BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY: Na wsparciu Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a główne indeksy zeszły w rejon wsparć wynikających z ostatnich lokalnych minimów, jak i luk hossy. Są to naturalne poziomy wsparcia, które winny wieńczyć korektę wcześniejszych wzrostów, co z kolei winno przełoŝyć się na start kolejnej fali wzrostowej. Potwierdzeniem takiej interpretacji w przypadku WIG-u będzie sforsowanie 48411, natomiast w przypadku WIG-20 istotną rangę przywiązuję do Sforsowanie tego poziomu winno zapowiadać atak na strefę , gdzie znajdują się ostatnie lokalne maksima. Wcześniej jednak, będę zwracał uwagę na 2819, gdzie znajduje się obecnie średnia z 15 sesji, która powstrzymała wzrost w rejonie Wczorajszy spadek moŝe być interpretowany jako wyraz rozczarowania brakiem sforsowania oporu i z tego względu część inwestorów wolała zredukować udział akcji w portfelach inwestycyjnych. Optycznie (ładne, krótkoterminowe flagi) większe szanse przypisuję pozytywnym scenariuszom, ale nie ukrywam, iŝ wskazania wynikające ze średnich ruchomych są równieŝ dla mnie waŝne, co wynika z faktu, iŝ wskazania są arbitralne i bardziej wygładzone. Myślę, Ŝe dzisiejsza sesja winna pokazać, do których narzędzi rynek przywiązuje obecnie większą wagę. W przypadku sforsowania 2830 przez WIG-20 będę oczekiwał na test zakresu , a w przypadku silniejszego ruchu podaŝ winna ujawnić się na 2863 lub teŝ na W dalszym ciągu kluczowe znaczenie dla indeksu ma poziom 2916 i pokonanie tego oporu jest konieczne, by myśleć o ataku na kwietniowe maksimum na NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2884, a przełamanie tego poziomu odczytam jako wyraz słabości kupujących, co z kolei winno przełoŝyć się na test ostatniego minimum na W przypadku silniejszego spadku popyt winien pojawić się na 2730 lub teŝ na Tomasz Jerzyk o BIULETYN PORANNY 7 LIPCA zmiana WIG ,4-0,75% WIG 48200,7-0,78% mwig ,6-0,81% WIG-Banki 6813,0-0,42% WIG-Budowl 4369,1-0,50% WIG-Info 1236,2-1,13% WIG-Media 3314,8-1,55% WIG-SpoŜ. 4182,5-1,52% WIG KOMENTARZ TERMINOWY: Naruszenie waŝnej zapory popytowej Za istotny sygnał techniczny wskazujący na umacnianie się obozu kupujących uznałbym zanegowanie bardzo precyzyjnie działającej ostatnio górnej median line. O ponownym kupnie kontraktów pomyślałbym natomiast dopiero w sytuacji wybicia się FW20U11 ponad zakres znanej nam juŝ zapory podaŝowej Fibonacciego: pkt. Patrząc jednak na ostatnie, chwilami naprawdę Ŝałosne poczynania byków trudno na tym etapie rozwoju wydarzeń zakładać, Ŝe kupującym uda się w najbliŝszym czasie sforsować barierę podaŝową: pkt. Jedynym czynnikiem przemawiającym w tej chwili za moŝliwością wykrystalizowania się na rynku ruchu odreagowującego jest tak naprawdę obrona wczorajszego wsparcia Fibonacciego: pkt. Warto w tym kontekście nadmienić, Ŝe jeśli rzeczywiście doszłoby do wzrostu aktywności popytu (a teoretycznie powinno, gdyŝ gdy opracowuję komentarz umacniają się kontrakty na US Futures), to pierwszym testem poziomu aktywności byków będzie właśnie wynik konfrontacji w rejonie wspomnianej juŝ górnej median Line, gdzie wypada takŝe zniesienie 38.2% całego poprzedniego ruchu korekcyjnego (poziom 2792 pkt). Następstwem zanegowania skonstruowanej w tej sposób zapory podaŝowej powinien być zatem test kluczowego zakresu oporu: pkt. W przypadku nie utrzymania naporu podaŝy przez strefę: pkt zwróciłbym natomiast uwagę na kolejny węzeł popytowy Fibonacciego: pkt. Tak jak podkreślałem w swoich wczorajszych opracowaniach online, o otwarciu krótkich pozycji pomyślałbym dopiero z chwilą sforsowania w/w przedziału wsparcia. Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować, Ŝe około poprowadzę dzisiaj szkolenie internetowe z technik Fibonacciego w połączeniu z nowymi typami zleceń OTO, OCO oraz TS. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w Inwestorze Online w zakładce Centrum informacji. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) mwig EURPLN 5 4,5 4 3, S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA: Niewielkie zmiany Środowa sesja przyniosła niewielkie zmiany głównych amerykańskich benchmarków. Podobnie jak wczoraj za oceanem widoczne było uspokojenie nastrojów po serii ubiegłotygodniowych wzrostów. W oczekiwaniu na czerwcowy odczyt wskaźnika ISM dla usług, indeksy w USA otworzyły się nieznacznie poniŝej poziomów wtorkowego zamknięcia. Obóz popytowy zdołał jednak wyprowadzić benchmarki nad kreskę i zakończyć dzisiejsze notowania na niewielkich plusach. Ostatecznie S&P500 wzrósł o 0,1% do 1.339,22 pkt., Dow Jones Industrial zwyŝkował o 0,45% do ,02 pkt., a Nasdaq Composite zakończył dzień na poziomie 2.834,02 pkt. (+0,29%). Amerykańscy inwestorzy wykazali dziś duŝą odporność na serię niesprzyjających doniesień. Przed startem sesji opublikowany został raport firmy Challenger, Gray & Christmas, zgodnie z którym liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu po raz pierwszy od lutego (5,3% r/r, 12% m/m). W centrum uwagi uczestników rynku znalazł się dziś odczyt indeksu ISM dla usług za czerwiec. Niestety opublikowana wartość nie mogła wywołać takiego optymizmu, jaki dominował w ubiegły piątek po zaskakująco dobrym odczycie ISM dla amerykańskiego przemysłu. Wskaźnik ISM dla usług spadł do 53,3 pkt. z 54,6 pkt. w poprzednim miesiącu i okazał się nieco słabszy od konsensusu rynkowego. Z kolei indeks aktywności biznesowej, jedna ze składowych ISM, spadł do 52,4 pkt., co oznacza wartość najniŝszą od stycznia 2010 r. Dzisiejszy odczyt jednoznacznie pokazuje, Ŝe aktywność w usługach w USA zmniejszyła się w czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co więcej, nastroje na światowych parkietach pogorszyła wtorkowa informacja o cięciu ratingów Portugalii. Rynki negatywnie przyjęły teŝ dzisiejszą informację o podwyŝce stóp procentowych w Chinach o 25 p.b. Inwestorzy obawiają się, Ŝe działania podejmowane w celu walki z inflacją mogą wywołać spowolnienie chińskiego wzrostu gospodarczego. Na rynku walutowym kurs EURUSD spadł w okolice 1,432. Na przebieg notowań eurodolara w najbliŝszym czasie z pewnością oddziaływać będzie jutrzejszy komunikat po posiedzeniu EBC. W tym tygodniu na decyzje podejmowane przez inwestorów mają jeszcze szanse wpłynąć zarówno jutrzejszy cotygodniowy odczyt liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, jak i piątkowe dane o stopie bezrobocia w USA w czerwcu. Niedługo rozpocznie się teŝ sezon publikacji wyników amerykańskich spółek za II kwartał. W obliczu publikowanych ostatnio słabszych od oczekiwań odczytów makroekonomicznych i obserwowanego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych, trudno spodziewać się pozytywnych niespodzianek w tym zakresie. Edyta Kasprzak Europa zmiana FTSE 6002,9-0,35% DAX 7431,2-0,11% BUX 22490,0-1,23% RTS 1945,3 0,33% ISE ,1-0,98% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,0 0,45% S&P ,2 0,10% Nasdaq 2834,0 0,29% Bovespa 63284,0-0,80% Azja zmiana NIKKEI 10071,1-0,11% HangSen 22617,8 0,45% Shanghai 2799,5-0,39% Towary i surowce zmiana Ropa 97,27 0,39% Miedź 9503,0-0,20% Złoto 1533,65 0,26% Srebro 36,18 0,23% Waluty zmiana EURPLN 3,95-0,10% USDPLN 2,76-0,13% CHFPLN 3,28-0,24%

2 ASSECO POLAND/ASSECO BS LOTOS PKN ORLEN TAURON GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK W wynikach Asseco Poland za II kw r. nie powinno być raczej Ŝadnych istotnych zdarzeń jednorazowych, jak to miało miejsce przed rokiem Grupa spodziewa się bardzo dobrego wyniku na poziomie operacyjnym m.in. dzięki konsolidacji Formuli Systems. Ponadto, w ocenie prezesa Asseco Poland w całym 2011 r. nie naleŝy oczekiwać istotnego wzrostu zysku netto grupy, gdyŝ atmosfera na rynku IT nie wróciła jeszcze do tej sprzed kryzysu. Asseco zmienia politykę akwizycyjną w kierunku rezygnacji z małych akwizycji i koncentracji na większych projektach DuŜy projekt, nad którym spółka pracuje w Europie Zachodniej, jest na tyle skomplikowany, Ŝe moŝe nie być sfinalizowany do końca roku. Przy realizacji tego projektu Asseco moŝe wrócić do koncepcji wejścia na Nasdaq. Informatyczna grupa wróciła do pomysłu wejścia na rynek rosyjski i szuka tam partnera. Asseco Poland planuje utrzymać obecną politykę dywidendową i tendencję rosnącej kwoty wypłaty dywidendy na akcję, takŝe przy wypłacie za 2011 r. - prezes Asseco Poland, które chciało zainwestować w izraelski fundusz start-upowy, zrezygnowało z tych planów Inwestycję w innowacyjne projekty na tamtym rynku Asseco będzie realizowało razem ze spółką Matrix, z grupy Formula Systems. Do końca wakacji moŝe zapaść decyzja o przejęciu spółki Asseco Germany przez Asseco Business Solutions pomysł ma przyspieszyć integrację, jeŝeli chodzi o rozwiązania ERP Jeśli do niego nie dojdzie to spółki podpiszą umowę, na mocy której Asseco Germany będzie sprzedawało w Niemczech system Softlab, naleŝący do ABS. Asseco Germany jest spółką w 100 proc. zaleŝną od Asseco Dach, w której 85 proc. kontroluje Asseco Poland. Asseco Poland kontroluje 46,47 proc. akcji Asseco Business Solutions. Komentarz: Nie podoba nam się ten pomysł jedna spółka z grupy musi przejąć inną spółkę z grupy, aby integracja w grupie przyniosła efekty. Podczas gdy jest to w pełni akceptowalne gdy Asseco Poland posiada 100% udział w obu spółkach, jest to mniej akceptowalne gdy pakiet większościowy nabywcy znajduje się poza grupą. Paweł Puchalski, CFA wejdzie do WIG-u 20 jesienią, najpóźniej w grudniu br. Grad Komentarz: Jest to w duŝej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami. JeŜeli nie uda się wejść w skład indeksu WIG20 we wrześniu jesteśmy pewni, Ŝe znajdzie się w indeksie podczas kwartalnej rewizji w grudniu. Według naszych szacunków spółka moŝe wejść w skład indeksu WIG20 we wrześniu, jeśli łączne obroty na koniec lipca wyniosą ok. 2 mld zł (zakładając, Ŝe cena się nie zmieni), co oznacza średnie dzienne obroty na poziomie prawie 60 mln zł. Jeśli MSCI Barra postanowi włączyć do indeksu MSCI Poland podczas nadzwyczajnej rewizji, osiągnięcie tego celu będzie całkiem moŝliwe. W przeciwnym razie uwaŝamy, Ŝe byłoby to bardzo trudne do osiągnięcia. Maciej Marcinowski Spółka powinna wejść do indeksu MSCI Poland Standard podczas nadzwyczajnej rewizji nasze szacunki Komentarz: Zgodnie z naszymi szacunkami, spełnia wszystkie warunki wymagane do wejścia do indeksu MSCI Poland w trybie nadzwyczajnej rewizji. Nie mniej jednak, MSCI Barra ma prawo