwersytetu w Białymstoku FUW0080407 Diecezja Drohiczyńska 'W rysunkach Diecezja Drohiczyńska proklamowana została przez Ojca Świętego Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r. Podczas liturgii

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. ( Mk 1, 15)

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II pod hasłem Uwielbiajcie Boga Waszym życiem Święty Jan Paweł II Organizator: Zespół Szkolno Przedszkolny w Borownie Borowno Kolonia, ul. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Wam wszystkim, Siostry i Bracia, niech Bóg błogosławi!

Wam wszystkim, Siostry i Bracia, niech Bóg błogosławi! Koszalin, 7.05.2016 Znak: PD 24-1/16 Drodzy Diecezjanie Dnia 7. maja 2016 roku Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, przekazał naszej diecezji następujący komunikat: Ojciec Święty

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Już jedynie cztery dni dzieli płockich pielgrzymów aby wyruszyć na 35. Pieszą Pielgrzymkę z Płocka na Jasną Górę.

Już jedynie cztery dni dzieli płockich pielgrzymów aby wyruszyć na 35. Pieszą Pielgrzymkę z Płocka na Jasną Górę. Płoccy plecaki pielgrzymi pakują Już jedynie cztery dni dzieli płockich pielgrzymów aby wyruszyć na 35. Pieszą Pielgrzymkę z Płocka na Jasną Górę. Tegoroczne wydarzenie religijne będzie przebiegało pod

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 16-18.05.2014 r. CZUWAJ nad naszymi drogami Jasna Góra nad naszymi drogami CZUWAJ Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 29 grudnia 1902 Ks. dr Jerzy Matulewicz został mianowany profesorem Seminarium Duchownego w Kielcach z wykładami prawa

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

1 z :17

1 z :17 1 z 5 2011-12-01 23:17 HOME O DIECEZJI BISKUPI KURIA WYDZIAŁY SĄD KOŚCIELNY KONTAKT Mapa diecezji RSS: Wystawa o biskupie Edwardzie Materskim 30 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Radomiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Królowo Świata i Polski Królowo Matko naszych spraw u Boga Stajemy przed Tobą pokoleniami zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy,

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 1 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji na działalność edukacyjno- wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. Za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚDM. WIADOMOŚCI z DIECEZJI. nr 2 / grudzień 2015. GRUPA MŁODZIEŻOWA WTAJEMNICZENI Dekanalne spotkanie młodzieży bielskiej

BIULETYN ŚDM. WIADOMOŚCI z DIECEZJI. nr 2 / grudzień 2015. GRUPA MŁODZIEŻOWA WTAJEMNICZENI Dekanalne spotkanie młodzieży bielskiej BIULETYN ŚDM nr 2 / grudzień 2015 WIADOMOŚCI z DIECEZJI czekała moc atrakcji, które będą miały na celu pokazanie podlaskiej gościnności. Mateusz Stefaniuk zastępca prezesa KSM Diecezji Drohiczyńskiej zachęcił

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

Z podziwem obserwowałam tych, którzy wędrowali do tronu Najświętszej Panienki (nie tak jak ja na wygodnej ławce pociągu) i zastanawiałam

Z podziwem obserwowałam tych, którzy wędrowali do tronu Najświętszej Panienki (nie tak jak ja na wygodnej ławce pociągu) i zastanawiałam Bóg jest Miłością - to hasło tegorocznej - 30. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Jubileusz ma stać się sposobnością do podziękowania Bogu za wszelkie dobro, jakie od Niego otrzymujemy, w tym

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji:

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje (także

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ Jedną z form troski proboszcza i jego współpracowników o wspólnotę parafialną, tym samym jedną z form pracy duszpasterskiej jest posługa w kancelarii parafialnej. I.

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014 BÓG chlebem NADZIEI Duchowy na dobry Patronat początek Misyjny Misjonarze do adopcji ks. Piotr Chmielecki SCJ Lublin 24 Kiedy

Bardziej szczegółowo

Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej ( ), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Studia Salvatoriana Polonica 7,

Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej ( ), Przypatrzmy się powołaniu naszemu Studia Salvatoriana Polonica 7, Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej (2007 2012), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Studia Salvatoriana Polonica 7, 285-288 2013 Studia Salvatoriana Polonica T. 7 2013 I Synod Diecezji Legnickiej

Bardziej szczegółowo

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015 ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015 Warszawa 2015 Opracowanie zawiera wyniki prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w roku 2015 badań statystycznych. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI S T A T U T K O L E G I U M K O N S U L T O R Ó W A R C H I D I E C E Z J I C Z Ę S T O C H O W S K I E J Wstęp Kolegium Konsultorów jest to zespół kapłanów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI L.P. DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI JUBILEUSZ Listopad 2016 1. 27. 11. Rocznica Sakry Ks. Bpa Piotra Gregera 2. 27. 11. 24. 12. Jubileuszowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Dziś pod przewodnictwem Ks. kan. dra Marka Paluszkiewicza rozpoczęliśmy naszą nowennę od zwrócenia uwagi na jedną z głównych cnót boskich WIARĘ.

Dziś pod przewodnictwem Ks. kan. dra Marka Paluszkiewicza rozpoczęliśmy naszą nowennę od zwrócenia uwagi na jedną z głównych cnót boskich WIARĘ. II Dzień Nowenny II Dzień Nowenny przed wspomnieniem liturgicznym Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i dwunastu Jego towarzyszy Męczenników Podlaskich rozpoczęła ufna modlitwa zgromadzonych w naszym

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO

ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO Rok 2015 rozpoczęliśmy z zamiarem kontynuowania prac konserwatorskich w naszym kościele. 26 stycznia 2015 rozpoczęła się renowacja bocznego ołtarza Matki Bożej Niepokalanie

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej 1 Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej Początki zorganizowanej działalności religijnej wśród niesłyszących w Bielsku-Białej, to lata 1952 i następne, gdy z inicjatywy p. Mariana Napadło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO TOTUS TUUS, MARYJO! W HOŁDZIE BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO TOTUS TUUS, MARYJO! W HOŁDZIE BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO TOTUS TUUS, MARYJO! W HOŁDZIE BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II WARSZAWA RZYM 2014 Konkurs zostaje ogłoszony z okazji przewidywanej kanonizacji Błogosławionego Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Zabawa Choinkowa w Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej przy naszej parafii

Zabawa Choinkowa w Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej przy naszej parafii Zapraszamy do obejrzenia naszej parafialnej galerii. Znajdziesz tu zdjęcia z ważnych wydarzeń religijnych oraz społecznych, które miały miejsca w naszej wspólnocie w 2012 roku. Styczeń 10.01.2012 - Zabawa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Obraz Guido Reni 1642 r. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Obchodzone 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 80-330 Gdańsk-Oliwa tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75 e-mail: kuria@diecezja.gda.pl Gdańsk-Oliwa, dnia 26 lipca 2016 Informacja Plan

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo