The History of KH-KIPPER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The History of KH-KIPPER"

Transkrypt

1 lat

2 Historia firmy KH-KIPPER The History of KH-KIPPER KH-KIPPER powstała w 1997 roku i jej podstawowym produktem były wywrotki. Firma swoją działalność rozpoczęła we współpracy z holenderską firmą Roelofs B.V. z Dalfsen. Po roku 2004 już wyłącznie samodzielnie produkowała bardzo szeroki wachlarz zabudów na samochody ciężarowe, a także pojazdy takie jak przyczepy, wywrotki i naczepy do transportu specjalistycznego. Obecnie firma wytwarza urządzenia, nie tylko dla sektora drogowego i budowlanego, ale także dla sektora komunalnego, wydobywczego czy energetycznego. KH-KIPPER zajmuje się także sprzedażą, montażem i serwisem systemów hydrauliki siłowej, urządzeń hakowych, płyt czołowych oraz żurawi hydraulicznych wraz z odbiorami Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie produkty są oparte wyłącznie na dokumentacji własnego działu konstrukcyjnego. Dzięki temu są w maksymalnym stopniu dopasowane do podwozi, potrzeb rynku i klienta. KH-KIPPER, jako pierwsza polska firma, wprowadziła na rynek własnej konstrukcji wywrotkę trójstronną z burtą hydrauliczną (2000 r.) oraz zabudowę tylnozsypową half-pipe (2003 r.). Każda wyprodukowana w KH-KIPPER wywrotka posiada dokumentację w wersji elektronicznej z listami części umożliwiającą sprawną identyfikację wywrotki w przyszłości oraz wykonanie części KH-KIPPER was established in From the very beginning its core activity has been professional production of tippers. At first, its business activity was started in cooperation with Roelofs B.V. from Dalfsen, The Netherlands. Since 2004 KH-KIPPER has begun to operate independently offering wide range of bodies as well as own design trailers and semitrailers for specialized transport. At present, the company manufactures devices for road, building, mining, public utility and power industry sectors. In addition, the company sells and services hydraulic system installations, hook lifts, snow plough mounting plates and hydraulic cranes with acceptances of the Office of Technical Inspection. All products are based on specification sheets of its own construction department what makes them all to be adjusted not only to the chassis, but also to the needs of the client and to the market. KH-KIPPER is the first Polish company with own constructed tipper body with hydraulically opened sideboard (2000) and HALF-PIPE tipper (2003). Each tipper produced by KH-KIPPER has zamiennych. Umożliwia to stałe udoskonalanie produktów i samego procesu produkcji. Doświadczony dział handlowy jest w stanie dostarczyć produkty KH-KIPPER do każdego kraju Europy i świata. Dzięki dojrzałej konstrukcji i zastosowaniu do produkcji materiałów i komponentów wysokiej jakości, produkty KH-KIPPER cechuje wysoka jakość, trwałość i niezawodność. Produkowane w Kajetanowie k. Kielc zabudowy są wysoko cenione przede wszystkim za sprawdzoną konstrukcję, specyfikację dopasowaną do indywidualnych potrzeb, jakość, bezproblemową eksploatację oraz dobrze zorganizowany i sprawny serwis posprzedażny. e-documentation with part lists that provides efficient production and tipper identification in the future, as well as the spare parts preparation. It also enables constant improvement of products. The Company has a professional sales department thanks to which its products can be delivered to any country in the world. Thanks to strong, mature construction and the use of excellent materials and components KH-KIPPER products are characterised by high quality, durability and reliability. Bodies produced in Kajetanów are not only highly valued for the design adapted to individual needs, quality and failure-free operation, but also well organised and efficient service.

3 Wyprodukowanie pierwszych 16 wywrotek Production of first 16 tippers. Zakup własnych maszyn do ciecia i gięcia stali: gilotyny i prasy krawędziowej, umożliwiających samodzielne cięcie i kształtowanie blach. Purchase of machines for cutting and bending steel: press brake and sheet metal shearing machine for cutting and shaping steel. KH-KIPPER prezentuje własnej konstrukcji wywrotkę trójstronną z burtą boczną otwieraną hydraulicznie. KH-KIPPER presents own construction 3-way tipper with hydraulic board.

4 Wykupienie dzierżawionej hali i przyległych gruntów pozwoliło na dalsze, śmielsze inwestycje Purchase of land and rented production hall provides new investments. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001: Gaining ISO 9001:2000 certification.

5 Rozszerzenie gamy produktów o własnej konstrukcji wywrotkę tylnozsypową HALF-PIPE do transportu materiałów sypkich i masy bitumicznej. Budowa i uruchomienie nowoczesnej hali do produkcji wywrotek Wider range of products with own construction rear half-pipe tipper for transport of loose materials and bituminous mass. Building and launching modern production hall. Zostaje wyprodukowana tysięczna wywrotka Production of thousandth tipper.

6 Podwyższenie kapitału i rozpoczęcie nowych inwestycji The Company s capital increase and launching of new investments Mocna ekspansja na rynki wschodnie Eastern market expansion

7 Uruchomienie trzeciej hali produkcyjnej oraz nowego zakładu w Skarżysku-Kamiennej, doposażenie infrastruktury m. in. nowa lakiernia i śrutownia. Produkcja w ciągu jednego roku przekroczyła 1000 sztuk, z czego połowę wyeksportowano Launching of 3rd production hall and a new factory in Skarżysko-Kamienna, refitting infrastructure in new paint and kibble houses. Production in one year exceeded one thousand units of which half was exported. Uruchomienie robota spawalniczego, zwiększenie produkcji, inwestycje w ogólną poprawę wyposażenia oraz organizację produkcji Introduction of a weld robot, increase in production, investments in equipment and production management.

8 Zakład produkcyjny w Kajetanowie Plant in Kajetanów. Wprowadzenie nowego typu zabudowy tylnozsypowej half-pipe. Roczna produkcja sięgnęła liczby 1500 sztuk Launch of a new HALF-PIPE tipper. Production reaches about 1500 units in one year.

9 Wprowadzenie nowych produktów: przyczepy budowlane off-road i inne specjalistyczne zabudowy na podwozia 3,5-6,5 t DMC Powrót do wcześniej oferowanych produktów: zabudowy skrzyniowe stałe przyczepy skrzyniowe hakowce 2009 Launch of new products: off-road tipping trailers and other special trailers, light duty tippers for 3,5-6,5T. Return to previously offered products: fixed bodies ZSA, fixed trailers, hooklifts. KH-KIPPER dostaje medal Targów Autostrada Polska oraz nagrodę Ministra Infrastruktury za nowy produkt - wywrotkę trójstronną W3H z hydraulicznie sterowanym dachem aluminiowym KH-KIPPER awarded by Autostrada Fairs & Minister of Infrastructure for a new product 3 way tipper W3H with a hydraulic aluminium roof.

10 Wprowadzenie nowych rozwiązań w zabudowach w celu poprawy ich funkcjonalności oraz obniżenia wagi: 2009 Introduction of new solutions in tipper s construction to improve their functionality and to reduce tipper s weight: przyczepy niskopodwoziowe do przewozu maszyn low-bed trailers for machine transport, wywrotki ze skrzyniami aluminiowymi tippers with aluminium bodies. Duże dostawy wywrotek do budowy oraz utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce Large number of deliveries for construction and maintenance of road infrastructure in Poland.

11 Mocna ekspansja w sektorze energetycznym i komunalnym Strong expansion in power industry and in public utility sectors. Udział w Targach Bauma w Monachium Participation in Bauma Fairs in Munich.

12 Uzupełnienie oferty o nową linię zabudów 2- i 3-stronnych z burtą hydrauliczną hydroboard, 4-osiowe przyczepy niskopodwoziowe z obrotnicą, przyczepy kłonicowe do transportu dłużycy, montaż żurawi hydraulicznych na ciągnikach siodłowych 6x Introduction of new line 2 and 3 way tippers, 4 axle low-bed trailers with turntable, trailers for logs and pipes transport, mounting of hydraulic cranes on 6x4 chassis. Premiera nowej wywrotki tylnozyspowej W1C dedykowanej klientom z Europy Wschodniej. Realizacja zamówienia dla firmy Mota-Engil. Realizacja zamówienia dla firmy Eurovia New rear tipper W1C dedicated to clients from eastern Europe. Delivery for Mota-Engil. Delivery for Eurovia.

13 Wyróżnienie Targów Autostrada-Polska za uniwersalną przyczepę-wywrotkę typ P2TN z obniżoną wysokością podłogi i najazdami chowanymi w ramie The jury of Autostrada Polska awarded a diploma to KH-KIPPER for tandem low-bed trailer P2TN with aluminium ramps hidden in the frame Poprawa organizacji, jakości produkcji oraz inwestycje w infrastrukturę: nowa hala serwisowa strefa technologiczna na lakierni Improvement in work organization and quality of products. Investments in infrastructure of the company: new service hall technological zone in paint shop.

14 Wyróżnienie na Targach Autostrada-Polska za udoskonalenie produktu - wywrotki z burtą hydrauliczną otwieraną na 180⁰ The jury of Autostrada Polska awarded a diploma to KH-KIPPER for improvement of 3 way tipper W3H with hydroboard opening 180 down. Eksport sięga ok 80% produkcji. Infrastruktura Zakładu Produkcyjnego Export reaches 80% of KH-KIPPER production. Infrastructure of factory.

15 Jubileusz 15-lecia KH-KIPPER w Centrum Kongresowym Targi Kielce th year anniversary celebration at Targi Kielce Conference Centre. Jubileusz 15-lecia KH-KIPPER: wieloletni partnerzy i pracownicy nagrodzeni statuetką Współtwórca sukcesu KH-KIPPER th year anniversary celebration: long-standing partners and workers received statuettes Co-creator of KH-KIPPER Success.

16 Zespół / Team Nagrody i wyróżnienia / Prizes and awards Konstanty Kamionka Prezes President Andrzej Kamionka Wiceprezes/Dyrektor Handlowy Vice President/Sales Director Zofia Aleksandrowicz - Kamionka Dyrektor Finansowy Financial Director Anna Biel Asystent Zarządu Board Assistant Tomasz Biel Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Director of the Factory Sławomir Berniker Dyrektor Techniczny Technical Director Małgorzata Ludwicka Główna księgowa Chief Accountant Tomasz Kasperkiewicz Sprzedaż/Sales Łukasz Karczewski Sprzedaż/Sales Mariusz Zasoniewicz Sprzedaż/Sales Łukasz Glica Sprzedaż/Sales Tomasz Miśta Produkcja/Production Tomasz Sornat Zaopatrzenie Purchasing Dawid Bieniek Przygotowanie Produkcji Production preparation Damian Sidło Serwis/Service Tomasz Łazarski Dział konstrukcyjny Construction Department Władysław Michalczyk Inwestycje Investments Jarosław Gozdur Kontrola Jakości Quality Control Marcin Zaliński Zakład Skarżysko Skarżysko Factory Robert Komorowski Produkcja/Production Rafał Wójcik Logistyka/Logistics

17

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2014 Annual Report 2014

raport roczny 2014 Annual Report 2014 raport roczny 2014 Annual Report 2014 2 Rozszerzona Rzeczywistość. Gdy zobaczysz ten znak, zeskanuj go telefonem lub tabletem. Augmented Reality. When you see this sign, scan it with your mobile device.

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Innovation in kuyavian-pomeranian 2013

INNOWACJE W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Innovation in kuyavian-pomeranian 2013 INNOWACJE W KUJAWSKO-POMORSKIEM Innovation in kuyavian-pomeranian 2013 Spis treści AM2M... 6 Optiguard... 8 Huta Szkła TUR... 10 Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny... 12 Zakład Energoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Fundusze Europejskie dla "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Według Michaela Portera: "Klastry

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo