Kurier. numer 28, grudzień Wesołych Świąt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurier. numer 28, grudzień 2009. Wesołych Świąt"

Transkrypt

1 Kurier numer 28, grudzień 2009 Wesołych Świąt

2

3 słowo wstępne Szanowni Państwo, sytuacja globalna, która objęła swym działaniem zarówno gospodarkę światową, krajową, jak i podmioty indywidualne, w znaczący sposób spowodowała zmiany w sposobie traktowania zjawisk ekonomicznych. I choć Polska na tle innych krajów wypadła w wielu rankingach pozytywnie, sytuacja ogólnoświatowa również znacząco wpłynęła na sektor handlowy. Dlatego z tym większym poczuciem sukcesu pragnąłbym podkreślić fakt, iż w dobie kryzysu Buderus Technika Grzewcza Sp. z o. o. kończy rok 2009 z trzyprocentowym wzrostem obrotu w stosunku do roku Należy przy tej okazji podkreślić, iż sukces ten osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu Klientów i pracowników, właściwie kreowanej strategii marketingowej. Działania te wpłynęły na skuteczne i nieustanne umacnianie pozycji fi rmy Buderus na rynku branży grzewczej. Powyższy sukces cieszy w dwójnasób, jako że przypada na rok, w którym Buderus Polska obchodził 15-lecie swego istnienia. Okazja ta służyła wymianie poglądów dotyczących historii fi rmy, stanu obecnego, ale przede wszystkim pozwoliła nakreślić perspektywy rozwoju w oparciu o zebrane doświadczenia i dotychczasowe sukcesy. Niezmienny pozostaje zatem fakt, iż dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w naszych produktach, ciągłym dążeniu do doskonalenia technologii pozostajemy liderem na rynku branży grzewczej. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że reagujemy na potrzeby rynku, dostarczamy Klientom niezawodnie działające produkty najwyższej klasy oraz staramy się wykorzystywać najnowsze technologie spełniające surowe normy jakościowe. W czasach, kiedy światu grozi paraliż w związku z wyczerpaniem źródeł nieodnawialnych, priorytetem staje się opracowywanie takich rozwiązań technologicznych, które będą innowacyjne. Takie poszukiwania dotyczą również branży grzewczej, w której jednym z liderów jest Buderus. Opracowywanie nowych rozwiązań przynosić musi jednocześnie wymierne efekty dla Klienta końcowego. Obniżanie kosztów eksploatacji i niezawodność działania produktów przynosi bowiem ekonomiczne oszczędności. Wprowadzenie technologicznych rozwiązań opartych na wykorzystaniu źródeł odnawialnych koresponduje także z ideą oszczędzania dóbr naturalnych, dlatego warty podkreślenia jest 15. procentowy udział w obrocie naszej fi rmy w roku 2009 urządzeń wykorzystujących właśnie odnawialne źródła energii. Zastosowanie nowych technologii w wysokospecjalistycznych produktach wymaga wiedzy i umiejętności, które muszą zdobyć nasi Klienci oraz wszystkie osoby zaangażowane w promocję proponowanych rozwiązań. Dlatego Buderus zadbał o to, by umożliwić zainteresowanym podmiotom wyjazd na targi instalacyjne ISH, które posłużyły jako forum szkoleniowe i miejsce wymiany poglądów. Troska o profesjonalizm naszych Klientów jest niezmiennie jednym z priorytetów fi rmy. Kierujemy się bowiem dewizą, że wykorzystanie wiedzy, umiejętności, doświadczeń, nowoczesnych trendów i technologii umożliwia osiągnięcie sukcesu. Przekazuję w Państwa ręce nowy numer magazynu Kurier Buderus, w którym opisano nowinki techniczne, zawarto informacje o licznych przedsięwzięciach naszej fi rmy. Odnajdą tu Państwo wiele cennych wskazówek, którymi dzielą się nasi najlepsi specjaliści. Polecając lekturę, pragnę podziękować za rok współpracy i życzyć Państwu wielu sukcesów zawodowych. Niech ta okazja posłuży jednocześnie do złożenia życzeń spokoju i ciepła z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku. Aby podkreślić szczególną i niepowtarzalną atmosferę tych Świąt przekazujemy na Państwa ręce dołączoną do Kuriera płytę z kolędami. Prezes Zarządu mgr L. Styś

4 Wesołych Świąt

5 spis treści 4 Kąpiel doskonała obliczanie zapotrzebowania oraz dobór podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej artykuł Mariana Dolaty 14 Celny strzał nowe kotły Logamax U042-24K, U044-24K artykuł Krzysztofa Kamyckiego 19 Wakacje z Buderusem losowanie wycieczki do Tunezji wśród klientów, którzy zakupili pompę ciepła Logatherm 20 Instalacje słoneczne czyli jak dobrze wykorzystać darmową energię słoneczną artykuł Adama Koniszewskiego lat targów ISH we Frankfurcie nad Menem artykuł Katarzyny Bartz 42 Inteligencja ukryta czyli nowa automatyka Logamatic 4000 artykuł Roberta Małaczka lecie Buderusa w Polsce. Oddział Wrocław artykuł George Kamenowa 48 Najważniejszy jest przepływ regulacja instalacji słonecznych artykuł Piotra Jasiukiewicza Ujarzmij potęgę natury Pompy ciepła Buderus Ciepło jest naszym żywiołem Ujarzmij potęgę natury i wygraj wakacje w Tunezji! Kurier Wesołych Świąt wydawca: Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Krucza Tarnowo Podgórne tel.: fax: redaktor naczelna: mgr Katarzyna Bartz konsultacja techniczna: mgr inż. Rafał Burzyński mgr Grzegorz Ciechanowicz mgr inż. Marian Dolata mgr inż. Krzysztof Kamycki mgr inż. Adam Koniszewski mgr inż. Piotr Jasiukiewicz mgr Robert Małaczek ilustracje: Fotolia.com Bosch Thermotechnik GmbH mgr Katarzyna Bartz mgr inż. Piotr Jasiukiewicz nakład: 5000 egz. opracowanie grafi czne i skład: Wydawnictwo Horyzont 3

6 Kąpiel doskonała... Obliczanie zapotrzebowania oraz dobór podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej 4 tekst: Marian Dolata

7 W obecnych czasach wysokiego rozwoju cywilizacyjnego oczywistością stała się powszechna dostępność ciepłej wody użytkowej i to w każdej ilości. Obszerny, nowoczesny i aktualny program produkcyjny podgrzewaczy marki Buderus z odpowiednią regulacją w zasadzie pokrywa wszystkie występujące przypadki zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zasadniczo istnieje możliwość dokonania wyboru zbiorników stojących lub leżących, niezależnie od tego, czy przewiduje się system podgrzewaczy pojemnościowych (z wbudowanym wymiennikiem ciepła) czy system ładowania zasobników ciepłej wody (z zewnętrznym wymiennikiem ciepła). Aby spełnić warunek dostarczenia każdej wymaganej ilości, należy starannie przeprowadzić analizę zapotrzebowania c.w.u., celem ustalenia optymalnej wielkości podgrzewacza lub zasobnika wody użytkowej. Trafność przeprowadzonej analizy wzrasta wraz z ilością dostępnych danych, dlatego zawsze należy dążyć do dobrego rozpoznania oraz uzyskania możliwie obszernych i dokładnych informacji dotyczących projektowanej instalacji ciepłej wody użytkowej. Należy przy tym zwrócić uwagę na wielkość powierzchni i wysokość pomieszczenia zainstalowania zbiorników oraz uwzględnić wymiary zbiorników decydujące o możliwości ich wprowadzenia do pomieszczenia zainstalowania. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie aktualnych przepisów oraz metod obliczania zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej, a w rezultacie dobór podgrzewaczy i zasobników. Mamy nadzieję, że uda się nam zachęcić Państwa do bliższego zapoznania się z przedstawionymi dalej narzędziami do obliczania zapotrzebowania oraz doboru podgrzewaczy i zasobników c.w.u. Przy ich udziale obliczenia i dobór mogą być lekkie, łatwe i optymalne... 5

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w rozdziale dotyczącym instalacji zimnej i ciepłej wody, w 113 ust. 4, stwierdza: Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zapotrzebowanie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia r. zamieszczono wykaz Polskich Norm, przywołanych w tym rozporządzeniu. I tak, do 113 ust. 4 przywołano PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/ Az1: Normę tę przywołano również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W obu przypadkach nie powołano się na całą normę, lecz przywołano tylko wybrane punkty. Nie powołano punktu , w którym podaje się zapotrzebowanie na ciepłą wodę przez jednego mieszkańca budynku mieszkalnego, w wielkości od 110 do 130 dm 3 /dobę. Być może dlatego, że wielkość ta wydaje się zawyżona. Tym samym, określenie zapotrzebowania c.w.u. należy do projektanta danej instalacji, który może skorzystać z różnych materiałów pomocniczych lub literatury technicznej. Z normy PN-92/B przywołano natomiast pkt , w którym stwierdza się: Projektowanie urządzeń do miejscowego przygotowania ciepłej wody należy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie wymagań producenta urządzeń do przygotowania wody. Powołując się na ten zapis, projektanci oczekują stosownych wytycznych od producentów podgrzewaczy c.w.u. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. sprzedająca w Polsce podgrzewacze i zasobniki wody marki Buderus stawia do dyspozycji następujące materiały pomocnicze, służące do obliczeń i doboru urządzeń: Katalog urządzeń 2008/2009; rozdział 10 jest poświęcony podgrzewaczom pojemnościowym i zasobnikom ciepłej wody użytkowej, Program komputerowy DiWa, do doboru podgrzewaczy i zasobników, Materiały do projektowania wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u. 01/

9 Katalog urządzeń W katalogu urządzeń dla każdego typu i wielkości podgrzewacza podano tabele wydajności ciepłej wody użytkowej zawierające następujące dane techniczne: temperaturę wody grzewczej na zasilaniu [ C], współczynnik mocy znamionowej N L przy temperaturze c.w. w podgrzewaczu = 60 C, trwałą wydajność c.w.u. przy jej temperaturze 45 C oraz 60 C, wyrażoną w [l/h] oraz [kw], zapotrzebowanie wody grzewczej [m 3 /h], stratę ciśnienia w wężownicy grzejnej [mbar]. Obliczenia dla budynków mieszkalnych oparte są na niemieckiej normie DIN W jej założeniach teoretycznych przyjęto cykl rozbioru c.w.u., w którym rozbiór początkowo powoli wzrasta, w pobliżu środka cyklu osiąga wartość maksymalną, a pod koniec znowu powoli spada (krzywa Gaussa). Cykl trwa 3,7 godziny, w tym czasie następuje podział 12 kwh zapotrzebowania całkowitego, a w środku znajduje się jako zapotrzebowanie szczytowe 10-minutowe napełnienie wanny o wartości 5,82 kwh. Norma DIN 4708 jest podstawą do obliczania wartości współczynnika zapotrzebowania N dla różnorodnie zasiedlonych budynków mieszkalnych (różne ilości osób w poszczególnych mieszkaniach) przez osoby różnych zawodów, których rozkład dnia jest w każdym przypadku inny i przez to wymagają ciepłej wody o różnych porach. Następstwem tego są długie okresy poboru c.w.u., przy stosunkowo małych poborach szczytowych. Norma DIN 4708 definiuje pojęcie jednostki mieszkaniowej i przyporządkowuje jej wartość współczynnika zapotrzebowania N = 1. Współczynnik zapotrzebowania określa, że zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej obliczanego budynku odpowiada N-krotnemu zapotrzebowaniu jednej jednostki mieszkaniowej. Za jednostkę mieszkaniową uważa się cztery pomieszczenia (pokoje), w których mieszkają przeciętnie trzy-cztery osoby. Jako obliczeniowy punkt poboru przyjmowana jest normalna wanna kąpielowa NB 1 (wyposażenie standardowe). Według wskaźników zapotrzebowania w punktach poboru w v otrzymuje się z tego zapotrzebowanie energii na podgrzanie wody użytkowej wynoszące: 3,5 x 5820 Wh = Wh. Norma ustala, które punkty poboru ciepłej wody w mieszkaniu są uwzględniane przy obliczaniu zapotrzebowania c.w.u.. Rozróżnia przy tym standardowe wyposażenie mieszkań oraz wyposażenie komfortowe. Dla jednostki mieszkaniowej jako naliczany punkt poboru przyjmuje się jedynie wannę kąpielową wg DIN 4475-E (1600 x 700 mm). Obliczenie współczynnika zapotrzebowania N można przeprowadzić ręcznie, posługując się formularzem. Poniżej przedstawia się przykład wypełnionego formularza, z przykładowymi wartościami dla jednostki mieszkaniowej (jednego mieszkania) wg normy DIN W odpowiednie kolumny formularza należy wstawić następujące dane: 1. Kolejny numer grupy mieszkań o takiej samej liczbie pomieszczeń oraz wyposażeniu sanitarnym. 2. Liczba pomieszczeń mieszkalnych (pokoi), na podstawie projektu budowlanego ( ). 3. Liczba mieszkań, względnie jednostek mieszkaniowych ( ). 4. Liczba osób w mieszkaniu, na podstawie danych administracji lub z tabeli ( ). 5. Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 3. oraz Liczba uwzględnionych punktów poboru (wg tabeli w normie). 7. Krótkie oznaczenie podanych w kolumnie 6. punktów poboru, wg DIN 4708 ( ). 8. Zapotrzebowanie punktów poboru na podstawie danych z tabeli ( ). 9. Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 6. oraz Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 5. oraz 9. Teraz należy zsumować wartości zapisane w kolumnie 10., a wynik wstawić do równania w dolnej części formularza ( ). Na koniec, obliczamy współczynnik zapotrzebowania N ( ). Ilość pomieszczeń r Ilość osób / mieszkanie 2 ½ 2,3 3 2,7 3 ½ 3,1 4 3,5 4 ½ 3,9 5 4,3 7

10 Punkty poboru c.w.u. w mieszkaniach z wyposażeniem standardowym Pomieszczenie Wyposażenie istniejące Przy ustalaniu zapotrzebowania, uwzględnić: wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1600x700 mm), 140 l; lub wannę kąpielową, DIN 4475-E, 1600x700 mm), 140 l Łazienka kabina natryskowa z baterią mieszającą i normalnym natryskiem wannę kąpielową, DIN 4475-E, 1600x700 mm), 140 l 1 umywalka (nie uwzględnia się) Kuchnia zlewozmywak kuchenny (nie uwzględnia się) Zapotrzebowanie przez punkty poboru c.w.u. Nr poz. Urządzenie pobierające c.w.u. Oznaczenie skrótowe Wielkość poboru V E przy jednokrotnym wykorzystaniu [ l ] Zapotrzebowanie przez punkt poboru w V, podczas każdego poboru [ Wh ] 1 wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1600 x 700 mm) NB wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1700 x 700 mm) NB wanna do małych pomieszczeń oraz wanna nasiadowa KB wanna do dużych pomieszczeń (1800 x 750 mm) GB kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem oszczędnościowym BRS 40 * kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem standardowym (normalnym) BRN kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem luksusowym BRL umywalka WT bidet BD mała umywalka do rąk HT zlewozmywak kuchenny SP * odpowiada czasowi użytkowania 6 minut Zapotrzebowanie c.w.u. Nr projektu: Data: przy centralnym zaopatrzeniu mieszkań Numer arkusza: Opracował: Obliczenie współczynnika zapotrzebowania N do ustalenia wielkości pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Projekt: Jednostka mieszkaniowa wg DIN Uwagi: Przykład wypełnienia formularza punkty poboru (na mieszkanie) Numer grupy mieszkań Ilość pomieszczeń mieszkalnych Ilość mieszkań Ilość osób w mieszkaniu Ilość punktów poboru Skrócony opis Zapotrzebowanie punktów poboru w Wh Ilość punktów poboru x zapotrzebowanie punktów poboru w Wh r n p n p z w V z w V n p w V Tryb obliczeń: kolumny ,5 3,5 1 NB Wh Uwagi n = 1 n = (n p w V ) = N = (n p w V ) 3, = Wh Wh = Wh Jeżeli założyliśmy przyjęcie systemu podgrzewaczy pojemnościowych, to znając już współczynnik zapotrzebowania N dobieramy taki podgrzewacz, którego znamionowy współczynnik mocy N L jest większy lub równy współczynnikowi zapotrzebowania N. W zakresie ważności normy DIN 4708 nie mieszczą się mieszkania zakładowe, hotele, domy opieki społecznej, obiekty sportowe oraz inne budynki mające charakter obiektów mieszkalnych. W takich przypadkach należy skorzystać z pomiarów na instalacji (jeżeli ona istnieje), szacunków dokonanych przy użyciu wartości statystycznych (podanych w odpowiednich tabelach) lub wartości uzyskanych na podstawie doświadczeń, względnie wywiadu z inwestorem. Wykonaniu dokładnego bilansu zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej warto poświęcić czas i staranność, aby podczas użytkowania instalacji nie występowały braki w dostawie wody, a koszty budowy i eksploatacji instalacji były optymalne. 8

11 Co jest cenniejsze niż woda? ciepła woda Podgrzewacz c.w.u. Logalux ST /4 Podgrzewacz c.w.u. Logalux SU Podgrzewacz c.w.u. Logalux SL Podgrzewacz c.w.u. Logalux SM Podgrzewacz c.w.u. Logalux L /1 Podgrzewacz c.w.u. Logalux LT /1 podgrzewacze c.w.u. Buderus 9

12 Program DiWa Program komputerowy DiWa pomaga w obliczeniach, optymalizacji oraz doborze podgrzewaczy i zasobników dla różnych zapotrzebowań ciepłej wody użytkowej. Możliwe jest wymiarowanie podgrzewaczy dla budynków mieszkalnych, zgodnie z DIN 4708 (dla budynków jedno- oraz wielorodzinnych), jak również obliczenia do specjalnych zapotrzebowań, np. hoteli, obiektów sportowych (natryski) lub obiektów przemysłowych. Zintegrowana z programem metoda linii sumarycznych pozwala na dokonanie obliczeń przy wahających się rozbiorach c.w., w wielu innych przypadkach zastosowań. Założeniem każdego odpowiedniego do zapotrzebowania systemu wymiarowania jest zawsze znajomość zapotrzebowania co do jego wielkości oraz podziału czasowego. Opierając się na tym, w programie DiWa utworzono kilka typowych kategorii zapotrzebowania c.w.u. Każda ma własny, odpowiedni tryb obliczeń: Podział normalny wg DIN 4708 jest zwrócony na zwykłe budynki jedno- i wielorodzinne. Zwykłe oznacza, że urządzenia pobierające c.w.u. będą wykorzystywane z przeciętną równoczesnością. Do programu wprowadza się liczbę poszczególnych grup mieszkań (wg wielkości oraz zaludnienia mieszkań ), z uwzględnieniem urządzeń pobierających c.w.; można zmieniać ich typ oraz temperaturę c.w. Program wylicza współczynnik zapotrzebowania N, pyta o wybór rodzaju podgrzewacza (leżący-stojący), systemu podgrzewu (podgrzewacz pojemnościowy-ładowanie zasobnika), zapotrzebowania wody grzewczej (duże-zredukowane). Na podstawie wprowadzonych informacji program podaje wynik: typ i pojemność podgrzewacza, znamionowy współczynnik mocy N L, przenoszoną moc, dodatek (z uwagi na c.w.u.) do mocy kotła, wykres pojemności cieplnej. Podział normalny przy dowolnym czasie trwania cyklów poboru (ze względu na podwyższoną jednoczesność poboru) dotyczy budynków zamieszkania zbiorowego, hoteli, internatów, campingów, itp. Podajemy liczbę i rodzaje urządzeń w danym obiekcie, łączną liczbę osób z nich korzystających (z podziałem procentowym na urządzenia), długość okresu zapotrzebowania. Można narzucić czas jednej kąpieli pod natryskiem, temperaturę wody. Program obliczy i przedstawi graficznie wykres pojemności cieplnej, na podstawie którego będzie można wybrać optymalną kombinację: pojemność podgrzewacza (lub zasobnika) moc podgrzewu. Podział blokowy odnosi się do poborów ciągłych (np. w rzeźniach, mleczarniach, browarach, zakładach fryzjerskich) lub do pojedynczych poborów szczytowych (np. w jadłodajniach, restauracjach). Metoda linii sumarycznych pozwala dobrze oszacować możliwe krytyczne stany pracy. Podajemy liczbę użytkowników, całkowity czas trwania poboru c.w. oraz zapotrzebowanie jednostkowe (np. piekarnia/pracownika x dzień, browar/100 l piwa, biuro/osobę x dzień, fitness/1 uczestnika, rzeźnia/pracownika x dzień, fryzjer/stanowisko x dzień, mleczarnia/1 l mleka, pralnia/100 kg bielizny, restauracja/1 posiłek); program podpowiada nam zapotrzebowanie jednostkowe, ale można wprowadzić inne wartości. Program dokona odpowiednich przeliczeń, w wyniku których przedstawi nam: wykres pojemności cieplnej, wymaganą pojemność podgrzewacza lub zasobnika (zależnie od wybranego systemu) oraz moc kotła, niezbędną do podgrzewu wody. Zapotrzebowanie cykliczne odpowiednie dla obiektów, w których mają miejsce kolejne, powtarzające się cykle zapotrzebowania, w których w okresach szczytowych większa liczba osób korzysta z mniejszej ilości urządzeń c.w.u., np. w obiektach sportowych, koszarach, zakładowych łaźniach z natryskami oraz umywalkami, itd. W tych przypadkach, z dwóch lub więcej turnusów wynikają cykle zapotrzebowania. Jako dane wyjściowe podaje się ogólną liczbę osób do mycia i kąpieli oraz np. liczbę natrysków i umywalek. Wybieramy temperaturę c.w. oraz czas trwania kąpieli pod natryskiem. Program (przy założeniu pełnego wykorzystania urządzeń) wylicza, po ile osób przypada na natryski i umywalki; można te proporcje zmienić. Należy jeszcze podać długość przerw pomiędzy podejściami kolejnych osób pod natryski i do umywalek. Program przedstawia teraz obliczony wykres pojemności cieplnej, a także pojemność podgrzewacza pojemnościowego (lub zasobnika, jeżeli wybrano system ładowania) oraz moc cieplną, wymaganą do podgrzewu wody. Zapotrzebowanie kompleksowe do określenia zapotrzebowania dla różnych celów, w różnych ilościach oraz przy zróżnicowanych temperaturach i czasie poboru, np. w przemyśle, w szpitalach. Należą tutaj także spotykane często zespolone, tzn. nakładające się zapotrzebowania jednakowych lub różnych kategorii. Już w budynku dwurodzinnym należy liczyć się z nakładaniem się dwóch szczytów zapotrzebowania, np. dwóch kąpieli wannowych lub kąpieli w wannie i pod prysznicem. Po wejściu do programu należy określić rozpatrywany przedział czasowy (od do), w którym nastąpi rozbiór ciepłej wody. Następnie, kolejno podajemy poszczególne urządzenia pobierające ciepłą wodę. Wybieramy je z listy podanej w okienku lub wpisujemy nietypowe (podając czas trwania poboru, temperaturę c.w., wielkość poboru w litrach). W dalszej kolejności, dla każdego urządzenia nanosimy punkt czasowy rozpoczęcia rozbioru przez to urządzenie. W rezultacie obliczeń ukazuje się sumaryczny wykres pojemności cieplnej, ale możemy obejrzeć również częściowe wykresy dla każdego z urządzeń. Na koniec wybieramy system podgrzewaczy pojemnościowych lub system ładowania oraz ustalamy relację pomiędzy pojemnością podgrzewacza/ zasobnika, a mocą cieplną konieczną do podgrzewu wody. Mamy nadzieję, że przedstawiony powyżej bardzo skrótowy opis zachęci Państwa do korzystania z programu komputerowego DiWa. Jest on dostępny w Oddziałach firmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.. Dla ułatwienia korzystania z niego, opracowano plik instruktażowy (DIWA_instr_przyk) w formie tekstowej i graficznej, umożliwiający krok po kroku prześledzić i opanować procedury prowadzania obliczeń oraz doboru podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej. Plik zawiera przykłady w typowych kategoriach zapotrzebowania c.w.u. 10

13 11

14 Materiały do projektowania Materiały do projektowania wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u. 01/2008. Jest to bardzo obszerne opracowanie, uwzględniające urządzenia marki Buderus, przetłumaczone z języka niemieckiego. Dodano do tego informacje o podgrzewaczach i zasobnikach związanych z systemami słonecznymi, a także opis programu komputerowego DIWA, z przykładami. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono: Przegląd podgrzewaczy i zasobników wody użytkowej marki Buderus oraz ich oznaczanie. System przygotowania ciepłej wody użytkowej przy pomocy podgrzewaczy pojemnościowych oraz system ładowania zasobników (z wymiennikiem wewnętrznym i zewnętrznym), rodzaje podgrzewania wody (z kotła, z sieci ciepłowniczej zdalaczynnej, za pomocą pary). Reguły automatycznej regulacji procesu podgrzewania wody. Postępowanie związane z doborem wielkości podgrzewaczy pojemnościowych. Podano najpierw teoretyczne podstawy dokonywania obliczeń, objaśniając je następnie przykładami praktycznymi dla budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, restauracji, rzeźni, obiektu sportowego, basenu pływackiego, zakładu przemysłowego (przy długim czasie podgrzewu wody) oraz przypadku podgrzewania parą. Metodę linii sumarycznych, z zaleceniem zastosowania programu DiWa (dla dokładności). Dane techniczne poszczególnych typoszeregów podgrzewaczy pojemnościowych i zasobników (powtórzenie z katalogu produktów), bardzo pożyteczne przy doborze wykresu mocy trwałej c.w.u., przykłady instalacji wraz z połączeniami hydraulicznymi, systemy ładowania zasobników z zestawami wymienników LAP oraz LSP. Formularz do obliczenia współczynnika zapotrzebowania mocy N dla budynków mieszkalnych oraz niezbędne do tego wartości pomocnicze. Tabele zawierające średnie wskaźnikowe wartości zapotrzebowania c.w.u. dla różnych obiektów, w odniesieniu do osób, użytkowników, pacjentów, stanowisk pracy, ilości produktów itp. Formularz ułatwiający zebranie informacji o danych technicznych, umożliwiających dobór wielkości podgrzewaczy pojemnościowych. Podstawowe wzory i wielkości obliczeniowe. Dane techniczne podgrzewaczy biwalentnych oraz zespolonych dwufunkcyjnych podgrzewaczy/zasobników c.w.u., współpracujących z systemami słonecznymi. Szczegółowy opis programu komputerowego DiWa, wraz z przykładami obliczeń dla różnego typu obiektów. 12

15 Wesołych Świąt

16 Celny strzał... nowe kotły Logamax U042-24K, U044-24K W bieżącym roku marka Buderus wprowadziła na rynek sprzedaży dwa nowe niskotemperaturowe dwufunkcyjne kotły gazowe Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K o nominalnej mocy grzewczej 24 kw. Nowy produkt zastąpił tym samym wysłużone już urządzenia typu U022-24K oraz U024-24K. Tak jak w przypadku starszego typoszeregu, tak i tu mamy do wyboru kotły z palnikiem atmosferycznym Logamax U044-24K oraz z palnikiem wentylatorowym Logamax U042-24K. 14 tekst: Krzysztof Kamycki

17 ϑ ϑ Schemat 1. Układ hydrauliczny kotła Logamax U044-24K (z palnikiem atmosferycznym). 1 Czujnik zaniku ciągu (przerywacz ciągu) 2 Przerywacz ciągu 3 Wymiennik ciepła c.w.u. 4 Blok cieplny 5 Zawór do napełniania azotem 6 Naczynie wzbiorcze 7 Odpowietrznik automatyczny 8 Pompa obiegu grzewczego 9 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy) 10 Odpływ 11 Powrót c.o. 12 Dopływ wody zimnej 13 Wlot gazu 14 Wypływ ciepłej wody 15 Zasilanie instalacji grzewczej 16 Zawór do uzupełniania wody 17 Spięcie 18 Czujnik temperatury ciepłej wody 19 Czujnik temperatury zasilania 20 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego 21 Komora palnikowa (komora spalania) 22 Elektrody zapłonowe 23 Dysze inżektorowe 24 Palnik 25 Czujnik zaniku ciągu kominowego (komora palnika) 26 Elektroda kontrolna (jonizacyjna) 27 Przepływomierz (turbina) 28 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką 29 Regulator ciśnienia 30 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 31 Armatura gazowa 32 Grzybek zaworu głównego 33 Siatka 34 Manometr 35 Cotronic 36 Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu 37 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 38 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu 39 Śruba nastawcza minimalnego przepływu gazu 40 Otwór wyrównawczy ciśnienia 41 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach 15

18 ϑ ϑ Schemat 2. Układ hydrauliczny kotła Logamax U042-24K (z palnikiem wentylatorowym). 1 Skrzynka powietrza (hermetyczna) 2 Przełącznik różnicy ciśnień 3 Odbiór różnicy ciśnień 4 Wentylator 5 Rura powietrzna/spalinowa 6 Ochrona przed wiatrem 7 Komora palnikowa (komora spalania) 8 Wymiennik ciepła c.w.u. 9 Blok cieplny 10 Zawór do napełniania azotem 11 Naczynie wzbiorcze 12 Odpowietrznik automatyczny 13 Pompa układu grzewczego 14 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy) 15 Odpływ 16 Powrót c.o. 17 Dopływ wody zimnej 18 Wlot gazu 19 Wypływ ciepłej wody 20 Zasilanie instalacji ogrzewczej 21 Zawór do uzupełniania wody 22 Spięcie 23 Czujnik temperatury ciepłej wody 24 Czujnik temperatury zasilania 25 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego 26 Manometr 27 Cotronic 28 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu gazu 29 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 30 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu 31 Śruba nastawcza minimalnej ilości gazu 32 Otwór wyrównawczy ciśnienia 33 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach 34 Regulator ciśnienia 35 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 36 Armatura gazowa 37 Grzybek zaworu głównego 38 Siatka 39 Przepływomierz (turbina) 40 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką 41 Elektrody zapłonowe 42 Dysze inżektorowe 43 Palnik 44 Elektroda kontrolna (jonizacyjna) 16

19 Ze schematów łatwo wywnioskować, że mamy do czynienia ze sprawdzonymi w poprzedniej wersji kotła rozwiązaniami technicznymi. Na przykład zastosowano udaną konstrukcję miedzianego wymiennika ciepła typu rura w rurze. Takie rozwiązanie pozwala na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w tym samym wymienniku, przez który przepływa woda kotłowa. Zrezygnowano w tym wypadku z urządzenia mechanicznego, jakim jest zawór trójdrogowy na rzecz turbinki, która rejestruje pobór i załącza kocioł w celu przygotowania c.w.u. Temperaturę ciepłej wody użytkowej można nastawić od 40 ºC do 60 ºC. Przy większych lub mniejszych poborach temperatura c.w.u. maleje lub rośnie zgodnie z zamieszczonym wykresem 1. Kocioł wyposażono w 8-litrowe przeponowe naczynie wzbiorcze. W przypadku gdyby zaistniała niepewność, czy zastosowane naczynie jest wystarczające, można to szybko zweryfikować korzystając z wykresu 2. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wartości granicznych trzeba ustalić dokładną wielkość naczynia przeponowego zgodnie z Polską Normą PN-EN oraz, jeżeli punkt przecięcia znajdzie się po prawej stronie krzywej, należy zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze. Obecnie w kotłach Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K montowane są trójstopniowe pompy firmy Grundfos UPS 15-50, których charakterystykę przedstawia wykres 3. Trzy stopnie dają nam możliwość dopasowania pracy pompy kotłowej do potrzeb instalacji. Rzeczywista moc pomp UPS wiąże się z ich stopniami i jest następująca: 40 W 1. stopień, 60 W 2. stopień, 80 W 3. stopień. Kocioł z zamkniętą komorą spalania Logamax U042-24K został wyposażony w wentylator o dyspozycyjnym sprężu wynoszącym 170 Pa. Wartość ta ma wpływ na wymiarowanie instalacji spalinowej. W tym przypadku zastosowany wentylator daje dość spore możliwości i dużą swobodę przy projektowaniu przewodów spalinowych. Wszystkie elementy stanowiące część kotła udało się zamknąć w wymiarach 745 x 400 x 360 mm i ukryć pod białą obudową ze srebrnymi akcentami, na tle których wyróżnia się czarny panel sterujący automatyki kotła. Odsłonięty sterownik kotłowy jest bardzo praktyczny i umożliwi szybką korektę nastaw temperatury wody kotłowej oraz ciepłej wody użytkowej. Pełni on również rolę informacyjną o stanie pracy kotła, jak i usterkach, które wystąpiły podczas użytkowania urządzenia. Sterownik Cotronic, gdyż tak go nazwano, pozwala na podłączenie dowolnego programowalnego regulatora włącz/wyłącz, który pozwoli na dostosowanie pracy instalacji ogrzewczej do trybu życia użytkownika. Kotły Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K to przemyślane i sprawdzone urządzenia grzewcze, które nie tylko ładnie wyglądają, ale są również praktyczne. Prosta budowa oraz obsługa kotła nie sprawi problemu instalatorowi podczas montażu czy serwisu urządzenia, jak i użytkownikowi podczas codziennej eksploatacji. T [ C] Q [l/min] Wykres 1. Wykres dla temperatury wody wejściowej zimnej 15ºC. tv ( C ) A V A ( l ) Wykres 2. Zależność temperatury zasilania (tv) czynnika grzewczego od pojemności (VA) instalacji ogrzewczej. H 0,5 0,4 0,3 0,2 Krzywe od I do V ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: I ciśnienie wstępne 0,2 bar II ciśnienie wstępne 0,5 bar (ustawienie fabryczne) III ciśnienie wstępne 0,75 bar IV ciśnienie wstępne 1,0 bar V ciśnienie wstępne 1,2 bar A i B obszary pracy naczynia wzbiorczego: A zakres pracy naczynia wzbiorczego B w tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze (bar) 0, Q (l/h) Wykres 3. Charakterystyka trójstopniowych pomp Grundfos UPS montowanych w kotłach Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K. B 3 ( 17

20 Zintegrowany wyświetlacz LED, sprawia, że Logamax U044-24K, U042-24K jest nie tylko łatwy w obsłudze dzięki informacji o zaistniałym błędzie jest również łatwy w serwisowaniu Dane techniczne kotłów Logamax U042-24K, U044-24K Naścienny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Logamax U K U K Minimalna / nominalna moc cieplna kw 8,9 / 24 7,8 / 24 Minimalne / nominalne obciążenie cieplne kw 10,2 / 26,3 8,9 / 26,7 Maksymalne zużycie gazu E (GZ50) / Lw (GZ41,5) / Ls (GZ35) m 3 /h 2,77 / 3,38 / 3,85 2,75 / 3,41 / 3,92 Maksymalne zużycie gazu płynnego (propanu) kg/h 2 2,04 Nominalne ciśnienie gazu na przyłączu E (GZ50)/ Lw (GZ41,5)/ Ls (GZ35)/ propan mbar 20 (16-25)/ 20 (17,5-23)/ 13 (10,5-16)/ 37 Pojemność wodna kotła (bez naczynia wzbiorczego) l 2 Minimalna/maksymalna temperatura zasilania (c.o.) C 40/82 Minimalne / dopuszczalne ciśnienie robocze (inst. c.o.) bar 0,5 / 3 Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego l 8 Ciśnienie wstępne bar 0,5 Możliwość nastawy temperatury c.w.u. na wypływie C Maksymalne ciśnienie po stronie c.w.u. bar 10 Minimalne ciśnienie dla maksymalnego przepływu c.w.u. bar 1 Minimalne ciśnienie wody wodociągowej bar 0,25 Minimalny przepływ c.w.u. l/min 2,5 Znamionowy przepływ c.w.u. wg normy EN 625 l/min 11,4 Ciśnienie dyspozycyjne za wentylatorem spalin Pa 170 Wymagany ciąg kominowy Pa 4,5 Strumień spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan g/s 15,7-15,3 / 17,2-15,4 20,6-21,9 / 18-14,7 Temperatura spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan C / / Klasa NO x 3 Przyłącze powietrzno-spalinowe mm Ø 60 / 100 Przyłącze spalinowe mm Ø 130 Napięcie elektryczne / częstotliwość V AC / Hz 230 / 50 Pobór prądu W 130 Ciężar kotła kg 37,9 33 Wymiary kotła (wys. x szer. x głęb.) mm 745 x 400 x

Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej

Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej Część 1 mgr inż. Adam KONISZEWSKI Buderus Gdańsk 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Źródłem darmowej energii dla kolektorów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Adam KONISZEWSKI INSTALACJE SOLARNE 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Adam KONISZEWSKI Wprowadzenie PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian termojądrowych wodoru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. 1. Wymiarowanie dla domów jedno i dwurodzinnych 1.1. Instalacje do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Ilość kolektorów

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2013/2 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Rabaty na urządzenia grzewcze Kup dowolny zestaw solarny i odbierz dodatkowy rabat na urządzenie grzewcze! Szczegóły w oddziałach Buderus

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na Instalacje Solarne Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może byd wprost wykorzystana

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej.

Kolektory słoneczne. Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób łączenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Katalog

Kolektory słoneczne. Katalog Kolektory słoneczne Katalog KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved.

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved. Przyszłość ogrzewa natura Zmiany klimatu, emisja CO2, wzrost cen energii i niedobór paliw kopalnych to wyzwania przed którymi stoimy. Buderus bazuje na ogromnym doświadczeniu w wykorzystaniu odnawialnych

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski Źródła Źródła energii energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne - dodatkowe źródło ciepła

Kolektory słoneczne - dodatkowe źródło ciepła Kolektory słoneczne - dodatkowe źródło ciepła Dzięki spadającym kosztom inwestycji związanych z zastosowaniem instalacji solarnych oraz rosnącemu zainteresowaniu odnawialnymi źródłami energii kolektory

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego unistor, actostor?

Dlaczego unistor, actostor? kompaktowych rozmiarów Dlaczego? Bo to wysoka wydajność w kompaktowej obudowie. Ponieważ wybiega w przyszłość. unistor VIH Q 75 B Wiszący podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę do współpracy

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Kolektory słoneczne Niewyczerpalnym i czystym ekologicznie

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE 5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl VICTRIX 26 2 I v.2011 Dwufunkcyjny wiszący przepływowy kocioł kondensacyjny sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q 1 ILOŚĆ ENERGII DOSTARCZANEJ PRZEZ SŁOŃCE CZYSTE NIEBO LEKKIE ZACHMURZENIE SŁOŃCE ZA BIAŁĄ WARSTWĄ CHMUR ZIMA 1000 W/m² 600 W/m² 300 W/m² 100 W/m² KOLEKTORY SŁONECZNE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie na każdą potrzebę. Ciepło jest naszym żywiołem. Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW. Logamax plus GB152 T

Rozwiązanie na każdą potrzebę. Ciepło jest naszym żywiołem. Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW. Logamax plus GB152 T [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW [ Buderus ] Rozwiązanie na każdą potrzebę Logamax plus GB152 T Ciepło jest naszym żywiołem Komfortowe ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Eolo Superior kw to rodzina kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Każdy, kto myśli o

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Spis treści

Kolektory słoneczne. Spis treści Kolektory słoneczne Spis treści 1. Informacje podstawowe 1.1. Energia użyteczna 1.2. Wpływ orientacji i nachylenia na uzysk energii 1.3. Optymalizacja całości systemu 2. Tabele obrazujące uzyski z montażu

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. www.markpolska.pl INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKPOLSKA.PL INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set 116 117 WPW 5 basic Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF basic, stacji wody gruntowej GWS i 10 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo