L.p. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.p. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji"

Transkrypt

1 L.p. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji 1 "Wydawnictwo Naukowe PWN" Spółka Akcyjna Publikacja "Polsko-ukraińskiego słownika tematycznego z indeksem" 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko- artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 13 (w języku białoruskim) Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 31, Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo- ksiegową i koszty eksploatacji lokalu ,00 zł 5 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych kamienicy zabytkowej z końca XIX w. zlokalizowanej w Białymstoku pod adresem: ul. Warszawska 11, Białystok 6 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w 2009 roku 7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie 9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Wesele - Wspólne Tradycje 10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych "Muzyczne Dialogi nad Bugiem" 11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno" 12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kupalle 15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie festyny ludowe w 5 miejscowościach województwa podlaskiego 17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2009" Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zepołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 20 Białoruskie Zrzeszenie Studentów XX Festiwal Muzyki Młodej Białorusi ''Basowiszcza" Białoruskie Zrzeszenie Studentów Archiwum organizacji BZS oraz serwis internetowy 22 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Studenckie Dni Kultury Białoruskiej w Białymstoku Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie "Kaszubskie stany" - promocja języka kaszubskiego w Winonie 24 Centralna Rada Romów Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Wydawanie Pisma "Rrom po Drom" Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2009 roku ,00 zł 26 Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu IV Spotkania z Kulturą Romską 27 Podręcznik do nauki języka tatarskiego 28 Pomorskie Dni Kultury Etnicznej 29 Konferencja Tatarów Krajów Nadbałtyckich 30 "Gazeta Tatarska" Czasopismo periodyczne jeden raz w miesiącu-miesięcznik 31 Utworzenie funduszu osobowego płac dla organizacji oraz obsługi księgowej. Obsługi muzeum, biblioteki oraz świetlicy 32 Realizacja Praw i Obowiązków Mniejszości Narodowych w Praktyce Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia: 18 lutego 2009 roku, 13 marca 2009 r. oraz 1 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w 2009 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego "Rocznik Tatarów Polskich"-czasopismo naukowe, literackie i społeczne dotyczące historii, kultury i współczesności Tatarów w Polsce i w Europie Tomik poetycki o Tatarach Konferencja Tatarów Krajów Nadbałtyckich Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Świetlica językowa dla dzieci Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Dziecięco-młodzieżowy zespół muzyczny Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-kultywowanie miejsc pamięci. Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Strona Internetowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Chojnicach 8 00

2 40 Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Poznajmy się. 41 Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Zajęcia integracyjno-językowe dla młodzieży i dorosłych 42 Budujemy mosty w zjednoczonej Europie-Międzypokoleniowe spotkania członków mniejszości niemieckiej propagujące kulturę niemiecką. 43 Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Chojnicach Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS "Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych" Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS "Inwentaryzacja ikonograficzno-opisowa cmentarzy łemkowskich na terenie Gminy Uście Gorlickie" 46 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS "Wiejskie spotkania z kulturą". Spotkania kulturalno-integracyjne Łemków i Ukraińców Dom Kultury Litewskiej Renowacja elewacji Domu Kultury Litewskiej w Puńsku 48 Dom Kultury Litewskiej Działalność Domu Kultury Litewskiej w Puńsku 49 Dom Kultury Litewskiej X Święto Chórów LIETUVA BRANGI Dom Kultury Litewskiej VII Konkurs Piosenki Dziecięcej DAINORELIS Dom Kultury Litewskiej Spektal Muzyczny RAUDA JAĆWINGA 52 Dom Kultury Litewskiej IV ŚWIĘTO RODZIN MUZYKUJĄCYCH Dom Kultury w Wielu Turniej Gawędziarzy Ludowych Dom Spotkań z Historią Wystawa i cykl spotkań poświęconych historii i kulturze Ormian polskich Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2009 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Utrzymanie funkcjonowania Info-Punktu i Biblioteki Polsko-Niemieckiej w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polskoz siedzibą w Gliwicach Niemieckiej w roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla mniejszości niemieckiej w opolskiej siedzibie Domu Współpracy z siedzibą w Gliwicach Polsko-Niemieckiej 58 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Przygotowanie i prezentacja wystawy oraz przygotowanie i projekcja filmu dokumentalnego z okazji 20-lecia istnienia z siedzibą w Gliwicach mniejszości niemieckiej 59 Fundacja "ART 2000" Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską Sopot 2009 Poświęcone 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 60 Fundacja BAHTAŁE ROMA - SZCZĘŚLIWI CYGANIE Rewitalizacja zabytkowej oficyny na cele prowadzenia centrum kulturalno oświatowego Romów 61 Fundacja BAHTAŁE ROMA - SZCZĘŚLIWI CYGANIE Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Fundacji Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI VII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych - Sejny 2009 w Sejnach Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach w Sejnach ,00 zł 64 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno-kulturalnego życia zamieszkujących mniejszości narodowych miesięcznika "Sami o Sobie" Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Wzbogacenie potencjału technicznego służącego do wydawania periodyku poświęconego wschodniosłowiańskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i rosyjskim mniejszościom narodowym - "Sami o Sobie", ukazującego różnorakie aspekty społeczno-kulturalne 66 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Remont i modernizacja siedziby Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra 67 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra ''Mówimy po hebrajsku" Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego 68 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Wsparcie obsługi finansowej i biurowej Fundacji im. Prof. Mojżesza Schorra Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra "Przeszłość drogowskazem ku przyszłości? O życiu żydowskim w prasie przedwojennej" 70 Fundacja imieniem Ireny Sendlerowej Kalendarz żydowski na rok żydowski Fundacja imieniem Ireny Sendlerowej Konkurs literacki na tekst do książki o tematyce żydowskiej dla dzieci i młodzieży 72 Fundacja imieniem Ireny Sendlerowej Spotkanie dla seniorów z okazji święta żydowskiego Purim - Radujmy się w Purim Fundacja imieniem Ireny Sendlerowej Konkurs kulinarny - tradycyjne potrawy żydowskie Fundacja imieniem Ireny Sendlerowej Wynagrodzenie osobowe dla osoby obsługującej księgowość 75 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Atlas historyczny Armenii 76 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Kalendarz na 2010 rok poświęcony polskim Ormianom 77 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Opracowanie części dokumentów parafii i dekanatu kościoła ormiańskiego p.w. Matki Bożej Łaskawej w Stanisławowie w okresie Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Zabezpieczanie starodruków Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Zindeksowanie ksiąg metrykalnych z parafii Stanisławów Fundacja Miasto "Z rosyjskiego pieca" - publikacja książki kulinarnej Fundacja Miasto Wydanie dwóch numerów almanachu pn. "Kultura rosyjska" 82 Fundacja MUZYKA CERKIEWNA Mniejszość białoruska w kulturze regionu - VII Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2009" Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno - Kulturalnego 83 i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - "Naji Wydawanie Regionalnego Magazynu Społeczno - Kulturalnego NAJI GOCHE Goche" 84 Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno - Kulturalnego Cykl trzech zajęć inauguracyjnych rozpoczynających działalność Obywatelskiego Ośrodka Animacji Społecznej i i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - "Naji Etnolingwistyki Kaszubsko - Pomorskiej i Mniejszości Narodowych Goche"

3 85 Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno - Kulturalnego i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - "Naji Goche" Konkurs literacki i społeczno - historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczących się języka kaszubskiego i wiedzy o regionie 86 Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Rozbudowa portalu internetowego POLIN. Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa mazowieckie, kujawsko-pomorskie ,00 zł 87 Fundacja Ormiańska KZKO Spotkanie przy kybynach i lawaszu, wieczór karaimsko-ormiański. 88 Fundacja Ormiańska KZKO Wydanie książki Longina Graczyka pt. Ormianie polscy w ponowoczesnych czasach Fundacja Ormiańska KZKO Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc sciśle związanych z Ormianami Polskimi "Kuty nad Czeremoszem - mała stolica Ormian"-II-ga edycja 90 Fundacja Ormiańska KZKO Reedycja wydawnictw Koła Zainteresowań Kulturą Ormian Fundacja Ormiańska KZKO Kiermasze świąteczne: Wielkanoc i Boże Narodzenie Fundacja Ormiańska KZKO Zakup sprzętów biurowych 93 Fundacja Ormiańska KZKO Być NGO. Budowa i rozwój Fundacji Ormiańskiej KZKO 94 Fundacja SHALOM Kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi Fundacja SHALOM Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom z programem zajęć żydowskich Fundacja SHALOM VII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz Fundacja SHALOM Wydanie edukacyjnej prezentacji multimedialnej "Holocaust oczami dziecka" 98 Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Kapliczka jako forma upamiętnienia nieistniejących wsi łemkowskich w następstwie akcji Wisła 99 Gmina Bierawa Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni 100 Gmina Kędzierzyn - Koźle Rozbudowa bazy lokalowej przy Publicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie Koźlu służącej edukacji dzieci i młodzieży wspierającej rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 101 Gminne Centrum Kultury w Gródku "Nagranie i wydanie płyty białoruskiego zespołu RIMA" ,00 zł 102 Gminne Centrum Kultury w Gródku Międzynarodowe Spotkanie Kulturalne - "Siabrouskaja Biasieda" Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Finał Wojewódzki XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji VII Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki 105 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "Obrzędy Nocy Kupały na Podlasiu - tradycja i teraźniejszość" - Leniewo ' Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "Wydanie nagrania na płycie CD z repertuarem białoruskich zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże" ,74 zł 107 Gminny Ośrodek Kultury w Orli Opracowanie i wydanie publikacji w języku białoruskim pt. "Baćkauszczyna od narodzin do śmierci" Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i i Rekreacji w Mielniku Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych XIX Muzyczne Dialogi nad Bugiem 109 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla księgowej w biurze Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach 110 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia księgowej w biurze Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach ,12 zł 111 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Wydanie dwujęzycznego kwartalnika "Zeszyty Eichendorffa - Eichendorff Hefte" - Historia - Kultura - Literatura 112 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Cykl 2 seminariów dla dyrygentów chórów, zespołów śpiewaczych i orkiestr dętych Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Festiwal Kompozytorów Śląskich Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Zatrudnienie menedżera projektów w biurze Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach 115 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Wydanie III Tomu pozycji "Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności" 116 Hajnowski Dom Kultury V Biesiada Weselna - Hajnówka Hajnowski Dom Kultury Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Spotkania z Kolędą Instytut Kaszubski Wydanie czwartego tomu "Biblioteki Pisarzy Kaszubskich". Ksiądz Bernard Sychta, Dramaty, Cz Instytut Kaszubski Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego ,00 zł 120 Jewish Community Centre (Centrum Społeczności dla Małopolski 121 Jewish Community Centre (Centrum Społeczności Żydowskiej) Żydowskie Centum Edukacyjne 122 KLUB PATRIOTÓW ŁEMKOWSZCZYZNY "Drewniane cerkwie Łemkowszczyzny". Album z obrazami cerkwi łemkowskich Pawła Łopaty 123 KLUB PATRIOTÓW ŁEMKOWSZCZYZNY Łemkowski Męski Zespół Wokalny- " Ta lem dajte" 124 Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego Na pograniczu kultur 125 Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Tradycyjne litewskie zapusty w Puńsku 126 Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku 110 rocznica przedstawienia litewskiego - XIX-wieczny wieczór litewski Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Andrzejki na pograniczu polsko litewskim Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Wieczór adwentowy "Lino sakme" Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Święto budzenia lata - Jore Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wydanie kwartalnika "Saltinis" (czyt. Szaltinis; tłum. Źródło) w 2009 roku Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa im. Św. Kazimierza w Sejnach na 2009 r Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w 2009 roku 133 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wydanie płyty z nagraniami pieśni religijnych w wykonaniu litewskiego chóru parafii Sejny 134 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" (biblioteka i archiwum) Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" (opracowanie programu, uzupełnienie strojów, prowadzenie garderoby, organizacja prób, zgrupowań i koncertów indywidualnych Zespołu, udział w koncertach, festiwalach i przeglądach na terenie kraju i za granicą

4 136 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Organizacja XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat pod Kyczerą" Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie Tatarzy- historia i kultura- prezentacja bogactwa kulturowego grupy etnicznej. 139 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Galicjaner Sztetl - Dni Pamięci Żydów Galicyjskich 140 Muzeum Okręgowe w Tarnowie "Zapomniany sztetl. Historia Żydów w Brzostku" - publikacja towarzysząca projektowi realizowanemu przez Brzostek Jewish Heritage Trust w Londynie 141 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Studia Romologica - II t. (kontynuacja czasopisma - rocznika) Muzeum Okręgowe w Tarnowie Wykonanie repliki romskiego wozu taborowego 143 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Konserwacja wozu cygańskiego - eksponatu muzealnego 144 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie "Biografia kaszubskiego kompozytora i poety Jana Trepczyka" 145 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie "Spotkania z muzyką Kaszub" 146 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Teka Wejherowska 147 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie XIV Ogólnopolski konkurs Prozatorski im. Jana Drzeżdżona 148 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Spotkania piszących po kaszubsku Muzeum Zachodnio - Kaszubskie w Bytowie "Cassubia incognita" Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku XVIII Konkurs Mowy Kaszubskiej: By nie zapomnieć mowy ojców im. Jana Drzeżdżona Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI Festyn "Tatarski Dzień Dziecka" w Bohonikach Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Skarbnica wiedzy o Tatarch 153 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie informatora turystyczno-kulturalnego Podlaski Szlak Tatarski 154 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Warsztaty czytania i pisania starotatarskich rękopisów 156 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Czasopismo Kulturalno-Oświatowe Przegląd Tatarski Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej IV Podlaskie Dni Bajramowe 158 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Sztuka - rękodzieło tradycyjne Tatarów 159 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Aktualizacja, zarządzanie i prowadzenie serwisu internetowego Podlaski Szlak Tatarski Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Założenie portalu Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 161 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Utrzymanie stanowiska księgowej przy Nidzickim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Zatrudnienie pracownika do obsługi finansowo-księgowej Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zakup sprzętu komputerowego dla referenta ds. finansowo-księgowych 164 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie referenta ds. finansowo-księgowych oraz wynajem powierzchni biurowych ,00 zł 165 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile Wykonanie i uruchomienie strony internetowej www wraz z adresem dla Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Pile przy ulicy 11 Listopada 3a, oraz Koła NTSK w Złotowie ul. Domańskiego Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile Obsługa finansowo - księgowa, eksploatacja i najem lokali w Pile i w Złotowie Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Działalność kulturalna i propagowanie dziedzictwa kulturowego zespołu taneczno-muzycznego "Rotkappchen" oraz Chóru "Vaterhaus" przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie - miesięcznik Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Utworzenie stanowiska księgowej przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej. Utrzymanie Domu Kopernika Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej W kociołku tradycji 173 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Mało nas, mało nas do pieczenia chleba"- warsztaty Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jarmark Bożonarodzeniowy w Olsztynie Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie 4-ch numerów Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 6 70

5 176 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie książki "Potomkowie polskich rodów ormiańskich" autorstwa Erny Kierkorowicz Szewczyk Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 8 914,00 zł 179 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wyjazd nauczycieli na warsztaty szkoleniowe do Armenii 180 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" w Ostródzie Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" III Konkurs Piosenki Niemieckiej pn. "Wspólne śpiewanie łączy narody" Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy XVIII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w kulturze" 183 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ethnocentrum "równość przez różnorodność" 184 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego w języku białoruskim "Niwa" w 2009 roku Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydanie książki w języku białoruskim Anny Kondratiuk-Świerubskiej "Błękitna Republika" 186 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydanie książki w języku białoruskim Mirosławy Łukszy "Żywinki z hłybinki" Rada Programowa Tygodnika NIWA Warsztaty "Sustreczy Zorki'' Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydanie książki Macieja Chołodowskiego w języku polskim pod tytułem "Niegorsza Europa" - cykl wywiadów 189 Rada Programowa Tygodnika NIWA XII Konkurs poezji i prozy "Debiut" Rada Programowa Tygodnika NIWA XIII Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie "Biazmieżża" Silesiapress Sp. z o.o Audio-graficzny system cyfrowej rejestracji, archiwizacji i upowszechniania działalności medialnej mniejszości niemieckiej w Polsce - kompleksowe unowocześnienie sprzętowej bazy profesjonalnej działalności prasowej w tematyce społecznokulturalnej wydawni 192 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu i rozwojowi języka biało 193 Starostwo Powiatowe w Sejnach Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" Wydanie i promocja pracy prof. Bożeny Stelmachowskiej: "Zwyczaje Rybaków Polskiego Wybrzeża Bałtyku" 195 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów "Z wiatrem we włosach" - poznanie kultury romskiej Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Poszukiwania i promowanie muzyki Romów poprzez nagrania muzyczne dla dzieci i dorosłych Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo - księgowej i kosztów telefonu Stowarzyszenia ,00 zł 198 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru) 199 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dotacja celowa: dofinansowanie wydania płyty Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie obozu szkoleniowego chóru 201 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydawanie miesięcznika "Czasopis" Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych CZEREMOSZ " A Czeremosz płynie "-obchody jubileuszu 15-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Czeremosz" 203 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych CZEREMOSZ XIV Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych 204 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Dotacja podmiotowa na sfinansowanie etatu księgowej i menedżera projektów 205 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Kulturowe dziedzictwo niemieckiego obszaru językowego 206 Stowarzyszenie Kobiet Romskich "Mam talent" - promowanie kultury romskiej wśród dzieci i młodzieży 207 Stowarzyszenie Kobiet Romskich Śladami przeszłości - Szczurowa Stowarzyszenie Kobiet Romskich "Amare Ćiawe" - dziecięcy zespól taneczno - muzyczny 209 Stowarzyszenie Kobiet Romskich Wieczór poezji Romskiej 210 Stowarzyszenie Kobiet Romskich Nasze cele 211 Stowarzyszenie Kulturalne Niemców "Heimat" Działalność księgowa Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców "Heimat" w Szczytnie Stowarzyszenie Kulturalne Niemców "Heimat" "Dzień Bajki" inscenizacje dziecięcej literatury niemieckiej Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej Noc Świętojańska Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej Konkurs - wystawa Wielkanocnej sztuki obrzędowej Stowarzyszenie Litwinów Obchody 76-tej Rocznicy Lotu nad Atlantykiem Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa Stowarzyszenie Litwinów Zlot Zespołów Artystycznych "Sąskrydis-2009" Stowarzyszenie Litwinów XVIII Festiwal Teatrów Dziecięcych Stowarzyszenie Litwinów Wydawanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej "Ausrele" Stowarzyszenie Litwinów XVIII Festiwal Teatrów Stodolanych Stowarzyszenie Litwinów Jarmark Folklorystyczny - "Zielna" Stowarzyszenie Litwinów Wydanie 24 numerów dwutygodnika "Ausra" Stowarzyszenie Litwinów Konkursy: recytatorski, języka litewskiego, historii i geografii Litwy Stowarzyszenie Litwinów Koncert Zaduszkowy "Velines" Stowarzyszenie Litwinów XVI Spotkania Mniejszości Narodowych 225 Stowarzyszenie Litwinów Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów ,00 zł 226 Stowarzyszenie Litwinów Wydanie albumu krajobrazowego litewskiego fotografika i poety, reprezentanta litewskiej mniejszości narodowej, pod tytułem "Blaski Jaćwieży" (tyt. w języku litewskim "Jotvos svytejimas")

6 227 Stowarzyszenie Litwinów Festiwal poetycki Wiosna Poezji Stowarzyszenie Litwinów Zorganizowanie wystawy pt. "Z krajką przez tysiąclecia". Opracowanie i wydanie katalogu wystawy 229 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu Stowarzyszenie Łemków Międzynarodowy obóz integracyjno-oświatowy dla łemkowskiej/rusińskiej młodzieży szkolnej 231 Stowarzyszenie Łemków Wydanie książki Adama Barny pt. "Przegląd łemkowskiej historii"/"perehlad lemkiwskoj historyji" 232 Stowarzyszenie Łemków Wydanie płyty CD pn. "Pieśń łemkowska w XXI wieku" 233 Stowarzyszenie Łemków Wydanie tomiku poezji Petra Murianki pt. "Do kraju nienarodzenia" 234 Stowarzyszenie Łemków V Chwila z Kulturą Łemkowską/Rusińską 235 Stowarzyszenie Łemków "XVII Łemkowska Jesień Twórcza" Stowarzyszenie Łemków "Besida" - dwumiesięcznik Stowarzyszenie Łemków "XVII Spotkania z Kulturą Łemkowską" Stowarzyszenie Łemków Łemkowski Rocznik na 2009 rok (Lemkiwskij Ricznyk na 2009 rik) Stowarzyszenie Łemków Działalność podmiotowa Stowarzyszenia Łemków Stowarzyszenie Łemków "XXIX Łemkowska Watra na Obczyźnie" Stowarzyszenie Łemków Działalność młodzieżowego zespołu folklorystycznego "Łastwiwoczka" 242 Stowarzyszenie Łemków IV Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 243 Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) Stowarzyszenie MIDRASZ XII Dni Książki Żydowskiej Stowarzyszenie MIDRASZ "Midrasz - Pismo Żydowskie" - żydowski miesięcznik o tematyce społeczno - kulturalnej Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej XIV Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową "Z wiejskiego podwórza" 247 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Rusiński Zmierzch 248 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej XIX Łemkowska Watra w Ługach Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Działalność artystyczna zespołu "Lemko-Tower" Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej ''Z łemkowskiej skrzyni" część III "Opowieści z Gorzowa i okolic" 251 Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej XV Rocznica Działalności Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej 252 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim VIII Warsztaty adwentowe dla dzieci i młodzieży - Betlejem Narodów Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Ku rozwianiu mgieł 254 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Cyrylicą pisane Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzyka bez zastrzeżeń Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" ze sztuką Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Kultura na schodach Muzeum Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce I Tam Żywuć Ludzi Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Tam Po Majowuj Rosi VI Festiwal Podlasko-Poleski Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Pismo krajoznawczo-kulturalne "Bielski Hostineć". Biblioteka Bielskiego Hostincia Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność zespołu folkloru tradycyjnego Białorusinów Podlasia "Żemerwa" Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność artystyczna amatorskiego zespołu pieśni białoruskiej "Małanka" Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Koło teatralne w języku białoruskim "Zabawa w teatr" Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Studio Autentycznego Folkloru Białoruskiego "Tutaj się urodziłem" (Ja naradziusia tut) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Wydanie gier planszowych w języku białoruskim 266 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta Wydanie tomiku wierszy i fraszek kaszubskich Ewy Warmowskiej - poetki, laureatki wielu konkursów literackich w języku kaszubskim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta Sala regionalna, czyli powrót do przeszłości 268 Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina Festiwal Sztuk "Cygańskie Impresje" "Cygański Tabor na Piotrkowskiej" Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina Sympozjum z udziałem przedstawicieli organów rządowych i europejskich, organizacji pozarządowych i liderów społeczności romskiej pod hasłem "Romowie " 270 Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina Przegląd filmów połączony z cyklem wystaw malarstwa, rzeźby i fotografii o tematyce cygańskiej - "Romano Drom" Stowarzyszenie Romów w Krakowie Dotacja podmiotowa Stowarzyszenia Romów na działalność statutową ,00 zł 272 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Reedukacja poprzez obcowanie z sztuką i dziedzictwem narodowym

7 273 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kultywowanie tradycji romskiej poprzez działalność Zespołu BACHTAŁE CIAWE 274 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Teatrzyk kukiełkowy drogą do poznania bajek i baśni cygańskich 275 Stowarzyszenie Romów w Krakowie IX Ogólnopolski Przegląd Młodych Talentów Romskich Stowarzyszenie Romów w Krakowie Warsztaty dziennikarsko-literackie w socjoterapii 277 Stowarzyszenie Romów Sala konferencyjno-wystawienniczo-koncertowa-kontynuacja zadania 278 Stowarzyszenie Romów Uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja i dokumentacja zbiorów 279 Stowarzyszenie Romów Dofinansowanie działalności Romskiego Instytutu Historycznego 280 Stowarzyszenie Romów Organizacja warsztatów dziennikarskich i medialnych dla lokalnych liderów romskich - dziennikarzy, studentów, asystentów romskich i pełnomocników ds. Romów 281 Stowarzyszenie Romów Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 65 Rocznica Likwidacji Obozu Romskiego "Zigeunerlager" w KL Auschwitz - Birkenau 282 Stowarzyszenie Romów Wydawanie miesięcznika społeczo-kulturalnego "Dialog - Pheniben" Stowarzyszenie Romów Wydanie publikacji "Wątki cygańskie w scenicznych dziełach muzycznych,wizerunek Cygana w europejskich i amerykańskich operach, operetkach, wodewilach, musicalach i baletach" autorstwa Anny G. Piotrowskiej 284 Stowarzyszenie Romów Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów - obsługa administracyjno-ksiegowa i utrzymanie pomieszczeń Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Dotacja podmiotowa na działalność programową Stowarzyszenia "Rosyjski Dom" Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Niedzielna Szkoła Języka Rosyjskiego 287 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM "Śpiewamy razem" Śpiewnik rosyjskich piosenek + CD Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wydawnictwo przeglądu kulturalno-informacyjnego w języku rosyjskim "Zdrawstwujte!" Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wieczór literacki: "Klasyka literatury rosyjskiej a twórczość literacka młodego pokolenia mniejszości rosyjskiej " 290 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wieczór literacko-muzyczny: "Współczesne trendy kultury rosyjskiej w interpretacji rosyjskiej mniejszości " 291 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wydanie autorskiej płyty Urszuli Kołodziejczak z utworami muzycznymi w językach polskim i rosyjskim, pod roboczym tytułem "Uliasza" 292 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Język rosyjski dla najmłodszych - szkółka dla dzieci z rodzin rosyjsko-polskich 293 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej w okresie od do ,58 zł 294 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy "Rocznika Ruskiej Bursy 2009" Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Nauczanie języka łemkowskiego, historii, literatury i kultury łemkowskiej dla dorosłych Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej w okresie od do Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach w okresie od do Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydawanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy wydawnictwa multimedialnego pt.: "Pieśni i piosenki Petra Murianki" 299 Stowarzyszenie Staroobrzędowców Wydanie książki do nauki podstaw języka starocerkiewnego i przedstawienie zasad relgii starobrzędowej pt. (tytuł napisany cyrylicą). 300 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. XXI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa 2009" w Gorzowie Wielkopolskim Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Druk książki w nakładzie 1.5 tysiąca egzemplarzy, pt. "Ptak umarłych tom II" Edwarda Dębickiego, wspomnień Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim dokumentujących dzieje Cyganów podczas i po II Wojnie Światowej do czasów nam współczesnych 302 Stowarzyszenie VILLA SOKRATES Trialog Białoruski Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Zorganizowanie spotkania z okazji XX Lecia Stowarzyszenia "Wspólnoty Rosyjskiej" w Warszawie Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Wydawanie gazety-wkładki "Sooteczestwinnik" stowarzyszeniem "Wspólnota Rosyjska" w Warszawie 305 Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Rosyjska" Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Zorganizowanie dla mniejszości rosyjskiej obchodów ludowego święta Maslenica Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Zorganizowanie cyklu imprez literacko-muzycznych: 1. Pieśń autorska - rosyjskie bardy - B.Okudżawa, W.Wysocki 2.Pamięci laureatów nagrody Nobla - Sołżenicyn, Pasternak, (życie i twórczość) 3.Życie i twórczość rosyjskiej poetki - Marina Cwietajewa Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego na Kaszubach i propagowanie twórczości muzycznej w języku regionalnym lub inspirowanej tradycją regionalną poprzez organizację drugiej edycji konkursu muzycznego "Kaszubski Idol" Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka kaszubskiego poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radio Kaszebe" Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA "Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego na Kaszubach i propagowanie twórczości w języku regionalnym poprzez przygotowanie spektaklu w ramach Teatralnej Sceny Radia Kaszebe" 311 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Dokumentacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności kaszubskiej oraz języka regionalnego poprzez redagowanie internetowego portalu społecznościowego "okaszubach.pl" 312 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Organizacja szkolenia pierwszego i drugiego stopnia dla przewodników miejskich i pilotów wycieczek po żydowskiej Warszawie 313 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Wydawanie "Kwartalnika Historii Żydów" w roku Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Wykłady popularnonaukowe i spacery w cyklu Wszechnica Wiedzy o Żydach Polskich 315 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Organizacja zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej 316 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Program edukacyjno-informacyjny "Wirtualny Sztelt"

8 317 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Uroczyste obchody 66. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Obchody 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Dotacja podmiotowa na działalność statutową Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej - Leśnica Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach dożynek gminnych Leśnica Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Warsztaty Muzyczne dla Mniejszości Niemieckiej Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży "Kołomyja - Ukraiński Festiwal Pieśni i Tańca w Górowie Iławeckim" Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Sceniczne Słowo" Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs Szkolnych Zespołów Teatralnych Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo" Towarzystwo Kultury Białoruskiej Działalność białoruskich amatorskich zespołów artystycznych Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa Bieżąca działalność Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa w 2009 r Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa Kurs języka hebrajskiego nowożytnego dla dzieci Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Rocznik Literacki w Języku Ukraińskim "Ukraiński Zaułek Literacki" T. 9/2009, ss Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych Towarzystwa Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Chełmszyzny i Podlasia w Holi Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Zakup sprzętu do utrzymania porządku w zagrodzie muzealnej z 1864 r. 337 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Budowa dwóch wiat wystawowych w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 338 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność wydawnicza Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 339 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Od Rusal do Jana muzealne spotkanie z folklorem i tradycją Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Obsługa księgowa Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Plener malarsko - rzeźbiarski w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 342 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej Warsztaty Etnograficzno-Językowe Towarzystwo Słowaków Budowa Centrum Słowackiej Kultury w Nowej Białej na Spiszu - dokończenie III etapu Towarzystwo Słowaków Wydawanie miesięcznika "Zivot" Towarzystwo Słowaków Przegląd Folklorystyczny "Ostatki - Fasiangy w Krempachach" Towarzystwo Słowaków Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków Towarzystwo Słowaków XVI Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce Towarzystwo Słowaków XXVIII Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych Towarzystwo Słowaków Działalność zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych TSP Towarzystwo Słowaków Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Działalność kulturalna Zespołu Tańca Regionalnego "SAGA" Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Bartoszycach Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Działalność księgowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Dofinansowanie bieżącej działalności Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze w Zielonej Górze Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Zakup komputera przenośnego dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze w Zielonej Górze Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Aktualizacja strony internetowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Zielonej Górze w Zielonej Górze Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Dwudniowa wycieczka autokarowa do Heide Parku w Soltau w Niemczech w Zielonej Górze 357 Zagospodarowanie sąsieku w Muzeum Wiejskim "Farska stodoła" w Biedrzychowicach na potrzeby odtworzenia dawnej kuchni regionalnej i sali ekspozycji tożsamości niemieckiej Zatrudnienie księgowej (kontynuacja) i specjalisty ds. rozliczeń projektów w biurze Zarządu Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku VI Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku

9 360 Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" Rezittationswettbewerb in deutcher Sprache "Jugend tragt Gedichte vor" Działalność najlepszych chórów i zespołów śpiewaczych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Działalność najlepszych orkiestr dętych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku XII Ogólnopolski Konkurs Literacki "In der Sprache des Herzens" Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mniejszości Niemieckiej Powiatu Strzeleckiego - kontynuacja projektu Jarmark Bożonarodzeniowy 2009 w Opolu 366 Działalność zespołów dziecięcych i młodzieżowych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Publikacja popularnonaukowa z okazji 20-lecia TSKN Konkurs piosenek w języku niemieckim Dwujęzyczna - polsko-niemiecka broszura informacyjna o Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku 370 Zakup środków trwałych niezbędnych do prezentacji oraz promocji redakcji radiowej w ramach przygotowania oraz produkcji niemieckojęzychnych audycji radiowych 371 Prowadzenie bieżącej działalności ,00 zł 372 Przygotowanie oraz produkcja niemieckojęzycznych audycji radiowych w roku Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" Archiwum DFK 375 Renowacja nagrobka Alberta Langer w Toszku 376 Festyn Kultury Niemieckiej "SOMMER 2009" Konkurs recytatorski "Wiersze wybitnych poetów niemieckich" Bieżąca działalność młodzieżowej grupy śpiewaczej z Kopienicy 379 Bieżąca działalność zespołu dziecięco-młodzieżowego PICCOLO Szerzenie kultury i obyczajów niemieckich, rozwijanie i pogłębianie języka Niemieckiego w regionie oddziału Wodzisław Bieżąca działalność dla trzech grup artystycznych z Pławniowic Bieżąca działalność chóru "HEIMATCHOR" z Bytomia I Otwarte Drzwi Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu, Festyn Integracyjny 384 Bieżąca działalność Chóru im. "Liederhort" z Rybnika Bieżąca działalność niemieckojęzycznych Chórów dziecięcych powiatu Raciborskiego Bieżąca działalność niemieckojęzycznych Chórów powiatu Raciborskiego 387 Bieżąca działalność grup tanecznych Towarzystwa powiatu Raciborskiego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Modernizacja i rozbudowa budynku wypoczynkowo-rehabilitacyjnego w ośrodku TSKŻ w Otwocku- Śródborowie, z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych i chorych po przeżytych obozach i łagrach 389 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w 2009 r ,00 zł 390 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Obchody 150 rocznicy urodzin Szolem Alejchema - ojca literatury żydowskiej r. 391 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego r Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego r Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Redakcja i wydawanie miesięcznika "Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort" w 2009 roku

10 394 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Tematyczne dodatki kwartalne do miesięcznika "Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort" w 2009 roku 395 Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie "Wołodymriwśki zustriczi 2009" - spotkanie obecnych i dawnych mieszkańców Brzeźna 396 Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie Wydanie tomu artykułów naukowych, poświęconego akcji burzenia cerkwii prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w 1938 r Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie Działalność kulturalno-edukacyjna Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie w 2009 roku Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie 399 Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie Działalność bieżąca Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie w 2009 roku Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie Wydanie materiałów informacyjnych o Towarzystwie Ukraińskim w Lublinie oraz o zabytkach i miejscach związanych z kulturą ukraińską w regionie Ukraińskie Towarzystwo Historyczne Wydanie drugiego tomu pracy zbiorowej: "Łemkowie, Bojkowie, Rusini- historia, współczesność, kultura materialna i duchowa" 402 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenie kandydatów na nauczycieli języka w Krakowie łemkowskiego Urząd Miejski w Bytowie "Kaszubi nie gęsi - też swój język mają" - XI Międzynarodowy Zjazd Kaszubów 404 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wydanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. książki o Tatarach na Ziemiach Zachodnich - w Wlkp. 60 rocznicę utworzenia Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Polski Zachodniej z siedzibą Gorzowie Wlkp Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Warsztaty artystyczne pn. IX. "Łemkowskie Jeruzalem" Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Kwartalnik "Watra" Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Zakup nieruchomości w Gorlicach na działalność kulturalną Zjednoczenia Łemków Zjednoczenie Łemków w Gorlicach XXVII "Łemkowska Watra" Zjednoczenie Łemków w Gorlicach "Łemkowskie Kermesze" 410 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Obsługa księgowo-finansowa i koszty eksploatacji lokalu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Modernizacja obiektów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wieżycy etap III Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie książki " W świecie bajek i baśni kaszubskich" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie "Największym skarbem człowieka jest język" - promocja języka kaszubskiego 414 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie VIII Dyktando Kaszubskie "Pisza po kaszebsku- królewiónka w pałacu" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język regionalny w internecie 416 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2009 roku - wydanie publikacji Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język kaszubski w "Pomeranii" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w 2009 R Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Finał XXXVIII Konkursu Wojewódzkiego Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" 420 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty regionalne "Remusowa kara 2009" 421 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Komiks "Szczenię Święców" w języku kaszubskim Związek Karaimów Polskich ,00 zł 423 Związek Karaimów Polskich Cyfrowe archiwum karaimskie III 424 Związek Karaimów Polskich Publikacja książki "Chłopiec z Leśnik - Dziennik z lat " autorstwa Szymona Bogusława Pileckiego Związek Karaimów Polskich Publikacja czasopisma "Awazymyz" Związek Karaimów Polskich Międzynarodowy festiwal - konkurs twórczości dziecięcej i młodzieżowej narodów tureckojęzycznych "Raduga Sabantuja" 427 Związek Karaimów Polskich V Warsztaty Kultury Karaimskiej 428 Związek Karaimów Polskich Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego "Dostłar" Związek Karaimów Polskich Działalność podstawowa 8 355,84 zł 430 Związek Młodzieży Białoruskiej Pozyskanie nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie i stworzenie podstaw pod adaptację nieruchomości na "Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej" Związek Młodzieży Białoruskiej XVI Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2009" Związek Młodzieży Białoruskiej Organizacja konkursu internetowego " Podlaska wielokulturowość w obiektywie" 433 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Dofinansowanie na pracownika biurowego w Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 434 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Obsługa finansowo-księgowa Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Rozbudowa, bieżące uaktualnianie i zarządzanie strony internetowej Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Zakup kserokopiarki 437 Inwestycja w postaci zakupu przenośnego miksera bateryjnego do nagrywania dźwięku 438 Inwestycja w postaci zakupu zestawu lamp 439 Zatrudnienie księgowej w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń ,84 zł 440 Realizacja niemieckojęzycznej audycji radiowej Kaffeeklatsch Publikacja duszpasterstwa grup mniejszościowych " Die Heimatkirche" 8 953,68 zł 442 Gazeta dla młodzieży pod roboczym tytułem VitaminDe

11 443 Tygodnik Śląski "Schlesisches Wochenblatt" Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej Związek Ormian im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Najem i eksploatacja lokalu służącego działalności programowej Związku wraz z kosztami obsługi finansowo-księgowej Związek Ormian im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Organizacja ormiańskiej biblioteki z czytelnią w lokalu w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7/2 447 Związek Ormian im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Organizacja Dni Kultury Ormiańskiej Związek Romów Polskich Adaptacja strychu 449 Związek Romów Polskich Ponad podziałami "Spotkania ze sztuką romską" 450 Związek Romów Polskich Działalność Instytutu "Utrwalanie pamięci o dziejach Romów" Związek Romów Polskich Wydawanie gazety romskiej "Romano Atmo - Cygańska Dusza" Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie II Ogólnopolski Festiwal Polskich i Romskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych pod nazwą "Muzyka Łagodzi Wielkopolskim Obyczaje" kontynuacja Zakup kserokopiarki cyfrowej 454 Miesięcznik informacyjno - kulturalny mniejszości niemieckiej "Mitteilungsblatt" "Idziemy z duchem czasów" - zarządzanie stronami internetowymi 456 "Nasza okolica odsłania uroki przeszłości" - konkurs fotograficzny Działalność kulturalna zespołów artystycznych Związku Stowarzyszeń Niemieckich z siedzibą w Olsztynie w 2009 r "Ocalić od zapomnienia" - seminarium z udziałem członków stowarzyszeń mniejszości niemieckiej zachodniej części woj. warmińsko - mazurskiego Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach Festynu letniego "Sommerfest" Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich z siedzibą w Olsztynie Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Zatrudnienie księgowej w biurze Zarządu Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Związek Ukraińców Podlasia Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" Związek Ukraińców Podlasia XVIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień 2009" Związek Ukraińców Podlasia "Podlaskie dożynki" 465 Związek Ukraińców Podlasia Działalność amatorskich zespołów artystycznych Związek Ukraińców Podlasia "Na Iwana, na Kupała" Związek Ukraińców Podlasia Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci "U źródeł" Związek Ukraińców Podlasia "Spotkania z podlaskim folklorem" - Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z Pidlaśkoji Krynyci" Związek Ukraińców Podlasia "Howorym po swojomu - na ratunek ginącym gwarom języka ukraińskiego na Podlasiu" 470 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia Związek Ukraińców Podlasia "Dżereła" Tradycje i Transformacje 472 Związek Ukraińców Podlasia "Wasylówka" - uroczystości poświęcone 100 rocznicy urodzin ukraińskiego malarza i poety Podlasia Bazylego Albiczuka 473 Związek Ukraińców Podlasia Konkurs Recytatorski "Ukraińskie słowo" Związek Ukraińców Podlasia Wydanie tomiku poezji Bazylego Albiczuka poświęconego jego 100 rocznicy urodzin 475 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie albumu obrazów Bazylego Albiczuka poświęcone 100 rocznicy jego urodzin 476 Związek Ukraińców Modernizacja Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Elblągu Związek Ukraińców Biuro Interwencji Prawnej 478 Związek Ukraińców Dni Kultury Ukraińskiej w Regionach Związek Ukraińców Ukraińskie Jarmarki Związek Ukraińców Misteria Kupalskie Związek Ukraińców VIII Dni Teatru Ukraińskiego w Olsztynie Związek Ukraińców Wydanie Rocznika "Almanach Ukraiński 2010" Związek Ukraińców Wydawanie Tygodnika "Nasze Słowo" w 2009 roku Związek Ukraińców Program edukacji dzieci i młodzieży Związek Ukraińców Chóry i zespoły artystyczne (program działalności twórczej na 2009) Związek Ukraińców Dziecięce festiwale i konkursy Związek Ukraińców Ukraińskie spotkania na pograniczach Związek Ukraińców Warsztaty dla animatorów kultury i wolontariuszy 489 Związek Ukraińców 40-lecie twórczości artystycznej zespołu pieśni i tańca "Dumka" Związek Ukraińców Międzynarodowe koncerty muzyki chóralnej 491 Związek Ukraińców Działalność bieżąca Związku Ukrainców w 2009 roku

12 492 Związek Ukraińców Kobiety na rzecz ukraińskiej tradycji 493 Związek Ukraińców Działalność ośrodków kultury ukraińskiej w 2009 roku Związek Ukraińców Wydanie publikacji "Ułamki bojkowskiego świata - dzieje wsi Terka i Zawłóz" ,80 zł ZKMNiE, 1 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r. Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe lub celowe

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 29 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 24 października 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 19 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa Wyznania religijne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 33 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł

WYKAZ. 1 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 000,00 zł. 2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA 36 560,00 zł Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia....(poz.....) WYKAZ jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w części 43 "Wyznania religijne oraz mniejszości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. 1. Best Complex Beata Staniszewska , Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ,00

WYKAZ. 1. Best Complex Beata Staniszewska , Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ,00 Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. WYKAZ jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W 2007 ROKU - STAN NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2007 ROKU

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W 2007 ROKU - STAN NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2007 ROKU DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W 2007 ROKU - STAN NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2007 ROKU Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Białoruskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r.

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 214 r. w sprawie podziału na realizację w roku 215 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 41, 42 36 220

4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 41, 42 36 220 Zestawienie wniosków o dotacje celowe na rok 2014, złożonych w trybie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (inne niż inwestycyjne) lp. nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Podział dotacji na z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Działanie 9.2.1.8 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

MNIE I JS J ZOŚ O Ć U KR K AIŃ I SKA K NA ZIEMI LUBUSKIEJ

MNIE I JS J ZOŚ O Ć U KR K AIŃ I SKA K NA ZIEMI LUBUSKIEJ MNIEJSZOŚĆ UKRAIŃSKA NA ZIEMI LUBUSKIEJ 1947 AKCJA WISŁA 1947 AKCJA WISŁA Źródło:.Akcja Wisła, E.Misiło Lp. Powiat Ilość wsi objętych akcją 1. Lesko 92 25528 2. Przemyśl 139 21008 3. Jarosław 1123 13181

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU

WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU Pn. WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO I EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR 1 / 13 10.01.2016 teren miasta Szadek, MGOK Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2017 organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne L 1. 2. 3. 4. Noworoczny Turniej Par Brydżowych o puchar Dyrektora Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW ARMII KRAJOWEJ GUSTAW I HARNAŚ 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 tel./fax. 22 810-35-44 sp279@edu.um.warszawa.pl http://sp279.edupage.org/ PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator 1. Remont pomieszczeń dworu 4 29.01. 2. Koncert Fortepianowy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku 2002 rok 12.04. "Moja miejscowość w fotografii " - konkurs 02.06. Kiermasz książki 14.07. "Święto

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Jolanta Grygoruk Mniejszości narodowe a etniczne Za mniejszości narodowe uznaje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Wielokulturowość Wrocławia. na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez dolnośląskie mniejszości narodowe i etniczne

Wielokulturowość Wrocławia. na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez dolnośląskie mniejszości narodowe i etniczne Wielokulturowość Wrocławia na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez dolnośląskie mniejszości narodowe i etniczne Kto współtworzy strukturę narodowościową Wrocławia? Obcokrajowcy Mniejszości narodowe

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Organowo Wokalny pt. "Per organa ad astra" MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY "WIOSŁA" 2015 (IV edycja)

Międzynarodowy Festiwal Organowo Wokalny pt. Per organa ad astra MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY WIOSŁA 2015 (IV edycja) Załącznik do Uchwały nr 1087/V/2015 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Kraj urodzenia Wyniki Spisu z 2011 r. wykazały, że 3413,4 tys.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 2016 ORGANIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁOK MARZEC

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 2016 ORGANIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁOK MARZEC KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 6 MARZEC 4 Piątek Warsztaty rękodzieła Sala kameralna 6 NIEDZIELA 7 KOBIET KREATYWNY KOBIET 8 Kobieta w poezji i sztuce W programie: - występ Józefa

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo.

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo. Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy Szacunkowy koszt Finansowanie

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator 1. Wystawa malarstwa ze zbiorów Domu Pracy Twórczej i Fundacji

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Oświata na Kaszubach. Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat

Oświata na Kaszubach. Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat Oświata na Kaszubach Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat Przedszkola Przedszkola i oddziały przedszkolne - bytowski 2 (62 dzieci) - chojnicki 3 (159 dzieci) - gdański 3 (15 dzieci) - kartuski 8 (186

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2010 r. Kultura i sztuka - lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków Lp. I. II. III. VI. 1 2 3 Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNE PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2016 ROKU - PLAN

IMPREZY KULTURALNE PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2016 ROKU - PLAN IMPREZY KULTURALNE PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2016 ROKU - PLAN NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATOR 1 KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ORKIESTRY DĘTEJ 1.01.2016 Kościół pw. WNMP w Przemkowski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

400 tysięcy złotych na kulturę

400 tysięcy złotych na kulturę 400 tysięcy złotych na kulturę Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentart, koncert z serii Jazz na Betonowcu, Międzynarodowy Festiwal Zmagania Jazzowe, Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011 Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011 L.p Wnioskodawca Nazwa projektu Kwota dotacji Ilość punktów 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski III Wernisaż

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ CKIR W SUPRAŚLU 2017

KALENDARZ IMPREZ CKIR W SUPRAŚLU 2017 KALENDARZ IMPREZ CKIR W SUPRAŚLU 2017 MIESIĄC DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE 6. stycznia Koncert charytatywny Śpiewanie dla Hani kolędowanie z chórem i orkiestrą 11. stycznia Koncert charytatywny Śpiewanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała Lista rankingowa wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania "Małe projekty" w terminie 27.05.2011 r. 10.06.2011 r. Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Koncert Noworoczny połączony z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy GOK 11.01.15 2. Trzech Króli (kolędowanie z szopką) Przygodzice,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. *

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo