Cennik. 2/2010 w a ż n y o d d o o d w o ł a n i a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik. 2/2010 w a ż n y o d 0 1. 0 5. 2 0 1 0 d o o d w o ł a n i a. www.betafence.pl"

Transkrypt

1 Cennik 2/2010 w a ż n y o d d o o d w o ł a n i a

2

3 Informacje ogólne Ogrodzenia zgrzewane Siatka pleciona Ogrodzenia ogrodowe Ogrodzenia panelowe dla klientów indywidualnych Systemy panelowe przemysłowe Bramy Kontrola dostępu Ogrodzenia przenośne Ogrodzenia dla rolnictwa Elementy dekoracyjne Ogrodzenia dla leśnictwa Produkty przemysłowe i budowlane Informacje dodatkowe Certyfikat ISO Gwarancje 2 Informacje techniczne 4 Zasady realizacji wysyłek 7 Siatki Pantanet 9 Siatki Fortinet 11 Słupy Bekaclip 12 Akcesoria Bekaclip 13 Resitor 14 Akcesoria do słupków Resitor 18 Słupy okrągłe Bekarond P, Bekaclip P 21 Słupy okrągłe Resitor 22 Luxursus 23 Luxanet 23 Bekafor 24 Bekafor Prestige 24 Decofor 27 Zenturo 28 Nylofor Medium 29 Nylofor 3D PRO 30 Nylofor 3D 31 Nylofor Nevada 32 Nylofor 3D Super 33 Nylofor 2D 34 Nylofor 2D Super 35 Bekasport 36 Ball stop 37 Securifor 38 Inne słupy i obejmy 39 Akcesoria do słupków EL i Bekafix 40 Furtki i bramy Bekafor 41 Furtki i bramy Decofor 43 Furtki i bramy Fortinet 44 Furtki i bramy Nylofor 45 Furtki i bramy Egidia 46 Furtki i bramy Robusta 63 Bramy samonośne Robusta 64 Bramki i kołowroty 67 Ogrodzenia przenośne Tempofor 80 Akcesoria Tempofor 81 Hexanet 82 Casanet 84 Towary pochodzenia chińskiego 86 Motto 88 Kleszcze i zszywki Casanet 88 Agronet 88 Hobby Panel 89 Arcoflor Panel 89 Kompostownik 89 Ursus AS 90 Rapido 92 Kraty Weldmesh 93 Materace i kosze gabionowe 94 Atesty 96 Procedura reklamacji 105

4 Tworzywa PVC stosowane przez firmę Betafence Sp. z o.o. jako powłoki ochronne ogrodzeń i elementów ogrodzeniowych w normalnych warunkach użytkowania nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Tworzywa PVC wykorzystywane Zakładzie Produkcyjnym Betafence nie zawierają zmiękczaczy plastyfikatorów DOP i nie zawierają szkodliwych związków ołowiu i kadmu zgodnie z obowiązującą normą Unii Europejskiej nr 67/548/EWC. System Zarządzania Jakością firmy Betafence Sp. z o.o. został potwierdzony przez BVQI certyfikatem ISO 9001: 2000 w 2004 r. Wszystkie fabryki Betafence w Belgii, Francji, Włoszech i Niemczech rówież posiadają certyfikat ISO 9001: GWARANCJA BETAFENCE UDZIELANA PRZEZ AUTORYZOWANYCH MONTAŻYSTÓW DEFINICJA GWARANCJI Betafence Sp. z o.o. (odtąd zwana Betafence ) niniejszym udziela gwarancji na trwałość produktów przez okres 10 (dziesięciu) lat na produkty ocynkowane+powleczone powłoką organiczną oraz 2 (dwóch) lat na produkty ocynkowane, począwszy od daty faktury wystawionej przez sprzedawcę. Gwarancja dotyczy wyłącznie profesjonalnych systemów ogrodzeniowych zamontowanych w odległości przynajmniej 500 m od brzegu morza. Wystawiana jest dla konkretnej realizacji i jest potwierdzona certyfikatem gwarancyjnym opatrzonym numerem referencyjnym. 2 BETAFENCE Sp. z o.o.

5 Gwarancja obowiązuje pod następującymi warunkami: Ogrodzenie musi być wykonane w całości z oryginalnych produktów Betafence Wszelkie wady wykryte w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać pisemnie w terminie do 30 dni od momentu ich wykrycia. W przypadku złożenia reklamacji, niezbędne jest okazanie faktury zakupu. Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich wad produkcyjnych danego produktu Betafence, jak również jego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zakresu temperatur od minus 30 C do plus 50 C, pod warunkiem, że produkt nie był montowany w temperaturze poniżej 0 C w przypadku produktów powleczonych PVC lub -10 C w przypadku pozostałych produktów. Betafence zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu Betafence bezpłatnie wyłącznie w zakresie materiałów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów bezpośrednich lub pośrednich, strat lub szkód poniesionych w ich konsekwencji, zgodnie z poniższą tabelą: Stopień pokrycia gwarancyjnego Rodzaj gwarancji Gwarancja dziesięcioletnia Koszty: rok 1 i 2: zwrot 100% rok 3 i 4: zwrot 90% rok 5 i 6: zwrot 80% rok 7 i 8: zwrot 60% rok 9 i 10: zwrot 50% Jeśli jest to konieczne, w celu potwierdzenia zasadności reklamacji mogą być wykonane niezależne badania. Tylko w przypadku, jeżeli badania potwierdzą, że dostarczone produkty posiadały ukryte wady produkcyjne, koszty badań zostaną pokryte przez Betafence. Wszystkie sprawy sporne, które mogłyby wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją lub egzekucją gwarancji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy. WYŁĄCZENIA OGÓLNE Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy procedura wnioskowania o gwarancję nie została dopełniona bądź też, gdy reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym. Produkty, które nie zostały wyprodukowane przez Betafence, jak również ich negatywny wpływ na produkty Betafence, nie są przedmiotem niniejszej gwarancji. Szkody powstałe wskutek instalacji niezgodnej z instrukcjami Betafence nie są przedmiotem niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód powstałych podczas przechowywania, przerabiania, przeładunku, montażu lub po zamontowaniu produktu, bądź też, gdy produkt jest używany dla celów niż innych te, dla których został zaprojektowany. Gwarancja nie obejmuje krawędzi odcięć drutów pionowych i poziomych. Gwarancja nie obejmuje ograniczonej liczby plam rdzy o powierzchni < 2 mm 2. BETAFENCE Sp. z o.o. 3

6 Informacje techniczne Procesy powlekania plastikiem Proces powlekania na gorąco Fluidyzacja (sintercoating) Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję Szybkość korozji (utleniania) = ubytek cynku w gramach na m 2 na rok Ubytek cynku Środowisko Standardowo ocynkowane Długość życia w latach Grubo ocynkowane Powleczone 60 do 110 g/m 2 /rok Przemysłowe do 80 g/m 2 /rok Miejskie do 40 g/m 2 /rok Pozamiejskie BETAFENCE Sp. z o.o.

7 Informacje techniczne POWŁOKI Typ ogrodzenia Charakterystyka techniczna Długość użytkowania Główne zalety OCYNKOWANIE Klasa B Standardowo cynkowane g/m 2 Zn Krótka Unikanie zastosowań przemysłowych i miejskich Niski koszt Klasa C Grubo cynkowane Trigalv g/m 2 Zn Średnia Trzykrotnie dłuższa niż klasa B Dla środowisk miejskich i uprzemysłowionych Dobry stosunek jakości do ceny Zincalu Powłoka ze stopu na bazie cynku i aluminium Cynk Zn = 95% Aluminium Al = 5% Bardzo długa 2-3 krotnie dłuższa niż klasa C Typ powłoki prze znaczony do specjalnych zastosowań przemysłowych POWLEKANIE Powlekanie (przez wytłaczanie) PCV Grubość +/- 0,5 mm Bardzo dobra Znaczna grubość powłoki PCV Fluidyzacja (powłoka o dużym współczynniku przylegania) (sintercoating) PCV proszkowe Grubość +/- 0,25 mm (nanoszenie PCV na zgrzewane siatki po procesie zgrzewania) 2-3 krotnie dłuższe niż ocynkowanie typu C Podwójna ochrona ocynk + powleczenie Doskonałe przyleganie powłoki PCV do ocynkowanego drutu Malowanie proszkowe Poliester i/lub epoxy Powlekanie paneli zwykle min. 100 mikronów Słupy i bramy zwykle min. 60 mikronów Trwałość identyczna we wszystkich trzech procesach Doskonałe przyleganie powłoki Możliwość wyboru kolorów z palety RAL Uwaga: Zamieszczone w tabeli informacje dotyczące powłok podają minimalne długości użytkowania w zależności od zastosowanego procesu. BETAFENCE Sp. z o.o. 5

8 Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego Czas dostawy (tyg.) KOLORY panele słupy bramy ogrodzenia Standardowe: zielony RAL 6005 Z magazynu = x x x x x Orientacyjny czas realizacji zlecenia MTO (w tygodniach) Min. zamówienie (szt.) Niestandardowe: antracyt szary RAL 7030 niebieski RAL 5010 Orientacyjny czas realizacji zlecenia MTO (w tygodniach) Min. zamówienie (szt.) Dopłata 10% Pozostałe kolory palety RAL podlegają indywidualnej wycenie. Dostępna szeroka gama kolorów dotyczy kompletnego systemu ogrodzeniowego od długości 250 mb. Prosimy o ubezpieczanie przyjmowanych zleceń na produkty niestandardowe na wypadek rezygnacji klienta. Towary MTO wyprodukowane bądź sprowadzone na Państwa zamówienie (czyli nie będące produktami magazynowymi) winny zostać odebrane w ciągu miesiąca od daty przekazania wyrobów na stan magazynowy w Kotlarni. Nieodebranie tych towarów do miesiąca czasu spowoduje zorganizowanie wysyłki i obciążenie zamawiającej firmy fakturą zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami zlecenia. 6 BETAFENCE Sp. z o.o.

9 Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlarni 1. Ceny podane w cenniku zawierają koszty transportu do klienta wyłącznie w przypadku, kiedy zamówienie dla danego miejsca dostawy ma wartość minimum logistycznego, czyli 3000 PLN netto po rabatach klienta. 2. Zamówienia o niższej wartości są za zgodą klienta na dodatkową opłatę administracyjną oraz koszty transportu w łącznej sumie 300 PLN netto od zamówienia. Dostawy te będą przy okazji wysyłki do innych klientów. 3. Czas realizacji zamówień na produkty magazynowe: każdorazowo ustalany indywidualnie z klien tem, jednak nie póź niej niż 5 dni roboczych i nie wcześniej niż 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia klienta. 4. Reklamacje ilościowe i jakościowe, poza wadami ukrytymi, przyjmowane są do 48 godz. od daty otrzymania towaru. Dla nie któ rych pro duk tów wpro wa dzo no mi ni mal ną wiel kość za mó wie nia, w ce lu ogra ni cze nia kosz tów pa ko wania. Pro duk ty te w cen ni ku po sia da ją do dat ko wą ko lum nę o na zwie mi ni mal na ilość za mó wie nia. Za mó wie nia na te pro duk ty bę dą auto ma tycz nie za okrą gla ne do tych pod sta wo wych jed no stek opa ko wa nio wych. Legenda: Minimum logistyczne minimalne zamówienie klienta o wartości 3000 PLN po rabatach dla pojedynczego miejsca dostawy do 400 km od Zakładu od 400 do 600 km 4000 powyżej 600 km Produkt magazynowy towar oznaczony w cenniku konkretną liczbą określającą poziom, do którego za mówienia składane w danym miesiącu przez danego klienta są bezpośrednio ze stanu magazynowego. Zamówienia powyżej tej wielkości traktowane są jako produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie produkt oznaczony w cenniku ; nie utrzymywany na stanie magazynowym. Potwierdzenie zamówienia na taki produkt zostanie wysłane do klienta w ciągu 48 godz. od otrzymania zamówienia (z ang. MTO=made to order). UWAGA! Zamówienia na towary MTS (dostępne ze stanu magazynowego) będą anulowane, jeżeli towar nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 6 tygodni od czasu pojawienia się w magazynie. BETAFENCE Sp. z o.o. 7

10 Do: BETAFENCE Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta fax Data: Biuro: Nr klienta: ZAMÓWIENIE nr: Zamawiający: Tel.: Płatnik: Adres dostawy: Fax: Forma płatności: Termin wymagany: Lp. Opis produktu Ilość Potwierdzam* Uwagi: Podpis i pieczęć:

11 Ogrodzenia zgrzewane Pantanet Family Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Podwójne druty przy końcach siatki. Pantanet Family oczko 101,6 x 50,8 mm; grubość drutu: poziomy 2,50 mm, pionowy 2,50 mm od 9,19 zł/m 2 kolor: zielony 6073 długość rolki [m] liczba rolek na palecie [szt.] cena siatki za m.b cena za rolkę ,45 104, ,07 120, ,51 155, ,15 178, ,98 224, ,59 239, ,02 300, ,35 358, ,82 420, ,21 480,30 Rolki pakowane w folię. od 10,13 zł/m 2 Pantanet Family oczko 101,6 x 50,8 mm; grubość drutu: poziomy 2,50 mm, pionowy 2,50 mm NOWY KOLOR antracytowy kolor: antracytowy długość rolki [m] liczba rolek na palecie [szt.] ,88 196, ,90 247, ,58 264, ,25 331, ,82 395, ,55 463, ,18 529,49 Rolki pakowane w folię. cena siatki za m.b cena za rolkę BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 9

12 Ogrodzenia zgrzewane Pantanet Garden Siatka ozdobna zgrzewana. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Podwójne druty przy końcach siatki. Pantanet Garden oczko 101,6 x 63,5 mm; grubość drutu: poziomy 2,20 mm, pionowy 2,10 mm od 7,81 zł/m 2 kolor: zielony 6073 długość rolki [m] liczba rolek na palecie [szt.] cena siatki za m.b cena za rolkę ,64 56, ,31 73, ,64 86, ,99 149, ,15 178, ,96 199, ,00 250, ,95 298,87 Rolki pakowane w folię. Pantanet Protect Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Podwójne druty przy końcach siatki. Pantanet Protect oczko 50,8 x 50,8 mm; grubość drutu: poziomy 2,50 mm, pionowy 2,20 mm od 14,26 zł/m 2 kolor: zielony 6073 długość rolki [m] liczba rolek na palecie [szt.] ,24 405, ,49 462, ,51 587, ,96 673, ,96 723,92 Rolki pakowane w folię. cena siatki za m.b cena za rolkę 10 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

13 Ogrodzenia zgrzewane Fortinet Medium Fortinet Super Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Fortinet Medium oczko 50,8 x 50,8 mm; grubość drutu: poziomy 2,95 mm, pionowy 2,95 mm od 19,38 zł/m 2 kolor: zielony 6073 długość rolki [m] waga rolki [kg] liczba rolek na palecie [szt.] cena siatki za m.b cena za rolkę , ,78 594, , ,06 751,50 150* 25 61, ,13 903,26 180* 25 73, , ,37 201* 25 80, , ,63 251* , , ,35 Fortinet Super oczko 50,8 x 50,8 mm; grubość drutu: poziomy 3,50 mm, pionowy 3,50 mm od 27,48 zł/m 2 kolor: zielony 6073 długość rolki [m] waga rolki [kg] liczba rolek na palecie [szt.] 150* 25 88, , ,38 180* , , ,72 201* , , ,94 251* , , ,41 * Zakończone jednostronnie pionowymi drutami o długości 25,4 mm. Rolki pakowane w folię. cena siatki za m.b cena za rolkę BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 11

14 Słupy okrągłe Bekaclip Słupy okrągłe stalowe. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa. Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych. Stosowane do siatek Pantanet Family, Pantanet Protect, Fortinet. Bekaclip kolor: zielony RAL 6005 inne kolory RAL na zamówienie słupa średnica słupa grubość ścianki waga słupa [kg] minimalna ilość zamówienia [szt.] cena za szt ,00 1, , ,00 2, , ,00 2, , ,50 2, , ,50 3, , ,50 3, , ,50 4, , ,50 4, , ,50 5, , ,00 7, , ,00 8, , ,00 8, , ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, ,87 Słupy z zagiętym ramieniem o długości 45 cm zagięcie pod kątem 45, kapturek ,50 6, , ,50 7, , ,00 10, , ,00 11, ,90 Bekaclip NOWY KOLOR antracytowy kolor: antracytowy słupa średnica słupa grubość ścianki waga słupa [kg] minimalna ilość zamówienia [szt.] cena za szt ,50 2, , ,50 2, , ,50 3, , ,50 3, , ,50 4, , ,50 4, , ,50 5, , ,00 7, ,26 12 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

15 Akcesoria do ogrodzeń zgrzewanych Akcesoria Bekaclip obcęgi i klipsy Bekaclip widelec naciągający Akcesoria do słupków Bekaclip i siatek zgrzewanych. obcęgi i klipsy stalowe przegub montażowy Bekaclip nazwa produktu pakowane po szt. z magazynu do ilości cena za opakowanie klipsy plastikowe - zielony RAL 6005 Bekaclip -P ,07 klipsy plastikowe antracytowe ,35 przegub montażowy do podpór (38/38 mm) - zielony RAL ,67 przegub montażowy do podpór (48/48 mm) - antracytowy ,67 widelec naciągowy Bekaclip -P ,04 klipsy nierdzewne: cena za szt. Pantanet ,54 Pantanet ,98 Fortinet Super ,92 obcęgi Bekaclip dla Arcoflor/Arcofence ,68 obcęgi Bekaclip do klipsów stalowych ,20 szczypce korygujące do siatek zgrzewanych ,82 grzebień naciągający Pantanet /Fortinet do wysokości 1,2 m grzebień naciągający Pantanet /Fortinet od wysokości 1,5 do 2 m , ,55 Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania. BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 13

16 Siatka pleciona Resitor Resitor Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami. Ocynkowana i powleczona PVC. Rolki pakowane kompaktowo. Zabezpieczone na końcach. Kolory: brązowy, niebieski, szary, biały dostępne przy zamówieniu minimum 5000 m 2. Dla koloru zielonego rodzaje nie będące w magazynie dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet. oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu; grubość drutu 2,8 mm po powleczeniu 9,02 zł/m 2 kolor: zielony RAL 6005 długość rolki [mb] liczba rolek na palecie cena siatki za m.b. cena za rolkę ,02 135, ,28 169, ,53 203, ,79 236, ,02 225, ,28 282, ,53 338, ,79 394, ,05 451,13 Resitor Resitor Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami. Ocynkowana i powleczona PVC. Rolki pakowane kompaktowo. Zabezpieczone na końcach. Kolory: brązowy, niebieski, szary, biały dostępne przy zamówieniu minimum 5000 m 2. Dla koloru zielonego rodzaje nie będące w magazynie dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet. oczko 60 x 60 mm w kształcie rombu; grubość drutu 2,8 mm po powleczeniu 7,97 zł/m 2 kolor: zielony RAL 6005 długość rolki [mb] liczba rolek na palecie cena siatki za m.b. cena za rolkę ,97 119, ,96 149, ,95 179, ,97 199, ,96 249, ,95 298, ,94 348, ,94 398,40 14 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

17 Siatka pleciona długość rolki [mb] Resitor Super Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami. Ocynkowana i powleczona PVC. Rolki pakowane kompaktowo. Zabezpieczone na końcach. Kolory: brązowy, niebieski, szary, biały dostępne przy zamówieniu minimum 5000 m 2. Dla koloru zielonego rodzaje nie będące w magazynie dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet. Resitor Super 10,68 zł/m 2 oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu; grubość drutu 3,1 mm po powleczeniu liczba rolek na palecie cena siatki za m.b. kolor: zielony RAL 6005 cena za rolkę ,34 200, ,01 240, ,68 280, ,68 266, ,35 333, ,01 400, ,68 467, ,35 533, ,69 667,25 Resitor Orlik Siatka pleciona z zagietymi końcówkami. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. System Orlik Oczko 30 x 30 mm oraz 40 x 40 mm w kształcie rombu. Grubość drutu 3,5 mm po powleczeniu. kolor: zielony RAL 6005 [m] z magazynu do ilości Cena netto za szt. Resitor Orlik 30 3,50mm 4,0m 10m ,00 Resitor Orlik 40 3,50mm 4,0m 10m ,00 Słup okrągły śr. 60 x 2,00 mm wys G ,70 Słup okrągły śr. 76 x 3,00 mm wys G ,00 Słup okrągły podp. śr. 48 x 1,50 mm wys G ,15 Poręcz górna 42 x 1,55 x G ,51 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 15

18 Siatka pleciona Promo Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami. Ocynkowana i powleczona PVC. Rolki pakowane kompaktowo. Zabezpieczone na końcach. Produkty nie będące w magazynie, dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet. 7,99 zł/m 2 Promo oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu; grubość drutu 2,7 mm po powleczeniu kolor: zielony długość rolki [mb] liczba rolek na palecie cena siatki za m.b. cena za rolkę ,99 179, ,99 209, ,98 239, ,99 199, ,99 249, ,99 299, ,99 349, ,99 399,67 7,29 zł/m 2 Promo oczko 60 x 60 mm w kształcie rombu; grubość drutu 2,7 mm po powleczeniu kolor: zielony długość rolki [mb] liczba rolek na palecie cena siatki za m.b. cena za rolkę ,68 115, ,31 139, ,94 164, ,68 191, ,21 230, ,94 273,47 16 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

19 Siatka pleciona Resitor Tenis Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Resitor Tenis oczko 45 x 45 mm w kształcie rombu; grubość drutu 2,7 mm po powleczeniu 14,85 zł/m 2 kolor: zielony RAL 6005 [m] długość rolki [mb] z magazynu do ilości 3, ,56 802,00 3, , ,03 4, , ,00 W ofercie dostępne są również kompletne ogrodzenia kortów (z furtką) oraz inne ogrodzenia sportowe. cena siatki za m.b. cena za rolkę Kompletne ogrodzenie kortu tenisowego o wymiarach 18 x 36 m 3 m Nazwa produktu SAP Wymagana ilość Cena netto za szt. Siatka Resitor Tenis wys. 3,0 m dł. 18 m ,00 Słup naciągowy śr 76 x 2,0 mm wys mm ,89 Słup pośredni śr. 60 x 2,0 mm wys.3750 mm ,36 Słup podporowy śr. 48 x 1,5 mm wys mm ,83 Furtka Fortinet szer. 125 cm wys. 195 cm ,87 Drut naciągowy śr. 38 mm 110 mb ,60 Drut wiązałkowy 50 mb ,73 Przelotki opakowania 125,33 Pręt sprężający 3050 mm ,26 Napinacz RAL 6005 nr ,04 Poręcz nad furtką słup śr 42 mm wys mm ,51 Obejma nierdzewna 76 mm ,55 Element końcowy do poręczy śr. 42 mm ,26 razem 18260,50 Kompletne ogrodzenie kortu tenisowego o wymiarach 18 x 36 m 4 m Nazwa produktu SAP Wymagana ilość Cena netto za szt. Siatka Resitor Tenis wys. 4,0 m dł. 18 m ,00 Słup naciągowy śr 76 x 2,0 mm wys mm ,86 Słup pośredni śr. 60 x 2,0 mm wys.4750 mm ,70 Słup podporowy śr. 48 x 1,5 mm wys mm ,15 Furtka Fortinet szer. 125 cm wys. 195 cm ,87 Drut naciągowy śr. 38 mm 110 mb ,60 Drut wiązałkowy 50 mb ,73 Przelotki opakowania 125,33 Pręt sprężający 2050 mm ,92 Napinacz RAL 6005 nr ,04 Poręcz nad furtką słup śr 42 mm wys mm ,51 Obejma nierdzewna 76 mm ,55 Element końcowy do poręczy śr. 42 mm ,26 razem 20989,77 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 17

20 Akcesoria do siatki plecionej Akcesoria Resitor Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka PVC. Drut wiązałkowy kolor/powleczenie długość zwoju [mb] średnica drutu cena za m.b. cena za zwój zielony RAL ,4/2, ,29 14, ,4/2, ,29 29,46 ocynkowany 50 2, ,33 16,36 Drut naciągowy kolor/powleczenie zielony RAL 6005 ocynkowany długość zwoju [mb] średnica drutu cena za m.b. cena za zwój 55 3, ,36 19, , ,36 39, , ,52 28, , ,52 57, , ,42 23, , ,40 43,62 Pręty napinające średnica 6 i 8 mm; z kapturkiem na końcach kolor: zielony RAL 6005 długość pakowane po szt. z magazynu do ilości , , , , , , , , ,92 Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania. cena za szt. 18 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

21 Akcesoria do siatki plecionej Akcesoria Resitor Akcesoria do słupków Resitor. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka PVC. Resitor akcesoria kolor: zielony RAL 6005 nazwa produktu średnica słupa pakowane po szt. cena za opakowanie cena za szt. obejma nierdzewna ,52 do słupków okrągłych ,97 przelotka ,33 Napinacz powlekany PVC kolor: zielony RAL 6005 wielkość pakowane po szt. z magazynu do ilości cena za szt. nr ,49 nr ,04 Napinacz grubo ocynkowany wielkość pakowane po szt. z magazynu do ilości cena za szt. nr ,84 nr ,35 Obejma napinająca powlekana PVC kolor: zielony RAL 6005 średnica pakowane po szt. z magazynu do ilości , ,15 Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania. cena za szt. BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 19

22 Akcesoria Ancrofix dla słupków 38 mm Mocowanie słupa w ziemi bez użycia betonowego fundamentu. Dla średnicy słupa = 38. Ancrofix kotwa ocynkowana wymiary 60 x 12 mm nazwa produktu waga paczki [kg] pakowane po szt. z magazynu do ilości cena za szt. kotwa ,70 Ursus PVC Drut kolczasty. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Ursus PVC 2-drutowy, 4-spiczasty; 4 kolce co 100 mm grubość drutu: poziomy 1,60/2,00 mm; drut kolców 1,40/1,80 mm kolor: zielony 6073 długość zwoju [m] liczba szt. na palecie z magazynu do ilości cena za m.b cena za zwój ,70 84, ,27 126, ,09 273,48 Multistick Słup wielofunkcyjny. Wyposażony w kapturek z przelotką. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Służy do mocowania niskich siatek (Luxursus, Luxanet ). Multistick grubość 18 mm kolor: zielony RAL 6005 długość waga [kg] pakowane po szt. z magazynu do ilości 75 0, , , , , , , , , ,75 Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania. Pakowane w folię. cena za szt. 20 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

23 Słupy okrągłe Bekarond P Słupy okrągłe wykonane z PVC i zbrojone prętami stalowymi. Bekarond P słupy zakończone kapturkiem z przelotką kolor: zielony RAL 6005 słupa średnica słupa waga słupa [kg] pakowane po szt. cena za szt , , , , , ,41 Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania. Słupy Bekaclip P Słupy okrągłe wykonane z PVC, wzmocnione stalowymi prętami. Zakończone kapturkiem. Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego (poliamid). Stosowane do siatek Luxanet, Pantanet Light, Pantanet Garden, Pantanet Family. Bekaclip P kolor: zielony RAL 6005 słupa średnica słupa waga słupa [kg] pakowane po szt. cena za szt , , , , , , , ,13 Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania. BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 21

24 Słupy okrągłe Słupy Resitor Słupy okrągłe z rury stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie na zewnątrz i wewnątrz + powłoka poliestrowa. Słupy 38 wyposażone w kapturek z przelotką. Słupy 48 wyposażone w kapturek bez przelotki. Resitor słupy kolor: zielony RAL 6005 inne kolory RAL na zamówienie słupa średnica słupa grubość ścianki ilość na palecie [szt.] pakowane po szt. cena za szt , , , , , , , , , , , ,80 Minimalna wielkość zamówienia: 5 szt. Słupy podporowe Resitor Z jednej strony ścięte pod kątem 47 ( 38 mm) z plastikowym łącznikiem. Wyposażone w haczykową śrubę nierdzewną służącą do mocowania na słupku naciągowym po wywierceniu w nim otworu. Resitor słupy podporowe kolor: zielony RAL 6005 inne kolory RAL na zamówienie słupa średnica słupa grubość ścianki ilość na palecie [szt.] pakowane po szt. cena za szt , , , , , , , ,24 Minimalna wielkość zamówienia: 5 szt. Resitor słupy podporowe kolor: antracyt słupa średnica słupa grubość ścianki ilość na palecie [szt.] pakowane po szt. cena za szt , , , , , , , ,24 22 BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o

25 Ogrodzenia ogrodowe Luxursus Siatka ogrodzeniowa pleciona. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Luxursus oczko 150 x 75 mm; grubość drutu: poziomy 1,55/2,40 mm, pionowy 2,00/3,00 mm kolor: zielony 6005 długość rolki [m] waga rolki [kg] liczba rolek na palecie [szt.] cena siatki za m.b cena za rolkę , ,52 65, , ,68 76, , ,02 100, , ,60 115, , ,67 141, , ,28 182, , ,34 233, , ,72 342,90 Nieopakowane rolki z wodoodporną etykietą. Palety opakowane w folię termokurczliwą. Luxanet Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Przeznaczona do dekoracyjnych ogrodzeń działek, klombów i pojedynczych drzewek. Luxanet oczko 76,2 x 76,2 mm; grubość drutu: poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,80/2,20 mm kolor: zielony 6073 długość rolki [m] waga rolki [kg] liczba rolek na palecie [szt.] cena siatki za m.b cena za rolkę , ,78 77, , ,86 108, , ,41 144, , ,23 230, , ,91 272, , ,21 355, , ,62 415, , ,95 498,68 Rolki pakowane w folię termokurczliwą. BETAFENCE Sp. z o.o. C e n n i k ( m a j ) w c e n a c h n e t t o 23

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1/2013 Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1 Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE www.legbudgargula.com Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa SPIS TREŚCI Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka Infrastruktura drogowa Infrastruktura miejska Ogrodzenia przenośne Siatki Prefabrykaty betonowe

Bardziej szczegółowo

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET o firmie SZANOWNI PAŃSTWO Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogrodzeń. Długi okres

Bardziej szczegółowo

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET:

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: o firmie SZANOWNI PAŃSTWO Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogrodzeń. Długi okres

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW Chroni i upiększa życie WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZABEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE DLA PALĄCYCH SPRZĘT WYBORCZY www.procity.eu... Chroni

Bardziej szczegółowo

Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE PROFIL FIRMY Informacje podstawowe: Historia firmy Nazwa: ELEKTRO, firma produkcyjna w Bečovie nad Teplou Forma prawna: Spółdzielnia REGON: 00028886 NIP: CZ00028886 Siedziba:

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100, NIP 526-011-13-48 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 (trzy linie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE WIŚNIOWSKI Początek produkcji paneli - kształtowanie blachy Składowanie gotowych paneli do bram segmentowych 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Wymiary montażowe Warunki zabudowy 20 [mm] H Lx Rys.. Furtka wraz ze słupami ogrodzenia. Informacje ogólne Furtka nie jest wyposażona w słupy. Należy je zamówić osobno (za dopłatą). Dobór przekroju słupów

Bardziej szczegółowo

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22 Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski to połączenie tradycji i doświadczeń rodzinnych z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki i technologii w produkcji. Zajmujemy się produkcją sprzętu sportowego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania. Przemysłowe bramy segmentowe Pewne bezpieczeństwo z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2 Know how

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

www.elkobis.com.pl Wydanie I.

www.elkobis.com.pl Wydanie I. Od 1998 roku rozwijamy nasze technologie, doskonalimy jakość naszych systemów odgromowych oraz standardy obsługi. Utrzymujemy pozycję lidera, z której jesteśmy bardzo dumni. www.elkobis.com.pl Nasza strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV Opis robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421120-1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Z nami reklama nabiera smaku. katalog INDOOR OUTDOOR. Drukarnia cyfrowa. Mówimy w 5 jezykach

Z nami reklama nabiera smaku. katalog INDOOR OUTDOOR. Drukarnia cyfrowa. Mówimy w 5 jezykach Z nami reklama nabiera smaku katalog INDOOR OUTDOOR Drukarnia cyfrowa Mówimy w 5 jezykach o firmie / kontakt printxl.pl Szanowni Państwo oddajemy w Wasze ręce Katalog PrintXL. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 01/2015 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo