Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków"

Transkrypt

1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Myszkowie. Myszków położony jest w północno wschodniej części województwa śląskiego. Część obszaru miasta znajduje się otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Mimo atrakcyjnego naturalnego otoczenia, na terenie miasta występuje wysoki stopień degradacji środowiska naturalnego. Głównym zagrożeniem dla atmosfery na terenie miasta jest emisja pyłów i gazów z lokalnych kotłowni centralnego ogrzewania (również podgrzewanie c.w.u.) Dlatego miasto Myszków podjęło działania w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego, poprzez efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu podgrzania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Działanie to stało się strategicznym celem miasta w zakresie ograniczania niskiej emisji. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż kolektorów słonecznych o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej. Montaż przeprowadzany jest na 661 budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie gminy. Projekt Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków realizowany jest w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. Do celów szczegółowych projektu należą: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego; Obniżenie kosztów przeznaczonych na podgrzanie c.w.u.; Wzrost poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii, związanych z odnawialnymi źródłami energii; Zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła. W ramach projektu wdrożona została technologia wykorzystująca odnawialne źródła energii poprzez montaż kolektorów słonecznych, między innymi na budynkach mieszkalnych. Zainstalowane kolektory słoneczne prezentują nowoczesne i sprawdzone technologie i są zgodne z normami EN oraz EN , które dotyczą prawidłowych badań i certyfikacji tego typu urządzeń w Europie.

2 Zastosowane kolektory zmniejszają wykorzystanie energii ze źródeł tradycyjnych oraz wpływają na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w regionie. Kolektory wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej i dobrane zostały indywidualnie na etapie rekrutacji, w zależności od potrzeb ostatecznego Beneficjenta oraz ilości energii wykorzystywanej obecnie na cel uzyskania ciepłej wody użytkowej w danym lokalu mieszkalnym. 2. Zastosowane rozwiązania techniczno-budowlane Kolektory słoneczne usytuowane są w znacznej większości na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych oraz jako wolnostojące na gruncie (fundamencie). Kolektory zwykle umieszcza się na stalowym stelażu, przytwierdzanym do podłoża (dachu, fundamentu) za pomocą śrub. Sporadycznie występują również kolektory słoneczne, zainstalowane na garażach i balkonach. Istnieje też możliwość instalacji kolektorów na budynkach gospodarczych i tarasach. Podczas projektowania instalacji, dogodną lokalizację wybiera się po uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości. 3. Zastosowane rozwiązania instalacyjno-techniczne Do projektu zakwalifikowano kolektory słoneczne płaskie, które instalowane są w zależności od wymaganych parametrów i liczebności rodziny zamieszkującej dany obiekt mieszkalny. Stan instalacji poszczególnych zestawów przedstawiony został poniżej. Zestaw 1 rodzina 1-2-osobowa w 2013 zainstalowano 67 sztuk, 14 pozostaje do instalacji w roku W skład instalacji - Dwie sztuki kolektorów płaskich o powierzchni 2,85 m2 każdy; - Zbiornik solarny c.w.u. 2W - 200L; - Glikol, koncentrat 20l;

3 Zestaw 2 rodzina 3-5-osobowa w 2013 zainstalowano 434 sztuki, 72 pozostaje do instalacji w roku W skład instalacji - Trzy sztuki kolektorów płaskich o powierzchni 2,85 m2 każdy; - Zbiornik solarny c.w.u. 2W 300L; - Glikol, koncentrat 20l; Zestaw 3 rodzina 6, 7-osobowa w 2013 zainstalowano 56 sztuk, 14 pozostaje do instalacji w roku W skład instalacji - Cztery sztuki kolektorów płaskich o powierzchni 2,85 m2 każdy; - Zbiornik solarny c.w.u. 2W 400L; - Glikol, koncentrat 20l 2 sztuki; Dodatkowo, dla obiektów o większym zapotrzebowaniu na c.w.u., przewidziano zestaw 4 o następującym składzie: - Pięć sztuk kolektorów płaskich o powierzchni 2,85 m2 każdy; - Zbiornik solarny c.w.u. 2W 500L; - Naczynie wzbiorcze 24L; - Glikol, koncentrat 20l 2 sztuki;

4 4. Źródła i sposób finansowania Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet 5 Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Beneficjent końcowy (mieszkaniec) pokrywał 14 proc. wartości zestawu zainstalowanego kolektora, natomiast wkład Gminy Myszków w realizację programu wyniósł 1 proc. Wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie i aneksem, to ,17 zł. Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,77 zł. 5. Założenia finansowo-ekonomiczne Głównym efektem przeprowadzonych inwestycji była poprawa jakości środowiska, jak również poziomu życia mieszkańców gminy. Wykorzystując nowoczesną, przyjazną środowisku technologię szacuje się, że nastąpi ograniczenie emisji CO2 o 557 ton/rok oraz emisji NOx o 0,42 tony/rok. Szacuje się również, że nastąpi spadek emisji tlenków siarki o około 4,5 tony/rok oraz znaczący spadek emisji pyłów do atmosfery. W przypadku założeń finansowo-ekonomicznych istotnym elementem jest dofinansowanie instalacji w 85 proc. - RPO woj. śląskiego + 1 proc. gmina Myszków. W takim przypadku znacząco zmniejsza się czas zwrotu inwestycji. Szacuje się, że przy takim poziomie dofinansowania, czas zwrotu inwestycji dla Beneficjenta, w zależności od warunków, wyniesie 5-7 lat. W przypadku braku dofinansowania okres ten mógłby wynieść ponad 20 lat. 6. Struktura organizacyjno-zarządcza W latach w Polsce utworzono 16 programów regionalnych, które finansuje Budżet Komisji Europejskiej. Dostępne środki służą zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie, na poziomie programów operacyjnych, wspierają w szczególności rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy rozwojowe oraz mikro, małą i średnią przedsiębiorczość. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata to drugi, co do wielkości środków (1,747 mld. zł), program regionalny w Polsce. Za jego realizację odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca, a zadania wykonują: Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, do którego zadań należy wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego; Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, do którego zadań należy wdrażanie priorytetów skierowanych do przedsiębiorców. RPO był negocjowany bezpośrednio pomiędzy władzami województwa, a Komisją Europejską oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym. Umowa dla Gminy Myszków o dofinansowanie podpisana została w lutym 2012 roku właśnie w ramach RPO. Za realizację i nadzór projektu odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Myszkowa oraz zespół do spraw zarządzania projektem, składający się z pracowników Urzędu Miasta w Myszkowie. Ponadto, nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych czuwa inspektor nadzoru budowlanego.

5 Z kolei do zadań firmy, wybranej w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z PZP, należało: - Zaprojektowanie instalacji solarnej dla danego budynku; - Dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren budowy; - Przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji oraz napełnienie jej czynnikiem solarnym; - Podłączenie do wykonanych instalacji solarnych istniejących źródeł ciepła; - Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki; - Przeprowadzenie rozruchu instalacji; - Odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw podczas wykonywania robót; - Przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji; - Wydanie gwarancji na wykonane roboty budowlane (5 lat) oraz gwarancji na zamontowane kolektory (10 lat). 7. Napotkane problemy Inwestycja do tej pory przebiegała bez większych problemów i jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Nie zanotowano znaczących problemów. Instalacje dla kolejnych 100 budynków zostaną wykonane do 30 czerwca 2014 roku. Wszelkie drobne problemy zostały rozwiązane w trakcie realizacji. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Planergia Sp. z.o.o.

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji krok po kroku Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo