w Pabianicach, Międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Pabianicach, Międzynarodowych"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 2 Stan organizacyjny Oddziału... 4 Turystyka piesza... 5 Turystyka kajakowa... 7 Praca w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej... 8 Krajoznawstwo i ochrona przyrody Wycieczki krajowe i zagraniczne Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi Imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2014 roku Odznaczenia i wyróżnienia PTTK przyznane z okazji Podsumowania roku turystycznego stycznia 2015 r

2 Wstęp Wzorem lat ubiegłych, jedna z pierwszych sobót stycznia staje się za sprawą PTTK w Żarnowie, lokalnym świętem turystyki. Od roku 2007, gdy obchodziliśmy swoje 10-lecie, każdy kolejny rok był dokumentowany wydaniem broszury opisującej działalność turystyczno-krajoznawczą Oddziału. Dotychczas ukazało się ich osiem, dziś oddajemy dziewiątą podsumowującą rok 2014, a w styczniu 2015 roku Oddział w Żarnowie uzyskuje pełnoletność kończąc 18 rok swego istnienia. Podsumowanie roku turystycznego to nie tylko okazja do pokazania naszej bogatej działalności, ale również do wyróżnienia pewnej grupy osób, które przyczyniły się do tego, że Oddział trwa, rozwija się i odnosi szereg sukcesów na arenie regionu, województwa i kraju. Powodem do zadowolenia jest fakt, że w skład Oddziału wchodzi 17 kół i klubów PTTK skupiających ponad 500 członków, z czego blisko 58% stanowią dzieci i młodzież szkolna. Dwa koła terenowe w Żarnowie i Lwowie to głównie ludzie dorośli, pozostałe 15 jednostek organizacyjnych związanych jest ze szkołami podstawowymi i gimnazjami ale jest także w tym liceum ogólnokształcące i jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. W tym miejscu chciałbym podkreślić wielką rolę opiekunów SKKT-PTTK i nauczycieli, bez których nasza działalność w środowisku dzieci i młodzieży nie byłaby możliwa. Cieszyć może fakt, że duża grupa naszych członków podnosi swoje kwalifikacje turystyczne uczestnicząc w szkoleniach. Efektem tego jest stale zwiększająca się ilość kadry programowej szczególnie instruktorów ochrony przyrody (21 uprawnień), przodowników turystyki pieszej (17) i instruktorów krajoznawstwa (6)

3 Imprezy turystyki aktywnej (rajdy piesze), wycieczki krajoznawcze (krajowe i zagraniczne), wyjazdy do teatru, konkursy itp. cieszą się dużym powodzeniem u naszych członków. Byliśmy obecni w 2014 roku na ogólnopolskich przedsięwzięciach PTTK takich jak: 57 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej (Gniezno), X Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu i XV Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ustrzykach Górnych. Nasze grupy turystów uczestniczyły w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pabianicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych Na styku kultur w Łodzi oraz Krajowych Konferencjach w Warszawie i Łodzi. Od wielu lat przygotowujemy dzieci i młodzież do Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Krajoznawczych Poznajemy Ojcowiznę i Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych. Braliśmy także udział w ogólnopolskich akcjach ogłaszanych przez ZG PTTK jak np. PTTK w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego, Początki drogi ku niepodległości czy Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

4 Dobrze układa się współpraca naszego O/PTTK ze szkołami, władzami gmin i miast czy placówkami kultury. Nadal trwają przyjacielskie kontakty pomiędzy nami a Klubem Słowackich Turystów Manin, a także z Oddziałami PTTK m. in. w Końskich, Sieradzu i Pabianicach. Stan organizacyjny Oddziału Koła i kluby należące do O/PTTK w Żarnowie (stan na 31 grudnia 2014 r.) Lp. Nazwa Ilość W tym dzieci członków i młodzieży 1. Koło Terenowe PTTK w Żarnowie Koło Terenowe PTTK we Lwowie SKKT-PTTK przy SP w Aleksandrowie SKKT-PTTK przy SP w Białaczowie SKKT-PTTK przy SP w Bogdanowie SKKT-PTTK przy SP w Bujnach SKKT-PTTK przy SP w Gomulinie SKKT-PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej SKKT-PTTK przy SP w Petrykozach SKKT-PTTK przy SP w Żarnowie SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Białaczowie

5 SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Gomulinie SKKT-PTTK przy LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Przedborzu SKKT-PTTK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku 11 8 SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Szczercowie SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Żarnowie Razem Turystyka piesza Najbardziej popularną dziedziną turystyki aktywnej od powstania PTTK w 1996 roku w Żarnowie jest turystyka piesza. Większość naszych rajdów ma już wieloletnią tradycję, a do najstarszych należy Rajd Niepodległości (18-sta edycja w 2014 roku), rajd Szlakiem Powstania Styczniowego (17-edycja), Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala (18-edycja), Rajd Brzegiem Pilicy zorganizowany w 2014 roku po raz siedemnasty wraz ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. W tabeli poniżej podajemy więcej szczegółów o imprezach turystyki pieszej w 2014 roku

6 Rajdy zorganizowane w 2014 roku przez O/PTTK w Żarnowie Lp. Data Nazwa imprezy Miejsce zakończenia Ilość uczestników W tym dzieci i młodzież XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Czarną Dąbrowa nad Rajd Pierwszy dzień wiosny Gomulin XVIII Rajd Szlakiem mjr H. Szaniec Hubala k. Anielina Dobrzańskiego Hubala XVII Rajd Brzegiem Pilicy Tomaszów Maz XI Rajd Polsko-Słowacki Żarnów Rajd 70 rocznica akcji Burza szlakiem walk 25pp AK (wspólnie z IPN w Klew 230/78* 69 Łodzi) Rodzinny rajd wokół Żarnowa Żarnów Ekologiczny rajd Śladami Kazimierza Wielkiego Przedbórz XVIII Rajd Niepodległości (wspólnie z O/PTTK w Końskich) Sielpia Wielka 280/166* V Rajd z Mikołajem Żarnów Razem * 1247 * ilość uczestników z O/PTTK w Żarnowie - 6 -

7 Oprócz udziału w rajdach oddziałowych, nasi członkowie biorą udział w imprezach organizowanych przez inne Oddziały jak np. Centralny Zlot Młodzieży Palmiry, Rajd Bab, Rajd Gwiazdkowy PTTK Pabianice itp. Niektóre SKKT-PTTK organizują własne rajdy i wycieczki piesze, członkowie zdobywają OTP. W Żarnowie działa Terenowy Referat Weryfikacyjny, który w 2014 roku przyznał 48 odznak (patrz tabela). W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił jednak spadek weryfikowanych odznak. Siedmiomilowe buty Srebrne Odznaki turystyki pieszej przyznane w 2014 roku przez Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie Złote Popularna OTP Mała brązowa OTP Mała srebrna OTP Mała złota OTP Ogółem Jedenaście osób z naszego Oddziału uczestniczyło w 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników TP Gniezno w dniach września 2014 roku. Była to największa reprezentacja z Oddziałów PTTK w skali całego kraju. Turystyka kajakowa W 2014 roku powołano Oddziałową Komisję Kajakową w Żarnowie w składzie: 1. Jacek Wojciechowski przewodniczący 2. Cezariusz Szulc wiceprzewodniczący 3. Maria Morawska sekretarz 4. Stanisław Gwiazda członek 5. Stefan Świderski - członek - 7 -

8 Zgodnie z planem w dniu 12 lipca zorganizowany został V Spływ Kajakowy rzeką Pilicą im. Andrzeja Ziomka, w którym płynęło 41 osób, w tym 5 członków z Koła Terenowego we Lwowie. Praca w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej Wśród piętnastu SKKT-PTTK skupionych w Oddziale, osiem działa w szkołach podstawowych (Aleksandrów, Białaczów, Bogdanów, Bujny, Gomulin, Miedzna Drewniana, Petrykozy i Żarnów), pięć w gimnazjach (Białaczów, Gomulin, Przedbórz, Szczerców i Żarnów), jedno w LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie i jedno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku. Dzieci i młodzież stanowią ok. 58% ogółu członków z opłaconą składką w O/PTTK w Żarnowie. Niestety w 2014 roku dwa SKKT-PTTK (Skotniki i Wola Krzysztoporska) uległy rozwiązaniu z uwagi na brak minimalnej ilości opłaconych składek. Dzieci i młodzież szkolna są głównymi uczestnikami rajdów pieszych, niektórych wycieczek i wielu konkursów osób uczestników rajdów to dzieci i młodzież szkolna. Dla przykładu w wycieczce na XX Międzynarodowe Targi Turystyczne Na styku kultur w Łodzi uczestniczyli głównie uczniowie ze szkół podstawowych w Żarnowie i Petrykozach, gimnazjum w Żarnowie i Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

9 Dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży odbył się w dniu 12 marca 2014 roku w Żarnowie XVIII Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie. Młodzi członkowie z naszego Oddziału, uczestniczą od wielu lat w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. Organizatorem konkursu w roku 2014 był Oddział PTTK w Pabianicach, który podsumowanie konkursu przeprowadził 11 kwietnia w Ksawerowie. Trzy nasze prace pisemne zostały nagrodzone. II miejsce w swej kategorii wiekowej zajęła Karolina Kania z Gimnazjum w Żarnowie za pracę Zwykłe, niezwykłe miasto (opiekunka Grażyna Szafińska), również II nagrodę w kategorii prac zespołowych otrzymała praca Jakuba Teleckiego i Szymona Lisa pt. Historia Szkoły Podstawowej w Białaczowie od XIII do XX wieku (opiekun Joanna Świątek). III miejsce uzyskał Miłosz Polak z SP w Żarnowie za pracę Moje wędrowanie z PTTK (opiekunką była Barbara Dukat)

10 Piękną krajoznawczoturystyczną imprezą był X Jubileuszowy Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu w którym wzięły udział drużyny z Białaczowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Przedborza i Żarnowa. Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki we wrześniu 2014 roku, zgromadziły 56 uczestników, którzy zwiedzali m.in. Pabianice i okoliczne miejscowości. Oddział reprezentowały SKKT- PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa, Petrykóz, Radomska i Żarnowa. W ramach ogólnopolskiej akcji Początki drogi ku niepodległości , Oddział zorganizował w dniu 10 września wycieczkę do Kielc, podczas której młodzi turyści z Białaczowa, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa zwiedzali miasto legionów poczynając od Muzeum Historii Kielc, oglądali pomniki: Józefa Piłsudskiego na koniu i pomnik Czwórki Legionowej. W Wojewódzkim Domu Kultury eksponowana była w tym czasie wystawa kolekcjonerska A mundur na nim szary, a w Muzeum Narodowym wystawa poświęcona 100-leciu legionów Józefa Piłsudskiego

11 Również duża grupa młodzieży była na wycieczce do Pruszkowa w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego i Sulejówka gdzie zwiedzano Muzeum Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, najpierw w eliminacjach wojewódzkich w Sieradzu (2 października) a następnie w finale w Legnicy. Występ zakończył się dużym sukcesem Marty Krzywkowskiej z SP w Żarnowie, która zajęła w swej kategorii wiekowej II miejsce w Polsce. Opiekunką Marty przygotowującą ją do występu była Grażyna Szafińska. Warto wspomnieć, że na koniec roku szkolnego zarówno w Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum w Żarnowie wyróżniono najbardziej aktywnych turystów dyplomem tytułem Najlepszy turysta SKKT-PTTK. Wyróżnienie to w SP otrzymały: Aleksandra Góralska i Klaudia Gołąb, a w Gimnazjum Dominika Ciszek

12 Turystyka i krajoznawstwo cieszą się wśród dzieci i młodzieży dużym zainteresowaniem, a współpraca Oddziału ze szkołami przynosi bardzo dobre rezultaty, co potwierdza liczny udział w imprezach przez nas organizowanych. Słowa podziękowania należą się opiekunom SKKT-PTTK, którzy poświęcają wiele swojego czasu i energii pracując społecznie z dziećmi i młodzieżą szkolną. Krajoznawstwo i ochrona przyrody W pracy O/PTTK w Żarnowie dużą uwagę poświęca się krajoznawstwu i ochronie przyrody. W żarnowskim Oddziale działa m.in. Komisja Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody. Delegatem z Żarnowa na Krajową Konferencję Aktywu Krajoznawczego w ZG PTTK w dniu 18 stycznia 2014 roku był kol. Rafał Kozak. Tak jak w latach wcześniejszych Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Żarnowie współpracowała z O/PTTK w Wieruszowie przygotowując pytania testowe na IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Województwie Łódzkim. Konkurs odbył się w dniu 10 marca ubiegłego roku w Czastarach, gdzie w składzie jury pracowali Grażyna i Włodzimierz Szafińscy, Tatiana Kosylak i Rafał Kozak. Za 4 lata przygotowywania i prowadzenia konkursu o miano Najlepszego krajoznawcy regionu w powiecie wieruszowskim w/w otrzymali z rąk prezesa Rafała Dąbika, złote odznaki regionalne Ziemia Wieruszowska. Z okazji 60-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK pięciu osobom z naszego Oddziału przyznano dyplomy Za niestrudzone rozwijanie pasji poznawania piękna ojczystego kraju i zaangażowanie na

13 rzecz krajoznawstwa. Są to Alicja Grabska, Tatiana Kosylak, Rafał Kozak, Krzysztof Nawrocki i Włodzimierz Szafiński. Zagadnienia ochrony przyrody zajmują ważne miejsce w działalności naszego Oddziału. Po szeregu szkoleń specjalistycznych, zdanych egzaminach i zdobyciu stosownych odznak na koniec 2014 roku mamy w Żarnowie dwudziestu jeden instruktorów ochrony przyrody, z których siedmiu uzyskało uprawnienia w omawianym roku. Będziemy sukcesywnie dążyć do powiększenia stanu kadry. Podczas Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody w Warszawie w lutym 2014 roku wręczono Oddziałowi w Żarnowie dyplom-podziękowanie Za duże zaangażowanie, dotychczasowy wkład pracy w rozwój i popularyzację idei ochrony przyrody, jak również za prowadzoną działalność edukacyjną. Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody kol. Alicja Grabska została powołana w skład Komisji Uchwał i Wniosków podczas w/w konferencji. Trzy osoby: Alicję Grabską, Grażynę i Włodzimierza Szafińskich wyróżniono Honorową Odznaką Turysta-Przyrodnik. Niektóre z wycieczek krajoznawczych organizowanych przez Oddział w 2014 roku miało charakter przyrodniczy, aby m.in. umożliwić ich uczestnikom zdobywanie punktów do odznak. Zwiedziliśmy trzy parki narodowe Ujście Warty, Woliński Park Narodowy i Wielkopolski Park Narodowy

14 Ważną imprezą zorganizowaną w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Opoczno, była konferencja Lasy w turystyce, w której wzięli udział oprócz naszych przyrodników i leśników wiceprezes ZG PTTK Andrzej Gordon, poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, wójt gminy Żarnów i przedstawicielki Koła Terenowego we Lwowie. Konferencja odbyła się 10 maja, a jej częścią było także zwiedzanie ścieżki dydaktycznej Januszewice, a później akcja Sadzenie lasu w dniu 16 października 2014 r. Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie przyznał w omawianym roku 28 odznak Turysta Przyrodnik w tym: 7 popularnych, 6 brązowych 8 srebrnych i 7 złotych. W 2014 roku zorganizowaliśmy jako Oddział 16 wycieczek w tym: 13 krajowych (8 krajoznawczych i 5 do Teatru Wielkiego w Łodzi) Wycieczki krajowe i zagraniczne

15 oraz 3 zagraniczne (Słowacja, Londyn, Bośnia i Hercegowina). Wśród wycieczek krajowych można wyróżnić 3 do parków narodowych (Ujście Warty, Woliński PN i Wielkopolski PN), 3 o charakterze historycznym (Kielce, Pabianice i Sulejówek) oraz 2 wielowątkowe (Nowy Sącz i okolice oraz Wielkie Jeziora Mazurskie). Majowa wycieczka na Słowację, jest kontynuacją współpracy i wymiany grup turystycznych miedzy naszym Oddziałem a Klubem Słowackich Turystów Manin w Považskiej Teplej. Tym razem Słowacy postawili przede wszystkim na agroturystykę, zapraszając nas do ośrodka w Popradnie, ale przy okazji zwiedziliśmy zamek - muzeum Budatin i centrum miasta w Żilinie, odbyliśmy też pieszą wycieczkę na Považski zamek. Po raz kolejny złożyliśmy wizytę w prywatnym muzeum p. Ladislava Janecha w Považskiej Teplej. 3 dni w Londynie to wycieczka samolotem do stolicy Wielkiej Brytanii z bogatym programem krajoznawczym ( r.). Zwiedziliśmy m.in. opactwo Westminster, Tower of London, Plac Trafalgar z kolumną Nelsona, Parlament itp., jak również słynne muzea: Brytyjskie, Historii Naturalnej i Galerię Narodową, przechodziliśmy przez Hyde Park, ogrody Ken

16 sington, park św. Jacka, oglądaliśmy uroczystą odprawę wart przed pałacem Buckingham - rezydencją brytyjskich monarchów i wiele innych ciekawostek miasta. Sztandarową wycieczką zagraniczną była sierpniowa Bośnia i Hercegowina z uwagi na czas trwania (7 dni) i aspekty kulturowe związane ze skomplikowaną historią tego państwa. Wycieczka pod hasłem Smak orientu była adekwatna do tego co widzieliśmy: meczety, minarety, warownie tureckie, wiele zabytków architektury związanych ze sztuką wschodu. Piękne krajobrazy, obiekty przyrodnicze jak np. Park Narodowy Hutovo Blato, wywierzysko Buny, wodospady Kravice, wodospad Plivy to wyjątkowe obiekty turystyczne. Zwiedziliśmy wiele miast, z których wymienię dla przykładu: Mostar ze słynnym mostem ponad Neretwą i unikatową starówką oraz Sarajewo stolicę kraju, gdzie dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W wielu innych miejscach widoczne są ślady wojny domowej z lat O każdej z wycieczek zorganizowanych w 2014 roku można by wiele pisać, jednak nie pozwala na to nasze skromne wydawnictwo

17 Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi Minęło osiemnaście lat od pierwszego wyjazdu do teatru w Łodzi, a w 2014 roku uczestniczyliśmy w 5 spektaklach teatralnych. Były to: 1. Don Kichot styczeń 2. Maria Stuarda luty 3. Cyrulik Sewilski marzec 4. Straszny dwór październik 5. Dziadek do orzechów listopad W marcu 2014 roku Oddział zorganizował 70-ty wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi, a jego uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę. Reasumując, w ubiegłym roku 275 osób odwiedziło teatr w ramach wyjazdów organizowanych przez PTTK w Żarnowie. W trakcie ogólnopolskiej konferencji Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń w październiku 2014 roku nawiązano kontakt z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina. Na 30 stycznia 2015 roku, przygotowany został wyjazd na koncert symfoniczny, połączony ze zwiedzaniem tej placówki kultury. Imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2014 roku Lp. Data Nazwa imprezy Ilość osób I Podsumowanie roku turystycznego I XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego I Teatr Wielki w Łodzi Don Kichot II Udział w XX Międzynarodowych Targach Turystycznych Na styku kultur w Łodzi II Teatr Wielki w Łodzi Maria Stuarda III Teatr Wielki w Łodzi Cyrulik Sewilski

18 III Udział w pracach komisji IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Województwie Łódzkim w 4 Czastarach III XVIII Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie III Rajd pieszy Pierwszy dzień wiosny Gomulin III Wycieczka krajoznawcza Nowy Sącz i okolice IV Udział w podsumowaniu eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę w Ksawerowie IV Wycieczka krajoznawcza Park Narodowy Ujście Warty IV XVIII Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala V Wycieczka na Słowację V Konferencja Lasy w turystyce V Udział w X Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu V Wycieczka krajoznawcza Wielkie Jeziora Mazurskie V XVII Rajd Brzegiem Pilicy VI Wycieczka krajoznawcza Woliński Park Narodowy VI XI Rajd Polsko-Słowacki VI Rajd i konkurs wiedzy historycznej XXII Lekcja historii w terenie 70 rocznica akcji 78 Burza szlakiem walk 25pp AK VII Wycieczka 3 dni w Londynie VII V Spływ kajakowy rzeką Pilicą im. Andrzeja Ziomka VIII Wycieczka Smak orientu - Bośnia i Hercegowina IX Udział w obchodach 60-lecia O/PTTK w Opocznie IX Wycieczka do Kielc IX Udział w 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Gniezno IX Rodzinny rajd wokół Żarnowa IX Udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pabianicach

19 IX Ekologiczny Rajd Śladami Kazimierza Wielkiego X Udział w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Sieradzu X Udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ustrzykach Górnych X Wycieczka Wielkopolski Park Narodowy X Akcja Sadzenie lasu X Teatr Wielki w Łodzi Straszny dwór X Wycieczka do Pruszkowa i Sulejówka X Udział w ogólnopolskiej konferencji w łodzi Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń XI XVIII Rajd Niepodległości XI Teatr Wielki w Łodzi Dziadek do orzechów XI Udział w XXX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy XII V Żarnowski Rajd z Mikołajem XII Udział w podsumowaniu ogólnopolskiej akcji PTTK w 150 rocznicę Powstania Styczniowego Warszawa 4 Odznaczenia i wyróżnienia PTTK przyznane z okazji Podsumowania roku turystycznego stycznia 2015 r. Srebrna Honorowa Odznaka PTTK 1. Sławomir Klauz Brązowa Honorowa Odznaka PTTK 1. Taras Czernienko 2. Grażyna Smak Złota odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży 1. Barbara Dukat 2. Justyna Nicoś 3. Joanna Świątek

20 Brązowa odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży 1. Bogusława Wiaderna Dyplom PTTK Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa 1. Jolanta Banaszczyk 2. Jadwiga Burakowska 3. Zygmunt Cieślikiewicz 4. Danuta Głowa 5. Dawid Kosylak 6. Marta Kożuchowska 7. Maria Serafin 8. Agnieszka Warszada 9. Ewa Wilk Dyplom Honorowy PTTK Za pomoc i współdziałanie 1. Jarosław Pązik 2. Maciej Wroniszewski 3. Piotr Wypych 4. SP w Skotnikach Dyplom Komisji Środowiskowej ZG PTTK 1. Elżbieta Zając Dyplom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 1. Alicja Grabska 2. Tatiana Kosylak 3. Rafał Kozak 4. Krzysztof Nawrocki 5. Włodzimierz Szafiński

XV lat działalności Oddziału PTTK w Żarnowie 1997-2012

XV lat działalności Oddziału PTTK w Żarnowie 1997-2012 XV lat działalności Oddziału PTTK w Żarnowie 1997-2012 W styczniu 2012 roku Oddział w Żarnowie uroczyście obchodził 15-lecie swej działalności, z tej okazji został wręczony sztandar, a spora grupa działaczy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA Osoba odpowiedzialna Biuro, Komisja Podjęcie uchwały nr 406/XVII/2013 24 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT)

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK (KTM ZG PTTK) ustanawia: Młodzieżową Odznakę Turysta Motorowy (TM), Motorową Odznakę Turystyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne 90 SKKT 68 SKKT

PROTOKÓŁ Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne 90 SKKT 68 SKKT PROTOKÓŁ z dnia 26 listopada 2014 r. z weryfikacji materiałów związanych z konkursem na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne w roku szkolnym 2013/2014 oraz podsumowanie wyników i ustalenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawa, 10 kwietnia 2016 Spis treści 1 Regulamin kursu... 3 2 Program Kursu... 4 2.1 Zajęcia teoretyczne... 4 2.2 Zajęcia praktyczne... 5 2.3 Egzamin... 5 2.3.1 Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy OM PTTK w Gubinie na rok 2015

Roczny Plan Pracy OM PTTK w Gubinie na rok 2015 Roczny Plan Pracy OM PTTK w Gubinie na rok 2015 L.p. Termin Charakter imprezy- nazwa imprezy Organizator Miejsce 1. cały rok Prowadzenie kroniki OM PTTK w Gubinie w wersji papierowej i cyfrowej. Zakup

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Kierownik Kursu: Dariusz Walczyna Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. Regulamin Organizatora i Animatora InO... 3 1.1 Regulamin Organizatora

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK:

Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK: Uchwała nr 46A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Odznaki Turysta Przyrodnik Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTA PRZYRODNIK. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTA PRZYRODNIK. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ODZNAKI TURYSTA PRZYRODNIK I. Postanowienia ogólne 1. Odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Turysta Przyrodnik (zwana dalej odznaką Turysta Przyrodnik ) została ustanowioną

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r.

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r. IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r. I. Organizatorzy Zlotu: Oddział PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w Wieruszowie, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i

Bardziej szczegółowo

wojewódzkiego finału konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży szkolnej.

wojewódzkiego finału konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży szkolnej. REGULAMIN wojewódzkiego finału konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży szkolnej. Poznań 10 października 2015 roku. I. Założenia ogólne konkursu. 1. Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę

Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Posiedzenie Komisji odbyło się 12 lutego 2014 roku. Do konkursu zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez Oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach 2015

Kalendarz imprez Oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach 2015 Termin Nazwa imprezy Kalendarz imprez Oddziału PTTK Podlasie 2015 Miejsce / lokalizacja Forma turystyki Organizator Kontakt do organizatora styczeń Bieganie za żubrem Białowieża Rajd rowerowy, Jarosław

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach.

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Poniżej zamieszczamy informację o aktualnie ogłoszonych konkursach dotyczących działań związanych z

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia centralnego jury, konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Warszawa, 8 grudnia 2009 roku.

Protokół z posiedzenia centralnego jury, konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Warszawa, 8 grudnia 2009 roku. Protokół z posiedzenia centralnego jury, konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Warszawa, 8 grudnia 2009 roku. W dniach 3-8 grudnia 2009 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ KONKURS ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 96. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ XI EDYCJI UROCZYTSOŚCI DNI NIEPODLEGŁEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. R E G U L A M I N I/ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych:

Bardziej szczegółowo

Klub PTTK "ŁAZIK" w Stalowej Woli www.elazik.stw.rzeszow.pttk.pl

Klub PTTK ŁAZIK w Stalowej Woli www.elazik.stw.rzeszow.pttk.pl Klub PTTK "ŁAZIK" w Stalowej Woli www.elazik.stw.rzeszow.pttk.pl Historia stalowowolskiego Łazika Klub Bractwo Turystyczne Łazik" w Stalowej Woli powstał w październiku 1982 roku przy ówczesnym Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Centralny Spływ Kajakowy PTTK 44 Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej

Bardziej szczegółowo

Plan rajdów pieszych na rok 2015 KMWP KROK-KUS

Plan rajdów pieszych na rok 2015 KMWP KROK-KUS Plan rajdów pieszych na rok 2015 KMWP KROK-KUS STYCZEŃ 1) 17.01.2015 Rajd zima Spacer wokół jeziora Sendeń: - ok. 9 km Organizator KMWP KROK-KUS przy OZ PTTK ORLEN SA. Trasa: Góry- J. Sendeńskie- Sendeń-Góry

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Program Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Drogi Tarnowian do niepodległości w związku z 3-letnim

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Lp Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator 1. 1.11.2009 rozpoczęcie, zakończenie 15.12.2009 2. 4-5.11.2009 Toruń, Hotel Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy.

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy. Oddział PTTK,,Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XXXIII Zlot do Środka Polski, który odbędzie się 19 maja 2012r. Na uczestników Zlotu czekają

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe i turystyczne. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie

Osiągnięcia sportowe i turystyczne. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie Osiągnięcia sportowe i turystyczne Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie 1. Osiągnięcia turystyczne: Rok szkolny 2000/2001 XXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy eliminacje regionalne

Bardziej szczegółowo

II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN

II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN UMIANOWICE 25-26 maj 2011 r. 1 CEL RAJDU: Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

XI Zimę w Mieście 2015

XI Zimę w Mieście 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XI Zimę w Mieście 2015 pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2012 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2012 Autor: Ryszard Wilk Konrad Górski Dariusz Walczyna Andrzej Olejniczak 13 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ REGIONALNY. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie

DZIEŃ REGIONALNY. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie DZIEŃ REGIONALNY w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie Patronat nad projektem objęło Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie KALENDARIUM OBCHODÓW DNI REGIONALNYCH 22 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE. II OGÓLNOPOLSKI RAJD AKADEMICKI Tykocin 13-15 maja 2011 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE. II OGÓLNOPOLSKI RAJD AKADEMICKI Tykocin 13-15 maja 2011 r. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Regionalny Oddział Ul. Waryńskiego 30 15-461 Białystok Tel.( 0-85)744-55-60 Fax. 744-56-50 e-mail: ro.pttk.bialystok@neostrada.pl http://bialystok.pttk.pl II

Bardziej szczegółowo

Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa

Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa Artur Ponikiewski, Agnieszka Ponikiewska Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa Współcześnie coraz chętniej poszukujemy tego, co niedostępne. Wypad

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE KALENDARZ KZ LZS NA 2015 ROK

KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE KALENDARZ KZ LZS NA 2015 ROK KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE KALENDARZ KZ LZS NA 2015 ROK I. SPORT WYCZYNOWY Lp. CENTRALNE IMPREZY MISTRZOWSKIE Termin Miejsce Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym kobiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁ KUJAWSKI PTTK WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO Włocławek, 14 16 maja 2010 roku Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK CYKLISTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

VII WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNO TURYSTYCZNY

VII WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNO TURYSTYCZNY VII WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNO TURYSTYCZNY PRZEZ LĄDY, MORZA I OCEANY - POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2014/2015 Organizatorzy konkursu Liczba uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przez lądy morza i oceany...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół w Gowidlinie ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 83 341 Gowidlino Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 www.zsgowidlino.edu.pl, e mali zsgowidlino@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI. WYKAZ IMPREZ na 2014 rok

ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI. WYKAZ IMPREZ na 2014 rok ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI WYKAZ IMPREZ na 2014 rok KALENDARZ IMPREZ OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI 2014 /caravaning/ L.p Nazwa imprezy Organizator Termin Styczeń 2014 Luty 2014 Marzec

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r.

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r. Data Nazwa przedsięwzięcia Miejsce, godzina 5.01 7.01 11.01 17.01 18.01 Jubileusz 10-lecia Oddziału w Żarnowie Spotkanie Noworoczne aktywu turystycznego Jubileuszowe Posiedzenie KTP z okazji 55-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M E D U K A C Y J N Y

P R O G R A M E D U K A C Y J N Y P R O G R A M E D U K A C Y J N Y ( W Z A K R E S I E E D U K A C J I E K O L O G I C Z N E J ) XI WOJEWÓDZKIEGO TURYSTYCZNEGO RAJDU po ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ w dniach 11-12 czerwca 2010 r. Edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015. 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015. 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Załącznik do uchwały nr 2 X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 15.04.2015 PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej OM PTTK w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej OM PTTK w roku 2012 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej OM PTTK w roku 2012 Autor: Rafał Kwatek 12 lutego 2012 r. 1. Dane Komisji 1.1. Skład Komisji Komisja działała

Bardziej szczegółowo

Historia 1996/2001. teatr w lipcu nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają na seminarium do Niemiec Jugendorf Wuppertal

Historia 1996/2001. teatr w lipcu nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają na seminarium do Niemiec Jugendorf Wuppertal Historia 1996/2001 1996 r. w październiku młodzież naszej szkoły wyjeżdża na wymianę międzyszkolną do Niemiec na zaproszenie Christliches Jugendorfwerk w kwietniu przyjeżdżają Holendrzy w ramach rewizyty

Bardziej szczegółowo

Program imprezy: CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Ul. Wycieczkowa 86, Łódź

Program imprezy: CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Ul. Wycieczkowa 86, Łódź Program imprezy: CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Ul. Wycieczkowa 86, Łódź WYDARZENIA NA SCENIE 12:30 13:00 konkurs wiedzy ekologicznej I 13:00 13:20 uroczysta inauguracja obchodów Światowego Dnia Turystyki

Bardziej szczegółowo

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki... Załącznik nr 12 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM

EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM Przygotowała: Anna Myka - Raduj Poleski Park Narodowy powstał 01.05.1990r.jako pierwszy Park o charakterze wodno-torfowiskowym w Polsce Poleski Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM

CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zaprasza na uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Turystyki, które co roku odbywają się w innym miejscu naszego regionu. W tym roku

Bardziej szczegółowo

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / /

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / / OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z 17 17 W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) 12 n TURYSTYKA KULTURA SPORT EDUKACJA ZDROWOTNA ~\ / / Opracowanie: Grażyna Ostro\, 1 ska, Jolanta Przybyła TURVS~ _ Styczeń 1. XIX

Bardziej szczegółowo

(w kołach, klubach i województwach), w tym: 20.02.2015

(w kołach, klubach i województwach), w tym: 20.02.2015 KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH 201 5r. STYCZEŃ DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR 31.01-1.02.2015 "XI Przewodnickie Śpiewogranie" Koło Przewodników Turystycznych w Tychach LUTY 6-8.02.2015 V OGÓLNOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku 18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku PowyŜszy regulamin opracowano w oparciu o Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik Do uchwały Nr XXXVII/266/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Nasz Euroregion nasza tożsamość. z biletem EURO-NYSA

Regulamin Konkursu. Nasz Euroregion nasza tożsamość. z biletem EURO-NYSA Regulamin Konkursu Nasz Euroregion nasza tożsamość z biletem EURO-NYSA Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON) Prezydent Miasta Bolesławiec Regulamin Konkursu pn. Nasz Euroregion

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Działalność ta obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie. ZAPROSZENIE na

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie. ZAPROSZENIE na Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie ZAPROSZENIE na XXXVI Wielkopolski Zlot Turystów "Na Powitanie Jesieni '2015" MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PODBESKIDZIE W BIELSKU BIAŁEJ I KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 SZCZYRK, 02

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK (Projekt) Załącznik: Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK I. ZGROMADZENIE: - 29.01.2015r. Wielgie - 2016 Ciechocin -

Bardziej szczegółowo