Kurier. numer 28, grudzień Wesołych Świąt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurier. numer 28, grudzień 2009. Wesołych Świąt"

Transkrypt

1 Kurier numer 28, grudzień 2009 Wesołych Świąt

2

3 słowo wstępne Szanowni Państwo, sytuacja globalna, która objęła swym działaniem zarówno gospodarkę światową, krajową, jak i podmioty indywidualne, w znaczący sposób spowodowała zmiany w sposobie traktowania zjawisk ekonomicznych. I choć Polska na tle innych krajów wypadła w wielu rankingach pozytywnie, sytuacja ogólnoświatowa również znacząco wpłynęła na sektor handlowy. Dlatego z tym większym poczuciem sukcesu pragnąłbym podkreślić fakt, iż w dobie kryzysu Buderus Technika Grzewcza Sp. z o. o. kończy rok 2009 z trzyprocentowym wzrostem obrotu w stosunku do roku Należy przy tej okazji podkreślić, iż sukces ten osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu Klientów i pracowników, właściwie kreowanej strategii marketingowej. Działania te wpłynęły na skuteczne i nieustanne umacnianie pozycji fi rmy Buderus na rynku branży grzewczej. Powyższy sukces cieszy w dwójnasób, jako że przypada na rok, w którym Buderus Polska obchodził 15-lecie swego istnienia. Okazja ta służyła wymianie poglądów dotyczących historii fi rmy, stanu obecnego, ale przede wszystkim pozwoliła nakreślić perspektywy rozwoju w oparciu o zebrane doświadczenia i dotychczasowe sukcesy. Niezmienny pozostaje zatem fakt, iż dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w naszych produktach, ciągłym dążeniu do doskonalenia technologii pozostajemy liderem na rynku branży grzewczej. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że reagujemy na potrzeby rynku, dostarczamy Klientom niezawodnie działające produkty najwyższej klasy oraz staramy się wykorzystywać najnowsze technologie spełniające surowe normy jakościowe. W czasach, kiedy światu grozi paraliż w związku z wyczerpaniem źródeł nieodnawialnych, priorytetem staje się opracowywanie takich rozwiązań technologicznych, które będą innowacyjne. Takie poszukiwania dotyczą również branży grzewczej, w której jednym z liderów jest Buderus. Opracowywanie nowych rozwiązań przynosić musi jednocześnie wymierne efekty dla Klienta końcowego. Obniżanie kosztów eksploatacji i niezawodność działania produktów przynosi bowiem ekonomiczne oszczędności. Wprowadzenie technologicznych rozwiązań opartych na wykorzystaniu źródeł odnawialnych koresponduje także z ideą oszczędzania dóbr naturalnych, dlatego warty podkreślenia jest 15. procentowy udział w obrocie naszej fi rmy w roku 2009 urządzeń wykorzystujących właśnie odnawialne źródła energii. Zastosowanie nowych technologii w wysokospecjalistycznych produktach wymaga wiedzy i umiejętności, które muszą zdobyć nasi Klienci oraz wszystkie osoby zaangażowane w promocję proponowanych rozwiązań. Dlatego Buderus zadbał o to, by umożliwić zainteresowanym podmiotom wyjazd na targi instalacyjne ISH, które posłużyły jako forum szkoleniowe i miejsce wymiany poglądów. Troska o profesjonalizm naszych Klientów jest niezmiennie jednym z priorytetów fi rmy. Kierujemy się bowiem dewizą, że wykorzystanie wiedzy, umiejętności, doświadczeń, nowoczesnych trendów i technologii umożliwia osiągnięcie sukcesu. Przekazuję w Państwa ręce nowy numer magazynu Kurier Buderus, w którym opisano nowinki techniczne, zawarto informacje o licznych przedsięwzięciach naszej fi rmy. Odnajdą tu Państwo wiele cennych wskazówek, którymi dzielą się nasi najlepsi specjaliści. Polecając lekturę, pragnę podziękować za rok współpracy i życzyć Państwu wielu sukcesów zawodowych. Niech ta okazja posłuży jednocześnie do złożenia życzeń spokoju i ciepła z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku. Aby podkreślić szczególną i niepowtarzalną atmosferę tych Świąt przekazujemy na Państwa ręce dołączoną do Kuriera płytę z kolędami. Prezes Zarządu mgr L. Styś

4 Wesołych Świąt

5 spis treści 4 Kąpiel doskonała obliczanie zapotrzebowania oraz dobór podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej artykuł Mariana Dolaty 14 Celny strzał nowe kotły Logamax U042-24K, U044-24K artykuł Krzysztofa Kamyckiego 19 Wakacje z Buderusem losowanie wycieczki do Tunezji wśród klientów, którzy zakupili pompę ciepła Logatherm 20 Instalacje słoneczne czyli jak dobrze wykorzystać darmową energię słoneczną artykuł Adama Koniszewskiego lat targów ISH we Frankfurcie nad Menem artykuł Katarzyny Bartz 42 Inteligencja ukryta czyli nowa automatyka Logamatic 4000 artykuł Roberta Małaczka lecie Buderusa w Polsce. Oddział Wrocław artykuł George Kamenowa 48 Najważniejszy jest przepływ regulacja instalacji słonecznych artykuł Piotra Jasiukiewicza Ujarzmij potęgę natury Pompy ciepła Buderus Ciepło jest naszym żywiołem Ujarzmij potęgę natury i wygraj wakacje w Tunezji! Kurier Wesołych Świąt wydawca: Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Krucza Tarnowo Podgórne tel.: fax: redaktor naczelna: mgr Katarzyna Bartz konsultacja techniczna: mgr inż. Rafał Burzyński mgr Grzegorz Ciechanowicz mgr inż. Marian Dolata mgr inż. Krzysztof Kamycki mgr inż. Adam Koniszewski mgr inż. Piotr Jasiukiewicz mgr Robert Małaczek ilustracje: Fotolia.com Bosch Thermotechnik GmbH mgr Katarzyna Bartz mgr inż. Piotr Jasiukiewicz nakład: 5000 egz. opracowanie grafi czne i skład: Wydawnictwo Horyzont 3

6 Kąpiel doskonała... Obliczanie zapotrzebowania oraz dobór podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej 4 tekst: Marian Dolata

7 W obecnych czasach wysokiego rozwoju cywilizacyjnego oczywistością stała się powszechna dostępność ciepłej wody użytkowej i to w każdej ilości. Obszerny, nowoczesny i aktualny program produkcyjny podgrzewaczy marki Buderus z odpowiednią regulacją w zasadzie pokrywa wszystkie występujące przypadki zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zasadniczo istnieje możliwość dokonania wyboru zbiorników stojących lub leżących, niezależnie od tego, czy przewiduje się system podgrzewaczy pojemnościowych (z wbudowanym wymiennikiem ciepła) czy system ładowania zasobników ciepłej wody (z zewnętrznym wymiennikiem ciepła). Aby spełnić warunek dostarczenia każdej wymaganej ilości, należy starannie przeprowadzić analizę zapotrzebowania c.w.u., celem ustalenia optymalnej wielkości podgrzewacza lub zasobnika wody użytkowej. Trafność przeprowadzonej analizy wzrasta wraz z ilością dostępnych danych, dlatego zawsze należy dążyć do dobrego rozpoznania oraz uzyskania możliwie obszernych i dokładnych informacji dotyczących projektowanej instalacji ciepłej wody użytkowej. Należy przy tym zwrócić uwagę na wielkość powierzchni i wysokość pomieszczenia zainstalowania zbiorników oraz uwzględnić wymiary zbiorników decydujące o możliwości ich wprowadzenia do pomieszczenia zainstalowania. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie aktualnych przepisów oraz metod obliczania zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej, a w rezultacie dobór podgrzewaczy i zasobników. Mamy nadzieję, że uda się nam zachęcić Państwa do bliższego zapoznania się z przedstawionymi dalej narzędziami do obliczania zapotrzebowania oraz doboru podgrzewaczy i zasobników c.w.u. Przy ich udziale obliczenia i dobór mogą być lekkie, łatwe i optymalne... 5

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w rozdziale dotyczącym instalacji zimnej i ciepłej wody, w 113 ust. 4, stwierdza: Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zapotrzebowanie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia r. zamieszczono wykaz Polskich Norm, przywołanych w tym rozporządzeniu. I tak, do 113 ust. 4 przywołano PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/ Az1: Normę tę przywołano również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W obu przypadkach nie powołano się na całą normę, lecz przywołano tylko wybrane punkty. Nie powołano punktu , w którym podaje się zapotrzebowanie na ciepłą wodę przez jednego mieszkańca budynku mieszkalnego, w wielkości od 110 do 130 dm 3 /dobę. Być może dlatego, że wielkość ta wydaje się zawyżona. Tym samym, określenie zapotrzebowania c.w.u. należy do projektanta danej instalacji, który może skorzystać z różnych materiałów pomocniczych lub literatury technicznej. Z normy PN-92/B przywołano natomiast pkt , w którym stwierdza się: Projektowanie urządzeń do miejscowego przygotowania ciepłej wody należy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie wymagań producenta urządzeń do przygotowania wody. Powołując się na ten zapis, projektanci oczekują stosownych wytycznych od producentów podgrzewaczy c.w.u. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. sprzedająca w Polsce podgrzewacze i zasobniki wody marki Buderus stawia do dyspozycji następujące materiały pomocnicze, służące do obliczeń i doboru urządzeń: Katalog urządzeń 2008/2009; rozdział 10 jest poświęcony podgrzewaczom pojemnościowym i zasobnikom ciepłej wody użytkowej, Program komputerowy DiWa, do doboru podgrzewaczy i zasobników, Materiały do projektowania wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u. 01/

9 Katalog urządzeń W katalogu urządzeń dla każdego typu i wielkości podgrzewacza podano tabele wydajności ciepłej wody użytkowej zawierające następujące dane techniczne: temperaturę wody grzewczej na zasilaniu [ C], współczynnik mocy znamionowej N L przy temperaturze c.w. w podgrzewaczu = 60 C, trwałą wydajność c.w.u. przy jej temperaturze 45 C oraz 60 C, wyrażoną w [l/h] oraz [kw], zapotrzebowanie wody grzewczej [m 3 /h], stratę ciśnienia w wężownicy grzejnej [mbar]. Obliczenia dla budynków mieszkalnych oparte są na niemieckiej normie DIN W jej założeniach teoretycznych przyjęto cykl rozbioru c.w.u., w którym rozbiór początkowo powoli wzrasta, w pobliżu środka cyklu osiąga wartość maksymalną, a pod koniec znowu powoli spada (krzywa Gaussa). Cykl trwa 3,7 godziny, w tym czasie następuje podział 12 kwh zapotrzebowania całkowitego, a w środku znajduje się jako zapotrzebowanie szczytowe 10-minutowe napełnienie wanny o wartości 5,82 kwh. Norma DIN 4708 jest podstawą do obliczania wartości współczynnika zapotrzebowania N dla różnorodnie zasiedlonych budynków mieszkalnych (różne ilości osób w poszczególnych mieszkaniach) przez osoby różnych zawodów, których rozkład dnia jest w każdym przypadku inny i przez to wymagają ciepłej wody o różnych porach. Następstwem tego są długie okresy poboru c.w.u., przy stosunkowo małych poborach szczytowych. Norma DIN 4708 definiuje pojęcie jednostki mieszkaniowej i przyporządkowuje jej wartość współczynnika zapotrzebowania N = 1. Współczynnik zapotrzebowania określa, że zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej obliczanego budynku odpowiada N-krotnemu zapotrzebowaniu jednej jednostki mieszkaniowej. Za jednostkę mieszkaniową uważa się cztery pomieszczenia (pokoje), w których mieszkają przeciętnie trzy-cztery osoby. Jako obliczeniowy punkt poboru przyjmowana jest normalna wanna kąpielowa NB 1 (wyposażenie standardowe). Według wskaźników zapotrzebowania w punktach poboru w v otrzymuje się z tego zapotrzebowanie energii na podgrzanie wody użytkowej wynoszące: 3,5 x 5820 Wh = Wh. Norma ustala, które punkty poboru ciepłej wody w mieszkaniu są uwzględniane przy obliczaniu zapotrzebowania c.w.u.. Rozróżnia przy tym standardowe wyposażenie mieszkań oraz wyposażenie komfortowe. Dla jednostki mieszkaniowej jako naliczany punkt poboru przyjmuje się jedynie wannę kąpielową wg DIN 4475-E (1600 x 700 mm). Obliczenie współczynnika zapotrzebowania N można przeprowadzić ręcznie, posługując się formularzem. Poniżej przedstawia się przykład wypełnionego formularza, z przykładowymi wartościami dla jednostki mieszkaniowej (jednego mieszkania) wg normy DIN W odpowiednie kolumny formularza należy wstawić następujące dane: 1. Kolejny numer grupy mieszkań o takiej samej liczbie pomieszczeń oraz wyposażeniu sanitarnym. 2. Liczba pomieszczeń mieszkalnych (pokoi), na podstawie projektu budowlanego ( ). 3. Liczba mieszkań, względnie jednostek mieszkaniowych ( ). 4. Liczba osób w mieszkaniu, na podstawie danych administracji lub z tabeli ( ). 5. Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 3. oraz Liczba uwzględnionych punktów poboru (wg tabeli w normie). 7. Krótkie oznaczenie podanych w kolumnie 6. punktów poboru, wg DIN 4708 ( ). 8. Zapotrzebowanie punktów poboru na podstawie danych z tabeli ( ). 9. Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 6. oraz Wynik mnożenia wartości zamieszczonych w kolumnach 5. oraz 9. Teraz należy zsumować wartości zapisane w kolumnie 10., a wynik wstawić do równania w dolnej części formularza ( ). Na koniec, obliczamy współczynnik zapotrzebowania N ( ). Ilość pomieszczeń r Ilość osób / mieszkanie 2 ½ 2,3 3 2,7 3 ½ 3,1 4 3,5 4 ½ 3,9 5 4,3 7

10 Punkty poboru c.w.u. w mieszkaniach z wyposażeniem standardowym Pomieszczenie Wyposażenie istniejące Przy ustalaniu zapotrzebowania, uwzględnić: wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1600x700 mm), 140 l; lub wannę kąpielową, DIN 4475-E, 1600x700 mm), 140 l Łazienka kabina natryskowa z baterią mieszającą i normalnym natryskiem wannę kąpielową, DIN 4475-E, 1600x700 mm), 140 l 1 umywalka (nie uwzględnia się) Kuchnia zlewozmywak kuchenny (nie uwzględnia się) Zapotrzebowanie przez punkty poboru c.w.u. Nr poz. Urządzenie pobierające c.w.u. Oznaczenie skrótowe Wielkość poboru V E przy jednokrotnym wykorzystaniu [ l ] Zapotrzebowanie przez punkt poboru w V, podczas każdego poboru [ Wh ] 1 wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1600 x 700 mm) NB wanna kąpielowa, DIN 4475-E (1700 x 700 mm) NB wanna do małych pomieszczeń oraz wanna nasiadowa KB wanna do dużych pomieszczeń (1800 x 750 mm) GB kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem oszczędnościowym BRS 40 * kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem standardowym (normalnym) BRN kabina natryskowa z baterią mieszającą i natryskiem luksusowym BRL umywalka WT bidet BD mała umywalka do rąk HT zlewozmywak kuchenny SP * odpowiada czasowi użytkowania 6 minut Zapotrzebowanie c.w.u. Nr projektu: Data: przy centralnym zaopatrzeniu mieszkań Numer arkusza: Opracował: Obliczenie współczynnika zapotrzebowania N do ustalenia wielkości pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Projekt: Jednostka mieszkaniowa wg DIN Uwagi: Przykład wypełnienia formularza punkty poboru (na mieszkanie) Numer grupy mieszkań Ilość pomieszczeń mieszkalnych Ilość mieszkań Ilość osób w mieszkaniu Ilość punktów poboru Skrócony opis Zapotrzebowanie punktów poboru w Wh Ilość punktów poboru x zapotrzebowanie punktów poboru w Wh r n p n p z w V z w V n p w V Tryb obliczeń: kolumny ,5 3,5 1 NB Wh Uwagi n = 1 n = (n p w V ) = N = (n p w V ) 3, = Wh Wh = Wh Jeżeli założyliśmy przyjęcie systemu podgrzewaczy pojemnościowych, to znając już współczynnik zapotrzebowania N dobieramy taki podgrzewacz, którego znamionowy współczynnik mocy N L jest większy lub równy współczynnikowi zapotrzebowania N. W zakresie ważności normy DIN 4708 nie mieszczą się mieszkania zakładowe, hotele, domy opieki społecznej, obiekty sportowe oraz inne budynki mające charakter obiektów mieszkalnych. W takich przypadkach należy skorzystać z pomiarów na instalacji (jeżeli ona istnieje), szacunków dokonanych przy użyciu wartości statystycznych (podanych w odpowiednich tabelach) lub wartości uzyskanych na podstawie doświadczeń, względnie wywiadu z inwestorem. Wykonaniu dokładnego bilansu zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej warto poświęcić czas i staranność, aby podczas użytkowania instalacji nie występowały braki w dostawie wody, a koszty budowy i eksploatacji instalacji były optymalne. 8

11 Co jest cenniejsze niż woda? ciepła woda Podgrzewacz c.w.u. Logalux ST /4 Podgrzewacz c.w.u. Logalux SU Podgrzewacz c.w.u. Logalux SL Podgrzewacz c.w.u. Logalux SM Podgrzewacz c.w.u. Logalux L /1 Podgrzewacz c.w.u. Logalux LT /1 podgrzewacze c.w.u. Buderus 9

12 Program DiWa Program komputerowy DiWa pomaga w obliczeniach, optymalizacji oraz doborze podgrzewaczy i zasobników dla różnych zapotrzebowań ciepłej wody użytkowej. Możliwe jest wymiarowanie podgrzewaczy dla budynków mieszkalnych, zgodnie z DIN 4708 (dla budynków jedno- oraz wielorodzinnych), jak również obliczenia do specjalnych zapotrzebowań, np. hoteli, obiektów sportowych (natryski) lub obiektów przemysłowych. Zintegrowana z programem metoda linii sumarycznych pozwala na dokonanie obliczeń przy wahających się rozbiorach c.w., w wielu innych przypadkach zastosowań. Założeniem każdego odpowiedniego do zapotrzebowania systemu wymiarowania jest zawsze znajomość zapotrzebowania co do jego wielkości oraz podziału czasowego. Opierając się na tym, w programie DiWa utworzono kilka typowych kategorii zapotrzebowania c.w.u. Każda ma własny, odpowiedni tryb obliczeń: Podział normalny wg DIN 4708 jest zwrócony na zwykłe budynki jedno- i wielorodzinne. Zwykłe oznacza, że urządzenia pobierające c.w.u. będą wykorzystywane z przeciętną równoczesnością. Do programu wprowadza się liczbę poszczególnych grup mieszkań (wg wielkości oraz zaludnienia mieszkań ), z uwzględnieniem urządzeń pobierających c.w.; można zmieniać ich typ oraz temperaturę c.w. Program wylicza współczynnik zapotrzebowania N, pyta o wybór rodzaju podgrzewacza (leżący-stojący), systemu podgrzewu (podgrzewacz pojemnościowy-ładowanie zasobnika), zapotrzebowania wody grzewczej (duże-zredukowane). Na podstawie wprowadzonych informacji program podaje wynik: typ i pojemność podgrzewacza, znamionowy współczynnik mocy N L, przenoszoną moc, dodatek (z uwagi na c.w.u.) do mocy kotła, wykres pojemności cieplnej. Podział normalny przy dowolnym czasie trwania cyklów poboru (ze względu na podwyższoną jednoczesność poboru) dotyczy budynków zamieszkania zbiorowego, hoteli, internatów, campingów, itp. Podajemy liczbę i rodzaje urządzeń w danym obiekcie, łączną liczbę osób z nich korzystających (z podziałem procentowym na urządzenia), długość okresu zapotrzebowania. Można narzucić czas jednej kąpieli pod natryskiem, temperaturę wody. Program obliczy i przedstawi graficznie wykres pojemności cieplnej, na podstawie którego będzie można wybrać optymalną kombinację: pojemność podgrzewacza (lub zasobnika) moc podgrzewu. Podział blokowy odnosi się do poborów ciągłych (np. w rzeźniach, mleczarniach, browarach, zakładach fryzjerskich) lub do pojedynczych poborów szczytowych (np. w jadłodajniach, restauracjach). Metoda linii sumarycznych pozwala dobrze oszacować możliwe krytyczne stany pracy. Podajemy liczbę użytkowników, całkowity czas trwania poboru c.w. oraz zapotrzebowanie jednostkowe (np. piekarnia/pracownika x dzień, browar/100 l piwa, biuro/osobę x dzień, fitness/1 uczestnika, rzeźnia/pracownika x dzień, fryzjer/stanowisko x dzień, mleczarnia/1 l mleka, pralnia/100 kg bielizny, restauracja/1 posiłek); program podpowiada nam zapotrzebowanie jednostkowe, ale można wprowadzić inne wartości. Program dokona odpowiednich przeliczeń, w wyniku których przedstawi nam: wykres pojemności cieplnej, wymaganą pojemność podgrzewacza lub zasobnika (zależnie od wybranego systemu) oraz moc kotła, niezbędną do podgrzewu wody. Zapotrzebowanie cykliczne odpowiednie dla obiektów, w których mają miejsce kolejne, powtarzające się cykle zapotrzebowania, w których w okresach szczytowych większa liczba osób korzysta z mniejszej ilości urządzeń c.w.u., np. w obiektach sportowych, koszarach, zakładowych łaźniach z natryskami oraz umywalkami, itd. W tych przypadkach, z dwóch lub więcej turnusów wynikają cykle zapotrzebowania. Jako dane wyjściowe podaje się ogólną liczbę osób do mycia i kąpieli oraz np. liczbę natrysków i umywalek. Wybieramy temperaturę c.w. oraz czas trwania kąpieli pod natryskiem. Program (przy założeniu pełnego wykorzystania urządzeń) wylicza, po ile osób przypada na natryski i umywalki; można te proporcje zmienić. Należy jeszcze podać długość przerw pomiędzy podejściami kolejnych osób pod natryski i do umywalek. Program przedstawia teraz obliczony wykres pojemności cieplnej, a także pojemność podgrzewacza pojemnościowego (lub zasobnika, jeżeli wybrano system ładowania) oraz moc cieplną, wymaganą do podgrzewu wody. Zapotrzebowanie kompleksowe do określenia zapotrzebowania dla różnych celów, w różnych ilościach oraz przy zróżnicowanych temperaturach i czasie poboru, np. w przemyśle, w szpitalach. Należą tutaj także spotykane często zespolone, tzn. nakładające się zapotrzebowania jednakowych lub różnych kategorii. Już w budynku dwurodzinnym należy liczyć się z nakładaniem się dwóch szczytów zapotrzebowania, np. dwóch kąpieli wannowych lub kąpieli w wannie i pod prysznicem. Po wejściu do programu należy określić rozpatrywany przedział czasowy (od do), w którym nastąpi rozbiór ciepłej wody. Następnie, kolejno podajemy poszczególne urządzenia pobierające ciepłą wodę. Wybieramy je z listy podanej w okienku lub wpisujemy nietypowe (podając czas trwania poboru, temperaturę c.w., wielkość poboru w litrach). W dalszej kolejności, dla każdego urządzenia nanosimy punkt czasowy rozpoczęcia rozbioru przez to urządzenie. W rezultacie obliczeń ukazuje się sumaryczny wykres pojemności cieplnej, ale możemy obejrzeć również częściowe wykresy dla każdego z urządzeń. Na koniec wybieramy system podgrzewaczy pojemnościowych lub system ładowania oraz ustalamy relację pomiędzy pojemnością podgrzewacza/ zasobnika, a mocą cieplną konieczną do podgrzewu wody. Mamy nadzieję, że przedstawiony powyżej bardzo skrótowy opis zachęci Państwa do korzystania z programu komputerowego DiWa. Jest on dostępny w Oddziałach firmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.. Dla ułatwienia korzystania z niego, opracowano plik instruktażowy (DIWA_instr_przyk) w formie tekstowej i graficznej, umożliwiający krok po kroku prześledzić i opanować procedury prowadzania obliczeń oraz doboru podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej. Plik zawiera przykłady w typowych kategoriach zapotrzebowania c.w.u. 10

13 11

14 Materiały do projektowania Materiały do projektowania wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u. 01/2008. Jest to bardzo obszerne opracowanie, uwzględniające urządzenia marki Buderus, przetłumaczone z języka niemieckiego. Dodano do tego informacje o podgrzewaczach i zasobnikach związanych z systemami słonecznymi, a także opis programu komputerowego DIWA, z przykładami. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono: Przegląd podgrzewaczy i zasobników wody użytkowej marki Buderus oraz ich oznaczanie. System przygotowania ciepłej wody użytkowej przy pomocy podgrzewaczy pojemnościowych oraz system ładowania zasobników (z wymiennikiem wewnętrznym i zewnętrznym), rodzaje podgrzewania wody (z kotła, z sieci ciepłowniczej zdalaczynnej, za pomocą pary). Reguły automatycznej regulacji procesu podgrzewania wody. Postępowanie związane z doborem wielkości podgrzewaczy pojemnościowych. Podano najpierw teoretyczne podstawy dokonywania obliczeń, objaśniając je następnie przykładami praktycznymi dla budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, restauracji, rzeźni, obiektu sportowego, basenu pływackiego, zakładu przemysłowego (przy długim czasie podgrzewu wody) oraz przypadku podgrzewania parą. Metodę linii sumarycznych, z zaleceniem zastosowania programu DiWa (dla dokładności). Dane techniczne poszczególnych typoszeregów podgrzewaczy pojemnościowych i zasobników (powtórzenie z katalogu produktów), bardzo pożyteczne przy doborze wykresu mocy trwałej c.w.u., przykłady instalacji wraz z połączeniami hydraulicznymi, systemy ładowania zasobników z zestawami wymienników LAP oraz LSP. Formularz do obliczenia współczynnika zapotrzebowania mocy N dla budynków mieszkalnych oraz niezbędne do tego wartości pomocnicze. Tabele zawierające średnie wskaźnikowe wartości zapotrzebowania c.w.u. dla różnych obiektów, w odniesieniu do osób, użytkowników, pacjentów, stanowisk pracy, ilości produktów itp. Formularz ułatwiający zebranie informacji o danych technicznych, umożliwiających dobór wielkości podgrzewaczy pojemnościowych. Podstawowe wzory i wielkości obliczeniowe. Dane techniczne podgrzewaczy biwalentnych oraz zespolonych dwufunkcyjnych podgrzewaczy/zasobników c.w.u., współpracujących z systemami słonecznymi. Szczegółowy opis programu komputerowego DiWa, wraz z przykładami obliczeń dla różnego typu obiektów. 12

15 Wesołych Świąt

16 Celny strzał... nowe kotły Logamax U042-24K, U044-24K W bieżącym roku marka Buderus wprowadziła na rynek sprzedaży dwa nowe niskotemperaturowe dwufunkcyjne kotły gazowe Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K o nominalnej mocy grzewczej 24 kw. Nowy produkt zastąpił tym samym wysłużone już urządzenia typu U022-24K oraz U024-24K. Tak jak w przypadku starszego typoszeregu, tak i tu mamy do wyboru kotły z palnikiem atmosferycznym Logamax U044-24K oraz z palnikiem wentylatorowym Logamax U042-24K. 14 tekst: Krzysztof Kamycki

17 ϑ ϑ Schemat 1. Układ hydrauliczny kotła Logamax U044-24K (z palnikiem atmosferycznym). 1 Czujnik zaniku ciągu (przerywacz ciągu) 2 Przerywacz ciągu 3 Wymiennik ciepła c.w.u. 4 Blok cieplny 5 Zawór do napełniania azotem 6 Naczynie wzbiorcze 7 Odpowietrznik automatyczny 8 Pompa obiegu grzewczego 9 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy) 10 Odpływ 11 Powrót c.o. 12 Dopływ wody zimnej 13 Wlot gazu 14 Wypływ ciepłej wody 15 Zasilanie instalacji grzewczej 16 Zawór do uzupełniania wody 17 Spięcie 18 Czujnik temperatury ciepłej wody 19 Czujnik temperatury zasilania 20 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego 21 Komora palnikowa (komora spalania) 22 Elektrody zapłonowe 23 Dysze inżektorowe 24 Palnik 25 Czujnik zaniku ciągu kominowego (komora palnika) 26 Elektroda kontrolna (jonizacyjna) 27 Przepływomierz (turbina) 28 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką 29 Regulator ciśnienia 30 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 31 Armatura gazowa 32 Grzybek zaworu głównego 33 Siatka 34 Manometr 35 Cotronic 36 Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu 37 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 38 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu 39 Śruba nastawcza minimalnego przepływu gazu 40 Otwór wyrównawczy ciśnienia 41 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach 15

18 ϑ ϑ Schemat 2. Układ hydrauliczny kotła Logamax U042-24K (z palnikiem wentylatorowym). 1 Skrzynka powietrza (hermetyczna) 2 Przełącznik różnicy ciśnień 3 Odbiór różnicy ciśnień 4 Wentylator 5 Rura powietrzna/spalinowa 6 Ochrona przed wiatrem 7 Komora palnikowa (komora spalania) 8 Wymiennik ciepła c.w.u. 9 Blok cieplny 10 Zawór do napełniania azotem 11 Naczynie wzbiorcze 12 Odpowietrznik automatyczny 13 Pompa układu grzewczego 14 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy) 15 Odpływ 16 Powrót c.o. 17 Dopływ wody zimnej 18 Wlot gazu 19 Wypływ ciepłej wody 20 Zasilanie instalacji ogrzewczej 21 Zawór do uzupełniania wody 22 Spięcie 23 Czujnik temperatury ciepłej wody 24 Czujnik temperatury zasilania 25 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego 26 Manometr 27 Cotronic 28 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu gazu 29 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 30 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu 31 Śruba nastawcza minimalnej ilości gazu 32 Otwór wyrównawczy ciśnienia 33 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach 34 Regulator ciśnienia 35 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego 36 Armatura gazowa 37 Grzybek zaworu głównego 38 Siatka 39 Przepływomierz (turbina) 40 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką 41 Elektrody zapłonowe 42 Dysze inżektorowe 43 Palnik 44 Elektroda kontrolna (jonizacyjna) 16

19 Ze schematów łatwo wywnioskować, że mamy do czynienia ze sprawdzonymi w poprzedniej wersji kotła rozwiązaniami technicznymi. Na przykład zastosowano udaną konstrukcję miedzianego wymiennika ciepła typu rura w rurze. Takie rozwiązanie pozwala na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w tym samym wymienniku, przez który przepływa woda kotłowa. Zrezygnowano w tym wypadku z urządzenia mechanicznego, jakim jest zawór trójdrogowy na rzecz turbinki, która rejestruje pobór i załącza kocioł w celu przygotowania c.w.u. Temperaturę ciepłej wody użytkowej można nastawić od 40 ºC do 60 ºC. Przy większych lub mniejszych poborach temperatura c.w.u. maleje lub rośnie zgodnie z zamieszczonym wykresem 1. Kocioł wyposażono w 8-litrowe przeponowe naczynie wzbiorcze. W przypadku gdyby zaistniała niepewność, czy zastosowane naczynie jest wystarczające, można to szybko zweryfikować korzystając z wykresu 2. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wartości granicznych trzeba ustalić dokładną wielkość naczynia przeponowego zgodnie z Polską Normą PN-EN oraz, jeżeli punkt przecięcia znajdzie się po prawej stronie krzywej, należy zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze. Obecnie w kotłach Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K montowane są trójstopniowe pompy firmy Grundfos UPS 15-50, których charakterystykę przedstawia wykres 3. Trzy stopnie dają nam możliwość dopasowania pracy pompy kotłowej do potrzeb instalacji. Rzeczywista moc pomp UPS wiąże się z ich stopniami i jest następująca: 40 W 1. stopień, 60 W 2. stopień, 80 W 3. stopień. Kocioł z zamkniętą komorą spalania Logamax U042-24K został wyposażony w wentylator o dyspozycyjnym sprężu wynoszącym 170 Pa. Wartość ta ma wpływ na wymiarowanie instalacji spalinowej. W tym przypadku zastosowany wentylator daje dość spore możliwości i dużą swobodę przy projektowaniu przewodów spalinowych. Wszystkie elementy stanowiące część kotła udało się zamknąć w wymiarach 745 x 400 x 360 mm i ukryć pod białą obudową ze srebrnymi akcentami, na tle których wyróżnia się czarny panel sterujący automatyki kotła. Odsłonięty sterownik kotłowy jest bardzo praktyczny i umożliwi szybką korektę nastaw temperatury wody kotłowej oraz ciepłej wody użytkowej. Pełni on również rolę informacyjną o stanie pracy kotła, jak i usterkach, które wystąpiły podczas użytkowania urządzenia. Sterownik Cotronic, gdyż tak go nazwano, pozwala na podłączenie dowolnego programowalnego regulatora włącz/wyłącz, który pozwoli na dostosowanie pracy instalacji ogrzewczej do trybu życia użytkownika. Kotły Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K to przemyślane i sprawdzone urządzenia grzewcze, które nie tylko ładnie wyglądają, ale są również praktyczne. Prosta budowa oraz obsługa kotła nie sprawi problemu instalatorowi podczas montażu czy serwisu urządzenia, jak i użytkownikowi podczas codziennej eksploatacji. T [ C] Q [l/min] Wykres 1. Wykres dla temperatury wody wejściowej zimnej 15ºC. tv ( C ) A V A ( l ) Wykres 2. Zależność temperatury zasilania (tv) czynnika grzewczego od pojemności (VA) instalacji ogrzewczej. H 0,5 0,4 0,3 0,2 Krzywe od I do V ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: I ciśnienie wstępne 0,2 bar II ciśnienie wstępne 0,5 bar (ustawienie fabryczne) III ciśnienie wstępne 0,75 bar IV ciśnienie wstępne 1,0 bar V ciśnienie wstępne 1,2 bar A i B obszary pracy naczynia wzbiorczego: A zakres pracy naczynia wzbiorczego B w tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze (bar) 0, Q (l/h) Wykres 3. Charakterystyka trójstopniowych pomp Grundfos UPS montowanych w kotłach Logamax U042-24K oraz Logamax U044-24K. B 3 ( 17

20 Zintegrowany wyświetlacz LED, sprawia, że Logamax U044-24K, U042-24K jest nie tylko łatwy w obsłudze dzięki informacji o zaistniałym błędzie jest również łatwy w serwisowaniu Dane techniczne kotłów Logamax U042-24K, U044-24K Naścienny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Logamax U K U K Minimalna / nominalna moc cieplna kw 8,9 / 24 7,8 / 24 Minimalne / nominalne obciążenie cieplne kw 10,2 / 26,3 8,9 / 26,7 Maksymalne zużycie gazu E (GZ50) / Lw (GZ41,5) / Ls (GZ35) m 3 /h 2,77 / 3,38 / 3,85 2,75 / 3,41 / 3,92 Maksymalne zużycie gazu płynnego (propanu) kg/h 2 2,04 Nominalne ciśnienie gazu na przyłączu E (GZ50)/ Lw (GZ41,5)/ Ls (GZ35)/ propan mbar 20 (16-25)/ 20 (17,5-23)/ 13 (10,5-16)/ 37 Pojemność wodna kotła (bez naczynia wzbiorczego) l 2 Minimalna/maksymalna temperatura zasilania (c.o.) C 40/82 Minimalne / dopuszczalne ciśnienie robocze (inst. c.o.) bar 0,5 / 3 Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego l 8 Ciśnienie wstępne bar 0,5 Możliwość nastawy temperatury c.w.u. na wypływie C Maksymalne ciśnienie po stronie c.w.u. bar 10 Minimalne ciśnienie dla maksymalnego przepływu c.w.u. bar 1 Minimalne ciśnienie wody wodociągowej bar 0,25 Minimalny przepływ c.w.u. l/min 2,5 Znamionowy przepływ c.w.u. wg normy EN 625 l/min 11,4 Ciśnienie dyspozycyjne za wentylatorem spalin Pa 170 Wymagany ciąg kominowy Pa 4,5 Strumień spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan g/s 15,7-15,3 / 17,2-15,4 20,6-21,9 / 18-14,7 Temperatura spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan C / / Klasa NO x 3 Przyłącze powietrzno-spalinowe mm Ø 60 / 100 Przyłącze spalinowe mm Ø 130 Napięcie elektryczne / częstotliwość V AC / Hz 230 / 50 Pobór prądu W 130 Ciężar kotła kg 37,9 33 Wymiary kotła (wys. x szer. x głęb.) mm 745 x 400 x

Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej

Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej Instalacje solarne, jako źródło darmowej energii słonecznej Część 1 mgr inż. Adam KONISZEWSKI Buderus Gdańsk 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Źródłem darmowej energii dla kolektorów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Adam KONISZEWSKI INSTALACJE SOLARNE 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Adam KONISZEWSKI Wprowadzenie PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian termojądrowych wodoru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2013/2 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Rabaty na urządzenia grzewcze Kup dowolny zestaw solarny i odbierz dodatkowy rabat na urządzenie grzewcze! Szczegóły w oddziałach Buderus

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na Instalacje Solarne Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może byd wprost wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved.

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved. Przyszłość ogrzewa natura Zmiany klimatu, emisja CO2, wzrost cen energii i niedobór paliw kopalnych to wyzwania przed którymi stoimy. Buderus bazuje na ogromnym doświadczeniu w wykorzystaniu odnawialnych

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Katalog

Kolektory słoneczne. Katalog Kolektory słoneczne Katalog KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie na każdą potrzebę. Ciepło jest naszym żywiołem. Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW. Logamax plus GB152 T

Rozwiązanie na każdą potrzebę. Ciepło jest naszym żywiołem. Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW. Logamax plus GB152 T [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Kompaktowa, kondensacyjna centrala grzewcza o mocy 16-24kW [ Buderus ] Rozwiązanie na każdą potrzebę Logamax plus GB152 T Ciepło jest naszym żywiołem Komfortowe ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW Systemy solarne - HEWALEX KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Płaskie kolektory słoneczne serii KS2000 przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie Energooszczędność w budownictwie Jerzy Żurawski* ) cz. 8 Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu grzewczego

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Spis treści

Kolektory słoneczne. Spis treści Kolektory słoneczne Spis treści 1. Informacje podstawowe 1.1. Energia użyteczna 1.2. Wpływ orientacji i nachylenia na uzysk energii 1.3. Optymalizacja całości systemu 2. Tabele obrazujące uzyski z montażu

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ INSTALUJEMY JAKOŚĆ Altech nowa marka dla instalatora to przede wszystkim dobra jakość, łatwość montażu i bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie tych cech z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi docenią

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 266 www.immergas.com.pl FOTOWOLTAIKA IMMERGAS NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia!

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! KOLEKTORY SŁONECZNE Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! SOL 27 premium SOL 27 basic SOL 23 premium Najwyższa jakość Wysoka sprawność Więcej możliwości montażu 07 2012 Systemy

Bardziej szczegółowo

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie

Bardziej szczegółowo

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA INSTALACJE SOLARNE Kaliko TERMODYNAMICZNY PODGRZEWACZ WODY STANDARD Powietrze źródłem ciepła >> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >>

Bardziej szczegółowo

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet. SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

atmovit classic, atmovit combi

atmovit classic, atmovit combi atmovit classic, atmovit combi Gazowy, stojący, żeliwny, jednostopniowy kocioł grzewczy classic Gazowy, stojący, żeliwny kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody C combi atmovit classic pewne

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2015/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2015/1 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Dostępne cenniki: Ten, kto świadomie wybiera rodzaj ogrzewania, oszczędza koszty i chroni środowisko. Decydując się na urządzenia grzew

Bardziej szczegółowo

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Szkolenie Witam serdecznie Człuchów 16 VII 2009 Firma Wolf 1.307 Pracowników w firmie Wolf 1.120 pracowników Wolf GmbH w Mainburgu 87 praktykantów 350 osób pracujących na

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI

KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI Jan Wajs Blanka Jakubowska Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechnika Gdaoska Gdaosk 2013 Plan

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła Aqua Systemy mają na celu oferowanie produktu dającego maksimum korzyści użytkownikowi przy założeniu optymalnej oszczędności energii oraz

Bardziej szczegółowo

Jakość zawsze mile widziana. Ciepło jest naszym żywiołem. Naścienne konwencjonalne kotły gazowe o mocy 7,8-28 kw

Jakość zawsze mile widziana. Ciepło jest naszym żywiołem. Naścienne konwencjonalne kotły gazowe o mocy 7,8-28 kw Naścienne konwencjonalne kotły gazowe o mocy 7,8-28 kw Logamax U052/U054 (K) Logamax U052 T Logamax U042K/U044K Jakość zawsze mile widziana Ciepło jest naszym żywiołem Naścienne konwencjonalne kotły grzewcze

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR KOLEKTORY SŁONECZNE 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 018 443 84 21 fax 018 442 15 62 e-mail: hejan@hejan.pl www.hejan.pl SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR PODARUNEK OD SŁOŃCA Przy przechodzeniu promieniowania

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Sunroof technika solarna

Systemy solarne Sunroof technika solarna Systemy solarne Sunroof technika solarna Energia z dachu Dynamiczny wzrost kosztów energii to efekt wyczerpujących się światowych zasobów gazu i ropy naftowej. Energia słoneczna jest bezpłatna, przyjazna

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia B A + A A A ++ 2 Gazowe kotły konwencjonalne Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 2015 to ważna

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Systemy pomp ciepła ciepła woda użytkowa centralne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie płaskich kolektorów słonecznych

Porównanie płaskich kolektorów słonecznych Porównanie płaskich kolektorów słonecznych Poglądowe porównanie płaskich kolektorów słonecznych oferowanych przez producentów techniki grzewczej i producenta kolektorów Tendencje na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Jakość zawsze mile widziana. Ciepło jest naszym żywiołem. Konwencjonalne naścienne, gazowe kotły grzewcze o mocy 7,8-28 kw

Jakość zawsze mile widziana. Ciepło jest naszym żywiołem. Konwencjonalne naścienne, gazowe kotły grzewcze o mocy 7,8-28 kw [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Konwencjonalne naścienne, gazowe kotły grzewcze o mocy 7,8-28 kw [ Buderus ] Jakość zawsze mile widziana Logamax U052/054 (K) Logamax U052T Logamax U042 K/044 K Ciepło

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo