muzeów w Polsce przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "muzeów w Polsce przewodnik"

Transkrypt

1 1000 muzeów w Polsce przewodnik

2

3 Dorota Folga-Januszewska 1000 muzeów w Polsce przewodnik

4 Koncepcja, teksty, wybór zdjęć, redakcja naukowa Dorota Folga-Januszewska Projekt graficzny Tadeusz Nuckowski Koordynacja prac redakcyjnych Anna Chudzik Redakcja Tomasz Chomiszczak Anna Chudzik Kinga Urbańska Współpraca Monika Tyc Korekta Joanna Kułakowska-Lis Ewa Rogucka DTP Jakub Kinel Kinga Urbańska Adrian Zapała Współpraca Dominika Gorzkowska Klaudyna Szewczyk Lista autorów zdjęć wraz z numerami stron, na których zostały zamieszczone fotografie, znajduje się na stronie Autorka i Wydawca serdecznie dziękują pracownikom i dyrekcji muzeów oraz studentom i absolwentom Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Muzeologii UKSW za pomoc w weryfikacji danych oraz kompletowaniu materiału ilustracyjnego. Przygotowanie zdjęć do druku Studio Kolor, Rzeszów Druk Colonel, Kraków Printed in Poland Copyright by BOSZ Olszanica 2011 Wydanie I Wydawca Wydawnictwo BOSZ Biuro: ul. Przemysłowa 14, Lesko tel , faks Wydano przy współpracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ISBN

5 Nota redakcyjna Publikacja obejmuje instytucje, które są muzeami w myśl polskich przepisów, czyli znajdują się w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (najwyższa kategoria standardu muzeum) lub mają uzgodniony z MKiDN statut bądź działają zgodnie z regulaminem organizacyjnym nadanym przez jednostkę nadrzędną (np. muzea uczelniane, należące do instytucji naukowych, parafii, diecezji, stowarzyszeń, fundacji, grup wyznaniowych i in.); przedstawia także liczną grupę muzeów, które mają status osób prawnych lub instytucji prywatnych, udostępnionych publicznie. Przedstawione w publikacji informacje prezentują muzea w Polsce w roku Przyjęto następującą koncepcję opisu: 1. alfabetyczny układ nazw miejscowości, w których znajdują się muzea; w nawiasie województwo, 2. w obrębie miejscowości alfabetyczny układ nazw własnych muzeów. Informacje o każdym muzeum obejmują: 1. nazwę muzeum (w oficjalnie zarejestowanej formie), 2. poniżej nazwę instytucji nadrzędnej (jeśli omawiane muzeum jest oddziałem lub filią) albo (po dwukropku) spis oddziałów i filii (jeśli muzeum je posiada); szerzej opisane w oddzielnych notach zostały wybrane oddziały i filie, 3. adres topograficzny, 4. numer telefonu, 5. adres owy (jeśli istnieje), 6. adres strony internetowej (jeśli istnieje). Każda nota informacyjna składa się z: 1. krótkiej historii muzeum (niektóre informacje podawane są po raz pierwszy i są wynikiem badań, stąd różnice w stosunku do wcześniejszych opracowań), 2. ogólnej informacji o charakterze zbiorów i kolekcji, 3. tytułów wystaw stałych lub jeśli muzeum nie nadaje im tytułów informacji o ich zawartości, 4. informacji o działaniach muzeum innych niż opieka, ochrona i konserwacja zbiorów. Każdej nocie o muzeum towarzyszy z lewej strony kolumna symboli, których rozwinięcie znajduje się na początku książki (wewnętrzna strona okładki); symbole te służą rozszerzeniu informacji na temat posiadanych przez muzea zasobów. Autorka i Redaktorzy podjęli decyzję, iż nie będą podawać w opisie muzeów dni i godzin otwarcia, ponieważ dane te są zmienne, a w wielu wypadkach mają charakter sezonowy. Aktualne informacje czytelnik znajdzie na podawanych w publikacji stronach internetowych muzeów. Autorka i Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań w celu weryfikacji przedstawionych informacji (prace nad publikacją trwały w latach , a noty zostały przesłane muzeom do sprawdzenia), może się jednak zdarzyć, iż podane informacje staną się nieaktualne (stale pojawiają się nowe muzea, wiele z nich zmienia swoją przynależność, zdarzają się też likwidacje i czasowe zamknięcia). W sytuacjach wątpliwych (sprzeczne dane lub ich brak, niejasny status muzeum) ostateczna decyzja należała do Autorki. W niektórych przypadkach brak dostępu do aktualnych materiałów źródłowych był przyczyną nieumieszczenia opisu muzeum w książce. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za informacje dotyczące wszelkich zachodzących zmian i za ewentualne uzupełnienia, które prosimy przesyłać pod adres: 5

6 6

7 Szanowni Państwo, Od 2005 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczy w programach promujących wymianę zbiorów i wystaw między muzeami w krajach Unii Europejskiej. Ideą przewodnią tych projektów jest upowszechnianie wiedzy o muzeach, ich zbiorach i zasobach oraz zwrócenie uwagi na szczególną rolę edukacyjną i społeczną tych instytucji. Publikacja 1000 muzeów w Polsce ukazuje się drukiem, gdy Polska przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. To dobry moment, aby nie tylko pokazać innym, ale także samemu zdać sobie sprawę, jak bogate i różnorodne jest dziedzictwo muzealne w naszym kraju i temu świetnie służy niniejsza książka. Muzea wielkie i znane występują tu obok małych i niedawno powstałych. Muzea mające długą tradycję obok powołanych w ostatnich kilku latach. Spełniające wysokie wymagania merytoryczne muzea rejestrowane, muzea, które uzgodniły statut z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego obok niemałej grupy muzeów należących do uniwersytetów, instytutów naukowych, centrów kultury, zakonów, parafii, stowarzyszeń, osób prywatnych. Muzea służące wiedzy i rozrywce, zabawie i kontemplacji, muzea na otwartym powietrzu i niewielkie gabinety studyjne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje bezpośredni nadzór nad osiemnastoma największymi i uznanymi za najważniejsze dla państwa polskiego instytucjami (trzy z nich są w trakcie organizacji), trzynaście innych wspieramy tak zwanym współprowadzeniem, sto dziesięć instytucji wpisanych jest do Państwowego Rejestru Muzeów. To raptem jedenaście procent wszystkich instytucji przedstawionych w niniejszym przewodniku! Po reformie administracyjnej w 1997 roku bowiem przeważająca część muzeów została przekazana pod opiekę władzom samorządowym różnego szczebla: marszałkom, prezydentom miast, burmistrzom, wójtom; niektóre są zarządzane przez fundacje (Fundacja Czartoryskich w Krakowie, Fundacja Raczyńskich w Poznaniu); istnieje też wiele cennych kolekcji i muzeów, których prawna forma organizacji ma niejednolity charakter. Muzea w Polsce przechodzą transformację na wielką skalę. Powstaje wiele instytucji organizowanych dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej, rodzą się nowe inicjatywy społeczne, których celem jest tworzenie kolekcji i umacnianie tożsamości kulturowej. Wiele instytucji odnawia swoje istnienie po latach zawieszenia działalności, liczna grupa przeszła też w ciągu ostatniej dekady gruntowne remonty i modernizacje (ponad czterdzieści procent instytucji), powstały też nowe publiczne, państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne muzea i instytucje o funkcji muzealnej. Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest proces rozwoju muzealnictwa wspierać ale nie ingerować weń. Większość instytucji musi samodzielnie przejść przez niełatwy okres dostosowywania się do współczesnego świata. Aby wspomóc te przemiany adaptację technologiczną, tworzenie nowych idei, podnoszenie poziomu wykształcenia wsparliśmy w 2011 roku powołanie nowego w Polsce kierunku studiów muzeologii, zdecydowaliśmy o utworzeniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ogłoszone zostały nowe programy i fundusze, z których instytucje te mogą korzystać. Jestem przekonany, że w następnej dekadzie będziemy mogli oglądać efekty tych działań, a proces muzealizacji świata jako wplatania przeszłości w przyszłość stanie się jak chciała Izabela Czartoryska, twórczyni pierwszego polskiego muzeum potrzebą powszechną, oczywistą formą uczestnictwa w kulturze. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7

8 Wprowadzenie Muzeologizacja świata jest jednym z najbardziej dynamicznych zjawisk towarzyszących przemianom cywilizacyjnym. Historia muzeów liczy już ponad 2500 lat, ale nigdy wcześniej proces budowania tych sztucznych, rządzących się swoimi regułami obszarów materii, pamięci i wyobraźni nie był tak rozległy, jak po 2000 roku. Muzea są jedynym rodzajem instytucji, które obejmują wszystko, co tworzy człowiek i co powstaje w jego otoczeniu od meteorytów po wirtualne fantazje sztuki. Muzea są współcześnie najlepszym probierzem kultury danego kraju, obszaru, miejsca. Forma, zawartość i koncepcja muzeów ujawniają kulturę i stan cywilizacji. Zatem jakie państwo, takie muzea. Polska leży w centrum Europy Środkowej, w obszarze, gdzie krzyżują się wielkie tradycje kultur Wschodu i Zachodu, Południa i Północy. Tak było od początku formowania polskiej państwowości i języka; Polska jako miejsce spotkań różnych wpływów i tradycji zbudowała z nich własną kulturową tożsamość, której ślady, znaki, dokumenty w postaci ponad 20 milionów muzealiów (obiektów wpisanych do inwentarzy) odnaleźć można w ponad 1000 muzeów. Ile dokładnie jest tych instytucji nie wiadomo. Jak komórki żywego organizmu powstają i giną, jest jednak taka ich liczba, której trwanie gwarantuje życie. Przyjęliśmy symbolicznie w tytule książki, że tych muzeów jest Liczba to umowna, w istocie jest ich prawie dwukrotnie więcej, gdybyśmy policzyli wszystkie izby muzealne, skanseny, parki tematyczne i tym podobne instytucje małe i duże stanowiące tkankę pamięci. Dzieje zakładania muzeów na historycznych i współczesnych ziemiach Polski sięgają średniowiecza. W Kronice Kosmasa, czeskiego mnicha, spisanej ok roku, pojawia się relacja o skarbcu katedry gnieźnieńskiej, w którym przechowywane były złota zdobiące grób św. Wojciecha. Skarbce katedralne na ziemiach polskich XIII XVI wieku były początkiem wspaniałych kolekcji sztuki, rzemiosła, militariów, numizmatów, tkanin, rękopisów, ksiąg, przedmiotów kultu (relikwii). Grabione i odzyskiwane tworzyły model zasobów, których wartość polegała nie tylko na wadze złota, pięknie wyrobu i wartości pamiątki. W skarbcach tworzone były kolekcje zbiory obiektów, których emocjonalny i historyczny związek dodawał do wartości materialnej wartość symboliczną, duchową, budował nową opowieść o przeszłości. Znaczenie tego typu zbiorów rozpoznano wcześnie; miały służyć nie tylko posiadaniu, ale także edukacji. Kiedy król Zygmunt August polecił w 1571 roku sporządzić testament, zapisano w nim przekazanie wspaniałej kolekcji tkanin (arrasów) na własność Rzeczypospolitej ku pospolitej potrzebie, tym samym otwierając epokę współczesnego rozumienia funkcji muzeum jako zasobu publicznego o niezwykłych wartościach (blisko jedna trzecia tej kolekcji jest dzisiaj eksponowana na Wawelu w Krakowie). Przez następne stulecia od XVI do końca XX wieku powstawały setki wspaniałych kolekcji. Pierwsze bodaj museum założone przez Jerzego II istniało już ok roku w strukturze Gimnasium Illustrae na zamku Piastów Śląskich w Brzegu; w zbiorach znajdowały się kolekcje naturaliów i kuriosów (osobliwości przyrody, czaszki ludzkie, dzieła malarstwa i zdobnictwa) oraz cenny księgozbiór. Podróże królewicza Władysława, syna Zygmunta III Wazy, do Niderlandów zaowocowały pojawieniem się w galerii królewskiej obrazów Rubensa. Niemal każdy władca polski zbierał dzieła sztuki. Król Stanisław August Poniatowski, zgromadziwszy znakomitą kolekcję sztuki, planował otwarcie Museum Polonicum pierwszego w kraju muzeum narodowego, do czego jednak z powodu rozbiorów nie doszło. Historia wojen, zabory i wynikające z nich rabunki w znaczny sposób nadwątliły te dawne kolekcje. Niektóre z nich wywiezione zostały w obawie przed zniszczeniem za 8

9 granicę, inne uległy rozproszeniu. Mimo wielu kataklizmów politycznych, istniały jednak zawsze w Polsce nowoczesne i światłe instytucje muzealne. W Puławach założone zostało przez Izabelę z Flemingów Czartoryską pierwsze na świecie muzeum historyczne (1802), a w Wilanowie jedno z pierwszych w Europie muzeów archeologicznych (1805), owoc działalności Stanisława Kostki Potockiego W XIX wieku powstało na ziemiach polskich pod rozbiorami ponad sto nowych muzeów, będących odbiciem zarówno tradycji miejscowych i regionalnych, jak i nowego, pozytywistycznego podejścia do nauk, przemysłu, medycyny. Instytucje te były nie tylko miejscem przechowywania kolekcji, stawały się w drugiej połowie XIX wieku nowoczesnymi ośrodkami nauk, rzemiosła i techniki. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie od 1891 roku prowadziło zawodowe kursy, lekcje muzealne, wykłady, kształciło artystów i techników, będąc jak na owe czasy nowoczesnym ośrodkiem nauczania. Dokonania polskiego muzealnictwa przed II wojną światową były nie mniej ważne. W 1931 roku otwarto w Łodzi (jako drugie na świecie) muzeum sztuki nowoczesnej. Muzeum Narodowe w Warszawie udostępnione w 1938 roku w nowym gmachu realizowało jeden z najlepszych programów powszechnej darmowej edukacji przez sztukę. Trudno, mówiąc o polskich muzeach, nie wspomnieć o zniszczeniach. Było ich wiele, od szwedzkiego potopu w XVII wieku, przez konfiskaty zaborców, po olbrzymie zniszczenia będące wynikiem II wojny światowej (obejmujące zarówno grabież hitlerowską, sowiecką, jak i skutki zmian ustrojowych po 1945 roku). Trudno nie zauważyć też rekonstrukcji systemu muzealnego po 1956 i po 1989 roku. Procesy polityczne, ekonomiczne, technologiczne zmieniały i zmieniają polskie muzea. Po 2000 roku możemy mówić o boomie muzealnym i strukturalnej zmianie metod działania tych instytucji. Prezentowana publikacja powstała w przekonaniu, iż naszym obowiązkiem jest stworzenie zapisu informacji o polskich muzeach w tym przełomowym momencie w 2011 roku gdy Polska obejmuje na sześć miesięcy prezydencję w Unii Europejskiej. Informacji niezwykle skrótowej, której istotą jest przede wszystkim zatrzymanie obrazu. Dlatego tak duże znaczenie zdjęć. Każde muzeum zaprezentowane zostało dwoma wizerunkami (wyjątkiem jest kilkanaście wielkich instytucji narodowych lub samorządowych zobrazowanych większą liczbą fotografii) zewnętrza i wnętrza owym minimum, które pozwala pamięci rozpoznać miejsce, do którego powinniśmy trafić. Nie prezentujemy pojedynczych dzieł ani obiektów, nie podpisujemy ilustracji. Zachęcamy do tego, aby w podróży po Polsce każdy sam odkrywał niezwykłe skarby kryjące się czasem nawet w najmniejszych instytucjach. Informacja wizualna i tekstowa poświęcona małym, składającym się czasem z jednej sali muzeom zajmuje w przewodniku tyle samo miejsca, co opis muzeów dużych i bogatych. Bardzo ważne wydaje nam się bowiem przypomnienie właśnie tych mniej znanych instytucji. Tym bardziej, iż ostatnia dekada przyniosła nową falę tworzenia muzeów regionalnych, nierzadko jak w XIX i w pierwszej połowie XX wieku organizowanych społecznie, odwołujących się do różnorodności miejsc, lokalnych tradycji, religii i kultur. Zachęcamy więc, aby patrzeć, przewracać kartki, szukać swoich ulubionych przestrzeni, a potem odwiedzić te miejsca, odnaleźć przyjemność kontaktu z oryginałem, poczuć zapach starego drewna lub pieczonego ciasta (Muzeum Chleba), zatracić się w księgozbiorze lub położyć na trawie w sanockim skansenie. Do zobaczenia w muzeum! Dorota Folga-Januszewska 9

10 A 10

11 Z 1000 muzeów w Polsce 11

12

13 ALWERNIA A (małopolskie) Małopolskie Muzeum Pożarnictwa im. Zbigniewa Gęsikowskiego ul. Korycińskiego Alwernia tel , AH BI BU CZ DE EL FI FO GR HI HK IŻ KS NU PL TE TK Muzeum powstałe w 1953 r. z inicjatywy Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego, prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Alwerni. Gęsikowski społecznik i animator działań rozpoczął gromadzenie dokumentów, ikonografii, starego sprzętu, literatury, wyposażenia i umundurowania strażaków, które w 1984 r. były już zmagazynowane w rozbudowanej strażnicy. W 2002 r. Rada Miejska w Alwerni utworzyła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa. W zbiorach kolekcja dawnych pojazdów strażackich, w tym konnych, sprzęt specjalistyczny, fotografie, opisy, ryciny, medale, odznaczenia, kolekcje filuministyczne i filatelistyczne. Zbiory są dostępne w systemie studyjnym (magazynowym), muzeum nie ma jeszcze ekspozycji stałej, ale udostępnia kolekcje po uprzednim kontakcie telefonicznym i prowadzi działalność edukacyjną. Muzeum dwukrotnie nagrodzone w konkursie Sybilla za konserwację dawnych pojazdów strażackich. 13

14 A Muzeum Historyczno Etnograficzne w Andrychowie ANDRYCHÓW (małopolskie) ul. Podgórska Andrychów tel tel./faks Muzeum prywatne, powstało w 2002 r. jako muzeum miejsca, zorganizowane w zabudowaniach z l. 30. XX w. (budynek mieszkalny, tartak, młyn, stodoła) należących do rodzin Okrzosów i Kusiów. Wokół budynku 10 -hektarowy teren ogrodowo-parkowy. W zbiorach: wyposażenie wnętrz mieszkalnych, przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych okresów, w tym służące pracy gospodarskiej, bogata kolekcja dokumentów, zdjęć i przedmiotów obyczajowości świeckiej i religijnej Żydów Podbeskidzia. Ekspozycja stała w budynku mieszkalnym prezentuje wnętrze charakterystyczne dla okresu międzywojennego w Polsce aranżacja saloniku z fortepianem i pomieszczenia biura tartaku z l. 20. XX w. W stodole prezentacja tradycyjnych narzędzi rolniczych i stolarskich, uprzęże i chomąta. Od 2008 r. czynna wystawa: Dawne młyny i tartaki Podbeskidzia. Muzeum organizuje wystawy czasowe. AH BU ET HI HK IŻ JE JU KS PR RO RZ TE TK 14

15 ANTONIN A (wielkopolskie) Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Pałacowa 1, Przygodzice tel , faks W 1970 r. powstała Izba Pamiątek poświęcona Fryderykowi Chopinowi w dawnym Pałacu Myśliwskim wzniesionym w 1824 r. wg proj. Karla Fryderyka Schinkla na zamówienie Antoniego Radziwiłła i jego żony Luizy, z domu Hohenzollern. W l i 1829 gościł tu Fryderyk Chopin zauroczony przyrodą okolicy. W l pałac był własnością Adolfa Hitlera. Po remoncie pałacu w l , izba przekształcona została w Salon Muzyczny im. Fryderyka Chopina oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, obecnie Salon Muzyczny Chopina należy do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wokół pałacu ogród w stylu angielskim. W zbiorach instrumenty muzyczne z XIX w., kolekcja malarstwa i litografii, rysunki Elizy Radziwiłłówny przedstawiające Chopina, odlew ręki kompozytora, fotokopie rękopisów, XIX -wieczne wydawnictwa muzyczne. Od 1985 r. pałac jest miejscem koncertów międzynarodowego festiwalu Chopin w barwach jesieni. AC AH BI FO GR HI HK HS IM MA MZ PR RS RA RB 15

16 A Muzeum I Pułku Ułanów Krechowieckich AUGUSTÓW (podlaskie) al. kard. Wyszyńskiego 2a Augustów tel tel./faks Muzeum zlokalizowane w wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (cerkiew wzniesiona w 1896 r., potem kościół garnizonowy), na terenie dawnych koszar carskich. W 1921 r. koszary zostały zajęte przez I Pułk Ułanów Krechowieckich, który stacjonował tu do 1939 r. W zbiorach dokumenty, pamiątki, zdjęcia, militaria, sztandary związane z historią powołania, dziejami walk i organizacją pułku oraz jego włączeniem do struktury AK po 1939 r. Ekspozycja stała w układzie historycznym prezentuje dzieje pułku. Muzeum organizuje spotkania, prowadzi edukację historyczną. AC AH BI FO HI JE KA KS MI NU RĘ SP TE WO 16

17 AUGUSTÓW A (podlaskie) Muzeum Ziemi Augustowskiej Dział Historii Kanału Augustowskiego Augustowskie Placówki Kultury ul. 29 Listopada 5a Augustów tel AC AH BI BU CZ EL ET FA FM FO GE GO GR HI IN IŻ KA KS MI MU NA PL PR RĘ RO RY RS RZ SP SL TE WO Muzeum powstało w 1973 r. z inicjatywy Okręgowego Zarządu Wodnego w Giżycku i Towarzystwa Muzeum Ziemi Augustowskiej przy wsparciu Muzeum Techniki NOT w Warszawie, w l było oddziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach, od 1991 r. wchodzi w skład Augustowskich Placówek Kultury jako oddział Muzeum Ziemi Augustowskiej. Siedzibą jest drewniany budynek z ok r. zwany dworkiem Ignacego Prądzyńskiego. Muzeum poświęcone historii i technice Kanału Augustowskiego najstarszego polskiego zabytku inżynierii tego 17 typu, uznanego za Pomnik Historii. Długości ponad 101 km, był budowany w l w celu połączenia dorzecza Wisły z Niemnem. W zbiorach dokumentacja budowy, dokumenty dawnego Korpusu Inżynierów i Kwatermistrzostwa Generalnego Wojsk Królestwa Polskiego, materiały ikonograficzne i biograficzne związane z Ignacym Prądzyńskim, filmy, fotografie. Ekspozycja stała: Historia budowy i eksploatacji Kanału Augustowskiego z podkreśleniem roli gen. Prądzyńskiego; prezentacja multimedialna. Muzeum prowadzi badania, działalność edukacyjną, lekcje muzealne.

18 AUGUSTÓW (podlaskie) A Muzeum Ziemi Augustowskiej Oddział Etnograficzny Augustowskie Placówki Kultury ul. Hoża 7, Augustów tel faks W 1967 r. z inicjatywy Stanisława Ostrowskiego powstało Społeczne Muzeum Ziemi Augustowskiej, otwarte w 1968 r., w l oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Od 1991 r. wchodzi w skład Augustowskich Placówek Kultury (wraz z Miejską Biblioteką i Miejskim Domem Kultury). W zbiorach kolekcje etnograficzne związane z regionem augustowskim, kolekcje historyczne, militaria, numizmaty, kolekcja ikonograficzna i fotograficzna. Ekspozycja stała: Rękodzieło i rzemiosło oraz Zdobywanie pożywienia ukazuje dzieje i współczesność miejscowego rolnictwa i rzemiosła (tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo), sprzęty używane w domach obszaru Puszczy Augustowskiej, narzędzia rybackie, sztukę ludową. Muzeum organizuje wystawy czasowe, spotkania, koncerty, prowadzi działalność edukacyjną. BU ET EM FA FL FO HI HK ŁO NA PR RO RY RZ SL ZD 18

19 BABIMOST (lubuskie) Izba Pamiątek Regionalnych Biblioteka Publiczna w Babimoście B pl. Powstańców Wielkopolskich Babimost tel AR AH BU CZ ET EM FI FO HI HK IM KS MI MO MZ RĘ RO RS RZ RB SL TK Izba Pamiątek Regionalnych powstała w 1963 r. staraniem Edwarda Rabiegi, inicjatora powołanego w 1966 r. Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, które przejęło opiekę nad muzeum. Obecnie, mimo zachowanej pierwotnej nazwy, izba ma charakter muzeum. W zbiorach kolekcja etnograficzno- historyczna, stroje ludowe, XVII- wieczne pamiątki ślady wojen szwedzkich, portret trumienny starosty babimojskiego Krzysztofa Żegockiego, historyczna kolekcja pocztówek z Babimostu. W 1975 r. otwarta została ekspozycja prezentująca zabytki i pamiątki dokumentujące specyfikę regionu. Od 2005 r. po reorganizacji wystawy stałej prezentacja dokumentów, fotografii, sztuki ludowej, strojów ludowych, instrumentów muzycznych oraz innych urządzeń i narzędzi (m.in. do wyrobu lnu). Muzeum współpracuje z Towarzystwem Miłośników Ziemi Babimojskiej, współdziałało przy organizacji ścieżki dydaktyczno-historycznej (w języku polskim i niemieckim), organizuje Dni Babimostu, lekcje muzealne, spotkania, prelekcje. 19

20 BARANÓW SANDOMIERSKI (podkarpackie) B Zespół Zamkowo Parkowy w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa Baranów Sandomierski tel w AR AC BU GE GO HE HI HK HS MA MI NU PR RZ RA RB TE Muzeum zostało utworzone w 1967 r. po przeprowadzeniu gruntownej restauracji ( ) późnorenesansowego zamku z przeł. XVI i XVII w., wzniesionego przez Stanisława Leszczyńskiego wg proj. Santi Gucciego. Po pożarze w 1849 r. zespół zamkowy odbudowano i poddano przeróbkom. W 1967 r. opiekę nad zabytkiem przejął Kombinat Siarkowy w Machowie, udostępniając obiekt do zwiedzania, od 1997 r. właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. W zbiorach muzeum kolekcja własna, a także wyposażenie sal zamkowych, wypożyczone ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Pałacu w Wilanowie (malarstwo, grafika, meble, sztuka zdobnicza, militaria), kolekcja geologiczna i narzędzia służące do wydobycia siarki oraz kolekcja archeologiczna (ozdoby z okresu brązu, łódź drewniana z XII w. znalezione w czasie wydobycia siarki). Ekspozycja stała: wyposażenie sal zamkowych na I piętrze; secesyjna kaplica zamkowa; wystawa: Skarby Ziemi prezentuje proces wydobycia siarki oraz kolekcje archeologiczną i geologiczną. Muzeum organizuje wystawy czasowe i warsztaty. 20

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową.

Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/16 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Dorota Folga-Januszewska. Muzea Warszawy. przewodnik

Dorota Folga-Januszewska. Muzea Warszawy. przewodnik Dorota Folga-Januszewska Muzea Warszawy przewodnik Koncepcja, teksty, wybór zdjęć, redakcja naukowa Dorota Folga-Januszewska Projekt graficzny Tadeusz Nuckowski Zdjęcia (numer strony, góra/dół, prawa strona/lewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE

Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Konferencja popularnonaukowa towarzysząca IV Weekendowi z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim pod hasłem Poznaj Raczyńskich 25 września 2009 r. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STARA FABRYKA Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl tel:

STARA FABRYKA Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl   tel: Strona 1 / 6 PROGRAM W OBIEKCIE STARA FABRYKA ul. Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała www: muzeum.bielsko.pl email: sekretariat@muzeum.bielsko.pl tel: +48 33 8122367 ZWIEDZANIE MUZEUM 10.06.2017 09:00-21:00

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248. ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248. ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 sierpnia 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MUZEUM CO TO TAKIEGO?

MUZEUM CO TO TAKIEGO? MUZEUM CO TO TAKIEGO? Anita Broda, Alicja Mironiuk Nikolska Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 2013, Warszawa Muzeum Nazwa muzeum pochodzi od greckiego słowa s museion czyli świątynia Muz. Jest to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie

Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 11 z Zarządu Fundacji Sue Ryder 8 września 2010 r. 8 września 2010 Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Sue Ryder w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Michałowi

Mojemu synowi Michałowi Mojemu synowi Michałowi Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki przedstawia gospodarza Izby Żywej Kultury, Stefana Romanyka, w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH W POSZUKIWANIU MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Cykl poświęcony historii tego najstarszego polskiego muzeum, ludziom, którzy je tworzyli i kształtowali oraz dziełom sztuki i pamiątkom historycznym, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r.

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4690 UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo etnograficzne 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnographic museology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekty inwestycyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziedzictwo Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta Kalendarium dziejów miasta Grudziądza 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta 1207 objęcie ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem przez Konrada

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 346/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. I. Postanowienia ogólne Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 64. ZARZĄDZENIE Nr 5/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 64. ZARZĄDZENIE Nr 5/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2015 r. Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 64 Departament Wychowania i Promocji Obronności ZARZĄDZENIE Nr 5/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Marynarki Wojennej

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 14 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl tel:

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl   tel: Strona 1 / 5 PROGRAM W OBIEKCIE STARA FABRYKA ul. Plac Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała www: muzeum.bielsko.pl email: sekretariat@muzeum.bielsko.pl tel: +48 33 8122367 ZWIEDZANIE STAREJ FABRYKI Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXXII/668/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXXII/668/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXXII/668/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 12.04.2017 r. Zatwierdził: Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy współczesnego muzealnictwa 1 Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HKL-2-103-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA Wojciech Przegon ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA w świetle materiałów kartograficznych Kraków 2011 Pracę recenzowała: Urszula Litwin Projekt okładki: Michał Uruszczak

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013 Dane o wystawie: XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY PONIDZIE 2013 Wystawy: MOJA PREZENTACJA Galeria Zielona BWA PONIDZIE Galeria U Żródeł BSCK ODKRYWAMY PONIDZIE PIĘKNO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Barbara Cymańska-Garbowska GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Część 1 Technik hotelarstwa Autorki: Barbara Steblik-Wlaźlak: rozdział?. Barbara Cymańska-Garbowska: rozdział?. Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze W uzgodnieniu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z późn. zm. STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej

Bardziej szczegółowo