do opóźnienia wejścia do indeksu do momentu kolejnej rewizji. Metodologia indeksów MSCI zakłada, Ŝe jeŝeli podjęto decyzję o włączeniu debiutującej spółki przed kwartalną lub półroczną rewizją, spółka zostanie włączona do indeksu po zamknięciu 10 dnia obrotu. Biorąc to pod uwagę, moŝliwą datą wejścia do indeksu MSCI Poland będzie zamknięcie 19 lipca. Odnosząc się do naszych wyliczeń (zakładając cenę akcji na poziomie 136 zł) moŝe mieć ok. 3,1% udział w indeksie MSCI Poland po nadzwyczajnym rebalancingu. MSCI Barra powinna ogłosić tę wiadomość nie później niŝ przed otwarciem rynku w piątek. Maciej Marcinowski liczy, Ŝe wyniki spółki w 2011 r. będą porównywalne do 2010 r. albo trochę lepsze - prezes W 2010 r. wypracowała 1,5 mld zł zysku netto. W I kw r. spółka osiągnęła 619 mln zł zysku netto i oczekuje się, Ŝe II kw. będzie jeszcze lepszy z uwagi na wyŝsze ceny węgla. Komentarz: Bardzo dobre wyniki za 1H'11 rozbudziły oczekiwania na dobry wynik w całym 2011 r., powyŝej poziomu wypracowanego w 2010 r. Wydaje się zatem, Ŝe wyniki 2011 r. będą obciąŝone istotnymi wydarzeniami jednorazowymi - negatywna informacja dla. Paweł Puchalski, CFA WZA Lotosu zdecyduje w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy NWZA spółki zwołano na wniosek Ministra Skarbu Państwa na 8 sierpnia 2011 roku. Nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1 półroczne 2011 roku - zostanie on opublikowany 5 sierpnia 2011 roku (zamiast 30 sierpnia) Raport z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za drugi kwartał 2011 roku zostanie opublikowany 26 lipca 2011 roku zgodnie z wcześniej ogłoszonym terminem. Tauron liczy, Ŝe decyzja o kredycie EBOiR dla Stalowej Woli będzie w ciągu 1-2 tygodni Tauron, który wspólnie z PGNiG będzie realizował projekt budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, liczy, Ŝe decyzja EBOiR o przyznaniu do 700 mln zł kredytu zapadnie w ciągu tygodnia, dwóch tygodni - prezes Tauronu Dariusz Lubera. TVN Spółka zaleŝna TVN ma prawa do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA na sezony ITI Neovision, spółka zaleŝna TVN, zawarła umowę licencyjną z UEFA, dzięki której nabyła prawa do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej UEFA w kanałach sportowych platformy "n". SEKTOR BANKOWY SEKTOR WĘGLOWY SEKTOR INFORMATYCZNY Zysk netto sektora bankowego po maju 2011 r. wyniósł 6,2 mld zł, czyli był o 39 % wyŝszy niŝ rok wcześniej Wynik na działalności bankowej po pięciu miesiącach 2011 roku wyniósł 23,01 mld zł, czyli był o 6% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 13%, natomiast wynik z tytułu prowizji wzrósł o 4%. Węglokoks chciałby wejść na GPW w I kw. '12, nie planuje nowej emisji Polski sektor IT wzrośnie o 10% r/r do 32 mld zł w 2011 roku IDC Prognozy wskazują, iŝ sprzedaŝ sprzętu wzrośnie o 12,6% r/r (+18,6% w 2010), sprzedaŝ oprogramowania wzrośnie o 8,1% r/r (+12% w 2010), podczas gdy przychody z usług wzrosną o 6,7% r/r (vs. 12,1% w 2010). Komentarz: JeŜeli powyŝsze prognozy okaŝą się prawdziwe, średnia rentowność w segmencie IT spadnie szacowany wzrost w niskomarŝowym segmencie sprzętowym znacząco wyprzedza dynamikę sprzedaŝy oprogramowania/usług. Paweł Puchalski, CFA

3 SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY Agencja S&P umieściła rating Polkomtela, który moŝe zostać przejęty przez Zygmunta Solorza-śaka, na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym Aktualny długoterminowy rating telekomu wynosi "BBB+", a krótkoterminowy kredytowy rating korporacyjny spółki to "A-2". Decyzja agencji podyktowana jest moŝliwością przejęcia Polkomtela przez Zygmunta Solorza-śaka, po zgodzie prezesa UOKiK, które ma być zrealizowane w znacznej części przy pomocy kapitału dłuŝnego. BGś BUDIMEX EKO EXPORT ELSTAR OILS FAMUR FAMUR IZOSTAL OPTIMUS RAFAMET SYNTHOS WASKO WOJAS POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Bank BGś wykupił w pierwszym półroczu 2011 roku wierzytelności o łącznej wartości 1,12 mld zł, czyli o 33 proc. więcej niŝ rok wcześniej. Bank podał, Ŝe w tym roku jego oferta faktoringowa została wzbogacona o faktoring odwrotny, administracyjny oraz faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczenia wierzytelności zawartą przez bank. Budimex podpisał umowę o wartości 73,34 mln zł netto na wybudowanie siedmiu domów mieszkalnych, osiedla Słoneczny Dom w Lublinie. Termin zakończenia robót ustalono na 30 kwietnia 2016 r. Komentarz: Wartość kontraktu stanowi jedynie około 1% obecnego portfela zamówień spółki i około 1,6% przychodów odnotowanych w 2010 roku. Adrian Kyrcz Spółka otrzymała zamówienie od Elkem A.S. Minerals na dostawę mikrosfery 500 mikronów do potrzeb przemysłu wydobywczego ropy naftowej na kwotę 168 tys. EUR, tj.ca 663 tys. PLN. Spółka zawarła znaczącą umowę kredytową z przeznaczeniem na finansowanie zakupów rzepaku. Kwota kredytu: 150 mln zł. Zamet Industry, spółka z grupy Famuru, która ma wejść na GPW, prognozuje na 2011 r. wzrost zysku netto do 12,5 mln zł z 9,2 mln zł w roku minionym i wzrost przychodów do 162,2 mln zł ze 107 mln zł. Zysk operacyjny ma wzrosnąć do 18 mln zł z 11,7 mln zł. Polska Grupa Odlewnicza z grupy Famuru, która ma wejść na giełdę, prognozuje na ten rok wzrost skonsolidowanego zysku netto do 13,9 mln zł z 4,8 mln zł w 2010 roku, zysku operacyjnego do 20,8 mln zł z 7,6 mln zł i przychodów do 253,7 mln zł ze 172,3 mln zł. W dniu 05 lipca 2011 roku Spółka (kupujący) zawarła kolejną transakcję zakupu rur stalowych od firmy Ferrum S.A. (sprzedający). W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z firmą Ferrum S.A. liczona od dnia 28 stycznia 2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 14,35 mln zł netto. Dnia 6 lipca 2011 roku spółka zaleŝna od Optimus - CD Projekt Red Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przed Sądem Gospodarczym w Lyonie (Francja) postępowania z powództwa firmy Namco Bandai Partners S.A.S z siedzibą we Francji w sprawie o stwierdzenia niemoŝliwości ewentualnego rozwiązania umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry "Witcher 2: Assassins of Kings", w związku z wstrzymaniem przez Namco płatności naleŝnych z tytułu Umowy w wysokości Euro. RAFAMET S.A. podpisał umowę z Fabryką Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaŝ i uruchomienie dwóch sterowanych numerycznie tokarek karuzelowych. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4,4 mln euro netto tj. ok mln zł. Spółka planuje uruchomić nową fabrykę kauczuku syntetycznego o zdolności 100tys. ton za 260mln zł. Inwestycja prawdopodobnie zostanie zrealizowana w przeciągu trzech lat. Równocześnie Synthos uruchomi centrum badań i rozwoju za 30mln zł. Nowe jednostki będą się mieściły na terenie krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, jeśli ta zostanie rozszerzona. Komentarz: Spodziewaliśmy się, Ŝe Synthos ogłosi tą informację wraz wynikami za 2Q 11, kiedy pierwsza jednostka Synthos PBR (o zdolności 80tys. ton) zostanie właśnie uruchomiona oraz zapadnie ostateczna decyzja o rozszerzeniu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które wyzwoliłaby ponowną aprecjację kursu w wyniku skorygowania przez analityków w swoich modelach wyceny prognoz zysku brutto o dodatkowe kilkaset milionów złotych. Koszt nowej jednostki wygląda wyjątkowo rozsądnie (w innym przypadku taka firma mogłaby kosztować około 100mln euro). Wraz z chwilą uruchomienia inwestycji do 2015 roku oraz oczekiwanym kurczeniu się marŝ na kauczuku, Synthos prawdopodobnie utrzyma dojną krowę duŝo dłuŝej, niŝ ktokolwiek mógłby oczekiwać. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Burzyński Spółka w wyniku wygrania przetargu podpisała kontrakt z Politechniką Śląską na dostawę klastra 128 procesorów wraz z infrastrukturą oraz macierzy dyskowej z licencjami na oprogramowanie. Wartość umowy to 5,6 mln zł netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy osiągnięte przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. wyniosły tys. zł i były wyŝsze o 1,2 % od osiągniętych w czerwcu 2010 roku. W okresie styczeń - czerwiec 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy wyniosły tys. zł i były wyŝsze o 16,8 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. TRANSAKCJE CITY INTERACTIVE JUPITER NFI LUBAWA PBO ANIOŁA PEP TVN Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły udział w ogólnej liczbie głosów do 5,24%. Wcześniej fundusze miały 4,84 proc. głosów na WZA spółki. Insider w dniach 4-5 lipca nabył łącznie akcji Jupiter NFI S.A. po średniej cenie 1,31 zł za jedną akcję. Sekretarz RN nabył w dniach 1 4 lipca łącznie 175,9 tys. akcji po średniej cenie 1,42 zł. Insider w dniu 21 czerwca nabył PDA Spółki po cenie 7,50 zł oraz w dniu 28 czerwca 2011 r. sprzedał w transakcji pakietowej akcji Spółki po cenie 6,80 zł za akcję. Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zwiększyły swoje zaangaŝowanie w PEP do 5,07% akcji i głosów na WZA spółki. Przed nabyciem papierów spółki fundusze dysponowały 4,82% akcji i głosów na WZA. Osoba obowiązana dokonała transakcji sprzedaŝy akcji TVN S.A. po cenie średniej 16,10 zł za akcję w dniu 4 lipca r. (transakcja na rynku regulowanym). Opracowanie: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Kamil Budziński

4 WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Rada Polityki PienięŜnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,50 proc. w skali rocznej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - według czerwcowego badania koniunktury, nastroje wśród przedsiębiorców w porównaniu z majem uległy pogorszeniu, a wskaźnik bieŝący spadł do 10,7 pkt z 12,8 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące, ukształtował się w czerwcu na poziomie 13,4 pkt wobec 23,9 pkt w maju. Niemcy - zamówienia w niemieckim przemyśle nieoczekiwanie wzrosły w maju 2011 r. o 1,8 proc. mdm, a rdr wzrosły o 12,2 proc. Analitycy spodziewali się, Ŝe w maju zamówienia mdm spadną o 0,5 proc., a rdr wzrosną o 9,5 proc. W kwietniu 2011 r. zamówienia wzrosły o 2,9 proc. mdm, a rdr wzrosły o 10,6 proc., po korekcie (niemieckie Ministerstwo Gospodarki). USA - zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. zniŝkował w tygodniu zakończonym 1 lipca o 5,2 proc. Tydzień wcześniej indeks spadł o 2,7 proc. USA - w czerwcu 2011 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 5,3 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2010 r. To pierwszy wzrost od lutego Br. Liczba planowanych zwolnień wyniosła w czerwcu Mdm w czerwcu 2011 r. liczba planowanych zwolnień wzrosła o 12 proc. W czerwcu 2011 r. amerykańscy pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia pracowników, wobec w czerwcu 2010 r. (Challenger, Gray & Christmas Inc.). USA - wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w czerwcu i wyniósł 53,3 pkt. Analitycy spodziewali się w czerwcu indeksu na poziomie 53,7 pkt. W maju wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 54,6 pkt. (Instytut Zarządzania PodaŜą - ISM). OPINIA Premier Donald Tusk powiedział, Ŝe Polska zostanie członkiem strefy euro, gdy wypełni kryteria konwergencji zapisane w traktacie z Maastricht. Prezes NBP Marek Belka poinformował, Ŝe w sierpniu Rada Polityki PienięŜnej zajmie się załoŝeniami polityki pienięŝnej na 2012 rok. Dodał równieŝ, Ŝe oczekiwania rynku na jeszcze jedną podwyŝkę stóp proc. w tym roku są zgodne z percepcją większości członków RPP. NBP - z lipcowej projekcji wynika, Ŝe inflacja w 2011 roku z 50 proc. prawdopodobieństwem - przy załoŝeniu, Ŝe stopy procentowe nie ulegną zmianie - znajdzie się w przedziale 3,7-4,4 proc., a dynamika wzrostu PKB w przedziale 3,0-4,9 proc. RPP ocenia, Ŝe dotychczasowe podwyŝki powinny umoŝliwić powrót inflacji do celu w średnim okresie, a wsparciem takiego stanowiska jest przyjęta w środę projekcja inflacji, chociaŝ RPP nie wyklucza dalszych działań, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu. Ekonomiści z Rady Gospodarczej przy premierze oceniają, Ŝe dane o wskaźniku PMI w czerwcu, który spowolnił do 51,2 pkt z 52,6 pkt w maju, sugerują spowolnienie wzrostu sektora przemysłowego w Polsce. Christie Lagarde, nowa dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego oświadczyła, Ŝe światowa gospodarka wychodzi z kryzysu finansowego, ale tempo jej odradzania się nie jest równomierne. Jak jednocześnie zaznaczyła, wzrost pozostaje "nierównomierny", bowiem gospodarki państw zaliczanych do rynków wschodzących odzyskują dynamikę szybciej, niŝ ma to miejsce w przypadku krajów wysoko rozwiniętych (czwartek) P.R.E.S.C.O. GROUP TAX-NET TPSA KALENDARIUM Ostatni dzień przyjmowania w DM BZ WBK zapisów w transzy inwestorów indywidualnych Debiut na NewConnect akcji serii B i D pod skróconą nazwą TAXNET (skrót TXV) Wypłata 1,5 zł dywidendy GPW Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 3,21 zł dywidendy. Wypłata MISPOL Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V. po cenie 7,20 zł (do 20.07) KĘTY Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 4 zł dywidendy. Wypłata W. BRYTANIA (10:30) Dynamika produkcji przemysłowej w maju. Prognoza 1,1% m/m i -0,5% r/r; poprz. -1,7% m/m i -1,2% r/r NIEMCY (12:00) Dynamika produkcji przemysłowej w maju. Prognoza 0,7% m/m i 7% r/r; poprz. -0,6% m/m i 9,6% r/r W. BRYTANIA (13:00) Decyzja w sprawie stóp procentowych. Prognoza i poprz. 0,5% EUROLAND (13:45) Decyzja ws. stóp procentowych. Prognoza 1,5%; poprz. 1,25% USA (14:15) (piątek) VALINOR Raport ADP za czerwiec. Prognoza 80 tys.; poprz. 38 tys. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 420 tys.; poprz. 428 tys. Początek przyjmowania w DM BZ WBK zapisów w transzy inwestorów indywidualnych (zapisy do 14.07); do publikacja ceny sprzedaŝy oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym transzom inwestorów. Przydział akcji odbędzie się do 20.07; debiut planowany jest około INTROL Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,34 zł dywidendy. Wypłata ELEKTROTIM NIEMCY (8:00) Wypłata 0,70 zł dywidendy Bilans handlu zagranicznego w maju. Prognoza 12,2 mld EUR; poprz. 10,9 mld EUR W. BRYTANIA (10:30) Inflacja PPI (prog. 0,1% m/m i 5,5% r/r; poprz. 0,2% m/m i 5,3% r/r) i inflacja bazowa PPI (prog. 0,2% m/m i 3,3% r/r; poprz. 0,2% m/m i 3,4% r/r) w czerwcu Stopa bezrobocia w czerwcu. Prognoza 9,1%; poprz. 9,1% USA (16:00) USA (21:00) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w czerwcu. Prognoza 100 tys.; poprz. 54 tys. Zapasy hurtowników w maju. Prognoza 0,7% m/m; poprz. 0,8% m/m Kredyt konsumencki w maju. Prognoza 3,5 mld USD; poprz. 6,25 mld USD

5 11.07 (poniedziałek) AZOTY TARNÓW Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii c (do 15.07) a takŝe zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 1pp:0,64a po cenie 24,10 zł. Zapisy do 20.07; przydział akcji MENNICA Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,26 zł dywidendy. Wypłata ZELMER Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 1,90 zł dywidendy. Wypłata QUMAKSEK Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 1 zł dywidendy. Wypłata PLASTBOX Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,20 zł dywidendy. Wypłata PHARMENA Wypłata 0,01 zł dywidendy DROP Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,60 zł dywidendy. Wypłata USA Alcoa - publikacja po sesji raportu za II kwartał 2011 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 420 tys.; poprz. 428 tys. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Raport poranny, 6 maja 2013r. Najważniejsze dane Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Nasza opinia: W 2013r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 3 kwietnia 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła niewielkie wzrosty indeksu S&P500 i kolejne rekordowe zamknięcie. Rynek mocno przygląda się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc.

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Raport poranny, 9 maja 2013r. Najważniejsze dane Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Nasza opinia: Najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku.

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Raport poranny, 20 listopada 2013r. Najważniejsze dane Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Nasza opinia: W ankiecie niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k.

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Raport poranny, 24 września 2013r. Najważniejsze dane Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Nasza opinia: Wstępne odczyty indeksów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 9 maja Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 9 maja Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 9 maja 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA to nieznaczne spadki indeksów po lekkim pogorszeniu się nastrojów w drugiej połowie dnia, dziś rano azjatyckie rynki również

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Nasza opinia: Skokowy wzrost sprzedaży samochodów osobowych w USA wynikał

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Raport poranny, 8 października 2013r. Najważniejsze dane Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Nasza opinia: Przed corocznym spotkaniem z Bankiem Światowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 11 marzec 2014r.

Raport poranny, 11 marzec 2014r. Raport poranny, 11 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła ostatecznie nieznaczne spadki indeksów giełdowych po udanej końcówce sesji. Dziś rano nienajgorsze

Bardziej szczegółowo

Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt.

Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt. Raport poranny, 4 czerwca 2013r. Najważniejsze dane Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt. przed miesiącem Nasza opinia:

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Raport poranny, 16 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Nasza opinia: Łącznie w okresie od stycznia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Miało rosnąć, ale spadło, gdy wszyscy myśleli, że spadnie mocniej, to urosło. Ale potem

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc.

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Raport poranny, 14 maja 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Nasza opinia: W obu

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt.

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Nasza opinia: Najwyższy poziom indeksu wyprzedzającego koniunkturę od kwietnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Raport poranny, 7 listopada 2013r. Najważniejsze dane Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Nasza opinia: Najważniejszą zmianą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m Raport poranny, 14 sierpnia 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m Nasza opinia: W publikacji danych Eurostatu szczególną uwagę zwracają

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Raport poranny, 13 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Nasza opinia: Miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej była najwyższa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc.

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. r/r Nasza opinia: Prognozy ekonomistów mówiły również ożywieniu koniunktury

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 14 marzec 2014r.

Raport poranny, 14 marzec 2014r. Raport poranny, 14 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA zakończyła się znaczącymi spadkami indeksów giełdowych pomimo publikacji dobrych danych o sprzedaży detalicznej oraz o sytuacji

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc.

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Raport poranny, 21 listopada 2012 Najważniejsze dane: Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Nasza opinia: Wynik jest zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA.

Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA. Raport poranny, 30 lipca 2013r. Najważniejsze dane: Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA. Nasza opinia: W czerwcu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Raport poranny, 17 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Nasza opinia: Dynamika inflacji konsumenckiej w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

Indeks Ifo (Niemcy) wzrósł w maju do 105,7 pkt. ze 104,4 pkt. przed miesiącem

Indeks Ifo (Niemcy) wzrósł w maju do 105,7 pkt. ze 104,4 pkt. przed miesiącem Raport poranny, 27 maja 2013r. Najważniejsze dane Indeks Ifo (Niemcy) wzrósł w maju do 105,7 pkt. ze 104,4 pkt. przed miesiącem Nasza opinia: Ekonomiści prognozowali symboliczny wzrost indeksu odzwierciedlającego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc.

Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc. Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc. r/r Nasza opinia: Indeks Global House Price publikowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży

Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży Raport poranny, 26 marca 2013r. Najważniejsze dane Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży Nasza opinia: Ekonomiści

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 19 czerwca 2017 r. 1 Zatrudnienie i płace w Polsce W maju spodziewamy się utrzymania dotychczasowych tendencji w zakresie wzrostu dynamiki zatrudnienia (4.6% r/r). Taki wynik oznaczać

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Środowy wzrost presji podażowej okazał się mało perspektywicznym wydarzeniem. Tak to

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ: ANALIZA TECHNICZNA > Dominik Łebek Analiza Techniczna Noble Securities S.A. Wykres 1. EURUSD EURUSD H1: Eurodolar od początku stycznia wpisuje się w schemat struktury Elliotta wg

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 22 maja 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 22 maja 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 22 maja 2013r. Najważniejsze dane Strategia wyjścia (USA) członkowie amerykańskiego banku centralnego coraz częściej w swoich wystąpieniach poruszają temat zakończenia prowadzenia skrajnie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo