Aktualności. racz zachować, Panie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności. racz zachować, Panie"

Transkrypt

1

2 Aktualności Lasy Państwowe racz zachować, Panie 2 Lasy w Polsce obejmują 9 mln hektarów, co stanowi 29 proc. Powierzchni kraju. W strukturze własnościowej dominują lasy państwowe, pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, i stanowią one 78 proc. wszystkich lasów w Polsce. Zgodnie z ustawą o lasach z 1991 r., gospodarka Lasów Państwowych nastawiona jest na zrównoważoną gospodarkę leśną. Lasy Państwowe to miejsce pracy kilkudziesięciu tysięcy osób. Ludzie ci opiekują się potężnym majątkiem narodowym o jego wielkości świadczy fakt, że same zasoby drzewne szacowane są na ponad 300 mld zł. Zasoby te powstały dzięki solidnej i konsekwentnej pracy leśników od zarania II RP, a również od 1945 r. Mimo że pozyskiwaliśmy cały czas drewno, grzyby, jagody i zwierzynę, wydatnie zwiększyła się lesistość kraju i poprawił się przyrost masy drzewnej. Najlepszym dowodem na to jest wzrost zapasu drewna w Lasach Państwowych z 906 mln m 3 w roku 1945 do 1629,3 mln m 3 w chwili obecnej. Lasy Państwowe są na tyle sprawnie zarządzane, że nie tylko samofinansują swoją działalność, ale dodatkowo płacą podatki na rzecz samorządów gminnych. Z Lasów Państwowych korzystają nieodpłatnie miliony ludzi. O ich roli w okresie dużego bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich, niech świadczą dane o skupie płodów leśnych. W ostatnich latach, w ciągu jednego roku skupiono 9723 ton jagód, 5339 ton innych owoców leśnych oraz 2378 ton grzybów. Krótko mówiąc, użytkowaliśmy żywe zasoby przyrodnicze i mamy ich coraz więcej, a jest szansa, że zostawimy je w jeszcze lepszym stanie dla następnych pokoleń. Próby demontażu Od trzech lat, a więc jeszcze za czasów rządów koalicji PO-PSL rozpoczęto wyrafinowane działania stanowienia prawa, prowadzącego do korozji ustawy o lasach. Należy podkreślić ustawy całkowicie zgodnej z dyrektywami Unii Europejskiej. Ponieważ nie można jej (ustawy o lasach) zaatakować od strony wymogów UE, rozpoczęto celową działalność polegającą na tworzeniu i nowelizacji innych aktów m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

3 Aktualności prawnych zgodnych z wymogami UE, ale sprzecznych z ustawą o lasach. Chodzi o prywatyzację Według ekspertów, rozwiązanie to nieuchronnie doprowadzi najpierw do zadłużenia Lasów Państwowych w bankach komercyjnych, a następnie do zaniku zdolności ekonomicznej Lasów do prowadzenia gospodarki leśnej. Doprowadzi to do kresu misji wypełnianych przez Lasy Państwowe, a końcowym efektem będzie ich prywatyzacja. Polskie Lasy Państwowe działają na zasadzie samowystarczalności finansowej, podczas gdy w większości krajów europejskich państwowa gospodarka leśna podlega silnemu dofinansowaniu z budżetu państwa. Zasoby leśne są dobrem narodowym i muszą służyć każdemu obywatelowi. Nikomu nie powinno przysługiwać prawo do wszczynania procesów prowadzących do uwłaszczenia kogokolwiek na państwowych zasobach leśnych. Nikomu nie wolno doprowadzić do tego, aby o jakości powietrza, wody i o losach występujących gatunków dziko żyjących zwierząt decydowały osoby prywatne. W okresie rodzącej się gospodarki rynkowej nie dziwi fakt, że niektórzy z wielkim zainteresowaniem patrzą ma miliardy euro zgromadzone w Lasach Państwowych. Na koniec pozostało udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego prowadzi się tak podstępną grę i dlaczego gra ta, mimo że bije w żywotne interesy państwa i jego bezpieczeństwo, nie jest dostrzegana przez środki społecznego przekazu? Odpowiedź może być prosta. Rządzącym i zależnym od nich polskojęzycznym środkom społecznego przekazu wydaje się, że nie ma już państwa, i w związku z tym nie będzie ani sędziego, ani kary. W tej sytuacji można więc przystąpić do likwidacji jednego z ostatnich bastionów państwa polskiego, jakim jest 25 proc. terytorium kraju, znajdujące się pod zarządem Lasów Państwowych. To temu bastionowi wydano wojnę i gdy zostanie ona przegrana przez polskie społeczeństwo, będzie to pełen triumf ludzi, którzy za podstawowego wroga uznają Kościół, polską wieś i polskie zasoby energetyczne. Nie dopuśćmy do zmiany statusu Polskich Lasów Państwowych i pamiętajmy, że proponowane przez rząd PO-PSL rozwiązania są zmianami ustrojowymi i dlatego nie powinny być przyjmowane bez zgody całego społeczeństwa, wyrażonej w drodze referendum. Prof. dr hab. Jan Szyszko kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, poseł na Sejm PiS, były minister środowiska w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego Fragmenty artykułu opublikowanego w Tygodniku Katolickim Niedziela nr X 2010 Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski zwraca się z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Aby uruchomić referendum potrzebnych jest minimum pół miliona podpisów Podpisane listy należy przesyłać do 2 grudnia 2010 roku na adres: Prof. Jan Szyszko. Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Sejm RP. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość ul. Wiejska 4/6/ Warszawa. Listy do pobrania na Miesięcznik samorządowy Celestynka ul. Regucka 3, Celestynów Telefon: ; w. 101 Redaktor naczelny: Paweł Mucha Projekt graficzny: Mars Współpraca: P. Bąk, R. Belina, S. Bocian, I. Fijałkowska, A. Jastrzębska, S. Łazor, A. Mrozowski, B. Przysowa, L. Rutkowska, W. Siedlecki Skład i korekta: GRAFKOR MEDIA Druk: Przedsiębiorstwo poligraficzne MEDIA PRINT s.c., Jatne 15 Zszywanie i oprawa: POLAN Glina Wydawca: Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, Celestynów Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto i oddano do druku: 24 listopada 2010 r. Kontakt z władzą Wójt gminy Celestynów Stefan Traczyk lub zastępca wójta Sławomir Dąbrowski przyjmują interesantów w poniedziałki w godz Szczegółowych informacji udziela sekretariat wójta tel wew Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Rady Gminy tel wew Z radnymi gminy Celestynów można się skontaktować za pośrednictwem Biura Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów i tytułów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja Obsługi Rady Gminy. 3 nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. L I S T O P A D

4 Aktualności Drzewko za elektroodpad W październiku w Celestynowie odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego w ramach akcji Drzewko za elektroodpad. Inicjatorem zbiórki było nadleśnictwo Celestynów 4 Ekoakcja miała miejsce 23 października br. Tego dnia mieszkańcy powiatu otwockiego mogli bezpiecznie i bez niszczenia środowiska naturalnego pozbyć się starych urządzeń AGD i RTV. Do znajdującego się na placu przed budynkiem nadleśnictwa ogromnego kontenera, który podstawiła firma Remondis, trafiły zużyte urządzenia, jak: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, odkurzacze, żelazka, tostery, frytownice, miksery. Przyjmowany był również sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz oświetleniowy. Wynajęta firma po zakończeniu akcji zabrała kontener, a odpady zostały zutylizowane bez szkody dla środowiska powiedziała Marta Żmiejko z nadleśnictwa Celestynów. Każdy, kto przyłączył się do akcji, w zamian za przyniesiony odpad otrzymał bezpłatnie drzewko dębu. Takie działanie jest na pewno bardzo korzystne dla przyrody, ponieważ niepotrzebny sprzęt nie trafi do lasu, tylko wyląduje na wysypisku powiedział jeden z uczestników ekologicznej soboty. Biorąc pod uwagę stertę odpadów (niemal cały kontener) oraz zaangażowanie mieszkańców w inicjatywę, trzeba przyznać, że takie działanie jest potrzebne. Wiosną tego roku przeprowadzono już podobną akcję i przyniosła ona obopólną korzyść. Przedsięwzięcie Drzewko za elektroodpad organizowane przez nadleśnictwo Celestynów odbywa się w ramach programu Czyste lasy na Mazowszu, który obejmuje zasięgiem całe Mazowsze. PB Gmina Celestynów wita! W gminie Celestynów postawiono już drugi witacz. Tym razem tablica umieszczona została w miejscowości Ostrowik tuż przy szosie lubelskiej Witacz odgrywa rolę informacyjno-promocyjną i umieszczany jest zazwyczaj przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miejscowości oraz na granicy regionów. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularną formą promocyjną miast. Drewniany totem, który został zamontowany przy szosie lubelskiej, w odróżnieniu od innych witaczy został wykonany z bardzo trwałego drewna. Powodem tego jest realizacja programu Celestynów zielony zakątek koło Warszawy. Jego głównym założeniem w przypadku tego typu budowli jest uwzględnienie cech szczególnych, które nawiązują do specyfiki gminy Celestynów. W naszym przypadku są to przyroda oraz las. Z jednej strony rzeźby znajduje się herb gminy Celestynów, z drugiej natomiast gminy bliźniaczej Clapiers. Wszystkie napisy oraz obydwa herby w całości wyrzeźbione zostały w drewnie. Jak poinformował nas wykonawca witacza Zakład Usługowy Jerzy Szumert totem będzie służył przez dziesiątki lat i charakteryzuje się wysoką tolerancją na warunki atmosferyczne. Dodatkowym atutem tego typu budowli jest to, że w przypadku wyłamania przez wandali drewnianego elementu można go zastąpić nowym bez konieczności modernizacji całej konstrukcji. Tablica powitalna w Ostrowiku nie jest jedyna. W zeszłym roku zamontowana została pierwsza tego typu konstrukcja, która znajduje się na granicy z Otwockiem, tuż przy Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Pol-Hotel w Pogorzeli Warszawskiej. PB m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

5 Aktualności Uroczyście i roboczo Pod koniec października gminę Celestynów odwiedził poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Wizyta parlamentarzysty zbiegła się z obchodami rocznicy wykolejenia w Pogorzeli przez żołnierzy AK pociągu jadącego z Warszawy. Akcja miała miejsce 23 października 1943 r. Arkadiusz Mularczyk złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterom w Pogorzeli Warszawskiej Warte podkreślenia jest to, że udana akcja w Pogorzeli nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar ze strony Polaków. Nie można tego powiedzieć o Niemcach kilku zginęło, a kilkunastu zostało rannych. Po przeprowadzeniu działań operacyjnych przez AK-owców ruch pociągów na tej linii został wstrzymany na kilkanaście godzin. Uroczysty apel odbył się w Pogorzeli w piątek 22 października. Jakub Nowakowski ps. Tomek, żołnierz Batalionu Zośka, opowiedział zgromadzonym historię akcji. Natomiast znany z historycznego zacięcia Wiesław Muszyński poszerzał wiedzę przybyłych o wiele interesujących szczegółów. To, jakie są obecnie: Pogorzel, Stara Wieś, Celestynów, zawdzięczamy bohaterstwu i oddaniu tamtych ludzi mówił o bohaterach akcji wójt Stefan Traczyk. Oficjalne przemówienie wygłosił również Dariusz Grajda z zarządu powiatu. W uroczystościach uczestniczył także Arkadiusz Mularczyk. Mimo że jest posłem Sądecczyzny, nie przeszkadzało mu to w odwiedzeniu gminy Celestynów. Poseł złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 67 lat. Jednak jego wizyta nie zakończyła się na uroczystości w Pogorzeli. Zainteresował się też bieżącymi problemami gminy, które przedstawił wójt Stefan Traczyk. To, co ostatnio martwi mieszkańców, szczególnie Jatnego i Gliny, to węzeł komunikacyjny, który ma tam powstać w związku z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnił wójt. Mieszkańcy zabiegają, by powstały ekrany dźwiękoszczelne. Widzę, że domy stoją blisko drogi. Zwrócę na to uwagę powiedział Mularczyk. Kolejnym punktem wizyty Mularczyka w gminie Celestynów było zaprezentowanie miejsca, w którym ma powstać nowe przedszkole. Nie było to proste, mieliśmy sporo kwestii do wyprostowania, szczególnie własnościowych, ale zakończyło się pomyślnie. Teraz zaczniemy budować wyjaśnił wójt Traczyk. Wójt pytał posła Mularczyka, co sejmowe korytarze mówią na temat narodowego planu budowy przedszkoli z nadzieją, że jest to szansa na pozyskanie środków na jego budowę. Jak dowiedzieliśmy się w referacie inwestycji, połać dachowa nowego przedszkola ma być pokryta kolektorami słonecznymi, co nie tylko pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych, lecz także obniży koszty utrzymania budynku. Poseł Arkadiusz Mularczyk złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym akcję w Pogorzeli 5 pol L I S T O P A D

6 Aktualności Akcja dla zwierząt z azylu zakończona sukcesem Harcerze z 21. celestynowskiej drużyny harcerskiej wraz z zaprzyjaźnionymi harcerzami z hufca Piaseczno zorganizowali zbiórkę artykułów dla zwierząt ze schroniska Azyl pod Psim Aniołem w Falenicy 6 Akcja prowadzona była października głównie w szkole podstawowej i gimnazjum, ale ogłoszenia i plakaty zostały rozwieszone w całej miejscowości. Ostatecznie zakończyła się ona sukcesem. Zebraliśmy objętościowo ponad 4 m sześc. darów, wśród nich m.in.: karmę dla zwierząt: makarony, ryż, kasze; legowiska, obroże, zabawki; dużo poduszek, kołder, dywaników, koców, ciepłych ubrań kurtek, swetrów; lodówkę, pralkę, maszynkę do mięsa, czajniki; różnego rodzaju i różnej wielkości garnki, patelnie, miski. Bardzo dziękujemy darczyńcom: uczniom szkół, pracownikom i dyrekcjom oraz mieszkańcom naszej miejscowości, za aktywne włączenie się w akcję. Zaraz po jej zakończeniu w sobotę 30 października w godzinach rannych z zebranymi darami odwiedziliśmy schronisko. Osoby z fundacji nie spodziewały się takiej ich ilości. Jesteśmy pewni, że każdy najmniejszy przedmiot zostanie odpowiednio spożytkowany. Szczere podziękowania i widok zwierząt, którym pomogliśmy, dają satysfakcję. Myślimy o kolejnych akcjach dla małych pupili. Więcej informacji dotyczących fundacji, a także tego, jak można pomóc, na stronie internetowej pwd. Katarzyna Wieczorkowska m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

7 Aktualności Żurawia z odwodnieniem Studzienki to sposób, który wykorzystano, aby odwodnić odcinek ul. Żurawiej w Celestynowie. Pozwoliło to na likwidację kłopotliwego rozlewiska powstającego zawsze po opadach deszczu Największe trudności z wodą opadową mieli mieszkańcy ul. Żurawiej na odcinku od strony ul. Kościuszki. Tu po deszczu na jednym z zakrętów tworzyło się gigantyczne rozlewisko utrudniające mieszkańcom przedostanie się do posesji. Spore problemy mieli również kierowcy. Zawsze po ulewie na tym zakręcie pojawiała się kałuża. Najgorzej było chyba w tym roku podczas ciągłych opadów deszczu mówi jedna z mieszkanek ulicy. Przy większości posesji położonych wzdłuż ulicy nie ma przydrożnych rowów, które zapewniłyby bieżący spływ wody opadowej. Taki stan nie wpływał pozytywnie na prawidłowy jej obieg. Aby zapobiegać lokalnym podtopieniem, władze gminy zdecydowały się na budowę w tym miejscu odwodnienia. Pod koniec września Urząd Gminy Celestynów zlecił jego wykonanie. Przed przystąpieniem do prac rozważaliśmy różne rozwiązania informuje Sławomir Dąbrowski, zastępca wójta. Początkowo zastanawialiśmy się nad odprowadzeniem nadmiaru wody opadowej z tego terenu do rowów przy ulicach Kościuszki i Mokrej, ale wymagało to budowy bardzo skomplikowanego systemu. Zdecydowaliśmy się więc na prostsze rozwiązanie, z powodzeniem stosowane również w gminach sąsiednich kontynuuje. Jak dodaje wójt Stefan Traczyk, prace przy odwodnieniu miejsc, które ich jeszcze nie mają, będą kontynuowane. To duży problem w naszej gminie. Obecnie na jej terenie trwają prace poprawiające prawidłowy odpływ wody opadowej dodał wójt. Prace przy budowie odwodnienia ul. Żurawiej przeprowadziło Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel z Józefowa. Kłopotliwy odcinek drogi jest teraz odwadniany przez dwie studzienki. Na zakręcie, gdzie spadek nawierzchni ulicy biegnie do zewnętrznej strony, wbudowana została studzienka ściekowa. Połączona jest ona przykanalikiem przeprowadzonym pod powierzchnią na drugą stronę drogi, który odprowadza wodę do studzienki chłonnej. Zastosowane rozwiązanie okazało się skuteczne. Od końca października, czyli od czasu zakończenia przez wykonawcę prac, woda odpadowa z ul. Żurawiej jest odprowadzana do studzienek, a jej mieszkańcy nie muszą już omijać kałuż. Beata Przysowa 7 Po deszczu zawsze stała tu woda... L I S T O P A D

8 Aktualności Kończymy kanalizację w Celestynowie Na początku listopada w Celestynowie ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej Roboty budowlane prowadzone będą w ulicach: Prusa, Widok, Wesołej, Radzińskiej, Zacisze, Wrzosowej. Planowany termin rozpoczęcia prac to początek listopada br. Według harmonogramu budowy roboty ruszą od ulic Widok oraz Wesołej. W przyszłym roku na początku kwietnia planowane jest rozpoczęcie II etapu. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Sanbud z Mińska Mazowieckiego. Budowa systemu kanalizacji w gminie Celestynów jest największą i zarazem wymagającą bardzo dużych nakładów finansowych inwestycją, ale dzięki takim działaniom życie w gminie Celestynów będzie bardziej komfortowe powiedział wójt gminy Celestynów Stefan Traczyk. Na ten cel z budżetu gminy Celestynów przeznaczono środki w wysokości 1,286 mln zł. PB Odwadniamy Pogorzelską Trudne chwile przeżywają mieszkańcy ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce. Na skutek obfitych opadów oraz braku jakiegokolwiek odwodnienia ulica stała się całkowiecie nieprzejezdna Od 18 listopada br. na ul. Pogorzelskiej trwają prace polegające na odtworzeniu rowów melioracyjnych oraz przepustów rurowych. Roboty mają pomóc mieszkańcom w odwodnieniu terenu, aby każdy z nich mógł bez problemów poruszać się po drodze. Dotychczas za sprawą zalegających tam wielkich rozlewisk było to niemożliwe. Sytuacja jest bardzo zła, ale już zajęliśmy się tą sprawą powiedział wójt Stefan Traczyk. Ciężki sprzęt od rana rozkopywał ziemię, dzięki czemu zalegająca na ulicy woda mogła spłynąć. W przyszłym roku w budżecie gminy zarezerwowaliśmy już środki na wykonanie projektu oraz budowę ulicy mówi Stefan Traczyk. Wykonawcą prac jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kołbieli. piotrula 8

9 Aktualności Parking przy bazarze Od początku listopada każdy, kto wybiera się autem na celestynowski bazar, nie musi martwić się o miejsce parkingowe. Wszystko za sprawą nowo wybudowanego parkingu tuż obok budynku straży pożarnej Prace przy budowie placu przeznaczonego dla pojazdów mechanicznych rozpoczęły się 29 października br. Nowy parking znajduje się pomiędzy torami kolejowymi a budynkiem straży pożarnej. W ramach prac budowlanych firma Tomiraf z Gliny uprzątnęła, wyrównała oraz uwałowała teren. Dzięki tej inwestycji każdy, kto w sobotę przyjedzie zrobić zakupy, nie będzie musiał narzekać na brak miejsca do parkowania. Przygotowany dla osób robiących zakupy na bazarku plac liczy ok. 50 miejsc parkingowych. Dodatkowym atutem jest to, że znajduje się blisko targowiska, dzięki czemu nie trzeba będzie przemierzać dużej odległości od sklepu do pojazdu powiedział wójt gminy Celestynów Stefan Traczyk. Jak informuje podinspektor referatu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska Paweł Szol, ziemia wybierana podczas prac budowlanych wywożona jest na ul. Miodową w Celestynowie w celu wyeliminowania nierówności nawierzchni. Dodatkowo w ramach prac przy budowie placu firma Tomiraf wyrównała drogę będącą przedłużeniem ul. Św. Kazimierza. Na budowę nowego parkingu z budżetu gminy przeznaczono środki w wysokości 4 tys. zł. PB Wspieramy otwocki ZOZ Na ubiegłym posiedzeniu Rady Gminy Celestynów radni jednogłośnie zagłosowali za dotacją dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego. W siedzibie Urzędu Gminy Celestynów 26 października odbyło się posiedzenie komisji finansów i inwestycji Rady Gminy Celestynów. Podczas spotkania na ręce wszystkich radnych złożone zostało pismo ZP ZOZ w Otwocku, w którym to dyrekcja wyraziła prośbę o wsparcie finansowe prac pozwalających na zakończenie remontu oddziału ginekologiczno-położniczego. Do tej pory dzięki wsparciu Fundacji Polsat od początku roku w placówce udało się przeprowadzić modernizację i remont części sal oraz korytarza. Do zakończenia prac renowacyjnych pozostało jeszcze odnowienie pomieszczenia medycznego i sali intensywnego nadzoru, w której przebywają pacjentki po zabiegach. Radni celestynowscy przyznali środki, o które prosił otwocki ZOZ. Dzięki temu kwota 10 tys. zł zasili konto otwockiej placówki. To bardzo ważne, aby mamy oraz ich dzieci miały jak najwyższy komfort podczas pobytu w szpitalu. Dlatego cieszy mnie decyzja o przyznaniu tej dotacji, tym bardziej że w otwockim szpitalu rodzą się też dzieci pochodzące z gminy Celestynów skomentował wójt Stefan Traczyk. PB L I S T O P A D

10 Aktualności W Żelazowej Woli drzewa wysokie, w Żelazowej Woli malwy u okien, biały dworek stoi nad rzeczką.... Wanda Chotomska 2010 jest Rokiem Chopinowskim, obchodzimy 200. rocznicę urodzin polskiego kompozytora. Z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Franciszka Chopina Jan Ignacy Paderewski mówił: Zabraniano nam Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń (...). Red. Dla kompozytora W przedostatnią niedzielę października mieszkańcy gminy mogli spędzić wieczór na koncercie zorganizowanym w związku z 200. rocznicą urodzin polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Koncert odbył się w kościele parafialnym w Celestynowie 0 fot. GOK fot. GOK Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ksiądz Mirosław Wasiak. Koncert odbył się w niedzielę 24 października br. Tego dnia w kościele po mszy św. o godz. 18 wystąpili chór Concordia pod dyrekcją Jerzego Łysiaka oraz uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej nr 1 w Falenicy. W jego organizacji udział brał również Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie. Concordia to amatorski chór kameralny o profilu mieszanym. Na terenie powiatu otwockiego działa od ponad 12 lat. Jego działalność objęło patronatem Otwockie Centrum Kultury. W swoim bogatym repertuarze jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej chóru ma pieśni od sakralnych, ludowych i patriotycznych do pereł świeckiej muzyki wokalnej wszystkich epok. W niedzielny wieczór w celestynowskim kościele wraz z chórem Concordia wystąpili uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej nr 1 w Falenicy. Jak przystało na uczczenie 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, w repertuarze przeważały utwory kompozytora. Podczas występu literacko- -muzycznego obecni na koncercie mieszkańcy gminy mogli wysłuchać dzieł muzycznych kompozytora oraz poezji poświęconej jego życiu i twórczości. Wyrecytowano m.in. wiersze: Wandy Chotomskiej ( W Żelazowej Woli, Preludium deszczowe ), Cypriana Kamila Norwida ( Moja piosenka, Fortepian Chopina ), Kornela Ujejskiego ( Marsz pogrzebowy ) czy Artura Oppmana ( Preludium, Koncert Chopina). Utwory deklamował Krzysztof Czekajewski. Chórowi akompaniowali Irina Józefowicz oraz młodzi pianiści ze Studium Muzycznego w Falenicy: Marysia Jędral, Wojtek Rypina, Karina Braniewska, Paula Zdzieborska. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory: Gdzie stary dom preludium A, Wiosna, Piosnka litewska, Hulanka, Życzenie, Panie, podaj mi dłoń preludium fis, Dunka, Stabat mater, Romantyczność. Koncert zakończył się miłym akcentem. Krzysztof Giza, jeden z członków chóru, przekazał na ręce księdza proboszcza Mirosława Wasiaka obraz z portretem papieża Jana Pawła II. Po ponadgodzinnym występie artyści otrzymali od publiczności gromkie brawa. Beata Przysowa m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

11 Aktualności Święto Niepodległości Mieszkańcy gminy Celestynów przypadającą w tym roku 92. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uroczyście uczcili, uczestnicząc w nabożeństwie oraz koncercie okolicznościowym w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Celestynowie fot. A. Mrozowski Tegoroczne obchody rozpoczęły się jak co roku uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny, którą celebrował ksiądz proboszcz Mirosław Wasiak. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz Jarzębski. W swojej wypowiedzi nawiązał do Polski niepodległej i wolnej. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy gminy, reprezentanci instytucji gminnych oraz przedstawiciele władz lokalnych. W obchodach uczestniczyły także poczty sztandarowe: Koła Gminnego Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Celestynowie im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem, Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie oraz zespołu szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie oraz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Po zakończeniu mszy zebrani mogli wysłuchać godzinnego koncertu okolicznościowego Piosenka w drodze do niepodległości. Poprowadził go znany z takich kultowych filmów jak Miś czy Alternatywy 4 aktor Maciej Pietrzyk. W programie przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie przewidziano również występ aktorów związanych z Towarzystwem Teatralnym Pod Górkę : Stanisława Górki, aktora Teatru Współczesnego w Warszawie, Wojciecha Machnickiego, fot. A. Mrozowski fot. A. Mrozowski aktora scen teatrów: Na Woli, Komedia i Współczesnego, oraz Zbigniewa Rymarza, pianisty i kompozytora, którego można także spotkać na deskach wielu teatrów. Podczas wokalnego występu nie zabrakło najpopularniejszych pieśni patriotycznych. Można było usłyszeć tego dnia Mury, O mój rozmarynie, Przybyli ułani pod okienko, Wojenko, wojenko i Białe róże. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wygłosili przemówienia okolicznościowe, nawiązując do jakże bogatej i trudnej przeszłości ojczyzny. Uwieńczeniem spotkania było złożenie kwiatów w hołdzie tym, którzy zginęli, walcząc o wolność. Wiązanki uroczyście złożono pod znajdującym się na terenie kościoła obeliskiem X-lecia Odzyskania Niepodległości. CCI L I S T O P A D

12 Goście z Rosji 2 26 i 27 października gminę Celestynów odwiedzili goście z uniwersytetu w Tambowie w środkowej Rosji prof. Aleksiej Emelyanov i mgr Marina Kolodina. Wraz z pracownikami Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Axlem Schwerkiem oraz mgr inż. Agatą Joyczyk biorą udział w międzynarodowym programie Tempu-Rudeco Program finansowany jest przez Unię Europejską i ma na celu wspieranie procesów modernizacji szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich z Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Bałkanów Zachodnich i regionu Morza Śródziemnego, głównie poprzez projekty międzyuczelnianej współpracy. Program Tempu-Rudeco promuje integrację systemów szkolnictwa wyższego krajów partnerskich. Głównym jego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego w UE oraz krajach partnerskich reprezentujących regiony dobrego sąsiedztwa. Zadania programu to: promowanie reformy i modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich; poprawa jakości i znaczenia szkolnictwa wyższego, świata pracy i społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich; budowanie potencjału instytucji edukacyjnych w UE oraz krajach partnerskich, zwłaszcza w dziedzinie współpracy międzynarodowej, modernizacji i otwarcia na świat pracy i społeczeństwo; wspieranie rozwoju zasobów ludzkich; poprawa wzajemnego zrozumienia między narodami i kulturami Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich. Ogólnym celem projektu Rudeco jest pomoc pracownikom uniwersytetów krajów partnerskich w zdobyciu niezbędnych umiejętności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, które następnie będą przekazywali swoim współpracownikom na różnych uczelniach rolniczych w Rosji i Europie. Głównymi celami są: stworzenie systemu szkoleń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i środowiska jedenastu uczelni rolniczych w Rosji, które umożliwią im uzyskanie wyższych kwalifikacji; szkolenie przedstawicieli rosyjskich organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska; ocena jakości kształcenia; promowanie regionalnej współpracy transgranicznej rosyjskich instytucji szkolnictwa wyższego. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach prowadzonych na SGGW goście z Rosji mogli poznać na przykładzie działania gminy Celestynów, w jaki sposób zarządza się zasobami biologicznymi na obszarach wiejskich. Przybyłych gości powitał wójt Stefan Traczyk, który opowiedział o gminie Celestynów. Aleksiej Emelyanov i Marina Kolodina po wizycie w urzędzie gminy udali się do nadleśnictwa Celestynów. Zwiedzili budynek nadleśnictwa oraz Centrum Edukacji Leśnej, gdzie nadleśniczy Artur Dawidziuk opowiedział im o zarządzanym przez siebie terenie, a także o ochronie środowiska i edukacji ekologicznej prowadzonej w Lasach Państwowych. Drugiego dnia Rosjanie zapoznali się z działalnością urzędu gminy i Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, mając przy tym sposobność do konsultowania z pracownikami interesujących ich tematów. Na koniec wizyty udali się do bazy Torfy należącej do Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, gdzie mogli dowiedzieć się, jaką działalność prowadzi park, a także mieli możliwość obejrzenia z bliska wilków hodowanych w wolierach. Zwiedzili również tamtejszą wystawą. PS m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

13 Aktualności Logo klubu O tym, że krew ratuje życie, doskonale wiedzą uczestnicy konkursu na projekt logo Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Celestynów. Aby się do niego przygotować, musieli dobrze zapoznać się z ideą krwiodawstwa. Pomysłowość prac zaskoczyła niejednego członka komisji konkursowej Kacper Ćwiek zaprojektował logo, które od tej pory będzie używane przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Celestynowie W ogłoszonym na początku września konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Celestynów. Celem konkursu była popularyzacja działalności klubu, ale przede wszystkim rozpowszechnienie wśród młodzieży szkolnej idei krwiodawstwa informuje Bogdan Bogucki, prezes klubu. Konkurs miał zachęcić do bliższego zapoznania się młodych ludzi z zasadami honorowego oddawania krwi. Aby przedstawić oryginalną pracę, jego uczestnicy musieli naprawdę dobrze zapoznać się z prowadzoną przez tego typu instytucje działalnością i trafnie przedstawić to na papierze. Forma prac była dowolna. Uczestnicy konkursu mogli zgłaszać projekty wykonane w różnych technikach. Nie zabrakło prac namalowanych w sposób tradycyjny kredkami, a także wyklejanych kolorowym papierem. Wśród nich znalazła się również praca wykonana komputerowo. W wyznaczonym terminie do organizatora, którym był Urząd Gminy Celestynów, wpłynęło 20 projektów. Zgłosili je głównie uczniowie szkół podstawowych w Ostrowie oraz Starej Wsi. Prace oceniane były przez pięcioosobową komisję, w skład której weszli: Paweł Mucha, przedstawiciel organizatora, Bogdan Bogucki oraz Krystyna Szostak z zarządu klubu, Elżbieta Wasążnik z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która współfinansuje nagrody dla zwycięzców, oraz Ewa Nowak z Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. W związku z dużą rozpiętością wieku uczestników członkowie komisji szczególną uwagę zwracali na oryginalność pracy, a także sposób ujęcia i przedstawienia idei oraz celów klubu. Podczas posiedzenia komisja zadecydowała o przyznaniu nagrody głównej Kacprowi Ćwiekowi, uczniowi klasy IVb Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Wyróżnienia przyznała natomiast uczniom Szkoły Podstawowej w Ostrowie Agacie Kloch z klasy V oraz Patrykowi Michalskiemu z klasy III. Pamiętajmy, że każda kropla wypełnia morze potrzeb jak napisała autorka wyróżnionej pracy. CCI Od redakcji: Dziękujemy posłowi Janowi Szyszko za współfinansowanie nagród dla zwycięzców konkursu. 13 Praca autorstwa Agaty Kloch L I S T O P A D

14 Blisko nas Nie ma jak miś... Nie chodzi o kultowy film Stanisława Barei, ale o nową inicjatywę w powiecie otwockim. Otóż nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie wpadły na niecodzienny pomysł. Pomógł im w tym miś I Powiatowy Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Plastycznej dla Dzieci z Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych Mój przyjaciel Miś to pełna nazwa nowego pomysłu, który został już wcielony w życie. Trzy panie: Anna Ziubińska, Anna Suchecka i Agnieszka Firląg- -Gołębiewska, niczym trzej muszkieterowie zwojowały powiat. Zorganizowały konkurs, w którym udział wzięło kilkanaście przedszkoli. Misiowy pomysł Skąd taki pomysł? Jest taki dzień misiowy. W tym roku obchodzone były 108. urodziny misia mówiła Agnieszka Firląg-Gołębiewska. Jak się okazuje, to świetna okazja, by zaprzyjaźnić się z misiem. Konkurs Mój przyjaciel Miś miał w tym pomóc. Jestem przekonany, że pomógł. Do finału, który rozstrzygnięty został 9 listopada, weszła ponad setka prac. Siedmioosobowa komisja w składzie: Alicja Karczewska, Danuta Czerwińska, Hanna Pawłowska, Katarzyna Bojanowska-Niewczas, Monika Grajda, Paweł Mucha, Izabella Filipowicz-Żaroń, rozstrzygnęła, które prace otrzymają główne nagrody. Wybór jest niezwykle trudny. Niestety, widzę, że nie wszystkie prace są samodzielne, ale muszę przyznać, że zastosowano w nich bardzo ciekawe techniki. Może nie są samodzielne, ale ciekawe mówiła przewodnicząca jury, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Celestynowie Alicja Karczewska. My jednak stawiamy na samodzielność. Warto rozwijać twórczość dzieci i ich sprawność manualną dodała. Popularny od początku Do konkursu zgłosiło się aż 11 placówek przedszkolnych z całego powiatu otwockiego jedna prywatna i dziesięć publicznych: od Kołbieli, Człekówki, Kątów, Wiązowny, Zakrętu, Pęclina, poprzez Celestynów, Starą Wieś, Regut, po Karczew, Otwock i Józefów. To, że przyjmowaliśmy tylko dziewięć najlepszych prac z każdego przedszkola, znacznie podniosło poziom mówiła koordynująca konkurs Anna Ziubińska z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Organizacja przedsięwzięcia nie wypadłaby tak dobrze, gdyby nie nauczycielki Anna Suchecka i Agnieszka Firląg-Gołębiewska, które wspierały koleżankę z pracy i pomagały jej. 4 Pierwszą nagrodę w kategorii 4-latki otrzymał Jakub Gontarczyk z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie Specjalną nagrodę referatu promocji i informacji otrzymał Olek Tomaszewski z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

15 Blisko nas Wszystkie prace wystawione zostały w urzędzie gminy Będą kolejne? To pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni konkurs, który jest organizowany powiedziała dyrektor Karczewska. Wierzę, że panie nauczycielki już teraz spokojnie pociągną konkurs dalej dodała. Warto kontynuować coś, co cieszy się niemałą popularnością. Otrzymaliśmy wiele gratulacji za pomysł zorganizowania takiego konkursu, pierwszego w powiecie otwockim mówiła podczas oceniania prac Karczewska. To świetna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że są chętne dzieci do uczestnictwa w konkursie powiedziała dyrektor GOK-u Hanna Pawłowska. Panie z przedszkola już teraz myślą, jaki będzie temat kolejnego konkursu. Myślę, że za rok również będzie tematyka związana z misiem. Na pewno miś będzie głównym bohaterem. Inspirację czerpać będziemy z literatury dziecięcej albo z piosenek dla dzieci zdradziła Anna Ziubińska. Patronat nad I Powiatowym Międzyprzedszkolnym Przeglądem Twórczości Plastycznej objął Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk. Paweł Mucha Relacja z wręczenia nagród w konkursie Mój przyjaciel Miś ukaże się w kolejnym numerze Celestynki. Dodamy tylko, że nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Przyznano również nagrody specjalne. I kategoria (3-latki): I miejsce: Radosław Teperek (Przedszkole nr 1 w Karczewie) II miejsce: Karolina Młodzianowska (Przedszkole Samorządowe w Celestynowie) III miejsce: Dominika Trzaskowska (Przedszkole nr 1 w Karczewie) II kategoria (4-latki): I miejsce: Jakub Gancarczyk (Przedszkole Samorządowe w Celestynowie) II miejsce: Katarzyna Gędzielewska (Przedszkole nr 1 w Karczewie) III miejsce: Michalina Siwik (Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie) III kategoria (5-latki) I miejsce: Julian Dyl (Gminne Przedszkole w Zakręcie) II miejsce: Iwona Pyrka (Przedszkole nr 17 w Otwocku) III miejsce: Julia Nalazek (Szkoła Podstawowa w Człekówce) L I S T O P A D

16 Relacja fot. P. Mucha fot. B. Przysowa Moja wymarzona ścieżka rowerowa 6 W Urzędzie Gminy Celestynów 18 listopada odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez gminę Celestynów oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Ścieżka rowerowa po Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka i gminie Celestynów Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich szkół podstawowych w gminie Celestynów. Nagrodzono prace w dwóch kategoriach Moja wymarzona ścieżka rowerowa po Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka adresowany do dzieci z klas I-III (polegający na wykonaniu dowolną techniką pracy formatu A3 prezentującej ścieżkę rowerową przez Chojnowski Park Krajobrazowy i uwzględniającej walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne) oraz Szlakiem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka adresowany do uczniów klas IV-VI (polegający na wykonaniu plakatu ekologicznego zachęcającego do odwiedzenia nowego szlaku rowerowego). Laureaci konkursu: klasy I-III: I Weronika Januszewska, SP w Kątach II Gabriel Jędykiewicz, SP w Celestynowie III Piotr Hada, SP w Ostrowie W skład jury weszli przedstawiciele gminy Celestynów oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Wybór zwycięzców był trudny. Prace wykonane przez dzieci prezentowały wysoki poziom artystyczny. Można było dostrzec w nich zainteresowanie tematami ochrony przyrody, sportu i sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych z gminy Celestynów oraz gminy Kołbiel zebrali się w budynku Urzędu Gminy Celestynów. Nagrody wręczyli m.in.: wójt gminy Stefan Traczyk, dyrektor Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Sylwester Chołast, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Celestynów Arkadiusz Szelling. Nie tylko dzieci zostały nagrodzone. Doceniono także nauczycieli, którzy swoją radą i zaangażowaniem wspierali młode talenty. Także szkoły otrzymały książki, które wzbogacą ich księgozbiory. Po uroczystym rozdaniu nagród dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia z pracownikami samorządowymi oraz Lasów Państwowych. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy Celestynów. Paweł Szol klasy IV-VI: I Tomasz Dąbrowski, SP w Ostrowie II Natalia Skolmowska, SP w Kątach III Aleksandra Baran, SP w Celestynowie m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

17 Pasowanie przedszkolaków Wszyscy są, witam was. Zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy taką piosenkę powitalną zaśpiewały dzieci na rozpoczęcie uroczystości pasowania na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie Relacja Uroczystość miała miejsce 25 października br. Na pasowanie przedszkolaków zaproszeni zostali rodzice dzieci oraz specjalni goście. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciel Linii Otwockiej Wiesław J. Muszyński, ks. Mirosław Wasiak z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie oraz kierownik Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów Danuta Czerwińska. Ceremonię pasowania poprzedził program artystyczny, w którym dzieci przedstawiły swoje umiejętności nabyte w przedszkolu. Maluchy zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce. Każdy z tych występów był żywo nagradzany przez rodziców, którzy nie ukrywali wzruszenia w czasie oglądania swoich pociech podczas zabaw. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci, czyli pasowanie. Aby zostać przedszkolakiem, trzeba było najpierw przejść mały test. Zadaniem dzieci było jak najszybsze wypicie szklanki soku marchewkowego oraz przejście przez ławeczkę. Po zaliczeniu testu dyrektor przedszkola Alicja Karczewska, kładąc na ramieniu dziecka zaczarowany ołówek, mianowała je na prawowitego przedszkolaka. Zaraz po uroczystym pasowaniu starsze dzieci wręczyły nowym przedszkolakom prezenty w postaci papierowych wachlarzyków i łódeczek. Oprócz tego młodzi celebryci otrzymali z rąk Danuty Czerwińskiej torbę słodkich upominków. Życzę samych radości zarówno wam, waszym rodzicom, jak i pracownikom przedszkola. Mam nadzieję, że przez wszystkie etapy w życiu będziecie przechodzić tak koncertowo jak dziś powiedziała. Dopełnieniem uroczystości było wspólne zaśpiewanie przez wszystkich uczestników piosenki Na pożegnanie wszyscy razem. Dzieci wspaniale się bawiły, chętnie chwaliły swoimi umiejętnościami. Rodzice nagrodzili ich wielkimi brawami, a one poczuły się prawdziwymi przedszkolakami. PB L I S T O P A D

18 Czas wolny U nas jest co robić Gmina Celestynów tutaj Twoje dziecko ma wybór to tytuł nowego filmu prezentującego różne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci z Celestynowa i okolic. W zielonym zakątku oferta zajęć pozalekcyjnych jest naprawdę bogata Gmina Celestynów ma się czym chwalić, zwłaszcza jeśli mówimy o poziomie edukacji i ofercie zajęć pozalekcyjnych. Te drugie zachęcić mogą nawet najbardziej wybrednego malucha. Mamy karate, taniec nowoczesny, klub małego artysty, zajęcia szachowe, zajęcia ruch integracja muzyka z elementami plastyki, taniec z różnych części świata, plastykę wymienia Hanna Pawłowska, dyrektor GOK-u. Jak dodaje, to zajęcia dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łącznie uczestniczy w nich około 250 osób wyjaśnia. Młodzież też ma co robić po lekcjach. Nie każda gmina może poszczycić się tak dużym zaangażowaniem w rozwój młodego pokolenia. Pokażmy to w filmie Stąd pomysł na zrealizowanie krótkiego filmu. Cel jest bardzo prosty mówi Paweł Mucha zajmujący się promocją w gminie. Tą bogatą ofertą chcemy zainteresować przyszłych mieszkańców zielonego zakątka koło Warszawy. Gmina ciągle się rozwija. Bardzo się cieszę, że w Celestynowie i okolicach osiedlają się młode małżeństwa, ale to jednocześnie stawia przed nami pewne wyzwania, którym staramy się sprostać mówi wójt Stefan Traczyk. Dlatego, jak wyjaśnia szefowa GOK-u, oferta jest dostosowana do potrzeb środowiska. Dzieci na zajęcia przyprowadzają w większości ludzie młodzi, którzy widzą potrzebę rozwoju zdolności i umiejętności swoich pociech wyjaśniła Pawłowska. W trosce o rozwój Biorąc pod uwagę liczbę dzieci korzystających z zajęć, uważam, że spełniają one swoją funkcję mówi Pawłowska. Różnorodna oferta ma nie tylko zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w nich, lecz także poszerzać horyzonty młodych. Myślę, że aby być konkurencyjnym w dzisiejszych czasach, najpierw w szkole, a później czy to w pracy, czy na studiach, trzeba dbać o wszechstronny rozwój naszych pociech już od dziecka powiedział wójt. Wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z oferty zajęć pozalekcyjnych, zachęcamy do spróbowania. Większość z nich odbywa się przy GOK-u. Zapraszamy! Krótki film można obejrzeć na stronie w dziale Gmina Celestynów (po prawej stronie), w zakładce Film promocyjny, lub na po wpisaniu hasła: Celestynów. Zielony zakątek koło Warszawy. pav 8 Kadr z filmu Gmina Celestynów tutaj Twoje dziecko ma wybór m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

19 Czas wolny Lata 20., lata 30. Motywem przewodnim październikowego spotkania Klubu Dojrzałego Człowieka były lata 20. i 30. Zebrani bawili się przy przebojach z tamtych lat Spotkanie emerytów, rencistów, seniorów i sympatyków gminy Celestynów odbyło się późnym popołudniem 23 października br. w sali Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Jak informuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie Hanna Pawłowska, która wraz z sołtysem i radą sołecką zorganizowała spotkanie, wieczór całkowicie poświęcony został przebojom z pierwszej połowy XX wieku. Tego dnia z terenu całej gminy do Starej Wsi przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych oraz pomysłodawczyni klubu Olga Wileńska. Gości zabawiali swoim występem wokalnym artyści z Agencji Artystycznej Muza w Białymstoku. Przez dwie godziny bawiono się przy piosenkach wykonywanych kiedyś przez Eugeniusza Bodę, polskiego aktora filmowego, rewiowego i teatralnego, a także tancerza i piosenkarza pochodzenia szwajcarskiego, Hannę Ordonównę i Tolę Mankiewiczównę. Nie zabrakło takich tytułów, jak: Lata 20., lata 30., Już taki jestem zimny drań, Odrobinę szczęścia w miłości czy Miłość ci wszystko wybaczy. Słowa piosenki: Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż, śpiewano zaś wspólnie. Goście nie mogli się oprzeć przedwojennym utworom. Rytmiczność i łatwe teksty popularnych kiedyś utworów porwały wszystkich do wspólnej zabawy. Zachęcali zresztą do tego zaproszeni artyści, wychodząc przed publiczność w kostiumach charakterystycznych dla tamtych lat. Na zakończenie zaśpiewano jeszcze kilka utworów biesiadnych. Na gości czekał również słodki poczęstunek, który sfinansowało sołectwo. CCI L I S T O P A D

20 Wywiad Nasze plany i nadzieje 0 Już trzy miesiące minęły od kiedy w parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Celestynowie kapłańską posługę sprawują dwaj nowi księża. Mowa o proboszczu Mirosławie Wasiaku i wikariuszu Tomaszu Jarzębskim. Postanowiłem z nimi porozmawiać Jak się pracuje księżom w Celestynowie? Ks. Mirosław Wasiak: Nie robimy rewolucji, kontynuujemy pracę naszych poprzedników. Można powiedzieć, że jesteśmy kolejną cegłą w budowaniu domu. Na jakim etapie jest budowa tego domu? Ks. Mirosław Wasiak: Parafia Celestynów nie jest parafią, gdzie trzeba budować od podstaw. Ludzie są związani z Kościołem. Nieraz wystarczy hasło, słowo, a parafianie już wiedzą o co chodzi, podchwytują to. Ks. Tomasz Jarzębski: Nie jest to parafia, gdzie byłyby zaniedbania. Naszym zadaniem jest kontynuowanie pracy poprzedników. Charyzmatem naszych parafian jest pragnienie korzystania z sakramentu miłosierdzia i Eucharystii. Tego nie możemy zaniedbać. Gdzie wcześniej księża pełnili posługę kapłańską zanim dotarli do Celestynowa? Ks. M.W.: Miałem roczny epizod w parafii św. Jadwigi w Warszawie na Żeraniu, a wcześniej 8 lat w Otwocku Mlądzu. Ks. T.J.: Posługiwałem 6 lat w Chotomowie k. Legionowa w parafii pod takim samym wezwaniem, jak w Celestynowie. Jakie priorytety widzą księża w rozwoju parafii Celestynów? Ks. M.W.: Najpierw sprawa rozwoju duchowego Kościoła, a później sprawy gospodarcze. Rzeczy gospodarcze uważamy za ostatni punkt programu. Całe nasze siły chcielibyśmy poświęcić na rozwój duchowy parafii. Ks. T.J. Za najważniejsze uważamy rozwój duchowy dzieci i młodzieży, bo to w nich trzeba pokładać nadzieję. Ks. T.J.: Mieliśmy pielgrzymkę do Loretto dla dzieci, które uczestniczyły w różańcu. Jestem zwolennikiem pielgrzymek jako formy duszpasterskiej. Ks. M.W.: Wprowadzone są nabożeństwa czwartkowe jako pamiątka Eucharystii. Otóż, po mszy modlimy się jedną częścią różańca, następuje czas na spowiedź i osobistą adorację Najświętszego Sakramentu, około kolejna część różańca, a na koniec Apel Jasnogórski. Obecnie trwają rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym, młodzież Oazowa prowadzi grupy dzielenia z kandydatami do bierzmowania. Od nowego roku zamierzamy wprowadzić m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

21 Wywiad nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca realizując II tajemnicę fatimską. Ks. T.J.: Powstała już dziecięca schola, którą prowadzi organista pan Sławomir Wąsowski i Łukasz Ocypa animator z grupy Oazy. To bardzo ubogaca Mszę Św. Jak się księżom podoba Celestynów? Ks. M.W.: Mmm Po czasie spędzonym w Warszawie bardzo! Przede wszystkim ludzie są niesamowici. Otwarci, pomocni, wierni Kościołowi. Ks. T.J.: zauważam tu bardzo mocną i silną więź z Kościołem. Również wielu księży pochodzi z Celestynowa. To ważne. Jeżdżą księża na rowerach? Ks. M.W.: O tak! Jeżdżę dużo Należałem do grypy Peregrinus w Mlądzu byliśmy na rowerach w Częstochowie, Loreto. A po celestynowskich lasach? Ks. M.W.: Jak dotąd, miałem wycieczkę do Ostrowa. Taki emerytalny spacerek Ja jeszcze nie wyciągnąłem roweru dodaje ks. Tomasz. Ale mówi, że również jeździ i wcześniej czy później ruszy dwukołowcem w przejażdżkę. Czy są jakieś sfery, w których współpraca z gminą jest szczególnie ważna dla parafii? Ks. M.W.: Uważam, że bez współpracy z gminą nie można myśleć o pozytywnych owocach w pracy duszpasterskiej i gospodarczej. Takie sprawy jak oświetlenie kościoła, parking przy cmentarzu, toalety przy cmentarzu i kościele, pomoc biedniejszym dzieciom w wyjazdach wakacyjnych. To kilka z wielu spraw, które powinny być wspólnie realizowane. Ważne wydarzenia historyczne na terenie naszej gminy, powinny być wspólnie obchodzone. Ks. T.J.: Parafia należy do społeczności lokalnej. Tego nie da się ominąć, to naturalne. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże w pracy. rozmawiał Paweł Mucha Lepiej na ulicy Prusa Ponad dwa tygodnie trwały roboty budowlane związane z renowacją ulicy Prusa w miejscowości Glina. Był to dopiero pierwszy z trzech planowanych etapów prac Remont rozpoczął się trzynastego i trwał do dwudziestego dziewiątego listopada bieżącego roku. Podczas tego okresu firma Tomiraf z Gliny, która była wykonawcą zlecenia wykonała roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wstawiła krawężniki. Drugi etap planowany jest na trzydziestego listopada br. i obejmie takie prace jak: wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy drogi, wykonie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, a na końcu ma powstać oznakowanie poziome oraz pionowe. Ostatnia faza robót budowlanych ma zakończyć się przed lutym roku następnego. Łączny koszt prac poprawiających stan drogi gminnej wyniesie około 180 tys zł. CCI L I S T O P A D

22 Sport Rozgrywki CLSP na półmetku 2 Jesienna runda celestynowskich szóstek zbliża się ku końcowi. Do zakończenia rozgrywek pozostała już tylko jedna kolejka Do tej pory jedyną niepokonaną drużyną jest FC Diablos, która z dziesięciu spotkań nie przegrała ani jednego, remisując tylko raz. Zespół prowadzony przez Piotra Bąka zgromadził na koncie dwadzieścia osiem punktów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Bilans bramkowy jest równie imponujący. To 90 strzelonych goli w dziesięciu meczach. Mimo tych dodatnich statystyk wielu kibiców, a także piłkarzy uważa, że gra zespołu prezentuje się nieco poniżej oczekiwań. Jesienią skład się krystalizował, więc w grze były jeszcze pewne mankamenty ocenia piłkarz FC Diablos Jarek Jaroń. Bardzo ważnym meczem dla lidera będzie pojedynek z czwartym zespołem w tabeli Królewscy. Jeżeli diabły wygrają ten mecz, zostaną mistrzem jesieni. Jakikolwiek inny wynik może zepsuć im nastroje, a to dlatego, że po piętach depcze im bardzo silny Green Team CLS, który z trzypunktową stratą znajduje się na drugim miejscu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jesteśmy silnie zmotywowani i na pewno wygramy ten mecz zapewnia skrzydłowy diabłów Daniel Osica. FC Diablos stracili punkty tylko w jednym meczu właśnie ze świetnie grającym zespołem Green Team CLS. To był chyba nasz najtrudniejszy mecz, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że był to też pierwszy pojedynek w tych rozgrywkach. Brakowało nam jeszcze zgrania zaznacza Jaroń. To samo można powiedzieć o zielonej drużynie, która pierwsze dwa mecze zawaliła. Widać było, że piłkarze nie rozumieli się na boisku tak dobrze jak teraz. Później było już tylko lepiej. Seria dziesięciu zwycięstw z rzędu pozwoliła na zajęcie drugiego miejsca i zarazem umocnienie się na nim. Zawodnicy po drodze zdobyli ogromną liczbę bramek. Widać było, że z meczu na mecz drużyna Maćka Starosza rozkręca się. Do tej pory zapisali na swoim koncie 105 goli, co daje średnią bramek na mecz 10,5! Są najskuteczniejszą drużyną w rozgrywkach. Trzeba wspomnieć, że w dziewiątej kolejce w meczu z Nankatsu strzelili aż 19 bramek, pobijając dotychczasowy rekord 16 trafień. Tak świetne wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie kapitalna gra Damiana Jakubowskiego. Ten młody piłkarz dotychczas zgromadził na swoim koncie aż 45 goli i tym samym zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ligi. Ostatni mecz w rundzie jesiennej rozegrają z Ekopakiem i raczej nikt nie myśli o innym wyniku niż zwycięstwo. Tuż pod wyżej wymienionymi drużynami na trzecim miejscu w tabeli plasuje się drużyna Królewskich. Zespół z Kołbieli dotychczas m i e s i ę c z n i k s a m o r z ą d o w y C E L E S T Y N K A

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

W lutym w bibliotece szkolnej.

W lutym w bibliotece szkolnej. W lutym w bibliotece szkolnej. - Pamiętamy o Fryderyku Chopinie. Chopin do dziś uważany jest za największego kompozytora polskiego, ale rola jego muzyki zdecydowanie wykracza poza samą muzykę. Patriotyczną

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Październik - Opowieści z leśnej polany - przedstawienie muzyczne - Fabryka krówek - do Milanówka grupa IV i V - uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka grupa I - wycieczka na pocztę

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA...

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... KONKURS PATRIOTYCZNY JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE POD HONOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

REGULAMIN KONKURSU. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. z terenu gminy Konstancin-Jeziorna REGULAMIN KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Konstancin-Jeziorna ŚPIEWAJMY TRADYCYJNE POLSKIE PIOSENKI WOJSKOWE I HARCERSKIE Ogłoszonego w ramach realizacji zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,Żył na ziemi dobry święty, nocą roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko. W IMIENIU CHORYCH, SAMOTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie Ekoplacówka Zielony Zakątek III Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI I ZAKRĘTKI Świetlica szkolna zachęca uczniów szkoły do zbiórki baterii oraz

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE Dzień 11 listopada to dla kaŝdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŝdego roku obchodzimy rocznicę odzyskanie wolności przez Naród Polski.

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Barbara Bruzda Przedszkole Samorządowe Stryszów EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Każdy rok pracy w przedszkolu ma swoją myśl przewodnią i związane z nią do osiągnięcia cele. Ten rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Jak być szczęśliwym w rodzinie?

Jak być szczęśliwym w rodzinie? O G Ó L N O Ł Ó D Z K I K O N K U R S d l a u c z n i ó w s z k ó ł p o d s t a w o w y c h i g i m n a z j ó w Jak być szczęśliwym w rodzinie? Motto: Cywilizacja miłości rodzi się w rodzinie, św. Jan

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu, organizatorzy przychylając się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby: - W kategorii FILM, wykonany obraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu Henryk Sienkiewicz Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II 1 2 Wiele parafii w swoich Kościołach przygotowuje kaplice ku czci Św. Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za pontyfikat i kanonizację największego z rodaków. Coraz częściej buduję się Kościoły pod wezwaniem

Bardziej szczegółowo

"Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu

Pierwszaki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu "Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu Nasza klasa I SP została wylosowana do realizacji Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", który rozpoczął

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pt. Wodny Świat Wałbrzycha kierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

21 kwietnia (wtorek)

21 kwietnia (wtorek) W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi ruszyła akcja Tydzień dla Ziemi organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Tegoroczna akcja opierała

Bardziej szczegółowo

Wspólne zdjęcie mieszkańców Choroszczy

Wspólne zdjęcie mieszkańców Choroszczy 12:15 13:30 13:45 14:30 14:45 20 CZERWCA NIEDZIELA Błonia Jana Pawła II Odpust św. Jana Godzina Wydarzenie Organizatorzy Uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym Rozpoczęcie XXIX Dni Występ dzieci z Przedszkola

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania:

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania: www.ekolebork.pl Edukacja ekologiczna w lęborskich placówkach oświatowych cz. 2 W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI ZAJĘLIŚMY 12 MIEJSCE NA 60 DRUŻYN POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ OTO MAŁY SKRÓT PODJĘTYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ ;) ORAZ NASZEGO RAPORTU 1.

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich reprezentantów. Samorząd Uczniowski jest najwyższym organem

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!!

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!! Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!! 10. marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie odbył się finał konkursu wiedzy ekologicznej. Organizatorem konkursu była,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej REGULAMIN V LEŚNEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ FOREST ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Patronat Olimpiady NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW 2. Cele Celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa Dzieci w przedszkolu bardzo chętnie chłoną nową wiedzę, szczególnie jeśli jest dostarczana w różnorodny sposób, trzeba pamiętać jednak o tym, iż wiedzę dzieciom należy przykazywać zaczynając od tego co

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 754/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2016 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PATRONAT HONOROWY KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY PATRONAT MEDIALNY Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2003 r. Umowa dotacji Nr 42/EE/D/2003 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ KONKURS ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 96. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ XI EDYCJI UROCZYTSOŚCI DNI NIEPODLEGŁEJ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Opracowanie: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b 18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole. Hasło tegorocznych obchodów to Dobra energia dla wszystkich. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Chcę być EKO w domu i poza nim

Chcę być EKO w domu i poza nim Chcę być EKO w domu i poza nim SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁEBNIE UL. SZKOLNA 1 84-217 SZEMUD DYREKTOR ŁUKASZ KWIDZIŃSKI KOORDYNATOR MONIKA HRYCYK W roku szkolnym 2014/2015 nasza placówka wzięła

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo