UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Opocznie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Opocznie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Opocznie pomiędzy: Gminą Opoczno ul. Staromiejska Opoczno NIP: reprezentowanym przez Burmistrza Opoczna pana Jana Wieruszewskiego zwaną w dalszej części Zamawiającym a firmą NIP:..., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonad na rzecz Zamawiającego dostawy artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Opoczno: 1. rower dziecięcy * 3 sztuki o następujących parametrach: - rama: stalowa, - biegi: minimum jednorzędowa piasta z hamulcem w torpedzie, - piasty: przednia stalowa, tylna z hamulcem torpedo, - hamulce: przedni szczękowy tył torpedo, - opony: 16 cali, - wyposażenie dodatkowe: błotniki przód i tył, bagażnik, kółka podporowe do nauki jazdy, pełna osłona łaocucha, dzwonek lub piszczałka, odblaskowe oświetlenie na kołach. 2. hulajnoga * 1 sztuka o następujących parametrach: - deck z aluminium, wymiary 48 x 11 cm; - aluminiowa kierownica 53 x 43 cm z gumowymi uchwytami; - trójśrubowy zacisk na aluminiowej rurce (kominie) o grubości 3,5mm; - kółka: 100 x 24 mm, z aluminiowym rdzeniem; - łożyska ABEC-7 chrom; - waga całkowita 3kg; - maksymalne obciążenie 100kg; - hulajnoga wyprodukowana zgodnie z polskimi normami i certyfikatami zgodności. 3. rolki * 1 para o następujących parametrach: - rozmiar: S; - regulacja rozmiaru buta w zakresie do 4 numerów; - but miękki; - mocowanie: pasek z klamrą, pasek z rzepem, sznurowanie; *- niepotrzebne wykreślid 1

2 - tylny hamulec; - kolor: wszystkie kolory z wyjątkiem różowego i niebieskiego. 4. zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz kask* 1 zestaw o następujących parametrach: - rozmiar: S; - 2 ochraniacze na nadgarstki; - 2 ochraniacze na łokcie; - 2 ochraniacze na kolana; - mocowanie: elastyczne paski z zapięciem na rzepy; - poziom skuteczności ochrony: 1 - przeznaczone do uprawiania zwykłych sportów rolkarskich zgodnie z polskimi normami i certyfikatami zgodności - przeznaczone do użytku dla osób o masie ciała między kg - przedział B zgodnie z polskimi normami i certyfikatami zgodności; - kask rozmiar: S; - kolor: wszystkie z wyjątkiem różowego i niebieskiego. 5. zestaw: plecak, bidon i piórnik *- 1 zestaw o następujących parametrach: Plecak/miejski plecak - Plecak posiada: - komorę główną zapinaną na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, - przednią kieszeo z organizerem, - dwie boczne kieszenie z siateczki, - wyjście na słuchawki, - Minimalne wymiary plecaka: 43 x 29 x 14 cm -kolor: wszystkie z wyjątkiem różowego i niebieskiego. Bidon/shaker: - pojemnośd bidonu 600 ml - dwa dodatkowe pojemniki (min. po 120 ml każdy), jeden z pojemników z przegródkami, - wykonany z tworzywa sztucznego, - z możliwością przechowywania zarazem zimnych jak i gorących napojów - możliwośd przechowywania w zamrażarce, mycia w zmywarce, używania w mikrofali, - bidon/shaker posiada karabioczyk -kolor: wszystkie z wyjątkiem różowego i niebieskiego. Piórnik wraz z wyposażeniem: - wykonany z wytrzymałych materiałów - zamykanie - zamek błyskawiczny - zakładka z planem lekcji Wyposażenie piórnika: - 12 kolorowych kredek - 7 grubych kredek - Linijka - Ekierka - Ołówek - Gumka do mazania *- niepotrzebne wykreślid 2

3 - Temperówka - Plan lekcji Przybory do pisania posiadają trójkątny kształt, dopasowany do dłoni. 6. aparat fotograficzny * 2 sztuki o parametrach: - rozdzielczośd 16 mln pikseli; - 5-krotnym zoomem optyczny; - 2,7 calowy wyświetlacz LCD; - nagrywanie filmów HD (720p); - powłoka przeciwodblaskowa wyświetlacza; - możliwośd regulacji jasności; - funkcja redukcji rozmycia obiektu w ruchu; - zasilanie: baterie; - transmisja danych: możliwośd przesyłania zdjęd cyfrowych (w formacie JPEG) bezpośrednio do urządzenia inteligentnego lub komputera; - wbudowana lampa błyskowa; - kabel USB i pasek do aparatu. 7. odtwarzacz MP4* 2 sztuki o następujących parametrach: - 8 GB pamięci; - wbudowane radio Fm; - wyświetlacz TFT LCD 1.8" - menu w języku polskim; - odtwarzane formaty: mp3, WMA, WMV, ASF, WAV, ACT; - equalizer: Natural, Rock, Pop, Classic; - możliwośd nagrywania radia; - może służyd jako pendrive; - przeglądarka zdjęd; - dyktafon. 8. słuchawki * 2 sztuki o następujących parametrach: - typ: nauszne; - typ przewodnika: dynamiczny 50 mm, - Nominalne pasmo przenoszenia: Hz; - Nominalna impedancja: 32 Ω - maksymalna moc wejściowa: 100 mw - przewód o długości 3 m - typ podłączenia: jack 3,5 mm - typ magnesu: NdFeB - muszle słuchawek okryte miękką gąbką, - pałąk okryty miękką gąbką i pokryty miękka tkaniną, - na słuchawkach nadruk promujący drużynę/ligę NBA. 9. zestaw gier Scrabble i Twister * 12 zestawów o następujących parametrach: Gra Scrabble: - gra planszowa przeznaczona dla 2-4 graczy - elementy składowe: plansza, 4 podstawki na literki, woreczek na literki, instrukcja oraz 100 płytek z literkami, *- niepotrzebne wykreślid 3

4 Gra Twister: - gra zręcznościowa przeznaczona dla 2-4 graczy, - elementy składowe gry: mata i plansza do gry, - mata do gry ma wymiary: 170cm x 140cm, - mata posiada cztery rzędy dużych kolorowych kół -w każdym rzędzie koła są innego koloru, - Ilośd kół jednego koloru: 6, łącznie suma kół: 24, - plansza do gry ma ruchomą wskazówkę umieszoną na kole, które tworzą kolorowe koła. 2. Termin realizacji umowy Strony określają na 2 czerwca 2014 r. Pod pojęciem realizacji umowy rozumie się przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obydwie strony Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 umowy za każdy dzieo opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Zamawiający, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ustalonego w 4 umowy, b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2%, za każdy dzieo zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien byd zakooczony. 3. Zamawiający może dochodzid odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty. 4. Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, w wysokości:.. zł (słownie:.), płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz wolny będzie od wad fizycznych. 6. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą byd dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływad się na ustalenia pozaumowne. *- niepotrzebne wykreślid 4

5 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąd w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca *- niepotrzebne wykreślid 5

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I.

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I. Umowa zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy, specyfikacja techniczna do części VII zamówienia. Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Dostawcą

Zamawiającym Dostawcą UMOWA Nr EFS/2009 na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

UMOWA. Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. UMOWA zawarta w Gorzowie Wlkp., w dniu...05 r. pomiędzy: Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl: 10.08.2008 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa nr AOT.R.334...2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Umowa /U/2012/rc zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MBP.271.3.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1. 32300000-6

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz Strona 1 Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz PROJEKT UMOWY Umowa nr RARR/BTP/.../2011 Zawarta w dniu... w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, 26-052 NOWINY; Zgórsko 1B; Tel. 41 368-63- 95; Fax (041) 343-11- 65

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, 26-052 NOWINY; Zgórsko 1B; Tel. 41 368-63- 95; Fax (041) 343-11- 65 Zaproszenie na składanie ofert na zakup: komputera oraz plotera do wydruków w formacie maksymalnym A1 Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w 26-052 Nowiny, Zgórsko 1B w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3. Zaproszenie do składania oferty cenowej

UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3. Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo