W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński."

Transkrypt

1

2 Uprzejmie informuję, iż w dniu r. na Walnym Zebraniu członków Okręgu Rzeszowskiego ZPAP - w związku z uprzednio złożoną rezygnacją naszej dotychczasowej Prezes, koleżanki Elżbiety Bakun - odbyły się wybory na prezesa Okręgu Rzeszowskiego. W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński. Informując o tym wydarzeniu wszystkich członków naszego rzeszowskiego Okręgu ZPAP, pragnę równocześnie - w imieniu swoim i naszego całego Zarządu - życzyć też naszym Koleżankom i Kolegom zdrowych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz samych pięknych, słonecznych dni - nie tylko od święta. Z wyrazami szacunku dr hab. Marek A. Olszyński - artysta plastyk Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków jest terytorialnie wydzieloną jednostką organizacyjną Związku Polskich Artystów Plastyków. Stowarzyszenie to założone zostało w 1911 roku w Krakowie, między innymi przez artystów: Tytusa Czyżewskiego oraz braci Pronaszków. Podczas Stanu Wojennego - w 1981 roku - działalność naszego ZPAP zawieszono tak, jak i wiele innych stowarzyszeń twórczych w Polsce. Natomiast w 1983 ZPAP rozwiązano w odwecie za poparcie postulatów "Solidarności". 14 czerwca 1989 ZPAP ponownie zarejestrowano i zwrócono jego związkowy majątek, niestety - nie w całości. Ten ponad stuletni związek zrzesza obecnie ok twórców sztuk plastycznych oraz konserwatorów dzieł sztuki, skupionych w 22 okręgach i 2 oddziałach w największych miastach Polski. Nasz okręg ZPAP zrzesza artystów plastyków z Rzeszowa i całego terenu Podkarpacia. Aktualnie skupia on ponad 80 artystów, a od roku 2004 ORz ZPAP posiada także osobowość prawną. ORz ZPAP ma swoją siedzibę w rzeszowskim BWA - na ul. Sobieskiego 18, jego biuro mieści się tam na III piętrze. Przychody na działalność statutową OR ZPAP czerpie głównie z dochodów osiąganych z własnej działalności gospodarczej, a na niektóre imprezy artystyczne otrzymuje też dotacje ze środków budżetowych miasta Rzeszowa oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego. Aby uzyskać środki na taką statutową działalność, nasz ORz ZPAP prowadzi również swój sklepik z materiałami i sprzętem dla plastyków oraz konserwatorów dzieł sztuki - na ul. Mickiewicz 7, zaraz przy rzeszowskim Rynku, gdzie poza sprzedażą (od roku 2012 również wysyłkową!) reaktywuje działalność związkowej mini-galerii, w której będzie przede wszystkim promowana twórczość aktywnie działających członków stowarzyszenia. Zapraszamy do korzystania z tych usług i zakupów! Tel.: Nasz ORz ZPAP rekomenduje również i poleca usługi plastyczne, projektowe oraz konserwatorskie swoich członków - profesjonalnych i doświadczonych artystów, fachowców w danej dziedzinie twórczości. Organizuje również plenery, konkursy, warsztaty i projekty artystyczne o charakterze środowiskowym i ogólnopolskim, a w przyszłości także o charakterze międzynarodowym. Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków jest znaną w naszym regionie organizacją - najliczniej i najdłużej reprezentującą podkarpackie środowisko twórców sztuk pięknych oraz sprawdzonym partnerem - instytucji i organizacji wspierających kulturę naszego regionu - już od 1947 roku! Obecny skład Zarządu Okręgu Rzeszowskiego ZPAP (na rok ) Prezes ORz ZPAP - kol. Marek Adam Olszyński Wiceprezes ds. artystycznych oraz Członek Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Opiekun Galerii i Sklepiku ORz ZPAP kol. Romana Medyńska Wiceprezes ds. gospodarczych oraz Opiekun Sklepiku ORz ZPAP kol. Maciej Filip Skład Zarządu : skarbnik ORz ZPAP - kol. Piotr Rędziniak sekretarz ORz ZPAP - kol. Barbara Kochan kol. Maria Monikowska-Tabisz - Przewodnicząca Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Dyrektor Galerii oraz opiekun Sklepiku ORz ZPAP kol. Elżbieta Bakun - konsultant i koordynator ds. bieżącej działalności związku ORz ZPAP 2

3 kol. Przemysław Michalski - koordynator ds. współpracy zarządu z poszczególnymi, wewnętrznymi sekcjami oraz strukturami ORz ZPAP Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca: Sabina Salamon-Konieczny Członkowie: kol.lucjan Kania kol. Stanisław Dziubak kol. Józef Bachórz Skład Sądu Koleżeńskiego: Przewodniczący: kol Jerzy Tomala kol. Mirosław Rymar - konsultant ds. obsługi technicznej związkowej strony www kandydat: p. Piotr Woroniec - Junior & Ewa Szyfner - obsługa techniczna związkowej strony www i wprowadzanie jej aktualizacji kandydat: p. Tomasz Rolniak - serwis fotograficzny i filmowy; Szanowne Koleżanki i Koledzy na adres: prosimy o przesyłanie swoich adresów w celu usprawnienia komunikacji. Dziękujemy! BWA Galeria Sanocka zaprasza: Członkowie: Kol. Piotr Lewandowski Kol. Mirosław Rymar Sekcja promocji i propagandy - medialnej i wirtualnej - ORz ZPAP Opiekun Sekcji: kol. Marek A. Olszyński - Prezes Zarządu ORz ZPAP, główny koordynator ds. promocji ORz ZPAP, Kol. Piotr Rędziniak - konsultant i opiekun Sekcji ds. promocji medialnej i wirtualnej, kol. Przemysław Michalski - koordynator ds. współpracy zarządu z poszczególnymi, wewnętrznymi sekcjami oraz strukturami ORz ZPAP, kol. Romana Medyńska, Wiceprezes ds. artystycznych oraz Członek Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Opiekun Galerii i Sklepiku ORz ZPAP, Kol. Barbara Szal - Porczyńska, Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego Zarządu Okręgu Rzeszowskiego ZPAP Sztuka i życie oraz strony internetowej jak i strony naszej mini - galerii na FB Kol. Jerzy Tomala - koordynator ds. współpracy zarządu z okręgami ZPAP i strukturami ZG ZPAP Techniczna Grupa Wsparcia (TGW) Sekcji Promocji i Propagandy: Anna Maria Pilszak ROZDROŻA malarstwo wystawę można było oglądać w dniach od 2 lutego do 24 marca 2012 roku Anna Maria Pilszak urodzona i zamieszkała w Sanoku. Studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Grafika w pracowni Litografii i Wklęsłodruku. Członek ZPAP, honorowy członek Towarzystwa Muzycznego w Sanoku, Stowarzyszenia BgTK. Długoletni dydaktyk. Wykładowca PWSZ w Sanoku w Instytucie Artystycznym w latach r. Właściciel Studia - Galerii Sztuki w Sanoku (hotel Bona). Kurator wystaw i plenerów. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel, rysunek. W dorobku ma kilkaset wystaw zbiorowych, kilkadziesiąt indywidualnych. Uczestnik plenerów krajowych i międzynarodowych. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach w kraju i za jego granicami (USA, Kanada, Finlandia, Niemcy, Belgia, Holandia, Grecja, Włochy, Anglia) 3

4 MALARSTWO JERZEGO TOMALI W twórczości obejmującej obszar sztuk plastycznych ale także w innych dziedzinach sztuki obserwując pracę artysty, bardzo trudno jest omówić czy zdefiniować poszczególne etapy jego twórczej pracy. Równie trudno jest przewidywać dalszy rozwój artysty. Bywa tak, że ktoś, kto na początku swej pracy świetnie się zapowiada, nagle z trudnych do określenia przyczyn, z powodu wątpliwości, kiedy indziej z braku wiary w siebie, po prostu odchodzi i nieraz z aktywnego twórcy zmienia się w kogoś, kogo niszczy lenistwo. Bywa też odwrotnie. Ponad dziesięć lat temu, pracując na Uniwersytecie Rzeszowskim, poznałam Jerzego Tomalę. Pamiętam, że dużo pracował twórczo, ale koncentrował się na pracy dydaktycznej. Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie seminariach magisterskich, mówili o Jerzym Tomali, cytowali jego wypowiedzi i refleksje o sztuce: młody artysta był dla nich kimś autentycznie ważnym. Pomagał im w pracy swoją postawą i poglądami. Widoczny w swych twórczych działaniach, pokazujący swe prace na wystawach, jednocześnie w pracy z młodzieżą dzielił się swoimi emocjami i wiedzą. Uzyskanie doktoratu, związana z tym wystawa i napisany tekst, stały się w moim przekonaniu momentem, który w widoczny sposób określił pozycję i postawę Jerzego Tomali. Rzecz nie w tym, że uczelniany awans zmienił czy wzbogacił go jako artystę, lecz pozwolił mu na wewnętrzne przekonanie o swej pracy malarskiej. Sądzę, że emocjonalny związek własnej pracy twórczej z dydaktyką, wiara w sens łączenia tych obszarów życia, że wreszcie ten moment pozwolił Jerzemu Tomali dostrzec sens życia, sens własnej twórczości, tej realizowanej w pracowni, ale i tej przejawiającej się w pracy nauczyciela, który ucząc, inspiruje w równiej mierze swych studentów, jak i siebie samego. Intensywna i systematyczna praca nad kolejnymi obrazami zaczęła przynosić coraz bardziej widoczne i coraz bardziej wyraziste w swym charakterze rezultaty. Jerzy Tomala był, jak pamiętam, od początku swej samodzielnej pracy abstrakcjonistą. Jak powiada Piet Mondrian abstrakcyjna ( ) kompozycja daje artyście możliwie największą swobodę, tak, że do pewnego stopnia wyrażać on może swą osobowość, a także ( ) poprzez swój rytm, poprzez materialną realność formy plastycznej wyraża ona indywidualną osobowość artysty ( ). 4 Malarstwo Tomali wyraża w sposób zdecydowany jego osobowość. Jest niezwykle prosto i konkretnie konstruowane. Od pewnego czasu Artysta koncentrował się na formie kwadratu. Kwadrat stał się wyznacznikiem, ulubioną formą i przestrzenią Artysty. Bywa też, że w kwadrat wpisane są linie proste i trójkąty. Symbolika trójkąta nawiązuje do transcendencji. W tak wyznaczonych i ograniczonych przestrzeniach pojawia się światło, a także głęboka czerń. To właśnie metafizyczne spotkanie światła i mroku, bieli i czerni buduje świat malarstwa Jerzego Tomali, świat zgeometryzowany, ale równocześnie pełen przestrzeni. Możemy w tych płótnach postrzegać precyzyjnie zbudowany świat, nawiązujący do klasyków abstrakcji, ale równocześnie możemy dostrzec w nich Nieskończoność Niewidzialnego. Sensem i istotą tych obrazów wydaje się być światło przenikające ciemność. Z kolei tytuły prac sugerują, że być może inspiracją do metafizycznych malarskich poszukiwań, jest uważne obserwowanie natury (np. cykl Dębów w ogrodzie ), ale też oznaczanie płócien numerami sygnalizuje wierność precyzji i kontemplacyjnej ciszy. Patrząc na obrazy Jerzego Tomali, odszukujemy w nich odwieczną miłość do malowania, precyzję i metafizykę, wzruszającą siłę w ukazywaniu światła i mroku, przestrzeni i geometrii. Warto też zwrócić uwagę na jeden jeszcze bardzo ważny moment: jest nim odczuwalna radość malowania. Ta właśnie radość, pasja wielogodzinnego realizowania tego, co patrzącemu wydaje się jasnością i czernią nocy, to obszar emocji i wzruszeń, który prowadzi do tego, co w sztuce najważniejsze do nierozerwalności twórczości z życiem duchowym Patrząc na dorobek Jerzego Tomali, dziesiątki wystaw w kraju i za granicą, poznajemy sukcesy Artysty, wiele nagród i wyróżnień, wśród których podkreślić należy Grand Prix na III Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi za obraz pt. Dąb w ogrodzie LXVI, będące wyróżnieniem szczególnej wagi. Najprościej byłoby zakończyć tę refleksję gratulacjami i słowami serdeczności. Malarzowi trzeba jednak nade wszystko życzyć, by miał czas i wewnętrzną siłę, by w kolejnych obrazach dochodzić do tego, co dlań najważniejsze. Do własnej prawdy o sobie i świecie, o twórczości i jej tajemnicy. Irena Popiołek

5 WYDARZENIA JERZY TOMALA Malarstwo Wernisaż odbył się 16 lutego (czwartek), o godz.18:00 w Teatrze Małym. Wystawę można było oglądać do końca lutego w Teatrze Małym, a jej drugą część do końca marca w Galerii Soraya. Jerzy Tomala ur. w 1951 r. studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny. Dyplom w pracowni malarstwa Prof. Mieczysława Wiśniewskiego 1975 roku. Obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Węgry, USA, Grecja, Słowacja, Hiszpania). 18 wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo, grafikę, rzeźbę i fotografię. Działalność artystyczna Wystawy indywidualne malarstwa (wybór z ostatnich lat): 1. OBRAZ Z CYKLU, Galeria FORUM w Toruniu, grudzień MAL BA, Výstawná sieň Univerzitnej knižnice PU, Prešov, Ponadto 9 wystaw MALARSTWO DO KWADRATU (Rzeszów, Medzilaborce, Tarnobrzeg, Łuków, Włocławek, Toruń, Sławno, Lwów, Kraków). Udział w wystawach zbiorowych (wybór z ostatnich lat): BIENNALE MAŁYCH FORM MALAR- SKICH, Galeria Sztuki WO-ZOWNIA, Toruń BIENNALE MALARSTWA Bielska Jesień, Galeria Bielska, Bielsko-Biała TRAKL, wystawa fotografii, rysunku i malarstwa inspirowana poezją, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów IX Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt, Przemyśl Quadro Art, II Międzynarodowe Biennale Obrazu, Galeria Okręgu Łódzkiego ZPAP Na Piętrze, Łódź Rzeszów in Lamia, Wystawa Malarstwa, Lamia 2009, Grecja. 8. Biennale ZPAP, BWA, Rzeszów Triennale Małych Form Malarskich, Galeria WOZOWNIA, Toruń X Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki Homo Quadratus Ostroviensis, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, TRAKL, wystawa fotografii, rysunku i malarstwa inspirowana poezją, Galeria SORAYA, Szczecin Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów, Rzeszów w Satu Mare, Satu Mare 2010, Rumunia. 15. TAPYBA, GRAFIKA, SKULPTURA, ARKA Galerija, Wilno 2011, Litwa. 16. Quadro Art, III Międzynarodowe Biennale Obrazu, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2011 [Grand Prix]. 17. X Salon Wielkopolski, Czarnków 2011 [wyróżnienie]. ================================ 5

6 Tekst krytyczny Michała Tokara ze strony : Twórczość malarska Jerzego Tomali dowodzi, że obraz uproszczony i bardzo racjonalny, który nic nie przedstawia, może w dosyć wyrafinowany sposób wyrażać myśli, uczucia i emocje. Barwne kompozycje Tomali, mimo iż nie malowane na ogromnych płótnach ujmują swoim monumentalnym charakterem, wprowadzając w proces percepcji uczucie spokoju i statyczności. Kanciaste elementy kompozycji z serii Obraz z cyklu, emanują surowością charakterystyczną dla pierwszych kamiennych narzędzi człowieka, ale także geometryczną precyzją i wielkim wyczuciem równowagi kompozycyjnej. Statyczną prostotę ożywiają obłe, jakby ujednolicone i uproszczone kształty. Jest to świat odległy od organicznych, żywych form, bliższy raczej przyrodzie nieożywionej, strukturze skał i minerałów. Stworzyciela. Autor prawdopodobnie chce skierować naszą uwagę do odległych, ale niekoniecznie kosmicznych rejonów. Oto w zimnych z reguły kompozycjach pojawiają się przebłyski cieplejszych promieni: rozżarzonej lawy (?), pozaziemskiego ognia (?) Myślę tu o różnych tonach barwy czerwonej i różowej (seria Co to jest - to, co jest? i Dąb w ogrodzie ). Jerzy Tomala, Dąb w ogrodzie LIII, akryl/płótno, 100 x 100 Jerzy Tomala, Dąb w ogrodzie XXXIII, akryl/płótno, 100 x 100 Barwa obrazów też jest oddalona od organicznej kolorystyki. Niebiesko-sina płaszczyzna, sprawia wrażenie przestrzeni zimnej, pozbawionej światłocienia. Przypomina raczej odległy wszechświat, kosmos na obrzeżach nieznanych galaktyk. Taka kolorystyka wyrywa nas jakby z przygruntowej, przyziemnej doczesności materii powstałej w pierwszych dniach stworzenia świata i nie przeszkadza nam, że brakuje w tych obrazach organicznych kształtów powstałych w ostatnich dniach stworzenia świata, najważniejszych atrybutów 6 Można w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt malarstwa Jerzego Tomali: jest to malarstwo z muzycznymi motywami, gdzie geometryczne twory występują na obrazach jako wyizolowane, wysokie i ostre tony wyrastające z chłodnej niebiesko-sinej przestrzeni. Jest to jakby echo odległego chorału nieba i kosmosu, o którym współczesny człowiek wie niewiele, ale jest ciągle w stanie poszukiwań jego sensu i badania jego początków. I to, że do niego ten chorał przenika, że się człowiek o niego, jako o żywy byt ociera, świadczy pojawianie się symboliki czerwonej barwy: swoistego ognia z pozaziemskiej kuźni. Żar ten, niczym stalowe narzędzie tworzy geometryczne formy, okrawa ich najbliższą przestrzeń, ożywia je i uczłowiecza. Widzicie, że jest to zupełnie inna, ale - jak mi się wydaje - uprawniona interpretacja malarskiego świata Jerzego Tomali. Michal Tokar

7 Tradycja a nowoczesność - w poszukiwaniu autorytetu Wystawy z cyklu Tradycja a nowoczesność - w poszukiwaniu autorytetu są artystycznym pokłosiem I Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego Akademii i Kierunków Artystycznych, które odbyło się w ubiegłym roku w Szymbarku. Uczestnikami, współorganizatorami i pomysłodawcami projektu są członkowie naszego rzeszowskiego okręgu ZPAP (m.in. Marek Olszyński, Antoni Nikiel, Barbara Szal- Porczyńska) oraz kilku kandydatów na członków. Celem odbytego w lipcu 2011 r. sympozjum i towarzyszącego mu pleneru artystycznego oraz zaplanowanych wystaw poplenerowych (między innymi w Szymbarku koło Gorlic, Nowym Sączu, Nowym Targu, Częstochowie, Krakowie oraz w Rzeszowie) była konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie ich systemów dydaktycznych oraz analiza efektów kształcenia artystycznego w zakresie plastyki. Taką możliwość stwarza właśnie prezentacja prac z wybranych pracowni plastycznych, polskich, ukraińskich i amerykańskich studentów oraz prowadzących ich pedagogów. Z Polski zaproszono przedstawicieli uczelni artystycznych z Krakowa, Rzeszowa (z Wydziału Sztuki UR głównego organizatora tego projektu),częstochowy oraz Nowego Sącza, z Ukrainy Lwowa, a także z USA: New York s School of Visual Arts w Nowym Jorku oraz Union Kent University w New Jersey. O nieprzewidywalności tej artystycznej kreacji i pragnieniu przedzierzgnięcia autorskiej wizji w konkretną formę pisze w folderze promującym wystawę prof. Łukasz Konieczko z krakowskiej ASP: Sztuka nosi w sobie element «nieprzewidywalny», może w nim kryje się jej podstawowa uroda i hipnotyczna moc, ale jak tę moc odkryć i utrwalić? Jak marzenie, obsesję, inspirację przełożyć na przekonywującą formę artystyczną? To pragnienie spędza sen z powiek artystom od wieków i z pewnością nic się nie zmieni, przynajmniej w najbliższych dziesięcioleciach? Pojawia się sakramentalne pytanie - co robić? W tym przypadku najprostsza odpowiedź wydaje się najlepsza - pracować! Podejmować nowe wyzwania, realizować własne artystyczne cele, nie bać się konfrontacji, szukać rozwiązań, szukać ich w różnych miejscach. Spotkanie w Szymbarku z pewnością stworzyło sprzyjające warunki do pracy, a organizatorzy zadbali o to, by rezultaty warsztatów i sympozjum miały swoją dalszą historię. W tym przedsięwzięciu udział wzięły uczelnie, instytucje oraz cała rzesza osób, których zapał i zaangażowanie doprowadziły do szczęśliwego finału ( ) Teraz, powstałe prace plenerowe, uzupełnione pracami opiekunów - artystów pedagogów oraz pracami gości zaproszonych do udziału w sympozjum, rozpoczynają swój artystyczny «tour» od Szymbarku przez Nowy Sącz, Limanową, Kraków, Częstochowę, by powrócić do Rzeszowa. Kolejne wystawy I Międzynarodowego Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych, Szymbark 2011: - Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz - Miejska Galeria Sztuki Limanowa (http://www. limanowa.in/wydarzenia/news,9083.html. ) - Następnym etapem będzie wystawa w krakowskiej ASP. Serdecznie zapraszamy. 7

8 Kol. Krzysztof Woźniak - ur. w 1961 roku w Sanoku, zmarł r. w Warszawie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1989 roku. Dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego oraz w pracowni rysunku prof. Bogusza Salwińskiego. W latach pracował w macierzystej uczelni na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, jako asystent w pracowni rysunku, a od 1993 roku, także jako współprowadzący w pracowni rzeźby. W latach przebywał w USA, gdzie pracował przy realizacji prac konserwatorsko-rzeźbiarskich. Od 2001 był wykładowcą w Państwowej Szkole Zawodowej im Jana Grodka w Sanoku, a także od 2004 roku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Nauczyciel w Liceum Plastycznym w Lesku. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora na ASP w Krako-wie. Był członkiem ZPAP. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą. Prowadził działalność art. w zakresie rzeźby, grafiki i rysunku. Fragmenty tekstu Piotra Wójtowicza z albumu Sztuka Podkarpacia t.2, Rzeszów 2011, s KRZYSZTOF WOŹNIAK (...) Wydaje się, że artystycznym domem rodzinnym rzeźbiarza i rysownika Krzysztofa Woźniaka jest twórczość Augusta Rodina. A szerzej - tradycja rzeźby realistycznej o silnym zabarwieniu emocjonalnym, impresjonistycznym i ekspresjonistycznym zarazem. Zarówno tematyka prac sanockiego rzeźbiarza, czerpiąca z figuratywności, odnosząca się do postaci ludzkiej, portretu, jak też treści formalne jego prac, rodzaj kompozycji, układów, powierzchni bryły, jej faktury, wskazują na powyższe źródła. Prosta definicja rzeźby, mówiąca o tym, że jest ona układem płaszczyzn w przestrzeni, jest definicją fizykalną. Wbudowanie w jej fizyczność indywidualnej refleksji i emocji, jest czynnością magiczną, zamieniającą surową materię w uduchowiony artefakt. Krzysztof Woźniak, rzeźbiarz o wyraźnych zdolnościach animowania materii, czyni to z dużym powodzeniem. Jego prace, zarówno małe i duże, poczynając od kameralnych form głów i portretów do monumentalnych kompozycji wielofigurowych, przy wszystkich właściwych im walorach weryzmu przedstawienia, niosą niezliczone ślady energii, jaka je ukształtowała. Widzimy to w elementarnych śladach żywiołowej faktury czy dynamicznego, wewnętrznego napięcia bryły. ( ) Woźniak z wielką ochotą poddaje się żywiołowi rysunku, bada jego diapazon, zakreśla ekstrema, uwalnia temperament. Napięcia graficzne o silnym wyrazie nieomylnie przenoszą temperaturę emocji rozpiętą między miękkim, czułym choć nie czułostkowym wyobrażeniem aktów, znów jakby ze szkicownika Rodina, po niezwykle wyraziste i mocne, spazmatyczną kreską rysowane figury. I zawsze postać, głowa, twarz, Ciało - jakby przy pomocy węgla, ołówka czy tuszu na końcu stalówki można było dotrzeć do jego zagadki, powłoki, nietrwałej zasłony. Piotr Wójtowicz 8 Żegnaj Przyjacielu!

9 I Wielka Majówka Artystyczna Okręgu Rzeszowskiego ZPAP - Przeworsk, Pastewnik 2012 Opis miejsca imprezy: Zajazd - Camping-Skansen Pastewnik znajduje się przy drodze E40 w miejscowości Przeworsk na Podkarpaciu. Jest to jedyny w Polsce żywy skansen oferujący usługi gastronomiczne i hotelarskie w oryginalnych, zabytkowych drewnianych budynkach pochodzących z Przeworska i jego okolic. Odwiedzającym nas gościom oferujemy smaczne potrawy kuchni polskiej i regionalnej serwowane we wnętrzu staropolskiej karczmy. Zapach bali jodłowych, malwy i słoneczniki za oknami, miła atmosfera i gościnna obsługa stwarzają niepowtarzalny klimat, sprzyjający odpoczynkowi. Zajazd Pastewnik w Przeworsku to idealne miejsce na uroczystości okolicznościowe i imprezy towarzyskie, zapraszamy! Adres: Przeworsk (tuż przy trasie E40) ul. Łańcucka 2 telefony: *** 26 i 27 maja 2012 roku - na terenie przeworskiego Zajazdu i Skansenu Pastewnik zaplanowana jest I Wielka Majówka Artystyczna ORz ZPAP - plenerowa impreza integracyjna i plastyczna dla członków, kandydatów oraz sympatyków Związku Polskich Artystów Plastyków z regionu Podkarpacia oraz absolwentów i studentów Wydziału Sztuki UR. Impreza ta połączona będzie z Zebraniem Członków ORz ZPAP, warsztatami plastycznymi oraz z wieczornym Integracyjnym Ogniskiem, sponsorowanym przez sympatyków podkarpackich artystów i miłośników sztuk pięknych. Z myślą o koleżankach i kolegach z naszego Związku oraz specjalnie dla kandydatów - plastyków pragnących poznać bliżej nasze artystyczne środowisko, zaplanowane są I Warsztaty Twórcze pod patronatem rzeszowskiego Okręgu ZPAP z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik grafiki artystycznej. W warsztatach tych - oprócz naszych członków i kandydatów do ZPAP, uczestniczyć będzie również uzdolniona młodzież z Przeworska i dzieci z okolicznych gmin oraz osoby niepełnosprawne z przeworskiego ŚDS-u, absolwenci i studenci z Wydziału Sztuki UR, uczniowie z rzeszowskiej Pracowni rysunku PERSPEKTYWA, plastycy-amatorzy, nauczyciele plastyki i uczestnicy przeworskiego Uniwersytetu III Wieku. Dorobek plastyczny (obrazy, szkice, grafiki, fotografie i rysunki), który powstanie podczas tych artystycznych konfrontacji środowisk twórczych - zarówno profesjonalistów, jak i plastyków amatorów - prezentowany będzie później w przeworskiej Bibliotece Miejskiej, podczas Obchodów Dni Przeworska. Sam zaś projekt tej integracyjnej imprezy artystycznej - powstałej pod egidą rzeszowskiego Okręgu ZPAP zostanie także odpowiednio rozreklamowany i nagłośniony medialnie w ramach promocji statutowych działań związku w zakresie propagowania sztuki i kultury swojego regionu. Podczas tej imprezy można będzie podpatrywać przy pracy profesjonalnych artystów zrzeszonych w rzeszowskim okręgu ZPAP, stowarzyszenia twórców o ponad 100-letniej tradycji: malarzy, grafików oraz rysowników i fotografików, a także - pod ich okiem - samemu będzie można spróbować wykonać dzieła z wybranego zakresu technik plastycznych. Gościem specjalnym tego spotkania będzie p. Józef Steciński - znany podkarpacki artysta - konserwator dzieł sztuki, który zademonstruje wszystkim zainteresowanym metody wykonywania malowideł na desce - w tym pokaz techniki pozłotnictwa. Zapraszamy też mieszkańców miasta Przeworsk do podziwiania dorobku z naszej Artystycznej Majówki - prac plastycznych, które prezentowane będą publiczności już w niedzielę - 27 maja (od ok. godz ) podczas roboczej, plenerowej wystawy na terenie przeworskiego Pastewnika. 9

10 PROGRAM I WIELKIEJ MAJÓWKI OKRĘGU RZESZOWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW - "Pastewnik 2012" W PRZEWORSKU Start: 26 MAJA 2012 r. (sobota ) godz. 10:10 Zebranie członków ORz ZPAP (tylko dla zrzeszonych artystów) godz Warsztaty Plastyczne (malarstwo i rysunek) i Fotograficzne, zorganizowane pod egidą ORz ZPAP godz pokaz metody malowania na desce i technik pozłotnictwa godz Roboczy przegląd prac plastycznych wszystkich uczestników pleneru oraz Integracyjne Ognisko na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku dla osób biorących udział w tym projekcie oraz zaproszonych gości i sponsorów. Uwaga: Uczestnicy tych warsztatów, zainteresowani noclegiem w Przeworsku (z soboty na niedzielę), proszeni są o kontakt tel z panem Zbigniewem Mazurkiem, gospodarzem tego ośrodka - do dnia r. (wtorek) w celu rezerwacji miejsca noclegowego w domkach turystycznych znajdujących się na terenie campingu Pastewnik, w promocyjnej cenie 50 PLN (nocleg +1 posiłek). Ilość miejsc objętych tą promocją jest ograniczona! Istnieje też możliwość dodatkowego zamówienia - wykupienia posiłków (śniadania oraz obiadu) we własnym zakresie, po 15 PLN za jeden posiłek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach plastycznych z zakresu grafiki warsztatowej lub technik mal. na desce i pozłotnictwa proszone są o dodatkową wpłatę 30 PLN, przeznaczonych na pokrycie kosztów materiałów wykorzystanych podczas pokazu i zajęć (także na konto p. Zbigniewa Mazurka - z dopiskiem na przelewie warsztaty plastyczne ). Chętni do udziału w plenerze rysunkowo-fotograficzno - malarskim, całe potrzebne zaplecze: materiały i sprzęt zapewniają sobie we własnym zakresie za wyjątkiem z a p r o s z o n y ch dzieci i młodzieży, którym to podstawowy sprzęt plast. gwarantują or- 10 Abolicja ta jest wydarzeniem jednorazowym, ogłoszonym przez zarząd z okazji obchodów stuganizatorzy i sponsorzy tej imprezy. 27 MAJA (niedziela ) godz Warsztaty plastyczne w zakresie grafiki warsztatowej i fotografii oraz plener malarski dla członków przeworskiego Uniwersytetu III Wieku, osób niepełnosprawnych z przeworskiego ŚDS-u, dzieci i młodzieży z Przeworska i obszaru gminy Przeworsk, Gać oraz Zarzecze, połączone z roboczą wystawą plenerową najciekawszych prac plastycznych powstałych podczas dwudniowych warsztatów na przeworskim Pastewniku. Organizatorzy projektu artystycznego Wielka Majówka Artystyczna ORz ZPAP : Zarząd Okręgu Rzeszowskiego ZPAP, P. Andrzej Stebnicki - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki, p. Włodzimierz Gązwa - Prezes Stowarzyszenia "Jedynka" w Przeworsku, p. Henryk Prochowski - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku, p. Zbigniew Mazurek, Zajazd-Camping Pastewnik w Przeworsku, Koło Naukowo - Artystyczne Razem studentów Wydziału Sztuki UR p. Krystyna Gawron - Pracownia Edukacji Plastyczno - Architektonicznej PERSPEKTYWA w Rzeszowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku Związkowa A b o l i c j a! Abolicja to zgodnie z definicją: akt prawny nakazujący umorzenie lub niewszczynanie postępowania karnego, a mówiąc bardziej zrozumiale jest to po prostu odpuszczenie grzechu - w tym naszym konkretnym przypadku - zaległych składek członkowskich. Zgodnie z intencjami twórców związkowej abolicji - Zarządu ORz ZPAP ma ona zlikwidować skutki zaniechania systematycznego płacenia składek przez artystów i przywrócenia ich statutowych praw do aktywnego uczestnictwa i działania w naszym stowarzyszeniu.

11 lecia ZPAP, aby dać szansę koleżankom i kolegom zalegającym z opłatą swoich składek członkowskich do zlikwidowania tych zaszłości. Co daje nasza związkowa abolicja? Dzięki tej abolicji zaległości składkowe - maksymalnie jednak te z poprzednich 3 lat - zostaną na wniosek artystów umorzone przez zarząd ORz ZPAP, ale pod warunkiem zaakceptowania przez Radę Artystyczną Zarządu - oferowanych jako zadośćuczynienie darowizn na rzecz naszego związku, to jest prac plast. swojego autorstwa - profesjonalnie oprawionych i sygnowanych, a następnie przekazanych nam wraz z podpisanym aktem ich darowizny na rzecz ORz ZPAP. Wniosek o zastosowanie abolicji składkowej Wniosek taki należy złożyć osobiście w terminie: od 3 kwietnia do 3 maja 2012 r. na adres pocztowy: Biuro ORz ZPAP, ul. Jana III Sobieskiego 18, Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: Wypełniony wniosek z podaniem o zastosowanie abolicji składkowej i przywrócenie artysty w poczet członków ZPAP można dostarczyć też do sklepiku ZPAP (Rzeszów, ul. Mickiewicza 7) z nast. adnotacją na kopercie: Do kol. Piotra Rędziniaka - prośba o abolicję Na podstawie tak złożonego wniosku wydana zostanie - podczas tajnego głosowanie składu zarządu ORz ZPAP decyzja i ustalenie zasad oraz terminu odbioru prac. a) Akceptacja tak złożonego wniosku umarza wszystkie zaległości składkowe, a kwotę odpowiadającą składkom za każdy rok kalendarzowy spłaca się wtedy profesjonalnie oprawioną pracą plastyczną według nast. zasady: jeden profesjonalnie i estetycznie oprawiony obraz -minimum ok. 40 x 50 cm (deska, tektura, pilśń lub płótno) za każdy jeden rok zaległości lub dwie prace na papierze (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa -bez prac fotograficznych i wydruków cyfrowych) za każdy rok zaległości. b) Przywrócenie w poczet członków ZPAP następuje jednak dopiero po uregulowaniu zaległych składek od początku roku (w tej chwili jest to już 10 PLN za każdy miesiąc) - licząc od marca 2012 roku do - minimum - czerwca 2012 roku. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RZE- SZOWSKIEJ mini-galerii ZPAP 1. mini Galeria jest galerią Okręgu ZPAP w Rzeszowie i działa w ramach naszego związkowego sklepiku plastycznego przy ul. Mickiewicza 7 w Rzeszowie, jako miejsce promujące członków i kandydatów na członków naszego Okręgu ZPAP; (kandydatem na członka jest twórca, który dopełnił wszystkich formalności związanych z przyjęciem do Związku i oczekuje na decyzję Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego). Prace eksponowane są na wystawie pełne 4 tygodnie. Zmiany ekspozycji prac odbywają się zazwyczaj w poniedziałki to jest w dzień wolny od prowadzenia sprzedaży w sklepie. Wystawom w mini Galerii raczej indywidualnym - towarzyszy odpowiednia promocja medialna oraz mini katalog pocztówka z wybraną reprodukcją pracy, krótką notą biograficzną i kontaktem do autora. Przewidziane są również wystawy zbiorowe, maksymalnie do czterech osób. Ze względu na małą przestrzeń do ekspozycji w mini galerii preferowane są prace o formacie do ok. 50 cm (krótszy bok), na klasycznym podłożu (papier, płótno, deska), odpowiednio, estetycznie i profesjonalnie oprawione oraz opisane i przygotowane do samodzielnej prezentacji na ścianie galerii. Prace niespełniające powyższych wymogów mogą zostać niedopuszczone do prezentacji w mini GALERII ZPAP. 2. Galeria nasza prowadzi działalność statutową, nie komercyjną, ale istnieje możliwość wstawienia wybranych prac w tzw. komis - do naszego sklepiku. Od sprzedanych prac pobierana jest opłata w wysokości 20 % kwoty jej sprzedaży. 3. Galeria ta powinna być miejscem integracji naszego środowiska i prezentować wysoki poziom artystyczny, niezbędny do promowania naszego stowarzyszenia, sklepu i galerii. 4. Rada Artystyczna składająca się z minimum 2 osób działających w zarządzie naszego Okręgu ZPAP powoływana na okres trwania kadencji zarządu jest ciałem opiniodawczych i doradczym w sprawach 11

12 programowych mini galerii oraz rekomenduje artystów i odpowiada za poziom i jakość wystaw w tej galerii, a także za sprawy związane z organizacją wystaw i pokazów w innych galeriach, ośrodkach artystycznych. Postanowienia Rady Artystycznej - co do wyboru prac i dopuszczenia ich do danej ekspozycji - są ostateczne i nie podlegają żadnym negocjacjom. 5. Opiekunowie galerii przyjmują propozycje (projekty) zgłoszone przez artystów należących do ZPAP oraz kandydatów na członków związku. 6. Rada Artystyczna rozpatruje projekty i ustala roczną pulę wystaw w mini galerii. 7. Przedstawiony projekt powinien być złożony do 30 marca danego roku i zawierać: dokumentację wizualną dorobku artystycznego, projekt wystawy oraz proponowany termin (w wypadku dużego zainteresowania ekspozycją w naszej galerii, termin wystawy proponowany jest przez Radę Artystyczną). 8. Zarząd Okręgu podejmuje ostateczną decyzję co do terminów i organizacji wystawy oraz wyboru 12 artystów rekomendowanych przez Radę Artystyczną - Opiekunów Galerii. 9. Po zatwierdzeniu projektu (wystawy) autor podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do zorganizowania wystawy, zgodnie z regulaminem galerii. Odpowiada za kształt artystyczny wystawy i równocześnie udziela bezpośredniej pomocy przy jej organizacji i aranżacji. 10. Galeria zapewnia druk mini-katalogów formatu A5 (tzw. pocztówka wizytówka w ilości minimalnej 100 szt.) i mini - plakatu do wystawy. 11. Autor ma możliwość zwiększyć objętość katalogu, zachowując ustaloną szatę graficzną ze środków własnych. 12. W ramach prezentacji nadzwyczajnych galeria może udostępnić przestrzenie wystawowe na realizację innych projektów artystycznych twórcom niebędącym członkami ZPAP po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Artystyczną oraz Zarząd Okręgu. 13. Autorzy prezentacji nadzwyczajnych odpowiadają artystycznie, organizacyjnie i finansowo za całokształt przedsięwzięcia. 14. W wyjątkowych przypadkach, Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo zmiany w rocznym harmonogramie. 15. Warunkiem zrealizowania wystawy w mini- Galerii ZPAP jest opłacenie obowiązujących składek, zgodnie z zapisem Statutu ZPAP. 12 MINI - GALERIA ZAPRASZA 25 maja 2012 r. o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Barbary Szal-Porczyńskiej. Będzie to pierwsza wystawa w naszej reaktywowanej mini-galerii. Artystka w tym roku dołączyła do członków rzeszowskiego okręgu ZPAP i objęła funkcję Redaktor Naczelnej biuletynu informacyjnego Sztuka i Życie. Barbara Szal-Porczyńska pochodzi z Łańcuta. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończyła filologię polską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, a także obroniła dyplom z wyróżnieniem na specjalizacji malarskiej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwukrotna stypendystka ministerialna. Autorka kilku wystaw indywidualnych, brała udział w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerach międzynarodowych. Laureatka nagród, publikowała w piśmie literacko-artystycznym FRAZA. Informujemy, że nasze biuro w BWA nie ma obecnie stałych godzin otwarcia. Składki można nadal opłacać w sklepie lub na konto: Podkarpacki Bank Spóldzielczy nr Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski ul. Jana III Sobieskiego Rzeszów Wysokość składek uchwałą zarządu ulega zmianie od 1 kwietnia i wynosi 10 zł na miesiąc (składka normalna) oraz 5 zł składka od osoby będącej na emeryturze. Sklep ZPAP - prowadzony obecnie przez pana Tomasza Koczewskiego - otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach: wtorek - piątek: sobota: W poniedziałki sklep jest nieczynny.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013 Przemyśl, dnia 23 stycznia 2013 r. Decyzją Kapituły Artystycznej Nagrody im. Mariana Strońskiego od roku 2013 Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego przyznawana będzie co dwa lata i przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015 Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - którego celem jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także twórczości i dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Na ścieżkach wyobraźni

Na ścieżkach wyobraźni G A L E R I A Na ścieżkach wyobraźni Prezentowana wystawa prac jest efektem kontynuacji realizowanego od 2013 r. projektu edukacyjnego Na ścieżkach wyobraźni. Głównym motywem działania uczniów jest odniesienie

Bardziej szczegółowo

Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie

Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie Warszawa, 26 marca 2012 roku Informacje o wystawie Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oddział Woli przy ul.

Bardziej szczegółowo

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI 19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI WYSTAWA KONKURSOWA ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO ORGANIZATOR: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

DRUGI WYDZIAŁOWY KONKURS NA DZIEŁO PLASTYCZNE

DRUGI WYDZIAŁOWY KONKURS NA DZIEŁO PLASTYCZNE ZWIERCIADŁO / 2017 DRUGI WYDZIAŁOWY KONKURS NA DZIEŁO PLASTYCZNE Pod patronatem Dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej, prof. ASP Regulamin

Bardziej szczegółowo

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej 2011 08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zrealizowała liczne prace

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 15-07-17 1/5 Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.06.2017 godz. 18:00 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES I ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Miejski Dom Kultury w Redzie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na plakat

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Oblicza miasta 2013 Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1 Organizatorem Warsztatów Fotograficznych Oblicza miasta 2013 jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, ul. 3-go Maja 935-030

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE

PLENER MALARSKI PEJZAZE WARMII I PUZZLE MALARSKIE PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR POPRZEZ ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO OPARTEGO O LOKALNE ZASOBY. PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE ORNETA,

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU "WIZJE I OBRAZY ( MALARSTWO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, RYSUNEK) INSPIROWANE LEGENDĄ, SYMBOLIKĄ LUB/ I BAŚNIĄ JAPOŃSKĄ" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU www.stisk.pl e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613 ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP SA 38 1020 4027

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs na plakat toruń 2016 W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII PLASTER

ogólnopolski konkurs na plakat toruń 2016 W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII PLASTER ogólnopolski konkurs na plakat W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII regulamin konkursu ogólnopolski konkurs na plakat regulamin konkursu 1. Organizatorzy konkursu Znaki Czasu 2. Partnerzy konkursu 3.

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

O Stowarzyszeniu. Aktualne projekty

O Stowarzyszeniu. Aktualne projekty O Stowarzyszeniu Misja Celem Stowarzyszenia jest wsparcie i pomoc w każdej formie na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie, jego uczniów i absolwentów: wsparcie statutowych celów i zadań oraz działalności

Bardziej szczegółowo

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013 ADAM STYKA malarstwo wernisaż 4 października (piątek) 2013 godzina 18:00 wystawa czynna do 22.10.2013 Adam Styka / urodzony w 1940 roku w Mielnicy. Studia w PWSSP w Łodzi, w pracowni prof. Mariana Jaeschke.

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Tel ,-52, , Fax: ,

Tel ,-52, , Fax: , STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU ZDROJU 28-100 Busko Zdrój Al. Mickiewicza 15 Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Bogdan Pikulicki Hotel Czerwony

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin Paleta Debiutanta Opis programu: Muzealnym debiutantom niestraszna jest ani rozlana farba ani zamoczone w niej dłonie.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Koziołki dla Poznania.

Koziołki dla Poznania. REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY Koziołki dla Poznania. I. Organizator: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, WZAR, Międzynarodowe Targi Poznańskie, World Trade Center Poznań. II. Partnerzy Wydawnictwo Miejskie

Bardziej szczegółowo

Wystawa Linia Życia. Współorganizator: Miejska Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 44

Wystawa Linia Życia. Współorganizator: Miejska Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 44 Wystawa Linia Życia Linia Życia" to wystawa o charakterze interdyscyplinarnym, prezentująca przekrojową twórczość kilkudziesięciu artystów starszego pokolenia, zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków

Bardziej szczegółowo

Tworząc Przegląd pragniemy wzmacniać pozycję klasycznego malarstwa w świadomości odbiorców i na rynku sztuki.

Tworząc Przegląd pragniemy wzmacniać pozycję klasycznego malarstwa w świadomości odbiorców i na rynku sztuki. III PRZEGLĄD MŁODEJ SZTUKI ŚWIEŻA KREW - GALERIA SZTUKI SOCATO, WROCŁAW, wrzesień 2013 Szanowni Artyści! Serdecznie zapraszamy do udziału w III Przeglądzie Młodej Sztuki ŚWIEŻA KREW. Przegląd to ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 ROMAN KIRILENKO Tytuł wystawy Ziarna i Żarna można odnieść

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin 7 dzień tworzenia Opis programu: 7 DZIEŃ TWORZENIA to cykl warsztatów artystycznych, którego uczestnicy zwiedzają

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 OTWARCIE 17 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2014, GODZINA 17:00 * MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 WPROWADZENIE DR GRAŻYNA STOJAK * wystawa czynna do 17 listopada 2014 Janusz

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa. Stairway to heaven Przemysław Nizio 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.com biografia Przemysław Nizio urodził się 03.01.1980 r. w Szczebrzeszynie.

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU www.stisk.pl e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613 KRS 0000180056 ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013 Dane o wystawie: XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY PONIDZIE 2013 Wystawy: MOJA PREZENTACJA Galeria Zielona BWA PONIDZIE Galeria U Żródeł BSCK ODKRYWAMY PONIDZIE PIĘKNO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016 Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016 Fundacja Piękniejszego Świata od 27 lat realizuje Program Edukacji

Bardziej szczegółowo

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Zawsze słuchaj sercem pieśni życia Katarzyna Hebbun że użyteczne nigdy nie jest samo, że piękno wchodzi nieproszone, bramą Cyprian Kamil Norwid Te słowa, głoszące

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Czar kolei okiem maszynisty

Czar kolei okiem maszynisty REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czar kolei okiem maszynisty Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu plastycznego pt. Czar kolei okiem maszynisty, zwanego dalej konkursem, jest Ośrodek Działań Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Regulamin konkursu artystycznego Mój Muranów Mój Kazimierz dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP) w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016

Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016 Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016 Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Malborku Urząd Miasta Malborka Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku Malborskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH REGULAMIN KONKURSU Cele konkursu: - integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ZPAP

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ZPAP REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ZPAP uchwalony przez Zarząd Główny ZPAP w dniu 1 grudnia 1993r., ze zmianami uchwalonymi w dniu 13 maja 1994r., 25 listopada 1995r.,17 kwietnia 1998r., 23 kwietnia 2001r. 19 maja 2001r.,

Bardziej szczegółowo

Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie.

Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie. fot. Maja Białoń Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 1998 r. obroniła dyplom o specjalizacji wystawiennictwo. W latach 1998-2003 r. studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013).

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013). W tym aneksie biuletynu plastyk przedstawiamy dorobek pedagogiczny Ryszarda Bojarskiego, nauczyciela w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie. Urodził się 16 czerwca 1954 w Warszawie. W latach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem.

Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem. MAGDALENA GOGÓŁ Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach oraz cieszyńskiego Instytutu Sztuki

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo Janusz Przybylski Grafika i malarstwo wrzesień-październik 2014 W stałej ekspozycji jednej z najważniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie, w Tate Gallery w Londynie, niewiele dzieł pochodzi z

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu pod nazwą MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im Bolesława Krzywoustego w

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKOWY ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY W ZARZECZU W BARWACH JESIENI REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKOWY ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY W ZARZECZU W BARWACH JESIENI REGULAMIN KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKOWY ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY W ZARZECZU W BARWACH JESIENI REGULAMIN ORGANIZATORZY: MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU, ODDZIAŁ MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH Zarzecze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Rodzina moich marzeo Konkurs plastyczny i poetycki dla przedszkoli i szkół podstawowych

Rodzina moich marzeo Konkurs plastyczny i poetycki dla przedszkoli i szkół podstawowych WSP/W.425/26/2010 Na stronę www Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych w województwie podkarpackim Rodzina moich marzeo Konkurs plastyczny i poetycki dla przedszkoli i

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5,

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła Akademie Sztuk

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI NOWA SŁUPIA sierpnia no...

PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI NOWA SŁUPIA sierpnia no... PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI 2012 NOWA SŁUPIA 12 24 sierpnia no.... Imię i Nazwisko... Wiek... Adres... Telefon... E-Mail... Pesel... Zainteresowania: Malarstwo Rzeźba Fotografia Ceramika Potwierdzam

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA!

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! Zajęcia poprzedzone spotkaniem, w trakcie którego zbierane są wśród młodzieży pomysły na plastyczną aranżację wydzielonej we wnętrzu szkoły

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ organizowany pod honorowym patronatem prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej Regulamin 1. Organizator konkursu Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/228/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie Nr I/228/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 kwietnia 2006 roku Zarządzenie Nr I/228/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego Wernisaż wystawy fotografii Czesława Wasiłowskiego pt. GNIAZDO. 40 lat zorganizowany w czwartek 13 marca w sali wystawienniczej Kinoteatru Pasja wywołał wśród licznie zebranych wiele wspomnień i niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Zasady ogólne. 1. Organizatorem konkursu 1863-2013. 150

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają na wystawę ikon autorstwa Barbary Ruchały,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KRAINA DŹWIĘKU I KOLORU"

KRAINA DŹWIĘKU I KOLORU Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna.

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Patronami konkursu są Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH

STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Krytyków Filmowych, zwane dalej Kołem, tworzy się na podstawie Zarządzenia nr.. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn... 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - DZIECKO NA WAKACJACH Pod Patronatem Starosty Tczewskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Działającej przy Akademii Obrony Narodowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Koło studenckie działa pod nazwą Studencka Akademia Polowa. 2 1. Studencka Akademia

Bardziej szczegółowo