w Pabianicach, Międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Pabianicach, Międzynarodowych"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 2 Stan organizacyjny Oddziału... 4 Turystyka piesza... 5 Turystyka kajakowa... 7 Praca w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej... 8 Krajoznawstwo i ochrona przyrody Wycieczki krajowe i zagraniczne Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi Imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2014 roku Odznaczenia i wyróżnienia PTTK przyznane z okazji Podsumowania roku turystycznego stycznia 2015 r

2 Wstęp Wzorem lat ubiegłych, jedna z pierwszych sobót stycznia staje się za sprawą PTTK w Żarnowie, lokalnym świętem turystyki. Od roku 2007, gdy obchodziliśmy swoje 10-lecie, każdy kolejny rok był dokumentowany wydaniem broszury opisującej działalność turystyczno-krajoznawczą Oddziału. Dotychczas ukazało się ich osiem, dziś oddajemy dziewiątą podsumowującą rok 2014, a w styczniu 2015 roku Oddział w Żarnowie uzyskuje pełnoletność kończąc 18 rok swego istnienia. Podsumowanie roku turystycznego to nie tylko okazja do pokazania naszej bogatej działalności, ale również do wyróżnienia pewnej grupy osób, które przyczyniły się do tego, że Oddział trwa, rozwija się i odnosi szereg sukcesów na arenie regionu, województwa i kraju. Powodem do zadowolenia jest fakt, że w skład Oddziału wchodzi 17 kół i klubów PTTK skupiających ponad 500 członków, z czego blisko 58% stanowią dzieci i młodzież szkolna. Dwa koła terenowe w Żarnowie i Lwowie to głównie ludzie dorośli, pozostałe 15 jednostek organizacyjnych związanych jest ze szkołami podstawowymi i gimnazjami ale jest także w tym liceum ogólnokształcące i jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. W tym miejscu chciałbym podkreślić wielką rolę opiekunów SKKT-PTTK i nauczycieli, bez których nasza działalność w środowisku dzieci i młodzieży nie byłaby możliwa. Cieszyć może fakt, że duża grupa naszych członków podnosi swoje kwalifikacje turystyczne uczestnicząc w szkoleniach. Efektem tego jest stale zwiększająca się ilość kadry programowej szczególnie instruktorów ochrony przyrody (21 uprawnień), przodowników turystyki pieszej (17) i instruktorów krajoznawstwa (6)

3 Imprezy turystyki aktywnej (rajdy piesze), wycieczki krajoznawcze (krajowe i zagraniczne), wyjazdy do teatru, konkursy itp. cieszą się dużym powodzeniem u naszych członków. Byliśmy obecni w 2014 roku na ogólnopolskich przedsięwzięciach PTTK takich jak: 57 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej (Gniezno), X Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu i XV Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ustrzykach Górnych. Nasze grupy turystów uczestniczyły w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pabianicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych Na styku kultur w Łodzi oraz Krajowych Konferencjach w Warszawie i Łodzi. Od wielu lat przygotowujemy dzieci i młodzież do Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Krajoznawczych Poznajemy Ojcowiznę i Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych. Braliśmy także udział w ogólnopolskich akcjach ogłaszanych przez ZG PTTK jak np. PTTK w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego, Początki drogi ku niepodległości czy Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

4 Dobrze układa się współpraca naszego O/PTTK ze szkołami, władzami gmin i miast czy placówkami kultury. Nadal trwają przyjacielskie kontakty pomiędzy nami a Klubem Słowackich Turystów Manin, a także z Oddziałami PTTK m. in. w Końskich, Sieradzu i Pabianicach. Stan organizacyjny Oddziału Koła i kluby należące do O/PTTK w Żarnowie (stan na 31 grudnia 2014 r.) Lp. Nazwa Ilość W tym dzieci członków i młodzieży 1. Koło Terenowe PTTK w Żarnowie Koło Terenowe PTTK we Lwowie SKKT-PTTK przy SP w Aleksandrowie SKKT-PTTK przy SP w Białaczowie SKKT-PTTK przy SP w Bogdanowie SKKT-PTTK przy SP w Bujnach SKKT-PTTK przy SP w Gomulinie SKKT-PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej SKKT-PTTK przy SP w Petrykozach SKKT-PTTK przy SP w Żarnowie SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Białaczowie

5 SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Gomulinie SKKT-PTTK przy LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Przedborzu SKKT-PTTK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku 11 8 SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Szczercowie SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Żarnowie Razem Turystyka piesza Najbardziej popularną dziedziną turystyki aktywnej od powstania PTTK w 1996 roku w Żarnowie jest turystyka piesza. Większość naszych rajdów ma już wieloletnią tradycję, a do najstarszych należy Rajd Niepodległości (18-sta edycja w 2014 roku), rajd Szlakiem Powstania Styczniowego (17-edycja), Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala (18-edycja), Rajd Brzegiem Pilicy zorganizowany w 2014 roku po raz siedemnasty wraz ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. W tabeli poniżej podajemy więcej szczegółów o imprezach turystyki pieszej w 2014 roku

6 Rajdy zorganizowane w 2014 roku przez O/PTTK w Żarnowie Lp. Data Nazwa imprezy Miejsce zakończenia Ilość uczestników W tym dzieci i młodzież XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Czarną Dąbrowa nad Rajd Pierwszy dzień wiosny Gomulin XVIII Rajd Szlakiem mjr H. Szaniec Hubala k. Anielina Dobrzańskiego Hubala XVII Rajd Brzegiem Pilicy Tomaszów Maz XI Rajd Polsko-Słowacki Żarnów Rajd 70 rocznica akcji Burza szlakiem walk 25pp AK (wspólnie z IPN w Klew 230/78* 69 Łodzi) Rodzinny rajd wokół Żarnowa Żarnów Ekologiczny rajd Śladami Kazimierza Wielkiego Przedbórz XVIII Rajd Niepodległości (wspólnie z O/PTTK w Końskich) Sielpia Wielka 280/166* V Rajd z Mikołajem Żarnów Razem * 1247 * ilość uczestników z O/PTTK w Żarnowie - 6 -

7 Oprócz udziału w rajdach oddziałowych, nasi członkowie biorą udział w imprezach organizowanych przez inne Oddziały jak np. Centralny Zlot Młodzieży Palmiry, Rajd Bab, Rajd Gwiazdkowy PTTK Pabianice itp. Niektóre SKKT-PTTK organizują własne rajdy i wycieczki piesze, członkowie zdobywają OTP. W Żarnowie działa Terenowy Referat Weryfikacyjny, który w 2014 roku przyznał 48 odznak (patrz tabela). W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił jednak spadek weryfikowanych odznak. Siedmiomilowe buty Srebrne Odznaki turystyki pieszej przyznane w 2014 roku przez Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie Złote Popularna OTP Mała brązowa OTP Mała srebrna OTP Mała złota OTP Ogółem Jedenaście osób z naszego Oddziału uczestniczyło w 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników TP Gniezno w dniach września 2014 roku. Była to największa reprezentacja z Oddziałów PTTK w skali całego kraju. Turystyka kajakowa W 2014 roku powołano Oddziałową Komisję Kajakową w Żarnowie w składzie: 1. Jacek Wojciechowski przewodniczący 2. Cezariusz Szulc wiceprzewodniczący 3. Maria Morawska sekretarz 4. Stanisław Gwiazda członek 5. Stefan Świderski - członek - 7 -

8 Zgodnie z planem w dniu 12 lipca zorganizowany został V Spływ Kajakowy rzeką Pilicą im. Andrzeja Ziomka, w którym płynęło 41 osób, w tym 5 członków z Koła Terenowego we Lwowie. Praca w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej Wśród piętnastu SKKT-PTTK skupionych w Oddziale, osiem działa w szkołach podstawowych (Aleksandrów, Białaczów, Bogdanów, Bujny, Gomulin, Miedzna Drewniana, Petrykozy i Żarnów), pięć w gimnazjach (Białaczów, Gomulin, Przedbórz, Szczerców i Żarnów), jedno w LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie i jedno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku. Dzieci i młodzież stanowią ok. 58% ogółu członków z opłaconą składką w O/PTTK w Żarnowie. Niestety w 2014 roku dwa SKKT-PTTK (Skotniki i Wola Krzysztoporska) uległy rozwiązaniu z uwagi na brak minimalnej ilości opłaconych składek. Dzieci i młodzież szkolna są głównymi uczestnikami rajdów pieszych, niektórych wycieczek i wielu konkursów osób uczestników rajdów to dzieci i młodzież szkolna. Dla przykładu w wycieczce na XX Międzynarodowe Targi Turystyczne Na styku kultur w Łodzi uczestniczyli głównie uczniowie ze szkół podstawowych w Żarnowie i Petrykozach, gimnazjum w Żarnowie i Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

9 Dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży odbył się w dniu 12 marca 2014 roku w Żarnowie XVIII Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie. Młodzi członkowie z naszego Oddziału, uczestniczą od wielu lat w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. Organizatorem konkursu w roku 2014 był Oddział PTTK w Pabianicach, który podsumowanie konkursu przeprowadził 11 kwietnia w Ksawerowie. Trzy nasze prace pisemne zostały nagrodzone. II miejsce w swej kategorii wiekowej zajęła Karolina Kania z Gimnazjum w Żarnowie za pracę Zwykłe, niezwykłe miasto (opiekunka Grażyna Szafińska), również II nagrodę w kategorii prac zespołowych otrzymała praca Jakuba Teleckiego i Szymona Lisa pt. Historia Szkoły Podstawowej w Białaczowie od XIII do XX wieku (opiekun Joanna Świątek). III miejsce uzyskał Miłosz Polak z SP w Żarnowie za pracę Moje wędrowanie z PTTK (opiekunką była Barbara Dukat)

10 Piękną krajoznawczoturystyczną imprezą był X Jubileuszowy Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu w którym wzięły udział drużyny z Białaczowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Przedborza i Żarnowa. Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki we wrześniu 2014 roku, zgromadziły 56 uczestników, którzy zwiedzali m.in. Pabianice i okoliczne miejscowości. Oddział reprezentowały SKKT- PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa, Petrykóz, Radomska i Żarnowa. W ramach ogólnopolskiej akcji Początki drogi ku niepodległości , Oddział zorganizował w dniu 10 września wycieczkę do Kielc, podczas której młodzi turyści z Białaczowa, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa zwiedzali miasto legionów poczynając od Muzeum Historii Kielc, oglądali pomniki: Józefa Piłsudskiego na koniu i pomnik Czwórki Legionowej. W Wojewódzkim Domu Kultury eksponowana była w tym czasie wystawa kolekcjonerska A mundur na nim szary, a w Muzeum Narodowym wystawa poświęcona 100-leciu legionów Józefa Piłsudskiego

11 Również duża grupa młodzieży była na wycieczce do Pruszkowa w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego i Sulejówka gdzie zwiedzano Muzeum Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, najpierw w eliminacjach wojewódzkich w Sieradzu (2 października) a następnie w finale w Legnicy. Występ zakończył się dużym sukcesem Marty Krzywkowskiej z SP w Żarnowie, która zajęła w swej kategorii wiekowej II miejsce w Polsce. Opiekunką Marty przygotowującą ją do występu była Grażyna Szafińska. Warto wspomnieć, że na koniec roku szkolnego zarówno w Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum w Żarnowie wyróżniono najbardziej aktywnych turystów dyplomem tytułem Najlepszy turysta SKKT-PTTK. Wyróżnienie to w SP otrzymały: Aleksandra Góralska i Klaudia Gołąb, a w Gimnazjum Dominika Ciszek

12 Turystyka i krajoznawstwo cieszą się wśród dzieci i młodzieży dużym zainteresowaniem, a współpraca Oddziału ze szkołami przynosi bardzo dobre rezultaty, co potwierdza liczny udział w imprezach przez nas organizowanych. Słowa podziękowania należą się opiekunom SKKT-PTTK, którzy poświęcają wiele swojego czasu i energii pracując społecznie z dziećmi i młodzieżą szkolną. Krajoznawstwo i ochrona przyrody W pracy O/PTTK w Żarnowie dużą uwagę poświęca się krajoznawstwu i ochronie przyrody. W żarnowskim Oddziale działa m.in. Komisja Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody. Delegatem z Żarnowa na Krajową Konferencję Aktywu Krajoznawczego w ZG PTTK w dniu 18 stycznia 2014 roku był kol. Rafał Kozak. Tak jak w latach wcześniejszych Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Żarnowie współpracowała z O/PTTK w Wieruszowie przygotowując pytania testowe na IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Województwie Łódzkim. Konkurs odbył się w dniu 10 marca ubiegłego roku w Czastarach, gdzie w składzie jury pracowali Grażyna i Włodzimierz Szafińscy, Tatiana Kosylak i Rafał Kozak. Za 4 lata przygotowywania i prowadzenia konkursu o miano Najlepszego krajoznawcy regionu w powiecie wieruszowskim w/w otrzymali z rąk prezesa Rafała Dąbika, złote odznaki regionalne Ziemia Wieruszowska. Z okazji 60-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK pięciu osobom z naszego Oddziału przyznano dyplomy Za niestrudzone rozwijanie pasji poznawania piękna ojczystego kraju i zaangażowanie na

13 rzecz krajoznawstwa. Są to Alicja Grabska, Tatiana Kosylak, Rafał Kozak, Krzysztof Nawrocki i Włodzimierz Szafiński. Zagadnienia ochrony przyrody zajmują ważne miejsce w działalności naszego Oddziału. Po szeregu szkoleń specjalistycznych, zdanych egzaminach i zdobyciu stosownych odznak na koniec 2014 roku mamy w Żarnowie dwudziestu jeden instruktorów ochrony przyrody, z których siedmiu uzyskało uprawnienia w omawianym roku. Będziemy sukcesywnie dążyć do powiększenia stanu kadry. Podczas Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody w Warszawie w lutym 2014 roku wręczono Oddziałowi w Żarnowie dyplom-podziękowanie Za duże zaangażowanie, dotychczasowy wkład pracy w rozwój i popularyzację idei ochrony przyrody, jak również za prowadzoną działalność edukacyjną. Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody kol. Alicja Grabska została powołana w skład Komisji Uchwał i Wniosków podczas w/w konferencji. Trzy osoby: Alicję Grabską, Grażynę i Włodzimierza Szafińskich wyróżniono Honorową Odznaką Turysta-Przyrodnik. Niektóre z wycieczek krajoznawczych organizowanych przez Oddział w 2014 roku miało charakter przyrodniczy, aby m.in. umożliwić ich uczestnikom zdobywanie punktów do odznak. Zwiedziliśmy trzy parki narodowe Ujście Warty, Woliński Park Narodowy i Wielkopolski Park Narodowy

14 Ważną imprezą zorganizowaną w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Opoczno, była konferencja Lasy w turystyce, w której wzięli udział oprócz naszych przyrodników i leśników wiceprezes ZG PTTK Andrzej Gordon, poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, wójt gminy Żarnów i przedstawicielki Koła Terenowego we Lwowie. Konferencja odbyła się 10 maja, a jej częścią było także zwiedzanie ścieżki dydaktycznej Januszewice, a później akcja Sadzenie lasu w dniu 16 października 2014 r. Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie przyznał w omawianym roku 28 odznak Turysta Przyrodnik w tym: 7 popularnych, 6 brązowych 8 srebrnych i 7 złotych. W 2014 roku zorganizowaliśmy jako Oddział 16 wycieczek w tym: 13 krajowych (8 krajoznawczych i 5 do Teatru Wielkiego w Łodzi) Wycieczki krajowe i zagraniczne

15 oraz 3 zagraniczne (Słowacja, Londyn, Bośnia i Hercegowina). Wśród wycieczek krajowych można wyróżnić 3 do parków narodowych (Ujście Warty, Woliński PN i Wielkopolski PN), 3 o charakterze historycznym (Kielce, Pabianice i Sulejówek) oraz 2 wielowątkowe (Nowy Sącz i okolice oraz Wielkie Jeziora Mazurskie). Majowa wycieczka na Słowację, jest kontynuacją współpracy i wymiany grup turystycznych miedzy naszym Oddziałem a Klubem Słowackich Turystów Manin w Považskiej Teplej. Tym razem Słowacy postawili przede wszystkim na agroturystykę, zapraszając nas do ośrodka w Popradnie, ale przy okazji zwiedziliśmy zamek - muzeum Budatin i centrum miasta w Żilinie, odbyliśmy też pieszą wycieczkę na Považski zamek. Po raz kolejny złożyliśmy wizytę w prywatnym muzeum p. Ladislava Janecha w Považskiej Teplej. 3 dni w Londynie to wycieczka samolotem do stolicy Wielkiej Brytanii z bogatym programem krajoznawczym ( r.). Zwiedziliśmy m.in. opactwo Westminster, Tower of London, Plac Trafalgar z kolumną Nelsona, Parlament itp., jak również słynne muzea: Brytyjskie, Historii Naturalnej i Galerię Narodową, przechodziliśmy przez Hyde Park, ogrody Ken

16 sington, park św. Jacka, oglądaliśmy uroczystą odprawę wart przed pałacem Buckingham - rezydencją brytyjskich monarchów i wiele innych ciekawostek miasta. Sztandarową wycieczką zagraniczną była sierpniowa Bośnia i Hercegowina z uwagi na czas trwania (7 dni) i aspekty kulturowe związane ze skomplikowaną historią tego państwa. Wycieczka pod hasłem Smak orientu była adekwatna do tego co widzieliśmy: meczety, minarety, warownie tureckie, wiele zabytków architektury związanych ze sztuką wschodu. Piękne krajobrazy, obiekty przyrodnicze jak np. Park Narodowy Hutovo Blato, wywierzysko Buny, wodospady Kravice, wodospad Plivy to wyjątkowe obiekty turystyczne. Zwiedziliśmy wiele miast, z których wymienię dla przykładu: Mostar ze słynnym mostem ponad Neretwą i unikatową starówką oraz Sarajewo stolicę kraju, gdzie dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W wielu innych miejscach widoczne są ślady wojny domowej z lat O każdej z wycieczek zorganizowanych w 2014 roku można by wiele pisać, jednak nie pozwala na to nasze skromne wydawnictwo

17 Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi Minęło osiemnaście lat od pierwszego wyjazdu do teatru w Łodzi, a w 2014 roku uczestniczyliśmy w 5 spektaklach teatralnych. Były to: 1. Don Kichot styczeń 2. Maria Stuarda luty 3. Cyrulik Sewilski marzec 4. Straszny dwór październik 5. Dziadek do orzechów listopad W marcu 2014 roku Oddział zorganizował 70-ty wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi, a jego uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę. Reasumując, w ubiegłym roku 275 osób odwiedziło teatr w ramach wyjazdów organizowanych przez PTTK w Żarnowie. W trakcie ogólnopolskiej konferencji Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń w październiku 2014 roku nawiązano kontakt z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina. Na 30 stycznia 2015 roku, przygotowany został wyjazd na koncert symfoniczny, połączony ze zwiedzaniem tej placówki kultury. Imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2014 roku Lp. Data Nazwa imprezy Ilość osób I Podsumowanie roku turystycznego I XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego I Teatr Wielki w Łodzi Don Kichot II Udział w XX Międzynarodowych Targach Turystycznych Na styku kultur w Łodzi II Teatr Wielki w Łodzi Maria Stuarda III Teatr Wielki w Łodzi Cyrulik Sewilski

18 III Udział w pracach komisji IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Województwie Łódzkim w 4 Czastarach III XVIII Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie III Rajd pieszy Pierwszy dzień wiosny Gomulin III Wycieczka krajoznawcza Nowy Sącz i okolice IV Udział w podsumowaniu eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę w Ksawerowie IV Wycieczka krajoznawcza Park Narodowy Ujście Warty IV XVIII Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala V Wycieczka na Słowację V Konferencja Lasy w turystyce V Udział w X Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu V Wycieczka krajoznawcza Wielkie Jeziora Mazurskie V XVII Rajd Brzegiem Pilicy VI Wycieczka krajoznawcza Woliński Park Narodowy VI XI Rajd Polsko-Słowacki VI Rajd i konkurs wiedzy historycznej XXII Lekcja historii w terenie 70 rocznica akcji 78 Burza szlakiem walk 25pp AK VII Wycieczka 3 dni w Londynie VII V Spływ kajakowy rzeką Pilicą im. Andrzeja Ziomka VIII Wycieczka Smak orientu - Bośnia i Hercegowina IX Udział w obchodach 60-lecia O/PTTK w Opocznie IX Wycieczka do Kielc IX Udział w 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Gniezno IX Rodzinny rajd wokół Żarnowa IX Udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pabianicach

19 IX Ekologiczny Rajd Śladami Kazimierza Wielkiego X Udział w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Sieradzu X Udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ustrzykach Górnych X Wycieczka Wielkopolski Park Narodowy X Akcja Sadzenie lasu X Teatr Wielki w Łodzi Straszny dwór X Wycieczka do Pruszkowa i Sulejówka X Udział w ogólnopolskiej konferencji w łodzi Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń XI XVIII Rajd Niepodległości XI Teatr Wielki w Łodzi Dziadek do orzechów XI Udział w XXX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy XII V Żarnowski Rajd z Mikołajem XII Udział w podsumowaniu ogólnopolskiej akcji PTTK w 150 rocznicę Powstania Styczniowego Warszawa 4 Odznaczenia i wyróżnienia PTTK przyznane z okazji Podsumowania roku turystycznego stycznia 2015 r. Srebrna Honorowa Odznaka PTTK 1. Sławomir Klauz Brązowa Honorowa Odznaka PTTK 1. Taras Czernienko 2. Grażyna Smak Złota odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży 1. Barbara Dukat 2. Justyna Nicoś 3. Joanna Świątek

20 Brązowa odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży 1. Bogusława Wiaderna Dyplom PTTK Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa 1. Jolanta Banaszczyk 2. Jadwiga Burakowska 3. Zygmunt Cieślikiewicz 4. Danuta Głowa 5. Dawid Kosylak 6. Marta Kożuchowska 7. Maria Serafin 8. Agnieszka Warszada 9. Ewa Wilk Dyplom Honorowy PTTK Za pomoc i współdziałanie 1. Jarosław Pązik 2. Maciej Wroniszewski 3. Piotr Wypych 4. SP w Skotnikach Dyplom Komisji Środowiskowej ZG PTTK 1. Elżbieta Zając Dyplom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 1. Alicja Grabska 2. Tatiana Kosylak 3. Rafał Kozak 4. Krzysztof Nawrocki 5. Włodzimierz Szafiński

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 nr 2 (87)

czerwiec 2010 nr 2 (87) ISSN 1731-8408 czerwiec 2010 nr 2 (87) Słońce, lato, wakacje taka energetyczna aura sprzyja licznym wydarzeniom kulturalnym i nie tylko. W powiecie konińskim zaroi się od wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Noc w bibliotece fotorelacja

Noc w bibliotece fotorelacja 2 Noc w bibliotece fotorelacja Wirtualne Otwarcie Galerii Miejskiej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę Jak co roku, Noc w Bibliotece cieszyła się dużym zainteresowaniem Uczennice Gimnazjum w Widełce,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY Kowal-16 października 2009r. Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX w. Wcześniej, w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

XVII Walny Zjazd PTTK

XVII Walny Zjazd PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEG0 z XVI kadencji 2005-2009 Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1 Opracowanie: Pion Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCNO KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE OPRACOWANIE: JERZY WIĄCKOWSKI Spis treści Od autora... 3 Wstęp... 3 Powstanie Oddziału Akademickiego

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 11(15) listopad 2009 Będą pieniądze na drogi Prawie 6 km drogi powiatowej odnowione zostanie w gminie Turobin. Zadanie znajduje

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2300 egz. Nr 93 / 01 / 2015 styczeń 2015 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015 w gminie siewierz 12 stycznia br. odbyło się Noworoczne

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy W I C I C Z E S T O C H O W S K I E T y t u ł e m w s t ę p u Koleżanki, koledzy Wici - to początkowy tygodnik społeczno-polityczny i kulturalny Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz Szanowni Państwo, Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. Przechodnie idą, tuląc się do płotów, Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt Krzysztof Daukszewicz Jesień,

Bardziej szczegółowo

Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie

Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie Ziemia Konińska jest szczególnym miejscem, o korzystnych warunkach klimatycznych i wyjątkowych walorach przyrodniczo - krajobrazowych. O jej

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14 Nr 11/135 listopad 2009 ISSN 1425-7386 Ogłaszamy konkurs 10 lat z Gorzowskimi Wiadomościami Samorządowymi. Do wygrania telewizor LCD 32 - str. 7 Fot. TVN/Cezary Piwowarski, Agencja ZOOM Nowocześnie i sportowo

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str.

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Elblągu Lider Zarządzania 2011 str. 5 Oferta edukacyjna str. 11 XII Edycja Olimpiady str. 20 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej Nr 08 / 157 / 2013 Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej W dniach 23-24 października 2013 r. w ZG ZZDZ odbyło się seminarium dla osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo