APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w styczniu 2011 r. Zam. 112/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: SBN RUNOWO Spółka z o.o Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo 16 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 26 listopada 2015 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 26 listopada 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2010 2/13 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Zgrzewane siatki stalowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI

5 AT /2010 3/13 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO, produkowane przez firmę SBN RUNOWO Spółka z o.o., Borzyszkowo 16, Runowo Krajeńskie. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO wykonywane są z stali żebrowanej, walcowanej na gorąco, gatunku B500B. Średnica prętów żebrowanych wynosi 8,0 12,0 mm. Siatki B500B - RUNOWO są układami prostopadłych względem siebie prętów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na wszystkich skrzyżowaniach zgrzewaniem oporowym za pomocą automatycznych zgrzewarek wielopunktowych. Siatki objęte Aprobatą mogą być wykonywane jako: - siatki produkowane na zamówienie, tzw. indywidualne o parametrach ustalanych przy zamówieniu, w możliwych kombinacjach parametrów konstrukcyjnych, określonych w tablicy 1, - siatki typowe (produkowane na skład) o parametrach konstrukcyjnych poszczególnych typów siatek według tablicy 2. Tablica 1 Poz. Parametry konstrukcyjne siatek Wymiary, mm Średnica prętów podłużnych 8,0 12,0 2 Średnica prętów poprzecznych 8,0 12,0 3 Rozstaw prętów podłużnych ze stopniowaniem co 50 4 Rozstaw prętów poprzecznych ze stopniowaniem co 5 5 Wysięg prętów poprzecznych 6 Wysięg prętów podłużnych 25 7 Szerokość siatki, B Długość siatki, L Średnice nominalne prętów łączonych (krzyżujących się) powinny być dobierane z zachowaniem następujących zależności: d d c g d d c g 0,57 przy d 8,5 mm 0,7 przy d 8,5 mm gdzie: d c nominalna średnica cieńszego pręta; d g nominalna średnica grubszego pręta. g g

6 AT /2010 4/13 Typ siatki Rozstaw prętów P L x P B Średnica prętów d L /d B Wysięgi u 1, u 2 / u 3, u 4 Przekrój 1 m zbrojenia Tablica 2 Masa siatki mm mm mm mm 2 /m kg S251B 200x200 8,0/8,0 100/75 b ,5 b S335B 150x150 8,0/8,0 100/25 a ,8 a S392B 200x200 10,0/10,0 100/75 b ,5 a S503B 100x100 8,0/8,0 100/25 b ,2 b S525B 150x150 10,0/10,0 100/25 a ,1 a S565B 200x /75 b ,9 b 12,0/12,0 S755B 150x /25 a ,6 a S785B 100x100 10,0/10,0 100/25 a ,9 a a w przypadku siatki o wymiarach L x B = 5000 mm x 2150 mm b w przypadku siatki o wymiarach L x B = 6000 mm x 2150 mm Wymagane właściwości techniczne zgrzewanych siatek stalowych, objętych Aprobatą, podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN- EN :2008 dla siatek ze stali klasy B, o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa lub w normie PN-B-03264:2002 dla siatek ze stali klasy A-IIIN. Siatki B500B - RUNOWO mogą być stosowane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi. Zgrzewane siatki objęte Aprobatą powinny być stosowane zgodnie z: - obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, - projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania, - postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Do wytwarzania siatek objętych Aprobatą powinny być stosowana pręty żebrowane ze stali gatunku B500B, o średnicy 8,0 12,0 mm, spełniające wymagania podane w tablicach 3 5. Kształt użebrowania prętów powinien być zgodny z rys. 1.

7 AT /2010 5/13 Według analizy Wagowa zawartość pierwiastków, % Tablica 3 Równoważnik węgla* C eq C Mn N S P Cu Si Wytopowej 0,22 1,60 0,012 0,050 0,050 0,80 0,60 0,50 Chemicznej 0,24 1,70 0,013 0,055 0,055 0,85 0,65 0,52 * równoważnik węgla według normy PN-EN 10080:2007 Tablica 4 Średnica nominalna d mm minimalna wysokość żebra w 1/2 w 1/4 długości i 3/4 h mm Wymiary żeber skośnych długości h 1/4 i h 3/4 mm osiowy rozstaw żeber c mm szerokość żebra b mm Minimalny współczynnik użebrowania f R Nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego A cm 2 Masa na jednostkę długości przy średnicy nominalnej m kg/m Metody badań ,0 0,52 0,36 5,7 0,85 0,80 1,60 0,045 0,503 0,395 4% PN-EN ISO 10,0 0,65 0,45 6,5 0,97 1,00 2,00 0,052 0,785 0,617 4% ,0 0,78 0,54 7,2 1,08 1,20 2,40 0,056 1,130 0,888 4% 1:2004 Tablica 5 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Granica plastyczności R e, MPa Wytrzymałość na rozciąganie R m, MPa Stosunek R m /R e 1,08 4 Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile A gt, % 5,0 5 Wydłużenie względne A 10, % 10,0 6 Odporność na odginanie próbek po starzeniu, o kąt =20 po zginaniu o kąt =90, na trzpieniu o średnicy 5 d 7 Wytrzymałość na zmęczenie przy σ max =300 MPa i amplitudzie 160 MPa brak pęknięć 2 x 10 6 cykli PN-EN ISO :2009 PN-EN 10080:2007 (R e równoważne R 0,2 ) PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004

8 AT /2010 6/ Zgrzewane siatki stalowe Wymiary i masa Zgrzewane siatki typowe, objęte Aprobatą, powinny mieć wymiary i masę zgodne z podanymi w tablicy 2. Dopuszczalne odchyłki wynoszą: - masa całej siatki: 4,5%, - długość i szerokość siatki: 25 mm lub 5% - mniejsza z tych wartości, - rozstaw prętów: 15 mm lub 7,5% - mniejsza z tych wartości Właściwości wytrzymałościowe i technologiczne Wymagane właściwości wytrzymałościowe i technologiczne zgrzewanych siatek, objętych Aprobatą, podano w tablicy 6. Tablica 6 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Granica plastyczności R e, MPa Wytrzymałość na rozciąganie R m, MPa Stosunek R m /R e 1,08 4 Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile A gt, % 5,0 PN-EN ISO :2009 ZUAT-15/I.01/2003 (R e równoważne R 0,2 ) 5 Wydłużenie względne A 10, % 10,0 6 Właściwości połączeń zgrzewanych: a) wytrzymałość na rozciąganie*, MPa R m połączenia R m nom b) siła ścinająca złącze, kn F s 0,3 A R e nom c) zginanie próbek po starzeniu, w miejscu połączenia prętów, o kąt =180 na trzpieniu o średnicy 16 d brak rys i pęknięć w połączeniu ZUAT-15/I.01/2003 PN-EN ISO :2004 R m nom = 550 MPa R e nom = 500 MPa d) zginanie próbek po starzeniu, w miejscu połączenia prętów, z poprzeczką do wewnątrz, o kąt =180 na trzpieniu o średnicy 4 d brak rys i pęknięć w połączeniu p Wytrzymałość na zmęczenie przy σ max =300 MPa i amplitudzie 160 MPa 2 x 10 6 cykli PN-EN ISO :2004 * właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów

9 AT /2010 7/13 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Zgrzewane siatki stalowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane, przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdej dostawy powinna być dołączona informacja, zawierająca co najmniej następujące dane: - oznaczenie wyrobu (nazwę, adres i ew. znak firmowy Producenta, nazwę i znak handlowy wyrobu), - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, - znak budowlany. Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) Zasady ogólne 5. OCENA ZGODNOŚCI Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 1+.

10 AT /2010 8/13 W przypadku systemu 1+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu, na podstawie: a) zadania Producenta: - zakładowej kontroli produkcji, - uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem badań, b) zadania akredytowanej jednostki: - wstępnego badania typu, - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, - badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) charakterystyczną wartość granicy plastyczności, b) charakterystyczną wartość wytrzymałości na rozciąganie, c) stosunek R m / R e, d) wydłużenie całkowite procentowe przy największej sile rozciągającej A gt, e) wydłużenie względne A 10, f) siłę ścinającą złącze, g) odporność na zginanie w miejscu połączenia prętów, h) wytrzymałość na zmęczenie. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie prętów żebrowanych (po wyprostowaniu z kręgu) według p. 3.1,

11 AT /2010 9/13 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie: a) wymiarów siatki, b) granicy plastyczności R e, c) wytrzymałości na rozciąganie R m, d) stosunku R m / R e, e) wydłużenia względnego A 10, f) wydłużenia całkowitego procentowego przy największej sile rozciągającej A gt, g) siły ścinającej złącze, h) odporności na zginanie w miejscu połączenia prętów Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Badania powinny być wykonywane według norm podanych w tablicy 6 oraz według podanego poniżej opisu Badanie odporności na zginanie w miejscu połączenia prętów, z poprzeczką skierowaną do wewnątrz. Badanie odporności na zginanie w miejscu połączenia prętów, z poprzeczką skierowaną do wewnątrz wykonuje się według normy PN-EN ISO :2004, z następującymi zmianami: - poprzeczka w trakcie badania skierowana jest do wewnątrz, a nie na zewnątrz łuku,

12 AT / /13 - trzpień stosowany w badaniu zaopatrzony jest w rowek zabezpieczający poprzeczkę przed naciskiem trzpienia w trakcie badania Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zgrzewanych siatek stalowych B500B - RUNOWO do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobu, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za jego właściwe zastosowanie.

13 AT / / W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zgrzewanych siatek stalowych B500B - RUNOWO, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 ważna jest do 26 listopada 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN :2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne PN-EN ISO :2009 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej PN-EN ISO :2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu PN-EN ISO :2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie Raporty i sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje

14 AT / /13 1. LK /10/Z00NK. Badania zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonywanych z prętów żebrowanych o średnicy 8,0-12,0 mm produkowanyh przez SBN Runowo Sp. z o.o. - w zakresie koniecznym do uzyskania Aprobaty Technicznej ITB. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB.

15 AT / /13 ß 1 = ß 2 = A - A B - B Rys. 1. Użebrowanie prętów ze stali B500B

16 ISBN

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010 Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-3419/2003 2/71 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 17 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-2777/2004 2/75 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 18 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik Opracowanie: W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or. TŁUMACZENIE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ NA JĘZYK POLSKI Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.atr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo