Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku"

Transkrypt

1 Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Obrady XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego otworzył Pan Brunon Synak Przewodniczący Sejmiku. Stan radnych: 33 osoby. W sesji uczestniczyło 30 radnych wojewódzkich. Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu. Pan Brunon Synak Przewodniczący Sejmiku wręczył statuetkę gryfa pomorskiego, list gratulacyjny oraz kwiaty laureatom Krajowej Olimpiady Młodych Producentów Panu Ireneuszowi Labudzie za zajęcie I miejsca oraz Jackowi Tarnowskiemu za zajęcie III miejsca oraz laureatom AGROLIGII 2008 etapu krajowego w kategorii rolnicy Panu Pawłowi Łukaszewiczowi oraz w kategorii Firma - Zakładowi Mięsnemu Wiklina- Państwu Dorocie i Andrzejowi Jaworskim. Pan Brunon Synak Przewodniczący Sejmiku przywitał młodzież z Rejonowej Rady Miasta z Dzierzgonia. Punkt 2 Przedstawienie porządku obrad Pan Przewodniczący Brunon Synak na sekretarzy sesji powołał radnych: 1. Marię Kuczyńską, 2. Adama Śliwickiego. Przewodniczący Sejmiku Pan Brunon Synak stwierdził, że obrady są prawomocne. Na liście obecności podpisało się 30 radnych. Pan Przewodniczący Brunon Synak przedstawił porządek obrad sesji. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W stosunku do uzupełnionego porządku obrad sesji z dnia 23 marca 2009 roku Pan Przewodniczący Brunon Synak zaproponował następujące zmiany: 1. wprowadzenie do porządku obrad punktu 7.51 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie na rok szkolny 2008/2009 oraz zatwierdzenie Regulaminu ww. Programu w ramach Priorytetu II Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego druk nr 923; projekt uchwały przedstawia Pani Krystyna Pajura Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; 1

2 Pan Przewodniczący Brunon Synak zarządził głosowanie wniosku zmiany nr 1 do porządku obrad. Wynik głosowania: za 30 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych. Pan Przewodniczący Brunon Synak stwierdził, że wniosek zmiany nr 1 do porządku obrad uzyskał wymaganą większość głosów i został przez radnych przyjęty. Pan Przewodniczący Brunon Synak uznał porządek obrad za przyjęty. Punkt 3 Przyjęcie protokołu XXXII sesji Pan Przewodniczący Brunon Synak stwierdził, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas sesji radni również nie zgłosili uwag. Pan Przewodniczący Brunon Synak uznał, że protokół z XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego został przyjęty. Punkt 4 Oświadczenia klubowe Pan Radny Piotr Zwara przedstawił oświadczenie klubowe, które załącznik nr 3 do protokołu. Pan Radny Patryk Demski Panie Przewodniczący. Dobrym zwyczajem tej Izby, jest nie dyskutowanie nad oświadczeniami klubowymi. Bardzo proszę o przestrzeganie tego zwyczaju. Pan Brunon Synak Przewodniczący Sejmiku Proszę Państwa. Ja mam wyciąg z Ustawy, który mówi, iż Poseł, Senator może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Pan Poseł RP Marek Biernacki W żadnym wypadku nie chce polemizować z wypowiedzią Pana Piotra Zwary. Chcę tylko powiedzieć, że w jednym przypadku miną się pan z prawdę, ponieważ zostały ograniczone środki na inwestycje materiałowe, natomiast cały program modernizacyjny dotyczący płac policjantów został utrzymany. W tym roku podwyżki da policjantów zostały zwiększone od 200 do 300 złotych na osobę. Średnia pensja policjanta z jego trzynasta pensją wynosi 2400 złotych. Ten program w tym zakresie jest nadal kontynuowany. Pan Radny Patryk Demski Mam jednak wrażenie, że nastąpiło nieporozumienie. Klub Prawa i Sprawiedliwości postuluje zwiększenie wydatków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup paliwa do samochodów służbowych. Nie mamy uwag co do wzrostu pensji, zachęcamy do aktywnych działań o do odwagi. Dziękuje bardzo. 2

3 Punkt 5 Interpelacje i zapytania Pan Radny Jerzy Barzowski złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pan Radny Patryk Demski złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Pan Radny Jerzy Barzowski złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Punkt 6 Debata na temat stanu służby zdrowia w województwie pomorskim. Pan Jerzy Karpiński Dyrektor Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku przestawił prezentację, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu Propozycje kierunków działań rządu w sprawie przekształceń szpitali Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Poprosiłem w pierwszej kolejności o prezentację, żeby moje wstąpienie było krótsze i stało się uzupełnieniem tej prezentacji. Myślę, że ona Państwu zobrazowała to, nad czym zastanawiają się w Brukseli państwa unijne. Polska jak podpisywała traktat adhezyjny, podpisała art. 152, który stanowi, że każdy kraj unijny ma prawo wybrać jak chce wybrać opiekę zdrowotna, gdyż celem nadrzędnym jest prawidłowa opieka nad zdrowiem pacjenta. Dyskusje toczą się permanentnie. Bezwzględne jest to, że wszystkie kraje powinny zajmować się profilaktyką, prewencją, ostatnio również doszliśmy do konsensusu, że kraje będą zobowiązane w określonym przedziale czasowym do zbierania, identyfikowania wszystkich swoich zagrożeń i przedstawiania ilości, jakości przeprowadzanych przedsięwzięć medycznych. Gdyż Unia Europejska chce mieć dokładną wiedzę na ten temat. Nie chcę się zbyt dużo rozwodzić nad tym, że sytuacja jest taka, że nie możemy wprowadzić planu A. W związku z tym przystąpiliśmy do realizacji planu B. Zakończyły się w tej chwili konsultacje, które odbywały się wielokrotnie w Ministerstwie Zdrowia przy udziale przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracodawców, jak i przedstawicieli pracobiorców, głównie chodzi tutaj o centrale związkowe, większe i mniejsze. Te konsultacje uległy zakończeniu. W tej chwili w ciągu około dwóch tygodni dokładnie rozpatrzymy wszystkie uwagi jakie wpłynęły i w miesiącu kwietniu na podstawie tych informacji przedstawimy to Radzie Ministrów. Rada Ministrów podejmie stosowną Uchwałę w jej sprawie, w sprawie realizacji tego programu. Mamy zabezpieczone na to środki finansowe, które będą kierowane do samorządów a nie do szpitali. Oczywiście przygotowując plan B, musieliśmy dokładnie spojrzeć na Konstytucję, prawo unijne. Bo tych dwóch rzeczy naruszyć nam nie wolno. Jeśli ktoś z Państwa usiłowałby, kwestionować, że jest to niezgodne z Konstytucją, to muszę powiedzieć, że w tej chwili realizowana jest Uchwała Rady Ministrów na temat wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Ona była podjęta przez poprzednie Rządy, która mówiła o tym, że kwota zł. ma być rozdysponowana na podstawie Uchwały Rady Ministrów dla szpitali zarówno samorządowych, jak i szpitali klinicznych. I wtedy nikt nie kwestionował, że tego typu działanie jest działaniem niekonstytucyjnym. Nie była to Ustawa, była to Uchwała Rady Ministrów. Myślę proszę Państwa, że ilość tych szpitali, które deklarują przekształcenie będzie wzrastać. W tej chwili jest takich szpitali 82, które wyrażają taka chęć. Są też takie województwa, w których trwają narady, spory, dylematy, czy te szpitale przekształcać w spółki prawa handlowego czy nie. 3

4 Mieszkam w województwie lubuskim, i jestem zdziwiony jak w tym województwie władze samorządowe podeszły do tego. Patrząc na to wszystko, do czego doprowadza obecna sytuacja, muszę powiedzieć, że na dzień 1 stycznia 2008 wszystkie środki finansowe, które są w planie Narodowego Funduszu Zdrowia, są wystarczające. Padały wtedy głosy, że należy podwyższyć w 2008 roku o 1% składkę zdrowotną. Była wtedy dobra koniunktura. Udało się w roku 2008 skierować nie 1% składki zdrowotnej więcej, ale 1,3%. Dlatego, że ponad wkład finansowy zostało skierowane do szpitali w Polsce około 6.5 mld złotych. W związku z tym taka kwota została skierowana do polskich szpitali. Ostatnio dokładnie sprawdzaliśmy, jaki jest stan finansowy, jeżeli chodzi zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Jeżeli chodzi o wymagalne to nieco spadły, ale całkowite zadłużenie szpitali nie spadło. Jest nieco niższe niż 10 mld. zł. Ale przeglądając plan dochodów widać, że zwiększyło się stosunkowo niewiele o 1 mld zł. Państwo wiecie, że szpitale, które uległy przekształceniu, czy będą ulegać, nie będą w rękach prywatnych, bo wyborcy, którzy wybierają władze samorządowe, nie pozwolą, żeby szpitale poszły w ręce prywatne. Właścicielem prywatnym, niepublicznych szpitali są samorządy. Samorząd, proszę Państwa, nie jest osobą prywatną, oczywiście mogą być pojedyncze przypadki, tak jak wskazywałem w prezentacji. Ja myślę, że socjalizm się skończył, i w związku z tym różne formy płatności przyjęły kraje unijne. Mimo, że przyjęły różne, borykają się z kłopotami, największym problemem w poszczególnych działach ochrony zdrowia. To co jest najbardziej czasochłonne to rzeczywiście leczenia pacjentów, które najwięcej kosztuje. Medycyna posuwa się do przodu, ale medycyna nowoczesna jest medycyną coraz droższą. W związku z tym, między innymi bardzo dużym kosztem, nie jest tylko praca ludzka, ale wyposażenie tych szpitali, każda nowoczesna aparatura... Chcę powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani i będziemy pomagać, w taki sposób jaki został przedstawiony wszystkim tym jednostka, które wykazały chęć przekształcenia. Środki do samorządów niewątpliwie trafią. W tej materii dokładnie skrystalizuje to Uchwał Rady Ministrów w miesiącu kwietniu. Jeśli będą pytania bardzo chętnie na nie odpowiem. 6.2 Sytuacja placówek służby zdrowia podlegających samorządowi województwa pomorskiego. Informacja w sprawie koncepcji rozwoju i reorganizacji systemu ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Pan Wicemarszałek Leszek Czarnobaj Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Drodzy Goście. Moje wystąpienie podzielę na dwie części. Teraz kilka słów, a później przedstawię Państwu prezentację. Chcę Państwu powiedzieć, iż taki program, nie funkcjonuje w żadnym innym województwie. Pokazujemy najważniejsze aspekty medyczne i koncentrację działań medycznych na terenie całego województwa. Jest to rzecz, która można się pochwalić. Sytuacja ekonomiczna naszych placówek jest bardzo trudna. Ja bardzo często mówię, że szpital, który ma certyfikaty jakości, czy jakiś inny, jest również szpital, który ma jakieś określone finanse. Chcemy pokazać aktualna sytuację, co należy zrobić. Pokazujemy kierunki związane z działaniami szpitali strategicznych. W końcowej fazie jako czwarty element chcemy pokazać argumenty i zagrożenia szpitali w województwie pomorskim. Pan Maciej Łukowicz Dyrektor Departamentu Zdrowia zaprezentował informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na temat aktualnych kierunków doskonalenia organizacji i funkcji systemu ochrony zdrowia. Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 4

5 Pan Przewodniczący Brunon Synak Dziękuję Panu Dyrektorowi za bardzo szczegółowe przedstawienie zarówno sytuacji, jak i planów dotyczących przekształceń w naszym województwie. Ja rozumiem, że było to przede wszystkim z myślą o naszych gościach. Dlatego, że Radni w dużej mierze znają te informacje i dlatego nieco dłuższe wystąpienie. Teraz proszę bardzo Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Pomorskiego Pana Ryszarda Dubieli. Ja tylko uzasadnię, dlaczego to wystąpienie jest tu przy okazji tej debaty. Otóż lada moment, w maju kończy się kadencja. Będziemy dzisiaj powoływali nowy skład Rady. Uznaliśmy zresztą, z Panem Przewodniczącym wcześniej rozmawialiśmy, bodajże już w styczniu, że byłoby dobrze, żeby także zapoznać się z tym, co Rada robiła w ciągu minionych pięciu lat. Ja mam tylko prośbę do Pana Przewodniczącego, mamy dość szczegółowe informacje w tym sprawozdaniu, żeby po prostu, nie wiem, jaki ma Pan plan wystąpienia, ale uzgodniliśmy, że będzie to w granicach góra 15-tu minut. Proszę bardzo Panie Przewodniczący. Punkt 6.3 Sprawozdanie z działalności Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku w latach Pan Ryszard Dubiela - Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku w latach , które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Pan Przewodniczący Brunon Synak Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, zmieścił się Pan dokładnie w czasie. Dziękuję też całej Radzie. Na Pana ręce składam podziękowania, proszę podziękować wszystkim członkom Rady, która kończy swoją kadencję. Otwieram teraz dyskusję nad sytuacją w służbie zdrowia w województwie pomorskim i nad planami przekształceń. Chciałbym jednak prosić o uwzględnienie w tej dyskusji dwóch warunków. Po pierwsze. Żeby pamiętać o tym, że znajdujemy się w parlamencie regionalnym i dyskutujemy przede wszystkim o problemach i przyszłości służby zdrowia w naszym województwie. Odniesienie ogólnokrajowe jest o tyle dla nas ważne, o ile dotyczą one uregulowań prawnych. I drugi warunek, ponieważ być może mylę się. Często się mylę i chciałbym się w tym momencie też mylić, ale zakładam, że dyskusja będzie bardzo długa, bo dotyczy ważnych problemów. W związku z tym informuje, że będę dosyć precyzyjnie przestrzegał zasad regulaminowych. Czyli pierwszy głos tej samej osoby, w tej samej sprawie może trwać 5 minut. Wyjątkiem, jeśli byłyby wystąpienia klubowe, to tutaj może być dłuższy nieco. Drugi głos, 3 minuty. W tej samej sprawie dwukrotnie można zabierać głos. Otwieram dyskusję. Mam na piśmie zgłoszenie już jednej osoby. Mianowicie Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mimo, że nie zapraszaliśmy przedstawiciela ogólnopolskiej struktury. Ponieważ jestem przekonany i tak staramy się to robić, że traktujemy związki zawodowe, jako niezwykle ważnego partnera, ale przede wszystkim te dyskusje odbywają się na poziomie poszczególnych jednostek, zanim dojdzie do jakichkolwiek przekształceń, do jakichkolwiek zmian. Ale szanując także Pani czas, który Pani tutaj z nami spędziła i pewnie podróż, z tego, co wiem, to z Podlasia Pani chyba pochodzi? 5

6 Pani Dorota Gardias - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Ze Słupska. Pan Przewodniczący Brunon Synak Ze Słupska, no to nie jest tak daleko. Ale tym nie mniej, a tym bardziej, jako obywatelce naszego województwa udzielam Pani głos. Pani Doroto, nie wiem dlaczego z Podlasia Panią kojarzę? Pani Dorota Gardias - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Posłowie i Posłanki, Radni i Panie Radne, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo za to, że mogę zabrać tu głos. Powiem, że jestem członkiem Zarządu Regionu Ogólnopolskiego Związku. I dlatego też moja Przewodnicząca poprosiła o to, abym mogła dzisiaj tu powiedzieć parę słów ze strony społecznej. Jesteśmy partnerem społecznym, dziękuję bardzo, bo jesteśmy poważnie traktowani w naszym województwie i chciałam przedstawić. Tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, żeby nie rozwodzić się nad programem wieloletnim, musiałabym jednak, żeby wrócić do tego programu, który Państwo przygotowaliście, Pan Marszałek Czarnobaj z Panem Dyrektorem, musiałabym jednak, jak Pan pozwoli, parę krótkich słów i odnieść się do finansów, które były na slajdach, a jednak nie są one prawdziwe. Przynajmniej z naszej wiedzy, że nie jest to 2,7 mld zł. Uwagi do tego programu, dotyczy to tylko jednostek samorządowych, czyli nie dotyczy szpitali uczelnianych, instytutów i innych. Powoduje to nierówne traktowanie podmiotów działających na tym samym rynku usług zdrowotnych. Dotacja trafia do samorządu już po powołaniu spółek. Środki zostaną więc przeznaczone na spłatę zobowiązań likwidowanych spzoz-ów. Są więc pomocą dla samorządu. Nie zaś dla zakładów opieki zdrowotnej. Nowo powstała spółka nie posiada właściwego kapitału startowego, co normalnie. Brak jakichkolwiek ograniczeń zbywania udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego w przekształconych nzoz-ach, choćby terminowych, dnia otrzymania pomocy finansowej. Brak zapisu o użyteczności publicznej spółek, wyrażają się na przykład ograniczeniem w rozporządzeniu, zyskiem z działalności. Na przykład obowiązkiem reinwestowania w całości lub w znacznej części ograniczenia transferu zysku na zewnątrz. Błędnym jest założeniem, że samo przekształcenie w spółkę poprawi zarządzanie jednostką, albo ustabilizuje ją finansowo, a także poprawi na przykład efektywność pracy i zatrudnienia. A Szanowni Państwo, czy to będzie spzoz, czy spółka prawa handlowego, nie ma w zakładach pracy odpowiedniej dyscypliny i zarządzania. I sami Państwo o tym doskonale wiedzą, w całym kraju, czy będzie się nazywał spzoz, czy to będzie spółka prawa handlowego, musi być odpowiednie zarządzanie, czego nie ma. Pozwala się jednej grupie zawodowej wychodzić dużo wcześniej, za 100 zł za godzinę płacąc. Generalnie program nie daje żadnych gwarancji poprawy jakości świadczeń. O tym, co mówił Pan Dyrektor, że tu będzie skoordynowana opieka nad pacjentem. Mamy duże wątpliwości, postaram się Państwu to udowodnić. Program wspierać będzie także same likwidacje, bez powołania spółek, w sytuacji, gdy świadczenie przejmie istniejący spzoz. Program nie tyle ratuje polskie szpitale, co raczej zmniejsza dla samorządów koszty ich likwidacji, nawet bez powołania spółek. Zatem wspiera on samorządy, nie zaś szpitale. Nie poprawi zatem jakości świadczeń zdrowotnych, ani opieki nad pacjentem. Ważnym aspektem również jest ten opiniowany projekt Uchwały Rady Ministrów, który naprawdę, muszę Państwu powiedzieć, bardzo dużo jest dyskutowany. I odbywały się konsultacje społeczne w ramach tego Programu B, czyli nad projektem Uchwały Rady Ministrów, a nie Uchwały Rady Ministrów. Co wzbudza dużo kontrowersji prawnych, 6

7 dotyczących przede wszystkim tego, czy można Uchwałą Rady Ministrów wprowadzić konsultacje społeczne nad planem, nad programem dla całego kraju, tak jak i tutaj dla każdego z poszczególnych województw? Źle przedstawiają się w tym planie sprawy pracownicze. Dotyczy to zarówno i programu wieloletniego i programu przedstawianego tutaj na sesji. Zgodnie z projektem programu wieloletniego, spzoz, jako pracodawca, ulegnie likwidacji. I ich stosunki pracy, z jego pracownikami zostaną również rozwiązane. Co nie daje możliwości i pewności, że Ci ludzie zostaną zatrudnieni? Dlatego, taki jest dosyć duży odgłos społeczny w tej sprawie. Na realizację w latach przeznaczono środki budżetowe w łącznej wysokości 1,150 mld zł. Te 2,7 mld zł, to były, proszę Państwa, przeznaczone, ale gdyby ustawy, sześć ustaw zdrowotnych weszło w życie, to wówczas te 2, 7 mld zł. Teraz sam Rząd proponuje tylko 1,150 mld zł. Ja za chwilę powiem, jak to się rozłoży? Z programu skorzysta od 30 - tu do 40 - tu % jednostek działających w formie spzoz-ów. Program nie przewiduje wsparcia dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które wcześniej powołały spółki. Czyli ani Akademii najbardziej zadłużonej, ani ci, co już powołali spółki. Nie będzie pomocy dla tych zakładów pracy. Głównym celem programu jest wspieranie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, nie objęcie kontraktami wojewódzkimi. Celem szczegółowym jest spłata części zobowiązań, przejętych przez jednostki, przez samorząd terytorialny po zlikwidowaniu spzoz-ów. Szanowni Państwo, mówi się li tylko o zobowiązaniach publiczno prawnych, i to na dzień 31 grudnia 2008, którego nikt nie zna. Bo też strona rządowa, przedstawiła III kwartał, jak jest rozliczony. I tak naprawdę, nie wiemy, jakie te długi są na 31 grudzień 2008? Zobowiązania publiczno prawne są dużo mniejsze, niż zobowiązania cywilno prawne, które wynoszą około 60-ciu % zobowiązań szpitali. Co powoduje, że jeżeli się dyrektor nie porozumie z tymi, co mają leki, sprzęt, z radiologią, z odczynnikami, to proszę Państwa, ten dług zostaje. W związku z tym największe są zobowiązania cywilno - prawne, o tym w programie się nie mówi. A jeżeli chodzi o koszty, sporządzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oceny ekonomicznej i finansowej, czyli biznes plan oraz propozycje restrukturyzacji i spłaty zobowiązań, powstały w wyniku tych likwidacji spzoz-ów i nie wiadomo, jakie one będą? Obok wskazanych dokumentów finansowo ekonomicznych, ma zawierać między innymi, ten program, zasady i harmonogram likwidacji spzoz-ów, wraz z podanym terminem ich zakończenia oraz zasad i harmonogram powołania spółki kapitałowej prowadzącej niepubliczny zakład, zwany dalej nzoz-em. Dotacja może zostać przekazana jednostce samorządu terytorialnego, dopiero po spełnieniu wszystkich wskazanych w programie warunków obejmujących między innymi powołanie spółki. Przekazane jej w celu udzielania świadczeń majątku ruchomego, nieruchomego, oraz wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, utworzonego przez nzoz. I szybciutko krótka ocena proponowanych, proszę Państwa, rozwiązań, dotycząca tych finansów. Utworzenie programu reorganizacji w systemie opieki zdrowotnej, poważne kontrowersje budzi, dopuszczenie do całkowitej dowolności w tworzeniu programów reorganizacji, z pominięciem konieczności uwzględnienia przyszłych potrzeb zdrowotnych ludności zamieszkałej na obszarze działania jednostki terytorialnej. Jak również sytuacji stanowiącej wstęp do programu, wskazano wręcz, że do zmian, jakie zachodzą w środowisku, w którym funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej, może się tylko dostosować elastycznie i szybko reagujący podmiot. Czyli, proszę Państwa, te nie najwięcej zadłużone, nadają się do przekształceń, co z resztą wynika z analizy. Takie podejście może prowadzić, do sytuacji, w której dzisiejsze szpitale, prowadzone przez spółki, zamiast rozwoju niezbędnych z punktu widzenia lokalnej polityki zdrowotnej oddziałów, takich jak intensywna terapia, szpitalnych oddziałów ratunkowych, ośrodków geriatrycznych, będą planować otwieranie oddziałów, gwarantujące szybkie i wysokie zyski. Bo to jest spółka, nie spółka non profit. Warto podkreślić, że decyzja o likwidacji bądź uruchomieniu działalności w określonej dziedzinie medycyny w nzoz-ach, będzie uzależniona wyłącznie od decyzji zarządu spółki, z pominięciem obowiązującej dzisiaj procedury, zakończonej uchwałą właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby można było jeszcze przedstawić Ja już kończę 7

8 zaraz. Ja tylko powiem o tych pieniążkach. Więc tak, pierwotna kwota przewidziana na przekształcenia w ramach zawetowanej ustawy wynosiła 2,7 mld zł. Natomiast na realizację programu jest tylko 1,150 mld zł, czyli około 400 mln zł rocznie. Kwota ta stanowi niewiele ponad połowę zadłużenia samorządowych spzoz-ów. Zobowiązania wymagalne wszystkich spzoz-ów, na koniec III kwartału, o czym mówiłam, wynosiły 2,570 mld zł. Z tego na spzoz-y utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego przypada kwota około 1,840 mld zł. Warto zauważyć, że informacje napływające ostatnio z różnych województw, wskazują na powrót tendencji wzrostowej i zagrożenia. Około 80 % obecnego zadłużenia, generuje zaledwie 10 % publicznych placówek. I teraz odniosłabym się do. Pan Przewodniczący Brunon Synak Pani Przewodnicząca, minęła dziewiąta minuta. Jeszcze kierując się swoim gołębim sercem, jedna minuta jeszcze. Dziesięć minut, dobrze? Pan Radny Piotr Zwara Dyrektor może przez pół godziny zanudzać, a związkowcy nie mogą. Pan Przewodniczący Brunon Synak Panie Radny Zwara, bardzo proszę o kulturę. Pan Radny Piotr Zwara Ja też proszę. Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, jeszcze chwileczkę. Uwagi do kierunków doskonalenia organizacji funkcji jednostek zdrowia oraz kształtowania rozwiązań dla całego województwa pomorskiego. Skupię się nad tym programem, przez Pana Dyrektora przedstawionego. Zresztą bardzo precyzyjnie i konkretnie. A przede wszystkim opieka nad pacjentem, no niestety, jako związkowiec i dosyć długo pracująca w ochronie zdrowia, nie mogę tego widzieć. Koordynacja może przyczynić się do ustalenia racjonalnych norm zatrudnienia personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, jednolicie w skali Pomorza. Ja przypominam, że pielęgniarek i położnych nie jest tak, jak Pan powiedział na 10 łóżek 7, bo to by była rozpusta w biały dzień. Żaden kraj nie ma takiego obłożenia. Ja przypominam, że według danych statystycznych na stronie Ministerstwa Zdrowia, tu w województwie pomorskim jest tylko 57%, jak w innych województwach. Pielęgniarek i położnych nie ma w województwie pomorskim nawet tyle, jak w innych województwach. Jest tylko 57 %. Co do drugiego punktu, zbilansowanie placówek służby zdrowia. Sama zmiana formy organizacyjnej, nie musi oznaczać poprawienia jakości zarządzania, o tym mówiłam. Podniesienie efektywności, nie może odbywać się z pogwałceniem minimalnych, koniecznych norm zatrudnienia, których nie ma w żadnym szpitalu w województwie pomorskim, a ustawa obowiązuje. Podniesienie tej efektywności dla pacjenta nic nie da, jak nie będzie miał dobrej opieki, odpowiedniej ilości pielęgniarek zatrudnionych. Bo tak, jak w spółce w Kwidzynie, to musze powiedzieć, że w większości tak jest, że najpierw się zmniejsza pobory, tak, jak tam się zmniejszyło o 20 %, jak przekształcano. I później nie jest realizowany artykuł 59 a. I takich przykładów jest bardzo dużo, jak traktowani są pracownicy. 8

9 I taka obawa jest związku zawodowego, że proszę Państwa, ja myślę, że będziemy musieli kupić wrotki, żeby pielęgniarki zdążały z zastrzykiem. Nie mówię o pielęgnacji, której już niedługo w ogóle nie będzie. Jeżeli chodzi o hierarchizację działań w obszarze tym ogólnym, który Pan Dyrektor przedstawił, założenie, że jednostki ochrony zdrowia są dla pacjenta, winno być podstawą wszelkich działań organów założycielskich i zarządców zoz-u. Jeżeli chodzi o jednostki lokalne, w wyniku działań porządkujących jednostki, te muszą zostać znacznie zredukowane lub wręcz zlikwidowane. Konieczne jest w tym zakresie uwzględnienie potrzeb pacjentów aktualnych i potencjalnych obciążeń finansowych tych jednostek. Jeżeli chodzi o część b, jednostki strategiczne. Wielkość zadłużenia przekracza wartość wskazana podczas spotkania, które mieliśmy z Panem Marszałkiem Czarnobajem. Nasza organizacja omawiała pewne kwestie dotyczące pakietów gwarancyjnych, na które tutaj jest w tym województwie, dziękuję bardzo, zgoda. Żeby ze związkami przygotowywać pakiet gwarancyjny dla przekształconych jednostek. Uczestnictwo w rządowym programie wieloletnim już omawiałam, więc nie będę. Przejdę do prezentacji slajdów. Slajd od 41 do 44, wskazują, że obecna ilość zatrudnionych pielęgniarek i położnych w jednostkach województwa jest proporcjonalnie mniejsza niż średnia w województwie. Slajd od 45 do 55, wskazują pozytywny trend o sytuacji finansowej. Zmiany restrukturyzacyjne dokonane bez istotnego realnego udziału partnerów społecznych mogą ten trend zmienić. Albo należy liczyć się z naturalnym oporem wobec zmian. A także spadkiem efektywności w okresie bezpośrednio po restrukturyzacji. Nie chciałabym omawiać, do uchwały zaglądać. Slajdy od 77 do 78, nie wszystkie korzyści realnie występują. Brak procesów pracowniczych, nie wynika, Panie Dyrektorze, z satysfakcji. Tylko najczęściej z zastraszania pracowników, obecnie nzoz-ów w formie spółek, które działają w mniejszych ośrodkach, gdzie nie istnieje konkurencja pracodawców na rynku pracy lub z powodu minimalizowania uprawnień związków zawodowych i wywierania nacisków na zawieranie umów cywilnoprawnych z personelem, brak możliwości protestu usługodawcy. Zmiany zasad zatrudniania, kontrakty cywilno prawne, pociągają za sobą znaczne zwiększenie zakresu czasowego pracy, nie 170-ciu godzin, tylko 240 godzin. O jakiej opiece my mówimy? Pielęgniarka, która pracuje 240 godzin w miesiącu, nie będzie wydajną pielęgniarką i nie będzie spełniała podstawowego założenia programu przedstawionego przez Pana Dyrektora. Slajd od 89 do 90, znaczne zagrożenia dla pracowników. Reasumując liczymy, że program będzie przygotowany i wykonywany zgodnie za założeniami przedstawionymi przez Pana Marszałka Leszka Czarnobaja podczas spotkania z Zarządem Regionu Pomorskiego w dniu 11-go marca. Podstawowe kwestie nie budzą wątpliwości podczas tego spotkania. Brak zamiaru prywatyzacji komercjalizowanych jednostek ze strony samorządu województwa. Przejmowanie pracowników przez nzoz-y na zasadzie artykułu 23 Kodeksu Pracy. Uczestnictwo przedstawicieli OZZPiP w pracach zespołów przygotowujących proces restrukturyzacji. Poparcie samorządu województwa dla zawieranych pakietów socjalnych na poziomie poszczególnych spzoz-ów. Zawarcie porozumienia gwarancyjnego pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a Zarządem Regionu Pomorskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jeszcze dwie minutki. Pan Przewodniczący Brunon Synak Pani Przewodnicząca, jeżeli te dwie minutki będą takie krótkie, jak ta minutka, no to niestety nie, no bo. Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Panie Przewodniczący, ja Panu bardzo naprawdę dziękuję, ja byłam też w regionie. 9

10 Pan Przewodniczący Brunon Synak Dobrze, dwie minuty, Pani Przewodnicząca. Dwie minuty, trzy. Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Co się dzieje w Polsce w spółkach prawa handlowego z zawodem pielęgniarek i położnych? Cztery szpitale, nie powiem, jaki to jest szpital, gdzie się znajduje. Ale nasza organizacja opublikuje to, a poza tym pójdzie tam prokuratura. Proszę sobie wyobrazić spółkę, która powstała w 2007 roku, spzoz, przekształcony w spółkę prawa handlowego. Wyjazdy na szkolenia, kursy dokształcające i podnoszące kwalifikacje dla pielęgniarek i położnych inaczej niż w publicznych szpitalach odbywają się w weekendy i po godzinach pracy. Pielęgniarki w ramach obowiązków muszą doszkalać ratowników medycznych, którzy pracują na etatach i wykonują obowiązki, które de facto powinna pełnić pielęgniarka. Pielęgniarki realizują faktycznie nadgodziny w swoich szpitalach, podpisując umowy zlecenia z innym szpitalem, ale należącym do tej samej spółki. Czyli na przykład, jak tu się proponuje, trzy szpitale w jedną spółkę. I pełnią dyżur w karetce, mając umowę i figurując na grafiku w tym pierwotnym szpitalu, w dwóch miejscach. Tak jest robione z lekarzami, oni się o to nie biją. Ale to jest łamanie prawa i to jest sprawa, która jest doniesiona do prokuratury. Zarząd szpitala tłumaczy się brakiem środków, de facto wymuszając normy zatrudnienia, nie zgodną z prawem. Jest to zjawisko bardzo często nagminne. W innym szpitalu przed przekształceniem wypłacono pracownikom zaledwie 80 % poborów. Część z nich, z sukcesem dochodziła swych praw w sądzie. Ci jednak, którzy zdecydowali się na egzekucję komorniczą w momencie przekształcenia, nie znaleźli się w nowym niepublicznym szpitalu, zatrudnienia. Nie podpisano z nimi umów, ale je rozwiązano i tylko proponowano podpisać na nowo na czas określony, na rok. Zaległe pensje, po przekształceniu, zwrócono. Ale pracowników zmuszono, do zrzeczenia się 60-ciu % odsetek od zaległości. Umowy z pielęgniarkami podpisywane są na czas określony. Nie negocjowano żadnego pakietu socjalnego. Ani w ogóle nie uwzględniono zdania załogi w kwestii przekształcenia. W szpitalu w ogóle nie działają związki zawodowe. Nie stworzono struktur po przekształceniu. Przewodnicząca Związku musiała odejść z pracy. Władze spółki stosują argument czasowy umów o pracę, jako środek nacisku przeciw możliwym próbom uzwiązkowienia. Zlikwidowana została izba przyjęć oraz oddział położniczy, sala porodowa, a także oddział opieki paliatywnej, jedyny w tym mieście, jako nierentowny. Obniżono wynagrodzenie zasadnicze do poziomu dawnych 80-ciu %. Nie wolno udzielać informacji na temat zarobków własnych. Zlikwidowano etaty zastępcze i pielęgniarek oddziałowych i oddziałowe. Nie ma żadnych norm minimalnego zatrudnienia personelu średniego, w przeliczeniu na liczbę pacjentów. W trakcie dyżurów nocnych i świątecznych, pielęgniarki wykonują pracę salowej, myją salę, okna, łóżka. Proszę Państwa, więcej czytać nie będę. Zwracam się do Państwa, jako partner społeczny, do wszystkich Państwa Radnych, o rozwagę i przemyślenie, zanim Państwo przegłosujecie trzy kolejne uchwały, które mogą doprowadzić do przekształceń w spółki prawa handlowego. Proszę pamiętać również o artykule 10 a ustawy o samorządzie, którą to Państwo dokładnie znacie. I tam się mówi o negocjacjach i rozmowach z partnerem społecznym. Jest to materia bardzo delikatna, ile szkody i krzywdy zrobiono w ochronie zdrowia przez tyle lat. Proszę wziąć pod uwagę, związek ogólnopolski nie jest przeciwko temu, aby było ileś spółek. Ale proszę Państwa, one dzisiaj nie dorosły do takiego zarządzania. Nie mamy takich zarządców, widzimy, co się dzieje i jak są likwidowane te szpitale. I jak są likwidowane przede wszystkim, jak tu mówiłam, oiom-y. Jeżeli dyrektor ma do wyboru sześć łóżek na dzisiaj na OIOM-ie, ale potem będzie ciągle ciął koszty, ponieważ będzie mało pieniędzy, bo spółka nastawiona jest na zysk. Bez dofinansowania, bez podniesienia procedur przez Narodowy Fundusz, to wszystko się razem 10

11 łączy. Szanowni Państwo, apeluję i proszę, zaczym podniesiecie rękę? W imieniu 78-miu tysięcy pielęgniarek i położnych w całej Polsce, bo Państwo jesteście pierwszym województwem, które podpisze się pod tym. Ponieważ zachodniopomorskie województwo, po moim wystąpieniu, zrezygnowało z tego. Potem miało być z 17-tu, 5 szpitali. Dzisiaj się nie mówi o przekształceniach i czeka się, co będzie się działo w Polsce. Niepewna jest jeszcze sprawa Uchwały Rady Ministrów. Bardzo proszę, dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że poświęciliście tyle czasu. Pan Przewodniczący Brunon Synak Dziękuję bardzo. Rzeczywiście byłem niekonsekwentny. Ale to dla Pani zrobiłem i dla faktu, że było to pierwsze wystąpienie. Ja chciałem jeszcze raz jednak powtórzyć to, że nie zaprosiliśmy na dzisiejszą debatę partnerów społecznych, zresztą Pani o tym dobrze wie, że ich jest znacznie więcej, ponieważ uważamy, że bardzo długa, wręcz wyczerpująca, szczegółowa dyskusja z partnerami społecznymi powinna się odbywać przed przekształceniem każdej jednostki. I tutaj będzie z całą pewnością miejsce i wtedy, kiedy będziemy decyzje podejmowali, dotyczące konkretnych już sytuacji. Teraz apeluję do pozostałych dyskutantów, bo na pewno wszyscy, albo prawie wszyscy, będą chcieli się wypowiedzieć. Naprawdę, żeby nie powtarzać tych samych już rzeczy, żeby maksymalnie się ograniczać do tych minut, które przewiduje regulamin. Pan Radny Patryk Demski Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Cieszę się, że przyszło mi występować w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość i to po tak ważnym głosie partnera społecznego w tej debacie. Chcę zapewnić, Panie Przewodniczący, ale i wszystkich Państwa, że nie ma zgody jednolitej Sejmiku na kształt uchwały i dzisiaj podejmowane decyzje. Nie ma zgody Klubu Prawo i Sprawiedliwość na to, żebyśmy w pośpiechu, nadgorliwie i w prędkim głosowaniu podejmowali decyzje, które zaważą na publicznej służbie zdrowia Pomorza na najbliższe lata. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, niemal dwa lata czekaliśmy na uspołecznioną debatę na temat służby zdrowia. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z dobrym, zwartym, nowoczesnym programem, jakim było Zdrowie dla Pomorzan. Był to program niekonfliktowy. Ja przypomnę tylko, że twórcami byli i Pan Marszałek Borusewicz i Pan Mirosław Górski, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości. To był program poza sporem politycznym. Głosowaliśmy za nim, uważaliśmy, że nowoczesny program, który wskazuje kryteria, kierunki zmian w pomorskiej służbie zdrowia, to jest ten program, w którym nie powinno być polityki, a powinna być dyskusja. Dzisiaj, decyzją, którą Marszałek Czarnobaj przedstawia Sejmikowi, skreślacie Państwo niepolityczny charakter tej debaty, bo wprowadzacie dzisiaj pierwszy raz, jako Platforma Obywatelska na regionalny poziom debatę, która jest debatą polityczną. Wykonujecie bez refleksji i bez specjalnego namysłu dyrektywę partyjną Rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, wprowadzając na Sejmik Województwa Pomorskiego, projekt uchwały, co do którego, po pierwsze, nie wiadomo, jakie będzie finansowanie? Nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie? Nie wiadomo, ilu partnerów społecznych się do niego zgłosi? I wreszcie nie wiadomo, które szpitale z województwa pomorskiego zostaną do niego zakwalifikowane? Skok na głęboką wodę. Tylko najpierw trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście tam jest głęboko? Bo się okazuje, że mogą z tym być kłopoty. Panie Marszałku, ad rem, zanim krytycznie odniosę się do informacji Pana Marszałka na temat zmian w pomorskiej służbie zdrowia, dwa zdania o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj? Pomorska służba zdrowia jest chyba najbardziej zadłużoną gałęzią naszego budżetu. To jest ponad 500 mln zł długu, 100 mln zł wymagalnych zobowiązań. Co przy dochodach własnych, które szacujemy na poziomie mln zł jest pozycją zatrważającą. Z drugiej strony mamy do czynienia z wieloletnią, narastającą, zaprogramowaną niejako, z punktu 11

12 widzenia służby zdrowia, no z kłopotami z finansowaniem się zakładów opieki zdrowotnej. Ale wydawałoby się, że tylko osobie, która nie może znać istoty intencji tych zobowiązań, przyjdzie do głowy proponowanie, na zdrowym i żywym organizmie, zmian, które de facto mogą doprowadzić do pogłębiania zaciągania zobowiązań. A tak mamy dzisiaj. Pan Marszałek Czarnobaj długo przedstawiał nam Tak, tak, długo czekaliście na zwartą koncepcję, jak mają wyglądać przekształcenia w pomorskiej służbie zdrowia? Ja przypomnę Państwu, że Sejmik podejmował ad hoc, decyzje, które de facto z pomorskiej służby zdrowia, robiły dziury w serze. Bo na przykład sprzedawaliśmy stację dializ. Wyrażaliśmy zgodę na sprzedaż stacji dializ. Ja pytam Pana Marszałka, czy to było uzgodnione w strategii? Czy mieszkańcy Gdyni wiedzą, że ta stacja dializ zostanie oddana w wieloletnią dzierżawę? Czy mieliśmy na ten temat pogłębioną dyskusję? Nie. Program Zdrowie dla Pomorzan swoją drogą, ad hoc, decyzje prywatyzacyjne, użyczenie w wieloletnie dzierżawy, były podejmowane przez ten Sejmik wielokrotnie. Więc jeżeli mamy do wyboru nowoczesny program Zdrowie dla Pomorzan i te decyzje ad hoc, które nijak się mają do tego programu, to za każdym razem protestowaliśmy. Za każdym razem głosowaliśmy przeciw. Za każdym razem pytaliśmy Pana Marszałka; Panie Marszałku, czy to jest uzgodnione z partnerami społecznymi? Czy to jest element strategii rozwoju służby zdrowia w województwie pomorskim? Czy to jest element programu Zdrowie dla Pomorzan? I tych odpowiedzi brakowało. Ja do dzisiaj nie wiem, czy glosowanie przez Sejmik dwóch uchwał oddających w dzierżawę stację dializ, było konsultowane i jest słuszne z punktu widzenia rozwoju naszego województwa? Czy to nie zaszkodzi pomorskiej służbie zdrowia z biegiem roku? Tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy wtedy i nie otrzymamy jej dzisiaj. Więc incydentalne decyzje psują zwarty program Zdrowie dla Pomorzan. Długo czekaliśmy na ten program, cierpliwie znosiliśmy połajanki Pana Marszałka, że nie rozumiemy istoty zmian, że mamy socjalistyczne podejście do służby zdrowia, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie leży istota tego problemu? No i dzisiaj mamy pierwszy efekt zebrania tych nieuczesanych myśli Pana Marszałka w jeden zwarty program. Jaka jest istota tego programu? Czy on odpowiada na pytanie, w którą stronę idzie pomorska służba zdrowia? Nie. Dzisiaj otrzymujemy jedno pytanie i jedną odpowiedź. Województwo pomorskie ma być awangardą województw Rzeczypospolitej Polskiej i zgłosić się do programu rządowego, którego kształty, ramy dzisiaj są niedookreślone. Panie Marszałku, jeżeli tak, zadajmy szczegółowe pytania, tak, żebyśmy znaleźli kilka odpowiedzi na to, czy powinniśmy się do tego programu zapisywać? Tak zwany Plan B, ma w swojej konstrukcji bardzo ciekawy mechanizm, otóż powoduje on jego nieatrakcyjność dla samorządów wojewódzkich i innych samorządów w Polsce. Dlaczego więc województwo pomorskie jest inne od innych samorządów? I dlaczego my tego mechanizmu nie widzimy? Otóż ten mechanizm powoduje obowiązek postawienia w stan likwidacji zakładu opieki zdrowotnej. Pani Przewodnicząca o tym mówiła. Co dzieje się ze zobowiązaniami takiego zakładu opieki zdrowotnej? I mówię to, jako prawnik. No, co się dzieje ze zobowiązaniami, które ciążą na tym zakładzie opieki zdrowotnej? Oczywiście organ założycielski przejmuje zobowiązania na siebie. Tak? A więc policzmy Szanowni Państwo, ponad 500 mln. zł długu pomorskiej służby zdrowia, 100 mln. zł wymagalnych zobowiązań. No i co dzieje się w przypadku przekształcenia? Organ założycielski, czyli samorząd województwa pomorskiego, w ten czy w inny sposób, czy w postaci poręczeń, czy wprost, czy pośrednio będzie odpowiadał za te zadłużenia. Jaka jest gwarancja Panie Marszałku? Jaka jest gwarancja Panie Skarbniku, że środki finansowe, które spłyną ze strony rządowej pozwolą nam zbilansować ten problem? Jaką mamy tego gwarancję? Ja dzisiaj tego nie wiem, ale wiem jedno, że jeżeli mam dochodów własnych na poziomie 350 milionów złotych i na to mam na siebie wziąć, w perspektywie czasowej oczywiście do 2012 roku, 5 milionów zobowiązań, to na to bym się nie porwał. Pan Marszałek ma inne wyliczenia. Będę bardzo szczęśliwy, że Pan Marszałek to wytłumaczy. No więc Panie Marszałku, nie będziemy się zadłużać od razu tylko powoli, do 2012 roku, no taki będzie tego skutek. Jeżeli tak, no to ja chciałbym usłyszeć precyzyjnie, bo nawet gdyby licząc wprost budżet województwa pomorskiego w 2008 roku to było 647 milionów złotych. 12

13 Jeżeli się mylę to jest Pan Skarbnik - może mnie poprawić, dochody, zadłużenie było ok. 10 %, Pan Skarbnik mówił, że było mniej, ale wydaje mi się, że to było ok. 10%. Gdyby wprost liczyć 60 %, a więc granica ustawowego prawa zadłużania się samorządów, to jest ok. 400 milionów złotych. A zobowiązania pomorskiej służby zdrowia to jest ponad 500 milionów. Ja oczywiście wiem, że nie wszystkie są wymagane, za nie wszystkie odpowiada samorząd wprost, jest też ACK z 200-u milionowym długiem. Ale jednak to pokazuje pewien problem 60% dochodów własnych województwa pomorskiego nie starczy na pokrycie zobowiązań pomorskiej służby zdrowia. Ponadto trzeba czytać ten program ze zrozumieniem. Skoro było 2,7 miliarda złotych na początku, a mamy miliard 150 milionów, no to jest jakaś luka finansowa. Nikt nie jest w stanie dzisiaj określić, jaka proporcjonalnie ilość środków przypadnie na samorząd województwa pomorskiego. Niemniej jednak wiadomo na pewno, że wiele samorządów jest w fazie dyskusji i nie pali się gorliwie do tego programu. Ja rozumiem zarzuty tych samorządów, które mówią w ten sposób: tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie kwota poręczenia ze strony rządu, czy spłacenia tych zobowiązań i dwa tak naprawdę nie wiemy, co dalej. Bo otóż samo przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej, spółki prawa handlowego, a w ogóle holdingu spółek, które Pan Marszałek chce tu nam otworzyć nie powoduje zmiany, co do systemu zarządzania. Nie powoduje zmiany jakości tych spółek. To nie zlikwiduje kryzysu, bo same metody zarządzania powodują to, że narastają zobowiązania. Bo chce Państwu powiedzieć, że te zobowiązania narastają. Nie jest też tak, że spółki prawa handlowego nie popadają w zadłużenie. Dane na stronie Ministerstwa Zdrowia jasno wskazują: na ok. 100-u spółek przekształconych 10 ma zobowiązania wymagalne, które narastają szybciej niż w ZOZ-ach, więc co to znaczy, że 10%, co dziesiąta spółka. Więc Panie Marszałku policzmy, przekształcamy 10 zakładów opieki zdrowotnej i jedna teraz będzie generowała zadłużenie. Warto tylko dlatego przystępować do tego programu? Nie wiem, ja na to odpowiedzi nie znajduję, ale muszę powiedzieć, że mam duże wątpliwości, czy powinniśmy tak gorliwie do tego przystępować. No i zobowiązania wymagalne: 2/3 zobowiązań wymagalnych, to są zobowiązania cywilno-prawne: dostawy leków, energia elektryczna. Rząd nie gwarantuje spłaty tych zobowiązań. Mówimy wiec o 30 % zobowiązań, które ciążą na zakładach opieki zdrowotnej, a są w głównej mierze zobowiązaniami publiczno-prawnymi. Co z pozostałymi? Nie zwolni dyrektora przekształcenie w spółkę prawa handlowego od konieczności renegocjacji zobowiązań, które ma wobec dostawców leków. Tu się nic nie zmieni. To będzie dalej tak samo, tzn. dyrektor zakładu opieki zdrowotnej, a po zmianie prezes spółki będzie musiał znowu pojechać do hurtowni i znowu negocjować odroczenie raty płatności. Bardzo ciekawa dyskusja toczy się na forum internetowym pomiędzy samorządowcami, czy ten program Ratujemy polskie szpitale ma szanse wejścia w życie, czy nie. Ale chce powiedzieć, że pierwszy raz w ten kadencji podejmujemy decyzję, która jest tak naprawdę odesłaniem blankietowym. Bo do czego zobowiązuje się samorząd województwa pomorskiego? Do wzięcia udziału w projekcie Uchwały Rady Ministrów, która projektuje oddłużenie służby zdrowia w niedalekiej przyszłości, w niewiadomej wysokości i z niewiadomym skutkiem. Pierwszy raz będziemy głosować taką uchwałę i to mówię do wszystkich radnych. Ja sam się zastanawiam, czy możemy głosować nad uchwałą, która jest projektem, której nie znamy ostatecznej treści? Pan Minister mówił, że w kwietniu się ukaże ta uchwała. A co będzie jeżeli się nie ukaże, co będzie wtedy? To nie przystąpimy, no to Panie Marszałku, może poczekajmy. Już kończę Panie Przewodniczący. Panie Marszałku, Szanowni Radni. Stoimy dzisiaj przed nie lada problemem i mówię to do wszystkich radnych niezależnie od opcji politycznych. Wszyscy musimy zadać sobie to samo pytanie. Czy chcemy rzeczywiście dokonać skoku na głęboką wodę? Czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z wzięciem na siebie zobowiązań ponad 500- milionowego długu pomorskiej służby zdrowia i przeprowadzić to suchą nogą na drugi brzeg, tak żeby ta operacja zakończyła się sukcesem. Ja na to pytanie odpowiedzi nie znajduję, ale mam wrażenie, że będziemy mieli poważny problem, przy kryzysie finansów publicznych, przecież Pan Skarbnik i Pan Marszałek mówili o zmniejszonej kwocie wpływu z VAT-u. No przecież pomorska służba zdrowia jest pośrednio 13

14 zasilana też z pieniędzy, które są w obrocie. Jeżeli tych pieniędzy jest mniej, będzie mniej, nie starcza na refinansowanie procedur medycznych. Gdzie spółki zwrócą się o pomoc, jeżeli będą miały kłopoty finansowe? Do jakiego organu założycielskiego spółki odwołają się, kiedy będzie kłopot z wykonaniem, z zamknięciem budżetu? Oczywiście do nas, oczywiście do nas. I mówienie, że mamy teraz spółkę prawa handlowego to i radźcie sobie sami, bo jesteście sprawnymi menedżerami. No chyba nie będzie to bardzo przekonywało tych pacjentów, którzy nie dostaną leczenia z tego powodu. Kończąc Panie Przewodniczący, Panie Marszałku dokonujemy dzisiaj nie lada wyboru. Ja rozumiem gorliwość Pana Marszałka przy pomocy rządowi wykonania dość pustego, to jest właściwie wydmuszka. Ten projekt, który dzisiaj mamy to można by go przyrównać do pisanki. Ja rozumiem, że chcemy wypełnić województwo treścią i chcemy do tej pisanki województwo pomorskie umieścić, ale apeluję o rozsądek. Naprawdę apeluję o rozsądek. Bo Panie Marszałku może być tak, że dzisiaj w awangardzie zmian, a jutro w awangardzie długów. Jutro w awangardzie zobowiązań, jutro w awangardzie zamykanych szpitali, problemów i strajków. Dokładnie wszyscy pamiętamy bolesną lekcję z ACK 200 milionów zobowiązań i nic się nie dzieje w tej kwestii. Tego rządowy program w ogóle nie dotyka. A to jest kluczowy system pomorskiej służby zdrowia. Tam są procedury wysokospecjalistyczne, tam są specjaliści, tam są kłopoty. My debatujemy tu dzisiaj, jak utworzyć spółki, ile ma ich być. Stygmatyzujemy niejako szpitale, bo mówimy z jednej strony tak, jaki klucz Pan Marszałek przyjął w ogóle, że np. szpital w Wejherowie ma być wysokospecjalistycznym szpitalem, który jest systemowym w ramach tego elementu. Jaki klucz jest w doborze tych szpitali? Które z nich mają być spółkami i na jakich podstawach, czy wszystkie, czy nagrodzić tylko te, które mają mniej zobowiązań? Wreszcie te, które mają masę zobowiązań, bo będzie największe wsparcie ze strony samorządu. Powołanie konglomeratu holdingu spółek już było Panie Marszałku. To się nie uda, w zarządzaniu będą kłopoty. Dyrektorzy szpitali mówią sobie po cichu, że sobie nie wyobrażają jednolitego zarządu, bo to będą kłopoty i kadrowe i w postaci funkcjonowania, i kontraktacji, i wykonywania. To nie rekompensuje tego zmiana systemu zarządzania jakością służby zdrowia. Bardzo dziękuję, namawiam koleżanki i kolegów do rozwagi. W kwietniu będzie nowelizacja tej uchwały, poczekajmy. Nic się naprawdę nie stanie jeżeli miesiąc odłożymy tą debatę, a być może uratujemy się przed w padnięciem w kłopoty. Pani Radna Katarzyna Stanulewicz Panie Przewodniczący, Panowie Marszałkowie, Szanowni Parlamentarzyści, Szanowni Państwo. W mojej wypowiedzi chciałabym się skupić nad uchwałą, którą ma przyjąć Sejmik Województwa Pomorskiego, ponieważ wydaje mi się, że będzie to najbardziej merytoryczne i adekwatne do problemów. Korzystając z obecności Pana Ministra chciałabym zacząć od sprawy, która jest bardzo istotna dla województwa pomorskiego, właśnie od Akademickiego Centrum Klinicznego, które w jakiej sytuacji znajduje się, wszyscy wiemy. I jeżeli nie zostanie, nie będzie podlegało ratowaniu, o którym mówi się w programie rządowym, to na pewno będzie miało tragiczne skutki dla całej służby zdrowia w województwie pomorskim. Nie możemy o tym zapomnieć i dlatego pierwsze pytanie do Pana Ministra jest może ogólne, ale sądzę, że doświadczenie i plan polityki rządu spowoduje to, że Pan Minister odpowie na moje pytanie bardzo krystalicznie, a ja je zadaję w sposób ogólny. Jaki jest pomysł na ratowanie ACK w Gdańsku? Drugie pytanie jest bardziej konkretne. Jakie pieniądze przeznacza Pan Minister dla województwa pomorskiego, jeżeli chodzi o pomysł Ratujmy szpitale? To w zasadzie wszystko do Pana Ministra. Kolejno chciałabym się odnieść do tego, co zaprezentował Dyrektor Departamentu Zdrowia w naszym Urzędzie Marszałkowskim. Mianowicie jeżeli program Ratujmy szpitale ma zapewnić to, co proponuje paragraf 1. uchwały Sejmiku, która ma być przyjęta dziś na naszej sesji. Chciałabym zapytać właśnie, w jaki sposób koncentrowanie działalności szpitali niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych? W ogóle kuriozalny zapis jak dla mnie, w ogóle nie 14

15 wiem, czy ktoś się nad tym zastanawiał, czym zajmują się szpitale w takim razie, wypiekaniem bułek? Bardzo dziwne. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i stałe podnoszenie ich jakości, poprawa efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, w tym głównie podległych samorządowi województwa pomorskiego. Dlaczego w takim razie Panie Marszałku, proszę mi to uzasadnić, bo do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi, dlaczego szpitale tzw. strategiczne mają być wyjęte spod programu Ratujmy szpitale, przecież one są ogromnie zadłużone w naszym województwie. Skoro mamy ratować szpitale, to dlaczego udzielanie strategiczne? I jedno pytanie do Przedstawiciela NFZ-tu, który ma bardzo ważne zadanie w programie, mianowicie ma zatwierdzać programy restrukturyzacyjne, które chcą decydować na przekształcenia w spółkę. Czy jesteście Państwo jako instytucja przygotowani do pełnienia tego zadania, jeżeli tak to, w jaki sposób, jeżeli nie to dlaczego? Już za chwileczkę mamy uchwalić konkretną uchwałę, która będzie zobowiązywała województwo do pewnych działań. Jako Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej muszę stwierdzić, że niestety ten proponowany program nie zapewnia, ani polityki zdrowotnej, ani polityki społecznej w naszym województwie. Widzę, że w Polsce również. Dziękuję bardzo. Pan Radny Adam Śliwicki Mówimy dzisiaj o zadłużeniu w pomorskiej służbie zdrowia m.in. pół miliarda to jest dużo. Czyżby pomorskie było tak złe, czy mamy złe kadry? Czy nasza służba zdrowia i nasze szpitale były zarządzane przez nieudacznych Pomorzan. Wydaje mi się, że nie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego? Skąd się wzięło to zadłużenie? Mówiliśmy już tutaj, że województwo pomorskie było dyskryminowane złym algorytmem, jeżeli chodzi o polską służbę zdrowia. Dopiero Minister Zarządu PIS-u zmienił ten algorytm i inne środki finansowe płyną do województwa pomorskiego. Od tego momentu i to było widać na slajdach służba pomorska zdrowia się nie zadłuża, bynajmniej wychodzi na zero, nie pogłębia się zadłużenie. W związku z tym też mam pytanie do Pana Ministra, czy ze swojej strony rząd zamierza zrekompensować te wieloletnie zaniedbania polskiego rządu. Czy zamierza nam zrekompensować te długi, tak wiele lat zaniedbań? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Jaką propozycję ma rząd dla szpitali, które nie chcą się przekształcić w spółki prawa handlowego, które nie pogłębiają swojego zadłużenia? Zadłużenie jest duże, czy zamierza też rząd je oddłużyć? Czy zamierza im pomóc, aby nie popadały w dalszy dług? Dlaczego promuje się nieudolność w zarządzaniu? Czy należy najpierw doprowadzić szpitale na skraj bankructwa, przekształcić w spółkę i otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa, w nagrodę? Następna sprawa, już dzisiaj poruszana. Komornik puka do drzwi ACK, o strategicznej roli tej placówki nie trzeba mówić. Co rząd ma na dzień dzisiejszy za propozycję dla ACK, na teraz? Dziękuję. Pan Radny Andrzej Jaworski Panie Ministrze. Coraz więcej osób, także w naszym województwie nie może korzystać z publicznej służby zdrowia dlatego, że nie ma stosownego ubezpieczenia. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższym czasie kilka tysięcy ludzi straci pracę, z czego jak mówią specjaliści kilkadziesiąt % nie będzie mogło znaleźć nowej pracy przez co najmniej dwa lata, albo i dłuższy okres. Bardzo często są to jedyne osoby w rodzinie, które do tej pory tą prace miały i moje pytanie jest takie: Jaką Minister zamierza zapewnić właściwą opiekę zdrowotną zwłaszcza dla tych osób, biorąc pod uwagę ten długi okres czasu, kiedy bez pracy najprawdopodobniej pozostaną, a z drugiej strony są te osoby, które pracowały w ciężkich warunkach, które będą wymagały specjalistycznego leczenia i których po prostu nie będzie stać na płacenie za leczenie? 15

16 Pan Poseł Tadeusz Cymański Moje pytanie jest oczywiste, ponieważ jedną z obiektywnych okoliczności służby zdrowia jest, co nawet na prezentacji było widać, relatywnie uwzględniając charakter naszego państwa, bardzo niski poziom finansowania służby zdrowia. To jest problem wycen, kosztów i o tym mówią wszyscy i państwowi i inni niezależnie od dyskusji, która się toczy. Wiem, że rząd przewiduje 1%, ale czy (takie przynajmniej zapowiedzi były) to ma związek z kryzysem, bo tąpnięcie, czy nawet zmniejszenie zarobków, zamrażanie zarobków, zwiększenie bezrobocia, to oczywiście się przekłada od razu na NFZ. To jest pytanie oczywiście o znaczeniu zasadniczym. A drugie już bardziej praktyczne a propos tych demonów, bo przy okazji bardzo ciekawej dyskusji, w bardzo dobrym tonie utrzymanej w Kwidzynie, taki oto problem powstał, że samorządy, gdzie już szpitale są skomercjalizowane stają wobec wyzwań i chciałyby zgodnie zresztą z ideą i zapowiedziami Platformy, że nie będzie prywatyzacji, chciałby jako właściciele, realizować programy inwestycyjne i ratunkowe dla swoich szpitali, których są właścicielami. Podkreślam szpitale skomercjalizowane, a nie sprywatyzowane. I teraz natrafiają na barierę raz, spółka, która sama nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w banku, samorząd, a to z uwagi stosownych zabezpieczeń, z uwagi na limity, które go ograniczają. I w tej sytuacji, czy powód, czy pretekst, ale zwrócenie się do inwestora zewnętrznego, który aby wejść chce mieć papier kontrolny. Więc w tej sytuacji jest pytanie w kontekście zresztą kryzysu. Czy rząd w ogóle rozważa i bierze pod uwagę tego oto typu pomysł, aby stworzyć już nie pomoc finansową, ale gwarancję dla samorządu, aby ten mógł zachować kontrolę i własność skomercjalizowanych szpitali, a jednocześnie uruchomić programy inwestycyjne w tym bardzo często modernizacyjne, z wysokim nasyceniem pracy żywej, co w warunkach kryzysu, patrzmy na Niemcy, jest też pomysłem do rozważenia. To jest pytanie bardzo ważne. Tu się nawet spotkaliśmy, no o dziwo, nawet z Platformą, w tym temacie. Bo to dziwne. Ja nie będę już zadawał kilka innych pytań, chyba, że jeszcze spytam. Na czym ma polegać ten cud, że pan Minister, bo tutaj pisze, że województwo w programie. Bo tam jest tak te 500: od 130 do 180 to są te pieniądze z Warszawy, a te to ma wyciągnąć, jak słyszymy etapami, ale nawet etapami w warunkach stagnacji, kryzysu, w jaki sposób, a mianowicie inżynieria finansowa i rozwiązania prawne. I sprzeczność budzi zawsze podejrzenie, to normalne, więc tu widzę sprzeczność, ale ja powiem tylko o jednej. Nie może być tak, że najwyższy urzędnik samorządu zapewnia związki zawodowe, że nie jest naszym pomysłem wprowadzanie kapitału prywatnego. A tu na tym samym gremium słyszymy cytuję: Nie łudźmy się, nie jesteśmy w stanie bez wprowadzenia kapitału zewnętrznego. Tu stawiam znak zapytania i proszę o odpowiedź. Nie ma dwóch prawd, a demony się właśnie budzą, jak są dwie prawdy. Dziękuję. Pan Radny Leszek Bonna Panie Ministrze, ja mam jedno krótkie pytanie do Pana Ministra, otóż: Czy rząd bądź ministerstwo przewiduje pomoc dla tych samorządów, które chciałyby przekształcić swoje publiczne szpitale, które nie mają żadnych zobowiązań? Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Czuję się prawie, jak debacie sejmowej, rzeczywiście. Jak Pan Poseł powiedział, bo padło od razu tyle pytań, ale żeby nie popełnić żadnego uchybienia zapisałem sobie mam nadzieję wszystkie pytania i na tyle na ile będę mógł postaram się udzielić odpowiedzi. Po pierwsze. Ustosunkuję się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej Gardias i jestem nią delikatnie mówiąc zdumiony. Powiem dlaczego, ja mam twarde dane mówiące o tym, ile w Polsce jest lekarzy i pielęgniarek, twarde dane. Zgodnie z danymi, najnowszymi, nie nawet z naszego resortu, bo 16

17 również tę sprawę monitoruje Minister Pracy. W Polsce mamy 20,3 lekarza na 10 tys. mieszkańców, 27 krajów Unii, mniej ma tylko Holandia 19,2. Kraje do których nasi lekarze emigrowali: Szwecja, Hiszpania, czy Anglia mają wskaźnik 38 i narzekają na niedobór kadry lekarskiej. Jeżeli chodzi o kadry pielęgniarskie sytuacja jest podobna. W związku z tym nie ma w tej chwili praktycznie rzecz biorąc w żadnym miejscu Polski problemu nadmiaru kadr medycznych, jeżeli chodzi o zawody typu lekarz, pielęgniarka. Śledzą Państwo media, to będziecie wiedzieli, jakich zabiegów muszą dokonywać dyrektorzy szpitali, żeby przy tej ilości lekarzy, a przy takiej ilości świadczeń przy naszym starzejącym się społeczeństwie sprostać wyzwaniom i wykonać kontrakt Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym, forma własności nie decyduje o tym, czy ktoś będzie miał w Polsce pracę, czy nie, bo każda forma własności i również przekształcenie w spółkę handlową będzie wymagać wobec tej spółki spełnienia wymagań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określanego corocznie w zarządzeniu wobec poszczególnego rodzaju świadczeń. W związku z tym tam jest bardzo ściśle określone, ile musi być m.in. odpowiednich specjalistów drugiego stopnia już tym starym trybem, czy jednostopniowych już tym nowym trybem, jak również zabezpieczenia przez pozostały personel medyczny. Proszę naprawdę mi wierzyć, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. Mamy w tej chwili 16 tys. lekarzy, którzy są w wieku emerytalnym. Gdyby oni dzisiaj nam teraz powiedzieli, że oni idą na emeryturę, to rzeczywiście ten system by się załamał. To nie są sprawy, które wynikają z roku, dwóch, czy trzech, ale to są sprawy Proszę Państwa, które narastały w naszym kraju przez wiele lat. Tylko cały czas słyszeliśmy, że w tym państwie mamy, takie było bardzo obraźliwe hasło, kolportowane mamy lekarzy jak psów. I co się okazało 1 stycznia 2001 roku, kiedy weszła ustawa, uchwalona przez poprzedni rząd, a implementująca dyrektywę unijną o czasie pracy, że jak okazało się, że nie można wykonywać 400 albo 500 godzin pracy miesięcznie, bo prawo unijne na to nie zezwala, to w tym momencie się rozpoczyna dramatyczna sytuacja, że gdyby nawet przy klauzuli ob out, którą wielu lekarzy podpisało, żeby w ogóle mogły te placówki pracować i z dużym trudem niektóre, ale jakoś ten problem pokonały. W tej chwili toczą się bardzo burzliwe dyskusje. Nas reprezentuje Minister Pracy razem we współpracy z Ministrem Zdrowia, jeżeli chodzi o to, jaki czas pracy w ogóle będzie dozwolony. Bo Unia Europejska stoi na stanowisku, że powinno się pracować 48 godzin tygodniowo maksymalnie, a nawet 40 bez żadnej klauzuli i ob. out i dziękujemy bardzo, wszyscy się już napracowali i koniec. My tutaj reprezentujemy nieco inny pogląd, bardziej elastyczny, tak jak niektóre inne kraje, ale ja pokazuję nie tylko, ale ja tylko pokazuję problemów nadmiaru kadr medycznych dokładnie mówiąc o lekarzu i pielęgniarce nie ma. Natomiast, proszę Państwa, przekształcenia mają powodować to, żeby szpital, który nie będzie generował nowego zadłużenia będzie lepiej zarządzany i żeby był lepszy, bezpieczniejszy dla pacjenta. W związku z tym zarówno Państwo jako samorząd, jak i rząd który tu mam przyjemność reprezentować, stoi na stanowisku, że te przekształcenia muszą być w pierwszej kolejności przyjazne dla tych, którzy płacą podatki, którzy po te usługi się zgłaszają, czyli dla pacjentów. W drugiej kolejności, proszę Państwa, dla tych którzy te usługi wykonują to jest kompatybilne. W związku z tym dla wszystkich jest odpowiednie miejsce w systemie i nad wszystkimi tutaj musimy się pochylać, bo proszę Państwa, jeśli troszczylibyśmy się tylko o pacjenta, zapominając o tych, którzy muszą to świadczyć, to też oczywiście nie dałoby się tego zrobić. W związku z tym proszę mi wierzyć, że tutaj przy przekształceniach nie dzieją się żadne dramatyczne sytuacje i nikt nikogo nie wyrzuca na bruk, bo nadmiaru kadry medycznej w Polsce póki co nie ma i jeszcze przez parę ładnych lat nie będzie. Jeżeli chodzi proszę Państwa o ACK w Gdańsku, ta sprawa, ja tu miałem przyjemność być u Państwa ponad rok temu. I teraz tak - akademie, uniwersytety medyczne i szpitale kliniczne, które łączono parę lat temu w struktury akademii obecnie przekształcanych z nazw w uniwersytety medyczne, ich organem założycielskim jest tak naprawdę Minister Zdrowia. W związku z tym oczywiście, że problemem jest zadłużenie szpitali klinicznych, które się działo z różnych powodów, nie stało się ani wczoraj, ani dzisiaj, ani rok temu, chcę jasno powiedzieć, tylko to zadłużenie narastało latami. I w związku z tym, 17

18 oczywiście troską Ministra Zdrowia jest, żeby żaden szpital kliniczny nie upadł, bo z reguły szpitale kliniczne, to wszyscy wiemy, świadczą usługi najbardziej trudne, najbardziej kosztowne i pracochłonne i są to również procedury specjalistyczne, które w wielu przypadkach, akurat ja jestem stroną podpisującą umowy, z tymi szpitalami na usługi wysoko specjalistyczne. W związku z tym, w ramach tego, na co nas w tej chwili w ogóle stać, bo budżet proszę Państwa jest taki, jaki może. Ja nie chcę tu teraz występować politycznie, a raczej chcę się ustosunkować do tego merytorycznie. Budżet taki mamy, jaki jest możliwy. Rząd nie tworzy proszę Państwa dodatkowych dochodów. Dochody, co jest rzeczą pewnie tutaj dla Was rzeczą śmieszną, co tu powiem, tym możemy się rządzić, co naród nam wytworzy i więcej nie mamy. Zadłużanie się w nieskończoność zobaczymy, co doprowadzi jak niektóre kraje w tej chwili robią, natomiast Europa idzie inną drogą, jak wiecie Państwo bardzo znaczące Państwo - Pani Kanclerz Merkel dokładnie popiera taką drogę, jaką wybrał nasz rząd m.in. teraz dyskusja w Unii Europejskiej mówi, że należy jeżeli jest trudna sytuacja nie spowodowana przecież przez Polaków ani ten, ani poprzedni, ani poprzedni rząd. Jest to sytuacja zewnętrzna, która się tutaj na nas, że w tym momencie należy gospodarować oszczędnie, dlatego, że dług, który chcielibyśmy wygenerować, jest długiem coraz bardziej kosztownym, bo obligacje, które rząd emituje nie są na poziomie dwóch procent proszę Państwa. Obligacje amerykańskie kupują wszyscy bardzo chętnie za 2%, natomiast obligacji polskich za 2% nikt nie kupi. Ich koszt się wacha pomiędzy 5,3-5,39, a 5,5%. Gdyby Unia Europejska wyemitowała euroobligacje dopiero mielibyśmy problem, jakby się okazało, że za 7% swojego długu publicznego poprzez obligacje nie moglibyśmy generować. I to jest prawdziwy problem. Na szczęście odpowiednie działania Premiera doprowadziły do tego, że ten pomysł upadł. Gdyby tego z kolei nie podniósł głośno w Sejmie swego czasu, no niestety tam to się toczyło. W związku z tym proszę Państwa to są możemy w tej chwili zrobić w ramach wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W tym roku przeznaczymy 200 milionów złotych właśnie na szpitale kliniczne. Oczywiście wśród beneficjentów znajdzie się również ACK w Gdańsku i tyle mogę w tej chwili na ten temat powiedzieć. Drugą rzecz, którą właśnie robimy żeby komornicy nie byli tutaj fanami w ochronie zdrowia w Polsce w związku z tym zakończyliśmy pracę i przekazaliśmy do dalszego procesowania proszę Państwa nowelizację ustawy, która będzie mówiła, że komornicy będą mogli zajmować max 20% wpływu. To się już w tej chwili dzieje, to są rzeczy, które teraz trzeba realnie podjąć, w związku z tym je podejmujemy. Pójdzie to szybką ścieżką oczywiście, bo wszystkim nam zależy, żeby się stało to jak najszybciej i to są działanie konkretne, które mówiąc o szpitalach klinicznych podejmujemy: czyli 200 milionów złotych, czyli zmniejszenie możliwości zajmowania kont do wysokości 25%. Oczywiście, proszę Państwa, rozwiązanie problemu szpitali klinicznych uniwersytetów medycznych w dalszej kolejności będzie też przedmiotem naszych obrad, dlatego, że to jest problem Ministra Zdrowia tak naprawdę i też musimy to w jakiś sposób rozwiązać. Nawet nie chcę tego komentować, że ktoś kiedyś wymyślił, że akurat kliniki włączono do uniwersytetów medycznych, czy to było dobre, czy niezłe osiągnięcie, no mamy na ten temat inny pogląd, ale jest jak jest, po prostu to odziedziczyliśmy, natomiast na pewno będziemy musieli przyszłościowo znaleźć rozwiązanie, bo uniwersytety medyczne i kliniki są specyficznym rodzajem zakładów, które udzielają ochrony i świadczeń zdrowotnych. Ale powodują rozwój nauki, ale kształcą studentów i trzecie udzielają świadczeń zdrowotnych. Musi ze sobą wszystko współgrać. Ta praca jest pracą do wykonania dla nas, proszę Państwa nie da się wszystkiego zrobić naraz. Jeżeli chodzi teraz proszę Państwa o algorytm. Zgadza się z algorytmem jest zawsze kłopot. Co zrobiliśmy, były dwa algorytmy, które obowiązywały w ochronie zdrowia, jeden dotyczący ratownictwa medycznego i drugi algorytm, który dotyczył w ogóle podziału środków ramach NFZ-u. Powiem Państwu, że nie zależnie od tego, jak się go poprawia, bo w tej chwili również patrzymy, czy jeszcze nie należy go poprawić. Tylko ponieważ algorytm jest podziałem w stopniu nigdy nie ocenionym przez każde województwo jako sprawiedliwy, bo różne są interesy, bo jest też lokacja przepisujących 18

19 się pacjentów. W związku z tym inaczej są traktowane województwa, w których nie ma w ogóle akademii medycznych, nie ma szpitali klinicznych, jest dużo szpitali klinicznych, w których jest dużo pacjentów tu przyjeżdżających. Te rozwiązania można poprawić, ale dopóki algorytmy będą obowiązywały te rozwiązania nie będą idealne. Myślę, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie po długiej dyskusji, dyskusji ze strony społecznej, jeżeli chodzi o algorytm w ratownictwie medycznym. Tym rzeczywiście możemy się pochwalić, dlatego że mieliśmy pięć różnego rodzaju propozycje na ten temat. Przyjęliśmy rozwiązanie na rok 2009, które będziemy chcieli prolongować na następne lata. Proszę Państwa, podział wg ilości zespołów wyjazdowych w danym województwie. Uważamy, że to jest najbardziej sprawiedliwy podział. Inna kwota jest na karetkę S, czyli specjalistyczną z lekarzem, inną na karetkę P, czyli podstawową z ratownikiem. Finansowanie ich wzrosło w sposób drastyczny, dlatego że w zeszłym roku było to miliard 341 milionów złotych, w tym roku to jest miliard 730 miliona, wzrost o 400 milionów. Zarobki jaki i wyposażenie wzrosły radykalnie. Niepokoje, które Państwo obserwują ze strony dość delikatnie muszę użyć określenia takich centrali związkowych niekoniecznie dużych, ale agresywnych nijak się mają do faktów, które zaistniały w ratownictwie medycznym. Dlatego, że proszę Państwa również podpisaliśmy kontrakt w lipcu zeszłego roku na śmigłowce, których będziemy mieli do końca roku To zaspokoi potrzeby naszego państwa. Zwiększyliśmy ilość zespołów wyjazdowych z 1440 do Finansowanie na karetkę jest bardzo sprawiedliwie, dlatego że wojewoda zwraca się, ja odpowiadam za ratownictwo medyczne lądowe. W związku z tym, jeśli wojewoda się zwraca zgodnie z przyjętymi parametrami i gdzieś w sposób rzeczywiście przekonujący dokumentuje, że takich karetek było za mało proszę Państwa zwiększyliśmy. Było w zeszłym w 2008 roku 1405, jest Nie wiem, czy to jest ostatnie słowo, bo jeszcze trwają różnego rodzaju badania, być może pojedyncze zespoły jeszcze proszę Państwa powstaną, natomiast czas dojazdu do pacjentów, czyli to, co chcieliśmy osiągnąć, ilość zespołów, wyjazdów dobowych na zespół wyjazdowy, jest już naprawdę przyzwoity, bo są województwa proszę Państwa, w których jest 5 na dobę wyjazdów zespołu ratunkowego. Zlikwidujemy tę sprawę również, która jest kontrowersyjna, czyli również przewozu pacjentów karetkami państwowego ratownictwa medycznego. Chcę jasno powiedzieć, że zadaniem państwowego ratownictwa medycznego nie jest nawet w dramatycznym przypadku przewóz pacjenta, to ma zakontraktowane w ramach swoich obowiązków szpital, choć niektórym trudno to zrozumieć, że to jest ich obowiązek. Państwowe ratownictwo medyczne, tak jak i śmigłowce są od tego proszę państwa, tak jak ja to mówię w cudzysłowie, żeby mało pracować. Czyli żeby co robić, stać i czekać na wyjazd. Ale wtedy jeżeli się zdarza coś nieprzewidzianego np. wypadek zbiorowy. Nie może się nigdy zdarzyć, żeby w tym momencie karetka państwowego ratownictwa medycznego była 70, czy 80 km z pacjentem, którego przewozi. Taka rzecz nie może zaistnieć i z tego tytułu będą wyciągane przez nas ostre konsekwencje dyscyplinarne. To zresztą będzie wyraźnie napisane w noweli ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Dalej proszę Państwa odnośnie poprawy również i finansowania, bo o tym też tutaj Państwo tu mówili. Jak wiecie Państwo bardzo kontrowersyjnie zostało przyjęte wprowadzenie jednorodnej grupy pacjentów 1 lipca 2008 roku. Od tego czasu ponieważ wiadomo, że jak się wprowadza coś nowego, nawet jeżeli zrobiliśmy to wzorem wielu krajów europejskich, nie jest to nasz autorski pomysł. Jest to również dostosowanie tylko do naszych warunków. Natomiast doprowadziły inne kraje w różnych modyfikacjach u siebie. Odbyło się wiele spotkań w gmachu Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami głównie właśnie świata klinicznego, profesury zarządzającej klinikami, żeby poprawiać wycenę świadczeń w ramach jednorodnych grup pacjentów, w obrębie onkologii, w obrębie pulmonologii, w obrębie pediatrii, chociaż tam są rzeczy do usunięcia, w obrębie ginekologii wiele rzeczy żeśmy poprawili. Również stworzyliśmy takie możliwości, że ponieważ szpitale kliniczne mają bardzo trudne przypadki i bardzo kosztochłonne niekiedy. W związku z tym już wprowadzono modyfikacje, aby zaistniała możliwość dopisania procedurze wysokiej jednorodnych grup 19

20 pacjentów tych szczególnych przypadków, żeby uzyskać za to zapłatę. Odbieramy następne sygnały i rozmowy są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia z udziałem zarówno Pana Prezesa Paszkiewicza, jak i Pana Grabowskiego. Proszę Państwa jeżeli chodzi o to, że wzrasta bezrobocie, ludzie są zwalniani z pracy, powiem tak Panie Radny, że no nie zrozumiałem Pańskiego pytania, bo ono jest dla mnie niezrozumiałe. Rozumiem, że Radni znają ustawę o finansowaniu świadczeń publicznych ze środków, w związku z tym, jest tam wyraźnie napisane, kto ma prawo do korzystania z usług medycznych bezpłatnie. Chciałem tutaj rozwiać Pański niepokój. Żadna osoba, która w Rzeczypospolitej Polskiej straciła pracę, niezależnie od tego, czy schorzenie dotknie lekkie, czy ciężkie nie będzie płacić za to świadczenie. Jedyne, co od takiej osoby wymaga prawo, to jest to, aby w tym momencie, jeżeli zostaje tej pracy pozbawiona, żeby zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy i urząd pracy zgodnie z prawem odprowadza składkę zdrowotną za tą osobę. Taka osoba legitymująca się poświadczeniem, że jest zarejestrowana w urzędzie pracy jest to honorowane w każdej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i niepublicznej, czyli tej która ma kontrakt z NFZ. W związku z tym nie ma żadnego zagrożenia, żadnej możliwości, aby ktoś, kto zgłosił się do urzędu pracy wymagał zapłaty za cokolwiek - będzie to po prostu niezgodne z prawem. Jeżeli chodzi proszę Państwa o takie pytanie, które jest zawsze najtrudniejsze dla każdego rządu, czyli o finansowanie ogólnie służby zdrowia. Temat jak rzeka, ja się tutaj nad tym długo rozwodzić nie mogę, bo to już jest dyskusja nie na poziomie, proszę Państwa, proszę się nie obrazić, żadnego Sejmiku w Polsce, tylko to jest decyzja na poziomie całego państwa, na podstawie dyskusji społecznej w jaki sposób, kto i w czym ma partycypować, jak to finansowanie ma wyglądać. Rozumiemy, że to jest temat który jest tematem jeszcze do rozwiązania. Znamy, Państwo też znacie wszystkie statystyki, mówiące o finansowaniu w tych, czy innych krajach Europy. Natomiast również wiecie Państwo, jak wyglądają nasze placówki ochrony zdrowia, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, jak i lecznictwo otwartego, czy zamkniętego, mimo wszystko postęp, jaki się widzi. Jeszcze parę ładnych lat temu jeden tomograf komputerowy stał jeden w jednym województwie. Wszyscy uważali, że to jest proszę Państwa zadowalające. W tej chwili stoi w każdym prawie szpitalu USG Doppler zwykły itd. Pokonaliśmy proszę Państwa, nie mówię tutaj jako zasługa naszego rządu, żeby dobrze zrozumieć, tylko jako Państwo pokonaliśmy tutaj duży krok do przodu. Mamy problem tego długu, który został, bo rzeczywiście coraz więcej szpitali się bilansuje. To wynika i z lepszego finansowania mimo wszystko, bo chciałem powiedzieć, że 10 miliardów złotych, które dodatkowo nie ujęte w planie znalazły się w roku 2008, to jest duża kwota na poziomie prawie 2% składki zdrowotnej, o tyle dzięki zmianie m.in. składki rentowej poprzez wzrosty wynagrodzeń, poprzez wzrost zatrudnienia znalazły się w NFZ. Te środki zostały proszę Państwa wszystkie wydane. W związku z tym to finansowanie realne tak naprawdę się zwiększyło. Jeżeli chodzi proszę Państwa jeszcze o to, czym możemy pomóc szpitalom. W czasie tych spotkań, które się odbywały właśnie przyjmowaliśmy wszystkie te uwagi odnośnie do uchwały Rady Ministrów, która będzie podjęta w sprawie tego programu również Państwo żeście składali, że jest to obowiązujące rozporządzenie o warunkach sanitarnych, które stanowi duże zagrożenie, również finansowe dla wielu szpitali w Polsce. To rozporządzenie mówi, że do końca 2012 roku wszystko musi być spełnione, co w prawie budowlanym zawarte itd. Proszę Państwa, jak przyszedłem w listopadzie 2007 roku do tego resortu jednym z pierwszych rozporządzeń, którym się przyjrzałem było to rozporządzenie, pamiętacie być może Państwo, że w marcu 2008 roku, zmieniłem, zmieniliśmy zapis mówiący, że zrównujemy przychodnie ze szpitalami, bo gdybyśmy tego nie zrobili to 1 stycznia 2009 roku jak ocenia Główny Inspektor Sanitarny 90% przychodni w Polsce musiałoby być zamkniętych, bo były tak restrykcyjne zajęte tam zapisy. W związku z tym, proszę Państwa, w styczniu 2008 roku zwróciłem się na piśmie do wszystkich naszych ambasadorów w krajach unijnych, żeby pomogli mi zdobyć dokumenty, obrazujące to, jakie są wymagania sanitarne we wszystkich krajach unijnych. Co ciekawe, proszę Państwa, otrzymałem odpowiedzi w ciągu tego roku, to mozolnie spływało i tam się dziwili, co to jakiś Minister, co im zadaje takie 20

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00)

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00) BRM.0012.4.31.2012.MG Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 24.08.2012r. (godz. 15:15-17:00) Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 15/17 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 14.03.2017 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 15.07.2015r. ZK-964/VII/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, działając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), Komisji Gospodarki Narodowej (261.) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.) w dniu 23

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. 1. IWONA POROWSKA - przewodnicząca, 2. MAREK LEWANDOWSKI - członek, 3. LIDIA JAWORSKA -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa Warszawa, dnia 28 października 2016 r. L.dz. FZZ VIII 771/28/10/2016 Szanowny Pan KONSTANTY RADZIWIŁŁ MINISTER ZDROWIA OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Marek Wójcik Warszawa, 27 czerwca 2012 roku Przeinwestowanie w systemie ochrony zdrowia Polska kraj bogaty? Niskie nakłady na ochronę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie spzoz-ów Dr Christoph Sowada Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie Suma zobowiązań (interpretacja rachunkowa) Suma zobowiązań wymagalnych (interpretacja MZ) Suma zobowiązań wymagalnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

STATUT Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLIX/637/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo