W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński."

Transkrypt

1

2 Uprzejmie informuję, iż w dniu r. na Walnym Zebraniu członków Okręgu Rzeszowskiego ZPAP - w związku z uprzednio złożoną rezygnacją naszej dotychczasowej Prezes, koleżanki Elżbiety Bakun - odbyły się wybory na prezesa Okręgu Rzeszowskiego. W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany Marek Adam Olszyński. Informując o tym wydarzeniu wszystkich członków naszego rzeszowskiego Okręgu ZPAP, pragnę równocześnie - w imieniu swoim i naszego całego Zarządu - życzyć też naszym Koleżankom i Kolegom zdrowych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz samych pięknych, słonecznych dni - nie tylko od święta. Z wyrazami szacunku dr hab. Marek A. Olszyński - artysta plastyk Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków jest terytorialnie wydzieloną jednostką organizacyjną Związku Polskich Artystów Plastyków. Stowarzyszenie to założone zostało w 1911 roku w Krakowie, między innymi przez artystów: Tytusa Czyżewskiego oraz braci Pronaszków. Podczas Stanu Wojennego - w 1981 roku - działalność naszego ZPAP zawieszono tak, jak i wiele innych stowarzyszeń twórczych w Polsce. Natomiast w 1983 ZPAP rozwiązano w odwecie za poparcie postulatów "Solidarności". 14 czerwca 1989 ZPAP ponownie zarejestrowano i zwrócono jego związkowy majątek, niestety - nie w całości. Ten ponad stuletni związek zrzesza obecnie ok twórców sztuk plastycznych oraz konserwatorów dzieł sztuki, skupionych w 22 okręgach i 2 oddziałach w największych miastach Polski. Nasz okręg ZPAP zrzesza artystów plastyków z Rzeszowa i całego terenu Podkarpacia. Aktualnie skupia on ponad 80 artystów, a od roku 2004 ORz ZPAP posiada także osobowość prawną. ORz ZPAP ma swoją siedzibę w rzeszowskim BWA - na ul. Sobieskiego 18, jego biuro mieści się tam na III piętrze. Przychody na działalność statutową OR ZPAP czerpie głównie z dochodów osiąganych z własnej działalności gospodarczej, a na niektóre imprezy artystyczne otrzymuje też dotacje ze środków budżetowych miasta Rzeszowa oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego. Aby uzyskać środki na taką statutową działalność, nasz ORz ZPAP prowadzi również swój sklepik z materiałami i sprzętem dla plastyków oraz konserwatorów dzieł sztuki - na ul. Mickiewicz 7, zaraz przy rzeszowskim Rynku, gdzie poza sprzedażą (od roku 2012 również wysyłkową!) reaktywuje działalność związkowej mini-galerii, w której będzie przede wszystkim promowana twórczość aktywnie działających członków stowarzyszenia. Zapraszamy do korzystania z tych usług i zakupów! Tel.: Nasz ORz ZPAP rekomenduje również i poleca usługi plastyczne, projektowe oraz konserwatorskie swoich członków - profesjonalnych i doświadczonych artystów, fachowców w danej dziedzinie twórczości. Organizuje również plenery, konkursy, warsztaty i projekty artystyczne o charakterze środowiskowym i ogólnopolskim, a w przyszłości także o charakterze międzynarodowym. Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków jest znaną w naszym regionie organizacją - najliczniej i najdłużej reprezentującą podkarpackie środowisko twórców sztuk pięknych oraz sprawdzonym partnerem - instytucji i organizacji wspierających kulturę naszego regionu - już od 1947 roku! Obecny skład Zarządu Okręgu Rzeszowskiego ZPAP (na rok ) Prezes ORz ZPAP - kol. Marek Adam Olszyński Wiceprezes ds. artystycznych oraz Członek Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Opiekun Galerii i Sklepiku ORz ZPAP kol. Romana Medyńska Wiceprezes ds. gospodarczych oraz Opiekun Sklepiku ORz ZPAP kol. Maciej Filip Skład Zarządu : skarbnik ORz ZPAP - kol. Piotr Rędziniak sekretarz ORz ZPAP - kol. Barbara Kochan kol. Maria Monikowska-Tabisz - Przewodnicząca Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Dyrektor Galerii oraz opiekun Sklepiku ORz ZPAP kol. Elżbieta Bakun - konsultant i koordynator ds. bieżącej działalności związku ORz ZPAP 2

3 kol. Przemysław Michalski - koordynator ds. współpracy zarządu z poszczególnymi, wewnętrznymi sekcjami oraz strukturami ORz ZPAP Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca: Sabina Salamon-Konieczny Członkowie: kol.lucjan Kania kol. Stanisław Dziubak kol. Józef Bachórz Skład Sądu Koleżeńskiego: Przewodniczący: kol Jerzy Tomala kol. Mirosław Rymar - konsultant ds. obsługi technicznej związkowej strony www kandydat: p. Piotr Woroniec - Junior & Ewa Szyfner - obsługa techniczna związkowej strony www i wprowadzanie jej aktualizacji kandydat: p. Tomasz Rolniak - serwis fotograficzny i filmowy; Szanowne Koleżanki i Koledzy na adres: prosimy o przesyłanie swoich adresów w celu usprawnienia komunikacji. Dziękujemy! BWA Galeria Sanocka zaprasza: Członkowie: Kol. Piotr Lewandowski Kol. Mirosław Rymar Sekcja promocji i propagandy - medialnej i wirtualnej - ORz ZPAP Opiekun Sekcji: kol. Marek A. Olszyński - Prezes Zarządu ORz ZPAP, główny koordynator ds. promocji ORz ZPAP, Kol. Piotr Rędziniak - konsultant i opiekun Sekcji ds. promocji medialnej i wirtualnej, kol. Przemysław Michalski - koordynator ds. współpracy zarządu z poszczególnymi, wewnętrznymi sekcjami oraz strukturami ORz ZPAP, kol. Romana Medyńska, Wiceprezes ds. artystycznych oraz Członek Rady Artystycznej Zarządu ORz ZPAP, Opiekun Galerii i Sklepiku ORz ZPAP, Kol. Barbara Szal - Porczyńska, Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego Zarządu Okręgu Rzeszowskiego ZPAP Sztuka i życie oraz strony internetowej jak i strony naszej mini - galerii na FB Kol. Jerzy Tomala - koordynator ds. współpracy zarządu z okręgami ZPAP i strukturami ZG ZPAP Techniczna Grupa Wsparcia (TGW) Sekcji Promocji i Propagandy: Anna Maria Pilszak ROZDROŻA malarstwo wystawę można było oglądać w dniach od 2 lutego do 24 marca 2012 roku Anna Maria Pilszak urodzona i zamieszkała w Sanoku. Studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Grafika w pracowni Litografii i Wklęsłodruku. Członek ZPAP, honorowy członek Towarzystwa Muzycznego w Sanoku, Stowarzyszenia BgTK. Długoletni dydaktyk. Wykładowca PWSZ w Sanoku w Instytucie Artystycznym w latach r. Właściciel Studia - Galerii Sztuki w Sanoku (hotel Bona). Kurator wystaw i plenerów. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel, rysunek. W dorobku ma kilkaset wystaw zbiorowych, kilkadziesiąt indywidualnych. Uczestnik plenerów krajowych i międzynarodowych. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach w kraju i za jego granicami (USA, Kanada, Finlandia, Niemcy, Belgia, Holandia, Grecja, Włochy, Anglia) 3

4 MALARSTWO JERZEGO TOMALI W twórczości obejmującej obszar sztuk plastycznych ale także w innych dziedzinach sztuki obserwując pracę artysty, bardzo trudno jest omówić czy zdefiniować poszczególne etapy jego twórczej pracy. Równie trudno jest przewidywać dalszy rozwój artysty. Bywa tak, że ktoś, kto na początku swej pracy świetnie się zapowiada, nagle z trudnych do określenia przyczyn, z powodu wątpliwości, kiedy indziej z braku wiary w siebie, po prostu odchodzi i nieraz z aktywnego twórcy zmienia się w kogoś, kogo niszczy lenistwo. Bywa też odwrotnie. Ponad dziesięć lat temu, pracując na Uniwersytecie Rzeszowskim, poznałam Jerzego Tomalę. Pamiętam, że dużo pracował twórczo, ale koncentrował się na pracy dydaktycznej. Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie seminariach magisterskich, mówili o Jerzym Tomali, cytowali jego wypowiedzi i refleksje o sztuce: młody artysta był dla nich kimś autentycznie ważnym. Pomagał im w pracy swoją postawą i poglądami. Widoczny w swych twórczych działaniach, pokazujący swe prace na wystawach, jednocześnie w pracy z młodzieżą dzielił się swoimi emocjami i wiedzą. Uzyskanie doktoratu, związana z tym wystawa i napisany tekst, stały się w moim przekonaniu momentem, który w widoczny sposób określił pozycję i postawę Jerzego Tomali. Rzecz nie w tym, że uczelniany awans zmienił czy wzbogacił go jako artystę, lecz pozwolił mu na wewnętrzne przekonanie o swej pracy malarskiej. Sądzę, że emocjonalny związek własnej pracy twórczej z dydaktyką, wiara w sens łączenia tych obszarów życia, że wreszcie ten moment pozwolił Jerzemu Tomali dostrzec sens życia, sens własnej twórczości, tej realizowanej w pracowni, ale i tej przejawiającej się w pracy nauczyciela, który ucząc, inspiruje w równiej mierze swych studentów, jak i siebie samego. Intensywna i systematyczna praca nad kolejnymi obrazami zaczęła przynosić coraz bardziej widoczne i coraz bardziej wyraziste w swym charakterze rezultaty. Jerzy Tomala był, jak pamiętam, od początku swej samodzielnej pracy abstrakcjonistą. Jak powiada Piet Mondrian abstrakcyjna ( ) kompozycja daje artyście możliwie największą swobodę, tak, że do pewnego stopnia wyrażać on może swą osobowość, a także ( ) poprzez swój rytm, poprzez materialną realność formy plastycznej wyraża ona indywidualną osobowość artysty ( ). 4 Malarstwo Tomali wyraża w sposób zdecydowany jego osobowość. Jest niezwykle prosto i konkretnie konstruowane. Od pewnego czasu Artysta koncentrował się na formie kwadratu. Kwadrat stał się wyznacznikiem, ulubioną formą i przestrzenią Artysty. Bywa też, że w kwadrat wpisane są linie proste i trójkąty. Symbolika trójkąta nawiązuje do transcendencji. W tak wyznaczonych i ograniczonych przestrzeniach pojawia się światło, a także głęboka czerń. To właśnie metafizyczne spotkanie światła i mroku, bieli i czerni buduje świat malarstwa Jerzego Tomali, świat zgeometryzowany, ale równocześnie pełen przestrzeni. Możemy w tych płótnach postrzegać precyzyjnie zbudowany świat, nawiązujący do klasyków abstrakcji, ale równocześnie możemy dostrzec w nich Nieskończoność Niewidzialnego. Sensem i istotą tych obrazów wydaje się być światło przenikające ciemność. Z kolei tytuły prac sugerują, że być może inspiracją do metafizycznych malarskich poszukiwań, jest uważne obserwowanie natury (np. cykl Dębów w ogrodzie ), ale też oznaczanie płócien numerami sygnalizuje wierność precyzji i kontemplacyjnej ciszy. Patrząc na obrazy Jerzego Tomali, odszukujemy w nich odwieczną miłość do malowania, precyzję i metafizykę, wzruszającą siłę w ukazywaniu światła i mroku, przestrzeni i geometrii. Warto też zwrócić uwagę na jeden jeszcze bardzo ważny moment: jest nim odczuwalna radość malowania. Ta właśnie radość, pasja wielogodzinnego realizowania tego, co patrzącemu wydaje się jasnością i czernią nocy, to obszar emocji i wzruszeń, który prowadzi do tego, co w sztuce najważniejsze do nierozerwalności twórczości z życiem duchowym Patrząc na dorobek Jerzego Tomali, dziesiątki wystaw w kraju i za granicą, poznajemy sukcesy Artysty, wiele nagród i wyróżnień, wśród których podkreślić należy Grand Prix na III Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi za obraz pt. Dąb w ogrodzie LXVI, będące wyróżnieniem szczególnej wagi. Najprościej byłoby zakończyć tę refleksję gratulacjami i słowami serdeczności. Malarzowi trzeba jednak nade wszystko życzyć, by miał czas i wewnętrzną siłę, by w kolejnych obrazach dochodzić do tego, co dlań najważniejsze. Do własnej prawdy o sobie i świecie, o twórczości i jej tajemnicy. Irena Popiołek

5 WYDARZENIA JERZY TOMALA Malarstwo Wernisaż odbył się 16 lutego (czwartek), o godz.18:00 w Teatrze Małym. Wystawę można było oglądać do końca lutego w Teatrze Małym, a jej drugą część do końca marca w Galerii Soraya. Jerzy Tomala ur. w 1951 r. studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny. Dyplom w pracowni malarstwa Prof. Mieczysława Wiśniewskiego 1975 roku. Obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Węgry, USA, Grecja, Słowacja, Hiszpania). 18 wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo, grafikę, rzeźbę i fotografię. Działalność artystyczna Wystawy indywidualne malarstwa (wybór z ostatnich lat): 1. OBRAZ Z CYKLU, Galeria FORUM w Toruniu, grudzień MAL BA, Výstawná sieň Univerzitnej knižnice PU, Prešov, Ponadto 9 wystaw MALARSTWO DO KWADRATU (Rzeszów, Medzilaborce, Tarnobrzeg, Łuków, Włocławek, Toruń, Sławno, Lwów, Kraków). Udział w wystawach zbiorowych (wybór z ostatnich lat): BIENNALE MAŁYCH FORM MALAR- SKICH, Galeria Sztuki WO-ZOWNIA, Toruń BIENNALE MALARSTWA Bielska Jesień, Galeria Bielska, Bielsko-Biała TRAKL, wystawa fotografii, rysunku i malarstwa inspirowana poezją, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów IX Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt, Przemyśl Quadro Art, II Międzynarodowe Biennale Obrazu, Galeria Okręgu Łódzkiego ZPAP Na Piętrze, Łódź Rzeszów in Lamia, Wystawa Malarstwa, Lamia 2009, Grecja. 8. Biennale ZPAP, BWA, Rzeszów Triennale Małych Form Malarskich, Galeria WOZOWNIA, Toruń X Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki Homo Quadratus Ostroviensis, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, TRAKL, wystawa fotografii, rysunku i malarstwa inspirowana poezją, Galeria SORAYA, Szczecin Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów, Rzeszów w Satu Mare, Satu Mare 2010, Rumunia. 15. TAPYBA, GRAFIKA, SKULPTURA, ARKA Galerija, Wilno 2011, Litwa. 16. Quadro Art, III Międzynarodowe Biennale Obrazu, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2011 [Grand Prix]. 17. X Salon Wielkopolski, Czarnków 2011 [wyróżnienie]. ================================ 5

6 Tekst krytyczny Michała Tokara ze strony : Twórczość malarska Jerzego Tomali dowodzi, że obraz uproszczony i bardzo racjonalny, który nic nie przedstawia, może w dosyć wyrafinowany sposób wyrażać myśli, uczucia i emocje. Barwne kompozycje Tomali, mimo iż nie malowane na ogromnych płótnach ujmują swoim monumentalnym charakterem, wprowadzając w proces percepcji uczucie spokoju i statyczności. Kanciaste elementy kompozycji z serii Obraz z cyklu, emanują surowością charakterystyczną dla pierwszych kamiennych narzędzi człowieka, ale także geometryczną precyzją i wielkim wyczuciem równowagi kompozycyjnej. Statyczną prostotę ożywiają obłe, jakby ujednolicone i uproszczone kształty. Jest to świat odległy od organicznych, żywych form, bliższy raczej przyrodzie nieożywionej, strukturze skał i minerałów. Stworzyciela. Autor prawdopodobnie chce skierować naszą uwagę do odległych, ale niekoniecznie kosmicznych rejonów. Oto w zimnych z reguły kompozycjach pojawiają się przebłyski cieplejszych promieni: rozżarzonej lawy (?), pozaziemskiego ognia (?) Myślę tu o różnych tonach barwy czerwonej i różowej (seria Co to jest - to, co jest? i Dąb w ogrodzie ). Jerzy Tomala, Dąb w ogrodzie LIII, akryl/płótno, 100 x 100 Jerzy Tomala, Dąb w ogrodzie XXXIII, akryl/płótno, 100 x 100 Barwa obrazów też jest oddalona od organicznej kolorystyki. Niebiesko-sina płaszczyzna, sprawia wrażenie przestrzeni zimnej, pozbawionej światłocienia. Przypomina raczej odległy wszechświat, kosmos na obrzeżach nieznanych galaktyk. Taka kolorystyka wyrywa nas jakby z przygruntowej, przyziemnej doczesności materii powstałej w pierwszych dniach stworzenia świata i nie przeszkadza nam, że brakuje w tych obrazach organicznych kształtów powstałych w ostatnich dniach stworzenia świata, najważniejszych atrybutów 6 Można w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt malarstwa Jerzego Tomali: jest to malarstwo z muzycznymi motywami, gdzie geometryczne twory występują na obrazach jako wyizolowane, wysokie i ostre tony wyrastające z chłodnej niebiesko-sinej przestrzeni. Jest to jakby echo odległego chorału nieba i kosmosu, o którym współczesny człowiek wie niewiele, ale jest ciągle w stanie poszukiwań jego sensu i badania jego początków. I to, że do niego ten chorał przenika, że się człowiek o niego, jako o żywy byt ociera, świadczy pojawianie się symboliki czerwonej barwy: swoistego ognia z pozaziemskiej kuźni. Żar ten, niczym stalowe narzędzie tworzy geometryczne formy, okrawa ich najbliższą przestrzeń, ożywia je i uczłowiecza. Widzicie, że jest to zupełnie inna, ale - jak mi się wydaje - uprawniona interpretacja malarskiego świata Jerzego Tomali. Michal Tokar

7 Tradycja a nowoczesność - w poszukiwaniu autorytetu Wystawy z cyklu Tradycja a nowoczesność - w poszukiwaniu autorytetu są artystycznym pokłosiem I Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego Akademii i Kierunków Artystycznych, które odbyło się w ubiegłym roku w Szymbarku. Uczestnikami, współorganizatorami i pomysłodawcami projektu są członkowie naszego rzeszowskiego okręgu ZPAP (m.in. Marek Olszyński, Antoni Nikiel, Barbara Szal- Porczyńska) oraz kilku kandydatów na członków. Celem odbytego w lipcu 2011 r. sympozjum i towarzyszącego mu pleneru artystycznego oraz zaplanowanych wystaw poplenerowych (między innymi w Szymbarku koło Gorlic, Nowym Sączu, Nowym Targu, Częstochowie, Krakowie oraz w Rzeszowie) była konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie ich systemów dydaktycznych oraz analiza efektów kształcenia artystycznego w zakresie plastyki. Taką możliwość stwarza właśnie prezentacja prac z wybranych pracowni plastycznych, polskich, ukraińskich i amerykańskich studentów oraz prowadzących ich pedagogów. Z Polski zaproszono przedstawicieli uczelni artystycznych z Krakowa, Rzeszowa (z Wydziału Sztuki UR głównego organizatora tego projektu),częstochowy oraz Nowego Sącza, z Ukrainy Lwowa, a także z USA: New York s School of Visual Arts w Nowym Jorku oraz Union Kent University w New Jersey. O nieprzewidywalności tej artystycznej kreacji i pragnieniu przedzierzgnięcia autorskiej wizji w konkretną formę pisze w folderze promującym wystawę prof. Łukasz Konieczko z krakowskiej ASP: Sztuka nosi w sobie element «nieprzewidywalny», może w nim kryje się jej podstawowa uroda i hipnotyczna moc, ale jak tę moc odkryć i utrwalić? Jak marzenie, obsesję, inspirację przełożyć na przekonywującą formę artystyczną? To pragnienie spędza sen z powiek artystom od wieków i z pewnością nic się nie zmieni, przynajmniej w najbliższych dziesięcioleciach? Pojawia się sakramentalne pytanie - co robić? W tym przypadku najprostsza odpowiedź wydaje się najlepsza - pracować! Podejmować nowe wyzwania, realizować własne artystyczne cele, nie bać się konfrontacji, szukać rozwiązań, szukać ich w różnych miejscach. Spotkanie w Szymbarku z pewnością stworzyło sprzyjające warunki do pracy, a organizatorzy zadbali o to, by rezultaty warsztatów i sympozjum miały swoją dalszą historię. W tym przedsięwzięciu udział wzięły uczelnie, instytucje oraz cała rzesza osób, których zapał i zaangażowanie doprowadziły do szczęśliwego finału ( ) Teraz, powstałe prace plenerowe, uzupełnione pracami opiekunów - artystów pedagogów oraz pracami gości zaproszonych do udziału w sympozjum, rozpoczynają swój artystyczny «tour» od Szymbarku przez Nowy Sącz, Limanową, Kraków, Częstochowę, by powrócić do Rzeszowa. Kolejne wystawy I Międzynarodowego Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych, Szymbark 2011: - Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz - Miejska Galeria Sztuki Limanowa (http://www. limanowa.in/wydarzenia/news,9083.html. ) - Następnym etapem będzie wystawa w krakowskiej ASP. Serdecznie zapraszamy. 7

8 Kol. Krzysztof Woźniak - ur. w 1961 roku w Sanoku, zmarł r. w Warszawie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1989 roku. Dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego oraz w pracowni rysunku prof. Bogusza Salwińskiego. W latach pracował w macierzystej uczelni na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, jako asystent w pracowni rysunku, a od 1993 roku, także jako współprowadzący w pracowni rzeźby. W latach przebywał w USA, gdzie pracował przy realizacji prac konserwatorsko-rzeźbiarskich. Od 2001 był wykładowcą w Państwowej Szkole Zawodowej im Jana Grodka w Sanoku, a także od 2004 roku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Nauczyciel w Liceum Plastycznym w Lesku. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora na ASP w Krako-wie. Był członkiem ZPAP. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą. Prowadził działalność art. w zakresie rzeźby, grafiki i rysunku. Fragmenty tekstu Piotra Wójtowicza z albumu Sztuka Podkarpacia t.2, Rzeszów 2011, s KRZYSZTOF WOŹNIAK (...) Wydaje się, że artystycznym domem rodzinnym rzeźbiarza i rysownika Krzysztofa Woźniaka jest twórczość Augusta Rodina. A szerzej - tradycja rzeźby realistycznej o silnym zabarwieniu emocjonalnym, impresjonistycznym i ekspresjonistycznym zarazem. Zarówno tematyka prac sanockiego rzeźbiarza, czerpiąca z figuratywności, odnosząca się do postaci ludzkiej, portretu, jak też treści formalne jego prac, rodzaj kompozycji, układów, powierzchni bryły, jej faktury, wskazują na powyższe źródła. Prosta definicja rzeźby, mówiąca o tym, że jest ona układem płaszczyzn w przestrzeni, jest definicją fizykalną. Wbudowanie w jej fizyczność indywidualnej refleksji i emocji, jest czynnością magiczną, zamieniającą surową materię w uduchowiony artefakt. Krzysztof Woźniak, rzeźbiarz o wyraźnych zdolnościach animowania materii, czyni to z dużym powodzeniem. Jego prace, zarówno małe i duże, poczynając od kameralnych form głów i portretów do monumentalnych kompozycji wielofigurowych, przy wszystkich właściwych im walorach weryzmu przedstawienia, niosą niezliczone ślady energii, jaka je ukształtowała. Widzimy to w elementarnych śladach żywiołowej faktury czy dynamicznego, wewnętrznego napięcia bryły. ( ) Woźniak z wielką ochotą poddaje się żywiołowi rysunku, bada jego diapazon, zakreśla ekstrema, uwalnia temperament. Napięcia graficzne o silnym wyrazie nieomylnie przenoszą temperaturę emocji rozpiętą między miękkim, czułym choć nie czułostkowym wyobrażeniem aktów, znów jakby ze szkicownika Rodina, po niezwykle wyraziste i mocne, spazmatyczną kreską rysowane figury. I zawsze postać, głowa, twarz, Ciało - jakby przy pomocy węgla, ołówka czy tuszu na końcu stalówki można było dotrzeć do jego zagadki, powłoki, nietrwałej zasłony. Piotr Wójtowicz 8 Żegnaj Przyjacielu!

9 I Wielka Majówka Artystyczna Okręgu Rzeszowskiego ZPAP - Przeworsk, Pastewnik 2012 Opis miejsca imprezy: Zajazd - Camping-Skansen Pastewnik znajduje się przy drodze E40 w miejscowości Przeworsk na Podkarpaciu. Jest to jedyny w Polsce żywy skansen oferujący usługi gastronomiczne i hotelarskie w oryginalnych, zabytkowych drewnianych budynkach pochodzących z Przeworska i jego okolic. Odwiedzającym nas gościom oferujemy smaczne potrawy kuchni polskiej i regionalnej serwowane we wnętrzu staropolskiej karczmy. Zapach bali jodłowych, malwy i słoneczniki za oknami, miła atmosfera i gościnna obsługa stwarzają niepowtarzalny klimat, sprzyjający odpoczynkowi. Zajazd Pastewnik w Przeworsku to idealne miejsce na uroczystości okolicznościowe i imprezy towarzyskie, zapraszamy! Adres: Przeworsk (tuż przy trasie E40) ul. Łańcucka 2 telefony: *** 26 i 27 maja 2012 roku - na terenie przeworskiego Zajazdu i Skansenu Pastewnik zaplanowana jest I Wielka Majówka Artystyczna ORz ZPAP - plenerowa impreza integracyjna i plastyczna dla członków, kandydatów oraz sympatyków Związku Polskich Artystów Plastyków z regionu Podkarpacia oraz absolwentów i studentów Wydziału Sztuki UR. Impreza ta połączona będzie z Zebraniem Członków ORz ZPAP, warsztatami plastycznymi oraz z wieczornym Integracyjnym Ogniskiem, sponsorowanym przez sympatyków podkarpackich artystów i miłośników sztuk pięknych. Z myślą o koleżankach i kolegach z naszego Związku oraz specjalnie dla kandydatów - plastyków pragnących poznać bliżej nasze artystyczne środowisko, zaplanowane są I Warsztaty Twórcze pod patronatem rzeszowskiego Okręgu ZPAP z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik grafiki artystycznej. W warsztatach tych - oprócz naszych członków i kandydatów do ZPAP, uczestniczyć będzie również uzdolniona młodzież z Przeworska i dzieci z okolicznych gmin oraz osoby niepełnosprawne z przeworskiego ŚDS-u, absolwenci i studenci z Wydziału Sztuki UR, uczniowie z rzeszowskiej Pracowni rysunku PERSPEKTYWA, plastycy-amatorzy, nauczyciele plastyki i uczestnicy przeworskiego Uniwersytetu III Wieku. Dorobek plastyczny (obrazy, szkice, grafiki, fotografie i rysunki), który powstanie podczas tych artystycznych konfrontacji środowisk twórczych - zarówno profesjonalistów, jak i plastyków amatorów - prezentowany będzie później w przeworskiej Bibliotece Miejskiej, podczas Obchodów Dni Przeworska. Sam zaś projekt tej integracyjnej imprezy artystycznej - powstałej pod egidą rzeszowskiego Okręgu ZPAP zostanie także odpowiednio rozreklamowany i nagłośniony medialnie w ramach promocji statutowych działań związku w zakresie propagowania sztuki i kultury swojego regionu. Podczas tej imprezy można będzie podpatrywać przy pracy profesjonalnych artystów zrzeszonych w rzeszowskim okręgu ZPAP, stowarzyszenia twórców o ponad 100-letniej tradycji: malarzy, grafików oraz rysowników i fotografików, a także - pod ich okiem - samemu będzie można spróbować wykonać dzieła z wybranego zakresu technik plastycznych. Gościem specjalnym tego spotkania będzie p. Józef Steciński - znany podkarpacki artysta - konserwator dzieł sztuki, który zademonstruje wszystkim zainteresowanym metody wykonywania malowideł na desce - w tym pokaz techniki pozłotnictwa. Zapraszamy też mieszkańców miasta Przeworsk do podziwiania dorobku z naszej Artystycznej Majówki - prac plastycznych, które prezentowane będą publiczności już w niedzielę - 27 maja (od ok. godz ) podczas roboczej, plenerowej wystawy na terenie przeworskiego Pastewnika. 9

10 PROGRAM I WIELKIEJ MAJÓWKI OKRĘGU RZESZOWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW - "Pastewnik 2012" W PRZEWORSKU Start: 26 MAJA 2012 r. (sobota ) godz. 10:10 Zebranie członków ORz ZPAP (tylko dla zrzeszonych artystów) godz Warsztaty Plastyczne (malarstwo i rysunek) i Fotograficzne, zorganizowane pod egidą ORz ZPAP godz pokaz metody malowania na desce i technik pozłotnictwa godz Roboczy przegląd prac plastycznych wszystkich uczestników pleneru oraz Integracyjne Ognisko na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku dla osób biorących udział w tym projekcie oraz zaproszonych gości i sponsorów. Uwaga: Uczestnicy tych warsztatów, zainteresowani noclegiem w Przeworsku (z soboty na niedzielę), proszeni są o kontakt tel z panem Zbigniewem Mazurkiem, gospodarzem tego ośrodka - do dnia r. (wtorek) w celu rezerwacji miejsca noclegowego w domkach turystycznych znajdujących się na terenie campingu Pastewnik, w promocyjnej cenie 50 PLN (nocleg +1 posiłek). Ilość miejsc objętych tą promocją jest ograniczona! Istnieje też możliwość dodatkowego zamówienia - wykupienia posiłków (śniadania oraz obiadu) we własnym zakresie, po 15 PLN za jeden posiłek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach plastycznych z zakresu grafiki warsztatowej lub technik mal. na desce i pozłotnictwa proszone są o dodatkową wpłatę 30 PLN, przeznaczonych na pokrycie kosztów materiałów wykorzystanych podczas pokazu i zajęć (także na konto p. Zbigniewa Mazurka - z dopiskiem na przelewie warsztaty plastyczne ). Chętni do udziału w plenerze rysunkowo-fotograficzno - malarskim, całe potrzebne zaplecze: materiały i sprzęt zapewniają sobie we własnym zakresie za wyjątkiem z a p r o s z o n y ch dzieci i młodzieży, którym to podstawowy sprzęt plast. gwarantują or- 10 Abolicja ta jest wydarzeniem jednorazowym, ogłoszonym przez zarząd z okazji obchodów stuganizatorzy i sponsorzy tej imprezy. 27 MAJA (niedziela ) godz Warsztaty plastyczne w zakresie grafiki warsztatowej i fotografii oraz plener malarski dla członków przeworskiego Uniwersytetu III Wieku, osób niepełnosprawnych z przeworskiego ŚDS-u, dzieci i młodzieży z Przeworska i obszaru gminy Przeworsk, Gać oraz Zarzecze, połączone z roboczą wystawą plenerową najciekawszych prac plastycznych powstałych podczas dwudniowych warsztatów na przeworskim Pastewniku. Organizatorzy projektu artystycznego Wielka Majówka Artystyczna ORz ZPAP : Zarząd Okręgu Rzeszowskiego ZPAP, P. Andrzej Stebnicki - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki, p. Włodzimierz Gązwa - Prezes Stowarzyszenia "Jedynka" w Przeworsku, p. Henryk Prochowski - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku, p. Zbigniew Mazurek, Zajazd-Camping Pastewnik w Przeworsku, Koło Naukowo - Artystyczne Razem studentów Wydziału Sztuki UR p. Krystyna Gawron - Pracownia Edukacji Plastyczno - Architektonicznej PERSPEKTYWA w Rzeszowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku Związkowa A b o l i c j a! Abolicja to zgodnie z definicją: akt prawny nakazujący umorzenie lub niewszczynanie postępowania karnego, a mówiąc bardziej zrozumiale jest to po prostu odpuszczenie grzechu - w tym naszym konkretnym przypadku - zaległych składek członkowskich. Zgodnie z intencjami twórców związkowej abolicji - Zarządu ORz ZPAP ma ona zlikwidować skutki zaniechania systematycznego płacenia składek przez artystów i przywrócenia ich statutowych praw do aktywnego uczestnictwa i działania w naszym stowarzyszeniu.

11 lecia ZPAP, aby dać szansę koleżankom i kolegom zalegającym z opłatą swoich składek członkowskich do zlikwidowania tych zaszłości. Co daje nasza związkowa abolicja? Dzięki tej abolicji zaległości składkowe - maksymalnie jednak te z poprzednich 3 lat - zostaną na wniosek artystów umorzone przez zarząd ORz ZPAP, ale pod warunkiem zaakceptowania przez Radę Artystyczną Zarządu - oferowanych jako zadośćuczynienie darowizn na rzecz naszego związku, to jest prac plast. swojego autorstwa - profesjonalnie oprawionych i sygnowanych, a następnie przekazanych nam wraz z podpisanym aktem ich darowizny na rzecz ORz ZPAP. Wniosek o zastosowanie abolicji składkowej Wniosek taki należy złożyć osobiście w terminie: od 3 kwietnia do 3 maja 2012 r. na adres pocztowy: Biuro ORz ZPAP, ul. Jana III Sobieskiego 18, Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: Wypełniony wniosek z podaniem o zastosowanie abolicji składkowej i przywrócenie artysty w poczet członków ZPAP można dostarczyć też do sklepiku ZPAP (Rzeszów, ul. Mickiewicza 7) z nast. adnotacją na kopercie: Do kol. Piotra Rędziniaka - prośba o abolicję Na podstawie tak złożonego wniosku wydana zostanie - podczas tajnego głosowanie składu zarządu ORz ZPAP decyzja i ustalenie zasad oraz terminu odbioru prac. a) Akceptacja tak złożonego wniosku umarza wszystkie zaległości składkowe, a kwotę odpowiadającą składkom za każdy rok kalendarzowy spłaca się wtedy profesjonalnie oprawioną pracą plastyczną według nast. zasady: jeden profesjonalnie i estetycznie oprawiony obraz -minimum ok. 40 x 50 cm (deska, tektura, pilśń lub płótno) za każdy jeden rok zaległości lub dwie prace na papierze (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa -bez prac fotograficznych i wydruków cyfrowych) za każdy rok zaległości. b) Przywrócenie w poczet członków ZPAP następuje jednak dopiero po uregulowaniu zaległych składek od początku roku (w tej chwili jest to już 10 PLN za każdy miesiąc) - licząc od marca 2012 roku do - minimum - czerwca 2012 roku. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RZE- SZOWSKIEJ mini-galerii ZPAP 1. mini Galeria jest galerią Okręgu ZPAP w Rzeszowie i działa w ramach naszego związkowego sklepiku plastycznego przy ul. Mickiewicza 7 w Rzeszowie, jako miejsce promujące członków i kandydatów na członków naszego Okręgu ZPAP; (kandydatem na członka jest twórca, który dopełnił wszystkich formalności związanych z przyjęciem do Związku i oczekuje na decyzję Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego). Prace eksponowane są na wystawie pełne 4 tygodnie. Zmiany ekspozycji prac odbywają się zazwyczaj w poniedziałki to jest w dzień wolny od prowadzenia sprzedaży w sklepie. Wystawom w mini Galerii raczej indywidualnym - towarzyszy odpowiednia promocja medialna oraz mini katalog pocztówka z wybraną reprodukcją pracy, krótką notą biograficzną i kontaktem do autora. Przewidziane są również wystawy zbiorowe, maksymalnie do czterech osób. Ze względu na małą przestrzeń do ekspozycji w mini galerii preferowane są prace o formacie do ok. 50 cm (krótszy bok), na klasycznym podłożu (papier, płótno, deska), odpowiednio, estetycznie i profesjonalnie oprawione oraz opisane i przygotowane do samodzielnej prezentacji na ścianie galerii. Prace niespełniające powyższych wymogów mogą zostać niedopuszczone do prezentacji w mini GALERII ZPAP. 2. Galeria nasza prowadzi działalność statutową, nie komercyjną, ale istnieje możliwość wstawienia wybranych prac w tzw. komis - do naszego sklepiku. Od sprzedanych prac pobierana jest opłata w wysokości 20 % kwoty jej sprzedaży. 3. Galeria ta powinna być miejscem integracji naszego środowiska i prezentować wysoki poziom artystyczny, niezbędny do promowania naszego stowarzyszenia, sklepu i galerii. 4. Rada Artystyczna składająca się z minimum 2 osób działających w zarządzie naszego Okręgu ZPAP powoływana na okres trwania kadencji zarządu jest ciałem opiniodawczych i doradczym w sprawach 11

12 programowych mini galerii oraz rekomenduje artystów i odpowiada za poziom i jakość wystaw w tej galerii, a także za sprawy związane z organizacją wystaw i pokazów w innych galeriach, ośrodkach artystycznych. Postanowienia Rady Artystycznej - co do wyboru prac i dopuszczenia ich do danej ekspozycji - są ostateczne i nie podlegają żadnym negocjacjom. 5. Opiekunowie galerii przyjmują propozycje (projekty) zgłoszone przez artystów należących do ZPAP oraz kandydatów na członków związku. 6. Rada Artystyczna rozpatruje projekty i ustala roczną pulę wystaw w mini galerii. 7. Przedstawiony projekt powinien być złożony do 30 marca danego roku i zawierać: dokumentację wizualną dorobku artystycznego, projekt wystawy oraz proponowany termin (w wypadku dużego zainteresowania ekspozycją w naszej galerii, termin wystawy proponowany jest przez Radę Artystyczną). 8. Zarząd Okręgu podejmuje ostateczną decyzję co do terminów i organizacji wystawy oraz wyboru 12 artystów rekomendowanych przez Radę Artystyczną - Opiekunów Galerii. 9. Po zatwierdzeniu projektu (wystawy) autor podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do zorganizowania wystawy, zgodnie z regulaminem galerii. Odpowiada za kształt artystyczny wystawy i równocześnie udziela bezpośredniej pomocy przy jej organizacji i aranżacji. 10. Galeria zapewnia druk mini-katalogów formatu A5 (tzw. pocztówka wizytówka w ilości minimalnej 100 szt.) i mini - plakatu do wystawy. 11. Autor ma możliwość zwiększyć objętość katalogu, zachowując ustaloną szatę graficzną ze środków własnych. 12. W ramach prezentacji nadzwyczajnych galeria może udostępnić przestrzenie wystawowe na realizację innych projektów artystycznych twórcom niebędącym członkami ZPAP po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Artystyczną oraz Zarząd Okręgu. 13. Autorzy prezentacji nadzwyczajnych odpowiadają artystycznie, organizacyjnie i finansowo za całokształt przedsięwzięcia. 14. W wyjątkowych przypadkach, Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo zmiany w rocznym harmonogramie. 15. Warunkiem zrealizowania wystawy w mini- Galerii ZPAP jest opłacenie obowiązujących składek, zgodnie z zapisem Statutu ZPAP. 12 MINI - GALERIA ZAPRASZA 25 maja 2012 r. o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Barbary Szal-Porczyńskiej. Będzie to pierwsza wystawa w naszej reaktywowanej mini-galerii. Artystka w tym roku dołączyła do członków rzeszowskiego okręgu ZPAP i objęła funkcję Redaktor Naczelnej biuletynu informacyjnego Sztuka i Życie. Barbara Szal-Porczyńska pochodzi z Łańcuta. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończyła filologię polską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, a także obroniła dyplom z wyróżnieniem na specjalizacji malarskiej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwukrotna stypendystka ministerialna. Autorka kilku wystaw indywidualnych, brała udział w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerach międzynarodowych. Laureatka nagród, publikowała w piśmie literacko-artystycznym FRAZA. Informujemy, że nasze biuro w BWA nie ma obecnie stałych godzin otwarcia. Składki można nadal opłacać w sklepie lub na konto: Podkarpacki Bank Spóldzielczy nr Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski ul. Jana III Sobieskiego Rzeszów Wysokość składek uchwałą zarządu ulega zmianie od 1 kwietnia i wynosi 10 zł na miesiąc (składka normalna) oraz 5 zł składka od osoby będącej na emeryturze. Sklep ZPAP - prowadzony obecnie przez pana Tomasza Koczewskiego - otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach: wtorek - piątek: sobota: W poniedziałki sklep jest nieczynny.

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP PREZESA. Koleżanki i Koledzy!

I. WSTĘP PREZESA. Koleżanki i Koledzy! I. WSTĘP PREZESA Koleżanki i Koledzy! Rok 2010 był dla naszej Ojczyzny rokiem dramatycznym. W katastrofie smoleńskiej zginęła elita naszego państwa, zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński,

Bardziej szczegółowo

wiadomości wydziałowe

wiadomości wydziałowe 32 wydział artystyczny instytut Muzyki Nowa promocja doktorska instytut Sztuk wizualnych Profesor Andrzej Bobrowski Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2012 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W. Wielka Aukcja Charytatywna. Zapraszamy do licytacji i wspierania Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Szanowni Państwo, W. Wielka Aukcja Charytatywna. Zapraszamy do licytacji i wspierania Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Szanowni Państwo, W bieżącym roku, po raz piąty, organizujemy Wielką Aukcję Charytatywną Obrazów na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Pięć lat temu, u początków istnienia i działalności

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DOM AUKCYJNY. młoda. sztuka 45 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI 31 STYCZNIA 2015 GODZ. 17 SOPOT UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SOPOCKI DOM AUKCYJNY. młoda. sztuka 45 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI 31 STYCZNIA 2015 GODZ. 17 SOPOT UL. BOH. MONTE CASSINO 43 młoda sztuka 45 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI 31 STYCZNIA 2015 GODZ. 17 SOPOCKI DOM AUKCYJNY SOPOT UL. BOH. MONTE CASSINO 43 młoda sztuka 45 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI 31 STYCZNIA 2015 GODZ. 17 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

Katalog DOM AUKCYJNY. 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław

Katalog DOM AUKCYJNY. 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław Katalog DOM AUKCYJNY 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu jej progu, gość zanurza

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 Relacje ISSN 1895 8834 nterpretacje Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 60 lat Teatru Lalek Banialuka Sztuka współczesna w Muzeum 38. Bielska Jesień Teresa Sztwiertnia

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki. Współczesnej w Opolu. Katalog. 5 lipca 2014 godz. 19:00 Opole DOM AUKCYJNY. Wojciech Brewka W moim świecie czuję się bezpiecznie

Aukcja Sztuki. Współczesnej w Opolu. Katalog. 5 lipca 2014 godz. 19:00 Opole DOM AUKCYJNY. Wojciech Brewka W moim świecie czuję się bezpiecznie Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu Katalog DOM AUKCYJNY 5 lipca 2014 godz. 19:00 Opole Wojciech Brewka W moim świecie czuję się bezpiecznie 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Nie wypalaj, nie zabijaj!

Nie wypalaj, nie zabijaj! Nr 03/223 KWIECIEŃ 2012 ISSN 1429-004 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sami piszemy gazetę: 55 autorów, 58 tekstów Nie wypalaj, nie zabijaj! str. 29 Dźwięk i Słowo Nieruchomości Kajetan Konarzewski: Agnieszka Wojtas:

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI. Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN

OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI. Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN ^ Spis treści: 30 Trafić w... 3 Miejsce zamieszkania: malarstwo... 4 Bóg zazdrości nam pomyłek... 6 Staram się w rzeźbie nie opowiadać... 9 Klatka,

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki Współczesnej. w Opolu. Katalog DOM AUKCYJNY. 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole

Aukcja Sztuki Współczesnej. w Opolu. Katalog DOM AUKCYJNY. 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu DOM AUKCYJNY Katalog 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM WSPÓŁCZESNYCH TWÓRCÓW KULTURY I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO

VADEMECUM WSPÓŁCZESNYCH TWÓRCÓW KULTURY I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO VADEMECUM WSPÓŁCZESNYCH TWÓRCÓW KULTURY I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO Opracował Łukasz Konarzewski w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie Nasze Katowice marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 XII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje Reżyserskie Interpretacje Czas płynie nieubłaganie.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013 CROSCENA KROŚNIEŃSKA KULTURY RCKP KROSNO Nr 110 kwiecień 2013 1 2 3 4 5 CROSCENA 1 Zdzisława Górska PRZEZ ZIELEŃ Jeszcze cię widzę zieloną w białych magnoliach kwitnącą w brzozy listeczkach tchnieniu w

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo projektu DARe-Learning

Wydawnictwo projektu DARe-Learning Wydawnictwo projektu DARe-Learning nr 1/2012 W numerze: Premiera przewodnika Dotknij kultury 4 Jak powstał przewodnik Dotknij kultury? 6 Do zobaczenia w muzeum 12 Komunikacja wizualna dla osób niewidomych

Bardziej szczegółowo

EUNOMIA. Eunomia x70. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014

EUNOMIA. Eunomia x70. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014 EUNOMIA miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014 Eunomia x70 Uczniowie oczekujący na ogłoszenie wyników konkursu językowego (s. 10) JM Rektor

Bardziej szczegółowo

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30)

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30) III/2014 ISSN 1509-5436 czasopismo niesłyszących i nie tylko... Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. (30) wystawa GAG,

Bardziej szczegółowo

Posąg bogini Germanii jako kontrkolumna maryjna

Posąg bogini Germanii jako kontrkolumna maryjna Racibórz - symbolika przestrzeni miejskiej Pomnik bogini Germanii w Raciborzu. Tablica ku czci Tadeusza Kościuszki umieszczona w 1946 roku na cokole pomnika Germanii. http://pl.wikipedia.org/wiki/pomnik_germanii_w_raciborzu

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu Naukowy Debiut Roku 2010 wraz z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem, Rektorem PWSZ

Laureaci konkursu Naukowy Debiut Roku 2010 wraz z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem, Rektorem PWSZ EUNOMIA miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nr 9 (40) / grudzień 2010 ISSN 1897-2349 Radosnych Świąt Foto: G. Habrom - Rokosz JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. Michał Szepelawy

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo