Cennik 1/2015. Ważny od do odwołania Podane ceny są cenami netto wygenerowano: :37:17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 1/2015. Ważny od 1.01.2015 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 14.09.2015 21:37:17"

Transkrypt

1 Cennik 1/2015 Ważny od do odwołania Podane ceny są cenami netto wygenerowano: :37:17

2 Cennik 1 Informacje ogólne DEFINICJA GWARANCJI dla produktów ocynkowanych oraz ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub granulatem PVC DEFINICJA GWARANCJI dla produktów powlekanych proszkiem PVC Informacje techniczne Procesy powlekania plastikiem Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję Powłoki Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlarni Formularz zamówienia Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Family Siatki Pantanet Essential Siatki Pantanet Light Siatki Pantanet Protect Siatki Fortinet Medium Słupy Bekaclip Akcesoria Bekaclip Ogrodzenia z siatek plecionych Siatki Resitor Siatki Resitor Super Siatki Resitor Orlik Siatki Resitor Tenis Siatki Promo Słupy Resitor Słupy podporowe Resitor Akcesoria Resitor

3 Produkty do ogrodu Siatki Luxursus Gabionet Ogrodzenia panelowe domowe Panele Horizen Panele Zenturo Panele Decofor Panele Bekafor Prestige Panele Bekafor Classic Słupy Zenturo Akcesoria Zenturo Słupy Decofor Akcesoria Decofor Słupy Bekaclip Akcesoria Bekafor Zenturo Gabion Wall Zenturo Super Gabion Wall Ogrodzenia z paneli przemysłowych Panele Nylofor 3D PRO Panele Nylofor 3D Panele Nylofor 3D Light II Panele Nylofor 2D Panele Nylofor 2D Super Panele Nylofor F Panele Nylofor 2D Super 3-M Przesłony Nylofor Nevada Przesłony Screeno Wave Słupy EL

4 Słupy na obejmy Słupy Bekafix Słupy D-Lox Akcesoria Nylofor Słupy Bekasport Słupy Ball Stop Panele Securifor Panele Securifor 3D Słupy Securifor Akcesoria Securifor Podmurówka prefabrykowana Bramy jednoskrzydłowe Furtki Zenturo Furtki Horizen Furtki Fortinet Furtki Decofor Furtki Bekafor Classic Furtki Egidia 3D Furtki Robusta Medium Bramy dwuskrzydłowe Bramy Zenturo Bramy Horizen Bramy Fortinet Bramy Decofor Bramy Bekafor Classic Bramy Egidia 3D Bramy Robusta Medium Bramy przesuwne

5 Bramy przesuwne Egidia SC ręczne Bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę Bramy przesuwne Egidia SC automatyczne Bramy przesuwne Horizen Kontrola dostępu Bramka obrotowa niska BR2-TM Bramka obrotowa niska BR2-T Bramka obrotowa niska BR2-N Bramka obrotowa niska BR2-SKI Kołowrót BR Kołowrót BR Ogrodzenia przenośne Panele Tempofor typ F Panele Tempofor typ T Panele Tempofor typ B Panele Tempofor typ C Akcesoria Tempofor Bramy przesuwne Tempofor Kołowroty przenośne Tempofor Ogrodzenie "New Jersey" Ogrodzenia dla rolnictwa Siatki Agronet Siatki Agronet Light Siatki Hexanet Siatki Casanet Siatki o oczku sześciokątnym Siatki o oczku kwadratowym Drut kolczasty Motto

6 Akcesoria Casanet Ogrodzenia dla leśnictwa Siatki Ursus AS Siatki Ursus Heavy Siatki Ursus Heavy AS Akcesoria dla siatek leśnych Produkty przemysłowe i budowlane Kraty Weldmesh Zgrzewane kosze i materace gabionowe Siatki kontenerowe i inne zgrzewane Uwagi Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych oraz nie przedstawia specyfikacji technicznej produktów i bieżących stanów magazynowych. Deklaracje zgodnośći i świadectwa kwalifikacyjne dostępne do pobrania na stronie ogradzamy.pl, w zakładce "Pliki do pobrania" w katalogu "Certyfikaty".

7 Informacje ogólne Tworzywa PVC stosowane przez firmę Betafence Sp. z o.o. jako powłoki ochronne ogrodzeń i elementów ogrodzeniowych w normalnych warunkach użytkowania nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Tworzywa PVC wykorzystywane w Zakładzie Produkcyjnym Betafence nie zawierają szkodliwego dla zdrowia ftalanów (DOP) w plastyfikatorach oraz szkodliwych związków ołowiu, chromu i kadmu zgodnie z obowiązującą normą Unii Europejskiej nr 67/548/EWC. System Zarządzania Jakością firmy Betafence Sp. z o.o. został potwierdzony przez BVQI certyfikatem za zgodność systemu zarządzania wg PN-EN-ISO 9001: Wszystkie fabryki Betafence w Europie również posiadają certyfikat EN-ISO 9001: GWARANCJA BETAFENCE UDZIELANA PRZEZ AUTORYZOWANYCH MONTAŻYSTÓW Ogólne warunki gwarancji Gwarancja obowiązuje pod następującymi warunkami: Ogrodzenie musi być wykonane w całości z oryginalnych produktów Betafence Wszelkie wady wykryte w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać pisemnie w terminie do 30 dni od momentu ich wykrycia. W przypadku złożenia reklamacji, niezbędne jest okazanie faktury zakupu Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich wad produkcyjnych danego produktu Betafence, jak również jego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zakresu temperatur od minus 30 C do plus 50 C, pod warunkiem, że produkt nie był montowany w temperaturze poniżej 0 C w przypadku produktów powleczonych PVC lub minus 10 C w przypadku innych produktów Betafence zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu Betafence bezpłatnie wyłącznie w zakresie materiałów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów bezpośrednich lub pośrednich, strat lub szkód poniesionych w ich konsekwencji. Jeśli jest to konieczne, w celu potwierdzenia zasadności reklamacji mogą być wykonane niezależne badania. Tylko w przypadku, jeżeli badania potwierdzą, że dostarczone produkty posiadały ukryte wady produkcyjne, koszty badań zostaną pokryte przez Betafence. Wszystkie sprawy sporne, które mogłyby wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją lub egzekucją gwarancji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy. Wyłączenia ogólne Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy procedura wnioskowania o gwarancję nie została dopełniona bądź też, gdy reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym. Ogrodzenie musi być w całości dostarczone przez Betafence. Produkty, które nie zostały dostarczone przez Betafence, jak również ich negatywny wpływ na produkty Betafence, nie są przedmiotem niniejszej gwarancji. Szkody powstałe wskutek instalacji niezgodnej z instrukcjami Betafence nie są przedmiotem niniejszej gwarancji i nie będą pokrywane przez Betafence Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód powstałych podczas przechowywania, przerabiania, przeładunku, montażu lub po zamontowaniu produktu, bądź też, gdy produkt jest używany dla celów niż innych te, dla których został zaprojektowany. Gwarancja nie obejmuje powstałej korozji w wyniku stwierdzenia podwyższonego poziomu agresywnych korozyjnie substancji chemicznych Gwarancja nie obejmuje ograniczonej liczby plam rdzy o powierzchni max 0,5% produktu oraz białej korozji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku działania zjawisk naturalnych, pożaru, wojen i innych wypadków losowych Gwarancja nie obejmuje krawędzi odcięć drutów pionowych i poziomych. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 7

8 DEFINICJA GWARANCJI dla produktów ocynkowanych oraz ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub granulatem PVC Betafence Sp. z o.o. (odtąd zwana Betafence ) niniejszym udziela gwarancji na trwałość produktów przez okres dziesięciu (10) lat na produkty ocynkowane i powleczone powłoką organiczną oraz dwóch (2) lat na produkty ocynkowane począwszy od daty faktury wystawionej przez sprzedawcę. Gwarancja dotyczy wyłącznie profesjonalnych systemów ogrodzeniowych, wystawiana jest dla konkretnej realizacji i jest potwierdzona certyfikatem gwarancyjnym opatrzonym numerem referencyjnym. Gwarancja ogranicza się do pięciu (5) lat w przypadku środowiska morskiego lub przemysłowego (środowiska blisko wybrzeża morskiego do 500 m i/lub położone blisko obszarów przemysłowych, zanieczyszczonych substancjami korozyjnymi). Zasady gwarancji degresywnej: Stopień pokrycia gwarancyjnego Rodzaj gwarancji Koszty: rok 1 i 2 wymiana 100% rok 3 i 4 wymiana 90% Gwarancja dziesięcioletnia rok 5 i 6 wymiana 80% rok 7 i 8 wymiana 60% rok 9 i 10 wymiana 50% rok 1 i 2 wymiana 100% Gwarancja pięcioletnia rok 3 wymiana 80% rok 4 wymiana 60% rok 5 wymiana 50% BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 8

9 DEFINICJA GWARANCJI dla produktów powlekanych proszkiem PVC 1. Na wybrane typy siatki zgrzewanej (Fortinet Medium, Fortinet Super, Pantanet Protect i Pantanet Family) oraz paneli (Bekafor Classic) Betafence Sp. z o.o. udziela gwarancji jakościowej na okres 20 (dwudziestu) lat licząc od daty wystawienia faktury, z ograniczeniem do 10 (dziesięciu) lat na wyroby zastosowane w środowisku morskim i przemysłowym (tereny narażone na duże zanieczyszczenie czynnikami powodującymi korozję). 2. Na wybrane typy siatki zgrzewanej (Pantanet Essential i Pantanet Light) oraz paneli (Bekafor Essential) Betafence Sp. z o.o. udziela gwarancji jakościowej na okres 10 (dziesięciu) lat licząc od daty wystawienia faktury, z ograniczeniem do 2 (dwóch) lat na wyroby zastosowane w środowisku morskim i przemysłowym (tereny narażone na duże zanieczyszczenie czynnikami powodującymi korozję). 3. Każda domniemana szkoda zaistniała podczas trwania obu typów gwarancji (20 i 10 lat) musi być zgłoszona pisemnie w ciągu 30 dni od jej wystąpienia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie faktury zakupu. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 9

10 Informacje techniczne Procesy powlekania plastikiem Proces powlekania na gorąco Fluidyzacja (sintercoating) Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję Szybkość korozji (utleniania) = ubytek cynku w gramach na m2 na rok Środowisko Standardowo ocynkowane Długość życia w latach Grubo ocynkowane Powleczone Ubytek cynku 60 do 110 g/m2/rok Przemysłowe do 80 g/m2/rok Miejskie do 40 g/m2/rok Pozamiejskie BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 10

11 Powłoki Typ ogrodzenia Charakterystyka techniczna Długość użytkowania Główne zalety OCYNKOWANIE Klasa B Standardowo cynkowane g/m2 Zn Krótka Unikanie zastosowań przemysłowych i miejskich Niski koszt Średnia Klasa C Grubo cynkowane Trigalv g/m2 Zn Trzykrotnie dłuższa niż klasa B Dla środowisk miejskich i uprzemysłowionych Dobry stosunek jakości do ceny Zincalu Powłoka ze stopu na bazie cynku i aluminium Cynk Zn = 95% Aluminium Al = 5% Bardzo długa 2-3 krotnie dłuższa niż klasa C Typ powłoki przeznaczony do specjalnych zastosowań przemysłowych POWLEKANIE Powlekanie (przez wytłaczanie) PCV Grubość +/- 0,5 mm Bardzo dobra Znaczna grubość powłoki PCV Fluidyzacja (powłoka o dużym współczynniku przylegania) (sintercoating) PCV proszkowe Grubość +/- 0,25 mm (nanoszenie PCV na zgrzewane siatki po procesie zgrzewania) 2-3 krotnie dłuższe niż ocynkowanie typu C Podwójna ochrona ocynk + powleczenie Doskonałe przyleganie powłoki PCV do ocynkowanego drutu Malowanie proszkowe Poliester i/lub epoxy Powlekanie paneli zwykle min. 100 mikronów Słupy i bramy zwykle min. 60 mikronów Trwałość identyczna we wszystkich trzech procesach Doskonałe przyleganie powłoki Możliwość wyboru kolorów z palety RAL Uwaga: Zamieszczone w tabeli informacje dotyczące powłok podają minimalne długości użytkowania w zależności od zastosowanego procesu. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 11

12 Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego Produkt Ilość (szt) Ocynk RAL 6005 RAL 7016, RAL 7030, RAL 9005, RAL 9010, RAL 7016M (metalic) Pozostałe kolory z palety RAL(5) Panele < % 25% i < % słupy < % < % >= % Bramy skrzydłowe % Furtki % Bramy przesuwne (5) kolory z serii RAL10xx podlegają indywidualnej wycenie BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 12

13 Produkt Wymiary (cm) Ocynk RAL 6005 RAL 7016, RAL 7030, RAL 9005, RAL 9010, RAL 7016M (metalic) Pozostałe kolory z palety RAL Nylofor 3D 63(3); 103; 123(1); 153(1); 173; 193; 203; 243(2) x x 4 tyg 4 tyg (4) Nylofor 3D Light II 103; 123(1); 153(1); 173; 203 x x 4 tyg 4 tyg (4) Nylofor 2D 63; 83; 103; 123; 143; 163; 183; 203; 223(2); 243(2) x x 4 tyg 4 tyg (4) Nylofor 2DS 63; 83; 103; 123; 143; 163; 183; 203; 223(2); 243(2) x x 4 tyg 4 tyg (4) Decofor Arco 88,6; 108,6; 128,6; 148,6 4 tyg 4 tyg 4 tyg (4) Nylofor F 63; 103; 123; 143; 163; 183; 203; 223(2); 243(2) x x 4 tyg 4 tyg (4) Słup EL 150; 170; 200; 240; 260; 320(3) x x 4 tyg 4 tyg (4) Słup na obejmy 150; 170; 200(1); 240(1); 260; 280 x x 4 tyg 4 tyg (4) Bramy i furtki Egidia 3D standardowe wymiary 4 tyg x 4 tyg 4 tyg (4) Bramy i furtki Robusta Medium standardowe wymiary 4 tyg x 4 tyg 4 tyg (4) Bramy przesuwne Egidia SC standardowe wymiary 4 tyg 4 tyg 4 tyg 4 tyg (4) (1) dostępne na magazynie w kolorach RAL 7016 oraz RAL 9005 (2) czas realizacji: 4 tygodnie niezależnie od rodzaju wykonania (3) dostępny tylko w powłoce PE (4) możliwość produkcji oraz czas oczekiwania uzależnione od dostępności koloru u naszych dostawców Prosimy o ubezpieczanie przyjmowanych zleceń na produkty niestandardowe na wypadek rezygnacji klienta. Towary standardowe na indywidualne zamówienie klienta i towary niestandardowe winny zostać odebrane w ciągu miesiąca od daty przekazania wyrobów na stan magazynowy w Kotlarni. Nieodebranie zamówionych produktów w ciągu 30 dni od dnia przekazania ich na magazyn w Kotlarni będzie skutkowało: - prowadzeniem przedpłaty 50% na tego typu produkty przy kolejnych zamówieniach dla klientów, którzy anulują złożone zamówienie, bądź nie odebrali w ciągu miesiąca zamówionych produktów - w wypadku braku możliwości wysłania lub nieodebrania produktu w ciągu miesiąca od czasu potwierdzenia dostępności z magazynu zostanie doliczona dopłata za magazynowanie w wysokości 15 zł/m2 miesięcznie. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 13

14 Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlarni 1. Ceny podane w cenniku zawierają koszty transportu do klienta. Zlecenia o wartości netto poniżej 5000 zł realizowane są za dopłatą 300 zł od zamówienia i dostarczane przy okazji wysyłki do innych klientów. 2. Czas realizacji na produkty magazynowe jest każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem, jednak nie później niż 5 dni roboczych i nie wcześniej niż 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zamówienia. 3. Reklamacje ilościowe i jakościowe, poza wadami ukrytymi, przyjmowane są do 48 godzin od daty otrzymania towaru. 4. Dla wszystkich produktów w cenniku określono minimalną ilość, od której zamówienie jest realizowane. Ilość ta podana jest w kolumnie ilość zamówienia. Legenda Produkt magazynowy Produkt oznaczony w cenniku czcionką pogrubioną. Minimalna ilość zamówienia oznacza, że produkt można zamawiać w ilości równej tej cyfrze lub jej wielokrotności i jest on dostępny od zaraz. Produkt standardowy na indywidualne zamówienie klienta Produkt oznaczony zwykłą czcionką. Cyfra w kolumnie ilość zamówienia oznacza, że produkt można zamawiać w ilości równej tej cyfrze lub większej (z wyjątkiem produktów, które można zamawiać tylko w opakowaniach zbiorczych). Produkt niestandardowy na indywidualne zamówienie klienta Produkt nie będący w cenniku, kalkulowany na indywidualne zapytanie klienta. Potwierdzenia zamówień Potwierdzamy tylko zamówienia na produkty niemagazynowe. Zostają one wysyłane klientom w formie pisemnej do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia. UWAGA! Zamówienia na produkty magazynowe będą anulowane jeżeli towar nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 6 tygodni od czasu pojawienia się w magazynie. Zamówienia na ilości mniejsze niż określone ilości minimalne nie będą realizowane. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 14

15 Formularz zamówienia Do: BETAFENCE Sp. z o.o. Customer Service Center fax Data: Nr. Klienta: Nr. zamów.: Zamawiający: Płatnik: Metoda płatności: Os. kontaktowa: Telefon: Lp. Opis produktu Kod SAP Ilość Uwagi: Podpis i pieczątka: BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 15

16 Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Family Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Family Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych, parków i szkół. 20 lat gwarancji Zabezpieczenie antykorozyjne Oczko Grubość drutu ocynkowanie + powłoka PVC 100 x 50 mm poziomy 2,50 mm, pionowy 2,50 mm Pantanet Family Podwójne druty na końcach siatki. Kolory: Antracyt metalizowany BF7016M wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) cena siatki za m.b. cena za rolkę ,60 189, ,54 238, ,20 255, ,78 319, ,26 381, ,89 447, ,43 510,64 Rolki pakowane w folię. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 16

17 Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Kolory: Zielony RAL 6073 wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) cena siatki za m.b. cena za rolkę ,08 100, ,64 116, ,95 149, ,89 172, ,66 216, ,25 231, ,59 289, ,84 346, ,22 405, ,53 463,21 Rolki pakowane w folię. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 17

18 Siatki Pantanet Essential Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Essential Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Wykorzystywana do zabepieczania ogrodów prywatnych i parków. Oczko Zabezpieczenie antykorozyjne Grubość drutu 100 x 50 mm drut poziomy - ocynkowanie + powłoka PVC, drut pionowy - powłoka PVC poziomy 2,20 mm, pionowy 2,10 mm Siatki Pantanet Essential Podwójne druty na górze siatki, pojedyńczy drut na dole. Kolory: Antracyt metalizowany BF7016M wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) * cena siatki za m.b. cena za rolkę ,19 204, ,19 229, ,36 283,95 Rolki pakowane w folię. * Produkt dostępny tylko w pełnych paletach Kolory: Zielony RAL 6073 wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) * cena siatki za m.b. cena za rolkę ,78 144, ,89 172, ,68 191, ,65 241, ,53 288, ,55 338, ,42 360,48 Rolki pakowane w folię. * Produkt dostępny tylko w pełnych paletach BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 18

19 Siatki Pantanet Light Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Light Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych i parków. Zabezpieczenie antykorozyjne Oczko Grubość drutu drut poziomy - ocynkowanie + powłoka PVC, drut pionowy - powłoka PVC 75 x 100 mm 2.10 mm Siatki Pantanet Light Pojedyńcze druty na końcach siatki. Kolory: Zielony RAL 6073 wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) * cena za rolkę , , , , , , ,15 * Produkt dostępny tylko w pełnych paletach BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 19

20 Siatki Pantanet Protect Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Pantanet Protect Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Stosowana do zabezpieczania mniejszych zakładów przemysłowych i magazynów. 20 lat gwarancji Zabezpieczenie antykorozyjne Oczko Grubość drutu ocynkowanie + powłoka PVC 50 x 50 mm poziomy 2,50 mm, pionowy 2,20 mm Siatki Pantanet Protect Pojedyńcze druty na końcach siatki. Kolory: Zielony RAL 6073 wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) cena siatki za m.b. cena za rolkę ,51 387, ,66 441, ,45 561, ,75 643, ,66 691,44 Rolki pakowane w folię. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 20

21 Siatki Fortinet Medium Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Siatki Fortinet Medium Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Stosowana do zabezpieczania parków i ogrodów, szkół oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej. Zabezpieczenie antykorozyjne Oczko Grubość drutu ocynkowanie + powłoka PVC 50,8 x 50,8 mm poziomy 2,95 mm, pionowy 2,95 mm Siatki Fortinet Medium Siatka zakończona ostrymi końcówkami drutu. Kolory: Zielony RAL 6073 wysokość długość rolki (m) liczba rolek na palecie (szt.) cena siatki za m.b. cena za rolkę ,94 573, ,99 724, * ,84 871, * ,90 972, * , , * , ,06 * Zakończone jednostronnie pionowymi drutami o długości 25,4 mm. Rolki pakowane w folię. BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 21

22 Słupy Bekaclip Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Słupy Bekaclip Słupy stalowe okrągłe wyposażone w listwę montażową. Stosowane do siatek: Pantanet Essential, Pantanet Family, Pantanet Protect i Fortinet Medium. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa Słupy Bekaclip Posiadają listwę służącą do mocowania siatki zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych. Kolory: Antracyt metalizowany BF7016M wysokość słupa średnica słupa grubość ścianki liczba słupków na palecie (szt.) pakowane po (szt.) * cena za szt , , , , , , , , , , , , , , , ,73 * Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. Kolory: Zielony RAL 6005 wysokość słupa średnica słupa grubość ścianki liczba słupków na palecie (szt.) pakowane po (szt.) * cena za szt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 * Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 22

23 Akcesoria Bekaclip Ogrodzenia z siatek zgrzewanych Akcesoria Bekaclip Akcesoria montażowe do słupów Bekaclip i siatek zgrzewanych. Klipsy stalowe nierdzewne nazwa produktu pakowane po szt. * cena za opakowanie klipsy stalowe nierdzewne: Pantanet ,89 klipsy stalowe nierdzewne: Pantanet ,38 klipsy stalowe nierdzewne: Fortinet Super ,77 * Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. Klipsy plastikowe Klipsy do słupów Bekaclip. Kolory: Zielony RAL 6005 Antracytowy RAL7016 nazwa produktu pakowane po szt. * cena za opakowanie klipsy plastikowe - zielony RAL ,74 klipsy plastikowe - antracytowy RAL ,86 * Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. Narzędzia Bekaclip nazwa produktu pakowane po szt. cena za szt. widelec naciągowy ,97 obcęgi Bekaclip dla klipsów plastikowych ,47 obcęgi Bekaclip do klipsów stalowych ,73 szczypce korygujące do siatek zgrzewanych ,92 grzebień naciągający Pantanet/Fortinet od wysokości 1,5 do 2 m ,69 BETAFENCE Sp. z o.o. Podane ceny są cenami netto. 23

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1/2013 Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1 Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa SPIS TREŚCI Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka Infrastruktura drogowa Infrastruktura miejska Ogrodzenia przenośne Siatki Prefabrykaty betonowe

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE www.legbudgargula.com Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL

Bardziej szczegółowo

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET o firmie SZANOWNI PAŃSTWO Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogrodzeń. Długi okres

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET:

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: o firmie SZANOWNI PAŃSTWO Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogrodzeń. Długi okres

Bardziej szczegółowo

Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE PROFIL FIRMY Informacje podstawowe: Historia firmy Nazwa: ELEKTRO, firma produkcyjna w Bečovie nad Teplou Forma prawna: Spółdzielnia REGON: 00028886 NIP: CZ00028886 Siedziba:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW Chroni i upiększa życie WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZABEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE DLA PALĄCYCH SPRZĘT WYBORCZY www.procity.eu... Chroni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 01/2015 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI

PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI KATALOG PRODUKTÓW 2014 IWS Handling - inny wymiar bezpieczeństwa w obszarach magazynu! Wszystkie rozwiązania ochronne oferowane przez

Bardziej szczegółowo

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE ARES S.C. Ul. Grudzieniec 12 60-601 Poznań Tel. 61 843 12 44 Tel./fax. 61 810 38 37 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 2011/12

MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 2011/12 MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 011/1 SERWIS / WDROŻENIA Zajmujemy się sprzedażą, projektowaniem i serwisem wysoko wyspecjalizowanych narzędzi z sektora energetyki zawodowej. Naszą ofertę

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 SYSTEMY SUFITOWE ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 PODSUMOWANIE SYSTEMY ZAWIESZENIA ARMSTRONG Oferta firmy Armstrong 1 Zaangażowanie firmy Armstrong w ochronę

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE WIŚNIOWSKI Początek produkcji paneli - kształtowanie blachy Składowanie gotowych paneli do bram segmentowych 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100, NIP 526-011-13-48 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 (trzy linie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo