Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku"

Transkrypt

1 Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku

2 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

3 Realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku W latach wdrożono i przeprowadzono największy w dotychczasowej działalności spółki projekt modernizacyjny pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Olecku. Projekt ten sfinansowano z udziałem środków pochodzących Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodnościekowa, Działanie Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.. Wartość środków kwalifikowanych netto projektu wynosi ,89 zł, z czego dotacja wynosi ,21 zł. Pozostałe środki w wysokości ,68 zł stanowią środki własne PWiK Sp. z o.o. W projekcie wydzielono trzy zakresy tematyczne dotyczące: 1. Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Olecku, 2. Remontów i budowy kanalizacji sanitarnej 3. Rozbudowy SUW w Olecku i budowy sieci wodociągowej w kierunku Kukowa

4 Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olecku polegająca na zwiększeniu przepustowości ciągu oczyszczania ścieków do Qśrd=3600 m3/d i Qdmax= 5200 m3/d przy założeniu usunięcia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych do 15 mgn/l. W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni wykonano następujące urządzenia: komorę retencyjną o pojemności roboczej 2000 m 3, wyposażenie jednego reaktora sekwencyjnego w urządzenia technologiczne. wymianę aparatury kontrolno pomiarowej, systemów sterowania i automatyki, wymianę pomp, dmuchaw, mieszadeł, zasuw itp. przebudowę układu komunikacyjnego oczyszczalni ścieków, remonty w budynkach technologicznych i socjalnych, budowę budynku magazynowo-warsztatowego, remont stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz wyposażenie w urządzenia do dezodoracji powietrza, wymianę pomp w głównej przepompowni ścieków przy ul. Batorego, wyposażenie pompowni w rezerwowe źródło energii elektrycznej, wyposażenie w analizatory do badania ścieków,

5 Wartość przebudowy oczyszczalni w Olecku Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olecku została przeprowadzona z wykorzystaniem środków z EKOFUNDUSZU oraz UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.. Na modernizację oczyszczalni przeznaczono kwotę ,76 zł, z czego wartość dotacji z EKOFUNDUSZU wyniosła ,00 zł, z UE ,24 zł. Pozostałe środki w wysokości ,52 zł pochodziły ze środków własnych PWiK w Olecku. Wykonawcą oczyszczalni było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS SA z Suwałk.

6 Zakres rzeczowy finansowany z EKOFUNDUSZU W ramach dotacji z EKOFUNDUSZU dokonano modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni. Wykonano następujące obiekty: węzeł zagęszczania i odwadniania osadów, reaktory ATSO, stację dezodoracji powietrza złożoną ze skrubera i fotokatalitycznego układu z węglem aktywnym i lampami UV, zbiornik wielofunkcyjny osadów z wyposażeniem, zakupiono koparko - ładowarkę plac składowy osadów z zadaszeniem, układy zasilania (stację trafo) i sterowania urządzeń drogi i place

7 Oczyszczalnia ścieków Olecku Zespół prądotwórczy i komory ATSO

8 Komory ASTO ze stacją dezodoracji powietrza

9 Oczyszczalnia ścieków Olecku widok od strony rzeki Legi, w oddali komory ATSO, Stacja dezodoracji powietrza, budynek wirówek

10 Oczyszczalnia ścieków Olecku budynek dmuchaw, SBR-y, zagęszczacz osadów

11 Oczyszczalnia ścieków w Olecku budynek wirówek, zagęszczacz osadów, zbiorniki wielofunkcyjny

12 Oczyszczalnia ścieków w Olecku hala dmuchaw

13 Wyposażenie komory SBR

14 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków

15 Stacja zagęszczania i odwadniania osadów

16 Stacja zagęszczania i odwadniania osadów

17 Osad po przeróbce środek poprawiający właściwości gleby ATSOROL

18 Rozprowadzanie osadu nawozu o nazwie ATSOROL

19 Rozprowadzanie osadu - ATSOROL-u

20 Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku dotyczący kanalizacji sanitarnej Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w Olecku polegający na: wykonaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podkowa Siejnik o długości 965 mb, modernizacji 7 przepompowni ścieków w Olecku. remoncie kanalizacji metodami bezwykopowymi w ul. Gołdapskiej, Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa, Kasprowicza, Grunwaldzkiej i Nocznickiego o łącznej długości 2596 mb, w tym remont 142 studni kanalizacyjnych. zakupie samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, rozbudowie systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych polegającym na podłączeniu 20 obiektów do istniejącego systemu. W skład obiektów wchodzi: 7 pompowni ścieków, stacja podwyższania ciśnienia wody Zajazd w Olecku, SUW Olecko wraz z ujęciami wody przy ul. Tunelowej, baza PWiK, 6 punktów pomiarowych ciśnienia wody w sieci, 4 pojazdów Na realizację grupy zadań dotyczących kanalizacji przeznaczono kwotę ,00 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło ,16 zł.

21 Pompownia ścieków w ramach projektu wyremontowano 7 pompowni w 7 innych wykonano nowe układy sterowania z monitoringiem

22 Wykonano naprawy bezwykopowe kanałów ok. 2,5 km - odcinek kanału przed renowacją

23 Odcinek kanału po renowacji

24 Wyremontowano 142 studnie kanalizacyjne - studnia przed renowacją

25 Ta sama studnia po renowacji

26 Zakupiono samochód do czyszczenia kanalizacji, samochód posiada kamerę do inspekcji kanałów, agregat prądotwórczy, zestaw korków do kanalizacji, lokalizatory infrastruktury podziemnej oraz wycieków wody

27 Samochód do czyszczenia kanalizacji i inne 3 pojazdy techniczne są monitorowane w czasie pracy

28 Mapa z lokalizacją pojazdów w czasie rzeczywistym

29 Przykładowy obraz z przebiegu trasy pojazdu

30 Monitoring pompowni ścieków mapa gminy Olecko

31 Monitoring pompowni ścieków strona operacyjna przykładowej pompowni

32 Monitoring SUW

33 Oczyszczalnia w Olecku

34 Oczyszczalnia w Gąskach

35 Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku dotyczący systemu wodociągowego Rozbudowa systemu wodociągowego w tym: rozbudowa SUW w Olecku do wydajności urządzeń uzdatniających 3200 m 3 /d, budowa tranzytowej sieci wodociągowej o długości 1330 mb z Olecka w kierunku Kukowa. Na realizację grupy zadań dotyczących SUW i wodociągu przeznaczono kwotę ,00 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło ,66 zł.

36 Rozbudowana SUW w Olecku

37 Urządzenia SUW filtry kontaktowe

38 Urządzenia SUW filtr kontaktowy

39 Urządzenia SUW wieża aeracji i rozdzielacz powietrza

40 Urządzenia SUW zbiornik kontaktowy

41 Urządzenia SUW zestaw pompowy

42 Dziękuję za uwagę

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH PRESELEKCJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

LISTA WYBRANYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH PRESELEKCJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Załącznik nr 1 do uchwały nr 2430/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2009r. LISTA WYBRANYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH PRESELEKCJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr naboru 9/S/4.2/2008,

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo