Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie rys historyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie rys historyczny"

Transkrypt

1 Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie rys historyczny Drewniany kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie nie jest pierwszą świątynią na tym miejscu. Na temat wcześniejszego kościoła wiadomo jednak niewiele. Można przypuszczać, że był on fundacji rycerskiej i powstał około drugiej połowy XIII wieku, o czym świadczy wymieniający Męcinę wykaz osad Sądecczyzny istniejących przed rokiem Na podstawie zachowanych dokumentów można też stwierdzić, że parafia w Męcinie była wówczas dobrze zagospodarowana i zorganizowana, dosyć zamożna. Pewien obraz męcińskiego kościoła z roku 1608 dają zapiski z wizytacji biskupiej, według których budowla wzniesiona była z drewna modrzewiowego, kryta gontem, ogrodzona, zamykana na dwie bramy. Dzwonnica znajdowała się przed wejściem do kościoła. Brak informacji na temat wystroju wnętrza obiektu związany jest z profanacją świątyni przez Arian, którzy zajmowali ją przez równe czterdzieści lat. Wiadomo tylko, że podczas wspomnianej wizytacji ściany były gołe, z prześwitującymi na wylot szparami, bez dekoracji i obrazów. Prosty strop ozdobiony był starą polichromią a chór nieskomplikowaną balustradą. Belka tęczowa miała kształt trapezu z krzyżem pośrodku, a w prezbiterium znajdowała się mała ambona i dwie proste stalle. Gotycki kościół rozebrano ponieważ był zbyt mały dla powiększającej się wspólnoty parafialnej. W roku 1685 Stanisław Krzesz wybudował własnym kosztem nową, obecną świątynię. Konsekrował ją sufragan krakowski Stanisław Szembek w 1692 roku. Barokowy kościół, wielokrotnie odnawiany i przebudowywany, pierwotnie kryty był gontem blachą pokryto go dopiero w 1909 roku. Wieża kościoła wzniesiona została prawdopodobnie w 1805 roku. Jej konstrukcja i styl wskazują na innego, późniejszego wykonawcę bryła jest

2 niejako doklejona do korpusu kościoła. W roku 1724 poszerzeniu uległa maleńka zakrystia ze skarbcem, w którym na wtórnie użytych deskach zachowała się polichromia zdobiąca niegdyś pierwszy męciński kościół (?). Dobudowa bocznej kaplicy p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa pozostaje w niewątpliwym związku z ufundowanym w Męcinie w roku 1739 bractwem pod tym samym wezwaniem. Według źródeł, w 2 poł. XVIII wieku odnowione zostały ołtarze, a w poł. XIX wieku dokonano renowacji całego kościoła oraz sprawiono wiele cennych rzeczy z jego wyposażenia. Kolejne prace przeprowadzono w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku odrestaurowano wówczas ołtarz główny i organy, wnętrze odmalowano. W latach następnych konserwacji poddawano wybiórczo poszczególne elementy ruchomego wyposażenia świątyni, głównie obrazy i rzeźby. Wiele przedmiotów z oryginalnego wystroju kościoła uległo na przestrzeni wieków zniszczeniu, inne usuwano fundując w ich miejsce nowe. Wokół kościoła do dziś zachowało się też wtórnie otynkowane, oryginalne ogrodzenie świątyni kamienny, pokryty dachówką mur, wzdłuż którego rosną zabytkowe już drzewa. Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie jest budowlą wzniesioną na planie podłużnym, orientowaną, jednonawową, z węższym prostokątnym prezbiterium zamkniętym trójboczną absydą, do którego od strony północnej przylega zbudowana na planie kwadratu mała zakrystia. Od południa do nawy dobudowana jest, połączona z korpusem kościoła arkadą, kaplica boczna, a od zachodu kwadratowa wieża mieszcząca kruchtę z głównym wejściem do świątyni. Ściany kościoła mają konstrukcję zrębowo wieńcową, od zewnątrz oszalowane są pionowymi deskami. Całość spoczywa na podwalinie z kamienia i zaprawy glinianej, na której ułożono kamienną posadzkę. Wieża jest dwukondygnacyjna, zwężająca się ku górze, z pulpitowymi daszkami nadającymi bryle kościoła charakterystyczny kształt. Dzwonnica zwieńczona jest ośmiobocznym, dwuczłonowym, baniastym hełmem z latarnią. Korpus kościoła nakrywa uginającymi się miękko połaciami wysoki, smukły dach siodłowy, od północy wydłużony przysłania zakrystię i skarbczyk. Konstrukcja więźby dachowej nietypowa, prawdopodobnie przebudowywana (?). W połaci dachu od strony południowej znajdują się świetliki tzw. powieki. Pod pokryciem z blachy zachowany wtórny (?) gont. Kościół w Męcinie wzoruje się zatem na tradycyjnych, wykształconych jeszcze w średniowieczu formach stylowych, połączonych z późniejszymi uproszczeniami i rozwiązaniami stosowanymi w wyniku ewolucji rzemiosła. Już w wydłużeniu rzutu poziomego występuje bowiem zjawisko wykraczające poza średniowieczne tradycje ciesielskie zarówno prezbiterium jak i nawa przybierają kształt wydłużonych prostokątów. Drugie nietypowe zjawisko to kształt belki tęczowej. Tym co wyróżnia ją spośród innych, są ukośne zastrzały na końcach, dzięki którym przybiera ona kształt trapezu. Całość zdobi ornamentyka ze stylizowanych, skręconych spiralnie wici akantu. Podobne, nietypowe zastrzały zaobserwować można w konstrukcji więźby dachowej, co może świadczyć o indywidualności kierującego budową mistrza ciesielskiego, poszukującego własnych rozwiązań konstrukcyjnych. Ukształtowanie wnętrza opiera się na rozwiązaniach tradycyjnych. Strop jest płaski i gładki, podczas gdy w innych drewnianych kościołach w tamtym czasie często występują już

3 pozorne sklepienia wzorowane na architekturze murowanej. Jedyne oprócz zakrystii wejście do kościoła prowadzi przez kruchtę w wieży kościelnej. Jest zatem wielce prawdopodobne, że drugie wejście znajdowało się początkowo w miejscu obecnej kaplicy bocznej. Proste, prostokątne obramienie drzwi głównych zastanawia o tyle, że portal prowadzący z prezbiterium do zakrystii, też prostokątny, zakończony jest u góry wycinkiem łuku, w którego kluczu znajduje się kolista tarcza z herbem. Podobne zwieńczenia mają okna męcińskiego kościoła. Zastanawiające jest także niespotykane, rokokowe obramienie arkady prowadzącej do dobudowanej kaplicy bocznej. Ściany i stropy kościoła zdobi figuralno ornamentalna polichromia nieznanego autora. Wielokrotnie odnawiana, wykonana została w 1888 roku, przysłaniając wcześniejsze nawarstwienia malarskie. Sceny figuralne usytuowane są na stropach świątyni, ściany zdobią patronowe motywy ornamentalne. Na stropie prezbiterium jest to przedstawienie Trójcy Świętej, połączone z ukośną kratką z motywami rozetek i liściastych gałązek na ścianach. Patronowa dekoracja ścian w nawie kościoła jest znacznie bogatsza kratka tworzy tu pola o kształcie czworoliścia ze stylizowanymi liliami lub liściami ułożonymi w krzyże. Na suficie widnieje przedstawienie Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Oryginalna polichromia kaplicy bocznej opiera się na prostych, płycinowych podziałach ścian i stropie z przedstawieniem Chrystusa w Ogrojcu. Zasadnicze wyposażenie kościoła stanowią cztery ołtarze. Późnobarokowy ołtarz główny ufundowany w 1697 r. przez ówczesnego proboszcza, poświęcony jest Chrystusowi Bolejącemu. Jest to ołtarz jednokondygnacyjny z bramkami, mensą z antependium w formie ramy i figurami aniołów po bokach nastawy. Przełamane belkowanie stanowi podstawę pod promienistą glorię z symbolem Ducha Świętego i dwoma puttami po bokach w zwieńczeniu całego retabulum. Po obu stronach nastawy ołtarzowej, na tle uszaków w formie suchego, skręconego akantu, znajdują się zakończone półkoliście bramki z malowanymi drzwiczkami, zwieńczone rzeźbami aniołów trzymającymi narzędzia męki pańskiej. W ołtarzu głównym umieszczone są dwa obrazy o tematyce pasyjnej. Pierwszy, olejny na desce z datą 1648, przedstawia półobnażonego Chrystusa z czerwonym, opadającym płaszczem i koroną cierniową na głowie. Zbawiciel z półotwartymi ustami, palcami obydwu dłoni ukazuje głęboką ranę na prawym boku. Drugi obraz, przesuwny, XX wieczny, również wykonany w technice olejnej na podłożu drewnianym, przedstawia opłakiwanie Chrystusa przez Marię i aniołów. Skromniejsze ołtarze boczne, datowane na przełom wieków XVII i XVIII, poświęcone są św. Antoniemu Pustelnikowi patronowi kościoła i Matce Bożej Różańcowej, niegdyś Dzikowskiej. Ołtarz Serca Pana Jezusa w kaplicy bocznej reprezentuje styl rokoko. Dekoracyjna, architektoniczna struktura retabulum flankowana jest wiszącymi po obu jej stronach rzeźbami świętych Ignacego Loyoli i Jakuba Apostoła. Wystroju wnętrza świątyni dopełnia XVIII wieczna, wisząca ambona z rzeźbami czterech Ewangelistów i wizerunkiem Chrystusa Dobrego Pasterza oraz chór muzyczny w formie empory z balustradą i neorenesansowym prospektem organowym. Ruchome wyposażenie kościoła stanowi ciekawa kolekcja malarstwa tablicowego i sztalugowego oraz rzeźby i rzemiosła artystycznego; XVI wieczny obraz z przedstawieniami św. Rodziny i męczeństwa św. Wojciecha, XVII wieczne wizerunki św. Barbary, św. Jana Kantego, św. Jerzego walczącego ze smokiem, Ecce Homo i Acheiropita, XVIII wieczna seria

4 dwunastu temperowych obrazów z Chrystusem Błogosławiącym i apostołami, oraz przedstawienia Matki Boskiej Dzikowskiej, św. Stanisława Kostki, św. Tekli, św. Anny Samotrzeciej, św. Rocha, św. Antoniego Pustelnika, św. Dyzmasa, św. Sebastiana, św. Wawrzyńca i św. Andrzeja. Wolnostojące rzeźby to XVII i XVIII wieczne krucyfiksy oraz barokowa figura św. Jana Nepomucena. Całości dopełnia XVII wieczna, drewniana chrzcielnica, XVIII wieczne rokokowe konfesjonały, ławki i liczne drewniane lichtarze, XVIII wieczne, kryształowe żyrandole, a także XIX wieczne stacje drogi krzyżowej, a w zakrystii również barokowy lawaterz z narożną szafeczką i wiele, wiele innych. Kościół św. Antoniego Opata w Męcinie jest sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. W każdy czwartek o (w sezonie letnim) jest tutaj sprawowana Eucharystia przy licznym udziale wiernych. Obecnie trwa gruntowny remont świątyni. Kościół zabytkowy jest włączony do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jest udostępniony zwiedzającym, czy też nawiedzającym go, by sie w nim modlić. Przewodnikiem jest pani Ewa Pociecha.

5

6

7

8

KOŚCIOŁY I CMENTARZE

KOŚCIOŁY I CMENTARZE KOŚCIOŁY I CMENTARZE Na terenie miasta i gminy Muszyna znajduje się 13 kościołów wyznania rzymsko-katolickiego, z czego 10 jest dawnymi cerkwiami grecko-katolickimi a tylko 3 zostały wybudowane jako kościoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY Wojnę przetrwały partie murów obwodowych, do wysokości gzymsu wieńczącego, ze szkarpami, z wyjątkiem trzech przęseł od strony północnej. Ocalała też większość

Bardziej szczegółowo

Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce

Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 8, 2000 ISSN 1425 1922 Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce Et erit sepulchrum eius gloriosum 1 1. Wstęp Wśród wielu miejsc pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego

Bardziej szczegółowo

SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE

SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE 1 SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej. W serii ukazały się: 2 ŚLADAMI KOMOROWSKICH PO SUCHEJ BESKIDzKIEJ 1 SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE 3 ZESPÓŁ ZAMKOWO- -PARKOWY 1 SUCHA BESKIDZKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

SPACERKIEM PO RADOMIU

SPACERKIEM PO RADOMIU zabytki historia kultura SPACERKIEM PO RADOMIU INFORMATOR TURYSTYCZNY Wydawca: Gmina Miasta Radomia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Autor tekstu: Ewa Kutyła Zdjęcia: Remigiusz Kutyła, Ewa Kutyła,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009

Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009 Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009 DRODZY PARAFIANIE! śycia. Otrzymujecie pierwszy numer jubileuszowy naszej gazetki parafialnej Drzewo Oto siedemset lat temu w

Bardziej szczegółowo

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba Apostoła SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA WYDAWNICTWO «CZUWAJMY» Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik świętokrzyskie w w w.piek ny wschod.pl świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna Chęciny Jaskinia Raj Dąb Bartek Święty Krzyż Kielce Świętokrzyski Park Narodowy Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ Dr Marzena Królikowska Dziubecka Warszawa 2007 Podstawowe pojęcia z zakresu architektury Apsyda (absyda) - pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy, trójliścia,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba S t r o n a 1 S t r o n a 2 Regina Madej-Janiszek Mazowiecka Droga św. Jakuba Wstęp i zdjęcia Kamila Pasławska Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego S t

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich Park o powierzchni ponad 12 ha założono w poł. XIX w. Ma ona charakter krajobrazowego ogrodu angielskiego. W pałacu znajduje się 228 różnych pomieszczeń, z czego ok. 100 było używanych przez właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz

Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz 1 Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz Przewodnik Pielgrzyma Tekst: Dagobert Drost Współpraca: ks. Andrzej Loranc proboszcz parafii w Szczyrku ks. Stanisław Pindel proboszcz parafii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 I CEL OPRACOWANIA Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki, jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach

Bardziej szczegółowo

Od socrealizmu do postmodernizmu

Od socrealizmu do postmodernizmu Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy Przewodnik po szlaku miejskim Tekst i wybór zdjęć Maria Lipok-Bierwiaczonek Tychy 2011 Publikacja powstała w ramach projektu pn. System oznakowania

Bardziej szczegółowo

Nr 1(14)2009 styczeń-luty

Nr 1(14)2009 styczeń-luty Archeologia Etnografia Historia Język Kulinaria Tradycja Zabytki ISSN 1898-6579 Czasopismo bezpłatne Nr 1(14)2009 styczeń-luty Podkarpackie muzea tekst Anna Garbacz Wirtualne oblicze muzeum Stalowowolskie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Archidiakońska 11. obecnie/currently, plac po farze

Archidiakońska 11. obecnie/currently, plac po farze Archidiakońska 11 obecnie/currently, plac po farze Archidiakońska 11 obecnie/currently, Plac Po Farze Dawny numer policyjny / Former police number: 111 Numer hipoteczny / Morgage number: 73/711 bądź 711

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/239/09 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE. z dnia 29 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/239/09 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE. z dnia 29 września 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 206 21153 Poz. 3550 3550 UCHWAŁA Nr XXIX/239/09 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Spacery ulicami Chorzowa

Spacery ulicami Chorzowa Adam Lapski Spacery ulicami Chorzowa (Monografia ulic miasta z opisem zabytków i miejsc godnych uwagi) Chorzów 2014 Wykaz skrótów bibliograficznych ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ROD

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 Spis treści: I Obszar i czas planu rozwoju regionalnego...4 II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdroŝeniem planu...4

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo