Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w: 1088 Węgry, Budapeszt, Rákóczi út 1-3.), (dalej jako Organizator lub Administrator ). Konkurs jest organizowany przy współudziale Leo Burnett Budapest Kft, z siedzibą w: 1036 Węgry, Budapeszt, Bécsi út 49, (dalej Producent ), 2. Udział w Konkursie i przyznanie nagrody jest ściśle ograniczone do osób fizycznych, obywatelstwa polskiego, konsumentów w rozumieniu art kodeksu cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Uczestnik ) będących w posiadaniu ważnego dokumentu podróży (paszport lub dowód osobisty) (dalej dowód tożsamości ), które zawarły lub planują zawrzeć związek małżeński w 2015 roku i odbyć podróż poślubną w 2015 roku i które zarejestrowały się podczas okresu zapisów do Konkursu wg procedury opisanej w dalszej części regulaminu i które nie zostały wyłączone z udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Producenta oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem lub Producentem Konkursu, a także członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa. 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami tytułu Ochrona danych osobowych niniejszego Regulaminu. 5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.) 2 Rejestracja oraz okres trwania Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicząca w nim para powinna stworzyć amatorski film video swoim związku, poznaniu, zaręczynach lub ślubie, a następnie: 1.1 Opublikować film na własnym kanale YouTube w terminie do włącznie 1.2 Oznaczyć film Flying Blue #LoveMiles: + imiona uczestników (np.: Flying Blue #LoveMiles: Ania&Marek) 1.3 Użyć hash tag #lovemiles 1.4 Film swoją formą, pomysłem i grą Uczestników ma na celu przekonanie Jury do wyboru tego filmu na zwycięzcę konkursu. 1.5 W filmie konkursowym Uczestnicy mogą wykorzystać fragment(y) gotowych filmów np. ze ślubu, zaręczyn, dowolnej podróży itp. 1.6 Organizator nie zwraca żadnych kosztów ewentualnie powstałych przy realizacji filmu ani publikacji filmu na YouTube. 2. Okres rejestracji do Konkursu będzie trwał od godziny w dniu roku do godziny w dniu roku czasu polskiego. 3. Faza wyłonienia zwycięzcy Konkursu, rozpoczyna się w dniu roku o godzinie i kończy w dniu o godzinie czasu polskiego. 4. Faza współpracy ze Zwycięzcą ( zwycięska para ) w celu realizacji zobowiązań konkursowych i nagrody odbywa się w terminie: Opis Konkursu 1. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem ). 2. Odwiedzanie strony rejestracyjnej w Internecie wskazanej w par 2, pkt 1.1 może oznaczać ruch danych, których koszty muszą być pokryte przez Uczestnika. Wysokość tych kosztów może zależeć od cen stosowanych przez dostawcę usług internetowych Uczestników, w szczególności używanego pakietu usług. 3. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię (obu osób z pary) 4. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest przygotować amatorski film video według opisu wskazanego w par. 2 (dalej Praca lub Wideo ), w formacie, wadze i długości dopuszczalnej przez YouTube. 5. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu kilka swoich różnych Prac. 6. Po ogłoszeniu wyników konkursu, zwycięska para jest zobowiązana do współpracy z Organizatorem na zasadach opisanych w dalszych punktach niniejszego regulaminu.

2 4 Opis Nagrody 1. UDZIAŁ W PROFESJONALNYM FILMIE Po wyłonieniu Zwycięzcy, Organizator zorganizuje profesjonalną produkcję krótkiego filmu z udziałem zwycięskiej pary. Scenariusz filmu zostanie zapewniony przez Organizatora. W celu realizacji filmu zwycięska para zobowiązuje się do wzięcia udziału w całodniowym nagraniu w terminie pomiędzy a lub w innym terminie wspólnie ustalonym pomiędzy Zwycięską Parą, a Organizatorem. Zwycięska para zobowiązuje się do stawienia się w ustalonym wcześniej miejscu i czasie i na własny koszt. Stan i wygląd zwycięskiej pary ma umożliwiać realizację filmu. Organizator zastrzega, że nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem zwycięskiej pary na plan zdjęciowy, ani z osobistymi wcześniejszymi przygotowaniami do zdjęć. Przygotowania zwycięskiej pary na planie zdjęciowym takie jak: fryzjer, makijaż będą zorganizowane i opłacone przez Organizatora i współpracujące z nim firmy partnerskie. Organizator oświadcza, że nie wypłaca wynagrodzenia zwycięskiej parze za udział w filmie, ani za późniejsze wykorzystanie filmu z udziałem zwycięskiej pary. 2. EMISJA FILMU I GROMADZENIE MIL Organizator zamieści profesjonalny film z udziałem zwycięskiej pary na oficjalnym kanale Flying Blue na YouTube https://www.youtube.com/user/flyingblueofficial. Zadaniem zwycięskiej pary będzie promowanie tego filmu wśród znajomych, tak aby uzyskał możliwie największą liczbę pełnych wyświetleń filmu na YouTube w terminie od godziny 00: do godziny Organizator i Producent będą w tym celu wspierać promocję filmu poprzez kampanię reklamową. Podczas obliczania wyniku, Organizator będzie brał pod uwagę tylko wyświetlenia filmu zrealizowane na oficjalnym kanale Flying Blue na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/flyingblueofficial. 3. PRZYZNANIE NAGRODY Za każde pełne wyświetlenie filmu zwycięska para otrzyma 1 milę w programie Flying Blue na uprzednio założone konto w programie. Zgromadzone w ten sposób mile zostaną następnie wymienione przez zwycięską parę na dowolnie wybraną podróż lotniczą lub/i inną nagrodę dostępną w ramach programu Flying Blue i według jego punktacji. Mile muszą zostać wydane do 31 grudnia Poprzez udział w niniejszym konkursie Zwycięska Para może otrzymać maksymalnie mil (słownie: jeden milion mil). 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAGRODY Flying Blue jest ogólnie dostępnym programem lojalnościowym Air France KLM, w którym uczestnictwo jest bezpłatne. Mile są punktami lojalnościowymi i mogą być wymienione przez Zwycięską Parę między innymi na następujące usługi: bilety lotnicze na przeloty linii lotniczych aliansu Sky Team do miast określonych w programie Flying Blue, podwyższenie klasy przelotu, wstęp do saloników biznesowych na lotniskach, dodatkowe posiłki tematyczne podczas lotów, prawo do przewozu dodatkowego bagażu, wynajem hotelu lub samochodu, produkty ze sklepu Flying Blue Store. Wymiana mil na te usługi odbywa się zgodnie z zasadami programu Flying Blue opisanymi na stronie: https://www.flyingblue.com/spend-miles.html. Zwycięska Para decyduje o rodzaju nagrody, na którą wymieni mile za pomocą cenników dostępnych na a następnie zamówi wybraną nagrodę z pomocą Organizatora. Rodzaj możliwej nagrody, a między innymi typ biletu, destynacja, klasa przelotu, liczba odcinków jest uzależniona od liczby mil zgromadzonej przez zwycięską parę, jednak całkowita wartość nagrody nie może przekraczać salda zgromadzonych mil w konkursie. Istnieje możliwość, aby zwycięska para połączyła mile zgromadzone w konkursie wraz z osobistymi milami zgromadzonymi wcześniej na kontach Flying Blue, o ile to miało miejsce. Można też dokupić brakujące mile wg. zasad i cennika Flying Blue. Nie ma natomiast możliwości połączenia mil z inną formą płatności w celu zamówienia nagrody np. biletu. Organizator nie ponosi kosztu, ani nie organizuje innych dodatkowych świadczeń związanych z nagrodą, za które Zwycięska Para nie płaci milami (np. mini bar czy kolacja w hotelu, itp.) 5. Obrazy i filmy ilustrujące nagrody i wykorzystane w kampanii promującej konkurs stanowią tylko przykłady. 6. ZOBOWIĄZANIA ZWYCIĘZCÓW ZWIĄZANE Z NAGRODĄ Akceptując niniejszy regulamin, zwycięska para zobowiązuje się, że: 6.1 zamówi nagrodę (w postaci przelotu lub usług związanych z podróżą) za zgromadzone mile i odbędzie swoją podróż do 31 grudnia 2015; 6.2 nie będzie rościła sobie prawa do jakiejkolwiek rekompensaty za przygotowanie, udział i późniejsze emisje filmu oraz działania temu towarzyszące; 6.3 nie będzie zgłaszała roszczeń w związku z naruszeniem swojej prywatności czy wykorzystaniem wizerunku użytego w przygotowanych przez siebie Pracach (wideo) w ramach niniejszego konkursu.

3 6.4 weźmie udział 1-dniowym nagraniu filmu w miejscu i czasie ustalonym z Organizatorem; 6.5 zaakceptuje formę i scenariusz filmu zaproponowany przez Organizatora, bez możliwości zmian; 6.6 nie będzie rościła sobie praw do wyprodukowanego filmu, który staje się własnością Organizatora; 6.7 weźmie udział w szkoleniu GoPro na koszt Organizatora i w terminie ustalonym wspólnie z Organizatorem; 6.8 nakręci dodatkowy materiał filmowy i zdjęciowy podczas swojej podróży, z użyciem sprzętu dostarczonego przez Organizatora (kamera GoPro, wysięgnik selfie stick i karta pamięci), na podstawie instrukcji dostarczonych przez Organizatora. Materiał filmowo-zdjęciowy o którym mowa, będzie miał na celu zaprezentowanie usług oferowanych członkom Flying Blue w czasie podróży; 6.9 przekaże wspomniany w powyższym punkcie materiał Organizatorowi wraz prawami do nieograniczonego wykorzystywania w celach marketingowych dołoży wszelkich starań, aby materiał filmowo-zdjęciowy z podróży był różnorodny, ciekawy, zawierał sceny w różnych miejscach i o różnych porach dnia i dobrze prezentował usługi oferowane członkom Flying Blue 6.11 akceptuje, że Organizator oraz Producent są uprawnieni do wykorzystania konkursu LoveMiles jako case study i użycia konkursu w swoich materiałach referencyjnych akceptuje, że wszystkie zapisy dokonane za pomocą kamery GoPro podczas podróży zwycięskiej pary (obraz, film, dźwięk) są własnością Organizatora, a zwycięska para ma prawo do odtwarzania, promocji i publikacji tych materiałów tylko za zgodą Organizatora będzie przestrzegać zapisów zawartych w par. 6, pkt 4 i 5 podczas realizacji ujęć za pomocą kamery GoPro w trakcie swojej podróży przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do nagrody w przypadku niedotrzymania terminu realizacji nagrody do 31 grudnia poprzez podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszystkich swoich prac video zrealizowanych na potrzeby niniejszego konkursu na jego Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z zapisami w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 7. Całkowita wartość nagrody przyznanej wspólnie Zwycięskiej Parze jest uzależniona od liczby uzyskanych mil (1), przy czym wartość jednej mili wynosi euro oraz od wysokości opłat lotniskowych (2) należnych w zależności od rodzaju wybranej nagrody, na którą zwycięzca wymienia mile. Dodatkowo w skład nagrody wchodzą dwie bezpłatne członkowskie karty Flying Blue na poziomie złotym oraz sprzęt w postaci kamery GoPro, wysięgnika (tzw. selfie stick) oraz karty pamięci, a łącznej wartości 850 zł. Poza Nagrodą zwycięskiemu Uczestnikowi zostanie przyznana premia pieniężna w wysokości 10% wartości całkowitej wartości nagrody, która zostanie obliczona nie później niż na pokrycie za Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Premia dodatkowa nie podlega wypłacie w gotówce lub zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Premia dodatkowa podlegać będzie wpłacie bezpośrednio na rachunki właściwych urzędów skarbowych Zwycięskiej Pary. 8. Nagroda nie może być przeniesiona na inną osobę, ani nie może być spieniężona. 9. Nagroda obejmuje: 9.1 Całkowitą sumę mil uzyskanych w konkursie (1 wyświetlenie filmu=1 mila), 9.2 sprzęt w postaci kamery GoPro, wysięgnika (tzw. selfie stick oraz karty pamięci, bezpłatne członkowskie karty Flying Blue na poziomie złotym, 9.4 Podatki i opłaty lotniskowe niezbędne do opłacenia w momencie wymiany mil na bilety lotnicze wybrane przez zwycięzcę. Wysokość podatków i opłat lotniskowych jest uzależniona od wybranego kierunku podróży. 10. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami nagrody wspomnianej w par. 4 pkt 9 oraz premią pieniężną na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy, określoną w par. 4, pkt Udział Uczestnika w konkursie i możliwe koszty z tym związane (jak dojazdy na plan zdjęciowy) są całkowicie dobrowolne. 5 Przyznanie Nagród 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie dokonywane w jednym etapie. 2. Jury Konkursu powołane przez Organizatora i składające się z przedstawicieli Organizatora i osób przez niego powołanych, wybierze 1 najlepszą Pracę wśród uczestniczących w Konkursie. Jury będzie oceniać Prace w pierwszej kolejności pod względem ich wartości estetycznej, zgodności z tematem i pomysłowości. 3. Jury obejrzy wszystkie zgłoszone do konkursu Prace. 4. Zwycięzcą Konkursu (dalej Zwycięzca ) zostanie Uczestnik, który w ocenie Jury przygotował najciekawszą Pracę. 5. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika w terminie do godziny w dniu o wytypowaniu Uczestnika na Zwycięzcę. Informacja o zwycięstwie zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem kanału YouTube.

4 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu wraz z Wideo oraz podaniem imion Uczestników również na portalu społecznościowym Facebook KLM Polska i Air France Polska 7. W ciągu 48 godzin od poinformowania Zwycięzcy za pośrednictwem kanału YouTube Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem w wiadomości zwrotnej, a następnie złożyć oświadczenie (dalej Oświadczenie ) o poniższej treści: Ja, niżej podpisany., niniejszym zgłaszam roszczenie do Nagrody wygranej w Konkursie LoveMiles (dalej jako Konkurs ) organizowanym przez KLM (dalej jako Organizator) Jednocześnie potwierdzam, że moje dane osobowe są następujące: imię nazwisko: [ ] adres zamieszkania[ ];numer telefonu [ ]; data urodzenia: [ ] ;adres [ ];numer karty lojalnościowej: ; Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia PIT [ ]; PESEL: [ ]. Proszę o przesłanie nagrody na [adres ]: Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do mojej Pracy nagrodzonej w konkursie LoveMiles oraz innych Prac wykonanych w ramach konkursu LoveMiles na jej Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj: 1) utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 3) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono; 5) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 6) rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 7) wprowadzania zmian do utworu. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykonywanie praw zależnych do praw autorskich do Prac przez Organizatora w tym w szczególności dokonywania opracowań oraz komercyjnego wykorzystania opracowań Prac. Oświadczam, że: - Prace, które zgłosiłem i zrealizowałem w Konkursie są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora; - Jestem autorem Prac, które zgłosiłem w Konkursie dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Niniejszym wyrażam zgodę na bycie filmowanym w kolejnych etapach Konkursu i wyrażam zgodę na to, że Organizator i jego firma macierzysta oraz Producent i spółki partnerskie nieodpłatnie, mogą - jako część ich działalności związanej z Konkursem - publikować materiał filmowy z moim udziałem poprzez masowe kanały medialne, własne kanały komunikacyjne i witrynę lub stronę na Facebook. Podpis [ ] Data [ ] Miejscowość [ ] Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Konkursu przez jego Organizatora, który jest także Administratorem tych danych osobowych oraz w celu pokrycia za mnie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) przez Organizatora oraz wyrażam zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych spółce AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. Podpis [ ]. Data [ ] Miejscowość [ ] Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 stanowi konstytutywną część niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Zwycięzcy w ciągu 48 godzin, Organizator przenosi prawo do nagrody na kolejnego uczestnika konkursu, którego praca została wybrana przez jury jako druga w kolejności. W takiej sytuacji, informacja o przyznaniu nagrody zostanie wysłana do drugiego w kolejności uczestnika konkursu, który jest zobowiązany do odpowiedzi zwrotnej w ciągu 48 godzin, a uczestnik konkursu wybrany na Zwycięzcę jako pierwszy traci prawo do nagrody. 9. W przypadku sporów dotyczących przyznania nagrody, głos rozstrzygający należy do Organizatora konkursu, a jego decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

5 10. Przez złożenie Oświadczenia rozumie się w szczególności nadanie Oświadczenia listem poleconym w firmie świadczącej usługi pocztowe w terminie wskazanym. 11. Aby przyśpieszyć procedurę przekazania Nagrody Uczestnik może wysłać skan Oświadczenia na adres e- mail 12. Obaj Uczestnicy ze Zwycięskiej Pary muszą wypełnić osobne oświadczenia. 13. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi poprzez przekazanie informacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 15. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, wymianie na ekwiwalent pieniężny lub towarowy, ani nie może zostać przeniesiona na inną osobę. 6 Zobowiązania i oświadczenia Uczestnika/ Możliwość wykluczenia lub rezygnacji Uczestnika z konkursu 1. Rejestrując Pracę w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu pełne, niczym nieograniczone osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do niej. 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących jej praw przez Uczestnika, w szczególności jej majątkowych lub osobistych praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. 3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie. 4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Prac i jest zobowiązany do przedstawienia wyłącznie tych Prac, które spełniają następujące warunki: 4.1 Prace nie mogą zniesławiać lub obrażać firmy pod jaką działa Organizator, ani usług oferowanych przez podmioty występujące pod marką Organizatora, 4.2 Prace muszą pokazywać parę uczestniczącą w konkursie (Uczestników) w sposób wyraźnie widoczny, 4.3 Osoby przedstawione w Pracach muszą być ubrane starannie i nosić odzież, która nie narusza publicznych norm ubierania się, 4.4 Sceny przedstawione w Pracach muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie mogą naruszać powszechnie uznanych norm moralnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszać dóbr osobistych osób trzecich. 5. W treści Prac zabronione jest: 5.1 Używanie nazw marek, logo lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej bez zgody podmiotu uprawnionego. 5.2 Reklamowanie produktów lub usług komercyjnych w tym produktów lub usług komercyjnych własnych. 5.3 Zamieszczanie treści pornograficznych lub o podłożu seksualnym. 5.4 Zawieranie treści odwołujących się do nienawiści w jakiejkolwiek formie (w tym rasizmu, seksizmu itd.). 5.5 Używanie wszelkich treści, które są agresywne, obraźliwe, szokujące, niestosowne, nieprzyzwoite. 5.6 Pokazywanie obrazów oszczerczych, fałszywych, jak również przedstawianie treści zniesławiających, które mogą negatywnie wpłynąć na reputację i wartość firmy, pod jaką działa Organizator, oraz podmiotów występujących pod marką Organizatora lub zaszkodzić ww. firmie oraz podmiotom. 5.7 Dokonywanie porównań z innymi liniami lotniczymi i/lub programami lojalnościowymi i/lub ich reklamowanie lub zniesławianie. 6. Organizator lub Producent może, dopóki Nagroda nie jest przyznana, wykluczyć z Konkursu Uczestnika, jeżeli: 6.1 rejestracja jest niekompletna; 6.2 wideo jest niezgodne z zadanym tematem, określonym w par wideo nie spełnia parametrów określonych w par.3, pkt podane w trakcie rejestracji dane osobowe są nieprawdziwe lub niedokładne; 6.5 zostanie uprawdopodobnione, że Uczestnik nie posiada pełnych, niczym nieograniczonych osobistych oraz majątkowych praw autorskich do zgłoszonego Wideo; 6.6 w innych przypadkach naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku, jeżeli Wideo nie spełnia warunków wskazanej powyżej Specyfikacji.

6 7. Organizator może, po przyznaniu Nagrody, anulować przyznanie Nagrody dotychczasowemu Zwycięzcy i wyznaczyć na Zwycięzcę tego Uczestnika, który był drugi najlepszy w wyborze jury, jeżeli: 7.1 Zwycięzca nie wypełni swoich obowiązków opisanych powyżej związanych z przesłaniem Oświadczenia we wskazanym terminie, 7.2 W procesie weryfikacji danych Zwycięzcy oraz zgłoszonych przez niego Prac okaże się, że Zwycięzca przekazał nieprawdziwe dane lub zgłoszone przez niego Prace naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub Zwycięzca w inny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 8. Zwycięzca może zrezygnować z Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 9. W przypadku, jeżeli zwycięzca zrezygnuje z Nagrody, to prawo do Nagrody uzyska Uczestnik, który był drugi najlepszy w wyborze Jury. W takim przypadku zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Zwycięzcy stosuje się odpowiednio, zaś termin złożenia Oświadczenia liczony jest od dnia wysłania informacji o wygranej przez Organizatora do nowego Zwycięzcy o wygranej za pośrednictwem kanału YouTube. 10. W przypadku anulowania Nagrody Zwycięzcy, Organizator poinformuje o tym tego Uczestnika przesyłając stosowną informację za pośrednictwem kanału YouTube. 11. Uczestnicy Konkursu w momencie rejestracji udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do nadesłanej Pracy bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych obejmującą następujące pola eksploatacji: 11.1 utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 11.2 wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 11.3 wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 11.4 obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono; 11.5 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 11.6 rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 11.7 wprowadzania zmian do utworu. 12. Uczestnicy Konkursu w momencie rejestracji wyrażają zgodę na ingerencję w nadesłane Prace, w tym w szczególności ich tłumaczenie, przeróbkę, adaptację przez Organizatora oraz na komercyjne wykorzystanie prac oraz ich opracowań. 7 Ochrona Danych Osobowych Uczestników 1. Organizator nie gromadzi, ani nie przetwarza danych osobowych Uczestników innych niż imiona. 2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. 3. Dane osobowe Uczestników przekazane w czasie rejestracji w Konkursie tj. imiona są zbierane w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. 4. Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez Organizatora celem przeprowadzenie niniejszego konkursu i przekazania nagrody, jak również są przekazywane i przetwarzane także przez następujące podmioty: 4.1. AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa 4.2. Leo Burnett Budapest Kft, z siedzibą w: 1036 Węgry, Budapeszt, Bécsi út 49, (dalej Producent ), 5. Dane osobowe Uczestników w postaci imion zbierane są dobrowolnie, jednak bez wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie. 6. Dodatkowe dane osobowe Zwycięzców Konkursu przekazane w Oświadczeniu są zbierane i przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procedury wydania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego Zwycięzcy. Te dane osobowe są przetwarzane przez Administratora lub przez AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. 7. Dane osobowe Zwycięzców zbierane są dobrowolnie, jednak bez wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Zwycięzcy nie można wydać nagrody oraz dopełnić za niego formalności związanych z opłaceniem podatku od wygranej. 8. Uczestnikowi i Zwycięzcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 9. Uczestnikowi i Zwycięzcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Uczestnika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

7 10. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik i Zwycięzca może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych lub skorzystanie z funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez aplikację. 11. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników i Zwycięzców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 12. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Uczestnika i Zwycięzców, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 13. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane w celach związanych z konkursem, marketingiem bezpośrednim oraz dochodzeniem roszczeń przetwarzane są przez okres wymagany do zakończenia wszystkich procedur związanych z niniejszym konkursem, nie później niż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. 8 Reklamacje 1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od opublikowania wyników Konkursu (dalej Reklamacja ). 2. Prawo składania reklamacji przysługuje każdej osobie, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu. 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. 4. O dotrzymaniu terminu złożenia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 5. Reklamacja powinna wskazywać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres osoby składającej Reklamację, przyczynę oraz uzasadnienie Reklamacji. 6. Organizator rozpatrzy Reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania Reklamacji. 7. O decyzji Organizatora osoba reklamująca zostanie poinformowana w formie pisemnej, a jeżeli Organizator uzna to za konieczne także w drodze elektronicznej lub telefonicznie. 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator i Producent nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub niepełne informacje przekazane przez Uczestników. 2. Oficjalne Warunki Uczestnictwa i Regulamin będą publicznie dostępne przez czas trwania Konkursu na stronach: oraz https://www.airfrance.com/pl/en/local/resainfovol/meilleuresoffres/love_miles.htm 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wszelkich bieżących lub przyszłych działań promocyjnych Uczestników, którym udowodniono popełnienie oszustwa, fałszerstwa lub innego nadużycia w jakichkolwiek promocjach i konkursach Organizatora lub Producenta. 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich stronach poświęconych konkursowi : oraz https://www.airfrance.com/pl/en/local/resainfovol/meilleuresoffres/love_miles.htm 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem portalu YouTube, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za problemy i przeszkody techniczne po stronie Uczestników jak np. uszkodzenie sprzętu, oprogramowania, łącza internetowego, wirusy, ataki hakerów, próby oszustwa ze strony osób trzecich i inne okoliczności nie leżące po stronie Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art k.c.) i inne przepisy prawa polskiego. 8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z Konkursu jest sąd według właściwości ogólnej. 9. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. KLM Royal Dutch Airlines,

8 Załączniki: 1) Oświadczenia o zgłoszeniu roszczenia do Nagrody

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o zgłoszeniu roszczenia do Nagrody [proszę uzupełnić drukowanymi literami] KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w: 1088 Węgry, Budapeszt, Rákóczi út 1-3., Ja, niżej podpisany., niniejszym zgłaszam roszczenie do Nagrody wygranej w Konkursie LoveMiles organizowanym przez KLM. Jednocześnie potwierdzam, że moje dane osobowe są następujące: imię nazwisko:.; adres zamieszkania....; numer telefonu:.; numer karty lojalnościowej: ; adres .; Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia PIT...; PESEL:.. Proszę o przesłanie nagrody na [adres ]: Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do mojej Pracy nagrodzonej w konkursie LoveMiles oraz innych Prac wykonanych w ramach konkursu LoveMiles na jej Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj: 1) utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 3) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono; 5) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 6) rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 7) wprowadzania zmian do utworu. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykonywanie praw zależnych do praw autorskich do Prac przez Organizatora w tym w szczególności dokonywania opracowań oraz komercyjnego wykorzystania opracowań Prac. Oświadczam, że: - Prace, które zgłosiłem i zrealizowałem w Konkursie są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora; - Jestem autorem Prac, które zgłosiłem w Konkursie dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Niniejszym wyrażam zgodę na bycie filmowanym w kolejnych etapach Konkursu i wyrażam zgodę na to, że Organizator i jego firma macierzysta oraz Producent i spółki partnerskie nieodpłatnie, mogą - jako część ich działalności związanej z Konkursem - publikować materiał filmowy z moim udziałem poprzez masowe kanały medialne, własne kanały komunikacyjne i witrynę lub stronę na Facebook. Podpis.. Data Miejscowość. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Konkursu przez jego Organizatora, który jest także Administratorem tych danych osobowych oraz w celu pokrycia za mnie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) przez Organizatora oraz wyrażam zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych spółce AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. Podpis.. Data Miejscowość.

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu (dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu (dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą France is in the air (zwanego dalej Konkursem ) jest Air France French Limited Company

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na Jubileuszowy plakat programu Erasmus+, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie REGULAMIN KONKURSU Gramatyka na warsztacie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Gramatyka na warsztacie (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Gold BCAA Train + Sustain prowadzony na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Konkurs trwa od 01.10.2015 do 01.12.2015 roku do godz. 23:59.

Regulamin konkursu. Konkurs trwa od 01.10.2015 do 01.12.2015 roku do godz. 23:59. Regulamin konkursu 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepsze hasło promujące wycieraczki marki VISEE (zwany dalej Konkursem ). Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie Casting na aktorów spotu promującego Park Wodny w Tychach, nazywanego dalej Konkursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY. organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY. organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem ) na najlepszy Esej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem działań konkursowych prowadzonych pod nazwą Mamy 20 lat (dalej Konkurs) jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie na grafiki przeznaczone do prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin konkursu Regulamin konkursu fotograficznego Kids love Cocomilo "Organizator" Cocomilo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ul. Górczewskiej 226c/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się!

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu Merdamy się, zwanego dalej Konkursem, jest BONNOTE. Marzena Polańska, ul. 3 maja 6B/7, 83-425 Dziemiany, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie WF Jest Fajny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu jest Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu,,restauracja KOS na Instagramie jest Restauracja KOS, ul. Piwna 9/10,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Konkurs Ekologia w życiu codziennym. Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice

Regulamin Konkursu. Konkurs Ekologia w życiu codziennym. Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice Regulamin Konkursu Konkurs Ekologia w życiu codziennym Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice 1. Definicje 1. "Konkurs" Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem "Ekologia w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka Zatwierdzam Dyrektor CNMW /-/ Monika Wiśniewska /-/ Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska 1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Rysunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych 1. Postanowienia ogólne a) zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Matematyczne potyczki zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich I Organizator i przedmiot konkursu: Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S REGULAMIN KONKURSU NICNAC S 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu NICNAC S (dalej: Konkurs ) jest OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 21A, 21-553 Kraków, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo