OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA)"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1). To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2). To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany, co potwierdziło jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt ma wiele zastosowań, może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w poszczególnej instalacji. Jeżeli sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do wypróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem Podłączyć sprzęt do gniazda wtykowego obwodu odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik W celu zastosowania się do limitów klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymagane jest używanie osłoniętego przewodu. Nie należy przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji sprzętu chyba, że są one wyszczególnione w instrukcji. Jeżeli takie zmiany lub modyfikacje byłyby przeprowadzone, można się spodziewać zaprzestania działania sprzętu. Informacje o produkcie 1. Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to podstawowych parametrów technicznych produktu, oprogramowania, sterowników i podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika jest ogólnym poradnikiem dotyczącym produktu. -1-

2 2. Produkt i akcesoria aparatu mogą się różnić od tych opisanych w niniejszym podręczniku. Dzieje się tak na skutek tego, że różni sprzedawcy często zamawiają lekko różniące się między sobą dodatki do produktu oraz akcesoria, by sprostać wymaganiom rynkowym, w zależności od miejsca sprzedaży i geograficznych preferencji klientów. Produkty często różnią się między sobą w zależności od sprzedawcy; zwłaszcza dotyczy to takich akcesoriów jak baterie, ładowarki, zasilacze AC, karty pamięci, kable, torby do przenoszenia/pokrowce i obsługa języków. Czasami sprzedawca określa unikalny kolor aparatu, jego wygląd oraz pojemność pamięci wewnętrznej. W celu sprecyzowania charakterystyki aparatu i dołączonych akcesoriów proszę kontaktować się ze sprzedawcą. 3. Ilustracje w tym podręczniku zostały zamieszczone w celu dokładniejszego objaśnienia i mogą odbiegać od rzeczywistej konstrukcji aparatu użytkownika. 4. Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności karnej za jakiekolwiek błędy czy niejasności zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika. 5. W celu uaktualnienia sterowników można sprawdzić dział Download (Pobierz) naszego serwisu WWW pod adresem INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do użytkowania aparatu należy przeczytać ze zrozumieniem Ostrzeżenia i Uwagi ostrzegawcze. Ostrzeżenia Jeżeli do aparatu dostanie się obcy przedmiot lub woda, należy wyłączyć zasilanie (OFF) i wyjąć baterie. Dalsze użytkowanie aparatu w tym stanie może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu zakupu. Jeżeli aparat spadnie lub jego obudowa ulegnie zniszczeniu, należy wyłączyć zasilanie (OFF) i wyjąć baterie. Dalsze użytkowanie aparatu w tym stanie może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu zakupu. Nie należy demontować aparatu, podejmować prób jego modyfikacji czy naprawy. To może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. W sprawie naprawy lub sprawdzenia wnętrza aparatu proszę zwrócić się do sprzedawcy w miejscu zakupu. Nie użytkować aparatu w pobliżu wody. To może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Należy szczególnie uważać w czasie deszczu, opadów śniegu, na plaży czy też na wybrzeżu. -2-

3 Nie należy umieszczać aparatu na pochyłych czy niestabilnych powierzchniach. To może spowodować spadnięcie lub przewrócenie się aparatu powodując uszkodzenia. Należy przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może spowodować zatrucie. W razie przypadkowego połknięcia baterii, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie należy użytkować aparatu podczas chodzenia, prowadzenia samochodu czy motocykla. To może spowodować upadek lub wypadek drogowy. Uwagi ostrzegawcze Baterie należy zakładać zwracając szczególną uwagę na biegunowość (+ lub -) końcówek. Zakładanie baterii przy odwróconej polaryzacji może wywołać pożar lub spowodować uszkodzenia lub zniszczenia w najbliższym otoczeniu aparatu na skutek przebicia lub przecieku. Nie należy zapalać lampy błyskowej w pobliżu czyichkolwiek oczu. To może spowodować uszkodzenie wzroku tej osoby. Nie narażać monitora LCD na uderzenia. To może uszkodzić powierzchnię ekranu lub spowodować wyciek wewnętrznego płynu. Jeżeli wewnętrzny płyn dostanie się do oczu użytkownika lub zetknie się ze skórą bądź ubraniem, należy przemyć to miejsce czysta wodą. Jeżeli płyn wewnętrzny dostanie się do oczu, należy skonsultować się z lekarzem, w celu uzyskania pomocy. Aparat jest precyzyjnym przyrządem. Nie należy go upuszczać, uderzać nim, czy używać nadmiernej siły podczas przenoszenia. To może spowodować uszkodzenie aparatu. Nie należy użytkować aparatu w miejscach zawilgoconych, zaparowanych, zadymionych czy zakurzonych. To może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Nie należy wyjmować baterii bezpośrednio po długim czasie ciągłego użytkowania. Baterie stają się gorące na skutek użytkowania. Dotykanie gorących baterii może spowodować oparzenia. Nie owijać kocami ani nie pakować aparatu w tkaniny. To może spowodować przegrzanie i zdeformowanie obudowy, wywołując pożar. Użytkować aparat w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. -3-

4 Nie pozostawiać aparatu w miejscach narażonych na znaczny wzrost temperatury, np. we wnętrzu samochodu. To może niekorzystnie wpłynąć na obudowę lub elementy wewnętrzne, wywołując pożar. Przed przystąpieniem do przenoszenia aparatu należy odłączyć przewody i kable. Nie przeprowadzenie tej czynności może spowodować zniszczenie przewodów i kabli, wywołując pożar czy porażenie prądem. Uwagi dotyczące użytkowania baterii Przed przystąpieniem do użytkowania baterii należy uważnie przeczytać i stosować się do Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz poniższych uwag: Używanie baterii różnych typów oraz temperatury otoczenia mogą wpływać na żywotność baterii. Unikać używania baterii w ekstremalnie niskich temperaturach, ponieważ może to powodować skrócenie żywotności baterii oraz zredukować osiągi aparatu. Używanie nowych baterii doładowywanych (akumulatorków) lub baterii doładowywanych, które nie były użytkowane przez dłuższy czas (za wyjątkiem baterii, które przekroczyły termin ważności) może wpłynąć na liczbę potencjalnych zdjęć. Dlatego, przed pierwszym użytkowaniem, w celu zwiększenia do maksimum osiągów aparatu oraz żywotności baterii, zaleca się co najmniej jeden kompletny cykl polegający na całkowitym doładowaniu baterii oraz całkowitym rozładowaniu. Bateria może być gorąca po dłuższym czasie ciągłego użytkowania aparatu czy lampy błyskowej. To jest normalne nie stanowi nieprawidłowego działania. Aparat może być gorący po dłuższym czasie ciągłego użytkowania. To jest normalne nie stanowi wady aparatu. Jeżeli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć z aparatu, aby zapobiec wystąpieniu przecieku lub korozji. Jeżeli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przechowywać po wcześniejszym całkowitym wyładowaniu się mocy baterii. Jeżeli bateria jest przechowywana w stanie całkowitego naładowania, jej charakterystyka pracy może się pogorszyć. Należy zawsze utrzymywać końcówki baterii w czystości. Jeżeli bateria zostanie wymieniona na baterię niewłaściwego rodzaju, istnieje ryzyko wybuchu. Zużytymi bateriami należy dysponować zgodnie z instrukcjami. -4-

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7-8 Przegląd Zawartość opakowania Używanie trybu makro Ustawienia rozdzielczości i jakości obrazu PRZEWODNIK PO ELEMENTACH 9-15 Widok z przodu Widok z tyłu Wskaźniki LED Tryby scenerii Informacje wyświetlane na monitorze LCD PRZYGOTOWANIE APARATU Zakładanie baterii Ładowanie baterii Zakładanie karty pamięci SD (Dodatkowe wyposażenie) Ustawienia daty i godziny Wybór języka Mocowanie paska aparatu PODSTAWOWE FUNKCJE Włączanie zasilania Wyłączanie zasilania Korzystanie z monitora LCD Używanie trybu normalnego Regulacja zoomu Używanie lampy błyskowej Używanie samowyzwalacza WYBÓR TRYBU FOTOGRAFOWANIA Tryb automatyczny Tryb zdjęć sportowych Tryb zdjęć nocnych Tryb zdjęć portretowych Tryb zdjęć krajobrazowych Tryb zdjęć podświetlanych TRYB FILMOWY ODTWARZANIE OBRAZÓW Odtwarzanie pojedynczego obrazu Powiększanie obrazów Podgląd dziewięciu obrazów na raz Przeglądanie wideoklipów Automatyczne odtwarzanie (Pokaz slajdów) Zabezpieczanie obrazów KASOWANIE OBRAZÓW Kasowanie obrazów/wideoklipów pojedynczo Kasowanie wszystkich -5-

6 obrazów/wideoklipów Formatowanie karty pamięci SD lub pamięci wewnętrznej USTAWIENIA DPOF TRYBY MP Odtwarzanie plików MP3 Kasowanie plików MP3 BEZPOŚREDNIE PRZYŁĄCZANIE APARATU DO DRUKARKI W CELU DRUKOWANIA OBRAZÓW (FUNKCJA PICTBRIDGE) PRZESYŁANIE PLIKÓW Z APARATU CYFROWEGO DO KOMPUTERA Krok 1: Instalacja sterownika USB (dotyczy wyłącznie użytkowników Windows 98/98SE) Krok 2: Przyłączanie aparatu cyfrowego do komputera Krok 3: Pobieranie obrazów, wideoklipów lub plików nagrań dźwiękowych INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Instalacja programu Photo Explorer Instalacja programu Photo Express WYKORZYSTYWANIE APARATU CYFROWEGO W FUNKCJI KAMERY INTERNETOWEJ Krok 1: Instalacja sterownika kamery internetowej Krok 2: Przyłączanie aparatu cyfrowego do komputera Krok 3: Uruchamianie oprogramowania aplikacji (tj. Windows NetMeeting) LISTA OPCJI MENU Menu przechwytywania Menu odtwarzania Menu wideo Menu MP3 Menu ustawień PRZYŁĄCZANIE APARATU DO INNYCH URZĄDZEŃ 65 PARAMETRY TECHNICZNE WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

7 WPROWADZENIE Przegląd Nowozakupiony elegancki aparat cyfrowy zapewnia wysoką jakość zdjęć, rozdzielczość 2560 x 1920 przy wykorzystaniu sensora CCD 5.0 Mega pikseli. Wykorzystując 2.0" kolorowy monitor LCD TFT, użytkownik może komponować obrazy, a następnie szczegółowo je przeglądać. Czujnik automatycznej lampy błyskowej automatycznie wykrywa warunki robienia zdjęć (oświetleniowe) i określa, czy lampa błyskowa ma być użyta. Ta funkcja pozwala zyskać pewność, że zdjęcia będą udane. 16 MB pamięci wewnętrznej (14 MB dostępne do przechowywania obrazów) pozwala na przechwytywanie i przechowywanie obrazów bez potrzeby zakładania dodatkowej karty pamięci. Jednakże użytkownik może zechcieć rozszerzyć pojemność pamięci używając zewnętrzną kartę pamięci. Oprócz obrazów nieruchomych można nagrywać krótkie wideoklipy wykorzystując funkcję filmową. Dodatkową funkcją tego aparatu jest możliwość odtwarzania plików MP3. W celu osobistego przesłuchiwania plików można do aparatu przyłączyć słuchawki poprzez konwerter słuchawek. Można również przesłać pliki MP3 z komputera do aparatu wykorzystując kabel USB albo wykorzystać kartę pamięci i odtwarzać pliki muzyczne MP3 z tej karty. -7-

8 Zrobione zdjęcia można przesyłać do komputera za pomocą kabla USB. Użytkownik może poprawiać i retuszować swoje zdjęcia na komputerze wykorzystując dołączone oprogramowanie edycyjne lub oprogramowanie edycyjne wcześniej posiadane. Można dzielić się zdjęciami poprzez pocztę elektroniczną, w sprawozdaniach lub umieszczając na stronach WWW. Funkcjonalność DPOF umożliwia wydruk zdjęć na drukarce zgodnej ze standardem DPOF, poprzez zwykłe założenie karty pamięci. Zawartość opakowania Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera ono następujące pozycje. W przypadku, gdy brakuje jakiejś pozycji lub wykrycia jakiegoś niedopasowania, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Aparat cyfrowy Podręcznik użytkownika Skrócona instrukcja Adapter do wtyku sieciowego - transformator 230/110V Słuchawki Konwerter słuchawek Kabel USB Płyta CD-ROM z oprogramowaniem Pasek aparatu Pasek aparatu Zasilacz AC UWAGA Akcesoria i elementy mogą się różnić w zależności od miejsca zakupu. -8-

9 PRZEWODNIK PO ELEMENTACH Widok z przodu 1. Mocowanie paska aparatupokrywa obiektywuprzycisk migawkilampa błyskowaobiektywmikrofonwskaźnik LED samowyzwalacza Widok z tyłu 1. Przyłącze DC IN 5V 2. Przełącznik ostrości Tryb makro Tryb normalny 3. Przyłącze USB 4. Gniazdo statywu 5. Bateria/karta SD 6. Przycisk OK OK Przycisk zoomu 7. Przycisk strzałki (w dół) -9-

10 Przycisk trybu MODE 8. Przycisk strzałki (w prawo) Przycisk lampy błyskowej 9. Przycisk strzałki (w lewo) Przycisk samowyzwalacza 10. Przycisk strzałki (w górę) Przycisk menu MENU 11. Monitor LCD 12. Wskaźnik LED stanu Wskaźniki LED Wskaźnik Stan Opis/działanie Dźwięk Wskaźnik LED Tak * Żaden Aparat jest włączony stanu (1) Wskaźnik LED Stale Aparat jest włączony i gotowy do pracy Nie stanu zielony Wskaźnik stanu Wskaźnik stanu Wskaźnik stanu LED LED LED Wskaźnik LED stanu Wskaźnik LED samowyzwalacza Miga na zielono Miga na zielono Stale zielony Stale zielony Miga na czerwono Ładowanie lampy błyskowej Obraz jest zapisywany na karcie pamięci Komunikacja USB/transfer danych w toku Aparat jest gotowy do zapisu zdjęć (lub filmów) Funkcja samowyzwalacza została uaktywniona Czynność naciśnięcia przycisku (1) Aparat wydaje pojedynczy dźwięk (beep). Nie Nie Nie Tak * (1) Tak * (s) Tak * (1) -10-

11 (s) Samowyzwalacz wydaje 10 dźwięków brzęczyka (beep) przez 10 sekund, 5 dźwięków przez 5 sekund. Tryby scenerii Wybierać tryb scenerii odpowiedni do okazji czy sytuacji. Tryb 1. [ A ] Tryb automatyczny Opis Wybierać tę opcję, by móc pozostawić wszystkie nastawienia aparatowi i swobodnie robić zdjęcia [ ] Tryb zdjęć sportowych [ ] Tryb zdjęć nocnych [ ] Tryb zdjęć portretowych [ ] Tryb zdjęć krajobrazowych [ ] Tryb zdjęć podświetlanych Wybierać tę opcję, by przechwytywać szybko poruszające się obiekty. Wybierać tę opcję, by robić zdjęcia ludzi na ciemnym tle lub w nocy. Wybierać tę opcję, by robić zdjęcia ludzi na nieostrym tle. Wybierać tę opcję, by przechwytywać obrazy oddalonych scenerii czy krajobrazów. Wybierać tę opcję do rozjaśniania podświetlanych obiektów, które mogłyby wyjść zbyt ciemne, jeżeli nie zostałaby użyta lampa błyskowa. -11-

12 Ikony wyświetlane na monitorze LCD Podczas fotografowania obrazów nieruchomych wyświetlane są takie wskaźniki: 1. Tryb scenerii [ A ] Tryb automatyczny [ ] Tryb zdjęć sportowych [ ] Tryb zdjęć nocnych [ ] Tryb zdjęć portretowych [ ]Tryb zdjęć krajobrazowych [ ] Tryb zdjęć podświetlanych 2. Jakość obrazu [ ] Świetna [ ] Zwykła [ ] Ekonomiczna 3. Rozdzielczość obrazu [ ] 3072x2304 [ ] 2560x1920 [ ] 2048x1536 [ ] 1280x960 [ ] 640x Pozostała ilość zdjęć 5. [ ] Wskaźnik karty 6. Poziom mocy baterii [ ] Pełna moc baterii [ ] Częściowo zużyta [ ] Niemal wyczerpana [ ] Praktycznie brak mocy baterii 7. Czułość ISO [Brak ikony] Automatyczna [ ] 100 [ ] Ostrość [ ] Wysoka [ ] Średnia [ ] Niska 9. Kolor [ ] Kolorowe [ ] Czarno-białe [ ] Sepia -12-

13 10. Nasycenie [ ] Wysokie [ ] Średnie [ ] Niskie 11. Tryb pracy lampy błyskowej [ ] Lampa stale zapalona [ ] Lampa wyłączona [ ] Automatyczna praca lampy [ ] Redukcja czerwonych oczu 12. [ ] Tryb samowyzwalacza 13. [ ] Ikona trybu makro 14. Równowaga bieli [Brak ikony] Automatyczna [ ] Światło dzienne [ ] Zachmurzenie [ ] Światło żarowe [ ] Światło jarzeniowe 15. Kompensacja wartości naświetleniowej EV -13-

14 Podczas odtwarzania obrazów wyświetlane są takie wskaźniki: 1. Tryb odtwarzania[ ] Wskaźnik kartypoziom mocy baterii [ ] Pełna moc baterii [ ] Częściowo zużyta [ ] Niemal wyczerpana [ ] Praktycznie brak mocy baterii[ ] Wskaźnik zabezpieczenia[ ] Ikona DPOF Podczas nagrywania wideoklipów wyświetlane są takie wskaźniki: 1. Tryb filmowy 2. Wskaźnik nagrywania 3. Licznik wideo[ ] 4. Wskaźnik karty 5. Poziom mocy baterii [ ] Pełna moc baterii [ ] Trochę zużyta [ ] Niemal wyczerpana [ ] Praktycznie brak mocy baterii -14-

15 Podczas odtwarzania wideoklipów wyświetlane są takie wskaźniki: 1. Tryb odtwarzania 2. Poziom mocy baterii [ ] Pełna moc baterii [ ] Częściowo zużyta [ ] Niemal wyczerpana [ ] Praktycznie brak mocy baterii 3. [ ] Wskaźnik karty 4. Numer katalogowy ze wszystkich numerów 5. Tryb filmowy 6. Czas, jaki upłynął 7. Wskaźnik czasu odtwarzania -15-

16 PRZYGOTOWANIE APARATU Zakładanie baterii Szczególnie zalecane jest używanie określonej doładowywanej baterii litowej, by całkowicie wykorzystać możliwości aparatu cyfrowego. Przed przystąpieniem do zakładania lub wyjmowania baterii należy się sprawdzić, czy zasilanie aparatu cyfrowego zostało wyłączone. 1. Upewnić się, że aparat jest wyłączony. 2. Przesunąć blokadę pokrywy baterii/ karty SD. 3. Założyć prawidłowo baterię we wskazanym kierunku. Przechylić dźwignię blokady baterii w kierunku strzałki i ułożyć baterię w taki sposób, by jej etykieta była skierowana w kierunku przodu aparatu, a następnie założyć baterię. 4. Dokładnie zamknąć blokadę pokrywy baterii/ karty SD. Wyjmowanie baterii Otworzyć pokrywę baterii/karty SD, a następnie zwolnić dźwignię blokady baterii. Gdy bateria lekko się wysunie, należy powoli ją wyciągnąć. UWAGA Należy uważać, by nie upuścić baterii podczas otwierania i zamykania pokrywy baterii. -16-

17 Ładowanie baterii Przy pomocy dodatkowego zasilacza AC można doładować baterię lub obsługiwać aparat podłączony do gniazda zasilania. Przed przystąpieniem do ładowania należy się upewnić, że aparat jest wyłączony, a następnie założyć baterię. 1. Wetknąć jedną końcówkę zasilacza AC do przyłącza DC IN aparatu. 2. Wetknąć drugą końcówkę zasilacza AC do gniazda ściennego. Wskaźnik stanu LED miga na zielono po rozpoczęciu ładowania, a pali się stale na zielono, gdy ładowanie zakończy się. Przed przystąpieniem do ładowania zaleca się całkowite rozładowanie baterii lub jej wyczerpanie. Czas ładowania jest zmienny i zależy od temperatury otoczenia oraz stanu baterii. UWAGA Ten aparat powinien być używany wraz z określonym zasilaczem AC. Zniszczenia spowodowane użyciem nieprawidłowego zasilacza nie podlegają gwarancji. Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się nawet po przeprowadzeniu powyższej procedury, należy włączyć zasilanie w dowolnym trybie po włączeniu monitora LCD, a następnie wyłączyć zasilanie. Bateria może wydawać się gorąca po doładowywaniu lub bezpośrednio po użytkowaniu. Jest to normalne i nie stanowi wady Jeżeli użytkuje się aparat w zimnym otoczeniu, należy utrzymywać aparat i baterię w cieple trzymając je pod ubraniem. Jeżeli pokrywa baterii zostanie otworzona bez wyjmowania baterii, zasilanie nie zostanie przerwane. Jeżeli bateria zostanie wyjęta, należy ją założyć ponownie w ciągu 2 godzin, aby -17-

18 być pewnym, że data i godzina nie zostaną wyzerowane. Przed pierwszym użyciem zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej osiem godzin. Zakładanie i wyjmowanie karty pamięci SD (dodatkowe wyposażenie) Aparat jest wyposażony w 16 MB pamięci wewnętrznej (14 MB dostępne do zapisu obrazów), pozwalając na zapisywanie obrazów i wideoklipów w aparacie. Jednak można dodatkowo rozszerzyć pojemność pamięci wykorzystując kartę pamięci SD. Dodatkowa karta pamięci SD umożliwia usuwalne, wielokrotnego użytku zapamiętywanie obrazów i wideoklipów. 1. Upewnić się, że aparat jest wyłączony. 2. Przesunąć blokadę pokrywy karty SD/baterii. 3. Założyć kartę pamięci SD. Jeżeli nie można założyć karty, proszę zmienić jej ułożenie. 4. Dokładnie zamknąć blokadę pokrywy karty SD/baterii. UWAGA Aby uniknąć przypadkowego wykasowania wartościowych danych z karty pamięci SD, można przesunąć zapadkę zabezpieczającą przed zapisem (z boku karty pamięci SD) w położenie LOCK (blokada). Aby móc zapisywać, edytować lub kasować dane z karty pamięci SD należy koniecznie odblokować kartę. Przed pierwszym użyciem należy się upewnić, że karta pamięci została sformatowana przy pomocy tego aparatu. Wyjmowanie karty SD 1. Upewnić się, że aparat jest wyłączony. 2. Przesunąć blokadę pokrywy karty SD/baterii. 3. Delikatnie nacisnąć na krawędź karty pamięci, co spowoduje jej wysunięcie się. UWAGA Przed pierwszym użyciem należy się upewnić, że karta pamięci została sformatowana przy pomocy tego aparatu -18-

19 cyfrowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skorzystać z rozdziału tego podręcznika zatytułowanego Formatowanie karty pamięci SD lub pamięci wewnętrznej. Aby uniknąć przypadkowego wykasowania wartościowych danych z karty pamięci SD, można przesunąć zapadkę zabezpieczającą przed zapisem (z boku karty pamięci SD) w położenie LOCK (blokada). Aby móc zapisywać, edytować lub kasować dane z karty pamięci SD należy koniecznie odblokować kartę. Ustawienia daty i godziny Ekran Data/godzina pojawi się w przypadku, gdy: Aparat zostanie włączony za pierwszym razem. Aparat zostanie włączony po dłuższym czasie, w którym bateria była wyjęta. 1. Wybrać pole pozycji korzystając z przycisku /. Aby zwiększać wartość, naciskać przycisk. Aby zmniejszać wartość, naciskać przycisk. 2. Po ustawieniu wartości dla wszystkich pól, nacisnąć przycisk OK. Wybór języka W celu ustawienia języka, w jakim będą wyświetlane komunikaty na ekranie (OSD), należy przeprowadzić poniższe czynności. 1. Nacisnąć MENU. 2. Aby wybrać menu [Setup] (ustawienia), naciskać przycisk. 3. Aby wybrać [Language] (język), naciskać przycisk /, a następnie nacisnąć -19-

20 przycisk OK. 4. Wybrać pożądany język za pomocą przycisku /. 5. Po ustawieniu wartości dla wszystkich pól, nacisnąć przycisk OK. UWAGA Ustawienia językowe zostaną zachowane, nawet po wyłączeniu aparatu. Mocowanie paska aparatu Aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia w trakcie użytkowania, należy zawsze korzystać z paska aparatu. Przymocować pasek aparatu w następujący sposób: 1. Przewlec małą pętlę paska przez dziurkę na pasek, znajdującą się na aparacie. 2. Przeciągnąć dużą pętlę przez małą tak, aby dokładnie przymocować pasek. PODSTAWOWE FUNKCJE Włączanie zasilania 1. Przesunąć pokrywę obiektywu, by włączyć aparat. 2. Aparat wyda pojedynczy dźwięk (beep) po uruchomieniu. Wyłączanie zasilania -20-

21 Przesunąć z powrotem pokrywę obiektywu, by wyłączyć aparat. Korzystanie z monitora LCD Korzystanie z monitora LCD pomaga kontrolować obraz w trakcie fotografowania, odtwarzać nagrane obrazy/wideoklipy czy też wyregulować ustawienia menu. Ikony trybu, tekst i liczby wyświetlane na monitorze LCD mogą się różnić w zależności od bieżących ustawień. 1. Przesunąć pokrywę obiektywu, by włączyć aparat. 2. Ustawić tryb scenerii w menu Przechwytywania w oparciu o pożądaną scenerię. (Auto-automatyczny/Sports-zdjęcia sportowe/night Scene-sceneria nocna/portrait-zdjęcia portretowe/landscape-zdjęcia krajobrazowe/backlight-zdjęcia podświetlane). 3. Skomponować ujęcie na monitorze LCD. 4. Nacisnąć przycisk migawki. UWAGA Monitor LCD ciemnieje w mocnym świetle słonecznym lub w jasnym oświetleniu. To nie stanowi wadliwego działania. Używanie trybu normalnego Tryb normalny jest wykorzystywany do robienia zdjęć obiektów w odległości od 1,0 m do nieskończoności. Wybierać ten tryb do fotografii ogólnej, w tym do fotografowania portretów i otoczenia. 1. Ustawić ostrość w położeniu [ ]. 2. Skomponować ujęcie. 3. Nacisnąć przycisk migawki. -21-

22 UWAGA Monitor LCD wyświetli [A] jako wskazanie trybu normalnego. Regulacja Zoomu Obraz fotografowany z użyciem zoomu cyfrowego wydaje się być przybliżony. Chociaż zoom cyfrowy jest funkcją przyciągającą uwagę, to jednak im bardziej obraz jest powiększany (z wykorzystaniem zoomu), tym bardziej staje się ziarnisty (rozbity na piksele). 1. Ustawić tryb scenerii w menu Przechwytywania w oparciu o pożądaną scenerię. (Auto-automatyczny/Sports-zdjęcia sportowe/night Scene-sceneria nocna/portrait-zdjęcia portretowe/landscape-zdjęcia krajobrazowe/backlight-zdjęcia podświetlane). 2. Nacisnąć przycisk, by uaktywnić funkcję zoomu. Zakres zoomu cyfrowego wynosi od 1x przez 2x do 4x. Aby zakończyć działanie funkcji zoomu cyfrowego, nacisnąć ponownie przycisk, co przywróci aparat w stan przechwytywania. 3. Nacisnąć przycisk migawki, by przechwycić obraz powiększony z wykorzystaniem zoomu. UWAGA Użytkownik może ustawić zoom cyfrowy wyłącznie przy rozdzielczości 2560 x 1920 pikseli; zoom cyfrowy nie jest dostępny przy rozdzielczościach 3072 x 2304 pikseli, 2048 x 1536 pikseli, 1280 x 960 pikseli lub 640 x 480 pikseli. Nie można korzystać z zoomu cyfrowego w trybie filmowym [ ]. Korzystanie z lampy błyskowej Lampa błyskowa jest tak skonstruowana, by automatycznie zadziałać, gdy warunki oświetleniowe wymagają użycia lampy. Użytkownik może zrobić pojedyncze zdjęcie wykorzystując odpowiedni do panujących warunków tryb pracy lampy błyskowej. 1. Ustawić tryb scenerii w menu Przechwytywanie w oparciu o pożądaną scenerię. -22-

23 (Auto-automatyczny/Sports-zdjęcia sportowe/night Scene-sceneria nocna/portrait-zdjęcia portretowe/landscape-zdjęcia krajobrazowe/backlight-zdjęcia podświetlane). 2. Nacisnąć wielokrotnie przycisk umieszczony z tyłu aparatu do momentu pojawienia się pożądanego trybu pracy lampy błyskowej na monitorze LCD. 3. Skomponować ujęcie i nacisnąć przycisk migawki. Aparat jest wyposażony w cztery tryby pracy lampy błyskowej: Fill flash (wymuszona praca lampy-stale włączona), Flash off (lampa wyłączona), Automatic flash (automatyczna praca lampy) oraz Red-eye reduction (redukcja czerwonych oczu). Poniższa tabela pozwoli użytkownikowi wybrać odpowiednik tryb pracy lampy: Tryb pracy lampy błyskowej Opis Fill flash (Lampa błyskowa stale włączona) Flash off (Lampa wyłączona) Automatic flash (Automatyczna praca lampy) Red-eye reduction Lampa błyskowa będzie się zawsze zapalać niezależnie od jasności otoczenia. Wybierać ten tryb do nagrywania obrazów o wysokim kontraście (podświetlanych) oraz w głębokim cieniu. Lampa błyskowa się nie zapala. Wybierać ten tryb podczas robienia zdjęć w miejscach, gdzie fotografowanie z użyciem lampy błyskowej jest zabronione lub gdy odległość do obiektu jest poza efektywnym zasięgiem lampy. Lampa błyskowa zapala się automatycznie zgodnie z panującymi warunkami oświetleniowymi otoczenia. Wybierać ten tryb do fotografii ogólnej. Lampa błyskowa emituje przedbłysk przed właściwym zapaleniem się lampy. To powoduje, że źrenica ludzkiego oka -23-

24 (Redukcja czerwonych oczu) zwęża się, redukując zjawisko czerwonych oczu. Wybierać ten tryb podczas robienia zdjęć ludzi i zwierząt w słabym świetle. UWAGA W trybie makro [ ] i zdjęć krajobrazowych [ ], fotografowanie z użyciem lampy błyskowej nie jest możliwe. W trybie scenerii nocnej [ ], fotografowanie z użyciem lampy błyskowej spowoduje automatyczne wykrywanie warunków oświetleniowych otoczenia. Jeżeli jasność otoczenia jest słaba, lampa błyskowa zapali się w sposób przewidziany dla redukcji efektu czerwonych oczu [ ]. W trybie zdjęć sportowych [ ], tryb pracy lampy błyskowej jest automatycznie nastawiany na lampę wyłączoną [ ]. Używanie samowyzwalacza Używając samowyzwalacza [ ] użytkownik może dołączyć na plan zdjęcia w trakcie robienia zdjęć grupowych. Zgodnie z własnymi preferencjami można robić zdjęcia z samowyzwalaczem w dowolnym trybie scenerii (Auto-automatyczny/Sports-zdjęcia sportowe/night Scene-sceneria nocna/portrait-zdjęcia portretowe/landscape-zdjęcia krajobrazowe/backlight-zdjęcia podświetlane). Czas opóźnienia dla samowyzwalacza można ustawić na 10 sekund lub 5 sekund. Tryb samowyzwalacza zmienia się cyklicznie w następujący sposób [10 s] [5 s] [Self-Timer Off ] (samowyzwalacz wyłączony). Po uaktywnieniu funkcji samowyzwalacza, migawka automatycznie zwalnia się po upływie 10 sekund lub 5 sekund. Lampka samowyzwalacza zaczyna migać względnie wolno przez pierwsze 7 sekund lub pierwsze 2 sekundy, a następnie miga bardzo szybko przez ostatnie 3 sekundy. 1. Przymocować aparat do statywu lub umieścić go na stabilnej powierzchni. -24-

25 2. Przesunąć pokrywę obiektywu, by włączyć aparat. 3. Ustawić pożądany tryb scenerii w menu Przechwytywanie. (Auto-automatyczny/Sports-zdjęcia sportowe/night Scene-sceneria nocna/portrait-zdjęcia portretowe/landscape-zdjęcia krajobrazowe/backlight-zdjęcia podświetlane). 4. Nacisnąć przycisk, by wybrać pożądany tryb samowyzwalacza. 5. Skomponować ujęcie. 6. Nacisnąć przycisk migawki. Aby anulować funkcję samowyzwalacza w dowolnym momencie, nacisnąć przycisk, by przerwać sekwencję. UWAGA Po zrobieniu zdjęcia, tryb samowyzwalacza wyłącza się (OFF). Używanie trybu makro Tryb makro [ ] jest używany do przechwytywania obrazu fotografowanego obiektu w zbliżeniu, np. kwiatów czy owadów. Efektywny zakres wynosi od 0,6 m do 1,0 m. 1. Ustawić przełącznik ostrości w położenie [ ]. Monitor LCD wyświetla ikonę [ ] wskazując na prace w trybie makro. 2. Skomponować ujęcie. 3. Nacisnąć przycisk migawki. Aby wyłączyć funkcję fotografowania w trybie makro, należy przesunąć -25-

26 przełącznik ostrości z powrotem w położenie odpowiadające trybowi normalnemu [ ]. UWAGA W trybie makro [ konfigurowane. ], kompensacja EV, tryb scenerii oraz czułość ISO nie mogą być W trybie makro [ ], tryb pracy lampy błyskowej jest automatycznie nastawiany na [ ] Flash off (lampa wyłączona). Po zrobieniu zdjęcia makro NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ, by przywrócić obiektyw w normalne położenie [ ]. Ustawienia rozdzielczości i jakości obrazu Ustawienia rozdzielczości i jakości obrazu określają rozmiar w pikselach (wymiar), rozmiar pliku obrazu oraz współczynnik kompresji obrazu. Te ustawienia wpływają na liczbę zdjęć, które można przechowywać w pamięci lub na karcie pamięci SD. Po zapoznaniu się z aparatem, zaleca się, by wypróbować każde z ustawień jakości i rozdzielczości, by uświadomić sobie efekty jakie się uzyskuje przy każdym z ustawień. Obrazy o wyższej rozdzielczości i jakości dają lepsze rezultaty fotograficzne, lecz powodują powstawanie plików o dużych rozmiarach. Dlatego właśnie mniej obrazów może zajmować więcej miejsca w pamięci. Wysokie ustawienia rozdzielczości i jakości zalecane są do wydruków oraz w sytuacjach -26-

27 wymagających uzyskania najdrobniejszych szczegółów. Obrazy o gorszej rozdzielczości/jakości zajmują mniej miejsca w pamięci i wystarczają w zupełności do dzielenia się zdjęciami przez , w sprawozdaniach czy do publikacji na stronach WWW. Aby zmienić ustawienia rozdzielczości i jakości obrazu należy przeprowadzić poniższe czynności: 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Size] (rozdzielczość) lub [Quality] (jakość) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać opcję za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku / by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. Liczba nagranych obrazów Licznik klatek wskazuje przybliżoną liczbę obrazów, które można przechować w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD w zależności od ustawień jakości i rozdzielczości obrazu. Liczba zdjęć możliwych do zapisania może się zmieniać w zależności od fotografowanego obiektu oraz pojemności karty pamięci, albo od tego, czy są nagrane inne pliki niż pliki obrazu lub tego, że podczas nagrywania przełączano jakość/rozdzielczość obrazu. Rozdzielczość 2304 x 1728 Jakość 16 MB pamięci wewnętrznej (14 MB dostępne do zapisu obrazów) 32 MB 64 MB Karta pamięci SD 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB

28 Rozdzielczość 2560x x1536 Jakość 16 MB pamięci wewnętrznej (14 MB dostępne do zapisu obrazów) 32 MB 64 MB Karta pamięci SD 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB x x * Powyższe dane dotyczą wyników testów standardowych. Rzeczywista pojemność zmienia się w zależności od warunków robienia zdjęć oraz ustawień. WYBÓR TRYBU FOTOGRAFOWANIA Tryb automatyczny W trybie automatycznym [ A ] większość ustawień jest nastawianych przez aparat. Wystarczy skierować obiektyw w stronę fotografowanego obiektu, a następnie zrobić zdjęcie. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. -28-

29 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Auto] za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ A ] wskazując na pracę w trybie automatycznym. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku / by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA Aparat w pierwotnym stanie jest nastawiony na tryb automatyczny [ A ]. Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). Tryb zdjęć sportowych Do fotografowania dynamicznych akcji należy wybierać tryb zdjęć sportowych [ ]. Ta funkcja pozwala przechwytywać poruszający się obiekt w sposób ciągły. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić -29-

30 podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Sports] za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ ] wskazując na pracę w trybie zdjęć sportowych. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku /, by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA W trybie zdjęć sportowych [ W trybie zdjęć sportowych [ ] nie można nastawiać czułości ISO. ], tryb pracy lampy błyskowej jest automatycznie nastawiany na [ ] Flash off (lampa wyłączona). Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). Tryb zdjęć nocnych Przechwytywanie obrazów osób z wykorzystaniem trybu scenerii nocnej [ ] pomaga wprowadzić naturalną równowagę bieli pomiędzy głównym obiektem a tłem. Postaci osób na tle wieczornego nieba lub w scenerii nocnej są oświetlane światłem lampy błyskowej podczas gdy tło jest przechwytywane przy długim czasie otwarcia migawki, aby zapobiec efektowi zamglenia -30-

31 i sprawić, by zarówno osoby jak i tło wyglądały w sposób zgodny z naświetleniem. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Night Scene] (sceneria nocna) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ nocnych. ] wskazując na pracę w trybie zdjęć 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku /, by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA W trybie scenerii nocnej [ ] lampa błyskowa automatycznie wykrywa warunki oświetleniowe otoczenia. Jeżeli jasność otoczenia jest słaba, lampa błyskowa zapala się w sposób przewidziany dla redukcji czerwonych oczu [ ]. W trybie scenerii nocnej [ ] nie można nastawiać czułości ISO. Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). Tryb zdjęć portretowych Robienie zdjęć w trybie zdjęć portretowych [ główny obiekt wygląda ostro i wyraźnie przy ] pomaga tworzyć portrety, na których niewyraźnych szczegółach tła. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku -31-

32 /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Portrait] (portret) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ ] wskazując na pracę w trybie zdjęć portretowych. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku /, by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA W trybie zdjęć portretowych [ ] nie można nastawiać czułości ISO. W trybie zdjęć portretowych [ ] na ciemnym tle lub w nocy, domyślny tryb pracy lampy błyskowej to redukcja czerwonych oczu [ ]. Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). Tryb zdjęć krajobrazowych Robienie zdjęć w trybie zdjęć krajobrazowych [ ] pozwala na przechwytywanie żywych i rozległych krajobrazów przy zwiększonym natężeniu kolorów i nasyceniu. Tryb zdjęć krajobrazowych[ ] jest wykorzystywany wtedy, gdy odległość do fotografowanego obiektu wynosi od 1,0 m do nieskończoności. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku / -32-

33 . Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Landscape] (krajobraz) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ ] wskazując na pracę w trybie zdjęć krajobrazowych. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku /, by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA W trybie zdjęć krajobrazowych [ W trybie zdjęć krajobrazowych [ ] nie można nastawiać czułości ISO. ], tryb pracy lampy błyskowej jest automatycznie nastawiany na [ ] Flash off (lampa wyłączona). Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). Tryb zdjęć podświetlanych Tryb zdjęć podświetlanych [ ] należy używać, gdy źródło światłą znajduje się z tyłu obiektu, co powoduje zacienienie, lub gdy obiekt znajduje się w cieniu, lecz tło jest jasno oświetlone. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu [Capture] (przechwytywanie) i wybrać [Scene] (sceneria) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 2. Po wprowadzeniu podmenu, wybrać [Backlight] (podświetlenie) za pomocą -33-

34 przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. Monitor LCD wyświetla ikonę [ ] wskazując na pracę w trybie zdjęć podświetlanych. 3. Aby opuścić tryb menu, należy skorzystać z przycisku /, by wybrać [Exit] (zakończ) i nacisnąć przycisk OK. UWAGA W trybie zdjęć podświetlanych [ ], domyślnym trybem pracy lampy błyskowej jest lampa stale włączona [ ]. W trybie zdjęć podświetlanych [ ] nie można nastawiać czułości ISO. Dla pozostałych ustawień takich jak Language (język), Power Off time (czas odłączania zasilania) czy inne, należy wybrać [Setup] (ustawienia) w menu Capture/Video/Playback (Przechwytywanie/Wideo/Odtwarzanie). TRYB FILMOWY Tryb zdjęć filmowych [ ] pozwala na nagrywanie wideoklipów o rozdzielczości 320 x 240 pikseli. 1. Nacisnąć przycisk MODE, by wprowadzić tryb filmowy [ ]. 2. Naciskając przycisk migawki można rozpocząć nagrywanie wideoklipu. 3. Aby zatrzymać nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk migawki. UWAGA -34-

35 W trybie filmowym [ samowyzwalacza. W trybie filmowym [ ] nie można nastawiać rozdzielczości/jakości, ani uruchamiać ], tryb pracy lampy błyskowej jest automatycznie nastawiany na [ ] Flash off (lampa wyłączona). Aby skonfigurować [EV] lub [White Balance] (równowagę bieli), użytkownik musi przejść do menu [Video] (wideo). ODTWARZANIE OBRAZÓW W trybie odtwarzania [ ] można przeglądać, powiększać obrazy lub odtwarzać wideoklipy. Ten tryb umożliwia nawet wyświetlanie miniaturowych obrazów i pokaz slajdów, pozwalając użytkownikowi szybko wyszukać obraz lub odtwarzać obrazy automatycznie jeden po drugim. Odtwarzanie pojedynczego obrazu Odtwarzanie jednego obrazu nieruchomego nas raz. 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Na monitorze LCD pojawi się ostatnio nagrany obraz. 2. Oglądać i wybierać nagrane obrazy za pomocą przycisku /. Aby oglądnąć poprzedni obraz, nacisnąć przycisk. Aby oglądnąć następny obraz, nacisnąć przycisk. -35-

36 UWAGA Aby zakończyć tryb odtwarzania [ ], nacisnąć przycisk MODE. Wskaźnik wydruku [ ] pojawia się na monitorze LCD wyłącznie wtedy, gdy obraz jest przeznaczony do wydruku. Jeżeli brak jest obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci, na monitorze LCD pojawia się komunikat [No image] (brak obrazów). W trakcie odtwarzania nagrane obrazy wydają się być większe niż te widziane na podglądzie w trybie przechwytywania. Powiększanie obrazów Podczas przeglądania obrazów użytkownik może powiększyć wybrany obszar obrazu. Takie powiększenie umożliwia oglądnięcie najdrobniejszych szczegółów. 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Na monitorze LCD pojawi się ostatnia klatka obrazu. 2. Oglądać i wybierać nagrane obrazy za pomocą przycisku /. 3. Powiększyć obraz naciskając przycisk OK. Jednokrotne naciśnięcie przycisku OK powiększa obraz 2X. 4. Aby wybrać obszar przeznaczony do powiększenia skorzystać z przycisków / / /. 5. Aby przywrócić normalne wyświetlanie ze stanu 4-krotnego powiększenia, należy nacisnąć przycisk OK. -36-

37 UWAGA Każde naciśnięcie przycisku OK przełącza stopień powiększenia cyklicznie: 1X 2X 3X 4X 1X. Podgląd dziewięciu obrazów na raz Ta funkcja pozwala na jednoczesne przeglądanie dziewięciu miniaturowych obrazów na monitorze LCD tak, by można było szybko wyszukać szczególny obraz. 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU. 3. Za pomocą przycisku / wybrać [Thumbnails] (miniaturki). 4. Nacisnąć przycisk OK a na monitorze LCD pojawi się dziewięć miniaturowych obrazów. (Zakładając, że w pamięci zostało nagrane dziewięć lub więcej obrazów). 5. Za pomocą przycisku / / / przesuwać kursor, by wybrać obraz, który ma być wyświetlony w normalnym rozmiarze. 6. Nacisnąć przycisk OK, by wyświetlić wybrany obraz na pełnym ekranie. -37-

38 Przeglądanie wideoklipów W celu przeglądnięcia nagranych wideoklipów należy przeprowadzić poniższe czynności: 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. 2. Za pomocą przycisku / wybrać wideoklip, który chce się oglądnąć. Automatyczne odtwarzanie (Pokaz slajdów) Funkcja pokazu slajdów umożliwia użytkownikowi automatyczne odtwarzanie obrazów po kolei jako pokaz slajdów. Jest to bardzo użyteczna i widowiskowa funkcja służąca do przeglądania zapisanych obrazów oraz do prezentacji. 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Następnie nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu Playback (odtwarzanie). 2. Wybrać [Slide Show] (pokaz slajdów) za pomocą przycisku /, następnie nacisnąć przycisk OK by wprowadzić podmenu. 3. Za pomocą przycisku / ustawić odstęp czasowy odtwarzania i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. Rozpocznie się pokaz slajdów. Obrazy będą wyświetlane na monitorze LCD jeden po drugim, z ustalonym odstępem czasowym. Aby zatrzymać wyświetlanie pokazu -38-

39 slajdów, należy nacisnąć przycisk OK. UWAGA Aby zakończyć tryb automatycznego odtwarzania (pokaz slajdów), można nacisnąć przycisk MENU. Zabezpieczanie obrazów Ta funkcja pozwala użytkownikowi zabezpieczać nagrane obrazy przed przypadkowym wykasowaniem. 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Następnie nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu Playback (odtwarzanie). 2. Wybrać [ Protect ] (zabezpiecz) za pomocą przycisku / i nacisnąć przycisk OK. 3. Można wybrać zabezpieczenie pojedynczego obrazu lub wszystkich obrazów jednocześnie, za pomocą przycisku / i nacisnąć przycisk OK. [Single] (pojedynczo): Zabezpiecza jeden obraz za jednym razem [All] (wszystkie): Zabezpiecza wszystkie obrazy za jednym razem 4. Wybrać [ Unlock ] (usuń zabezpieczenie) lub [ Lock ] (zabezpiecz), za pomocą przycisku /. [Unlock] (usuń zabezpieczenie): Usuwa zabezpieczenie chronionego obrazu. [Lock] (zabezpiecz): Zabezpiecza wybrany obraz lub wszystkie obrazy. 5. Nacisnąć ponownie przycisk OK, by potwierdzić ustawienia. -39-

40 KASOWANIE OBRAZÓW Kasowanie obrazów/wideoklipów pojedynczo Użytkownik może wykasować przechwycony obraz lub nagrany wideoklip. 1. Naciskać w sposób ciągły przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Na monitorze LCD pojawi się ostatnia klatka obrazu. 2. Oglądać i wybierać niepożądane obrazy za pomocą przycisku /, następnie nacisnąć przycisk MENU. 3. Wybrać [Delete] (usuń) za pomocą przycisku / i nacisnąć przycisk OK. 4. Użyć przyciski /, by wybrać [Single] (pojedynczo) i nacisnąć przycisk OK. 5. Użyć przyciski /, by wybrać [Execute] (wykonaj) i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić wykasowanie. Aby anulować czynność, wybrać [Cancel] (anuluj). 6. Kontynuować wykasowywanie, jeśli trzeba. Jeżeli wszystkie obrazy zostały wykasowane, pojawi się komunikat [No Image] (brak obrazów). Aby zakończyć kasowanie, nacisnąć ponownie przycisk MODE. -40-

41 UWAGA Proszę pamiętać, że nie można przywrócić wykasowanych obrazów. Należy wykazywać szczególną uwagę podczas kasowania plików. Zabezpieczone obrazy nie mogą zostać wykasowane za pomocą funkcji kasowania. Kasowanie wszystkich obrazów/wideoklipów 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Następnie nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu Playback (odtwarzanie). 2. Wybrać [Delete] (usuń) za pomocą przycisku / i nacisnąć przycisk OK. 3. Użyć przyciski /, by wybrać [All Images] (wszystkie obrazy) i nacisnąć przycisk OK. 4. Użyć przyciski /, by wybrać [Execute] (wykonaj) i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić wykasowanie. Aby anulować czynność, wybrać [Cancel] (anuluj). UWAGA Proszę sobie zdać sprawę, że nie można przywrócić wykasowanych obrazów. Należy wykazywać szczególną uwagę podczas kasowania plików. Zabezpieczone obrazy nie mogą zostać wykasowane za pomocą funkcji kasowania. Jeżeli jest założona karta pamięci SD, obrazy i wideoklipy nagrane na karcie pamięci będą wykasowywane najpierw. -41-

42 Formatowanie karty pamięci SD lub pamięci wewnętrznej To urządzenie formatuje pamięć wewnętrzną (lub kartę pamięci) jednocześnie kasując wszystkie zapisane obrazy i dane. 1. Nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić [Setup] (ustawienia) w dowolnym trybie. 2. Wybrać [Format] (formatuj) za pomocą przycisku /. Nacisnąć przycisk OK, by wprowadzić podmenu. 3. Jeżeli użytkownik zechce sformatować kartę pamięci SD czy pamięć wewnętrzną, powinien wybrać [Execute] (przeprowadź) naciskając przycisk /, następnie nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. Aby anulować czynność, wybrać [Cancel] (anuluj). Po sformatowaniu karty pamięci SD lub pamięci wewnętrznej pojawi się komunikat [No Image] (brak obrazów). UWAGA Zanim rozpocznie się formatowanie karty, należy się upewnić, że karta pamięci SD została prawidłowo założona do aparatu. W celu sformatowania obrazów czy wideoklipów nagranych w pamięci wewnętrznej zaleca się wcześniejsze wyjęcie karty pamięci. Formatując kartę SD na komputerze, dla uzyskania pełnej zgodności należy się upewnić, że NIE wybrano FAT32 jako systemu plików. Karty pamięci sformatowane w systemie plików FAT 32 nie zostaną rozpoznane przez aparat. USTAWIENIA DPOF DPOF (Digital Print Order Format - Format Zapisu Zdjęć Cyfrowych) pozwala użytkownikowi na osadzenie informacji dotyczących wydruku na karcie pamięci SD. -42-

43 Wykorzystując DPOF można wybrać obraz przeznaczony do wydruku, a następnie określić ile wydruków każdego z obrazów chce się uzyskać. Założyć kartę pamięci SD do drukarki zgodnej z DPOF lub oddać kartę do laboratorium fotograficznego przyjmującego karty pamięci. Drukarka zgodna ze standardem odczytuje informacje osadzone na karcie pamięci i drukuje obrazy w określony sposób. Konfiguracja DPOF: 1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MODE, by wprowadzić tryb odtwarzania [ ]. Następnie nacisnąć przycisk MENU, by wprowadzić menu Playback (odtwarzanie). 2. Wybrać [DPOF] za pomocą przycisku / i nacisnąć przycisk OK. 3. Użyć przycisk /, by wybrać [Single] (pojedynczo) lub [All] (wszystkie) i nacisnąć przycisk OK. Opcje podmenu DPOF: [Single] (pojedynczo): Konfiguruje DPOF dla poszczególnego obrazu. [All] (wszystkie): Konfiguruje DPOF dla wszystkich obrazów na raz. 4. Użyć przycisk /, by wybrać [Print Num.] (liczba wydruków) i nacisnąć przycisk OK. 5. Użyć przycisk /, by ustalić liczbę wydruków i nacisnąć przycisk OK. Można ustalić do 9 wydruków dla każdego obrazu. 6. Użyć przycisk /, by wybrać [Print Enable Execute] (przeprowadź udostępnienie drukowania) i nacisnąć przycisk OK. Ta czynność utworzy plik zawierający informacje DPOF. Jeżeli operacja zostanie zakończona, na ekranie zostanie przywrócony tryb odtwarzania. -43-

44 UWAGA W celu wydrukowania obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej, niezbędne jest wcześniejsze skopiowanie obrazów na kartę pamięci SD. Na monitorze LCD zostanie wyświetlona ikona bezpośredniego wydruku [ wybrane obrazy przeznaczone do drukowania. ] wskazując TRYBY MP3 Aparat umożliwia odtwarzanie plików MP3 w dowolnym czasie i miejscu. Odtwarzanie plików MP3 1. Przyłączyć jedną końcówkę konwertera słuchawek do przyłącza USB aparatu. 2. Przyłączyć drugą końcówkę konwertera słuchawek do słuchawek. 3. Zamknąć pokrywę obiektywu. 4. Naciskać w sposób ciągły przycisk migawki, by wprowadzić tryb MP3. 5. Wybrać pożądany plik MP3 za pomocą przycisku /. 6. Nacisnąć przycisk OK, by rozpocząć odtwarzanie muzyki. Nacisnąć ponownie przycisk OK, by przerwać odtwarzanie. -44-

45 Naciśnięcie przycisku OK podczas pauzy przywraca odtwarzanie. 7. Aby zwiększyć natężenie dźwięku, naciskać przycisk, aby je zmniejszyć naciskać przycisk. UWAGA Aby uniknąć wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w trakcie odtwarzania MP3 należy przesunąć przełącznik ostrości w położenie [ ], co zablokuje wszystkie przyciski aparatu. Kasowanie plików MP3 1. W trybie MP3 nacisnąć przycisk MENU. 2. Aby wykasować plik MP3, naciskać przycisk /, by wybrać [Delete] (Kasuj), a następnie nacisnąć przycisk OK. 3. Użyć przycisk /, by wybrać [All MP3] (wszystkie pliki MP3) lub [This MP3] (Ten plik MP3) i nacisnąć przycisk OK. 4. Użyć przyciski /, by wybrać [Execute] (Wykonaj) i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić wykasowanie. Aby anulować czynność, wybrać [Cancel] (Anuluj). -45-

46 BEZPOŚREDNIE PRZYŁĄCZANIE APARATU DO DRUKARKI W CELU DRUKOWANIA OBRAZÓW (FUNKCJA PictBridge) Nawet jeśli użytkownik nie posiada komputera, może podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki, która obsługuje standard PictBridge, by przeprowadzić wybór obrazów i wydruków za pomocą ekranu monitora aparatu i jego przycisków. Obsługa standardu DPOF pozwala użytkownikowi określić, które obrazy chce się drukować i ile kopii każdego z nich powinno być wydrukowane. Przyłączanie aparatu do drukarki Podłączyć jedną końcówkę kabla USB do drukarki zgodnej z PictBridge. Podłączyć drugą końcówkę kabla USB do przyłącza USB aparatu. Następnie włączyć drukarkę i aparat. Wyświetlony zostanie ekran trybu [USB]. Ustawienia i drukowanie obrazu 1. Użyć przycisk /, by wybrać [PictBridge] i nacisnąć przycisk OK. * W celu przesłania obrazów do komputera, wybrać [Disk Drive] (napęd dysku twardego) na tym etapie. 2. Aby zaznaczyć obraz przeznaczony do wydruku, wybrać [Images] (obrazy) z menu PictBridge i nacisnąć przycisk OK. * Jeżeli użytkownik chce wydrukować pojedynczy obraz, powinien wybrać [Single] (pojedynczo) i nacisnąć przycisk OK. Za pomocą przycisku / wybrać obraz i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. -46-

47 * Jeżeli użytkownik chce wydrukować wszystkie obrazy, powinien wybrać [All] (wszystkie) i nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. 3. Wybrać [Print Size] (rozmiar wydruku), by ustawić rozmiar obrazu, który ma być wydrukowany. Te opcje mogą się zmieniać w zależności od typu użytej drukarki. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. 4. Zaznaczyć [Paper Type] (typ papieru), by wybrać typ papieru, jakiego chce się użyć. Te opcje mogą się zmieniać w zależności od typu użytej drukarki. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. 5. Wybrać [Paper Size] (rozmiar papieru), by ustawić rozmiar papieru, który ma być użyty. Te opcje mogą się zmieniać w zależności od typu użytej drukarki. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. 6. Po potwierdzeniu wszystkich ustawień, wybrać [Print] (drukuj), by rozpocząć drukowanie. Jeżeli chce się anulować drukowanie w jego trakcie, należy nacisnąć przycisk OK. Po zakończeniu drukowania, na ekranie pojawia się komunikat Printing complete (drukowanie zakończone). Nacisnąć przycisk OK, by przywrócić menu PictBridge. -47-

48 PRZESYŁANIE NAGRANYCH OBRAZÓW DO KOMPUTERA Użytkownik może dzielić się nagranymi obrazami/wideoklipami z rodziną lub przyjaciółmi poprzez pocztę elektroniczną czy umieszczanie ich na stronie WWW. Przedtem jednak należy przyłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB, a następnie przesłać obrazy/wideoklipy. W celu przesłania obrazów/wideoklipów z aparatu do komputera należy przeprowadzić następujące czynności: Krok 1: Instalacja sterownika USB Krok 2: Przyłączanie aparatu do komputera Krok 3: Pobieranie obrazów, wideoklipów CPU OS Pamięć Wolna przestrzeń na twardym dysku Wymagane urządzenia Wyświetlacz Wymagania systemowe (Windows) Procesor Pentium III 600 MHz lub lepszy OS Windows 98/98SE/ME/2000/XP 32MB (zalecane 64MB RAM) 128MB przestrzeni na twardym dysku Napęd CD-ROM, Dostępny port USB Kolorowy monitor (zalecany 800x600, 24-bit lub lepszy) Wymagania systemowe (Macintosh) PowerPC G3/G4 9.0 lub lepszy 32MB (zalecane 64MB RAM) 128MB przestrzeni na twardym dysku Napęd CD-ROM, Dostępny port USB Kolorowy monitor (zalecany 800x600, 24-bit lub lepszy) -48-

49 Krok 1: Instalacja sterownika USB w komputerach obsługujących Windows Instalacja dla Windows 98 i 98SE Sterownik USB znajdujący się na dołączonej płycie CD-ROM jest przeznaczony wyłącznie dla Windows 98 i 98SE. Instalacja sterownika USB nie jest wymagana przez komputery obsługujące Windows 2000/ME/XP. 1. Założyć dołączoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. 2. Gdy pojawi się ekran powitania, kliknąć na Install USB driver (Instaluj sterownik USB). Przeprowadzić instalację postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. 3. Po zainstalowaniu sterownika USB należy ponownie uruchomić komputer. Instalacja dla MAC OS 9.0 W przypadku systemu operacyjnego Mac OS 9.0 lub lepszego, komputer automatycznie rozpozna aparat cyfrowy i załaduje jego własne sterowniki USB. Krok 2: Przyłączanie aparatu cyfrowego do komputera 1. Włączyć aparat. 2. Podłączyć jedną końcówkę kabla USB do dostępnego portu USB komputera. 3. Podłączyć drugą końcówkę kabla USB do przyłącza USB aparatu. 4. Wyświetlony zostanie ekran trybu [USB]. Użyć przycisk /, by wybrać [Disk Drive] (napęd dysku twardego) i nacisnąć przycisk OK. 5. Wyszukać nową ikonę Removable Disk (dysk wymienny), jaka pojawi się w oknie My Computer (Mój komputer). -49-

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie aparatu cyfrowego 4,2 MP firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, co zapewni jego prawidłową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk "Ustawienia" (ekspozycja) F: Złącze USB

D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk Ustawienia (ekspozycja) F: Złącze USB Informacje o produkcie PL A: Pierścień obiektywu B: Soczewki lornetki C: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk "Ustawienia" (ekspozycja) F: Złącze USB G: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Endoskop Findoo Grip. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 12

Endoskop Findoo Grip. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 12 Endoskop Findoo Grip Instrukcja obsługi Nr produktu: 105638 Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Wkładanie baterii Baterie wkłada się do wnęki, znajdującej się w rączce. Podnieś pokrywę, przesuwając ją w kierunku,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja.

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja. 2 W ZESTAWIE: 1 2 4 1- Kamera 3 2- Uchwyt 3- Ładowarka 4- Instrukcja 3 Przed użyciem: 1. Zaleca się używanie markowych kart microsd (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 2. Przed włożeniem karty do rejestratora

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA \ Środki ostrożności Przed uruchomieniem kamery zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Chroń kamerę przed upadkiem, przegrzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Mini kamera samochodowa Full HD

Mini kamera samochodowa Full HD Mini kamera samochodowa Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery samochodowej Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080

REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080 REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080 INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz na górnej części obudowy urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika DF-S 100 -Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika II. Instalacja filmu w ramce na film Instalacja slajdu w ramce na slajdy 1. Otwórz ramkę na slajdy zgodnie z ilustracją 2. Połóż slajd w miejsce na

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

KOMPATYBILNOŚĆ. Wodoodporna 1080p Full HD. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi.

KOMPATYBILNOŚĆ. Wodoodporna 1080p Full HD. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi. MOBILE ACCESSORIES Instrukcja obsługi v1.0 Aplikacja ismart DV jest kompatybilna ze smartfonami i tabletami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie. Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich: Ten produkt jest

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K 50221 Środki ostrożności 1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami. 2. Trzymaj kamerę z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub innych obiektów emitujących

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq Nr produktu 914694 Strona 1 z 18 Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA HD POLAROID X720

KAMERA HD POLAROID X720 KAMERA HD POLAROID X720 I. Dane ogólne: Skład zestawu: - kamera, - komplet baterii AA, - kabel USB 2.0, - kabel HDMI, - płyta CD-ROM z oprogramowaniem, - pasek na szyję, - instrukcja obsługi. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Kamera samochodowa czyli wideo rejestrator trasy przyda się w wielu sytuacjach. Instalując urządzenie na przedniej szybie

Bardziej szczegółowo

HADRON. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio Roadrunner 500. 1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd urządzenia. Roadrunner 500 PL - 1

HADRON. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio Roadrunner 500. 1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd urządzenia. Roadrunner 500 PL - 1 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania 2. Uchwyt z przyssawką 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 3. Ładowarka samochodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo