Informacje i Instrukcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje i Instrukcje"

Transkrypt

1 Informacje i Instrukcje Proszę, postępuj zgodnie z poniższymi informacjami aby zapewnić prawidłowe wypełnienie dokumentów. Musisz wydrukować poszczególne strony na osobnych arkuszach. Proszę, pamiętaj by podpisać się z prawej strony w wyszczególnionych miejscach. DOKUMENTY Strona 1 Formularz Aplikacyjny Formularz ten musi być całkowicie wypełniony. Pominięcie niektórych informacji w formularzu wniosku może nieść ze dwa główne zagrożenia - wydłużenie procesu odzyskiwania podatku lub odrzucenie dokumentu przez organy podatkowe (HM Revenue & Customs). Pytania, które nie odnoszą się do Twojego przypadku pozostaw niewypełnione. Strony 2-3 Umowa o Świadczeniu Usług Ten dokument prawnie chroni nasze i Twoje interesy. Wypełnij dokument w części 1 informacjami z dowodu osobistego lub paszportu. Prosimy, o NIE WYPEŁNIANIE art. 4, informacja o cenie usługi zostanie przesłana gdy sprawdzimy dokumenty. Jednocześnie, prosimy o upewnienie się, że je już otrzymaliśmy. Wspomnieliśmy już, że standardową ceną usługi jest 50 funtów, odzyskiwanie P45P60Statement of Earnings (zestawienia przychodów) to koszt 10 funtów. Strony 4-7 Formularze fiskalne Prosimy o NIE WYPEŁNIANIE niczego w tych formularzach, musisz tylko podpisać się z prawej strony w wyszczególnionych miejscach. Jeden z naszych specjalistów będzie zajmował się przetwarzaniem tych dokumentów, aby zapewnić poprawne ich wypełnienie. Ø Musisz wysłać pocztą 7 zeskanowanych stron na adres: lub przefaksować na 0044(0) lub za pomocą poczty na poniższy adres lub adres jednego z naszych przedstawicieli. Jeśli wybrałeś przesłanie dokumentów w fizycznej formie, proszę o NIE WYSYŁANIE ich za pomocą kuriera lub listu poleconego z potwierdzeniem, najlepszą i najbezpieczniejszą drogą jest ZWYKŁY LIST POLECONY. Ø W przypadku, gdy pracowałeś jako osoba zatrudniona w ramach systemu PAYE, musisz nam przesłać formularze P45(trzy strony)p60statement of Earnings, wraz z 7 stronami dokumentów zwykłym listem poleconym na poniższy adres, lub adres jednego z naszych partnerów. CO DZIEJE SIĘ DALEJ? Następuje okres oczekiwania. Po wysłaniu dokumentów do nas, zespół pracowników Global Tax Refund zajmie się przetworzeniem danych i wysłaniem dokumentów do Urzędu Skarbowego (HM Revenue & Customs). Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak tylko otrzymamy wiadomości od nich. Otrzymasz od nas SMS z informacją, że odzyskaliśmy pieniądze z podatku i prośbą o dane konta bankowego na które mamy je przesłać. Konto powinno być w funtach szterlingach (GBP) w dowolnym oddziale banku w Wielkiej Brytanii lub jeśli wolisz otrzymać pieniądze w Polsce musisz otworzyć konto bankowe w GBP lub PLN w jednym z oddziałów dowolnego polskiego banku. HM Revenue & Customs prześle ci arkusz obliczeń podatkowych. Jeśli w chcesz uzyskać odpowiedzi lub dowiedzieć się na jakim etapie znajdują się Twoje dokumenty, skontaktuj się z nami (dane znajdują się poniżej). Dziękujemy za wybór naszych usług i czekamy na Twój list. Z poważaniem, Filip Barbacaru Dyrektor Generalny Natalia Kieszkowska Ul. Przejazd , Milanówek Polska Tel:. 0048(0) Fax: 0044(0) Web: Prosimy o zachowanie tej karty przez cały proces zwrotu podatku. Prosimy o zachowanie tej karty przez cały proces zwrotu podatku. Po zarejestrowaniu się jako samozatrudniony masz prawny obowiązek corocznego przedkładania deklaracji podatkowej (Tax Return). Musi być ona złożona pomiędzy 6 kwietnia-31 października bieżącego roku. Niedotrzymanie terminu spowoduje wystawienie grzywny przez organy podatkowe (HM Revenue & Customs) w wysokości 100 co 6 miesięcy od tej daty. Istnieją dwie kategorie ludzi w Self Assessment system (system, w którym niektóre kategorie podatników deklarują na własną rękę ich dochody i wydatki w ciągu roku podatkowego): 1. ludzie którzy płacą podatek (Income Tax) albo jako PAYE (Pay As You Earn) lub jako podwykonawca w CIS (Construction Industry Scheme). Istnieje duża szansa na to, że nadpłaciłeś podatek. Możemy pomóc Ci go odzyskać. Opłata za usługę jest odliczana od kwoty podlegającej zwrotowi. 2. ludzie którzy NIE płacą podatku dochodowego. Należy pokryć koszt usługi w ciągu 5 dni roboczych od momentu w którym poinformujemy Cię, że nie ma nic do odzyskania. Proces odzyskiwania podatku może trwać od jednego miesiąca do czterech i pół, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty i informacje w formularzu wniosku są kompletne i prawidłowe.

2 Natalia Kieszkowska Ul. Przejazd , Milanówek, Poland Tel: 0048(0) Fax: 0044(0) Web: Formularz aplikacyjny "SELF EMPLOYED" "CIS" Zwrot podatku dochodowego Uwaga! Wszystkie pola są obowiązkowe! Pominięcie niektórych informacji może spowodować brak możliwości odzyskania podatku. Imię i nazwisko Data urodzenia DDMM19RR Aktualny adres zamieszkania Kod pocztowy Adres zamieszkania gdzie byłeś zarejestrowany jako samozatrudniony Kod pocztowy Czym zajmowałeś się jako samozatrudniony? (budownictwo, hotel, sprzątanie, ogrodnictwo, itp.) Telefon komórkowy Numer National Insurance Unique Taxpayer Reference (UTR) Kiedy zarejestrowałeś siebie Przybliżon DDMM20RR Jaka była data twojego ostatniego DDMM20RR DDMM20RR a data przyjazdu i odjazdu? jako samozatrudnionego? Czy kiedykolwiek wcześniej 1. DDMM20RR DDMM20RR 4. DDMM20RR DDMM20RR podróżowałeś do UK? Jeżeli tak, podaj 2. DDMM20RR DDMM20RR 5. DDMM20RR DDMM20RR daty przyjazdu i odjazdu każdej podróży! 3. DDMM20RR DDMM20RR 6. DDMM20RR DDMM20RR Skąd dowiedziałeś się o GTR? Np. ulotka, internet, polecił mi (nazwisko) Na który rok fiskalny chciałbyś abyśmy rozliczyli Twój podatek? * Proszę wybrać sposób przekazania podatku ** 6 kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie kwie 2012 Konto GBP () w Branch Sort Code dowolnym banku UK Account Number _ _ _ _ _ _ _ _ (*) Jeżeli chcesz złożyć podanie na więcej niż jeden rok fiskalny, musisz wydrukować ten dokument każdorazowo na każdy rok. (**) Jeżeli wybrałeś bank w Polsce, wyślij nam IBAN code wtedy gdy damy Ci znać, że odzyskaliśmy Twoje pieniądze. Konto w dowolnym polskim banku Czy podczas tego roku podatkowego pracowałeśaś jako osoba zatrudniona (PAYE) i chcesz złożyć podanie o zwrot podatku? Jeżeli tak, proszę wymień swoich pracodawców z roku na jaki składasz to podanie. Wszystkie formularze P45 wysyłane do nas muszą być oryginalne. 1. Nazwa spółki: Adres: 3. Nazwa spółki: Adres: Tel.: Fax: Praca od DDMM20YY do DDMM20YY Płaciłeś podatek? Tak Nie Posiadasz formularz P45? Tak Nie 2. Nazwa spółki: Adres: Tel.: Fax: Praca od DDMM20YY do DDMM20YY Płaciłeś podatek? Tak Nie Posiadasz formularz P45? Tak Nie 4. Nazwa spółki: Adres: Tel.: Fax: Praca od DDMM20YY do DDMM20YY Płaciłeś podatek? Tak Nie Posiadasz formularz P45? Tak Nie Tel.: Fax: Praca od DDMM20YY do DDMM20YY Płaciłeś podatek? Tak Nie Posiadasz formularz P45? Tak Nie "Self-Employment" "CIS" dane na temat zarobków i wydatków. Całkowite zarobki (zliczone z wszystkich Całość faktur) zapłaconegozachowanego podatku National Insurance zapłaconezachowane paidretained Sprzęt (narzędzia pracy) Uniformy i ubrania ochronne Wyposażenie Konserwacja i naprawa wyposażenia Wydatki na pomieszczenia biurowe Wydatki na transport publiczny z i do pracy (autobusy, metro, pociągi, taksówki, itp) Ubezpieczenie Wynajem na potrzeby biznesu Wydatki na kursy Reklama (reklama, ulotki, itp) Artykuły biurowe (papier, długopisy, itp) Prowizje bankowe Koszt telefonów w sprawach biznesowych Inne (proszę wymień) Liczba mil wyjeżdzonych własnym pojazdem w celach biznesowych mile Przez podpisanie formularza potwierdzam, iż zawarte w nim informacje są pełne i prawdziwe. Rozumiem, iż za podanie nieprawdziwych danych mogę być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Zgadzam się z wszystkimi warunkami i zapisami których pełna lista znajduje się na stronie GlobalTaxRefund.COpl Podpis: Data:

3 SERVICE AGREEMENT \ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG No. 11 of 20. Art. 1. Contracting Parties: \ Umowa pomiędzy: GLOBAL TAX REFUND Ltd., registered office Belmont House, Shrewsbury Business Park, Shrewsbury, SY2 6LG, United Kingdom, telephone no. 0044(0) , incorporated with the Companies House, Cardiff, on 12th July 2011, under no acting as Service Provider and \ GLOBAL TAX REFUND Ltd., z siedzibą w Belmont House, Shrewsbury Business Park, Shrewsbury, SY2 6LG, United Kingdom, numer telefonu 0044(0) , zarejestrowana w Companies House, Cardiff, w dniu 12 lipca 2011 r., pod numerem , działającego w charakterze Zleceniobiorcy i Mr.Ms. \ PanemPanią, residing in Street \ zamieszkałym(ą) przy ulicy, no. \ nr., Locality \ miejscowość, County \ województwo, Country \ kraj, identified by ID card no. \ identyfikujący(ą) sie dowodem osobistym nr., issued by \ wydanym przez, on \ w dniu, National Insurance Number \ PESEL, telephone no. \ numer telefonu acting as Beneficiary \ określanym(ną) w umowie jako Zleceniodawca, have agreed to conclude this agreement, as follows: \ wyrazili zgodę za zawarcie niniejszej umowy, zgodnie z następującymi warunkami: Art. 2. Object: \ Cel: The Service Provider supports and assists the Beneficiary in recovering the taxes overpaid on the territory of the following countries: Great Britain, Ireland, United States of America. \ Zleceniobiorca wspiera i pomaga Beneficjenta w odzyskiwaniu podatków nadpłaconych na terytorium następujących krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki. Art. 3. Period: \ Okres: The Agreement is concluded for such period as the application for tax refund may last, starting with the date hereof and up to date of tax transfer to the Beneficiary. \ Umowa jest zawarta na okres składania wniosku o zwrot podatku, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, do dnia przekazania podatku na rzecz Zleceniodawcy. Art. 4. Price: \ Cena Usługi: The price to be paid for the services provided is \ Kwota do zapłaty za świadczone usługi wynosi GBP, which shall be withheld from the amount transferred by the tax authorities to the Service Provider. \ które zostaną potrącone z kwoty przekazywanej przez organy podatkowe do Zleceniobiorcy. Art. 5. Rights and Obligations of the Services Provider: \ Prawa i obowiązki zleceniobiorcy: The Service Provider shall promptly and professionally supply the services. The Service Provider shall not be held liable for the decision taken by the tax authorities according to which the Beneficiary is not entitled to any tax refund or even owes money to such tax authorities. The Service Provider shall transfer the amount received from the tax authorities, except for the price corresponding to the service provided according to art. 4, in the account of the Beneficiary or of a relative bearing the same name opened with any Raiffeisen Bank Romania, Bulgaria or Poland branch or with any bank within Great Britain. If the Beneficiary asks to receive the money through cheque or transfer at other bank than the ones mentioned above, the Service Provider might retain a fee to cover the costs with bank s commissions. If the Beneficiary omits certain information on the UK Income Tax Refund Application Form, resulting in a higher refundable amount than the one initially estimated, or in a Service Provider s intervention over the Beneficiary s file at the tax office either by phone or letter, the Service Provider might increase the service price proportional to the effort. Any changes in fee will be confirmed to the beneficiary in writting through . \ Zleceniobiorca zobowiązuje się do szybkiego i profesjonalnego świadczenia usług. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez organy podatkowe, zgodnie z którymi Zleceniodawca nie jest uprawniony do zwrotu podatku, a nawet jest dłużny pieniądze odpowiednim organom podatkowym. Zleceniobiorca przekazuje kwotę otrzymaną od organów podatkowych, z wyjątkiem kwoty przewidzianej zgodnie z art. 4 ustalającym cenę usługi, na rachunek Zleceniodawcy lub kogoś z rodziny o tym samym nazwisku, otwarty w dowolnym banku Raiffeisen Bank Rumunia, Bułgaria lub Polska, lub w dowolnego banku w Wielkiej Brytanii. Jeśli Zleceniodawca zwraca się o przekazanie pieniędzy za pośrednictwem czeku lub przelewu w innym banku niż te wymienione powyżej, Zleceniobiorca może pobrać opłatę na pokrycie kosztów prowizji bankowej. Jeśli Zleceniodawca ominął pewne informacje na temat podatku dochodowego z Wielkiej Brytanii w formularzu aplikacyjnym, w którym to następstwie skutkuje wyższą kwotą podlegającą zwrotowi niż pierwotnie zakładano, lub w wyniku interwencji Zleceniobiorcy w formularz Zleceniodawcy w urzędzie skarbowym przez telefon lub list, Zleceniobiorca może zwiększyć cenę usługi proporcjonalnie do zaangażowanego wysiłku. Wszelkie zmiany opłat na rzecz Zleceniodawcy zostaną potwierdzone poprzez

4 Art. 6. Rights and Obligations of the Beneficiary: \ Prawa i obowiązki zleceniodawcy: The Beneficiary is bound to act truthfully and to provide to the Service Provider complete and accurate data. The Beneficiary may no longer renounce to the tax recovery service once his file was sent to the tax authorities. The Beneficiary undertakes to open a bank account in GBP with any Raiffeisen Bank Romania, Bulgaria or Poland branch or with any other bank in Great Britain. The Beneficiary is responsible for the bank account supplied to the Service Provider for the bank transfer. The Beneficiary agrees with the transfer of the refundable taxes by the tax authorities in the account of the Service Provider. If the Beneficiary directly receives the amount of the refundable taxes elsewhere than from GLOBAL TAX REFUND Ltd., the Beneficiary undertakes to pay the price for the services provided according to art. 4 in Service Provider s account within a maximum period of 5 business days as of money receipt. \ Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia dostawcy usług prawdziwe i dokładne dane. Zleceniodawca nie może zrezygnować z usługi odzyskiwania podatku, gdy jego plik został już wysłany do urzędu skarbowego. Zleceniodawca zobowiązuje się do otwarcia rachunku bankowego w PLN w jednym z oddziałów Raiffeisen Bank - Rumunia, Bułgaria, Polska lub w dowolnym banku w Wielkiej Brytanii. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za konto bankowe dostarczone Zleceniobiorcy do przelewu. Zleceniodawca zgadza się na przelew podatku podlegającego zwrotowi przez organy podatkowe na konto zleceniobiorcy. Jeżeli Zleceniodawca bezpośrednio otrzymuje kwotę podatku podlegającą zwrotowi, inaczej niż poprzez GLOBAL TAX REFUND, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty ceny za świadczone usługi zgodnie z art. 4 na konto Zleceniobiorcy w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pieniędzy. Art. 7. Confidentiality Policy: \ Polityka Poufności: All personal data acquired by the Service Provider from the Beneficiary shall only be used for the purposes of this agreement and for offering other services to the Beneficiary. The Service Provider shall not disclose personal data to any third parties without consent from the beneficiary. \ Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy zostaną użyte tylko dla celów niniejszej umowy oraz przez oferowanie innych usług na rzecz Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy. Art. 8. Amendments: \ Aneksy: During the period of the agreement the parties may require its amendment by addendum but only if such circumstances occur that bring prejudice to their legitimate interests and which could not have been reasonably foreseen upon the conclusion of this agreement. \ W okresie obowiązywania umowy strony mogą zażądać jej zmiany na drodze aneksu, ale tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które przynoszą uszczerbek dla uzasadnionych interesów obu stron i których nie można było racjonalnie przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy. Art. 9. Force Majeure: \ Siła wyższa: Force majeure exempts the parties from performing the obligations undertaken pursuant to this agreement, for the entire period that such circumstances exist. The execution of the agreement shall be suspended during the force majeure period, without bringing prejudice to the rights of the parties in force until its occurrence. The party invoking force majeure is held to notify the other party in writing, within 5 days as of occurrence of such event. Should the force majeure continue or be likely to continue for a period of more than 30 days, each party shall be entitled to notify the other party of the termination by right of the agreement herein and neither of them shall be entitled to claim damages to the other. \ Siła wyższa zwalnia strony od wykonywania zobowiązań podjętych na mocy niniejszej umowy, za cały okres na jaki okoliczności uniemożliwiają realizacje tej umowy. Realizacja umowy zostaje zawieszona w okresie działania siły wyższej, bez jakiegokolwiek uszczerbku prawnego dla stron porozumienia. Strona odwołująca się do siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony na piśmie, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. W przypadku gdy działanie siły wyższej utrzymuje się lub w dalszym ciągu będzie się utrzymywać przez okres ponad 30 dni, każda ze stron ma prawo powiadomić drugą stronę o zakończeniu porozumienia i żadna ze stron nie jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na stronie drugiej. Art. 10. Settlement of Disputes: \ Rozstrzyganie sporów: The parties shall seek to amicably settle any dispute arising between them in respect of the construal or application of any of the agreement provisions and in case of failure to reach an agreement convenient for both of them the matter shall be referred to the competent courts of justice. \ Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi w odniesieniu do konstruowania i stosowania któregokolwiek z postanowień umowy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia dogodnego dla obu z nich, sprawę pokieruje się do właściwego oddziału sądowniczego. Art. 11. Governing Law: \ Prawo: The Law governing this agreement is the UK law. \ Prawem regulującym niniejszą umowę jest prawo obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Service Provider, \ Zleceniobiorca, Beneficiary, \ Zleceniodawca, 2-3-

5 CAL. SERBAN VODA, NR SC. 2, AP. 28, SECTOR 4 BUCURESTI, ROMANIA PAYE: HO6420; SA: 1016JL -4-

6 Please complete, sign, then send this form to your HM Revenue & Customs office. Use CAPITAL letters Date received by HM Revenue & Customs Details of Claimant Full name Address Postcode Claim I claim repayment of the amount overpaid by me, (for non SA claims the period or year ended must be entered in the box aside). Claimant s signature Date If you complete a Self Assessment Return your repayment will usually be sent direct to you or your nominee s bank or building society account. Please include the branch sort code, the account number and if appropriate, the name and address of the nominee in the authority below. If you or your nominee does not have a bank account, we can arrange for repayment to be made in the form of a payable order but you or your nominee will need to open a bank or building society account in order to cash it. If the repayment is to be sent to your nominee by payable order, the nominee s name and address must be entered in the authority below. If you do not complete a Self Assessment Return your repayment will be made in the form of a payable order, which must be paid into a bank or building society account. If you do not have a bank or building society account you should nominate someone who does to receive the order for you. If the repayment is to be sent to a nominee or posted direct to your bank or building society by payable order, the name and address must be entered in the authority below. Also include your account number and sort code if the payable order is to be posted direct to your bank or building society. Authority I authorise nomineeagent (delete as appropriate)* Youryour nominee s bank or building society account number (delete as appropriate) Branch Sort Code of (full address) THE OFFICE, WOODLANDS CRUCKTON, SHREWSBURY Agent s reference (if applicable) SHROPSHIRE Postcode SY5 8PW to receive on my behalf the amount due. Claimant s signature Date *enter the name of the account holder or the person who will receive the payable order. -5-

7 Finishing your tax return Calculating your tax if we receive your tax return by 31 October 2011, or if you file online, we will do the calculation for you and tell you how much you have to pay (or what your repayment will be) before 31 January But if you want to calculate your tax ask us for the Tax calculation summary pages and notes. The notes will help you work out any tax due or repayable, and if payments on account are necessary. Tax refunded or set off 1 If you have had any Income Tax refunded or set off by us or Jobcentre Plus, enter the amount 0 0 If you have not paid enough tax Use the payslip at the foot of your next statement (or reminder) from us to pay any tax due. 2 If you owe tax for and have a PAYE tax code, we will try to collect the tax due (if less than 2,000) through your tax code for , unless you put X in the box read page TRG 22 of the guide 3 If you are likely to owe tax for on income other than employed earnings or pensions, and you do not want us to use your PAYE tax code to collect that tax during the year, put X in the box read page TRG 22 of the guide If you have paid too much tax We will repay direct to your bank or building society account this is the safest and quickest method. Tell us where you would like us to make any repayment by filling in boxes 4 to 14. If you would like us to send some, or all, of your repayment to charity please use the Giving your tax repayment to charity form in your tax return pack. 4 Name of bank or building society 10 If you have entered a nominee's name in box 5, put X' in the box X 11 5 Name of account holder (or nominee) If your nominee is your tax adviser, put X' in the box X 12 Nominee's address THE OFFICE, WOODLANDS 6 Branch sort code 7 CRUCKTON, SHREWSBURY SHROPSHIRE Account number 13 and postcode SY5 8PW 8 Building society reference number 14 9 If you do not have a bank or building society account, or if you want us to send a cheque to you or to your nominee, put X' in the box To authorise your nominee to receive any repayment, you must sign in the box. A photocopy of your signature will not do X Tax return: Page TR 5 HMRC

8 Your tax adviser, if you have one This section is optional. Please see the note on page TRG 24 about authorising your tax adviser. 15 Your tax adviser s name The first line of their address and the postcode CAL. SERBAN VODA, NR Their phone number 18 The reference your adviser uses for you 21 If you are enclosing separate supplementary pages, put X' in the box Any other information 19 Please give any other information in this space Signing your form and sending it back 20 If this tax return contains provisional or estimated figures, put X' in the box 22 If you give false information, you may have to pay financial penalties and face prosecution. Please sign and date this form. The information I have given on this tax return and any supplementary pages is correct and complete to the best of my knowledge and belief Date DD MM YYYY Signature 23 If you have signed on behalf of someone else, enter the capacity. For example, executor, receiver 24 Enter the name of the person you have signed for 25 If you filled in boxes 23 and 24 enter your name 26 and your address Finally, please send us your completed form in the envelope provided. Tax return: Page TR 6 HMRC

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie INSTRUKCJA przeczytaj uważnie 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejscach ( uwaga na niektórych formularzach dwa razy ) na dokumentach: 64-8 jeden podpis,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od urzędów brytyjskich.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od urzędów brytyjskich. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością uzyskania zasiłku rodzinnego CHILD BENEFIT za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania świadczeń jest dostarczenie przez Klienta wszystkich

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem FOR OFFICE USE ONLY Authorised by Date Passport place of issue Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem Permit type Expiry

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z USA za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart podatkowych

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który otrzymałeś powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2. BLANKIET WPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

USA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

USA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE USA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który znajduje się w tym pliku powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2.

Bardziej szczegółowo

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który otrzymałeś powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2. BLANKIET WPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo