BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY: Na wsparciu Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a główne indeksy zeszły w rejon wsparć wynikających z ostatnich lokalnych minimów, jak i luk hossy. Są to naturalne poziomy wsparcia, które winny wieńczyć korektę wcześniejszych wzrostów, co z kolei winno przełoŝyć się na start kolejnej fali wzrostowej. Potwierdzeniem takiej interpretacji w przypadku WIG-u będzie sforsowanie 48411, natomiast w przypadku WIG-20 istotną rangę przywiązuję do Sforsowanie tego poziomu winno zapowiadać atak na strefę , gdzie znajdują się ostatnie lokalne maksima. Wcześniej jednak, będę zwracał uwagę na 2819, gdzie znajduje się obecnie średnia z 15 sesji, która powstrzymała wzrost w rejonie Wczorajszy spadek moŝe być interpretowany jako wyraz rozczarowania brakiem sforsowania oporu i z tego względu część inwestorów wolała zredukować udział akcji w portfelach inwestycyjnych. Optycznie (ładne, krótkoterminowe flagi) większe szanse przypisuję pozytywnym scenariuszom, ale nie ukrywam, iŝ wskazania wynikające ze średnich ruchomych są równieŝ dla mnie waŝne, co wynika z faktu, iŝ wskazania są arbitralne i bardziej wygładzone. Myślę, Ŝe dzisiejsza sesja winna pokazać, do których narzędzi rynek przywiązuje obecnie większą wagę. W przypadku sforsowania 2830 przez WIG-20 będę oczekiwał na test zakresu , a w przypadku silniejszego ruchu podaŝ winna ujawnić się na 2863 lub teŝ na W dalszym ciągu kluczowe znaczenie dla indeksu ma poziom 2916 i pokonanie tego oporu jest konieczne, by myśleć o ataku na kwietniowe maksimum na NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2884, a przełamanie tego poziomu odczytam jako wyraz słabości kupujących, co z kolei winno przełoŝyć się na test ostatniego minimum na W przypadku silniejszego spadku popyt winien pojawić się na 2730 lub teŝ na Tomasz Jerzyk o BIULETYN PORANNY 7 LIPCA zmiana WIG ,4-0,75% WIG 48200,7-0,78% mwig ,6-0,81% WIG-Banki 6813,0-0,42% WIG-Budowl 4369,1-0,50% WIG-Info 1236,2-1,13% WIG-Media 3314,8-1,55% WIG-SpoŜ. 4182,5-1,52% WIG KOMENTARZ TERMINOWY: Naruszenie waŝnej zapory popytowej Za istotny sygnał techniczny wskazujący na umacnianie się obozu kupujących uznałbym zanegowanie bardzo precyzyjnie działającej ostatnio górnej median line. O ponownym kupnie kontraktów pomyślałbym natomiast dopiero w sytuacji wybicia się FW20U11 ponad zakres znanej nam juŝ zapory podaŝowej Fibonacciego: pkt. Patrząc jednak na ostatnie, chwilami naprawdę Ŝałosne poczynania byków trudno na tym etapie rozwoju wydarzeń zakładać, Ŝe kupującym uda się w najbliŝszym czasie sforsować barierę podaŝową: pkt. Jedynym czynnikiem przemawiającym w tej chwili za moŝliwością wykrystalizowania się na rynku ruchu odreagowującego jest tak naprawdę obrona wczorajszego wsparcia Fibonacciego: pkt. Warto w tym kontekście nadmienić, Ŝe jeśli rzeczywiście doszłoby do wzrostu aktywności popytu (a teoretycznie powinno, gdyŝ gdy opracowuję komentarz umacniają się kontrakty na US Futures), to pierwszym testem poziomu aktywności byków będzie właśnie wynik konfrontacji w rejonie wspomnianej juŝ górnej median Line, gdzie wypada takŝe zniesienie 38.2% całego poprzedniego ruchu korekcyjnego (poziom 2792 pkt). Następstwem zanegowania skonstruowanej w tej sposób zapory podaŝowej powinien być zatem test kluczowego zakresu oporu: pkt. W przypadku nie utrzymania naporu podaŝy przez strefę: pkt zwróciłbym natomiast uwagę na kolejny węzeł popytowy Fibonacciego: pkt. Tak jak podkreślałem w swoich wczorajszych opracowaniach online, o otwarciu krótkich pozycji pomyślałbym dopiero z chwilą sforsowania w/w przedziału wsparcia. Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować, Ŝe około poprowadzę dzisiaj szkolenie internetowe z technik Fibonacciego w połączeniu z nowymi typami zleceń OTO, OCO oraz TS. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w Inwestorze Online w zakładce Centrum informacji. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) mwig EURPLN 5 4,5 4 3, S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA: Niewielkie zmiany Środowa sesja przyniosła niewielkie zmiany głównych amerykańskich benchmarków. Podobnie jak wczoraj za oceanem widoczne było uspokojenie nastrojów po serii ubiegłotygodniowych wzrostów. W oczekiwaniu na czerwcowy odczyt wskaźnika ISM dla usług, indeksy w USA otworzyły się nieznacznie poniŝej poziomów wtorkowego zamknięcia. Obóz popytowy zdołał jednak wyprowadzić benchmarki nad kreskę i zakończyć dzisiejsze notowania na niewielkich plusach. Ostatecznie S&P500 wzrósł o 0,1% do 1.339,22 pkt., Dow Jones Industrial zwyŝkował o 0,45% do ,02 pkt., a Nasdaq Composite zakończył dzień na poziomie 2.834,02 pkt. (+0,29%). Amerykańscy inwestorzy wykazali dziś duŝą odporność na serię niesprzyjających doniesień. Przed startem sesji opublikowany został raport firmy Challenger, Gray & Christmas, zgodnie z którym liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu po raz pierwszy od lutego (5,3% r/r, 12% m/m). W centrum uwagi uczestników rynku znalazł się dziś odczyt indeksu ISM dla usług za czerwiec. Niestety opublikowana wartość nie mogła wywołać takiego optymizmu, jaki dominował w ubiegły piątek po zaskakująco dobrym odczycie ISM dla amerykańskiego przemysłu. Wskaźnik ISM dla usług spadł do 53,3 pkt. z 54,6 pkt. w poprzednim miesiącu i okazał się nieco słabszy od konsensusu rynkowego. Z kolei indeks aktywności biznesowej, jedna ze składowych ISM, spadł do 52,4 pkt., co oznacza wartość najniŝszą od stycznia 2010 r. Dzisiejszy odczyt jednoznacznie pokazuje, Ŝe aktywność w usługach w USA zmniejszyła się w czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co więcej, nastroje na światowych parkietach pogorszyła wtorkowa informacja o cięciu ratingów Portugalii. Rynki negatywnie przyjęły teŝ dzisiejszą informację o podwyŝce stóp procentowych w Chinach o 25 p.b. Inwestorzy obawiają się, Ŝe działania podejmowane w celu walki z inflacją mogą wywołać spowolnienie chińskiego wzrostu gospodarczego. Na rynku walutowym kurs EURUSD spadł w okolice 1,432. Na przebieg notowań eurodolara w najbliŝszym czasie z pewnością oddziaływać będzie jutrzejszy komunikat po posiedzeniu EBC. W tym tygodniu na decyzje podejmowane przez inwestorów mają jeszcze szanse wpłynąć zarówno jutrzejszy cotygodniowy odczyt liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, jak i piątkowe dane o stopie bezrobocia w USA w czerwcu. Niedługo rozpocznie się teŝ sezon publikacji wyników amerykańskich spółek za II kwartał. W obliczu publikowanych ostatnio słabszych od oczekiwań odczytów makroekonomicznych i obserwowanego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych, trudno spodziewać się pozytywnych niespodzianek w tym zakresie. Edyta Kasprzak Europa zmiana FTSE 6002,9-0,35% DAX 7431,2-0,11% BUX 22490,0-1,23% RTS 1945,3 0,33% ISE ,1-0,98% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,0 0,45% S&P ,2 0,10% Nasdaq 2834,0 0,29% Bovespa 63284,0-0,80% Azja zmiana NIKKEI 10071,1-0,11% HangSen 22617,8 0,45% Shanghai 2799,5-0,39% Towary i surowce zmiana Ropa 97,27 0,39% Miedź 9503,0-0,20% Złoto 1533,65 0,26% Srebro 36,18 0,23% Waluty zmiana EURPLN 3,95-0,10% USDPLN 2,76-0,13% CHFPLN 3,28-0,24%

2 ASSECO POLAND/ASSECO BS LOTOS PKN ORLEN TAURON GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK W wynikach Asseco Poland za II kw r. nie powinno być raczej Ŝadnych istotnych zdarzeń jednorazowych, jak to miało miejsce przed rokiem Grupa spodziewa się bardzo dobrego wyniku na poziomie operacyjnym m.in. dzięki konsolidacji Formuli Systems. Ponadto, w ocenie prezesa Asseco Poland w całym 2011 r. nie naleŝy oczekiwać istotnego wzrostu zysku netto grupy, gdyŝ atmosfera na rynku IT nie wróciła jeszcze do tej sprzed kryzysu. Asseco zmienia politykę akwizycyjną w kierunku rezygnacji z małych akwizycji i koncentracji na większych projektach DuŜy projekt, nad którym spółka pracuje w Europie Zachodniej, jest na tyle skomplikowany, Ŝe moŝe nie być sfinalizowany do końca roku. Przy realizacji tego projektu Asseco moŝe wrócić do koncepcji wejścia na Nasdaq. Informatyczna grupa wróciła do pomysłu wejścia na rynek rosyjski i szuka tam partnera. Asseco Poland planuje utrzymać obecną politykę dywidendową i tendencję rosnącej kwoty wypłaty dywidendy na akcję, takŝe przy wypłacie za 2011 r. - prezes Asseco Poland, które chciało zainwestować w izraelski fundusz start-upowy, zrezygnowało z tych planów Inwestycję w innowacyjne projekty na tamtym rynku Asseco będzie realizowało razem ze spółką Matrix, z grupy Formula Systems. Do końca wakacji moŝe zapaść decyzja o przejęciu spółki Asseco Germany przez Asseco Business Solutions pomysł ma przyspieszyć integrację, jeŝeli chodzi o rozwiązania ERP Jeśli do niego nie dojdzie to spółki podpiszą umowę, na mocy której Asseco Germany będzie sprzedawało w Niemczech system Softlab, naleŝący do ABS. Asseco Germany jest spółką w 100 proc. zaleŝną od Asseco Dach, w której 85 proc. kontroluje Asseco Poland. Asseco Poland kontroluje 46,47 proc. akcji Asseco Business Solutions. Komentarz: Nie podoba nam się ten pomysł jedna spółka z grupy musi przejąć inną spółkę z grupy, aby integracja w grupie przyniosła efekty. Podczas gdy jest to w pełni akceptowalne gdy Asseco Poland posiada 100% udział w obu spółkach, jest to mniej akceptowalne gdy pakiet większościowy nabywcy znajduje się poza grupą. Paweł Puchalski, CFA wejdzie do WIG-u 20 jesienią, najpóźniej w grudniu br. Grad Komentarz: Jest to w duŝej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami. JeŜeli nie uda się wejść w skład indeksu WIG20 we wrześniu jesteśmy pewni, Ŝe znajdzie się w indeksie podczas kwartalnej rewizji w grudniu. Według naszych szacunków spółka moŝe wejść w skład indeksu WIG20 we wrześniu, jeśli łączne obroty na koniec lipca wyniosą ok. 2 mld zł (zakładając, Ŝe cena się nie zmieni), co oznacza średnie dzienne obroty na poziomie prawie 60 mln zł. Jeśli MSCI Barra postanowi włączyć do indeksu MSCI Poland podczas nadzwyczajnej rewizji, osiągnięcie tego celu będzie całkiem moŝliwe. W przeciwnym razie uwaŝamy, Ŝe byłoby to bardzo trudne do osiągnięcia. Maciej Marcinowski Spółka powinna wejść do indeksu MSCI Poland Standard podczas nadzwyczajnej rewizji nasze szacunki Komentarz: Zgodnie z naszymi szacunkami, spełnia wszystkie warunki wymagane do wejścia do indeksu MSCI Poland w trybie nadzwyczajnej rewizji. Nie mniej jednak, MSCI Barra ma prawo do opóźnienia wejścia do indeksu do momentu kolejnej rewizji. Metodologia indeksów MSCI zakłada, Ŝe jeŝeli podjęto decyzję o włączeniu debiutującej spółki przed kwartalną lub półroczną rewizją, spółka zostanie włączona do indeksu po zamknięciu 10 dnia obrotu. Biorąc to pod uwagę, moŝliwą datą wejścia do indeksu MSCI Poland będzie zamknięcie 19 lipca. Odnosząc się do naszych wyliczeń (zakładając cenę akcji na poziomie 136 zł) moŝe mieć ok. 3,1% udział w indeksie MSCI Poland po nadzwyczajnym rebalancingu. MSCI Barra powinna ogłosić tę wiadomość nie później niŝ przed otwarciem rynku w piątek. Maciej Marcinowski liczy, Ŝe wyniki spółki w 2011 r. będą porównywalne do 2010 r. albo trochę lepsze - prezes W 2010 r. wypracowała 1,5 mld zł zysku netto. W I kw r. spółka osiągnęła 619 mln zł zysku netto i oczekuje się, Ŝe II kw. będzie jeszcze lepszy z uwagi na wyŝsze ceny węgla. Komentarz: Bardzo dobre wyniki za 1H'11 rozbudziły oczekiwania na dobry wynik w całym 2011 r., powyŝej poziomu wypracowanego w 2010 r. Wydaje się zatem, Ŝe wyniki 2011 r. będą obciąŝone istotnymi wydarzeniami jednorazowymi - negatywna informacja dla. Paweł Puchalski, CFA WZA Lotosu zdecyduje w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy NWZA spółki zwołano na wniosek Ministra Skarbu Państwa na 8 sierpnia 2011 roku. Nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1 półroczne 2011 roku - zostanie on opublikowany 5 sierpnia 2011 roku (zamiast 30 sierpnia) Raport z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za drugi kwartał 2011 roku zostanie opublikowany 26 lipca 2011 roku zgodnie z wcześniej ogłoszonym terminem. Tauron liczy, Ŝe decyzja o kredycie EBOiR dla Stalowej Woli będzie w ciągu 1-2 tygodni Tauron, który wspólnie z PGNiG będzie realizował projekt budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, liczy, Ŝe decyzja EBOiR o przyznaniu do 700 mln zł kredytu zapadnie w ciągu tygodnia, dwóch tygodni - prezes Tauronu Dariusz Lubera. TVN Spółka zaleŝna TVN ma prawa do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA na sezony ITI Neovision, spółka zaleŝna TVN, zawarła umowę licencyjną z UEFA, dzięki której nabyła prawa do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej UEFA w kanałach sportowych platformy "n". SEKTOR BANKOWY SEKTOR WĘGLOWY SEKTOR INFORMATYCZNY Zysk netto sektora bankowego po maju 2011 r. wyniósł 6,2 mld zł, czyli był o 39 % wyŝszy niŝ rok wcześniej Wynik na działalności bankowej po pięciu miesiącach 2011 roku wyniósł 23,01 mld zł, czyli był o 6% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 13%, natomiast wynik z tytułu prowizji wzrósł o 4%. Węglokoks chciałby wejść na GPW w I kw. '12, nie planuje nowej emisji Polski sektor IT wzrośnie o 10% r/r do 32 mld zł w 2011 roku IDC Prognozy wskazują, iŝ sprzedaŝ sprzętu wzrośnie o 12,6% r/r (+18,6% w 2010), sprzedaŝ oprogramowania wzrośnie o 8,1% r/r (+12% w 2010), podczas gdy przychody z usług wzrosną o 6,7% r/r (vs. 12,1% w 2010). Komentarz: JeŜeli powyŝsze prognozy okaŝą się prawdziwe, średnia rentowność w segmencie IT spadnie szacowany wzrost w niskomarŝowym segmencie sprzętowym znacząco wyprzedza dynamikę sprzedaŝy oprogramowania/usług. Paweł Puchalski, CFA

3 SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY Agencja S&P umieściła rating Polkomtela, który moŝe zostać przejęty przez Zygmunta Solorza-śaka, na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym Aktualny długoterminowy rating telekomu wynosi "BBB+", a krótkoterminowy kredytowy rating korporacyjny spółki to "A-2". Decyzja agencji podyktowana jest moŝliwością przejęcia Polkomtela przez Zygmunta Solorza-śaka, po zgodzie prezesa UOKiK, które ma być zrealizowane w znacznej części przy pomocy kapitału dłuŝnego. BGś BUDIMEX EKO EXPORT ELSTAR OILS FAMUR FAMUR IZOSTAL OPTIMUS RAFAMET SYNTHOS WASKO WOJAS POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Bank BGś wykupił w pierwszym półroczu 2011 roku wierzytelności o łącznej wartości 1,12 mld zł, czyli o 33 proc. więcej niŝ rok wcześniej. Bank podał, Ŝe w tym roku jego oferta faktoringowa została wzbogacona o faktoring odwrotny, administracyjny oraz faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczenia wierzytelności zawartą przez bank. Budimex podpisał umowę o wartości 73,34 mln zł netto na wybudowanie siedmiu domów mieszkalnych, osiedla Słoneczny Dom w Lublinie. Termin zakończenia robót ustalono na 30 kwietnia 2016 r. Komentarz: Wartość kontraktu stanowi jedynie około 1% obecnego portfela zamówień spółki i około 1,6% przychodów odnotowanych w 2010 roku. Adrian Kyrcz Spółka otrzymała zamówienie od Elkem A.S. Minerals na dostawę mikrosfery 500 mikronów do potrzeb przemysłu wydobywczego ropy naftowej na kwotę 168 tys. EUR, tj.ca 663 tys. PLN. Spółka zawarła znaczącą umowę kredytową z przeznaczeniem na finansowanie zakupów rzepaku. Kwota kredytu: 150 mln zł. Zamet Industry, spółka z grupy Famuru, która ma wejść na GPW, prognozuje na 2011 r. wzrost zysku netto do 12,5 mln zł z 9,2 mln zł w roku minionym i wzrost przychodów do 162,2 mln zł ze 107 mln zł. Zysk operacyjny ma wzrosnąć do 18 mln zł z 11,7 mln zł. Polska Grupa Odlewnicza z grupy Famuru, która ma wejść na giełdę, prognozuje na ten rok wzrost skonsolidowanego zysku netto do 13,9 mln zł z 4,8 mln zł w 2010 roku, zysku operacyjnego do 20,8 mln zł z 7,6 mln zł i przychodów do 253,7 mln zł ze 172,3 mln zł. W dniu 05 lipca 2011 roku Spółka (kupujący) zawarła kolejną transakcję zakupu rur stalowych od firmy Ferrum S.A. (sprzedający). W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z firmą Ferrum S.A. liczona od dnia 28 stycznia 2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 14,35 mln zł netto. Dnia 6 lipca 2011 roku spółka zaleŝna od Optimus - CD Projekt Red Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przed Sądem Gospodarczym w Lyonie (Francja) postępowania z powództwa firmy Namco Bandai Partners S.A.S z siedzibą we Francji w sprawie o stwierdzenia niemoŝliwości ewentualnego rozwiązania umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry "Witcher 2: Assassins of Kings", w związku z wstrzymaniem przez Namco płatności naleŝnych z tytułu Umowy w wysokości Euro. RAFAMET S.A. podpisał umowę z Fabryką Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaŝ i uruchomienie dwóch sterowanych numerycznie tokarek karuzelowych. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4,4 mln euro netto tj. ok mln zł. Spółka planuje uruchomić nową fabrykę kauczuku syntetycznego o zdolności 100tys. ton za 260mln zł. Inwestycja prawdopodobnie zostanie zrealizowana w przeciągu trzech lat. Równocześnie Synthos uruchomi centrum badań i rozwoju za 30mln zł. Nowe jednostki będą się mieściły na terenie krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, jeśli ta zostanie rozszerzona. Komentarz: Spodziewaliśmy się, Ŝe Synthos ogłosi tą informację wraz wynikami za 2Q 11, kiedy pierwsza jednostka Synthos PBR (o zdolności 80tys. ton) zostanie właśnie uruchomiona oraz zapadnie ostateczna decyzja o rozszerzeniu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które wyzwoliłaby ponowną aprecjację kursu w wyniku skorygowania przez analityków w swoich modelach wyceny prognoz zysku brutto o dodatkowe kilkaset milionów złotych. Koszt nowej jednostki wygląda wyjątkowo rozsądnie (w innym przypadku taka firma mogłaby kosztować około 100mln euro). Wraz z chwilą uruchomienia inwestycji do 2015 roku oraz oczekiwanym kurczeniu się marŝ na kauczuku, Synthos prawdopodobnie utrzyma dojną krowę duŝo dłuŝej, niŝ ktokolwiek mógłby oczekiwać. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Burzyński Spółka w wyniku wygrania przetargu podpisała kontrakt z Politechniką Śląską na dostawę klastra 128 procesorów wraz z infrastrukturą oraz macierzy dyskowej z licencjami na oprogramowanie. Wartość umowy to 5,6 mln zł netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy osiągnięte przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. wyniosły tys. zł i były wyŝsze o 1,2 % od osiągniętych w czerwcu 2010 roku. W okresie styczeń - czerwiec 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy wyniosły tys. zł i były wyŝsze o 16,8 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. TRANSAKCJE CITY INTERACTIVE JUPITER NFI LUBAWA PBO ANIOŁA PEP TVN Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły udział w ogólnej liczbie głosów do 5,24%. Wcześniej fundusze miały 4,84 proc. głosów na WZA spółki. Insider w dniach 4-5 lipca nabył łącznie akcji Jupiter NFI S.A. po średniej cenie 1,31 zł za jedną akcję. Sekretarz RN nabył w dniach 1 4 lipca łącznie 175,9 tys. akcji po średniej cenie 1,42 zł. Insider w dniu 21 czerwca nabył PDA Spółki po cenie 7,50 zł oraz w dniu 28 czerwca 2011 r. sprzedał w transakcji pakietowej akcji Spółki po cenie 6,80 zł za akcję. Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zwiększyły swoje zaangaŝowanie w PEP do 5,07% akcji i głosów na WZA spółki. Przed nabyciem papierów spółki fundusze dysponowały 4,82% akcji i głosów na WZA. Osoba obowiązana dokonała transakcji sprzedaŝy akcji TVN S.A. po cenie średniej 16,10 zł za akcję w dniu 4 lipca r. (transakcja na rynku regulowanym). Opracowanie: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Kamil Budziński

4 WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Rada Polityki PienięŜnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,50 proc. w skali rocznej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - według czerwcowego badania koniunktury, nastroje wśród przedsiębiorców w porównaniu z majem uległy pogorszeniu, a wskaźnik bieŝący spadł do 10,7 pkt z 12,8 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące, ukształtował się w czerwcu na poziomie 13,4 pkt wobec 23,9 pkt w maju. Niemcy - zamówienia w niemieckim przemyśle nieoczekiwanie wzrosły w maju 2011 r. o 1,8 proc. mdm, a rdr wzrosły o 12,2 proc. Analitycy spodziewali się, Ŝe w maju zamówienia mdm spadną o 0,5 proc., a rdr wzrosną o 9,5 proc. W kwietniu 2011 r. zamówienia wzrosły o 2,9 proc. mdm, a rdr wzrosły o 10,6 proc., po korekcie (niemieckie Ministerstwo Gospodarki). USA - zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. zniŝkował w tygodniu zakończonym 1 lipca o 5,2 proc. Tydzień wcześniej indeks spadł o 2,7 proc. USA - w czerwcu 2011 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 5,3 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2010 r. To pierwszy wzrost od lutego Br. Liczba planowanych zwolnień wyniosła w czerwcu Mdm w czerwcu 2011 r. liczba planowanych zwolnień wzrosła o 12 proc. W czerwcu 2011 r. amerykańscy pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia pracowników, wobec w czerwcu 2010 r. (Challenger, Gray & Christmas Inc.). USA - wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w czerwcu i wyniósł 53,3 pkt. Analitycy spodziewali się w czerwcu indeksu na poziomie 53,7 pkt. W maju wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 54,6 pkt. (Instytut Zarządzania PodaŜą - ISM). OPINIA Premier Donald Tusk powiedział, Ŝe Polska zostanie członkiem strefy euro, gdy wypełni kryteria konwergencji zapisane w traktacie z Maastricht. Prezes NBP Marek Belka poinformował, Ŝe w sierpniu Rada Polityki PienięŜnej zajmie się załoŝeniami polityki pienięŝnej na 2012 rok. Dodał równieŝ, Ŝe oczekiwania rynku na jeszcze jedną podwyŝkę stóp proc. w tym roku są zgodne z percepcją większości członków RPP. NBP - z lipcowej projekcji wynika, Ŝe inflacja w 2011 roku z 50 proc. prawdopodobieństwem - przy załoŝeniu, Ŝe stopy procentowe nie ulegną zmianie - znajdzie się w przedziale 3,7-4,4 proc., a dynamika wzrostu PKB w przedziale 3,0-4,9 proc. RPP ocenia, Ŝe dotychczasowe podwyŝki powinny umoŝliwić powrót inflacji do celu w średnim okresie, a wsparciem takiego stanowiska jest przyjęta w środę projekcja inflacji, chociaŝ RPP nie wyklucza dalszych działań, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu. Ekonomiści z Rady Gospodarczej przy premierze oceniają, Ŝe dane o wskaźniku PMI w czerwcu, który spowolnił do 51,2 pkt z 52,6 pkt w maju, sugerują spowolnienie wzrostu sektora przemysłowego w Polsce. Christie Lagarde, nowa dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego oświadczyła, Ŝe światowa gospodarka wychodzi z kryzysu finansowego, ale tempo jej odradzania się nie jest równomierne. Jak jednocześnie zaznaczyła, wzrost pozostaje "nierównomierny", bowiem gospodarki państw zaliczanych do rynków wschodzących odzyskują dynamikę szybciej, niŝ ma to miejsce w przypadku krajów wysoko rozwiniętych (czwartek) P.R.E.S.C.O. GROUP TAX-NET TPSA KALENDARIUM Ostatni dzień przyjmowania w DM BZ WBK zapisów w transzy inwestorów indywidualnych Debiut na NewConnect akcji serii B i D pod skróconą nazwą TAXNET (skrót TXV) Wypłata 1,5 zł dywidendy GPW Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 3,21 zł dywidendy. Wypłata MISPOL Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V. po cenie 7,20 zł (do 20.07) KĘTY Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 4 zł dywidendy. Wypłata W. BRYTANIA (10:30) Dynamika produkcji przemysłowej w maju. Prognoza 1,1% m/m i -0,5% r/r; poprz. -1,7% m/m i -1,2% r/r NIEMCY (12:00) Dynamika produkcji przemysłowej w maju. Prognoza 0,7% m/m i 7% r/r; poprz. -0,6% m/m i 9,6% r/r W. BRYTANIA (13:00) Decyzja w sprawie stóp procentowych. Prognoza i poprz. 0,5% EUROLAND (13:45) Decyzja ws. stóp procentowych. Prognoza 1,5%; poprz. 1,25% USA (14:15) (piątek) VALINOR Raport ADP za czerwiec. Prognoza 80 tys.; poprz. 38 tys. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 420 tys.; poprz. 428 tys. Początek przyjmowania w DM BZ WBK zapisów w transzy inwestorów indywidualnych (zapisy do 14.07); do publikacja ceny sprzedaŝy oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym transzom inwestorów. Przydział akcji odbędzie się do 20.07; debiut planowany jest około INTROL Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,34 zł dywidendy. Wypłata ELEKTROTIM NIEMCY (8:00) Wypłata 0,70 zł dywidendy Bilans handlu zagranicznego w maju. Prognoza 12,2 mld EUR; poprz. 10,9 mld EUR W. BRYTANIA (10:30) Inflacja PPI (prog. 0,1% m/m i 5,5% r/r; poprz. 0,2% m/m i 5,3% r/r) i inflacja bazowa PPI (prog. 0,2% m/m i 3,3% r/r; poprz. 0,2% m/m i 3,4% r/r) w czerwcu Stopa bezrobocia w czerwcu. Prognoza 9,1%; poprz. 9,1% USA (16:00) USA (21:00) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w czerwcu. Prognoza 100 tys.; poprz. 54 tys. Zapasy hurtowników w maju. Prognoza 0,7% m/m; poprz. 0,8% m/m Kredyt konsumencki w maju. Prognoza 3,5 mld USD; poprz. 6,25 mld USD

5 11.07 (poniedziałek) AZOTY TARNÓW Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii c (do 15.07) a takŝe zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 1pp:0,64a po cenie 24,10 zł. Zapisy do 20.07; przydział akcji MENNICA Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,26 zł dywidendy. Wypłata ZELMER Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 1,90 zł dywidendy. Wypłata QUMAKSEK Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 1 zł dywidendy. Wypłata PLASTBOX Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,20 zł dywidendy. Wypłata PHARMENA Wypłata 0,01 zł dywidendy DROP Ostatni dzień notowania akcji z prawem do 0,60 zł dywidendy. Wypłata USA Alcoa - publikacja po sesji raportu za II kwartał 2011 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 420 tys.; poprz. 428 tys. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego rynku: styczeń 2013

Perspektywy polskiego rynku: styczeń 2013 9 stycznia 2012 : styczeń 2013 Zespół analiz: Dariusz Gorski Maciej Marcinowski Lukasz Kosiarski Pawel Puchalski, CFA Tomasz Kasowicz Tomasz Sokolowski Zbigniew Porczyk, CFA Szczęśliwego Nowego Klifu!

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z OCENA SPÓŁKI Apator APT Stabilna spółka na niestabilne czasy Opracowanie: Adam Nowakowski Analityk, Makler Tomasz Kaczmarek Doradca Inwestycyjny Aktualizacja oceny na: 04 marca 2009 Kurs 24 20 16 12 8

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Neuca, Pelion, Farmacol

Neuca, Pelion, Farmacol Neuca, Pelion, Farmacol 21 listopada 2011 W przeddzień nowej ustawy Neuca: Rekomendacja: KUPUJ; 12-miesięczna cena docelowa: 96,0 zł Pelion: Rekomendacja: SPRZEDAJ; 12-miesięczna cena docelowa: 29,3 zł

Bardziej szczegółowo

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. AB, ABC Data, Action Polska, dystrybucja IT 2 kwietnia 2013r. Stawiamy na jakość i dywidendę

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo