Ustawa o kierujących pojazdami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o kierujących pojazdami"

Transkrypt

1 e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Ustawa o kierujących pojazdami ujednolicona ustawa o kierujących pojazdami z oznaczonymi najnowszymi zmianami porady ekspertów dotyczące nowych przepisów drogowych taryfikatory mandatów i punktów karnych

2 Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) ; Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktorzy merytoryczni: Anita Jackiewicz, Łukasz Sobiech DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) , ; Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. ISBN Wydanie II/2013 kwiecień 2013 r.

3 Spis treści Porady ekspertów...5 Czy można stracić prawo jazdy za złamanie kilku przepisów jednocześnie...5 Czy zmieniła się sytuacja kursantów w trakcie egzaminu na motocykl...5 Czy zmienił się egzamin teoretyczny na prawo jazdy...6 Czy młodzi kierowcy będą musieli bardziej uważać...7 Czy zmienił się wiek uzyskania uprawnień dla motocyklistów...8 Jak długo będzie ważne nowe prawo jazdy...9 Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy...10 Jak uzyskać kartę rowerową Czy mogę zmniejszyć liczbę punktów karnych...12 Czy muszę zawiadomić urząd, o utracie prawa jazdy...13 Czy uzyskanie prawa jazdy jest wyłączone przez przepisy...14 Czy uniknę egzaminu sprawdzającego kwalifikacje...15 Czy mogę anulować punkty karne za udział w szkoleniu...15 Czy policjant ma teraz zakaz dawania pouczeń...16 Czy ośrodki szkolenia kierowców mogą uczyć przez internet...17 Jakie kwalifikacje muszę spełniać jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego...18 Czy podczas jazdy quadem muszę używać kasku...19 Czy muszę uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych...19 Czy starosta ma większą kontrolę nad jakością szkoleń Czy do centralnej ewidencji trafią informacje o złych instruktorach...21 Czy odzyskam zatrzymane prawo jazdy...22 Czy stracę prawo jazdy po popełnieniu trzech wykroczeń...23 Czy mogę założyć ośrodek szkolenia kierowców Czy starostwo musi automatycznie kierować na badania...25 W jakim wieku mogę zrobić prawo jazdy na ciągnik Co zmieni się w przepisach...27 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami...31 Rozdział 3. Wydawanie praw jazdy...37 Rozdział 4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami... 46

4 Rozdział 5. Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie...53 Rozdział 6. Instruktorzy i wykładowcy...61 Rozdział 7. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej Rozdział 8. Nadzór nad szkoleniem Rozdział 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych Rozdział 10. egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji...81 Rozdział 11. Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji Rozdział 12. Badanie lekarskie Rozdział 13. Badanie psychologiczne Rozdział 14. Okres próbny Rozdział 15. Nadzór nad kierującym Rozdział 16. Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne Rozdział 17. Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym Rozdział 18. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy Rozdział 19. Wymiana praw jazdy Rozdział 20. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Indeks rzeczowy ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Ustawa z dnia o zmianie ustawy o kierujących pojazdami projekt Ustawa z dnia o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw projekt

5 Porady ekspertów Czy można stracić prawo jazdy za złamanie kilku przepisów jednocześnie W ostatnim czasie zostałem ukarany przez policję mandatem i dużą liczbą punktów karnych za przekroczenie prędkości i wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. Czy nowe przepisy wprowadzają ograniczenia w karaniu punktami karnymi? Obecnie gdy jeden czyn narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji kierowców naruszających przepisy uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów karnych. I tak np., jeśli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km (10 pkt) i jednocześnie wyprzedzał przed przejazdem rowerowym (10 pkt), i równocześnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście (6 pkt), to policjant ma prawo wpisać na jego konto 24 punkty karne. Dopiero od wejścia w życie art. 98 ustawy o kierujących pojazdami zmienią się też zasady karania punktami. Kiedy kierowca za jednym razem popełni kilka wykroczeń, policja będzie mogła mu naliczyć maksymalnie 10 punktów karnych. Zmiany w tym zakresie miały obowiązywać od 19 stycznia 2013 r. Jednak w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r.) na mniej restrykcyjne traktowanie przez policjantów kierowcy będą musieli jeszcze poczekać. Zgodnie z nowymi przepisami nowe rozwiązania w tym zakresie zaczną obowiązywać od 4 stycznia 2016 r. n Art. 98 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). n Art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 82). Czy zmieniła się sytuacja kursantów w trakcie egzaminu na motocykl Dwudziestoletni syn czytelnika zakończył szkolenie i zamierza przystąpić do egzaminu na motocykl. W najbliższych dniach będzie zdawał egzamin. Czy w przypadku uzyskania przez niego ne-

6 6 e-biblioteka Gazety Prawnej gatywnego wyniku, istniej możliwość ponownego zdawania egzaminu na starych zasadach? Tegoroczna nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami nie przewidziała takiej możliwości, chociaż i tak poprawiła sytuację młodych motocyklistów. Zmienione przepisy regulują sytuację osób, które są w trakcie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A (motocykl), a w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają nowych wymagań wiekowych. Zmienione zasady przewidują, że osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2 (co do zasady motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm 3 ), a następnie bez konieczności ukończenia dodatkowego szkolenia mogą po spełnieniu warunków ustawowych przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A. W przypadku osób, które zdały część teoretyczną egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A, ta część egzaminu zostanie uznana jako równoważna części teoretycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2. n Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 82). Czy zmienił się egzamin teoretyczny na prawo jazdy W lutym będę zdawał egzamin na prawo jazdy. Słyszałem, że jego część teoretyczna jest trudniejsza od dotychczasowej. Czy rzeczywiście, tak jest? Przede wszystkim należy pamiętać, że dotychczasowy zakres pytań egzaminacyjnych był powszechnie dostępny. Teraz młodzi adepci czterech kółek nie znają treści pytań, stanowiących podstawę egzaminu teoretycznego. Dodatkowo sam test lepiej odzwierciedla i przygotowuje kierowców do sytuacji i warunków drogowych. Z tych względów poza udzieleniem odpowiedzi na tradycyjne pytania kursanci muszą także odpowiedzieć na pytania dotyczące klipów wideo czy animacji obrazujących najczęstsze problematyczne sytuacje na drodze. Na rozwiązanie egzaminu zdający mają 25 minut. W sumie do rozwiązania mają 32 pytania. Inaczej też wygląda ocena punktowa zadań. Na trzy punkty można liczyć w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania

7 Ustawa o kierujących pojazdami 7 mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdy znaczenie pytania dla bezpieczeństwa będzie niskie kursant za trafne rozwiązanie dostanie tylko jeden punkt. W przypadku pytań mających średnie znaczenie każda pozytywna odpowiedź jest punktowana dwoma punktami. Zła wiadomość dla zdających jest taka, że nie mogą wrócić do pytań, na które udzielili już odpowiedzi. Zaś za nieudzielenie odpowiedzi bądź popełnienie błędu system nie przyzna punków. Łącznie w trakcie egzaminu z części teoretycznej można uzyskać 74 punkty. Aby uzyskać wymarzone prawo jady zdający nie może sobie pozwolić na liczne błędy. Pozytywne zakończenie egzaminu gwarantuje bowiem 68 punktów. Jest to warunek przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego. Warto również pamiętać, że nie opłaca się robić długiej przerwy pomiędzy części teoretyczną i praktyczną. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest bowiem ważny przez okres sześciu miesięcy od dnia jego uzyskania. Po przekroczeniu tego okresu część teoretyczną trzeba powtarzać. Nie zmieniła się za to część praktyczna. Podobnie też jak dotychczas jest ona rejestrowana za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Zapis ten jest przechowywany przez 21 dni od terminu egzaminu. Podobnie też w trakcie egzaminu praktycznego w dalszym ciągu może być obecny instruktor, szkolący zdającego. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek. n Art ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Czy młodzi kierowcy będą musieli bardziej uważać Od dłuższego czasu zapowiadane były zmiany w zakresie bardziej rygorystycznego traktowania kierowców. Czy zmiany w tym zakresie obowiązują od 19 stycznia? Początkowo zgodnie z nową ustawą każdy początkujący kierowca zaraz po tym, jak otrzyma prawo jazdy, miał zostać objęty dwuletnim okresem próbnym. Jeżeli w tym czasie popełniłby dwa wykroczenia, zostałby skierowany na specjalny kurs reedukacyjny, a okres próby byłby mu wydłużony o kolejne dwa lata. Przy trzecim wykroczeniu miał stracić prawo jazdy. W praktyce miało to oznaczać konieczność ponownego odbycia kursu i zdania egzaminu. Te przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero od 4 stycznia 2016 r. Do tego czasu młodzi kierowcy mogą stracić prawo jazdy po przekroczeniu ustalonego limitu punktów. Ten w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy

8 8 e-biblioteka Gazety Prawnej wynosi 20 punktów. Dodatkowo po 4 stycznia 2016 r. początkujący kierowcy przez pierwsze osiem miesięcy okresu próbnego nie będą mogli jeździć szybciej niż 50 km/godz. w terenie zabudowanym i do 80 km/godz. poza nim. Dodatkowo przez pierwsze osiem miesięcy będą obowiązkowo musieli jeździć samochodem z naklejką z zielonym liściem klonowym na tylnej szybie. Ponadto między czwartym, a ósmym miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy kierowca będzie miał obowiązek odbycia dodatkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. n Art ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). n Art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 82). Czy zmienił się wiek uzyskania uprawnień dla motocyklistów W lutym br. kończę osiemnaście lat i od zawsze chciałem mieć prawo jazdy na motor. Słyszałem, że nowe przepisy zmieniły zasady w tym zakresie. Czy rzeczywiście na możliwość uzyskania wymarzonych uprawnień będę musiał poczekać? Nowe przepisy poza zmianą wieku wymaganą do uzyskania uprawnień do kierowania motocyklami (kat. A) z dotychczasowych 18 lat na 24, wprowadziły również nowe kategorie uprawnień. Młodzi adepci dwóch kółek mogą uzyskać prawo jazdy A1 i A2. Te nowe kategorie uprawniają do prowadzenia mniejszych motocykli. Pierwsza z silnikami o mocy do 11 kw, druga o mocy do 35 kw. To jednak nie koniec, aby młody kierowca mógł prowadzić prawdziwy motocykl, musi zdobyć prawo jazdy na małe motocykle w wieku 16 lat lub A2 jeśli skończy 18 lat. Dopiero po następnych dwóch latach będzie miał możliwość ubiegania się o prawo jazdy kat A2 lub A. Miłośnicy motorów, którzy nie posiadali wcześniej prawa jazdy kategorii A1 lub A2 o pozwolenie na prowadzenie tych pojazdów mogą ubiegać się dopiero po ukończeniu 24 lat. Wejście w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami to także zmiany zasad związanych z poruszeniem się po drogach co raz bardziej popularnymi u nas quadami. Zgodnie z nowymi przepisami nowa kategoria AM, umożliwiająca poruszanie się motorowerem, albo quadem zastąpiła dotychczasową kartę motorowerową. Aby ubiegać się o prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć skończone 14 lat. Do zdoby-

9 Ustawa o kierujących pojazdami 9 cia prawa jazdy tej nowej kategorii niezbędne będzie ukończenie specjalnego kursu i zdanie egzaminu państwowego. n Art. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Jak długo będzie ważne nowe prawo jazdy W mediach dużo mówi się o ważności nowego prawa jazdy. Jak zatem zmieniają się przepisy? Nowa ustawa o kierujących pojazdami przewiduje maksymalne okresy ważności prawa jazdy oraz wymagania i warunki, od których wynika możliwość prowadzenia określonego pojazdu. Przykładowo więc prawo jazdy na motor, czy samochód osobowy będzie ważne przez 15 lat. Okres ten będzie krótszy o ile będzie wynikać to z orzeczenia lekarskiego. Przez taki sam okres będzie również ważne prawo jazdy dla motorowerów czy czterokołowców. Równocześnie ustawa przewiduje, że od 4 stycznia 2016 r. prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy wydaje się na dwuletni okres próbny liczony od dnia, w którym został wydany ten dokument. Z kolei prawa jazdy dla pojazdów ciężarowych czy autobusów będą wydawane co do zasady na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Sam okres ważności prawa jazdy w tym przypadku jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu: orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i analogicznego orzeczenia psychologicznego bądź orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i takiego samego orzeczenia psychologicznego na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Dodatkowo tak jak w przypadku pozostałych kategorii niezbędne będzie złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną i uiszczeniu należnych opłat. Inaczej jeszcze będzie wyglądać przedłużanie ważności prawa jazdy dla początkujących kierowców popełniających wykroczenia drogowe. W tym przypadku bowiem starosta od 4 stycznia 2016 r. będzie wydawał decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, bądź o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, nieprzedstawienia wymaganych badań lekarskich.

10 10 e-biblioteka Gazety Prawnej Samo prawo jazdy może również zawierać wymagania lub ogranicznia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy bądź z możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Wymagania lub ograniczenia te mogą dotyczyć stosowania korekty lub ochrony wzroku (słuchu) lub protezy bądź szyny ortopedycznej. Dodatkowo prawo jazdy może przewidywać możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu czy konieczności modyfikacji lub jego specjalnego dostosowania. To jednak nie koniec. Na dokumencie mogą się również znaleźć ograniczenia uprawnień do kierowania wskazanymi pojazdami, konieczność dodatkowego oznakowania pojazdu oraz terminu ważności prawa jazdy. n Art. 13, ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy Słyszałem o możliwości otrzymania międzynarodowego prawa jazdy na samochód osobowy. W jaki sposób mogę je otrzymać? Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej. Podstawą do tego jest posiadanie krajowego prawa jazdy oraz uiszczenie opłaty. Sam dokument międzynarodowy wydawany jest na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy. Równocześnie osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać krajowe prawo jazdy odpowiedniej kategorii po uiszczeniu opłat i zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli zaś prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyjątkowo szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje nieodpłatnie nie zatrzymując prawa jazdy wydanego w państwie wy-

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.30.151 2011-05-21 zm. Dz.U.2011.92.530 art. 2 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 92 2011-10-24 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 124 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 9 2012-02-10 zm. Dz.U.2012.113

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. [1]), [2]) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1. 1) osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Wstęp Procedura ubiegania się o prawo jazdy na samochód osobowy (kategorii B) w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Wprowadzone zmiany w poniższym teksie zaznaczone są kursywą i pogrubieniem W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004) Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1004) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa; tel. 22 60 122 05 fax 22 60 134 97 bpird@policja.gov.pl Informacja dot. zmian wprowadzonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo