MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW"

Transkrypt

1 Lp. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota zadania przeznaczona na rok 2014 Termin rozpoczęcia wykonania Termin zakończenia wykonania SIEĆ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kiepury - PEø160mm L=570,0mb III III 2014 Wymiana sieci wodociągowej ul. Zygmuntowska i Moniuszki od ul. Zamkowej do Pl. Farnego - Dn 160 mm, L= 550 mb II VI 2014 Wymiana sieci wodociągowej Al. Niepodległości - od ul. Mieszka I do końca szeregówek - Dn 160 mm, L=400mb IX 2014 XI Wymiana sieci wodociągowej ul. Przy Torze od ul. Ciasnej do Miłocińskiej (spedycja samochodowa) - Dn 160 mm, L= 650 mb X 2014 XI Wymiana sieci wodociągowej ul. Poznańska od ul. Dąbrowskiego do magistrali wodociągowej nr II - Dn 160 mm, L= 220 mb I I Wymiana sieci wodociągowej ul. Zawiszy Czarnego - spięcie wodociągów - Dn 110 mm, L= 430 mb I II Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bernardyńskiej wraz z przyłączami - Dn 160 mm, L= 240 mb X 2014 XI 2014 Wykonanie przebudowy (modernizacji) wodociągu ø200 i ø150 w ul. Dominikańskiej wraz z węzłami zasuw i przyłączami L=320mb wykonanie z rur PETS ø VIII I X 2014 Wykonanie przebudowy (modernizacji) wodociągu ø 150 położonego w ul. W. Pola i ul. 9. Chmaja L=800,0mb z rur PETS ø160 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią 10. ścieków przy ul. Śnieżnej w Rzeszowie L=1010,0mb Budowa sieci wodociągowej od ul. Magazynowej do ul. Architektów w Rzeszowie 1 (kontynuacja zadania z 2013r.) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zajęczej i 1 Tarnowskiej w Rzeszowie (kontynuacja zadania z 2013r.) Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie budowa kanalizacji sanitarnej (kontynuacja 1 zadania z 2013r.) Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie budowa sieci wodociągowej (kontynuacja 14. zadania z 2013r.) 15. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie (przepompownia realizowana przez dział TE i TM) VI IX VI IX XI III XII I V IV VI V I II Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Gen. St. Maczka II II 2014

2 17. Sieć wodociągowa przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie I II Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jarowej w Rzeszowie II II 2014 Sieć wodociągowa ø90mm PE wraz z przyłączami do budynków przy ul. Budowlanych 19. oraz Króla Władysława Jagiełły w Rzeszowie X 2014 XI 2014 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Miłej - odcinek, na którym została wykonana 20. kanalizacja sanitarna tłoczna V V Zabudowa przepływomierzy na Osiedlu Budziwój V V 2014 Roboty towarzyszące inwestycjom własnym (opłaty za umieszczenia uzbrojenia w 2 pasie drogowym, odtworzenia nawierzchni dróg, podwierty, decyzje, wypisy, wyrysy, I XII 2014 mapy i odbitki, wynajem sprzętu, itp.) Przebudowa (modernizacja) węzłów zasuw 2 i hydrantów oraz krótkich odcinków sieci I XII Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie miasta I XII Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Witosa do ul. Kotuli zadanie 1, w ramach zadania "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów Kanalizacja sanitarna od ul. Kotuli do starej granicy miasta zadanie 2, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów Kanalizacja sanitarna przepinająca ścieki sanitarnej z istniejącej kanalizacji fi 300 mm 27. do projektowanego kanału fi 600 mm zadanie 2a, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów Kanalizacja sanitarna od starej granicy m. Rzeszowa do ul. Iwonickiej wraz z 2 pompownią ścieków zadanie 3, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów 29. Budowa zjazdu z ul. Iwonickiej do przepompowni ścieków zadanie 3a, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów VI IX VI IX II III VI IX VI IX 2014 Budowa przyłącza wodociągowego fi 90 mm na działkę przepompowni ścieków 30. zadanie 3b, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów III III 2014 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie terenów przyległych do ul. Bł. Karoliny 3 zadanie 4, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów VI IX 2014 Budowa sieci wodociągowej w rejonie terenów przyległych do ul. Bł. Karoliny zadanie 3 4, w ramach zadania Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów II VII Budowa kanalizacji sanitarnej dla Pustek V XII 2014

3 34. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębickiej L=430,0m V V Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dębickiej L=610,0m V VII Budowa sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Listopadowych L=105,0m IV V 2014 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. 37. Spółdzielczej w Rzeszowie L=525,0m X 2014 XI 2014 Modernizacja metodą bezwykopową ciasnopasowaną sieci wodociągowej o średnicy 3 Ø500 mm, o łącznej długości 290 mb w ul. Seniora w Rzeszowie IX X 2014 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej budowa sieci 39. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej VIII VI 2015 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej - budowa sieci 40. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej XI 2014 XII 2014 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kard. Karola Wojtyły w Rzeszowie PE ø110mm, 4 L=152,0m XI 2014 XI Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie PEø110mm, L=150,5m X 2014 X 2014 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mokra Strona w Rzeszowie PEø110mm, 4 L=250,0m X 2014 X 2014 Wykonanie przebudowy (modernizacji) wodociągu ø32-ø50 położonego przy Placu 44. Ofiar Getta L=110,0mb XI 2014 XII 2014 Koszty związane z uzyskaniem dofinansowania z POIiŚ dla zadań objętych projektem 45. pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa" Razem: ZUW ZWIĘCZYCA Przebudowa obiektów i urządzeń ZUW I XII 2014 Wykonanie termomodernizacji budynków ZUW II III VIII 2014 Wykonanie modernizacji zbiorników wody czystej ZUW I (2 szt.) VII IX Modernizacja elewacji budynku magazynu siarczanu glinu i budynku magazynowego ZUW II IX X 2014 Razem:

4 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego oczyszczania ścieków V X 2015 Koncepcja modernizacji ciągu osadowego wraz z termiczną utylizacją osadu X 2013 III 2014 Modernizacja zagęszczacza grawitacyjnego - wykonanie przykrycia zagęszczacza z laminatu i montaż filtra powietrza VII IX Ekspertyza konstrukcji zbiornika WKF "B" IX XI Modernizacja systemu łączności, wizualizacji i sterowania z przepompowniami przy ul. Styki, Lubelskiej i Trembeckiego III 2014 XI Modernizacja opomiarowania instalacji biogazowej kotłowni III 2014 IV Modernizacja systemu odsiarczania biogazu na Oczyszczalni Ścieków X III 2015 Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z termiczną utylizacją osadów - projekt IX Razem: HYDROFORNIE, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Rozbudowa monitoringu na nowe obiekty przepompowni ścieków na terenie m. Rzeszowa I XII 2014 Przebudowa przepompowni ścieków i pompowni wody na terenie m. Rzeszowa I XII 2014 Przebudowa stacji transformatorowej ZUW Rzeszów IX 2014 XII Montaż zasuwy ø 400 na hydroforni przy ul. Krakowskiej X 2014 XI Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Granicznej (kontynuacja zadania z 2013r.) IX 2014 X Zasilanie 2 studni pomiarowych do rozliczeń z Gminą Tyczyn III 2014 VI Budowa przyłącza niskiego napięcia do przepompowni ścieków P4 L ok. 500,0 m IX 2014 XII 2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Śnieżnej w Rzeszowie L=1010,0mb (przepompownia ścieków) VII 2014 X Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie (przepompownia ścieków) IV 2014 VI Modernizacja kotłowni na hydroforni przy ul. Krakowskiej IX 2014 XI Modernizacja elewacji budynków hydroforni wody przy ul. Armii Krajowej X 2014 X 2014 Razem:

5 OPRACOWYWANE PROJEKTY Opracowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji sieci wod.-kan. na terenie miasta Rzeszowa realizowane w wykonawstwie własnym Opracowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji sieci wod.-kan. na terenie miasta Rzeszowa realizowane w wykonawstwie zleconym I XII I XII 2014 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap I - wykup dokumentacji projektowej dla pompowni wody PII wraz ze zbiornikami XI 2014 XI 2014 Razem: GŁÓWNY AUTOMATYK Budowa linii kablowej SN oraz lini telemetrycznej łączacej rozdzielnie: SN przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego, przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz rozdzielnie SN Oczyszczalnia ścieków w Załężu (kontynuacja zadania z I XII r.) Modernizacja rozdzielni średniego napięcia w: 1 - pompowni Trembeckiego 2 - pompowni Lubelskiej I XII Oczyszczalni Ścieków w Załężu (kontynuacja zadania z 2013r.) Razem: ADMINISTRACJA Wykonanie wiaty na rowery przy ul. Naruszewicza VI 2014 VI 2014 Razem: RAZEM INWESTYCJE :

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: 584 529 464 60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską drogowej 4 855 655 Budowa drogi gminnej o długości ok. 520mb, szerokości jezdni 5,5m, wraz z chodnikami,

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Usunięcie awarii wodociągowej poprzez wymianę odcinka rurociągu DN 150mm w ul. Stojałowskiego w Krakowie

Usunięcie awarii wodociągowej poprzez wymianę odcinka rurociągu DN 150mm w ul. Stojałowskiego w Krakowie Nr postępowania: 96PN-11/2015 Wykaz najważniejszych robót budowlanych odpowiadających opisowi w SIWZ wykonanych przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2015 2018 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wykonanie do 3006r.) 60016 Drogi publiczne gminne 9 481 299 7 316 146 2 165 139 86,26 % Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa 1635 m 2, krawężniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach. W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP) Zdefiniowanie podstawowych założeń projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP). 5.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI 1 2 4 5 6 7 1/P/2015 04.11.2014 2/P/2015 20.11.2014 3/P/2015 21.11.2014

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2

Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2 538) 538/13 02-07-2013r. Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2 539) 539/13 02-07-2013r. Projekt zamienny budowa budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo