Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u."

Transkrypt

1 Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

2 1. Wymiarowanie dla domów jedno i dwurodzinnych 1.1. Instalacje do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Ilość kolektorów PoniŜsze informacje moŝna wykorzystać do projektowania małych instalacji solarnych dla domów jedno i dwurodzinnych. Wpływ na optymalne wyznaczenie powierzchni kolektora, pojemnościowego podgrzewacza jak i całej instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej mają następujące parametry: Miejsce montaŝu Kąt nachylenia kolektorów Kierunek skierowania kolektorów (południe) Rozbiór ciepłej wody Zapotrzebowanie na ciepłą wodę uŝytkową naleŝy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Obliczenie Rysunki 2 oraz 3 bazują na następujących załoŝeniach: Kolektory Logasol SKN3.0 oraz Vaciosol CPC6 Logasol SKN3.0: Pojemnościowy podgrzewacz Logalux SM300 (powyŝej 3 kolektorów: Logalux SM400) Vaciosol CPC6: Pojemnościowy podgrzewacz z termosyfonem Logalux SL300-2 (powyŝej 3 kolektorów CPC6: Logalux SL400-2) Kolektory skierowane na południe (w przypadku innego kierunku naleŝy zastosować współczynnik korekcyjny) Kąt nachylenia kolektorów 45 (w przypadku innego kąta naleŝy zastosować współczynnik korekcyjny) Miejscowość Würzburg Temperatura c.w.u. 45 [ C] Przy określeniu liczby kolektorów lub ilości rur według rysunku 2 lub 3 uzyskujemy ok. 60 % pokrycia zapotrzebowania c.w.u.. Przykład 3 osoby zuŝywające 225 ciepłej wody na dobę Instalacja solarna tylko na cele c.w.u. Według Rys.1 dla 3 osób i zuŝycia c.w.u. na poziomie 70 na osobę i dzień (krzywa c), wymagane są 3 kolektory SKN3.0 Logasol SKN3.0 Legenda do Rys.1 n SKN3.0 liczba kolektorów ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Rys.1 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.w.u. (przykład doboru) /PT291_KOLEKTORY.DOC

3 Logasol SKN3.0 Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Vaciosol CPC Rys.2 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.w.u. Legenda do Rys.2 n SKN3.0 liczba kolektorów ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Rys.3 Diagram do doboru ilości rur kolektorów CPC na cele c.w.u. Legenda do Rys.3 n CPC liczba rur ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Wpływ kierunku oraz kąta nachylenia montaŝu kolektorów słonecznych na ich wydajność Optymalny kąt nachylenia kolektorów Zastosowanie układu solarnego Optymalny kąt nachylenia Ciepła woda 30 o 45 o Ciepła woda + ogrzewanie 45 o 53 o Ciepła woda + basen 30 o 45 o Ciepła woda + ogrzewanie + basen 45 o 53 o Tab.1 Optymalny kąt nachylenia kolektora w zaleŝności od zastosowania. Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych zaleŝy od ich zastosowania. Małe kąty nachylenia dla przygotowania ciepłej wody oraz podgrzania wody w basenie uwzględniają wyŝsze połoŝenie słońca w okresie letnim. Większe kąty nachylenia dla wspomagania centralnego ogrzewania wynikają z niŝszego połoŝenia słońca w okresie zimowym /PT291_KOLEKTORY.DOC

4 MontaŜ kolektorów według stron świata Kąt Współczynnik korekcyjny ilości kolektorów słonecznych SKN3.0 nachylenia Kierunek zachodni Południe Kierunek wschodni 90 o 75 o 60 o 45 o 30 o 15 o 0 o -15 o -30 o -45 o -60 o -75 o -90 o 60 o 1,26 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,05 1,06 1,09 1,13 1,19 1,26 1,34 55 o 1,24 1,17 1,12 1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,07 1,12 1,17 1,24 1,32 50 o 1,23 1,16 1,10 1,06 1,03 1,02 1,01 1,04 1,06 1,10 1,16 1,22 1,30 45 o 1,21 1,15 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,14 1,20 1,28 40 o 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,13 1,19 1,26 35 o 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25 30 o 1,19 1,14 1,09 1,06 1,03 1,02 1,01 1,03 1,05 1,08 1,13 1,18 1,24 25 o 1,19 1,14 1,10 1,07 1,04 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22 Tab.2 Współczynniki korekcyjne powierzchni kolektorów słonecznych SKN3.0 w zaleŝności od kąta oraz kierunku montaŝu. Współczynniki korekcyjne waŝne są tylko dla kolektorów pracujących na cele przygotowania ciepłej wody. Przykład Wytyczne: 3 osoby zuŝycie na poziomie 200 [dm 3 /dobę] kąt montaŝu kolektorów SKN kierunek zachód 60 o Rozwiązanie: 1,9 kolektora SKN3.0 (wg Rys.2) współczynnik korekcyjny równy 1,30 (wg tabeli Tab.2) obliczenie 1,9 1,1 = 2,0 By uzyskać tę samą ilość energii co w optymalnym południowym połoŝeniu kolektorów naleŝy zastosować 2 kolektory SKN3.0. Kąt Współczynnik korekcyjny ilości kolektorów słonecznych CPC nachylenia Kierunek zachodni Południe Kierunek wschodni 90 o 75 o 60 o 45 o 30 o 15 o 0 o -15 o -30 o -45 o -60 o -75 o -90 o 90 o 2,4 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,4 80 o 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2,0 70 o 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 60 o 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 50 o 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 40 o 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 30 o 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 20 o 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 15 o 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 Tab.3 Współczynniki korekcyjne powierzchni kolektorów słonecznych CPC w zaleŝności od kąta oraz kierunku montaŝu. Współczynniki korekcyjne waŝne są tylko dla kolektorów pracujących na cele przygotowania ciepłej wody. Dobór podgrzewacza Dla optymalnej pracy układu solarnego naleŝy zachować odpowiedni stosunek między powierzchnia kolektora a pojemnością podgrzewacza. W zaleŝności od pojemności podgrzewacza ograniczona jest powierzchnia kolektora /PT291_KOLEKTORY.DOC

5 Podgrzewacz Logalux Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób pobór na osobę na dzień 40 niski 50 średni 75 wysoki Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC SM300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok SM400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok SM500 do 300/400 ok ok. 6-8 ok SL300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok SL400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok SL500 do 300/400 ok ok. 6-8 ok SU160 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok (300) SU200 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok (300) Tab.4 Wartości do wyboru pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 1.2 Instalacje do wspomagania c.o. oraz przygotowania c.w.u. Ilość kolektorów Wykładnią powierzchni kolektorów dla instalacji solarnej wspomagającej centralne ogrzewanie oraz przygotowującej ciepłą wodę uŝytkową, jest zapotrzebowanie cieplne budynku oraz Ŝądany procent jego pokrycia. Dla przygotowania ciepłej wody uŝytkowej na Rys.5 i Rys.6 przyjęto średnie zapotrzebowanie ciepłej wody 50 na osobę na dobę. Obliczenie Rys.5 i Rys.6 bazują na następujących załoŝeniach: Kolektory Logasol SKN3.0 oraz Vaciosol CPC6 Logasol SKN3.0: Pojemnościowy podgrzewacz kombi Logalux P750S (powyŝej 6 kolektorów: Logalux PL1000/2S) Vaciosol CPC: Pojemnościowy podgrzewacz z termosyfonem Logalux PL750/2S (powyŝej 42 rur kolektora CPC: Logalux PL1000/2S) 4 osoby z 200 litrowym zapotrzebowaniem c.w.u. na dobę Kolektory skierowane na południe (inny kierunek współczynnik korekcyjny) Kąt nachylenia kolektorów 45 (inny kąt współczynnik korekcyjny) Miejscowość Würzburg Temperatura obiegu c.o.: 40/30 [ C] Logasol SKN3.0 Rys.4 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.o. i c.w.u. (przykład doboru). Legenda do diagramu Rys.4 n SKN3.0 liczba kolektorów zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania /PT291_KOLEKTORY.DOC

6 Przykład 4 osoby z 200 litrowym zapotrzebowaniem c.w.u. na dobę Instalacja solarna do przygotowania c.w.u. oraz wspomagająca ogrzewanie podłogowe Zapotrzebowanie na cele c.o. 8 [kw] Logasol SKN3.0 Wymagane pokrycie zapotrzebowania 25 % Według Rys.4 8 [kw] zapotrzebowania ciepła na cele c.o. przy 25 % pokryciu zapotrzebowania przez kolektory (krzywa b) wyznaczono 5 kolektorów SKN3.0. Vaciosol CPC Rys.5 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.o. i c.w.u. Legenda do diagramu Rys.5 n SKN3.0 liczba kolektorów zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania Rys.6 Diagram do doboru ilości rur kolektora CPC na cele c.o. i c.w.u. Legenda do diagramu Rys.6 n CPC liczba rur kolektora zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania Dobór podgrzewacza Instalacja solarna z wspomaganiem c.o. jak i podgrzewaniem c.w.u. powinna pracować, jeśli to moŝliwe, z podgrzewaczami typu kombi (bufor ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednej obudowie). Przy wyborze takiego podgrzewacza naleŝy mieć na uwadze jego zdolność na pokrycie zapotrzebowania ciepłej wody. Podgrzewacz Logalux Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC P750 S do 200/250 ok / PL750/2 S do 250/350 ok / PL1000/2 S do 250/350 ok / Tab.5 Wartości do doboru podgrzewaczy typu kombi /PT291_KOLEKTORY.DOC

7 Alternatywą dla podgrzewaczy typu kombi jest rozwiązanie instalacji z zastosowaniem bufora wstępnego. Stosowanie tego typu rozwiązań ma sens w przypadku podwyŝszonego zapotrzebowania c.w.u. lub podwyŝszonego rozbioru buforowego czynnika grzewczego przez dodatkowe obiegi grzewcze. W tym przypadku ilość kolektorów naleŝy dobrać na podwyŝszone zapotrzebowanie ciepła (np. basen, zbiornik buforowy). Podgrzewacz Logalux Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób pobór na osobę na dzień 40 niski 50 średni 75 wysoki Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC SM300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok SM400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok SM500 do 300/400 ok ok. 6-8 ok SL300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok SL400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok SL500 do 300/400 ok ok. 6-8 ok Tab.6 Wartości do doboru pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. dla układów z zbiornikiem buforowym. Podgrzewacz Logalux Pojemność zbiornika buforowego Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC PL PL PL Tab.7 Wartości do doboru zbiornika buforowego. Rys.7 Schemat układu przygotowania c.w.u. ze wspomaganiem c.o. z zastosowaniem bufora /PT291_KOLEKTORY.DOC

8 2. Wymiarowanie dla domów wielorodzinnych od 3 do 5 jednostek mieszkaniowych Biwalentne podgrzewacze w duŝych instalacjach Wymagania odnośnie ciepłej wody uŝytkowej regulują odpowiednie przepisy krajowe. Dla małych wielorodzinnych domów moŝna podgrzewacze wstępny oraz podstawowy zastąpić jednym biwalentnym (dwuwęŝownicowym) pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. Aby uzyskać jednakową temperaturę w całej pojemności podgrzewacza, montuje się pompę przeładowującą między króćcem wypływu ciepłej wody a króćcem dopływu zimnej wody. Pompa sterowana jest przez moduł solarny FM443. W ten sposób instalacja wyposaŝona w pojemnościowy podgrzewacz SM500 lub SL500 współpracujący z 4 5 kolektorami słonecznymi jest w stanie pokryć 30% zapotrzebowania na cele c.w.u. w ilości 100 o temperaturze 60 [ C] na jednostkę mieszkaniową jm (*). Przy wymiarowaniu podgrzewacza naleŝy wziąć pod uwagę zdolność przygotowania c.w.u. w konwencjonalny sposób podczas bezsłonecznych dni. * Jednostka mieszkaniowa 4 pom. mieszkalne, 3,5 zamieszkałych osób, wyposaŝona w 1 wannę o pojemności 140 o zapotrzebowaniu [Wh] i współczynniku zapotrzebowania N L = 1. Rys.8 Przykład hydraulicznego podłączenia dwuwęŝownicowego pojemnościowego podgrzewacza. Sterowanie przeładowaniem jaki i procesem ochrony przed Legionellą odbywa się poprzez moduł funkcyjny FM443. Dezynfekcja termiczna Wymagania odnośnie jakości ciepłej wody regulują odpowiednie przepisy krajowe Wymiarowanie dla domów wielorodzinnych do 30 mieszkań Instalacje z podgrzewaczem wstępnym Instalacje solarne z równomiernym profilem zuŝycia c.w.u. (np. domy wielorodzinne) lub z 20 % - 30 % pokryciem przez instalacje słoneczną zapotrzebowania na cele ciepłej wody, pomimo codziennego przegrzewu, stanowią często ekonomiczne rozwiązania. W przypadku instalacji o Ŝądanym /PT291_KOLEKTORY.DOC

9 pokryciu zapotrzebowania na cele c.w.u. ok. 40 % oraz duŝą pojemność bufora solarnego, zmniejsza się uzysk energii. W systemach z dwoma podgrzewaczami ciepłej wody uŝytkowej stopień wstępny jak i gotowości moŝe być wymiarowany osobno. Wymagana temperatura w podgrzewaczu podstawowym powinna wynosić minimum 60 [ C], natomiast w podgrzewaczu wstępnym 75 [ C], w celu wykorzystania całej pojemność podgrzewacza przez instalację solarną. Moduł funkcyjny FM443 lub SC40 załącza pompę P UM w cyklu przewarstwienia c.w.u. między podgrzewaczem wstępnym a podstawowym, jeŝeli temperatura w podgrzewaczu wstępnym jest wyŝsza niŝ w podstawowym. W ten sposób zostaną, poza temperaturą wymaganą, oba podgrzewacze naładowane oraz zostanie pokryte zapotrzebowanie na cele cyrkulacji. JeŜeli wymagana temperatura 60 [ C] nie zostanie osiągnięta w trakcie dnia, przewarstwienie nastąpi w nocy o zadanej temperaturze. Rys.9 Przykład hydraulicznego podłączenia duŝych instalacji solarnych z wykorzystaniem podgrzewacza wstępnego i podstawowego. Sterowanie przez moduł funkcyjny FM443. Codzienna dezynfekcja termiczna Wymagania odnośnie jakości ciepłej wody regulują odpowiednie przepisy krajowe. Wyznaczenie pola powierzchni kolektora Wyznaczając powierzchnię kolektorów słonecznych dla budynków o równomiernym profilu zuŝycia ciepłej wody uŝytkowej jak na przykład domy wielorodzinne, naleŝy przyjąć dzienne zuŝycie c.w.u. na poziomie ok przy 60 [ C] przypadających na 1 [m 2 ] powierzchni kolektora. NaleŜy być ostroŝnym przy załoŝeniu zapotrzebowania, poniewaŝ zbyt niskie obciąŝenie moŝe prowadzić do długich okresów stagnacji układu przy tego typu instalacjach słonecznych. WyŜsze obciąŝenie powoduje sprawniejsze działanie układu. Przy przestrzeganiu załoŝeń brzegowych moŝna zastosować poniŝsze zaleŝności: /PT291_KOLEKTORY.DOC

10 n SKN3.0 = 0,7. n WE n CPC12 = 0,5. n WE Tab.8 ZaleŜności do wyznaczenia ilości kolektorów słonecznych w zaleŝności od ilości mieszkań Opis: n SKN3.0 n CPC12 n WE liczba kolektorów słonecznych SKN3.0 liczba kolektorów słonecznych CPC12 liczba mieszkań Warunki brzegowe dla zaleŝności w Tab.8 Dezynfekcja termiczna o godzinie 2:00 Straty na cyrkulacji budownictwo nowe: 100 [W/jm] budownictwo stare: 140 [W/jm] Miejscowość Würzburg Temperatura podgrzewacza wstępnego max. 75 [ C] Aktywne opcja przewarstwienia 100 [dm 3 /jm] przy 60 [ C] * Jednostka mieszkaniowa [jm] 4 pom. mieszkalne, 3,5 zamieszkałych osób, wyposaŝona w 1 wannę o pojemności 140 o zapotrzebowaniu [Wh] i współczynniku zapotrzebowania N L = 1 Podgrzewacz wstępny Minimalna pojemność podgrzewacza wstępnego powinna wynosić ok. 20 na [m 2 ] powierzchni kolektora: V VWS,min = A K x 20 [dm 3 /m 2 ] Tab.9 ZaleŜności do wyznaczenia pojemności podgrzewacza wstępnego Opis: V VWS,min minimalna pojemność podgrzewacza wstępnego w A K powierzchnia kolektora w [m 2 ] Zwiększenie specyficznej pojemności podgrzewacza wpłynie pozytywnie na pracę układu jednak z drugiej strony podniesie zuŝycie energii konwencjonalnego źródła ciepła na codzienne podgrzanie c.w.u. Podgrzewacz wstępny powinien mieć moŝliwość zamontowania dwóch czujników na 20 % oraz 80 % wysokości podgrzewacza. Maksymalna ilość kolektorów dla podgrzewacza Logalux SU przedstawia tabela Tab.10, wartości te są waŝne dla maksymalnej temperatury podgrzewacza 75 o C oraz pokrycia zapotrzebowania c.w.u. rzędu 25% - 30%. Podgrzewacz Ilość kolektorów słonecznych Logalux SKN3.0 CPC12 SU SU SU SU Tab.10 Maksymalna ilość kolektorów dla podgrzewacza wstępnego Logalux SU (przy maksymalnej temperaturze podgrzewacza 75 [ C] oraz stopniu pokrycia zapotrzebowania 25%-30%. Podgrzewacz podstawowy Wyznaczenie pojemności podgrzewacza podstawowego odbywa się na obecnie obowiązujących wymaganiach dotyczących zapotrzebowania na cele c.w.u. bez uwzględnienia pojemności podgrzewacza wstępnego. Specyficzna łączna pojemność podgrzewaczy winna wynosić ok. 50 [dm 3 /m 2 ] powierzchni kolektora: /PT291_KOLEKTORY.DOC

11 (V BS + V VWS ) / A K 50 [dm 3 /m 2 ] Tab.11 ZaleŜności minimalnej objętości podgrzewacza wstępnego i podstawowego przypadająca na m 2 powierzchni kolektora Oznaczenia: A K powierzchnia kolektorów w [m 2 ] V BS pojemność podgrzewacza podstawowego w V VWS pojemność podgrzewacza wstępnego w PowyŜsze informacje dotyczą uproszczonego doboru kolektorów słonecznych, zbiorników buforowych jak i pojemnościowych podgrzewaczy. Wymagany jest dobór pozostałych elementów instalacji solarnej. 3. Wyciąg z danych projektowych Rys.10 Straty ciśnienia w kolektorach dla Solarfluidu L przy temperaturze 50 [ C] /PT291_KOLEKTORY.DOC

12 Rys.11 Opory przepływu przez kolektory CPC6 i CPC12 dla Tyfocor LS przy temperaturze 40 [ C] Rys.12 Prędkość przepływu i opory mieszanki glikolu z wodą 50:50% w temperaturze 50 [ C] w rurach miedzianych /PT291_KOLEKTORY.DOC

13 Rys.13 Straty ciśnienia w podgrzewaczach mieszanki glikolu z wodą 50:50% w temperaturze 50 [ C] Rys.14 Wysokość podnoszenia stacji solarnych KS /PT291_KOLEKTORY.DOC

14 Rys.15 Pojemnośc rur miedzianych Rys.16 Pojemność kolektorów słonecznych Rys.17 Pojemność podgrzewaczy i buforów /PT291_KOLEKTORY.DOC

15 Rys.18 Proponowana izolacja rur solarnych Rys.19 Temperatura zamarzania płynu Solarfluid L Rys.20 Temperatura zamarzania płynu Tyfocor LS /PT291_KOLEKTORY.DOC

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych, wielkości podgrzewacza c.w.u. Ciepło jest naszym żywiołem. Materiały do projektowania nr 02/2011

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych, wielkości podgrzewacza c.w.u. Ciepło jest naszym żywiołem. Materiały do projektowania nr 02/2011 [ Powietrze ] [ Woda ] Materiały do projektowania nr 0/011 [ Ziemia ] [ Buderus ] Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych, Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści 1 Wymiarowanie dla domów jedno

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy hydrauliczne instalacji solarnych oraz obliczenia hydrauliczne.

Przykładowe schematy hydrauliczne instalacji solarnych oraz obliczenia hydrauliczne. Przykładowe schematy hydrauliczne instalacji solarnych oraz obliczenia hydrauliczne. 1/2009-01-15/PT315_KK_KOLEKTORY_SLONECZNE.DOC Przykładowe schematy hydrauliczne instalacji solarnych 2/2009-01-15/PT315_KK_KOLEKTORY_SLONECZNE.DOC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Kolektory słoneczne. Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u. Logasol CKN1.0

Rozdział 3 Kolektory słoneczne. Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u. Logasol CKN1.0 Logasol SKN.0 Vaciosol CPC 6 Logasol CKN1.0 blisko 0 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych Rozdział Kolektory słoneczne Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u. Logasol

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved.

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved. Przyszłość ogrzewa natura Zmiany klimatu, emisja CO2, wzrost cen energii i niedobór paliw kopalnych to wyzwania przed którymi stoimy. Buderus bazuje na ogromnym doświadczeniu w wykorzystaniu odnawialnych

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Regulatory słoneczne typu

Regulatory słoneczne typu Regulatory słoneczne typu Logamatic SC mgr inż. Adam KONISZEWSKI Firma BUDERUS Dzięki nowoczesnej technologii system regulacji typu Logamatic SC firmy Buderus zapewnia maksymalny uzysk energii promieniowania

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2013/2 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Rabaty na urządzenia grzewcze Kup dowolny zestaw solarny i odbierz dodatkowy rabat na urządzenie grzewcze! Szczegóły w oddziałach Buderus

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2015/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2015/1 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Dostępne cenniki: Ten, kto świadomie wybiera rodzaj ogrzewania, oszczędza koszty i chroni środowisko. Decydując się na urządzenia grzew

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL 90 91 SBB 751-1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski OŚWIADCZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Instalatorów

Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Wskazówki dla Instalatorów 04/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera wstępne dobory kolektorów

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Technika słoneczna. Technika słoneczna. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2015/ Technika słoneczna informacje ogólne

Rozdział 1 Technika słoneczna. Technika słoneczna. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2015/ Technika słoneczna informacje ogólne blisko 30 lat s o Rozdział 1 informacje ogólne Pakiety solarne SOLAR 200 / SOLAR 200+ SOLAR 300 / SOLAR 300+ Płaskie kolektory płytowe Logasol CKN2.0 Logasol SKN4.0 Logasol SKS5.0 Rurowe kolektory próżniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych Decentralne przygotowywanie świeżej, ciepłej wody użytkowej efektywne i energooszczędne ogrzewanie Niskie koszty ogrzewania dzięki

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL - 1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo posiadają

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Systemy pomp ciepła ciepła woda użytkowa centralne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Zasobnik solarny ECOplus

Zasobnik solarny ECOplus INFORMACJE TECHNICZNE Zasobnik solarny ECOplus Minimalizacja strat ciepła dzięki hamulcom konwekcyjnym w połączeniach rurowych, nowej, szczelnie dopasowanej izolacji z miękkiej pianki PU o grubości 100mm,

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Adam KONISZEWSKI Wprowadzenie PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian termojądrowych wodoru

Bardziej szczegółowo

[ Powietrze ] Odnawialne Źródła Energii Cennik 2013/1. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Ciepło jest naszym żywiołem

[ Powietrze ] Odnawialne Źródła Energii Cennik 2013/1. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Ciepło jest naszym żywiołem [ Powietrze ] [ Woda ] Odnawialne Źródła Energii Cennik 2013/1 [ Ziemia ] [ Buderus ] Ciepło jest naszym żywiołem [ Powietrze ] Rabaty na urządzenia grzewcze [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Kup dowolny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Solarne wspomaganie ogrzewania domu Solarne wspomaganie ogrzewania domu Koszty ogrzewania domu stanowią największe obciążenie budżetu domowego. W zależności od standardu energetycznego budynku mogą one stanowić przeciętnie od 60 do 80% całkowitych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Kolektor słoneczny SCHOTT ETC-16 rurowy, wysokopróŝniowy

Karta katalogowa. Kolektor słoneczny SCHOTT ETC-16 rurowy, wysokopróŝniowy Karta katalogowa Wersja V1.3 05.2007 Kolektor słoneczny SCHOTT ETC-16 rurowy, wysokopróŝniowy Widok i budowa kolektora słonecznego SCHOTT ETC-16: Nazwa handlowa : Kolektor słoneczny SCHOTT ETC-16 CERTYFIKATY:

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy WYMAGANIA INSTALACJI Z PC Schematy instalacji Nieco inne niż dla kotłów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86; fax. (15) 642-69-03; kom. 0603-744-221; email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set 116 117 WPW 5 basic Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF basic, stacji wody gruntowej GWS i 10 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Spis treści

Kolektory słoneczne. Spis treści Kolektory słoneczne Spis treści 1. Informacje podstawowe 1.1. Energia użyteczna 1.2. Wpływ orientacji i nachylenia na uzysk energii 1.3. Optymalizacja całości systemu 2. Tabele obrazujące uzyski z montażu

Bardziej szczegółowo

Pakiety solarne. po prostu idealnie dopasowane. Ciepło jest naszym żywiołem. Pakiety solarne

Pakiety solarne. po prostu idealnie dopasowane. Ciepło jest naszym żywiołem. Pakiety solarne Powietrze ] Pakiety solarne Woda ] Ziemia ] Buderus ] Pakiety solarne po prostu idealnie dopasowane Pakiety 2xSILVER 3xSILVER 2xGOLD 3xGOLD 2xPLATINUM 3xPLATINUM 18xDIAMANT 24xDIAMANT 30xDIAMANT Ciepło

Bardziej szczegółowo

Logasol SKR6.1R CPC/Logasol SKR12.1R CPC

Logasol SKR6.1R CPC/Logasol SKR12.1R CPC NOWOŚĆ! Logasol SKR6.1R CPC/Logasol SKR12.1R CPC blisko 0 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych Rozdział Kolektory słoneczne Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Zasobniki buforowe. ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

Zasobniki buforowe. ROBERT BOSCH Sp. z o.o. Zasobniki buforowe ROBERT BOSCH Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 25.09.2017 r. Zasobniki buforowe to często niedoceniany element instalacji grzewczej. Czasami traktowany jako zło konieczne ze względu na konieczność

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Niniejsze opracowanie obejmuje dobór urządzeń instalacji solarnej pozyskującej energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem Jakie powinny być cechy czynników grzewczych dla instalacji solarnych? W jakich warunkach instalacja solarna może ulec zamarznięciu? Jak przygotować instalację

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt kolektory słoneczne w ach oferta Lajt print: LA/2012/01 Nowa jakość. Nowa cena. Nowe rozwiązania Lajt. Zgodnie z własną wizją rozwoju, firma Watt dąży do doskonalenia swoich produktów, dostosowanych do

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI System 1- zasilany kotłem na zgazowanie drewna ORLIGNO 00 wspomagany kondensacyjnym kotłem gazowym oraz układem solarnym ORSOL 0FK. Całość nadzoruje

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześd województwa lubelskiego. Centralna częśd Polski,

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200 Technika solarna Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200 31.07.2017 1 Zakres dostawy: Czujnik temperatury cieczy w kolektorze [6] Czujnik

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt kolektory słoneczne w ach oferta Lajt print: LA/2012/02 Nowa jakość. Nowa cena. Nowe rozwiązania Lajt. Zgodnie z własną wizją rozwoju, firma Watt dąży do doskonalenia swoich produktów, dostosowanych do

Bardziej szczegółowo

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik kombinowany Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi, to najwydajniejszy sposób na szybkie ogrzewanie wody użytkowej,

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 601/801/1001/1501 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda uŝytkowa. andrzej.jurkiewicz@.egie.pl

Ciepła woda uŝytkowa. andrzej.jurkiewicz@.egie.pl Ciepła woda uŝytkowa Mgr inŝ.andrzej Jurkiewicz andrzej.jurkiewicz@.egie.pl Norma EN 15316: 2007 Instalacje grzewcze w budynkach Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...2 Wyposażenie dodatkowe... geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 4 Wyposażenie dodatkowe...5 geotherm plus VWS

Bardziej szczegółowo

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej Układ Chłudowa z pełną akumulacją Objętość użytkową zasobnika w układach z akumulacją ustala się wg zależności: w której: V U C c Q t [ max dt m 3 C max największa

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Ilość obiegów grzew. LP Kocioł Dodatkowe elementy instalacji Regulator Moduł Ilość VR 91 Numer schematu Strona bez zmiesz ze zmiesz. 1 VC ecotec/5 ( VC

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016 UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ instalacje sanitarne p Wrocław 2016 Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika)

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Typ budynku: jednorodzinny Źródło ciepła: kocioł gazowy niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE. zdjęcia pobrane z

SŁONECZNE. zdjęcia pobrane z KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE zdjęcia pobrane z www.kolektory.com Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześć województwa lubelskiego.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Janów

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Janów Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A 42-690 Tworóg Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Janów 2 Finansowanie projektu Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych

INSTALACJE SOLARNE. Adam KONISZEWSKI. 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Adam KONISZEWSKI INSTALACJE SOLARNE 1. Słońce jako źródło energii dla kolektorów słonecznych Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia jest wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL 178 179 SBP 1000-1500 E cool SOL Pompy ciapła SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wpółpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji

Bardziej szczegółowo